CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

OPATANOL 1mg/ml
Denumire OPATANOL 1mg/ml
Descriere Tratamentul semnelor şi simptomelor oculare determinate de conjunctivita alergică sezonieră.
Denumire comuna internationala OLOPATADINUM
Actiune terapeutica DECONGESTIONANTE SI ANTIALERGICE ALTE ANTIALERGICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica PIC. OFT., SOL.
Concentratia 1mg/ml
Ambalaj Cutie x 3 flacoane x 5 ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 5 ml
Cod ATC S01GX09
Firma - Tara producatoare S.A. ALCON - COUVREUR N.V. - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata ALCON LABORATORIES LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre OPATANOL 1mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Gosman Ioan (vizitator) : Poate fi folosit si ca decongestionant nazal?
>> adina (vizitator) : Optanol poate fi administrat unui bebelus de 10 luni? Citind prospectul am văzut ca e recomandat peste...
>> dr. Oana Iordache : Pt Ioan. Da.
>> dr. Oana Iordache : Conform prospectului nu.
Prospect si alte informatii despre OPATANOL 1mg/ml, pic. oft., sol.       

ANEXA IREZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OPATANOL 1 mg/ml picături oftalmice, soluţie

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

1 ml soluţie conţine olopatadină 1 mg (sub formă de clorhidrat).Excipienţi: clorură de benzalconiu 0,1 mg/ml Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Picături oftalmice, soluţie (picături oftalmice). Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul semnelor şi simptomelor oculare determinate de conjunctivita alergică sezonieră.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza este o picătură OPATANOL în sacul conjunctival al ochiului/ochilor afectat/afectaţi de două ori pe zi (la interval de 8 ore). Dacă se consideră necesar, tratamentul poate fi menţinut timp de până la patru luni.

Pentru a preveni contaminarea picurătorului şi a soluţiei, se va evita atingerea acestuia de pleoape, suprafeţe învecinate sau alte suprafeţe. Flaconul trebuie păstrat bine închis între administrări.

Dacă se utilizeazămai mult de un medicament cu administrare topică oftalmică, celelalte medicamente trebuie administrate separat la interval de cinci până la zece minute.

Utilizarea la vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii vârstnici.

Copii şi adolescenţiOPATANOL poate fi utilizat la copii (cu vârsta de trei ani şi mai mult) în aceleaşi doze ca şi la adulţi.

Utilizarea în insuficienţa hepaticăşi renalăNu există studii efectuate la pacienţi cu afecţiuni renale sau hepatice privitoare la administrarea olopatadinei sub formă de picături oftalmice, soluţie (OPATANOL). Totuşi, nu este de aşteptat să fie necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau renală (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

OPATANOL este un medicament antialergic/antihistaminic care, deşi administrat topic, se absoarbe sistemic. Dacă apar semne de reacţii grave sau de hipersensibilitate, se întrerupe administrarea acestui medicament.

Clorura de benzalconiu, care este utilizată frecvent cu rol de conservant în medicamentele de uz oftalmic, poate produce keratopatie punctiformăşi/sau keratopatie ulcerativă toxică. Deoarece OPATANOL conţine clorură de benzalconiu, se cere monitorizarea atentă în cazul administrării frecvente sau prelungite la pacienţi cu xeroftalmie sau în cazuri în care corneea este compromisă.

Lentile de contact Pacienţii trebuie instruiţi să aştepte 10-15 minute după instilarea OPATANOL înainte de aplicarea lentilelor de contact. OPATANOL nu trebuie administrat în timpul purtării lentilelor de contact.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

Studiile in vitro au arătat că olopatadina nu a inhibat reacţiile metabolice care implică izoenzimele citocromului P-450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 şi 3A4. Aceste rezultate indică faptul că este puţin probabil ca olopatadina să determine interacţiuni metabolice cu alte substanţe active administrate concomitent.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcină
Pentru olopatadină nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea sa la femeile gravide.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3). Medicamentul nu trebuie prescris decât cu prudenţă la femeia gravidă.

