CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZENAPAX(R) 5 mg/ml
Denumire ZENAPAX(R) 5 mg/ml
Descriere Zenapax este indicat pentru profilaxia rejectiei acute de organ în transplantul renal alogen de novo şi se utilizează concomitent cu un tratament cu imunosupresive, incluzând ciclosporină şi glucocorticoizi, la pacienţii care nu sunt hiperimunizaţi.
Denumire comuna internationala DACLIZUMABUM
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOR
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 5 mg/ml
Ambalaj Cutie x 3 flacoane x 5 ml
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 5 ml
Cod ATC L04AA08
Firma - Tara producatoare HOFFMANN-LA ROCHE AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ROCHE REGISTRATION LTD. - U.K.

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZENAPAX 5 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ZENAPAX(R) 5 mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Daclizumab* ..................5 mg pentru un ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon a 5 ml conţine daclizumab* 25 mg (5 mg/ml).

*Anticorp anti-Tac IgG1 recombinant umanizat produs pe o linie de celule mielomatoase murine NSO utilizând un sistem de expresie (NS_GSO) a glutamin sintetazei (GS) prin tehnologie ADN recombinantă.

Excipienţi: Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Lichid limpede până la uşor opalescent, incolor până la uşor gălbui.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Zenapax este indicat pentru profilaxia rejetului acut de organ în transplantul renal alogen de novo şi se utilizează concomitent cu o schemă de tratament cu imunosupresoare, incluzând ciclosporinăşi glucocorticoizi, la pacienţii care nu sunt hiperimunizaţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Zenapax trebuie prescris numai de către medici cu experienţă în utilizarea terapiei imunosupresoare după transplantul de organ.

Doza recomandată de Zenapax pentru adulţi şi pacienţi pediatrici este de 1 mg/kg. Volumul Zenapax care conţine doza corespunzătoare se adaugă în 50 ml soluţie salină izotonă 0,9% sterilăşi se administrează intravenos timp de 15 min. Se poate administra într-o venă periferică sau într-o venă centrală.

Iniţial, Zenapax trebuie administrat în cele 24 ore înainte de transplant. Doza următoare şi fiecare dintre dozele ulterioare trebuie administrate la intervale de 14 zile, până la un total de cinci doze.

Vârstnici

Experienţa cu Zenapax la pacienţii vârstnici (peste 65 ani) este limitată, datorită numărului mic de pacienţi vârstnici supuşi transplantului renal, dar nu există nici o dovadă că pacienţii vârstnici ar necesita doze diferite faţă de adulţi.

Pacienţii cu insuficienţă renală severă

La pacienţii cu insuficienţă renală severă nu este necesară ajustarea dozei.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă

Nu există date disponibile pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Instrucţiunile pentru prepararea perfuziei de Zenapax sunt prezentate la pct. 6.6

4.3 Contraindicaţii

Zenapax este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la daclizumab sau la oricare dintre excipienţi (vezi pct. 6.1).

Zenapax este contraindicat în timpul alăptării.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu există experienţă privind utilizarea Zenapax la pacienţii hiperimunizaţi.

După administrarea de proteine pot să apară reacţii anafilactice. În urma administrării de Zenapax, atât la prima administrare cât şi la administrările ulterioare, s-au raportat, rareori, reacţii de hipersensibilitate acute, severe (apariţie în 24 ore). Manifestările clinice ale acestor reacţii includ hipotensiune arterială, tahicardie, hipoxie, dispnee, wheezing, edem laringian, edem pulmonar, înroşirea feţei însoţită de senzaţie de căldură, diaforeză, creşterea temperaturii, erupţie cutanată tranzitorie şi prurit. De aceea, medicaţia necesară pentru tratamentul reacţiilor severe de hipersensibilitate trebuie să fie disponibilă pentru uz imediat.

Pacienţii trataţi cu imunosupresoare după transplant, prezintă risc crescut de dezvoltare a afecţiunilor limfoproliferative (LPD) şi al infecţiilor oportuniste. Deşi Zenapax este un medicament imunosupresor, la pacienţii trataţi cu acest medicament, nu s-a raportat până în prezent o creştere a incidenţei afecţiunilor limfoproliferative sau a infecţiilor oportuniste.

Nu există experienţă cu privire la expunerea pacienţilor transplantaţi la a doua serie de tratament cu Zenapax sau la serii ulterioare de tratament.

