CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

FUZEON 90mg/ml
Denumire FUZEON 90mg/ml
Descriere Fuzeon este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV-1 cărora li s-au administrat tratamente cu regimuri conţinând cel puţin un medicament din fiecare dintre clasele de medicamente antiretrovirale următoare: inhibitori de protează, inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptazăşi inhibitori nucleozidici de reverstranscriptazăşi la care aceste tratamente au eşuat, sau pentru tratamentul pacienţilor care manifestă intoleranţă la regimurile de tratament enumerate anterior. În decizia asupra iniţierii unei noi scheme terapeutice pentru pacienţii la care un regim antiretroviral anterior a eşuat, trebuie acordată o atenţie deosebită istoricului tratamentului pentru fiecare pacient în parte şi tipurilor de mutaţii asociate diferitelor medicamente. Se recomandă, atunci când este posibil, testarea rezistenţei la medicament
Denumire comuna internationala ENFUVIRTIDUM
Actiune terapeutica ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 90mg/ml
Ambalaj Cutie x 60 flac. pulb. pt. sol. inj. + 60 flac. solv. + 60 seringi x 3 ml + 60 seringi x 1 ml, 180 tampoane cu alcool
Valabilitate ambalaj pulb.: 3 ani; solv.: 3 ani; sol. rec. 24 ore
Cod ATC J05AX07
Firma - Tara producatoare ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ROCHE REGISTRATION LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre FUZEON 90mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> FUZEON 90mg/ml Pulbere pentru solutie injectabila, 90mg/ml >> FUZEON 90mg/ml Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 90mg/ml
Prospect si alte informatii despre FUZEON 90mg/ml, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. Fiecare ml de soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. Pulbere liofilizată de culoare albă până la aproape albă.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Fuzeon este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV-1 cărora li s-au administrat tratamente cu regimuri conţinând cel puţin un medicament din fiecare dintre clasele de medicamente antiretrovirale următoare: inhibitori de protează, inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptazăşi inhibitori nucleozidici de reverstranscriptazăşi la care aceste tratamente au eşuat, sau pentru tratamentul pacienţilor care manifestă intoleranţă la regimurile de tratament enumerate anterior (vezi pct. 5.1).

În decizia asupra iniţierii unei noi scheme terapeutice pentru pacienţii la care un regim antiretroviral anterior a eşuat, trebuie acordată o atenţie deosebită istoricului tratamentului pentru fiecare pacient în parte şi tipurilor de mutaţii asociate diferitelor medicamente. Se recomandă, atunci când este posibil, testarea rezistenţei la medicament (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Fuzeon trebuie prescris de către medici care au experienţă în tratamentul infecţiei HIV.

Fuzeon este destinat numai administrării prin injectare subcutanată.

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta ≥ 16 ani: Doza recomandată de Fuzeon este de 90 mg, de două ori pe zi, injectat subcutanat în partea superioara a braţului, în zona anterioară a coapsei sau abdomen.

Vârstnici: Nu există experienţă la pacienţii cu vârsta > 65 de ani.

Copii cu vârsta ≥ 6 ani şi adolescenţi: Experienţa la copii este limitată (vezi pct. 5.2). În studiile clinice a fost utilizată schema de administrare prezentată în tabelul 1 de mai jos.

Tabelul 1 : Doze pediatrice

Greutatea (kg) Doza pentru o injectare, schema cu două administrări pe zi (bid) (mg/doza) Volumul de injectare (90 mg enfuvirtide pe ml)
11,0 până la 15,5 27 0,3 ml
15,6 până la 20,0 36 0,4 ml
20,1 până la 24,5 45 0,5 ml
24,6 până la 29,0 54 0,6 ml
29,1 până la 33,5 63 0,7 ml
33,6 până la 38,0 72 0,8 ml
38,1 până la 42,5 81 0,9 ml
≥42,6 90 1,0 ml

Fuzeon nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 6 ani datorită datelor insuficiente despre siguranţă şi eficacitate (vezi pct. 5.2).

Insuficienţa renală: Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală, inclusiv cei care primesc dializă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţa hepatică: Nu sunt disponibile date pentru stabilirea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Fuzeon trebuie administrat ca parte a unui regim combinat. Se recomandă citirea rezumatelor caracteristicilor produsului şi pentru celelalte medicamente antiretrovirale utilizate în asociere. Similar altor antiretrovirale, enfuvirtide trebuie asociat în mod optim cu antiretrovirale la care este sensibil virusul cu care este infectat pacientul (vezi pct. 5.1).

Pacienţii trebuie atentionaţi că terapiile antiretrovirale, incluzând enfuvirtide, nu au dovedit că previn riscul transmiterii HIV altor persoane, prin contact sexual sau prin contaminarea sângelui. Aceşti pacienţi trebuie să continue utilizarea măsurilor de precauţie corespunzătoare. Pacienţii trebuie, de asemenea, informaţi că Fuzeon nu vindecă infecţia HIV.

Studiile efectuate la animale au arătat că enfurvitide poate afecta anumite funcţii ale sistemului imunitar (vezi pct. 5.3).La pacienţii trataţi cu Fuzeon s-a înregistrat o rată mai mare a incidenţei unor infecţii bacteriene, cel mai frecvent o rată crescută a incidenţei pneumoniei. Pacienţii trebuie monitorizaţi îndeaproape pentru semnele şi simptomele de pneumonie (vezi pct. 4.8).

Reacţiile de hipersensibilitate au fost, în mod ocazional, asociate cu terapia cu enfuvirtide şi, în cazuri rare, reacţiile de hipersensibilitate s-au repetat la readministrarea produsului. Reacţiile de hipersensibilitate au inclus erupţii cutanate tanzitorii, febră, greaţă şi vărsături, frison, rigiditate, hipotensiune arterialăşi valori crescute ale transaminazelor în combinaţii variate şi, posibil, reacţii imune primare, complexe, detresă respiratorie şi glomerulonefrită. Pacienţii care manifestă semne/simptome de reacţie de hipersensibilitate sistemică trebuie să întrerupă tratamentul cu enfuvirtide şi trebuie imediat să solicite asistenţă medicală. Terapia cu enfuvirtide nu trebuie reîncepută după manifestarea unor simptome şi semne sistemice compatibile cu reacţii de hipersensibilitate considerate a fi determinate de enfuvirtide. Nu au fost identificaţi factorii de risc predictivi pentru apariţia sau severitatea hipersensibilităţii la enfuvirtide.

Boli hepatice: Siguranţa şi eficacitatea enfuvirtide nu au fost studiate în mod specific la pacienţii cu tulburări hepatice existente semnificative. Pacienţii cu hepatită cronică B şi C trataţi cu terapie antiretrovirală prezintă un risc crescut pentru reacţii adverse hepatice severe şi potenţial letale. Câţiva pacienţi incluşi în studiile clinice de faza III erau co-infectaţi cu virus hepatic B/C. La aceştia, introducerea în terapie a Fuzeon nu a crescut incidenţa evenimentelor hepatice. În caz de terapie antivirală concomitentă pentru hepatita B sau C, se recomandă studierea informaţiilor relevante din rezumatul caracteristicilor produsului pentru medicamentele respective.

Administrarea de Fuzeon la pacienţii non-infectaţi HIV-1 poate induce formarea de anticorpi antienfuvirtide care reacţionează încrucişat cu gp41 HIV. Aceasta poate determina teste HIV fals pozitive, la determinarea prin testul ELISA anti-HIV.

Nu există experienţă la pacienţii cu funcţie hepatică redusă. Datele sunt limitate la pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severăşi la pacienţii menţinuţi pe dializă. Fuzeon trebuie utilizat cu precauţie la aceste grupuri populaţionale (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Sindromul de reactivare imună: La pacienţii infectaţi HIV cu imunodeficienţă severă în momentul instaurării terapiei combinate antiretrovirale (TCA), o reacţie inflamatorie la patogeni asimptomatici sau reziduali oportunistici poate să aparăşi să determine o stare clinică gravă sau să agravezesimptomele. În mod obişnuit acest tip de reacţii au fost observate în primele câteva săptămâni sau luni de la iniţierea TCA. Exemple relevante au fost retinite cu citomegalovirus, infecţii focale sau generalizate cu mycobacterii şi pneumonie cu Pneumocisis Carinii. Trebuie evaluate orice simptome inflamatorii şi în caz de necesitate instituit tratamentul.

Osteonecroză: Cu toate că etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut), s-au raportat cazuri de osteonecroză mai ales la pacienţii cu boală HIV avansatăşi/sau expunere îndelungată la terapie combinată antiretrovirală (TARC). Pacienţii trebuie îndrumaţi să ceară sfatul medicului în cazul în care prezintă artralgii, redoare articulară sau dificultate la mişcare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

S-au efectuat studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Nu sunt de aşteptat interacţiuni farmacocinetice semnificative între enfuvirtide şi medicamentele metabolizate de enzimele CYP450, administrate concomitent.

Influenţa enfuvirtide asupra metabolizării medicamenelor administrate concomitent: Într-un studiu in vivo, asupra metabolismului la om, enfuvirtide, administrat la doza recomandata de 90 mg, de două ori pe zi, nu a inhibat metabolizarea substraturilor pe cale CYP3A4 (dapsona), CYP2D6 (debrisoquina), CYP1A2 (cafeina), CYP2C19 (mefenitoina) şi CYP2E1(clorzoxazona).

Influenţa medicamentelor administrate concomitent asupra metabolizării enfuvirtide: În studii diferite de interacţiune farmacocinetică, administrarea concomitentă de ritonavir (inhibitor puternic CYP3A4) sau saquinavir în combinaţie cu o doză de ritonavir care să amplifice efectul saquinavirului sau rifampicina (inductor puternic CYP3A4) nu a determinat modificări semnificative clinic ale farmacocineticii enfuvirtide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există studii adecvate şi controlate la gravide. Studiile la animale nu au indicat efecte nocive asupra dezvoltării fătului. Enfuvirtide trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial pentru făt.

Nu se ştie dacă enfuvirtide este excretat în laptele matern uman. Mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă sunt tratate cu enfuvirtide, datorită posibilităţii transmiterii HIV şi a apariţiei oricărei reacţii adverse la sugar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu există dovezi că enfuvirtide poate modifica capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, cu toate acestea, trebuie luat în considerare profilul de reacţii adverse al enfuvirtide (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Datele de siguranţă se referă în special la datele combinate, din 48 săptămâni, din studiile TORO 1 şi TORO 2 (vezi pct. 5.1). Rezultatele de siguranţă sunt prezentate ca număr de pacienţi cu o reacţie adversă la 100 pacient-ani expunere (cu excepţia reacţiilor la locul injectării).

