CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

AVANDIA 2mg
Denumire AVANDIA 2mg
Descriere Avandia este indicată în tratamentul diabetului zaharat de tip 2.[European Medicines Agency recommends suspension of Avandia, Avandamet and Avaglim]
Denumire comuna internationala ROSIGLITAZONUM
Actiune terapeutica ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE TIAZOLIDINDIONE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 2mg
Ambalaj Cutie x 56 compr.film. (blist. opac Al/PVC)
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC A10BG02
Firma - Tara producatoare GLAXO WELLCOME PRODUCTION - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata SMITHKLINE BEECHAM PLC - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre AVANDIA 2mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> AVANDIA 2mg Comprimate filmate, 2mg >> AVANDIA 4mg Comprimate filmate, 4mg >> AVANDIA 8mg Comprimate filmate, 8mg
Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AVANDIA 2 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine rosiglitazonă 2 mg sub formă de maleat de rosiglitazonă.

Excipienţi

Conţine lactoză (aproximativ 108 mg).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat).

Comprimate filmate de culoare roz marcate cu “GSK” pe una dintre feţe şi cu “2” pe cealaltă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Rosiglitazona este indicată în tratamentul diabetului zaharat de tip 2:

în monoterapie:

în terapia orală dublă în asociere cu:

în terapia orală triplă în combinaţie cu:

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

De regulă, tratamentul cu rosiglitazonă se începe cu 4 mg pe zi. Această doză poate fi crescută la 8 mg pe zi după 8 săptămâni de tratament dacă este necesar un control glicemic mai bun. În cazul pacienţilor cărora li se administrează rosiglitazona în asociere cu o sulfoniluree, creşterea dozei de rosiglitazonă la 8 mg pe zi trebuie efectuată cu prudenţă, după o evaluare clinică adecvată în scopul determinării riscului pacientului de a dezvolta reacţii adverse corelate cu retenţia hidrică (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Rosiglitazona poate fi administrată o dată sau de două ori pe zi (fie în priză unică zilnică, fie în două prize).

Grupe speciale de pacienţi

Vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani) (vezi pct. 4.4 Retenţia hidrică şi insuficienţa cardiacă)

La vârstnici nu este necesară ajustarea dozelor.

Insuficienţă renală (vezi pct. 4.4 Retenţia hidrică şi insuficienţa cardiacă)

La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată nu este necesară ajustarea dozei. Deoarece sunt disponibile date limitate la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei < 30 ml/min), rosiglitazona trebuie utilizată cu prudenţă la aceşti pacienţi.

Insuficienţă hepatică

Rosiglitazona nu trebuie utilizată la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.3).

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea rosiglitazonei la copii cu vârsta sub 10 ani. Pentru copiii şi adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani, există date limitate privind utilizarea rosiglitazonei în monoterapie (vezi pct. 5.1 şi 5.2). Datele disponibile nu susţin eficacitatea la copii şi de aceea nu se recomandă folosirea la această grupă de vârstă.

Mod de administrare

Comprimatele trebuie înghiţite cu apă şi pot fi administrate cu sau fără alimente.

Pentru a îmbunătăţi complianţa pacienţilor la tratament, se recomandă ca pacienţii să fie sfătuiţi să administreze comprimatele la aproximativ aceeaşi oră, în fiecare zi.

4.3 Contraindicaţii

Utilizarea rosiglitazonei este contraindicată la pacienţii cu:

- hipersensibilitate cunoscută la rosiglitazonă sau la oricare dintre excipienţii comprimatului

- insuficienţă cardiacă sau antecedente de insuficienţă cardiacă (clase NYHA I-IV)

- un sindrom coronarian acut [angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelarea segmentului ST (IMA NonST) şi infarct miocardic cu supradenivelarea segmentului ST (IMA ST)] (vezi pct. 4.4)

- insuficienţă hepatică

- cetoacidoză diabetică sau precomă diabetică.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Retenţia hidrică şi insuficienţa cardiacă

Tiazolidindionele pot determina retenţie hidrică care poate exacerba sau declanşa semnele sau simptomele de insuficienţă cardiacă congestivă. Rosiglitazona poate determina retenţie hidrică dependentă de doză.Trebuie evaluată individual posibila contribuţie a retenţiei hidrice la creşterea greutăţii corporale, deoarece foarte rar a fost raportată creşterea excesivă şi rapidă a greutăţii corporale ca un semn de retenţie hidrică. Toţi pacienţii, îndeosebi cei cărora li se administrează concomitent terapie cu insulină sau sulfoniluree, cei cu risc de insuficienţă cardiacă şi cei cu rezervă cardiacă mică, trebuie monitorizaţi cu privire la semnele şi simptomele de reacţii adverse corelate cu retenţia hidrică, inclusiv creşterea greutăţii corporale şi insuficienţa cardiacă. Dacă rosiglitazona este utilizată în asociere cu metformină sau insulină, este recomandată intensificarea monitorizării pacienţilor. Tratamentul cu rosiglitazonă trebuie întrerupt dacă survine orice deteriorare a funcţiei cardiace.

Insuficienţa cardiacă s-a raportat mai frecvent la pacienţii cu antecedente de insuficienţă cardiacă: edemul şi insuficienţa cardiacă au fost, de asemenea, raportate mai frecvent la pacienţii vârstnici sau la cei cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. O atenţie deosebită trebuie manifestată la pacienţii peste 75 ani, datorită experienţei limitate la această grupă de pacienţi. Deoarece AINS şi rosiglitazona pot provoca retenţie hidrică, administrarea lor concomitentă poate creşte riscul de edem.

Asocierea cu insulină

În studiile clinice a fost observată o incidenţă crescută a insuficienţei cardiace atunci când rosiglitazona este utilizată în asociere cu insulina. Atât insulina cât şi rosiglitazona sunt asociate cu retenţie hidrică, iar administrarea concomitentă poate creşte riscul de apariţie al edemelor şi ar putea creşte riscul de apariţie al bolii cardiace ischemice. Insulina trebuie adăugată terapiei cu rosiglitazonă doar în cazuri excepţionale şi sub monitorizare atentă.

Cardiopatia ischemică

O analiză retrospectivă a datelor din 42 studii clinice agregate pe termen scurt indică faptul că tratamentul cu rosiglitazonă poate fi asociat cu un risc crescut de apariţie a evenimentelor cardiace ischemice. Cu toate acestea, per global, datele disponibile cu privire la riscul de apariţie a ischemiei cardiace sunt neconcludente (vezi pct. 4.8). Sunt disponibile date limitate din studiile clinice la pacienţii cu boală cardiacă ischemică şi/sau boală arterială periferică. De aceea, ca măsură de precauţie, nu este recomandată utilizarea rosiglitazonei la aceşti pacienţi, în special la cei cu simptome de ischemie cardiacă.

