CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CANCIDAS 50 mg
Denumire CANCIDAS 50 mg
Descriere Indicatii: Tratamentul candidozei invazive; Tratamentul aspergilozei invazive; Tratamentul empiric al pacienţilor neutropenici febrili, care sunt suspectaţi de infecţie fungică
Denumire comuna internationala CASPOFUNGINUM
Actiune terapeutica ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIMICOTICE SISTEMICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 50mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. pulb. ptr. conc. ptr. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC J02AX04
Firma - Tara producatoare MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata MERCK SHARP & DOHME LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CANCIDAS 50 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> CANCIDAS 50 mg Pulbere pentru solutie perfuzabila, 50 mg >> CANCIDAS 70 mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 70mg
Prospect si alte informatii despre CANCIDAS 50 mg, pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CANCIDAS 50 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 50 mg caspofungină (sub formă de acetat).

Excipienţi: Fiecare flacon de 50 mg conţine zahăr 35,70 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Înainte de reconstituire, pulberea este compactă, albă până la aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul candidozei invazive la pacienţi adulţi sau copii şi adolescenţi.

Tratamentul aspergilozei invazive la pacienţi adulţi sau copii şi adolescenţi care nu răspund sau au intoleranţă la amfotericina B, la formulări lipidice ale amfotericinei B şi/sau la itraconazol. Lipsa de răspuns la tratament a fost definită ca progresia infecţiei sau lipsa ameliorării după administrarea anterioară a unor doze terapeutice din cadrul unui tratament antifungic eficace, timp de minim 7 zile.

Tratamentul empiric al pacienţilor adulţi sau copii şi adolescenţi neutropenici febrili, care sunt suspectaţi de infecţie fungică (cu specii cum ar fi Candida sau Aspergillus).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu caspofungină trebuie iniţiat de către un medic cu experienţă în tratamentul infecţiilor fungice invazive.

Doze

Adulţi

În ziua 1 de tratament cu CANCIDAS, trebuie administrată o doză de încărcare unică de 70 mg, urmată apoi de o doză zilnică de 50 mg. La pacienţii cu greutate corporală de peste 80 kg, după doza iniţială de încărcare de 70 mg se recomandă administrarea zilnică de caspofungină 70 mg (vezi pct.5.2). Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de sex sau rasă (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi (12 luni până la 17 ani)

La copii şi adolescenţi (cu vârsta de 12 luni până la 17 ani), dozarea trebuie bazată pe suprafaţa corporală a pacientului (vezi Instrucţiuni pentru utilizare la copii şi adolescenţi, formula Mosteller 1 ). Pentru toate indicaţiile terapeutice, o doză de încărcare unică de 70 mg/m2 (a nu se depăşi o doză efectivă de 70 mg) trebuie administrată în ziua 1 de tratament, urmată apoi de o doză zilnică de 50 mg/m2 (a nu se depăşi o doză zilnică efectivă de 70 mg). Dacă doza zilnică de 50 mg/m2 este bine tolerată, dar nu produce un răspuns clinic adecvat, doza zilnică poate fi crescută la 70 mg/m2 (a nu se depăşi o doză zilnică efectivă de 70 mg).

1 Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17):1098 (letter)

Eficacitatea şi siguranţa administrării caspofunginei nu au fost suficient cercetate în studii clinice efectuate la nou-născuţi şi sugari cu vârsta sub 12 luni. Se recomandă prudenţă la tratarea acestei grupe de vârstă. Date limitate sugerează că poate fi luată în considerare (vezi pct. 5.2) administrarea caspofunginei în doze zilnice de 25 mg/m2 la nou-născuţi şi sugari (cu vârsta mai mică de 3 luni) şi de 50 mg/m2 la copii mici (cu vârsta de 3 până la 11 luni).

Durata tratamentului Durata tratamentului empiric se stabileşte în funcţie de răspunsul clinic al pacientului. Tratamentul va continua pe o perioadă de până la 72 ore după remiterea neutropeniei (neutrofile≥500/mm3). Pacienţii depistaţi cu infecţie fungică vor fi trataţi timp de minimum 14 zile, iar tratamentul va continua cel puţin 7 zile după ce atât neutropenia cât şi simptomele clinice s-au remis.

Durata tratamentului pentru candidoza invazivă se stabileşte în funcţie de răspunsul clinic şi microbiologic al pacientului. După ce semnele şi simptomele candidozei invazive s-au ameliorat şi culturile au devenit negative, se poate lua în considerare trecerea la tratamentul antifungic oral. În general, tratamentul antifungic trebuie continuat cel puţin 14 zile după ultima cultură pozitivă.

Durata tratamentului pentru aspergiloza invazivă se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de gravitatea bolii de bază, de recuperarea după imunosupresie şi de răspunsul clinic la tratament. În general, tratamentul trebuie continuat cel puţin 7 zile după dispariţia simptomelor.

Informaţiile în ceea ce priveşte siguranţa în cazul tratamentului prelungit mai mult de 4 săptămâni sunt limitate. Cu toate acestea, datele disponibile sugerează că pe parcursul unor tratamente mai lungi (până la 162 zile la adulţi şi până la 87 zile la copii şi adolescenţi) caspofungina este în continuare bine tolerată.

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici

La pacienţii vârstnici (cu vârsta de 65 ani sau mai mult) aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) este crescută cu aproximativ 30 %. Cu toate acestea, nu este necesară ajustarea sistematică a dozei. Experienţa terapeutică la pacienţii cu vârsta de 65 ani sau mai mult este limitată (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei în caz de insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii adulţi cu insuficienţa hepatică uşoară (scor Child-Pugh 5 până la 6). La pacienţii adulţi cu insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 7 până la 9), pe baza datelor farmacocinetice, se recomandă o doză zilnică de 35 mg caspofungină. În ziua 1 trebuie administrată o doză iniţială de încărcare de 70 mg. Nu există experienţă clinică la pacienţi adulţi cu insuficienţa hepatică severă (scor Child-Pugh mai mare de 9) şi la copii şi adolescenţi cu orice grad de insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.4).

Administrarea în asociere cu inductori ai enzimelor metabolice Date limitate sugerează că o creştere a dozei zilnice de caspofungină la 70 mg, după doza iniţială de încărcare de 70 mg, trebuie luată în considerare atunci când caspofungina se administrează în asociere cu anumiţi inductori ai enzimelor metabolice la pacienţi adulţi (vezi pct. 4.5). Atunci când caspofungina este administrată la copii şi adolescenţi (cu vârsta de 12 luni până la 17 ani) în asociere cu aceşti inductori ai enzimelor metabolice (vezi pct. 4.5), trebuie luată în considerare o doză zilnică de 70 mg/m2 (a nu se depăşi o doză zilnică efectivă de 70 mg).

Mod de administrare După reconstituire şi diluare, soluţia trebuie administrată în perfuzie intravenoasă cu ritm lent pe durată a aproximativ 1 oră. Vezi pct. 6.6 pentru indicaţii privind reconstituirea.

Sunt disponibile flacoane de 70 mg şi de 50 mg.

Caspofungina trebuie administrată în perfuzie ca doză unică zilnică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Date limitate sugerează că specii mai puţin frecvente de fungi non-Candida şi mucegai non-Aspergillus, nu sunt sensibile la caspofungină. Eficacitatea caspofunginei împotriva acestor patogeni fungici nu a fost stabilită.

Administrarea concomitentă de caspofunginăşi ciclosporină a fost evaluată la voluntari adulţi sănătoşi şi la pacienţi adulţi. Unii voluntari adulţi sănătoşi cărora li s-au administrat două doze de ciclosporină de 3 mg/kg în asociere cu caspofungină au prezentat creşteri trecătoare ale alanin-aminotransferazei (ALAT) şi ale aspartat-aminotransferazei (ASAT) de până la de 3 ori limita superioară a valorilor normale (LSN), valori care au revenit la normal după întreruperea tratamentului. Într-un studiu retrospectiv a 40 pacienţi trataţi cu caspofunginăşi ciclosporină în timpul utilizării pe piaţă a produsului pe parcursul unei perioade de 1 până la 290 zile (mediana 17,5 zile), nu s-au semnalat reacţii adverse hepatice grave. Aceste date sugerează că medicamentul caspofungină poate fi utilizat la pacienţii cărora li se administrează ciclosporină atunci când beneficiul potenţial depăşeşte riscul potenţial. În cazul administrării asociate de ciclosporinăşi caspofungină, se recomandă monitorizarea atentă a enzimelor hepatice.

La pacienţi adulţi cu insuficienţă hepatică uşoarăşi moderată, ASC este crescută cu aproximativ 20 % şi respectiv, 75 %. La adulţi cu insuficienţă hepatică moderată, se recomandă reducerea dozei zilnice la 35 mg. Nu există experienţă clinică la adulţi cu insuficienţa hepatică severă sau la copii şi adolescenţi cu orice grad de insuficienţă hepatică. La aceşti pacienţi, este de aşteptat ca expunerea să fie mai mare decât la cei cu insuficienţă hepatică moderatăşi prin urmare caspofungina trebuie folosită cu precauţie (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Acest medicament conţine zahăr. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament (vezi pct. 2).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Studiile in vitro arată că substanţa caspofungină nu este inhibitor al nici unei enzime a sistemului citocrom P450 (CYP). În studiile clinice, caspofungina nu a indus metabolizarea altor substanţe prin intermediul CYP3A4. Caspofungina nu este substrat pentru glicoproteina P şi este un substrat slab pentru enzimele citocromului P450. În studii clinice şi de farmacologie, s-a demonstrat, însă, interacţiunea caspofunginei cu alte medicamente (vezi mai jos).

