CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

DYNASTAT 40mg
Denumire DYNASTAT 40mg
Descriere Indicat în tratamentul pe termen scurt al durerii post-operatorii.Decizia de a prescrie un inhibitor selectiv al COX-2 trebuie să se bazeze pe evaluarea individuală a riscurilor generale pentru pacient
Denumire comuna internationala PARECOXIBUM
Actiune terapeutica ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE NESTEROIDIENE INHIBITORI COX
Prescriptie S/P-RF - Medicamente eliberate in locatii speciale (spitale) si prescriptia se retine in farmacie
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 40mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 40 mg pulb. + 1 fiola x 2 ml solv.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC M01AH04
Firma - Tara producatoare PHARMACIA LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre DYNASTAT 40mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> laura (vizitator) : poate fi folosit ser fiziologic pentru dilutie in loc de solventul din cutie
>> Dr. Petre : Da
>> Nicoleta (vizitator) : Se elibereaza si fara reteta?Daca se elibereaza cu reteta aceasta este compensata?Cu cat?
>> dr. Oana Iordache : Aveti nevoe de reteta dar nu cred ca se compenseaza.Intrebati medicul de familie in legatura cu posibilitatea...
>> ciobanu cristina (vizitator) : unde pot gasii de cumparat dynastat de 40 mg...?am nevoie urgent..
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
>> DYNASTAT 20mg Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 20mg >> DYNASTAT 20mg Pulbere pentru solutie injectabila, 20mg >> DYNASTAT 20mg Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 20mg >> DYNASTAT 40mg Pulbere pentru solutie injectabila, 40mg >> DYNASTAT 40mg Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 40mg
Prospect si alte informatii despre DYNASTAT 40mg, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynastat 40 mg pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Flacon a 40 mg: Fiecare flacon conţine parecoxib 40 mg (sub formă de parecoxib sodic 42,36 mg)

pentru reconstituire. După reconstituire, concentraţia finală de parecoxib este de 20 mg/ml.

După reconstituire cu soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), Dynastat conţine sodiu aproximativ 0,44 mEq pe flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Pulbere de culoare albă sau aproape albă.

Solvent: soluţie clară, incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Indicat �n tratamentul pe termen scurt al durerii post-operatorii.

Decizia de a prescrie un inhibitor selectiv al COX-2 trebuie să se bazeze pe evaluarea individuală a riscurilor generale pentru pacient (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza recomandată este de 40 mg �n administrare intravenoasă (i.v.) sau intramusculară (i.m.), urmată de 20 mg sau 40 mg la intervale de 6-12 ore, �n funcţie de necesităţi, fără a se depăşi 80 mg pe zi.

Injectarea i.v. in bolus poate fi făcută rapid, direct �n venă sau �ntr-o linie intravenoasă deja montată.

Injectarea i.m. se va face lent şi profund �n masa musculară (vezi pct. 6.6 pentru instrucţiuni privind reconstituirea).

C�nd Dynastat este mixat �n soluţie cu alte medicamente, se poate produce precipitare şi, de aceea,

Dynastat nu trebuie amestecat cu alte medicamente, fie pentru reconstituire, fie pentru injectare. La acei pacienţi la care trebuie folosit acelaşi sistem de injectare pentru administrarea unui alt medicament, sistemul de injectare trebuie spălat �n mod corespunzător �nainte şi după administrarea

Dynastat, folosind o soluţie compatibilă.

Compatibilitatea soluţiei reconstituite cu alte soluţii i.v.

După reconstituire cu solvenţii acceptaţi, Dynastat poate fi injectat numai i.v. sau i.m. sau folosind o linie i.v. cu:

soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)

soluţie perfuzabilă de glucoză 50 g/l (5%)

soluţie injectabilă de clorură de sodiu 4,5 mg/ml (0,45%) şi glucoză 50 g/l (5%)

soluţie injectabilă Ringer-Lactat

43

Injectarea printr-un sistem de administrare i.v. a glucozei 50 g/l (5%) �n soluţie injectabilă Ringer-

Lactat sau a altor soluţii i.v. nemenţionate �n acest punct nu este recomandată, deoarece poate precipita soluţia Dynastat.

V�rstnici: �n general, nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii v�rstnici (≥ 65 ani). Totuşi, pentru pacienţii v�rstnici cu greutate mai mică de 50 kg, se recomandă �nceperea tratamentului cu jumătate din doza de Dynastat recomandată uzual şi reducerea dozei maxime la 40 mg pe zi (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică: �n general, la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară (scor Child-Pugh 5-6) nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-9),

tratamentul cu Dynastat trebuie �nceput cu prudenţă, cu jumătate din doza recomandată uzual, iar doza maximă se reduce la 40 mg pe zi. Nu există experienţă clinică la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (scor Child-Pugh ≥10), de aceea utilizarea la aceşti pacienţi este contraindicată (vezi pct. 4.3 şi 5.2).

Insuficienţă renală: Pe baza datelor farmacocinetice, nu este necesară reducerea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară p�nă la moderată (clearance al creatininei 30-80 ml/min) sau severă

(clearance al creatininei <30 ml/min). Totuşi, la pacienţii cu insuficienţă renală sau la cei care au tendinţă la retenţie lichidiană, administrarea Dynastat se va face cu prudenţă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Copii şi adolescenţi: Nu există experienţă privind utilizarea Dynastat la copii şi adolescenţi. De aceea,

Dynastat nu este recomandat la aceşti pacienţi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi (vezi pct. 6.1).

Antecedente de reacţii alergice grave la orice tip de medicament, �n special reacţii cutanate, cum sunt sindromul Stevens-Johnson, necroliza epidermică toxică, eritemul polimorf sau la pacienţi cu hipersensibilitate cunoscută la sulfonamide (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Ulcer gastro-duodenal activ sau hemoragie gastro-intestinală (GI).

Pacienţi cu antecedente de bronhospasm, rinită acută, polipoză nazală, edem angioneurotic, urticarie sau alte reacţii de tip alergic după administrarea de acid acetilsalicilic, antiinflamatorii nesteroidiene

(AINS), inclusiv inhibitori de COX-2 (ciclooxigenază-2).

Al treilea trimestru de sarcină şi perioada alăptării (vezi pct. 4.6 şi 5.3).