Într-un studiu clinic randomizat controlat, la primitorii de transplant cardiac, care a comparat Zenapax cu placebo, fiecare utilizat în asociere cu mofetil micofenolat (CellCept 1,5 g, de două ori pe zi), ciplosporinăşi coticosteroizi, au existat mai multe decese corelate cu infecţii la pacienţii cărora li s-a administrat Zenapax. La un an după transplant, 14 pacienţi din 216 (6,5%) cărora li s-a administrat Zenapax şi 4 din 207 (1,9%) pacienţi cărora li s-a administrat placebo au decedat ca urmare a unei infecţii, cu o diferenţă de 4,6% (95% IC : 0,3%, 8,8%). Dintre aceşti 14 pacienti, 4 au decedat la mai mult de 90 zile după administrarea ultimei doze de Zenapax, ceea ce face mai puţin credibilă ipoteza că Zenapax ar avea un rol în decesul datorat infecţiei. În general, utilizarea terapiei cu anticorpi antilimfocite policlonale (OKT3, ATG, ATGAM) a fost similară la pacienţii cărora li s-a administrat Zenapax şi la pacienţii cărora li s-a administrat placebo, cu 18,5% respectiv 17,9%. Cu toate acestea, din 40 pacienţi cărora li s-a administrat atât Zenapax cât şi terapie antilimfocitară, 8 (20%) au decedat, în timp ce din 37 de pacienţi cărora li s-a administrat atât placebo cât şi terapie antilimfocitară au decedat 2 (5,4%). Utilizarea concomitentă de Zenapax cu altă terapie cu anticorpi antilimfocitari în contextul imunosupresiei intensive cu ciclosporină, mofetil micofenolat şi corticosteroizi poate fi un factor care să determine infecţii letale.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Deoarece Zenapax este o imunoglobulină, nu sunt de aşteptat interacţiuni metabolice cu alte medicamente.

În studiile clinice cu Zenapax, s-au asociat următoarele medicamente utilizate în transplant, fără semnalarea de interacţiuni: ciclosporină, mofetil micofenolat, ganciclovir, aciclovir, tacrolimus, azatioprină, imunoglobulină antitimocitară, muromonab-CD3 (OKT3) şi glucocorticoizi.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina Există date limitate privind utilizarea daclizumab la femeile gravide. Un studiu realizat la maimuţe cynomolgus nu a arătat efecte teratogene, dar a demonstrat o creştere a pierderilor de sarcină premature care rămân în istoricul ratelor avorturilor spontane (vezi pct. 5.3). Relevanţa clinică nu este cunoscută.

Zenapax nu trebuie utilizat la femeile gravide decât dacă este absolut necesar.

Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul terapiei cu Zenapax şi să continue utilizarea lor şi în următoarele 4 luni după ultima administrare de Zenapax.

Alăptarea Daclizumab se excretă în laptele maimuţelor cynomolgus (vezi pct. 5.3). Nu se cunoaşte dacă Zenapax se excretă în laptele uman. Cu toate acestea, datorită efectelor dăunătoare potenţiale asupra nounăscutului, alăptarea este contraindicată în timpul tratamentului şi până la 4 luni după ultima administrare de Zenapax.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Zenapax nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa administrării Zenapax s-a studiat în comparaţie cu placebo, la pacienţii cărora li s-a administrat concomitent medicaţie imunosupresoare, constând în ciclosporinăşi glucocorticoizi singure, cu azatioprină asociată sau cu micofenolat mofetil asociat. Datele din patru studii clinice (O14392, O14393, O14874 şi O15301) au arătat că incidenţa şi tipul evenimentelor adverse raportate au fost similare pentru pacienţii trataţi cu Zenapax şi pentru cei cărora li s-a administrat placebo. S-au raportat evenimente adverse la 95% dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo şi la 96% dintre pacienţii trataţi cu daclizumab. Evenimentele adverse grave s-au raportat la 44,4% dintre cei cărora li s-a administrat placebo şi la 39,9% dintre pacienţii trataţi cu Zenapax.

Evenimentele adverse care au apărut cu o frecvenţă ≥2% în ambele grupuri, în primele 3 luni de tratament după transplant, sunt prezentate mai jos.