Reacţii la locul injectării

Reacţii la locul injectării (RLI) au fost cele mai frecvent raportate reacţii adverse şi au apărut la 98 % din pacienţi (Tabelul 2). Marea majoritate a RLI au apărut în cursul primei săptămâni de administrare a Fuzeon şi au fost asociate cu durere uşoară până la moderată sau disconfort la locul injectării fără limitarea activităţilor uzuale. Severitatea durerii sau disconfortului nu au crescut cu durata tratamentului. Semnele şi simptomele care caracterizează, în general, reacţiile la locul injectării au durat 7 zile sau mai puţin. Infecţiile la locul injectării (incluzând abcese şi celulită) au apărut la 1,5 % dintre pacienţi.

Tabelul 2: Rezumatul semnelor/simptomelor individuale care caracterizează reacţiile la locul injectării în studiile TORO1 şi TORO 2 combinate (% din pacienţi)

n = 663
Rata de întrerupere a tratamentului din cauza ISRs 4 %
Tipul de reacţie Fuzeon + tratament optimizat de fond (Optimised backgrounda OB) % Evenimente conţinând reacţii de grad 3 % Evenimente conţinând reacţii de grad 4
Durere/disconfort 96,1 % 11,0 %b 0 %b
Eritem 90,8 % 23,8 %c 10,5 %c
Induraţie 90,2 % 43,5 %d 19,4 %d
Noduli şi chisturi 80,4 % 29,1 %e 0,2 %e
Prurit 65,2 % 3,9 %f NA
Echimoze 51,9 % 8,7 %g 4,7 %g

aOrice grad de severitate

bGradul 3 = dureri severe care necesită tratament cu analgezice (sau narcotice analgezice pentru o perioadă≤ 72 ore) şi/sau cu limitarea activităţilor uzuale; Gradul 4 = dureri severe necesitând spitalizare sau prelungirea spitalizării, determinând deces sau invaliditate/incapacitate (persistente sau semnificative) sau care pun viaţa în pericol, sau semnificative medical.

cGradul 3 = diametrul mediu ≥50 mm dar < 85 mm; Gradul 4 = diametrul mediu ≥85 mm dGradul 3 = diametrul mediu ≥25 mm dar < 50 mm; Gradul 4= diametrul mediu ≥50 mm eGradul 3 = ≥3 cm; Gradul 4 = cu drenare fGradul 3 = refractar la tratamentul topic sau necesitând tratament oral sau parenteral; Gradul 4 = nedefinit gGradul 3 = > 3 cmdar ≤ 5 cm; Gradul 4 = > 5 cm

Alte reacţii adverse

Adăugarea Fuzeon la terapia antiretrovirală de fond nu a crescut, în general, frecvenţa sau severitatea celor mai multe reacţii adverse. Cele mai frecvent raportate evenimente adverse care au apărut în studiile TORO 1 şi TORO 2 au fost diareea (38 pacienţi comparativ cu 73 cu un eveniment la 100 pacient-ani pentru Fuzeon + tratament optimizat de fond (OB) comparativ cu OB) şi greaţa (27 pacienţi comparativ cu 50 cu un eveniment la 100 pacient-ani pentru Fuzeon + OB comparativ cu OB).

Urmatoarea listă prezintă evenimentele observate cu o rată mai mare în rândul pacienţilor cărora li s-au administrat Fuzeon + OB faţă de pacienţii cărora li s-a administrat doar OB, cu o creştere a expunerii ajustată de cel puţin 2 pacienţi cu un eveniment per 100 pacient-ani. Aceste evenimente au fost ulterior împărţite în funcţie de estimarea frecvenţei („foarte frecvente”(≥1/10) şi „frecvente” (≥1/100, <1/10 ). O creştere semnificativ statistică a fost observată pentru pneumonie şi limfadenopatie. Cele mai multe reacţii adverse au fost de intensitate uşoară până la moderată.

Infecţii şi infestări Frecvente: -sinuzită, papilom cutanat, gripă, pneumonii, infecţii ale urechii.

Tulburări hematologice şi limfatice Frecvente: -limfoadenopatie

Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: -scăderea apetitului, anorexie, hipertrigliceridemie, diabet zaharat.

Tulburări psihice Frecvente: - anxietate, coşmaruri, iritabilitate.

Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente: -neuropatie periferică Frecvente: -hipoestezie, tulburări ale atenţiei, tremor.

Tulburări oculare Frecvente: -conjunctivită.

Tulburări acustice şi vestibulare Frecvente: -vertij.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvente: - congestie nazală.

Tulburări gastro-intestinale Frecvente: - pancreatită, boala de reflux gastro-esofagian.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Frecvente: piele uscată, eczemă seboreică, eritem, acnee

Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osos Frecvente: -mialgii.

Tulburări renale şi ale căilor urinare Frecvente: -calculi renali.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente: - sindrom asemănător infecţiei cu virus gripal, slăbiciune.

Investigaţii diagnostice Foarte frecvente: scădere în greutate. Frecvente: - creşterea trigliceridelor serice, prezenţa hematuriei.

În plus a fost un număr mic de reacţii de hipersensibilitate atribuite enfuvirtide şi în unele cazuri reapariţia lor a avut loc la readministrarea medicamentului (vezi pct. 4.4).

La pacienţii infectaţi cu HIV cu imunodeficienţă severă în momentul instaurării terapiei combinate antiretrovirale (TCA), poate apare o reacţie inflamatorie la patogeni asimptomatici sau oportunişti reziduali (vezi pct. 4.4).

S-au raportat cazuri de osteonecroză, mai ales la pacienţii cu factori generali de risc dovediţi, boală HIV avansată sau după expunere îndelungată la terapia combinată antiretrovirală (TARC). Frecvenţa acestora este necunoscută (vezi pct. 4.4).

Modificări ale parametrilor de laborator

Majoritatea pacienţilor nu au avut modificări ale gradelor de toxicitate ale oricărui parametru în timpul studiului cu excepţia celor prezentate în tabelul 3. Din săptămâna 48, eozinofilia [mai mare decât limitasuperioară a valorilor normalului de > 0,7 x 109/l] a apărut la pacienţii trataţi cu Fuzeon într-o rată mai mare (12,4 pacienţi cu evenimente adverse la 100 pacient-ani) în comparaţie cu OB (5,6 pacienţi cu evenimente la 100 pacient-ani). Când s-a utilizat un prag mai înalt pentru eozinofilie (≥1,4 x 109/l), rata de expunere ajustată a pacienţilor cu eozinofilie a fost egală în ambele grupuri (1,8 pacienţi cu un eveniment la 100 pacient-ani).

Tabelul 3: Expunerea ajustată la anormalităţi de laborator de Grad 3 şi 4 în rândul pacienţilor

trataţi cu Fuzeon + OB şi regim OB unic, raportate la mai mult de 2 pacienţi cu un

eveniment la 100 pacient-ani

Gradarea Parametrilor de laborator Fuzeon+ regim OB La 100 pacient - ani Doar regim OB La 100 pacient -ani
n (Expunerea totală-pacient-ani) 663 (557,0) 334 (162,1)
ALAT
Gr. 3 (>5-10 x ULN) Gr. 4 (>10 x ULN) 4,8 1,4 4,3 1,2
Hemoglobina
Gr. 3 (6,5-7,9 g/dL) Gr. 4 (<6,5 g/dL) 2,0 0,7 1,9 1,2
Creatinin fosfokinaza
Gr. 3 (>5-10 x ULN) Gr. 4 (>10 x ULN) 8,3 3,1 8,0 8,6
4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. Cea mai mare doză administrată la 12 pacienţi într-un studiu clinic a fost de 180 mg ca doză unică, subcutanat. Aceşti pacienţi nu au manifestat nicio reacţie adveră care nu a fost observată la administrarea dozei recomandate. Într-un studiu denumit Program de Acces Rapid, un pacient şi-a administrat o doză de 180 mg Fuzeon o singură dată. El nu a experimentat nici o reacţie adversă.

Nu există antidot specific pentru supradozajul de enfuvirtide. Tratamentul supradozajului trebuie să fie constituit din măsuri generale de suport.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte antivirale, cod ATC: J05AX07

Mecanismul de acţiune: Enfuvirtide face parte din clasa terapeutică numită inhibitori de fuziune. Este un inhibitor al rearanjării structurale a gp41 HIV-1 şi funcţionează prin legarea extracelulară specifică de această proteină virală, blocând astfel fuziunea dintre membrana celulei virale şi membrana celulei ţintă, prevenind intrarea ARN-ului viral în celula ţintă.

Activitatea antiviral: Sensibilitatea la enfuvirtide a 612 recombinante HIV conţinând gene env din probe de ARN HIV recoltate iniţial de la pacienţi, în studii de faza III, a determinat o medie geometrică ECă 50 de 0,259 μg/ml (medie geometrică + 2DS = 1,96 μg/ml) într-o evaluare a unui fenotip recombinant HIV. Enfuvirtide inhibă, de asemenea, fuziunea intercelulară la nivelul anvelopei HIV-1. Studiile asupra combinaţiei enfuvirtide şi componenţii reprezentativi ai variatelor clase de in vitroantiretrovirale, au arătat activitate antivirală aditivă până la sinergicăşi o absenţă a antagonismului. Relaţia între sensibilitatea in vitro a HIV-1 la enfuvirtide şi inhibiţia replicarii HIV-1 la om nu s-a stabilit încă.

Rezistenţa la medicamente antiretrovirale: Supresia virală incompletă poate duce la dezvoltarea de rezistenţă, la una sau mai multe componente ale regimului medicamentos.

Rezistenţa in vitro la enfuvirtide: In vitro, s-au selectat izolate HIV-1 cu sensibilitate redusă la enfuvirtide care prezentau substituţii ale aminioacizilor (aa) 36-38 din ectodomeniul gp41. Aceste substituţii au fost corelate cu nivele diferite de reducere a sensibilităţii la enfuvirtide a HIV conţinând mutaţii punctiforme.

