CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CLORURA DE POTASIU 7,45% BRAUN
Denumire CLORURA DE POTASIU 7,45% BRAUN
Denumire comuna internationala KALII CHLORIDUM
Actiune terapeutica ALTE SOLUTII INTRAVENOASE SOLUTII DE ELECTROLITI (B05BB)
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 7,45%
Ambalaj Cutie x 20 fiole (Mini-PLASCO®) x 20ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 20ml
Cod ATC B05XA01
Firma - Tara producatoare B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre CLORURA DE POTASIU 7,45% BRAUN ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> simniceanu ovidiu (vizitator) : cum gasesc aceasta substanta in Romania oras Craiova am un prieten care are disperata nevoie de ea este...
>> ionela (vizitator) : vreau sa dau si eu comanda de clorura de potasiu.cat costa si cand o voi primii?astept un mesaj cu raspunsul...
>> Medipedia : Medipedia nu comercializeaza medicamente. Puteti contacta lanturile mari de farmacii pentru a discuta...
>> CLORURA DE POTASIU 7,45% BRAUN Concentrat pentru solutie perfuzabila, 7,45% >> CLORURA DE SODIU 0,9% Solutie perfuzabila, 0,9% >> CLORURA DE SODIU 5,85% Concentrat pentru solutie perfuzabila, 5.85% >> CLORURA DE SODIU VIOSER Solutie perfuzabila, 0,9g/100ml >> CLORURA DE SODIU/VIOSER Solutie perfuzabila, 0.9%
Rezumatul caracteristicilor produsului       

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI


1. Denumirea comercială a medicamentului


Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun, concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. Compoziţia calitativă şi cantitativă


100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine clorură de potasiu 7,456 g.

Excipienţi:
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.


3. Forma farmaceutică


Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Soluție apoasă limpede şi incoloră.

Osmolaritate teoretică: 2000 mOsm/l pH: 4,5 – 7,5


4. Date clinice


4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul deficitului de potasiu, în special dacă e însoţit de alcaloză hipocloremică.
Forma de concentrat pentru soluție perfuzabilă este recomandată dacă potasiul nu poate fi administrat pe cale orală sau când hipokaliemia este marcată.
Aportul de potasiu în cadrul nutriției parenterale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Doza se ajusează în funcţie de valorile ionogramei serice şi echilibrul acido-bazic

Adulţi şi vârstnici

Doza pentru tratamentul deficitului moderat, asimptomatic de potasiu şi pentru asigurarea necesarului de potasiu în organism
Deficitul de potasiu din organism se calculează după formula:

mmol K+ = (greutate corporală [kg]* x 0,2) x 2 x (conc. K+dorită ** - conc. K+actuală[mmol/l])
*volumul de lichid extracelular
** conc. K+dorită = 4,5

Doza maximă zilnică
Nu trebuie să depășească 2-3 mmol potasiu/kg corp si zi.

Viteza maximă de perfuzare
Până la 20 mmol potasiu/oră (corespunzător la 0,03 mmol/potasiu/kg și oră).

Copii şi adolescenţi
Doza și viteza de perfuzare depinde de necesarul individual al pacientului. Doza zilnică nu trebuie să depășească 2-3 mmol/kg corp.

Alte categorii speciale de pacienţi
Modificările în echilibrul acido-bazic afectează concentraţiile plasmatice. Necesarul de potasiu este crescut, ca o compensare a cetoacidozei la pacienţii diabetici şi atunci când este administrată glucoză/insulină.

Mod de administrare
Pentru uz intravenos, Se utilizează diluat sau ca aditiv la o soluţie perfuzabilă.
Concentraţia de potasiu din soluţia perfuzată nu trebuie să depaşească 40 mmol/l.
Soluţiile vehicol recomandate și alte instruțiuni de utilizare sunt prezentate la pct.6.6.
Concentratul de clorură de potasiu 74,56 mg/ml se adauga chiar înainte de pornirea perfuzie, în condiţii stricte de asepsie.
Flaconul se agită uşor pentru omogenizare.
Ca principiu se indică administrarea perfuziei ca potasiu prin pompele de perfuzie pentru monitorizarea corectă a terapiei.


4.3 Contraindicaţii

Soluţia de Clorură de potasiu 74,56 mg/ml nu se administreză în caz de:
· Hiperkaliemie
· Hipercloremie
· Disfuncţii asociate frecvent cu hiperkaliemie cum sunt:
- deshidratarea,
- excepţie renală limitată,
- Bolala Adison, adinamie episodică ereditară (sindrom GAMSTORP),
- talasemie.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