Sindromul coronarian acut (SCA)

Pacienţii care suferă de SCA nu au fost evaluaţi în studiile clinice controlate cu rosiglitazonă. Datorită posibilei dezvoltări a insuficienţei cardiace la aceşti pacienţi, tratamentul cu rosiglitazonă nu trebuie iniţiat la pacienţii care prezintă un eveniment coronarian acut şi trebuie întrerupt în timpul fazei acute (vezi pct. 4.3).

Monitorizarea funcţiei hepatice

În cadrul utilizării după punerea pe piaţă au fost raportate cazuri rare de disfuncţii hepatocelulare (vezi pct. 4.8). Experienţa este limitată în ceea ce priveşte pacienţii cu valori serice mari ale enzimelor hepatice (ALT > 2,5 ori peste limita superioară a valorilor normale). De aceea, la toţi pacienţii trebuie măsurate valorile serice ale enzimelor hepatice înaintea începerii tratamentului cu rosiglitazonă şi, ulterior periodic, în funcţie de considerentele clinice. Tratamentul cu rosiglitazonă nu trebuie iniţiat la pacienţii cu o valoare serică iniţială crescută a enzimelor hepatice (ALT > 2,5 ori peste limita superioară a valorilor normale) sau cu oricare altă manifestare de boală hepatică. Dacă în timpul tratamentului cu rosiglitazonă ALT este crescut > 3 ori peste limita superioară a valorilor normale, valoarea enzimelor trebuie recontrolată cât mai curând posibil. În cazul în care valoarea ALT rămâne > 3 ori peste limita superioară a valorilor normale, tratamentul trebuie întrerupt. Dacă la oricare dintre pacienţi apar semne şi simptome de disfuncţie hepatică, cum sunt senzaţie inexplicabilă de greaţă, vărsături, dureri abdominale, fatigabilitate, anorexie şi/sau urină închisă la culoare, trebuie controlate enzimele hepatice. Până la sosirea rezultatelor de laborator, decizia privind continuarea tratamentului cu rosiglitazonă trebuie să ţină cont de situaţia clinică. Dacă apare icter, tratamentul cu rosiglitazonă trebuie întrerupt.

Tulburări oculare

Privitor la administrarea de tiazolidindione, inclusiv a rosiglitazonei, au existat raportări post-autorizare de apariţie sau de agravare a edemului macular diabetic, cu scăderea acuităţii vizuale. În cazul multora dintre aceşti pacienţi a existat concomitent un edem al extremităţilor. Nu este clar dacă există sau nu o asociere directă între administrarea de rosiglitazonă şi apariţia edemului macular, dar medicii specialişti care prescriu AVANDIA trebuie să fie avertizaţi în legătură cu posibilitatea apariţiei edemului macular dacă pacienţii raportează tulburări de vedere şi trebuie luată în considerare trimiterea acestora la medicul oftalmolog pentru consult de specialitate.

Creşterea greutăţii corporale

În cadrul studiilor clinice cu rosiglitazonă s-a observat creşterea greutăţii corporale, care a fost mai mare atunci când s-a utilizat în asociere cu insulina. De aceea greutatea pacientului trebuie determinată periodic, dat fiind că aceasta poate fi atribuită retenţiei hidrice, care se poate asocia cu insuficienţă cardiacă.

Anemia

Tratamentul cu rosiglitazonă este asociat cu scăderea hemoglobinei în funcţie de doză. La pacienţii cu valori mici ale hemoglobinei înaintea începerii tratamentului cu rosiglitazonă, există risc crescut de anemie în timpul administrării medicamentului.

Hipoglicemia

La pacienţii cărora li se administrează rosiglitazonă în terapie asociată cu un derivat de sulfoniluree sau cu insulină, există riscul de hipoglicemie în funcţie de doză. Este necesară intensificarea monitorizării pacienţilor şi reducerea dozei de medicament administrat concomitent.

Terapia orală triplă

Administrarea rosiglitazonei în terapie orală triplă, în combinaţie cu metformină şi un derivat de sulfoniluree, poate fi asociată cu un risc crescut de retenţie de lichide şi de insuficienţă cardiacă, precum şi de hipoglicemie (vezi pct. 4.8). Se recomandă monitorizarea atentă a pacientului şi poate fi necesară ajustarea dozei de derivat de sulfoniluree. Decizia de a începe terapia orală triplă ar trebui să includă luarea în considerare a alternativei de a trece la insulină.

Tulburări osoase

Studiile pe termen lung indică o incidenţă crescută a fracturilor la pacienţii trataţi cu rosiglitazonă, în special la pacienţii de sex feminin (vezi pct. 4.8). Majoritatea fracturilor au apărut la nivelul membrelor superioare şi a membrelor inferioare distale. La pacienţii de sex feminin, această incidenţă crescută a fost observată după primul an de tratament şi s-a menţinut pe parcursul tratamentului de lungă durată. Riscul de fractură trebuie luat în considerare în îngrijirea pacienţilor trataţi cu rosiglitazonă, în special al celor de sex feminin.

Altele

Femeile aflate în premenopauză au fost tratate cu rosiglitazonă în timpul studiilor clinice. Deşi în cadrul studiilor preclinice s-au observat dezechilibre hormonale (vezi pct. 5.3), nu s-au observat reacţii adverse semnificative clinic asociate cu tulburări menstruale. Ca o consecinţă a ameliorării reactivităţii la insulină, la pacientele cu anovulaţie datorită rezistenţei la insulină este posibilă reluarea ovulaţiei. Pacientele trebuie avertizate asupra riscului sarcinii, iar dacă o pacientă doreşte să rămână însărcinată sau dacă se instalează sarcina, tratamentul trebuie întrerupt (vezi pct. 4.6).

Rosiglitazona trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min).

Rosiglitazona trebuie administrată cu precauţie în timpul administrării concomitente a inhibitorilor de CYP2C8 (de exemplu, gemfibrozil) sau inductorilor (de exemplu, rifampicină). Glicemia trebuie monitorizată atent. Trebuie luată în considerare ajustarea dozei de rosiglitazonă în posologia recomandată sau modificarea tratamentului diabetului (vezi pct. 4.5).

Comprimatele AVANDIA conţin lactoză şi de aceea nu trebuie administrate la pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Studiile in vitro au demonstrat că rosiglitazona este metabolizată predominant de către CYP2C8 şi într-o mică măsură de CYP2C9.

Administrarea concomitentă de rosiglitazonă cu gemfibrozil (un inhibitor al CYP2C8) a determinat creşterea de două ori a concentraţiei plasmatice de rosiglitazonă. Deoarece există posibilitatea creşterii riscului de reacţii adverse în funcţie de doză, poate fi necesară o reducere a dozei de rosiglitazonă. Trebuie avută în vedere monitorizarea atentă a glicemiei (vezi pct. 4.4).

