CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

REPLAGAL 1mg/ml
Denumire REPLAGAL 1mg/ml
Descriere Replagal este indicat pentru terapia de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţi cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienţă de α-galactosidază A).
Denumire comuna internationala AGALSIDASUM ALFA
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 1mg/ml
Ambalaj Cutie x 10 flacoane x 1 ml conc.pt.sol.perf. intr-un flc. de 3ml
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 3,5 ml
Cod ATC A16AB03
Firma - Tara producatoare SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB - SUEDIA
Autorizatie de punere pe piata SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre REPLAGAL 1mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> rares (vizitator) : Am nevoie urgentde replagal.Are cineva>?
>> REPLAGAL 1mg/ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 1mg/ml
Prospect si alte informatii despre REPLAGAL 1mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Replagal 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine agalsidază alfa 1 mg.
Fiecare flacon de 1 ml concentrat conţine agalsidază alfa 1 mg.
Fiecare flacon de 3,5 ml concentrat conţine agalsidază alfa 3,5 mg.

Agalsidaza alfa este proteina umanăα-galactosidază A, produsă prin inginerie genetică dintr-o linie
celulară umană.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. O soluţie limpede şi incoloră.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Replagal este indicat pentru terapia de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţi cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienţă de α-galactosidază A).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Replagal trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în terapia bolnavilor cu boală Fabry sau cu alte boli metabolice ereditare.

Replagal se administrează în doză de 0,2 mg/kg o dată la două săptămâni, sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 40 minute. Pentru instrucţiuni privind prepararea şi administrarea, vezi pct.

6.6.

Pacienţi cu vârsta peste 65 ani Nu s-au efectuat studii la pacienţii cu vârsta peste 65 ani şi în prezent nu se pot face recomandări de dozaj la aceşti pacienţi, deoarece nu s-a stabilit încă siguranţa şi eficacitatea tratamentului.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică
Nu s-au efectuat studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Pacienţi cu insuficienţă renală Nu este necesară modificarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Prezenţa unei disfuncţii renale grave (eRFG <60ml/min) poate limita răspunsul renal la terapia de substituţie enzimatică. Deoarece sunt disponibile date limitate la pacienţii dializaţi sau la cei care au fost supuşi unui transplant renal, nu se recomandă modificarea dozei.

Copii şi adolescenţi Experienţa la copii şi adolescenţi este limitată. În prezent, nu se pot face recomandări de dozaj la copii (0-6 ani), deoarece siguranţa şi eficacitatea tratamentului nu au fost încă suficient stabilite. Datele clinice limitate la copii şi adolescenţi (7-18 ani) nu permit în prezent să se recomande un regim de dozare optim (vezi pct. 5.1 şi 5.2). Deoarece nu s-au observat aspecte neaşteptate privind siguranţa în timpul studiului cu durata de 6 luni cu Replagal administrat la această populaţie în doză de 0,2 mg/kg, se sugerează utilizarea acestui regim de dozare copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii idiosincrazice legate de perfuzie 13,7% dintre pacienţii adulţi trataţi cu Replagal în studii clinice au prezentat reacţii idiosincrazice legate de perfuzie. Patru din 17 (23,5%) copii şi adolescenţi cu vârsta peste 7 ani care au participat la studiile clinice au prezentat cel puţin o reacţie legată de perfuzie pe o perioadă de tratament de 4,5 ani (o durată medie de aproximativ 4 ani). Trei din 8 (37,5%) copii cu vârsta sub 7 ani au prezentat cel puţin o reacţie legată de perfuzie pe o perioadă medie de observaţie de 4,2 ani. În general, procentul de reacţii legate de perfuzie a fost semnificativ mai mic la femei decât la bărbaţi. Cele mai frecvente simptome au fost frisoane, cefalee, greaţă, hipertermie, congestia feţei şi oboseală. Mai puţin frecvent s-au raportat reacţii grave legate de perfuzie; simptomele raportate includ hipertermie, frisoane, tahicardie, urticarie, greaţă/vărsături, edem angioneurotic cu congestie laringeală, stridor şi tumefierea limbii. Alte reacţii legate de perfuzie pot include ameţealăşi hiperhidroză. Evaluarea evenimentelor cardiace a relevat faptul că reacţiile legate de perfuzie pot fi asociate cu stresul hemodinamic, care atrage după sine evenimente cardiace la pacienţii cu manifestări cardiace pre-existente ale bolii Fabry. Reacţiile legate de perfuzie au început să apară în general în primele 2-4 luni de la iniţierea tratamentului cu Replagal, deşi s-au raportat şi reacţii apărute mai târziu (după 1 an). Aceste efecte s-au redus în timp. În cazul apariţiei de reacţii cu intensitate uşoară sau moderată la perfuzie, trebuie acordată imediat asistenţă medicalăşi trebuie luate măsurile adecvate. Perfuzia poate fi întreruptă temporar (5-10 minute) până când simptomele se atenuează, pentru ca apoi să se poată relua. Este posibil ca reacţiile uşoare şi tranzitorii să nu necesite tratament medical sau întreruperea administrării perfuziei. În plus, în cazurile în care a fost necesar tratament simptomatic, tratamentul preliminar cu antihistaminice şi/sau corticosteroizi administrate intravenos sau oral, cu 1 până la 24 ore înaintea perfuziei, poate preveni reacţiile ulterioare.