AlăptareOPATANOL nu este recomandat femeilor care alăptează.

Olopatadina a fost detectată în laptele femelelor de şobolan după administrare orală. Studiile la animale au evidenţiat scăderea greutăţii puilor de câine alăptaţi de femele cărora li s-a administrat sistemic olopatadină în doze mai mari faţă de cele recomandate pentru utilizarea oftalmică la om. Nu se cunoaşte dacă administrarea topică la om poate duce la o absorbţie sistemică suficientă pentru ca olopatadina să realizeze cantităţi detectabile în laptele matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Ca în cazul administrării altor medicamente pentru uz oftalmic, înceţoşarea tranzitorie a vederii sau alte tulburări de vedere pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă dupăinstilare apare înceţoşarea vederii, pacientul trebuie să aştepte până când vederea revine la normal înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice cuprinzând 1680 pacienţi, OPATANOL a fost administrat o dată până la de patru ori pe zi în ambii ochi, pe o perioadă de până la patru luni, în monoterapie sau ca terapie complementarăla loratadină 10 mg.

Este de aşteptat ca la aproximativ 4,5% dintre pacienţi să apară reacţii adverse legate de administrarea OPATANOL; totuşi, numai 1,6% dintre pacienţi au fost excluşi din studiile clinice ca urmare a acestor reacţii adverse. În studiile clinice nu s-au raportat reacţii adverse grave, oculare sau sistemice, legate de administrarea OPATANOL. Cea mai frecventă reacţie adversă raportată legată de tratament a fost disconfortul ocular, cu o incidenţă de 0,7%.

Următoarele reacţii adverse au fost apreciate ca asociate tratamentului şi sunt clasificate conformurmătoarei convenţii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (>1/100 până la <1/100), mai puţin frecvente (>1/1000 până la ≤1/100), rare (>1/10000 până la ≤1/1000) şi foarte rare (≤1/10000). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Infecţii şi infestăriMai puţin frecvente: rinită

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente: cefalee, disgeuzie Mai puţin frecvente: vertij, hipoestezie

Tulburări oculare Frecvente: durere oculară, iritaţie oculară, ochi uscat, senzaţii oculare anormale Mai puţin frecvente: eroziunea corneei, defecte ale epiteliului cornean, tulburări ale epiteliului cornean, cheratită punctiformă, cheratită, colorarea corneei, secreţie oculară, fotofobie, înceţoşarea vederii, scăderea acuităţii vizuale, blefarospasm, disconfort ocular, prurit ocular, foliculi conjunctivali, tulburări conjunctivale, senzaţie de corp străin în ochi, epiforă, prurit palpebral, eritem palpebral, edempalpebral, tulburări palpebrale, hiperemie conjunctivală, hiperemie oculară

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvente: uscăciunea mucoasei nazale

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Mai puţin frecvente: dermatită de contact, senzaţie de arsură cutanată, tegument uscat

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente: astenie

Necunoscute (nu pot fi estimate din datele disponibile): Reacţiile adverse identificate pe parcursul experienţei după punerea pe piaţă, care nu au fost raportate anterior, pe parcursul studiilor clinice cu OPATANOL, le includ pe cele descrise în cele ce urmează. Spre deosebire de datele provenite din studiile clinice ca urmare a specificului supravegherii dupăpunerea pe piaţă, frecvenţa acestor reacţii adverse nu este cunoscutăşi nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile.

Tulburări oculare: edem cornean, conjunctivită, edem ocular, inflamare oculară, midriază, tulburări vizuale, cruste ale marginii pleoapelor Tulburări sistemice: hipersensibilitate, dispnee, somnolenţă, inflamarea feţei, dermatită, eritem, greaţă, vomă, sinuzită, astenie, stare generală de rău

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile date privind supradozajul prin ingestie accidentală sau deliberată la om. Olopatadina are toxicitate redusă după administrarea de doză unică la animale. Ingestia accidentală a conţinutului unui flacon de OPATANOL ar duce la o expunere sistemică maximă de 5 mg olopatadină. Această expunere ar determina o concentraţie de 0,5 mg/kg la un copil cu o masăcorporală de 10 kg, presupunând că absorbţia are loc în proporţie de 100%.

