Cele mai citite
 


Costurile şi calitatea serviciilor - principalele probleme ale sistemului sanitar din România
joi, 29 decembrie 2011   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Principalele aspecte cărora trebuie să le facă faţă sistemul sanitar din România sunt cele legate de costuri şi calitatea serviciilor, se susţine în expunerea de motive a proiectului noii legi a sănătăţii, postat miercuri pe site-ul Ministerului Sănătăţii pentru dezbatere publică.
Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România se află în dezbatere publică pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la secţiunea "Transparenţă decizională".
Potrivit sursei, în prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ structurat pe domenii, în XVII titluri.
Necesitatea unei noi reglementări este evidenţiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a fi realizate pentru acest act normativ, cât şi de disfuncţionalităţile apărute şi amplificate în funcţionarea sistemului de sănătate românesc, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.
Încă din anul 2008, un Raport al Comisiei prezidenţiale pentru analiza şi elaborarea politicilor din domeniul sănătăţii publice din România a propus o serie de măsuri şi soluţii pentru depăşirea acestor dificultăţi.
Pe baza concluziilor şi recomandărilor din raport, după o serie de consultări cu organizaţii, instituţii şi alţi factori implicaţi în sistemul de sănătate, Comisia prezidenţială a redactat o propunere de proiect de lege cadru.
Acest proiect a fost dezbătut cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, rezultând actualul proiect de act normativ, care propune o nouă perspectivă asupra organizării şi funcţionării sistemului de sănătate românesc, se precizează în expunere.
Principalele aspecte cărora trebuie sa le facă faţă sistemul sanitar din Romania sunt cele legate de costuri şi calitatea serviciilor. Din punctul de vedere al costurilor, cele mai frecvente teme de dezbatere se referă la insuficienţa fondurilor şi, concomitent, la cheltuirea lor ineficientă.
În ceea ce priveşte finanţarea, în expunerea de motive se afirmă: "Cheltuielile din sectorul sanitar au fost în România în mod tradiţional scăzute, în comparaţie cu media europeană şi chiar a fostelor ţări socialiste. Cu toate acestea, în ultimii ani bugetele sanitare au crescut atât în cifre absolute, de la circa 90 euro/locuitor la peste 200 euro/locuitor în ultimii ani, cât şi ca pondere în PIB, de la cca 3% la 4% în aceeaşi perioadă de timp. În ciuda acestei creşteri, România continuă să fie pe unul dintre ultimele locuri din UE în ceea ce priveşte resursele alocate sănătăţii".
În totalul surselor de finanţare, ponderea o deţine Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUAS), cu peste 75% din total, fond gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Evoluţia finanţării şi funcţionării sistemului de sănătate din ultimii ani a arătat că există dificultăţi semnificative ale CNAS în monitorizarea şi coordonarea resurselor financiare către furnizorii de servicii de sănătate, evidenţiate cel mai pregnant de dezvoltarea şi menţinerea unor importante arierate sau întârzieri de plată atât ale furnizorilor, cât şi ale caselor de asigurări de sănătate, se detaliază în expunerea de motive.
O altă sursă importantă de venituri din sectorul de sănătate este reprezentată de cheltuielile private ale populaţiei. Acestea la rândul lor pot fi făcute fie prin intermediul asigurărilor private de sănătate, fie prin plata directă a serviciilor de sănătate.
În România asigurările de sănătate private sunt nesemnificative ca procent în totalul cheltuielilor private, cauzele fiind legate, în primul rând, de lipsa unui cadrul fiscal suficient de stimulativ, concomitent cu numărul relativ mic al furnizorilor privaţi, în special la nivelul spitalelor, care reprezintă cea mai mare cheltuială a sectorului sanitar.
În acest context, proporţia persoanelor care achită direct, din propriul buzunar, serviciile de sănătate este în creştere iar aceste cheltuieli au crescut şi ele, mărind vulnerabilitatea financiară a populaţiei.