Reacţii de hipersensibilitate de tip alergic Ca în cazul oricărui produs pe bază de proteine administrat intravenos, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. În cazul în care apar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie întreruptă imediat administrarea de Replagal şi trebuie instituit tratamentul adecvat. Trebuie respectate standardele medicale actuale privind tratamentul de urgenţă.

Anticorpi IgG la proteină

Ca în cazul tuturor produselor farmaceutice pe bază de proteină, pacienţii pot dezvolta anticorpi IgG la proteină. La aproximativ 24% dintre pacienţii de sex masculin trataţi cu Replagal s-a observat apariţia unui titru mic de anticorpi IgG. Pe baza unor date limitate, s-a constatat că acest procent a fost mai scăzut (7%) la copiii de sex masculin. Se pare că aceşti anticorpi IgG se dezvoltă după aproximativ 312 luni de tratament. După 12 până la 54 luni de terapie, 17% dintre pacienţii trataţi cu Replagal prezentau încă reacţii pozitive la anticorpi, în timp ce 7% indicau dezvoltarea unei toleranţe imunologice, pe baza dispariţiei în timp a anticorpilor IgG. Restul de 76% au prezentat reacţii negative la anticorpi de la iniţierea până la încetarea tratamentului. La copiii cu vârsta peste 7 ani, 1/16 pacienţi de sex masculin a prezentat reacţii pozitive la anticorpii IgG la algasidaza alfa pe durata studiului. Nu s-a semnalat nici o creştere a incidenţei evenimentelor adverse la acest pacient. La pacienţii copii cu

vârsta sub 7 ani, 0/7 pacienţi de sex masculin au prezentat reacţii pozitive la anticorpii IgG la
agalsidaza alfa. Nu s-au evidenţiat anticorpi IgE la nici un pacient tratat cu Replagal.

Pacienţi cu insuficienţă renală
Prezenţa unei disfuncţii renale grave poate limita răspunsul renal la terapia de substituţie enzimatică,
posibil din cauza modificărilor patologice ireversibile subiacente. În astfel de cazuri, afectarea funcţiei
renale rămâne în limitele previzibile ale evoluţiei naturale a bolii.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Replagal nu trebuie administrat concomitent cu clorochină, amiodaronă, benochin sau gentamicină, deoarece aceste substanţe prezintă potenţial de inhibare a activităţii α-galactosidazei intracelulare.

Deoarece α-galactosidaza A este ea însăşi o enzimă, sunt puţin probabile interacţiunile medicament-medicament mediate de citocromul P450. În studiile clinice, s-au administrat concomitent medicamente împotriva durerilor neuropatice (cum ar fi carbamazepină, fenitoinăşi gabapentin) la majoritatea pacienţilor, fără a se evidenţia interacţiuni.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Datele clinice foarte limitate privind expunerea femeilor gravide la Replagal (n=3) nu au indicat reacţii adverse la mamăşi la nou-născut. Studiile efectuate la animale nu au indicat efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii sau dezvoltării embrionare/fetale când animalele au fost expuse pe durata organogenezei. (vezi pct. 5.3).

Nu se cunoaşte dacă Replagal se excretă în laptele matern. Este necesară prudenţă atunci când medicamentul este prescris femeilor gravide sau care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Replagal nu are nici o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice cele mai frecvente reacţii adverse raportate au fost reacţiile asociate perfuziei, care au apărut la 13,7% dintre pacienţii adulţi trataţi cu Replagal. Majoritatea reacţiilor adverse au fost uşoare până la moderate. În Tabelul 1 sunt prezentate reacţiile adverse la medicament (RAM) raportate în studii clinice la cei 177 pacienţi trataţi cu Replagal, incluzând 21 pacienţi cu antecedente de boală renală în stadiu terminal, 24 de copii şi adolescenţi (7 – 17 ani) şi 17 pacienţi de sex feminin. Informaţiile sunt prezentate în funcţie de clasificarea pe organe şi sisteme şi în funcţie de frecvenţă (foarte frecvente >1/10; frecvente >1/100, <1/10; mai puţin frecvente >1/1000, <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Apariţia unui singur eveniment la un singur pacient se defineşte ca fiind mai puţin frecvent, având în vedere numărul de pacienţi trataţi. La un singur pacient pot apărea mai multe RAM.