În cadrul clasificării pe aparate, sisteme şi organe, reacţiile adverse sunt prezentate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 până la <1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 până la <1/100); rare (≥ 1/10000 până la <1/1000); foarte rare (<1/10000), necunoscut (nu poate fi estimat cu datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Aparate, sisteme şi organe Grupa de frecvenţă Eveniment advers Zenapax (%) n=336 Placebo (%) n=293
Infecţii şi infestări Frecvente Faringită 2,4 3,8
Rinită 3,0 3,1
Tulburări metabolice şi Frecvente Diabet 3,3 4,8
de nutriţie Supraîncărcare lichidiană 3,3 5,8
Deshidratare 3,0 3,1
Tulburări psihice Foarte frecvente Insomnie 12,5 13,7
Frecvente Depresie 3,3 2,0
Anxietate 2,1 5,5
Tulburări ale sistemului Foarte Tremor 19,3 15,7
nervos frecvente Cefalee 15,5 14,7
Aparate, sisteme şi organe Grupa de frecvenţă Eveniment advers Zenapax (%) n=336 Placebo (%) n=293
Frecvente Ameţeli 5,1 4,4
Parestezie 3,6 0,9
Tulburări oculare Frecvente Vedere înceţoşată 2,7 4,4
Tulburări cardiace Frecvente Tachicardie 6,5 6,8
Tulburări vasculare Foarte frecvente Hipertensiune arterială (incl. agravată) 32,1 27,7
Frecvente Hipotensiune arterială 8,6 10,2
Hemoragie 7,4 10,6
Limfocele 7,4 6,5
Tromboză 5,4 4,4
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Foarte frecvente Dispnee 11,9 15,4
Frecvente Edem pulmonar 6,3 4,4
Revărsat pleural 2,1 1,4
Atelectazii 3,3 3,8
Hipoxie 2,7 3,1
Congestia tractului respirator 3,3 3,8
Raluri 3,3 1,4
Tuse 5,1 4,8
Zgomote respiratorii anormale 2,7 1,7
Tulburări gastro- Foarte Constipaţie 34,8 37,9
intestinale frecvente Diaree 15,2 16,4
Vărsături 14,9 14,3
Greaţă 27,4 25,9
Dispepsie (incl. pirozis) 15,1 14,7
Frecvente Distensie abdominală 5,7 4,4
Gastrită 2,4 0,7
Durere abdominală 9,8 13,0
Durere abdominală la nivelul etajului superior (durere epigastrică) 5,4 3,8
Hemoroizi 2,1 0,7
Flatulenţă 3,9 4,1
Afecţiuni cutanate şi ale Frecvente Erupţie cutana tranzitorie 3,3 4,4
ţesutului subcutanat Acnee 8,9 7,2
Prurit 3,9 5,8
Transpiraţii nocturne 2,1 2,0
Hiperhidroză 2,1 1,7
Hirsutism 4,8 2,0
Tulburări musculoscheletice, osoase şi ale Foarte frecvente Durere musculo-scheletică 12,3 12,5
ţesutului conjunctiv Frecvente Durere de spate 6,5 8,2
Spasme musculare 2,4 1,4
Artralgii 2,7 2,7
Mialgii 2,1 1,0
Tulburări generale şi la Foarte Edeme 15,8 18,4
nivelul locului de frecvente Edeme periferice 28,0 30,0
administrare Vindecare defectuoasă a plăgilor ( fără infecţie) 12,2 10,2
Frecvente Dureri la nivelul toracelui anterior 8,6 8,9
Durere 7,1 8,2
Oboseală 7,4 9,6
Reacţii la nivelul locului de administrare 4,8 5,1
Pirexie 5,4 10,2
Astenie 3,3 2,7
Frisoane 3,0 5,1
Tulburări renale şi ale Frecvente Insuficienţă renală 3,6 3,3
căilor urinare Necroză tubulară renală 7,4 6,8
Aparate, sisteme şi organe Grupa de frecvenţă Eveniment advers Zenapax (%) n=336 Placebo (%) n=293
Hidronefroză 2,1 4,4
Tulburări renale (leziuni) 4,5 7,8
Hemoragii ale tractului urinar 2,1 3,4
Retenţie urinară 2,1 3,1
Tulburări ale tractului urinar 2,7 2,4
Oligurie 9,5 10,6
Disurie 6,0 12,3
Leziuni, intoxicaţii Frecvente Durere post-traumatică 20,8 20,1

Incidenţa malignităţilor: La trei ani după tratament, incidenţa malignităţii a fost de 7,8% în grupul placebo comparativ cu 6,4% în grupul Zenapax. Adăugarea Zenapax nu a crescut numărul limfoamelor după transplant, care au apărut cu o frecvenţă de 1,5% în grupul placebo şi 0,7% în grupul tratat cu Zenapax.

Hiperglicemie: Nu s-au observat diferenţe în rezultatele anormale ale testelor de laborator hematologice sau chimice între grupurile de pacienţi trataţi cu Zenapax sau cărora li s-a administrat placebo, cu excepţia glicemiei a jeun. Glicemia a jeun s-a măsurat la un număr mic de pacienţi cărora li s-a administrat fie placebo, fie Zenapax. Un total de 16% (10 din 64 pacienţi) din grupul căruia i s-a administrat placebo şi 32% (28 din 88 pacienti) din grupul tratat cu Zenapax au avut valori crescute ale glicemiei a jeun. Multe dintre aceste valori crescute au apărut fie în prima zi după transplant când pacienţilor li s-au administrat doze mari de corticosteroizi, fie la pacienţii cu diabet zaharat.