În două studii clinice efectuate la voluntari adulţi sănătoşi, ciclosporina A (o doză de 4 mg/kg sau două doze de 3 mg/kg administrate la 12 ore) a crescut ASC a caspofunginei cu aproximativ 35 %. Aceste creşteri ale ASC sunt probabil determinate de captarea hepatică scăzută a caspofunginei. Caspofungina nu a crescut concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei. Atunci când caspofungina şi ciclosporina s-au administrat concomitent, au apărut creşteri tranzitorii ale enzimelor hepatice ALAT şi ASAT mai mici sau egale cu de 3 ori limita superioară a valorilor normale (LSN), care s-au remis la întreruperea administrării medicamentelor. Într-un studiu retrospectiv la 40 pacienţi trataţi cu caspofunginăşi ciclosporină în timpul utilizării pe piaţă a produsului pentru o perioadă de 1 până la 290 zile (mediana 17,5 zile), nu s-au semnalat reacţii adverse hepatice grave (vezi pct. 4.4). Când cele două medicamente sunt administrate concomitent, trebuie avută în vedere monitorizarea atentă a enzimelor hepatice.

La voluntari adulţi sănătoşi, caspofungina a redus cu 26 % concentraţia plasmatică de tacrolimus de dinaintea următoarei doze. La pacienţii cărora li se administrează ambele tratamente este obligatorie monitorizarea standard a concentraţiilor plasmatice de tacrolimus şi ajustarea adecvată a dozelor de tacrolimus.

Studiile clinice cu voluntari adulţi sănătoşi demonstrează că farmacocinetica substanţei caspofungină nu este afectată în proporţie relevantă de către itraconazol, amfotericină B, micofenolat, nelfinavir sau tacrolimus. Caspofungina nu a influenţat farmacocinetica amfotericinei B, a itraconazolului, a rifampicinei sau a micofenolatului de mofetil. Deşi datele de siguranţă sunt limitate, se pare că nu sunt necesare precauţii speciale atunci când amfotericina B, itraconazolul, nelfinavirul sau micofenolatul de mofetil se administrează în asociere cu caspofungina.

Rifampicina determină creşterea cu 60 % a ASC şi cu 170 % a concentraţiei plasmatice dinaintea dozei următoare a caspofunginei în prima zi de administrare în asociere, atunci când începerea tratamentului s-a făcut simultan cu ambele medicamente la voluntari adulţi sănătoşi. Concentraţia plasmatică a caspofunginei de dinaintea dozei următoare scade treptat după administrări repetate. După o administrare de două săptămâni, rifampicina a avut efect limitat asupra ASC, dar nivelurile concentraţiei plasmatice de dinaintea dozei următoare au fost cu 30 % mai mici comparativ cu subiecţii adulţi cărora li s-a administrat doar caspofungină. Mecanismul de interacţiune s-ar putea datora unei inhibări iniţiale a proteinelor de transport, urmată de inducţia lor. Un efect similar este de aşteptat şi pentru alte medicamente cu efect inductor enzimatic. Date limitate din studii populaţionale de farmacocinetică indică posibilitatea ca la administrarea asociată de caspofungină cu inductorii efavirenz, nevirapină, rifampicină, dexametazonă, fenitoină sau carbamazepină să apară micşorarea ASC a caspofunginei. Când se administrează caspofungină în asociere cu inductori enzimatici, la pacienţii adulţi trebuie luată în considerare creşterea dozei zilnice la 70 mg, după doza de încărcare de 70 mg (vezi pct. 4.2).

În toate studiile de interacţiune medicamentoasă descrise mai sus au fost administrate doze zilnice de 50 sau 70 mg caspofungină. Interacţiunea dozelor mai mari de caspofungină cu alte medicamente nu a fost studiată corespunzător.

La copii şi adolescenţi, rezultatele analizei de regresie a datelor farmacocinetice sugerează că administrarea dexametazonei în asociere cu caspofungină poate avea ca rezultat reduceri semnificative clinic ale concentraţiilor plasmatice ale caspofunginei dinaintea dozei următoare. Aceste rezultate pot indica faptul că, la asocierea cu inductori, la copii şi adolescenţi vor apărea reduceri similare celor observate la adulţi. În cazul în care caspofungina este administrată la copii şi adolescenţi (cu vârsta de 12 luni până la 17 ani) în asociere cu inductori ai clearance-ului medicamentului, cum sunt rifampicină, efavirenz, nevirapină, fenitoină, dexametazonă sau carbamazepină, trebuie luată în considerare o doză zilnică de caspofungină de 70 mg/m2 (a nu se depăşi o doză zilnică efectivă de 70 mg).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina Datele cu privire la utilizarea caspofunginei la gravide lipsesc sau sunt limitate. Caspofungina trebuie folosită în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar. Studiile la animale au evidenţiat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3). În studiile la animale s-a demonstrat traversarea barierei feto-placentare de către caspofungină.

Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă substanţa caspofungină se excretă în laptele uman. Datele
farmacodinamice/toxicologice disponibile la animale au evidenţiat excreţia caspofunginei în lapte.
Femeile tratate cu caspofungină nu trebuie să alăpteze.

Fertilitatea Nu au existat efecte asupra fertilităţii în studiile efectuate la şobolani masculi şi femele pentru caspofungină (vezi pct. 5.3). Nu există date clinice pentru evaluarea impactului asupra fertilităţii pentru caspofungină.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Au fost raportate simptome posibil mediate histaminic incluzând raportări de erupţii cutanate tranzitorii, edem al feţei, angioedem, prurit, senzaţie de căldură sau bronhospasm. A fost raportată anafilaxie în timpul administrării de caspofungină.

De asemenea, la pacienţi cu aspergiloză invazivă au fost raportate edem pulmonar, sindrom de detresă respiratorie a adultului (SDRA) şi infiltrate radiografice.

Adulţi

În studii clinice, la 1865 subiecţi adulţi s-au administrat doze unice sau multiple de caspofungină: 564 pacienţi neutropenici febrili (studiul privind terapia empirică), 382 pacienţi cu candidoză invazivă, 228 pacienţi cu aspergiloză invazivă, 297 pacienţi cu infecţii localizate cu Candida şi 394 subiecţi înrolaţi în studii de fază I. În studiul privind terapia empirică, pacienţilor li s-a administrat chimioterapie pentru procese maligne sau li s-a efectuat transplant hematopoetic de celule stem(inclusiv 39 transplante alogenice). În studiile care au inclus pacienţi cu infecţie dovedită cu Candida, majoritatea pacienţilor cu infecţie candidozică invazivă prezentau boli de fond grave (de ex. boli hematologice, boli maligne, intervenţii chirurgicale majore recente, infecţie HIV) care au necesitat numeroase tratamente asociate. Pacienţii cu infecţii cu Aspergillus din studiul fără comparator, au prezentat frecvent situaţii medicale predispozante grave (de ex. transplant de măduvă osoasă sau transplant periferic de celule stem, boli hematologice maligne, tumori solide sau transplant de organ), care au necesitat numeroase tratamente concomitente.

La toate tipurile de pacienţi, flebita s-a raportat frecvent ca reacţie adversă la locul de administrare. Alte reacţii adverse locale au inclus eritem, durere/sensibilitate, prurit, secreţie şi senzaţie de arsură.

La toţi adulţii trataţi cu caspofungină (total 1780) modificările clinice şi de laborator raportate au fost de regulă uşoare şi rareori au condus la întreruperea tratamentului.

S-au raportat următoarele reacţii adverse:

[Foarte frecvente (≥1/10), Frecvente (≥1/100 şi <1/10), Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)]

Tulburări hematologice şi limfatice:

Frecvente: hemoglobinemie scăzută, hematocrit scăzut, număr scăzut de celule albe Mai puţin frecvente: anemie, trombocitopenie, coagulopatie, leucopenie, hipereozinofilie, număr scăzut de trombocite, număr crescut de trombocite, limfocitopenie, număr crescut de celule albe, neutropenie

Tulburări metabolice şi de nutriţie:

Frecvente: hipokaliemie
Mai puţin frecvente: hipervolemie, hipomagneziemie, anorexie, dezechilibru electrolitic, hiperglicemie, hipocalcemie, acidoză metabolică.

Tulburări psihice:

Mai puţin frecvente: anxietate, dezorientare, insomnie

Tulburări ale sistemului nervos:

Frecvente: cefalee Mai puţin frecvente: ameţeală, disgeuzie, parestezie, somnolenţă, tremor, hipoestezie

Tulburări oculare:

Mai puţin frecvente: icter ocular, vedere înceţoşată, edem palpebral, hiperlacrimaţie

Tulburări cardiace:

Mai puţin frecvente: palpitaţii, tahicardie, aritmie, fibrilaţie atrială, insuficienţă cardiacă congestivă

Tulburări vasculare:

Frecvente: flebită Mai puţin frecvente: tromboflebită, hiperemie cutanată tranzitorie, bufeuri, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale:

Frecvente: dispnee Mai puţin frecvente: congestie nazală, durere faringo-laringiană, tahipnee, bronhospasm, tuse, dispnee paroxistică nocturnă, hipoxie, raluri, wheezing (respiraţie şuierătoare)

Tulburări gastro-intestinale:

Frecvente: greaţă, diaree, vărsături Mai puţin frecvente: durere abdominală, durere la nivelul abdomenului superior, xerostomie, dispepsie, disconfort stomacal, distensie abdominală, ascită, constipaţie, disfagie, flatulenţă

Tulburări hepatobiliare:

Frecvente: creşteri ale valorilor enzimelor hepatice (alanin aminotransferază, aspartat aminotransferază, fosfatază alcalină, bilirubină directăşi bilirubină totală)
Mai puţin frecvente: colestază, hepatomegalie, hiperbilirubinemie, icter, funcţie hepatică anormală, hepatotoxicitate, tulburări hepatice

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Frecvente: erupţii cutanate, prurit, eritem, hiperhidroză Mai puţin frecvente: eritem multiform, erupţie cutanată tranzitorie maculară, erupţie cutanată tranzitorie maculopapulară, erupţie cutanată tranzitorie pruriginoasă, urticarie, dermatită alergică, prurit generalizat, erupţie cutanată tranzitorie eritematoasă, erupţie cutanată tranzitorie generalizată, erupţie cutanată tranzitorie morbiliformă, leziuni cutanate

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv:

Frecvente: artralgie Mai puţin frecvente: durere de spate, durere în extremităţi, durere osoasă, slăbiciune musculară, mialgie

Tulburări renale şi ale căilor urinare:

Mai puţin frecvente: insuficienţă renală, insuficienţă renală acută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Frecvente: pirexie, frisoane, prurit la locul de administrare Mai puţin frecvente: durere, durere la locul de introducere al cateterului, fatigabilitate, senzaţie de frig, senzaţie de cald, eritem la locul de administrare, induraţie la locul de administrare, umflare la locul de administrare, senzaţie de disconfort general, edem

Investigaţii diagnostice:

Frecvente: hipokaliemie, hipoalbuminemie
Mai puţin frecvente: hipercreatininemie, prezenţa hematiilor în urină, hipoproteinemie, proteinurie, prelungirea timpului de protrombină, scurtarea timpului de protrombină, hiponatremie, hipernatremie, hipocalcemie, hipercalcemie, hipocloremie, hiperglicemie, hipomagneziemie, hipofosfatemie, hiperfosfatemie, hiperuremie, creşterea concentraţiei de gama-glutamil transferază, prelungirea timpului de tromboplastină parţial activată, scăderea concentraţiei de bicarbonat, hipercloremie,
hiperkaliemie, hipertensiune arterială, scăderea concentraţiei de acid uric, hematurie, zgomote respiratorii anormale, scăderea concentraţiei de dioxid de carbon, creşterea concentraţiei medicamentelor imunosupresoare, creşterea raportului normalizat internaţional, litiază urinară, leucociturie şi creşterea pH-ului urinar

Caspofungina a fost, de asemenea, evaluată la doze zilnice administrate de 150 mg (timp de până la 51 zile) la 100 pacienţi adulţi (vezi pct. 5.1). Studiul a comparat caspofungina administrată zilnic în doză de 50 mg (după o doză de încărcare de 70 mg în ziua 1) cu o doză zilnică de 150 mg utilizată în tratamentul candidozei invazive. În acest grup de pacienţi, siguranţa administrării caspofunginei în doză mai mare a fost în general similară cu cea a pacienţilor cărora li s-a administrat doza zilnică de 50 mg caspofungină. Proporţia de pacienţi cu reacţii adverse grave legate de medicament sau cu reacţii adverse grave legate medicament care au dus la întreruperea administrării caspofunginei a fost comparabilă în cele 2 grupuri de tratament.

Copii şi adolescenţi

Datele din 5 studii clinice încheiate la 171 copii şi adolescenţi sugerează faptul că incidenţa globală a reacţiilor adverse (26,3%; IÎ 95%-19,9, 33,6) nu este mai mare decât cea raportată la adulţii cărora li s-a administrat caspofungină (43,1%; IÎ 95%-40,0, 46,2). Cu toate acestea, copiii şi adolescenţii au probabil un profil al reacţiilor adverse diferit faţă de adulţi. Cele mai frecvente reacţii adverse legate de medicament raportate la copii şi adolescenţi cărora li s-a administrat caspofungină au fost pirexie (11,7%), erupţie cutanată tranzitorie (4,7%) şi cefalee (2,9%).

S-au raportat următoarele reacţii adverse:

[Foarte frecvente (≥1/10), Frecvente (≥1/100 şi <1/10)]

Tulburări hematologice şi limfatice:

Frecvente: hipereozinofilie

Tulburări ale sistemului nervos:

Frecvente: cefalee

Tulburări cardiace:

Frecvente: tahicardie

Tulburări vasculare:

Frecvente: hiperemie cutanată tranzitorie, hipotensiune arterială

Tulburări hepatobiliare:

Frecvente: creşteri ale concentraţiilor enzimelor hepatice (AST, ALT)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Frecvente: erupţii cutanate tranzitorii, prurit

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Foarte frecvente: febră Frecvente: frisoane, durere la locul de introducere al cateterului

Investigaţii diagnostice:

Frecvente: hipokaliemie, hipomagneziemie, hiperglicemie, hipofosfatemie şi hiperfosfatemie

Similar adulţilor, la copii şi adolescenţi au fost raportate, de asemenea, simptome similare mediate histaminic .

Experienţă după punere pe piaţă:

Următoarele reacţii adverse au fost raportate după punerea pe piaţă a medicamentului:

Tulburări hepatobiliare:

Disfuncţie hepatică

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare:

Tumefiere şi edem periferic

Investigaţii dignostice:

Hipercalcemie

4.9 Supradozaj

S-a raportat administrarea necorespunzătoare a până la 400 mg caspofungină într-o singură zi. În aceaste situaţii nu s-au înregistrat reacţii adverse de importanţă clinică. Caspofungina nu este dializabilă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antimicotice de uz sistemic. Codul ATC: J02AX04

Acetatul de caspofungină este un compus lipopeptidic semisintetic (echinocandină) sintetizat dintr-un produs de fermentaţie de Glarea lozoyensis. Acetatul de caspofungină inhibă sinteza beta (1,3)-D-glucanului, un component esenţial al peretelui celular al multor fungi filamentoşi şi de tip drojdie. Beta (1,3)-D-glucanul nu este prezent în celulele mamiferelor.

Activitatea fungicidă a caspofunginei a fost demonstrată faţă de fungii tip drojdie din specia Candida. Studiile in vitro şi in vivo demonstrează că expunerea Aspergillus la caspofungină duce la liza şi moartea capetelor hifelor şi a punctelor de ramificaţie unde se produce creşterea şi diviziunea celulară.

Caspofungina are activitate in vitro faţă de speciile de Aspergillus (Aspergillus fumigatus [N=75], Aspergillus flavus [N=111], Aspergillus niger [N=31], Aspergillus nidulans [N=8], Aspergillus terreus [N=52] şi Aspergillus candidus [N=3]). Caspofungina prezintă de asemenea activitate in vitro faţă de speciile de Candida (Candida albicans [N=1032], Candida dubliniensis [N=100], Cadida glabrata [N=151], Candida guilliermondii [N=67], Candida kefir [N=62], Candida krusei [N=147], Candida lipolytica [N=20], Candida lusitaniae [N=80], Candida parapsilosis [N=215], Candida rugosa [N=1] şi Candida tropicalis [N=258]) inclusiv izolatele cu rezistenţă multiplă prin mutaţii de transport şi cele cu rezistenţă dobândită sau intrinsecă la fluconazol, amfotericină B şi 5-flucitozină. Testarea sensibilităţii a fost făcută în concordanţă cu o modificare atât a metodei M38-A (pentru speciile de Aspergillus) cât şi a metodei M27-A (pentru speciile de Candida) ale Institutului pentru Standarde Clinice şi de Laborator (ISCL, cunoscut anterior sub denumirea, Comitetul Naţional pentru Standarde de Laborator Clinic [CNSLC]). La câţiva pacienţi, în timpul tratamentului, au fost identificaţi mutanţi ai Candidei care aveau sensibilitate redusă la caspofungină. Cu toate acestea nu s-au stabilit tehnici standardizate pentru testarea sensibilităţii medicamentelor antifungice inclusiv a inhibitorilor sintezei beta (1,3) D-glucanului. Valorile CMI pentru caspofungină nu trebuie folosite pentru estimarea evoluţiei clinice, atât timp cât nu s-a stabilit o corelaţie între valorile CMI şi evoluţia clinică. A fost identificată dezvoltarea rezistenţei in vitro la caspofungină a speciilor de Aspergillus. În cadrul experienţei clinice limitate, la pacienţi cu aspergiloză invazivă, a fost observată rezistenţă la caspofungină. Nu a fost stabilit mecanismul rezistenţei. Incidenţa rezistenţei la caspofungină a diferitelor izolate clinice de Candida şi Aspergillus este rară.

Candidoza invazivă la adulţi: Două sute treizeci şi nouă de pacienţi au fost înrolaţi într-un studiu iniţial pentru a compara caspofungina şi amfotericina B în tratamentul candidozei invazive. Douăzeci şi patru de pacienţi prezentau neutropenie. Cele mai frecvente diagnostice au fost infecţii sanguine (candidemie) (77 %, n=186) şi peritonită cu Candida (8 %, n=19); pacienţii cu endocardită, cu osteomielită sau cu meningită produsă de Candida au fost excluşi din acest studiu. Caspofungina a fost administrată 50 mg o dată pe zi după doza de încărcare de 70 mg, în timp ce amfotericina B a fost administrată în doze de 0,6-0,7 mg/kg şi zi la pacienţii non-neutropenici şi de 0,7-1 mg/kg şi zi la pacienţii neutropenici. Durata medie a tratamentului intravenos a fost de 11,9 zile cu variaţii de la 1 zi la 28 zile. S-a considerat că s-a obţinut un răspuns favorabil la tratament atunci când s-a obţinut atât remisia simptomelor cât şi clearance-ul microbiologic al infecţiei cu Candida. 224 pacienţi au fost incluşi în analiza primară a eficacităţii (analiza MITT – Modified Intention-To-Treat – intenţie de terapie modificată) răspunsului la tratament la sfârşitul studiului cu tratament i.v.; ratele de răspuns favorabil la tratamentul pentru candidoză invazivă au fost comparabile pentru caspofungină (73 % [80/109]) şi amfotericină B (62 % [71/115]) [diferenţa % de 12,7 (95,6 % IC –0,7, 26)]. La pacienţii cu candidemie ratele de răspuns favorabil la sfârşitul studiului cu tratament i.v. au fost comparabile pentru caspofungină (72 % [66/92]) şi amfotericină B (63 % [59/94]) prin analiza primară a eficacităţii (analiza MITT) [(diferenţa % de 10 (95 % IC –4,5, 24,5)]. Datele referitoare la pacienţii cu infecţii cu altă localizare decât cea sanguină sunt mult mai limitate. Ratele de răspuns favorabil la pacienţii neutropenici au fost de 7/14 (50 %) în grupul tratat cu caspofunginăşi 4/10 (40 %) în grupul tratat cu amfotericină B. Aceste date limitate sunt susţinute de rezultatele studiului privind terapia empirică.

