Cele mai citite
 


Cabinetul Croitoru se prezintă miercuri în Parlament pentru învestitură
joi, 5 noiembrie 2009   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Primul-ministru desemnat Lucian Croitoru se va prezenta, miercuri, în plenul Parlamentului pentru a prezenta programul de guvernare al Cabinetului pe care l-a format, senatorii şi deputaţii urmând să se pronunţe asupra învestirii acestuia.
Conform articolului 103, alineat 3 din Constituţie, programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, Parlamentul acordând încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, ceea ce înseamnă 236 de voturi.

Lucian Croitoru a anunţat, în urmă cu aproape două săptămâni, componenţa Cabinetului pe care îl propune, format din 14 miniştri.

Guvernul propus de Croitoru este format din: Gheorghe Pogea - Ministerul Finanţelor, Florin Şaghi - Ministerul Administraţiei şi Internelor, Radu Berceanu - Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Bogdan Aurescu - Ministerul Afacerilor Externe, Adriean Videanu - Ministerul Economiei şi Comerţului, Daniel Funeriu - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Vasile Blaga - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Mihai Şeitan - Ministerul Muncii, Mihai Stănişoară - Ministerul Apărării, Cătălin Predoiu - Ministerul Justiţiei, Adrian Rădulescu - Ministerul Agriculturii, Cristian Vlădescu - Ministerul Sănătăţii, Theodor Paleologu - Ministerul Culturii, Sulfina Barbu - Ministerul Mediului.

Şansele Cabinetului Croitoru de a trece de Legislativ sunt însă reduse, în condiţiile în care singura formaţiune politică care şi-a anunţat, oficial, sprijinul pentru susţinerea acestuia este Partidul Democrat-Liberal, care are 172 de senatori şi deputaţi.

Doi dintre cei 14 miniştri propuşi de Croitoru au fost avizaţi pozitiv de comisiile parlamentare de specialitate, în urma audierilor care au avut loc săptămâna trecută.

Diplomatul Bogdan Aurescu, nominalizat pentru funcţia de ministru de Externe, a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite pentru politică externă din Camera Deputaţilor şi Senat, cel de-al doilea ministru propus care a primit aviz parlamentar favorabil fiind democrat-liberalul Vasile Blaga, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Vicepreşedintele PD-L Gheorghe Flutur a declarat, luni, că grupurile parlamentare ale democrat-liberalilor sunt mobilizate pentru votul din Legislativ.

Liberalii au anunţat, prin prim-vicepreşedintele Ludovic Orban, că vor vota, cu bilele la vedere, împotriva învestirii Guvernului propus de premierul desemnat Lucian Croitoru. Orban a solicitat, din nou, ca preşedintele Traian Băsescu să îi retragă mandatul lui Croitoru şi să îl nominalizeze pe Klaus Iohannis, care, în opinia liberalilor, ar reprezenta soluţia pentru ieşirea din criza politică.

O declaraţie similară a fost făcută la sfârşitul săptămânii trecute de preşedintele PSD, Mircea Geoană, care a spus că Lucian Croitoru 'ar trebui să aibă bărbăţia politică să îi spună lui Traian Băsescu că nu poate veni în faţa Parlamentului cu miniştri avizaţi negativ', înaintând ca soluţie înlocuirea celor aflaţi în această situaţie.

Potrivit articolului 89 din Constituţie, 'preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură'.

Şeful statului Traian Băsescu a declarat, sâmbăta trecută, la Iaşi, că nu exclude posibilitatea iniţierii unei a doua nominalizări pentru funcţia de prim-ministru în cazul în care Cabinetul Croitoru nu va primi votul de învestitură.


*** Programul de guvernare are în vedere acordurile României cu FMI, BM şi UE
Programul de guvernare propus de premierul desemnat Lucian Croitoru este elaborat pentru perioada 2009 - 2012, având în vedere, potrivit acestuia, acordurile pe care România le are cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, dar şi Planul naţional de dezvoltare şi Programul de convergenţă al României cu UE.

