Cele mai citite
 


Tiberiu Marc, candidat USL la şefia CJ Sălaj: Propun un proiect pentru judeţ validat şi de partenerii europeni(interviu)
joi, 31 mai 2012   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Candidatul USL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Sălaj, social-democratul Tiberiu Marc, cel care ocupă şi în prezent această funcţie, apreciază, într-un interviu acordat AGERPRES, că proiectul strategic de dezvoltare demarat în cele două mandate anterioare este corect în termeni de planificare şi dezvoltare teritorială dar şi unul care a început şi va continua să aducă beneficii sălăjenilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii vieţii. În vârstă de 57 de ani, Tiberiu Marc este dublu licenţiat, ca inginer şi economist, absolvind şi studii post universitare la Institutul Naţional de Administraţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Prefect al judeţului Sălaj în perioada 2001 - 2004, a fost ales preşedinte al CJ în iunie 2004 şi realus în această funcţie în 2008.
AGERPRES: Ce aţi realizat în cele două mandate şi ce obiective prioritare veţi pune în practică după eventuala câştigare a unui nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean?
Tiberiu Marc: Pentru Sălaj, am început un proiect strategic de dezvoltare pe care l-am articulat prin implementarea unor proiecte majore în aceşti ani. Consider că proiectul propus şi demarat este unul corect tehnic, dacă e să discutăm în termeni de planificare şi dezvoltare teritorială dar şi unul care a început şi va continua să aducă beneficii sălăjenilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea cadrului de viaţă, în general. În linii largi, am abordat acest proiect cu investiţii care să susţină amenajarea teritoriului la nivel de infrastructură, şi aici aş aminti intervenţiile asupra tuturor tipurilor de infrastructură - de la cele de transport, utilităţi, de management al deşeurilor până la infrastructurile de sănătate, cele din domeniul protecţiei sociale, de cultură şi turism local. Aceste investiţii sunt în fază finalizată, unele dintre ele, altele se află în derulare - cum sunt reabilitarea completă a unor tronsoane mari de drumuri judeţene, Spitalul judeţean sau managementul integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Sălaj pentru a da doar câteva exemple, şi bineînţeles cele planificate să se implementeze. În acelaşi timp, abordarea noastră a constat şi în intervenţii care să susţină aceste investiţii asupra diferitelor tipuri de infrastructuri de care aminteam, la nivelul serviciilor specifice fiecărui domeniu: dacă discutăm de amenjarea teritoriului prin investiţii în infrastructura de transport, utilităţi, mediu avem în vedre dezvoltarea serviciilor suport pentru mediul de afaceri, adică pregătim cât de atractiv teritoriul pentru menţinerea şi dezvoltarea de noi investiţii care să poată susţine în această perioadă de criză mondială economia locală şi locurile de muncă. La nivelul investiţiilor publice şi private, judeţul Sălaj se situează în acest moment pe locul 4 la nivel naţional, şi mai mult Consiliul judeţean pe locul 2 în ţară la nivelul atragerii de fonduri europene - un alt aspect pe care îl vom continua ca un domeniu prioritar pentru susţinerea proiectelor pe care le avem în plan. Revenind însă la serviciile pe care le-am dezvoltat fiecărui domeniu specific de infrastructuri, aş aminti abordarea dezvoltării serviciilor de protecţie socială care au ca obiectiv prioritar reintegrarea copiilor şi persoanelor dezavantajate în societate prin crearea unor servicii care să le ofere aceste oportunităţi: de la terapia ocupaţională până la atelierele vocaţionale în care pot învaţa bine o meserie, cursuri de calculator şi limba engleză ori mini-ferme în cadrul Complexelor de servicii sociale. Pentru sănătate, aminteam Spitalul judeţean ca infrastructură care este într-un proces de modernizare şi echipare, urmând să intervenim în acelaşi ritm şi asupra îmbunătăţirii serviciilor - schimbăm complet în imediata etapă modalitatea de servire a mesei de catre pacienţi, aplicând o procedură modernă, individualizată prin dotarea cu seturi de tăvi termoizolante, care va contribui şi în susţinrea demnităţii pacientului; ne propunem, şi deja am demarat acest proiect, să atragem medici tineri pentru Spitalul judeţean, creându-le şi oferindu-le facilităţi - concret, locuinţe. În acelaşi ritm, am derulat şi avem alte proiecte pentru ceea ce înseamnă promovarea istoriei şi culturii locale, şi alte proiecte în dezvoltarea ofertei turistice locale. Antrenăm toate resursele pe care le are judeţul Sălaj într-un proces coerent de dezvoltare, creăm cât mai multe oportunităţi de dezvoltare şi încercăm să finanţăm toate aceste proiecte din surse cât mai ieftine - prioritar bani europeni. În acest domeniu, ar trebui început la nivel naţional procesul de planificare pentru exerciţiul financiar european 2014- 2020, partenerii europeni cu care noi avem alte proiecte de cooperare internaţională, deja au demarat acest proces; cred că articularea cât mai realistă a planificării noului exerciţiu financiar, prin consultări cât mai ample pe principiul de jos în sus şi definirea unor obiective clare la nivel naţional în raport cu noua abordare a cadrului european pentru fondurile de după 2014, trebuie să intre cât mai curând într-o fază de consolidare.