Disfuncţie hepatică severă (albumină serică <25 g/l sau scor Child-Pugh ≥ 10).

Boală intestinală inflamatorie.

Insuficienţă cardiacă congestivă (NYHA II-IV).

Tratamentul durerii postoperatorii după bypass-ul coronarian (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Cardiopatie ischemică, arteriopatii periferice şi/sau boli cerebrovasculare confirmate.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Experienţa clinică cu Dynastat administrat pe perioade mai lungi de 3 zile este limitată.

Din cauza posibilului risc de creştere a reacţiilor adverse la doze mari de parecoxib, alţi inhibitori de

COX-2 şi AINS, �n cazul creşterii dozei de parecoxib pacienţii trebuie supravegheaţi, iar dacă nu se constată creşterea eficacităţii, trebuie avute �n vedere alte opţiuni terapeutice (vezi pct. 4.2).

44

Inhibitorii COX-2 au fost asociaţi cu un risc crescut de evenimente adverse cardiovasculare şi trombotice �n cazul administrării prelungite. Nu a fost determinată dimensiunea exactă a riscului asociat cu administrarea unei doze unice, nici durata exactă a tratamentului asociată cu riscul crescut.

Pacienţii cu factori de risc semnificativi pentru evenimente cardiovasculare (de exemplu: hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu parecoxib numai după o evaluare medicală atentă (vezi pct. 5.1).

Dacă la aceşti pacienţi apar dovezi clinice de agravare a simptomelor clinice specifice, trebuie luate măsuri adecvate, inclusiv �ntreruperea tratamentului cu parecoxib, dacă este necesar (vezi pct. 5.1).

Dynastat nu a fost studiat �n alte intervenţii de revascularizare cardiovasculară dec�t bypass-ul coronarian. Studii �n cadrul altor intervenţii chirurgicale dec�t bypass-ul coronarian au inclus doar pacienţi cu stadiu fizic de clasă I-III conform clasificării ASA (American Society of Anaesthesiology).

Inhibitorii de COX-2 nu pot substitui acidul acetilsalicilic �n profilaxia bolilor cardiovasculare tromboembolice, deoarece nu au proprietăţi antiplachetare. De aceea, tratamentul antiplachetar nu trebuie �ntrerupt (vezi pct. 5.1).

La pacienţi trataţi cu parecoxib, au fost constatate complicaţii la nivelul tractului gastro-intestinal superior [perforaţii, ulcere sau hemoragii (PUH)], uneori letale. Se recomandă prudenţă �n cazul tratării pacienţilor cu risc de complicaţii gastro-intestinale la tratamentul cu AINS: persoane v�rstnice,

pacienţi trataţi concomitent cu orice alt AINS sau acid acetilsalicilic sau pacienţi cu antecedente gastro-intestinale, cum sunt ulceraţiile şi hemoragiile GI. �n cazul tratamentului cu parecoxib sodic concomitent cu acidul acetilsalicilic (chiar şi la doze mici), există o creştere suplimentară a riscului de apariţie a reacţiilor adverse gastro-intestinale (ulceraţii gastro-intestinale sau alte complicaţii gastrointestinale).

Dynastat a fost studiat �n tratamentul chirurgical dentar, ortopedic, ginecologic (mai ales histerectomie)

şi by-pass coronarian. Experienţa �n alte tipuri de intervenţii chirurgicale, cum sunt cele gastrointestinale sau urologice, este limitată.

�n cadrul supravegherii după punerea pe piaţă la pacienţii trataţi cu parecoxib au fost raportate reacţii cutanate grave, inclusiv eritem multiform, dermatită exfoliativă şi sindrom Stevens-Johnson. �n plus,

reacţii cutanate grave, unele fatale, inclusiv necroliza epidermică toxică, au fost raportate �n cadrul supravegherii după punerea pe piaţă la pacienţii trataţi cu valdecoxib (metabolitul activ al parecoxibului) şi nu pot fi excluse �n cazul parecoxibului (vezi pct. 4.8). Riscul acestor reacţii pare mai mare la �nceputul tratamentului, debutul reacţiei fiind, �n majoritatea situaţiilor, �n prima lună de tratament.

Medicul trebuie să monitorizeze �n mod adecvat orice reacţiei cutanată gravă �n timpul tratamentului,

de exemplu prin consultaţii suplimentare ale pacientului. Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat medicului orice reacţie cutanată.

Tratamentul cu parecoxib trebuie �ntrerupt la prima apariţie a erupţiei cutanate, leziunilor mucoaselor,

sau a altor semne de hipersensibilitate. Se cunosc reacţii cutanate grave la tratamentul cu AINS,

inclusiv cu inhibitori selectivi de COX-2, ca şi �n cazul altor medicamente. Totuşi, rata evenimentelor cutanate grave raportate pare mai mare �n cazul valdecoxibului (metabolitul activ al parecoxibului) faţă de alţi inhibitori selectivi de COX-2. Pacienţii cu alergie la sulfonamide �n antecedente prezintă un risc crescut de apariţie a reacţiilor cutanate (vezi pct. 4.3). Pacienţii fără alergie la sulfonamide �n antecedente pot prezenta, de asemenea, un risc de apariţie a reacţiilor cutanate grave.

Experienţa după punerea pe piaţă a valdecoxibului şi parecoxibului a cuprins rapoarte de reacţii de hipersensibilitate (reacţii anafilactice şi edem angioneurotic) (vezi pct. 4.8). Unele dintre aceste reacţii au fost �nregistrate la pacienţii cu reacţii de tip alergic la sulfonamide �n antecedente (vezi pct. 4.3).

Tratamentul cu parecoxib trebuie �ntrerupt de la prima manifestare de hipersensibilitate.

�n cadrul supravegherii după punerea pe piaţă a parecoxibului au fost raportate cazuri de insuficienţă renală acută (vezi pct. 4.8). Dynastat trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală

45

(vezi pct. 4.2), hipertensiune arterială, pacienţii cu funcţie cardiacă sau hepatică compromisă sau �n alte situaţii care predispun la retenţie lichidiană, deoarece inhibarea sintezei de prostaglandine poate duce la afectarea funcţiei renale şi la retenţie lichidiană �n organism.