Într-un al doilea studiu, pacienţilor cu candidoză invazivă li s-au administrat doze zilnice de 50 mg/zi caspofungină (după o doză de încărcare de 70 mg în ziua 1) sau de 150 mg/zi caspofungină (vezi pct. 4.8). În acest studiu, doza de caspofungină a fost administrată în decurs de 2 ore (faţă de administrarea obişnuită cu durata de 1 oră). Deoarece acest studiu s-a concentrat în principal pe evaluarea siguranţei, au fost excluşi pacienţii suspectaţi de endocardită, meningită sau osteomielită produsă de Candida. Fiind un studiu de utilizare ca terapie de primă intenţie, au fost excluşi şi pacienţii care au fost refractari la agenţi antifungici administraţi anterior. Numărul de pacienţi neutropenici înrolaţi în acest studiu a fost, de asemenea, limitat (8,0 %). Evaluarea eficacităţii a fost al doilea obiectiv urmărit în acest studiu. Pacienţii care au îndeplinit criteriile de intrare în studiu şi cărora li s-au administrat una sau mai multe doze de caspofungină, ca tratament utilizat în studiu, au fost incluşi în analiza eficacităţii. Ratele globale de răspuns favorabil la sfârşitul tratamentului cu caspofungină au fost similare în cele 2 grupuri de tratament: 72 % (73/102) pentru grupul de tratament cu caspofungină 50 mg şi, respectiv 78 % (74/95) pentru grupul de tratament cu caspofungină 150 mg, (diferenţa 6,3 % [IÎ 95 % -5,9; 18,4]).

Aspergiloza invazivă la adulţi: Şaizeci şi nouă pacienţi adulţi (cu vârsta între 18-80 ani) cu aspergiloză invazivă au fost înrolaţi într-un studiu deschis, non-comparativ, pentru evaluarea siguranţei, tolerabilităţii şi eficacităţii caspofunginei. Pacienţii au fost fie refractari la alte tratamente antifungice (progresie a bolii sau lipsa ameliorării după administrarea unei alte terapii antifungice timp de cel puţin 7 zile) (84 % dintre pacienţii înrolaţi), fie intoleranţi la alte tratamente antifungice standard (16 % dintre pacienţii înrolaţi). Majoritatea pacienţilor prezentau boli anterioare (boli maligne hematologice [N=24], transplant alogen de măduvă osoasă sau transplant de celule stem [N=18], transplant de organ [N=8], tumori solide [N=3] sau alte condiţii [N=10]. Pentru diagnosticul aspergilozei invazive şi pentru răspunsul la tratament (răspunsul favorabil necesită ameliorare clinică semnificativă atât radiografică cât şi a semnelor şi simptomelor) s-au folosit definiţii riguroase adaptate conform Criteriilor Grupului de Studiu pentru Micoze. Durata medie a tratamentului a fost de 33,7 zile cu o variaţie de la 1 la 162 zile. Un grup independent de experţi a determinat că 41 % (26/63) dintre pacienţii cărora li s-a administrat cel puţin o doză de caspofungină au prezentat răspuns favorabil. Dintre acei pacienţi cărora li s-au administrat tratament cu caspofungină mai mult de 7 zile, 50 % (26/52) au prezentat răspuns favorabil. Ratele de răspuns favorabil pentru pacienţii care au fost fie refractari, fie intoleranţi la tratamentele anterioare, au fost de 36 % (19/53) şi respectiv 70 % (7/10). Cu toate că dozele tratamentelor anterioare antifungice la 5 pacienţi înrolaţi ca refractari au fost mai mici decât cele frecvent administrate pentru aspergiloză invazivă, rata de răspuns favorabil în cursul tratamentului cu caspofungină la aceşti pacienţi a fost similară cu cea observată la pacienţii care au rămas refractari (2/5 faţă de respectiv 17/48). Ratele de răspuns pentru pacienţii care aveau boală pulmonarăşi extrapulmonară au fost de 47 % (21/45) şi, respectiv, 28 % (5/18). Doi dintre cei 8 pacienţi cu boală extrapulmonară care aveau afectare certă, probabilă sau posibilă a SNC, au prezentat răspuns favorabil.

Terapia empirică la pacienţi adulţi neutropenici febrili: Un număr total de 1111 pacienţi cu febră persistentăşi neutropenie au fost înrolaţi într-un studiu clinic şi au fost trataţi fie cu caspofungină 50 mg zilnic în doză unică, după o doză iniţială de încărcare de 70 mg pe zi, fie cu amfotericină B lipozomală în doză de 3 mg/kg şi zi. Pacienţii eligibili au fost trataţi cu chimioterapice pentru afecţiuni maligne sau au avut transplant hematopoetic de celule stem şi s-au prezentat cu neutropenie (<500 celule/mm3 timp de 96 ore) şi febră (>38°C), fără să fi răspuns la o terapie antibacteriană parenterală timp de ≥96 ore. Pacienţii au fost trataţi până la 72 ore după remiterea neutropeniei, cu o durată maximă de 28 zile. Cu toate acestea, pacienţii care au fost diagnosticaţi cu o infecţie fungică ar fi putut fi trataţi mai mult timp. Dacă medicamentul a fost bine tolerat, dar febra pacientului a persistat şi starea clinică s-a deteriorat după 5 zile de terapie, doza de medicament de studiu a putut fi crescută la 70 mg de caspofungină pe zi (13,3 % dintre pacienţii trataţi) sau la 5 mg/kg şi zi de amfotericină B lipozomală (14,3 % dintre pacienţii trataţi). În analiza primară a eficacităţii intenţiei de terapie modificată (MITT) a răspunsului favorabil global au fost incluşi 1095 pacienţi; caspofungina a fost la fel de eficace (33,9 %) ca amfotericina B lipozomică (33,7 %) [diferenţă de 0,2 % (95,2 % IC – 5,6 , 6)]. S-a considerat că s-a obţinut un răspuns favorabil global atunci când s-au întrunit cumulativ următoarele 5 criterii: (1) infecţia fungică iniţială a fost tratată cu succes (caspofungină 51,9 % [14/27], amfotericină B lipozomală 25,9 % [7/27]), (2) nu a apărut nici o infecţie fungică nouă pe durata administrării medicaţiei de studiu şi nici în următoarele 7 zile după terminarea tratamentului (caspofungină 94,8 % [527/556], amfotericină B lipozomală 95,5 % [515/539]), (3) pacientul era în viaţă la 7 zile după terminarea tratamentului cu medicaţia de studiu (caspofungină 92,6 % [515/556], amfotericină B lipozomală 89,2 % [481/539]), (4) nu s-a înregistrat întreruperea medicaţiei de studiu datorită toxicităţii în relaţie cu medicaţia de studiu sau datorită lipsei de eficacitate (caspofungină 89,7 % [499/556], amfotericină B lipozomală 85,5 % [461/539]) şi (5) febra s-a remis pe perioada neutropeniei (caspofungină 41,2 % [229/556], amfotericină B lipozomală 41,4 % [223/539]). Ratele de răspuns la caspofunginăşi amfotericină B lipozomală în cazul infecţiilor iniţiale produse de specii de Aspergillus au fost de 41,7 % (5/12) şi, respectiv, 8,3 % (1/12), iar pentru cele produse de specii de Candida au fost de 66,7 % (8/12) şi de 41,7 % (5/12). Unii pacienţi din grupul cu caspofungină au prezentat infecţii nou apărute în timpul tratamentului care au fost produse de către următoarele specii rare de fungi: Trichosporon (1), Fusarium (1), Mucor (1) şi Rhizopus (1).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea administrării caspofunginei au fost evaluate la copii şi adolescenţi cu vârsta de 3 luni până la 17 ani în două studii clinice prospective, multicentrice. Modelul studiului, criteriul de diagnostic şi criteriul de evaluare a eficacităţii au fost similare studiilor corespunzătoare efectuate la adulţi (vezi pct. 5.1).

Primul studiu clinic, care a înrolat 82 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani, a fost un studiu clinic randomizat, dublu-orb comparând caspofungina (50 mg/m2 i.v. zilnic în doză unică, după o doză iniţială de încărcare de 70 mg/m2 în ziua 1 [a nu se depăşi 70 mg zilnic]) cu amfotericina B lipozomală (3 mg/kg i.v. zilnic) într-o manieră de tratament 2:1 (56 trataţi cu caspofungină, 26 trataţi cu amfotericină B lipozomală) ca tratament empiric la copii şi adolescenţi cu febră persistentăşi neutropenie. Ratele globale de succes în rezultatele analizei MITT, ajustate prin factori de risc, au fost după cum urmează: 46,6 % (26/56) pentru caspofunginăşi 32,2 % (8/25) pentru amfotericina B lipozomală.

Cel de-al doilea studiu clinic a fost prospectiv, deschis, non-comparativ estimând siguranţa şi eficacitatea administrării caspofunginei la copii şi adolescenţi (cu vârste de 6 luni până la 17 ani) cu candidoză invazivă, candidoză esofagianăşi aspergiloză invazivă (ca terapie de salvare). Patruzeci şi nouă pacienţi au fost înrolaţi şi li s-a administrat caspofungină 50 mg/m2 i.v. zilnic în doză unică după o doză iniţială de încărcare de 70 mg/m2 în ziua 1 (a nu se depăşi 70 mg zilnic), dintre care 48 au fost incluşi în analiza MITT. Dintre aceştia, 37 au prezentat candidoză invazivă, 10 au prezentat aspergiloză invazivăşi 1 pacient a prezentat candidoză esofagiană. Rata de răspuns favorabil, în funcţie de indicaţia terapeutică, la sfârşitul tratamentului cu caspofungină, în analiza MITT, a fost după cum urmează: 81 % (30/37) în candidoză invazivă, 50 % (5/10) în aspergiloză invazivăşi 100 % (1/1) în candidoză esofagiană.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţie Caspofungina este legată în proporţie mare de albumină. Fracţia nelegată a caspofunginei din plasmă variază de la 3,5 % la voluntarii sănătoşi la 7,6 % la pacienţii cu candidoză invazivă. Distribuţia joacă rolul principal în farmacocinetica plasmatică a caspofunginei şi este etapa de control a vitezei atât în faza alfa, cât şi în faza beta. Distribuţia în ţesuturi atinge un maxim la 1,5-2 zile după administrare, când 92 % din doză a fost distribuită în ţesuturi. Probabil că numai o mică parte din caspofungina preluată de ţesuturi se reîntoarce ulterior în plasmă ca substanţă nemodificată. De aceea eliminarea se produce în absenţa unui echilibru al distribuţiei, iar în prezent estimarea reală a volumului de distribuţie al caspofunginei este imposibil de obţinut.

