CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

RILUTEK 50 mg
Denumire RILUTEK 50 mg
Descriere Riluzol este indicat pentru prelungirea vieţii sau a perioadei până la instituirea ventilaţiei mecanice la pacienţii cu scleroză laterală amiotrofică (SLA).Studiile clinice au demonstrat că RILUTEK prelungeşte supravieţuirea la pacienţii cu SLA . Supravieţuirea a fost definită în funcţie de pacienţii care au supravieţuit, neintubaţi pentru respiraţie mecanică şi fără traheotomie.Nu există dovezi că riluzol are efecte terapeutice asupra funcţiei motorii, funcţiei pulmonare, fasciculaţiilor, forţei musculare şi simptomelor motorii. Riluzol nu s-a dovedit a fi eficace în stadiile avansate ale SLA.Siguranţa şi eficacitatea riluzolului au fost studiate numai în SLA. De aceea, riluzolul nu trebuie utilizat la pacienţii cu orice alte forme de boală ale neuronilor motori.
Denumire comuna internationala RILUZOLUM
Actiune terapeutica ALTE MED. PENTRU SISTEMUL NERVOS ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 50mg
Ambalaj Cutie x 4 blist. x 14 compr.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC N07XX02
Firma - Tara producatoare SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata AVENTIS PHARMA SA - FRANTA

Ai un comentariu sau o intrebare despre RILUTEK 50 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> popov.liliana (vizitator) : daca.mama.mea.sufera.de:SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA.este.indicat.acest.medicament?
>> Misterious stranger (vizitator) : Si ce face, mai exact acest medicament?
>> dr. Oana Iordache : Găsiți pe siteul Medipedia prospectul medicamentului in care ce găsi toate informațiile.
>> VIERIU VIORICA (vizitator) : va rog sunt din Botosani, nu gasesc tratamentul pentru O bolnava de SLA -RILUTEK . Cine ma poate ajuta...
>> Dr. Toth Noemi : Buna ziua! RILUTEK 50 mg - 56x tablete Aventis Pharma 140 EUR in Botosani in 24 de ore. ------------...
>> dr. Oana Iordache : Nu avem aceasta informatie.
Prospect si alte informatii despre RILUTEK 50 mg, comprimate filmate       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RILUTEK 50 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine riluzol 50 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimatele au formă de capsulă, de culoare albă, inscripţionate cu “RPR 202” pe una dintre feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

RILUTEK este indicat pentru prelungirea vieţii sau a perioadei până la instituirea ventilaţiei mecanice la pacienţii cu scleroză laterală amiotrofică (SLA).

Studiile clinice au demonstrat că RILUTEK prelungeşte supravieţuirea la pacienţii cu SLA (vezi pct. 5.1). Supravieţuirea a fost definită în funcţie de pacienţii care au supravieţuit neintubaţi în vederea ventilaţiei mecanice şi fără traheotomie.

Nu există dovezi că RILUTEK are efecte terapeutice asupra funcţiei motorii, funcţiei pulmonare, fasciculaţiilor, forţei musculare şi simptomelor motorii. RILUTEK nu s-a dovedit a fi eficace în stadiile avansate ale SLA.

Siguranţa şi eficacitatea RILUTEK au fost studiate numai în SLA. De aceea, RILUTEK nu trebuie utilizat la pacienţii cu orice alte forme de boală a neuronului motor.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu RILUTEK trebuie iniţiat numai de către medici specialişti cu experienţă în tratamentul bolilor neuronului motor.

Doza zilnică recomandată la adulţi şi vârstnici este de 100 mg pe zi (50 mg la interval de 12 ore).

Nu sunt de aşteptat beneficii semnificative de la o doză zilnică mai mare.

Grupuri speciale de pacienţi

Copii: RILUTEK nu este recomandat pentru utilizare la copii datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea riluzolului în oricare dintre bolile neurodegenerative ale copiilor sau adolescenţilor.

Pacienţi cu insuficieţă renală: RILUTEK nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cu insuficienţă renală, deoarece nu s-au efectuat studii cu doze repetate pentru acest grup (vezi pct. 4.4).

