Cele mai citite
 


Distribuitorii de medicamente vor plăti o contribuţie trimestrială,iar instituţiile publice vor putea avea management privat(sinteză)
sâmbătă, 19 noiembrie 2011   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Senatorii au aprobat în şedinţa de plen de luni proiectul de lege prin care persoanele care deţin autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi din bugetul Ministerul Sănătăţii (MS) vor trebui să plătească o contribuţie trimestrială de maximum 10% din contravaloarea medicamentelor consumate, în funcţie de volumul vânzărilor.
'Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia unei contribuţii trimestriale care se calculează şi se aplică pentru acele volume de vânzări care depăşesc media trimestrială a sumelor aprobate prin buget pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, medicamentele folosite în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din FNUASS şi din bugetul MS', se arată în raportul comun al comisiilor sesizate pe fond.
Senatorii au aprobat o serie de amendamente formulate la Ordonanţa de urgenţă 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în Comisia pentru sănătate şi cea de buget-finanţe, între acestea numărându-se şi amendamentul potrivit căruia 'contribuţia trimestrială nu poate depăşi 10% din contravaloarea medicamentelor consumate în perioada pentru care se datorează contribuţia, aferentă vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie'.
În ce priveşte şedinţa plenului Senatului de miercuri, senatorii au aprobat propunerea legislativă prin care întreprinderile publice vor putea încheia contracte de management privat cu persoane fizice sau juridice.
În expunerea de motive a propunerii legislative se susţine faptul că, prin introducerea managementului privat pentru întreprinderile publice, autorităţile publice vor putea oferi 'servicii moderne şi eficiente şi vor furniza o plusvaloare pentru contribuabili'.
'Unul dintre obiectivele majore ale repoziţionării în economia de piaţă a companiilor naţionale, regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat este schimbarea. (...) Practica demonstrează că transferarea funcţiilor de administrare a unei astfel de instituţii de la un sistem de administrare publică, cu administratori numiţi de reprezentanţii statului în adunările generale ale acţionarilor, sau chiar de o autoritate publică, în cazul regiilor autonome, către un management privat este soluţia ideală de transformare a acestor întreprinderi în unele rentabile şi corect poziţionate pe piaţă, în concurenţă loială cu societăţile comerciale private similare', se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.
Printre cele 45 de amendamente propuse în comisia de specialitate la propunerea legislativă şi aprobate de plen se numără şi cel potrivit căruia prevederile legii nu se aplică întreprinderilor publice aflate în proces de privatizare sau celor care în ultimii trei ani consecutivi au avut bilanţuri pozitive cu obţinerea de profituri nete mai mare de 25% din cifra de afaceri anuală.
De asemenea, legea stabileşte atât principiile care stau la baza încheierii contractului de management privat al întreprinderilor publice, cât şi modalitatea organizării concursurilor de selecţie a managerilor privaţi.
În ceea ce priveşte criteriile de performanţă a managerului privat, acestea sunt aprobate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), respectiv de ministerul de resort sau de autoritatea administraţiei publice locale, după caz.
Managerul privat va fi plătit prin participarea la profitul net al întreprinderii publice numai dacă în anul financiar încheiat rata profitului net este mai mare decât cea realizată în anul precedent, dacă acestă rată este cel puţin egală cu cea cuprinsă în criteriile de performanţă.
Tot miercuri, senatorii au aprobat şi proiectul de lege care introduce o excepţie de la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru societăţile comerciale care prestează servicii de transport public feroviar de călători.
În expunerea de motive a proiectului de lege se precizează faptul că prin adoptarea Ordonanţei s-ar evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare atât de către Societatea Naţională de Transport feroviar de Călători CFR Călători SA, cât şi de către ceilalţi operatori feroviari de transport de călători pe calea ferată, pentru dotarea cu case de marcat. AGERPRES/ (AS - Cătălina Barbu)
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Senat: Proiectul referitor la implementarea unui nou sistem de clawback, aprobat Senatorii au aprobat în şedinţa de plen de luni proiectul de lege prin care persoanele care deţin autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi din bugetul Ministerul Sănătăţii (MS) vor trebui să plătească o contribuţie trimestrială...
Amendă de până la 5.000 lei pentru nedepunerea la termen a declaraţiei privind contribuţiile datorate pentru medicamente Plătitorii de contribuţii trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii ar putea plăti amenzi de până la 5.000 lei dacă nu depun până în 25 noiembrie declaraţii-inventar privind contribuţiile în sold...
Ministerul Sănătăţii intenţionează scutirea cetăţenilor de la plata cardului naţional de asigurări sociale de sănătate Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează susţinerea de la bugetul de stat a cheltuielilor necesare pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi scutirea cetăţenilor de la plata acestui document.
RETROSPECTIVE 2013 - un an al reformelor, dar şi al protestelor în Sănătate Anul 2013 a fost unul al reformelor în sănătate, Ministerul Sănătăţii lansând în dezbatere publică mai multe proiecte de lege privind pachetul de bază, răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, dar şi organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
Ministerul Sănătăţii va prelua la bugetul de stat cheltuielile pentru serviciile de ambulanţă Ministerul Sănătăţii va reorganiza programele naţionale de sănătate şi va prelua la bugetul de stat cheltuielile pentru serviciile de ambulanţă începând cu luna martie 2013, informează miercuri un comunicat de presă al instituţiei, precizând că până la acea dată se intenţionează prelungirea contractului...
Ministerul Sănătăţii va susţine de la bugetul de stat cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional Ministerul Sănătăţii va susţine de la bugetul de stat cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi scutirea cetăţenilor de la plata acestui document, se arată într-un comunicat de presă.