Cele mai citite
 


Comunicat al Primăriei Sectorului 2
duminică, 31 ianuarie 2010   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Ambulanţa Socială a Primăriei Sectorului 2 intervine în cazul unui bărbat de 350 de kg
Un bărbat de 47 de ani, cu o greutate de 350 kg şi diagnosticat cu obezitate morbidă, a fost vizitat de echipajele Ambulanţei Sociale a Primăriei Sectorului 2 şi a fost consultat sâmbătă, 30 ianuarie, la domiciliul acestuia, unde este imobilizat la pat datorită multiplelor boli de care suferă.
Domnul Stelian Jurcă este încadrat în gradul de handicap grav cu diagnosticul 'linfedem cronic cu elefantiazis, insuficienţă venoasă clasa IV cu ulceraţii multiple trenante la nivelul gambelor, obezitate morbidă'.

Prezentarea cazului domnului Stelian Jurcă
Cazul domnului Jurcă Stelian a fost sesizat Primăriei Sectorului 2, Serviciului de Ambulanţă Socială de către corpul consilierilor obşteşti ai primarului Neculai Onţanu. Domnul Jurcă a fost evaluat de către specialiştii Primăriei Sectorului 2 şi s-a decis să i se acorde asistenţă medicală în vederea stabilirii diagnosticului şi acordării îngrijirilor medicale de specialitate şi, în acelaşi timp, sprijin financiar.
În luna decembrie a anului 2009, Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap Sector 2 a decis încadrarea acestuia în grad de handicap grav, cu diagnosticul 'Linfedem cronic cu elefantiazis. Insuficienţă venoasă clasa IV cu ulceraţii multiple trenante la nivelul gambelor, obezitate morbidă (greutatea 50 kg)'.
În urma dezvoltării afecţiunii, dl Jurcă prezintă ideaţie depresivă pe fondul căreia a dezvoltat o stare de iritabilitate şi instabilitate emoţional-afectivă. De asemenea, prezintă insomnii recurente, gânduri de tip negativ, ruminaţii, precum şi slabă investiţie energetică vitală.
Ca urmare, începând cu luna ianuarie 2010, acesta beneficiază de indemnizaţie de însoţitor, buget complementar şi indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav.
Domnia sa este unul din cei 4.000 de beneficiari ai programului Ambulanţa Socială a Primăriei Sectorului 2, ale cărei echipaje intervin zilnic pentru acordarea de servicii socio-medicale persoanelor cu probleme de sănătate şi cu venituri sociale mici, care solicită sprijinul administraţiei locale.

AMBULANŢA SOCIALĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 2
Ambulanţa Socială, o premieră pentru România, este un serviciu gândit în urmă cu şapte ani de primarul Neculai Onţanu, ca o punte de legătură dintre social şi medical, o zonă care înaintea implementării acestui proiect era neacoperită.
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti este singura unitate administrativ teritorială din România care realizează acest tip de serviciu, pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă socială, dar şi medicală şi care necesită intervenţie imediată pentru prevenirea degradării fizice şi sociale.
În prezent, 'Ambulanţa Socială' utilizează un număr de 6 autosanitare dotate cu echipamente de ultimă generaţie: patru ambulanţe, tip B (spital pe roţi), destinate intervenţiei de urgenţă medicală a pacienţilor. Sunt prevăzute cu aparatură electromedicală, sistem centralizat de oxigen - terapie şi truse medicale de urgenţă şi resuscitare conform standardelor, dotate cu analizoare portabile pentru efectuarea la faţa locului a unor analize medicale ce permit diagnosticarea la faţa locului; două ambulanţe de transport tip A, dotate cu sistem centralizat de oxigen - terapie şi truse medicale de urgenţă, destinate transportului medical asistat al pacienţilor.
Autosanitarele sunt deservite de echipe mobile de intervenţie multidisciplinare, al căror personal este pregătit pentru a asigura asistenta medico-socială de specialitate, fiind formate din: medic, asistent medical, asistent social, psiholog.

Parteneri implicaţi în proiect
Costurile proiectului 'Ambulanţa Socială' sunt minime pentru Primăria Sectorului 2 (presupunând numai cheltuielile prevăzute de salariile personalului), iar serviciile oferite prin intermediul acestui proiect sunt suportate de partenerii identificaţi de Primărie, care finanţează activităţile sociale, medicale şi administrative.
Partenerii proiectului sunt:
1. pentru servicii sociale: Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual IM care furnizează medicamente şi materiale sanitare necesare desfăşurării activităţii medicale, alimente şi îmbrăcăminte pentru persoanele asistate; JTI România care funizează hrană caldă la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile; Primăria Sectorului 2 care acordă ajutoare materiale, conform prevederilor legale în vigoare

2. pentru servicii medicale:
Unităţile spitaliceşti din sectorul 2 care asigură serviciile medicale specializate

3. pentru servicii administrative ale proiectului: JTI România care asigură costul combustibilului pentru cele 6 autosanitare; Vodafone România care furnizează echipamente şi servicii de telefonie mobilă necesare funcţionării în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate a proiectului.