AGERPRES: Ce vă propuneţi ca preşedinte al CJ pentru modernizarea şi dotarea unităţilor spitaliceşti, creşterea calităţii actului medical, în special în mediul rural?
Tiberiu Marc: Aminteam anterior prioritatea pe care am făcut-o din Spitalul judeţean, odată cu preluarea managementului acestei instituţii de către Consiliul judeţean. Modernizăm din temelii Spitalul judeţean, la nivel de infrastructură - clădiri, utilităţi, recompartimentări saloane (3-4 locuri cu baie proprie), cu dotări individualizate fiecărui pat - sistem de utilităţi medicale, alarmare etc., echipăm cu paturi noi întreg spitalul, unele secţii cum este cea de Anestezie şi Terapie intensivă este finalizată din acest punct de vedere, spălătoria spitalului este modernizată - făcând parte tot dintr-o abordare strategică a reducerii riscului de infecţii nosocomiale prin intevenţii în puncte determinante cum este secţia de sterilizare modernizată, spălătoria, cum spuneam modernizată, urmează blocul operator pentru modernizare. Am sprijinit dezvoltarea serviciului SMURD, am finalizat un proiect de echipare cu autospeciale şi maşini de intervenţie, de formare a paramedicilor din cadrul ISU Porolissum Sălaj, avem modernizată Unitatea de Primiri Urgenţe. Dacă reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului se reabilitează printr-un proiect cu finanţare europeană, pentru toate celelate amintite şi nu numai, am avut alocări din bugetul judeţean, completări de la nivel central, am dezvoltat pe plan local parteneriate cu sectorul privat sau cel al organizaţiilor neguvernamentale externe pentru susţinerea în comun a unor investiţii: este cazul spălătoriei, a secţiei ATI, a proiectului Sistem de servire a mesei în SJUZ, a demarării unui centru de excelenţă în ortopedie. Pentru mediul rural, într-un alt proiect ''Sănătatea pas cu pas'' vreau să echipăm o unitate mobilă de laborator a Spitalului judeţean care să se poată deplasa în teritoriu, să preleveze probe necesare efectuării unor analize de către bolnavi, şi să finanţăm de la Consiliul judeţean câte un post de asistent medical pe lângă primăriile rurale, în aşa fel încât să aducem serviciile de îngrijire a sănătăţii cât mai aproape de oameni, şi să intervenim îm susţinerea corectă a tratamentelor pe care bolnavii - acolo unde e cazul - trebuie să le urmeze, şi din lipsa personalului sanitar local, a distanţelor pe care ar trebui să le parcurgă până la cel mai apropiat spital, le întrerup - asta afectându-le sănătatea. De aceea am gândit acest proiect, pe care cu siguranţă, pe parcursul viitorului mandat îl vom derula.

AGERPRES: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, priorităţile în privinţa infrastructurii în judeţ şi investiţiile necesare în funcţie de potenţialul oferit de acesta?
Tiberiu Marc: Am conjugat intervenţiile în infrastructură în toate domeniile, şi mai mult, aceste intervenţii au fost şi vor continua să fie conjugate cu intervenţii specifice fiecărui domeniu al infrastructurilor abordat. Dacă e să le luăm pe rând, la nivelul infrastructurii de transport - finalizăm asfaltarea tuturor drumurilor judeţene, şi avem încă 4 mari proiecte pentru reabilitarea completă a drumurilor judeţene cu tot ceea ce acest proces presupune. Pentru alimentare cu apă, în ultimii ani a crescut considerabil alimentarea cu apă la sate pentru întreg teritoriul Sălajului, plus înlocuirea tuturor sistemelor infrastructurilor de apă şi canal la nivelul celor 4 oraşe şi reabilitarea actualei staţii de tratare a apei, ceea ce urmează şi foarte probabil printr-o finanţare în viitorul exerciţiu financiar european - studiul de fezabilitate fiind deja realizat, este alimentarea cu apă din sursa Gilău. Pentru mediu, continuăm şi vom finaliza proiectul de management integrat al deşeurilor, pentru turism, alte două proiecte care intervin în îmbunătăţirea accesului şi punerea în valoare a obiectivelor turistice locale vor intra în implementare: Circuitul Castrelor Romane şi Circuitul Bisericilor de lemn. Finalizăm în aceste zile un proiect tot cu finanţare europeană de reabilitare a clădirilor de patrimoniu - valoare pentru comunitate - care vor articula valorizarea resursei de patrimioniu istoric şi cultural a judeţului Sălaj, şi vor antrena toate aceste resurse în dezvoltarea unei oferte turistice locale. Sănătatea şi spitalul judeţean, aşa cu aminteam, e în linie dreaptă pentru ceea ce înseamnă modernizarea pentru confortul şi siguranţa pacienţilor. Sigur, prin toate aceste intervenţii, creăm cadrul în care comunitatea şi economia locală să aibă fluxuri confortabile pentru locuitori, să generăm cât de multe locuri de muncă inclusiv pe parcursul implementării acestor proiecte amintite şi a altora pe care ne propunem să le dezvoltăm. Dacă venim şi cu o completare la nivel naţional cu ceee ce înseamnă scădera costurilor cu forţa de muncă şi încurajarea mediului privat tocmai prin aceste intervenţii pentru a debloca cât de mult oferta şi ocuparea locurilor de muncă, cred că lucrurile vor merge numai spre bine. Intervenţiile locale - cele care ţin de capacitatea şi rigoarea autorităţii judeţene, dacă vor fi conjugate cu această prioritate a locurilor de muncă, realizabilă şi prin scăderea acestor costuri cu forţa de muncă atât la angajat cât şi la angajator, vor fi confortabile pentru locuitori la ceea ce însemană îmbunătăţirea atât a nivelului cât şi al cadrului de viaţă.