Totalul cheltuielilor private în sănătate în România este între un sfert şi o treime din totalul bugetului sanitar, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari contribuţii directe din UE. Consecinţa acestei situaţii este reducerea accesului la serviciile de sănătate necesare, în special a populaţiei cu venituri reduse, precizează sursa citată.
Potrivit expunerii de motive, sectorul spitalicesc din România consumă în mod constant peste 50% din bugetul CNAS, la care se adaugă fondurile de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii şi fondurile pentru programele derulate prin spitale.
Toate aceste fonduri duc la un procent cu mult peste media de 40% alocată pentru spitale în UE. Poziţia netă în favoarea asistenţei spitaliceşti este reflectată şi de numărul internărilor, care este mult mai mare decât al celor din grupul ţărilor care au aderat la UE înainte de mai 2004, al celor care au aderat după această dată şi chiar mai mare decât în ţări precum Bulgaria sau Croaţia.
Limitările manageriale, atât legislative, cât şi profesionale, cuplate de multe ori cu finanţarea defectuoasă, duc la frecvente situaţii de penurie a consumabilelor sau a medicamentelor. În plus, plăţile informale, care sunt foarte des întâlnite în special în asistenţa spitalicească, limitează şi îngreunează accesul la diferite servicii spitaliceşti, această practică acţionând în multe cazuri ca o metodă de raţionalizare de facto a serviciilor oferite.
Proiectul conţine reglementări specifice referitoare la punerea pe piaţă a medicamentelor, fabricaţie şi import, etichetare şi prospect, clasificarea medicamentelor, distribuţia medicamentelor, publicitate, informarea publicului, farmacovigilenţă, supraveghere şi sancţiuni etc.
În bugetul total al sistemului sanitar din România medicamentele reprezintă aproape un sfert, mult peste media ţărilor europene şi chiar a celor din zona noastră, se subliniază în expunerea de motive.
În acelaşi timp, creşterea accentuată a bugetelor pentru medicamente, mai ales în ultimii patru ani, s-a făcut în principal pe seama unor medicamente din import extrem de scumpe.
Analiza listei cu primele 20 de medicamente prescrise în România arată că multe din acestea sunt produse biologice foarte noi, extrem de scumpe, de care beneficiază un număr extrem de redus de persoane, iar altele sunt mărci scumpe, care ar putea fi înlocuite de produse generice, mult mai ieftine şi cu aceleaşi rezultate terapeutice pentru pacienţi.
Sistemul de asistenţă primară a fost primul care a suferit o schimbare majoră după 1989, fiind la ora actuală una dintre puţinele componente ale sistemului public care este semnificativ schimbată din punct de vedere organizaţional faţă de perioada anterioară anului 1989, relevă sursa citată.
Cu toate că majoritatea administraţiilor au declarat asistenţa primară o prioritate, resursele alocate acesteia au fost în permanenţă mult sub media UE, neatingând niciodată 10% din bugetul alocat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru furnizori, cel mai frecvent fiind în jurul a 6% din totalul cheltuielilor.
În afara posibilităţii reduse de a oferi servicii medicale diversificate cauzate de lipsa de aparatură, un alt aspect care a grevat eficienţa asistenţei primare ţine de organizarea sa şi a întregului sistem sanitar.
Astfel, modalităţile de finanţare nu au stimulat activitatea în echipă (care ar fi putut prin concentrarea resurselor să mai reducă din impactul lipsurilor financiare), peste 80% din cabinetele medicilor de familie funcţionând ca practici individuale.
La acest aspect se adaugă şi decuplarea asistenţei primare de celelalte servicii de sănătate, fapt care duce la discontinuităţi în urmărirea evoluţiei stării de sănătate a pacienţilor.