În primele 6 luni după transplant s-au raportat decese la 3,4% dintre pacienţii din grupul la care s-a administrat placebo şi la 0,6% din grupul celor trataţi cu Zenapax. Mortalitatea după 12 luni a fost de 4,4% la grupul la care s-a administrat placebo şi de 1,5% la cei trataţi cu Zenapax.

S-au raportat episoade infecţioase incluzând infecţii virale, infecţii fungice, bacteriemii şi septicemii, pneumonii, la 72% dintre pacienţii din grupul la care s-a administrat placebo şi la 68% dintre cei din grupul tratat cu Zenapax. Natura infecţiilor raportate a fost similară pentru cele două grupuri. S-au raportat infecţii cu citomegalovirus la 16% dintre pacienţii din grupul placebo şi la 13% dintre cei din grupul Zenapax.

După administrarea de Zenapax, s-au raportat, rareori, reacţii severe de hipersensibilitate (vezi pct. 4.4 ).

Pacienţi pediatrici: Profilul de siguranţă pentru utilizarea Zenapax la pacienţii pediatrici s-a demonstrat a fi comparabil cu cel al pacienţilor adulţi. Cu toate acestea următoarele evenimente adverse au apărut mai frecvent la pacienţii pediatrici: diaree (41%), durere postoperatorie (38%), febră (33%), vărsături (33%), hipertensiune arterială (28%), prurit (21%) şi infecţii ale tractului respirator superior (20%) si ale tractului urinar (18%).

4.9 Supradozaj

La om nu a fost determinată doza maximă toleratăşi nu a putut fi obţinută la animalele la care s-a administrat Zenapax. La pacienţii cu transplant de măduvă osoasă administrarea unei doze de 1,5 mg/kg nu a fost asociată cu apariţia de evenimente adverse. Într-un studiu de toxicitate după doză unică efectuat la şoarece, după introducerea intravenoasă a 125 mg/kg, nu s-au observat efecte toxice.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupă farmacotrerapeutică: imunosupresoare selective Cod ATC: L04A A08

Farmacologie clinică

Zenapax conţine daclizumab, un anticorp anti-Tac, IgG1, umanizat, recombinant şi funcţionează ca antagonist de receptor de interleukina-2 (IL-2). Daclizumabul se leagă cu o specificitate mare de subunitatea alfa sau Tac a complexului receptor cu înaltă afinitate pentru IL-2 (exprimat pe limfocitele T activate) şi inhibă legarea şi activitatea biologică a IL-2. Administrarea de Zenapax inhibă activarea limfocitelor mediată de IL-2, o cale critică a răspunsului imun celular implicată în rejetul allogrefei. Daclizumabul saturează receptorul Tac pentru aproximativ 90 zile la dozele recomandate pentru majoritatea pacienţilor. În studiile clinice, la aproximativ 9% dintre pacienţii trataţi cu daclizumab s-au dezvoltat anticorpi anti-daclizumab, dar aceasta nu a părut să influenţeze eficacitatea, siguranţa, concentraţiile plasmatice de daclizumab şi oricare din parametri relevanţi clinic studiaţi.

Nu s-au observat alte modificări majore ale numărului de limfocite circulante sau ale fenotipurilor de celule decât scăderea tranzitorie, aşteptată a celulelor Tac+, prin metoda de analiză prin sortarea celulelor activate prin fluorescenţă (FACS).

Terapia Asociată la Pacienţii cu Transplant Renal Alogen

În studiile clinice de fază III, Zenapax a fost adăugat schemei standard de tratament imunosupresor cu ciclosporină (5 mg/kg), glucocorticoizi (prednison sau metilprednisolon), cu sau fără adăugarea de azatioprină (4 mg/kg).

Ambele studii au aratat o superioritate semnificativa statistic faţa de placebo, în reducerea frecvenţei rejetului acut al alogrefei renale la şase luni după transplant, confirmată prin biopsie. Din datele adunate, diferenţa dintre rejeturile acute demonstrate prin biopsie, a rămas semnificativ diferită la un an după transplant (43% comparativ cu 28%). Ratele de supravieţuire a grefei la trei ani au fost semnificativ mai mari la acei pacienţi care nu au avut rejet acut în primul an după transplant (n=345) comparativ cu cei care au experimentat un rejet acut de organ în primul an (n=190), indiferent de tratament. Menţinerea grefei la trei ani nu a fost semnificativ diferită între placebo şi daclizumab în studiul cu tripla terapie imunosupresoare (83% comparativ cu 84%) sau în studiul cu terapie imunosupresoare dublă (78% comparativ cu 82%). Rata de supravieţuire a pacienţilor la trei ani a fost semnificativ diferită între placebo şi daclizumab în studiul cu terapie imunosupresoare dublă (88% comparativ cu 96% p=0,017), dar nu şi în studiul cu triplă terapie imunosupresoare (94% comparativ cu 92%).