La pacienţii deshidrataţi, iniţierea tratamentului cu Dynastat trebuie făcută cu prudenţă. �n acest caz,

�nainte de iniţierea tratamentului cu Dynastat, este recomandată rehidratarea pacienţilor.

Dynastat trebuie folosit cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-

9) (vezi pct. 4.2).

Dacă �n timpul tratamentului disfuncţia oricăruia dintre organele şi sistemele de mai sus se agravează,

trebuie luate măsuri adecvate, inclusiv �ntreruperea tratamentului cu parecoxib sodic, dacă este necesar.

Tratamentul cu Dynastat poate masca febra şi alte semne de inflamaţie (vezi pct. 5.1). �n cazuri izolate,

�n asociere cu utilizarea AINS şi, �n studiile non-clinice, cu Dynastat, a fost observată agravarea infecţiilor ţesuturilor moi (vezi pct. 5.3). Este necesară prudenţă la pacienţii chirurgicali care primesc

Dynastat, cu monitorizare pentru a depista eventuala apariţie a semnelor de infecţie la locul inciziei.

Asocierea Dynastat cu warfarină sau alte anticoagulante orale se va face cu prudenţă (vezi pct. 4.5).

�n cazul femeilor care doresc să răm�nă gravide, nu este recomandată folosirea Dynastat, ca şi a oricărui medicament care inhibă ciclooxigenaza/sinteza de prostaglandine (vezi pct. 4.6 şi 5.1).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Studii de interacţiune au fost efectuate numai la adulţi.

Interacţiuni farmacodinamice

La pacienţii care primesc warfarină sau alte anticoagulante orale se va monitoriza tratamentul anticoagulant, �n special �n primele zile de la iniţierea terapiei cu Dynastat, deoarece aceşti pacienţi au risc crescut de complicaţii hemoragice. De aceea, la pacienţii trataţi cu anticoagulante orale, timpul

INR de protrombină trebuie monitorizat cu atenţie, mai ales �n primele zile de la iniţierea tratamentului cu parecoxib sau de la modificarea dozei acestuia (vezi pct. 4.4).

Dynastat nu are efect asupra inhibării agregării plachetare şi asupra modificării timpilor de s�ngerare mediate de către acidul acetilsalicilic. Studiile clinice au arătat că Dynastat poate fi asociat cu doze mici de acid acetilsalicilic (≤ 325 mg). �n aceste studii, ca şi �n cazul altor AINS, �n timpul administrării concomitente de acid acetilsalicilic �n doze mici, s-a observat un risc crescut de ulceraţii gastro-intestinale sau alte complicaţii gastro-intestinale faţă de utilizarea de parecoxib �n monoterapie

(vezi pct. 5.1).

Administrarea concomitentă a parecoxibului sodic şi heparinei nu a modificat proprietăţile farmacodinamice ale heparinei (timpul parţial de tromboplastină activată), comparativ cu administrarea heparinei �n monoterapie.

AINS pot reduce efectul diureticelor şi al antihipertensivelor. Ca şi �n cazul AINS, riscul instalării insuficienţei renale acute poate fi mai mare dacă se administrează parecoxib sodic concomitent cu inhibitori ai ECA sau cu diuretice.

S-a sugerat că administrarea concomitentă a AINS cu ciclosporină sau tacrolimus creşte efectul nefrotoxic al acestora din urmă. Dacă se administrează parecoxib sodic concomitent cu unul din aceste medicamente, funcţia renală trebuie monitorizată.

Dynastat poate fi administrat concomitent cu analgezicele opioide. La utilizarea Dynastat concomitent cu morfina, se poate folosi o doză mai mică (cu 28-36%) de morfină pentru a obţine acelaşi nivel clinic de analgezie.

46

Efecte ale altor medicamente asupra farmacocineticii parecoxibului (sau metabolitului său activ

valdecoxibul)

Parecoxibul este hidrolizat rapid la metabolitul său activ valdecoxib. Studiile efectuate la om au arătat că metabolizarea valdecoxibului este mediată �n special de către izoenzimele CYP3A4 şi 2C9.

Expunerea plasmatică (ASC şi Cmax) la valdecoxib a crescut (cu 62%, respectiv 19%) �n condiţiile administrării Dynastat �n asociere cu fluconazol (care inhibă �n special CYP2C9), indic�nd faptul că

doza de parecoxib sodic trebuie redusă la pacienţii care primesc tratament cu fluconazol.

Expunerea plasmatică (ASC şi Cmax) la valdecoxib a crescut (cu 38%, respectiv 24%) �n condiţiile administrării Dynastat �n asociere cu ketoconazol (care inhibă CYP3A4), totuşi, �n general, nu este necesară ajustarea dozei de parecoxib sodic la pacienţii care primesc ketoconazol.

Nu a fost studiat efectul produs de inducţia enzimatică. Metabolizarea valdecoxibului poate fi crescută prin administrarea concomitentă de inductori enzimatici, cum sunt rifampicina, fenitoina,

carbamazepina sau dexametazona.

Efectul parecoxibului (sau al metabolitului său activ, valdecoxibul) asupra farmacocineticii altor

medicamente

Tratamentul cu valdecoxib (40 mg de două ori pe zi, timp de 7 zile) a dus la triplarea concentraţiilor plasmatice de dextrometorfan (substrat al CYP2D6). De aceea, administrarea Dynastat �n asociere cu alte medicamente metabolizate predominant prin CYP2D6 şi care au indice terapeutic �ngust (de exemplu: flecainidă, propafenonă, metoprolol) trebuie făcută cu prudenţă.

Expunerea plasmatică la omeprazol (substrat al CYP2C19), administrat �n doză de 40 mg o dată pe zi,

a crescut cu 46% după administrarea de valdecoxib 40 mg de două ori pe zi, timp de 7 zile, �n timp ce expunerea plasmatică la valdecoxib nu a fost modificată. Aceste rezultate arată că, deşi valdecoxibul nu este metabolizat de CYP2C19, poate fi un inhibitor al acestei izoenzime. De aceea, administrarea

Dynastat �n asociere cu alte medicamente care reprezintă un substrat pentru CYP2C19 (de exemplu:

fenitoină, diazepam sau imipramină) trebuie făcută cu prudenţă.

