Cele mai citite
 


UPDATE Program de guvernare: Crearea de locuri de muncă, stimularea investiţiilor şi creşterea economică - principii pentru 2012
joi, 9 februarie 2012   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Prudenţa, responsabilitatea, echilibrul, crearea de locuri de muncă, stimularea investiţiilor şi creşterea economică rămân principiile de guvernare în anul 2012, după cum se precizează în programul de guvernare propus al Cabinetului Ungureanu.
Documentul este structurat pe 26 de capitole şi conţine prevederi pentru anul 2012 în toate domeniile de activitate. "Programul de guvernare este elaborat într-un context internaţional încă turbulent, caracterizat de incertitudini economice ridicate la nivel european", se arată în document.
În domeniul Educaţiei, Guvernul îşi propune, între altele, aplicarea etapizată a prevederilor noii Legi a Educaţiei Naţionale, introducerea şi aplicarea programelor şcolare specifice privind predarea limbii materne, limbii române, istoria şi tradiţiile istorice, educaţia muzicală, înfiinţarea unei instituţii de formare continuă pentru perfecţionarea actului de predare în limba maghiară şi constituirea structurilor cu predare în limba minorităţilor (maghiară, germană, după caz) la universităţile multiculturale şi multilingve.
De asemenea, printre direcţiile de acţiune în domeniul Educaţiei se menţionează finanţarea diferenţiată a studiilor de masterat în limbi de circulaţie internaţională şi a celor în limba minorităţilor naţionale, precum şi a doctoratelor în cotutelă cu universităţi de prestigiu din străinătate, dar şi continuarea proiectelor de investiţii în unităţile de învăţământ în vederea modernizării şi dotării acestora.
La capitolul Sănătate, Guvernul îşi propune deblocarea până în luna aprilie 2012 a posturilor din sistemul de sănătate, pentru toate grupele profesionale, în vederea acoperirii necesităţilor urgente de personal. Totodată, programul prevede creşterea sumelor alocate pentru asistenţa medicală primară, prin stimularea calităţii, continuarea elaborării de ghiduri clinice şi revizuirea grupelor diagnostice, pe baza colectării şi sintetizării de date privind costurile reale ale procedurilor medicale din România, dar şi extinderea reţelei centrelor de permanenţă, cu prioritate în mediul rural.
În privinţa Pieţei muncii, programul prevede, între altele, creşterea gradului de ocupare pentru a atinge 65% în anul 2013 şi continuarea eforturilor pentru a atinge ţinta de 70% conform Strategiei Europa 2020, precum şi luarea de măsuri pentru încurajarea natalităţii, prin sprijinirea integrării pe piaţa forţei de muncă a părinţilor care au în întreţinere minori. Se are în vedere, astfel, acordarea de subvenţii angajatorilor care reintegrează pe piaţa muncii femei cu copii în întreţinere sub 6 ani (angajarea celor care se află în concediu de creştere a copilului, în şomaj sau în şomaj de lungă durată), eliminarea restricţiei de angajare pe perioada concediului de îngrijire a copilului, respectiv, introducerea posibilităţii de ocupare parţială concomitent cu deducerea proporţională a indemnizaţiei de creştere a copilului şi introducerea şi stimularea formelor alternative de angajare, precum, munca la distanţă şi ocuparea parţială.
Guvernul vizează de asemenea implementarea Legii sistemului unitar de pensii publice şi promovarea legii pensiilor ocupaţionale şi continuarea procesului de raţionalizare a diferitelor tipuri de asistenţă socială acordate atât la nivelul familiilor, cât şi la nivel individual.
În domeniul Transporturilor, cele mai importante direcţii de acţiune anunţate sunt vânzarea la bursă a unui pachet de 20% din TAROM pentru revitalizarea companiei, viabilizarea companiilor de cale ferată şi achitarea arieratelor acestora sau începerea lucrărilor la încă 100 km de autostradă şi deschiderea circulaţiei pe alţi 200 km de autostradă, pe tronsoanele Cernavodă - Medgidia (20,5 km), Medgidia - Constanţa (30,8 km), centura ocolitoare Constanţa (21,8 km), centura ocolitoare Arad, lot 1, (12,5 km), Timişoara - Lugoj (9,5 km), Bucureşti - Ploieşti (62 km) şi Sarsig - Biharia (18 km).
O altă măsură prevăzută în programul de guvernare este intensificarea lucrărilor în infrastructura de transport, finanţate prin programul POS T, în vederea atingerii unui volum de investiţii de un miliard de euro în 2012.
Alte direcţii de acţiune vizează aprobarea unui proiect-pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din sistemul sanitar sau implementarea, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, a unui proiect-pilot referitor la funcţionarea spitalelor ca fundaţii sau asociaţii.
Programul de guvernare prevede la capitolul Energie selectarea noilor investitori şi derularea negocierilor la proiectul Reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă şi la proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti, continuarea investiţiilor la centralele hidroelectrice pe Olt Racoviţa şi Câineni şi la instalaţiile de desulfurare CET Işalniţa grupurile 7 şi 8, Craiova 2. De asemenea, se are în vedere înfiinţarea noii societăţi care va administra minele neviabile din Compania Naţională a Huilei şi accesarea ajutorului de stat.
În privinţa managementului companiilor de stat, în program este menţionată numirea primilor manageri profesionişti la Hidroelectrica, Romarm, Oltchim, Electrica Furnizare, dar şi demararea proceselor de selectare de manageri profesionişti la toate companiile care se încadrează în prevederile ordonanţei de urgenţă privind guvernarea corporatistă.