Administrarea concomitentă de rosiglitazonă cu rifampicină (un inductor al CYP2C8) a determinat scăderea cu 66 % a concentraţiilor plasmatice de rosiglitazonă. Nu poate fi exclus faptul că şi alţi inductori (de exemplu, fenitoină, carbamazepină, fenobarbital, sunătoare) pot afecta, de asemenea, expunerea la rosiglitazonă. Poate fi necesară creşterea dozei de rosiglitazonă. Trebuie luată în considerare monitorizarea atentă a glicemiei (vezi pct. 4.4).

Nu sunt anticipate interacţiuni semnificative clinic cu substraturi sau inhibitori de CYP2C9.

Administrarea concomitentă cu antidiabetice orale, metformină, glibenclamidă şi acarboză, nu a determinat interacţiuni farmacocinetice relevante clinic cu rosiglitazona. Consumul moderat de alcool în timpul tratamentului cu rosiglitazonă nu are efecte asupra glicemiei.

Nu s-au observat interacţiuni relevante clinic în cazul administrării rosiglitazonei concomitent cu digoxină, warfarină, care este substrat al CYP2C9, nifedipină, etinilestradiol sau noretindronă, care sunt substraturi ale CYP3A4.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

La om, s-a raportat că rosiglitazona traversează bariera feto-placentară şi este decelabilă în ţesuturile fetale. Nu există date adecvate privind utilizarea rosiglitazonei la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Rosiglitazona nu trebuie utilizată în timpul sarcinii.

Alăptarea

În studiile la animale rosiglitazona a fost detectată în laptele femelelor care alăptau. Nu se ştie dacă alăptarea poate duce la expunerea sugarului la medicament. De aceea, rosiglitazona nu trebuie utilizată la femeile care alăptează.

Fertilitatea

Ca o consecinţă a ameliorării reactivităţii la insulină, la pacientele cu anovulaţie datorită rezistenţei la insulină este posibilă reluarea ovulaţiei (de exemplu paciente care prezintă sindromul ovarelor polichistice). Pacientele trebuie avertizate privind riscul asupra sarcinii şi dacă o pacientă doreşte să rămână gravidă sau dacă sarcina apare în timpul tratamentului, acesta trebuie întrerupt.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Avandia nu are nici o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Date obţinute din studii clinice

Majoritatea reacţiilor adverse raportate în mod frecvent în timpul tratamentului cu rosiglitazonă sunt reacţii dependente de doză asociate lichidelor biologice, care includ edemul şi anemia. Administrarea rosiglitazonei concomitent cu sulfonilureea poate fi asociată cu o creştere a frecvenţei hipoglicemiei şi a anemiei comparativ cu rosiglitazona în monoterapie. Este importantă monitorizarea pacienţilor pentru retenţia hidrică, care poate exacerba sau declanşa semnele sau simptomele de insuficienţă cardiacă congestivă (vezi pct. 4.4).

Reacţiile adverse pentru fiecare schemă de tratament sunt prezentate mai jos, clasificate pe clase de organe, aparate şi sisteme şi în funcţie de frecvenţa absolută. Pentru reacţiile adverse legate de doze, categoria de frecvenţă reflectă doza mai mare de rosiglitazonă. Frecvenţele nu ţin cont de alţi factori cum ar fi durata studiului, condiţiile preexistente şi particularităţile de bază ale pacientului. Frecvenţele reacţiilor adverse sunt desemnate pe baza experienţei din studiile clinice şi pot să nu reflecte frecvenţa reacţiilor adverse din experienţa clinică obişnuită. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100).

În tabelul 1 sunt listate reacţiile adverse identificate în urma unui rezumat al studiilor clinice la care au participat mai mult de 5000 de pacienţi trataţi cu rosiglitazonă. La fiecare clasă de organ, aparat şi sistem, reacţiile adverse sunt prezentate în tabel în ordine descrescătoare a frecvenţei pentru schema de tratament cu rosiglitazonă în monoterapie. În cadrul fiecărei clase de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descreşterii gravităţii.

1 Hipercolesterolemia a fost raportată până la 5,3 % dintre pacienţii trataţi cu rosiglitazonă (monoterapie, terapie orală dublă sau triplă). Valorile crescute ale colesterolului total au fost asociate cu creşterea valorilor LDL-colesterolului şi HDL-colesterolului, dar raportul colesterol total: HDL-colesterol a rămas nemodificat sau s-a ameliorat. În ansamblu, aceste creşteri au fost, în general, uşoare până la moderate şi nu au necesitat, de regulă, întreruperea tratamentului.

2 A fost observată o creştere a incidenţei insuficienţei cardiace atunci când rosiglitazona a fost asociată la tratamentul cu sulfoniluree (ca terapie duală sau triplă), creştere ce apare a fi mai mare în cazul dozei de 8 mg rosiglitazonă comparativ cu 4 mg rosiglitazonă (doza zilnică totală). Incidenţa insuficienţei cardiace în cazul terapiei orale triple a fost 1,4 % în principalul studiu dublu-orb, comparativ cu 0,4 % în cazul terapiei duble metformină plus sulfoniluree. Incidenţa insuficienţei cardiace în asociere cu insulina (rosiglitazona asociată cu tratamentul cu insulină stabilit) a fost 2,4 %, comparativ cu insulina în monoterapie, 1,1 %. Mai mult, la pacienţii cu insuficienţă cardiacă congestivă clasele NYHA I-II, într-un studiu cu durata de un an, controlat cu placebo, s-a constatat agravarea sau posibila agravare a insuficienţei cardiace la 6,4 % dintre pacienţii trataţi cu rosiglitazonă, faţă de 3,5 % dintre pacienţii trataţi cu placebo.

3 Într-o analiză retrospectivă a datelor din 42 studii clinice agregate pe termen scurt, incidenţa generală a evenimentelor asociate în mod tipic cu cardiopatia ischemică a fost mai mare în cazul tratamentului cu rosiglitazonă, 2,00 % versus comparatori activi asociaţi şi placebo, 1,53 % [risc relativ (RR) 1,30 (interval de încredere (IÎ) 95 % 1,004 – 1,69)]. Acest risc a fost crescut când rosiglitazona a fost adaugată la tratamentul cu insulină stabilit şi la pacienţii cărora li se administrează nitraţi pentru o boală cardiacă ischemică cunoscută. În cadrul unei actualizări a acestei analize retrospective care a inclus 10 studii ulterioare care au îndeplinit criteriile pentru includere, dar nu au fost disponibile la momentul analizei originale, incidenţa globală a evenimentelor asociate în mod tipic cu cardiopatia ischemică nu a fost diferită din punct de vedere statistic în cazul schemelor de administrare cu rosiglitazonă, 2,21 % faţă de comparatorii activi asociaţi şi placebo, 2,08 % [RR 1,098 (IÎ 95 % 0,809 – 1,354)]. Într-un studiu prospectiv privind efectele cardiovasculare (timpul mediu de urmărire 5,5 ani), criteriile finale de evaluare principale privind decesul cardiovascular sau spitalizare au fost similare pentru rosiglitazonă şi comparatorii activi [RR 0,99 (IÎ 95 % 0,85 - 1,16)]. Alte două studii clinice controlate randomizate, prospective, pe termen lung (9620 de pacienţi, durata studiului > 3 ani în fiecare studiu), care au comparat rosiglitazona cu alte câteva medicamente antidiabetice orale autorizate sau cu placebo, nu au confirmat sau exclus riscul potenţial de apariţie a ischemiei cardiace. Per global, datele disponibile asupra riscului de apariţie a ischemiei cardiace nu sunt concludente.