A nu se utiliza niciodată soluţia nediluată!
Concentratul de Clorură de potasiu 74,56 mg/ml trebuie administrată cu precauţie, în caz de:
- decompensare cardiacă,
- tratament simultan cu diuretice care economisesc potasiu, antagonişti de aldosteron, inhibitori de enzimă de conversie sau medicamente cu potenţial nefrotoxic (antiinflamatoare nesteroidiene).
Administrarea perfuziilor cu potasiu trebuie să fie oprită dacă apar semne de insuficienţă renală.
Toxicitatea digitalicelor este crescută în caz de hipokaliemie.
Apar modificări tipice pe ECG cănd balanţa potasiului este dezechilibrată ( hipo- sau hiperkaliemie).
Totuşi, nu există o relaţie directă între modificăriile ECG-ului şi concentraţia sanguină a potasiului.
Monitorizarea clinică trebuie să cuprindă determinări periodice ale inogramei serice şi ale echilibrului acido-bazic.
Soluţia trebuie administrată stict intravenos, deoarece administrarea paravasculară poate determina necroză tisulară.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

· Glicozidele cardiace
Creşterea concentraţiei extracelulare a potasiului reduce efectul glicozidelor cardiace, acesta reducere crescănd efectul aritmogen al glicozidelor.

· Medicamente care reduc excreția potasiului
Acestea sunt:
- diuretice care economisesc potasiu,
- antagoniști de aldosteron,
- inhibitori ai enzimei de conversie,
- tacrolimus,
- ciclosporină,
- antiinflamatoare nesteroidiene,
- analgezice periferice,
- heparină utilizată pe termen lung.
Hiperkaliemia severă, cu diverse efecte pe ritmul cardiac, poate apărea simultan cu administrarea de clorură de potasiu.

· Suxamentoniu
Hiperkaliemia severă, cu diverse efecte pe ritmul cardiac, poate apare de asemenea şi la administrarea simultană de suxamentoniu cu potasiu.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Datele provenite din utilizarea medicamentului Clorură de potasiu 74,56 mg/ml la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale sunt insuficiente pentru evidenţierea efectelor toxice asupra funcţiei de reproducere.
Pe de altă parte, ionii clorură si potasiu sunt componente ale organismelor vii, și nu se estimează apariția efectelor toxice.
La femeile gravide acest medicament se va prescrie cu precauție, după evaluarea raportului risc-beneficiu.

Alăptarea
Există informaţii insuficiente cu privire la excreţia clorurii de potasiu /metaboliţilor acesteia în laptele matern.

Fertilitatea
-

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacțiile adverse pot apare în urma supradozajului sau a vitezei prea mare de perfuzare, ca simptome ale hiperkaliemiei (vezi pct. 4.9).
Frecveța reacțiilor adverse este dependentă de doză.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită folosind următoarea convenţie:

Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi
Frecvente: afectează între 1 şi 10 din 100 pacienţi trataţi
Mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 din 1000 pacienţi trataţi
Rare: afectează între 1 şi 10 din 10000 pacienţi trataţi
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi trataţi
Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări metabolice şi de nutriţie
Acidoză, hiperkaliemie.

Tulburări cardiace
O viteză pera mare de perfuzare poate provoca aritmie cardiacă.

Tulburări gastro-intestinale
Stare de greață.

4.9 Supradozaj

Simptome
Supradozajul poate detemina hiperkaliemie, în particular în prezența acidozei sau a insuficienţei renale.
Simptomele hiperkaliemiei sunt, în special, tulburări cardiovasculare. Pot apărea bradicardie, blocuri AV, fibrilaţie ventriculară sau stop cardiac. Pe ECG apar unde T simetrice, înalte şi ascuţite, complexe QRS lărgite. Efectele vasculare sunt hipotensiunea.

Simptomele neuromusculare sunt oboseala, slăbiciune, stări confuze, contracţii musculare, parestezii şi paralizie ascendentă.
Concentraţii plasmatice de potasiu mai mari de 6,5 mmol/l sunt periculoase, iar peste 8 mmol/l sunt letale.

Tratament
Prima măsură este oprirea imediată a perfuziei. Ulterior se administrează gluconat de calciu 10% intravenos lent, perfuzii de glucoză cu insulină, se creşte siureza, se administreză oral sau rectal răşini schimbătoare de cationi, corectându-se la nevoie acidoza.
În cazuri severe poate fi necesară hemodializa.

5. Proprietăţi farmacologice

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte soluţii intavenoase, soluţii de elctoliţi, codul ATC: B05X A01

Mecanism de acțiune
Potasiul este cel mai important cation al spaţiului intracelular, aproximativ 98% din potasiu total din organism fiind localizat la acest nivel.
Potasiul este impicat în procesele electrochimice ale celulei și în metabolismul carbohidraților și proteinelor. În timpul sintezei de glicogen și proteine, potasiul este reținut la nivel celular, iar în timpul degradării acestora, potasiul este eliberat din celulă (aprox. 0.4-1 mmol de potasiu/g glicogen și aprox. 2-3 mmol potasiu/g pentru pierderile de azot).

Efecte terapeutice
Efectul terapeutic al clorurii de potasiu este prevenția și corecția deficitului de potasiu, în condițiile în care administrarea orală (sau enterală) este imposibilă sau insuficientă.
Necesarul zilnic de potasiu al organismului se sintuează între 1 – 1,5 mmol/kg corp.
Deficitul de potasiu poate fi determinat de o excreţi renală crescută, pierderi gastro-intestinale, de exemplu: vărsături sau diaree, în timpul acidozei terapiei acidozei cu glucoză şi insulină, sau prin ingestie insuficientă.
Hipokaliemia este acompaniată de atonie musculară, atonia musculaturii gastro – intestinale ( de la constipaţie păna la ileus paralitic), pierderea capacităţii de concentrare a urinii, modificări ale ECG-ului tulburări de repolarizare şi hiperexcitabilitate ventriculată) şi aritmie cardiacă.