Rezistenţa in vivo la enfuvirtide: În studiile clinice de faza III, recombinante HIV, conţinând gene env din probele de ARN HIV recoltate până în săptămâna 24, de la 187 pacienţi au arătat o reducere a sensibilităţii la enfuvirtide de mai mult de 4 ori, în comparaţie cu probele corespunzătoare recoltate înainte de tratament. Dintre acestea, 185 (98,9 %) gene env prezentau substituţii în regiunile aa 36-45 ale gp41. Substituţiile observate ca fiind într-o frecvenţă în descreştere, au fost în poziţiile aa 38, 43, 36, 40, 42 şi 45. Substituţii singulare specifice la aceste regiuni ale gp41 au determinat fiecare o gamă de descreşteri în sensibilitatea recombinantelor virale la enfuvirtide în comparaţie cu punctul de plecare. Modificările mediei geometrice sunt cuprinse între de 15,2 ori pentru V38M şi de 41,6 ori pentru V38A. Nu au fost suficiente exemple de substituţii multiple pentru a determina orice model valabil de substituţie sau efectul acestora asupra susceptibilităţii virale la enfuvirtide. Relaţia acestor substituţii cu eficienţă in vivo a enfuvirtide nu a fost stabilită. Descreşterea sensibilităţii virale a fost corelată cu gradul de rezistenţă la terapia de fond pre-existentă (vezi tabelul 5).

Rezistenţa încrucişată: Datorităţintei sale virale noi, enfuvirtide este activ în mod egal in vitro atât asupra tipului-sălbatic de laborator şi a izolatelor clinice cât şi asupra acelora cu rezistenţă la alte 1, 2 sau 3 clase de antiretrovirale (inhibitori nucleozidici de reverstranscriptază, inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptazăşi inhibitori de protează). Invers, nu se aşteaptă ca mutaţiile aa 36-45 ai gp41 care determină rezistenţa la enfuvirtide, să determine rezistenţă încrucişată la alte clase de antiretrovirale.

Date clinice de farmacodinamie

Studii la pacienţi la care a fost experimentat tratamentul cu antiretrovirale: Activitatea clinică a Fuzeon (în asociere cu alte medicamente antiretrovirale) asupra nivelurilor plasmatice de ARN HIV şi a numărului de celule CD4 a fost studiată în două studii randomizate, multicentrice, controlate (TORO 1 şi TORO 2) cu Fuzeon administrat timp de 48 săptămâni. Populaţia în intenţie de tratament a fost reprezentată de 995 pacienţi. Demografia pacienţilor trataţi cu Fuzeon + OB sau regim OB simplu include la iniţiere valori medii pentru ARN HIV1 de 5,2 log10 copii/ml respectiv 5,1 log10 copii/ml şi valori medii la iniţiere pentru CD4 de 88 celule/mm3 respectiv 97 celule/mm3. Pacienţii au avut anterior studiului o expunere mediană la 12 antiretrovirale pe o durata medie de 7 ani. Tuturor pacienţilor li s-a administrat regim terapeutic optimizat (OB) constituit din 3 până la 5 medicamente antiretrovirale selectate pe baza istoriei tratamentului anterior al pacientului, ca şi pe baza măsurării la iniţiere a rezistenţei virale genotipice şi fenotipice.

Proporţia pacienţilor care au atins o încărcătură virală < 400 copii/ml în săptămâna 48 a fost de 30,4 % în rândul pacienţilor cu Fuzeon + OB comparativ cu 12 % în rândul pacienţilor cărora li s-a admisnistrat doar OB. Creşterea medie a numărului de celule CD4 a fost mai mare la pacienţii cu Fuzeon + regim OB decât la pacienţii doar cu regim OB (a se vedea tabelul 4).

Tabelul 4 Rezultate ale tratamentului randomizat în săptămâna 48 (Studiile reunite TORO1 şi TORO 2, populaţia în intenţie de tratament=ITT)

Rezultate Fuzeon +OB 90 mg bid (N=661) OB (N=334) Diferenţa de tratament Interval încredere95 % valoarea p
HIV-1 ARN -1,48 -0,63 LSM -1,073, <.0001
Rezultate Fuzeon +OB 90 mg bid (N=661) OB (N=334) Diferenţa de tratament Interval încredere95 % valoarea p
Log schimbări faţă de momentul iniţial (log10 copii/ml)* -0,85 0,628
Număr celule CD4+ Schimbări faţă de momentul iniţial (celule/mm3)# +91 +45 LSM 46,4 25,1, 67,8 <.0001
HIV ARN >1 log sub valoarea iniţială ** 247 (37,4 %) 57 (17,1 %) Odds Ratio 3,02 2,16, 4,20 <.0001
HIV ARN <400 copii/ml** 201 (30,4 %) 40 (12,0 %) Odds Ratio 3,45 2,36, 5,06 <.0001
HIV ARN <50 copii/ml** 121 (18,3 %) 26 (7,8 %) Odds Ratio 2,77 1,76, 4,37 <.0001
Întrerupere din cauza reacţiilor adverse /boli intercurente/modificări de laborator† 9 % 11 %
Întrerupere din cauza reacţiilor la locul de injectare † 4 % N/A
Întrerupere din alte motive †φ§ 13 % 25 %

* Încărcătura virală la săptămâna 48, pentru subiecţii care au fost pierduţi din studiu, au înterupt terapia, sau au experimentat eşec virologic, înlocuite la ultima observatie (LOCF), aşa cum rezultă din datele cumulate din TORO 1 şi TORO 2 din populaţia ITT.

# Ultima valoare determinată în avans ** M-H test: Întrerupere sau eşec virologic considerat ca eşec terapeutic

Procentaj bazat pe populaţia Fuzeon + terapie anterioară (N=663) şi terapie anterioară (N=334). Numitor pentru pacienţii la care

nu au fost efectuate modificări: N=112 φ La decizia investigatorului.§ Include întreruperile prin pierderea din studiu, refuzul tratmentului, şi alte cauze.

Terapia cu Fuzeon + OB a fost asociata cu o proporţie mai mare de pacienţi care au atins nivelul de < 400 copii/ml (sau < 50 copii/ml) din toate subgrupele în funcţie de valorile CD4 iniţiale, ARN HIV-1 iniţial, numărul de antiretrovirale utilizate anterior (antiretrovirale=ARV) sau numărul de ARV active în cadrul regimului OB. Cu toate acestea, subiecţii cu număr iniţial de CD4 >100 celule/mm3, cu valori iniţiale ARN HIV-1 <5,0 log10 copii/ml, ≤10 înainte de ARV, şi/sau alte ARV active în regimul lor OB au fost mai predispuşi să atingă o valoare HIV-1 ARN de < 400 copii/ml (sau <50 copii/ml) pentru fiecare tip de tratament (vezi Tabel 5).

Table 5 Proporţia pacienţilor care au atins nivelul de < 400 copii/ml şi < 50 copii/ml în săptămâna 48 pe subgrupuri (cumulată din TORO 1 and TORO 2 la ITT)

Subgrupuri ARN HIV-1 < 400 copii/ml ARN HIV-1 < 50 copii/ml
Fuzeon + OB 90 mg 2x /zi (N=661) OB (N=334) Fuzeon + OB 90 mg 2x/zi (N=661) OB (N=334)
BL ARN HIV-1 < 5,0 log10 1 copii/ml 118/269 (43,9 %) 26/144 (18,1 %) 77/269 (28,6 %) 18/144 (12,5 %)
BL ARN HIV-1 ≥ 5,0 log10 1 copii/ml 83/392 (21,2 %) 14/190 (7,4 %) 44/392 (11,2 %) 8/190 (4,2 %)
Totalul ARVs anterioare ≤ 101 100/215 (46,5 %) 29/120 (24,2 %) 64/215 (29,8 %) 19/120 (15,8 %)
Totalul ARVs 101/446 11/214 57/446 7/214
Subgrupuri ARN HIV-1 < 400 copii/ml ARN HIV-1 < 50 copii/ml
Fuzeon + OB 90 mg 2x /zi (N=661) OB (N=334) Fuzeon + OB 90 mg 2x/zi (N=661) OB (N=334)
anterioare > 101 (22,6 %) (5,1 %) (12,8 %) (3,3 %)
0 ARV active în antecedente1,2 9/112 (8,0 %) 0/53 (0 %) 4/112 (3,5 %) 0/53 (0 %)
1 ARV active în antecedente1,2 56/194 (28,9 %) 7/95 (7,4 %) 34/194 (17,5 %) 3/95 (3,2 %)
≥2 ARV active în antecedente 1,2 130/344 (37,8 %) 32/183 (17,5 %) 77/334 (22,4 %) 22/183 (12,0 %)

1întrerupere din cauza eşecului virologic considerat ca eşec terapeutic 2Bazat pe scorul GSS

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale enfuvirtidei au fost evaluate la pacienţi adulţi şi pediatrici infectaţi HIV-1.

Absorbţie: Biodisponibilitatea absolută după administrarea subcutanată a enfuvirtidei, 90 mg, la nivelul abdomenului a fost de 84,3 ± 15,5 %. Cmax mediu (± DS) a fost de 4,59 ± 1,5 μg/ml, ASC a fost de 55,8 ± 12,1 μg*h/ml. Absorbţia după administrarea subcutanată a enfuvirtidei este proporţională cu doza administrată, în intervalul 45 până la 180 mg. Absorbţia după administrarea subcutanată a unei doze de 90 mg este comparabilă la injectarea în abdomen, coapsă sau braţ. În patru studii diferite (N=9 până la 12) valoare medie a concentraţiilor plasmatice de echilibru înainte de doza următoare a fost cuprinsă în intervalul 2,6 până la 3,4 μg/ml.

Distribuţie: Volumul de distribuţie la starea de echilibru după administrarea intravenoasă a unei doze de 90 mg enfuvirtide a fost de 5,5 ± 1,1 1itri. Enfuvirtide se leagă în proporţie de 92 % de proteinele plasmatice în plasma infectată HIV într-un interval al concentraţiei plasmatice de 2 până la 10 μg/ml. Se leagă predominant de albuminăşi, într-o mai mică măsură, de α-1 glicoproteina acidă. În studiile in vitro, enfuvirtide nu a fost deplasat de pe situsurile de legare de către alte medicamente şi nici enfuvirtide nu a deplasat alte medicamente de pe locurile lor de legare. La pacienţii cu HIV, concentraţiile de enfuvirtide din lichidul cefalorahidian au fost raportate ca fiind neglijabile.

Metabolizare: Fiind o peptidă, este de aşteptat ca enfuvirtide să fie catabolizat la aminoacizii săi constituenţi, cu reciclare ulterioară a aminoacizilor în organism. Studiile in vitro asupra microzomilor umani şi studiile in vivo indică faptul că enfuvirtide nu este un inhibitor al sistemului enzimatic CYP450. În studiile in vitro asupra microzomilor şi hepatocitelor umane, hidroliza grupului amido a amino-acidului terminal C, fenilalanina a determinat apariţia unui metabolit de-amidat şi formarea acestui metabolit nu este dependentă de NADPH. Acest metabolit este detectat în plasma umană după administrarea de enfuvirtide, cu o ASC cuprinsă între 2,4 până la 15 % din ASC a enfuvirtide.

Eliminarea: Clearance-ul enfuvirtidei după administrarea intravenoasă de 90 mg a fost de 1,4 ± 0,28 l/h şi timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de 3,2 ± 0,42 h. După administrarea subcutanată a 90 mg enfuvirtide timpul de înjumătăţire plasmatică este de 3,8 ± 0,6 h. Nu au fost efectuate la om studii de echilibru de masă pentru determinarea căilor de eliminare a enfuvirtidei.

Insuficienţa hepatică: Farmacocinetica enfuvirtidei nu a fost studiată la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Insuficienţa renală: Analiza datelor concentraţiilor plasmatice de la pacienţii din studiile clinice, indică faptul că nu este afectat într-un mod relevant clinic clearance-ul enfuvirtide la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Într-un studiu asupra insuficienţei renale, ASC a enfuvirtide a crescut în medie cu 43-62% la pacienţii cu insuficienţă renală severă sau cu boală renală în stadiu terminal, comparativ cu pacienţii cu funcţie renală normală. Hemodializa nu modifică semnificativ clearance-ul enfuvirtide. Mai puţin de 13% din doză a fost eliminată în timpul dializei. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu afectarea funcţiei renale.

Vârstnici: Farmacocinetica enfuvirtidei la pacienţii vârstnici peste 65 de ani nu a fost studiată în mod oficial.

Sex şi Greutate: Analiza datelor legate de concentraţia plasmatică la pacienţii din studiile clinice indică faptul că, la femei, clearance-ul enfuvirtidei este cu 20 % mai scăzut decât la bărbaţi, indiferent de greutate şi clearance-ul enfuvirtidei creşte cu creşterea greutăţii indiferent de sex (cu 20 % mai mare la 100 kg şi cu 20 % mai mic la 40 kg faţă de un pacient cu greutatea de referinţă de 70 kg). Totuşi, aceste modificări nu sunt statistic semnificative şi nu este necesară ajustarea dozei.

Rasa: Analiza datelor legate de concentraţia plasmatică la pacienţii din studiile clinice indică faptul că, clearance-ul enfuvirtide nu este diferit la afro-americani comparativ cu caucazieni. Alte studii de farmacocinetică nu sugerează diferenţe între asiatici şi caucazieni după ajustarea expunerii în funcţie de greutate.

Pacienţi pediatrici: Farmacocinetica enfuvirtidei a fost studiată la 37 pacienţi pediatrici. O doză de 2 mg/kg de două ori pe zi (maxim 90 mg de doua ori pe zi) determină concentraţii plasmatice de enfuvirtide similare celor obţinute la pacienţii adulţi cărora li se administrează doze de 90 mg de două ori pe zi. La 25 pacienţi pediatrici cu vârsta între 5 şi 16 ani şi cărora li s-a administrat doza de 2 mg/kg de două ori pe zi, în braţul superior, coapsa anterioara sau abdomen, media ASC la starea de echilibru a fost de 54,3 ± 23,5 μg*h/ml, Cmax a fost de 6,14 ± 2,48 μg/ml şi Cinaintea dozei urmatoare a fost 2,93 ± 1,55 μg/ml.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu evidenţiază risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale de siguranţă, de toxicitate după doze repetate, de genotoxicitate şi dezvoltarea embrionară tardivă. Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate de lungă durată la animale.

Studiile la cobai indică un potenţial al enfuvirtide de a determina hipersensibilitate de contact întârziată. În modelele la şobolan privind rezistenţa faţă de infecţia gripală, s-a observat afectarea producerii de IFN-γ. Rezistenţa la gripăşi infecţia cu streptococ la şobolani a fost numai uşor compromisă. Nu se cunoaşte relevanţa clinică a acestor constatări.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Pulbere Carbonat de sodiu Manitol Acid clorhidric Hidroxid de sodiu

Solvent Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Pulbere 3 ani

Solvent 3 ani

Perioada de valabilitate după reconstituire După reconstituire: A se păstra la frigider (2oC - 8oC). Stabilitatea chimicăşi fizică după reconstituire, a fost demonstrată timp de 48 de ore la 5oC, protejat de lumină. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioada şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare constituie responsibilitatea utilizatorului şi nu ar trebuie să fie mai mult de 24 ore la temperaturi cuprinse între 2oC şi 8oC, decât dacă reconstituirea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Pulbere A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite vezi pct. 6.3.

SolvenNu sunt necesare condiţii speciale de păstrare. t

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere Flaconul: flacon de 3 ml, din sticlă incoloră de tip 1 Dispozitiv de inchidere: dop de cauciuc (fără latex) pentru pulbere liofilizată

Sigiliul: capsa de aluminiu cu sigiliu flip-off
Solvent
Flaconul: flacon de 2 ml, din sticlă incoloră de tip 1

Dispozitiv de inchidere: dop de cauciuc (fără latex) Sigiliul: capsa de aluminiu cu sigiliu flip-off

Mărimea ambalajului

Cutia 1 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane solvent 60 seringi de 3 ml 60 seringi de 1 ml 180 tampoane cu alcool

Cutia 2 60 flacoane pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane solvent

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Înainte de prima utilizare pacienţii trebuie instruiţi de către o persoană calificată despre utilizarea şi administrarea Fuzeon.

Fuzeon trebuie reconstituit cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile. Pacienţii trebuie instruiţi să adauge apa pentru preparate injectabile şi apoi să bată uşor cu buricul degetelor în flacon până când pulberea începe să se dizolve. Nu trebuie să agite flaconul şi nici să-l întoarcă cu capul în jos – aceasta va determina formarea unei cantităţi excesive de spumă. După ce pulberea începe să se dizolve, se poate lăsa flaconul deoparte pentru a permite dizolvarea completă a pulberii. Dizolvarea pulberii poate să dureze până la 45 minute. Pacientul poate roti uşor flaconul între palme după adăugarea apei pentru preparate injectabile până la dizolvarea completăşi aceasta poate reduce timpul până la dizolvarea completă a pulberii. Înainte ca soluţia să fie extrasă pentru utilizare, pacientul trebuie să inspecteze vizual flaconul pentru a se asigura că pulberea este complet dizolvatăşi că soluţia rezultată este limpede fără bule sau particule solide. Dacă există particule solide, flaconul nu trebuie utilizat şi trebuie aruncat sau înapoiat farmaciei.

Flaconul de solvent conţine 2 ml apă pentru preparate injectabile, din care se extrag 1,1 ml pentru reconstituirea pulberii. Pacientul trebuie instruit să arunce restul de solvent din flacon.

Fuzeon nu conţine conservanţi. Odată reconstituită, soluţia trebuie injectată imediat. Dacă soluţia reconstituită nu poate fi injectată imediat, trebuie păstrată la frigider până la administrare şi utilizată în decurs de 24 ore. Soluţia păstrată la frigider trebuie adusă la temperatura camerei înainte de injectare.

1 ml din soluţia reconstituită trebuie injectat subcutanat în braţul superior, abdomen sau partea anterioară a coapsei. Injectarea trebuie să se facă într-un loc diferit de injectarea precedentăşi unde nu există reacţie la locul injectării. Un flacon este destinat unei singure utilizări; cantităţile neutilizate trebuie aruncate.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/001-002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 mai 2003 Data ultimei reînnoirii a autorizaţiei: zz-ll-aa

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu /.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. Fiecare ml de soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. Pulbere liofilizată de culoare albă până la aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Fuzeon este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV-1 cărora li s-au administrat tratamente cu regimuri conţinând cel puţin un medicament din fiecare dintre clasele de medicamente antiretrovirale următoare: inhibitori de protează, inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptazăşi inhibitori nucleozidici de reverstranscriptazăşi la care aceste tratamente au eşuat, sau pentru tratamentul pacienţilor care manifestă intoleranţă la regimurile de tratament enumerate anterior (vezi pct. 5.1).

În decizia asupra iniţierii unei noi scheme terapeutice pentru pacienţii la care un regim antiretroviral anterior a eşuat, trebuie acordată o atenţie deosebită istoricului tratamentului pentru fiecare pacient în parte şi tipurilor de mutaţii asociate diferitelor medicamente. Se recomandă, atunci când este posibil, testarea rezistenţei la medicament (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Fuzeon trebuie prescris de către medici care au experienţă în tratamentul infecţiei HIV.

Fuzeon este destinat numai administrării prin injectare subcutanată.

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta ≥ 16 ani: Doza recomandată de Fuzeon este de 90 mg, de două ori pe zi, injectat subcutanat în partea superioara a braţului, în zona anterioară a coapsei sau abdomen.

Vârstnici: Nu există experienţă la pacienţii cu vârsta > 65 de ani.

Copii cu vârsta ≥ 6 ani şi adolescenţi: Experienţa la copii este limitată (vezi pct. 5.2). În studiile clinice a fost utilizată schema de administrare prezentată în tabelul 1 de mai jos.

Tabelul 1 : Doze pediatrice

Greutatea (kg) Doza pentru o injectare, schema cu două administrări pe zi (bid) (mg/doza) Volumul de injectare (90 mg enfuvirtide pe ml)
11,0 până la 15,5 27 0,3 ml
15,6 până la 20,0 36 0,4 ml
20,1 până la 24,5 45 0,5 ml
24,6 până la 29,0 54 0,6 ml
29,1 până la 33,5 63 0,7 ml
33,6 până la 38,0 72 0,8 ml
38,1 până la 42,5 81 0,9 ml
≥42,6 90 1,0 ml

Fuzeon nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 6 ani datorită datelor insuficiente despre siguranţă şi eficacitate (vezi pct. 5.2).

Insuficienţa renală: Nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală, inclusiv cei care primesc dializă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţa hepatică: Nu sunt disponibile date pentru stabilirea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Fuzeon trebuie administrat ca parte a unui regim combinat. Se recomandă citirea rezumatelor caracteristicilor produsului şi pentru celelalte medicamente antiretrovirale utilizate în asociere. Similar altor antiretrovirale, enfuvirtide trebuie asociat în mod optim cu antiretrovirale la care este sensibil virusul cu care este infectat pacientul (vezi pct. 5.1).

Pacienţii trebuie atentionaţi că terapiile antiretrovirale, incluzând enfuvirtide, nu au dovedit că previn riscul transmiterii HIV altor persoane, prin contact sexual sau prin contaminarea sângelui. Aceşti pacienţi trebuie să continue utilizarea măsurilor de precauţie corespunzătoare. Pacienţii trebuie, de asemenea, informaţi că Fuzeon nu vindecă infecţia HIV.

Studiile efectuate la animale au arătat că enfurvitide poate afecta anumite funcţii ale sistemului imunitar (vezi pct. 5.3).La pacienţii trataţi cu Fuzeon s-a înregistrat o rată mai mare a incidenţei unor infecţii bacteriene, cel mai frecvent o rată crescută a incidenţei pneumoniei. Pacienţii trebuie monitorizaţi îndeaproape pentru semnele şi simptomele de pneumonie (vezi pct. 4.8).

Reacţiile de hipersensibilitate au fost, în mod ocazional, asociate cu terapia cu enfuvirtide şi, în cazuri rare, reacţiile de hipersensibilitate s-au repetat la readministrarea produsului. Reacţiile de hipersensibilitate au inclus erupţii cutanate tanzitorii, febră, greaţă şi vărsături, frison, rigiditate, hipotensiune arterialăşi valori crescute ale transaminazelor în combinaţii variate şi, posibil, reacţii imune primare, complexe, detresă respiratorie şi glomerulonefrită. Pacienţii care manifestă semne/simptome de reacţie de hipersensibilitate sistemică trebuie să întrerupă tratamentul cu enfuvirtide şi trebuie imediat să solicite asistenţă medicală. Terapia cu enfuvirtide nu trebuie reîncepută după manifestarea unor simptome şi semne sistemice compatibile cu reacţii de hipersensibilitate considerate a fi determinate de enfuvirtide. Nu au fost identificaţi factorii de risc predictivi pentru apariţia sau severitatea hipersensibilităţii la enfuvirtide.

Boli hepatice: Siguranţa şi eficacitatea enfuvirtide nu au fost studiate în mod specific la pacienţii cu tulburări hepatice existente semnificative. Pacienţii cu hepatită cronică B şi C trataţi cu terapie antiretrovirală prezintă un risc crescut pentru reacţii adverse hepatice severe şi potenţial letale. Câţiva pacienţi incluşi în studiile clinice de faza III erau co-infectaţi cu virus hepatic B/C. La aceştia, introducerea în terapie a Fuzeon nu a crescut incidenţa evenimentelor hepatice. În caz de terapie antivirală concomitentă pentru hepatita B sau C, se recomandă studierea informaţiilor relevante din rezumatul caracteristicilor produsului pentru medicamentele respective.

Administrarea de Fuzeon la pacienţii non-infectaţi HIV-1 poate induce formarea de anticorpi antienfuvirtide care reacţionează încrucişat cu gp41 HIV. Aceasta poate determina teste HIV fals pozitive, la determinarea prin testul ELISA anti-HIV.

Nu există experienţă la pacienţii cu funcţie hepatică redusă. Datele sunt limitate la pacienţii cu insuficienţă renală moderată până la severăşi la pacienţii menţinuţi pe dializă. Fuzeon trebuie utilizat cu precauţie la aceste grupuri populaţionale (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Sindromul de reactivare imună: La pacienţii infectaţi HIV cu imunodeficienţă severă în momentul instaurării terapiei combinate antiretrovirale (TCA), o reacţie inflamatorie la patogeni asimptomatici sau reziduali oportunistici poate să aparăşi să determine o stare clinică gravă sau să agravezesimptomele. În mod obişnuit acest tip de reacţii au fost observate în primele câteva săptămâni sau luni de la iniţierea TCA. Exemple relevante au fost retinite cu citomegalovirus, infecţii focale sau generalizate cu mycobacterii şi pneumonie cu Pneumocisis Carinii. Trebuie evaluate orice simptome inflamatorii şi în caz de necesitate instituit tratamentul.

Osteonecroză: Cu toate că etiologia este considerată a fi multifactorială (incluzând utilizarea de corticosteroizi, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut), s-au raportat cazuri de osteonecroză mai ales la pacienţii cu boală HIV avansatăşi/sau expunere îndelungată la terapie combinată antiretrovirală (TARC). Pacienţii trebuie îndrumaţi să ceară sfatul medicului în cazul în care prezintă artralgii, redoare articulară sau dificultate la mişcare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

S-au efectuat studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Nu sunt de aşteptat interacţiuni farmacocinetice semnificative între enfuvirtide şi medicamentele metabolizate de enzimele CYP450, administrate concomitent.

Influenţa enfuvirtide asupra metabolizării medicamenelor administrate concomitent: Într-un studiu in vivo, asupra metabolismului la om, enfuvirtide, administrat la doza recomandata de 90 mg, de două ori pe zi, nu a inhibat metabolizarea substraturilor pe cale CYP3A4 (dapsona), CYP2D6 (debrisoquina), CYP1A2 (cafeina), CYP2C19 (mefenitoina) şi CYP2E1(clorzoxazona).

Influenţa medicamentelor administrate concomitent asupra metabolizării enfuvirtide: În studii diferite de interacţiune farmacocinetică, administrarea concomitentă de ritonavir (inhibitor puternic CYP3A4) sau saquinavir în combinaţie cu o doză de ritonavir care să amplifice efectul saquinavirului sau rifampicina (inductor puternic CYP3A4) nu a determinat modificări semnificative clinic ale farmacocineticii enfuvirtide.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există studii adecvate şi controlate la gravide. Studiile la animale nu au indicat efecte nocive asupra dezvoltării fătului. Enfuvirtide trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potenţial justifică riscul potenţial pentru făt.

Nu se ştie dacă enfuvirtide este excretat în laptele matern uman. Mamele trebuie instruite să nu alăpteze dacă sunt tratate cu enfuvirtide, datorită posibilităţii transmiterii HIV şi a apariţiei oricărei reacţii adverse la sugar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nu există dovezi că enfuvirtide poate modifica capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, cu toate acestea, trebuie luat în considerare profilul de reacţii adverse al enfuvirtide (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Datele de siguranţă se referă în special la datele combinate, din 48 săptămâni, din studiile TORO 1 şi TORO 2 (vezi pct. 5.1). Rezultatele de siguranţă sunt prezentate ca număr de pacienţi cu o reacţie adversă la 100 pacient-ani expunere (cu excepţia reacţiilor la locul injectării).

Reacţii la locul injectării

Reacţii la locul injectării (RLI) au fost cele mai frecvent raportate reacţii adverse şi au apărut la 98 % din pacienţi (Tabelul 2). Marea majoritate a RLI au apărut în cursul primei săptămâni de administrare a Fuzeon şi au fost asociate cu durere uşoară până la moderată sau disconfort la locul injectării fără limitarea activităţilor uzuale. Severitatea durerii sau disconfortului nu au crescut cu durata tratamentului. Semnele şi simptomele care caracterizează, în general, reacţiile la locul injectării au durat 7 zile sau mai puţin. Infecţiile la locul injectării (incluzând abcese şi celulită) au apărut la 1,5 % dintre pacienţi.

Tabelul 2: Rezumatul semnelor/simptomelor individuale care caracterizează reacţiile la locul injectării în studiile TORO1 şi TORO 2 combinate (% din pacienţi)

n = 663
Rata de întrerupere a tratamentului din cauza ISRs 4 %
Tipul de reacţie Fuzeon + tratament optimizat de fond (Optimised backgrounda OB) % Evenimente conţinând reacţii de grad 3 % Evenimente conţinând reacţii de grad 4
Durere/disconfort 96,1 % 11,0 %b 0 %b
Eritem 90,8 % 23,8 %c 10,5 %c
Induraţie 90,2 % 43,5 %d 19,4 %d
Noduli şi chisturi 80,4 % 29,1 %e 0,2 %e
Prurit 65,2 % 3,9 %f NA
Echimoze 51,9 % 8,7 %g 4,7 %g

aOrice grad de severitate

bGradul 3 = dureri severe care necesită tratament cu analgezice (sau narcotice analgezice pentru o perioadă≤ 72 ore) şi/sau cu limitarea activităţilor uzuale; Gradul 4 = dureri severe necesitând spitalizare sau prelungirea spitalizării, determinând deces sau invaliditate/incapacitate (persistente sau semnificative) sau care pun viaţa în pericol, sau semnificative medical.

cGradul 3 = diametrul mediu ≥50 mm dar < 85 mm; Gradul 4 = diametrul mediu ≥85 mm dGradul 3 = diametrul mediu ≥25 mm dar < 50 mm; Gradul 4= diametrul mediu ≥50 mm eGradul 3 = ≥3 cm; Gradul 4 = cu drenare fGradul 3 = refractar la tratamentul topic sau necesitând tratament oral sau parenteral; Gradul 4 = nedefinit gGradul 3 = > 3 cmdar ≤ 5 cm; Gradul 4 = > 5 cm

Alte reacţii adverse

Adăugarea Fuzeon la terapia antiretrovirală de fond nu a crescut, în general, frecvenţa sau severitatea celor mai multe reacţii adverse. Cele mai frecvent raportate evenimente adverse care au apărut în studiile TORO 1 şi TORO 2 au fost diareea (38 pacienţi comparativ cu 73 cu un eveniment la 100 pacient-ani pentru Fuzeon + tratament optimizat de fond (OB) comparativ cu OB) şi greaţa (27 pacienţi comparativ cu 50 cu un eveniment la 100 pacient-ani pentru Fuzeon + OB comparativ cu OB).

Urmatoarea listă prezintă evenimentele observate cu o rată mai mare în rândul pacienţilor cărora li s-au administrat Fuzeon + OB faţă de pacienţii cărora li s-a administrat doar OB, cu o creştere a expunerii ajustată de cel puţin 2 pacienţi cu un eveniment per 100 pacient-ani. Aceste evenimente au fost ulterior împărţite în funcţie de estimarea frecvenţei („foarte frecvente” (≥1/10) şi „frecvente” (≥1/100, <1/10). O creştere semnificativ statistică a fost observată pentru pneumonie şi limfadenopatie. Cele mai multe reacţii adverse au fost de intensitate uşoară până la moderată.

Infecţii şi infestări Frecvente: -sinuzită, papilom cutanat, gripă, pneumonii, infecţii ale urechii.

Tulburări hematologice şi limfatice Frecvente: -limfoadenopatie

Tulburări metabolice şi de nutriţie Frecvente: -scăderea apetitului, anorexie, hipertrigliceridemie, diabet zaharat.

Tulburări psihice Frecvente: - anxietate, coşmaruri, iritabilitate.

Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente: -neuropatie periferică Frecvente: -hipoestezie, tulburări ale atenţiei, tremor.

Tulburări oculare Frecvente: -conjunctivită.

Tulburări acustice şi vestibulare Frecvente: -vertij.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvente: - congestie nazală.

Tulburări gastro-intestinale Frecvente: - pancreatită, boala de reflux gastro-esofagian.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Frecvente: piele uscată, eczemă seboreică, eritem, acnee

Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osos Frecvente: -mialgii.

Tulburări renale şi ale căilor urinare Frecvente: -calculi renali.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Frecvente: - sindrom asemănător infecţiei cu virus gripal, slăbiciune.

Investigaţii diagnostice Foarte frecvente: scădere în greutate. Frecvente: - creşterea trigliceridelor serice, prezenţa hematuriei.

În plus a fost un număr mic de reacţii de hipersensibilitate atribuite enfuvirtide şi în unele cazuri reapariţia lor a avut loc la readministrarea medicamentului (vezi pct. 4.4).

La pacienţii infectaţi cu HIV cu imunodeficienţă severă în momentul instaurării terapiei combinate antiretrovirale (TCA), poate apare o reacţie inflamatorie la patogeni asimptomatici sau oportunişti reziduali (vezi pct. 4.4).

S-au raportat cazuri de osteonecroză, mai ales la pacienţii cu factori generali de risc dovediţi, boală HIV avansată sau după expunere îndelungată la terapia combinată antiretrovirală (TARC). Frecvenţa acestora este necunoscută (vezi pct. 4.4).

Modificări ale parametrilor de laborator

Majoritatea pacienţilor nu au avut modificări ale gradelor de toxicitate ale oricărui parametru în timpul studiului cu excepţia celor prezentate în tabelul 3. Din săptămâna 48, eozinofilia [mai mare decât limitasuperioară a valorilor normalului de > 0,7 x 109/l] a apărut la pacienţii trataţi cu Fuzeon într-o rată mai mare (12,4 pacienţi cu evenimente adverse la 100 pacient-ani) în comparaţie cu OB (5,6 pacienţi cu evenimente la 100 pacient-ani). Când s-a utilizat un prag mai înalt pentru eozinofilie (≥1,4 x 109/l), rata de expunere ajustată a pacienţilor cu eozinofilie a fost egală în ambele grupuri (1,8 pacienţi cu un eveniment la 100 pacient-ani).

Tabelul 3: Expunerea ajustată la anormalităţi de laborator de Grad 3 şi 4 în rândul pacienţilor

trataţi cu Fuzeon + OB şi regim OB unic, raportate la mai mult de 2 pacienţi cu un

eveniment la 100 pacient-ani

Gradarea Parametrilor de laborator Fuzeon+ regim OB La 100 pacient - ani Doar regim OB La 100 pacient -ani
n (Expunerea totală-pacient-ani) 663 (557,0) 334 (162,1)
ALAT
Gr. 3 (>5-10 x ULN) Gr. 4 (>10 x ULN) 4,8 1,4 4,3 1,2
Hemoglobina
Gr. 3 (6,5-7,9 g/dL) Gr. 4 (<6,5 g/dL) 2,0 0,7 1,9 1,2
Creatinin fosfokinaza
Gr. 3 (>5-10 x ULN) Gr. 4 (>10 x ULN) 8,3 3,1 8,0 8,6

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. Cea mai mare doză administrată la 12 pacienţi într-un studiu clinic a fost de 180 mg ca doză unică, subcutanat. Aceşti pacienţi nu au manifestat nici o reacţie adveră care nu a fost observată la administrarea dozei recomandate. Într-un studiu denumit Program de Acces Rapid, un pacient şi-a administrat o doză de 180 mg Fuzeon o singură dată. El nu a experimentat nici o reacţie adversă.

Nu există antidot specific pentru supradozajul de enfuvirtide. Tratamentul supradozajului trebuie să fie constituit din măsuri generale de suport.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte antivirale, cod ATC: J05AX07

Mecanismul de acţiune: Enfuvirtide face parte din clasa terapeutică numită inhibitori de fuziune. Este un inhibitor al rearanjării structurale a gp41 HIV-1 şi funcţionează prin legarea extracelulară specifică de această proteină virală, blocând astfel fuziunea dintre membrana celulei virale şi membrana celulei ţintă, prevenind intrarea ARN-ului viral în celula ţintă.

Activitatea antiviral: Sensibilitatea la enfuvirtide a 612 recombinante HIV conţinând gene env din probe de ARN HIV recoltate iniţial de la pacienţi, în studii de faza III, a determinat o medie geometrică ECă 50 de 0,259 μg/ml (medie geometrică + 2DS = 1,96 μg/ml) într-o evaluare a unui fenotip recombinant HIV. Enfuvirtide inhibă, de asemenea, fuziunea intercelulară la nivelul anvelopei HIV-1. Studiile asupra combinaţiei enfuvirtide şi componenţii reprezentativi ai variatelor clase de in vitroantiretrovirale, au arătat activitate antivirală aditivă până la sinergicăşi o absenţă a antagonismului. Relaţia între sensibilitatea in vitro a HIV-1 la enfuvirtide şi inhibiţia replicarii HIV-1 la om nu s-a stabilit încă.

Rezistenţa la medicamente antiretrovirale: Supresia virală incompletă poate duce la dezvoltarea de rezistenţă, la una sau mai multe componente ale regimului medicamentos.

Rezistenţa in vitro la enfuvirtide: In vitro, s-au selectat izolate HIV-1 cu sensibilitate redusă la enfuvirtide care prezentau substituţii ale aminioacizilor (aa) 36-38 din ectodomeniul gp41. Aceste substituţii au fost corelate cu nivele diferite de reducere a sensibilităţii la enfuvirtide a HIV conţinând mutaţii punctiforme.

Rezistenţa in vivo la enfuvirtide: În studiile clinice de faza III, recombinante HIV, conţinând gene env din probele de ARN HIV recoltate până în săptămâna 24, de la 187 pacienţi au arătat o reducere a sensibilităţii la enfuvirtide de mai mult de 4 ori, în comparaţie cu probele corespunzătoare recoltate înainte de tratament. Dintre acestea, 185 (98,9 %) gene env prezentau substituţii în regiunile aa 36-45 ale gp41. Substituţiile observate ca fiind într-o frecvenţă în descreştere, au fost în poziţiile aa 38, 43, 36, 40, 42 şi 45. Substituţii singulare specifice la aceste regiuni ale gp41 au determinat fiecare o gamă de descreşteri în sensibilitatea recombinantelor virale la enfuvirtide în comparaţie cu punctul de plecare. Modificările mediei geometrice sunt cuprinse între de 15,2 ori pentru V38M şi de 41,6 ori pentru V38A. Nu au fost suficiente exemple de substituţii multiple pentru a determina orice model valabil de substituţie sau efectul acestora asupra susceptibilităţii virale la enfuvirtide. Relaţia acestor substituţii cu eficienţă in vivo a enfuvirtide nu a fost stabilită. Descreşterea sensibilităţii virale a fost corelată cu gradul de rezistenţă la terapia de fond pre-existentă (vezi tabelul 5).

Rezistenţa încrucişată: Datorităţintei sale virale noi, enfuvirtide este activ în mod egal in vitro atât asupra tipului-sălbatic de laborator şi a izolatelor clinice cât şi asupra acelora cu rezistenţă la alte 1, 2 sau 3 clase de antiretrovirale (inhibitori nucleozidici de reverstranscriptază, inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptazăşi inhibitori de protează). Invers, nu se aşteaptă ca mutaţiile aa 36-45 ai gp41 care determină rezistenţa la enfuvirtide, să determine rezistenţă încrucişată la alte clase de antiretrovirale.

Date clinice de farmacodinamie

Studii la pacienţi la care a fost experimentat tratamentul cu antiretrovirale: Activitatea clinică a Fuzeon (în asociere cu alte medicamente antiretrovirale) asupra nivelurilor plasmatice de ARN HIV şi a numărului de celule CD4 a fost studiată în două studii randomizate, multicentrice, controlate (TORO 1 şi TORO 2) cu Fuzeon administrat timp de 48 săptămâni. Populaţia în intenţie de tratament a fost reprezentată de 995 pacienţi. Demografia pacienţilor trataţi cu Fuzeon + OB sau regim OB simplu include la iniţiere valori medii pentru ARN HIV1 de 5,2 log10 copii/ml respectiv 5,1 log10 copii/ml şi valori medii la iniţiere pentru CD4 de 88 celule/mm3 respectiv 97 celule/mm3. Pacienţii au avut anterior studiului o expunere mediană la 12 antiretrovirale pe o durata medie de 7 ani. Tuturor pacienţilor li s-a administrat regim terapeutic optimizat (OB) constituit din 3 până la 5 medicamente antiretrovirale selectate pe baza istoriei tratamentului anterior al pacientului, ca şi pe baza măsurării la iniţiere a rezistenţei virale genotipice şi fenotipice.

Proporţia pacienţilor care au atins o încărcătură virală < 400 copii/ml în săptămâna 48 a fost de 30,4 % în rândul pacienţilor cu Fuzeon + OB comparativ cu 12 % în rândul pacienţilor cărora li s-a admisnistrat doar OB. Creşterea medie a numărului de celule CD4 a fost mai mare la pacienţii cu Fuzeon + regim OB decât la pacienţii doar cu regim OB (a se vedea tabelul 4).