Studiile de interacţiune la pacienţii cu poliartrită reumatoidă cărora li s-a administrat intramuscular metotrexat o dată pe săptăm�nă şi valdecoxib oral (40 mg de două ori pe zi) nu au arătat nicio modificare semnificativă clinic a concentraţiilor plasmatice de metotrexat. Totuşi, �n cazul asocierii celor două medicamente, trebuie avută �n vedere monitorizarea adecvată a efectelor toxice specifice metotrexatului.

Administrarea concomitentă de valdecoxib şi litiu duce la scăderea semnificativă a clearance-ului plasmatic (cu 25%) şi renal (cu 30%) ale litiului, expunerea plasmatică la litiu fiind cu 34% mai mare dec�t după administrarea litiului �n monoterapie. Concentraţia plasmatică a litiului trebuie monitorizată atent la pacienţii cărora li se administrează litiu, la �nceputul şi �n momentul modificării tratamentului cu parecoxib sodic.

Administrarea concomitentă de valdecoxib şi glibenclamidă (substrat al CYP3A4) nu a afectat farmacocinetica (expunerea) sau farmacodinamia glibenclamidei (valorile glicemiei şi insulinei).

Anestezicele injectabile: Administrarea concomitentă de 40 mg parecoxib sodic i.v. şi propofol

(substrat al CYP2C9) sau midazolam (substrat al CYP3A4) nu a afectat farmacocinetica

(metabolizarea şi expunerea) sau farmacodinamia (efectele observate pe EEG, testele psihomotorii şi trezirea după anestezie) propofolului i.v. sau midazolamului i.v.. �n plus, administrarea concomitentă a valdecoxibului nu a avut efecte semnificative clinic asupra metabolizării hepatice sau intestinale,

mediate prin intermediul CYP3A4, a midazolamului administrat oral. Administrarea i.v. a 40 mg parecoxib sodic nu a avut efecte semnificative asupra farmacocineticii fentanilului i.v. sau alfentanilului i.v. (substraturi ale CYP3A4).

Anestezicele inhalatorii: Nu s-au realizat studii specifice de interacţiune. �n studiile efectuate asupra pacienţilor chirurgicali cărora li s-a administrat pre-operator parecoxib sodic, nu au fost observate

47

interacţiuni farmacodinamice �ntre parecoxibul sodic şi anestezicele inhalatorii (oxid nitric şi izofluran)

(vezi pct. 5.1).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcină:

Folosirea parecoxibului sodic �n ultimul trimestru de sarcină poate determina malformatii grave,

deoarece ca şi celelalte medicamente care inhibă sinteza de prostaglandine, poate duce la �nchiderea prematură a canalului arterial sau la inerţie uterină (vezi pct. 4.3, 5.1 şi 5.3).Folosirea parecoxibului �n ultimul trimestru de sarcină este contraindicată (vezi pct. 4.3)

Ca şi alte medicamente care inhibă COX-2, Dynastat nu este recomandat femeilor care intenţionează să răm�nă gravide (vezi pct. 4.4, 5.1 şi 5.3).

Nu există informaţii adecvate privind utilizarea parecoxibului sodic la femeile gravide sau �n timpul travaliului. Studiile la animale au arătat existenţa toxicităţii asupra funcţiei de reproducere (vezi pct.

5.1 şi 5.3). Nu se cunoaşte riscul potenţial la om. Dynastat nu trebuie folosit �n timpul primelor două trimestre de sarcină dec�t dacă este absolut necesar (adică beneficiul potenţial pentru pacientă depăşeşte riscul potenţial pentru făt.

Alăptare:

Parecoxibul, valdecoxibul (metabolitul său activ) şi un metabolit activ al valdecoxibului se excretă �n lapte la şobolan. Nu se cunoaşte dacă valdecoxibul se excretă �n laptele uman. Dynastat nu trebuie administrat femeilor care alăptează (vezi pct. 4.3 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectul Dynastat asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, pacienţii care prezintă ameţeli, vertij sau somnolenţă după administrarea Dynastat nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

�n cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate �n ordinea descrescătoare a gravităţii.

Dintre pacienţii cărora li s-a administrat Dynastat �n cadrul studiilor controlate, 1962 au fost pacienţi cu durere post-operatorie.

La 1543 pacienţi cărora li s-au administrat 20 sau 40 mg Dynastat �n doză unică sau repetată (p�nă la 80 mg pe zi), reacţiile adverse enumerate mai jos au apărut cu o frecvenţă mai mare dec�t la placebo.

Acestea reprezintă rezultatele a 12 studii placebo-controlate, care au inclus pacienţi supuşi intervenţiilor chirurgicale stomatologice, ginecologice, ortopedice sau operaţiilor de bypass coronarian,

precum şi pacienţi cărora li s-a administrat Dynastat �naintea unor intervenţii chirurgicale stomatologice şi ortopedice. Frecvenţa �ntreruperii tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost, �n aceste studii, de 5,0 % la pacienţii cărora li s-a administrat Dynastat şi de 4,3% la pacienţii cărora li s-a administrat placebo.

[Foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare

(≥1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile)].

Infecţii şi infestări

Mai puţin frecvente: secreţie seroasă anormală a plăgii sternale, infecţii ale plăgilor

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente: anemie post-operatorie

48

Mai puţin frecvente: trombocitopenie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente: hipokaliemie

Tulburări psihice

Frecvente: agitaţie, insomnie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: hipoestezie

Mai puţin frecvente: tulburări cerebrovasculare

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente: bradicardie

Tulburări vasculare

Frecvente: hipertensiune aretrială, hipotensiune arterială

Mai puţin frecvente: agravarea hipertensiunii arteriale

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente:, insuficienţă respiratorie, faringită

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: osteită alveolară, dispepsie, flatulenţă

Mai puţin frecvente: ulceraţii gastro-duodenale

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: prurit

Mai puţin frecvente: echimoză

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente: dureri de spate

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Frecvente: oligurie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: edeme periferice

Investigaţii diagnostice

Frecvente: creşterea creatininemiei

Mai puţin frecvente: creşterea AST, creşterea ALT, creşterea ureei sanguine.

Următoarele evenimente adverse rare şi grave au fost raportate la pacienţi care au folosit AINS şi nu pot fi excluse �n cazul Dynastat: bronhospasm şi hepatită.

