Cele mai citite
 


Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Antropologia e un fel de ştiinţă a ştiinţelor - interviu
miercuri, 17 februarie 2010   ::   0 Comentarii :: :: Stiri
 
Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, reputat antropolog, medic neurolog şi geriatru, care în prezent conduce onorific Institutul de Antropologie 'Fr. Rainer' al Academiei Române, a acordat un interviu AGERPRES în care vorbeşte despre actualitatea antropologiei şi despre cercetările în acest domeniu.
De-a lungul carierei sale, acad. Bălăceanu Stolnici a realizat cercetări în domeniul neurofiziologiei, neuropsihiatriei, geriatriei, fiind unul dintre fondatorii neuro şi psihociberneticii, precum şi în domeniul istoriei medicinei, al istoriei Ţărilor Române şi al antropologiei fizice şi culturale.
Constantin Bălăceanu Stolnici predă cursuri de neuropsihologie, de genetică a comportamentului şi de antropologie la Universitatea Ecologică şi conduce Centrul Internaţional Anti-Drog şi pentru Drepturile Omului (CIADO).
Academicianul, care a publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice şi 28 de cărţi şi monografii, nouă dintre ele de antropologie culturală, opt din diferite domenii medicale, opt de cibernetică şi trei de istorie, are pe masa de lucru o lucrare din domeniul geneticii, una de antropologie şi o alta dedicată luptei împotriva drogurilor.

AGERPRES: La ce bun studiul antropologiei astăzi, domnule academician Constantin Bălăceanu Stolnici, într-o lume supertehnologizată, în care omul se înstrăinează tot mai mult de umanitatea esenţei sale?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Antropologia, după mine, este un fel de ştiinţă a ştiinţelor şi justificarea ei primordială este că întreaga noastră cultură este antropocentrică - şi în domeniul religiilor şi în cel al filosofiei şi, poate, într-un anumit fel, şi în domeniul ştiinţelor exacte, dacă luăm în considerare principiul antropic, care stă la baza cercetării unei anumite grupe de cosmologii.
Nu trebuie să uităm că antropologia, cum se face astăzi, nu este antropologia din secolul al XIX-lea, care era o antropologie fizică, practic se ocupa de om ca entitate biologică, făcând parte din regnul animal, conform principiilor darwiniene care au stat la baza construcţiei antropologiei fizice. Sub presiunea anglo-saxonilor, antropologia s-a dezvoltat însă şi în domeniul cultural şi, astăzi, aceasta este aproape dominantă.
La Institutul de Antropologie al Academiei Române, unde sunt director onorific, avem un sector de antropologie fizică, dar în ultimele decenii am dezvoltat foarte mult sectorul cultural.
În felul acesta, antropologia îmbracă astăzi o sferă de preocupări extrem de actuale. Numai în antropologia fizică, dacă luăm în considerare noile metode de identificare umană, importante pentru criminologie, sau progresele enorme ale geneticii, care continuă şi aşează antropologia fizică pe un alt domeniu, progresele făcute în cercetarea unor boli sub aspectul unor caracteristici precum tipologie, variaţii individuale sau aspecte populaţionale.
O mulţime de probleme actuale legate de sociologie, de politică pot fi încadrate din punct de vedere antropologic, astfel încât putem spune că antropologia ocupă un domeniu care se află în actualitate, atât din punct de vedere academic, al cercetării fundamentale, cât şi din acela al soluţiilor practice, cu un domeniu aplicativ.