5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbția
Acest medicament este administrat intravenos, astfel biodisponibilitatea lui este 100%.

Distribuția
Concentraţia plasmatică de potasiu este corelată cu echilibrul acido-bazic. Alcaloza este deseori acompaniata de hipokaliemie şi acidoză de hiperkaliemie. O concentraţie plasmatică normală de potasiu în acidoză indică un deficit de potasiu.

Concentraţia de potasiu intracelulară este de aprox. 140 – 150 mmol/l. Concentraţia plasmatică normală de potasiu este între 3,5 şi 5 mmol/l.

Biotransformarea
Nu este cazul.

Eliminarea
Potasiul este excretat în principal în urină (aprox. 90%) şi aproximativ 10% este excretat prin tractul gastro-intestinal. Chiar şi în situaţi de hipokaliemie, 10 – 50 mmol de potasiu sunt excretaţi zilnic la nivel renal.


5.3 Date preclinice de siguranţă

La concentaţii crescute, clorure de potasiu poate determina iritaţii cutanate. Nu se cunosc alte efecte toxice (incuzând cele mutagene, efecte carcinogenice sau efecte toxice asupra aparatului de reproducere).

6. Proprietăţi farmaceutice

6.1 Lista excipienţilor

Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Incompatibilitatea trebuie luată în considerare la amestecarea cu alți aditivi.

6.3 Perioada de valabilitate

În ambalajul original 3 ani.

După prima deschidere
Nu este cazul, vezi secţiunea 6.6.

După amestecarea cu aditivi
Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie administrat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de depozitare intră in responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie sa depăşească 24 ore la temperaturi între 2 şi 8°C, doar dacă diluţia a fost făcută în condiţii aseptice controlate şi validate.


6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu necesită.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a 100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Cutie cu 20 fiole din polietilenă tip MINI-PLASCO ( lipite longitudinal câte 4) a 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Soluţiile vehicol recomandate sunt de exemplu:
· glucoza de 5% sau 10%,
· soluții de clorură de sodiu izotone,
· soluţie Ringer
· alte soluţii electrolitice complete.

7. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

B. BRAUN MELSUNGEN AG,
Carl-Braun Strasse 1, 34212, Melsungen,
Germania.

8. Numărul(ele) autorizaţiei de punere pe piaţă

7536/2006/01-02

9. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei

Reautorizare: Decembrie 2006

10. Data revizuirii textului

August 2011

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Potenţarea aromelor ca mijloc de reducere a consumului de sare Potenţarea aromelor pare să fie o metodă promiţătoare de reducere a cantităţii de sare în procesul de fabricaţie a unor produse alimentare, dat fiind faptul că acest procedeu este capabil să mascheze gustul înlocuitorilor de sare, cum ar fi clorura de potasiu, consideră o echipă de cercetători de la...
Învăţătoarea Cristiana Anghel spune că doar o grevă generală ar putea soluţiona revendicările protestatarilor Slatina, 19 oct /Agerpres/ - Învăţătoarea Cristiana Anghel din Caracal, care de 57 de zile face greva foamei şi este internată pentru monitorizare la Institutul de Boli de Nutriţie din Bucureşti, susţine că intrarea altor persoane în greva foamei nu reprezintă o soluţie pentru rezolvarea problemelor...
A murit Jack Kevorkian, supranumit 'Doctorul Moarte' Jack Kevorkian, medicul nord-american supranumit 'Doctorul Moarte' pentru faptul că a apărat cu îndârjire eutanasia şi pentru că a ajutat circa 130 de persoane să se sinucidă, după cum a recunoscut chiar el însuşi, a murit vineri, la vârsta de 83 de ani, transmite EFE.
Olt: Învăţătoarea din Caracal, în greva foamei de 58 de zile Învăţătoarea Cristiana Anghel din Caracal, aflată de 58 de zile în greva foamei, a declarat miercuri pentru AGERPRES că se simte slăbită şi obosită, dar nu va renunţa la greva foamei, chiar dacă mama sa a insistat să se realimenteze pentru a nu-şi pune viaţa în pericol.
O infirmieră cehă acuzată că a otrăvit şase pacienţi O infirmieră cehă a fost inculpată sub acuzaţia de a fi otrăvit cu doze masive de potasiu şase pacienţi în ultimii patru ani, au raportat joi responsabili din cadrul justiţiei.
Horoscop sanatate : Saptamana 21 - 27 Septembrie 2015 Horoscopul sanatatii in aceasta saptamana: Berbec | Taur | Gemeni | Rac | Leu | Fecioara | Balanta | Scorpion | Sagetator | Capricorn | Varsator | Pesti