Cele mai citite
 


Stresul, Afectiunile Musculo-Scheletice si Tehnica Radianta®
sâmbătă, 7 august 2010   ::   1 Comentarii :: :: KI-OM-LOGIA, Munca fara stres, Antiimbatrinire, Interventii chirurgicale, Carti
 

 Din punctul nostru de vedere Stresul este principala cauza a afecțiunilor Musculo-Scheletice. Prezentam documentele Campaniei Uniunii Europene REDUCETI EFORTUL însoțite de explicațiile noastre asupra modului în care Stresul delanșează dureri Musculo-Scheletice care în timp provoacă modificări Funcționare și Structurale în zona de apariție a lor. Sunt prezentate apoi modul de folosire a Instrumentelor oferite in Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, pentru prevenirea și la nevoie Refersarea pînă la Remisiunea completă a Afecțiunilor Musculo-Scheletice.

Managementul Activ al Stresuluifolosind Tehnica Radiantă®- Real REIKI® în
Campania Europeană împotriva afecţiunilor musculo-scheletice REDUCEŢI  EFORTUL

din 22-26 Octombrie 2007

 

Despre campanie:

 

S-a raportat în 2005 că unu din patru angajaţi suferă de dureri de spate şi un număr mai mic acuză de dureri musculare. Afecţiunile musculo-scheletice (AMS) rămân cele mai frecvente dintre toate problemele raportate privind sănătatea la locul de muncă în UE15 (53%).

 

În Europa, afecţiunile musculo-scheletice (AMS) sunt cele mai frecvente probleme de sănătate legate de locul de muncă, afectând milioane de lucrători. 25% dintre lucrătorii din întreaga UE27suferă de dureri de spate şi 23% au dureri musculare.
AMS sunt cauzate în principal de manipularea manuală a greutăţilor, de aplecările şi răsucirile frecvente, de munca fizică grea şi de vibrarea întregului corp. Riscul de AMS poate creşte odată cu ritmul muncii, satisfacţia redusă a muncii, cererile ridicate de la locul de muncă şi stresul de la locul de muncă.

 

Există o puternică legătură reciprocă între sistemul nervos şi cel muscular: AMS afectează alte aspecte ale sănătăţii lucrătorilor, iar alte afecţiuni ale sănătăţii pot declanşa AMS. AMS reprezintă cea mai mare cauză a absenteismului de la locul de muncă practic în toate statele membre. În unele state, 40% dintre costurile despăgubirilor acordate lucrătorilor sunt cauzate de AMS, acestea reprezentând până la 1,6% din produsul intern brut (PIB) al ţării. Ele reduc profitabilitatea întreprinderilor şi măresc costurile sociale pentru guvern. 
Numeroase probleme pot fi prevenite sau reduse în mare măsură prin respectarea de către angajatori a reglementărilor existente în domeniul securităţii şi sănătăţii, precum şi a orientărilor de bună practică. Cu toate acestea, există acţiuni specifice care trebuie întreprinse, în cazul în care se doreşte combaterea eficientă a AMS.

 

„Reduceţi efortul!”, campania din 2007 a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă pentru combaterea AMS la locul de muncă, susţine o metodă de management integrat cu trei elemente cheie:

 1. În primul rând, angajatorii, angajaţii şi guvernul trebuie să colaboreze pentru combaterea AMS.
 2. În al doilea rând, orice acţiuni trebuie să ia în considerare „întregul efort al organismului”, care cuprinde toate eforturile şi presiunile la care este supus organismul, factorii de mediu, cum ar fi condiţiile de muncă în frig, şi greutăţile transportate.
 3. În al treilea rând, angajatorii trebuie să gestioneze menţinerea în muncă, reabilitarea şi reintegrarea profesională a angajaţilor care suferă de AMS.