Vârstnici: Pe baza datelor de farmacocinetică, nu există instrucţiuni speciale pentru utilizarea RILUTEK la acest grup de pacienţi.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică: (vezi pct. 4.3, pct. 4.4 şi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Boală hepatică sau valori iniţiale ale transaminazelor de 3 ori mai mari decât limita superioară a valorilor normale.

Paciente gravide sau care alăptează.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Insuficienţă hepatică:

Riluzolul trebuie prescris cu prudenţă la pacienţii cu antecedente de disfuncţie hepatică sau la cei cu valori uşor crescute ale transaminazelor plasmatice (ALT/SGPT; AST/SGOT până la o valoare de 3 ori mai mare decât limita superioară a valorilor normale (LSVN)), ale bilirubinei şi/sau gama-glutamil transferazei (GGT). Creşterea valorilor faţă de cele iniţiale pentru mai multe teste funcţionale hepatice (mai ales bilirubină crescută) trebuie să excludă utilizarea riluzolului (vezi pct. 4.8).

Ca urmare a riscului de apariţie a hepatitei, transaminazele plasmatice, inclusiv ALT, trebuie să fie măsurate înaintea şi în timpul tratamentului cu riluzol. ALT trebuie măsurată în fiecare lună în timpul primelor 3 luni de tratament, la fiecare 3 luni în restul primului an şi apoi periodic. Monitorizarea trebuie făcută mai des la pacienţii care prezintă valori mari ale ALT.

Tratamentul cu riluzol trebuie întrerupt dacă valorile ALT ating de 5 ori LSVN. Nu există experienţă privind reducerea dozei sau readministrarea ulterioară la pacienţii care au dezvoltat o creştere a ALT de până la 5 ori LSVN. În această situaţie, nu poate fi recomandată readministrarea riluzolului la pacienţi.

Neutropenie:

Pacienţii trebuie atenţionaţi să-şi informeze medicii despre apariţia oricărei afecţiuni febrile. Anunţarea/apariţia unei afecţiuni febrile trebuie să determine medicii să verifice imediat numărul leucocitelor şi să întrerupă tratamentul cu riluzol în caz de neutropenie (vezi pct. 4.8).

Boală pulmonară interstiţială:

Au fost raportate cazuri de boală pulmonară interstiţială la pacienţi trataţi cu riluzol; unele dintre acestea au fost severe (vezi pct. 4.8). Dacă apar simptome respiratorii, cum ar fi tuse uscată şi/sau dispnee, trebuie efectuată radiografie toraco-pulmonară; în cazul identificării unor imagini sugestive pentru boală pulmonară interstiţială (de exemplu opacităţi pulmonare difuze bilateral), tratamentul cu riluzol trebuie întrerupt imediat. În majoritatea cazurilor raportate, simptomele s-au remis după întreruperea tratamentului cu riluzol şi tratament simptomatic.

Insuficienţă renală:

Nu s-au efectuat studii cu doze repetate la pacienţi cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.2).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii care să evalueze interacţiunile riluzolului cu alte medicamente.

Studiile in vitro care au utilizat preparate hepatice microzomale umane sugerează că CYP 1A2 este principala izoenzimă implicată în metabolizarea oxidativă iniţială a riluzolului. Este posibil ca inhibitorii CYP 1A2 (de exemplu cafeină, diclofenac, diazepam, nicergolină, clomipramină, imipramină, fluvoxamină, fenacetină, teofilină, amitriptilină şi chinolone) să scadă eliminarea riluzolului, în timp ce inductorii CYP 1A2 (de exemplu fumul de ţigară, mâncarea preparată la grătar, rifampicina şi omeprazolul) ar putea creşte eliminarea riluzolului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

RILUTEK este contraindicat (vezi pct. 4.3) în timpul sarcinii (vezi pct. 5.3).

Nu există experienţă clinică cu riluzol la femeile gravide.

RILUTEK este contraindicat (vezi pct. 4.3) la femei care alăptează (vezi pct. 5.3).

