CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

FABRAZYME 35 mg
Denumire FABRAZYME 35 mg
Descriere Fabrazyme este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A).
Denumire comuna internationala AGALSIDASUM BETA
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 35mg
Ambalaj Cutie x 5 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC A16AB04
Firma - Tara producatoare GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata GENZYME EUROPE BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre FABRAZYME 35 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> FABRAZYME 35 mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 35mg >> FABRAZYME 5 mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 5mg
Prospect si alte informatii despre FABRAZYME 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalsidază beta 35 mg. După reconstituire cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalsidază beta 5 mg/ml (35 mg/7 ml). Soluţia reconstituită trebuie diluată ulterior (vezi pct. 6.6).

Agalsidaza beta este o formă recombinantă a α-galactozidazei A umane şi este produsă prin tehnologia ADN-ului recombinant, utilizând o cultură de celule ovariene de hamster chinezesc (COH). Secvenţa de aminoacizi a formei recombinante, ca şi secvenţa de nucleotide care a codificato, sunt identice cu forma naturală a α-galactozidazei.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Produs compact sau pulbere liofilizată de culoare albă sau aproape albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Fabrazyme este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Fabrazyme trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în tratarea pacienţilor cu boală Fabry sau cu alte boli metabolice ereditare.

Doza recomandată de Fabrazyme este de 1 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni sub formă de perfuzie intravenoasă. Pentru instrucţiuni suplimentare, vezi pct. 6.6.

În studiile clinice efectuate până în prezent au fost utilizate scheme alternative de dozaj. În unul dintre aceste studii, după o doză iniţială de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni timp de 6 luni, s-a constatat că o doză de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni poate menţine clearance-ul GL-3 în anumite tipuri de celule la unii pacienţi; cu toate acestea, relevanţa clinică pe termen lung a acestor constatări nu a fost stabilită încă (vezi pct. 5.1).

Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră), pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza perfuziei poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Nu au fost realizate studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Siguranţa şi eficacitatea Fabrazyme la pacienţi de peste 65 ani nu au fost stabilite şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o schemă de dozaj pentru aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost realizate studii la copii în vârstă de 0-7 ani şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o schemă de dozaj pentru pacienţii din acest grup de vârstă, deoarece siguranţa şi eficacitatea nu au fost încă stabilite. Nu este necesară ajustarea dozei la copii în vârstă de 8-16 ani.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate care poate pune în pericol viaţa (reacţie anafilactică) la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deoarece agalsidaza beta (r-hαGAL) este o proteină recombinantă, este de aşteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Majoritatea pacienţilor au dezvoltat anticorpi IgG la r-hαGAL, în general în primele 3 luni de la prima perfuzie cu Fabrazyme. În timp, majoritatea pacienţilor seropozitivi participanţi la studiile clinice au prezentat fie

o reducere a titrului (având la bază o reducere ≥ 4 ori a titrului de la valoarea maximă la ultima valoare măsurată) (40% dintre pacienţi), fie o valoare tolerată (absenţa anticorpilor detectabili a fost confirmată de două teste de radioimunoprecipitare (RIPA) consecutive)(14% dintre pacienţi) sau au demonstrat o valoare de platou (35% din pacienţi).

Pacienţii cu anticorpi la r-hαGAL prezintă un risc crescut de a suferi reacţii asociate perfuziei (RAP), definite ca orice eveniment advers apărut în ziua perfuziei. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie în cazul reluării administrării agalsidazei beta. (vezi pct. 4.8). Situaţia anticorpilor trebuie monitorizată în mod continuu.

În studii clinice, şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociatăperfuziei (RAP) (vezi pct. 4.8). Frecvenţa RAP a scăzut în timp. Pacienţii care au suferit reacţii asociate perfuziei, uşoare sau moderate, atunci când au fost trataţi cu agalsidaza beta în cadrul studiilor clinice, au continuat terapia după reducerea vitezei de perfuzare (~0,15 mg/min; 10 mg/oră) şi/sau tratamentul cu antihistaminice, paracetamol, ibuprofen şi/sau corticosteroizi.

Ca în cazul oricărui medicament proteic cu administrare intravenoasă, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic.

Un număr redus de pacienţi au dezvoltat reacţii sugestive de hipersensibilitate imediată (Tip I). Dacăapar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării de Fabrazyme şi trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Trebuie respectate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul de urgenţă. Într-un studiu clinic, Fabrazyme reintrodus cu atenţie, a fost readministrat tuturor celor 6 pacienţi cu anticorpi IgE prezenţi sau ale căror teste cutanate au fost pozitive la Fabrazyme.. În acest studiu, iniţierea readministrării s-a făcut cu o doză micăşi viteză de perfuzare redusă (1/2 din doza terapeutică la 1/25 din viteza iniţială standard recomandată). Odată ce pacientul tolerează perfuzia, doza poate fi mărită pentru a ajunge la doza terapeutică de 1 mg/kg, iar viteza de perfuzare poate fi mărită treptat pe măsura măririi dozei, în funcţie de toleranţă.

Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra rinichilor poate fi limitat la pacienţii cu boală renalăavansată.

Nu au fost conduse studii pentru a evalua efectele potenţiale ale Fabrazyme asupra afectării fertilităţii.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile şi nici studii in vitro privind metabolizarea. Datoritămetabolizării sale, agalsidaza beta nu este un candidat probabil la interacţiunile medicament – medicament prin intermediul citocromului P450.

Fabrazyme nu trebuie administrat împreună cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de inhibare a activităţii intracelulare a α-galactozidazei.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea agalsidazei beta la femeile gravide.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra dezvoltării embrionare/fetale (vezi pct. 5.3).

Fabrazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Este posibil ca agalsidaza beta să fie excretată în lapte. Datorită faptului că nu există date disponibile privind efectele asupra nou-născuţilor expuşi la agalsidaza beta prin laptele matern, este recomandatăoprirea alăptării când se administrează Fabrazyme.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Fabrazyme asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse la medicament (RAM), raportate în studiile clinice în legătură cu administrarea unei doze de Fabrazyme de 1mg/kg, la un total de 168 de pacienţi (154 bărbaţi şi 14 femei), cărora li s-a administrat cel puţin o perfuzie cu Fabrazyme timp de cel mult 5 ani, sunt enumerate în tabelul de mai jos în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă (foarte frecvente: ≥ 1/10, frecvente ≥ 1/100 şi < 1/10 şi mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100). Apariţia unei RAM la un singur pacient este definită ca mai puţin frecventă datorită numărului relativ redus de pacienţi trataţi. Reacţiile adverse la medicament raportate doar în perioada ulterioară punerii pe piaţă a medicamentului sunt de asemenea incluse în tabelul de mai jos la categoria de frecvenţă„necunoscută”. Majoritatea RAM au fost în general uşoare până la moderate ca severitate:

Incidenţa reacţiilor adverse asociate tratamentului cu Fabrazyme

Clasificarea pe Foarte Frecvente Mai puţin
aparate,sisteme frecvente frecvente Frecvenţă
şi organe necunoscută
Infecţii şi rinofaringită rinită
infestări
Tulburări ale
sistemului reacţie
imunitar anafilactoidă
Tulburări ale Cefalee, ameţeli, hiperestezie,
sistemului parestezie somnolenţă, tremor
nervos hipoestezie,
senzaţie de arsură,
letargie, sincopă
Tulburări lăcrimare abundentă prurit ocular,
oculare hiperemie oculară
Tulburări tinitus, vertij edem auricular,
acustice şi otalgie
vestibulare
Tulburări tahicardie, bradicardie sinusală
cardiace palpitaţii,
bradicardie
Tulburări vasculare hiperemie facială, hipertensiune arterială, paloare, hipotensiune arterială, bufeuri extremităţi reci ---
Afecţiuni respiratorii, toracice şi mediastinale dispnee, congestie nazală, constricţie faringiană, wheezing, tuse, dispnee exacerbată bronhospasm, durere faringolaringiană, rinoree, tahipnee, congestia căilor respiratorii superioare ---
Tulburări gastrointestinal e greaţă, vărsături durere abdominală, durere în etajul abdominal superior, disconfort abdominal, disconfort gastric, hipoestezie orală, diaree dispepsie, disfagie ---
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat prurit, urticarie, erupţie cutanată, eritem, prurit generalizat, edem angioneurotic, edem facial, erupţie cutanatămaculopapulară livedo reticularis, erupţie cutanatăeritematoasă, erupţie cutanatăpruriginoasă, modificarea culorii pielii, senzaţie de disconfort la nivelul pielii vasculită leucocitoclastică
Tulburări dureri la nivelul dureri musculo ---
musculo extremităţilor, scheletice
scheletice şi ale mialgie, dorsalgie,
ţesutului spasme musculare,
conjunctiv artralgie, contracturămusculară, rigiditate musculoscheletică
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare frisoane, pirexie, senzaţie de frig oboseală, disconfort toracic, senzaţie de căldură, edem periferic, durere, astenie, dureri toracice, edem facial, hipertermie senzaţie de frig şi de căldură, afecţiune asemănătoare gripei, durere la locul de perfuzare, reacţie la locul de perfuzare, trombozăla locul de perfuzare, senzaţie generală de rău, edem ---
În cadrul acestui tabel, o frecvenţă≥1% se defineşte ca evenimente care se produc la 2 sau mai mulţi pacienţi. Terminologia RA are la bază Dicţionarul Medical pentru activităţi de reglementare (Dicţionarul MedDRA)

Reacţiile asociate perfuziei au fost de cele mai multe ori febrăşi frisoane. Printre simptomele suplimentare s-au numărat dispnee uşoară sau moderată, constricţie faringiană, disconfort toracic, hiperemie facială, prurit, urticarie, edem facial, edem angioneurotic, rinită, bronhospasm, tahipnee, wheezing, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, tahicardie, palpitaţii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, dureri asociate perfuziei incluzând durere a extremităţilor, mialgie şi cefalee.

Reacţiile asociate perfuziei au fost tratate prin reducerea vitezei de perfuzare asociată cu administrarea de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene, antihistaminice şi/sau corticosteroizi. Şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei. Frecvenţa acestor reacţii s-a redus în timp. Majoritatea acestor reacţii pot fi atribuite formării de anticorpi IgG şi/sau activării complementului. La un număr limitat de pacienţi au fost detectaţi anticorpi IgE. (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Informaţii limitate sugerează că profilul de siguranţă al tratamentului cu Fabrazyme la pacienţii copii şi adolescenţi (în vârstă de peste 7 ani) nu este diferit de cel observat la adulţi.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. În studiile clinice, s-au administrat doze de până la 3mg/kg.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism – enzime. Codul ATC: A16AB04 agalsidază beta.

Boala Fabry este o afecţiune ereditară heterogenăşi multisistemică, cu evoluţie progresivă, care afectează atât bărbaţii, cât şi femeile. Aceasta se caracterizează prin deficienţa de α-galactozidază. Activitatea redusă sau absentă a α-galactozidazei duce la acumularea de GL-3 în lizozomii multor tipuri de celule, inclusiv celulele endoteliale şi parenchimatoase, conducând în cele din urmă la deteriorări clinice potenţial letale ca urmare a complicaţiilor renale, cardiace şi cerebrovasculare. Scopul terapiei de substituţie enzimatică este de a restabili un nivel al activităţii enzimatice suficient pentru a elimina substratul acumulat în ţesuturile organelor; astfel prevenind, stabilizând sau inversând declinul progresiv al funcţiei acestor organe, înainte de a se produce leziuni ireversibile.

După perfuzia intravenoasă, agalsidaza beta este rapid eliminată din circulaţie şi preluată în lizozomi de celulele parenchimatoase şi endoteliale vasculare, posibil prin receptorii de manoză-6-fosfat, manozăşi asialoglicoproteine.

Eficacitatea şi siguranţa Fabrazyme au fost evaluate într-un studiu la copii, un studiu de stabilire a dozei, două studii dublu-orb controlate cu placebo şi un studiu de extensie, cu medicaţie cunoscută, efectuat atât la bărbaţi, cât şi la femei.

În studiul de stabilirea dozei, s-au evaluat efectele dozelor de 0,3, 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 săptămâni şi de 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 zile. S-a observat o reducere a cantităţii de GL-3 la nivel renal, cardiac, cutanat şi plasmatic în cazul tuturor dozelor. GL-3 din plasmă s-a eliminat într-un mod dependent de doză, dar a fost mai puţin constantă la doza de 0,3 mg/kg. În plus, reacţiile asociate perfuziei au fost dependente de doză.

În primul studiu clinic controlat cu placebo, Fabrazyme a fost eficace în eliminarea GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului după 20 de săptămâni de tratament. Acest clearance s-a obţinut la 69% (20/29) dintre pacienţii trataţi cu Fabrazyme, dar la nici unul dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Acest rezultat a fost susţinut şi de o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a incluziilor de GL-3 de la nivel renal, cardiac şi cutanat evaluate global cât şi în organele individuale la pacienţii trataţi cu agalsidază beta în comparaţie cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Clearance-ul susţinut al GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului în cadrul tratamentului cu agalsidază beta a fost confirmat şi în faza de extensie cu medicaţie cunoscutăa acestui studiu. Acesta a fost obţinut la 47 din cei 49 pacienţi (96%) cu informaţii disponibile în luna 6, şi la 8 din cei 8 pacienţi (100%) cu informaţii disponibile la sfârşitul studiului (până la un total de 5 ani de tratament). Clearance-ul GL-3 a fost de asemenea obţinut şi în alte câteva tipuri de celule ale rinichiului. Concentraţiile plasmatice de GL-3 s-au normalizat rapid sub tratament şi au rămas normale pe parcursul celor 5 ani.

Funcţia renală, măsurată prin rata de filtrare glomerularăşi creatinina serică, precum şi prin proteinurie, a rămas stabilă la majoritatea pacienţilor. Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra funcţiei renale a fost însă limitat la unii pacienţi cu insuficienţă renală avansată.

Cu toate că nu s-a efectuat un studiu specific pentru evaluarea efectului asupra semnelor şi simptomelor neurologice, rezultatele au indicat de asemenea că pacienţii pot beneficia de ameliorarea durerii şi a calităţii vieţii, ca urmare a terapiei de substituţie enzimatică

Un alt studiu dublu-orb, controlat cu placebo, care a inclus 82 de pacienţi a fost realizat pentru a determina dacă Fabrazyme ar reduce rata de incidenţă a bolilor renale, cardiace sau cerebrovasculare sau a deceselor. Rata manifestărilor clinice a fost substanţial mai mică în rândul pacienţilor trataţi cu Fabrazyme în comparaţie cu pacienţii trataţi cu placebo (reducere a riscului = 53% populaţie cu intenţie de tratare (p=0,0577); reducere a riscului = 61 % populaţie per-protocol (p=0,0341)). Acest rezultat a fost identic pentru manifestările renale, cardiace şi cerebrovasculare.

Rezultatele acestor studii indică faptul că tratamentul cu Fabrazyme la o doză de 1 mg/kg din două în două săptămâni oferă beneficii clinice asupra unor rezultate clinice cheie la pacienţi cu boală Fabry incipientăşi avansată. Deoarece această afecţiune are o evoluţie lentă, detectarea şi tratarea încă din faza incipientă sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate.

În studiul cu medicaţie cunoscută care a inclus copii şi adolescenţi, şaisprezece pacienţi cu boala Fabry (cu vârste între 8-16 ani; 14 băieţi, 2 fete) au fost trataţi timp de un an. S-a măsurat clearance-ul GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii la toţi pacienţii care aveau acumulări de GL-3 la iniţierea studiului. Cele două paciente de sex feminin au avut acumulări absente sau minime de GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii, în momentul intrării în studiu şi în consecinţă această concluzie este valabilă doar pentru pacienţii de sex masculin.