După intervenţia de bypass coronarian, pacienţii cărora li s-a administrat Dynastat pot prezenta un risc mai mare de evenimente adverse de tipul evenimentelor vasculare cerebrale/tromboembolice,

infecţiilor chirurgicale profunde sau complicaţiilor plăgii sternale. Evenimentele cardiovasculare/tromboembolice includ infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral/atacul ischemic tranzitor, embolia pulmonară şi tromboza venoasă profundă (vezi pct. 4.3 şi 5.1).

�n cadrul experienţei acumulate după punerea pe piaţă, au fost raportate următoarele reacţii asociate tratamentului cu parecoxib:

Rare: insuficienţă renală acută, insuficienţă renală, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă congestivă,

dureri abdominale, greaţă, vărsături, dispnee, tahicardie şi sindrom Stevens-Johnson.

49

Foarte rare: eritem polimorf, dermatită exfoliativă şi reacţii de hipersensibilitate, incluz�nd anafilaxia

şi edemul angioneurotic (vezi pct. 4.4).

�n cadrul experienţei acumulate după punerea pe piaţă a fost raportată următoarea reacţie adversă asociată tratamentului cu valdecoxib, care nu poate fi exclusă �n cazul parecoxibului: necroliză epidermică toxică (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu parecoxib.

�n caz de supradozaj, pacienţii trebuie să primească tratament simptomatic şi de susţinere.

Valdecoxibul nu poate fi eliminat prin hemodializă. Stimularea diurezei sau alcalinizarea urinii nu sunt eficiente, datorită legării �n mare măsură a valdecoxibului de proteinele plasmatice.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Coxib, Cod ATC: M01AH04

Parecoxibul este un precursor al valdecoxibului. �n intervalul de doze utilizate �n practica clinică,

valdecoxibul este un inhibitor selectiv al ciclooxigenazei-2 (COX-2). Ciclooxigenaza este responsabilă de sinteza prostaglandinelor. Au fost identificate două izoforme: COX-1 şi COX-2. COX-2 este izoforma indusă de stimuli pro-inflamatori şi este principala enzimă responsabilă de sinteza mediatorilor prostanoizi ai durerii, inflamaţiei şi febrei. De asemenea, COX-2 este implicată �n ovulaţie, nidare şi �nchiderea canalului arterial, �n reglarea funcţiei renale şi funcţiilor sistemului nervos central (producerea febrei, percepţia durerii şi funcţia cognitivă). Pare să aibă un rol şi �n vindecarea ulcerului. COX-2 a fost identificată �n ţesutul periferic ulcerului gastric la bărbaţi, dar implicarea sa �n vindecarea ulcerului nu a fost stabilită.

Diferenţa dintre unele AINS inhibitoare ale COX-1 şi inhibitorii selectivi ai COX-2 �n ceea ce priveşte acţiunea antiplachetară poate fi clinic semnificativă la pacienţii cu risc de reacţii tromboembolice.

Inhibitorii selectivi ai COX-2 inhibă formarea prostaciclinei periferice (şi, de aceea, posibil şi a prostaciclinei endoteliale), fără afectarea tromboxanului plachetar. �ncă nu a fost stabilită importanţa clinică a acestor observaţii.

Eficacitatea Dynastat a fost dovedită �n cadrul unor studii efectuate la pacienţi care au prezentat dureri după intervenţii chirurgicale stomatologice, ginecologice (histerectomie), ortopedice (protezarea genunchiului şi şoldului) şi după bypass coronarian. Primul efect analgezic a fost perceput la 7-13

minute, efectul analgezic semnificativ clinic put�nd fi evidenţiat după 23-29 minute; iar efectul maxim a apărut �n primele 2 ore de la administrarea i.v. sau i.m. a unei doze unice de 40 mg Dynastat.

Intensitatea efectului analgezic al dozei de 40 mg a fost comparabilă cu cea a dozei de 60 mg ketorolac i.m. sau 30 mg ketorolac i.v.. După o doză unică, durata analgeziei a fost dependentă de doză şi de modelul clinic de durere şi a fost cuprinsă �ntre 6 şi peste 12 ore.

Studii pentru evidenţierea efectelor gastro-intestinale: �n studiile pe termen scurt (7 zile) s-a constatat că, deşi incidenţa ulcerelor sau eroziunilor gastro-duodenale evidenţiate endoscopic la subiecţi sănătoşi, tineri şi v�rstnici (≥ 65 ani) cărora li s-a administrat Dynastat (5-21%) a fost mai mare dec�t la pacienţii cărora li s-a administrat placebo (5-12%), aceasta a rămas semnificativ mai mică dec�t incidenţa observată �n condiţiile tratamentului cu AINS (66-90%).

Studii privind siguranţa post bypass coronarian: �n plus faţă de raportarea de rutină a evenimentelor adverse, au fost analizate categorii de evenimente prestabilite de către un comitet independent de experţi, din două studii de siguranţă controlate cu placebo la pacienţi cărora li s-a administrat

50

parecoxib sodic timp de cel puţin 3 zile urmat de transfer la tratamentul oral cu valdecoxib pentru o perioadă totală de 10-14 zile. Toţi pacienţii au beneficiat de măsurile standard de analgezie �n cursul tratamentului.

Pacienţilor li s-au administrat doze mici de acid acetilsalicilic �nainte de randomizare şi pe parcursul celor 2 studii privind bypass-ul coronarian.

Primul studiu de bypass coronarian, studiu dublu-orb, controlat cu placebo, cu durata de 14 zile, a evaluat pacienţi trataţi cu parecoxib sodic i.v. 40 mg de două ori pe zi timp de minimum 3 zile, urmat de tratament cu valdecoxib 40 mg de două ori pe zi (grupul parecoxib sodic/valdecoxib, n=311) sau placebo/placebo (n=151). Au fost evaluate nouă categorii de evenimente adverse prestabilite

(evenimente cardiovasculare tromboembolice, pericardită, debut sau exacerbare a insuficienţei cardiace congestive, insuficienţă/disfuncţie renală, complicaţii ale ulceraţiilor gastro-intestinale superioare,

hemoragii majore non-GI, infecţii, complicaţii pulmonare non-infecţioase şi deces). Incidenţa evenimentelor cardiovasculare/tromboembolice (infarct miocardic, ischemie, accident cerebrovascular,

tromboză venoasă profundă şi embolie pulmonară) �n grupul parecoxib/valdecoxib a fost semnificativ

(p<0,05) mai mare comparativ cu grupul placebo/placebo, at�t �n cazul perioadei de administrare i.v.