Reacţiile adverse raportate de pacienţi cu antecedente de boală renală în stadiu terminal au fost similare cu cele raportate la populaţia de pacienţi în general.

Reacţiile legate de perfuzie (vezi şi pct. 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare) pot include şi evenimente cardiace, cum ar fi aritmii cardiace (fibrilaţie atrială, extrasistole ventriculare, tahiaritmie), ischemie miocardicăşi insuficienţă cardiacă la pacienţii cu boală Fabry cu afectarea structurii miocardului. Simptomele legate de perfuzie pot include şi ameţealăşi hiperhidroză. Cele mai frecvente au fost reacţiile uşoare legate de perfuzie, incluzând în principal frisoane, febră, congestia feţei, cefalee, greaţăşi dispnee.

Reacţiile adverse la medicament raportate la copii şi adolescenţi au fost, în general, similare celor raportate la adulţi. Cu toate acestea, au apărut mai frecvent reacţii legate de perfuzie (febră, dispnee, durere în piept) şi agravarea durerii.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism - enzime. Codul ATC: A16AB03 agalsidază alfa.

Boala Fabry este o tulburare a depozitării glicosfingolipidelor, care este provocată de activitatea deficitară a enzimei lizozomale α-galactozidaza A, ceea ce determină acumularea globotriaozilceramidei (denumităşi Gb3 sau CTH), substratul glicosfingolipidic al acestei enzime. Agalsidaza alfa catalizează hidroliza Gb3, detaşând restul terminal de galactoză din moleculă. S-a demonstrat că tratamentul cu enzimă reduce acumularea de Gb3 în numeroase tipuri de celule, inclusiv în celulele endoteliale şi parenchimatoase. Agalsidaza alfa a fost produsă dintr-o linie celulară umană pentru a asigura profilul glicozilării care poate influenţa captarea de către receptorii pentru manoză-6fosfat de pe suprafaţa celulelor-ţintă.

Siguranţa şi eficacitatea Replagal au fost evaluate în două studii randomizate, de tip dublu orb, controlate cu placebo şi în studii extinse deschise, la un total de 40 pacienţi diagnosticaţi cu boală Fabry pe baza datelor clinice şi biochimice. Pacienţilor li s-a administrat Replagal în doza recomandată de 0,2 mg/kg. 25 pacienţi au încheiat primul studiu şi au participat la studiul extins. După 6 luni de terapie, la pacienţii trataţi cu Replagal s-a constatat o reducere semnificativă a durerilor comparativ cu grupul placebo (p = 0,021), acest lucru fiind evaluat cu ajutorul Brief Pain Inventory (o scală validată pentru măsurarea durerii). Aceasta a fost asociată cu o reducere semnificativă a utilizării de medicamente pentru dureri cronice neuropatice şi a numărului de zile de tratament medicamentos pentru astfel de dureri. În studii ulterioare, la pacienţii copii şi adolescenţi de sex masculin cu vârsta peste 7 ani s-a observat o reducere a durerii după o terapie de 9 şi 12 luni cu Replagal, comparativ cu starea iniţială dinainte de tratament. Această reducere a durerii a persistat pe durata a 4 ani de tratament cu Replagal la 9 pacienţi (la pacienţii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani).

După 12 până la 18 luni de tratament cu Replagal s-a observat îmbunătăţirea calităţii vieţii (QoL), conform măsurătorilor folosind instrumente validate. La pacienţii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani se poate trage concluzia că datele clinice limitate nu indică aspecte specifice privind siguranţa.