Nu se cunoaşte dacă riluzolul se excretă prin laptele matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţii trebuie avertizaţi despre posibilitatea apariţiei de ameţeli sau vertij şi sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă apar astfel de simptome.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile de fază III efectuate la pacienţi cu SLA trataţi cu riluzol, cele mai frecvent raportate reacţii adverse au fost: astenie, greaţă, modificări ale testelor funcţionale hepatice.

Reacţiile adverse sunt enumerate mai jos, clasificate în funcţie de frecvenţa acestora, definită prin următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice

Mai puţin frecvente: anemie

Cu frecvenţă necunoscută: neutropenie severă (vezi pct. 4.4)

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: reacţie anafilactoidă, angioedem

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: cefalee, ameţeli, parestezii periorale şi somnolenţă

Tulburări cardiace

Frecvente: tahicardie

Tulburări respiratori, toracice şi mediastinale

Mai puţin frecvente: boală pulmonară interstiţială (vezi pct. 4.4)

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: greaţă

Frecvente: diaree, durere abdominală, vărsături

Mai puţin frecvente: pancreatită

Tulburări hepatobiliare

Foarte frecvente: modificări ale testelor funcţionale hepatice*. De obicei, creşteri ale valorilor concentraţiei plasmatice ale alanin-aminotransferazei apar în decurs de 3 luni după începerea tratamentului cu riluzol; acestea sunt în general tranzitorii, iar valorile revin sub dublul LSVN după 2 până la 6 luni, în cazul continuării tratamentului. Aceste creşteri se pot asocia cu icter. La pacienţii (n=20) din studii clinice cu creşteri ale ALT de peste 5 ori mai mari decât LSVN, tratamentul a fost întrerupt şi valorile au revenit, în majoritatea cazurilor, sub dublul LSVN în 2 până la 4 luni (vezi pct. 4.4).

Cu frecvenţă necunoscută: hepatită

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: astenie

Frecvente: durere

* datele din studiile clinice indică faptul că pacienţii asiatici sunt mai susceptibili la modificări ale testelor funcţionale hepatice − 3,2% (194/5995) dintre pacienţii asiatici şi 1,8% (100/5641) dintre pacienţii caucazieni.

4.9 Supradozaj

În cazuri izolate, au fost observate simptome neurologice şi psihice, encefalopatie toxică acută cu stupor, comă şi methemoglobinemie.

În caz de supradozaj, tratamentul este simptomatic şi de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru sistemul nervos, codul ATC: N07XX02

Deşi patogenia SLA nu este complet elucidată, se pare că glutamatul (neurotransmiţătorul excitator principal din sistemul nervos central) joacă un rol în moartea celulelor din cadrul acestei boli.

Se presupune că riluzolul acţionează prin inhibarea proceselor care implică glutamatul. Mecanismul de acţiune este neclar.

Studii clinice

Într-un studiu randomizat, 155 pacienţi au fost randomizaţi pentru administrare de riluzol 100 mg pe zi (50 mg de două ori pe zi) sau placebo şi au fost urmăriţi timp de 12 până la 21 de luni. Supravieţuirea, definită în paragraful al doilea al pct. 4.1, a fost semnificativ mai mare la pacienţii cărora li s-a administrat riluzol, comparativ cu cei trataţi cu placebo. Valoarea mediană a timpului de supravieţuire a fost de 17,7 luni pentru riluzol, şi, respectiv, 14,9 luni pentru placebo.

Într-un studiu doză-răspuns, 959 pacienţi cu SLA au fost randomizaţi într-unul din patru grupuri terapeutice: riluzol 50, 100, 200 mg pe zi sau placebo şi au fost urmăriţi timp de 18 luni. La pacienţii trataţi cu riluzol 100 mg pe zi, supravieţuirea a fost semnificativ mai mare comparativ cu cei trataţi cu placebo. Efectul riluzolului la 50 mg pe zi nu a fost semnificativ statistic comparativ cu placebo, iar efectul riluzolului la 200 mg pe zi a fost comparabil cu cel la 100 mg pe zi. Valoarea mediană a timpului de supravieţuire a fost de aproximativ 16,5 luni pentru riluzol 100 mg pe zi, comparativ cu 13,5 luni cu placebo.