Funcţia renală evaluată prin creatinina plasmaticăşi RFG (rata de filtrare glomerulară) au fost similare în ambele grupuri la trei ani după transplant.

Efectul benefic al profilaxiei cu Zenapax asupra incidenţei rejetului acut după transplantul renal nu a fost asociat cu reacţii adverse clinice, inclusiv dezvoltarea Bolii Limfoproliferative Post-Transplant (PTLD) la 3 ani după transplant.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În studiile clinice la pacienţii cu alogrefă renală trataţi cu Zenapax 1 mg/kg la intervale de 14 zile, cu un total de 5 doze, media concentraţiilor plasmatice maxime (media + deviaţia standard) a crescut între prima doză (21+14 µg/ml) şi a cincea doză (32+22 µg/ml). Concentraţia plasmatică ± deviaţia standard înaintea celei de a cincea doze, a fost de 7,6 ± 4 µg/ml. Pentru a satura receptorul IL-2 sunt necesare concentraţii plasmatice de 0,5-0,9 µg/ml, iar pentru a inhiba activitatea biologică mediată de IL-2 sunt necesare concentraţii plasmatice de 5-10 µg/ml. La majoritatea pacienţilor dozele recomandate de daclizumab vor menţine concentraţii plasmatice suficiente pentru a satura receptorii IL-2R alfa, de pe limfocitele T activate, pentru mai mult de 90 zile după transplant. Perioada critică după transplant este reprezentată de primele trei luni.

La pacienţii cu alogrefă renală timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, terminal, estimat pentru daclizumab a fost cuprins între 270 şi 919 ore (media 480 ore), fiind echivalent cu cel raportat pentru IgG umană, cuprins între 432 şi 552 ore (media 480 ore). Aceasta se poate atribui procesului de umanizare al proteinei.

Analiza farmacocinetică la diferite categorii de populaţie a arătat că clearance-ul sistemic al daclizumabului a fost influenţat de greutatea corporală, vârstă, sex, proteinurie şi rasă.

Influenţa identificată a greutăţii corporale asupra clearance-ului sistemic justifică stabilirea dozelor de Zenapax în mg/kg şi menţine expunerea la medicament în limita de 30% a expunerii de referinţă pentru grupe de pacienţi cu o largă distribuţie a caracterelor demografice. Pentru pacienţii cu alogrefă renală nu sunt necesare ajustări ale dozei bazate pe alte variabile identificate (sex, proteinurie, rasăşi vârstă).

Pacienţi pediatrici: Proprietăţile farmacodinamice şi farmacocinetice au fost evaluate la 61 pacienţi pediatrici trataţi cu doze de Zenapx de 1 mg/kg i.v. la fiecare 14 zile, până la un total de 5 doze. Concentraţiile plasmatice maxime (maxim ± deviaţia standard (DS)) a variat între prima doză (16 ± 12 µg/ml) şi a cincea doză (21 ± 14 µg/ml). Media concentraţiilor plasmatice înainte de a cincea doză a fost de 5 ± 2,7 µg/ml. Subunitatea Tac a receptorului IL-2 a fost saturată imediat după prima doza de 1 mg/kg daclizumab si a rămas saturată pentru cel puţin, primele trei luni după transplant. Saturarea subunităţii Tac a receptorului IL-2 a fost similară cu cea observată la pacienţii adulţi cărora li s-a administrat aceeaşi schemă de tratament.

Zenapax nu interacţionează farmacocinetic cu acidul micofenolic, metabolitul activ al mofetil micofenolatului (CellCept).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Daclizumabul a fost bine tolerat după administrarea unică subcutanată sau intravenoasă în bolus de doze de la 50 până la 125 mg/kg la şoarece, şobolan şi iepure, precum şi după administrarea repetată timp de 28 de zile de 15 mg/kg la maimuţă. Una din 18 maimuţe a prezentat o reacţie anafilactică la daclizumab. S-au menţinut concentraţii plasmatice apreciabile de daclizumab, cu excepţia a 2 din 18 maimuţe care au dezvoltat anticorpi pentru daclizumab. In vitro nu s-a semnalat reactivitate încrucişată între daclizumab la concentraţii de până la 56 mg/kg şi criosecţiuni umane (28 organe), ceea ce demonstrează absenţa legării nespecifice. În testele standard daclizumabul nu s-a dovedit genotoxic.