După 6 luni de terapie, Replagal a stabilizat funcţia renală, comparativ cu afectarea acesteia înregistrată în grupul placebo. Probele de biopsie renală au evidenţiat o creştere semnificativă a procentului de glomeruli normali şi o scădere importantă a procentului de glomeruli cu extindere mezangială la pacienţii trataţi cu Replagal, comparativ cu cei din grupul placebo. După 12-18 luni de tratament de întreţinere, Replagal a îmbunătăţit funcţia renală, măsurată prin rata filtrării glomerulare a inulinei, cu 8,7 ± 3,7 ml/min. (p = 0,030). Tratamentul pe termen mai lung (48-54 luni) a avut drept rezultat stabilizarea RFG la pacienţii de sex masculin cu o valoare normală a RFG la începutul tratamentului (≥ 90 ml/min şi 1,73 m2) şi cu disfuncţie renală uşoară până la moderată (RFG 60 până la < 90 ml/min şi 1,73 m2), precum şi încetinirea ritmului de deteriorare a funcţiei renale şi a evoluţiei către stadiul terminal al bolii renale la pacienţii de sex masculin cu boală Fabry şi prezentând disfuncţie renală mai severă (RFG 30 până la < 60 ml/min şi 1,73 m2).

La pacienţii copii şi adolescenţi de sex masculin > 7 ani cu boală Fabry, hiperfiltrarea poate reprezenta manifestarea precoce a implicării funcţiei renale în evoluţia bolii. Reducerea nivelului lor hipernormal de eRFG s-a observat în decurs de 6 luni de la iniţierea tratamentului cu Replagal. După un an de tratament cu o doză de 0,2 mg/kg de agalsidază alfa din două în două săptămâni, nivelul hipernormal de eRFG a scăzut de la 143,4 ± 6,8 la 121,3 ± 5,6 ml/min/1,73 m2 în acest subgrup, iar aceste valori ale eRFG s-au stabilizat în limite normale pe durata celor 4 ani de tratament la o doză de Replagal de 0,2 mg/kg, la fel ca şi valorile eRFG ale pacienţilor care nu au prezentat hiperfiltrare.

Într-un al doilea studiu, 15 pacienţi cu hipertrofie ventriculară stângă au participat timp de 6 luni la un studiu controlat cu placebo şi apoi au fost incluşi într-un studiu extins. Tratamentul cu Replagal a determinat o reducere cu 11,5 g a masei ventriculare stângi, rezultat obţinut în studiu controlat prin măsurători efectuate cu ajutorul imagisticii prin rezonanţă magnetică (IRM), în timp ce pacienţii din grupul placebo au prezentat o creştere a masei ventriculare stângi cu 21,8 g. În plus, în primul studiu, la care au participat 25 pacienţi, Replagal a produs o reducere semnificativă a masei cardiace după 1218 luni de tratament de întreţinere (p<0,001). De asemenea, Replagal a îmbunătăţit contractilitatea miocardică, a redus durata medie a QRS şi a diminuat concomitent grosimea septului, aspecte evidenţiate prin ecocardiografie. În studiile desfăşurate, doi pacienţi cu bloc de ramură dreaptă au prezentat remisia blocului după terapia cu Replagal. Studiile deschise extinse efectuate ulterior au demonstrat o reducere semnificativă faţă de starea iniţială a masei ventriculare stângi, evidenţiată prin ecocardiografie, atât la pacienţii de sex masculin, cât şi la cei de sex feminin cu boală Fabry, pe durata a 24-36 luni de tratament cu Replagal. Reducerea masei ventriculare stângi observată prin ecocardiografie la pacienţii de sex masculin şi feminin cu boală Fabry pe durata a 24-36 luni de tratament cu Replagal s-a asociat cu o ameliorare semnificativă a simptomelor, conform măsurătorilor efectuate folosind criteriile NYHA şi CCS la pacienţii cu boală Fabry care au prezentat la începutul studiului insuficienţă cardiacă gravă sau simptome anginoase.

La copiii şi adolescenţii de sex masculin > 7 ani, variabilitatea ritmului cardiac a fost anormală la începutul terapiei şi s-a ameliorat după 6 luni de tratament cu Replagal la 15 băieţi. Ameliorarea s-a menţinut la 9 băieţi pe o durată de 4 ani în care li s-au administrat doze de 0,2 mg/kg de Replagal într

o extensie pe termen lung a studiului cu design deschis. Masa ventriculară stângă stabilită individual, indexată la înălţime2.7, a fost în limite normale pentru copiii şi adolescenţii cu vârsta peste 7 ani (<39 g/m2,7 la băieţi) la începutul tratamentului. Pe durata celor 4,5 ani de tratament s-a observat o reducere relativă a valorii medii a MVS cu 11%. La iniţierea tratamentului, masa ventriculară stângă stabilită individual indexată la înălţime2,7 a fost la limita normalului sau mărită (>95%) la 5/6 copii cu vârsta sub 7 ani (<39 g/m2,7 la băieţi).Valorile IMVS la toţi cei 5 copii au scăzut, ajungând în limite normale după începerea tratamentului.