Biotransformare Caspofungina este supusă unei degradări spontane la un compus cu inel deschis. Metabolizarea ulterioară implică hidroliza peptidelor şi N-acetilare. Două produse intermediare, care se formează în timpul degradării caspofunginei către acest compus cu inel deschis, formează legături covalente cu proteinele plasmatice rezultând o legătură ireversibilă de nivel scăzut cu proteinele plasmatice.

Caspofungina nu este un inhibitor al enzimelor citocromului P450: 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 sau 3A4 după cum au demonstrat studiile in vitro. În studiile clinice, caspofungina nu a indus şi nu a inhibat metabolizarea altor medicamente prin intermediul CYP3A4. Caspofungina nu este substrat pentru P-glicoproteinăşi este un substrat slab pentru enzimele citocromului P450.

Eliminare şi excreţie Eliminarea caspofunginei din plasmă este lentă, cu un clearance de 10-12 ml/min. Concentraţiile plasmatice ale caspofunginei scad într-o manieră polifazică după perfuzia unei doze unice intravenoase de 1 oră. O scurtă fază alfa apare imediat după perfuzare, urmată de o fază beta cu timp de înjumătăţire de 9-11 ore. De asemenea apare o fază gama cu un timp de înjumătăţire de 45 ore. Clearance-ul plasmatic este influenţat în mod dominant de distribuţie şi mai puţin de excreţie sau de biotransformare.

Aproximativ 75 % dintr-o doză radioactivă a fost regăsită pe parcursul a 27 zile: 41 % în urinăşi 34 % în fecale. Excreţia şi biotransformarea caspofunginei în primele 30 ore de la administrare sunt mici. Excreţia este lentăşi timpul de înjumătăţire terminal al radioactivităţii a fost de 12-15 zile. O cantitate mică de caspofungină este excretată nemodificată prin urină (aproximativ 1,40 % din doză).

Caspofungina prezintă o farmacocinetică moderată neliniară cu creşterea acumulării pe măsura creşterii dozei, iar în cazul administrării de doze multiple, timpul de atingere a stării de echilibru este dependent de doză.

Grupe speciale de pacienţi La pacienţii adulţi cu insuficienţă renalăşi cu insuficienţă hepatică uşoară, la femei şi la vârstnici s-a observat o expunere crescută la caspofungină. Creşterea, a fost, în general, modestăşi nu suficient de mare pentru a justifica ajustarea dozei. La pacienţii adulţi cu insuficienţă hepatică moderată sau cu greutate corporală mai mare se poate impune o ajustare a dozei (vezi mai jos).

Greutate corporală: În analiza populaţională privind farmacocinetica caspofunginei la pacienţii adulţi cu candidoză s-a demonstrat că aceasta este influenţată de greutatea corporală. Concentraţiile plasmatice scad pe măsura creşterii greutăţii corporale. Expunerea medie la un pacient adult cu greutate corporală de 80 kg a fost estimată a fi cu 23 % mai mică decât la un pacient adult cu greutate corporală de 60 kg (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică: La pacienţi adulţi cu insuficienţă hepatică uşoarăşi moderată, ASC este crescută cu aproximativ 20 % şi respectiv 75 %. Nu există experienţă clinică la pacienţii adulţi cu insuficienţă hepatică severăşi la copii şi adolescenţi cu orice grad de insuficienţă hepatică. Într-un studiu cu doze multiple, s-a constatat că o reducere a dozei zilnice la 35 mg la pacienţii adulţi cu insuficienţă hepatică moderată realizează o ASC similară cu cea obţinută la subiecţi adulţi cu funcţie hepatică normală care sunt trataţi cu regim terapeutic standard (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă renală: Într-un studiu clinic cu doze unice de 70 mg de caspofungină, farmacocinetica medicamentului la voluntari adulţi cu insuficienţă renală uşoară (clearance al creatininei 50-80 ml/min) a fost similară celei de la grupul martor. Insuficienţa renală moderată (clearance al creatininei 31-49 ml/min), cea avansată (clearance al creatininei 5-30 ml/min) şi cea de fază terminală (clearance al creatininei <10 ml/min şi dependenţă de dializă) au dus la creşteri moderate ale concentraţiilor plasmatice ale caspofunginei după administrarea unei doze unice (limite 30-49 % pentru ASC). Cu toate acestea, la pacienţii adulţi cu candidoză invazivă, candidoză esofagiană sau aspergiloză invazivă cărora li s-au administrat mai multe doze zilnice de caspofungină 50 mg nu s-a observat un efect semnificativ al insuficienţei renale uşoară până la avansată asupra concentraţiilor plasmatice ale caspofunginei. Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienţii cu insuficienţă renală. Caspofungina nu este dializabilă, motiv pentru care nu este necesară administrarea de doze suplimentare consecutiv hemodializei.

Sexul pacientului: Concentraţiile plasmatice ale caspofunginei au fost mai mari cu o medie de 17-38 % la femei faţă de bărbaţi.

Vârstnici: Comparativ cu pacienţii bărbaţi tineri, la pacienţii bărbaţi vârstnici s-a observat o creştere modestă a ASC (28 %) şi a C24h (32 %). Acelaşi efect modest dat de vârstă s-a observat la pacienţii vârstnici comparativ cu cei tineri în cazul tratamentului empiric sau în cazul tratării candidozei invazive.

Rasă: Datele farmacocinetice de la pacienţi nu au indicat diferenţe semnificative clinic în ceea ce priveşte farmacocinetica caspofunginei între caucazieni, negri, hispanici şi metişi.

Copii şi adolescenţi: La adolescenţi (cu vârste de 12 până la 17 ani) trataţi cu o doză zilnică de 50 mg/m2 caspofungină (maxim 70 mg zilnic), ASC0-24h a caspofunginei a fost, în general, comparabilă cu cea observată la adulţi trataţi cu o doză zilnică de 50 mg caspofungină. Toţi adolescenţii au fost trataţi cu doze zilnice >50 mg şi, de fapt, 6 din 8 au fost trataţi cu doza maximă de 70 mg pe zi. Concentraţiile plasmatice de caspofungină la aceşti adolescenţi au fost reduse în raport cu cele ale adulţilor trataţi cu o doză zilnică de 70 mg, doza cel mai frecvent administrată la adolescenţi.

La copii (cu vârste de 2 până la 11 ani) trataţi cu o doză zilnică de 50 mg/m2 caspofungină (maxim 70 mg zilnic), ASC0-24h a caspofunginei după doze repetate a fost comparabilă cu cea observată la adulţi trataţi cu o doză de 50 mg caspofungină pe zi.

La copii mici (cu vârste de 12 până la 23 luni) trataţi cu o doză zilnică de 50 mg/m2 caspofungină (maxim 70 mg zilnic), ASC0-24h a caspofunginei după doze repetate a fost comparabilă cu cea observată la adulţi trataţi cu o doză zilnică de 50 mg caspofunginăşi cu cea observată la copii mai mari (cu vârsta de 2 până la 11 ani) trataţi cu doza zilnică de 50 mg/m2.

În general, datele farmacocinetice, de eficacitate şi siguranţă disponibile sunt limitate la pacienţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 10 luni. Datele farmacocinetice obţinute de la un copil în vârstă de 10 luni tratat cu o doză zilnică de 50 mg/m2 indică o ASC0-24h cuprinsă în acelaşi interval ca şi cea observată la copii mai mari şi adulţi la doza de 50 mg/m2, respectiv de 50 mg, în timp ce la un copil în vârstă de 6 luni tratat cu doza de 50 mg/m2, ASC0-24h a fost ceva mai mare.

La nou-născuţi şi sugari (<3 luni) trataţi cu o doză zilnică de 25 mg/m2 caspofungină (corespunzând unei doze medii zilnice de 2,1 mg/kg) concentraţia plasmatică maximă a caspofunginei (C1h) şi concentraţia plasmatică dinaintea dozei următoare a caspofunginei (C24h) după doze repetate au fost comparabile celor observate la adulţi trataţi cu o doză zilnică de 50 mg caspofungină. În ziua 1, C1h era comparabilăşi C24h uşor crescută (36 %) la aceşti nou-născuţi şi sugari în raport cu adulţii. Totuşi, variabilitatea a fost observată atât în cazul C1h (media geometrică din ziua 4 11,73 µg/ml, interval 2,63 până la 22,05 µg/ml), cât şi în cazul C24h (media geometrică din ziua 4 3,55 µg/ml, interval 0,13 până la 7,17 µg/ml). Determinările ASC0-24h nu au fost realizate în acest studiu datorită rarelor recoltări de probe de plasmă. De notat, eficacitatea şi siguranţa caspofunginei nu au fost corespunzător cercetate în studii clinice prospective la nou-născuţi şi sugari cu vârsta sub 3 luni.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile de toxicitate cu doze repetate efectuate la şobolani şi maimuţe, în care s-au folosit doze de până la 7-8 mg/kg administrate intravenos, au arătat reacţii locale, la locul de injectare, la şobolani şi maimuţe, semne de eliberare histaminică la şobolani şi reacţii adverse la nivel hepatic la maimuţe. Studii privind toxicitatea asupra dezvoltării efectuate la şobolan au demonstrat reducerea greutăţii corporale a fătului şi creşterea incidenţei osificării incomplete a vertebrelor, sternului şi calotei craniene la doze de 5 mg/kg de caspofungină, care au fost asociate cu reacţii adverse materne cum ar fi semnele de eliberare histaminică la femelele gestante de şobolan. De asemenea s-a constatat creşterea incidenţei coastei cervicale. Testele in vitro privind genotoxicitatea potenţială au fost negative la caspofungină, precum şi testul cromozomal, in vivo, pe măduva osoasă la şoarece. Nu s-au efectuat studii de lungă durată la animale pentru a evalua potenţialul carcinogen. Nu au existat efecte asupra fertilităţii în studiile efectuate cu caspofungină la şobolani masculi şi femele, administrată în doze de până la 5 mg/kg şi zi.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor:

Zahăr Manitol Acid acetic glacial Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

6.2 Incompatibilităţi

Medicamentul nu trebuie amestecat cu diluanţi care conţin glucoză, deoarece CANCIDAS nu este stabil în astfel de diluanţi. În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie combinat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

Concentratul reconstituit: trebuie utilizat imediat. Datele de stabilitate au arătat, că acest concentrat pentru soluţie perfuzabilă poate fi păstrat timp de până la 24 ore dacă flaconul este menţinut la o temperatură de 25ºC sau mai puţin şi dacă este reconstituit cu apă pentru preparate injectabile.