AGERPRES: Cum vedeţi colaborarea cu viitorii consilieri judeţeni pentru a avea asigurată susţinerea proiectelor dumneavoastră?
Tiberiu Marc: Aşa cum am precizat deja, cred că acest întreg proiect de dezvoltare al judeţului Sălaj, pe care l-am propus este benefic pentru sălăjeni şi în interesul acestora, este unul corect în domeniul planificării şi dezvoltării teritoriale. Avem dezvoltate deja parteneriate internaţionale, de câţiva ani, tot în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană ori în cadrul unor reţele de cooperare europeană, în care abordăm aceste principii ale dezvoltării socio-economice ale unui teritoriu prin cooperare, prin faze experimentale ale unor proiecte comune. Proiectul pentru Sălaj pe care noi îl propunem este validat ca fiind unul corect inclusiv de către partenerii europeni, cu mai multă experienţă în acest domeniu, lucru vizibil în calitatea cadrului de viaţă din judeţele sau regiunile europene din care ei vin. În acest context, proiectul de dezvoltare, şi punctual celelate care vin să-l susţină, merită susţinute de componenţa Consiliului judeţean. Vreau să cred în maturitatea politică a unui Consiliu judeţean, a susţinerii juste pentru cetăţeni a proiectelor, a principiului ''political correct'', a echilibrului. Avem nevoie de soluţii în beneficiul tuturor locuitorilor, avem nevoie şi de solidaritate socială şi de libertate, şi de protecţie socială şi de crearea de locuri de muncă, avem nevoie să ne păstrăm şi să ne promovăm identitatea locală şi naţională. AGERPRES/(A - Sebastian Olaru)
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Candidaţii la Primăria Ploieşti, despre soluţiile pentru spitale, proiectele europene şi măsurile anticorupţie Cei 13 candidaţi pentru funcţia de primar al municipiului Ploieşti au răspuns întrebărilor AGERPRES referitoare la proiectele avute în vedere pentru Spitalul de Pediatrie şi cel Municipal, aflate în subordinea primăriei, şi soluţiile financiare pentru implementarea lor; cele mai importante trei proiecte...
Primarul Gheorghe Nichita: Am ca principal obiectiv consacrarea Iaşiului drept capitală regională (interviu) Primarul Gheorghe Nichita, aflat la cel de-al treilea mandat de edil al Iaşiului, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că îşi doreşte ca după finalizarea lucrărilor finanţate din fonduri europene, municipiul reşedinţă de judeţ să fie un oraş cu străzi moderne, o capitală culturală la nivel...
Liviu Dragnea, candidat USL la preşedinţia CJ Teleorman: Ne vom ţine departe de aroganţa fostei puteri (interviu) Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, candidat USL pentru un nou mandat, afirmă într-un interviu acordat AGERPRES că, dacă va câştiga competiţia electorală, printre priorităţile sale vor fi modernizarea infrastructurii, precum şi investiţiile, care să absoarbă forţa de muncă neutilizată...
Bistriţa-Năsăud: "Locomotivele" partidelor pentru alegerile parlamentare - grupaj Atragerea înapoi în ţară a celor plecaţi în străinătate, problemele fermierilor şi ale agriculturii în general, dezvoltarea infrastructurii şi turismului din judeţul Bistriţa-Năsăud sunt principalele priorităţi pe care spun că le vor avea în vedere dacă vor ajunge în Parlamentul României candidaţii la...
Romeo Stavarache: Sunt adeptul paşilor mărunţi, făcuţi cu tenacitate şi responsabilitate pe termen mediu şi lung (interviu) Primarul municipiului Bacău, liberalul Romeo Stavarache, aflat la cel de-al treilea mandat ca edil, vorbeşte, într-un interviu acordat AGERPRES, despre ceea ce l-a determinat să ia decizia de a rămâne în continuare alături de băcăuani, despre atuurile care l-au ajutat să câştige, cu aproape un an în...
RETROSPECTIVÃ 2015 Cardul de sănătate şi terapia fără interferon, principalele noutăţi în sistemul de sănătate Bucureşti, 22 dec /Agerpres /- Implementarea cardului de sănătate, introducerea terapiei interferon free şi a unor noi medicamente pe lista de compensate, precum şi modificarea contractului-cadru au fost principalele noutăţi aduse sistemului de sănătate în 2015.