4 Studiile pe termen lung indică o incidenţă crescută a fracturilor la pacienţii cărora li se administrează rosiglitazonă, în special la pacienţii de sex feminin. Într-un studiu cu monoterapie, incidenţa la pacienţii de sex feminin cărora li se administrează rosiglitazonă a fost de 9,3 % (2,7 pacienţi per 100 pacienţi ani) comparativ cu 5,1 % (1,5 pacienţi per 100 pacienţi ani) în cazul administrării metforminei sau 3,5 % (1,3 pacienţi per 100 pacienţi ani) în cazul administrării glibenclamidei. În alt studiu pe termen lung, s-a observat o incidenţă crescută a fracturilor la subiecţii din grupul la care s-a administrat rosiglitazonă în asociere comparativ cu grupul de control activ [8,3 % comparativ cu 5,3 %, risc relativ 1,57 (IÎ 95 % 1,26 - 1,97)]. Riscul de apariţie a fracturilor a părut să fie mai mare la pacienţii de sex feminin comparativ cu grupul de control [11,5 % comparativ cu 6,3 %, risc relativ 1,82 (IÎ 95 % 1,37 - 2,41)], decât la pacienţii de sex masculin comparativ cu grupul de control [5,3 % comparativ cu 4,3 %, risc relativ 1,23 (IÎ 95 % 0,85 - 1,77)]. Sunt necesare date suplimentare pentru a determina dacă există un risc crescut de apariţie a fracturilor la pacienţii de sex masculin după o perioadă mai lungă de urmărire. Majoritatea fracturilor au fost raportate la nivelul membrelor superioare şi a membrelor inferioare distale (vezi pct. 4.4).

În studiile clinice dublu-orb cu rosiglitazonă, incidenţa creşterii valorii ALT de peste 3 ori limita superioară a valorilor normale, a fost egală cu cea înregistrată în grupul tratat cu placebo (0,2 %) şi a fost mai mică decât în cazul medicamentelor folosite pentru comparaţie (0,5 % metformină sau derivaţi de sulfoniluree). Incidenţa tuturor reacţiilor adverse hepatice şi biliare a fost < 1,5 % în toate grupurile de tratament şi similar cu placebo.

Date obţinute pe baza experienţei de după punerea pe piaţă

În plus faţă de reacţiile adverse identificate în urma studiilor clinice, reacţiile adverse prezentate în tabelul 2 au fost identificate după punerea pe piaţă a rosiglitazonei. Clasele de frecvenţă sunt definite astfel: rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) şi foarte rare (< 1/10000), inclusiv cazurile izolate. Au fost raportate cazuri rare de creşteri ale valorilor enzimelor hepatice şi de disfuncţie hepatocelulară. În cazuri foarte rare s-au raportat decese.

4.9 Supradozaj

Datele privind supradozajul la om sunt limitate. În studiile clinice efectuate la voluntari, rosiglitazona administrată în doze orale unice de până la 20 mg şi nu au fost observate reacţii adverse grave.

În caz de supradozaj, se recomandă iniţierea tratamentului adecvat de susţinere a funcţiilor vitale, în funcţie de starea clinică a pacientului. Rosiglitazona se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice şi de aceea nu este eliminată prin hemodializă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente utilizate în tratarea diabetului zaharat, antidiabetice, excluzând insulinele, codul ATC: A10BG02.

Rosiglitazona este un agonist selectiv al receptorului nuclear RγAPP (receptor gama activat al proliferării peroxizomale) şi aparţine medicamentelor antidiabetice din clasa tiazolidindione. Ea scade glicemia prin micşorarea rezistenţei la insulină la nivelul ţesutului adipos, musculaturii scheletice şi ficatului.

Date preclinice

Acţiunea antihiperglicemică a rosiglitazonei a fost demonstrată pe modele animale de diabet zaharat de tip 2. În plus, rosiglitazona protejează funcţia celulelor β, fapt demonstrat prin creşterea masei pancreatice insulare şi a conţinutului în insulină şi previne dezvoltarea hiperglicemiei manifeste pe modele animale de diabet zaharat de tip 2. Rosiglitazona nu stimulează secreţia pancreatică de insulină şi nu provoacă hipoglicemie la şobolani şi şoareci. Metabolitul principal (para-hidroxisulfat), cu afinitate mare pentru RγAPP uman solubil, a manifestat o potenţă relativ mare în testul de toleranţă la glucoză efectuat la şoarecii obezi. Relevanţa clinică a acestei observaţii nu a fost deplin lămurită.

Date din studiile clinice

Efectele rosiglitazonei de scădere a glicemiei se instalează treptat, cu scăderi aproape maxime ale glucozei plasmatice à jeun (GPJ), după aproximativ 8 săptămâni de tratament. Controlul glicemic îmbunătăţit este asociat cu o reducere a nivelului glucozei atât înainte de masă cât şi postprandial.

Rosiglitazona a fost asociată cu creşterea greutăţii corporale. În studiile privind mecanismul de acţiune, creşterea greutăţii corporale s-a datorat îndeosebi creşterii stratului de ţesut adipos subcutanat asociată cu scăderea ţesutului adipos visceral şi intra-hepatic.

În concordanţă cu mecanismul de acţiune, rosiglitazona scade rezistenţa la insulină şi îmbunătăţeşte funcţia celulelor β pancreatice. Ameliorarea controlului glicemiei a fost, de asemenea, asociată cu descreşterea semnificativă a valorii acizilor graşi liberi. Ca o consecinţă a mecanismelor de acţiune diferite, dar complementare, tratamentul cu rosiglitazonă în asociere cu o sulfoniluree sau metformină produce efecte aditive asupra controlului glicemiei la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2.

În studii cu o durată maximă de trei ani, rosiglitazona administrată zilnic în una sau două prize determină o îmbunătăţire susţinută a controlului glicemiei (GPJ şi HbA1c). Un efect mai pronunţat de scădere a glucozei a fost observat la pacienţii cu obezitate. Nu a fost încă finalizat un studiu concludent cu rosiglitazonă, de aceea beneficiile pe termen lung asociate ameliorării controlului glicemiei nu au fost demonstrate.