(2,2%, respectiv 0,0%), precum şi pe �ntreaga perioadă de studiu (4,8%, respectiv 1,3%). Complicaţiile plăgilor chirurgicale (majoritatea implic�nd plăgile sternale) au fost observate la o rată crescută �n cazul tratamentului cu parecoxib/valdecoxib.

�n al doilea studiu de bypass, au fost evaluate 4 categorii de evenimente prestabilite

(cardiovasculare/tromboembolice, disfuncţie/insuficienţă renală, ulcer/hemoragie gastro-intestinală superioară, complicaţii ale plăgilor chirurgicale). Pacienţii au fost randomizaţi �n primele 24 de ore după intervenţia de bypass, pentru: doza iniţială de parecoxib 40 mg i.v., apoi 20 mg i.v. la intervale de 12 ore timp de minimum 3 zile, urmat de valdecoxib oral (20 mg la intervale de 12 ore) (n=544) pentru restul zilelor din cadrul unui tratament de 10 zile; placebo i.v. urmat de valdecoxib oral (n=544); sau placebo i.v. urmat de placebo oral (n=548). O incidenţă semnificativ (p=0,033) mai mare a evenimentelor cardiovasculare/tromboembolice a fost evidenţiată �n grupul de tratament parecoxib/valdecoxib (2%), comparativ cu grupul de tratament placebo/placebo (0,5%). De asemenea,

tratamentul placebo/vadecoxib a fost asociat cu o incidenţă mai mare a evenimentelor cardiovasculare/tromboembolice faţă de tratamentul cu placebo, �nsă această diferenţă nu a fost semnificativă statistic. Trei din cele şase evenimente cardiovasculare/tromboembolice la grupul de tratament placebo/valdecoxib au fost �nregistrate �n timpul tratamentului cu placebo; aceşti pacienţi nu au primit valdecoxib. Evenimentele prestabilite care au avut cea mai mare incidenţă �n toate cele trei grupuri de tratament au inclus categoriile complicaţiilor plăgilor chirurgicale, inclusiv infecţiile chirurgicale profunde şi evenimentele �n vindecarea plăgilor sternale.

Nu au existat diferenţe semnificative �ntre tratamentul activ şi placebo pentru niciuna din celelalte categorii de evenimente prestabilite (disfuncţie/insuficienţă renală, complicaţii ale ulcerului gastrointestinal superior sau complicaţii ale plăgilor chirurgicale).

Chirurgia generală: �ntr-un studiu extins (n=1050) privind chirurgia generală/chirurgia ortopedică majoră, pacienţilor li s-a administrat o doză iniţială de 40 mg parecoxib i.v., urmată de 20 mg i.v. la intervale de 12 ore timp de minimum 3 zile, apoi valdecoxib oral oral (20 mg la intervale de 12 ore,

n=525) pentru restul zilelor din cadrul unui tratament de 10 zile, sau placebo i.v., urmat de placebo oral

(n=525). Nu au existat diferenţe semnificative �n ceea ce priveşte profilul general de siguranţă,

incluz�nd cele patru categorii de evenimente prestabilite descrise mai sus la al doilea studiu de bypass,

pentru parecoxib sodic/valdecoxib, comparativ cu tratamentul cu placebo la aceste cazuri postchirurgicale.

Studii pentru evidenţierea efectelor asupra plachetelor sanguine: �ntr-o serie de studii mici, cu doze repetate, efectuate la subiecţi sănătoşi tineri şi v�rstnici, cărora li s-au administrat 20 mg sau 40 mg

Dynastat de două ori pe zi, nu s-au pus �n evidenţă efecte asupra agregării plachetare şi hemoragiilor,

comparativ cu placebo. La subiecţii tineri, Dynastat 40 mg administrat de două ori pe zi nu a avut

51

niciun efect semnificativ clinic asupra inhibării funcţiilor plachetare mediată de acidul acetilsalicilic

(vezi pct. 4.5).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După injectarea i.v. sau i.m., parecoxibul este hidrolizat enzimatic la nivel hepatic, fiind convertit rapid �n valdecoxib, substanţa farmacologic activă.

Absorbţie

Expunerea la valdecoxib după administrarea unei doze unice de Dynastat, măsurată prin aria de sub curba concentraţiei plasmatice funcţie de timp (ASC) şi prin concentraţia maximă (Cmax), variază aproximativ liniar pentru dozele clinice. După administrarea a două doze zilnice, ASC şi Cmax variază liniar p�nă la 50 mg i.v. şi 20 mg i.m.. Concentraţiile plasmatice de valdecoxib la starea de echilibru se ating �n 4 zile dacă administrarea se face de două ori pe zi.

După administrarea i.v. şi i.m., a unei doze unice de 20 mg parecoxib sodic, Cmax a valdecoxibului este atinsă �n aproximativ 30 minute, respectiv aproximativ 1 oră. Expunerea la valdecoxib este similară, �n ceea ce priveşte ASC şi Cmax , după administrarea i.v. sau i.m.. Expunerea la parecoxib este similară, �n ceea ce priveşte ASC, după administrarea i.v. sau i.m.. �n medie, Cmax a parecoxibului după administrarea i.m. a fost mai mică dec�t după injectarea i.v. in bolus, fapt pus pe seama absorbţiei extrvasculare mai mici după administrarea i.m.. Aceste scăderi nu au fost considerate importante din punct de vedere clinic, deoarece Cmax a valdecoxibului este comparabilă după administrarea i.m. sau i.v. de parecoxib sodic.

Distribuţie

Volumul aparent de distribuţie al valdecoxibului după administrarea sa i.v. este de aproximativ 55 litri.

Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 98% pentru concentraţiile atinse la administrarea dozei maxime recomandate de 80 mg pe zi. Spre deosebire de parecoxib, valdecoxibul se distribuie extensiv �n eritrocite.

