Cele mai citite
 


Ki-OM-LOGIA si Codul Muncii
sâmbătă, 24 iulie 2010   ::   1 Comentarii :: :: KI-OM-LOGIA, Munca fara stres, Tehnica Radianta
 

O analiza a prevederilor Codului Muncii din punct de vedere a prevenirii și reducerii efectelor negative ale Stresului. Ea este însoțită de observațiile și propunerile noastre inclusiv necesitatea introducerea Cursului de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® în cadrul Instruirii Salariaţilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

KI-OM-LOGIA şi Sănătatea la Locul de Muncă

Observațiile și propunerile noastre dedicate prevenirii și reducerii efectelor negative a stresului ocupațional


Precizările Codului Muncii referitoare la:

 

Timpul de Muncă şi Timpul de Odihnă (Titlul 3):

Timpul de Muncă:

 • Durata Normală a Timpului de Muncă pe 1 Săptămână este de 5 Zile Lucrătoare a 8 Ore pe Zi, deci un total de 40 de Ore Săptămânal (Art. 109);
 • Durata Maximă Legală a Timpului de Muncă nu pate depăşii 48 de Ore pe Săptămână, inclusiv Orele Suplimentare (Art.111);
 • Efectuarea de Muncă Suplimentară peste cele 48 de Ore Săptămânal este Interzisă (Art.118);
 • Angajatorul are Obligaţia de a ţine Evidenţa Orelor de Muncă prestate de Fiecare Salariat şi de a o prezenta controlului Inspecţiei Muncii la cererea acestuia (Art.116)

Din nefericire aceste reglementări sunt anulate implicit prin prevederile  Titlul 2 - Art.35 care prevede dreptul Salariatului de a cumula mai multe funcţii pe baza unor Contracte de Muncă Separate, beneficiind de Salariul Corespunzător pentru fiecare Funcţie, singura Obligaţie a Angajatului este de a Declara fiecărui Angajator unde Exercită Funcţia de Bază.
Propunem ca acest articol să fie completat cu Obligaţia ca Timpul de Lucru Cumulat pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor să nu depăşească Durata Maximă Legală a Timpului de Muncă de 48 de Ore Săptămânal prevăzută în Art. 111 şi 118 din Titlul 3.
Lipsa acestei precizări din Codul Muncii va determina ca un Salariat să-şi reducă timpul de Odihnă, Refacere , Pregătire Profesională Continuă şi să nu se poată achita de Îndatoririle de Partener de Viaţă şi de Părinte. Acest lucru va duce în timp la:

 • Creşterea Şomajului provocată de faptul că unele persoane pot avea 2-4 Locuri de Muncă şi altele nici unul;
 • Probleme cu Partenerul  de Viaţă, şi cu Copii provocate de lipsa timpului necesar activităţilor petrecute alături şi împreună cu aceştia;
 • Descalificarea Profesională prin lipsa Timpului destinat Pregătirii Profesionale Continue;
 • Oboseală Cronică cu Inhibiţie Corticală ca va face ca Deciziile luate să fie Eronate sau Încetinite. Oboseala şi Stresul acumulate vor duce la Creşterea Erorilor,  Scăderea Creativităţii şi a Productivităţii Muncii, Creşterea Rebuturilor,  Creşterea  Riscului de producere a  Accidentelor de Muncă şi la Apariţia şi Agravarea Bolilor Cronice. Toate acestea vor produce Pierderi Directe şi Indirecte în toate locurile de muncă în care acesta este Angajat Simultan;
 • Se va instala în corp procesul de Îmbătrânire Prematură însoţit de Riscul de Pierdere a tuturor Locurilor de Muncă, antrenând Cheltuieli Suplimentare ale Angajatorilor pentru Înlocuirea lui şi o Dublă Pierdere Financiară pentru Sistemele de Asigurări Sociale şi de Sănătate ( fostul Angajat trecând din poziţia de Finanţator în cea de Consumator de Resurse Financiare ale acestora);
 • - În final se poate ajunge la Decesul Prematur şi Neaşteptat prin Accidente de Muncă, Accident Cerebral sau Stop Cardiac, cu pierderea definitivă a unor Profesionişti de mare valoare şi cu un deosebit Prestigiu Profesional.


Timpul de Odihnă:


Pauzele Legale:

 • Pauza de Masă de cel puţin 30 Minute (Art.130). Noi propunem ca această pauză să fie extinsă la 90 de minute pentru a permite efectuarea unei Ore de Somn Paradoxal după masa de prânz aşa cum reiese din ultimele cercetări;
 • Repausul Zilnic între 2 Zile de Muncă de minim 12 Ore consecutive (dacă Salariatul a plecat de la Locul de muncă la orele 22:00 el nu poate venii din nou la muncă mai devreme de ora 10:00 a 2-a zi). Din nefericire şi această prevedere este Încălcată Implicit de posibilitatea unei persoane de a ocupa Simultan mai multe Funcţii sau Locuri de Muncă (Titlul 2 - Art.35);
 • Repausul Săptămânal compus din 2 Zile Consecutive, de regulă Sâmbăta şi Duminica. Cei care trebuie să lucreze Sâmbăta şi Duminica au dreptul la un Salariu pe Zi Dublu decât cel din zilele lucrătoare şi simultan aceste Zilele de Repaus Săptămânal Lucrate vor fi acordate Cumulat cu următoarele zile de repaus săptămânal după o perioadă continuă de lucru ce nu poate depăşii 15 Zile Calendaristice. Din nefericire şi această prevedere este Încălcată Implicit de posibilitatea unei persoane de a ocupa Simultan mai multe Funcţii sau Locuri de Muncă (Titlul 2 - Art.35);
 • 8 Zile de Sărbători Legale Anual