Într-un studiu suplimentar, 21 de pacienţi de sex masculin au fost incluşi în vederea urmăririi clearance-ului GL-3 la nivelul ţesutului renal şi cutanat, cu o schemă de dozaj alternativă. Dupătratamentul cu 1 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 24 de săptămâni, s-a constatat că administrarea în continuare a unei doze de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 18 luni a permis menţinerea clearance-ului GL-3 celular in endoteliul capilar al rinichiului, în alte tipuri de celule renale şi la nivel cutanat (în endoteliul capilar de la nivelul straturilor superficiale ale pielii) la majoritatea pacienţilor. Totuşi, la doza mai scăzută, anticorpii IgG pot influenţa clearance-ul GL-3 la unii pacienţi. Date fiind limitele impuse de planul studiului (numărul redus de pacienţi) nu se poate ajunge la o concluzie definitivă privind schema de dozaj de menţinere, dar aceste constatări sugerează faptul că, după o doză iniţială de încărcare de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni, o doză de 0,3 mg/kg poate fi suficientă la unii pacienţi pentru menţinerea clearance-ului GL-3.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, în doze de 0,3 mg, 1 mg şi 3 mg/kg, valorile ASC au crescut mai mult decât proporţional cu doza, datorită scăderii clearance-ului, indicând o saturaţie a clearance-ului. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a depins de dozăşi a variat între 45 şi 100 de minute.

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, cu un timp de perfuzare de aproximativ 300 de minute şi la o doză de 1 mg/kg, de două ori pe săptămână, valorile medii ale Cmax au variat de la 2000 la 3500 ng/ml, în timp ce ASCinf a variat de la 370 la 780 µg.min./ml. Vss (volumul de distribuţie la starea de echilibru) s-a situat între 8,3 şi 40,8 l, clearance-ul plasmatic între 119 şi 345 ml/min. iar media timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare între 80 şi 120 de minute.

Farmacocinetica Fabrazyme a fost de asemenea evaluată la 15 pacienţi copii (cu vârste cuprinse între 8,5 şi 16 ani şi cu greutate între 27,1 şi 64,9 kg). Clearance-ul agalsidazei nu a fost influenţat de către greutate la acest grup de pacienţi. Clearance-ul iniţial a fost de 77 ml/min cu un volum de distribuţie la starea de echilibru (Vss) de 2,6 L; timpul de înjumătăţire plasmatică a fost de 55 minute. Dupăseroconversia IgG, clearance-ul s-a redus la 35 ml/min, Vss a crescut la 5,4 l şi timpul de înjumătăţire a crescut la 240 minute. Efectul evident al acestor modificări după seroconversie a fost o creştere de 2 -3 ori a expunerii, bazată pe ASC şi Cmax. La pacienţii cu o expunere crescută după seroconversie nu s-au observat probleme neprevăzute privind siguranţa.

Agalsidaza beta este o proteinăşi este probabil să fie metabolizată prin hidroliză peptidică. În consecinţă, nu se aşteaptă ca insuficienţa hepatică să afecteze farmacocinetica agalsidazei beta în mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a agalsidazei beta este considerată o cale minoră de eliminare.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea la doză unică, toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea embrionară/fetală. Nu s-au efectuat studii cu privire la alte stadii ale dezvoltării. Nu se estimează un potenţial genotoxic şi carcinogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Fosfat de sodiu monobazic monohidrat Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Soluţii reconstituite şi diluate

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 de ore la o temperatură de 2ºC - 8ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme 35 mg este furnizat în flacoane din sticlă incoloră tip I a 20 ml. Sistemul de închidere constă dintr-un dop din cauciuc butilic siliconat şi un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic.

Dimensiunile ambalajului: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pulberea pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi apoi administrată prin perfuzie intravenoasă. Utilizaţi o tehnică aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare, pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 de minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile; trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi evitatăformarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând pe peretele flaconului apa pentru preparate injectabile, şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

3 Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pH-ul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de diluţie, verificaţi vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

 1. După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.
 2. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

 1. Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.
 2. Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.
 3. Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.
 4. Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% (nu într-un spaţiu de aer rămas), până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg, se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie.

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice, fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie săfie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

 1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda

EU/1/01/188/001-003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03/08/2001 Data ultimei reînnoiri: 01/08/2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu./

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon de Fabrazyme conţine 5 mg agalsidază beta. După reconstituirea cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare flacon de Fabrazyme conţine agalsidază beta 5 mg/ml. Soluţia reconstituită trebuie diluată ulterior (vezi pct. 6.6).

Agalsidaza beta este o formă recombinantă a α-galactozidazei A umane şi este produsă printr-o tehnologia ADN-ului recombinant, utilizând o cultură de celule ovariene de hamster chinezesc (COH). Secvenţa de aminoacizi a formei recombinante, ca şi secvenţa de nucleotide care a codificato, sunt identice cu forma naturală a α-galactozidazei.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăProdus compact sau pulbere liofilizată de culoare albă sau aproape albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Fabrazyme este indicat ca tratament enzimatic de substituţie pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficienţă de α-galactozidază A).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Fabrazyme trebuie supravegheat de un medic cu experienţă în tratarea pacienţilor cu boală Fabry sau cu alte boli metabolice ereditare.

Doza recomandată de Fabrazyme este de 1 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni sub formă de perfuzie intravenoasă. Pentru instrucţiuni suplimentare, vezi pct. 6.6.

În studiile clinice efectuate până în prezent au fost utilizate scheme alternative de dozaj. În unul dintre aceste studii, după o doză iniţială de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni timp de 6 luni, s-a constatat că o doză de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni poate menţine clearance-ul GL-3 în anumite tipuri de celule la unii pacienţi; cu toate acestea, relevanţa clinică pe termen lung a acestor constatări nu a fost stabilită încă (vezi pct. 5.1).

Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.

Nu au fost realizate studii la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Siguranţa şi eficacitatea Fabrazyme la pacienţi de peste 65 ani nu au fost stabilite şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o schemă de dozaj pentru aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Nu au fost realizate studii la copiii în vârstă de 0-7 ani şi, în prezent, nu poate fi recomandată nici o schemă de dozaj pentru pacienţii din acest grup de vârstă, deoarece siguranţa şi eficacitatea nu au fost încă stabilite. Nu este necesară ajustarea dozei la copii în vârstă de 8-16 ani.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate (reacţie anafilactică) care poate pune în pericol viaţa la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deoarece agalsidaza beta (r-hαGAL) este o proteină recombinantă, este de aşteptat ca pacienţii a căror activitate enzimatică reziduală este redusă sau inexistentă să dezvolte anticorpi IgG. Majoritatea pacienţilor au dezvoltat anticorpi IgG la r-hαGAL, în general în primele 3 luni de la prima perfuzie cu Fabrazyme. În timp, majoritatea pacienţilor seropozitivi participanţi la studiile clinice au prezentat fie

o reducere a titrului (având la bază o reducere ≥ 4 ori a titrului de la valoarea maximă la ultima valoare măsurată) (40% dintre pacienţi), fie o valoare tolerată (absenţa anticorpilor detectabili a fost confirmată de două teste de radioimunoprecipitare (RIPA) consecutive)(14% dintre pacienţi) sau au demonstrat o valoare de platou (35% din pacienţi).

Pacienţii cu anticorpi la r-hαGAL prezintă un risc crescut de a suferi reacţii asociate perfuziei (RAP), definite ca orice eveniment advers apărut în ziua perfuziei. Aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie în cazul reluării administrării agalsidazei beta. (vezi pct. 4.8). Situaţia anticorpilor trebuie monitorizată în mod continuu.

În studii clinice, şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociatăperfuziei (RAP) (vezi pct. 4.8). Frecvenţa RAP a scăzut în timp. Pacienţii care au suferit reacţii asociate perfuziei, uşoare sau moderate, atunci când au fost trataţi cu agalsidaza beta în cadrul studiilor clinice, au continuat terapia după reducerea vitezei de perfuzare (~0,15 mg/min; 10 mg/oră) şi/sau tratamentul cu antihistaminice, paracetamol, ibuprofen şi/sau corticosteroizi.