Un studiu non-clinic de toxicitate reproductivă cu daclizumab a demonstrat o creştere a riscului de pierdere prematură de sarcină comparativ cu placebo, la maimuţele cynomolgus. Totuşi, datele au arătat o variabilitate inter-animală considerabilăşi s-au situat în cadrul intervalului istoric de control pentru aceste specii. Pierderile de sarcină generale pentru întreaga perioadă gestaţională au fost cuprinse între 20% şi 45%. Incidenţa nou-născuţilor morţi, cezarianăşi naştere în prezentaţie pelvină, a fost comparabilă în grupul de control şi în grupul de tratament.

În acelaşi studiu non-clinic de toxicitate asupra funcţiei de reproducere cu daclizumab, patru din şapte maimuţe cynomolgus care alăptează, la care s-a administrat doza standard pentru om multiplicată de 5-10 ori (10 mg/kg), au prezentat concentraţii foarte scăzute de daclizumab în lapte (0,17-0,28% din concentraţia plasmatică a mamei).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 80 Clorură de sodiu Dihidrogenofosfat de sodiu anhidru Fosfat disodic anhidru Acid clorhidric concentrat Hidroxid de sodiu Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Nu s-a observat nici o incompatibilitate intre Zenapax şi pungile de clorură de polivinil sau seturile de perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Dupa diluare se recomandă utilizarea imediată. S-a dovedit că stabilitatea chimicăşi fizică în timpul utilizării este de 24 ore la 2 ºC - 8 ºC şi 4 ore la 25 ºC. Cu toate acestea, din punct de vedere microbiologic, produsul diluat trebuie utilizat imediat. Produsul nu este indicat păstrării după diluţie, decât dacă aceasta s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate. Dacă nu se utilizează imediat, depozitarea în vederea utilizării şi condiţiile anterioare utilizării soluţiei constituie responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
-
A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC).
-
A nu se congela.
-
A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.
6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

5 ml în flacon (sticlă de tip I). Cutii cu 1 sau 3 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Instrucţiuni privind utilizarea şi manipularea

Zenapax NU se injectează direct. Înainte de administrarea intravenoasă se diluează în 50 ml soluţie salină izotonă 0,9% (ser fiziologic). Pentru omogenizarea soluţiei, punga nu se agită, ci se răstoarnă încet, pentru a evita formarea de spumă. Este necesară prudenţă pentru asigurarea sterilităţii soluţiei preparate, deoarece medicamentul nu conţine nici un conservant antimicrobian sau agent bacteriostatic. Zenapax este o soluţie incoloră, disponibilă în flacon de unică utilizare. Medicamentele cu administrare parenterală trebuie inspectate vizual înainte de utilizare pentru decelarea eventualelor particule sau modificări de culoare. După preparare, soluţia perfuzabilă trebuie administrată imediat. Dacă diluţia a fost realizată aseptic, soluţia poate fi păstrată timp de 24 de ore la frigider, la temperaturi între 2 ºC - 8 ºC sau 4 ore la 25 ºC.

Nu trebuie adăugate sau administrate simultan alte medicamente/substanţe în aceeaşi linie venoasă.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Welwyn Garden City AL 7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/098/001 (cutie cu un flacon) EU/1/99/098/002 (cutie cu 3 flacoane)

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări : 26 February 1999 Data reînnoirii autorizaţiei: 14 April 2004

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) substanţei(lor) biologic active

Hoffmann-La Roche Inc. 340 Kingsland Street Nutley New Jersey SUA

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str.1 D-79639 Grenzach-Wyhlen GERMANIA

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI
 • ALTE CONDITII

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A.ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Daclizumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Daclizumab* ..................5 mg pentru 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Fiecare flacon de 5 ml conţine daclizumab* 25 mg (5 mg/ml).

*Anticorp anti-Tac IgG1 recombinant umanizat produs pe o linie de celule mielomatoase murine NSO utilizând un sistem de expresie (NS_GSO) a glutamin sintetazei (GS) prin tehnologie ADN recombinantă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Polisorbat 80, clorură de sodiu, dihidrogenofosfat de sodiu anhidru, fosfat disodic anhidru, acid clorhidric concentrat, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon a 5 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenos pentru perfuzie după diluare A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC) A nu se congela A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/098/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Se eliberează pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Daclizumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Daclizumab* ..................5 mg pentru 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Fiecare flacon de 5 ml conţine daclizumab* 25 mg (5 mg/ml).