ADOPT (A Diabetes Outcome Progression Trial - Un studiu privind efectele progresiei diabetului) a fost un studiu controlat, multicentric, dublu-orb, cu o durată a tratamentului de 4-6 ani (durata medie de 4 ani), în care rosiglitazona, în doze de 4 până la 8 mg pe zi, a fost comparată cu metformină (500 mg până la 2000 mg pe zi) şi glibenclamidă (2,5 până la 15 mg pe zi) la 4351 subiecţi recent diagnosticaţi (≤3 ani) cu diabet zaharat de tip 2 şi cărora nu li se administrase tratament medicamentos pentru diabet. Tratamentul cu rosiglitazonă a redus semnificativ riscul de eşec al monoterapiei (GPJ>10,0 mmol/l) cu 63 % comparativ cu glibenclamida (RR 0,37, IÎ 0,30-0,45) şi cu 32 % comparativ cu metformina (RR 0,68, IÎ 0,55-0,85) pe durata studiului (până la 72 luni de tratament). Aceasta conduce la o incidenţă cumulată a eşecului tratamentului de 10,3 % pentru pacienţii trataţi cu rosiglitazonă, 14,8 % pentru pacienţii trataţi cu metformină şi 23,3 % pentru pacienţii trataţi cu glibenclamidă. În ansamblu, 43 %, 47 % şi 42 % din subiecţii din grupurile tratate cu rosiglitazonă, glibenclamidă, respectiv, metformină, au fost eliminaţi datorită altor motive decât eşecul monoterapiei. Impactul acestor descoperiri asupra progresiei bolii sau asupra efectelor la nivel microvascular sau macrovascular nu a fost determinat (vezi pct. 4.8). În acest studiu, evenimentele adverse observate au fost în concordanţă cu profilul evenimentelor adverse cunoscute pentru fiecare dintre tratamente, incluzând luarea continuă în greutate în urma tratamentului cu rosiglitazonă. La femeile tratate cu rosiglitazonă a fost observată în plus o creştere a incidenţei fracturilor osoase (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Studiul RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of glycaemia in Diabetes – Evaluarea obiectivelor cardiovasculare pentru rosiglitazonă şi a controlului glicemic la pacienţii cu diabet zaharat) a fost un studiu amplu (4447 de pacienţi), deschis, prospectiv, controlat (timpul mediu de urmărire 5,5 ani), în care pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 ineficient controlaţi cu metformină sau sulfoniluree au fost randomizaţi adăugându-se la tratament rosiglitazonă sau metformină sau sulfoniluree. Durata medie a diabetului zaharat la aceşti pacienţi a fost de aproximativ 7 ani. Criteriul final de evaluare principal stabilit a fost spitalizarea datorată bolilor cardiovasculare (care a inclus spitalizarea determinată de insuficienţa cardiacă) sau decesul datorat bolilor cardiovasculare.

Nu a fost observată nicio diferenţă în cadrul criteriului final de evaluare principal stabilit cu privire la numărul evenimentelor apărute în urma administrării rosiglitazonei (321/2220) comparativ cu grupul de control activ (323/2227) (RR 0,99, IÎ 0,85-1,16), îndeplinind criteriile predefinite de non-inferioritate de 1,20 (non-inferioritate p = 0,02). RR şi IÎ pentru criteriile finale de evaluare secundare au fost: deces datorat oricărei cauze (RR 0,86, IÎ 0,68-1,08), EACM (Evenimente Adverse Cardiace Majore – deces din cauze cardiovasculare, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral) (RR 0,93, IÎ 0,74-1,15), deces din cauze cardiovasculare (RR 0,84, IÎ 0,59-1,18), infarct miocardic acut (RR 1,14, IÎ 0,80-1,63) şi accident vascular cerebral (RR 0,72, IÎ 0,49-1,06). Într-un sub-studiu după 18 luni, tratamentul adăugat cu rosiglitazonă în terapie duală nu a avut rezultate inferioare în reducerea HbA1c faţă de asocierea unei sulfoniluree cu metformină. În analiza finală la 5 ani, în timpul tratamentului randomizat cu terapia duală, s-a observat o reducere medie ajustată a HbA1c de 0,14 % faţă de momentul iniţial, pentru pacienţii trataţi cu rosiglitazonă în asociere cu metformină, comparativ cu o creştere de 0,17 % pentru pacienţii trataţi cu sulfoniluree în asociere cu metformină (p<0,0001 pentru diferenţa de tratament). A fost observată o reducere medie ajustată a HbA1c de 0,24 % în cazul pacienţilor cărora li se administrează rosiglitazonă în asociere cu sulfoniluree comparativ cu o reducere a HbA1c de 0,10 % în cazul pacienţilor cărora li se administrează metformină în asociere cu sulfoniluree, (p=0,0083 pentru diferenţa de tratament). S-a observat o creştere semnificativă a insuficienţei cardiace (letale şi non-letale) (RR 2,10, IÎ 1,35-3,27) şi a fracturilor (risc relativ 1,57, IÎ 1,26-1,97) în cazul grupurilor de tratament în care a fost inclusă rosiglitazona, comparativ cu grupul de control activ (vezi pct. 4.4 şi 4.8). Au fost retraşi 564 de pacienţi din studiul de urmărire a efectelor cardiovasculare, ceea ce a însemnat 12,3 % pentru pacienţii trataţi cu rosiglitazonă şi 13 % pentru pacienţii din grupul de control, reprezentând 7,2 % pacienţi-ani pierduţi pentru urmărirea efectelor cardiovasculare şi 2,0 % pacienţi-ani pierduţi pentru urmărirea mortalităţii datorată oricărei cauze.

Copii şi adolescenţi

Un studiu clinic controlat, activ (cu până la 8 mg rosiglitazonă pe zi sau metformină până la 2000 mg pe zi) cu durata de 24 săptămâni a fost efectuat la 197 de copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani) cu diabet zaharat de tip 2. Îmbunătăţirea în ceea ce priveşte HbA1c faţă de valoarea iniţială s-a realizat statistic semnificativ doar în grupul pacienţilor la care s-a administrat metformină. Rosiglitazona nu a putut demonstra că nu este inferioară metforminei. În urma tratamentului cu rosiglitazonă, nu au existat noi preocupări privind siguranţa la copii şi adolescenţi, comparativ cu adulţii cu diabet zaharat de tip 2. Nu sunt disponibile date cu privire la eficacitatea şi siguranţa administrării pe termen lung la copii şi adolescenţi.

Agenţia Europeană a Medicamentului a amânat obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu AVANDIA la toate subgrupurile de copii şi adolescenţi în diabetul zaharat de tip 2 (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Biodisponibilitatea absolută a rosiglitazonei după administrarea dozelor de 4 mg şi 8 mg este de aproximativ 99 %. Concentraţia plasmatică maximă a rosiglitazonei se realizează după aproximativ 1 oră de la administrare. Concentraţia plasmatică este aproximativ proporţională cu doza în limitele intervalului terapeutic.