Necesitatea apariţiei proiectului
Proiectul a pornit din necesitatea creării unui serviciu alternativ şi complementar
Serviciului Naţional de Ambulanţă Medicală.
Printre obiectivele specifice enumerăm: asigurarea de asistenţă medicală pentru persoanele defavorizate; reducerea numărului cererilor de instituţionalizare; reducerea costurilor de spitalizare, prevenirea degradării fizice şi sociale a persoanelor singure, dependente.

Asistenţă medicală şi îngrijire la domiciliu
Scopul activităţii este prevenirea cazurilor de îmbolnăviri severe şi agravarea stării de sănătate a beneficiarilor din cauza neglijenţei sau a lipsei accesului la îngrijire medicală. Mulţi dintre beneficiarii noştri nu sunt asiguraţi medical deoarece nu îşi pot plăti asigurarea medicală lunară. Ei nu se pot înscrie la medicul de familie şi nu beneficiază de servicii medicale gratuite şi uneori aceştia nu apelează la servicii medicale şi din considerente ca: ignoranţă, lipsa educaţiei sanitare, sărăcie, teamă, lipsa informaţiilor privind serviciile medicale la care au acces.
Serviciile medicale acordate de Ambulanţa Socială a Primăriei Sectorului 2 persoanelor cuprinse în programe de asistenţă socială sunt:
1. serviciile prespitaliceşti: consulturi medicale; analize medicale la domiciliu; tratamente ambulatorii; evaluări medicale periodice, pentru prevenirea îmbolnăvirilor sau depistarea bolilor;
2. transportul asistat pentru: internarea persoanelor în unităţile medicale, atunci când starea sănătăţii o impune; persoanele nedeplasabile transferate la unităţile medicale în vederea efectuării de consulturi, analize şi tratamente de specialitate; persoanele cu dizabilităţi transferate la Comisia de Evaluare Medicală în vederea încadrării în grad de handicap; internarea/externarea beneficiarilor din centrele D.G.A.S.P.C. Sector 2 în/din unităţi medicale şi medico-sociale; copii nedeplasabili transferaţi la Comisia pentru Protecţia Copilului.
3. serviciile postspitaliceşti: evaluări medicale periodice; analize medicale la domiciliu (EKG, măsurarea tensiunii, analize de sânge: hemogramă, uree, creatinină, transaminaze, bilirubină, amilază, calcemie, glicemie, teste de coagulare, sumar de urină etc), tratamente ambulatorii recomandate la externarea din spital; transport pentru efectuarea de recuperare medicală la unităţile specializate.

Serviciile sociale acordate în cadrul proiectului sunt:
I. Consiliere socială şi psihologică.
Consilierea socială se realizează la domiciliul beneficiarilor şi urmăreşte abilitarea beneficiarilor în vederea dobândirii autonomiei sociale.
Cuprinde informarea beneficiarilor, respectiv a reprezentanţilor legali cu privire la drepturile şi obligaţiile lor sociale.
Consiliere psihologică se realizează cu precădere la domiciliul beneficiarilor şi este dedicată persoanelor greu deplasabile din cauza stării deficitare de sănătate, celor cu boli cronice sau în fază terminală, persoanelor cu afecţiuni psihice care duc la izolare.
II. Medierea socială presupune asigurarea accesului beneficiarului la instituţiile societăţii civile abilitate în a-i oferi drepturile garantate prin lege şi presupune medierea şi asistarea: relaţiei beneficiarilor cu organizaţiile nonguvernamentale, relaţiilor beneficiarilor cu alte instituţii ale societăţii în funcţie de nevoile existente; beneficiarilor în vederea obţinerii anumitor documente necesare, conflictelor din comunitate.
Ideea de bază este educarea beneficiarilor pentru dobândirea de către aceştia a autonomiei sociale, a capacităţilor de relaţionare cu instituţiile şi structurile societăţii.