Potrivit documentului, Cabinetul Croitoru îşi propune să menţină cotele de impozitare a venitului şi a profitului, precum şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la valorile existente - 16%, respectiv 19% - pe parcursul perioadei de guvernare.

Guvernul, prin asumarea unei coordonări eficiente cu politica monetară, urmăreşte ca moneda euro să fie adoptată de facto la 1 ianuarie 2015.

Măsurile luate de noul Guvern vor fi subsumate, potrivit obiectivelor de respectare a angajamentelor asumate faţă de instituţiile financiare internaţionale şi de susţinere a reluării creşterii economice. Pentru a respecta aceste angajamente şi a evita materializarea riscurilor care ar contribui la adâncirea procesului de contracţie economică şi la amânarea procesului de redresare economică, este nevoie ca în ultimul trimestru al acestui an autorităţile române să ia o serie de decizii nepopulare, care necesită o voinţă politică deosebită, după cum se precizează în programul de guvernare al lui Lucian Croitoru.

Acestea se referă la îndeplinirea ţintei de deficit bugetar pentru 2009 agreată cu instituţiile financiare internaţionale, respectiv 7,3% din PIB, precum şi aprobarea de către Parlament a bugetului pentru anul 2010, având ca parametru de bază respectarea unui deficit bugetar consolidat de 5,9% din PIB.

Totodată, Croitoru propune înaintarea, până la sfârşitul lunii noiembrie 2009, către Parlament a legii responsabilităţii fiscale, care să impună bugetarea multianuală, adoptarea legilor salarizării unitare a personalului bugetar şi a restructurării agenţiilor guvernamentale, precum şi aprobarea de către Parlament a noii legi a pensiilor, care să elimine privilegiile în materie de pensii şi să prevadă creşterea treptată a vârstei de pensionare a femeilor, astfel încât în 2030 aceasta să ajungă la 65 de ani.

*** Politică fiscal - bugetară
La acest capitol, programul de guvernare prevede că obiectivul fundamental al politicii fiscale va fi refacerea credibilităţii şi stabilităţii finanţelor publice prin stabilirea unui echilibru corespunzător între răspunsul pe termen scurt la criza economică şi obiectivele de consolidare pe termen mediu a finanţelor publice, prin respectarea ţintei de deficit bugetar în anul 2009 şi diminuarea nevoii nete de finanţare a sectorului guvernamental, precum şi prin continuarea consolidării fiscale în direcţia îndeplinirii ţintei de deficit de 3% din PIB prin măsuri structurale care să asigure sustenabilitatea pe termen mediu şi menţinerea calendarului de adoptare a monedei euro.

*** Justiţie
În domeniul justiţiei, noul Cabinet are în vedere obţinerea de rezultate în lupta împotriva corupţiei, asigurarea stabilităţii şi coerenţei legislative, îmbunătăţirea politicii de resurse umane în magistratură, precum şi reducerea duratei proceselor.
Totodată, Cabinetul va urmări continuarea demersurilor în vederea finalizării dezbaterilor asupra proiectelor codurilor de procedură civilă şi penală, pregătirea punerii în aplicare a noilor coduri, precum şi renunţarea la excesul în utilizarea mecanismului legiferării în regim de
urgenţă.
Guvernul Croitoru va urmări îşi propune reducerea deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor, precum şi degrevarea progresivă a magistraţilor de sarcinile non-jurisdicţionale.

*** Educaţie
Cabinetul are ca obiectiv, în acest domeniu, realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant.
În programul de guvernare se prevede reforma procesului de evaluare.
Guvernul îşi propune şi elaborarea de politici specifice pentru reducerea drastică a abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu, precum şi stimularea educaţiei permanente şi obţinerea unor calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării.

*** Sănătate
Guvernul va urmări îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sanitare pe o perioadă de minimum 8 ani, dezvoltarea programelor de prevenire şi de depistare precoce a bolilor, precum şi redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural.
Se are în vedere participarea personalului sanitar la un program de educaţie continuă, garantat de stat şi asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici.
Executivul îşi propune să urmărească garantarea susţinerii financiare de către stat a programelor naţionale de sănătate (tuberculoză, cancer, HIV/SIDA, dializă etc.), să lanseze un nou program naţional de sănătate pentru tratamentul infarctului miocardic acut şi să garanteze accesibilitatea la medicamente compensate şi gratuite pentru toată perioada anului.