*Anticorp anti-Tac IgG1 recombinant umanizat produs pe o linie de celule mielomatoase murine NSO utilizând un sistem de expresie (NS_GSO) a glutamin sintetazei (GS) prin tehnologie ADN recombinantă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Polisorbat 80, clorură de sodiu, dihidrogenofosfat de sodiu anhidru, fosfat disodic anhidru, acid clorhidric concentrat, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

3 flacoane a 5 ml fiecare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenos pentru perfuzie după diluare A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC) A nu se congela A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/99/098/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Se eliberează pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Daclizumab

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Pentru administrare intravenoasă după diluare A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Daclizumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Zenapax şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Zenapax
 3. Cumsă luaţi Zenapax
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Zenapax
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZENAPAX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Daclizumab aparţine unui grup de medicamente numite imunosupresoare. Aceste medicamente ajută la inhibarea răspunsului natural al organismului dumneavoastră de a respinge organul transplantat.

Daclizumab este un anticorp monoclonal umanizat produs pe o linie de celule mielomatoase murinice NSO prin utilizarea unui sistem de expresie a glutamin sintetazei (NS_GSO) prin tehnologie ADN recombinantă. Anticorpii monoclonali sunt proteine care recunosc şi se leagă de alte proteine unice ale organismului numite antigene. Daclizumab se leagă de un antigen care se gaseşte pe suprafata anumitor limfocite (celule albe) numite limfocite T. Această activitate inhibă răspunsul natural imun al organismului, care în alte condiţii poate declanşa respingerea organului transplantat.

Zenapax este utilizat pentru a vă proteja organismul de fenomenul de respingere a rinichilor transplantaţi. Zenapax este utilizat in asociere cu alte medicamente imunosupresoare, incluzând ciclosporina şi corticosteroizii.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ZENAPAX

Nu luaţi Zenapax

-
dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la daclizumab sau la oricare dintre celelalte componente ale Zenapax
-
dacă alăptaţi

Vă rugăm să citiţi secţiunea de mai jos despre alăptare.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zenapax

- dacă aţi avut vreodată o reacţie alergică la alte medicamente imunosupresoare care ajută la supresia mecanismului natural de apărare al organismului.

Terapia cu medicamente care ajută la oprirea mecanismelor naturale de apărare a organismului poate creşte riscul dezvoltării de afecţiuni maligne sau de infecţii. Zenapax nu creste acest risc, cand se utilizează în asociere cu alte medicamente imunosupresoare, incluzând ciclosporina şi corticosteroizii.

Ca urmare a administrării de proteine, pot să apară reacţii alergice grave. Reacţiile alergice grave, ca urmare a perfuziei de Zenapax s-au raportat foarte rar. În eventualitatea în care dezvoltaţi o reacţie alergică, medicul dumneavoastra vă va trata cu medicaţia corespunzătoare.

Utilizarea altor medicamente

Înainte de începerea tratamentului, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Acest lucru este foarte important, pentru că utilizarea a mai mult de un medicament în acelasi timp, poate să amplifice sau să reducă efectul celorlalte medicamente pe care le luaţi. De aceea, Zenapax nu trebuie utilizat simultan cu alte medicamente, decât cu acordul medicului.

Sarcina si alăptarea

Nu trebuie să utilizaţi acest medicament dacă alăptaţi.

Nu trebuie să utilizaţi acest medicament dacă sunteţi însărcinată, cu excepţia cazului în care medicul dumneavoastră decide că este necesar.

Zenapax poate avea un efect dăunător asupra fătului sau asupra nou-născutului alăptat. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, rămâneţi gravidă sau plănuiţi acest lucru în viitorul apropiat.

Medicul dumneavoastră trebuie să vă recomande măsuri contraceptive înaintea iniţierii tratamentului cu Zenapax, în timpul tratamentului cu Zenapax, şi pentru o perioadă de 4 luni după ultima doză de Zenapax.

Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor

Nu există dovadă care să indice că Zenapax influenţează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI ZENAPAX

Zenapax NU se injectează direct. Înainte de administrare la pacienţi, trebuie diluat în 50 ml soluţie sterilă de clorură de sodiu 0,9%.

Personalul medical de specialitate va administra doza potrivită (în mod normal 1 mg/kg corp) sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 15 minute. Prima doză se administrează cu 24 ore înainte de transplant. Veţi primi în continuare 4 doze la intervale de 14 zile una faţă de alta. În total trebuie să primiţi 5 doze de Zenapax pentru o cură de tratament completă. O cură de tratament poate dura în mod obişnuit 8 săptămâni.