Într-un studiu pe grupuri paralele realizat pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei riluzolului la pacienţi într-un stadiu avansat al bolii, timpul de supravieţuire şi funcţia motorie sub riluzol nu au fost diferite semnificativ statistic faţă de placebo. În acest studiu, majoritatea pacienţilor au avut o capacitate vitală sub 60%.

Într-un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, realizat pentru a evalua eficacitatea şi siguranţa riluzolului la pacienţi japonezi, 204 pacienţi au fost randomizaţi pentru administrare de riluzol 100 mg pe zi (50 mg de două ori pe zi) sau placebo şi au fost urmăriţi timp de 18 luni. În acest studiu, criteriile de evaluare a eficacităţii au fost incapacitatea de a merge singur, pierderea funcţiei membrelor superioare, traheostomie, necesitatea ventilaţiei mecanice, alimentare pe sondă gastrică sau deces. La pacienţii trataţi cu riluzol, supravieţuirea fără traheostomie nu a fost diferită semnificativ faţă de cei trataţi cu placebo. Cu toate acestea, puterea acestui studiu de a detecta diferenţe între grupurile terapeutice a fost mică. Meta-analiza care a inclus acest studiu şi pe cele descrise mai sus a relevat un efect mai puţin marcat al riluzolului asupra ratei de supravieţuire, comparativ cu placebo, cu toate că diferenţele au rămas semnificative statistic.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica riluzolului a fost evaluată la voluntari sănătoşi de sex masculin după o administrare unică pe cale orală de 25 până la 300 mg şi după administrare pe cale orală de doze repetate de 25 până la 100 mg, de două ori pe zi. Concentraţiile plasmatice au crescut liniar cu doza, iar profilul farmacocinetic este independent de doză. După administrări repetate (10 zile de tratament cu 50 mg riluzol de două ori pe zi), concentraţia plasmatică a riluzolului nemodificat a crescut de două ori, iar starea de echilibru a fost atinsă în mai puţin de 5 zile.

Absorbţie

După administrare pe cale orală, riluzolul se absoarbe rapid, atingând concentraţia plasmatică maximă în 60 până la 90 minute (Cmax = 173 ± 72 (DS) ng/ml). Aproximativ 90% din doză se absoarbe, iar biodisponibilitatea absolută este de 60 ± 18%.

Viteza şi gradul absorbţiei sunt reduse atunci când riluzolul este administrat cu alimente cu conţinut lipidic mare (scădere a Cmax de 44%, scădere a ASC de 17%).

Distribuţie

Riluzolul se distribuie în proporţie mare în tot organismul şi s-a dovedit că traversează bariera hemato-encefalică. Volumul aparent de distribuţie al riluzolului este de aproximativ 245 ± 69 l (3,4 l/kg). Riluzolul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de aproximativ 97%, în special de albumina plasmatică şi de lipoproteine.

Metabolizare

În plasmă, riluzolul se regăseşte predominant nemodificat şi este metabolizat intensiv în principal la nivelul citocromului P450 şi, ulterior, prin glucuronoconjugare. Studii in vitro, pe preparate hepatice umane, au demonstrat că 1A2 este principala izoenzimă a citocromului P450 implicată în metabolizarea riluzolului. În urină, sunt identificaţi ca metaboliţi trei derivaţi fenolici, un ureo-derivat, precum şi riluzol nemodificat.

Mecanismul principal de metabolizare a riluzolului este oxidarea iniţială de către izoenzima 1A2 a citocromului P450 cu producere de N-hidroxi-riluzol (RPR112512), metabolitul activ principal al riluzolului. Acest metabolit este rapid glucuronoconjugat în O- şi N-glucuronoconjugaţi.

Eliminare

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 9 până la 15 ore. Riluzolul se elimină în principal prin urină. Excreţia urinară totală realizează eliminarea a aproximativ 90% din doză. Glucuronoconjugaţii reprezintă mai mult de 85% din metaboliţii din urină. Numai 2% din doză a fost regăsită în urină sub formă de riluzol nemodificat.