Prelungirea intervalului QTc la câini a fost observată numai la doze mult mai mari faţă de dozele terapeutice maxime la om, având o relevanţă mică pentru utilizarea clinică. Nu s-a observat prelungirea semnificativăa intervalului QTc la 102 voluntari sănătoşi, femei şi bărbaţi, tineri şi vârstnici, după administrarea unei doze orale de 5 mg de două ori pe zi timp de 2,5 zile, comparativ cu placebo. Intervalul valorilor concentraţiei plasmatice maxime a olopatadinei la starea de echilibru (35 până la 127 ng/ml) observat în acest studiu reprezintă o margine de siguranţă de cel puţin 70 ori mai mare pentru olopatadina administrată topic, referitor la efectele asupra repolarizării membranei celulelor cardiace.

În cazul supradozajului cu OPATANOL, este necesară monitorizarea şi supravegherea pacientului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: preparate oftalmice; decongestionante şi antialergice; alte antialergice.

Cod ATC: S01GX 09

Olopatadina este un antialergic/antihistaminic puternic şi selectiv, care îşi exercită efectele prin mai multe mecanisme de acţiune distincte. Antagonizeazăhistamina (mediatorul primar al răspunsului alergic la om) şi previne producerea indusă de histamină a citokinelor inflamatorii de către celulele epiteliale conjunctivale la om. Datele din studiile in vitro sugerează că poate acţiona asupra celulelor mastocitare conjunctivale la om, inhibând eliberarea de mediatori pro-inflamatori. La pacienţi cu canal nazolacrimal permeabil, s-a sugerat că administrarea topică oculară de OPATANOL a redus semnele şi simptomele nazale care însoţesc frecvent conjunctivita alergică sezonieră. Nu produce modificarea semnificativă clinic a diametrului pupilar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Similar altormedicamente administrate topic, olopatadina se absoarbe sistemic. Totuşi, absorbţia sistemică a olopatadinei administrate topic este minimă, cu concentraţii plasmatice variind de la mai puţin decât limita de detecţie cantitativă (<0,5 ng/ml) până la 1,3 ng/ml. Aceste concentraţii sunt de 50-200 mai scăzute decât acelea care ar rezulta după doze orale bine tolerate. Studiile farmacocinetice după administrare orală au dus la concluzia că timpul de înjumătăţire plasmaticăal olopatadinei a fost de aproximativ opt până la 12 ore, iar eliminarea s-a făcut în principal prin excreţie renală. Aproximativ 60-70% din doză s-a regăsit în urină ca substanţă activă. Doi metaboliţi, mono-desmetilul şi N-oxidul, au fost detectaţi în concentraţii mici în urină.

Deoarece olopatadina este excretată în urină în principal ca substanţă activă nemodificată, insuficienţa renală alterează farmacocinetica olopatadinei, rezultând concentraţii plasmatice de 2,3 ori mai mari la pacienţi cu insuficienţă renală severă (clearance-ul mediu al creatininei de 13,0 ml/min) comparativ cu adulţii sănătoşi. După o doză orală de 10 mg la pacienţi hemodializaţi (fără diureză), concentraţiile plasmatice de olopatadinăau fost semnificativ mai mici în ziua hemodializei decât în ziua în care nu sa efectuat hemodializa, aceasta sugerând faptul că olopatadina poate fi eliminată prin hemodializă.

Studiile care au comparat farmacocinetica dozelor orale de 10 mg olopatadină la tineri (vârsta medie 21 ani) şi vârstnici (vârsta medie 74 ani) au arătat că nu sunt diferenţe semnificative ale concentraţiilor plasmatice (ASC), legării de proteinele sau excreţiei urinare pentru medicamentul nemodificat şi metaboliţi.