În comparaţie cu placebo, terapia cu Replagal a determinat şi reducerea acumulării de Gb3. După primele 6 luni de terapie, s-au constatat scăderi medii de aproximativ 20-50% în plasmă, în sedimentul urinar şi în biopsiile hepatice, renale şi cardiace. După 12-18 luni de tratament s-a constatat o reducere cu 50-80% în plasmăşi în sedimentul urinar. Efectele metabolice s-au asociat şi cu o creştere semnificativă a greutăţii corporale, a sudoraţiei şi a nivelului de energie. În concordanţă cu efectele clinice ale Replagal, tratamentul cu enzimă a determinat o acumulare redusă de Gb3 în multe tipuri de celule, inclusiv în celulele glomerulare renale şi epiteliale tubulare, în celulele endoteliale capilare renale (celulele endoteliale capilare dermice şi cardiace nu au fost examinate) şi în miocitele cardiace.

La copiii de sex masculin cu boală Fabry, concentraţia plasmatică a Gb3 a scăzut cu 40-50% după 6 luni de tratament cu Replagal 0,2 mg/kg, această reducere persistând după o perioadă totală de 4 ani de tratament la 11 pacienţi.

Nu s-a demonstrat că anticorpii la agalsidaza alfa ar fi asociaţi cu efecte clinice semnificative asupra siguranţei (de exemplu reacţii la perfuzie) sau a eficacităţii.

Se poate lua în considerare administrarea perfuziei cu Replagal acasă pentru pacienţii care tolerează bine perfuzia.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

S-au administrat doze unice cuprinse între 0,007 şi 0,2 mg enzimă/kg unor pacienţi adulţi de sex masculin sub formă de perfuzii intravenoase cu durata de 20-40 minute, în timp ce la pacienţii de sex feminin s-au administrat 0,2 mg enzimă/kg sub formă de perfuzie cu durata de 40 minute. Proprietăţile farmacocinetice au rămas practic neafectate de doza de enzimă. După o singură doză intravenoasă de 0,2 mg/kg, agalsidaza alfa a prezentat o distribuţie bifazicăşi un profil bifazic de eliminare din circulaţie. Nu s-au constatat diferenţe semnificative între parametrii farmacocinetici la pacienţii de sex masculin comparativ cu cei de sex feminin. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al proteinei a fost de aproximativ 108 ± 17 minute la bărbaţi şi de 89 ± 28 minute la femei, iar volumul de distribuţie a fost de aproximativ 17% din greutate la ambele sexe. Valoarea clearance-ului normalizat în funcţie de greutate a fost de 2,66 la bărbaţi şi, respectiv de 2,10 ml/min şi kg la femei. Deoarece proprietăţile farmacocinetice ale agalsidazei alfa sunt similare la pacienţii de sex masculin şi la cei de sex feminin, se preconizeazăşi ca distribuţia ţesutului în principalele ţesuturi şi organe să prezinte valori comparabile la pacienţii de sex masculin şi la cei de sex feminin.

La copii (cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani), Replagal administrat în doză de 0,2 mg/kg s-a eliminat mai repede din circulaţie decât la adulţi. Clearance-ul mediu al Replagal la copii (7-11 ani), adolescenţi (12-18 ani) şi adulţi a fost de 4,2 ml/min şi kg, 3,1 ml/min şi kg şi, respectiv 2,3 ml/min şi kg. Datele farmacodinamice sugerează că, la o doză de 0,2 mg/kg Replagal, reducerile de Gb3 din plasmă sunt mai mult sau mai puţin comparabile la adolescenţi şi la copii mici (vezi pct. 5.1).

Dupăşase luni de tratament cu Replagal, 12 din 28 pacienţi de sex masculin au prezentat parametri farmacocinetici modificaţi, inclusiv o creştere aparentă a clearance-ului. Aceste modificări au fost asociate cu apariţia de anticorpi la agalsidază alfa cu titru mic, însă la pacienţii incluşi în studiu nu s-au constatat efecte semnificative clinic, în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea.

Pe baza analizei biopsiilor hepatice înainte şi după administrarea dozei la bărbaţi cu boală Fabry, timpul de înjumătăţire tisular a fost estimat ca depăşind 24 ore, iar asimilarea hepatică a enzimei a fost apreciată la 10% din doza administrată

Agalsidaza alfa este o proteinăşi, de aceea: 1) nu se anticipează să se lege de proteine; 2) se anticipează ca metabolizarea să urmeze calea altor proteine, adică aceea a hidrolizei peptidelor; 3) este improbabil ca ea să fie implicată în interacţiunile medicament-medicament.