Grupuri speciale de pacienţi

Pacienţi cu insuficienţă renală: după administrarea pe cale orală a unei doze unice de 50 mg riluzol, nu s-au observat diferenţe semnificative între parametrii farmacocinetici ai riluzolului la pacienţii cu insuficienţă renală cronică moderată sau severă (clearance al creatininei între 10 şi 50 ml/min) faţă de voluntarii sănătoşi.

Vârstnici: parametrii farmacocinetici ai riluzolului după administrare repetată (4,5 zile de tratament cu 50 mg riluzol, de două ori pe zi) nu sunt afectaţi la pacienţii vârstnici (>70 de ani).

Pacienţi cu insuficienţă hepatică: ASC a riluzolului după o doză unică administrată oral de 50 mg a crescut de aproximativ 1,7 ori la pacienţii cu insuficienţă hepatică cronică uşoară şi de aproximativ 3 ori la pacienţii cu insuficienţă hepatică cronică moderată.

Rasă: un studiu clinic efectuat pentru evaluarea farmacocineticii riluzolului şi metabolitului său N-hidroxi-riluzol după administrarea repetată, pe cale orală, de 2 ori pe zi, timp de 8 zile, la 16 bărbaţi sănătoşi japonezi şi 16 bărbaţi sănătoşi caucazieni a arătat în grupul subiecţilor japonezi o expunere mai redusă la riluzol (Cmax 0,85 [IÎ 90% 0,68-1,08] şi ASCinf. 0,88 [IÎ 90% 0,69-1,13] şi o expunere similară la metabolit. Semnificaţia clinică a acestor rezultate nu este cunoscută.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La şobolan şi şoarece, riluzolul nu a dovedit potenţial carcinogen.

Studiile standard de genotoxicitate realizate cu riluzol au fost negative. Studiile cu metabolitul activ principal al riluzolului au avut rezultate pozitive în două teste in vitro. Studiile intensive cuprinzând alte şapte teste standard in vivo sau in vitro nu au relevat un potenţial genotoxic al metabolitului. Pe baza acestor date şi ţinând cont de rezultatele negative ale studiilor de carcinogeneză efectuate cu riluzol la şoarece şi şobolan, efectul genotoxic al acestui metabolit nu este considerat relevant la om.

În studii de toxicitate subacută şi cronică la şobolani şi maimuţe, s-au observat în mod inconstant reducerea parametrilor celulelor roşii şi/sau alterarea parametrilor hepatici. La câine, s-a observat anemie hemolitică.

Într-un singur studiu de toxicitate, absenţa corpului luteal a fost semnalată cu o incidenţă mai mare la ovarele femelelor de şobolan tratate cu riluzol, comparativ cu grupul martor. Acest caz izolat nu a fost semnalat în niciun alt studiu sau la nicio altă specie.

Toate aceste constatări s-au făcut la doze mai mari de 2-10 ori decât doza de 100 mg pe zi recomandată la om.

Studiile privind efectele asupra fertilităţii la şobolan au relevat o uşoară afectare a performanţelor reproductive şi fertilităţii la doze de 15 mg/kg şi zi (care sunt mai mari decât doza terapeutică), probabil datorate sedării şi letargiei.

La femelele şobolan gestante s-a observat traversarea placentei de către riluzolul marcat cu 14C. La şobolan, riluzolul a redus rata sarcinii şi numărul de implantări la niveluri de expunere de cel puţin două ori expunerea sistemică la om în cadrul tratamentului clinic. În studiile privind funcţia de reproducere la animale, nu s-au observat malformaţii.

Riluzolul marcat cu 14C a fost detectat în laptele femelelor şobolan.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Fosfat de calciu dibazic anhidru

Celuloză microcristalină

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Stearat de magneziu

Croscarmeloză sodică

Film:

Hipromeloză

Macrogol 6000

Dioxid de titan (E171)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt ambalate în blistere opace din PVC/aluminiu.