A fost efectuat un studiu după administrare orală de olopatadină la pacienţi cu insuficienţă renalăseveră. Rezultatele indică faptul că într-o oarecare măsură sunt de aşteptat concentraţii plasmatice mai mari după administrarea OPATANOL la aceşti pacienţi. Deoarece concentraţiile plasmatice dupăadministrarea topică oculară de olopatadină sunt de 50-200 ori mai mici decât după dozele orale bine tolerate, nu este de aşteptat ca ajustarea dozajului să fie necesară la vârstnici sau la pacienţii cu insuficienţă renală. Metabolizarea hepatică este o cale minoră de eliminare. Nu este de aşteptat să fie necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de benzalconiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat (E339), acid clorhidric (E507) şi/sau hidroxid de sodiu (E524) (pentru ajustarea pH-ului), apă purificată.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.A se arunca după patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane de 5 ml din polietilenă opacă de joasă densitate cu capac cu filet din polipropilenă (DROPTAINER).

Cutie din carton conţinând 1 flacon sau 3 flacoane. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

Alcon Laboratories (UK) Ltd., Pentagon Park Boundary Way Hemel Hempstead Herts., HP2 7UD Marea Britanie

8. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/217/001-002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 17 mai 2002 Data reînnoirii autorizaţiei: 22 mai 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs,
Belgia.

sau

Alcon Cusí, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spania.

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producǎtorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA IIIETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1 FLACON + CUTIE CU 3 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OPATANOL 1 mg/ml, picături oftalmice, soluţie Olopatadină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 ml soluţie conţine olopatadină 1 mg (sub formă de clorhidrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de benzalconiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) şi apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, soluţie; 1 x 5 ml 3 x 5 ml

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

Exp: xx/xxxx A se arunca după patru săptamâni de la prima deschidere a flaconului. Deschis:Deschis (1):Deschis (2):Deschis (3):

12

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Alcon Laboratories (UK) Ltd. Pentagon Park Boundary Way Hemel Hempstead Herts., HP2 7UD Marea Britanie

12. NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/217/001 1 x 5 mlEU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot: xxxxx

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Opatanol

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

OPATANOL 1 mg/ml, picături oftalmice Olopatadină. Administrare oftalmică.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

Exp: xx/xxxx A se arunca după patru săptamâni de la prima deschidere a flaconului. Deschis:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

OPATANOL 1 mg/ml picături oftalmice, soluţie. Olopatadină.

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

1. CE ESTE OPATANOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

OPATANOL se utilizează pentru tratamentul semnelor şi simptomelor conjunctivitei alergice sezoniere.

Conjunctivita alergică. Anumite substanţe (alergeni) ca de exemplu polenurile, praful din casă sau blana animalelor pot provoca reacţii alergice care duc la mâncărime, roşeaţăşi umflarea suprafeţei ochiului.

OPATANOL face parte dintr-un grup de medicamente pentru tratamentul alergiilor oculare. Acţionează prin reducerea intensităţii reacţiilor alergice.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI OPATANOL

Nu utilizaţi OPATANOL:

• Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la olopatadină sau la oricare dintre celelalte componente ale OPATANOL.

Cereţi sfatul medicului.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi OPATANOL…

• Nu utilizaţi OPATANOL la copii cu vârsta mai mică de 3 ani.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Dacă utilizaţi şi alte picături oftalmice concomitent cu OPATANOL, urmaţi indicaţiile de la sfârşitul secţiunii 3.

SarcinăDacă sunteţi gravidă sau există posibilitatea să rămâneţi gravidă, cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte de a utiliza OPATANOL.

Alăptare Dacă alăptaţi. Nu utilizaţi OPATANOL, deoarece acesta poate trece în lapte.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Vederea vi se poate înceţoşa pentru o perioadă după administrarea OPATANOL. Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje până la dispariţia acestor simptome.