Scopul general al campaniei europene privind afecţiunile musculo-scheletice (AMS) este de a sprijini angajatorii, angajaţii, reprezentanţii în ceea ce priveşte securitatea în muncă, practicienii, serviciile de prevenire a bolilor, factorii de decizie şi alte părţi interesate de îmbunătăţirea prevenirii AMS la nivelul locului de muncă.
Anunţând lansarea campaniei „Reduceţi efortul!”, la Bruxelles, Comisarul UE pentru ocupare, afaceri sociale şi şanse egale, Vladimír Špidla, a afirmat: „Combaterea AMS reprezintă o prioritate pentru UE dacă dorim să creăm locuri de muncă mai multe şi mai bune în Europa. Date fiind schimbările demografice, va trebui ca oamenii să lucreze probabil mai mult şi acest lucru face ca abordarea problemei AMS în acest moment să devină mai stringentă. Este esenţial, dacă ţinem seama de faptul că lucrătorii europeni vor beneficia nu numai de locuri de muncă de o calitate superioară, ci şi de o calitate a vieţii superioară şi de un standard de viaţă mai ridicat. Dacă reuşim să îmbunătăţim situaţia zilelor pierdute din cauza AMS, putem contribui la creşterea productivităţii şi implicit a prosperităţii în UE.

Obiectivele Campaniei:


Metoda de management integrat pentru combatere a AMS include trei elemente cheie foarte importante pentru implementarea cu succes:

 1. Angajaţii, angajatorii şi guvernul colaborează pentru combaterea problemelor AMS

 2. Abordarea întregului efort la care este supus organismul şi care duce la apariţia AMS
 3. Gestionarea menţinerii, reabilitării şi reintegrării la locul de muncă a persoanelor care suferă sau au suferit de AMS

Campanie pune accentul pe conceptul „gestionării sarcinii”. Aceasta nu se referă numai la greutatea care trebuie cărată, ci şi la toate „presiunile” care se răsfrâng asupra organismului prin, de exemplu, materialul care trebuie mutat, factorii de mediu în care se desfăşoară activitatea, alte pericole la locul de muncă şi ritmul de lucru.

Pe lângă prevenirea primordială a AMS, metoda de management integrat presupune, de asemenea, prevenirea secundară şi terţiară concentrată asupra menţinerii, reabilitării şi reintegrării angajaţilor care suferă deja de AMS. Un accent deosebit ar trebui atribuit abordărilor multidisciplinare, unde partea de prevenire colaborează cu partea de reabilitare. Este important în special rolul sprijinului social şi organizaţional pentru a permite angajaţilor atât reintegrarea la locul lor de muncă, cât şi susţinerea angajării după instalarea AMS.
Mai multe detalii in paginile Web ale Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă:

Note referitoare la Campanie:

1. Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a fost înfiinţată de Uniunea Europeană pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Agenţia, cu sediul la Bilbao, în Spania, are scopul de a îmbunătăţi viaţa oamenilor la locul de muncă prin stimularea schimbului de informaţii tehnice, ştiinţifice şi economice între cei implicaţi în probleme privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.  

2. „Reduceţi efortul!” este campania din 2007 a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă pentru combaterea AMS la locul de muncă. Aceasta este susţinută de preşedinţiile UE ale Germaniei şi Portugaliei din 2007, de Parlamentul European şi Comisia Europeană şi de partenerii sociali europeni.

 3. Afecţiunile musculo-scheletice (AMS) sunt afecţiuni ale structurilor corpului, cum ar fi muşchii, articulaţiile, tendoanele, ligamentele şi nervii, sau sistemul circulator localizat al sângelui, care sunt provocate sau agravate în primul rând de desfăşurarea activităţii şi de efectele microclimatului în care se desfăşoară munca.  

4. Campania se va desfăşura după un model descentralizat: Agenţia coordonează activităţile campaniei, oferă informaţii în 22 de limbi şi organizează, prin intermediul site-ului dedicat campaniei Premiile pentru bune practici şi evenimentul de încheiere, în martie 2008; punctele focale naţionale din fiecare dintre cele 27 de state membre promovează, stimulează şi organizează activităţi la nivel naţional. Cele două obiective ale campaniei sunt sensibilizarea faţă de riscuri şi promovarea soluţiilor pentru bune practici.  

5. Campania „Reduceţi efortul!” culminează cu Săptămâna Europeană a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, organizată în perioada 22-26 octombrie 2007, cu o gamă întreagă de activităţi şi evenimente desfăşurate în întreaga Europă. Săptămâna europeană este o campanie de informare anuală destinată sensibilizării populaţiei şi transformării Europei într-un loc mai sigur şi mai sănătos pentru desfăşurarea muncii.  