Eliminarea renală a agalsidazei alfa este considerată o cale minoră de epurare, deoarece parametrii farmacocinetici nu sunt modificaţi de insuficienţa renală. Deoarece se anticipează că metabolizarea se produce prin hidroliza peptidelor, se poate considera că insuficienţa hepatică nu afectează farmacocinetica agalsidazei alfa într-un mod semnificativ clinic.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor privind toxicitatea după doze repetate. Nu este de aşteptat existenţa unui potenţial genotoxic şi carcinogen. Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la femelele de şobolan şi iepure nu au evidenţiat efecte asupra sarcinii sau dezvoltării fătului. Nu s-au efectuat studii privind naşterea sau dezvoltarea peri/postnatală. Nu s-a stabilit dacă Replagal traversează placenta.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Hidroxid de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani
S-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei diluate pe o perioadă de 24 ore, la 25°C.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este folosit imediat,
timpul şi condiţiile de păstrare în stare diluată, înainte de utilizare, constituie responsabilitatea
utilizatorului şi în mod normal nu trebuie să depăşească 24 ore la temperaturi între 2-8°C, dacă
diluarea nu s-a efectuat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă într-un flacon de 3 ml (sticlă de tip I) cu un dop (din butilcauciuc acoperit cu fluoro-răşină), un sigiliu (aluminiu) şi capac flip-off. Ambalaje cu 1, 4 sau 10 flacoane.

3,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă într-un flacon de 5 ml (sticlă de tip I) cu un dop (din butilcauciuc acoperit cu fluoro-răşină), un sigiliu (aluminiu) şi capac flip-off. Ambalaje cu 1, 4 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 • Calculaţi doza şi numărul de flacoane de Replagal necesare.
 • Diluaţi volumul total de concentrat de Replagal necesar în 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Trebuie precauţie specială pentru a asigura sterilitatea soluţiilor preparate, deoarece Replagal nu conţine nici un conservant sau agent bacteriostatic; a se respecta tehnicile aseptice. După diluare, soluţia trebuie amestecată uşor, însă nu agitată.
 • Înainte de administrare, soluţia trebuie verificată vizual pentru a evidenţia eventualele particule şi modificări de culoare.
 • Administraţi soluţia perfuzabilă pe o durată de 40 minute, folosind o linie intravenoasă cu filtru integral. Deoarece substanţa nu conţine conservanţi, se recomandă ca administrarea să înceapă cât mai curând posibil şi în interval de 3 ore de la diluare.
 • Nu perfuzaţi Replagal concomitent cu alte medicamente prin intermediul aceleiaşi linii intravenoase.
 • Pentru unică folosinţă. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd, Suedia Tel: +46 8 5449 6400 Fax: +46 8 5449 6429

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/189/001-006

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03/08/2001 Date ultimei reînnoiri: 03/08/2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

TK3 205 Alewife Brook Parkway Cambridge, MA 02138 SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Shire Human Genetic Therapies AB Åldermansgatan 13, 227 64 Lund Suedia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Trebuie depuse anual RPAS în perioada în care se realizează reevaluarea anuală.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

1a. Studiul de cinci ani axat pe obiective clinice

Se va efectua un studiu clinic cu un număr adecvat de pacienţi de ambele sexe, pentru evaluarea efectelor pe termen lung ale tratamentului cu agalsidază alfa asupra frecvenţei evenimentelor clinice cum sunt cele care apar ca rezultat al patologiei vasculare cerebrale şi cardiovasculare, precum şi al insuficienţei renale. În acest grup de populaţie studiată, un accent special se pune pe evaluarea evoluţiei, inclusiv a reversibilităţii, disfuncţiilor de organ. Pentru comparaţie, se colectează date retroactive de la subiecţi de control.

1b. Studiul de dozare alternativă

Se efectuează o evaluare a schemelor de dozare alternative iniţiale. Raportul final se depune la încheierea studiului.

1c. Studiul privind doza de întreţinere

Evaluarea schemelor pentru tratamentul de întreţinere şi a metodelor de monitorizare se efectuează după încheierea evaluării rezultatelor studiului de 5 ani. Raportul final se depune la încheierea studiului.

2a. Studii la copii:

Rezultatele analizelor farmacocinetice suplimentare aparţinând unui studiu pediatric cu doze de întreţinere (TKT029) se depun la finalizarea acestora.