Guvernul are în vedere şi finalizarea proceselor de privatizare pe bursă pachetelor minoritare deţinute la Transelectrica (15%), Transgaz (15%), Romgaz (15%), Hidroelectrica (10%,) Nuclearelectrica (10%) şi OMV Petrom (9,84%). De asemenea, o altă direcţie de acţiune priveşte finalizarea privatizărilor majoritare la Oltchim, Cuprumin şi ISCIR-CERT şi iniţierea procedurilor de privatizare a noilor companii energetice Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia, alături de demararea procesului de privatizare a unor pachete minoritare din companiile de distribuţie ale Electrica şi finalizarea privatizărilor majoritare la Electrica Furnizare şi la cele şase companii rezultate din divizarea Electrica Serv.
În ce priveşte domeniul Agriculturii, Guvernul urmăreşte absorbţia de fonduri europene la nivelul a 2,4 - 2,6 miliarde euro, dar şi creşterea gradului de absorbţie prin PNDR la circa 43% până la mijlocul lunii octombrie 2012, respectiv desfăşurarea în bune condiţii a depunerii de proiecte din PNDR în cele 15 sesiuni - în valoare de 1,56 miliarde euro.
Alte direcţii de acţiune privesc reducerea evaziunii fiscale în agricultură sau asigurarea la timp a fondurilor (subvenţiilor) către fermieri şi respectarea tuturor termenelor de plată conform legislaţiei în vigoare de către APIA, dar şi continuarea susţinerii activităţilor crescătorilor de animale pe baza programelor speciale pe specii şi a producătorilor agricoli pe diferitele sectoare vegetale în anul 2012.
"După cei mai dificili trei ani după multe decenii încoace, noul Guvern preia o economie cu creştere economică estimată la 2,5% pentru anul 2011, mult peste media europeană, datorită exporturilor, a anului agricol bun şi a consumului intern. Prudenţa, responsabilitatea, echilibrul, crearea de locuri de muncă, stimularea investiţiilor şi creşterea economică rămân principiile de guvernare în anul 2012. (...) Conduita economică prudentă şi nepopulistă va evita derapajele, va îmbunătăţi calitatea vieţii în concordanţă cu resursele disponibile şi va permite respectarea angajamentelor asumate în relaţia cu instituţiile internaţionale. România rămâne direct conectată la pulsul slab al economiilor europene, de care comerţul exterior este dependent în proporţie de peste două treimi, iar investiţiile străine directe de peste 85%", se arată în document.
Priorităţile anului 2012, conform proiectului de program, sunt absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune, educaţia, sănătatea, piaţa muncii, asigurările sociale, familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse, competitivitatea, mediul de afaceri şi IMM-urile, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi inovarea, infrastructura de transport, energie, societatea informaţională, agricultură şi dezvoltare rurală, turism şi dezvoltare regională, protecţia mediului înconjurător, politica fiscal-bugetară, administraţie publică eficientă şi mai puţin costisitoare, justiţia şi politicile anticorupţie, ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, diplomaţia şi afacerile externe, cultura, tineretul şi sportul, apărarea şi securitatea naţională, politicile în domeniul relaţiilor interetnice. AGERPRES
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Program de guvernare: Crearea de locuri de muncă, stimularea investiţiilor şi creşterea economică - principii pentru 2012 Prudenţa, responsabilitatea, echilibrul, crearea de locuri de muncă, stimularea investiţiilor şi creşterea economică rămân principiile de guvernare în anul 2012, după cum se precizează în programul de guvernare propus al Cabinetului Ungureanu.
Candidaţii la Primăria Ploieşti, despre soluţiile pentru spitale, proiectele europene şi măsurile anticorupţie Cei 13 candidaţi pentru funcţia de primar al municipiului Ploieşti au răspuns întrebărilor AGERPRES referitoare la proiectele avute în vedere pentru Spitalul de Pediatrie şi cel Municipal, aflate în subordinea primăriei, şi soluţiile financiare pentru implementarea lor; cele mai importante trei proiecte...
RETROSPECTIVÃ 2015 Cardul de sănătate şi terapia fără interferon, principalele noutăţi în sistemul de sănătate Bucureşti, 22 dec /Agerpres /- Implementarea cardului de sănătate, introducerea terapiei interferon free şi a unor noi medicamente pe lista de compensate, precum şi modificarea contractului-cadru au fost principalele noutăţi aduse sistemului de sănătate în 2015.
RETROSPECTIVA SÃPTÃMÂNII 9 - 15 MAI Economia românească traversează o revenire ciclică sprijinită de cererea internă puternică astfel încât creşterea PIB ar urma să atingă 4,2% în 2016, principalele riscuri la adresa perspectivei fiind incertitudinile electorale şi cele externe, arată experţii FMI într-un raport elaborat în urma consultărilor...
Cseke Attila: Voi continua introducerea de reguli în sistemul de sănătate (interviu) Ministrul sănătăţii, Cseke Attila, a subliniat, în cadrul unui interviu acordat AGERPRES, că trebuie introduse reguli în sistemul de sănătate, care să fie respectate de toţi. Altfel, sistemul nu se va putea situa la nivelul celor din străinătate, a completat el. Ministrul a vorbit şi despre semnarea...
Deblocarea până în aprilie a posturilor din sănătate şi salarizarea diferenţiată în sistem - intenţii ale Guvernului desemnat Deblocarea, până în luna aprilie, a posturilor din sistemul de sănătate, aprobarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din domeniu, precum şi continuarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informatizării sistemului de sănătate...