Metabolizare

In vivo, parecoxibul este convertit rapid şi aproape �n totalitate la valdecoxib şi acid propionic, cu un timp de �njumătăţire plasmatică de aproximativ 22 minute. Eliminarea valdecoxibului se face prin metabolizare hepatică intensă pe mai multe căi, incluz�nd izoenzimele 3A4 şi 2C9 ale citocromului P

450 (CYP) şi aproximativ 20% prin glucuronoconjugarea radicalului sulfonamidic. �n plasma umană a fost identificat un metabolit hidroxilat al valdecoxibului (pe calea CYP), care este activ ca inhibitor de

COX-2. Acesta reprezintă aproximativ 10% din concentraţia valdecoxibului; din cauza concentraţiei mici a acestui metabolit, nu se aşteaptă ca acesta să contribuie semnificativ la realizarea efectului clinic după administrarea dozelor terapeutice de parecoxib sodic.

Eliminare

Valdecoxibul se elimină prin metabolizare hepatică, �n urină regăsindu-se mai puţin de 5% sub formă de valdecoxib nemodificat. Parecoxibul nemodificat nu este detectat �n urină, iar �n fecale apar doar cantităţi foarte mici (urme). Aproximativ 70% din doză se excretă �n urină ca metaboliţi inactivi.

Clearance-ul plasmatic (CLp) al valdecoxibului este de aproximativ 6 l/oră. După administrarea i.v. sau i.m. de parecoxib sodic, timpul de �njumătăţire plasmatică prin eliminare (t1/2) al valdecoxibului este de aproximativ 8 ore.

Subiecţii v�rstnici: Dynastat a fost administrat �n cadrul studiilor farmacocinetice şi terapeutice la 335

pacienţi v�rstnici (�ntre 65 şi 96 de ani). La subiecţii v�rstnici sănătoşi, clearance-ul aparent oral al valdecoxibului a fost mai mic, conduc�nd la o expunere plasmatică la valdecoxib mai mare cu aproximativ 40%, comparativ cu subiecţii tineri sănătoşi. După ajustarea �n funcţie de greutatea corporală, expunere plasmatică la valdecoxib la starea de echilibru a fost cu 16% mai mare la femeile v�rstnice comparativ cu bărbaţii v�rstnici (vezi pct. 4.2).

52

Insuficienţă renală: La pacienţi cu grade variate de insuficienţă renală, administrarea i.v. a 20 mg

Dynastat a dus la eliminarea rapidă din plasmă a parecoxibului. Deoarece calea renală nu este importantă pentru eliminarea valdecoxibului, nu s-au �nregistrat modificări ale clearance-ului valdecoxibului la pacienţii cu insuficienţă renală severă sau la pacienţii dializaţi (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică: Insuficienţa hepatică moderată nu a dus la reducerea vitezei şi intensităţii de transformare a parecoxibului �n valdecoxib. La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scorul

Child-Pugh 7-9), tratamentul trebuie �nceput cu jumătate din doza de Dynastat recomandată uzual, iar doza maximă zilnică trebuie redusă la 40 mg, deoarece expunerea la valdecoxib a fost mai mult dec�t dublă (130%) la aceşti pacienţi. Tratamentul la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu a fost studiat, de aceea nu este recomandată folosirea Dynastat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă

(vezi pct. 4.2 şi 4.3).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei sau toxicitatea după doze repetate, chiar şi �n condiţiile �n care expunerea la parecoxib atinge valori de 2 ori mai mari dec�t valorile maxime atinse �n timpul tratamentului. Totuşi, �n studii de toxicitate după doze repetate la c�ini şi şobolani, expunerea sistemică la valdecoxib (metabolitul activ al parecoxibului) a fost de aproximativ 0,8 din valoarea expunerii sistemice la subiecţii umani v�rstnici c�nd s-a administrat doza terapeutică maximă recomandată de 80

mg pe zi. Dozele mai mari s-au asociat cu agravarea şi �nt�rzierea vindecării infecţiilor cutanate, efect asociat probabil cu inhibarea COX-2.

�n testele de toxicitate asupra funcţiei de reproducere efectuate �n cadrul studiilor la iepuri, incidenţa avorturilor post-nidare, a resorbţiilor şi �ncetinirii creşterii �n greutate a fătului au fost observate la doze care nu au avut efecte toxice la mamă. Nu s-au evidenţiat efecte toxice ale parecoxibului asupra fertilităţii masculine şi feminine la şobolani.

Nu au fost evaluate efectele parecoxibului �n ultima parte a sarcinii sau �n perioada pre- şi post-natală.

La administrarea intravenoasă a unei doze unice de parecoxib sodic la şobolani �n perioada de lactaţie,

concentraţiile parecoxibului, valdecoxibului şi ale unui metabolit activ al valdecoxibului au fost similare �n plasma maternă şi �n lapte.

Nu a fost evaluat potenţialul carcinogen al parecoxibului sodic.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Hidrogenofosfat disodic

Acid fosforic şi/sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

Solvent

Clorură de sodiu

Acid clorhidric şi/sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate �n la pct.

6.6.

Dynastat nu trebuie administrat �n aceeaşi seringă �mpreună cu opioide.

53

Pentru reconstituire nu este recomandată folosirea soluţiei Ringer-Lactat sau a soluţiei de glucoză 50

g/l (5%) �n soluţie Ringer-Lactat, deoarece parecoxibul precipită �n soluţiile rezultate.

Nu este recomandată folosirea apei pentru preparate injectabile, deoarece soluţia rezultată nu este izotonă.

Dynastat nu trebuie administrat �n aceeaşi seringă sau linie i.v. cu un alte medicamente. Sistemul de injectare i.v. trebuie spălat �n mod corespunzător �nainte şi după administrarea Dynastat, folosind o soluţie compatibilă (vezi pct. 6.6).

Nu este recomandată injectarea soluţiei preparate �ntr-o perfuzie cu glucoză 50 g/l (5%), cu Ringer-

Lactat sau alte soluţii pentru administrare i.v., �n afara celor menţionate la pct. 6.6, deoarece poate precipita.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Stabilitatea fizicǎ şi chimicǎ a soluţiei reconstituite a fost demonstratǎ pentru 24 ore la 25�C. Din punct de vedere microbiologic, produsul preparat aseptic trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat,

timpul şi condiţiile de păstrare p�nă la utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească �n mod normal 12 ore la 25�C, dec�t dacă reconstituirea s-a făcut �n condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu sunt necesare precauţii speciale pentru păstrarea produsului �naintea reconstituirii. Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare �naintea reconstituirii.

