Cele mai citite
 


Tratament balnear, asigurări de sănătate şi bilete de odihnă, prevăzute în proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice
miercuri, 7 octombrie 2009   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice, trimis Parlamentului, prevede, pentru asiguraţi şi pensionari, trei categorii de drepturi sociale, şi anume tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bilete de odihnă, pentru asiguraţi şi ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.
Conform proiectului, publicat pe site-ul Ministerului Muncii acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament, solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de
tratament, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear gratuit, în cazul pensionarilor de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii şi al pensionarilor.

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă, anual, prin ordin comun al conducătorilor Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) şi ai caselor de pensii sectoriale.

Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi în alte unităţi de profil, cu care au fost încheiate contracte conform legii. La încheierea contractelor, se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP şi casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Biletele de odihnă se pot acorda, în condiţiile prezentei legi, asiguraţilor sistemului public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului. Diferenţa până la costul integral al biletului de odihnă se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter special, precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitarea angajatorului, în cazul decesului asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, a instituţiei care gestionează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia sau a casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie
al acestuia.
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Românii care obţin venituri în străinătate nu plătesc asigurări de sănătate dacă fac dovada că plătesc acolo Românii care au domiciliul în ţară, dar obţin venituri în străinătate, nu trebuie să plătească, în 2016, contribuţii la sănătate dacă deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România...
Alba: Peste 41.000 de pensionari plătesc contribuţie de asigurări sociale de sănătate Peste 43% din pensionarii din Alba, care au o pensie de peste 740 de lei, primesc o pensie mai mică din luna ianuarie, în condiţiile în care li se reţine 5,5% pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
CNAS a reînceput tipărirea şi distribuţia cardurilor europene de sănătate CNAS anunţă că a reînceput tipărirea şi distribuţia către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate, document care se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE.
Doina Pârcălabu:Prin bugetul asigurărilor este asigurată plata pensiilor pentru cei 4,761 milioane de pensionari Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2012 este construit în aşa fel încât să fie asigurată plata pensiilor pentru cei 4,761 milioane de pensionari aflaţi în evidenţa Casei Naţionale de Pensii, din care 159.000 reprezintă pensionarii ce se află în evidenţa caselor de pensii sectoriale, a declarat...
Covasna: Sezonul balnear începe mai devreme cu o lună în staţiunea Covasna Sezonul balnear se redeschide mai repede cu o lună în staţiunea Covasna, printre primele hoteluri care au lansat oferte către turişti numărându-se hotelul 'Dacia', aflat în patrimoniul Casei Naţionale de Pensii.
Comunicat de presă - Alianţa Pacienţilor Cronici din România Către: Domnul Dacian Cioloş, Prim Ministru al României