2b. Reacţii adverse Datele privind reacţiile adverse provenite din studiul TKT023 şi oricare alte date disponibile referitoare la pacienţii pediatrici se supun analizei pe grupe de vârstăşi se prezintă în cadrul următorului raport anual de reevaluare. Compania va clarifica dacă reacţiile adverse raportate privind exacerbarea durerii, reacţiile apărute la perfuzie, rinofaringita şi tusea apar relativ mai frecvent la copiii de vârste mai mici (comparativ cu cei cu vârste mai mari) şi/sau dacă acest fenomen apare din cauza supradozajului relativ.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJ SECUNDAR / FLACON 3,5 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Replagal 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Agalsidază alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine agalsidază alfa 3,5 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat polisorbat 20 clorură de sodiu hidroxid de sodiu apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 x 3,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

4 x 3,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 10 x 3,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}
A se folosi în interval de 3 ore de la diluare

16

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd, Suedia Tel: +46 8 5449 6400 Fax: +46 8 5449 6429

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/189/001

EU/1/01/189/002

EU/1/01/189/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON 3,5 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Replagal 1 mg/ml concentrat steril Agalsidază alfa Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3,5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJ SECUNDAR / FLACON 1 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Replagal 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Agalsidază alfa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine agalsidază alfa 1 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat polisorbat 20 clorură de sodiu hidroxid de sodiu apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 x 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

4 x 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 10 x 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}
A se folosi în interval de 3 ore de la diluare

19

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd, Suedia Tel: +46 8 5449 6400 Fax: +46 8 5449 6429

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/189/004

EU/1/01/189/005

EU/1/01/189/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON 1 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Replagal 1 mg/ml concentrat steril Agalsidază alfa Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Replagal 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Agalsidază alfa

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. -Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. -Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ

nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Replagal şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Replagal
 3. Cumsă luaţi Replagal
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Replagal
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE REPLAGAL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă din Replagal este agalsidaza alfa (1mg/ml). Agalsidaza alfa este o formă a enzimei umane α-galactosidază. Aceasta este produsă prin activarea genei răspunzătoare de formarea de αgalactosidază A în celule. Apoi enzima se extrage din celule şi se transformă într-un concentrat steril pentru soluţie perfuzabilă.

Replagal se foloseşte pentru tratamentul bolii Fabry. Se utilizează ca terapie de substituţie enzimatică atunci când nivelul enzimei în organism este mai scăzut comparativ cu nivelul normal, cum se întâmplă în boala Fabry.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI REPLAGAL

Nu luaţi Replagal

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la agalsidază alfa sau la oricare dintre celelalte componente ale Replagal.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Replagal

Dacă observaţi oricare dintre aceste efecte pe durata administrării perfuziei sau ulterior, spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră:

- febră mare, frisoane, transpiraţie, creşterea frecvenţei bătăilor inimii;

- vărsături;

- stare de confuzie;

- urticarie, mâncărimi sau erupţii cutanate;

- umflarea mâinilor, a picioarelor, gleznelor, feţei, buzelor, gurii sau gâtului, care pot provoca dificultăţi în înghiţire sau în respiraţie;

- durere sau sensibilitate în piept, muşchi sau articulaţii.

Medicul dumneavoastră poate întrerupe temporar perfuzia (5–10 min) până la dispariţia simptomelor şi apoi o poate relua.

Medicul dumneavoastră poate, de asemenea, să trateze simptomele cu alte medicamente (antihistaminice sau corticosteroizi).

De cele mai multe ori puteţi fi tratat în continuare cu Replagal, chiar dacă apar aceste simptome.

Dacă prezentaţi o reacţie alergică severă (de tip anafilactic), administrarea de Replagal se întrerupe imediat, iar medicul dumneavoastră trebuie să instituie un tratament adecvat.

Dacă tratamentul cu Replagal determină producerea de anticorpi de către organism, Replagal continuă să îşi facă efectul, iar anticorpii pot să dispară cu timpul.

Utilizarea la copii

Sunt disponibile date clinice limitate la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani. Nu s-au observat probleme neaşteptate de siguranţă în timpul studiilor cu Replagal la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani. După tratamentul cu Replagal cu doze de 0,2 mg/kg o dată la două săptămâni, modificările parametrilor clinici ai bolii Fabry la copii şi adolescenţi au fost similare cu cele observate anterior în studiile la pacienţi adulţi cu boală Fabry.

Utilizarea altor medicamente

Nu se cunoaşte nici o interacţiune între Replagal şi alte medicamente.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Replagal cu alimente şi băuturi

Sunt improbabile interacţiunile cu alimente sau băuturi.

Sarcina şi alăptarea

Datele clinice foarte limitate la femeile gravide tratate cu Replagal (n=4) nu au evidenţiat reacţii adverse la mamăşi la nou-născut. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Puteţi conduce vehicule şi folosi utilaje în timp ce luaţi Replagal.