Administrarea rosiglitazonei odată cu alimentele nu modifică expunerea generală (ASC), deşi comparativ cu administrarea à jeun s-au observat o mică scădere a Cmax (de aproximativ 20-28 %) şi o întârziere a tmax (aproximativ 1,75 ore). Aceste mici modificări nu sunt semnificative clinic şi de aceea nu este necesară administrarea rosiglitazonei în funcţie de orarul meselor. Absorbţia rosiglitazonei nu este modificată de creşterea pH-ului gastric.

Distribuţie

La voluntarii sănătoşi volumul aparent de distribuţie al rosiglitazonei este de aproximativ 14 litri. Rosiglitazona se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice (aproximativ 99,8 %); legarea nu este influenţată de concentraţie sau de vârstă. Principalul metabolit (para-hidroxisulfat) se leagă în proporţie foarte mare de proteine (> 99,99 %).

Metabolizare

Rosiglitazona se metabolizează în proporţie mare şi nu se excretă sub formă nemodificată. Căile majore de metabolizare sunt N-demetilarea şi hidroxilarea, urmate de sulfo- şi glucuronoconjugare. La om, contribuţia metabolitului principal (para-hidroxisulfat) la acţiunea generală antidiabetică a rosiglitazonei nu a fost încă elucidată deplin şi nu este exclus ca metabolitul să contribuie la activitate. Totuşi, aceasta nu ridică probleme privind siguranţa administrării la populaţii ţintă sau grupe populaţionale speciale, deoarece insuficienţa hepatică reprezintă o contraindicaţie şi studiile clinice de fază III includ un număr mare de pacienţi vârstnici şi de pacienţi cu insuficienţă renală uşoară sau moderată.

Studii efectuate in vitro au demonstrat că rosiglitazona este metabolizată predominant de CYP2C8 şi în măsură mult mai mică de CYP2C9.

Deoarece in vitro rosiglitazona nu inhibă semnificativ CYP1A2, 2A6, 2C19, 2D6, 2E1, 3A sau 4A, probabilitatea unor interacţiuni metabolice semnificative cu substanţele metabolizate de aceste izoenzime P450 este mică. In vitro, rosiglitazona a demonstrat o inhibiţie moderată a CYP2C8 (CI50 18 μM) şi o inhibiţie mică a CYP2C9 (CI50 50 μM) (vezi pct. 4.5). Un studiu de interacţiune in vivo cu warfarină a arătat că rosiglitazona nu interacţionează cu substraturile CYP2C9.

Eliminare

Clearance-ul plasmatic total al rosiglitazonei este de aproximativ 3 l/oră şi timpul de înjumătăţire prin eliminare terminal este de aproximativ 3-4 ore. Nu există dovezi de acumulare neaşteptată a rosiglitazonei după administrarea o dată sau de două ori pe zi. Calea principală de excreţie este cea urinară, aproximativ 2/3 din doză; aproximativ 25 % din doza administrată se elimină prin scaun. În urină sau în materiile fecale nu s-a detectat medicamentul nemodificat. Timpul de înjumătăţire terminal al radioactivităţii a fost de aproximativ 130 ore, demonstrând că eliminarea metaboliţilor este foarte lentă. După administrări repetate, este de aşteptat acumularea de metaboliţi în plasmă, mai ales a metabolitului principal (para-hidroxibenzoat), pentru care se anticipează o mărime de 8 ori a acumulării.

Grupe speciale de pacienţi

Sex: analiza farmacocinetică a populaţiei globale nu a arătat diferenţe marcate privind parametrii farmacocinetici ai rosiglitazonei la bărbaţi şi femei.

Vârstnici: analiza farmacocinetică a populaţiei globale a demonstrat că vârsta nu influenţează semnificativ farmacocinetica rosiglitazonei.

Copii şi adolescenţi: analizele farmacocinetice populaţionale, efectuate la 96 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani cu greutatea între 35 şi 178 kg, au sugerat o medie similară a Cl/F între copii şi adolescenţi comparativ cu adulţii. Cl/F individual la copii a fost în acelaşi interval ca în datele individuale pentru adulţi. Cl/F pare a fi independent de vârstă, dar creşte cu greutatea la pacienţii copii.

Insuficienţă hepatică: la pacienţii cu ciroză hepatică cu insuficienţă hepatică moderată (Child-Pugh B), Cmax şi ASC pentru forma nelegată au fost de 2-3 ori mai mari decât la subiecţii normali. Variabilitatea dintre subiecţi a fost mare, cu o diferenţă interindividuală pentru ASC a formei nelegate de 7 ori.

Insuficienţă renală: nu există diferenţe semnificative clinic ale farmacocineticii rosiglitazonei la pacienţii cu insuficienţă renală sau în stadiul final al bolii renale sub dializă cronică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse observate la animalele de laborator cu o posibilă relevanţă clinică au constat în: creşterea volumului plasmatic însoţită de scăderea parametrilor eritrocitari şi creşterea greutăţii cordului. S-au observat, de asemenea, creşterea greutăţii hepatice, a ALT plasmatic (numai la câine) şi a ţesutului adipos. Efecte similare au fost observate şi în cazul altor tiazolidindione.

În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere, administrarea de rosiglitazonă la şobolan în timpul perioadei de mijloc sau finale a gestaţiei a fost asociată cu decese fetale şi întârzierea dezvoltării fetale. În plus, rosiglitazona a inhibat sinteza estradiolului ovarian şi pe cea a progesteronului şi a scăzut valorile plasmatice ale acestor hormoni, ducând la afectarea ciclurilor estrogenice şi menstruale şi a fertilităţii (vezi pct. 4.4).

Pe modele animale de polipoză adenomatoasă familială (PAF), tratamentul cu rosiglitazonă în doze de 200 de ori mai mari decât doza activă farmacologic a crescut numărul tumorilor din colon. Relevanţa acestor constatări nu este cunoscută. In vitro, rosiglitazona favorizează diferenţierea şi reversia modificărilor mutagene a celulelor cancerului de colon uman. Într-o baterie de teste de genotoxicitate efectuate in vitro şi in vivo, rosiglitazona nu a demonstrat proprietăţi genotoxice; în studiile realizate în cadrul unui ciclu de viaţă la 2 specii de rozătoare nu s-au evidenţiat tumori de colon.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului

Amidonglicolat de sodiu (tip A)

Hipromeloză

Celuloză microcristalină

Lactoză monohidrat

Stearat de magneziu

Filmul comprimatului

Hipromeloză 6cP

Dioxid de titan (E171)

Macrogol 3000

Lactoză monohidrat

Triacetat de glicerol

Oxid roşu de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu blistere opace din PVC/Al conţinând 56, 112, 168 sau 180 comprimate filmate sau cutie cu blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate conţinând 56 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/137/002-004, EU/1/00/137/013, EU/1/00/137/016

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări : 11 iulie 2000

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei : 11 iulie 2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.ema.europa.eu/

 

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU

ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Glaxo Wellcome Production

Z.I. Du Terras

53100 Mayenne

Franţa

Sau

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3

09400 Aranda de Duero

Burgos

Spania

Eticheta medicamentului trebuie să conţină numele şi adresa producătorului responsabil cu eliberarea seriei.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

•Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

•Nu este cazul.