Soluţia diluată pentru perfuzia pacientului: trebuie folosită imediat. Datele de stabilitate au demonstrat că produsul poate fi folosit într-un interval de până la 24 ore dacă a fost păstrat la o temperatură de 25ºC sau mai puţin sau într-un interval de până la 48 ore dacă flaconul sau punga pentru perfuzie au fost păstrate la frigider (2-8ºC) şi soluţia a fost diluată cu ser fiziologic 9 mg/ml (0,9 %), 4,5 mg/ml (0,45 %) sau 2,25 mg/ml (0,225 %) sau cu soluţie Ringer lactat.

CANCIDAS nu conţine conservanţi. Din punct de vedere microbiologic produsul trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, depozitarea în vederea utilizării şi condiţiile anterioare utilizării constituie responsabilitatea utilizatorului şi nu ar trebui să depăşească 24 ore la 2-8ºC, cu excepţia cazurilor în care reconstituirea şi diluţia s-a făcut în condiţii aseptice validate şi controlate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Flacoanele nedeschise: a se păstra la frigider (2°C - 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit şi diluat vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă tip I de 10 ml, cu un sistem butilic de obturare, de culoare gri şi cu capac de plastic având o bandă roşie din aluminiu.
Distribuit în ambalaje care conţin 1 flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Reconstituirea CANCIDAS A NU SE UTILIZA DILUANŢI CARE CONŢIN GLUCOZĂ deoarece CANCIDAS nu este stabil în diluanţi care conţin glucoză. A NU SE AMESTECA SAU PERFUZA SIMULTAN CANCIDAS CU NICI UN ALT MEDICAMENT, având în vedere că nu există date referitoare la compatibilitatea CANCIDAS cu alte substanţe pentru administrare intravenoasă, aditivi, sau medicamente. A se inspecta vizual soluţia pentru perfuzare pentru a se depista existenţa de particule sau decolorarea.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE LA ADULŢI

Etapa 1 Reconstituirea flacoanelor convenţionale

Pentru reconstituirea soluţiei concentrate, aduceţi flaconul la temperatura camerei şi adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml de apă pentru preparate injectabile. Concentraţia soluţiei reconstituite va fi 5,2 mg/ml.

Pulberea albă până la aproape albă, compactă, liofilizată se va dizolva complet. Agitaţi uşor până la obţinerea unei soluţii limpezi. Soluţiile reconstituite trebuie inspectate vizual pentru a se depista existenţa de particule sau decolorarea. Această soluţie reconstituită poate fi depozitată timp de până la 24 ore la o temperatură de sau mai puţin de 25°C.

Etapa 2 Adăugarea de CANCIDAS reconstituit în soluţia de perfuzie a pacientului

Diluanţii pentru soluţia de perfuzie finală sunt ser fiziologic steril sau soluţie Ringer-lactat sterilă. Soluţia pentru perfuzie se prepară în condiţii de asepsie prin adăugarea cantităţii corespunzătoare de concentrat reconstituit (vezi tabelul de mai jos) în flaconul sau punga de 250 ml de perfuzie. Atunci când este necesar din punct de vedere medical se pot folosi volume de perfuzie reduse de 100 ml pentru doze zilnice de 50 mg sau 35 mg. A nu se utiliza dacă soluţia este tulbure sau cu precipitat.

PREPARAREA SOLUŢIEI PENTRU PERFUZIE LA ADULŢI

 

DOZA*

Volumul de CANCIDAS reconstituit pentru transferul în flaconul sau punga de perfuzie

Prepararea standard (CANCIDAS reconstituit adăugat la 250 ml) concentraţie finală

Perfuzie de volum redus (CANCIDAS reconstituit adăugat la 100 ml) concentraţie finală

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

-

50 mg la volum redus

10 ml

-

0,47 mg/ml

35 mg pentru insuficienţă hepatică moderată (dintr-un flacon de 50 mg)

7 ml

0,14 mg/ml

-

35 mg pentru insuficienţă hepatică moderată (dintr-un flacon de 50 mg) la volum redus

7 ml

-

0,34 mg/ml

 

* Pentru reconstituirea tuturor tipurilor de flacoane trebuie utilizaţi 10,5 ml.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

Calcularea suprafeţei corporale (Body Surface Area, BSA) pentru dozaj la copii şi adolescenţi

Înainte de prepararea perfuziei, calculaţi suprafaţa corporală (BSA) a pacientului utilizând următoarea

Prepararea perfuziei de 70 mg/m2 pentru copii şi adolescenţi cu vârsta >3 luni (utilizând un flacon de 50 mg)

Determinaţi doza de încărcare efectivă care va fi folosită la copii şi adolescenţi utilizând BSA a pacientului (cum este calculată mai sus) şi următoarea ecuaţie: BSA (m2) X 70 mg/m2 = doza de încărcare Doza de încărcare maximă în ziua 1 nu trebuie să depăşească 70 mg indiferent de doza calculată pentru pacient.

Aduceţi la temperatura camerei flaconul de CANCIDAS păstrat la frigider.

Adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml apă pentru preparate injectabile.a Această soluţie reconstituită poate fi păstrată timp de până la 24 ore la sau sub 25°C.b Aceasta va asigura o concentaţie finală de caspofungină în flacon de 5,2 mg/ml.

Extrageţi din flacon volumul de medicament egal cu doza de încărcare calculată (etapa 1). Transferaţi în condiţii de asepsie acest volum (ml)c de CANCIDAS reconstituit într-o pungă de perfuzie (sau flacon) conţinând 250 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat. Alternativ, volumul (ml)c de CANCIDAS reconstituit poate fi adăugat unui volum redus de soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 %, sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat, fără a depăşi o concentraţie finală de 0,5 mg/ml. Această soluţie pentru perfuzie trebuie utilizată într-un interval de timp de 24 ore dacă este păstrată la sau sub 25°C sau timp de 48 ore dacă este păstrată la frigider la temperaturi de 2 până la 8°C.

Prepararea perfuziei de 50 mg/m2 pentru copii şi adolescenţi cu vârsta >3 luni (utilizând un flacon de 50 mg)

Determinaţi doza zilnică de întreţinere efectivă care va fi folosită la copii şi adolescenţi utilizând BSA a pacientului (cum este calculată mai sus) şi următoarea ecuaţie: BSA (m2) X 50 mg/m2 = doza zilnică de întreţinere Doza zilnică de întreţinere nu trebuie să depăşească 70 mg indiferent de doza calculată pentru pacient.

Aduceţi la temperatura camerei flaconul de CANCIDAS păstrat la frigider.

Adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml apă pentru preparate injectabile.a Această soluţie reconstituită poate fi păstrată timp de până la 24 ore la sau sub 25°C.b Aceasta va asigura o concentaţie finală de caspofungină în flacon de 5,2 mg/ml.

Extrageţi din flacon volumul de medicament egal cu doza zilnică de întreţinere calculată (etapa 1). Transferaţi în condiţii de asepsie acest volum (ml)c de CANCIDAS reconstituit într-o pungă de perfuzie (sau flacon) conţinând 250 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat. Alternativ, volumul (ml)c de CANCIDAS reconstituit poate fi adăugat unui volum redus de soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat, fără a depăşi o concentraţie finală de 0,5 mg/ml. Această soluţie pentru perfuzie trebuie utilizată într-un interval de timp de 24 ore dacă este păstrată la sau sub 25°C sau timp de 48 ore dacă este păstrată la frigider la temperaturi de 2 până la 8°C.

Recomandări de preparare:

a. Discul de pulbere compactă albă până la aproape albă se va dizolva complet. Agitaţi uşor până la obţinerea unei soluţii limpezi.

b.Inspectaţi vizual soluţia reconstituită pentru a depista existenţa de particule sau decolorarea în timpul reconstituirii şi anterior perfuzării. Nu utilizaţi dacă soluţia este tulbure sau a precipitat.

c.CANCIDAS este formulat pentru a asigura întreaga doză menţionată pe eticheta flaconului (50 mg) când 10 ml sunt extraşi din flacon.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/196/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRII SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 24 octombrie 2001.
Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 24 octombrie 2006.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

ANEXA II

A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. FABRICANTUL(FABRICANŢII) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului(fabricanţilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda sau Laboratories Merck Sharp & Dohme- Chibret, Route de Marsat-RIOM, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9, Franţa

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul 1.8.1 al autorizaţiei de punere pe piaţă este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

RPAS: Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va continua să să depună rapoartele periodice actualizate referitoare la siguranţa produsului la interval de 2 ani.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

CANCIDAS 50 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Caspofungină (sub formă de acetat)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine: caspofungină (sub formă de acetat) 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, manitol, acid acetic glacial şi hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare intravenoasă după reconstituire şi diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra la frigider.

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/196/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

CANCIDAS 50 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă Caspofungină (sub formă de acetat) Administrare intravenoasă

MODUL DE ADMINISTRARE

DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

CANCIDAS 50 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă
Caspofungină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte ca dumneavoastră sau copilul dumneavoastră să începeţi să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să aveţi nevoie să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.      Ce este CANCIDAS şi pentru ce se utilizează

2.      Înainte să utilizaţi CANCIDAS

3.      Cumsă utilizaţi CANCIDAS

4.      Reacţii adverse posibile

5.      Cum se păstrează CANCIDAS

6.      Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CANCIDAS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

CANCIDAS este un medicament antifungic care influenţează producerea unui component (polizaharid glucanic) al peretelui celular fungic, care este necesar pentru ca fungii să supravieţuiascăşi să crească. Celulele fungice expuse la CANCIDAS prezintă pereţi celulari incompleţi sau alteraţi, ceea ce le face mai fragile şi incapabile să crească.