3. CUM SĂ LUAŢI REPLAGAL

Înainte de utilizare, Replagal trebuie diluat însoluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). După diluare, Replagal se administrează într-o venă, de obicei în braţ.

Doza uzuală pentru o perfuzie este de 0,2 mg pentru fiecare kg din greutatea dumneavoastră corporală. Aceasta înseamnă aproximativ 14 mg sau 4 flacoane (flacoane din sticlă) de Replagal în cazul unei persoane cu greutate medie (70 kg). Perfuzia se administrează o dată la două săptămâni.

De fiecare dată când sunteţi tratat, durează 40 minute până când Replagal este introdus într-o venă. Tratamentul vi se face sub supravegherea unui medic specializat în tratarea bolii Fabry.

Dacă uitaţi să luaţi Replagal

Dacă aţi omis o perfuzie cu Replagal, rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Replagal poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Majoritatea reacţiilor adverse sunt slabe până la moderate. Aproximativ 1 din 7 pacienţi pot prezenta o reacţie pe durata unei perfuzii cu Replagal sau după aceea. Aceste reacţii includ frisoane, dureri de cap, greaţă, febră, înroşirea bruscă a feţei (roşeaţă) şi oboseală. Cu toate acestea, unele reacţii pot fi grave şi pot necesita tratament.

Reacţiile adverse foarte frecvente (care apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi) includ următoarele:

- dureri de cap

- înroşirea bruscă a feţei (roşeaţă)

- greaţă

- frisoane, febră

- stare generală de durere sau disconfort, oboseală.

Reacţiile adverse frecvente (care apar la mai puţin de 1 din 10 pacienţi trataţi) includ următoarele:

- furnicături, amorţeală sau durere în degetele de la mâini sau de la picioare, schimbarea gustului alimentelor, lăcrimarea ochilor, ţiuit în urechi, tremurături, instabilitate, somn prelungit

- palpitaţii, creşterea frecvenţei bătăilor inimii, creşterea tensiunii arteriale

- tuse, durere sau senzaţie de apăsare la nivelul toracelui anterior, răguşeală, faringită sau senzaţie de nod în gât, secreţii vâscoase în gât, scurgeri nazale

- vărsături, durere sau disconfort abdominal, diaree

- acnee, piele înroşită sau pătată, mâncărimi pe piele, erupţii la locul de perfuzare

- dureri de spate sau la nivelul membrelor, umflarea extremităţilor sau a articulaţiilor

- senzaţie de frig sau de cald, simptome asemănătoare gripei, stare generală de rău

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ REPLAGAL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Replagal după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Nu utilizaţi Replagal dacă observaţi o decolorare sau prezenţa altor particule.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Replagal

- Substanţa activă este agalsidaza alfa

- Celelalte componente sunt: Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Hidroxid de sodiu Apă pentru preparate injectabile

Cum arată Replagal şi conţinutul ambalajului

Replagal este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Medicamentul dumneavoastră este disponibil
în flacoane care conţin fie 1 mg/1 ml, fie 3,5 mg/ 3,5 ml agalsidază alfa. Sunt disponibile ambalaje cu
1, 4 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11 D, 182 33 Danderyd, Suedia Tel: +46 8 5449 6400 Fax: +46 8 5449 6429

Producătorul

Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, Suedia

Acest prospect a fost aprobat în

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.
Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind
acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile
şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a
Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
Există, de asemenea, link-uri cu alte website-
uri despre boli rare şi tratamente.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni privind folosirea, manipularea şi eliminarea

 1. Calculaţi doza şi numărul de flacoane de Replagal necesare.
 2. Diluaţi volumul total necesar de concentrat de Replagal în 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu (0,9%w/v). Trebuie să se acorde o atenţie deosebită asigurării sterilităţii soluţiilor preparate, deoarece Replagal nu conţine nici un conservant sau agent bacteriostatic; a se respecta tehnicile aseptice. După diluare, soluţia trebuie amestecată uşor, însă nu agitată.
 3. Înainte de administrare, soluţia trebuie verificată vizual pentru depistarea eventualelor particule şi a modificărilor de culoare.
 4. Administraţi soluţia perfuzabilă pe o durată de 40 minute, folosind o linie intravenoasă cu filtru integral. Deoarece substanţa nu conţine conservanţi, se recomandă ca administrarea să înceapă cât mai curând posibil şi în interval de 3 ore de la diluare. Cu toate acestea, s-a demonstrat stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei diluate pe o durată de 24 ore la 25°C.
 5. Nu perfuzaţi Replagal concomitent cu alte medicamente prin intermediul aceleiaşi linii intravenoase.
 6. Pentru unică folosinţă. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.