Vi se pot face şi alte perfuzii în ziua dinainte sau după administrarea programată.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zenapax poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate

persoanele.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi apariţia oricărei din următoarele reacţii adverse : tuse şi scurtarea respiraţiei, inclusiv când staţi întins, vărsături, stare confuzională sau cantitatea de urină este mai mică decât în mod normal. Aceste reacţii adverse pot apare în timp ce luaţi Zenapax. Aceste reacţii adverse pot fi grave şi este posibil să aveţi nevoie urgent de supraveghere medicală.

Reacţii adverse frecvente (apar la 1 sau mai mulţi pacienţi din 10) :

-tulburări de somn

- tremurături (tremor)

-dureri de cap

-tensiune arterială crescută (hipertensiune)

-dificultăţi de respiraţie

-constipaţie; diaree; vărsături; greaţă; arsuri stomacale ??

-durere la nivelul articulaţiilor şi muşchilor

-
exces de fluide în organism (edeme); umflarea braţelor şi picioarelor (edeme periferice)
-
probleme legate de cicatrizarea rănilor.

Reacţii adverse frecvente (apar la un număr de pacienţi cuprins între 1 şi 10 din 100) sunt inflamaţia gâtului (faringită); rinoree (rinită); diabet zaharat; concentraţie crescută de zahăr în sânge (hiperglicemie); exces de fluide; deshidratare; anxietate; depresie; ameţeli; senzaţii de înţepături; vedere înceţoşată; bătăi rapide de inimă (tahicardie); sângerări (hemoragie); cheaguri de sânge (tromboză); tensiune arterială scăzută (hipotensiune); acumularea limfei în anumite părţi ale corpului (limfocele); scurtarea severă a respiraţiei, inclusiv în timpul nopţii când staţi întins (edem pulmonar); lichid la plămân (revărsat pleural); oprirea funcţionării plămânilor (atelectazie); lipsă de oxigen în organism (hipoxie); congestie; tuse; zgomote respiratorii anormale sau puternice, inclusiv zgomotele respiratorii cu pocnituri (raluri); stomac umflat; disconfort stomacal sau durere; flatulenţă; hemoroizi; erupţii cutanate; mâncărimi ale pielii; acnee; transpiraţii nocturne; transpiraţie abundentă; creşterea excesivă a părului (hirsutism); dureri de spate; crampe musculare, în special la nivelul picioarelor; dureri ale articulaţiilor (artralgii); dureri ale muşchilor (mialgii); dureri în piept; durere în general; oboseală; iritarea pielii la nivelul locului de injectare; febră; frisoane; stare de slăbiciune generală; dureri lombare şi modificări sau dificultăţi la urinare (hidronefroză); sânge în urină; durere la urinare (disurie); reducerea cantităţii de urină (oligurie); durere după intervenţia chirurgicală.

Rar, pot apare cazuri de reacţii alergice (hipersensibilitate) în urma administrării de Zenapax.

Pentru unele reacţii adverse, probabilitatea de a apare este mai mare la copii decât la adulţi, acestea includ diaree, durere după intervenţia chirurgicală, febră, vărsături, tensiune arterială crescută, mâncărimi ale pielii, infecţii la nivelul nasului şi gâtului şi infecţii urinare.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZENAPAX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se pastra la frigider (2 oC - 8oC).

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

A nu se congela.

Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zenapax

- Substanţa activă este daclizumab.

- Celelalte componente sunt: polisorbat 80, clorură de sodiu, dihidrogenofosfat de sodiu anhidru, hidrogenofosfat disodic anhidru, acid clorhidric concentrat, hidroxid de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Zenapax şi conţinutul ambalajului

Zenapax 5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, incoloră până la uşor gălbui şi este furnizat în flacoane ce conţin 5 ml soluţie. Un flacon cu 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine 25 mg daclizumab.

Zenapax este disponibil în cutii cu 1 sau 3 flacoane. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park Welwyn Garden City, AL7 1TW, Marea Britanie.

Producator:

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 79639 Grenzach-Wyhlen, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

N.V. Roche S.A. (Voir/siehe Belgique/Belgien) Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България Magyarország

Рош България ЕООД Roche (Magyarország) Kft. Тел: +359 2 818 44 44 Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika Malta

Roche s. r. o. (See United Kingdom) Tel: +420 - 2 20382111

Danmark Nederland

Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 112 401

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Tel: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A. Tel: +39 - 039 2471

Kύπρος

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 2278 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Suomi/Finland

Roche Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Sverige

Roche AB Tel: +46 (0) 8 726 1200

United Kingdom

Roche Products Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000

.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.eu.int/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.