AGERPRES: Herbert Spencer, Karl Marx, Morgan, Taylor, nume reprezentând tot atâtea teorii - organicismul social, determinismul social şi evoluţia umanităţii ca luptă între clase, periodizarea culturii şi a etnicităţii sau definirea culturii. Cu ce antropolog vă simţiţi solidar din acest punct de vedere?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: E foarte greu de spus, pentru că eu am intrat în antropologie venind, practic, din trei domenii: al neurologiei, pe care am făcut-o o viaţă întreagă, al geriatriei, care are o dimensiune antropologică evidentă, şi al ciberneticii, pentru că eu am făcut cibernetică biologică şi neurocibernetică.
Aceasta mă face să spun că, sigur, încadrarea mea în antropologie e una mai biologizantă, pentru că acesta este fondul educaţiei mele şi acesta este domeniul în care antropologia îşi are nu numai actul de naştere, ci şi justificarea ştiinţifică.
Când spun biologizantă nu exclud psihologia, eu predau la Universitatea Ecologică un curs de neuropsihologie. Chiar şi aspectele culturale le prezint la curs sub formă evolutivă, începând cu culturile paleolitice, cu cele neolitice, din epoca bronzului, dar într-o viziune holistă: omul - cultura - civilizaţia şi mediul. Poate sunt mai apropiat de Levy Strauss, de structuralism, care se apropie mai mult de felul meu de a gândi, pentru că cibernetica te împinge spre structuralism.

AGERPRES: Ce a adus nou metoda etnografică? Avem în România reprezentanţi ai acestei teorii în domeniul antropologiei?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Avem un Institut de Etnografie cu care colaborăm foarte strâns - pentru că limitele etnografiei şi antropologiei sunt destul de mici - şi care îşi face treaba foarte bine, având o tradiţie şi o echipă foarte bună. Avem şedinţe şi discuţii comune şi ne considerăm ca nişte germeni în cadrul Academiei Române.

AGERPRES: Care este situaţia la zi în secolul XXI ?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: În secolul al XXI-lea antropologia se găseşte angajată în drumuri foarte complicate, pe care i le-a deschis, în mod extrem de acut, genetica modernă. Genetica nu înseamnă să stabileşti doar genomul, ci toată seria de descoperiri făcute sub aspectul geneticii populaţionale, care au arătat că genomul este, în fond, o arhivă a istoriei populaţiilor. Este un pas foarte interesant, pentru că atunci când cercetez genomul unui om pot să spun ce parcurs au avut strămoşii săi din paleolitic şi până astăzi. De asemenea, antropologia modernă profită extrem de mult de evoluţia metodelor de datare, astăzi putând data exact.
Iată, craniile de la Peştera cu oase au fost datate, cu aceste metode, în SUA, la 38.000 de ani, deci înaintea omului de Cromagnion, ceea ce a permis să se afirme şi să se confirme că omul paleolitic a intrat în Europa pe la Bosfor, a trecut prin aceste zone mergând în lungul Dunării şi a ajuns apoi în vestul Europei.
Trecând la o antropologie de evaluare orizontală, sincronă astăzi, starea funcţională a creierului poate să fie vizualizată fără niciun fel de intervenţie penetrantă, ceea ce a deschis un nou drum antropologiei chiar şi antropometriei.

AGERPRES: Iată, progrese foarte mari în domeniul antropometriei.
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Aici progresele sunt ca într-o anchetă poliţistă, ideea de progres în domeniul antropologiei s-a demonstrat, dar firul, succesiunea evenimentelor nu îţi oferă o certitudine absolută, însă nu există jumătate de an care să-ţi ofere noi indicii care structurează altfel acest drum. Deşi există din secolul al XIX-lea, antropogeneza este plină de surprize.

AGERPRES: Cât a contat în preocupările dumneavoastră din antropologie faptul că aţi venit din medicină? Dar originea dumneavoastră nobilă în abordarea unui asemenea domeniu, în elitismul pe linia căruia vă înscrieţi?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Foarte mult, pentru că medicina, cel puţin în perioada când învăţam noi, avea o bază biologică foarte sănătoasă, care includea anatomia, fiziologia, biochimia, genetica, în fond alfabetul antropologiei. Pe de altă parte şi mentalitatea este alta: cunoşti omul bolnav, vrei să cunoşti omul sănătos, şi cunoscându-l astfel poţi să faci antropologie.
N-aş spune că a contat originea, elitismul da, pentru că părinţii erau educaţi şi mi-au făcut o educaţie foarte dură, foarte disciplinată. Mama era de origine germană, tata făcuse studiile la Viena, la Academia militară de la Teresianum, şi atunci ne-au educat nemaipomenit de dur. Aveau o cultură clasică. În afară de programele de liceu, aveam o bibliotecă foarte vastă, e adevărat, cu orientare mai degrabă franceză. Dar asta a fost compensată acum cu orientarea occidentală, vreau să spun spre lumea anglo-saxonă.