CANCIDAS poate fi prescris pentru tratamentul unei infecţii fungice severe numită candidoză invazivă. Infecţia este provocată de celule fungice (tip drojdie) numite Candida. În mod normal aceste celule se găsesc în tubul digestiv şi nu produc infecţii decât atunci când ajung în circulaţia sanguină (caz în care infecţia la care ne referim poartă numele de candidemie) sau în alte ţesuturi şi organe cum ar fi învelişul organelor abdominale (peritonită), inimă, rinichi, ficat, oase, muşchi, articulaţii, splină sau ochi. Persoanele cu risc crescut de candidoză invazivă sunt pacienţii chirurgicali şi cei al căror sistem imunitar este deficitar. Febra şi frisoanele care nu răspund la tratament antibacterian sunt simptomele cele mai frecvente ale acestui tip de infecţie.

Alternativ, s-ar putea ca medicul dumneavoastră să vă fi prescris CANCIDAS pentru tratamentul infecţiei fungice pe care o aveţi localizată la nas, la sinusurile nazale sau la plămâni pentru că aceasta nu a răspuns conform aşteptărilor la alte tratamente antifungice sau pentru că celelalte tratamente antifungice produc reacţii adverse. Această infecţie este provocată de organisme numite Aspergillus. Infecţiile fungice provocate de Aspergillus debutează la nivelul sistemului respirator (la nivelul nasului, sinusurilor sau plămânilor) deoarece sporii fungului se găsesc în aerul pe care îl respirăm zilnic. Această infecţie se numeşte aspergiloză invazivă. Este posibil ca fungul să se răspândească în alte ţesuturi şi organe. La majoritatea persoanelor sănătoase, capacitatea naturală de a lupta împotriva bolilor distruge sporii şi-i îndepărtează din organism. Anumite stări de boală scad rezistenţa organismului faţă de boli. De asemenea anumite medicamente prescrise pentru pacienţi cărora li s-au transplantat organe sau măduvă osoasă, scad rezistenţa organismului faţă de boli. Aceştia sunt pacienţii care au cea mai mare probabilitate de a dezvolta o infecţie cu Aspergillus.

Febra persistentă datorată infecţiei poate apărea în urma chimioterapiei sau a altor situaţii medicale în care rezistenţa organismului la boli este scăzută prin reducerea numărului unui anumit tip de globule albe din sânge. Dacă febra nu este redusă printr-un tratament cu un antibiotic, medicul dumneavoastră vă poate suspecta că aveţi o infecţie fungicăşi vă poate prescrie CANCIDAS pentru a o trata.

Copii şi adolescenţi

A fost aprobată utilizarea CANCIDAS la copii şi adolescenţi pentru toate tipurile de infecţii descrise mai sus.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CANCIDAS

Nu utilizaţi CANCIDAS

- dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la caspofungină sau la oricare dintre celelalte componente ale CANCIDAS.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi CANCIDAS

- dacă aţi avut sau aveţi acum probleme hepatice. Unii pacienţi cu probleme hepatice pot necesita ajustarea dozei.

-dacă luaţi ciclosporină, un medicament care ajută la prevenirea rejetului în transplantul de organ sau la tratamentul anumitor probleme ale sistemului imun. Medicul dumneavoastră vă poate cere să efectuaţi analize suplimentare ale sângelui pe parcursul tratamentului.

- dacă aveţi orice alergie la medicamente.

Informaţi medicul dumneavoastră despre orice boală aveţi sau aţi avut.

Utilizarea altor medicamente

Medicul dumneavoastră va stabili dacă trebuie făcute modificări în ceea ce priveşte celelalte medicamente pe care le luaţi. Dacă luaţi ciclosporină, medicul dumneavoastră vă poate cere să efectuaţi analize suplimentare ale sângelui în timpul tratamentului.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau orice medicament pe bază de plante medicinale. Este deosebit de important ca medicul dumneavoastră săştie dacă luaţi anumite medicamente anti-SIDA (inclusiv efavirenz sau nevirapină), medicamentele antiepileptice fenitoinăşi carbamazepină, steroidul dexametazonă, antibioticul rifampicinăşi imunosupresorul tacrolimus.

Sarcina şi alăptarea

CANCIDAS nu a fost studiat la femei gravide şi trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial pentru făt.

Femeile care sunt tratate cu CANCIDAS nu trebuie să alăpteze. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu sunt disponibile informaţii care să sugereze că medicamentul CANCIDAS afectează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante despre unele componente ale CANCIDAS

CANCIDAS conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI CANCIDAS

CANCIDAS este întotdeauna preparat şi administrat de către un medic sau de către alt personal medical calificat.
CANCIDAS trebuie administrat o dată pe zi în perfuzie intravenoasă lentă cu o durată de aproximativ 1 oră.

Medicul dumneavoastră vă va stabili durata tratamentului şi cantitatea de CANCIDAS pe care o veţi primi în fiecare zi. Medicul vă va supraveghea răspunsul la tratament şi starea clinică. Doza nu trebuie să vă fie ajustată în funcţie de vârstă sau în cazul în care suferiţi de insuficienţă renală. Ajustarea dozei poate fi necesară dacă greutatea corporală depăşeşte 80 kg.

Copii şi adolescenţi

Doza utilizată la pacienţii copii şi adolescenţi poate fi diferită de doza utilizată la pacienţii adulţi.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din CANCIDAS

Medicul dumneavoastră vă va monitoriza răspunsul la tratament şi starea clinică pentru a stabili tratamentul cu CANCIDAS de care aveţi nevoie. Cu toate acestea, dacă credeţi că aţi primit prea mult, anunţaţi-vă imediat medicul dumneavoastră sau un alt cadru medical calificat.

Dacă uitaţi să utilizaţi CANCIDAS

Medicul dumneavoastră vă va monitoriza răspunsul la tratament şi starea clinică pentru a stabili tratamentul cu CANCIDAS de care aveţi nevoie. Cu toate acestea, dacă credeţi că nu aţi primit o doză anunţaţi-vă imediat medicul sau un alt cadru medical calificat.

Dacă încetaţi să utilizaţi CANCIDAS

Nu se cunosc niciun fel de simptome care să fie generate de întreruperea tratamentului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, CANCIDAS poate prezenta reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

S-au raportat simptome posibil determinate de histamină, incluzând raportări de erupţii trecătoare pe piele, umflarea feţei şi/sau a buzelor şi/sau a gâtului, mâncărime, senzaţie de căldură sau dificultate de respiraţie.

În timpul administrării de CANCIDAS s-au raportat, de asemenea, rar reacţii alergice care pun viaţa în pericol precum dificultăţi de respiraţie cu respiraţie şuierătoare (wheezing) sau agravarea unei erupţii cutanate existente. Rar pot apărea şi alte reacţii adverse şi, ca şi în cazul oricărui alt medicament care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, unele reacţii adverse pot fi grave. Pentru mai multe informaţii adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Următorii termeni sunt folosiţi pentru a descrie cât de des au fost raportate reacţiile adverse.

foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10 frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100 mai puţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000 foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Adulţi cu vârsta de 18 ani sau mai mult:

Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

Scăderea hemoglobinei (scăderea substanţelor transportoare de oxigen în sânge), scăderea numărului de globule albe în sânge

Scăderea concentraţiilor de potasiu în sânge

Scăderea potasiului şi a albuminei sanguine (un tip de proteină)

Durere de cap

Inflamaţia venei

Scurtarea respiraţiei

Greaţă, vărsături, diaree

Alterarea unor analize ale sângelui (inclusiv valori crescute ale unor teste pentru ficat)

Erupţie trecătoare pe piele, mâncărime, transpiraţie excesivă, înroşirea pielii

Dureri articulare

Febră, frisoane, mâncărime la locul de injectare

Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

Alterarea unor analize ale sângelui (incluzând globule roşii, trombocite, globule albe) şi boli de coagulare a sângelui

Creşterea cantităţii de fluide din corp, pierderea poftei de mâncare, dezechilibru al sărurilor din organism, scăderea concentraţiilor de magneziu în sânge, creşterea concentraţiei de glucoză (zahăr) în sânge, scăderea concentraţiei de calciu în sânge, creşterea concentraţiei de acid în sânge

Nervozitate, dezorientare, imposibilitate de a dormi

Ameţeală, tulburări de gust, furnicături sau amorţeală, somnolenţă, tremor, scăderea simţului sau sensibilităţii (în special la nivelul pielii)

Îngălbenirea albului ochilor, vedere înceţoşată, umflarea pleoapelor, lăcrimare crescută

Senzaţia de bătăi rapide sau neregulate ale inimii, bătăi rapide ale inimii, bătăi neregulate ale inimii, ritm anormal al inimii, insuficienţă cardiacă

Umflarea şi înroşirea venei care devine extrem de sensibilă la atingere, congestie trecătoare la nivelul pielii, bufeuri, creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii arteriale

Nas înfundat, durere în zona gâtului, creşterea ritmului respiraţiei, încordarea grupelor de muşchi din jurul căilor respiratorii având ca rezultat respiraţie şuierătoare sau tuse, scurtarea respiraţiei care trezeşte pacientul în timpul somnului, lipsă de oxigen în organism, pocnituri în plămâni, respiraţie şuierătoare (wheezing), zgomote neobişnuite la respiraţie

Durere de burtă, durere în partea superioară a burţii, gură uscată, indigestie, disconfort stomacal, balonare, umflare datorită acumulării de fluid în jurul burţii, constipaţie, dificultăţi de înghiţire, eliminare de gaze

Scăderea secreţiei de bilă, ficat mărit, îngălbenirea pielii şi/sau a albului ochilor, degradarea ficatului determinată chimic, tulburări hepatice

Pete de culoare roşie, care adesea produc mâncărime, pe membre şi uneori pe faţă şi pe restul corpului, erupţii trecătoare pe piele cu aspect variat, urticarie, mâncărime generalizată, ţesut cutanat anormal