 

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 7.2 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă

Planul de management al riscului

DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 4 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă:

- Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

- În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului

- La cererea EMEA

RPAS-uri

În urma reînnoirii Autorizaţiei de punere pe piaţă, Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va depune anual RPAS-uri, cu excepţia cazului în care CHMP va decide altfel.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AVANDIA 2 mg comprimate filmate

rosiglitazonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare comprimat conţine maleat de rosiglitazonă corespunzător la 2 mg de rosiglitazonă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză; a se vedea prospectul pentru informaţii.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

56 comprimate filmate

112 comprimate filmate

168 comprimate filmate

180 comprimate filmate

56 comprimate filmate, cutie cu blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate conţinând 56 comprimate filmate.

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

A se utiliza numai conform indicaţiilor medicului.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SmithKline Beecham Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Marea Britanie

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/137/002 56 comprimate filmate

EU/1/00/137/003 112 comprimate filmate

EU/1/00/137/013 168 comprimate filmate

EU/1/00/137/016 180 comprimate filmate

EU/1/00/137/004 56 comprimate filmate, cutie cu blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate conţinând 56 comprimate filmate.

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

avandia 2 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AVANDIA 2 mg comprimate filmate

rosiglitazonă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SmithKline Beecham Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

AVANDIA 2 mg comprimate filmate

Rosiglitazonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi întrebări suplimentare, rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră şi nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

1. CE ESTE AVANDIA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

AVANDIA conţine rosiglitazonă, care este utilizată pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 la adulţi. Organismul persoanelor cu diabet de tip 2 fie nu produce suficientă insulină (un hormon care controlează nivelul zahărului din sânge), fie nu răspunde normal la insulina pe care o produce. AVANDIA ajută la reducerea nivelului zahărului din sânge, ajutând organismul să utilizeze mai bine insulina pe care o produce.

AVANDIA poate fi utilizat singur sau împreună cu alte medicamente (precum metformină sau o sulfoniluree) pentru tratamentul diabetului.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI AVANDIA

Pentru a ajuta la realizarea controlului diabetului zaharat, pe perioada administrării de AVANDIA, este important să urmaţi dieta şi stilul de viaţă recomandate de medicul dumneavoastră, farmacist sau asistent(ă) medical(ă).

Nu luaţi AVANDIA

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi AVANDIA

Copii şi adolescenţi

AVANDIA nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani, deoarece siguranţa şi eficacitatea nu sunt cunoscute.

Spuneţi medicului dumneavoastră:

Situaţii care necesită atenţie

AVANDIA şi alte medicamente pentru tratamentul diabetului pot duce la agravarea unor afecţiuni sau apariţia de reacţii adverse grave. Trebuie să supravegheaţi apariţia anumitor simptome în timpul tratamentului cu AVANDIA, pentru a reduce riscul apariţiei oricăror probleme. Vezi “Situaţii care necesită atenţie” la punctul 4.

Reînceperea ovulaţiei

La femeile care sunt infertile datorită unei condiţii care le afectează ovarele (cum este Sindromul ovarelor polichistice), poate reîncepe ovulaţia când încep să ia AVANDIA. Dacă vi se întâmplă aceasta, folosiţi o metodă adecvată de contracepţie pentru a evita posibilitatea unei sarcini neplanificate (vezi mai jos, la punctul 2 “Sarcina şi alăptarea”).

Utilizarea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente sau dacă aţi început să luaţi medicamente noi, inclusiv dintre cele pe bază de plante sau pe care le-aţi cumpărat fără prescripţie medicală.

Anumite medicamente afectează în special cantitatea de zahăr din sânge:

Sarcina şi alăptarea

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Acest medicament nu ar trebui să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

AVANDIA conţine lactoză Comprimatele de AVANDIA conţin lactoză. Pacienţii cu intoleranţă la lactoză sau afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI AVANDIA

Luaţi întotdeauna AVANDIA comprimate exact aşa cum v-a spust medicul dumneavoastră. Nu luaţi mai mult decât doza recomandată. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Cât de mult să luaţi

Doza uzuală cu care se începe tratamentul este de 4 mg pe zi. Această doză se poate lua câte un comprimat de 4 mg pe zi sau cate un comprimat de 2 mg de două ori pe zi.

După aproximativ 8 săptămâni, dacă este necesar, medicul vă poate creşte doza. Doza maximă este de 8 mg AVANDIA pe zi.

Cum să luaţi

Înghiţiţi comprimatele cu un pahar cu apă. Puteţi lua AVANDIA în timpul mesei sau după masă.

Luaţi comprimatele în acelaşi moment al zilei, în fiecare zi şi urmaţi sfaturile privind dieta dată de medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din AVANDIA

Dacă luaţi mai multe comprimate decât trebuie, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

Dacă uitaţi să luaţi AVANDIA

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi următoarea doză la timpul obişnuit.

Dacă încetaţi să luaţi AVANDIA

Luaţi AVANDIA atât timp cât recomandă medicul dumneavoastră. Dacă încetaţi să luaţi AVANDIA, zahărul din sângele dumneavoastră nu va mai fi controlat şi nu vă veţi simţi bine. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă vreţi să nu mai luaţi medicamentul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, AVANDIA poate provoca reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele.

Situaţii care necesită atenţie

Reacţii alergice: Acestea sunt foarte rare la persoanele care iau AVANDIA. Manifestările includ:

 

Retenţie hidrică şi infarct miocardic: AVANDIA poate cauza retenţie de apă (retenţie lichidiană) care duce la umflare şi creştere în greutate. Excesul de lichid din corp poate provoca înrăutăţirea problemelor cardiace sau poate duce la insuficienţă cardiacă. Aceasta este şi mai probabil dacă luaţi şi alte medicamente pentru diabet (cum este insulina sau sulfoniureea), dacă aveţi probleme cu rinichii sau dacă aveţi peste 65 ani. Cântăriţi-vă regulat; dacă luaţi în greutate rapid, spuneţi-i medicului dumneavoastră. Simptomele insuficienţei cardiace includ:

Scăderea zahărului din sânge (hipoglicemie): Dacă luaţi AVANDIA cu alte medicamente pentru diabet, este probabil ca zahărul din sânge să scadă sub nivelul normal. Primele simptome ale scăderii nivelului zahărului din sânge sunt:

Gravitatea lor poate creşte, ducând la confuzie şi pierderea conştienţei.