Concediul de Odihnă:


Plătit de minim 20 Zile Lucrătoare pe an pentru fiecare angajat, obligatoriu de a se efectua în fiecare an, iar compensarea în Bani a Concediului Neefectuat este permisă numai în cazul încetării Contractului Individual de Muncă ( Art.142).
Din nefericire şi această prevedere este Încălcată Implicit de posibilitatea unei persoane de a ocupa Simultan mai multe Funcţii sau Locuri de Muncă (Titlul 2 - Art.35);


Concediu de Pregătire Profesională:

Plătit de până la 10 Zile Lucrătoare o dată pe An pentru Salariaţii de până la 25 de Ani şi o dată la 2 Ani pentru cei ce au peste 25 de ani (dacă acesta nu a participat în această perioadă la o Formare Profesională pe Cheltuiala Angajatorului) (Art.152)

Fără Plată la solicitarea Angajatului (Art.151)


Sănătatea şi Securitatea în Muncă ( Titlul 5 ):

 • Codul Muncii extinde responsabilitatea Angajatorului de la Securitatea la Locul de Muncă la Sănătatea şi Securitatea la Locul de muncă a Angajaţilor (Art. 171):
 • Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii Salariaţilor, în toate aspectele legate de Muncă şi chiar dacă acesta apelează la Persoane sau Servicii Exterioare;
 • Măsurile privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă nu pot în nici un caz să determine Obligaţii Financiare pentru salariaţi;
 • Angajatorul are Obligaţia să organizeze Instruirea Salariaţilor săi în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (Art.176). Deoarece Stresul este Responsabil pentru 60-80% din Accidentele de Muncă şi pentru 75-90% din vizitele la Medicul de Familie, noi considerăm ca necesară introducerea Cursului de Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® în cadrul Instruirii Salariaţilor în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Constituirea la nivelul fiecărui Angajator cu peste 50 de Salariaţi a Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru implicarea Salariaţilor în Elaborarea şi Aplicarea măsurilor destinate Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (Art.179);
 • Angajatorii au obligaţia asigurării accesului Salariaţilor la Serviciul Medical de Medicina Muncii în vederea Prevenirii Accidentelor de Muncă şi a Bolilor Profesionale, Supravegherii condiţiilor de Igienă şi Sănătate în Muncă, asigurarea Controlului Medical al Salariaţilor (la Angajare şi pe durata Contractului Individual de Muncă), Îmbunătăţirea Mediului de Muncă din punct de vedere al Sănătăţii în Muncă.


Notare
Comentarii
good@@

Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Stresul, Acidentele de Circulatie si Tehnica Radianta® Stresul, Somnul insuficient și Suprasolicitarea sunt principalele cauze ale Accidentelor rutiere. Prezentăm analizele, previziuniile si recomandarile dedicate prevenirii accidentelor rutiere oferite de Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile din diferite țări....
Stresul, Oboseala și Tehnica Radiantă(R) Plecind de la Concluziile, Tehniciile și Instrumentele dedicate prevenirii oboselii si sindromului burnout, oferite de Institutul de Cercetări pentru Matematica Inimii, din pagina web Easing Fatigue and Burnout , prezentăm soluțiile (simple, sigure dar foatre eficiente) oferite de cursurile noastre...
Stresul Asigurarile si Tehnica Radianta® Stresul, Oboseala și Suprasolicitarea sunt principalii factori de Risc ai Resurselor Umane cu impact major asupra Despăgubirilor pe care Companiile de Asigurări vor trebuii să le plătească Firmelor si Persoanelor asigurate. La rindul lor Companiile de Asigurări vor trebuii să mărească Primele de Asigurare...
Stresul, Durerea și Tehnica Radiantă® Durerea: cauze, manifestari și costuri. Folosirea Instrumentelor oferite de cursurile noastre Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, pentru prevenirea și la nevoie diminuarea pînî la remisiunea completă a durerii acute sau cronice.
Stresul, Hipertensiunea si Tehnica Radianta Prezentăm definiția, cauzele și metodele de prevenire a apariției sau la nevoie a reducerii Hipertensiunii. Hipertensiunea Arterială face parte din Sindromul Metabolic, care este generat de Stresul Ocupațional așa cum precizăm în pagina Sindromul Ocupațional . Cursurile noastre de Management Activ al...
Stresul, Noua Medicină Germană® și Tehnica Radiantă® Dr. Hamer a stabilit cum un Conflict-Şoc Biologic generează o Fază de Îmbolnăvire: Rece, Canceroasă sau Necrotică, iar dacă Conflictul este Rezolvat se trece la o Fază de Vindecare: Caldă prin care Procesele Canceroase sau Necrotice sun Reversate pentru a se Autorepara Ţesuturile afectate în Faza...