CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

XIGRIS 20 mg
Denumire XIGRIS 20 mg
Descriere Xigris este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu sepsis sever cu insuficienţe multiple de organ atunci când este adăugat la cea mai bună asistenţă standard. Utilizarea Xigris se ia în considerare în special în situaţiile în care tratamentul poate fi iniţiat în 24 de ore de la instalarea insuficienţei de organ
Denumire comuna internationala DROTRECOGINUM ALFA
Actiune terapeutica ANTITROMBOTICE ENZIME
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie perfuzabila
Concentratia 20mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 20 mg pulb. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B01AD10
Firma - Tara producatoare LILLY PHARMA FERTIGUNG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ELI LILLY NEDERLAND BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre XIGRIS 20 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> XIGRIS 5mg Pulbere pentru solutie perfuzabila, 5mg
Prospect si alte informatii despre XIGRIS 20 mg, pulbere pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xigris 20 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine drotrecogin alfa (activat) 20 mg.

După reconstituire cu 10 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

Drotrecogin alfa (activat) este o versiune recombinantă a Proteinei C activate endogene şi este produs prin inginerie genetică dintr-o linie consacrată de celule umane.

Excipient: fiecare flacon conţine aproximativ 68 mg sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă. Xigris se prezintă sub forma unei pulberi liofilizate de culoare alb până la aproape alb.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Xigris este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu sepsis sever cu insuficienţe multiple de organ atunci când este adăugat la cea mai bună asistenţă standard. Utilizarea Xigris se ia în considerare în special în situaţiile în care tratamentul poate fi iniţiat în 24 de ore de la instalarea insuficienţei de organ (pentru informaţii suplimentare, vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Xigris trebuie prescris de către medici cu experienţă din instituţii abilitate pentru îngrijirea pacienţilor cu sepsis sever.

Tratamentul trebuie iniţiat în 48 de ore, şi, de preferat în 24 de ore, de la apariţia primei disfuncţii documentate de organ induse de sepsis (vezi pct. 5.1).

Doza recomandată de Xigris este 24 μg/kg şi oră (în funcţie de greutatea corporală), administrată în perfuzie intravenoasă continuă cu o durată totală de 96 ore. Se recomandă ca Xigris să fie administrat cu o pompă de perfuzie pentru a se asigura controlul exact al ratei de perfuzie. Dacă perfuzia este întreruptă, indiferent de motiv, Xigris trebuie reinstituit la o viteză de perfuzie de 24 μg/kg şi oră iar administrarea trebuie continuată pentru a se realiza în întregime cele 96 ore ale dozajului recomandat. În urma unei întreruperi a perfuziei nu sunt necesare creşteri ale dozei sau doze de Xigris în bolus.

La pacienţii adulţi cu sepsis sever nu sunt necesare adaptări ale dozei în funcţie de vârstă, sex, funcţie hepatică (măsurată prin valorile transaminazelor), funcţie renală, obezitate sau în cazul administrării concomitente de heparină în scop profilactic. Farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) nu a fost studiată la pacienţii cu sepsis sever şi cu boală renală în stadiu final preexistentă sau boală hepaticăcronică.

Pediatrie: Datele dintr-un studiu clinic controlat placebo, care ca urmare a lipsei de răspuns, a fost întrerupt, după administrarea terapiei de studiu la 477 pacienţi cu vârsta între 0 şi 17 ani, nu au stabilit eficacitatea Xigris la pacienţii pediatrici şi au demonstrat o ratămai mare a hemoragiilor la nivelul sistemului nervos central în grupul Xigris faţă de cel placebo. În consecinţă, nu se pot face recomandări privind doza iar utilizarea Xigris la copiii sub 18 ani nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la trombina bovină (urme reziduale din procesul de fabricaţie).

Pentru că drotrecogin alfa (activat) poate să crească riscul de sângerare, Xigris este contraindicat în următoarele situaţii:

 • Sângerare internă activă
 • Pacienţi cu patologie intracraniană; neoplasm sau semne de hernie cerebrală
 • Terapie asociată cu heparină≥ 15 Unităţi Internaţionale/kg şi oră
 • Diateză hemoragică cunoscută, cu excepţia coagulopatiei acute legate de sepsis
 • Boală hepatică cronică severă
 • Număr de plachete sanguine < 30000 x 106/l, chiar dacă numărul de plachete creşte în urma transfuziilor
 • Pacienţii cu risc crescut de sângerare (de exemplu):

a) orice intervenţie chirurgicală majoră, definită ca intervenţie chirurgicală care necesităanestezie generală sau rahidiană, efectuată în perioada de 12 ore imediat înaintea perfuziei medicamentului sau la oricare pacient postoperator care manifestă semne de sângerare activă sau la oricare pacient cu intervenţie chirurgicală planificată sau anticipată în cursul perioadei de perfuzie a medicamentului

b) antecedente de traumatism craniocerebral sever care a necesitat spitalizare, intervenţie chirurgicală intracraniană sau medulară sau accident vascular cerebral hemoragic în cele 3 luni anterioare sau orice antecedente de malformaţie arteriovenoasă intracerebrală, anevrism cerebral sau leziune înlocuitoare de spaţiu în sistemul nervos central; pacienţi cu cateter epidural sau la care se anticipează că se va utiliza un cateter epidural în cursul administrării medicamentului

c) antecedente de diateză hemoragică congenitalăd) sângerare gastro-intestinală în ultimele 6 săptămâni, care a necesitat intervenţie medicală, cu excepţia cazului în care a fost rezolvată printr-o intervenţie chirurgicală de tip definitiv e) pacienţi cu traumatisme cu risc crescut de sângerare

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţi cu disfuncţie unică de organ şi intervenţie chirurgicală recentăXigris nu este autorizat pentru tratamentul pacienţilor cu disfuncţie unică de organ şi nu va fi utilizat la acest subgrup de pacienţi, în special dacă au suferit intervenţii chirurgicale recente (în ultimele 30 de zile). În fiecare din cele două studii randomizate, controlate placebo, PROWESS şi ADDRESS (vezi pct. 5.1), mortalitatea la 28 de zile şi cea intraspitaliceascăau fost mai mari la pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) faţă de placebo pentru subgrupa de pacienţi cu insuficienţă unică de organ şi intervenţie chirurgicală recentă (n=98 în studiul PROWESS şi n=636 în studiul ADDRESS).

Sângerare Drotrecogin alfa (activat) creşte riscul de sângerare. În următoarele situaţii, riscurile administrării Xigris trebuie să fie puse în balanţă cu beneficiile anticipate:

 • Administrarea recentă (în ultimele 3 zile) a unei terapii trombolitice
 • Administrarea recentă (în ultimele 7 zile) de anticoagulante orale
 • Administrarea recentă (în ultimele 7 zile) de acid acetilsalicilic sau alţi inhibitori plachetari
 • Accident vascular cerebral ischemic recent (în ultimele 3 luni)
 • Orice altă situaţie în care medicul consideră că este probabilă sângerarea semnificativă

Pentru practicarea procedurilor cu risc hemoragic inerent, Xigris se întrerupe cu 2 ore înainte de începerea procedurii. Xigris se poate reinstitui la 12 ore după proceduri invazive majore sau după o intervenţie chirurgicală, dacă s-a realizat hemostaza adecvată. Incidenţa evenimentelor hemoragice grave cu Xigris a fost mai mare la pacienţii cu intervenţii chirurgicale recente [în decurs de 30 zile] faţă de pacienţii „de secţie medicală” fără intervenţii chirurgicale (vezi pct. 4.8 Reacţii adverse). În cazul fiecărui pacient la evaluarea raportului risc beneficiu trebuie avut în vedere riscul de sângerare. Xigris se poate reinstitui imediat după procedurile mai puţin invazive necomplicate, dacă s-a realizat hemostaza adecvată.

În cadrul a asistenţei de rutină, în cursul perfuziei cu Xigris se practică investigaţii ale hemostazei (de exemplu, timpul de tromboplastină parţial activată (APTT), timpul de protrombină (TP) şi numărul de trombocite). Dacă testele de hemostază repetate (secvenţiale) indică o coagulopatie necontrolată sau care se agravează, care determină creşterea semnificativă a riscului de sângerare, beneficiile continuării perfuziei trebuie puse în balanţă cu riscul de sângerare potenţial crescut al pacientului respectiv.

Investigaţii de laborator Drotrecoginul alfa (activat) are un efect minim asupra TP. Prelungirea APTT la pacienţii cu sepsis sever care sunt trataţi cu Xigris se poate datora unei coagulopatii subiacente, efectului farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat) şi/sau efectului altor medicamente asociate. Efectul farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat) asupra APTT depinde de reactivul şi dispozitivul folosit la efectuarea testului şi de timpul scurs între recoltarea sângelui şi efectuarea investigaţiei. Drotrecoginul alfa (activat) prezent în sângele sau plasma recoltate de la un pacient perfuzat cu acest medicament este neutralizat treptat de către inhibitorii endogeni ai proteazei plasmatice prezenţi în proba de sânge. Practic, după 2 ore de la recoltarea probei de sânge nu mai este prezentă nici o activitate detectabilă a drotrecoginului alfa (activat). Datorită acestor variabile biologice şi analitice, APTT nu trebuie utilizat la evaluarea efectului farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat). Suplimentar, după aproximativ 2 ore de la terminarea perfuziei medicamentului, practic, nu mai există nici o activitate măsurabilă a drotrecoginului alfa (activat) rămas în circulaţia pacientului; probele de sânge recoltate pentru determinarea APTT după acest moment nu mai sunt afectate de medicament. Interpretarea determinărilor secvenţiale ale TP şi/sau ale APTT trebuie să ia în considerare aceste variabile.

Din cauză că drotrecoginul alfa (activat) poate să afecteze determinările APTT, drotrecoginul alfa (activat) prezent în probele de plasmă poate interfera cu evaluările coagulării într-o singură etapă care se bazează pe APTT (cum ar fi determinările factorilor VIII, IX şi XI). Drotrecoginul alfa (activat) prezent în probele de plasmă nu interferă cu determinările într-o singură etapă ale factorilor, bazate pe TP (cum ar fi determinările factorilor II, V, VII şi X).

Dacă măsurările secvenţiale ale coagulopatiei (inclusiv număr de plachete) indică o coagulopatie severă sau care se înrăutăţeşte, riscul continuării perfuziei trebuie pus în balanţă cu beneficiul anticipat.

ImunogenitateÎn cadrul studiilor clinice la pacienţi adulţi cu sepsis sever, frecvenţa anticorpilor anti-proteină C umană activată de tip IgA/IgG/IgM sau a anticorpilor neutralizanţi este micăşi este similară între pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi cei trataţi cu placebo. La pacienţii care au dezvoltat anticorpi, evenimentele adverse nu au fost mai frecvente în rândul pacienţilor trataţi cu drotrecogin alfa (activat) decât în rândul celor trataţi cu placebo. Nu au existat dovezi că anticorpii detectaţi reprezentau un răspuns imun specific la tratamentul cu drotrecogin alfa (activat). Nu au existat studii clinice în sepsisul sever care să studieze în mod specific administrarea drotrecogin alfa (activat). Totuşi, un număr mic de pacienţi din studii clinice controlate în sepsis sever au primit anterior un tratament cu drotrecogin alfa (activat). La aceşti pacienţi nu s-au raportat reacţii de hipersensibilitate. Probele recoltate au fost testate şi toate au fost negative pentru anticorpii anti-proteină C activată. La subiecţii sănătoşi nu s-a detectat formare de anticorpi anti-proteină C activată, chiar şi după administrarea repetată. Cu toate acestea, la unii pacienţi predispuşi nu se poate exclude complet posibilitatea unor reacţii alergice faţă de constituenţii preparatului. Dacă se produc reacţii alergice sau anafilactice, tratamentul trebuie întrerupt imediat şi trebuie instituită terapia corespunzătoare. Dacă Xigris se readministreazăpacienţilor este necesară prudenţă.

Copii şi adolescenţi Xigris nu este recomandat la copii cu vârsta sub 18 ani şi ca urmare nu se utilizează la copii. Datele dintr-un studiu clinic controlat placebo nu au stabilit eficacitatea Xigris la copii şi adolescenţi cu sepsis sever, infecţie acută, reacţie inflamatorie sistemicăşi disfuncţie de sistem respirator şi cardiovascular. Acest studiu a fost întrerupt ca urmare a lipsei evidenţierii răspunsului, după ce 477 de pacienţi au primit medicaţia de studiu (din 600 de pacienţi planificaţi). Datele unei analize interimare planificate (cu 400 de pacienţi înrolaţi) au arătat o probabilitate mică de atingere a unei diferenţe semnificative pentru obiectivul primar „Timpul compozit până la dispariţia completă a insuficienţei de organ” (scorul CTCOFR 9,8 faţă de 9,7, durată medie în zile dintr-un interval de 14 zile). De asemenea, nu au existat diferenţe în mortalitatea la 28 de zile (17,1% în grupul Xigris faţă de 17,3% în grupul placebo). Investigatorii au considerat că 2 decese din grupul Xigris şi 5 decese din grupul placebo s-au datorat evenimentelor hemoragice. În grupul drotrecogin alfa (activat) a existat o ratămai mare de sângerări la nivelul sistemului nervos central (SNC) faţă de grupul placebo. Pe perioada de perfuzare (zilele 0-6 ale studiului) numărul pacienţilor care au avut sângerări la nivelul SNC a fost 5 faţă de 1 (2,1% faţă de 0,4%) în populaţia generală (drotrecogin alfa (activat) faţă de placebo), cu 4 din 5 evenimente în grupul drotrecogin alfa (activat) apărute la pacienţi în vârstă de ≤ 60 zile sau cu greutatea ≤ 3,5 kg. Evenimentele hemoragice letale la nivelul SNC, evenimentele hemoragice grave (pe perioada de perfuzare şi pe perioada de studiu de 28 de zile), evenimentele adverse grave şi amputaţiile majore au fost similare atât în grupul drotrecogin alfa (activat) cât şi în grupul placebo.

Acest medicament conţine aproximativ 68 mg sodiu pe flacon. Acest fapt trebuie avut în vedere de către pacienţii cu dietă sodică controlată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Este necesară prudenţă în cazul utilizării Xigris împreună cu alte medicamente care afecteazăhemostaza (vezi pct. 4.3 şi 4.4), incluzând Proteina C, tromboliticele (de exemplu, streptokinaza, tPA, rtPA şi urokinaza), anticoagulantele orale (de exemplu, warfarină), hirudine, antitrombină, acid acetilsalicilic şi alţi agenţi antiplachetari, de exemplu, medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, ticlopidina şi clopidogrelul, antagonişti ai receptorilor glicoproteinei IIb/IIIa (cum ar fi abciximab, eptifibatidă, tirofiban) şi prostaciclinele cum ar fi iloprost.

Administrarea concomitentă de heparină în doze mici, pentru profilaxia evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) Heparina în doze mici pentru profilaxia ETV poate fi asociată administrării de drotrecogin alfa(activat). Într-un studiu randomizat, cu privire la administrarea în scop profilactic de heparină sau placebo (XPRESS) la 1935 de pacienţi adulţi cu sepsis sever, toţi pacienţii fiind trataţi cu drotrecogin alfa (activat), administrarea profilactică de heparină nu a afectat în sens negativ mortalitatea (28,3% pentru heparină faţă de 31,9% pentru placebo în populaţia generală cu intenţie de tratament, şi de 30,3% pentru heparină faţă de 26,9% pentru placebo la pacienţii cu disfuncţie multiplă de organ trataţi în primele 24 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis (n=890). În subgrupul de 885 pacienţi care la intrarea în studiu primeau deja heparină în scop profilactic, mortalitatea a fost de 26,9% în grupul randomizat să continue heparina faţă de 35,6% în grupul a cărui randomizare (la placebo) a dus la întreruperea heparinei. Cu toate acestea, cauzele acestor diferenţe nu sunt cunoscute şi ar putea avea legătură cu alţi factori. În plus, nu a existat un risc crescut de sângerare gravă, inclusiv sângerare la nivelul sistemului nervos central (SNC). Administrarea profilactică de heparină a crescut riscul de sângerare non-gravă (vezi pct. 4.8). Nu a existat o diferenţă semnificativă statistic în ratele ETV între braţele studiului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu Xigris la animale privind efectele asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, parturiţiei şi dezvoltării post-natale. În consecinţă, riscul potenţial la om este necunoscut. Xigris nu trebuie utilizat în cursul sarcinii dacă nu este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă Xigris se excretă în laptele matern sau dacă există un efect potenţial asupra sugarului alăptat la sân. În consecinţă, pacienta nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu Xigris.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Xigris creşte riscul de sângerare.

Studiul clinic internaţional de fază 3 (PROWESS), multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo a implicat 850 pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi 840 pacienţi trataţi cu placebo. Procentul de pacienţi care au prezentat cel puţin un eveniment hemoragic în cele două grupuri de pacienţi a fost de 24,9% şi respectiv, 17,7%. În ambele grupuri de tratament, majoritatea evenimentelor hemoragice au fost echimoze sau hemoragii ale tractului gastro-intestinal. Diferenţele de incidenţă a hemoragiilor grave între cele două grupuri terapeutice au apărut în principal pe timpul administrării medicaţiei de studiu.

Într-un studiu clinic deschis, cu un singur braţ, internaţional, de fază 3b (ENHANCE), la 2378 pacienţi cu sepsis sever s-a administrat drotrecogin alfa (activat).

Incidenţa evenimentelor hemoragice grave în studiile PROWESS şi ENHANCE este prezentată mai jos. În aceste studii, evenimentele hemoragice grave au inclus orice hemoragie intracraniană, orice hemoragie care a pus viaţa în pericol sau a fost letală sau orice eveniment hemoragic care necesităadministrarea a ≥ 3 unităţi de masă eritrocitară pe zi timp de 2 zile consecutiv sau orice eveniment hemoragic considerat de către investigator ca fiind grav.

Un studiu clinic internaţional, multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, de fază 3b (ADDRESS), la pacienţi adulţi cu sepsis sever cu risc scăzut de deces, a implicat 1317 pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi 1293 de pacienţi trataţi cu placebo. Procentul pacienţilor care au avut cel puţin un eveniment hemoragic în cele două grupuri de tratament a fost 10,9%, respectiv 6,4% (p<0,001). Evenimentele hemoragice au inclus evenimente hemoragice grave, evenimete hemoragice evaluate de către investigator ca posibil legate de medicaţia de studiu, evenimente hemoragice asociate cu necesitatea unei transfuzii de masă eritrocitarăşi evenimente hemoragice care au condus la întreruperea definitivă a medicaţiei de studiu. În studiul ADDRESS, evenimentele hemoragice grave au inclus orice hemoragie letală, orice hemoragie care a pus viaţa în pericol, orice hemoragie la nivelul SNC sau orice eveniment hemoragic evaluat de către investigator ca fiind grav.

Evenimente hemoragice grave în timpul administrării Tabelul următor prezintă procentul de pacienţi în studiile PROWESS şi ENHANCE care au înregistrat evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de administrare a medicaţiei de studiu (definită ca durata perfuziei plus următoarea zi calendaristică după terminarea perfuziei) în funcţie de locul hemoragiei.

Locul hemoragiei Drotrecogin alfa (activat) [PROWESS] N=850 Placebo [PROWESS] N=840 Drotrecogin alfa (activat) [ENHANCE] N=2378
Gastro-intestinal 5 (0,6%) 4 (0,5%) 19 (0,8%)
Intraabdominal 2 (0,2%) 3 (0,4%) 18 (0,8%)
Intratoracic 4 (0,5%) 0 11 (0,5%)
Retroperitoneal 3 (0,4%) 0 4 (0,2%)
Sistem Nervos Central (SNC)1 2 (0,2%) 0 15 (0,6%)
Genitourinar 2 (0,2%) 0 0
Piele/ţesuturi moi 1 (0,1%) 0 16 (0,7%)
Nazofaringian 0 0 4 (0,2%)
Articulaţie/Os 0 0 1 (0,04%)
Neidentificat2 1 (0,1%) 1 (0,1%) 6 (0,3%)
Total 20 (2,4%) 8 (1,0%) 853 (3,6%)

1 Sângerarea la nivelul SNC este definită ca orice sângerare în sistemul nervos central incluzând următoarele tipuri de hemoragii: peteşială, parenchimatoasă, subarahnoidiană, subduralăşi accident vascular cerebral cu transformare hemoragică. 2 Pacienţi care au necesitat administrarea a ≥ 3 unităţi de masă eritrocitară pe zi timp de 2 zile consecutiv, fărăidentificarea locului hemoragiei 3 În studiul ENHANCE, 6 pacienţi au înregistrat multiple evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de administrare (94 evenimente observate la 85 pacienţi).

În timpul perioadei de infuzie în studiile PROWESS şi ENHANCE incidenţa evenimentelor hemoragice grave cu Xigris a fost numeric mai mare la pacienţii cu intervenţii chirurgicale recente [în decurs de 30 zile] faţă de pacienţii fără intervenţii chirurgicale (PROWESS: 3,3% faţă de 2,0%; ENHANCE: 5,0% faţă de 3,1%. Frecvenţa cu placebo în PROWESS a fost de 0,4% faţă de 1,2%).

În studiul ADDRESS, procentul de pacienţi care au înregistrat evenimente hemoragice grave, în funcţie de locul hemoragiei, a fost similar cu cel observat în studiul PROWESS. Incidenţa evenimentelor hemoragice grave apărute în timpul administrării (definită ca ziua 0 până la ziua 6 a studiului) a fost 31 (2,4%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv, 15 (1,2%) în cel tratat cu placebo (p=0,02). Incidenţa sângerărilor la nivelul SNC în timpul administrării a fost 4 (0,3%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv, 3 (0,2%) în cel tratat cu placebo. Intervenţiile chirurgicale recente (cu până la 30 de zile înainte de intrarea în studiu) s-au asociat cu un risc de sângerare în timpul administrării numeric superior atât in grupul pacienţilor trataţi cu Xigris cât şi la cei trataţi cu placebo (Xigris: 3,6% la pacienţii cu intervenţie chirurgicalărecentă faţă de 1,6% la cei fără intervenţie chirurgicală recentă; placebo: 1,6% faţă de 0,9%).

În studiul XPRESS, un studiu randomizat al administrării profilactice de heparină faţă de placebo, efectuat la pacienţi adulţi cu sepsis sever, care erau trataţi cu drotrecogin alfa (activat), frecvenţa sângerărilor grave a fost concordantă cu cea observată în studiile anterioare pentru perioada de tratament 0-6 zile, iar administrarea profilactică de heparină nu a crescut riscul de sângerare gravă faţăde placebo (2,3% faţă de 2,5%), inclusiv al sângerărilor la nivelul SNC (0,3% pe ambele braţe de studiu). Cu toate acestea, administrarea profilactică de heparină a crescut riscul de sângerare nongravă faţă de placebo (8,7% faţă de 5,7%; p= 0,0116).

Evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de studiu de 28 zileÎn studiul PROWESS, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 3,5% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) respectiv 2,0% pentru cei trataţi cu placebo. Incidenţa hemoragiilor la nivelul SNC pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 0,2% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) respectiv 0,1% pentru cei trataţi cu placebo. Riscul de hemoragie la nivelul SNC poate creşte în coagulopatiile severe sau trombocitopeniile severe (vezi pct.

4.3 şi 4.4).

În studiul deschis ENHANCE, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 6,5% şi incidenţa hemoragiilor la nivelul SNC pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 1,5%.

În studiul controlat placebo ADDRESS, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe parcursul perioadei de studiu de 28 de zile a fost de 51 (3,9%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 28 (2,2%) pentru grupul de pacienţi trataţi cu placebo (p=0,01). Incidenţa sângerărilor la nivelul SNC pe parcursul perioadei de studiu de 28 de zile a fost de 6 (0,5%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 5 (0,4%) pentru grupul de pacienţi trataţi cu placebo.

În studiul XPRESS frecvenţa sângerărilor grave a fost concordantă cu cea observată în studiile anterioare în timpul perioadei de studiu de 28 zile (zilele 0-28). Administrarea profilactică de heparinănu a crescut riscul de sângerare gravă faţă de placebo (3,9% faţă de 5,2%), inclusiv sângerări la nivelul SNC (1,0% faţă de 0,7%).

În studiile de fază 1, evenimentele adverse cu o frecvenţă≥ 5% au inclus cefaleea (30,9%), echimozele (23,0%) şi durerea (5,8%).

4.9 Supradozaj

În studiile clinice şi în experienţa după punerea pe piaţă au existat câteva raportări de supradozajaccidental. În majoritatea acestor cazuri nu s-au observat reacţii adverse. Pentru celelalte raportări, evenimentele observate au fost în concordanţă cu reacţiile adverse cunoscute ale medicamentului (vezi pct. 4.8), cu efectele medicamentului asupra testelor de laborator (vezi pct. 4.4) sau consecinţele subiacente sepsisului.

Nu există un antidot cunoscut pentru drotrecoginul alfa (activat). În caz de supradozaj, perfuzia se opreşte imediat (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: produse antitrombotice, enzime, cod ATC: B01AD10 Acest medicament a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, dupăcum va fi necesar.

Mecanism de acţiune Xigris este o versiune recombinantă a Proteinei C naturale activate, derivate din plasmă, de care diferănumai prin oligozaharide unice din porţiunea carbohidrat a moleculei. Proteina C activată este un reglator esenţial al coagulării. Aceasta limitează formarea de trombină, prin inactivarea factorilor Va şi VIIIa, reglând astfel coagularea, prin feedback negativ. Activarea excesivă a coagulării în patul microvascular joacă un rol semnificativ în fiziopatologia sepsisului sever. În plus, Proteina C activatăeste un modulator important al răspunsului sistemic la infecţie şi are proprietăţi antitrombotice şi profibrinolitice. Xigris are proprietăţi similare cu cele ale Proteinei C activate umane endogene.

Efecte farmacodinamice În studiile clinice controlate cu placebo la pacienţii cu sepsis sever, Xigris a exercitat un efect antitrombotic, prin limitarea formării de trombinăşi prin ameliorarea coagulopatiei asociate cu sepsis, fapte demonstrate de ameliorarea mai rapidă a markerilor coagulării şi fibrinolizei. Xigris a determinat reducerea mai rapidă a unor markeri trombotici cum ar fi D-dimeri, protrombina F1.2 şi nivelul complexelor trombină-antitrombinăşi creşterea mai rapidă a nivelelor Proteinei C şi ale antitrombinei. De asemenea, Xigris a refăcut potenţialul fibrinolitic endogen, fapt demonstrat de tendinţa de normalizare mai rapidă a nivelelor plasminogenului şi de reducerea mai rapidă a nivelelor inhibitorului-1 al activatorului plasminogenului. Suplimentar, pacienţii cu sepsis sever trataţi cu Xigris au avut o scădere mai rapidă a nivelelor interleukinei-6, un marker global al inflamaţiei, concordant cu reducerea răspunsului inflamator.

Eficacitate clinică Xigris a fost studiat într-un studiu internaţional de fază 3 controlat cu placebo, dublu-orb, randomizat, multicentric, (PROWESS) la 1690 pacienţi cu sepsis sever. Sepsisul sever se defineşte ca sepsis asociat cu disfuncţie acută de organ. Pacienţii care corespund diagnosticului clinic de sepsis sever au prezentat a) infecţie cunoscută sau suspectată, b) semne clinice de răspuns sistemic la infecţie, incluzând febră sau hipotermie, leucopenie sau leucocitoză, tahicardie sau tahipnee şi c) disfuncţie acută de organ. Disfuncţia de organ s-a definit ca şoc, hipotensiune arterială sau necesitatea terapiei vasopresoare în ciuda resuscitării hidrice adecvate, hipoxemie relativă (raport al presiunii parţiale a oxigenului în sângele arterial, în mmHg, faţă de procentajul oxigenului în aerul inspirat (raportul PaO2/FiO2) < 250), oligurie în ciuda resuscitării hidrice adecvate, reducerea marcată a numărului de trombocite şi/sau concentraţie crescută a acidului lactic.

Criteriile de excludere s-au referit la pacienţii cu risc hemoragic crescut (vezi pct. 4.3 şi 4.4), pacienţi la care nu se estima supravieţuirea timp de 28 zile din cauza unei condiţii medicale preexistente nelegate de sepsis, pacienţi HIV pozitiv la care cel mai recent număr al CD4 a fost ≤ 50/mm3, pacienţi cu dializă cronicăşi pacienţi la care s-a efectuat un transplant (măduvăosoasă, plămân, ficat, pancreas sau intestin subţire) şi pacienţi cu pancreatită acută clinică, fără

o sursă demonstrată de infecţie.

În studiul PROWESS, tratamentul a fost iniţiat în primele 48 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis. Durata mediană de la instalarea disfuncţiei de organ anterioară până la instituirea tratamentului a fost de 18 ore. Pacienţilor li s-a administrat o perfuzie cu Xigris cu durata de 96 ore, la rata constantă de 24 μg/kg şi oră (n=850) sau placebo (n=840). Xigris a fost adăugat la cea mai bună îngrijire standard. Cea mai bună îngrijire standard include antibioticele corespunzătoare, controlul sursei de infecţie şi tratament de susţinere (terapie volemică, inotrope, vasopresoare şi suportul specific de organ, în funcţie de necesităţi).

Pacienţii trataţi cu Xigris au avut o supravieţuire la 28 zile superioară în comparaţie cu cei trataţi cu placebo. La 28 zile, ratele generale ale mortalităţii au fost 24,7% pentru grupul tratat cu Xigris şi 30,8% pentru grupul tratat cu placebo (p=0,005).

Reducerea semnificativă a mortalităţii absolute s-a limitat la subgrupul de pacienţi cu severitate iniţială mai mare a bolii, cu alte cuvinte, cei cu un scor iniţial APACHE II ≥ 25 sau cu cel puţin 2 disfuncţii acute de organ iniţiale. (Scorul APACHE II - Acute Physiology And Chronic Health Evaluation - este destinat evaluării riscului de mortalitate). În subgrupul de pacienţi cu scor iniţial APACHE II ≥ 25, mortalitatea a fost 31% în grupul Xigris (128 din 414) şi 44% în grupul placebo (176 din 403). În subgrupul de pacienţi cu severitate mai redusă a bolii nu s-a observat reducerea deceselor. În subgrupul de pacienţi cu cel puţin 2 disfuncţii iniţiale de organ, mortalitatea a fost de 26,5% în grupul Xigris (168 din 634) şi de 33,9% în grupul placebo (216 din 637). În subgrupul de pacienţi cu mai puţin de 2 disfuncţii acute de organ iniţiale nu s-a observat reducerea semnificativă a deceselor.

S-a observat efectul constant al tratamentului cu Xigris asupra mortalităţii în subgrupurile de pacienţi definite prin vârstă, sex şi tip de infecţie.

Date de urmărire după studiul PROWESS Rata de supravieţuire s-a evaluat într-un studiu de urmărire a pacienţilor care au participat în studiul PROWESS. Date de supavieţuire intraspitaliceascăşi respectiv la 3 luni s-au raportat pentru 98% şi respectiv 94% din cei 1690 subiecţi participanţi în studiul PROWESS. În populaţia generală, mortalitatea intraspitalicească a fost semnificativ mai mică pentru pacienţii trataţi cu Xigris faţă de cei trataţi cu placebo (29,4% comparativ cu 34,6%; p=0,023). De asemenea, supravieţuirea la 3 luni a fost mai bună în grupul tratat cu Xigris comparativ cu cel tratat cu placebo (log rank p=0,048). Aceste date au confirmat beneficiul Xigris numai la pacienţii cu sepsis sever, cum sunt cei cu disfuncţii multiple de organ şi şoc.

Date clinice suplimentareÎntr-un studiu clinic deschis, cu un singur braţ, internaţional, de fază 3b (ENHANCE), la 2378 pacienţi adulţi cu sepsis sever s-a administrat drotrecogin alfa (activat). Criteriile de includere au fost similare cu cele de includere în studiul PROWESS. Pacienţilor li s-a administrat drotrecogin alfa (activat) în primele 48 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis. Durata mediană de la instalarea disfuncţiei de organ anterioară până la instituirea tratamentului a fost de 25 ore. La 28 zile, rata mortalităţii în studiul de fază 3b a fost de 25,3%. Rata mortalităţii a fost mai mică pentru pacienţii la care s-a instituit tratamentul în primele 24 ore de la instalarea disfuncţiei de organ faţă de cei trataţi după primele 24 de ore chiar după ajustarea pe baza diferenţelor în severitatea afecţiunii.

Un număr total de 2640 de pacienţi adulţi cu sepsis sever şi risc scăzut de deces (de ex. pacienţi cu APACHE II<25 sau doar cu o singură insuficienţă de organ indusă de sepsis) au fost înrolaţi într-un studiu randomizat, dublu orb, controlat placebo (ADDRESS). Studiul a fost oprit după efectuarea unei analize intermediare a datelor datorită unei probabilităţi scăzute de a demonstra până la încheierea studiului a unei diferenţe semnificative a mortalităţii la 28 de zile. Studiul ADDRESS a înrolat 872 de pacienţi cu disfuncţii multiple de organ. Comparativ cu pacienţii cu disfuncţii multiple de organ din studiul PROWESS, cei din studiul ADDRESS aveau aceste disfuncţii de organ instalate de mai mult timp la momentul începerii tratamentului cu medicaţia de studiu (mediana de 25 faţă de 18 ore), aveau scoruri APACHE II mai mici (mediana de 20 faţă de 25) şi au avut preponderent două disfuncţii de organ (76% faţă de 43%). Ratele mortalităţii la 28 de zile pentru pacienţii cu disfuncţii multiple de organ din studiul ADDRESS au fost de 20,7% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 21,9% pentru cei trataţi cu placebo. Ratele de mortalitate intraspitalicească au fost de 23,1%, respectiv 25,3%. În subgrupul de pacienţi cu două disfuncţii de organ, rezultatele au fost similare cu cele observate în studiul PROWESS.

În studiile clinice controlate placebo, efectul tratamentului a fost foarte evident în centrele care au înrolat un număr mare de pacienţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Drotrecoginul alfa (activat) şi Proteina C activată umană endogenă sunt inactivaţi în plasmă de către inhibitorii endogeni ai proteazei, dar mecanismul prin care sunt eliminaţi din plasmă este necunoscut. Concentraţiile plasmatice ale Proteinei C endogene activate la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii cu sepsis sever se situează, de obicei, sub limitele de detecţie (< 5 ng/ml) şi nu influenţează semnificativ proprietăţile farmacocinetice ale drotrecoginului alfa (activat).

La subiecţii sănătoşi, mai mult de 90% a din starea de echilibru se atinge în decurs de 2 ore dupăinstituirea unei perfuzii intravenoase cu Xigris, cu viteză constantă. După terminarea perfuziei, scăderea concentraţiilor plasmatice ale drotrecoginului alfa (activat) este bifazicăşi constă dintr-o fazăiniţială rapidă (t1/2α=13 minute) şi o a doua fază mai lentă (t1/2β=1,6 ore). Timpul de înjumătăţire plasmatică scurt, de 13 minute, explicăaproximativ 80% din aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp şi creşterea iniţială rapidă a concentraţiilor de drotrecogin alfa (activat), către starea de echilibru. Concentraţiile plasmatice de echilibru ale drotrecoginului alfa (activat) sunt proporţionale cu rata de perfuzie într-un interval larg de rate de perfuzie, de la 12 μg/kg şi oră până la 48 μg/kg şi oră. Concentraţia plasmaticămedie la echilibru a drotrecoginului alfa (activat) la subiecţii sănătoşi care au primit 24 μg/kg şi oră este 72 ng/ml.

La pacienţii cu sepsis sever, perfuzia cu drotrecogin alfa (activat) de la 12 μg/kg şi oră până la 30 μg/kg şi oră a produs rapid concentraţii plasmatice de echilibru care au fost proporţionale cu ratele perfuziei. Într-un studiu de fază 3, farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) a fost evaluată la 342 pacienţi cu sepsis sever cărora li s-a administrat perfuzie continuă de 96 ore la 24 μg/kg şi oră. Farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) s-a caracterizat prin atingerea concentraţiei plasmatice de echilibru în decurs de 2 ore de la începerea perfuziei. La majoritatea pacienţilor, determinările Proteinei C activate după 2 ore de la terminarea perfuziei au fost sub limita detectabilă, sugerând eliminarea rapidă a drotrecoginului alfa (activat) din circulaţia sistemică. Clearance-ul plasmatic al drotrecoginului alfa (activat) este de aproximativ 41,8 l/oră la pacienţii cu sepsis, în comparaţie cu 28,1 l/oră la subiecţii sănătoşi.

La pacienţii cu sepsis sever, clearance-ul plasmatic al drotrecoginului alfa (activat) a fost redus semnificativ de insuficienţa renalăşi de disfuncţia hepatică, dar diferenţele clearance-ului (< 30 %) nu justifică nici o ajustare a dozelor.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toate modificările observate la maimuţe, expuse la doza maximă pentru om sau la o uşoară depăşire a acesteia, în studii cu doze repetate, s-au asociat cu efectul farmacologic al Xigris şi au inclus, pe lângăprelungirea aşteptată a APTT, scăderi ale hemoglobinei, ale eritrocitelor şi ale hematocritului şi creşteri ale numărului de reticulocite şi ale TP.

Drotrecoginul alfa (activat) nu a fost mutagen într-un studiu in vivo al micronucleilor la şoarece sau într-un studiu in vitro al aberaţiilor cromozomiale în limfocitele din sângele periferic uman, cu sau fărăactivare metabolică cu ficat de şobolan.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate şi studii asupra funcţiei de reproducere cu Xigris la animale. Cu toate acestea, cu privire la acestea din urmă, riscul la om fiind necunoscut, Xigris nu trebuie utilizat în cursul sarcinii decât dacă este absolut necesar (vezi pct. 4.6).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Zahăr Clorură de sodiu Citrat de sodiu Acid citric Acid clorhidric Hidroxid de sodiu.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul

6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Se recomandă utilizarea imediată după reconstituire. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate să fie păstrată timp de până la 3 ore la temperatura camerei (15°C-30°C). După preparare, soluţia pentru perfuzie intravenoasă poate să fie folosită la temperatura camerei (15°C-30°C) pentru o perioadă de până la 14 ore.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la la frigider 2°C - 8°C. A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă în flacon de sticlă de tip I. Cutie cu un flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 1. În timpul pregătirii Xigris pentru administrarea intravenoasă se foloseşte tehnica asepticăadecvată.
 2. Se calculează doza şi numărul de flacoane de Xigris necesare.

Fiecare flacon de Xigris conţine drotrecogin alfa (activat) 20 mg.

Flaconul conţine un exces de drotrecogin alfa (activat), pentru a facilita furnizarea cantităţii specificate pe etichetă.

  1. Înainte de administrare, flacoanele de Xigris de 20 mg trebuie să fie reconstituite cu 10 ml apăpentru preparate injectabile, rezultând o soluţie cu o concentraţie de aproximativ 2 mg/ml drotrecogin alfa (activat).
  2. În flacon se adaugă lent apă distilată pentru preparate injectabile şi se evită răsturnarea sau agitarea flaconului. Se roteşte uşor fiecare flacon până la dizolvarea completă a pulberii.
 1. Soluţia de Xigris reconstituită, trebuie diluată în continuare cu soluţie de clorură de sodiu 0,9% până la o concentraţie finală cuprinsă între 100 μg/ml şi 200 μg/ml. Se extrage lent cantitatea corespunzătoare de soluţie de drotrecogin alfa (activat) reconstituită din flacon. Se adaugăsoluţia drotrecogin alfa (activat) reconstituită într-o pungă de perfuzie pregătită cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%. La adăugarea în punga de perfuzie a drotrecoginului alfa (activat) reconstituit, se dirijează jetul către partea laterală a pungii, pentru a reduce la minimum agitarea soluţiei. Se răstoarnă lent punga de perfuzie, pentru a se obţine o soluţie omogenă. Punga de perfuzie nu se transportă folosind sisteme de transport mecanice.
 2. După reconstituire, se recomandă utilizarea imediată. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate fi păstrată timp de până la 3 ore la temperatura camerei (15°C până la 30°C). După preparare, soluţia pentru perfuzie intravenoasă se poate utiliza la temperatura camerei (15°C până la 30°C) timp de până la 14 ore.
 3. Medicamentele parenterale se inspectează vizual înainte de administrare, pentru depistarea particulelor solide şi a modificărilor de culoare.
 4. Se recomandă administrarea Xigris cu ajutorul unei pompe de perfuzie pentru a se asigura controlul ratei de perfuzie. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată într-o pungăde perfuzie cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%, pânăla o concentraţie finală între 100 μg/ml şi 200 μg/ml.
 5. Atunci când se administrează drotrecogin alfa (activat) la viteze mici de perfuzie (mai puţin de aproximativ 5 ml/oră), setul de perfuzie trebuie reglat timp de aproximativ 15 minute la o ratăde perfuzie de aproximativ 5 ml/oră.
 6. Xigris trebuie administrat singur printr-o linie intravenoasă sau printr-un lumen al unui cateter venos central multilumen. SINGURELE alte soluţii care pot să fie administrate pe aceeaşi linie sunt soluţia de clorură de sodiu 0,9%, soluţia Ringer lactat, glucoză sau mixturile de glucozăşi ser fiziologic.
 7. Se evită expunerea soluţiilor de drotrecogin alfa (activat) la căldurăşi/sau la lumina directă a soarelui. Nu s-au observat incompatibilităţi între drotrecoginul alfa (activat) şi flacoanele de perfuzie din sticlă sau pungile de perfuzie din policlorură de vinil, poletilenă, polipropilenă sau poliolefină. Utilizarea altor tipuri de seturi de perfuzie poate să aibăimpact negativ asupra cantităţii şi potenţei drotrecoginului alfa (activat) care se administrează.
 8. Este necesară prudenţă pentru a se asigura administrarea Xigris cu o rată de perfuzie corectă, calculată pe baza greutăţii în kilograme a pacientului şi cu o durată corespunzătoare. Se recomandă etichetarea corespunzătoare a pungii de perfuzie.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/225/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 August 2002 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xigris 5 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine drotrecogin alfa (activat) 5 mg.

După reconstituire cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

Drotrecogin alfa (activat) este o versiune recombinantă a Proteinei C activate endogene şi este produs prin inginerie genetică dintr-o linie consacrată de celule umane.

Excipient: fiecare flacon conţine aproximativ 17 mg sodiu. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă. Xigris se prezintă sub forma unei pulberi liofilizate de culoare alb până la aproape alb.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Xigris este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu sepsis sever cu insuficienţe multiple de organ atunci când este adăugat la cea mai bună asistenţă standard. Utilizarea Xigris se ia în considerare în special în situaţiile în care tratamentul poate fi iniţiat în 24 de ore de la instalarea insuficienţei de organ (pentru informaţii suplimentare, vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Xigris trebuie prescris de către medici cu experienţă din instituţii abilitate pentru îngrijirea pacienţilor cu sepsis sever.

Tratamentul trebuie iniţiat în 48 de ore, şi, de preferat în 24 de ore, de la apariţia primei disfuncţii documentate de organ induse de sepsis (vezi pct. 5.1).

Doza recomandată de Xigris este 24 μg/kg şi oră (în funcţie de greutatea corporală), administrată în perfuzie intravenoasă continuă cu o durată totală de 96 ore. Se recomandă ca Xigris să fie administrat cu o pompă de perfuzie pentru a se asigura controlul exact al ratei de perfuzie. Dacă perfuzia este întreruptă, indiferent de motiv, Xigris trebuie reinstituit la o viteză de perfuzie de 24 μg/kg şi oră iar administrarea trebuie continuată pentru a se realiza în întregime cele 96 ore ale dozajului recomandat. În urma unei întreruperi a perfuziei nu sunt necesare creşteri ale dozei sau doze de Xigris în bolus.

La pacienţii adulţi cu sepsis sever nu sunt necesare adaptări ale dozei în funcţie de vârstă, sex, funcţie hepatică (măsurată prin valorile transaminazelor), funcţie renală, obezitate sau în cazul administrării concomitente de heparină în scop profilactic. Farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) nu a fost studiată la pacienţii cu sepsis sever şi cu boală renală în stadiu final preexistentă sau boală hepaticăcronică.

Pediatrie: Datele dintr-un studiu clinic controlat placebo, care ca urmare a lipsei de răspuns, a fost întrerupt, după administrarea terapiei de studiu la 477 pacienţi cu vârsta între 0 şi 17 ani, nu au stabilit eficacitatea Xigris la pacienţii pediatrici şi au demonstrat o ratămai mare a hemoragiilor la nivelul sistemului nervos central în grupul Xigris faţă de cel placebo. În consecinţă, nu se pot face recomandări privind doza iar utilizarea Xigris la copiii sub 18 ani nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la trombina bovină (urme reziduale din procesul de fabricaţie).

Pentru că drotrecogin alfa (activat) poate să crească riscul de sângerare, Xigris este contraindicat în următoarele situaţii:

 • Sângerare internă activă
 • Pacienţi cu patologie intracraniană; neoplasm sau semne de hernie cerebrală
 • Terapie asociată cu heparină≥ 15 Unităţi Internaţionale/kg şi oră
 • Diateză hemoragică cunoscută, cu excepţia coagulopatiei acute legate de sepsis
 • Boală hepatică cronică severă
 • Număr de plachete sanguine < 30000 x 106/l, chiar dacă numărul de plachete creşte în urma transfuziilor
 • Pacienţii cu risc crescut de sângerare (de exemplu):

a) orice intervenţie chirurgicală majoră, definită ca intervenţie chirurgicală care necesităanestezie generală sau rahidiană, efectuată în perioada de 12 ore imediat înaintea perfuziei medicamentului sau la oricare pacient postoperator care manifestă semne de sângerare activă sau la oricare pacient cu intervenţie chirurgicală planificată sau anticipată în cursul perioadei de perfuzie a medicamentului

b) antecedente de traumatism craniocerebral sever care a necesitat spitalizare, intervenţie chirurgicală intracraniană sau medulară sau accident vascular cerebral hemoragic în cele 3 luni anterioare sau orice antecedente de malformaţie arteriovenoasă intracerebrală, anevrism cerebral sau leziune înlocuitoare de spaţiu în sistemul nervos central; pacienţi cu cateter epidural sau la care se anticipează că se va utiliza un cateter epidural în cursul administrării medicamentului

c) antecedente de diateză hemoragică congenitalăd) sângerare gastro-intestinală în ultimele 6 săptămâni, care a necesitat intervenţie medicală, cu excepţia cazului în care a fost rezolvată printr-o intervenţie chirurgicală de tip definitiv e) pacienţi cu traumatisme cu risc crescut de sângerare

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţi cu disfuncţie unică de organ şi intervenţie chirurgicală recentăXigris nu este autorizat pentru tratamentul pacienţilor cu disfuncţie unică de organ şi nu va fi utilizat la acest subgrup de pacienţi, în special dacă au suferit intervenţii chirurgicale recente (în ultimele 30 de zile). În fiecare din cele două studii randomizate, controlate placebo, PROWESS şi ADDRESS (vezi pct. 5.1), mortalitatea la 28 de zile şi cea intraspitaliceascăau fost mai mari la pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) faţă de placebo pentru subgrupa de pacienţi cu insuficienţă unică de organ şi intervenţie chirurgicală recentă (n=98 în studiul PROWESS şi n=636 în studiul ADDRESS).

Sângerare Drotrecogin alfa (activat) creşte riscul de sângerare. În următoarele situaţii, riscurile administrării Xigris trebuie să fie puse în balanţă cu beneficiile anticipate:

 • Administrarea recentă (în ultimele 3 zile) a unei terapii trombolitice
 • Administrarea recentă (în ultimele 7 zile) de anticoagulante orale
 • Administrarea recentă (în ultimele 7 zile) de acid acetilsalicilic sau alţi inhibitori plachetari
 • Accident vascular cerebral ischemic recent (în ultimele 3 luni)
 • Orice altă situaţie în care medicul consideră că este probabilă sângerarea semnificativă

Pentru practicarea procedurilor cu risc hemoragic inerent, Xigris se întrerupe cu 2 ore înainte de începerea procedurii. Xigris se poate reinstitui la 12 ore după proceduri invazive majore sau după o intervenţie chirurgicală, dacă s-a realizat hemostaza adecvată. Incidenţa evenimentelor hemoragice grave cu Xigris a fost mai mare la pacienţii cu intervenţii chirurgicale recente [în decurs de 30 zile] faţă de pacienţii „de secţie medicală” fără intervenţii chirurgicale (vezi pct. 4.8 Reacţii adverse). În cazul fiecărui pacient la evaluarea raportului risc beneficiu trebuie avut în vedere riscul de sângerare. Xigris se poate reinstitui imediat după procedurile mai puţin invazive necomplicate, dacă s-a realizat hemostaza adecvată.

În cadrul a asistenţei de rutină, în cursul perfuziei cu Xigris se practică investigaţii ale hemostazei (de exemplu, timpul de tromboplastină parţial activată (APTT), timpul de protrombină (TP) şi numărul de trombocite). Dacă testele de hemostază repetate (secvenţiale) indică o coagulopatie necontrolată sau care se agravează, care determină creşterea semnificativă a riscului de sângerare, beneficiile continuării perfuziei trebuie puse în balanţă cu riscul de sângerare potenţial crescut al pacientului respectiv.

Investigaţii de laborator Drotrecoginul alfa (activat) are un efect minim asupra TP. Prelungirea APTT la pacienţii cu sepsis sever care sunt trataţi cu Xigris se poate datora unei coagulopatii subiacente, efectului farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat) şi/sau efectului altor medicamente asociate. Efectul farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat) asupra APTT depinde de reactivul şi dispozitivul folosit la efectuarea testului şi de timpul scurs între recoltarea sângelui şi efectuarea investigaţiei. Drotrecoginul alfa (activat) prezent în sângele sau plasma recoltate de la un pacient perfuzat cu acest medicament este neutralizat treptat de către inhibitorii endogeni ai proteazei plasmatice prezenţi în proba de sânge. Practic, după 2 ore de la recoltarea probei de sânge nu mai este prezentă nici o activitate detectabilă a drotrecoginului alfa (activat). Datorită acestor variabile biologice şi analitice, APTT nu trebuie utilizat la evaluarea efectului farmacodinamic al drotrecoginului alfa (activat). Suplimentar, după aproximativ 2 ore de la terminarea perfuziei medicamentului, practic, nu mai există nici o activitate măsurabilă a drotrecoginului alfa (activat) rămas în circulaţia pacientului; probele de sânge recoltate pentru determinarea APTT după acest moment nu mai sunt afectate de medicament. Interpretarea determinărilor secvenţiale ale TP şi/sau ale APTT trebuie să ia în considerare aceste variabile.

Din cauză că drotrecoginul alfa (activat) poate să afecteze determinările APTT, drotrecoginul alfa (activat) prezent în probele de plasmă poate interfera cu evaluările coagulării într-o singură etapă care se bazează pe APTT (cum ar fi determinările factorilor VIII, IX şi XI). Drotrecoginul alfa (activat) prezent în probele de plasmă nu interferă cu determinările într-o singură etapă ale factorilor, bazate pe TP (cum ar fi determinările factorilor II, V, VII şi X).

Dacă măsurările secvenţiale ale coagulopatiei (inclusiv număr de plachete) indică o coagulopatie severă sau care se înrăutăţeşte, riscul continuării perfuziei trebuie pus în balanţă cu beneficiul anticipat.

ImunogenitateÎn cadrul studiilor clinice la pacienţi adulţi cu sepsis sever, frecvenţa anticorpilor anti-proteină C umană activată de tip IgA/IgG/IgM sau a anticorpilor neutralizanţi este micăşi este similară între pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi cei trataţi cu placebo. La pacienţii care au dezvoltat anticorpi, evenimentele adverse nu au fost mai frecvente în rândul pacienţilor trataţi cu drotrecogin alfa (activat) decât în rândul celor trataţi cu placebo. Nu au existat dovezi că anticorpii detectaţi reprezentau un răspuns imun specific la tratamentul cu drotrecogin alfa (activat). Nu au existat studii clinice în sepsisul sever care să studieze în mod specific administrarea drotrecogin alfa (activat). Totuşi, un număr mic de pacienţi din studii clinice controlate în sepsis sever au primit anterior un tratament cu drotrecogin alfa (activat). La aceşti pacienţi nu s-au raportat reacţii de hipersensibilitate. Probele recoltate au fost testate şi toate au fost negative pentru anticorpii anti-proteină C activată. La subiecţii sănătoşi nu s-a detectat formare de anticorpi anti-proteină C activată, chiar şi după administrarea repetată. Cu toate acestea, la unii pacienţi predispuşi nu se poate exclude complet posibilitatea unor reacţii alergice faţă de constituenţii preparatului. Dacă se produc reacţii alergice sau anafilactice, tratamentul trebuie întrerupt imediat şi trebuie instituită terapia corespunzătoare. Dacă Xigris se readministreazăpacienţilor este necesară prudenţă.

Copii şi adolescenţi Xigris nu este recomandat la copii cu vârsta sub 18 ani şi ca urmare nu se utilizează la copii. Datele dintr-un studiu clinic controlat placebo nu au stabilit eficacitatea Xigris la copii şi adolescenţi cu sepsis sever, infecţie acută, reacţie inflamatorie sistemicăşi disfuncţie de sistem respirator şi cardiovascular. Acest studiu a fost întrerupt ca urmare a lipsei evidenţierii răspunsului, după ce 477 de pacienţi au primit medicaţia de studiu (din 600 de pacienţi planificaţi). Datele unei analize interimare planificate (cu 400 de pacienţi înrolaţi) au arătat o probabilitate mică de atingere a unei diferenţe semnificative pentru obiectivul primar „Timpul compozit până la dispariţia completă a insuficienţei de organ” (scorul CTCOFR 9,8 faţă de 9,7, durată medie în zile dintr-un interval de 14 zile). De asemenea, nu au existat diferenţe în mortalitatea la 28 de zile (17,1% în grupul Xigris faţă de 17,3% în grupul placebo). Investigatorii au considerat că 2 decese din grupul Xigris şi 5 decese din grupul placebo s-au datorat evenimentelor hemoragice. În grupul drotrecogin alfa (activat) a existat o ratămai mare de sângerări la nivelul sistemului nervos central (SNC) faţă de grupul placebo. Pe perioada de perfuzare (zilele 0-6 ale studiului) numărul pacienţilor care au avut sângerări la nivelul SNC a fost 5 faţă de 1 (2,1% faţă de 0,4%) în populaţia generală (drotrecogin alfa (activat) faţă de placebo), cu 4 din 5 evenimente în grupul drotrecogin alfa (activat) apărute la pacienţi în vârstă de ≤ 60 zile sau cu greutatea ≤ 3,5 kg. Evenimentele hemoragice letale la nivelul SNC, evenimentele hemoragice grave (pe perioada de perfuzare şi pe perioada de studiu de 28 de zile), evenimentele adverse grave şi amputaţiile majore au fost similare atât în grupul drotrecogin alfa (activat) cât şi în grupul placebo.

Acest medicament conţine aproximativ 68 mg sodiu pe flacon. Acest fapt trebuie avut în vedere de către pacienţii cu dietă sodică controlată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Este necesară prudenţă în cazul utilizării Xigris împreună cu alte medicamente care afecteazăhemostaza (vezi pct. 4.3 şi 4.4), incluzând Proteina C, tromboliticele (de exemplu, streptokinaza, tPA, rtPA şi urokinaza), anticoagulantele orale (de exemplu, warfarină), hirudine, antitrombină, acid acetilsalicilic şi alţi agenţi antiplachetari, de exemplu, medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, ticlopidina şi clopidogrelul, antagonişti ai receptorilor glicoproteinei IIb/IIIa (cum ar fi abciximab, eptifibatidă, tirofiban) şi prostaciclinele cum ar fi iloprost.

Administrarea concomitentă de heparină în doze mici, pentru profilaxia evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) Heparina în doze mici pentru profilaxia ETV poate fi asociată administrării de drotrecogin alfa(activat). Într-un studiu randomizat, cu privire la administrarea în scop profilactic de heparină sau placebo (XPRESS) la 1935 de pacienţi adulţi cu sepsis sever, toţi pacienţii fiind trataţi cu drotrecogin alfa (activat), administrarea profilactică de heparină nu a afectat în sens negativ mortalitatea (28,3% pentru heparină faţă de 31,9% pentru placebo în populaţia generală cu intenţie de tratament, şi de 30,3% pentru heparină faţă de 26,9% pentru placebo la pacienţii cu disfuncţie multiplă de organ trataţi în primele 24 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis (n=890). În subgrupul de 885 pacienţi care la intrarea în studiu primeau deja heparină în scop profilactic, mortalitatea a fost de 26,9% în grupul randomizat să continue heparina faţă de 35,6% în grupul a cărui randomizare (la placebo) a dus la întreruperea heparinei. Cu toate acestea, cauzele acestor diferenţe nu sunt cunoscute şi ar putea avea legătură cu alţi factori. În plus, nu a existat un risc crescut de sângerare gravă, inclusiv sângerare la nivelul sistemului nervos central (SNC). Administrarea profilactică de heparină a crescut riscul de sângerare non-gravă (vezi pct. 4.8). Nu a existat o diferenţă semnificativă statistic în ratele ETV între braţele studiului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu Xigris la animale privind efectele asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, parturiţiei şi dezvoltării post-natale. În consecinţă, riscul potenţial la om este necunoscut. Xigris nu trebuie utilizat în cursul sarcinii dacă nu este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă Xigris se excretă în laptele matern sau dacă există un efect potenţial asupra sugarului alăptat la sân. În consecinţă, pacienta nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu Xigris.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Xigris creşte riscul de sângerare.

Studiul clinic internaţional de fază 3 (PROWESS), multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo a implicat 850 pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi 840 pacienţi trataţi cu placebo. Procentul de pacienţi care au prezentat cel puţin un eveniment hemoragic în cele două grupuri de pacienţi a fost de 24,9% şi respectiv, 17,7%. În ambele grupuri de tratament, majoritatea evenimentelor hemoragice au fost echimoze sau hemoragii ale tractului gastro-intestinal. Diferenţele de incidenţă a hemoragiilor grave între cele două grupuri terapeutice au apărut în principal pe timpul administrării medicaţiei de studiu.

Într-un studiu clinic deschis, cu un singur braţ, internaţional, de fază 3b (ENHANCE), la 2378 pacienţi cu sepsis sever s-a administrat drotrecogin alfa (activat).

Incidenţa evenimentelor hemoragice grave în studiile PROWESS şi ENHANCE este prezentată mai jos. În aceste studii, evenimentele hemoragice grave au inclus orice hemoragie intracraniană, orice hemoragie care a pus viaţa în pericol sau a fost letală sau orice eveniment hemoragic care necesităadministrarea a ≥ 3 unităţi de masă eritrocitară pe zi timp de 2 zile consecutiv sau orice eveniment hemoragic considerat de către investigator ca fiind grav.

Un studiu clinic internaţional, multicentric, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, de fază 3b (ADDRESS), la pacienţi adulţi cu sepsis sever cu risc scăzut de deces, a implicat 1317 pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi 1293 de pacienţi trataţi cu placebo. Procentul pacienţilor care au avut cel puţin un eveniment hemoragic în cele două grupuri de tratament a fost 10,9%, respectiv 6,4% (p<0,001). Evenimentele hemoragice au inclus evenimente hemoragice grave, evenimete hemoragice evaluate de către investigator ca posibil legate de medicaţia de studiu, evenimente hemoragice asociate cu necesitatea unei transfuzii de masă eritrocitarăşi evenimente hemoragice care au condus la întreruperea definitivă a medicaţiei de studiu. În studiul ADDRESS, evenimentele hemoragice grave au inclus orice hemoragie letală, orice hemoragie care a pus viaţa în pericol, orice hemoragie la nivelul SNC sau orice eveniment hemoragic evaluat de către investigator ca fiind grav.

Evenimente hemoragice grave în timpul administrării Tabelul următor prezintă procentul de pacienţi în studiile PROWESS şi ENHANCE care au înregistrat evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de administrare a medicaţiei de studiu (definită ca durata perfuziei plus următoarea zi calendaristică după terminarea perfuziei) în funcţie de locul hemoragiei.

Locul hemoragiei Drotrecogin alfa (activat) [PROWESS] N=850 Placebo [PROWESS] N=840 Drotrecogin alfa (activat) [ENHANCE] N=2378
Gastro-intestinal 5 (0,6%) 4 (0,5%) 19 (0,8%)
Intraabdominal 2 (0,2%) 3 (0,4%) 18 (0,8%)
Intratoracic 4 (0,5%) 0 11 (0,5%)
Retroperitoneal 3 (0,4%) 0 4 (0,2%)
Sistem Nervos Central (SNC)1 2 (0,2%) 0 15 (0,6%)
Genitourinar 2 (0,2%) 0 0
Piele/ţesuturi moi 1 (0,1%) 0 16 (0,7%)
Nazofaringian 0 0 4 (0,2%)
Articulaţie/Os 0 0 1 (0,04%)
Neidentificat2 1 (0,1%) 1 (0,1%) 6 (0,3%)
Total 20 (2,4%) 8 (1,0%) 853 (3,6%)

1 Sângerarea la nivelul SNC este definită ca orice sângerare în sistemul nervos central incluzând următoarele tipuri de hemoragii: peteşială, parenchimatoasă, subarahnoidiană, subduralăşi accident vascular cerebral cu transformare hemoragică. 2 Pacienţi care au necesitat administrarea a ≥ 3 unităţi de masă eritrocitară pe zi timp de 2 zile consecutiv, fărăidentificarea locului hemoragiei 3 În studiul ENHANCE, 6 pacienţi au înregistrat multiple evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de administrare (94 evenimente observate la 85 pacienţi).

În timpul perioadei de infuzie în studiile PROWESS şi ENHANCE incidenţa evenimentelor hemoragice grave cu Xigris a fost numeric mai mare la pacienţii cu intervenţii chirurgicale recente [în decurs de 30 zile] faţă de pacienţii fără intervenţii chirurgicale (PROWESS: 3,3% faţă de 2,0%; ENHANCE: 5,0% faţă de 3,1%. Frecvenţa cu placebo în PROWESS a fost de 0,4% faţă de 1,2%).

În studiul ADDRESS, procentul de pacienţi care au înregistrat evenimente hemoragice grave, în funcţie de locul hemoragiei, a fost similar cu cel observat în studiul PROWESS. Incidenţa evenimentelor hemoragice grave apărute în timpul administrării (definită ca ziua 0 până la ziua 6 a studiului) a fost 31 (2,4%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv, 15 (1,2%) în cel tratat cu placebo (p=0,02). Incidenţa sângerărilor la nivelul SNC în timpul administrării a fost 4 (0,3%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv, 3 (0,2%) în cel tratat cu placebo. Intervenţiile chirurgicale recente (cu până la 30 de zile înainte de intrarea în studiu) s-au asociat cu un risc de sângerare în timpul administrării numeric superior atât in grupul pacienţilor trataţi cu Xigris cât şi la cei trataţi cu placebo (Xigris: 3,6% la pacienţii cu intervenţie chirurgicalărecentă faţă de 1,6% la cei fără intervenţie chirurgicală recentă; placebo: 1,6% faţă de 0,9%).

În studiul XPRESS, un studiu randomizat al administrării profilactice de heparină faţă de placebo, efectuat la pacienţi adulţi cu sepsis sever, care erau trataţi cu drotrecogin alfa (activat), frecvenţa sângerărilor grave a fost concordantă cu cea observată în studiile anterioare pentru perioada de tratament 0-6 zile, iar administrarea profilactică de heparină nu a crescut riscul de sângerare gravă faţăde placebo (2,3% faţă de 2,5%), inclusiv al sângerărilor la nivelul SNC (0,3% pe ambele braţe de studiu). Cu toate acestea, administrarea profilactică de heparină a crescut riscul de sângerare nongravă faţă de placebo (8,7% faţă de 5,7%; p= 0,0116).

Evenimente hemoragice grave în timpul perioadei de studiu de 28 zileÎn studiul PROWESS, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 3,5% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) respectiv 2,0% pentru cei trataţi cu placebo. Incidenţa hemoragiilor la nivelul SNC pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 0,2% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) respectiv 0,1% pentru cei trataţi cu placebo. Riscul de hemoragie la nivelul SNC poate creşte în coagulopatiile severe sau trombocitopeniile severe (vezi pct.

4.3 şi 4.4).

În studiul deschis ENHANCE, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 6,5% şi incidenţa hemoragiilor la nivelul SNC pe perioada de studiu de 28 zile a fost de 1,5%.

În studiul controlat placebo ADDRESS, incidenţa evenimentelor hemoragice grave pe parcursul perioadei de studiu de 28 de zile a fost de 51 (3,9%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 28 (2,2%) pentru grupul de pacienţi trataţi cu placebo (p=0,01). Incidenţa sângerărilor la nivelul SNC pe parcursul perioadei de studiu de 28 de zile a fost de 6 (0,5%) în grupul de pacienţi trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 5 (0,4%) pentru grupul de pacienţi trataţi cu placebo.

În studiul XPRESS frecvenţa sângerărilor grave a fost concordantă cu cea observată în studiile anterioare în timpul perioadei de studiu de 28 zile (zilele 0-28). Administrarea profilactică de heparinănu a crescut riscul de sângerare gravă faţă de placebo (3,9% faţă de 5,2%), inclusiv sângerări la nivelul SNC (1,0% faţă de 0,7%).

În studiile de fază 1, evenimentele adverse cu o frecvenţă≥ 5% au inclus cefaleea (30,9%), echimozele (23,0%) şi durerea (5,8%).

4.9 Supradozaj

În studiile clinice şi în experienţa după punerea pe piaţă au existat câteva raportări de supradozajaccidental. În majoritatea acestor cazuri nu s-au observat reacţii adverse. Pentru celelalte raportări, evenimentele observate au fost în concordanţă cu reacţiile adverse cunoscute ale medicamentului (vezi pct. 4.8), cu efectele medicamentului asupra testelor de laborator (vezi pct. 4.4) sau consecinţele subiacente sepsisului.

Nu există un antidot cunoscut pentru drotrecoginul alfa (activat). În caz de supradozaj, perfuzia se opreşte imediat (vezi pct. 5.2).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: produse antitrombotice, enzime, cod ATC: B01AD10 Acest medicament a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, dupăcum va fi necesar.

Mecanism de acţiune Xigris este o versiune recombinantă a Proteinei C naturale activate, derivate din plasmă, de care diferănumai prin oligozaharide unice din porţiunea carbohidrat a moleculei. Proteina C activată este un reglator esenţial al coagulării. Aceasta limitează formarea de trombină, prin inactivarea factorilor Va şi VIIIa, reglând astfel coagularea, prin feedback negativ. Activarea excesivă a coagulării în patul microvascular joacă un rol semnificativ în fiziopatologia sepsisului sever. În plus, Proteina C activatăeste un modulator important al răspunsului sistemic la infecţie şi are proprietăţi antitrombotice şi profibrinolitice. Xigris are proprietăţi similare cu cele ale Proteinei C activate umane endogene.

Efecte farmacodinamice În studiile clinice controlate cu placebo la pacienţii cu sepsis sever, Xigris a exercitat un efect antitrombotic, prin limitarea formării de trombinăşi prin ameliorarea coagulopatiei asociate cu sepsis, fapte demonstrate de ameliorarea mai rapidă a markerilor coagulării şi fibrinolizei. Xigris a determinat reducerea mai rapidă a unor markeri trombotici cum ar fi D-dimeri, protrombina F1.2 şi nivelul complexelor trombină-antitrombinăşi creşterea mai rapidă a nivelelor Proteinei C şi ale antitrombinei. De asemenea, Xigris a refăcut potenţialul fibrinolitic endogen, fapt demonstrat de tendinţa de normalizare mai rapidă a nivelelor plasminogenului şi de reducerea mai rapidă a nivelelor inhibitorului-1 al activatorului plasminogenului. Suplimentar, pacienţii cu sepsis sever trataţi cu Xigris au avut o scădere mai rapidă a nivelelor interleukinei-6, un marker global al inflamaţiei, concordant cu reducerea răspunsului inflamator.

Eficacitate clinică Xigris a fost studiat într-un studiu internaţional de fază 3 controlat cu placebo, dublu-orb, randomizat, multicentric, (PROWESS) la 1690 pacienţi cu sepsis sever. Sepsisul sever se defineşte ca sepsis asociat cu disfuncţie acută de organ. Pacienţii care corespund diagnosticului clinic de sepsis sever au prezentat a) infecţie cunoscută sau suspectată, b) semne clinice de răspuns sistemic la infecţie, incluzând febră sau hipotermie, leucopenie sau leucocitoză, tahicardie sau tahipnee şi c) disfuncţie acută de organ. Disfuncţia de organ s-a definit ca şoc, hipotensiune arterială sau necesitatea terapiei vasopresoare în ciuda resuscitării hidrice adecvate, hipoxemie relativă (raport al presiunii parţiale a oxigenului în sângele arterial, în mmHg, faţă de procentajul oxigenului în aerul inspirat (raportul PaO2/FiO2) < 250), oligurie în ciuda resuscitării hidrice adecvate, reducerea marcată a numărului de trombocite şi/sau concentraţie crescută a acidului lactic.

Criteriile de excludere s-au referit la pacienţii cu risc hemoragic crescut (vezi pct. 4.3 şi 4.4), pacienţi la care nu se estima supravieţuirea timp de 28 zile din cauza unei condiţii medicale preexistente nelegate de sepsis, pacienţi HIV pozitiv la care cel mai recent număr al CD4 a fost ≤ 50/mm3, pacienţi cu dializă cronicăşi pacienţi la care s-a efectuat un transplant (măduvăosoasă, plămân, ficat, pancreas sau intestin subţire) şi pacienţi cu pancreatită acută clinică, fără

o sursă demonstrată de infecţie.

În studiul PROWESS, tratamentul a fost iniţiat în primele 48 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis. Durata mediană de la instalarea disfuncţiei de organ anterioară până la instituirea tratamentului a fost de 18 ore. Pacienţilor li s-a administrat o perfuzie cu Xigris cu durata de 96 ore, la rata constantă de 24 μg/kg şi oră (n=850) sau placebo (n=840). Xigris a fost adăugat la cea mai bună îngrijire standard. Cea mai bună îngrijire standard include antibioticele corespunzătoare, controlul sursei de infecţie şi tratament de susţinere (terapie volemică, inotrope, vasopresoare şi suportul specific de organ, în funcţie de necesităţi).

Pacienţii trataţi cu Xigris au avut o supravieţuire la 28 zile superioară în comparaţie cu cei trataţi cu placebo. La 28 zile, ratele generale ale mortalităţii au fost 24,7% pentru grupul tratat cu Xigris şi 30,8% pentru grupul tratat cu placebo (p=0,005).

Reducerea semnificativă a mortalităţii absolute s-a limitat la subgrupul de pacienţi cu severitate iniţială mai mare a bolii, cu alte cuvinte, cei cu un scor iniţial APACHE II ≥ 25 sau cu cel puţin 2 disfuncţii acute de organ iniţiale. (Scorul APACHE II - Acute Physiology And Chronic Health Evaluation - este destinat evaluării riscului de mortalitate). În subgrupul de pacienţi cu scor iniţial APACHE II ≥ 25, mortalitatea a fost 31% în grupul Xigris (128 din 414) şi 44% în grupul placebo (176 din 403). În subgrupul de pacienţi cu severitate mai redusă a bolii nu s-a observat reducerea deceselor. În subgrupul de pacienţi cu cel puţin 2 disfuncţii iniţiale de organ, mortalitatea a fost de 26,5% în grupul Xigris (168 din 634) şi de 33,9% în grupul placebo (216 din 637). În subgrupul de pacienţi cu mai puţin de 2 disfuncţii acute de organ iniţiale nu s-a observat reducerea semnificativă a deceselor.

S-a observat efectul constant al tratamentului cu Xigris asupra mortalităţii în subgrupurile de pacienţi definite prin vârstă, sex şi tip de infecţie.

Date de urmărire după studiul PROWESS Rata de supravieţuire s-a evaluat într-un studiu de urmărire a pacienţilor care au participat în studiul PROWESS. Date de supavieţuire intraspitaliceascăşi respectiv la 3 luni s-au raportat pentru 98% şi respectiv 94% din cei 1690 subiecţi participanţi în studiul PROWESS. În populaţia generală, mortalitatea intraspitalicească a fost semnificativ mai mică pentru pacienţii trataţi cu Xigris faţă de cei trataţi cu placebo (29,4% comparativ cu 34,6%; p=0,023). De asemenea, supravieţuirea la 3 luni a fost mai bună în grupul tratat cu Xigris comparativ cu cel tratat cu placebo (log rank p=0,048). Aceste date au confirmat beneficiul Xigris numai la pacienţii cu sepsis sever, cum sunt cei cu disfuncţii multiple de organ şi şoc.

Date clinice suplimentareÎntr-un studiu clinic deschis, cu un singur braţ, internaţional, de fază 3b (ENHANCE), la 2378 pacienţi adulţi cu sepsis sever s-a administrat drotrecogin alfa (activat). Criteriile de includere au fost similare cu cele de includere în studiul PROWESS. Pacienţilor li s-a administrat drotrecogin alfa (activat) în primele 48 ore de la instalarea primei disfuncţii de organ induse de sepsis. Durata mediană de la instalarea disfuncţiei de organ anterioară până la instituirea tratamentului a fost de 25 ore. La 28 zile, rata mortalităţii în studiul de fază 3b a fost de 25,3%. Rata mortalităţii a fost mai mică pentru pacienţii la care s-a instituit tratamentul în primele 24 ore de la instalarea disfuncţiei de organ faţă de cei trataţi după primele 24 de ore chiar după ajustarea pe baza diferenţelor în severitatea afecţiunii.

Un număr total de 2640 de pacienţi adulţi cu sepsis sever şi risc scăzut de deces (de ex. pacienţi cu APACHE II<25 sau doar cu o singură insuficienţă de organ indusă de sepsis) au fost înrolaţi într-un studiu randomizat, dublu orb, controlat placebo (ADDRESS). Studiul a fost oprit după efectuarea unei analize intermediare a datelor datorită unei probabilităţi scăzute de a demonstra până la încheierea studiului a unei diferenţe semnificative a mortalităţii la 28 de zile. Studiul ADDRESS a înrolat 872 de pacienţi cu disfuncţii multiple de organ. Comparativ cu pacienţii cu disfuncţii multiple de organ din studiul PROWESS, cei din studiul ADDRESS aveau aceste disfuncţii de organ instalate de mai mult timp la momentul începerii tratamentului cu medicaţia de studiu (mediana de 25 faţă de 18 ore), aveau scoruri APACHE II mai mici (mediana de 20 faţă de 25) şi au avut preponderent două disfuncţii de organ (76% faţă de 43%). Ratele mortalităţii la 28 de zile pentru pacienţii cu disfuncţii multiple de organ din studiul ADDRESS au fost de 20,7% pentru pacienţii trataţi cu drotrecogin alfa (activat) şi respectiv de 21,9% pentru cei trataţi cu placebo. Ratele de mortalitate intraspitalicească au fost de 23,1%, respectiv 25,3%. În subgrupul de pacienţi cu două disfuncţii de organ, rezultatele au fost similare cu cele observate în studiul PROWESS.

În studiile clinice controlate placebo, efectul tratamentului a fost foarte evident în centrele care au înrolat un număr mare de pacienţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Drotrecoginul alfa (activat) şi Proteina C activată umană endogenă sunt inactivaţi în plasmă de către inhibitorii endogeni ai proteazei, dar mecanismul prin care sunt eliminaţi din plasmă este necunoscut. Concentraţiile plasmatice ale Proteinei C endogene activate la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii cu sepsis sever se situează, de obicei, sub limitele de detecţie (< 5 ng/ml) şi nu influenţează semnificativ proprietăţile farmacocinetice ale drotrecoginului alfa (activat).

La subiecţii sănătoşi, mai mult de 90% a din starea de echilibru se atinge în decurs de 2 ore dupăinstituirea unei perfuzii intravenoase cu Xigris, cu viteză constantă. După terminarea perfuziei, scăderea concentraţiilor plasmatice ale drotrecoginului alfa (activat) este bifazicăşi constă dintr-o fazăiniţială rapidă (t1/2α=13 minute) şi o a doua fază mai lentă (t1/2β=1,6 ore). Timpul de înjumătăţire plasmatică scurt, de 13 minute, explicăaproximativ 80% din aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp şi creşterea iniţială rapidă a concentraţiilor de drotrecogin alfa (activat), către starea de echilibru. Concentraţiile plasmatice de echilibru ale drotrecoginului alfa (activat) sunt proporţionale cu rata de perfuzie într-un interval larg de rate de perfuzie, de la 12 μg/kg şi oră până la 48 μg/kg şi oră. Concentraţia plasmaticămedie la echilibru a drotrecoginului alfa (activat) la subiecţii sănătoşi care au primit 24 μg/kg şi oră este 72 ng/ml.

La pacienţii cu sepsis sever, perfuzia cu drotrecogin alfa (activat) de la 12 μg/kg şi oră până la 30 μg/kg şi oră a produs rapid concentraţii plasmatice de echilibru care au fost proporţionale cu ratele perfuziei. Într-un studiu de fază 3, farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) a fost evaluată la 342 pacienţi cu sepsis sever cărora li s-a administrat perfuzie continuă de 96 ore la 24 μg/kg şi oră. Farmacocinetica drotrecoginului alfa (activat) s-a caracterizat prin atingerea concentraţiei plasmatice de echilibru în decurs de 2 ore de la începerea perfuziei. La majoritatea pacienţilor, determinările Proteinei C activate după 2 ore de la terminarea perfuziei au fost sub limita detectabilă, sugerând eliminarea rapidă a drotrecoginului alfa (activat) din circulaţia sistemică. Clearance-ul plasmatic al drotrecoginului alfa (activat) este de aproximativ 41,8 l/oră la pacienţii cu sepsis, în comparaţie cu 28,1 l/oră la subiecţii sănătoşi.

La pacienţii cu sepsis sever, clearance-ul plasmatic al drotrecoginului alfa (activat) a fost redus semnificativ de insuficienţa renalăşi de disfuncţia hepatică, dar diferenţele clearance-ului (< 30 %) nu justifică nici o ajustare a dozelor.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toate modificările observate la maimuţe, expuse la doza maximă pentru om sau la o uşoară depăşire a acesteia, în studii cu doze repetate, s-au asociat cu efectul farmacologic al Xigris şi au inclus, pe lângăprelungirea aşteptată a APTT, scăderi ale hemoglobinei, ale eritrocitelor şi ale hematocritului şi creşteri ale numărului de reticulocite şi ale TP.

Drotrecoginul alfa (activat) nu a fost mutagen într-un studiu in vivo al micronucleilor la şoarece sau într-un studiu in vitro al aberaţiilor cromozomiale în limfocitele din sângele periferic uman, cu sau fărăactivare metabolică cu ficat de şobolan.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate şi studii asupra funcţiei de reproducere cu Xigris la animale. Cu toate acestea, cu privire la acestea din urmă, riscul la om fiind necunoscut, Xigris nu trebuie utilizat în cursul sarcinii decât dacă este absolut necesar (vezi pct. 4.6).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Zahăr Clorură de sodiu Citrat de sodiu Acid citric Acid clorhidric Hidroxid de sodiu.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul

6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Se recomandă utilizarea imediată după reconstituire. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate să fie păstrată timp de până la 3 ore la temperatura camerei (15°C-30°C). După preparare, soluţia pentru perfuzie intravenoasă poate să fie folosită la temperatura camerei (15°C-30°C) pentru o perioadă de până la 14 ore.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la la frigider 2°C - 8°C. A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere pentru soluţie perfuzabilă în flacon de sticlă de tip I. Cutie cu un flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 1. În timpul pregătirii Xigris pentru administrarea intravenoasă se foloseşte tehnica asepticăadecvată.
 2. Se calculează doza şi numărul de flacoane de Xigris necesare.

Fiecare flacon de Xigris conţine drotrecogin alfa (activat) 5 mg.

Flaconul conţine un exces de drotrecogin alfa (activat), pentru a facilita furnizarea cantităţii specificate pe etichetă.

  1. Înainte de administrare, flacoanele de Xigris de 5 mg trebuie să fie reconstituite cu 2,5 ml apăpentru preparate injectabile, rezultând o soluţie cu o concentraţie de aproximativ 2 mg/ml drotrecogin alfa (activat).
  2. În flacon se adaugă lent apă distilată pentru preparate injectabile şi se evită răsturnarea sau agitarea flaconului. Se roteşte uşor fiecare flacon până la dizolvarea completă a pulberii.
 1. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată în continuare cu soluţie de clorură de sodiu 0,9% până la o concentraţie finală cuprinsă între 100 μg/ml şi 200 μg/ml. Se extrage lent cantitatea corespunzătoare de soluţie de drotrecogin alfa (activat) reconstituită din flacon. Se adaugăsoluţia drotrecogin alfa (activat) reconstituită într-o pungă de perfuzie pregătită cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%. La adăugarea în punga de perfuzie a drotrecoginului alfa (activat) reconstituit, se dirijează jetul către partea laterală a pungii, pentru a reduce la minimum agitarea soluţiei. Se răstoarnă lent punga de perfuzie, pentru a se obţine o soluţie omogenă. Punga de perfuzie nu se transportă folosind sisteme de transport mecanice.
 2. După reconstituire, se recomandă utilizarea imediată. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate fi păstrată timp de până la 3 ore la temperatura camerei (15°C până la 30°C). După preparare, soluţia pentru perfuzie intravenoasă se poate utiliza la temperatura camerei (15°C până la 30°C) timp de până la 14 ore.
 3. Medicamentele parenterale se inspectează vizual înainte de administrare, pentru depistarea particulelor solide şi a modificărilor de culoare.
 4. Se recomandă administrarea Xigris cu ajutorul unei pompe de perfuzie pentru a se asigura controlul ratei de perfuzie. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată într-o pungăde perfuzie cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%, pânăla o concentraţie finală între 100 μg/ml şi 200 μg/ml.
 5. Atunci când se administrează drotrecogin alfa (activat) la viteze mici de perfuzie (mai puţin de aproximativ 5 ml/oră), setul de perfuzie trebuie reglat timp de aproximativ 15 minute la o ratăde perfuzie de aproximativ 5 ml/oră.
 6. Xigris trebuie administrat singur printr-o linie intravenoasă sau printr-un lumen al unui cateter venos central multilumen. SINGURELE alte soluţii care pot să fie administrate pe aceeaşi linie sunt soluţia de clorură de sodiu 0,9%, soluţia Ringer lactat, glucoză sau mixturile de glucozăşi ser fiziologic.
 7. Se evită expunerea soluţiilor de drotrecogin alfa (activat) la căldurăşi/sau la lumina directă a soarelui. Nu s-au observat incompatibilităţi între drotrecoginul alfa (activat) şi flacoanele de perfuzie din sticlă sau pungile de perfuzie din policlorură de vinil, poletilenă, polipropilenă sau poliolefină. Utilizarea altor tipuri de seturi de perfuzie poate să aibăimpact negativ asupra cantităţii şi potenţei drotrecoginului alfa (activat) care se administrează.
 8. Este necesară prudenţă pentru a se asigura administrarea Xigris cu o rată de perfuzie corectă, calculată pe baza greutăţii în kilograme a pacientului şi cu o durată corespunzătoare. Se recomandă etichetarea corespunzătoare a pungii de perfuzie.
7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/225/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 August 2002 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Lonza Biologicals Inc. 101 International Drive Portsmouth New Hampshire 03801-2815 SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG Teichweg 3 D-35396 Giessen Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Deţinătorul acestei autorizaţii de punere pe piaţă trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la planurile de comercializare pentru medicamentul autorizat prin această decizie.

Plan de Gestionare a Riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de Farmacovigilenţă, aşa cum s-a stabilit în versiunea datată 18 Aprilie 2006 a Programului de Gestionare a Riscului (PGR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Autorizaţiei de punere pe piaţăşi în orice actualizări consecutive ale PGR aprobate de către CHMP.

În conformitate cu Ghidul CHMP cu privire la Sistemele de Gestionare a Riscului pentru medicamentele de uz uman, PGR actualizat trebuie depus la acelaşi moment cu următorul Raport Periodic Actualizat de Siguranţă (RPAS).

Suplimentar, va fi depus un PGR actualizat

 • Când se primesc noi informaţii ce pot avea impact asupra specificaţiilor curente referitoare la siguranţă, planul de farmacovigilenţă sau activităţile de scădere a riscului
 • În decurs de 60 zile de la atingerea unei ţinte importante (farmacovigilenţă sau scădere a riscului)
 • La cererea EMEA

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va continua să depună RPAS anuale.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice:

1. „Datorită unor concluzii neclare ale studiului XPRESS care a investigat posibila interacţiune dintre Xigris şi heparină, sunt necesare clarificări suplimentare asupra raportului risc/beneficiu al Xigris. Prin urmare, pentru evaluarea raportului risc/beneficiu al Xigris, DAPP s-a angajat să efectueze un studiu controlat cu placebo la pacienţi (care fie primesc doze mici de heparină administrată profilactic, fie nu primesc nici un tratament pentru profilaxia trombozei) cu sepsis sever şi insuficienţă de organ documentată (de exemplu DOM sau şoc septic prin efect vasopresor) atunci când sunt trataţi într-o perioadă de timp strict definită.”

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xigris 20 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilădrotrecogin alfa (activat)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine drotrecogin alfa (activat) 20 mg. După reconstituire cu 10 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: zahăr, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon, pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru perfuzie intravenoasă după reconstituire şi diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

31

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/225/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Xigris 20 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilăPentru perfuzie intravenoasă, după reconstituire şi diluare

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 mg

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Xigris 5 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilădrotrecogin alfa (activat)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine drotrecogin alfa (activat) 5 mg. După reconstituire cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: zahăr, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon, pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru perfuzie intravenoasă după reconstituire şi diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A se păstra flaconul în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

34

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/225/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Xigris 5 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilăPentru perfuzie intravenoasă după reconstituire şi diluare

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 mg

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Xigris 20 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Drotrecogin alfa (activat)

Vă rugăm citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect. Vă rugăm să reţineţi că nu puteţi utiliza Xigris din proprie iniţiativă, pentru că atât boala dumneavoastră, cât şi utilizarea medicamentului necesită îngrijire medicală permanentă.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să aveţi nevoie să îl recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Xigris şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte de a vi se administra Xigris
 3. Cum se utilizează Xigris
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Xigris
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE XIGRIS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Xigris este foarte asemănător cu o proteină care se găseşte în mod natural în sânge. Această proteinăajută la controlul coagulării sângelui şi al inflamaţiei. Atunci când în organism apare o infecţie severă, în sânge se pot forma cheaguri. Cheagurile pot să blocheze circulaţia sângelui în zone importante ale corpului, cum ar fi rinichii sau plămânii. Acest blocaj poate să producă o boală denumită sepsis sever, care poate să vă facă să fiţi foarte bolnav. Unii oameni îşi pierd viaţa din cauza acestei boli. Xigris văajută organismul să elimine cheagurile şi, reduce inflamaţia produsă de infecţie.

Xigris se utilizează pentru tratamentul sepsisului sever al adulţilor.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA XIGRIS

Nu trebuie să vi se administreze Xigris:

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la drotrecogin alfa (activat) sau la oricare dintre celelalte

componente ale Xigris, sau la trombina (proteină) de bovine (obţinută de la vite) -dacă aveţi hemoragie internă-dacă aveţi o tumoră cerebrală sau hipertensiune intracraniană-dacă vi se administrează, în acelaşi timp şi heparină (≥ 15 UI/kg şi oră) -dacă aveţi tendinţă la hemoragie care nu este legată de sepsis -dacă aveţi o problemă veche, severă, cu ficatul. -dacă numărul de plachete (un tip de celule din sânge) este mic, chiar dacă acest număr a crescut

prin transfuzie -dacă prezentaţi risc crescut de sângerare (de exemplu):

a) aţi suferit o intervenţie chirurgicală în ultimele douăsprezece ore înainte de administrarea

Xigris, sau sângeraţi din cauza unei intervenţii chirurgicale anterioare, sau aţi putea să

suferiţi o intervenţie chirurgicală în timp ce vi se administrează Xigris

b) aţi fost internat în spital cu o leziune severă la cap sau aţi suferit o intervenţie chirurgicală

la nivelul creierului sau a coloanei vertebrale, sau dacă aţi avut hemoragie cerebrală

(accident vascular cerebral hemoragic) în ultimele trei luni sau aveţi vase de sânge

anormale în creier, sau o masă înlocuitoare de spaţiu în interiorul capului; aveţi un cateter

epidural (un tub la nivelul coloanei vertebrale)

c) v-aţi născut cu tendinţă la hemoragii

d) aţi avut o hemoragie digestivă în ultimele şase săptămâni, dacă nu a fost tratată adecvat

e) aţi avut un accident major şi prezentaţi risc crescut de sângerare

Dacă prezentaţi risc de sângerare, trebuie luate precauţii speciale cu Xigris, de exemplu:

-dacă luaţi alte medicamente care afecteazămodul în care vi se coagulează sângele (de exemplu,

medicamente care dizolvă cheagurile de sânge, subţiază sângele, sau medicamente care inhibă

plachetele ca de exemplu acidul acetilsalicilic) -dacă în ultimele trei luni, aţi avut un accident vascular cerebral determinat de un cheag de sânge -dacă aveţi o problemă hemoragică cunoscută

Xigris nu va fi utilizat dacă aveţi o formă mai puţin severă de sepsis (doar o insuficienţă de organ) şi aţi avut recent o intervenţie chirurgicală.

Xigris nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani, şi ca urmare nu va fi utilizat la copii şi adolescenţi.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Este necesară prudenţă atunci când Xigris este utilizat împreună cu alte medicamente care afecteazămodul în care vi se coaguleazăsângele (de exemplu, medicamente care dizolvă cheagurile de sânge, subţiază sângele, sau medicamente care inhibă plachetele ca de exemplu acidul acetilsalicilic, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau clopidrogel).

Sarcina şi alăptarea

Nu se cunoaşte dacă drotrecogin alfa (activat) afectează produsul de concepţie sau dacă afecteazăcapacitatea dumneavoastră de a avea copii. Dacă sunteţi însărcinată, medicul dumneavoastră vă va prescrie Xigris numai dacă este necesar. Nu se cunoaşte dacă drotrecogin alfa (activat) ajunge în laptele uman şi, în consecinţă, nu trebuie săalăptaţi atâta timp cât faceţi tratament cu Xigris.

Informaţii importante privind unele componente ale Xigris

Acest medicament conţine aproximativ 68 mg sodiu pe flacon. Acest fapt trebuie avut în vedere de către pacienţii cu dietă sodică controlată.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ XIGRIS

Doza recomandată de Xigris este de 24 micrograme (μg) pe kilogram (kg) şi pe oră, timp de 96 de ore.

Xigris este dizolvat şi apoi este administrat în venă.

Farmacistul spitalului, asistenta sau medicul dizolvă pulberea de Xigris în apă pentru preparate injectabile şi în soluţie de clorură de sodiu. Apoi, acest lichid vă este administrat din punga de perfuzie în venă, printr-un tub, pe o perioadă de 96 de ore.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Xigris poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Xigris creşte riscul de sângerare, care poate să fie grav sau să pună viaţa în pericol. Sângerări grave în perioada de perfuzare au apărut la 1% (1 din 100) dintre pacienţii cu sepsis sever şi la 2,4% (aproximativ 1 din 40) dintre pacienţii trataţi cu Xigris, în ambele grupuri majoritatea cazurilor de sângerare înregistrându-se la nivelul stomacului şi al intestinelor. Sângerarea la nivel cerebral a fost mai puţin frecventă, înregistrându-se la 0,2% (1 din 500) dintre pacienţii trataţi cu Xigris.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. PĂSTRAREA XIGRIS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC). A se păstra flaconul în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Xigris

-Substanţa activă este drotrecogin alfa (activat) 20 mg pe flacon. Drotrecoginul alfa (activat) este

o variantă a unei proteine naturale din sânge, denumită Proteină C activatăşi este produs prin tehnologie recombinantă.

-Celelalte componente sunt: zahăr, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

Cum arată Xigris şi conţinutul ambalajului

Xigris este disponibil sub formă de pulbere pentru soluţie perfuzabilă, într-un flacon.

Un flacon conţine 20 mg drotrecogin alfa (activat). După reconstituirea cu 10 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda. Producător: Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, D-35396Giessen, Germania.

Pentru orice informaţie despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България

ТП "ЕлиЛилиНедерланд" Б.В. -Българиятел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: +3726441100

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥΑ.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

España

Lilly S.A. Tel: +34- 91 749 76 98

France

Lilly France SAS Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi Simi: + 354 520 34 00

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība LatvijāTel: +371 7364000 Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybėTel. +370 (5) 2649600

Acest prospect a fost aprobat în {data} Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly, Podružnica Ljubljana Tel: +386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44-(0) 1256 315999

Acest medicament a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest Prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Informaţiile următoare sunt destinate numai personalului medical:

Instrucţiuni de utilizare şi manipulare

 1. În cursul preparării Xigris pentru administrarea intravenoasă, folosiţi tehnicile aseptice corespunzătoare.
 2. Calculaţi doza şi numărul de flacoane de Xigris care sunt necesare.

Fiecare flacon de Xigris conţine 20 mg de drotrecogin alfa (activat).

Flaconul conţine un exces de drotrecogin alfa (activat), pentru a se facilita furnizarea cantităţii înscrise pe ambalaj.

  1. Înainte de administrare, reconstituiţi soluţia de Xigris de 20 mg cu 10 ml apă pentru preparate injectabile, rezultând o soluţie cu concentraţia de aproximativ 2 mg/ml drotrecogin alfa (activat).
  2. Adăugaţi lent apa pentru preparate injectabile în flacon şi evitaţi răsturnarea sau agitarea flaconului. Rotiţi uşor fiecare flacon, până când pulberea se dizolvă complet.
 1. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată în continuare cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%. Extrageţi lent din flacon cantitatea corespunzătoare de soluţie de drotrecogin alfa (activat) reconstituită. Adaugaţi soluţia de drotrecogin alfa (activat) reconstituită într-o pungă de perfuzie cu soluţie 0,9% de clorură de sodiu. Atunci când adăugaţi soluţia de drotrecogin alfa (activat) reconstituită în punga de perfuzie, orientaţi jetul către peretele pungii, pentru a reduce la minimum agitarea soluţiei. Răsturnaţi lent punga de perfuzie pentru a obţine o soluţie omogenă. Nu transportaţi punga de perfuzie folosind sisteme mecanice de transport.
 2. Se recomandă utilizarea imediată după reconstituire. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate să fie păstratătimp de pânăla 3 ore la temperatura camerei (15ºC până la 30ºC). După preparare, soluţia de perfuzie intravenoasă poate fi utilizată la temperatura camerei (15ºC până la 30ºC) timp de până la 14 ore.
 3. Înainte de administrare, produsele medicamentoase cu administrare parenterală trebuie inspectate vizual pentru depistarea particulelor şi a modificărilor de culoare.
 4. Se recomandă administrarea Xigris cu ajutorul unei pompe de perfuzie pentru a se asigura controlul ratei de perfuzie. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată într-o pungăde perfuzie cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%, pânăla o concentraţie finală între 100 µg/ml şi 200 µg/ml.
 5. Atunci când se administrează drotrecogin alfa (activat) la viteze de perfuzie mici (mai mici de aproximativ 5 ml/oră), setul de perfuzie trebuie reglat timp de aproximativ 15 minute la o vitezăde perfuzie de aproximativ 5 ml/oră.
 6. Xigris trebuie administrat singur printr-o linie intravenoasă sau printr-un lumen al unui cateter venos central multilumen. SINGURELE alte soluţii care se pot administra pe aceeaşi linie sunt soluţia de clorură de sodiu 0,9%, soluţia Ringer lactat, dextroza sau mixturile de dextrozăşi ser fiziologic.
  1. Evitaţi expunerea soluţiilor de drotrecogin alfa (activat) la căldurăşi/sau la lumina directă a soarelui. Nu s-au observat incompatibilităţi între drotrecogin alfa (activat) şi flacoanele de
  2. perfuzie din sticlă sau pungile de perfuzie din policlorură de vinil, polietilenă, polipropilenă sau poliolefină. Utilizarea altor tipuri de seturi de perfuzie poate să aibăun impact negativ asupra cantităţii şi potenţei drotrecoginului alfa (activat) care este administrat.
 7. Este necesară prudenţă pentru a se asigura administrarea Xigris cu o rată de perfuzie corectă, calculată pe baza greutăţii în kilograme a pacientului şi cu o durată corespunzătoare. Se recomandă etichetarea corespunzătoare a pungii de perfuzie.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Xigris 5 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Drotrecogin alfa (activat)

Vă rugăm citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect. Vă rugăm să reţineţi că nu puteţi utiliza Xigris din proprie iniţiativă, pentru că atât boala dumneavoastră, cât şi utilizarea medicamentului necesită îngrijire medicală permanentă.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să aveţi nevoie să îl recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Xigris şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte de a vi se administra Xigris
 3. Cum se utilizează Xigris
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Xigris
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE XIGRIS ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Xigris este foarte asemănător cu o proteină care se găseşte în mod natural în sânge. Această proteinăajută la controlul coagulării sângelui şi al inflamaţiei. Atunci când în organism apare o infecţie severă, în sânge se pot forma cheaguri. Cheagurile pot să blocheze circulaţia sângelui în zone importante ale corpului, cum ar fi rinichii sau plămânii. Acest blocaj poate să producă o boală denumită sepsis sever, care poate să vă facă să fiţi foarte bolnav. Unii oameni îşi pierd viaţa din cauza acestei boli. Xigris văajută organismul să elimine cheagurile şi, reduce inflamaţia produsă de infecţie.

Xigris se utilizează pentru tratamentul sepsisului sever al adulţilor.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA XIGRIS

Nu trebuie să vi se administreze Xigris:

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la drotrecogin alfa (activat) sau la oricare dintre celelalte

componente ale Xigris, sau la trombina (proteină) de bovine (obţinută de la vite) -dacă aveţi hemoragie internă-dacă aveţi o tumoră cerebrală sau hipertensiune intracraniană-dacă vi se administrează, în acelaşi timp şi heparină (≥ 15 UI/kg şi oră) -dacă aveţi tendinţă la hemoragie care nu este legată de sepsis -dacă aveţi o problemă veche, severă, cu ficatul. -dacă numărul de plachete (un tip de celule din sânge) este mic, chiar dacă acest număr a crescut

prin transfuzie -dacă prezentaţi risc crescut de sângerare (de exemplu):

a) aţi suferit o intervenţie chirurgicală în ultimele douăsprezece ore înainte de administrarea

Xigris, sau sângeraţi din cauza unei intervenţii chirurgicale anterioare, sau aţi putea să

suferiţi o intervenţie chirurgicală în timp ce vi se administrează Xigris

b) aţi fost internat în spital cu o leziune severă la cap sau aţi suferit o intervenţie chirurgicală

la nivelul creierului sau a coloanei vertebrale, sau dacă aţi avut hemoragie cerebrală

(accident vascular cerebral hemoragic) în ultimele trei luni sau aveţi vase de sânge

anormale în creier, sau o masă înlocuitoare de spaţiu în interiorul capului; aveţi un cateter

epidural (un tub la nivelul coloanei vertebrale)

c) v-aţi născut cu tendinţă la hemoragii

d) aţi avut o hemoragie digestivă în ultimele şase săptămâni, dacă nu a fost tratată adecvat

e) aţi avut un accident major şi prezentaţi risc crescut de sângerare

Dacă prezentaţi risc de sângerare, trebuie luate precauţii speciale cu Xigris, de exemplu:

-dacă luaţi alte medicamente care afecteazămodul în care vi se coagulează sângele (de exemplu,

medicamente care dizolvă cheagurile de sânge, subţiază sângele, sau medicamente care inhibă

plachetele ca de exemplu acidul acetilsalicilic) -dacă în ultimele trei luni, aţi avut un accident vascular cerebral determinat de un cheag de sânge -dacă aveţi o problemă hemoragică cunoscută

Xigris nu va fi utilizat dacă aveţi o formă mai puţin severă de sepsis (doar o insuficienţă de organ) şi aţi avut recent o intervenţie chirurgicală.

Xigris nu este recomandat copiilor şi adolescenţilor cu vârsta sub 18 ani, şi ca urmare nu va fi utilizat la copii şi adolescenţi.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Este necesară prudenţă atunci când Xigris este utilizat împreună cu alte medicamente care afecteazămodul în care vi se coaguleazăsângele (de exemplu, medicamente care dizolvă cheagurile de sânge, subţiază sângele, sau medicamente care inhibă plachetele ca de exemplu acidul acetilsalicilic), medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau clopidrogel).

Sarcina şi alăptarea

Nu se cunoaşte dacă drotrecogin alfa (activat) afectează produsul de concepţie sau dacă afecteazăcapacitatea dumneavoastră de a avea copii. Dacă sunteţi însărcinată, medicul dumneavoastră vă va prescrie Xigris numai dacă este necesar. Nu se cunoaşte dacă drotrecogin alfa (activat) ajunge în laptele uman şi, în consecinţă, nu trebuie săalăptaţi atâta timp cât faceţi tratament cu Xigris.

Informaţii importante privind unele componente ale Xigris

Acest medicament conţine aproximativ 17 mg sodiu per flacon. Acest fapt trebuie avut în vedere de către pacienţii cu dietă sodică controlată.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ XIGRIS

Doza recomandată de Xigris este de 24 micrograme (μg) pe kilogram (kg) şi pe oră, timp de 96 de ore.

Xigris este dizolvat şi apoi este administrat în venă.

Farmacistul spitalului, asistenta sau medicul dizolvă pulberea de Xigris în apă pentru preparate injectabile şi în soluţie de clorură de sodiu. Apoi, acest lichid vă este administrat din punga de perfuzie în venă, printr-un tub, pe o perioadă de 96 de ore.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Xigris poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Xigris creşte riscul de sângerare, care poate să fie grav sau să pună viaţa în pericol. Sângerări grave în perioada de perfuzare au apărut la 1% (1 din 100) dintre pacienţii cu sepsis sever şi la 2,4% (aproximativ 1 din 40) dintre pacienţii trataţi cu Xigris, în ambele grupuri majoritatea cazurilor de sângerare înregistrându-se la nivelul stomacului şi al intestinelor. Sângerarea la nivel cerebral a fost mai puţin frecventă, înregistrându-se la 0,2% (1 din 500) dintre pacienţii trataţi cu Xigris.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. PĂSTRAREA XIGRIS

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC). A se păstra flaconul în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Xigris

-Substanţa activă este drotrecogin alfa (activat) 5 mg per flacon. Drotrecoginul alfa (activat) este

o variantă a unei proteine naturale din sânge, denumită Proteină C activatăşi este produs prin tehnologie recombinantă.

-Celelalte componente sunt: zahăr, clorură de sodiu, citrat de sodiu, acid citric, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu.

Cum arată Xigris şi conţinutul ambalajului

Xigris este disponibil sub formă de pulbere pentru soluţie perfuzabilă, într-un flacon.

Un flacon conţine 5 mg drotrecogin alfa (activat). După reconstituirea cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, fiecare ml conţine 2 mg drotrecogin alfa (activat).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţăşi producătorul

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten, Olanda. Producător: Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, D-35396Giessen, Germania.

Pentru orice informaţie despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България

ТП "ЕлиЛилиНедерланд" Б.В. -Българиятел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal Tel: +3726441100

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥΑ.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

España

Lilly S.A. Tel: +34- 91 749 76 98

France

Lilly France SAS Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi Simi: + 354 520 34 00

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd Τηλ: +357 22 715000

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība LatvijāTel: +371 7364000 Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybėTel. +370 (5) 2649600

Acest prospect a fost aprobat în {data} Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 (0) 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly, Podružnica Ljubljana Tel: +386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44-(0) 1256 315999

Acest medicament a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest Prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Informaţiile următoare sunt destinate numai personalului medical:

Instrucţiuni de utilizare şi manipulare

 1. În cursul preparării Xigris pentru administrarea intravenoasă, folosiţi tehnicile aseptice corespunzătoare.
 2. Calculaţi doza şi numărul de flacoane de Xigris care sunt necesare.

Fiecare flacon de Xigris conţine 5 mg de drotrecogin alfa (activat).

Flaconul conţine un exces de drotrecogin alfa (activat), pentru a se facilita furnizarea cantităţii înscrise pe ambalaj.

  1. Înainte de administrare, reconstituiţi soluţia de Xigris de 5 mg cu 2,5 ml apă pentru preparate injectabile, rezultând o soluţie cu concentraţia de aproximativ 2 mg/ml drotrecogin alfa (activat).
  2. Adăugaţi lent apa pentru preparate injectabile în flacon şi evitaţi răsturnarea sau agitarea flaconului. Rotiţi uşor fiecare flacon, până când pulberea se dizolvă complet.
 1. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată în continuare cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%. Extrageţi lent din flacon cantitatea corespunzătoare de soluţie de drotrecogin alfa (activat) reconstituită. Adaugaţi soluţia de drotrecogin alfa (activat) reconstituită într-o pungă de perfuzie cu soluţie 0,9% de clorură de sodiu. Atunci când adăugaţi soluţia de drotrecogin alfa (activat) reconstituită în punga de perfuzie, orientaţi jetul către peretele pungii, pentru a reduce la minimum agitarea soluţiei. Răsturnaţi lent punga de perfuzie pentru a obţine o soluţie omogenă. Nu transportaţi punga de perfuzie folosind sisteme mecanice de transport.
 2. Se recomandă utilizarea imediată după reconstituire. Cu toate acestea, soluţia reconstituită în flacon poate să fie păstratătimp de pânăla 3 ore la temperatura camerei (15 ºC până la 30ºC). După preparare, soluţia de perfuzie intravenoasă poate fi utilizată la temperatura camerei (15ºC până la 30ºC) timp de până la 14 ore.
 3. Înainte de administrare, produsele medicamentoase cu administrare parenterală trebuie inspectate vizual pentru depistarea particulelor şi a modificărilor de culoare.
 4. Se recomandă administrarea Xigris cu ajutorul unei pompe de perfuzie pentru a se asigura controlul ratei de perfuzie. Soluţia de Xigris reconstituită trebuie diluată într-o pungăde perfuzie cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%, pânăla o concentraţie finală între 100 µg/ml şi 200 µg/ml.
 5. Atunci când se administrează drotrecogin alfa (activat) la viteze de perfuzie mici (mai mici de aproximativ 5 ml/oră), setul de perfuzie trebuie reglat timp de aproximativ 15 minute la o vitezăde perfuzie de aproximativ 5 ml/oră.
 6. Xigris trebuie administrat singur printr-o linie intravenoasă sau printr-un lumen al unui cateter venos central multilumen. SINGURELE alte soluţii care se pot administra pe aceeaşi linie sunt soluţia de clorură de sodiu 0,9%, soluţia Ringer lactat, dextroza sau mixturile de dextrozăşi ser fiziologic.
 7. Evitaţi expunerea soluţiilor de drotrecogin alfa (activat) la căldurăşi/sau la lumina directă a soarelui. Nu s-au observat incompatibilităţi între drotrecogin alfa (activat) şi flacoanele de perfuzie din sticlă sau pungile de perfuzie din policlorură de vinil, polietilenă, polipropilenă sau poliolefină. Utilizarea altor tipuri de seturi de perfuzie poate să aibăun impact negativ asupra cantităţii şi potenţei drotrecoginului alfa (activat) care este administrat.
 8. Este necesară prudenţă pentru a se asigura administrarea Xigris cu o rată de perfuzie corectă, calculată pe baza greutăţii în kilograme a pacientului şi cu o durată corespunzătoare. Se recomandă etichetarea corespunzătoare a pungii de perfuzie.
Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.