Ca în cazul oricărui medicament proteic cu administrare intravenoasă, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic.

Un număr redus de pacienţi au dezvoltat reacţii sugestive de hipersensibilitate imediată (Tip I). Dacăapar reacţii alergice severe sau de tip anafilactic, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării de Fabrazyme şi trebuie iniţiat un tratament corespunzător. Trebuie respectate standardele medicale în vigoare pentru tratamentul de urgenţă. Într-un studiu clinic, Fabrazyme reintrodus cu atenţie, a fost readministrat tuturor celor 6 pacienţi cu anticorpi IgE prezenţi sau ale căror teste cutanate au fost pozitive la Fabrazyme. În acest studiu, iniţierea readministrarea s-a făcut cu o doză micăşi viteză de perfuzare redusă (1/2 din doza terapeutică la 1/25 din viteza iniţială standard recomandată). Odată ce pacientul tolerează perfuzia, doza poate fi mărită pentru a ajunge la doza terapeutică de 1 mg/kg, iar viteza de perfuzare poate fi mărită treptat pe măsura măririi dozei, în funcţie de toleranţă.

Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra rinichilor poate fi limitat la pacienţii cu boală renalăavansată.

Nu au fost conduse studii pentru a evalua efectele potenţiale ale Fabrazyme asupra afectării fertilităţii.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile şi nici studii in vitro privind metabolizarea. Datoritămetabolizării sale, agalsidaza beta nu este un candidat probabil la interacţiunile medicament – medicament prin intermediul citocromului P450.

Fabrazyme nu trebuie administrat împreună cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de inhibare a activităţii intracelulare a α-galactozidazei.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea agalsidazei beta la femeile gravide.

Studiile pe animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra dezvoltării embrionare/fetale (Vezi pct. 5.3).

Fabrazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Este posibil ca agalsidaza beta să fie excretată în lapte. Datorită faptului că nu există date disponibile privind efectele asupra nou-născuţilor expuşi la agalsidaza beta prin laptele matern, este recomandatăoprirea alăptării când se administrează Fabrazyme.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele Fabrazyme asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8. Reacţii adverse

Reacţiile adverse la medicament (RAM), raportate în studiile clinice în legătură cu administrarea unei doze de Fabrazyme de 1mg/kg, la un total de 168 de pacienţi (154 bărbaţi şi 14 femei), cărora li s-a administrat cel puţin o perfuzie cu Fabrazyme timp de cel mult 5 ani, sunt enumerate în tabelul de mai jos în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă (foarte frecvente: ≥ 1/10, frecvente ≥ 1/100 şi < 1/10 şi mai puţin frecvente ≥ 1/1000 şi < 1/100). Apariţia unei RAM la un singur pacient este definită ca mai puţin frecventă datorită numărului relativ redus de pacienţi trataţi. Reacţiile adverse la medicament raportate doar în perioada ulterioară punerii pe piaţă a medicamentului sunt de asemenea incluse în tabelul de mai jos la categoria de frecvenţă„necunoscută”. Majoritatea RAM au fost în general uşoare până la moderate ca severitate:

Incidenţa reacţiilor adverse asociate tratamentului cu Fabrazyme

Clasificarea pe Foarte Frecvente Mai puţin
aparate,sisteme frecvente frecvente Frecvenţă
şi organe necunoscută
Infecţii şi rinofaringită rinită
infestări
Tulburări ale
sistemului reacţie
imunitar anafilactoidă
Tulburări ale Cefalee, ameţeli, hiperestezie,
sistemului parestezie somnolenţă, tremor
nervos hipoestezie,
senzaţie de arsură,
letargie, sincopă
Tulburări lăcrimare abundentă prurit ocular,
oculare hiperemie oculară
Tulburări tinitus, vertij edem auricular,
acustice şi otalgie
vestibulare
Tulburări tahicardie, bradicardie sinusală
cardiace palpitaţii,
bradicardie
Tulburări vasculare hiperemie facială, hipertensiune arterială, paloare, hipotensiune arterială, bufeuri extremităţi reci ---
Afecţiuni respiratorii, toracice şi mediastinale dispnee, congestie nazală, constricţie faringiană, wheezing, tuse, dispnee exacerbată bronhospasm, durere faringolaringiană, rinoree, tahipnee, congestia căilor respiratorii superioare ---
Tulburări gastrointestinal e greaţă, vărsături durere abdominală, durere în etajul abdominal superior, disconfort abdominal, disconfort gastric, hipoestezie orală, diaree dispepsie, disfagie ---
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat prurit, urticarie, erupţie cutanată, eritem, prurit generalizat, edem angioneurotic, edem facial, erupţie cutanatămaculopapulară livedo reticularis, erupţie cutanatăeritematoasă, erupţie cutanatăpruriginoasă, modificarea culorii pielii, senzaţie de disconfort la nivelul pielii vasculită leucocitoclastică
Tulburări dureri la nivelul dureri musculo ---
musculo extremităţilor, scheletice
scheletice şi ale mialgie, dorsalgie,
ţesutului spasme musculare,
conjunctiv artralgie, contracturămusculară, rigiditate musculoscheletică
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare frisoane, pirexie, senzaţie de frig oboseală, disconfort toracic, senzaţie de căldură, edem periferic, durere, astenie, dureri toracice, edem facial, hipertermie senzaţie de frig şi de căldură, afecţiune asemănătoare gripei, durere la locul de perfuzare, reacţie la locul de perfuzare, trombozăla locul de perfuzare, senzaţie generală de rău, edem ---
În cadrul acestui tabel, o frecvenţă≥1% se defineşte ca evenimente care se produc la 2 sau mai mulţi pacienţi. Terminologia RA are la bază Dicţionarul Medical pentru activităţi de reglementare (Dicţionarul MedDRA)

Reacţiile asociate perfuziei au fost de cele mai multe ori febrăşi frisoane. Printre simptomele suplimentare s-au numărat dispnee uşoară sau moderată, constricţie faringiană, disconfort toracic, hiperemie facială, prurit, urticarie, edem facial, edem angioneurotic, rinită, bronhospasm, tahipnee, wheezing, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, tahicardie, palpitaţii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, dureri asociate perfuziei incluzând durere a extremităţilor, mialgie şi cefalee.

Reacţiile asociate perfuziei au fost tratate prin reducerea vitezei de perfuzare asociată cu administrarea de medicamente antiinflamatorii nesteroidiene, antihistaminice şi/sau corticosteroizi., Şaizeci şi şapte la sută (67%) dintre pacienţi au prezentat cel puţin o reacţie asociată perfuziei. Frecvenţa acestor reacţii s-a redus în timp. Majoritatea acestor reacţii pot fi atribuite formării de anticorpi IgG şi/sau activării complementului. La un număr limitat de pacienţi au fost detectaţi anticorpi IgE. (Vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Informaţii limitate sugerează că profilul de siguranţă al tratamentului cu Fabrazyme la pacienţii copii şi adolescenţi (în vârstă de peste 7 ani) nu este diferit de cel observat la adulţi.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. În studiile clinice, s-au administrat doze de până la 3mg/kg.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism – enzime. Codul ATC: A16AB04 agalsidază beta.

Boala Fabry este o afecţiune ereditară heterogenăşi multisistemică, cu evoluţie progresivă, care afectează atât bărbaţii, cât şi femeile. Aceasta se caracterizează prin deficienţa de α-galactozidază. Activitatea redusă sau absentă a α-galactozidazei duce la acumularea de GL-3 în lizozomii multor tipuri de celule, inclusiv celulele endoteliale şi parenchimatoase, conducând în cele din urmă la deteriorări clinice potenţial letale ca urmare a complicaţiilor renale, cardiace şi cerebrovasculare. Scopul terapiei de substituţie enzimatică este de a restabili un nivel al activităţii enzimatice suficient pentru a elimina substratul acumulat în ţesuturile organelor; astfel prevenind, stabilizând sau inversând declinul progresiv al funcţiei acestor organe înainte de a se produce leziuni ireversibile.