Fiecare ambalaj conţine 56 comprimate (4 blistere a câte 14 comprimate).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

F-92165 Antony Cedex

Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/010/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

data primei autorizări: 10 iunie 1996

data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 10 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Sanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy au Bac, F-60205 Compiègne, Franţa

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Până la o altă decizie a Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP), deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va depune Raportul periodic actualizat referitor la siguranţă la fiecare doi ani.

 

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RILUTEK 50 mg comprimate filmate

riluzol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine riluzol 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

56 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/010/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

RILUTEK

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER DIN PVC/ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

RILUTEK 50 mg comprimate filmate

riluzol

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

RILUTEK 50 mg comprimate filmate

Riluzol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este RILUTEK şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să luaţi RILUTEK

3. Cum să luaţi RILUTEK

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează RILUTEK

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE RILUTEK ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este RILUTEK

Substanţa activă din RILUTEK este riluzolul, care acţionează la nivelul sistemului nervos.

Pentru ce se utilizează RILUTEK

RILUTEK este utilizat la pacienţii cu scleroză laterală amiotrofică (SLA).

SLA este o formă de boală a neuronului motor, în care afectarea celulelor nervoase responsabile de trimiterea comenzilor către muşchi conduce la slăbiciune, pierdere de masă musculară şi paralizie.

Distrugerea celulelor nervoase în boala neuronului motor poate fi provocată de o cantitate prea mare de glutamat (un mesager chimic) în creier şi măduva spinării. RILUTEK opreşte eliberarea de glutamat, ceea ce poate ajuta la prevenirea distrugerii celulelor nervoase.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu SLA şi cu motivul pentru care v-a fost prescris acest medicament, rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI RILUTEK

Nu luaţi RILUTEK

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la riluzol sau la oricare dintre celelalte componente ale RILUTEK,

dacă aveţi orice boală hepatică sau valori sanguine crescute ale unor enzime hepatice (transaminaze),

-dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi RILUTEK

Spuneţi medicului dumneavoastră:

-dacă aveţi orice fel de probleme hepatice: îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter), mâncărime pe tot corpul, senzaţie de rău (greaţă), vărsături

-dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează foarte bine

-dacă aveţi febră: aceasta poate fi datorată unui număr scăzut de globule albe, ceea ce poate determina un risc crescut de infecţie

-dacă aveţi vârsta mai mică de 18 ani. Folosirea RILUTEK nu este recomandată copiilor, deoarece nu sunt disponibile informaţii pentru acest grup de vârstă.

Dacă aflaţi în oricare dintre situaţiile de mai sus sau dacă nu sunteţi sigur, spuneţi medicului dumneavoastră care va decide ce trebuie făcut.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

NU TREBUIE să luaţi RILUTEK dacă sunteţi sau credeţi că sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi.

Dacă credeţi că sunteţi gravidă sau doriţi să alăptaţi, cereţi sfatul medicului dumneavoastră înainte să luaţi RILUTEK.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Puteţi să conduceţi vehicule sau să folosiţi orice fel de unelte sau utilaje, cu excepţia cazului în care aveţi senzaţie de ameţeală sau buimăceală după ce luaţi acest medicament.

3. CUM SĂ LUAŢI RILUTEK

Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi.

Trebuie să luaţi comprimatele pe cale orală, la fiecare 12 ore, în acelaşi moment al zilei, în fiecare zi (de exemplu dimineaţa şi seara).

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din RILUTEK

Dacă luaţi prea multe comprimate, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau serviciului de urgenţe al celui mai apropiat spital.

Dacă uitaţi să luaţi RILUTEK

Dacă aţi uitat să vă luaţi comprimatul, omiteţi acea doză complet şi luaţi următorul comprimat la ora obişnuită.

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, RILUTEK poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

IMPORTANT

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră

-dacă aveţi febră (creşterea temperaturii), deoarece RILUTEK poate determina scăderea numărului de globule albe. Medicul dumneavoastră poate dori să ia o probă de sânge pentru a verifica numărul de globule albe sanguine, care sunt importante în combaterea infecţiilor.