6. Inspectoratele de muncă din UE au lansat o campanie de inspecţie şi comunicare pentru prevenirea afecţiunilor zonei lombare, având drept ţintă sectoarele transportului şi asistenţei sanitare. Accentul este pus în principal pe afecţiunile zonei lombare, care rezultă din manipularea manuală a greutăţilor. Pe lângă distribuirea de informaţii, campania mai include inspecţii de mare anvergură în cadrul întreprinderilor, efectuate de inspectoratele naţionale de muncă. Campania este o iniţiativă europeană organizată de Înaltul Comitet al Inspectorilor de Muncă (SLIC), iar SLIC sprijină în totalitate campania „Reduceţi efortul!”.

 

Stresul factor de risc în apariţia şi dezvoltarea AMS:
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate la locul de muncă precizează:
În mod normal nu există doar un singur factor de risc care duce la apariţia AMS. De exemplu, manipularea manuală nu reprezintă singura cauză a durerii de spate; există şi alţi factori de risc care contribuie la dezvoltarea acestuia, inclusiv stresul, temperatura scăzută şi organizarea muncii. Prin urmare, este foarte importantă evaluarea întregii serii de riscuri de AMS şi să le combată în totalitate.

 

Stresul, Durerea Acută şi Durerea Cronică:

Etapele stării de Sănătate şi Durerea:

 

- Sănătate Optimă: În lipsa oricărui Stres Interpretat, consumul de vitalitate este mult mai mic decât cantitatea primită zilnic (linia punctată din desenul de mai sus de sub Nivelul de Acces) din Sursa de Radianţă Interioară (pe cale naturală). Energia vitală (de adaptare ) neconsumată este depozitată în Depozitul Central de vitalitate şi la nivelul fiecărui organ în Depozitul local al acestuia. La nivel psihologic persoana va trăii o stare aproape continuă de SERENITATE, iar la nivel fizic nu va avea NICI un DISCONFORT.

 

- Alarmă: Apare în primele zile de contact cu Stresul Interpretat şi se manifestă prin Dureri: Intense, Pulsatile, Plimbătoare, Intermitente, apărute fără motiv aparent şi care cedează uşor la Voinţă şi Automedicaţie;

 

- Rezistenţă sau SUPRASTRES: Se instalează dacă Stresul Interpretat este Intens sau de Lungă Durată. Dispar Durerile Acute datorită Endorfinei (generată de Hipotalamus), care induce şi o falsă Stare de Bine. Creşte Consum de Vitalitate pentru a Compensa funcţiile afectate de Stresul Interpretat. Adrenalina generată în Exces uzează prematur Sistemul Cardiovascular. Cortizonul Interior (numit şi hormonul stresului)generat în Exces de către Glandele Suprarenale suprimă Sistemul Imunologic. Se instalează şi creşte Dependenţa de Stimulatori Artificiali ai Hormonilor Fericirii ( Zahăr, Cafea, Alcool, Tutun, Medicamente şi Droguri, Dizolvanţi, Muncă, Sporturi Extreme, Jocuri de Noroc, Cumpărături).

 

- Epuizare: Apare datorită epuizării Rezervelor de Vitalitate. Este momentul în care se trece la Redistribuţia Vitalităţii şi reapar Durerile dar de tip Cronic: de mică Intensitate (surde), Nonpulsatile,  Localizate , Continuii, însoţite de modificări structurale în locul dureros şi care nu cedează la voinţă sau cedează greu şi la medicamente din ce în ce mai puternice. Din acest ultim motiv pacientul trece sub o nouă Sursă de Stres Major: Îngrijorarea pentru Starea lui de Sănătate sau chiar pentru Viaţa lui, care va declanşa o nouă Reacţie de Alarmă însoţită de Durerea Acută specifică. Toate aceste manifestări îi determină pe foarte muţi oameni să se adreseze medicului abia în această etapă.

Modelul Fiinţei Umane si  apariţia Afecţiunilor Fizice, Emoţionale şi Mentale sub acţiunea de Dezorganizare a Stresului Cronic şi Reversarea lor prin acţiunea de Autoorganizare a Forţei Vitale prezentat de  George Vithoulkas în „The Science of  Homeopathy”:


 
Evoluţia Afecţiunilor provocate se Stres şi Suprasolicitare şi Reversarea lor (în ordinea Inversă apariţiei) prin Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real REIKI® (TRT®):

Tratarea Simptomatică a AMS (Afecţiunilor Musculo-Scheletice), fără a înlătura Cauza ce stă la baza apariţiei acestora va duce în timp la mutarea Simptomatologiei şi implicit a alterărilor Funcţionale şi Structurale pe un nou nivel mai Profund al Planurilor Fizic, Emoţional şi Mental, deci implicit la o agravare a Stării Sănătăţii persoanei, așa cum puteți vedea în Slidurile de mai jos:


  

Relaţia dintre Stres si Boală
Concluzii prezentate de Dr. Hamer în interviul despre Noua Medicină Germană®:
În viaţă fiecare dintre noi putem avea ocazia să ne Confruntăm cu 2 tipuri de Conflicte sau Evenimente:

- Normale: Evenimentele sau Conflictele Zilnice care nu ne surprind deoarece avem capacitatea de a le Anticipa şi de a le Depăşii;

- Biologice (Conflict – Şoc): Evenimente sau Conflicte apărute pe Neaşteptate (nu au putut fi anticipate), care ne dau sentimentul de Neputinţă şi ne aduc în Imposibilitatea de a Reacţiona ne vor induce o Stare de Şoc însoţită de Panică. Apariţia unui astfel de Eveniment generează Sindromul Dirk Hamer (DHS) care la rândul lui induce şi dezvoltă Cancerul sau alte Boli Cancer – Echivalente specifice Fazei de Îmbolnăvire (CA Conflict Active) până când Conflictul va fi Rezolvat. După Rezolvare Conflictului va apare Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict) a cărui durată va depinde de Masa Conflictului (Durata şi Intensitatea Conflictului) pe timpul căreia toate Modificările Funcţionale şi Morfologice apărute în Faza de Îmbolnăvire vor fi REVERSATE, iar persoana va revenii la o Stare mai Bună decât înaintea Conflictului. De exemplu: O mamă, cu Copilul de mână, stă de vorbă pe marginea Şoselei cu o vecină. Copilul se desprinde de mâna mamei (fără ca ea să observe)şi trece în fugă şoseaua fiind accidentat de o maşină. Mama a fost surprinsă de acest Eveniment neaşteptat şi pe toată perioada cât copilul este la spital mâinile sun reci, nu poate dormii şi nici mânca, trăieşte o continuă stare de STRES şi observă  dezvoltarea unui Nodul Malign în Sânul Stâng (Faza de Îmbolnăvire CA  Conflict Activă). După ce Copilul este Externat şi Medicul îi spune “Noi suntem norocoşi deoarece Copilul este Bine din nou”, Mâinile Mamei se vor Încălzi, va dormii bine, apetitul va revenii la normal şi în următoarea perioadă nodulul malign se va resorbii pe cale naturală (Faza de Autovindecare PCL Post Conflict).

 

Concluzii privind Cauzele și Efectele apariției Conflictelor Biologice:

 • O Persoană Sănătoasă, Bine Hrănită şi Odihnită va avea de înfruntat mult mai puţine Conflicte Biologice şi le va face faţă mult mai Uşor;

 • Persoanele cu o Situaţie Materială Bună au un Risc de a se Îmbolnăvii (de Cancer sau de alte Boli  Cancer Echivalente) de 10 Ori mai Mic decât Persoanele Sărace (care nu îşi pot Rezolva cele mai multe Conflicte din lipsa Banilor);
 • Cel mai important Factor în Faza de Autovindecare este ca Pacientul să înţeleagă ce se întâmplă cu el, deoarece numai atunci el va putea să adopte o Atitudine Constructivă şi Relaxată faţă de Procesele de Autovindecare;
 • Dacă pe timpul Fazei de Îmbolnăvire sau pe Timpul fazei de Autovindecare, Pacientului îi este Teamă de Cancer, această teamă va induce un nou Conflict Biologic care pe timpul unei noi Faze de Îmbolnăvire va Genera Cancer Pulmonar, iar dacă va apare la acelaşi Bolnav şi Teama de Moarte aceasta va induce un Alt Conflict Biologic care în Faza de Îmbolnăvire va genera un Proces de Decalcefiere a  întregului Sistem Osos.  