După perfuzia intravenoasă, agalsidaza beta este rapid eliminată din circulaţie şi preluată în lizozomi de celulele parenchimatoase şi endoteliale vasculare, posibil prin receptorii de manoză-6-fosfat, manozăşi asialoglicoproteine.

Eficacitatea şi siguranţa Fabrazyme au fost evaluate într-un studiu la copii, un studiu de stabilire a dozei, două studii dublu-orb, controlate cu placebo şi un studiu de extensie, cu medicaţie cunoscută, efectuat atât la bărbaţi, cât şi la femei. În studiul de stabilire a dozei, s-au evaluat efectele dozelor de 0,3, 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 săptămâni şi de 1,0 şi 3,0 mg/kg o dată la 2 zile. S-a observat o reducere a cantităţii de GL-3 la nivel renal, cardiac, cutanat şi plasmatic în cazul tuturor dozelor. GL3 din plasmă s-a eliminat într-un mod dependent de doză, dar a fost mai puţin constantă la doza de 0,3 mg/kg. În plus, reacţiile asociate perfuziei au fost dependente de doză.

În primul studiu clinic controlat cu placebo, Fabrazyme a fost eficace în eliminarea GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului după 20 de săptămâni de tratament. Acest clearance s-a obţinut la 69% (20/29) dintre pacienţii trataţi cu Fabrazyme, dar la nici unul dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Acest rezultat a fost susţinut şi de o reducere semnificativă din punct de vedere statistic a incluziilor de GL-3 de la nivel renal, cardiac şi cutanat evaluate global cât şi în organele individuale la pacienţii trataţi cu agalsidază beta în comparaţie cu pacienţii cărora li s-a administrat placebo (p<0,001). Clearance-ul susţinut al GL-3 din endoteliul vascular al rinichiului în cadrul tratamentului cu agalsidază beta a fost confirmat şi în faza de extensie cu medicaţie cunoscutăa acestui studiu. Acesta a fost obţinut la 47 din cei 49 pacienţi (96%) cu informaţii disponibile în luna 6, şi la 8 din cei 8 pacienţi (100%) cu informaţii disponibile la sfârşitul studiului (până la un total de 5 ani de tratament). Clearance-ul GL-3 a fost de asemenea obţinut şi în alte câteva tipuri de celule ale rinichiului. Concentraţiile plasmatice de GL-3 s-au normalizat rapid sub tratament şi au rămas normale pe parcursul celor 5 ani.

Funcţia renală, măsurată prin rata de filtrare glomerularăşi creatinina serică, precum şi prin proteinurie, a rămas stabilă la majoritatea pacienţilor. Efectul tratamentului cu Fabrazyme asupra funcţiei renale a fost însă limitat la unii pacienţi cu insuficienţă renală avansată.

Cu toate că nu s-a efectuat un studiu specific pentru evaluarea efectului asupra semnelor şi simptomelor neurologice, rezultatele au indicat de asemenea că pacienţii pot beneficia de ameliorarea durerii şi a calităţii vieţii, ca urmare a terapiei de substituţie enzimatică.

Un alt studiu dublu-orb, controlat cu placebo care a inclus 82 de pacienţi a fost realizat pentru a determina dacă Fabrazyme ar reduce rata de incidenţă a bolilor renale, cardiace sau cerebrovasculare sau a deceselor. Rata manifestărilor clinice a fost substanţial mai mică în rândul pacienţilor trataţi cu Fabrazyme în comparaţie cu pacienţii trataţi cu placebo (reducere a riscului = 53% populaţie cu intenţie de tratare (p=0,0577); reducere a riscului = 61 % populaţie per-protocol (p=0,0341)). Acest rezultat a fost identic pentru manifestările renale, cardiace şi cerebrovasculare.

Rezultatele acestor studii indică faptul că tratamentul cu Fabrazyme la o doză de 1 mg/kg din două în două săptămâni oferă beneficii clinice asupra unor rezultate clinice cheie la pacienţi cu boală Fabry incipientăşi avansată. Deoarece această afecţiune are o evoluţie lentă, detectarea şi tratarea încă din faza incipientă sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate.

În studiul cu medicaţie cunoscută care a inclus copii şi adolescenţi, şaisprezece pacienţi cu boala Fabry (cu vârste între 8-16 ani; 14 băieţi, 2 fete) au fost trataţi timp de un an. S-a măsurat clearance-ul GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii la toţi pacienţii care aveau acumulări de GL-3 la iniţierea studiului. Cele două paciente de sex feminin au avut acumulări absente sau minime de GL-3 în endoteliul vascular de la nivelul straturilor superficiale ale pielii, în momentul intrării în studiu şi în consecinţă această concluzie este valabilă doar pentru pacienţii de sex masculin.

Într-un studiu suplimentar, 21 de pacienţi de sex masculin au fost incluşi în vederea urmăririi clearance-ului GL-3 la nivelul ţesutului renal şi cutanat, cu o schemă de dozaj alternativă. Dupătratamentul cu 1 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 24 de săptămâni, s-a constatat că administrarea în continuare a unei doze de 0,3 mg/kg o dată la 2 săptămâni timp de 18 luni a permis menţinerea clearance-ului GL-3 celular in endoteliul capilar al rinichiului, în alte tipuri de celule renale şi la nivel cutanat (în endoteliul capilar de la nivelul straturilor superficiale ale pielii) la majoritatea pacienţilor. Totuşi, la doza mai scăzută, anticorpii IgG pot influenţa clearance-ul GL-3 la unii pacienţi. Date fiind limitele impuse de planul studiului (numărul redus de pacienţi) nu se poate ajunge la o concluzie definitivă privind schema de dozaj de menţinere, dar aceste constatări sugerează faptul că, după o doză iniţială de încărcare de 1,0 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni, o doză de 0,3 mg/kg poate fi suficientă la unii pacienţi pentru menţinerea clearance-ului GL-3.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, în doze de 0,3 mg, 1 mg şi 3 mg/kg , valorile ASC au crescut mai mult decât proporţional cu doza, datorită scăderii clearance-ului, indicând o saturaţie a clearance-ului. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a depins de dozăşi a variat între 45 şi 100 de minute.

După administrarea intravenoasă de agalsidază beta la adulţi, cu un timp de perfuzare de aproximativ 300 de minute şi la o doză de 1 mg/kg, de două ori pe săptămână, valorile medii ale Cmax au variat de la 2000 la 3500 ng/ml, în timp ce ASCinf a variat de la 370 la 780 µg.min./ml. Vss (volumul de distribuţie la starea de echilibru) s-a situat între 8,3 şi 40,8 l, clearance-ul plasmatic între 119 şi 345 ml/min, iar media timpului de înjumătăţire prin eliminare între 80 şi 120 de minute.

Farmacocinetica Fabrazyme a fost de asemenea evaluată la 15 pacienţi copii (cu vârste cuprinse între 8,5 şi 16 ani şi cu greutate între 27,1 şi 64,9 kg). Clearance-ul agalsidazei nu a fost influenţat de către greutatea la acest grup de pacienţi. Clearance-ul iniţial a fost de 77 ml/min cu un volum de distribuţie la starea de echilibru (Vss) de 2,6 L; timpul de înjumătăţire a fost de 55 minute. După seroconversia IgG, clearance-ul s-a redus la 35 ml/min, Vss a crescut la 5,4 l şi timpul de înjumătăţire plasmatică a crescut la 240 minute. Efectul evident al acestor modificări după seroconversie a fost o creştere de 2 3 ori a expunerii, bazată pe ASC şi Cmax. La pacienţii cu o expunere crescută după seroconversie nu s-au observat probleme neprevăzute privind siguranţa Agalsidaza beta este o proteinăşi este probabil săfie metabolizată prin hidroliză peptidică. În consecinţă, nu se aşteaptă ca insuficienţa hepatică săafecteze farmacocinetica agalsidazei beta în mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a agalsidazei beta este considerată o cale minoră de eliminare.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea la doză unică, toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea embrionară/fetală. Nu s-au efectuat studii cu privire la alte stadii ale dezvoltării. Nu se estimează un potenţial genotoxic şi carcinogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Fosfat de sodiu monobazic monohidrat Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Soluţii reconstituite şi diluate

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 de ore la o temperatură de 2ºC - 8ºC.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme 5 mg este furnizat în flacoane din sticlă incoloră tip I de 5 ml. Sistemul de închidere constă dintr-un dop din cauciuc butilic siliconat şi un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic.