Afecţiuni hepatice: Înainte de a începe să luaţi AVANDIA vi se va face o analiză de sânge pentru a verifica funcţia ficatului dumneavoastră. Această verificare poate fi repetată la intervale de timp. Acestea pot fi semne ale afecţiunii hepatice:

Afecţiuni oculare: Inflamarea retinei din partea din spate a ochiului (edem macular), posibil cu vedere înceţoşată, poate fi o problemă la persoanele cu diabet zaharat. Cazuri noi sau mai grave de edem macular au apărut în puţine cazuri la persoanele care iau AVANDIA sau alte medicamente similare.

Fracturi ale oaselor: Fracturi ale oaselor pot apărea la persoanele cu diabet zaharat. Şansele ca acestea să apară pot fi mai mari la persoanele care iau AVANDIA de peste un an, în special la femei. Cele mai frecvente sunt fracturile picioarelor, braţelor şi mâinilor.

Reacţii adverse frecvente

Acestea pot afecta până la 1 din 10 persoane:

Reacţii adverse rare

Acestea pot afecta până la 1 din 1000 persoane:

Reacţii adverse foarte rare

Acestea pot afecta până la 1 din 10000 persoane:

Dacă aveţi reacţii adverse

5. CUM SE PĂSTREAZĂ AVANDIA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi AVANDIA după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Dacă aveţi medicamente pe care nu le mai folosiţi nu le aruncaţi pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine AVANDIA

Substanţa activă este rosiglitazona. Comprimatele filmate (comprimatele) de AVANDIA există în concentraţii diferite. Fiecare comprimat conţine 2 mg.

Celelalte componente sunt: amidonglicolat de sodiu (tip A), hipromeloză, hipromeloză 6cP, celuloză microcristalină, lactoză monohidrat, stearat de magneziu, dioxid de titan (E171), macrogol 3000, triacetat de glicerol şi oxid roşu de fer (E172). Comprimatele de 4 mg conţin, de asemenea, talc purificat şi oxid galben de fer (E172).

Cum arată AVANDIA şi conţinutul ambalajului

AVANDIA 2 mg comprimate sunt de culoare roz şi sunt marcate cu “GSK” pe una dintre feţe şi cu “2” pe cealaltă faţă. Comprimatele sunt ambalate în cutii cu blistere conţinând 56, 112, 168 sau 180 comprimate filmate sau în cutii cu blistere perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate conţinând 56 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj sau concentraţiile să fie comercializate în ţara dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Marea Britanie

Producător: Glaxo Wellcome Production, ZI du Terras, 53100 Mayenne, Franţa

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spania.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

Estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

Beecham Portuguesa, Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda

Te: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

 

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu

ANEXA IV

JUSTIFICAREA RECOMANDĂRII PENTRU O REÎNNOIRE SUPLIMENTARĂ A AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

JUSTIFICAREA RECOMANDĂRII PENTRU O REÎNNOIRE SUPLIMENTARĂ A AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pe baza evaluării datelor disponibile, CHMP consideră că este demonstrată în continuare adecvat şi suficient calitatea, siguranţa şi eficacitatea AVANDIA şi astfel consideră că raportul beneficiu/risc al acestui medicament continuă să fie favorabil, dar consideră că profilul său de siguranţă trebuie monitorizat cu atenţie din următoarele considerente:

Utilizarea rosiglitazonei este asociată cu un număr de evenimente adverse identificate (efecte asociate RyAPP - retenţie hidrică, inclusiv insuficienţă cardiacă, creştere în greutate, anemie, edem macular şi fracturi), precum şi potenţiale riscuri (evenimente hepatice, ischemie cardiacă în tratamentul de scurtă durată, efecte cardiovasculare pe termen lung, efecte clinice ale modificărilor lipidice şi carcinogenitate) care trebuie să fie atent monitorizate şi raportate în RPAS-urile anuale şi incluse în Planul de management al riscului.

Sunt aşteptate, de asemenea, rezultate din câteva studii, pentru a furniza răspunsuri suplimentare privind riscul de apariţie a fracturilor şi siguranţa cardiovasculară.

Ca urmare, pe baza profilului de siguranţă al AVANDIA, care necesită depunerea de RPAS-uri anuale, CHMP concluzionează că DAPP trebuie, pe baza considerentelor de farmacovigilenţă, să depună o reînnoire suplimentară la o perioadă de 5 ani.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Antidiabeticul Avandia, proscris în UE şi restricţionat în SUA Utilizarea medicamentului de combatere a diabetului Avandia, produs de grupul britanic GSK, va fi interzisă în UE şi restricţionată sever în SUA, autorităţile europene şi americane estimând - joi - că îi determină pe pacienţi să-şi asume riscuri crescute a problemelor cardiovasculare, informează AFP...
SUA: FDA a ridicat restricţiile privind antidiabeticul Avandia Agenţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a ridicat luni importantele restricţii impuse împotriva medicamentului antidiabetic Avandia, invocând rezultatele unui nou test clinic care indică faptul că acest medicament nu prezintă un risc cardiovascular mai ridicat decât celelalte medicamente...
Marile companii farmaceutice fac testări clinice în ţări cu lacune în legislaţie, printre care şi România Marile companii farmaceutice conduc numeroase experimente clinice în străinătate, în ţări în care reglementările în domeniu sunt practic inexistente şi unde agenţia guvernamentală a SUA de protecţie a consumatorului, Food and Drug Administration /FDA/, nu ajunge, iar 'greşelile' sunt închise în mormintele...
Educația persoanelor cu diabet zaharat stă la baza prevenției neuropatiei diabetice, a ulcerațiilor și amputațiilor Neuropatia diabetică este cea mai frecventă şi invalidantă complicaţie a diabetului zaharat. Una din trei persoane cu diabet zaharat este diagnosticată cu o formă de neuropatie diabetică şi se estimează că una din două persoane are de fapt această complicaţie.
Mureş: Cazurile de diabet zaharat sunt în creştere, în special în rândul femeilor Spitalul Clinic Judeţean (SCJ) Mureş a anunţat, luni, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, că în judeţul Mureş cazurile de diabet au crescut considerabil în acest an de la 732, la sfârşitul anului trecut, la 925 doar în primele 9 luni ale acestui an, în special în rândul femeilor.
Specialişti: Persoanele care au diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat trebuie să-şi examineze regulat membrele inferioare, deoarece în acest fel factorii de risc predictivi ai ulceraţiilor şi amputaţiilor vor putea fi identificaţi din timp, susţin specialiştii reuniţi la Chişinău la simpozionul "Complicaţiile microvasculare -...