Conflictul Biologic nu este determinat Direct de Eveniment (de ce se Întâmplă) ci de modul în care Persoana resimte sau trăieşte  la nivel Psihic Evenimentul declanşator (de Stresul Interpretat). Funcţie de această dimensiune Interioară a Evenimentului  poate apare sau nu un Conflict Biologic, iar Intensitatea şi Localizarea Efectelor acestuia vor depinde de Intensitatea şi Tipul Trăirii Interioare. Exemplu: O Soţie îşi găseşte Soţul în Pat cu cea mai bună Prietenă, dar funcţie de modul în care Soţia Interpretează acest Eveniment vor apare următoarele Efecte:
·       Dacă Soţia îşi Iubeşte Soţul, ea va Suferii un Conflict de tip Frustrare Sexuală care în faza de Îmbolnăvire îi va provoca un Carcinom la Uter;
·       Dacă Soţia nu îşi Iubeşte Soţul şi abia aştepta un motiv de divorţ, ea va trăii Conflict – Şoc Biologic de tip Conflict cu Partenerul care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire se va genera un Nodul Malign la Sânul Drept (Supărări Externe);
·       Dacă Soţul este surprins în pat cu o Prostituată, Soţia va avea un Conflict – Şoc de tip Teamă – Revoltă, care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire se va manifesta prin Hipoglicemie;
·       Dacă Soţul e surprins în pat cu o Persoană cu 20 de ani mai Tânără decât Soţia, aceasta (indiferent dacă îşi iubeşte sau nu soţul) va trăii un Conflict de Sub – Evaluare Sexuală ( spunând în gândul ei: Eu nu pot să o concurez pe ea şi nu mai pot acum să îi ofer ce îi oferă ea), care pe timpul Fazei de Îmbolnăvire va suferii de o Decalcefiere ( Osteoliză) a Pelvisului.
Faza de Îmbolnăvire (CA Conflict Activ ) Încetează numai când Conflictul – Şoc este Rezolvat. Imediat se va instala Faza de Autovindecare (PCL Post Conflict).
 

În lumea animalelor avem multe exemple de acest fel:
·        Un Animal deposedat de Teritoriu va Supraveţuii numai dacă îşi recapătă înapoi teritoriu sau obţine alt teritoriu;
·       O Femelă căruia ia fost Ucis Puiul, va intra în Călduri şi va putea avea astfel un alt Pui, iar orice formă de Cancer sau de Tip Cancer se va Remite pe cale naturală pe timpul Sarcinii;

 

Şi la noi Oamenii, pentru a trece din Faza de Îmbolnăvire în Faza de Autovindecare trebuie să rezolvăm Conflictul Iniţial la Nivel Psihic:

 • Mama care s-a Îmbolnăvit în urma Accidentării Copilului, se va face bine numai după ce Copilul se Însănătoşeşte;

 • Un Bărbat care a fost părăsit de Soţie va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce se va împăca cu aceasta sau îşi va găsii o nouă soţie;
 • Cel care şi-a Pierdut Locul de Muncă va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce îşi va găsii un alt Loc de Muncă;
 • O Persoană care a ieşit la Pensie va putea trece în Faza de Autovindecare numai după ce se va Înscrie la un Club sau să îşi va găsii o Nouă Pasiune sau o Nouă Ocupaţie.
 • La Femeile însărcinate orice formă de Cancer sau de Tip Cancer se va Remite pe cale naturală începând cu a 3-a lună de Sarcină, deoarece Sarcina are Prioritate Absolută.

Cele 5 Legi ale Noii Medicini Germane descoperite şi formulate de Dr. Hamer și alte detalii extrem de interesante în pagina web Stresul, Noua Medicină Germană® și Tehnica Radiantă®

 
Modelul Redistribuţiei Vitalităţii  şi implicit ale apariţiei Senzaţiilor Dureroase în  diferitele zone ale Corpului Uman


-A-  În cazul Supărărilor Interne (s-a întâmplat ceva care mă deranjează şi pentru care dau vina pe mine chiar dacă eu nu sunt vinovat ) , Stresul Interpretat se proiectează pe Inimă.
Deoarece Inima este foarte importantă pentru Supravieţuire, se va Stabiliza funcţional în 4 Etape:
    1- Foloseşte Energia de Adaptare din Depozitul Local de Vitalitate al Inimii;
    2- Împrumută Vitalitate din Depozitul Central de Vitalitate.
Cînd acest depozit ajunge la limita minim admisibilă va semnaliza acest lucru prin cele 7 Simptoame descrise în paragraful C de mai jos;
    3- Împrumută Vitalitate din Depozitele Locale de Vitalitate ale unor organe mai puţin importante situate pe Meridianele Tendoo-musculare  ale Inimii şi Pericardului situate Simetric în partea de Sus a Corpului;
    4- Împrumută Vitalitate din Depozitele Locale de Vitalitate ale unor organe mai puţin importante situate pe Meridianul Curios, Profund şi Asimetric pe partea Stângă şi abia apoi Inima va fi  Afectată.