Dimensiunile ambalajului: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pulberea pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi apoi administrată prin perfuzie intravenoasă.

Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi scoateţi din frigider flacoanele necesare pentru a le lăsa să atingă temperatura camerei. Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Utilizaţi o tehnică aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare, pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 de minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile; trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi evitatăformarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând pe peretele flaconului apa pentru preparate injectabile, şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

3 Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pH-ul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de diluţie, verificaţi vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

4 După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

 1. Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.
 2. Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.
 3. Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.
 4. Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% (nu într-un spaţiu de aer rămas), până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg, se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie.

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice, fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzare nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

 1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda

EU/1/01/188/004-006

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03/08/2001 Data ultimei reînnoiri: 01/08/2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu./

ANEXA II

A. PRODUCĂTORII SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORII SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor substanţei biologic active

Genzyme Corp. 51 New York Avenue Framingham MA 01701-9322 SUA

Genzyme Corp. 76 New York Avenue Framingham MA 01701-9322 SUA

Genzyme Corp. 500 Soldiers Field Road Allston MA 02134 SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Genzyme Ltd. 37 Hollands Road Haverhill Suffolk CB9 8PU Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI
 • ALTE CONDIŢII

Nu este cazul.

RPAS trebuie depuse o dată la trei ani.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE, 1 FLACON. 5 FLACOANE, 10 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăagalsidază beta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon cu pulbere conţine agalsidază beta 35 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: manitol fosfat de sodiu monobazic monohidrat fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă10 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Destinat unei singure administrări.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP {luna/anul}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 NL-1411DD Naarden Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/188/001
EU/1/01/188/002
EU/1/01/188/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fabrazyme 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăagalsidază beta Intravenoasă.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria {număr}

 1. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ
 2. ALTE INFORMAŢII

Genzyme Europe B.V.-NL A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C).

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE, 1 FLACON. 5 FLACOANE, 10 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăagalsidază beta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon cu pulbere conţine agalsidază beta 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: manitol fosfat de sodiu monobazic monohidrat fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă5 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 10 flacoane cu pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Destinat unei singure administrări.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP {luna/anul}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 NL-1411DD Naarden Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/188/004
EU/1/01/188/005
EU/1/01/188/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilăagalsidază beta Intravenoasă.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP: {luna/anul}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria {număr}

 1. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ
 2. ALTE INFORMAŢII

Genzyme Europe B.V.-NL A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C)

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Fabrazyme 35 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Agalsidază beta

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
-Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
-
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Fabrazyme şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Fabrazyme
 3. Cumsă utilizaţi Fabrazyme
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cumse păstrează Fabrazyme
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE FABRAZYME ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Fabrazyme este utilizat ca terapie de substituţie enzimatică în boala Fabry, boală în care activitatea enzimei α-galactozidază este absentă sau mai scăzută decât normal. Dacă suferiţi de boala Fabry, o substanţă lipidică, numită globotriaozilceramidă (GL-3), nu este eliminată din celulele organismului dumneavoastrăşi începe să se acumuleze în pereţii vaselor sanguine ale organelor.

Fabrazyme este indicat pentru utilizarea ca terapie de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Nu utilizaţi Fabrazyme

Dacă aţi manifestat o reacţie alergică anafilactică la agalsidază beta sau dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre celelalte componente ale Fabrazyme.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fabrazyme

Dacă urmaţi tratament cu Fabrazyme, puteţi prezenta reacţii asociate perfuziei. O reacţie asociatăperfuziei este orice reacţie adversă care se produce pe durata perfuziei sau până la sfârşitul zilei în care a fost administrată perfuzia (vezi pct. 4 „Reacţii adverse posibile”). Dacă aveţi o reacţie de acest tip, trebuie să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Este posibil să fie nevoie să vi se administreze medicamente suplimentare pentru prevenirea apariţiei unor astfel de reacţii.

Grupe diferite de pacienţi care utilizează Fabrazyme

Informaţiile din acest prospect sunt valabile pentru toate grupele de pacienţi inclusiv copii, adolescenţi, adulţi şi vârstnici.

Utilizarea altor medicamente

Nu există interacţiuni cunoscute cu alte medicamente. Fabrazyme nu trebuie administrat împreună cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de scădere a activităţii agalsidazei beta. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Fabrazyme cu alimente şi băuturi

Interacţiunile cu alimente şi băuturi sunt improbabile.

Sarcina şi alăptarea

Utilizarea Fabrazyme în timpul sarcinii nu este recomandată. Nu există experienţă cu privire la utilizarea Fabrazyme la femeile gravide. Fabrazyme poate ajunge în laptele matern. Nu se recomandăutilizarea Fabrazyme în timpul alăptării. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

3. CUMSĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Fabrazyme se administrează picătură cu picătură printr-un cateter montat în venă (prin perfuzie intravenoasă). Medicamentul se prezintă sub formă de pulbere care va fi amestecată cu apă sterilăînainte de administrare (vezi informaţiile pentru personalul medical).

Fabrazyme se administrează doar sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea bolii Fabry.

Doza de Fabrazyme recomandată pentru adulţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani este de 1 mg/kg administrată o dată la 2 săptămâni.

Nu sunt necesare modificări ale dozei la pacienţii cu boală renală.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Fabrazyme

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu Fabrazyme. Dozele de până la 3 mg/kg s-au dovedit sigure.

Dacă uitaţi să luaţi Fabrazyme

Dacă s-a omis administrarea unei perfuzii cu Fabrazyme, vă rugăm să luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fabrazyme poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În studiile clinice reacţiile adverse observate la pacienţi s-au produs în principal în timpul sau imediat după administrarea medicamentului. Dacă prezentaţi orice reacţie adversă gravă sau reacţii adverse nemenţionate aici, vă rugăm să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

În studiile clinice s-au raportat următoarele reacţii adverse:

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

 • frisoane • senzaţii tactile anormale • senzaţie de frig (furnicături şi înţepături)
 • febră• greaţă
  • dureri de cap • vărsături
  • Frecvente (apar de la 1 din 100 până la 1 din 10 pacienţi):
  • dureri în piept • somnolenţă• oboseală
  • • • creşterea frecvenţei • înroşirea feţei bătăilor inimii
 • dificultate în • dureri abdominale • durere respiraţie
 • paloare • dureri de spate • senzaţie de nod în gât
 • mâncărime • erupţii pe piele • ameţeli
 • secreţie lacrimală• scăderea frecvenţei • palpitaţii anormalăbătăilor inimii
 • senzaţie de slăbiciune • letargie • scăderea sensibilităţii la durere
 • vâjâituri în urechi • sincopă• senzaţie de arsură
 • nas înfundat • tuse • respiraţie şuierătoare
 • diaree • disconfort abdominal • urticarie
 • roşeaţă• umflarea feţei • durere la nivelul extremităţilor
 • durere musculară• durere articulară• rinofaringită
 • creşterea tensiunii • scăderea tensiunii arteriale • bufeuri arteriale
 • umflarea bruscă a • disconfort toracic • senzaţie de căldurăfeţei sau gâtului
 • edem la nivelul • edemul feţei • temperatură crescutăextremităţilor
 • vertij • dificultate accentuată în • sensibilitate scăzută la nivelul cavităţii respiraţie bucale
 • disconfort gastric • contractură musculară• rigiditate musculo-scheletică
  • spasme musculare
  • Mai puţin frecvente (apar la 1 din 1000 până la 1 din 100 de pacienţi):
  • tremurături • mâncărime la nivelul • scăderea frecvenţei bătăilor inimii datorită
  • ochilor tulburărilor de conducere • ochi roşii • umflarea urechilor • creşterea sensibilităţii la durere
 • durere de urechi • bronhospasm • congestia căilor respiratorii superioare
  • durere în gât • secreţii nazale • erupţii roşietice pe piele
  • • respiraţie rapidă• senzaţie de arsură în • capul pieptului
 • erupţii pe piele • senzaţie de disconfort • modificarea culorii pielii (cu pete purpurii) însoţite de mâncărimi la nivelul pielii
 • senzaţii de cald şi rece • durere musculo-• răcirea extremităţilor scheletică
 • dificultate la înghiţire • rinită• coagularea sângelui la locul injecţiei
 • durere la locul • boală de tip gripal • modificarea culorii pielii perfuziei
 • reacţie la locul • stare generală de rău • edem perfuziei
 • reacţii alergice grave • inflamare gravăa