De asemenea, în expunerea de motive se arată că managementul resurselor umane din sectorul sanitar este unul dintre domeniile în care sunt necesare măsuri determinate, în condiţiile în care, comparativ cu ţările europene, nivelul asigurării populaţiei din România cu medici şi cadre medii sanitare este inferior mediilor europene.
În afară de distribuţia teritorială neuniformă a personalului medical se mai remarcă şi insuficienţa personalului de specialitate, accentuată de limitările impuse de criză, mai ales pentru specialităţi deja deficitare, cum sunt anestezia-terapia intensivă, imagistică medicală, medicina de urgenţă, dar şi în sectoarele de medicină preventivă, medico-sociale, sănătate publică şi managementul îngrijirilor de sănătate.
Există de asemenea o pondere inadecvată şi un deficit în creştere al personalului mediu şi auxiliar, precum şi o concentrare a personalului medical în zonele urbane şi în spitale.
Alte probleme se referă la lipsa stimulentelor pentru alegerea carierei medicale şi a susţinerii specialiştilor tineri, nivelul scăzut al salariilor şi lipsa de legătură între performanţă medicală şi veniturile realizate oficial.
În ultimii ani, acest deficit a fost accentuat şi ca urmare a apariţiei posibilităţii personalului medical din România de a pleca în alte ţări din UE.
Prin noua lege se vor introduce mecanisme concurenţiale la nivelul finanţării şi furnizării de servicii, într-o piaţă care va rămâne reglementată de autorităţi.
Populaţia va plăti, în mare, aceleaşi asigurări ca şi până acum iar măsurile propuse vor duce la o eficientizare a furnizării serviciilor medicale şi la o creştere a calităţii acestora, se mai evidenţiază în expunerea de motive. AGERPRES/(AS-Cornelia Stanciu)
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
RETROSPECTIVE 2013 - un an al reformelor, dar şi al protestelor în Sănătate Anul 2013 a fost unul al reformelor în sănătate, Ministerul Sănătăţii lansând în dezbatere publică mai multe proiecte de lege privind pachetul de bază, răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, dar şi organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.
RETROSPECTIVÃ 2015 Cardul de sănătate şi terapia fără interferon, principalele noutăţi în sistemul de sănătate Bucureşti, 22 dec /Agerpres /- Implementarea cardului de sănătate, introducerea terapiei interferon free şi a unor noi medicamente pe lista de compensate, precum şi modificarea contractului-cadru au fost principalele noutăţi aduse sistemului de sănătate în 2015.
Cseke Attila: Voi continua introducerea de reguli în sistemul de sănătate (interviu) Ministrul sănătăţii, Cseke Attila, a subliniat, în cadrul unui interviu acordat AGERPRES, că trebuie introduse reguli în sistemul de sănătate, care să fie respectate de toţi. Altfel, sistemul nu se va putea situa la nivelul celor din străinătate, a completat el. Ministrul a vorbit şi despre semnarea...
Deblocarea până în aprilie a posturilor din sănătate şi salarizarea diferenţiată în sistem - intenţii ale Guvernului desemnat Deblocarea, până în luna aprilie, a posturilor din sistemul de sănătate, aprobarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din domeniu, precum şi continuarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informatizării sistemului de sănătate...
Sistemul de sănătate nu a fost sustenabil în 2010 (retrospectivă) Sistemul de sănătate nu a fost sustenabil în 2010, fondurile alocate nu au fost suficiente, ceea ce a dus la situaţia ca pacienţii spitalelor să fie nevoiţi să-şi cumpere singuri, de multe ori, medicamentele, dar a înregistrat şi un număr insuficient de cadre medicale, din cauza blocării posturilor din...
Măsuri şi principii care vor fi promovate de MS pentru aplicarea politicilor de sănătate publică Ministerul Sănătăţii (MS) a prezentat miercuri în Guvern o notă privind finanţarea din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a furnizărilor din privat, dar şi informaţii referitoare la noi măsuri şi principii pe care le va promova pentru aplicarea politicilor de sănătate publică...