Cele mai citite
 


Provocarile Mileniului 3 si Tehnica Radianta®
joi, 12 august 2010   ::   0 Comentarii :: :: KI-OM-LOGIA, Munca fara stres, Antiimbatrinire
 

Marile Provocări ale Mileniului 3 si Folosirea Instrumentelor oferite în cadrul Cursului Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki® pentru a face faţă acestor  provocări.

Provocările Mileniul 3 şi Tehnica Radianta® - Real Reiki®


   

Extrase din Publicaţia  Noul Mileniu o revista pentru Schimbare şi Transformare a Asociaţiei pentru Cercetare şi Iluminare ( ARE ) având la bază Citirile lui Edgar Cayce:
 
Sindromul Prezicătorilor de Dezastre:

În ultimii ani o nouă tendinţă pare să se dezvolte şi să profite de temerile oamenilor pentru viitorul lor. În loc să fim victime pasive ale unui viitor inevitabil, fiecare dintre noi putem contribuii în mod pozitiv la schimbările prin care trecem. Cayce subliniază rolul nostru de parteneri şi cocreatori ai divinităţii dar nu după moarte ci în viaţa noastră de aici şi acum ( noi suntem părţi ale forţei care modelează universul, deoarece universul evoluează şi pe baza opţiunilor fiecăruia dintre noi ).
 
Cocreerea este o caracteristică definitorie a fiecăruia din Sufletele noastre.

Prin fiecare opţiune pusă în practică, noi creem alături de sau împotriva divinităţii, deoarece fiecare om este o fiinţă creatoare şi deci nu putem bloca în nici un fel capacitatea noastră creatoare. Pentru a ne asigura de faptul că noi creem alături de Divinitate, Cayce ne recomandă să folosim ca etalon de evaluare a opţiunilor noastre un Ideal Spiritual ( Binele Universal = Bine pentru noi şi pentru cei din jurul nostru ). Una din ideile principale care rezultă din faptul că fiecare dintre noi suntem Cocreatori  alături de Divinitate este următoarea: Modul în care noi anticipăm viitorul va avea un impact uriaş asupra modelării lui. La ce ne aşteptăm va determina ceeace vom construii. În materialul Mintea este Constructorul Cayce subliniază : La ceeace gândim pentru viitor, vom realiza când viitorul va devenii prezent. Noi  creem în orice moment, fie ca suntem conştienţi sau nu de rolul nostru de cocreatori. Orice schimbare pozitiva din viaţa noastră are la bază cel puţin un element din aşteptările noastre pozitive anterioare.
 
În prezent, majoritatea oamenilor operează sub paradigma divergenţei ( unde conştientizarea  este focalizată către aspectele superficiale şi către diferentele dintre oameni ). În mileniul 3 majoritatea oamenilor vor trăii sub o nouă paradigmă, a conştientizării unităţii tuturor fiinţelor şi a faptului ca nu suntem doar nişte corpuri muritoare, ci dimpotrivă suntem fiinţe spirituale eterne.
 
Chiar dacă acest sfârşit de secol şi de mileniu este foarte confuz ( deoarece este sfârşitul unei Ere a Umanităţii ), o nouă Eră Spirituală se naşte şi care ne oferă fiecăruia dintre noi posibilitatea de a participa la modelarea cursului zilelor pe care le vom trăii. Mileniul 3 ne oferă posibilitatea fiecăruia dintre noi ( persoane şi colectivităţi ) de a stabilii sensul vieţilor noastre şi cel al planetei Pământ.

 
Următorii 13 ani vor fi marcaţi de trecerea de la o Societate marcata de Profit la o Societate orientată şi bazată pe Creativitate şi Informaţie.
 
Temele principale ale acestui început de Mileniu 3 sunt  Speranţa, Autoimplicarea şi Oportunitatea pentru fiecare dintre noi de a ajuta să creem o Nouă Lume orientată Spiritual.

Uneori visele noastre sunt invadate de coşmaruri ( Cutremure, Vulcani sau Valuri uriaşe ). Ele pot fi mesaje profetice ale unor potenţiale dezastre naturale, dar de cele mai multe ori ele apar pe timpul unor perioade foarte stresante sau a unor stări de confuzie pe planurile interioare.  
 