Durere de spate, durere în membre, durere de oase, slăbiciune musculară, durere musculară

Pierderea funcţiei renale, pierderea bruscă a funcţiei renale

Durere, durere la locul de introducere al cateterului, oboseală, simptome la locul de injectare (înroşire, nodul, durere, umflare, iritaţie, erupţie trecătoare pe piele, urticarie), inflamarea venei la locul de injectare, umflarea membrelor, sensibilitate, senzaţie de disconfort la nivelul pieptului, durere în piept, umflarea feţei, senzaţie de schimbare a temperaturii corpului, stare generalizată de rău, umflare

Creşterea tensiunii arteriale and alterarea unor analize ale sângelui (incluzând electroliţi renali şi teste de coagulare), creşterea concentraţiilor de medicamente care slăbesc sistemul imunitar

Copii şi adolescenţi (cu vârsta de 12 luni până la 17 ani):

Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

Febră

Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

Durere de cap

Bătăi rapide ale inimii

Înroşirea trecătoare a feţei, hipotensiune arterială

Alterarea unor analize ale sângelui (inclusiv valori crescute ale unor teste pentru ficat)

Erupţii trecătoare pe piele, mâncărime

Frisoane, durere la locul de introducere al cateterului

Alterarea unor analize ale sângelui

Experienţa după punerea pe piaţă:

De la punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate probleme ale ficatului, umflarea mâinilor, încheieturilor sau picioarelor, creşterea concentraţiei de calciu în sânge (simptome: pierderea poftei de mâncare, greaţă, vărsături, constipaţie, durere de stomac).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CANCIDAS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu folosiţi CANCIDAS după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe flacon. Primele 2 cifre indică luna; următoarele 4 cifre indică anul. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2° până la 8°C).

CANCIDAS reconstituit trebuie folosit imediat deoarece nu conţine nici un conservant care să prevină contaminarea bacteriană. Doar o persoană cu pregătire medicală care a citit instrucţiunile complete (vezi mai jos “Instrucţiuni pentru reconstituirea şi diluarea CANCIDAS”) poate prepara medicamentul în mod adecvat pentru a fi utilizat.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine CANCIDAS

Substanţa activă a CANCIDAS este caspofungină (sub formă de acetat) 50 mg. Celelalte componente sunt: zahăr, manitol, acid acetic glacial şi hidroxid de sodiu.

Cum arată CANCIDAS şi conţinutul ambalajului

CANCIDAS este o pulbere sterilă, albă până la aproape albă, compactă.

Fiecare ambalaj conţine un flacon.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul
Deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă Fabricant

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Olanda

sau

Laboratories Merck Sharp & Dohme- Chibret Route de Marsat-RIOM 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9 Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

България

МеркШарпи Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 44 82 40 00

dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: + 30-210 98 97 300

cora.greece.gragcm@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Magyarország Kft. Tel.: +36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel.: + 357 22866700 malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0)800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
cancidas@msd.es

France

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret
Tél: +33 (0) 1 47 54 87 00
contact@msd-france.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

ISmail@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

doccen@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ.: 80000 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

Lietuva

UAB “Merck Sharp & Dohme”

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

Acest prospect a fost aprobat în Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni pentru reconstituirea şi diluarea CANCIDAS:

Reconstituirea CANCIDAS

A NU SE UTILIZA DILUANŢI CARE CONŢIN GLUCOZĂ deoarece CANCIDAS nu este stabil în diluanţi care conţin glucoză. A NU SE AMESTECA SAU PERFUZA SIMULTAN CANCIDAS CU NICIUN ALT MEDICAMENT, având în vedere că nu există date referitoare la compatibilitatea CANCIDAS cu alte substanţe pentru administrare intravenoasă, aditivi sau medicamente. A se inspecta vizual soluţia pentru perfuzare pentru a se depista existenţa de particule sau decolorarea.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE LA ADULŢI

Etapa 1 Reconstituirea flacoanelor convenţionale

Pentru reconstituirea soluţiei concentrate, aduceţi flaconul la temperatura camerei şi adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml apă pentru preparate injectabile. Concentraţia soluţiei reconstituite va fi: 5,2 mg/ml.

Pulberea de culoare albă până la aproape albă, compactă, liofilizată se va dizolva complet. Agitaţi uşor până la obţinerea unei soluţii limpezi. Soluţiile reconstituite trebuie inspectate vizual pentru a se depista existenţa de particule sau decolorarea. Această soluţie reconstituită poate fi depozitată timp de până la 24 ore la o temperatură de sau mai puţin de 25°C.

Etapa 2 Adăugarea de CANCIDAS reconstituit în soluţia de perfuzie a pacientului

Diluanţii pentru soluţia de perfuzie finală sunt ser fiziologic steril sau soluţie Ringer-lactat sterilă. Soluţia pentru perfuzie se prepară în condiţii de asepsie prin adăugarea cantităţii corespunzătoare de concentrat reconstituit (vezi tabelul de mai jos) în flaconul sau punga de 250 ml de perfuzie. Atunci când este necesar din punct de vedere medical se pot folosi volume de perfuzie reduse de 100 ml pentru doze zilnice de 50 mg sau 35 mg. A nu se utiliza dacă soluţia este tulbure sau cu precipitat.

PREPARAREA SOLUŢIEI PENTRU PERFUZIE LA ADULŢI

 

DOZA*

Volumul de CANCIDAS reconstituit pentru transferul în flaconul sau punga de perfuzie

Prepararea standard (CANCIDAS reconstituit adăugat la 250 ml) concentraţie finală

Perfuzie de volum redus (CANCIDAS reconstituit adăugat la 100 ml) concentraţie finală

50 mg

10 ml

0,20 mg/ml

-

50 mg la volum redus

10 ml

-

0,47 mg/ml

35 mg pentru insuficienţă hepatică moderată (dintr-un flacon de 50 mg)

7 ml

0,14 mg/ml

-

35 mg pentru insuficienţă hepatică moderată (dintr-un flacon de 50 mg) la volum redus

7 ml

-

0,34 mg/ml

 

* Pentru reconstituirea tuturor tipurilor de flacoane trebuie utilizaţi 10,5 ml

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

Calcularea suprafeţei corporale (Body Surface Area, BSA) pentru dozaj la copii şi adolescenţi

Înainte de prepararea perfuziei, calculaţi suprafaţa corporală (BSA) a pacientului utilizând următoarea formulă (formula Mosteller 3 ):

3 Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)

Prepararea perfuziei de 70 mg/m2 pentru copii şi adolescenţi cu vârsta >3 luni (utilizând un flacon de 50 mg)

Determinaţi doza de încărcare efectivă care va fi folosită la copii şi adolescenţi utilizând BSA a pacientului (cum este calculată mai sus) şi următoarea ecuaţie: BSA (m2) X 70 mg/m2 = doza de încărcare Doza de încărcare maximă în ziua 1 nu trebuie să depăşească 70 mg indiferent de doza calculată pentru pacient.

Aduceţi la temperatura camerei flaconul de CANCIDAS păstrat la frigider.

Adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml apă pentru preparate injectabile.a Această soluţie reconstituită poate fi păstrată timp de până la 24 ore la sau sub 25°C.b Aceasta va asigura o concentaţie finală de caspofungină în flacon de 5,2 mg/ml.

Extrageţi din flacon volumul de medicament egal cu doza de încărcare calculată (etapa 1). Transferaţi în condiţii de asepsie acest volum (ml)c de CANCIDAS reconstituit într-o pungă de perfuzie (sau flacon) conţinând 250 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat. Alternativ, volumul (ml)c de CANCIDAS reconstituit poate fi adăugat unui volum redus de soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat, fără a depăşi o concentraţie finală de 0,5 mg/ml. Această soluţie pentru perfuzie trebuie utilizată într-un interval de timp de 24 ore dacă este păstrată la sau sub 25°C sau timp de 48 ore dacă este păstrată la frigider la temperaturi de 2 până la 8°C.

Prepararea perfuziei de 50 mg/m2 pentru copii şi adolescenţi cu vârsta >3 luni (utilizând un flacon de 50 mg)

Determinaţi doza zilnică de întreţinere efectivă care va fi folosită la copii şi adolescenţi utilizând BSA a pacientului (cum este calculată mai sus) şi următoarea ecuaţie: BSA (m2) X 50 mg/m2 = doza zilnică de întreţinere Doza zilnică de întreţinere nu trebuie să depăşească 70 mg indiferent de doza calculată pentru pacient.

Aduceţi la temperatura camerei flaconul de CANCIDAS păstrat la frigider.

Adăugaţi în condiţii de asepsie 10,5 ml apă pentru preparate injectabile.a Această soluţie reconstituită poate fi păstrată timp de până la 24 ore la sau sub 25°C.b Aceasta va asigura o concentaţie finală de caspofungină în flacon de 5,2 mg/ml.

Extrageţi din flacon volumul de medicament egal cu doza zilnică de întreţinere calculată (etapa 1). Transferaţi în condiţii de asepsie acest volum (ml)c de CANCIDAS reconstituit într-o pungă de perfuzie (sau flacon) conţinând 250 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat. Alternativ, volumul (ml)c de CANCIDAS reconstituit poate fi adăugat unui volum redus de soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9 %, 0,45 % sau 0,225 % sau soluţie injectabilă de Ringer lactat, fără a depăşi o concentraţie finală de 0,5 mg/ml. Această soluţie pentru perfuzie trebuie utilizată într-un interval de timp de 24 ore dacă este păstrată la sau sub 25°C sau timp de 48 ore dacă este păstrată la frigider la temperaturi de 2 până la 8°C.

Recomandări de preparare:

a. Discul de pulbere compactă albă până la aproape albă se va dizolva complet. Agitaţi uşor până la obţinerea unei soluţii limpezi.

b.Inspectaţi vizual soluţia reconstituită pentru a depista existenţa de particule sau decolorarea în timpul reconstituirii şi anterior perfuzării. Nu utilizaţi dacă soluţia este tulbure sau a precipitat.

c.CANCIDAS este formulat pentru a asigura întreaga doză menţionată pe eticheta flaconului (50 mg) când 10 ml sunt extraşi din flacon.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.