 

-B- În cazul Supărărilor Externe ( s-a întâmplat ceva care mă deranjează şi pentru care dau vina pe alţii chiar dacă eu sunt vinovat ) , Stresul Interpretat se proiectează pe Ficat.
Deoarece Ficatul este Important pentru Supravieţuire, se va Stabiliza funcţional tot în 4 etape:
   
1- Foloseşte Energia de Adaptare din Depozitul Local de Vitalitate al Ficatului;
    2- Împrumută Vitalitate din Depozitul Central de Vitalitate.
Cînd acest depozit ajunge la limita minim admisibilă va semnaliza acest lucru prin cele 7 Simptoame descrise în paragraful C de mai jos;

    3- Împrumută Vitalitate din Depozitele Locale de Vitalitate ale unor organe mai puţin importante situate pe Meridianele Tendoo-musculare ale Ficatului şi Vezicii Biliare situate Simetric în partea de Jos a Corpului;
    4- Împrumută Vitalitate din Depozitele Locale de Vitalitate ale unor organe mai puţin importante situate pe Meridianul Curios,Profund şi Asimetric pe partea Dreaptă şi abia apoi este şi el Afectat.

 

- C- Cind Depozitul Central este la limita minim admisibilă a rezervelor de Vitalitate semnalizează acest lucru prin următoarele Senzaţii de Disconfort Intermitente:
    1.    •
Nod în Gât, Sufocare însoţite de Voalarea Vocii şi Tensiune Oscilantă
    2.    •
Apăsare cu Sufocare la nivelul Cutii Toracice mai ales în poziţia Culcat
    3.    •
Durere cu Arsură în Capul Pieptului
    4.    •
Balonare Nejustificată însoţită de Colici Abdominale
    5.    •
Constipaţie sau Diaree
    6.    •
Tulburări de Dinamică Sexuală
    7.    •
Hemoroizi Circulari

 

Înlăturarea Cauzelor Durerilor Acute şi Cronice prin Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®:
 Dr. Barbara Ray in The Expanded Reference Manual of The Radiance Technique® pg.83:
Durerea este suferinţa sau Distresul în planul Fizic, Emoţional sau Mintal. Durerea este un semnal important a dezechilibrelor sau blocajelor energetice din fiinţa umana. Tehnica Radiantă® poate fi folosita pentru eliberarea, echilibrarea şi transformarea energiei durerii conform cu procesul de vindecare individual. În afara de acoperirea  zonei dureroase cu mâinile expandate (până când aceasta dispare sau apare în altă parte), se recomandă să stăm timp suplimentar cu mâinile expandate în poziţiile Cap 1,2,3 Faţă 1,2,3 şi Spate 3.

 

Concluziile şi Recomandările noastre după 25 de ani de observaţii şi experienţă în folosirea Tehnicii Radiante®:

 • Durerea este cel mai bun prieten al Omului, ea ne semnalizează ca am obosit şi în zona în care a apărut este un deficit acut de vitalitate;

 • Nu trebuie să luptăm împotriva durerii ci împotriva cauzelor care au determinat apariţia ei: Oboseala, Supărarea, Îngrijorarea şi Suprasolicitarea;
 • Calmantele diminuează sau întrerup ajungerea semnalului durerii la creier şi astfel dispare temporal disconfortul produs de durere, dar cauza care a generat durerea (deficitul acut de  vitalitate generat de o agresiune fizică, chimică sau psihică) nu este înlăturată. Folosirea calmantelor, timp îndelungat, fără înlăturarea cauzelor care au generat deficitul de vitalitate şi fără restaurarea acestui deficit, va duce la accentuarea deficitului de vitalitate însoţit în timp de modificări funcţionale şi morfologice locale sau la nivelul corpului;

 

Diminuarea şi eliminarea Senzaţiilor de Durere Acută şi Cronică (eliminând Stresul Interpretat şi deficitul de Vitalitate) prin Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real REIKI® :Pentru diminuarea Senzaţiilor de Durere Acută sau Cronică şi prevenirea apariţiilor a noi Senzaţii de Durere provocate de multitudinea de agenţi Stresori, cu care suntem confruntaţi în viaţa cotidiana, este nevoie de folosirea sistematică a celor 4 R:

 