*** Piaţa muncii
Printre obiectivele noului Cabinet se numără echilibrarea pieţei muncii şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, creşterea gradului de flexibilitate a acesteia, dar şi întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.
La capitolul asigurări sociale, programul de guvernare prevede asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivităţii şi solidarităţii sociale, eliminarea inechităţilor şi anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii şi stimularea economisirii private prin pensiile facultative administrate privat.
Se prevede în document, de asemenea, asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, reducerea abandonului copiilor, combaterea violenţei în familie şi creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate.

*** Mediu de afaceri
Programul de guvernare al Cabinetului Croitoru prevede simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ, diminuarea birocraţiei şi corupţiei, a poverii administrative şi fiscale şi a parafiscalităţii.
Se va urmări reducerea numărului de proceduri administrative, a duratei de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, licenţelor, permiselor, a costurilor acestor proceduri şi scăderea corupţiei.
O altă măsură se referă la accelerarea reformelor pro-competitive şi promovarea unui mediu concurenţial corect, dar şi la facilitarea accesului întreprinderilor la fondurile structurale europene şi la mecanismele de finanţare.
În ce priveşte IMM-urile, Cabinetul îşi propune să urmărească crearea cadrului instituţional, legislativ şi financiar favorabil susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a iniţiativei private şi contracararea efectelor crizei economice globale prin implementarea, în regim de urgenţă, a unor măsuri de natură economică şi de reglementare fiscală.

*** Transporturi
Referitor la infrastructura de transport, programul de guvernare propus de Lucian Croitoru prevede asigurarea coerenţei şi continuităţii lucrărilor de infrastructură pe termen lung prin promovarea Pactului naţional ''Autostrăzile României'', refacerea infrastructurii feroviare, simultan şi în concordanţă cu cea rutieră, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare în zonele cu activitate turistică importantă şi interconectarea şi interoperabilitatea reţelei de drumuri din România cu reţeaua de drumuri europeană.
Se urmăreşte instituirea unui mod echitabil de colectare a taxelor pe infrastructura rutieră, îmbunătăţirea legislaţiei privind modalităţile şi condiţiile de participare la licitaţiile pentru lucrările necesare îmbunătăţirii infrastructurii de transport, precum şi modificarea legislaţiei privind relocarea utilităţilor pentru realizarea autostrăzilor.
Referitor la transportul feroviar, se vor finaliza lucrările de modernizare a tronsonului de cale ferată Bucureşti - Constanţa şi a tronsonului Câmpina - Braşov, dar şi lucrările de modernizare a tronsonului Curtici - Braşov, parte a Coridorului IV pan-european. Guvernul Croitoru are ca priorităţi începerea lucrărilor de modernizare a Coridorului IX pan-european Giurgiu - Bucureşti - Suceava - Vadu Siret şi electrificarea şi dublarea liniei principale Cluj - Oradea şi a magistralei Iaşi - Tecuci.
Totodată, se are în vedere finalizarea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internaţional 'Henri Coandă' Bucureşti pentru atingerea unei capacităţi de 5 milioane de pasageri pe an.

*** Agricultură
În programul de guvernare se prevede asigurarea securităţii alimentare a
ţării prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, creşterea exportului de produse agroalimentare şi echilibrarea balanţei comerciale agricole, susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale, extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii.

*** Turism
Cabinetul Croitoru propune creşterea circulaţiei turistice interne şi a numărului de turişti străini din România, creşterea competitivităţii turismului românesc la nivel regional şi internaţional, conservarea şi reabilitarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal şi naţional, în colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale sau în parteneriat public-privat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor turistice naturale şi culturale, creşterea numărului de locuri de muncă în turism.

*** Energie
În acest domeniu, Cabinetul îşi propune să urmărească actualizarea strategiei energetice a României în toate componentele ei: purtători de energie, generare, transport, distribuţie, economisire şi eficienţă energetică, protecţia mediului, în concordanţă cu politica energetică a UE.