Informaţii importante privind unele componente ale OPATANOL Dacă purtaţi lentile de contact. Nu administraţi picăturile în timp ce purtaţi lentilele de contact. Aşteptaţi 10-15 minute după administrarea picăturilor înainte de a aplica din nou lentilele de contact. Un conservant din OPATANOL (clorura de benzalconiu) poate produce modificări ale lentilelor de contact moi.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI OPATANOL

Utilizaţi întotdeauna OPATANOL exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie sădiscutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de.o picătură într-un ochi sau în ambii, de două ori pe zi – dimineaţa şi seara. Administraţi-vă în acest mod picăturile, dacămedicul nu v-a sfătuit să procedaţi altfel. Utilizaţi OPATANOL pentru ambii ochi numai la indicaţia medicului. Urmaţi tratamentul atâta timp cât medicul v-a sfătuit să o faceţi.

Utilizaţi OPATANOL numai ca picături pentru ochi.

Cât OPATANOL trebuie să vă administraţi

Luaţi flaconul de OPATANOL şi o oglindă.

Spălaţi-vă pe mâini.

Luaţi flaconul şi desfaceţi capacul. Ţineţi flaconul între degetul mare şi cel mijlociu, cu vârful în jos. Daţi capul pe spate. Trageţi pleoapa în jos cu ajutorul unui deget curat, până când se formeazăun “buzunar” între pleoapăşi ochi. Picătura va cădea aici Aduceţi vârful flaconului aproape de ochi. Vă puteţi ajuta şi de oglindă. Nu atingeţi capătul picurător de ochi, pleoape, suprafeţele învecinate sau alte suprafeţe. Astfel s-ar putea infecta picăturile rămase în flacon. Apăsaţi uşor la baza flaconului, astfel încât la o apăsare să eliberaţi câte o picătură de OPATANOL o dată. Nu strângeţi flaconul, acesta este proiectat astfel încât o apăsare uşoară la bază să fie suficientă. Dacă administraţi picături în ambii ochi, repetaţi aceste etape şi pentru celălalt ochi. Imediat după utilizare, puneţi capacul flaconului la loc şi înşurubaţi-l strâns. Utilizaţi picăturile dintr-un flacon înainte de a-l deschide pe următorul. Dacă o picătură nu ajunge în ochi, încercaţi din nou.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din OPATANOL, clătiţi-vă cu apă călduţă. Nu mai administraţi altă picătură înaintea celei care urmează în mod obişnuit.

Dacă uitaţi să utilizaţi OPATANOL, puneţi în ochi o picătură imediat ce v-aţi adus aminte şi apoi urmaţi tratamentul obişnuit. Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă utilizaţi şi alte picături pentru ochi, aşteptaţi cel puţin cinci până la zece minute între administrarea OPATANOL şi a celorlalte picături.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, OPATANOL poate provoca reacţii adverse, cu toate cănu apar la toate persoanele.

Reacţii adverse frecvente

Acestea pot afecta până la 10 pacienţi din 100

Reacţii la nivelul ochiului: durere sau umflare la nivelul ochiului, iritaţie oculară, uscăciune oculară, senzaţie oculară anormală

Reacţii generale: dureri de cap, oboseală, uscăciunea mucoasei nazale, gust neplăcut

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Acestea pot afecta până la 1 pacient din 100

Reacţii la nivelul ochiului: vedere înceţoşată, scăderea acuităţii vizuale sau afectarea vederii, tulburări corneene, inflamaţii sau infecţii ale conjunctivei, secreţie oculară, alergie oculară, sensibilitate la lumină, lăcrimare, mâncărime oculară, înroşirea ochiului, tulburări la nivelul pleoapelor, mâncărime, înroşire, umflare la nivelul pleoapelor, cruste pe marginea pleoapelor.

Reacţii generale: senzaţie anormală sau diminuarea sensibilităţii, ameţeli, secreţii nazale, uscăciunea pielii, inflamarea pielii, înroşire şi mâncărime.