Cu frecvenţănecunoscutăvaselor de sânge

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUMSE PĂSTREAZĂ FABRAZYME

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Flacoane nedeschise

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Nu utilizaţi Fabrazyme după data expirării înscrisă pe etichetă după literele ‘EXP’.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fabrazyme

-Substanţa activă este agalsidază beta, un flacon conţine 35 mg. -Celelalte componente sunt:

-Manitol

- Fosfat de sodiu monobazic monohidrat -Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

Cum arată Fabrazyme şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme este furnizat ca o pulbere de culoare albă sau aproape albă. După reconstituire este o soluţie limpede şi incoloră, fără particule străine. Soluţia reconstituită trebuie apoi diluată. Dimensiunile ambalajului: 1, 5 şi 10 flacoane per cutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda.

Producătorul

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg

Genzyme Belgium N.V., Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

България

Търговскопредставителствона Genzyme CEE GmbH Тел. +359 2 971 1001

Česká republika/Slovenská republika/ Slovenija

Genzyme Czech s.r.o., Tel: +420 227 133 665

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Deutschland

Genzyme GmbH, Tel: +49 610236740

Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα) Τηλ: +30 210 99 49 270

España

Genzyme, S.A., Tel: +34 91 6591670

France

Genzyme S.A.S, Tél: + 33 (0) 825 825 863

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet Tel: +36 1 310 7440

Nederland

Genzyme Europe B.V., Tel: +31 35 6991200

Österreich

Genzyme Austria GmbH, Tel: + 43 1 774 65 38

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme Polska Sp. z o. o. (Poola/Polija/Lenkija), Tel: + 48 22 24 60 900

Portugal

Genzyme Portugal S.A., Tel: +351 21 422 0100

România

Genzyme CEE GmbH- Reprezentanţa pentru România Tel: +40 21 243 42 28

United Kingdom/Ireland

Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom), Tel: +44 1865 405200

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Există, de asemenea link-uri cu alte websiteuri despre boli rare şi tratamente.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni de utilizare – reconstituire, diluare şi administrare

Pulberea pentru concentratul pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi administrată prin perfuzie intravenoasă.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 de ore la o temperatură de 2ºC - 8ºC.

Utilizaţi tehnica aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 de minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile. Trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi evitatăformarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând apa pentru preparate injectabile pe peretele flaconului şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pHul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de a dilua ulterior, se verifică vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

 1. După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.
 2. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

 1. Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesare pentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.
 2. Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.
 3. Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.
 4. Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% ( nu într-un spaţiu de aer rămas) până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100 mg se vor

utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu scuturaţi şi nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie.

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzie nu trebuie săfie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Fabrazyme 5 mg, pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Agalsidază beta

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
-Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
-
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Fabrazyme şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Fabrazyme
 3. Cumsă utilizaţi Fabrazyme
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Fabrazyme
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE FABRAZYME ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Fabrazyme este utilizat ca terapie de substituţie enzimatică în boala Fabry, boală în care activitatea enzimei α-galactozidază este absentă sau mai scăzută decât normal. Dacă suferiţi de boala Fabry, o substanţă lipidică, numită globotriaozilceramidă (GL-3), nu este eliminată din celulele organismului dumneavoastrăşi începe să se acumuleze în pereţii vaselor sanguine ale organelor.

Fabrazyme este indicat pentru utilizarea ca terapie de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de boală Fabry.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Nu utilizaţi Fabrazyme

Dacă aţi manifestat o reacţie alergică anafilactică la agalsidază beta sau dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre celelalte componente ale Fabrazyme.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fabrazyme

Dacă urmaţi tratament cu Fabrazyme, puteţi prezenta reacţii asociate perfuziei. O reacţie asociatăperfuziei este orice reacţie adversă care se produce pe durata perfuziei sau până la sfârşitul zilei în care a fost administrată perfuzia (vezi pct. 4 „Reacţii adverse posibile”). Dacă aveţi o reacţie de acest tip, trebuie să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Este posibil să fie nevoie să vi se administreze medicamente suplimentare pentru prevenirea apariţiei unor astfel de reacţii.

Grupe diferite de pacienţi care utilizează Fabrazyme

Informaţiile din acest prospect sunt valabile pentru toate grupele de pacienţi, inclusiv copii, adolescenţi, adulţi şi vârstnici.

Utilizarea altor medicamente

Nu există interacţiuni cunoscute cu alte medicamente. Fabrazyme nu trebuie administrat împreună cu clorochină, amiodaronă, benochină sau gentamicină, datorită unui risc teoretic de scădere a activităţii agalsidazei beta. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Fabrazyme cu alimente şi băuturi

Interacţiunile cu alimentele şi băuturile sunt improbabile.

Sarcina şi alăptarea

Utilizarea Fabrazyme în timpul sarcinii nu este recomandată. Nu există experienţă cu privire la utilizarea Fabrazyme la femeile gravide. Fabrazyme poate ajunge în laptele matern. Nu se recomandăutilizarea Fabrazyme în timpul alăptării . Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

3. CUMSĂ UTILIZAŢI FABRAZYME

Fabrazyme se administrează picătură cu picătură printr-un cateter montat în venă (prin perfuzie intravenoasă). Medicamentul se prezintă sub formă de pulbere care va fi amestecată cu apă sterilăînainte de administrare (vezi informaţiile pentru personalul medical).

Fabrazyme se administrează doar sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea bolii Fabry.

Doza de Fabrazyme recomandată pentru adulţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 16 ani este de mg/kg, administrată o dată la două săptămâni. Nu sunt necesare modificări ale dozei la pacienţii cu boală renală.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Fabrazyme

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu Fabrazyme. Dozele de până la 3 mg/kg s-au dovedit sigure.

Dacă uitaţi să luaţi Fabrazyme

Dacă s-a omis administrarea unei perfuzii cu Fabrazyme, vă rugăm să luaţi legătura cu medicul dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fabrazyme poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În studiile clinice reacţiile adverse observate la pacienţi s-au produs în principal în timpul sau imediat după administrarea medicamentului. Dacă prezentaţi orice reacţie adversă gravă sau reacţii adverse nemenţionate aici, vă rugăm să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

În studiile clinice s-au raportat următoarele reacţii adverse:

Foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

 • frisoane • senzaţii tactile anormale • senzaţie de frig (furnicături şi înţepături)
 • febră• greaţă
  • dureri de cap • vărsături
  • Frecvente (apar de la 1 din 100 până la 1 din 10 pacienţi):
  • dureri în piept • somnolenţă• oboseală
  • • • creşterea frecvenţei • înroşirea feţei bătăilor inimii
 • dificultate în • dureri abdominale • durere respiraţie
 • paloare • dureri de spate • senzaţie de nod în gât
 • prurit (mâncărime) • erupţii pe piele • ameţeli
 • secreţie lacrimală• scăderea frecvenţei • palpitaţii anormalăbătăilor inimii
 • senzaţie de slăbiciune • letargie • scăderea sensibilităţii la durere
 • vâjâituri în urechi • sincopă• senzaţie de arsură
 • nas înfundat • tuse • respiraţie şuierătoare
 • diaree • disconfort abdominal • urticarie
 • roşeaţă• umflarea feţei • durere la nivelul extremităţilor
 • durere musculară• durere articulară• rinofaringită
 • creşterea tensiunii • scăderea tensiunii arteriale • bufeuri arteriale
 • umflarea bruscă a • disconfort toracic • senzaţie de căldurăfeţei sau gâtului
 • edem la nivelul • edemul feţei • temperatură crescută
 • vertij • dificultate accentuată în • sensibilitate scăzută la nivelul cavităţii respiraţie bucale
 • disconfort gastric • contractură musculară• rigiditate musculo-scheletică
  • spasme musculare
  • Mai puţin frecvente (apar la 1 din 1000 până la 1 din 100 de pacienţi):
  • tremurături • prurit (mâncărime) la • scăderea frecvenţei bătăilor inimii datorită
  • nivelul ochilor tulburărilor de conducere • ochi roşii • umflarea urechilor • creşterea sensibilităţii la durere
 • durere de urechi • bronhospasm • congestia căilor respiratorii superioare
  • durere în gât • secreţii nazale • erupţii roşietice pe piele
  • • respiraţie rapidă• senzaţie de arsură în • capul pieptului
 • erupţii pe piele • senzaţie de disconfort • modificarea culorii pielii (cu pete purpurii) însoţite de mâncărimi la nivelul pielii
 • senzaţii de cald şi rece • durere musculo-• răcirea extremităţilor scheletică
 • dificultate la înghiţire • rinită• coagularea sângelui la locul injecţiei
 • durere la locul • boală de tip gripal • modificarea culorii pielii perfuziei
  • reacţie la locul • stare generală de rău • edem perfuziei
  • Cu frecvenţănecunoscută
 • reacţii alergice grave • inflamare gravăa

vaselor de sânge

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUMSE PĂSTREAZĂ FABRAZYME

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Flacoane nedeschise

A se păstra la frigider (2 °C – 8 °C). Nu utilizaţi Fabrazyme după data expirării înscrisă pe etichetă după literele ‘EXP’.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fabrazyme

-Substanţa activă este agalsidază beta, un flacon conţine 5 mg. -Celelalte componente sunt:

-Manitol

- Fosfat de sodiu monobazic monohidrat -Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat.

Cum arată Fabrazyme şi conţinutul ambalajului

Fabrazyme este furnizat ca o pulbere albă sau aproape albă. După reconstituire este o soluţie limpede şi incoloră, fără particule străine. Soluţia reconstituită trebuie apoi diluată. Dimensiunile ambalajului: 1, 5 şi 10 flacoane pecutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411DD Naarden, Olanda.

ProducătorulGenzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg

Genzyme Belgium N.V., Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

България

Търговскопредставителствона Genzyme CEE GmbH Тел. +359 2 971 1001

Česká Republika/Slovenská Republika/ Slovenija

Genzyme Czech s.r.o., Tel: +420 227 133 665

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Deutschland

Genzyme GmbH, Tel: +49 610236740

Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα) Τηλ: +30 210 99 49 270

España

Genzyme, S.A., Tel: +34 91 6591670

France

Genzyme S.A.S, Tél: + 33 (0) 825 825 863

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet Tel: +36 1 310 7440

Nederland

Genzyme Europe B.V., Tel: +31 35 6991200

Österreich

Genzyme Austria GmbH, Tel: + 43 1 774 65 38

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme Polska Sp. z o. o. (Poola/Polija/Lenkija), Tel: + 48 22 24 60 900

Portugal

Genzyme Portugal S.A., Tel: +351 21 422 0100

România

Genzyme CEE GmbH- Reprezentanţa pentru România Tel: +40 21 243 42 28

United Kingdom/Ireland

Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom), Tel: +44 1865 405200

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA): http://www.emea.europa.eu/ . Există de asemenea link-uri cu alte websiteuri despre boi rare şi tratamente.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni de utilizare – reconstituire, diluare şi administrare

Pulberea pentru concentratul pentru soluţie perfuzabilă trebuie reconstituită cu apă pentru preparate injectabile, diluată cu soluţie intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% şi administrată prin perfuzie intravenoasă.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la utilizare revine utilizatorului. Soluţia reconstituită nu poate fi păstratăşi trebuie diluată cât mai curând posibil; doar soluţia diluată poate fi păstrată timp de maxim 24 de ore la o temperatură de 2ºC - 8ºC.

Utilizaţi tehnica aseptică

1. Stabiliţi numărul de flacoane din care trebuie reconstituită soluţia, în funcţie de greutatea fiecărui pacient, şi luaţi din frigider flacoanele necesare pentru a le lăsa să ajungă la temperatura camerei (în aproximativ 30 de minute). Fiecare flacon de Fabrazyme este destinat unei singure utilizări.

Reconstituire

2. Fiecare flacon de Fabrazyme 35 mg se reconstituie cu 7,2 ml apă pentru preparate injectabile. Trebuie evitat impactul puternic al apei pentru preparate injectabile cu pulberea şi, evitatăformarea spumei. Aceasta se realizează prin adăugare lentă, picurând apa pentru preparate injectabile pe peretele flaconului şi nu direct pe produsul compact liofilizat. Rotiţi şi înclinaţi uşor flaconul. Nu răsturnaţi, învârtiţi sau agitaţi flaconul.

Soluţia reconstituită conţine agalsidază beta 5 mg pe ml, şi este o soluţie incoloră limpede. pHul soluţiei reconstituite este de aproximativ 7,0. Înainte de a dilua ulterior, se verifică vizual soluţia reconstituită din fiecare flacon pentru a observa dacă există particule şi modificări de culoare. Nu utilizaţi soluţii care prezintă particule sau modificări de culoare.

 1. După reconstituire, se recomandă diluarea imediată a substanţei din flacoane, pentru a reduce la minim riscul formării particulelor proteice în timp.
 2. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Diluare

 1. Înainte de adăugarea volumului reconstituit de Fabrazyme corespunzător dozei necesarepentru pacient, se recomandă extragerea unui volum egal de soluţie intravenoasăde clorură de sodiu 0,9% din punga de perfuzie.
 2. Eliminaţi aerul din interiorul pungii de perfuzie pentru a reduce la minim interfaţa aer/lichid.

8. Extrageţi lent, din fiecare flacon, 7,0 ml (echivalent cu 35 mg) de soluţie reconstituită până la volumul corespunzător dozei necesare pentru pacient. Nu utilizaţi ace cu filtru şi evitaţi formarea spumei.

9. mg se vor utiliza minim 250 ml şi pentru doze mai mari de 100 mg se vor utiliza numai 500 ml. Răsturnaţi uşor sau masaţi uşor punga de perfuzie pentru a amesteca soluţia diluată. Nu scuturaţi şi nu agitaţi foarte puternic punga de perfuzie. Injectaţi lent soluţia reconstituită, direct în soluţia intravenoasă de clorură de sodiu 0,9% ( nu într-un spaţiu de aer rămas) până la o concentraţie finală între 0,05 mg/ml şi 0,7 mg/ml. Determinaţi volumul total de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% (între 50 şi 500 ml) în funcţie de doza individuală. Pentru doze mai mici de 35 mg se vor utiliza minim 50 ml, pentru doze de 35 până la 70 mg, se vor utiliza minim 100 ml, pentru doze de 70 până la 100

Administrare

10. Se recomandă administrarea soluţiei diluate prin intermediul unui filtru în linie cu diametrul de 0,2 µm şi capacitate redusă de legare a proteinelor, pentru a îndepărta orice particule proteice fără a se pierde nimic din activitatea agalsidazei beta. Viteza iniţială de perfuzie nu trebuie să fie mai mare de 0,25 mg/min (15 mg/oră) pentru a reduce la minim riscul apariţiei reacţiilor adverse asociate perfuziei. După ce toleranţa pacientului este stabilită, viteza de perfuzare poate fi mărită treptat cu fiecare perfuzie ulterioară.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.