Schimbările Interioare ( de pe Planurile Interioare ) ale  Mileniului 3:
- Sfârşitul Secolului 20 şi începutul Secolului 21 vor fi caracterizate de o  rată înaltă a schimbărilor însoţită de o transformare simultană a valorilor culturale şi a sistemelor de suport esenţiale ( ex. să-ţi pierzi locul de muncă şi să continui să trăieşti într-o societate care pare să-şi fi pierdut direcţia şi a uitat valorile în care credea );
- Foarte mulţi oameni se zbat într-un sentiment continuu şi profund de frustrare, incapabili de a da un anume scop vieţii lor afectându-i pe toate planurile ( fizic, emoţional, intelectual şi spiritual );
- Un rol deosebit îl va avea Echilibru Interior care să ne permită să trecem de la un eveniment neprevăzut la altul în deplină siguranţă;

 
Când suntem copleşiţi de oboseală şi disperare şi lipsiţi de entuziasm datorită schimbărilor rapide şi imprevizibile, nu trebuie să ne simţim vinovaţi deoarece noi trecem prin testul Transformărilor Interioare ale Mileniului 3;
 
Sentimentul de Frustrare devine şi mai greu de suportat când observăm ca mulţi oameni, instituţii şi situaţii care cândva erau stabile devin în aceste zile din ce în ce mai sensibile şi fragile. În mijlocul acestei instabilităţi generalizate cum mai putem sa ne facem planuri de viitor şi fără planuri de viitor pentru care sa muncim cum mai putem avea un scop în viaţă .Dar Cayce sugerează că fiecare dintre noi este testat de Forţele Creative ale Universului, deoarece dintodeauna viaţa oamenilor a conţinut provocări prin care Profunzimile şi Frumuseţea Spiritului Uman devine vizibilă. Provocările acestui început de Mileniu 3 ne va determina să devenim mai buni, deoarece ele ne vor forţa să facem schimbări în interiorul nostru, schimbări care ne vor face pe fiecare fim mai capabili să trăim într-o altfel de lume atât pe Planul Fizic cât şi pe Planul Social;
 

 
Ca răspuns la Schimbările din Planurile Interioare şi Exterioare ale Mileniului 3, noi putem opta pentru o cooperare cu noul set de condiţii şi valori şi prin aceasta vom devenii Pionerii Noii Conştiinţe Planetare. Iată câteva din trăsăturile acestora:
- Sesizează că vechile valori sunt deja perimate şi vor fi înlocuite cu noi Orientări atât pentru Umanitate cât şi pentru Planeta Pământ;
- Sunt oameni calmi şi liniştiţi deoarece nu sunt dominaţi de teama faţă de prezent şi viitor;
- Cred că există un Plan Divin, iar ei sunt Cocreatori cu Divinitatea în Transformarea Lumii;
- Ei recunosc cu Respect, datoria de a răspunde la Iniţiativa Divinităţii care le va fi Revelată.

 
Spre bucuria noastră Cayce precizează:
- Fiecare dintre noi putem fi printre Pionerii Noii Conştiinţe Planetare;
- Toţi avem Capacitatea de a fi Receptivi în aceste timpuri;
- Constructorii Culturii Secolului 21 trebuie să fie Activi şi Implicaţi, dar ei trebuie să-şi asculte  Planurile Interioare  înainte de a acţiona.

 
Ştirile din Presă, Radio şi Televiziune prezintă moartea vechiului mod de viaţă şi mult mai puţin noul mod de viaţă al Mileniului 3;
 
Adevăratul Spirit al Mileniului 3 nu este Teama de Restructurare, Neliniştea Socială sau Modificările Planetare. Sunt mulţi indicatori care indică Modificările Interioare ale Mileniului 3, dar trebuie să privim în Profunzimi pentru a descoperii Adevăratul Spirit care se naşte în aceste minunate vremuri.
 
Apar noi competenţe alchimice. Vechii Alchimişti reuşeau să transforme plumbul în aur. Mai recent ei au încercat să transforme aspectele conştiinţei umane în Iluminare. În prezent vom putea transforma aparentele slăbiciuni ( considerate până acum ) în veritabile competenţe ( ex. Sensibilitatea faţă de Problemele semenilor sau Împărtăşirea Experienţelor şi Comunicarea cu cei din jurul nostru );
 