1.    Radianţa Interioară ( aducerea în toate planurile existentei fiinţei noastre a unui supliment de vitalitate pentru a o înlocui pe cea consumata de stresurile anterioare ). Acesta se realizează prin Folosirea Zilnică a Instrumentelor Tehnicii Radiante® oferite în cadrul Cursurilor Management Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®
        -
Armonizarea Încăperii, Patului, Biroului, Alimentelor şi Medicamentelor;
        -
Sesiuni Expandate: Senzaţia de Durere sau orice altă senzaţie de disconfort are prioritate faţă de cele 12 poziţii de aplicare a mâinilor:

 •  Se începe cu acoperirea zonei Dureroase şi se rămâne în această poziţie până când Durerea  dispare. Dacă Durerea apare în altă zonă se continuă în acelaşi mod până când persoana ajutată nu mai are nici o senzaţie de disconfort. Dacă sub mâini senzaţia de durere se amplifică, după 5 minute se trece la Dublu Expandat (aplicarea mâinilor expandând atât mâinile cât şi zona de aplicare a lor). Dacă nici după alte 5 minute Senzaţia de Durere nu cedează sau nu se mută se fa modela combinaţia de Simboluri Universale (SU4M+SU1M), privind persoana ajutată, până la diminuarea sau dispariţia Durerii sau a altui tip de disconfort.

 • Se începe Sesiunea Expandată. Dacă pe timpul ei apar în alte zone senzaţia de Durere sau alt timp de disconfort se procedează ca în pasul anterior. Sesiunea se reia din poziţia întreruptă numai după ce Durerea sau Senzaţia de Disconfort a fost înlăturată.

    - Directări zilnice pentru:

 • Îngrijorările persoanei ajutate
 • Evenimentele care au precedat apariţia Senzaţiilor de Durere
 • Grupul în care persoana ajutată a simţit Relaţii Tensionate.

    - Modelarea Combinaţiile de Simboluri: 3x(SU4M+SU1) şi 1x(SU22M+SU1M) privind la fiecare Model 1 al fiecărui Simbol către Persoana ajutată.
 

   2.    Răspunderea Personală pe baza educaţiei continue prin care fiecare persoana îşi va schimba treptat stilul de viata şi atitudinea interioara faţă de evenimente în vederea reducerii la minim a impactului negativ al agenţilor Stresori. Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® oferă informaţiile necesare alături de o metoda simplă şi eficientă Tehnica Radiantă® - Real Reiki® prescurtată TRT® , care folosita zilnic ( FZ-TRT® ) va uşura schimbarea stilului de viaţă şi a atitudinii interioare faţă de evenimente:

 • Cu Echilibru între Muncă şi Odihnă;

 • Alternând Activităţile Impuse cu cele Plăcute;
 • Plin de Dragoste, Apreciere, Mulţumire şi Fericire;
 • Acumulând Zilnic Cunoaştere Universală;
 • Dedicat Binelui Universal ( pentru Noi şi pentru Ceilalţi);
 • Cu cât mai puţine Supărări sau Îngrijorări;
 • Fără Lăcomie, Egoism, Ură sau Gelozie;

 
3.    Reţeaua de Suport prin care fiecare dintre noi avem alături, în momentele dificile, membrii familiei, prietenii, colegii de birou sau membri unei anume comunităţi la care suntem afiliaţi. Utilizând Tehnica Radiantă® atât local ( prin aplicarea mâinilor activate în cursul TRT® gradul 1 ) cât şi distant ( prin Directări folosind setul de simboluri universale învăţate în cursul TRT® gradul 2 ) se pot realiza şi întreţine reţelele de suport simplu şi eficient:
    - Având la Bază Piramida Responsabilităţilor (Propria Persoană, Familia Noastră, Colegii de Serviciu, Rudele, Prietenii şi ceilalţi;- Realizată şi întreţinută din timp şi în ambele sensuri ( să Ajutăm şi să fim Ajutaţi); - Bazate se Sentimentele de Apreciere Sinceră şi Dragoste Sinceră (resimţite în acest mod în inima fiecăruia dintre membrii reţelei de suport) pentru a păstra inimile tuturor în regimul de Aritmie Cardiorespiratorie Coerentă. Detalii în paginile Web despre Virusul Emoțional
    - Prin realizarea unor Grupe de Suport Radiant  Locale ( pentru Sesiuni de Grup ) între rude sau prieteni Radianţi şi Distante ( prin Directări) cu alţi Colegi Radianţi de pretutindeni;
    - Prin mobilizarea şi a altor Radianţi ( ce nu fac parte din Grupa dumneavoastră de Suport ) plus a noastră a Instructorilor dumneavoastră pentru Probleme Deosebite;
    - Participarea Activă ( cu prezentări de Experienţe şi formularea Eventualelor Întrebări)  şi sistematică la Clasele Expandate sau consultarea materialelor postate în capitolul
Noutăți al sitului nostru.
 