AGERPRES: Putem vorbi de o relaţie a antropologiei cu cibernetica?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Da. Cibernetica a deschis o anumită fereastră în cadrul unei viziuni structuraliste a modului de funcţionare a creierului, a limbilor, pentru că există o antropologie lingvistică. Ea a permis, într-un anumit fel, matematizarea unor funcţii până atunci doar apte a fi descrise în limbajul narativ al filosofiei.
Nu trebuie să uităm însă că viziunea antropologică o găsim şi la Aristotel. Eu aş zice că antichitatea greacă a pus bazele celor două mari ramuri ale antropologiei fizice şi culturale: antropologia fizică, reprezentată de Aristotel, şi cea populaţională, la Herodot. Acesta a fost un antropolog de teritoriu şi nu unul de fotoliu. Chiar şi în Iliada găsim foarte interesante aspecte de descriere tipologică a populaţiilor, deşi antropologia nu s-a cristalizat ca disciplină decât în secolul al XIX-lea, după reforma spirituală a Europei, determinată de iluminismul german şi enciclopedismul francez.

AGERPRES: Domnule academician, vă rog să vorbiţi şi despre activitatea dumneavoastră în calitate de director onorific al Institutului de Antropologie 'Fr. Rainer' al Academiei Române...
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Eu nu mă ocup acolo decât de aspecte, aş zice, de software, adică cercetarea ştiinţifică şi doctoratele. Avem oameni care fac cercetare ştiinţifică în domeniul cultural, al antropogenezei, al antropologiei medicale şi foarte multe teze de doctorat din toate aceste domenii. Am organizat în fiecare miercuri o şedinţă de discuţii, în care se prezintă de la referatele de doctorat la rezultatele cercetărilor. Este o mică Academie închisă, în care se dezvoltă nu numai această cercetare meticuloasă şi precisă, ci un anumit domeniu de speculaţii foarte interesante şi care deschid orizonturi nebănuite.

AGERPRES: Înţeleg din ce îmi spuneţi că tinerii au, în continuare, preocupări în domeniul antropologiei.
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Este adevărat, însă, din nenorocire, şi aici vine partea sumbră, aceştia nu sunt plătiţi. Nu poţi să trăieşti din antropologie decât dacă ai o familie să te susţină. Ne-am pierdut cadre foarte importante, care au plecat. După aceea, politica de eliminare a oamenilor în vârstă a fost un dezastru pentru Institutul de Antropologie, pentru că noi avem oameni formaţi. E adevărat că au ajuns la 70 de ani. I-am pensionat, dar nu ne dau voie să angajăm alţii în locul lor. Locurile sunt blocate şi aceasta înseamnă o adevărată 'castrare' a Academiei Române. Este o idee politică impusă de condiţiile economice, dar trebuia să se aibă înţelegere faţă de aceste institute de cercetare, pentru că tinerii nu pot s 59; avanseze, alte cadre nu putem să luăm şi cei care sunt pregătiţi pleacă. Acum, şi cu măsura aceasta că nu se poate cumula pensia cu o jumătate de salariu, pleacă definitiv. Acesta este un adevărat prohod nu numai pentru Institutul de Antropologie, ci pentru toate institutele Academiei.

AGERPRES: La ce lucraţi în prezent domnule academician?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: În calitatea mea de preşedinte al unui centru antidrog, lucrez la un fel de tratat despre droguri, din punct de vedere antropologic, social, politic, medical. Am terminat o lucrare de genetică, alături de un colectiv de la Constanţa, şi scriu, cu un colectiv de la Bucureşti, un fel de iniţiere în antropologie, care să servească drept îndreptar pentru toţi cei care vor să facă antropologie fizică şi culturală.