*** Administraţie publică
Cabinetul Croitoru va urmări, în acest domeniu, creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin transferul de noi responsabilităţi decizionale, precum şi de resurse financiare şi patrimoniale, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi restructurarea administraţiei publice centrale şi locale, prin măsuri de creştere a eficienţei instituţionale, simplificare administrativă, reducerea cheltuielilor curente şi creşterea transparenţei în relaţia cu cetăţenii.
Se propune, totodată, creşterea calităţii şi accesului la servicii publice.

*** Siguranţa cetăţeanului
La capitolul ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, Cabinetul îşi propune aderarea la spaţiul Schengen la data prevăzută - martie 2011 - pentru a asigura deplina libertate de mişcare a cetăţenilor români, precum şi creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri.

*** Politică externă
În acest domeniu, noul Cabinet are în vedere punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene şi NATO.
Consolidarea cu mai mare pragmatism a parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani, fiind prioritare dimensiunea europeană şi cea euroatlantică, precum şi întărirea cooperării regionale cu statele din vecinătate constituie priorităţi ale Guvernului Croitoru.
'România va continua să susţină aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi obiectivul strategic al acesteia de integrare europeană, se precizează în programul de guvernare.
Fructificarea parteneriatelor României în plan bilateral şi multilateral, consolidarea parteneriatelor bilaterale cu state europene, a dimensiunii transatlantice şi a parteneriatului strategic cu SUA constituie alte obiective de politică externă.

*** Cultură
La acest capitol se are în vedere stoparea procesului de degradare a patrimoniului cultural naţional; restaurarea, protejarea şi valorificarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integrate şi a reţelelor de cooperare culturală, dar şi dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui flux juridic şi economic eficient între creatori (artişti independenţi şi liber profesionişti), producători (în special IMM-urile creative) şi consumatori (public).

*** Apărarea naţională
Obiectivul strategic al Cabinetului Croitoru în acest domeniu îl reprezintă, printre altele, dezvoltarea, la un nivel ridicat, a capacităţii de decizie şi acţiune a organismului militar, conform cadrului legislativ, în vederea afirmării intereselor României şi valorificării oportunităţilor, în cadrul comunităţii europene, euro-atlantice şi internaţionale, dar şi consolidarea profilului României în cadrul NATO, angajarea în lupta împotriva terorismului şi combaterea proliferării armelor de distrugere în masă.
Totodată, se va urmări creşterea graduală a ponderii cheltuielilor de înzestrare, astfel încât, pe termen lung, aceasta să reprezinte cel puţin 20% din bugetul MApN, în conformitate cu recomandările NATO, prin menţinerea bugetului apărării la un procent apropiat de 2%.
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
INTERVIU/Ponta: În prezent nu există Opoziţie; există, bun sau rău, Guvernul actual, în partea cealaltă - nimic Prim-ministrul Victor Ponta a acordat un interviu AGERPRES în care vorbeşte despre vizita pe care o efectuează în aceste zile în state din zona Golfului Persic, dar şi despre proiectele Guvernului privind economia, infrastructura şi salariile bugetarilor.
Proiectele bugetului de stat şi asigurărilor sociale, transmise miercuri Parlamentului pentru a fi adoptate în regim de urgenţă Proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, adoptate de Guvern, vor fi transmise miercuri Parlamentului, cu solicitarea să fie dezbătute şi adoptate în procedură de urgenţă, informează un comunicat al Executivului, remis AGERPRES.
RETROSPECTIVA SÃPTÃMÂNII 9 - 15 MAI Economia românească traversează o revenire ciclică sprijinită de cererea internă puternică astfel încât creşterea PIB ar urma să atingă 4,2% în 2016, principalele riscuri la adresa perspectivei fiind incertitudinile electorale şi cele externe, arată experţii FMI într-un raport elaborat în urma consultărilor...
Comunicat de presă - Executiv INFORMAŢIE DE PRESÃ
Previziuni economice Actualitatea economică internă şi externă în date: