CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZOMETA 4 mg/5 ml
Denumire ZOMETA 4 mg/5 ml
Descriere Prevenirea manifestărilor osoase (fracturi patologice, compresie spinală, iradiere sau chirurgie osoasă sau hipercalcemie indusă de tumori) la pacienţi cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă. -Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori (HIT).
Denumire comuna internationala ACIDUM ZOLEDRONICUM
Actiune terapeutica MED. CE INFLUENTEAZA STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZAREA BIFOSFONATI
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 4mg/5ml
Ambalaj Cutie x 1 flacon x 4mg/5ml conc .pt. sol.perf.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 5 ml
Cod ATC M05BA08
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS EUROPHARM LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZOMETA 4 mg/5 ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> traian istrate (vizitator) : in tratarea metastazelor osoase induse de o tumora la san, ce ar fi indicat zometa sau pamidronat care...
>> ZOMETA 4 mg Pulbere si solvent solutie perfuzabila, 4mg >> ZOMETA 4 mg/5 ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 4mg/5ml
Prospect si alte informatii despre ZOMETA 4 mg/5 ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un flacon cu 5 ml concentrat conţine acid zoledronic 4 mg corespunzător la acid zoledronic monohidrat 4,264 mg.

Un ml concentrat conţine acid zoledronic 0,8 mg (sub formă de monohidrat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Soluţie limpede şi incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

- Prevenirea manifestărilor osoase (fracturi patologice, compresie spinală, iradiere sau chirurgie osoasă sau hipercalcemie indusă de tumori) la pacienţi adulţi cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă.

- Tratamentul pacienţilor adulţi cu hipercalcemiei induse de tumori (HIT).

4.2 Doze şi mod de administrare

Zometa trebuie prescrisă şi utilizată numai de către medici cu experienţă în administrarea intravenoasă a bifosfonaţilor.

Doze

Prevenirea manifestărilor osoase la pacienţii cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă

Adulţi şi vârstnici

Doza recomandată pentru prevenirea manifestărilor osoase la pacienţi cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă este de 4 mg acid zoledronic la fiecare 3 până la 4 săptămâni.

De asemenea, pacienţilor trebuie să li se administreze zilnic, pe cale orală un supliment de calciu de 500 mg şi 400 UI de vitamina D.

Decizia de a trata pacienţii cu metastaze osoase pentru prevenirea manifestărilor osoase trebuie să ţină cont de faptul că debutul efectului tratamentului este la 2-3 luni.

Tratamentul HIT

Adulţi şi vârstnici

Doza recomandată în hipercalcemie (calcemia corectată în funcţie de albumine ³ 12,0 mg/dl sau 3,0 mmol/l) este de o singură doză de 4 mg acid zoledronic.

Insuficienţă renală

HIT:

Tratamentul cu Zometa la pacienţii care suferă de asemenea de insuficienţă renală severă trebuie luat în considerare numai după evaluarea riscurilor şi beneficiilor tratamentului. Pacienţii cu creatininemia > 400 µmol/l sau > 4,5 mg/dl au fost excluşi din studiile clinice. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu HIT a căror creatininemie < 400 µmol/l sau < 4,5 mg/dl (vezi pct. 4.4).

Prevenirea manifestărilor osoase la pacienţii cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă:

Când este iniţiat tratamentul cu Zometa la pacienţii cu mieloame multiple sau leziuni osoase metastatice din tumori solide, trebuie determinate creatininemia şi clearance-ul creatininei (Clcr). Clcr este calculat din creatininemie, utilizând formula Cockcroft-Gault. Zometa nu este recomandat pacienţilor care prezintă insuficienţă renală severă înaintea iniţierii tratamentului, care pentru această populaţie este definită prin Clcr < 30 ml/min. În studiile clinice cu Zometa, pacienţii cu creatininemia > 265 µmol/l sau > 3,0 mg/dl au fost excluşi.

La pacienţii cu metastaze osoase care prezintă insuficienţă renală uşoară până la moderată înainte de începerea tratamentului, care pentru această populaţie este definită prin Clcr 30-60 ml/min, este recomandată următoarea doză de Zometa (vezi de asemenea pct. 4.4):

 

Clearance-ul iniţial al creatininei (ml/min)

Doza de Zometa recomandată*

> 60

4,0 mg acid zoledronic

50-60

3,5 mg* acid zoledronic

40-49

3,3 mg* acid zoledronic

30-39

3,0 mg* acid zoledronic

 

* Dozele au fost calculate presupunând ASC ţintă de 0,66 (mg•oră/l) (Clcr = 75 ml/min). Se anticipează că dozele reduse pentru pacienţii cu insuficienţă renală vor realiza aceeaşi ASC ca cea observată la pacienţii cu clearance-ul creatininei de 75 ml/min.

După iniţierea tratamentului, creatininemia trebuie măsurată înainte de fiecare doză de Zometa, iar tratamentul trebuie întrerupt dacă funcţia renală s-a deteriorat. În studiile clinice, deteriorarea renală a fost definită după cum urmează:

- Pentru pacienţii cu o creatininemie iniţială normală (< 1,4 mg/dl or < 124 µmol/l), o creştere de 0,5 mg/dl sau 44 µmol/l;

- Pentru pacienţii cu o creatininemie iniţială anormală (> 1,4 mg/dl sau > 124 µmol/l), o creştere de 1,0 mg/dl sau 88 µmol/l.

În studiile clinice, tratamentul cu Zometa a fost reluat numai în cazul în care creatininemia a revenit la aproximativ 10% din valoarea iniţială (vezi pct. 4.4). Tratamentul cu Zometa trebuie reluat cu aceeaşi doză ca aceea administrată anterior întreruperii tratamentului anterior.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea acidului zoledronic la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 1 şi 17 ani nu au fost stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la punctele 4.4 şi 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind doza.

Mod de administrare

Administrare intravenoasă.

Zometa 4 mg concentrate pentru soluţie perfuzabilă, diluat în 100 ml (vezi pct. 6.6), trebuie administrată sub forma unei perfuzii unice, într-un interval de minimum 15 minute.

La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, se recomandă doze reduse de Zometa (vezi pct. „Doze” de mai sus şi pct. 6.3).

Instrucţiuni pentru prepararea dozelor reduse de Zometa

Extrageţi un volum corespunzător din concentratul necesar, după cum urmează:

- 4,4 ml pentru o doză de 3,5 mg

- 4,1 ml pentru o doză de 3,3 mg

- 3,8 ml pentru o doză de 3,0 mg

Cantitatea de concentrat extrasă trebuie apoi diluată cu 100 ml soluţie sterilă de clorură de sodiu 0,9% m/v sau soluţie de glucoză 5% m/v. Doza trebuie administrată într-o singură perfuzie intravenoasă cu durata de cel puţin 15 minute.

Zometa concentrat nu trebuie amestecat cu calciu sau alte soluţii perfuzabile care conţin cationi bivalenţi, cum este soluţia Ringer lactat şi trebuie administrată sub formă de injecţie intravenoasă unică pe linie separată de perfuzie.

Pacienţii trebuie menţinuţi bine hidrataţi înaintea şi în timpul administrării Zometa.

4.3 Contraindicaţii

· Hipersensibilitate la substanţa activă, la alţi bifosfonaţi sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

· Alăptare (vezi pct. 4.6)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generalităţi

Pacienţii trebuie evaluaţi înainte de administrarea Zometa, în scopul asigurării că aceştia sunt hidrataţi în mod adecvat.

Hiperhidratarea trebuie evitată la pacienţii cu risc de insuficienţă cardiacă.

Parametrii metabolici standard asociaţi hipercalcemiei, precum calcemia, fosfatemia şi magneziemia, trebuie supravegheaţi atent după începerea tratamentului cu Zometa. Dacă apare hipocalcemia, hipofosfatemia sau hipomagneziemia, poate fi necesar tratamentul pe termen scurt cu suplimente. În general, pacienţii cu hipercalcemie netratată prezintă un anumit grad de insuficienţă renală, de aceea trebuie avută în vedere supravegherea atentă a funcţiei renale.

Zometa conţine aceeaşi substanţă activă ca Aclasta (acid zoledronic). Pacienţilor cărora li se administrează Zometa nu trebuie să li se administreze concomitent şi Aclasta sau orice alt bifosfonat deoarece efectele combinate ale acestor agenţi sunt necunoscute.

Insuficienţă renală

Pacienţii cu HIT şi semne ale unei deteriorări a funcţiei renale trebuie evaluaţi adecvat, având în vedere dacă beneficiul potenţial la continuarea tratamentului cu Zometa depăşeşte riscul potenţial.

Decizia tratării pacienţilor cu metastaze osoase pentru prevenirea manifestărilor osoase trebuie să aibă în vedere faptul că instalarea efectului tratamentul se face în 2-3 luni.

Zometa a fost asociat cu raportări ale disfuncţiei renale. Factorii care pot creşte posibilitatea de deteriorare a funcţiei renale includ deshidratarea, preexistenţa insuficienţei renale, cicluri multiple de Zometa şi alţi bifosfonaţi, precum şi utilizarea de alte medicamente nefrotoxice. Deşi riscul se reduce pentru doze de 4 mg de acid zoledronic administrate într-un interval de 15 minute, deteriorarea funcţiei renale se poate totuşi produce. Au fost raportate deteriorarea funcţiei renale, progresia la insuficienţă renală şi dializă după administrarea dozei iniţiale sau a unei singure doze de 4 mg acid zoledronic. Creşteri ale creatininemiei pot să apară la unii pacienţi în cazul administrării cronice a dozelor recomandate de Zometa pentru prevenirea manifestărilor osoase, dar cu o frecvenţă mai redusă.

Înaintea administrării fiecărei doze de Zometa, pacienţilor trebuie să le fie determinată creatininemia. La începutul tratamentului pacienţilor cu metastaze osoase cu insuficienţă renală uşoară până la moderată, sunt recomandate doze mai scăzute de acid zoledronic. La pacienţii care prezintă semne ale unei deteriorări evidente a funcţiei renale în timpul tratamentului, administrarea de Zometa trebuie întreruptă. Administrarea de Zometa trebuie reluată numai atunci când creatininemia revine la aproximativ 10% din valoarea iniţială. Tratamentul cu Zometa trebuie reluat la aceeaşi doză cu cea administrată anterior întreruperii tratamentului.

Datorită potenţialului impact al acidului zoledronic asupra funcţiei renale, a lipsei datelor de siguranţă clinică la pacienţii cu insuficienţă renală severă (definită în studiile clinice prin creatininemie ≥ 400 µmol/l sau ≥ 4,5 mg/dl pentru pacienţii cu HIT şi ≥ 265 µmol/l sau ≥ 3,0 mg/dl pentru pacienţii cu cancer şi respectiv cu metastaze osoase) iniţială şi a datelor farmacocinetice limitate la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min) iniţială, nu este recomandată utilizarea Zometa la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

Insuficienţă hepatică

Deoarece la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă datele clinice disponibile sunt limitate, pentru această populaţie de pacienţi nu se pot face recomandări specifice.

Osteonecroză mandibulară

Osteonecroza mandibulară a fost raportată la pacienţi, în special la cei cu cancer, care au primit tratament cu medicamente care inhibă resorbţia osoasă, cum este Zometa. Mulţi dintre aceşti pacienţi erau de asemenea trataţi prin chimioterapie şi cu corticosteroizi. Majoritatea cazurilor raportate au fost asociate cu proceduri stomatologice, precum extracţiile dentare. Mulţi au prezentat semne de infecţie locală, inclusiv osteomielită.

Trebuie avută în vedere o examinare dentară adecvată, la o instituţie de stomatologie preventivă, înaintea tratamentului cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc concomitent (de exemplu cancer, chimioterapie, corticosteroizi, igienă orală necorespunzătoare).

În timpul tratamentului, dacă este posibil, aceşti pacienţi trebuie să evite procedurile stomatologice invazive. În cazul pacienţilor la care apare osteonecroză mandibulară în timpul tratamentului cu un bifosfonat, chirurgia dentară poate agrava afecţiunea. În cazul pacienţilor care necesită proceduri stomatologice, nu există date disponibile care să sugereze dacă întreruperea tratamentului cu bifosfonat reduce riscul de osteonecroză mandibulară. Decizia clinică a medicului curant trebuie să direcţioneze planul de tratament al fiecărui pacient pe baza evaluării individuale beneficiu/risc.

Dureri musculo-scheletice

În experienţa post-marketing, au fost raportate dureri osoase, articulare şi/sau musculare puternice şi ocazional incapacitante la pacienţii cărora li se administrează Zometa. Cu toate acestea, astfel de raportări au fost rare. Timpul scurs până la declanşarea simptomelor a variat de la o zi până la câteva luni de la începerea tratamentului. Majoritatea pacienţilor au resimţit o ameliorare a simptomelor după încetarea tratamentului. La un grup de pacienţi s-a produs reapariţia simptomelor la reluarea tratamentului cu Zometa sau cu un alt bifosfonat.

Fracturi femurale atipice

În timpul tratamentului cu bifosfonaţi au fost raportate fracturi atipice subtrohanterice şi de diafiză femurală, în special la pacienţii care urmează un tratament pe termen lung pentru osteoporoză. Aceste fracturi transversale sau oblice scurte pot apărea oriunde de-a lungul femurului, imediat de sub trohanterul mic până imediat deasupra platoului supracondilar. Aceste fracturi apar în urma unui traumatism minor sau în absenţa unui traumatism, iar unii pacienţi prezintă durere la nivelul coapsei sau la nivel inghinal, asociată adesea cu aspecte imagistice de fracturi de stres, prezente cu săptămâni până la luni de zile înainte de apariţia unei fracturi femurale complete. Fracturile sunt adesea bilaterale; de aceea, la pacienţii trataţi cu bifosfonaţi la care s-a confirmat apariţia unei fracturi de diafiză femurală, trebuie examinat femurul contralateral. A fost raportată, de asemenea, vindecarea insuficientă a acestor fracturi. La pacienţii la care se suspicionează o fractură femurală atipică până la finalizarea evaluării trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi pe baza aprecierii raportului risc-beneficiu individual.

În timpul tratamentului cu bifosfonaţi, pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze orice durere la nivelul coapsei, şoldului sau la nivel inghinal, iar orice pacient care prezintă astfel de simptome trebuie evaluat pentru o fractură femurală incompletă.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

În studiile clinice, Zometa a fost administrat concomitent cu medicamente citostatice, diuretice, antibiotice şi analgezice utilizate curent, fără să apară interacţiuni manifestate clinic. In vitro, acidul zoledronic nu prezintă o legare semnificativă de proteinele plasmatice şi nu inhibă enzimele citocromului P450 la om (vezi pct. 5.2), dar nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunea clinică.

Se recomandă prudenţă în cazul administrării bifosfonaţilor cu aminoglicozide, deoarece ambii agenţi pot avea efect aditiv, determinând o scădere a calcemiei pentru perioade mai lungi decât cele necesare.

Se recomandă prudenţă în cazul în care Zometa se utilizează împreună cu alte medicamente potenţial nefrotoxice. De asemenea, în timpul tratamentului, trebuie avută în vedere posibilitatea apariţiei hipomagneziemiei.

La pacienţii cu mielom multiplu, riscul disfuncţiei renale poate fi crescut atunci când Zometa este asociată cu talidomidă.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea acidului zoledronic la femeile gravide. Studiile asupra funcţiei de reproducere la animalele cărora li s-a administrat acid zoledronic au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Zometa nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se ştie dacă acidul zoledronic se excretă în laptele matern la om. Zometa este contraindicat la femeile care alăptează (vezi pct. 4.3).

Fertilitatea

Acidul zoledronic a fost evaluat la şobolani pentru posibile reacţii adverse asupra fertilităţii părinţilor şi generaţiei F1. Acest lucru a condus la efecte farmacologice exagerate considerate a fi legate de inhibarea metabolizării calciului osos, care au ca rezultat hipocalcemia peripartum, un efect al clasei bifosfonaţilor, distocie şi întreruperea prematură a studiului. Astfel, aceste rezultate au împiedicat stabilirea unui efect clar al acidului zoledronic asupra fertilităţii la om.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Reacţiile adverse, precum ameţeli şi somnolenţă, pot avea o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, prin urmare, trebuie precauţie la administrarea Zometa când conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

În trei zile de la administrarea Zometa, a fost frecvent raportată o reacţie de fază acută, cu simptome incluzând dureri osoase, febră, oboseală, artralgie, mialgie şi rigiditate; aceste simptome dispar, de obicei, în câteva zile (vezi descrierea reacţiilor adverse selectate).

Riscurile majore identificate asociate administrării Zometa în indicaţiile aprobate sunt următoarele:

insuficienţă renală, osteonecroză mandibulară, reacţie de fază acută, hipocalcemie, evenimente adverse oculare, fibrilaţie atrială, anafilaxie. Frecvenţele fiecăruia dintre aceste riscuri identificate sunt indicate în tabelul 1.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

Următoarele reacţii adverse, enumerate în tabelul 1, au fost în raportate în studiile clinice şi rapoarte după punerea pe piaţă, în special după tratamentul cronic cu acid zoledronic:

Tabelul 1

Reacţiile adverse sunt ordonate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (³1/10); frecvente (³1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (³1/1000 şi <1/100); rare (³1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Frecvente:

Anemie

 

Mai puţin frecvente:

Trombocitopenie, leucopenie

 

Rare:

Pancitopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

 

Mai puţin frecvente:

Reacţie de hipersensibilitate

 

Rare:

Angioedem

Tulburări psihice

 

 

 

Mai puţin frecvente:

Anxietate, tulburări ale somnului

 

Rare:

Confuzie

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

 

Frecvente:

Cefalee

 

Mai puţin frecvente:

Ameţeli, parestezie, disgeuzie, hipoestezie, hiperestezie, tremor, somnolenţă

Tulburări oculare

 

 

 

Frecvente:

Conjunctivită

 

Mai puţin frecvente:

Vedere înceţoşată, sclerită şi inflamare orbitală

 

Foarte rare:

Uveită, episclerită

Tulburări cardiace

 

 

 

Mai puţin frecvente:

Hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, fibrilaţii atriale, hipotensiune care conduce la sincopă sau colaps circulator

 

Rare:

Bradicardie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Mai puţin frecvente:

Dispnee, tuse, bronhocostricţie

Tulburări gastro-intestinale

 

 

 

Frecvente:

Greaţă, vărsături, anorexie

 

Mai puţin frecvente:

Diaree, constipaţie, dureri abdominale, dispepsie, stomatită, xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

 

Mai puţin frecvente:

Prurit, erupţii cutanate (inclusiv erupţii cutanate eritematoase şi maculare), hipersudoraţie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

Frecvente:

Dureri osoase, mialgie, artralgie, dureri generalizate

 

Mai puţin frecvente:

Crampe musculare, osteonecroză mandibulară*

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

 

 

Frecvente:

Insuficienţă renală

 

Mai puţin frecvente:

Insuficienţă renală acută, hematurie, proteinurie

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Frecvente:

Febră, sindrom de tip gripal (incluzând oboseală, frisoane, stare generală de rău şi flushing)

 

Mai puţin frecvente:

Astenie, edem periferic, reacţii la locul de injectare (incluzând durere, iritaţie, edem, induraţie), dureri toracice, creştere în greutate, reacţie anafilactică/şoc, urticarie

Investigaţii diagnostice

 

 

 

Foarte frecvente:

Hipofosfatemie

 

Frecvente:

Creatininemie şi uremie crescute, hipocalcemie

 

Mai puţin frecvente:

Hipomagneziemie, hipokaliemie

 

Rare:

Hiperkaliemie, hipernatremie

* Pe baza studiilor clinice, cu asumarea posibilelor cazuri de osteonecroză mandibulară. Deoarece aceste raportări sunt supuse unor factori care pot conduce la erori, nu este posibil să stabilim cu certitudine o relaţie cauzală cu expunerea la medicament.

 

 

 

Descrierea anumitor reacţii adverse

Insuficienţă renală

Zometa a fost asociat cu raportări de disfuncţie renală. Factorii care pot creşte potenţialul deteriorării funcţiei renale includ deshidratare, insuficienţă renală preexistentă, cicluri multiple de administrare a Zometa sau alţi bifosfonaţi, precum şi utilizarea concomitentă a medicamentelor nefrotoxice sau utilizarea unui interval de perfuzare mai scurt decât cel recomandat în prezent. Deteriorarea renală, progresia până la insuficienţă renală şi dializă au fost raportate la pacienţi după doza iniţială sau doza unică de 4 mg de acid zoledronic (vezi pct. 4.4).

Osteonecroză mandibulară

Cazuri de osteonecroză (în principal mandibulară) au fost raportate, în special la pacienţii cu cancer trataţi cu medicamente care inhibă resorbţia osoasă, cum este Zometa. Mulţi dintre aceşti pacienţi au prezentat semne de infecţie locală, inclusiv osteomielită şi majoritatea raporturilor se referă la pacienţii cu cancer după extracţii dentare sau alte tipuri de chirurgie dentară. Osteonecroza mandibulară prezintă multipli factori de risc documentaţi, inclusiv un diagnostic de cancer, tratamente concomitente (de exemplu chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi) şi afecţiuni patologice co-morbide (de exemplu anemie, coagulopatii, infecţii, afecţiuni orale pre-existente). Deşi cauzalitatea nu a fost determinată, ca măsură de precauţie se recomandă evitarea intervenţiilor chirurgicale dentare, deoarece recuperarea poate fi prelungită (vezi pct. 4.4).

Fibrilaţii atriale

În cadrul unui studiu randomizat, dublu orb, controlat, cu durata de 3 ani, care a evaluat eficacitatea şi siguranţa acidului zoledronic 5 mg o dată pe an faţă de placebo în tratamentul osteoporozei postmenopauzale (OPM), incidenţa generală a fibrilaţiilor atriale a fost de 2,5% (96 din 3862) şi 1,9% (75 din 3852) la pacienţii cărora li s-a administrat acid zoledronic 5 mg, respectiv placebo. Rata apariţiei reacţiilor adverse grave constând în fibrilaţie atrială a fost de 1,3% (51 din 3862) şi 0,6% (22 din 3852) la pacienţii cărora li s-a administrat acid zoledronic 5 mg, respectiv placebo. Dezechilibrul observat în cadrul acestui studiu nu a fost observat în alte studii cu acid zoledronic, inclusiv cele cu Zometa (acid zoledronic) 4 mg la fiecae 3-4 săptămâni la pacienţi oncologici. Mecanismul din spatele incidenţei crescute a fibrilaţiilor atriale din acest studiu clinic unic este necunoscut.

Reacţie de fază acută

Această reacţie adversă la medicament constă într-o constelaţie de simptome care includ febră, mialgie, cefalee, dureri la nivelul extremităţilor, greaţă, vărsături, diaree şi artralgie. Debutul are loc la ≤ 3 zile după perfuzarea Zometa, iar reacţia este descrisă şi folosind temenii simptome „pseudo-gripale” sau „post-doză”.

Fracturi femurale atipice

În timpul experienţei de după punerea pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii adverse (frecvenţă rară):

Fracturi subtrohanterice şi fracturi de diafiză femurală atipice (reacţii adverse specifice clasei bifosfonaţilor).

4.9 Supradozaj

Experienţa clinică privind intoxicaţia acută cu Zometa este limitată. S-a raportat administrarea din greşeală a unor doze de până la 48 mg de acid zoledronic. Pacienţii cărora li s-au administrat doze mai mari decât cele recomandate (vezi pct. 4.2) trebuie supravegheaţi cu atenţie deoarece s-au observat afectarea funcţiei renale (inclusiv insuficienţă renală) şi anomalii ale electroliţilor plasmatici (inclusiv calciu, fosfor şi magneziu). În eventualitatea unei hipocalcemii, trebuie administrat gluconat de calciu în perfuzie intravenoasă, când este indicat din punct de vedere clinic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente pentru tratamentul afecţiunilor osoase, bifosfonaţi, codul ATC: M05BA08

Acidul zoledronic aparţine clasei bifosfonaţilor şi are acţiune predominantă pe os. El este un inhibitor al resorbţiei osteoclastice osoase.

Acţiunea selectivă a bifosfonaţilor la nivelul osului se bazează pe înalta lor afinitate pentru osul mineralizat, dar mecanismul molecular precis care duce la inhibarea activităţii osteoclastice nu este încă elucidat. În studiile pe termen lung la animale, acidul zoledronic inhibă resorbţia osoasă fără efecte defavorabile asupra formării, mineralizării sau proprietăţilor mecanice ale osului.

În plus faţă de acţiunea puternică de inhibare a resorbţiei osoase, acidul zoledronic posedă, de asemenea, mai multe proprietăţi antitumorale care pot contribui la eficacitatea sa globală în tratamentul metastazei osoase. Următoarele proprietăţi au fost demonstrate în studiile preclinice:

- In vivo: Inhibarea resorbţiei osteoclastice osoase, care modifică microstructura măduvei osoase, făcând-o mai puţin permisivă la creşterea celulei tumorale, acţiunea antiangiogenică şi acţiunea analgezică.

- In vitro: Inhibarea proliferării osteoblastice, acţiunea citostatică directă şi pro-apoptotică asupra celulelor tumorale, efectul citostatic sinergic cu alte medicamente antitumorale, acţiunea anti-adezivă/anti-invazivă.

Rezultatele studiilor clinice în prevenirea manifestărilor osoase la pacienţi cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă

Primul studiu randomizat, dublu-orb, placebo-controlat a comparat acidul zoledronic 4 mg cu placebo în prevenirea manifestărilor osoase (MO) la pacienţii cu cancer de prostată. Acidul zoledronic 4 mg a redus semnificativ procentul de pacienţi care au prezentat cel puţin o modificare osoasă (MO), a întârziat timpul median până la apariţia primei MO cu > 5 luni şi a redus incidenţa anuală a evenimentelor per pacient – procentul morbidităţii scheletice. Analiza evenimentelor multiple a indicat o reducere a riscului de dezvoltare a MO cu 36% în grupul acid zoledronic 4 mg comparativ cu grupul placebo. Pacienţii cărora li s-a administrat acid zoledronic 4 mg au raportat creşteri mai mici ale durerii decât cei care cărora li s-a administrat placebo, iar diferenţele au devenit semnificative în lunile 3, 9, 21 şi 24. Puţini pacienţi trataţi cu acid zoledronic 4 mg au suferit fracturi patologice. Efectele tratamentului au fost mai puţin pronunţate la pacienţii cu leziuni blastice. Rezultatele privind eficacitatea sunt prezentate în tabelul 2.

În al doilea studiu care a inclus pacienţi cu alte tipuri de tumori solide decât cancerul mamar sau de prostată, acid zoledronic 4 mg a redus semnificativ procentul de pacienţi cu o MO, a întârziat timpul median până la apariţia primei MO cu > 2 luni şi a redus procentul de morbiditate scheletică. Analiza evenimentelor multiple a indicat o reducere a riscului de dezvoltare a MO cu 30,7% în grupul acid zoledronic 4 mg comparativ cu grupul placebo. Rezultatele privind eficacitatea sunt prezentate în tabelul 3.

 

Tabelul 2: Rezultate privind eficacitatea (pacienţi cu cancer de prostată cărora li se administrează terapie hormonală)

 

Orice MO (+HIT)

Fracturi*

Radioterapie osoasă

 

acid zoledronic 4 mg

Placebo

acid zoledronic 4 mg

Placebo

acid zoledronic 4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Procentul pacienţilor cu MO (%)

38

49

17

25

26

33

Valoarea p

0,028

0,052

0,119

 

 

 

Timpul median până la MO (zile)

488

321

NA

NA

NA

640

Valoarea p

0,009

0,020

0,055

 

 

 

Procentul morbidităţii scheletice

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

Valoarea p

0,005

0,023

0,060

 

 

 

Reducerea riscului de evenimente multiple** (%)

36

-

NApl

NApl

NApl

NApl

Valoarea p

0,002

NApl

NApl

 

 

 

 

* Include fracturi vertebrale şi non-vertebrale

** Reprezintă toate manifestările osoase, numărul total, precum şi timpul până la fiecare manifestare osoasă din timpul studiului

NA Neatins

NApl Neaplicabil

 

Tabelul 3: Rezultate privind eficacitatea (pacienţi cu tumori solide altele decât cancerul mamar sau de prostată)

 

Orice MO (+HIT)

Fracturi*

Radioterapie osoasă

 

acid zoledronic 4 mg

Placebo

acid zoledronic 4 mg

Placebo

acid zoledronic 4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Procentul pacienţilor cu MO (%)

39

48

16

22

29

34

Valoarea p

0,039

0,064

0,173

 

 

 

Timpul median până la MO (zile)

236

155

NA

NA

424

307

Valoarea p

0,009

0,020

0,079

 

 

 

Procentul morbidităţii scheletice

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

Valoarea p

0,012

0,066

0,099

 

 

 

Reducerea riscului de evenimente multiple** (%)

30,7

-

NApl

NApl

NApl

NApl

Valoarea p

0,003

NApl

NApl

 

 

 

 

* Include fracturi vertebrale şi non-vertebrale

** Reprezintă toate manifestările osoase, numărul total, precum şi timpul până la fiecare manifestare osoasă din timpul studiului

NA Neatins

NApl Neaplicabil

Într-un studiu de fază III, randomizat, dublu-orb, acid zoledronic 4 mg sau pamidronat 90 mg la fiecare 3 până la 4 săptămâni au fost comparate la pacienţii cu mielom multiplu sau cancer mamar cu cel puţin o leziune osoasă. Rezultatele au demonstrat că acidul zoledronic 4 mg a prezentat o eficacitate comparabilă cu pamidronat 90 mg în prevenirea MO. Analiza evenimentelor multiple a evidenţiat reducerea semnificativă a riscului, cu 16%, la pacienţii trataţi cu acid zoledronic 4 mg comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat pamidronat. Rezultatele privind eficacitatea sunt prezentate în tabelul 4.

 

Tabelul 4: Rezultatele privind eficacitatea (pacienţi cu cancer mamar şi mielom multiplu)

 

Orice MO (+HIT)

Fracturi*

Radioterapie osoasă

 

acid zoledronic 4 mg

Pam 90 mg

acid zoledronic 4 mg

Pam 90 mg

acid zoledronic 4 mg

Pam 90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Procentul pacienţilor cu MO (%)

48

52

37

39

19

24

Valoarea p

0,198

0,653

0,037

 

 

 

Timpul median până la MO (zile)

376

356

NA

714

NA

NA

Valoarea p

0,151

0,672

0,026

 

 

 

Procentul morbidităţii scheletice

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

Valoarea p

0,084

0,614

0,015

 

 

 

Reducerea riscului de evenimente multiple** (%)

16

-

NApl

NApl

NApl

NApl

Valoarea p

0,030

NApl

NApl

 

 

 

 

* Include fracturi vertebrale şi non-vertebrale

** Reprezintă toate manifestările osoase, numărul total, precum şi timpul până la fiecare manifestare osoasă din timpul studiului

NA Neatins

NApl Neaplicabil

De asemenea, acidul zoledronic a fost investigat într-un studiu dublu orb, randomizat, placebo controlat, la 228 pacienţi cu metastaze osoase documentate, dezvoltate ca urmare a cancerului de sân, pentru a evalua efectul avut de acidul zoledronic 4 mg asupra procentului manifestărilor osoase (MO), calculat ca numărul total de evenimente MO (excluzând hipercalcemia şi modificat pentru fracturi anterioare), împărţit la perioada totală de risc. Pacienţilor li s-a administrat acid zoledronic 4 mg sau placebo la fiecare patru săptămâni, timp de un an. Pacienţii au fost distribuiţi uniform în grupurile tratate cu acid zoledronic şi placebo.

Procentul MO (evenimente/persoană an) a fost 0,628 pentru acid zoledronic şi 1,096 pentru placebo. Procentul pacienţilor cu cel puţin o MO (excluzând calcemia) a fost 29,8% în grupul tratat cu acid zoledronic, comparativ cu 49,6% în grupul tratat cu placebo (p=0,003). Timpul median până la apariţia primei MO nu a fost atins la sfârşitul studiului pentru grupul tratat cu acid zoledronic şi a fost semnificativ prelungit comparativ cu placebo (p=0,007). Într-o analiză a evenimentelor multiple, acidul zoledronic 4 mg a redus riscul MO cu 41% (rată de risc=0,59, p=0,019) comparativ cu placebo.

În grupul tratat cu acid zoledronic s-a observat o îmbunătăţire semnificativă statistic a scorurilor durerii (utilizând Registrul de Evidenţă a Durerii, RED) comparativ cu placebo, la 4 săptămâni şi la fiecare punct ulterior în timpul studiului (Figura 1). Scorul durerii pentru acidul zoledronic a fost pe toată perioada sub valoarea iniţială şi reducerea durerii a fost însoţită de o tendinţă de scădere a scorului analgezicelor.

Rezultatele studiului clinic în tratamentul HIT

Studiile clinice în hipercalcemia indusă de tumori (HIT) au demonstrat că efectul acidului zoledronic este caracterizat prin scăderea calcemiei şi calciuriei. În studii de doză de fază I, la pacienţi cu hipercalcemie indusă de tumori (HIT) uşoară până la moderată, dozele eficiente testate au fost cuprinse aproximativ între 1,2-2,5 mg.

Pentru a evalua efectele acidului zoledronic 4 mg comparativ cu pamidronat 90 mg, rezultatele a două studii pivot multicentrice la pacienţi cu HIT au fost combinate într-o analiză planificată anterior. A existat o normalizare mai rapidă a calcemiei corectate în funcţie de albumină în Ziua 4 pentru acid zoledronic 8 mg şi în Ziua 7 pentru acid zoledronic 4 mg şi 8 mg. Au fost observate următoarele procente de răspuns:

Tabelul 5: Proporţia, pe zile, a pacienţilor cu HIT care au răspuns complet în studiile combinate

 

 

Ziua 4

Ziua 7

Ziua 10

Acid zoledronic 4 mg (N=86)

45,3% (p=0,104)

82,6% (p=0,005)*

88,4% (p=0,002)*

Acid zoledronic 8 mg (N=90)

55,6% (p=0,021)*

83,3% (p=0,010)*

86,7% (p=0,015)*

Pamidronat 90 mg (N=99)

33,3%

63,6%

69,7%

*Valorile p în comparaţie cu pamidronat

 

 

 

 

Timpul median până la normalizarea calcemiei a fost de 4 zile. Timpul median până la recădere (creşterea din nou a calcemiei corectată în funcţie de albumină ³ 2,9 mmol/l) a fost de 30 până la 40 zile pentru pacienţii trataţi cu acid zoledronic comparativ cu 17 zile pentru cei trataţi cu pamidronat 90 mg (valori p: 0,001 pentru 4 mg şi 0,007 pentru 8 mg acid zoledronic). Nu au existat diferenţe semnificative statistic între cele două doze de acid zoledronic.

În studii clinice, 69 pacienţi care au prezentat recădere sau nu au răspuns la tratamentul iniţial (acid zoledronic 4 mg, 8 mg sau pamidronat 90 mg) au fost retrataţi cu acid zoledronic 8 mg. Procentul de răspuns la aceşti pacienţi a fost de aproximativ 52%. Deoarece aceşti pacienţi au fost retrataţi numai cu doza de 8 mg, nu sunt disponibile date care să permită comparaţia cu doza de 4 mg acid zoledronic.

În studiile clinice efectuate la pacienţi cu hipercalcemie indusă de tumori (HIT), profilul general de siguranţă pentru toate cele trei grupuri de tratament (acid zoledronic 4 şi 8 mg şi pamidronat 90 mg) a fost similar în ceea ce priveşte tipul şi gravitatea.

Copii şi adolescenţi

Rezultatele studiilor clinice în tratamentul osteogenezei imperfecta severe la pacienţi copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 1 şi 17 ani

Efectele acidului zoledronic administrat intravenos în tratamentul pacienţilor copii şi adolescenţi (cu vârste cuprinse între 1 şi 17 ani) cu osteogeneză imperfecta severă (tipurile I, III şi IV) au fost comparate cu administrarea de pamidronat intravenos în cadrul unui studiu internaţional, multicentric, randomizat, deschis cu 74 şi 76 de pacienţi în fiecare grup terapeutic. Perioada de tratament din cadrul studiului a fost de 12 luni, precedată de o perioadă de monitorizare de 4-9 săptămâni, timp în care au fost administrate suplimente de vitamina D şi calciu elementar timp de cel puţin 2 săptămâni. În cadrul programului clinic, pacienţilor de 1 la < 3 ani li s-au administrat 0,025 mg/kg acid zoledronic (până la o doză unică maximă de 0,35 mg) la fiecare 3 luni, iar pacienţilor cu vârste de la 3 la 17 ani li s-au administrat 0,05 mg/kg acid zoledronic (până la o doză unică maximă de 0,83 mg) la fiecare 3 luni. A fost efectuat un studiu extins pentru a cerceta siguranţa generală şi renală pe termen lung a acidului zoledronic administrat o dată sau de două ori pe an, pe o perioadă extinsă de tratament de 12 luni, la copii care au terminat un an de tratament fie cu acid zoledronic, fie cu pamidronat în studiul principal.

Criteriul final principal al studiului a fost modificarea procentuală faţă de valoarea iniţială a densităţii minerale osoase (DMO) în zona lombară după 12 luni de tratament. Efectele estimate ale tratamentului asupra DMO au fost similare, dar conceptul studiului nu a fost suficient de robust pentru a stabili eficacitatea non-inferioară a acidului zoledronic. În special, nu există dovezi clare ale eficacităţii privind incidenţa fracturilor sau privind durerea. Au fost raportate evenimente adverse constând în fracturi ale oaselor lungi ale membrelor inferioare la aproximativ 24% (femur) şi 14% (tibie) dintre pacienţii trataţi cu acid zoledronic faţă de 12% şi 5% dintre pacienţii trataţi cu pamidronat, care suferă de osteogeneză imperfecta severă, indiferent de tipul bolii şi cauzalitate, totuşi, incidenţa generală a fracturilor a fost comparabilă la pacienţii trataţi cu acid zoledronic şi cei trataţi cu pamidronat: 43% (32/74) faţă de 41% (31/76). Interpretarea riscului de fracturi este confundată cu faptul că fracturile sunt evenimente frecvente la pacienţii cu osteogeneză imperfecta severă ca parte a evoluţiei bolii.

Tipurile de reacţii adverse observate la această categorie au fost similare celor observate anterior la pacienţi adulţi cu tumori maligne avansate care implică sistemul osos (vezi pct 4.8). Reacţiile adverse enumerate în funcţie de frecvenţă sunt prezentate în tabelul 6. Se foloseşte următoarea clasificare convenţională: foarte frecvente (³1/10), frecvente (³1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (³1/1000 şi <1/100), rare (³1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 6: Reacţiile adverse observate la copii şi adolescenţi cu osteogeneză imperfecta severă

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Frecvente:

Cefalee

Tulburări cardiace

 

 

 

Frecvente:

Tahicardie

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Frecvente:

Nazofaringită

Tulburări gastro-intestinale

 

 

 

Foarte frecvente:

Vărsături, greaţă

 

Frecvente:

Durere abdominală

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

 

Frecvente:

Durere la nivelul extremităţilor, artralgie, durere musculo-scheletală

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

 

 

Foarte frecvente:

Febră, oboseală

 

Frecvente:

Reacţie de fază acută, durere

Investigaţii diagnostice

 

 

 

Foarte frecvente:

Hipocalcemie

 

Frecvente:

Hipofosfatemie

 

1 Reacţiile adverse care au apărut cu frecvenţe < 5% au fost evaluate din punct de vedere medical şi s-a arătat că aceste cazuri sunt conforme cu profilul de siguranţă bine stabilit al Zometa (vezi pct. 4.8)

La pacienţii copii şi adolescenţi cu osteogeneză imperfecta severă, acidul zoledronic pare să fie asociat cu riscuri mai pronunţate de reacţie de fază acută, hipocalcemie şi tahicardie inexplicabilă în comparaţie cu pamidronat, dar această diferenţă s-a redus după perfuzii ulterioare.

Agenţia Europeană a Medicamentului a amânat obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu acid zoledronic la toate subgrupurile de copii şi adolescenţi în tratamentul hipercalcemiei induse de tumori şi prevenirea manifestărilor osoase la pacienţi cu tumori maligne avansate, cu implicare osoasă (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Perfuziile cu durata de 5 şi 15 minute cu 2, 4, 8 şi 16 mg acid zoledronic, în doză unică sau multiplă, la 64 pacienţi cu metastaze osoase, au furnizat următoarele date farmacocinetice, care s-au dovedit a fi independente de doză.

După iniţierea perfuziei de acid zoledronic, concentraţiile plasmatice ale acidului zoledronic cresc rapid, atingând concentraţia plasmatică maximă la sfârşitul perioadei de perfuzare, urmată de o scădere rapidă până la < 10% din valoarea concentraţiei plasmatice maxime după 4 ore şi < 1% din valoarea concentraţiei plasmatice maxime după 24 ore, cu o perioadă ulterioară prelungită, de concentraţii foarte mici, care nu depăşesc 0,1% din valoarea concentraţiilor plasmatice maxime înainte de a doua perfuzie cu acid zoledronic din Ziua 28.

Acidul zoledronic administrat intravenos se elimină printr-un proces trifazic: o eliminare rapidă bifazică din circulaţia sistemică, cu timpi de înjumătăţire t1/2α de 0,24 ore şi t1/2ß de 1,87 ore, urmată de o fază de eliminare lungă, cu un timp de înjumătăţire terminal prin eliminare t1/2γ de 146 ore. După administrarea de doze repetate de acid zoledronic, la intervale de 28 zile, nu a existat o acumulare a acidului zoledronic în plasmă. Acidul zoledronic nu este metabolizat şi se excretă nemetabolizat pe cale renală. În timpul primelor 24 ore, 39 ± 16% din doza administrată se regăseşte în urină, în timp ce cantitatea rămasă este în principal legată la nivelul ţesutului osos. De la nivelul ţesutului osos, această cantitate este eliberată foarte lent înapoi în circulaţia sistemică şi este eliminată pe cale renală. Clearance-ul corporal total este de 5,04 ± 2,5 l/oră, independent de doză şi nu este influenţat de sex, vârstă, rasă şi greutate corporală. Creşterea duratei perfuziei de la 5 la 15 minute determină o scădere cu 30% a concentraţiei acidului zoledronic la sfârşitul perfuziei, dar nu are efect asupra ariei de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp.

Variabilitatea individuală a parametrilor farmacocinetici ai acidului zoledronic a fost mare, aşa cum s-a observat şi pentru alţi bifosfonaţi.

Nu sunt disponibile date privind farmacocinetica acidului zoledronic la pacienţii cu hipercalcemie sau cu insuficienţă hepatică. In vitro, acidul zoledronic nu inhibă enzimele citocromului P450 la om, nu suferă procese de biotransformare şi, în studiile la animale, < 3% din doza administrată a fost regăsită în fecale, sugerând rolul nerelevant al funcţiei hepatice în farmacocinetica acidului zoledronic.

Clearance-ul renal al acidului zoledronic a fost corelat cu clearance-ul creatininei, clearance-ul renal reprezentând 75 ± 33% din clearance-ul creatininei, cu o medie de 84 ± 29 ml/min (între 22 şi 143 ml/min) la cei 64 pacienţi cu cancer înrolaţi în studiu. Analiza populaţiei a demonstrat că pentru un pacient cu clearance-ul creatininei de 20 ml/min (insuficienţă renală severă) sau 50 ml/min (insuficienţă moderată), clearance-ul corespunzător anticipat al acidului zoledronic ar fi de 37% sau respectiv de 72%, din cel al unui pacient cu clearance-ul creatininei de 84 ml/min. Pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min) sunt disponibile numai date farmacocinetice limitate.

Acidul zoledronic nu prezintă afinitate pentru celulele sanguine iar legarea de proteinele plasmatice este mică (aproximativ 56%) şi este independentă de concentraţia acidului zoledronic.

Grupuri speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Datele farmacocinetice limitate la copii şi adolescenţi cu osteogeneză imperfecta severă sugerează faptul că farmacocinetica acidului zoledronic la copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 3 şi 17 este similară cu cea de la adulţii la un nivel similar al dozei calculată în mg/kg. Vârsta, masa corporală, sexul şi clearance-ul creatininei par să nu aibă niciun efect asupra expunerii sistemice la acid zoledronic.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toxicitate acută

Cea mai mare doză unică neletală administrată intravenos a fost de 10 mg/kg corp la şoarece şi 0,6 mg/kg la şobolan.

Toxitate subcronică şi cronică

Acidul zoledronic a fost bine tolerat atunci când a fost administrat subcutanat la şobolan şi intravenos la câine, în doze de până la 0,02 mg/kg pe zi timp de 4 săptămâni. Administrarea subcutanată la şobolan a 0,001 mg/kg/zi şi intravenoasă la câine a 0,005 mg/kg la intervale de 2-3 zile, timp de până la 52 săptămâni a fost de asemenea bine tolerată.

Cel mai frecvent rezultat observat în studiile cu doze repetate a fost reprezentat de creşterea spongioasei primare în metafizele oaselor lungi la animalele în perioada de creştere, la aproape toate dozele, rezultat ce reflectă activitatea farmacologică antiresorbtivă a compusului.

În studiile la animale, pe termen lung, cu doze repetate, administrate parenteral, limitele de siguranţă privind efectele renale au fost reduse, dar concentraţiile la care nu apar evenimente adverse (NOAEL) cumulative, în studii cu doză unică (1,6 mg/kg) şi în studii cu doze multiple cu durata de până la o lună (0,06-0,6 mg/kg/zi), nu au indicat efecte renale la doze echivalente cu sau care depăşesc cea mai mare doză terapeutică preconizată la om. Administrarea repetată pe termen lung de doze care se apropie de cea mai mare doză terapeutică de acid zoledronic preconizată la om a produs efecte toxice în alte organe, incluzând tractul gastro-intestinal, ficatul, splina şi plămânii, precum şi la locul injectării intravenoase.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere

Acidul zoledronic s-a dovedit teratogen la şobolan la doze ³ 0,2 mg/kg administrate subcutanat. Deşi la iepure nu a apărut nici un efect teratogen sau fetotoxic, s-a observat toxicitate maternă. La şobolan s-a observat distocie la cea mai mică doză testată (0,01 mg/kg corp).

Potenţial mutagen şi carcinogen

Acidul zoledronic nu a dovedit potenţial mutagen în testele de mutagenitate efectuate, iar studiile de carcinogenitate nu au evidenţiat potenţial carcinogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol

Citrat de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Pentru a evita potenţialele incompatibilităţi, soluţia concentrată de Zometa trebuie diluată cu soluţie de clorură de sodiu 0,9% m/v sau soluţie de glucoză 5% m/v.

Acest medicament nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu, sau alte soluţii perfuzabile care conţin cationi bivalenţi precum soluţia Ringer lactat, ci trebuie administrată intravenos, singură, pe o linie de perfuzie separată.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

După diluare: din punct de vedere microbiologic, soluţia diluată trebuie utilizată imediat. Dacă nu este utilizată imediat, timpii şi condiţiile de păstrare anterior utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului, iar soluţia ar trebui refrigerată nu mai mult de 24 de ore, la 2°C - 8°C. Soluţia refrigerată trebuie adusă apoi la temperatura camerei anterior administrării.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Pentru condiţiile de păstrare a soluţiei reconstituite pentru perfuzare, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon: Flacon de 5 ml din plastic transparent, incolor, din copolimer cicloolefinic cu dop din brombutil acoperit cu un strat de fluoropolimer, şi capac din aluminiu cu componentă „flip-off” din plastic.

Cutii conţinând 1, 4 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Înainte de administrare, 5,0 ml concentrat dintr-un flacon sau volumul de concentrat extras conform necesităţilor trebuie apoi diluat cu 100 ml de soluţie perfuzabilă fără calciu (soluţie de clorură de sodiu 0,9% m/v sau soluţie de glucoză 5% m/v).

Informaţii suplimentare privind manipularea Zometa, inclusiv instrucţiuni privind prepararea dozelor reduse, sunt furnizate la pct. 4.2.

Trebuie respectate tehnicile aseptice în timpul pregătirii perfuziei. Numai pentru utilizare unică.

Trebuie utilizată numai soluţia limpede, care nu prezintă particule sau decolorare.

Profesioniştilor din domeniul sănătăţii li se recomandă să nu elimine Zometa neutilizată pe calea apei menajere.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/176/004-006

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 24.03.2003

Data primei reînnoiri: 20.03.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

· ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma inclusă în modulul 1.8.1 al Autorizării de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în Planul de management al riscului (PMR) prezentată în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

DAPP se angajează să depună un Plan de Management al Riscului care să prezinte "fracturile femurale atipice" ca risc potenţial. Planul de Management al Riscului trebuie să fie depus până la data de 06 octombrie 2011.

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

· Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

· În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului

· La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului.

RPAS-uri

Ciclul RPAS-urilor pentru medicament trebuie să respecte un ciclu anual dacă nu se convine altceva de către CHMP.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PLIANTĂ CU UN FLACON ŞI O FIOLĂ CA UNITATE COMERCIALĂ (INCLUSIV CHENARUL ALBASTRU)

CUTIE PLIANTĂ CU 4 FLACOANE ŞI 4 FIOLE CA UNITATE COMERCIALĂ (INCLUSIV CHENARUL ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Un flacon conţine acid zoledronic 4 mg, corespunzând a 4,264 mg acid zoledronic monohidrat.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea manitol, citrat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Patru flacoane a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru utilizare unică.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat după diluare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/176/004 1 flacon

EU/1/01/176/005 4 flacoane

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm deschideţi aici

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

-

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PLIANTĂ CU UN FLACON CA AMBALAJ INTERMEDIAR (FĂRĂ CHENARUL ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Un flacon conţine acid zoledronic 4 mg, corespunzând a 4,264 mg acid zoledronic monohidrat.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea manitol, citrat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Componentă a unui ambalaj colectiv ce conţine zece ambalaje, fiecare a câte un flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru utilizare unică.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat după diluare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/176/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm deschideţi aici

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

-

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ETICHETA AMBALAJULUI COLECTIV, AMBALAT ÎNTR-O FOLIE OPACĂ (INCLUSIV CHENARUL ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Un flacon conţine acid zoledronic 4 mg, corespunzând a 4,264 mg acid zoledronic monohidrat.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine de asemenea manitol, citrat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Un flacon a 5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Ambalaj colectiv ce conţine zece ambalaje, fiecare a câte un flacon.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Numai pentru utilizare unică.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza imediat după diluare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/176/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

-

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

Numai pentru administrare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

După diluare cu 100 ml ser fiziologic sau soluţie de glucoză 5% m/v este stabilă timp de 24 ore la temperaturi cuprinse între 2°C – 8°C.

MAH logo

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Zometa 4 mg/5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Acid zoledronic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înaintea de a vi se administra Zometa.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Zometa şi pentru ce se utilizează

2. Înainte de a vi se administra Zometa

3. Cum vi se administrează Zometa

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Zometa

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZOMETA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă din Zometa este acidul zoledronic, care face parte dintr-un grup de substanţe denumite bifosfonaţi. Acidul zoledronic acţionează prin fixarea sa la nivelul osului şi prin scăderea vitezei modificării osului. Se foloseşte:

· Pentru prevenirea complicaţiilor osoase, de exemplu fracturi, la pacienţi adulţi cu metastaze osoase (extinderea cancerului de la locul primar la nivelul oaselor).

· Pentru reducerea cantităţii de calciu din sânge la pacienţi adulţi la care aceasta este prea mare din cauza prezenţei unei tumori. Tumorile pot accelera modificările normale ale osului astfel încât eliberarea calciului din os este crescută. Această afecţiune este cunoscută sub denumirea de hipercalcemie indusă de tumori (HIT).

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA ZOMETA

Urmaţi cu atenţie toate indicaţiile pe care le primiţi de la medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va efectua analize sanguine înainte ca dumneavoastră să începeţi tratamentul cu Zometa şi va verifica răspunsul dumneavoastră la tratament, la intervale regulate.

Nu trebuie să vi se administreze Zometa:

- dacă alăptaţi.

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la acidul zoledronic, la alţi bifosfonaţi (grupul de substanţe căruia îi aparţine Zometa) sau la oricare dintre celelalte componente ale Zometa.

Înainte de a vi se administra Zometa, spuneţi medicului dumneavoastră:

- dacă suferiţi sau aţi suferit de probleme renale.

- dacă resimţiţi sau aţi resimţit o durere, o umflare sau amorţeală a mandibulei sau o senzaţie de greutate la nivelul mandibulei sau clătinarea unui dinte.

- dacă urmaţi un tratament stomatologic sau veţi fi supus unei operaţii dentare, spuneţi dentistului dumneavoastră că urmaţi tratament cu Zometa.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Este foarte important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi, de asemenea:

- aminoglicozide (un tip de medicamente utilizate pentru tratarea infecţiilor severe), deoarece asocierea acestora cu bifosfonaţi poate determina o concentraţie prea scăzută a calciului în sânge.

- talidomidă (un medicament utilizat pentru tratarea unui anumit tip de cancer al sângelui, cu manifestări la nivel osos) sau orice alte medicamente care pot fi nocive pentru rinichii dumneavoastră.

- Aclasta (un medicament care conţine şi acid zoledronic şi care este utilizat pentru tratarea osteoporozei şi altor afecţiuni necanceroase ale sistemului osos) sau orice alţi bifosfonaţi deoarece efectele combinate ale acestor medicamente administrate concomitent cu Zometa sunt necunoscute.

Pacienţi cu vârsta de cel puţin 65 ani

Zometa poate fi administrat persoanelor cu vârsta de cel puţin 65 ani. Nu există nici o dovadă care să sugereze necesitatea oricăror precauţii suplimentare.

Utilizarea la copii şi adolescenţi

Zometa nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Zometa dacă sunteţi gravidă. Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi sau credeţi că aţi putea fi gravidă.

Nu trebuie să vi se administreze Zometa dacă alăptaţi.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament în timpul sarcinii sau alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Au fost cazuri foarte rare de somnolenţă în cazul utilizării Zometa. De aceea, trebuie să fiţi atent când conduceţi vehicule, folosiţi utilaje sau efectuaţi alte activităţi care vă necesită întreaga atenţie.

3. CUM VI SE ADMINISTREAZĂ ZOMETA

- Zometa trebuie administrat numai de profesionişti în domeniul sănătăţii, instruiţi pentru administrarea intravenoasă a bifosfonaţilor, şi anume în venă.

- Medicul dumneavoastră vă va recomanda să beţi suficientă apă înainte de fiecare tratament pentru a evita deshidratarea.

- Urmaţi cu atenţie toate celelalte indicaţii pe care le primiţi de la medicul dumneavoastră, asistentă sau farmacist.

Ce cantitate de Zometa se administrează

- Doza unică uzuală administrată este de 4 mg.

- Dacă suferiţi de probleme renale, medicul dumneavoastră vă va administra o doză mai mică, în funcţie de gravitatea problemei dumneavoastră renale.

Cât de des se administrează Zometa

– Dacă sunteţi tratat pentru prevenirea complicaţiilor osoase cauzate de metastaze osoase, vi se va administra o perfuzie cu Zometa la fiecare trei până la patru săptămâni.

– Dacă sunteţi tratat pentru a reduce cantitatea de calciu din sângele dumneavoastră, vi se va administra în mod normal o perfuzie cu Zometa.

Cum se administrează Zometa

- Zometa se administrează prin injecţie intravenoasă lentă (perfuzie în venă), pe o durată de cel puţin 15 minute şi trebuie administrată intravenos, singură, printr-o linie de perfuzie separată.

Pacienţilor ale căror niveluri de calciu în sânge nu sunt prea mari li se vor prescrie, de asemenea, doze suplimentare de calciu şi vitamina D care vor fi luate zilnic.

Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Zometa

Dacă vi s-au administrat doze mai mari decât cele recomandate, trebuie să fiţi supravegheat cu atenţie de către medicul dumneavoastră. Acest lucru este necesar deoarece pot apare anomalii ale electroliţilor plasmatici (de exemplu anomalii ale concentraţiilor calciului, fosforului şi magneziului) şi/sau modificări ale funcţiei renale, inclusiv insuficienţă renală severă. Dacă valoarea concentraţiei calciului scade prea mult, vi se poate administra calciu elementar în perfuzie intravenoasă.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zometa poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Cele mai frecvente sunt în general uşoare şi vor dispărea probabil după o scurtă perioadă de timp.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile, enumerate mai jos, este definită, utilizându-se convenţia următoare:

- foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10

- frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

- mai puţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

- rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

- foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator in 10000

- cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră despre oricare dintre următoarele reacţii adverse grave:

Frecvente:

- Insuficienţă renală severă (va fi stabilită, în mod normal, de medicul dumneavoastră prin anumite analize specifice la sânge).

- Valori scăzute ale calciului în sânge.

Mai puţin frecvente:

- Durere la nivelul gurii, dinţilor şi/sau mandibulei, umflături sau afte în interiorul gurii, amorţeală sau senzaţie de greutate la nivelul mandibulei sau pierderea unui dinte. Acestea pot fi semne ale deteriorării oaselor la nivelul mandibulei (osteonecroză). Spuneţi imediat medicului dumneavoastră şi dentistului dacă prezentaţi astfel de simptome.

- Ritm cardiac neregulat (fibrilaţii atriale) a fost observat la pacientele cărora li s-a administrat acid zoledronic pentru osteoporoză postmenopauzală. În prezent, este neclar dacă acidul zoledronic conduce la acest ritm cardiac neregulat, dar trebuie să raportaţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi aceste simptome după ce vi s-a administrat acid zoledronic.

- Reacţie alergică severă: dificultăţi la respiraţie, umflare, mai ales la nivelul feţei şi gâtului.

Anunţaţi medicul dumneavoastră, cât mai curând posibil, în cazul apariţiei oricăruia dintre următoarele reacţii adverse:

Foarte frecvente:

- Nivel redus de fosfat în sânge.

Frecvente:

- Durere de cap şi sindrom pseudogripal, constând în febră, oboseală, slăbiciune, somnolenţă, frisoane şi dureri de oase, articulaţii şi/sau musculare. În majoritatea cazurilor, nu este necesar tratament specific, iar simptomele dispar în scurt timp (câteva ore sau zile).

- Reacţii gastro-intestinale de tip greaţă şi vărsături, precum şi lipsa poftei de mâncare.

- Conjunctivită.

- Număr redus de celule roşii în sânge (anemie).

Mai puţin frecvente:

- Reacţii de hipersensibilitate.

- Tensiune arterială scăzută (hipotensiune arterială).

- Durere toracică.

- Reacţii pe piele (înroşire şi edem) la locul de administrare a perfuziei, erupţii pe piele, mâncărimi.

- Tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială), senzaţie de lipsă de aer, ameţeli, tulburări ale somnului, furnicături sau amorţire la nivelul mâinilor şi picioarelor, diaree.

- Număr redus de celule albe şi plachete în sânge.

- Nivel redus de magneziu şi potasiu în sânge. Medicul dumneavoastră îl va monitoriza şi va lua orice măsuri necesare.

- Somnolenţă.

- Lăcrimarea ochilor, sensibilitate la lumină.

- Senzaţie bruscă de frig, însoţită de leşin, şchiopătare sau cădere.

- Dificultate la respiraţie, însoţită de respiraţie şuierătoare sau tuse.

- Urticarie.

Rare:

- Ritm cardiac lent.

- Confuzie.

- Rareori poate să apară fractura neobişnuită la nivelul femurului, în special la pacientele care urmează un tratament pe termen lung pentru osteoporoză. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă prezentaţi durere, slăbiciune sau disconfort la nivelul coapsei, şoldului sau la nivel inghinal deoarece acest lucru poate fi un semn precoce al unei posibile fracturi de femur.

Foarte rare:

- Leşin din cauza tensiunii arteriale mici.

- Durere severă de oase, articulaţii şi/sau muşchi, ocazional invalidante.

- Înroşire şi/sau umflare ale ochilor, dureroase.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZOMETA

Medicul dumneavoastră, asistenta sau farmacistul ştiu cum se păstrează adecvat Zometa (vezi pct. 6).

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zometa

- Substanţa activă din Zometa este acidul zoledronic. Un flacon conţine acid zoledronic 4 mg coresppunzând a 4,264 mg acid zoledronic monohidrat.

- Celelalte componente sunt: manitol, citrat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Zometa şi conţinutul ambalajului

Zometa este disponibil sub formă de concentrat lichid într-un flacon. Un flacon conţine acid zoledronic 4 mg.

Fiecare ambalaj conţine flaconul cu concentrat. Zometa este disponibil sub formă de ambalaje ce conţin 1, 4 sau 10 flacoane. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Fabricantul

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: http://www.ema.europa.eu

INFORMAŢII PENTRU PERSONALUL SANITAR

Cum se prepară şi se administrează Zometa

- Pentru a prepara o soluţie perfuzabilă conţinând acid zoledronic 4 mg, diluaţi concentratul de Zometa (5,0 ml) cu 100 ml soluţie perfuzabilă fără calciu sau alţi cationi bivalenţi. Dacă este necesară o doză mai mică de Zometa, extrageţi mai întâi volumul necesar conform indicaţiilor de mai jos şi apoi diluaţi-l cu 100 ml soluţie perfuzabilă. Pentru a evita potenţialele incompatibilităţi, soluţia perfuzabilă utilizată pentru diluare trebuie să fie clorură de sodiu 0,9% m/v sau soluţie de glucoză 5% m/v.

Nu amestecaţi concentratul de Zometa cu soluţii care conţin calciu sau alte soluţii care conţin cationi bivalenţi, precum soluţia Ringer lactat.

Instrucţiuni pentru prepararea dozelor reduse de Zometa:

Extrageţi volumul corespunzător din lichidul concentrat, după cum urmează:

- 4,4 ml pentru o doză de 3,5 mg

- 4,1 ml pentru o doză de 3,3 mg

- 3,8 ml pentru o doză de 3,0 mg

- Numai pentru utilizare unică. Orice soluţie neutilizată trebuie eliminată. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, care nu prezintă particule şi decolorare. Trebuie respectate tehnicile aseptice în timpul pregătirii perfuziei.

- Din punct de vedere microbiologic, soluţia perfuzabilă diluată să fie utilizată imediat. Dacă soluţia nu este utilizată imediat, timpii şi condiţiile de păstrare anterior utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului, iar soluţia ar trebui refrigerată nu mai mult de 24 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C – 8°C. Soluţia refrigerată trebuie adusă apoi la temperatura camerei anterior administrării.

- Soluţia conţinând acid zoledronic se administrează într-o singură perfuzie intravenoasă cu durata de 15 minute într-o linie separată de perfuzie. Starea de hidratare a pacienţilor trebuie evaluată înainte de şi după administrarea de Zometa pentru a se asigura că sunt hidrataţi adecvat.

- Studiile efectuate cu diferite tipuri de linii de perfuzie fabricate din clorură de polivinil, polietilenă şi polipropilenă nu au dovedit incompatibilitate cu Zometa.

- Deoarece nu există date disponibile privind compatibilitatea dintre Zometa şi alte substanţe administrate intravenos, Zometa nu trebuie amestecat cu alte medicamente/substanţe şi trebuie administrat întotdeauna printr-o linie de perfuzie separată.

Cum se păstrează Zometa

- A nu se lăsa Zometa la îndemâna şi vederea copiilor.

- Nu utilizaţi Zometa după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

- Flaconul nedeschis nu necesită condiţii speciale de păstrare.

- Soluţia diluată perfuzabilă Zometa să fie utilizată imediat pentru a se evita contaminarea microbiană.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
A DOUA OPINIE MEDICALA GRATUITA PENTRU PACIENTII CU AFECTIUNI OSOASE Pacientii cu metastaze osoase au sansa unei a doua opinii medicale gratuite oferite de un specialist din Istanbul. Acesta vine cu o viziune noua asupra diagnosticului sau schemei de tratament ale pacientului si cu metode de tratament revolutionare.
Un medic din Istanbul oferă gratuit opinie medicală pacienţilor cu afecţiuni osoase Doctorul Sinan Erdogan, specialist în ortopedie şi traumatologie din Istanbul, va veni sâmbătă la Bucureşti pentru a oferi gratuit opinie medicală pacienţilor cu metastaze osoase.
Gral Medical – va deschide in luna august 2010 primul Centru Privat de Excelenta in Tratarea Cancerului din Romania In luna august 2010 operatorul de servicii medicale Gral Medical anunta lansarea Centrului de Excelenta in Tratarea Cancerului – OncoFort, centru ce va asigura infrastructura Spitalului Privat.
Primul Centru privat de excelenţă în tratarea cancerului din România Primul Centru Privat de Excelenţă în Tratarea Cancerului din România - OncoFort - va fi lansat, în luna august, în România şi va reuni în premieră radioterapie, chimioterapie şi consult de specialitate internaţional,anunţă, printr-un comunicat remis marţi AGERPRES, Gral medical.
Rata deceselor cauzate de cancer în România, peste media europeană Rata deceselor cauzate de cancer în România este de 388 de cazuri la suta de mii de locuitori, peste media europeană de 352 de cazuri, conform Jurnalului European de Cancer, iar zeci de medicamente oncologice de ultimă generaţie nu sunt disponibile încă pacienţilor din România, potrivit asociaţiei de...
Oncologie ortopedica la Centrul Medical Shemere din Israel In cadrul Centrului Medical Shemere se trateaza: tumorile si afectiunile similare tumorilor sistemului osos (oase si articulatii), tesuturilor moi ale bazinului, umerilor, coloanei vertebrale, peretilor toracici si abdominali, si, in unele cazuri, ale capului si gatului.