Tabelul 4 Rezultate ale tratamentului randomizat în săptămâna 48 (Studiile reunite TORO1 şi TORO 2, populaţia în intenţie de tratament=ITT)

Rezultate Fuzeon +OB 90 mg bid (N=661) OB (N=334) Diferenţa de tratament Interval încredere95 % valoarea p
HIV-1 ARN -1,48 -0,63 LSM -1,073, <.0001
Rezultate Fuzeon +OB 90 mg bid (N=661) OB (N=334) Diferenţa de tratament Interval încredere95 % valoarea p
Log schimbări faţă de momentul iniţial (log10 copii/ml)* -0,85 0,628
Număr celule CD4+ Schimbări faţă de momentul iniţial (celule/mm3)# +91 +45 LSM 46,4 25,1, 67,8 <.0001
HIV ARN >1 log sub valoarea iniţială ** 247 (37,4 %) 57 (17,1 %) Odds Ratio 3,02 2,16, 4,20 <.0001
HIV ARN <400 copii/ml** 201 (30,4 %) 40 (12,0 %) Odds Ratio 3,45 2,36, 5,06 <.0001
HIV ARN <50 copii/ml** 121 (18,3 %) 26 (7,8 %) Odds Ratio 2,77 1,76, 4,37 <.0001
Întrerupere din cauza reacţiilor adverse /boli intercurente/modificări de laborator† 9 % 11 %
Întrerupere din cauza reacţiilor la locul de injectare † 4 % N/A
Întrerupere din alte motive †φ§ 13 % 25 %

* Încărcătura virală la săptămâna 48, pentru subiecţii care au fost pierduţi din studiu, au înterupt terapia, sau au experimentat eşec virologic, înlocuite la ultima observatie (LOCF), aşa cum rezultă din datele cumulate din TORO 1 şi TORO 2 din populaţia ITT.

# Ultima valoare determinată în avans ** M-H test: Întrerupere sau eşec virologic considerat ca eşec terapeutic

Procentaj bazat pe populaţia Fuzeon + terapie anterioară (N=663) şi terapie anterioară (N=334). Numitor pentru pacienţii la care

nu au fost efectuate modificări: N=112 φ La decizia investigatorului.§ Include întreruperile prin pierderea din studiu, refuzul tratmentului, şi alte cauze.

Terapia cu Fuzeon + OB a fost asociata cu o proporţie mai mare de pacienţi care au atins nivelul de < 400 copii/ml (sau < 50 copii/ml) din toate subgrupele în funcţie de valorile CD4 iniţiale, ARN HIV-1 iniţial, numărul de antiretrovirale utilizate anterior (antiretrovirale=ARV) sau numărul de ARV active în cadrul regimului OB. Cu toate acestea, subiecţii cu număr iniţial de CD4 >100 celule/mm3, cu valori iniţiale ARN HIV-1 <5,0 log10 copii/ml, ≤10 înainte de ARV, şi/sau alte ARV active în regimul lor OB au fost mai predispuşi să atingă o valoare HIV-1 ARN de < 400 copii/ml (sau <50 copii/ml) pentru fiecare tip de tratament (vezi Tabel 5).

Table 5 Proporţia pacienţilor care au atins nivelul de < 400 copii/ml şi < 50 copii/ml în săptămâna 48 pe subgrupuri (cumulată din TORO 1 and TORO 2 la ITT)

Subgrupuri ARN HIV-1 < 400 copii/ml ARN HIV-1 < 50 copii/ml
Fuzeon + OB 90 mg 2x /zi (N=661) OB (N=334) Fuzeon + OB 90 mg 2x/zi (N=661) OB (N=334)
BL ARN HIV-1 < 5,0 log10 1 copii/ml 118/269 (43,9 %) 26/144 (18,1 %) 77/269 (28,6 %) 18/144 (12,5 %)
BL ARN HIV-1 ≥ 5,0 log10 1 copii/ml 83/392 (21,2 %) 14/190 (7,4 %) 44/392 (11,2 %) 8/190 (4,2 %)
Totalul ARVs anterioare ≤ 101 100/215 (46,5 %) 29/120 (24,2 %) 64/215 (29,8 %) 19/120 (15,8 %)
Totalul ARVs 101/446 11/214 57/446 7/214
Subgrupuri ARN HIV-1 < 400 copii/ml ARN HIV-1 < 50 copii/ml
Fuzeon + OB 90 mg 2x /zi (N=661) OB (N=334) Fuzeon + OB 90 mg 2x/zi (N=661) OB (N=334)
anterioare > 101 (22,6 %) (5,1 %) (12,8 %) (3,3 %)
0 ARV active în antecedente1,2 9/112 (8,0 %) 0/53 (0 %) 4/112 (3,5 %) 0/53 (0 %)
1 ARV active în antecedente1,2 56/194 (28,9 %) 7/95 (7,4 %) 34/194 (17,5 %) 3/95 (3,2 %)
≥2 ARV active în antecedente 1,2 130/344 (37,8 %) 32/183 (17,5 %) 77/334 (22,4 %) 22/183 (12,0 %)

1întrerupere din cauza eşecului virologic considerat ca eşec terapeutic 2Bazat pe scorul GSS

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale enfuvirtidei au fost evaluate la pacienţi adulţi şi pediatrici infectaţi HIV-1.

Absorbţie: Biodisponibilitatea absolută după administrarea subcutanată a enfuvirtidei, 90 mg, la nivelul abdomenului a fost de 84,3 ± 15,5 %. Cmax mediu (± DS) a fost de 4,59 ± 1,5 μg/ml, ASC a fost de 55,8 ± 12,1 μg*h/ml. Absorbţia după administrarea subcutanată a enfuvirtidei este proporţională cu doza administrată, în intervalul 45 până la 180 mg. Absorbţia după administrarea subcutanată a unei doze de 90 mg este comparabilă la injectarea în abdomen, coapsă sau braţ. În patru studii diferite (N=9 până la 12) valoare medie a concentraţiilor plasmatice de echilibru înainte de doza următoare a fost cuprinsă în intervalul 2,6 până la 3,4 μg/ml.

Distribuţie: Volumul de distribuţie la starea de echilibru după administrarea intravenoasă a unei doze de 90 mg enfuvirtide a fost de 5,5 ± 1,1 1itri. Enfuvirtide se leagă în proporţie de 92 % de proteinele plasmatice în plasma infectată HIV într-un interval al concentraţiei plasmatice de 2 până la 10 μg/ml. Se leagă predominant de albuminăşi, într-o mai mică măsură, de α-1 glicoproteina acidă. În studiile in vitro, enfuvirtide nu a fost deplasat de pe situsurile de legare de către alte medicamente şi nici enfuvirtide nu a deplasat alte medicamente de pe locurile lor de legare. La pacienţii cu HIV, concentraţiile de enfuvirtide din lichidul cefalorahidian au fost raportate ca fiind neglijabile.

Metabolizare: Fiind o peptidă, este de aşteptat ca enfuvirtide să fie catabolizat la aminoacizii săi constituenţi, cu reciclare ulterioară a aminoacizilor în organism. Studiile in vitro asupra microzomilor umani şi studiile in vivo indică faptul că enfuvirtide nu este un inhibitor al sistemului enzimatic CYP450. În studiile in vitro asupra microzomilor şi hepatocitelor umane, hidroliza grupului amido a amino-acidului terminal C, fenilalanina a determinat apariţia unui metabolit de-amidat şi formarea acestui metabolit nu este dependentă de NADPH. Acest metabolit este detectat în plasma umană după administrarea de enfuvirtide, cu o ASC cuprinsă între 2,4 până la 15 % din ASC a enfuvirtide.

Eliminarea: Clearance-ul enfuvirtidei după administrarea intravenoasă de 90 mg a fost de 1,4 ± 0,28 l/h şi timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de 3,2 ± 0,42 h. După administrarea subcutanată a 90 mg enfuvirtide timpul de înjumătăţire plasmatică este de 3,8 ± 0,6 h. Nu au fost efectuate la om studii de echilibru de masă pentru determinarea căilor de eliminare a enfuvirtidei.

Insuficienţa hepatică: Farmacocinetica enfuvirtidei nu a fost studiată la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Insuficienţa renală: Analiza datelor concentraţiilor plasmatice de la pacienţii din studiile clinice, indică faptul că nu este afectat într-un mod relevant clinic clearance-ul enfuvirtide la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Într-un studiu asupra insuficienţei renale, ASC a enfuvirtide a crescut în medie cu 43-62% la pacienţii cu insuficienţă renală severă sau cu boală renală în stadiu terminal, comparativ cu pacienţii cu funcţie renală normală. Hemodializa nu modifică semnificativ clearance-ul enfuvirtide. Mai puţin de 13% din doză a fost eliminată în timpul dializei. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu afectarea funcţiei renale.

Vârstnici: Farmacocinetica enfuvirtidei la pacienţii vârstnici peste 65 de ani nu a fost studiată în mod oficial.

Sex şi Greutate: Analiza datelor legate de concentraţia plasmatică la pacienţii din studiile clinice indică faptul că, la femei, clearance-ul enfuvirtidei este cu 20 % mai scăzut decât la bărbaţi, indiferent de greutate şi clearance-ul enfuvirtidei creşte cu creşterea greutăţii indiferent de sex (cu 20 % mai mare la 100 kg şi cu 20 % mai mic la 40 kg faţă de un pacient cu greutatea de referinţă de 70 kg). Totuşi, aceste modificări nu sunt statistic semnificative şi nu este necesară ajustarea dozei.

Rasa: Analiza datelor legate de concentraţia plasmatică la pacienţii din studiile clinice indică faptul că, clearance-ul enfuvirtidei nu este diferit la afro-americani comparativ cu caucazieni. Alte studii de farmacocinetică nu sugerează diferenţe între asiatici şi caucazieni după ajustarea expunerii în funcţie de greutate.

Pacienţi pediatrici: Farmacocinetica enfuvirtidei a fost studiată la 37 pacienţi pediatrici. O doză de 2 mg/kg de două ori pe zi (maxim 90 mg de doua ori pe zi) determină concentraţii plasmatice de enfuvirtide similare celor obţinute la pacienţii adulţi cărora li se administrează doze de 90 mg de două ori pe zi. La 25 pacienţi pediatrici cu vârsta între 5 şi 16 ani şi cărora li s-a administrat doza de 2 mg/kg de două ori pe zi, în braţul superior, coapsa anterioara sau abdomen, media ASC la starea de echilibru a fost de 54,3 ± 23,5 μg*h/ml, Cmax a fost de 6,14 ± 2,48 μg/ml şi Cinaintea dozei urmatoare a fost 2,93 ± 1,55 μg/ml.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu evidenţiază risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale de siguranţă, de toxicitate după doze repetate, de genotoxicitate şi dezvoltarea embrionară tardivă. Nu au fost efectuate studii de carcinogenitate de lungă durată la animale.