4.   
Resursele Naturale care ne permit reintegrarea în cadrul natural prin alimentaţie, apă şi aer cât mai puţin poluate alături de folosirea luminii naturale şi a plimbărilor prin zone cu cât mai multa vegetaţie. Prin Folosirea Zilnica a Tehnicii Radiante® asupra alimentelor, apei şi mediului ambiant se pot amplifica efectele benefice ale resurselor naturale iar nivelul toxicităţii ( datorate poluării ) se va diminua:
    - Confort ambiental acasă şi la locul de muncă:

 • Lumină suficientă (naturală sau folosind becuri cu incandescenţă)
 • Zgomot minim, temperatura între 20 şi 24 Grade
 • Fără curent de aer
 • Cu aer proaspăt şi cât mai puţin poluat
 • Cu apa şi alte alimente Armonizate și consumate la temperatura camerei
 • Cu băi la picioare seara timp de 20 minute la o temperatură a apei de 38 - 40 Grade.

    - Consumul de alimente cât mai diversificate şi de calitate.

 

Mai multe detalii în paginile web de pe Situl nostru despre:


Carte recomandată:

RĂSPUNSURI ALTERNATIVE la DURERILE de SPATE - Toate metodele disponibile, convenţionale şi complementare, pentru combaterea durerilor de spate.
Autori: Nigel HOWARD şi Dr. Loic BURN Consultant principal al Asociatiei Natţionale a Durerilor de Spate din  Anglia
Aparută în 2002 la Editura AQUILA 93

Notare
Comentarii
yuan relief funds. Love in the jordan retro 6 passing jordan l style of the jordans for women annual taste nike jordan l style air jordan l style in flowing, Wang Mingzhen old jordan 6 man smil...

Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Stresul, Noua Medicină Germană® și Tehnica Radiantă® Dr. Hamer a stabilit cum un Conflict-Şoc Biologic generează o Fază de Îmbolnăvire: Rece, Canceroasă sau Necrotică, iar dacă Conflictul este Rezolvat se trece la o Fază de Vindecare: Caldă prin care Procesele Canceroase sau Necrotice sun Reversate pentru a se Autorepara Ţesuturile afectate în Faza...
Stresul, Durerea și Tehnica Radiantă® Durerea: cauze, manifestari și costuri. Folosirea Instrumentelor oferite de cursurile noastre Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, pentru prevenirea și la nevoie diminuarea pînî la remisiunea completă a durerii acute sau cronice.
Stresul, Acidentele de Circulatie si Tehnica Radianta® Stresul, Somnul insuficient și Suprasolicitarea sunt principalele cauze ale Accidentelor rutiere. Prezentăm analizele, previziuniile si recomandarile dedicate prevenirii accidentelor rutiere oferite de Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile din diferite țări....
Suprastresul si Tehnica Radianta Stresul, oboseala și suprasolicitarea scad cantitatea de neurotransmițători numiți Mesagerrii Fericirii: Serotonina, Noradrenalina și Dopamina, instalind treptat dependența de stimulente artificiale pentru producerea lor de către corp (zahăr, cofeină, alcool, tutun, solvenți, droguri, supramuncă, cumpărături...
Ki-OM-LOGIA in 2012 Anul European al Îmbatrinirii Sanatoase si Active Cursurile pentru Managementului Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® și Anul European al îmbătrânirii active (2012) Sunt prezentate soluțiile oferite de cursul nostru pentru prelungirea vieții sănătoase și active conform recomandărilor din documentul Gestionarea impactului îmbătrânirii...
Epidemiile de Gripa si Tehnica Radianta Cea mai bună aparare împotriva Epidemiilor și Pandemiilor este întărirea Sistemului Imunologic folosind Resursele Naturale și Optimizarea Stilului de Viată. Videoprezentrile indicate în această pagină descriu modul în care Sistemul Imunologic ne apără organismul de infecții și mecanismele biologice prin...