Va trebuii să tratăm cu respect elementele vechiului mod de viaţă. Faţă de ele nu trebuie să fim supăraţi sau plini de ură ci pur şi simplu să lăsăm acest mod de viaţă să-şi urmeze cursul şi să moară. Dimpotrivă va trebuii să luăm cu dragoste elementele vechiului mod de viaţă şi să le găsim locul cuvenit în noul mod de viaţă. Va trebuii să stabilim noi Priorităţi deoarece când trecem de la pătrat la cub nu distrugem pătratul iniţial, ci dimpotrivă schimbăm importanţa relativă şi priorităţile;
 
Un rol deosebit îl va avea Educaţia Continuă a fiecăruia dintre noi, deoarece în Era PostMaterialistă principalele Resurse vor fi Cunoaşterea şi Informaţia. Pentru prima dată comunităţile umane devin conştiente de faptul că în noul mileniu competiţia va avea la bază Educaţia şi Dezvoltarea Culturală, iar Spiritul transcende Materia. Aceste lucruri demonstrează importanţa educaţiei în Mileniul 3 care va avea la bază Cunoaşterea şi Competenţa.
 
 
Pentru a avea succes fiecare dintre noi va trebuii să ne îmbunătăţim continuu Cooperarea, Cunoaşterea şi Educaţia. Numai prin Educaţie vom putea Reconstruii o Lume Nouă având ca fundaţie o Sinergie a Prosperităţii dintre Spiritualitate şi Cunoaşterea Ştiinţifică ( care stă la baza tehnologiilor moderne );
 
 
Spiritul Mileniului 3 va îmbina cu succes:
- Aspectele Spirituale cu cele Ştiinţifice;
- Arta cu Tehnologia;
- Ideile Politice cu cele ale Societăţii Civile;
- Aspectele Vieţii Individuale cu cele ale Vieţii Universale.

 
Dogmele vor dispare;
 
În procesul Educativ două procese vor fi esenţiale Intuiţia şi Meditaţia;
 

Folosirea Instrumentelor oferite în cadrul Cursului Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki® pentru a face faţă provocărilor noului Mileniu:
 
Psihoze  şi Teamă de dezastre Naturale:
- Folosirea Zilnică a Tenicii Radiante® FZ-TRT®
+ Armonizarea Camerelor + Protecţie Universală Expandată Nx(SU4M+SU1M)
- Directare, Directare pe Eveniment Anterior, Directare pentru Teamă;
 
Cocreerea pe Planurile Exterioare:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Directare pe Proiecte + Transformare Universală Expandată
3X(SU4M+SU1M) + 1X(SU22M+SU1M);
 
Cocreerea pe planurile Interioare:
Este specifică şi poate fi realizată numai de la Gr.3 sau 3A Tehnica Radiantă® prin procesul de Acordaj Local sau Distant;
 
Conştientizarea Unităţii cu toate Formele Manifeste din Univers:
- FZ-TRT®+ Armonizarea Camerei+ Transformare Universală Expandată;
- Directare în Spaţiu şi Timp, inclusiv pentru Persoanele Plecate în altă Dimensiune;

 
Viaţa Eternă pe Planurile Interioare:
FZ-TRT®+ Directare pentru Evenimente Trecute, Prezente şi Viitoare;
 
Stabilirea sensului Spiritual al vieţii Noastre în Mileniul 3:
FZ-TRT®+ Protecţie Universală Expandată+ Transformare Universală Expandată + Directări pentru Perioadele şi Proiectele Viitoare;
 
Creşterea Creativităţii şi Capacităţii de Asimilare şi Prelucrare a Informaţiilor din Mileniul 3:
FZ-TRT®+ Armonizarea Camerei+ Protecţie Universală Expandată+ Transformare Universală Expandată + Directare pe Proiecte;
 
Creşterea Speranţei şi Autoimplicării:
FZ-TRT®+ Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pe Proiecte Viitoare;
 
Eliminarea coşmarurilor din timpul nopţii:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei şi Patului + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pe Evenimentele Trecute şi pentru Teama de Viitoare Coşmaruri;
 
Adaptarea la Schimbările Rapide şi Imprevizibile:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pentru Perioadele şi Proiectele Viitoare;
 
Diminuarea Frustrării:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pentru Evenimentele trecute ţi Proiectele sau Perioadele Viitoare;
 
Creşterea Echilibrului Interior:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directări;
 
Diminuarea Disperării şi Oboselii Cronice:
FZ-TRT® +  Armonizarea Camerei +  Sesiunea Expandată Prelungită şi de mai multe ori pe Zi + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directări Zilnice;
 
Creşterea Receptivităţii faţă de Semnalele Planurilor Interioare:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare Zilnică;
 