Alte reacţii adverse raportate:

Reacţii la nivelul ochiului: modificarea dimensiunilor pupilei

Reacţii generale: respiraţie dificilă, simptome alergice accentuate, umflarea feţei, somnolenţă, stare de slăbiciune generalizată, greaţă, vărsături, infecţii la nivelul sinusurilor

Vă puteţi administra picăturile în continuare, exceptând situaţia în care reacţiile adverse sunt grave.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ OPATANOL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi OPATANOL după data de expirare înscrisă pe flacon şi cutie după “Exp”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Trebuie să aruncaţi flaconul la patru săptămâni de la prima deschidere, pentru a evita infecţiile, şi să utilizaţi un flacon nou. Scrieţi data la care aţi deschis flaconul în spaţiul prevăzut pe eticheta fiecărui flacon şi pe cutie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine OPATANOL

Substanţa activăeste olopatadina 1 mg/ml (sub formă de clorhidrat).

Celelalte componente sunt: clorură de benzalconiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat (E339) şi apă purificată. Uneori se adaugă cantităţi foarte mici de acid clorhidric (E507) şi/sau hidroxid de sodiu (E524) pentru a menţine nivelul de aciditate (nivelul pH-ului) în limite normale.

Cum arată OPATANOL şi conţinutul ambalajului

OPATANOL este un lichid limpede (o soluţie) disponibil într-o cutie conţinând fie un flacon din plastic a 5 ml, fie trei flacoane din plastic a 5 ml, cu capac cu filet. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Producător

Producător

Alcon Laboratories (UK) Ltd

S.A. Alcon –Couvreur N.V.

Alcon Cusí. S.A.

Pentagon Park

Rijksweg 14

Camil Fabra 58

Boundary Way

B-2870 Puurs

08320 El Masnou

Hemel Hempstead

Belgia

Spania

Herts HP2 7UD

 

 

Marea Britanie

 

 

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

SA Alcon-Couvreur NV


 + 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)

България

АлконБългарияЕООД

 + 359 2 950 15 65

Česká republika Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

 + 420 225 377 333

Danmark

Alcon Danmark A/S


 + 45 3636 3434

Deutschland

Alcon Pharma GmbH


 + 49 (0)761 1304-0

Ελλάδα Κύπρος

ΆλκονΛαμποράτοριςΕλλάςΑΕΒΕ


 + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

Eesti

Alcon Eesti


 + 372 6 313 214

España

Alcon Cusí, S.A.


 + 34 93 497 7000

France

Laboratoires Alcon


 + 33 (0)1 47 10 47 10

Ireland Malta United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd.


 + 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)

Ísland

Alcon Danmark A/S


 + 45 3636 3434

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė


 + 370 5 2 314 756

Magyarország

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.


 + 36-1-463-9080

Nederland

Alcon Nederland BV


 + 31 (0) 183 654321

Norge

Alcon Norge AS


 + 47 23 25 25 50

Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH


 + 43 (0)1 596 69 70

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o.


 + 48 22 820 3450

Portugal

Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.


 + 351 214 400 300

România

S.C. Alcon Romania S.R.L.
: + 40 21 203 93 24

Slovenija

Alcon d.o.o.


 + 386 1 422 5280

Slovenská republika

Alcon Pharmaceuticals Ltd – oz


 + 421 2 5441 0378

Suomi/Finland

Alcon Finland Oy
 +358 207 871 600

Italia Sverige

Alcon Italia S.p.A. Alcon Sverige AB


 + 39 02 81803.1
 + 46 (0)8 634 40 00 E-post: receptionen@alconlabs.com

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd


 + 371 7 321 121

Acest prospect a fost aprobat în XXXXX

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Cazurile de alergii, în creştere Bolile alergice devin de la an la an mai frecvente, în prezent estimându-se că aproximativ 20% din populaţia mondială şi 25% din cea europeană suferă de astfel de afecţiuni, informează Gral Medical,
Conjunctivita Conjunctivita consta in inflamarea conjunctivei (invelisul intern al pleoapelor si a unei parti a globului ocular ) si nu prezinta, in general, un pericol pentru vedere. Conjunctivita infectioasa este de obicei cauzata de bacterii sau virusi. Cele mai intalnite bacterii ce duc la aparitia c...