A nu se pǎstra la frigider sau congela soluţiile reconstituite.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane cu parecoxib sodic

Flacoane a 40 mg: Flacoane din sticlă incoloră de tip I (5 ml) cu dop laminat, �nchise cu un capac flipoff purpuriu şi sigiliu din aluminiu.

Fiole cu solvent

Fiole a 2 ml: fiole din sticlă incoloră de tip I

Dynastat este disponibil �ntr-un flacon steril, unidoză care este ambalat �n cutie cu o fiolă a 2 ml cu un volum de 2 ml soluţie clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). (vezi �n continuare diferitele ambalaje).

Ambalaje

cutie 1 x 1: conţine 1 flacon cu parecoxib 40 mg şi 1 fiolă cu 2 ml soluţie clorură de sodiu 9 mg/ml

(0,9%).

cutie 3 x 3: conţine 3 flacoane cu parecoxib 40 mg şi 3 fiole cu 2 ml soluţie clorură de sodiu 9 mg/ml

(0,9%).

cutie 5 x 5: conţine 5 flacoane cu parecoxib 40 mg şi 5 fiole cu 2 ml soluţie clorură de sodiu 9 mg/ml

(0,9%).

Nu toate ambalajele pot fi comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

54

�nainte de administrare, Dynastat trebuie reconstituit. Dynastat nu conţine conservanţi, de aceea reconstituirea necesită manevre aseptice.

Solvenţii pentru reconstituire

Se reconstituie Dynastat 40 mg cu 2 ml soluţie soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Ceilalţi solvenţi acceptaţi pentru reconstituirea Dynastat sunt:

soluţie perfuzabilă de glucoză 50 g/l (5%)

soluţie injectabilă de clorură de sodiu 4,5 mg/ml (0,45%) şi glucoză 50 g/l (5%)

Procedura de reconstituire

Se foloseşte o tehnică aseptică pentru reconstituirea parecoxibului liofilizat (ca parecoxib sodic).

Se �ndepărtează capacul flip-off purpuriu pentru a evidenţia porţiunea centrală a dopului din cauciuc al flaconului cu 40 mg parecoxib. Se extrage cu o seringă şi un ac sterile 2 ml dintr-unul din solvenţii acceptaţi şi se introduce acul prin porţiunea centrală a dopului din cauciuc, transfer�nd solventul �n flaconul de 40 mg. Se dizolvă complet pulberea prin mişcări uşoare de rotire şi se inspectează vizual produsul reconstituit �nainte de utilizare. Pentru o administrare unică trebuie extras �ntreg conţinutul unui flacon.

Soluţia reconstituită trebuie inspectată vizual �naintea administrării pentru a evidenţia particule sau modificări de culoare. Soluţia nu trebuie administrată dacă are modificări de culoare, este tulbure sau prezintă particule. Dynastat trebuie administrat �n primele 24 de ore de la reconstituire (vezi pct. 6.3),

altfel trebuie aruncat.

Produsul reconstituit este izoton.

Compatibilitatea soluţiei reconstituite cu alte soluţii i.v.

După reconstituire cu solvenţii acceptaţi, Dynastat poate fi injectat doar i.v. sau i.m. sau administrat �n perfuzie i.v. cu:

soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%)

soluţie perfuzabilă de glucoză 50 g/l (5%)

soluţie injectabilă de clorură de sodiu 4,5 mg/ml (0,45%) şi glucoză 50 g/l (5%)

soluţie injectabilă Ringer-Lactat

Medicamentul este destinat unei singure utilizǎri. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat �n conformitate cu reglementǎrile locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/209/006-008

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A RE�NNOIRII AUTORIZAŢIEI

22/03/2002

55

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Două analgezice comune pot creşte riscul de probleme cardiace /studiu/ Două analgezice comune, ibuprofenul şi diclofenacul, pot creşte uşor riscul de probleme cardiace, dacă sunt luate în doze mari o perioadă lungă de timp, informează joi BBC, citând un studiu publicat în revista medicală Lancet. Deşi acest risc li se poate părea acceptabil unora dintre pacienţi, cercetătorii...
Primăria din New York introduce restricţii la analgezice în metropolă Unele din cele mai puternice analgezice de pe piaţa americană vor fi disponibile doar în unităţile de urgenţă ale celor 11 spitale publice din New York, a anunţat joi primarul Michael Bloomberg, informează cotidianul New York Times. Primarul metropolei americane a luat această decizie în efortul de a...
SUA: Directive naţionale pentru reducerea numărului de reţete care prescriu analgezice opiacee Autorităţile americane, care se confruntă cu un număr tot mai mare de supradoze de opiacee, au prezentat marţi primele linii directoare naţionale cu privire la prescrierea acestor analgezice puternice, mult timp supra-prescrise de unii medici, informează agenţia France Presse.
Veninul de paianjen ar putea sta la baza dezvoltării unei noi clase de analgezice Oameni de ştiinţă din Australia care au analizat nenumărate substanţe chimice întâlnite în veninul de păianjen spun că au identificat şapte compuşi care blochează o etapă importantă din capacitatea organismului de a transmite semnale de durere la nivelul creierului, conform unui studiu publicat în British...
Agenţia pentru medicamente a SUA va întări controlul asupra anumitor analgezice Agenţia pentru medicamente a SUA (FDA) a anunţat joi că va întări controlul asupra analgezicelor opioide ce conţin hidrocodon, cum este medicamentul Vicodin, pentru a combate consumul abuziv de aceste substanţe, relatează AFP.
Analgezicele, prima cauză de deces în SUA, înaintea accidentelor rutiere Abuzul de analgezice în SUA a devenit principala cauză de deces, depăşind chiar şi accidentele rutiere, potrivit Centrului pentru controlul şi prevenirea bolilor, agenţia guvernamentală care se ocupă de monitorizarea stării de sănătate a americanilor, informează revista italiană Panorama.