Rezultatele obţinute
Proiectul are o influenţă reală asupra societăţii prin rezultatele notabile obţinute în decursul celor 7 ani de funcţionare, dintre care amintim: reintegrarea unui număr semnificativ de persoane care au revenit în societate, prin ameliorarea stării de sănătate şi reducerea gradului de dependenţă; efectuarea de analize medicale la domiciliu; reducerea presiunii financiare asupra instituţiilor sanitare prin reducerea numărului zilelor de spitalizare şi implicit a costurilor sistemului public de sănătate (cazurile persoanelor care reprezintă urgenţă socială şi medicală fie nu se internează într-o unitate spitalicească, ci beneficiază de servicii socio-medicale la domiciliu pe perioada bolii sau a invalidităţii, fie se internează pe o perioadă foarte scurtă, urmând ca prin realizarea activităţilor pre şi postspitaliceşti, 'Ambulanţa Socială' să determine scurtarea perioadei de spitalizare); reducerea numărului cererilor de cazare în centre specializate de îngrijire şi găzduire; scăderea numărului de îmbolnăviri prin prevenţie şi educaţie sanitară; prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: abandonul familial, violenţa domestică; creşterea numărului de persoane - membrii ai familiilor beneficiarilor direcţi - care şi-au reluat viaţa socială obişnuită, fiind degrevaţi de sarcinile de îngrijire şi întreţinere a persoanelor preluate de programul 'Ambulanţa Socială'; prevenirea degradării stării de sănătate a persoanelor fără adăpost prin diagnosticare precoce şi prin tratarea unora dintre bolile acute, precum şi printr-o monitorizare a bolilor cronice ale acestora şi prevenirea bolilor transmisibile; creşterea eficienţei sistemului de asistenţă socială în Sectorul 2 şi scăderea costurilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în perioadă de risc social; mărirea ratei de viaţă a persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii sociale şi socio - medicale la domiciliu; reducerea incidenţei unor boli datorate bătrâneţii, singurătăţii şi sărăciei; reducerea incidenţei unor situaţii grave cu consecinţe asupra persoanei vârstnice, apărute tot mai des ca urmare a singurătăţii şi bolii (furturi, agresiuni, deposedări de locuinţe, etc.); mărirea numărului de beneficiari asistaţi; rezolvarea unor cazuri dificile care presupun colaborarea mai multor instituţii abilitate.
Proiectul a fost implementat în luna octombrie a anului 2003, fiind iniţiat ca o soluţie împotriva excluziunii sociale şi are un număr de telefon non-stop - 9862, unde pot fi anunţate cazurile sociale care au nevoie de asistenţă socio-medicală.
În concluzie, putem spune că eficienţa proiectului desfăşurat în sectorul 2 se poate urmări din evoluţia numărului beneficiarilor pe parcursul celor şapte ani de funcţionare: de la 237 în 2003 s-a ajuns ca în anul 2010 să fie luaţi în evidenţă aproximativ 4.000 de beneficiari.
Detalii şi imagini de la această acţiune găsiti pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, rubrica Ultimele ştiri.
***
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Suceava: Asistenţă medicală şi consiliere gratuite pentru copiii cu autism şi părinţii acestora Un număr de 17 copii cu autism beneficiază de asistenţă medicală, iar părinţii de consiliere de specialitate, gratuite, graţie proiectului ''Şi ei trebuie să aibă o şansă!'', derulat în ţară de Fundaţia Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor...
Prima clinică mobilă a Armatei Salvării, inaugurată la Bucureşti; Coordonator proiect: E o ambulanţă socială Prima Clinică medicală mobilă a Armatei Salvării, finanţată prin granturi norvegiene, a fost inaugurată joi, în Bucureşti, în prezenţa ambasadorului Regatului Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg.
RETROSPECTIVÃ 2015 Cardul de sănătate şi terapia fără interferon, principalele noutăţi în sistemul de sănătate Bucureşti, 22 dec /Agerpres /- Implementarea cardului de sănătate, introducerea terapiei interferon free şi a unor noi medicamente pe lista de compensate, precum şi modificarea contractului-cadru au fost principalele noutăţi aduse sistemului de sănătate în 2015.
Samusocial din România oferă asistenţă socială şi medicală de urgenţă pentru aproximativ 5.000 de oameni ai străzii Samusocial din România oferă asistenţă socială şi medicală de urgenţă pentru aproximativ 5.000 de oameni ai străzii din Capitală, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al asociaţiei, Sabina Nicolae.
Alimente, haine şi asistenţă medicală pentru persoanele fără adăpost din zona Gării de Nord Peste 200 de persoane fără adăpost din zona Gării de Nord vor primi joi alimente, haine şi asistenţă medicală în cadrul proiectului "O şansă caldă", organizat de Asociaţia Şansa Ta, în parteneriat cu "La Cantine de Nicolai", Asociaţia Studenţească Amicus şi Şcoala "Mihai Ionescu" din Bucureşti.
Nouă spitale şi Ambulanţa Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă de 1 şi 2 mai Nouă spitale bucureştene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în zilele de 1 şi 2 mai, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, precizează un comunicat publicat pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Capitalei.