-dacă aveţi oricare dintre următoarele simptome: îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter), mâncărime pe tot corpul, senzaţie de rău (greaţă), vărsături, deoarece acestea pot fi semne de afectare hepatică (hepatită). Medicul dumneavoastră poate face periodic analize de sânge în timp ce luaţi RILUTEK pentru a se asigura că aceasta nu apare.

-dacă aveţi tuse sau dificultăţi la respiraţie, deoarece acestea pot fi un semn al unei boli pulmonare (numită boală pulmonară interstiţială).

Reacţii adverse foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi) la RILUTEK sunt:

oboseală

senzaţie de rău

valori sanguine crescute ale unor enzime hepatice (transaminaze)

Reacţii adverse mai puţin frecvente (care afectează între 1 din 100 şi 1 din 1000 de pacienţi) la RILUTEK sunt:

anemie

reacţii alergice

inflamaţia pancreasului (pancreatită).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ RILUTEK

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi RILUTEK după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe blister.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine RILUTEK

- Substanţa activă este riluzol.

- Celelalte componente sunt:

Nucleu: fosfat de calciu dibazic anhidru; celuloză microcristalină; dioxid de siliciu coloidal anhidru; stearat de magneziu; croscarmeloză sodică;

Film: hipromeloză, macrogol 6000, dioxid de titan (E171).

Cum arată RILUTEK şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt filmate, au formă de capsulă, de culoare albă. Fiecare comprimat conţine riluzol 50 mg şi este inscripţionat cu “RPR 202” pe una dintre feţe.

RILUTEK este disponibil în ambalaj cu 56 comprimate (4 blistere a câte 14 comprimate fiecare) pentru administrare pe cale orală.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex, Franţa

Producătorul

Sanofi Winthrop Industrie, 56, Route de Choisy au Bac, F-60205 Compiègne, Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

België/Belgique/ Belgien

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel.: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

sanofi-aventis România S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

sanofi-aventis S.p.A.

Tel: +39 02 393 91

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Te.: +371 67 33 24 51

United Kingdom

sanofi-aventis

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

 

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
O alimentaţie bogată în calorii ar putea încetini boala Charcot O alimentaţie bogată în glucide ar putea încetini avansarea sclerozei laterale amiotrofice (SLA), boală neurodegenerativă numită şi boala Charcot, arată un studiu publicat vineri în revista The Lancet şi preluat de AFP.
Consumul de peşte şi fructe de mare cu mercur poate creşte riscul îmbolnăvirii de scleroză (studiu) Consumul de peşte şi fructe de mare cu conţinut ridicat de mercur poate creşte riscul îmbolnăvirii de scleroză laterală amiotrofică (SLA), potrivit unui studiu preliminar publicat luni de Academia Americană de Neurologie, relatează EFE.
Ziua mondială a sclerozei laterale amiotrofice În ultimii 16 ani nu s-a descoperit niciun tratament nou împotriva sclerozei laterale amiotrofice (SLA) şi în aproape 90% din cazuri originea sa este necunoscută, declară medicul Antonio Guerrero, coordonator al Grupului de studiu pentru boli neuromusculare din cadrul Societăţii Spaniole de Neurologie...
A fost descoperit secretul morbului fotbalistilor Scleroza laterală amiotrofică /SLA/, sau morbul lui Lou Gehrig /după numele jucătorului de baseball care a murit răpus de această boală la numai 37 de ani, n.red/ rămâne pentru moment o maladie incurabilă de origine misterioasă.
Mureş: Banii pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză laterală amiotrofică s-au epuizat Fondurile Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureş pentru Programul Naţional de Diagnostic şi Tratament al Bolnavilor cu Boli Rare pentru bolnavii cu scleroză laterală amiotrofică s-au epuizat, iar conducerea instituţiei speră ca CNAS să suplimenteze cât de repede bugetul.
Două persoane paralizate au reuşit să controleze cu mintea cursorul unui calculator Două persoane paralizate, dotate cu electrozi introduşi în creier, au reuşit să controleze cu mintea cursorul unui calculator, realizând un progres important în realizarea unor aparate care pot spori autonomia oamenilor cu handicap. Cele două persoane, bolnave de scleroză laterală amiotrofică (SLA) sau...