Diminuarea Stresului produs de Ştirile şi Informaţiile primite prin intermediul Televiziunii, Radioului şi Presei:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pe Evenimentele care ne-au marcat;
 
Sprijinirea Transformărilor Specifice Mileniului 3:
FZ-TRT® + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare Zilnică;
 
Creşterea Respectului şi Toleranţei faţă de Opiniile şi Atitudinile altora:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Transformare Universală Expandată + Protecţie Universală Expandată + Directare de Grup şi Sesiunea Expandată de Grup;
 
Sprijinirea Proceselor de Asimilare Continua a Cunoştinţelor şi Creştere a Competenţelor necesare în Mileniu 3:
FZ-TRT® + Armonizarea Camerei pentru studiu de mai multe ori pe zi + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pe Proiecte;
 
Îmbunătăţirea Cooperării între Oameni:

FZ-TRT® + Armonizarea Camerei + Transformare Universală Expandată + Protecţie Universală Expandată + Directare de Grup şi Sesiunea Expandată de Grup;

 
Realizarea Sinergiei între Spiritualitate şi Cunoaşterea Ştiinţifică:
FZ-TRT® + Protecţie Universală Expandată + Transformare Universală Expandată + Directare pe Proiecte Viitoare;
 
Dezvoltarea Intuiţiei:

  • FZ-TRT®

  • Armonizarea Camerei

  • Transformare Universală Expandată 3X(SU4M+SU1M) + 1X(SU22M+SU1M)

  • Protecţie Universală Expandată Nx(SU4M+SU1M)

  • Directare pe Proiecte Viitoare

 
Folosirea Meditaţiei în domeniul Educaţiei şi Activităţilor din Mileniul 3:
Tehnica Radiantă® - Real Reiki® poate fi  numită si Meditaţie prin Aplicarea Mâinilor Expandate. Pentru cei care practică Meditaţia, o Sesiunea Expandată înainte de aceasta este foarte eficientă. Se recomandă de asemenea Armonizarea Camerei şi a Locului de Meditaţie înainte şi după Meditaţie.  

 

 

Notare
Comentarii
In momentul de fata nu sunt comentarii. Fiti primul care trimite unul!
Apasati aici pentru a trimite un comentariu
Citeste si...
Ki-OM-LOGIA in 2012 Anul European al Îmbatrinirii Sanatoase si Active Cursurile pentru Managementului Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® și Anul European al îmbătrânirii active (2012) Sunt prezentate soluțiile oferite de cursul nostru pentru prelungirea vieții sănătoase și active conform recomandărilor din documentul Gestionarea impactului îmbătrânirii...
Stresul, Acidentele de Circulatie si Tehnica Radianta® Stresul, Somnul insuficient și Suprasolicitarea sunt principalele cauze ale Accidentelor rutiere. Prezentăm analizele, previziuniile si recomandarile dedicate prevenirii accidentelor rutiere oferite de Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile din diferite țări....
Strategia OMS Sanatate pentru Toti in Secolul 21 Politica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru următorii 20 de ani, în vederea asigurării condiţiilor necesare tuturor oamenilor de a Obţine şi Menţine cel mai înalt nivel posibil de Sănătate pe toată Viaţa. Cursul Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantã® - Real Reiki® oferă...
Stresul, Afectiunile Musculo-Scheletice si Tehnica Radianta® Din punctul nostru de vedere Stresul este principala cauza a afecțiunilor Musculo-Scheletice. Prezentam documentele Campaniei Uniunii Europene REDUCETI EFORTUL însoțite de explicațiile noastre asupra modului în care Stresul delanșează dureri Musculo-Scheletice care în timp provoacă modificări Funcționare...
Stresul, Oboseala și Tehnica Radiantă(R) Plecind de la Concluziile, Tehniciile și Instrumentele dedicate prevenirii oboselii si sindromului burnout, oferite de Institutul de Cercetări pentru Matematica Inimii, din pagina web Easing Fatigue and Burnout , prezentăm soluțiile (simple, sigure dar foatre eficiente) oferite de cursurile noastre...
Stresul, Durerea și Tehnica Radiantă® Durerea: cauze, manifestari și costuri. Folosirea Instrumentelor oferite de cursurile noastre Managementul Activ al Stresului folosind Tehnica Radiantă® - Real Reiki®, pentru prevenirea și la nevoie diminuarea pînî la remisiunea completă a durerii acute sau cronice.