AGERPRES: Se împacă antropologia cu liberalismul?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Antropologia nu este angajată politic. Ea face metapolitică studiind efectele pozitive şi negative ale liberalismului, ca şi ale celorlalte sisteme politice, totalitarismul sau terorismul ca fenomene sociale generate de hommo sapiens sapiens.
Trebuie să recunoaştem că antropologia este un rezultat al liberalismului pentru că numai după mişcările de deschidere liberală de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea ştiinţele exacte au putut să se ocupe de om şi să adopte un anumit reducţionism pentru a aşeza antropologia în climatul ştiinţelor exacte.

AGERPRES: Vă rămâne timp şi pentru preocupările dumneavoastră de zi cu zi?
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici: Mai citesc cărţi uşoare, mă mai uit la televizor şi văd chiar filme idioate, pentru că acelea ne mai relaxează puţin creierul. În timpul liber fac şi puţină pictură, acuarelă. Pot să spun că îmi place să călătoresc şi asta o fac după cât mă ajută punga. Călătoriile mele au nu numai un aspect distractiv, ci şi de antropologie culturală, fiindcă nu mă duc oriunde. Este adevărat că am avut norocul să văd aproape toate colţurile lumii, cu excepţia Africii ecuatoriale şi de sud şi a Australiei, aşa că am o viziune directă, de pe teren, a foarte multor populaţii. În acelaşi timp, îmi place mult să conduc şi maşina, un Citroen C3 mic, ca să intre în garaj la mine. Conduc de la vârsta de 15 ani. Mă mai distrez cu calculatorul, de care sunt dependent. Nu ca un drogat, dar citesc, mă informez, fac corespondenţă. Mai am o pasiune - fotografia -, am luat parte şi la concursuri în domeniu. Acum, cu fotografia electronică, calculatorul îmi permite o mulţime de fantezii. Vă pot spune că toate ilustraţiile la tratatele mele sunt făcute de mine împreună cu colaboratorii mei.
Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
INTERVIU/Profesor Nicu Gavriluţă (antropolog): Nu întâmplător avem anumite boli, nu întâmplător ni se transmit de la părinţi anumite afecţiuni Antropolog, sociolog, decan al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi, profesorul Nicu Gavriluţă a acordat un interviu AGERPRES în care abordează problematica bolilor şi incidenţei diferitelor afecţiuni asupra organismului uman dintr-o perspectivă aparte, anume...
Victor Surdu: Dacă România ajunge să parcurgă o criză alimentară ar fi culmea nenorocirii (interviu) Bucureşti, 2 mar /Agerpres/ - Deputatul social-democrat Victor Surdu, şeful Departamentului de agricultură al PSD, afirmă, într-un interviu acordat AGERPRES, că, în situaţia în care România va ajunge să treacă printr-o criză alimentară, acest lucru ar însemna 'culmea imbecilităţii, culmea nenorocirii'...
INTERVIU/Ponta: În prezent nu există Opoziţie; există, bun sau rău, Guvernul actual, în partea cealaltă - nimic Prim-ministrul Victor Ponta a acordat un interviu AGERPRES în care vorbeşte despre vizita pe care o efectuează în aceste zile în state din zona Golfului Persic, dar şi despre proiectele Guvernului privind economia, infrastructura şi salariile bugetarilor.
Prof.univ.dr. Alexandru Irimie: Efectuăm studii de analiză genomică a cancerului pentru tratamente personalizate (interviu) Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, profesor universitar dr. Alexandru Irimie, reputat specialist în oncologie, a acordat un interviu Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, care este marcată pe...
Horea Uioreanu, candidat USL la şefia CJ Cluj: Judeţul are potenţial de dezvoltare imens, puţin folosit(interviu) Candidatul USL la preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, deputatul liberal Horea Uioreanu, spune că 2012 este anul schimbării politice în România. El a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că prioritatea sa este schimbarea modului de a face politică, de la schimbarea modului de funcţionare...
Eugen Nicolăescu: 15 mai - finalizarea procesului de reorganizare a direcţiilor de sănătate şi caselor judeţene (interviu) Reorganizarea şi restructurarea direcţiilor de sănătate publică şi a caselor judeţene va fi făcută până la data de 15 mai, urmând să plece efectiv în şomaj cel mult 4, 5 - 6% din angajaţi, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu.