Cele mai citite
 


Afecţiunile cardiovasculare produse de stresul la locul de muncă
vineri, 2 ianuarie 2009   ::   0 Comentarii :: :: Stresul, Afectiunile inimii
 

Cardiologia ocupaţională este o nouă disciplină medicală care realizează legătura dintre cardiologie şi medicina preventiv - ocupaţională.

Ea are următoarele obiective principale:

 • aprofundarea rolului stresului ocupaţional în apariţia şi agravarea hipertensiunii arteriale şi a celorlalte afecţiuni cardiovasculare;
 • dezvoltarea examenului clinic în domeniile evaluării şi interpretării istoriei ocupaţionale cu descoperirea impactului stresului ocupaţional asupra apariţiei şi agravării afecţiunilor cardiovasculare;
 • formularea, testarea şi validarea algoritmilor şi recomandărilor pentru diagnosticul şi gestionarea hipertensiunii provocate de stresul ocupaţional, precum şi a altor afecţiuni cardiovasculare induse sau agravate de acesta;
 • promovarea cooperării între cardiologi şi specialiştii de medicina muncii, psihologii ocupaţionali, epidemiologii, managerii, sindicatele şi angajaţii din diferitele sectoare de activitate publice sau private;
 • asigurarea suportului legislativ şi politic în contextului medicinii secolului 21, în care un număr din ce în ce mai mare de medici şi psihologi formulează şi participă la implementarea schimbărilor condiţiilor de muncă pe baza observaţiilor şi monitorizărilor clinice a managementului şi angajaţilor din sectoarele de activitate publice şi private.
Principalele cauze ale apariţiei şi agravării afecţiunilor cardiovasculare
Tensiunea la locul de muncă (Job Strain)
Până acum câţiva ani, multe din cauzele hipertensiunii arteriale nu erau cunoscute (singurii factori de risc bănuiţi erau obezitatea şi consumul de sare în exces) şi implicit tratamentul ei era de durată şi simptomatic. 
Cercetările recente au identificat stresul ocupaţional ca principală cauză a apariţiei şi agravării hipertensiunii arteriale. Pentru înţelegerea stresului ocupaţional şi a riscurilor produse de acesta asupra sănătăţii fizice şi mentale, Robert Karasek a propus modelul Job Strain (tensiunea la locul de muncă) având la bază 2 coordonate principale:
 • cerinţele locului de muncă
 • competenţa si libertatea în luarea deciziilor sau în execuţia atribuţiilor de serviciu
Tensiunea psihologică la locul de muncă (care la rândul ei generează hipertensiune arterială) este maximă în situaţia unui loc de muncă cu cerinţe foarte mari şi o libertate si o competenţă în luarea deciziilor sau în execuţia atribuţiilor de serviciu minimă pentru angajatul care ocupă această funcţie.
Tensiunea psihologică la locul de muncă intensă şi pe termen lung duce la activarea sistemului nervos autonom simpatic de durată care la rândul ei provoacă apariţia şi în timp agravarea sindromului metabolic (o serie de simptoame care sunt adesea depistate că apar împreună: obezitatea, hiperglicemia, hiperinsulinemia şi un profil crescut al lipidelor).
Iată că se confirmă mecanismul prin care fostele cauze de îmbolnăvire devin acum efecte ale incapacităţii omului de a coopera cu agenţii stresori zilnici aşa cum preciza organizaţia mondială a sănătăţii încă din anul 1978 în strategia sănătate pentru toţi până în anul 2000 (obiectivul 16: O Viaţă Sănătoasă): supraponderalitatea, fumatul, alcoolismul, dependenţa de droguri şi lipsa exerciţiilor fizice zilnice sunt indicatori ai incapacităţii persoanelor de a coopera cu agenţii stresori zilnici.
Tensiunea provocată de singurătate (lipsă reţea de suport sau iso-strain)
Modelul de mai sus se poate aplica şi în viaţa de familie sau în comunitate.
In această situaţie tensiunea psihologică (generatoarea de hipertensiune arterială) apare în situaţia în care membrul unei familii sau comunităţi are sarcini sau răspunderi mari dar capacitatea de a le rezolva este foarte mică, datorită lipsei de resurse financiare, materiale şi de timp în lipsa reţelei de suport al celorlalţi membrii ai familiei sau comunităţii.
Afecţiunile cardiovasculare alături de celelalte simptoame ale sindromului metabolic apar şi evoluează rapid la persoanele confruntate în acelaşi timp cu tensiunea psihologică la locul de muncă şi cu tensiunea psihologică în familie sau comunitate.
Precizările Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
Ordin nr. 761/30.10.2001 pentru aprobarea metodologiei privind examenul medical la angajarea in muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii:
art. 2. examenul medical la angajarea in muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii reprezintă supravegherea activă a sănătăţii angajaţilor in relaţie cu determinanţii profesionali specifici postului/locului de muncă.
art. 3. in sensul prezentului ordin determinanţii profesionali sunt factori fizici, chimici, biologici prezenţi in mediul de muncă, acţionând independent sau în interrelaţie, precum şi orice element relevant din organizarea activităţii pentru care există dovezi ştiinţifice de asociere pozitiva semnificativa intre expunere şi modificarea reversibilă sau ireversibilă a structurii sau funcţionalităţii unui organ, sistem, aparat sau a organismului in ansamblul lui.
art. 4.  angajatorii din sectoarele public, privat si cooperaţie, inclusiv sub capital străin sunt obligaţi să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaţilor în relaţie cu locul/postul de muncă prin servicii de medicina muncii.
art. 6. (a) examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii vor fi efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
art. 6. (b) în cazuri argumentate medical, ştiinţific, statistic metodologia se va extinde anual prin includerea reglementarilor de supraveghere medicala specifica noilor riscuri profesionale.
Din punctul nostru de vedere, afecţiunile cardiovasculare apărute sau agravate de stresul ocupaţional reprezintă noi riscuri profesionale specifice în special conducerii tuturor instituţiilor şi întreprinderilor precum şi angajaţilor din sectoarele: serviciile speciale - apărare - ordine publică, financiar - bancar, sănătate, transporturi, telecomunicaţii - tehnologia informaţiilor, educaţie şi administraţia publică.
 
Ordinul nr. 803/12.11.2001 pentru aprobarea unor indicatori de expunere si/sau efect biologic relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională oferă detalii parţiale şi despre răspunsul nespecific al organismului angajaţilor la stresul şi suprasolicitarea de la locul de muncă (răspuns nespecific al organismului: orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii sau funcţiei unui organ, aparat sau a organismului in ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi ştiinţifice de asociere pozitiva semnificativa cu expunerea la un agent din mediul de munca)
Din punctul nostru de vedere stresul ocupaţional şi suprasolicitarea generează răspunsuri nespecifice care duc treptat şi pe neobservate (tăcut) la apariţia bolilor cronice netransmisibile. Din punctul nostru de vedere bolile cronice netransmisibile apărute după angajare trebuie să fie trecute în categoria bolilor profesionale, deoarece ele au fost declanşate şi / sau agravate de stresul şi suprasolicitarea de la locul de muncă.
Conform anexei acestui ordin, indicatori de răspuns:
 • nu sunt specifici
 • pot fi utilizaţi pentru fundamentarea strategiei de sănătate si securitate la locul de munca
 • nu reprezintă criterii pentru aplicare metodologie de încadrare a unor locuri de munca in condiţii de munca deosebite
Din punctul nostru de vedere toţi aceşti indicatori constituie răspunsul nespecific la stresul şi suprasolicitarea de la locul de muncă. La nivele mari de oboseală, suprasolicitare sau stres răspunsul acut al organismului poate duce la accidente de muncă, iar prezenţa la nivel mic dar pe perioade mari ale suprasolicitării şi stresului la locul de muncă poate duce la apariţia şi / sau agravarea bolilor cronice netransmisibile.
Din aceste considerente propunem studierea trecerii suprasolicitării şi stresului la locul de muncă în cadrul indicatorilor de risc pe baza cărora se va calcula cuantumul asigurării pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale plătit de angajator. 
Prezentăm mai jos un extras din această anexă care precizează efectele stresului şi suprasolicitării la locul de muncă asupra sistemului cardiovascular:
 1. Reacţia la stres determinată de solicitarea cognitivă (mentală) şi/sau cumul de factori nocivi (stres şi suprasolicitare neuropsihică, zgomot, microclimat nefavorabil) provoacă:
  • creşterea frecvenţei cardiace (a pulsului) instantanee sau medie pe minut cu mai mult de 20 bătăi comparativ cu valorile de referinţă
  • creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 10 mmhg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizată sau cu valorile de referinţă;
  • modificări ale variabilităţii pulsului (densitatea de putere in banda lf, hf, raportul lf/hf etc.) cu creşteri sau scăderi în raport cu valorile de referinţă sau in raport cu valorile medii/ciclu de activitate la mai mult de 35% din subiecţi sau modificări semnificative statistic pe eşantion reprezentativ de personal
  • prezenta tulburărilor de ritm cardiac si conducere in timpul activităţii . sub şi supra denivelări ale segmentului st-t mai mari de 1 mm in timpul activităţii. 
 2. Reacţie la stres determinată de solicitarea cognitivă (mental - emoţională) în procesele de muncă cu constrângere temporală (termene foarte scurte şi greu de respectat), cu factori necontrolabili, activitate cu publicul provoacă:
  • creşterea frecvenţei cardiace instantanee sau medie/minut cu mai mult de 40 de bătăi pe minut, comparativ cu valorile de referinţa
  • creşterea tensiunii arteriale sistolice şi/sau diastolice cu mai mult de 40 mmhg pe parcursul activităţii comparativ cu valorile medii/perioada monitorizata sau cu valorile de referinţă.
 3. Oboseala neuropsihică in activităţi monoton repetitive (conducere mijloace de transport, supraveghere panouri de comanda etc.) provoacă:
·         scăderea semnificativ statistică sau la mai mult de 35 % din subiecţi a frecvenţei cardiace medii/ciclu de activitate comparativ cu valorile de referinţă sau din celelalte cicluri de activitate .
Rezultatele obţinute de către Institutul de Cercetări pentru Matematica Inimii din SUA:
Hipertensiunea arterială este una din cele mai mari probleme de sănătate care afectează 1 din 4 adulţi. Ea este un factor de risc major pentru moartea prematură sau pentru apariţia unor handicapuri grave, iar până la apariţia acestor evenimente produce: scăderea performanţelor intelectuale, diminuarea memoriei şi deteriorarea neuronală.
Mai multe studii recente au demonstrat modul în care stresul negestionat provoacă apariţia şi apoi agravarea hipertensiunii arteriale, care la rândul ei provoacă în rândul angajaţilor: scăderea performanţelor intelectuale şi fizice, scăderea productivităţii muncii, concedii medicale şi în cele din urmă handicap sau deces subit ( 60% din decesele subite prin infarct sau accident cerebrale apar la persoanele care nu au suferit până atunci de nici o afecţiune cardio - vasculară).
In ultimii 10 ani,  Institutul de Cercetări pentru Matematica Inimii a demonstrat legătura dintre simptomele fizice ale stresului şi diminuarea eficienţei angajaţilor la locul de muncă, oferind tehnici şi instrumente prin care angajaţii le pot folosii pentru creşterea eficienţei activităţii simultan cu creşterea echilibrului între lucru şi viaţa de familie. 
Prin folosirea acestor tehnici şi instrumente de către majoritatea angajaţilor întreprinderile şi instituţiile au putut constata: creşterea productivităţii şi eficienţei angajaţilor, reducerea cheltuielilor medicale, scăderea absenteismului şi creşterea motivaţiei angajaţilor de a nu părăsii locul de muncă pentru a se angaja în altă parte:
Un număr de studii pilot la Motorola, Shell şi British Petroleum au demonstrat modul în care managerii care sufereau de hipertensiune arterială gradul 1 sau 2 au putut restaura hipertensiunea arterială la valorile normale fără medicaţie doar folosind tehnicile şi instrumentele însuşite în cadrul cursurilor oferite de acest institut.
Prin folosirea zilnică a acestor instrumente se produc modificări în tensiunea sistolică şi diastolică echivalentă cu: scăderea greutăţii cu circa 18 kilograme, având un efect dublu faţă de dieta fără sare sau faţă de exerciţiile fizice recomandate de obicei pacienţilor bolnavi de hipertensiune arterială.
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Unul din doi adulti sufera de hipertensiune Unul din doi adulti sufera de hipertensiune, afectiune care reprezinta un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral si pentru demente, a declarat prof. dr. Ovidiu Bajenaru, seful Clinicii de Neurologie a Spitalului Universitar, cu prilejul campaniei de depistare a hipertensiunii.
Unul din 3 români suferă de afecţiuni cardiovasculare, ca urmare a colesterolului mărit Peste 30% din populaţia României suferă de hipertensiune arterială şi diabet zaharat ca efect al colesterolului mărit, potrivit studiului naţional Cardio-Zone, coordonat de prof. dr. Mircea Cinteză.
Stresul si hipertensiunea arterială Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineste in Ghidul Managementului Hipertensiunii Arteriale: „Hipertensiunea este presiunea sistolică a sângelui egală sau mai mare de 140 mmhg şi sau presiunea diastolică mai mare de 90 mmhg la persoanele care nu iau medicamente antihipertensive.”
Stresul reprezintă principala cauză de apariţie a depresiei Stresul reprezintă principala cauză de apariţie a depresiilor, susţin reprezentanţii Fundaţiei Ana Aslan Internaţional.
Ceaiul de mentă vă ajută să faceţi faţă furtunilor magnetice Moscova, 28 feb /Agerpres/ - Deşi unele indispoziţii sunt generate de schimbarea bruscă a vremii, organismul uman este mult mai expus furtunilor magnetice decât variaţiilor de temperatură. Furtunile magnetice, despre care se vorbeşte atâr de mult în ultima vreme în contextul erupţiilor solare, sunt deosebit...
Diete cu efect antiinflamator Notiunea de dieta cu efecte antiinflamatorii e bazata pe un concept simplu: poarta acest nume acele diete axate pe anumite alimente ce sunt recunoscute pentru abilitatile lor de a diminua inflamatiile. Multe din aceste diete cu efecte antiinflamatorii sunt concentrate in jurul unor alimente precum: cereale...