Studiile la cobai indică un potenţial al enfuvirtide de a determina hipersensibilitate de contact întârziată. În modelele pe şobolan privind rezistenţa faţă de infecţia gripală, a fost observată afectarea producerii de IFN-γ. Rezistenţa la gripăşi infecţia cu streptococ la şobolani a fost numai uşor compromisă. Nu se cunoaşte relevanţa clinică a acestor constatări.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere Carbonat de sodiu Manitol Acid clorhidric Hidroxid de sodiu

Solvent Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Perioada de valabilitate după reconstituire După reconstituire: A se păstra la frigider (2oC-8oC). Stabilitatea chimicăşi fizică după reconstituire, a fost demonstrată timp de 48 de ore la 5oC, protejat de lumină. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioada şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsibilitatea utilizatorului şi nu ar trebuie să fie mai mult de 24 ore la temperaturi cuprinse între 2oC şi 8oC, decât dacă reconstituirea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra flaconul în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină. Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flaconul: flacon de 3 ml, din sticlă incoloră de tip 1 Dispozitiv de inchidere: dop de cauciuc (fără latex) pentru pulbere liofilizată Sigiliul: capsa de aluminiu cu sigiliu flip-off

Mărimea ambalajului Fiecare cutie conţine 60 flacoane de Fuzeon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Înainte de prima utilizare pacienţii trebuie instruiţi de către o persoană calificată despre utilizarea şi administrarea Fuzeon.

Fuzeon trebuie reconstituit cu 1,1 ml apă pentru preparate injectabile. Pacienţii trebuie instruiţi să adauge apa pentru preparate injectabile şi apoi să bată uşor cu buricul degetelor în flacon până când pulberea începe să se dizolve. Nu trebuie să agite flaconul şi nici să-l întoarcă cu capul în jos – aceasta va determina formarea unei cantităţi excesive de spumă. După ce pulberea începe să se dizolve, se poate lăsa flaconul deoparte pentru a permite dizolvarea completă a pulberii. Dizolvarea pulberii poate să dureze până la 45 minute. Pacientul poate roti uşor flaconul între palme după adăugarea apei pentru preparate injectabile până la dizolvarea completăşi aceasta poate reduce timpul până la dizolvarea completă a pulberii. Înainte ca soluţia să fie extrasă pentru utilizare, pacientul trebuie să inspecteze vizual flaconul pentru a se asigura că pulberea este complet dizolvatăşi că soluţia rezultată este limpede fără bule sau particule solide. Dacă există particule solide, flaconul nu trebuie utilizat şi trebuie aruncat sau înapoiat farmaciei.

Fuzeon nu conţine conservanţi. Odată reconstituită, soluţia trebuie injectată imediat. Dacă soluţia reconstituită nu poate fi injectată imediat, trebuie păstrată la frigider până la administrare şi utilizată în decurs de 24 ore. Soluţia păstrată la frigider trebuie adusă la temperatura camerei înainte de injectare.

1 ml din soluţia reconstituită trebuie injectat subcutanat în braţul superior, abdomen sau partea anterioară a coapsei. Injectarea trebuie să se facă într-un loc diferit de injectarea precedentăşi unde nu există reacţie la locul injectării. Un flacon este destinat unei singure utilizări; cantităţile neutilizate trebuie aruncate.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 mai 2003 Data ultimei reînnoirii a autorizaţiei: zz-ll-aa

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu /.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei Roche Pharma AG, Emil-Barrell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen, Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI
 • ALTE CONDIŢII

Nu este cazul.

Deţinătorul acestei autorizaţii de punere pe piaţă va continua să depună RAPS-urile o dată pe an.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU AMBALAJUL 1

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare flacon cu pulbere conţine, de asemenea, carbonat de sodiu (anhidru), manitol, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric Fiecare flacon cu solvent conţine apă pentru preparate injectabile 2 ml

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Conţinutul cutiei: 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane cu solvent 60 seringi de 3 ml 60 seringi de 1 ml 180 tampoane cu alcool

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină După reconstituire a se păstra la frigider

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Apa pentru preparate injectabile rămasă în flaconul cu solvent, după extragerea celor 1,1 ml necesari pentru reconstituire, trebuie aruncată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR CUTIE PENTRU FLACOANELE DE FUZEON DIN AMBALAJUL 1

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare flacon conţine, de asemenea, carbonat de sodiu (anhidru), manitol, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină După reconstituire a se păstra la frigider

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI DE FUZEON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

108 mg enfuvirtide

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACOANELE CU APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE DIN AMBALAJUL 1

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Solvent pentru soluţie Apă pentru preparate injectabile

 1. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE
 2. LISTA EXCIPIENŢILOR
 3. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Solvent pentru administrare parenterală Cutia conţine 60 flacoane cu 2 ml apă pentru preparate injectabile

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Apa pentru preparate injectabile este destinată reconstituirii pulberii pentru soluţie injectabilă, Fuzeon 90 mg/ml pentru a obţine o soluţie pentru administrare subcutanată. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Apa pentru preparate injectabile rămasă în flaconul cu solvent, după extragerea celor 1,1 ml necesari pentru reconstituire, trebuie aruncată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI CU APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru soluţie Apă pentru preparate injectabile Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU AMBALAJUL 2

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare flacon cu pulbere conţine, de asemenea, carbonat de sodiu (anhidru), manitol, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric. Fiecare flacon cu solvent conţine apă pentru preparate injectabile 2 ml.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Conţinutul cutiei: 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane cu solvent

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină După reconstituire a se păstra la frigider

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Apa pentru preparate injectabile rămasă în flaconul cu solvent, după extragerea celor 1,1 ml necesari pentru reconstituire, trebuie aruncată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR CUTIE PENTRU FLACOANELE DE FUZEON DIN AMBALAJUL 2

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare flacon conţine, de asemenea, carbonat de sodiu (anhidru), manitol, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină După reconstituire a se păstra la frigider

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI DE FUZEON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

108 mg enfuvirtide

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE PENTRU FLACOANELE CU APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE DIN AMBALAJUL 2

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Apă pentru preparate injectabile

 1. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE
 2. LISTA EXCIPIENŢILOR
 3. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Solvent pentru administrare parenterală Cutia conţine 60 flacoane cu 2 ml apă pentru preparate injectabile

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Apa pentru preparate injectabile este destinată reconstituirii pulberii pentru soluţie injectabilă, Fuzeon 90 mg/ml pentru a obţine o soluţie pentru administrare subcutanată. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Apa pentru preparate injectabile rămasă în flaconul cu solvent, după extragerea celor 1,1 ml necesari pentru reconstituire, trebuie aruncată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI CU APĂ PENTRU PREPARATE INJECTABILE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Apă pentru preparate injectabile Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CARE CONŢINE NUMAI FLACOANE DE FUZEON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fuzeon 90 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Fiecare flacon cu pulbere conţine, de asemenea, carbonat de sodiu (anhidru), manitol, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă 60 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină După reconstituire a se păstra la frigider

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/252/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI DE FUZEON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă Enfuvirtide Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

108 mg enfuvirtide

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Fuzeon 90 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Enfuvirtide

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Fuzeon şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Fuzeon
 3. Cumsă utilizaţi Fuzeon
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Fuzeon
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE FUZEON ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este Fuzeon

Fuzeon inhibă pătrunderea virusului imunodeficienţei umane (HIV) în celulele din sânge atacate de HIV (numite CD4 sau celule T). Acţionează prin împiedicarea contactului între HIV şi membrana celulei ţintă. Aceasta înseamnă că HIV nu poate pătrunde în celulăşi deci nu se poate multiplica. Acest lucru se întâmplă pentru că HIV are nevoie de ADN-ul din celula gazdă pentru a se multiplica.

Când trebuie utilizat Fuzeon

Fuzeon este utilizat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale de către persoane infectate cu HIV, virusul care determină apariţia bolii SIDA. Medicul dumneavoastră v-a prescris Fuzeon pentru a vă ajuta în controlarea infecţiei HIV. Fuzeon nu vindecă infecţia HIV. Nu utilizaţi niciodată ace deja folosite şi nu le daţi altor persoane.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FUZEON

Nu utilizaţi Fuzeon:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la enfuvirtide sau la oricare dintre celelalte componente ale Fuzeon (vezi pct. 6).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fuzeon:

Informaţi medicul dumneavoastră

-
dacă suferiţi şi de alte afecţiuni,
-
dacă aţi avut în trecut afecţiuni ale plămânilor; sunteţi sau aţi fost utilizator de droguri cu administrare intravenoasă; sunteţi fumător
-
dacă aveţi antecedente de tulburări ale rinichilor

Fuzeon nu reduce riscul transmiterii HIV altor persoane prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge. Este important să continuaţi să luaţi măsurile de precauţie potrivite pentru a preveni transmiterea HIV altor persoane. Fuzeon nu vindecă infecţia HIV.

La câţiva pacienţi cu infecţie HIV avansată (SIDA) şi cu un istoric de infecţii oportuniste, semnele şi simptomele inflamaţiei de la infecţiile anterioare pot să apară imediat ce începe tratamentul anti-HIV. Se crede că aceste simptome apar ca urmare a recuperării capacităţii de apărare a sistemului imun al organismului. Această ameliorare face organismul capabil să lupte cu infecţiile care ar putea fi prezente fără simptome evidente. Pacienţii cu hepatită cronică B şi C trataţi cu terapie antiretrovirală prezintă un risc crescut pentru probleme hepatice grave. Dacă observaţi orice simptome ale infecţiei, vă rugăm să informaţi imediat medicul dumneavoastră.

Afecţiuni osoase: Unii dintre pacienţii care au primit terapie combinată antiretrovirală pot prezenta o afecţiune osoasă numită osteonecroză (moartea ţesutului osos provocată de pierderea vascularizaţiei la nivelul osului). Durata terapiei combinate antiretrovirale, folosirea corticosteroizilor, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut, pot fi unii dintre multiplii factori de risc pentru apariţia acestei afecţiuni. Semnele de osteonecroză sunt: rigiditate articulară, dureri articulare (în special a şoldului, a genunchiului şi a umărului) şi dificultate la mişcare. Dacă observaţi apariţia oricărui simptom din cele menţionate, vă rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. S-a dovedit că Fuzeon nu interacţionează cu alte medicamente anti-HIV pe care le luaţi sau cu rifampicina (un antibiotic).

Utilizarea Fuzeon cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Fuzeon cu sau fără alimente dar trebuie să urmaţi instrucţiunile din prospectele din ambalajele celorlalte medicamente pe care le luaţi.

Sarcina şi alăptarea

Femeile gravide şi mamele care alăptează nu trebuie să utilizeze Fuzeon decât dacă acest lucru este indicat în mod specific de către medicul lor. Asiguraţi-vă că aţi informat imediat medicul dumneavoastră dacă sunteţi sau este posibil să fiţi gravidă sau dacă alăptaţi. Femeile infectate cu HIV nu trebuie să-şi alăpteze copiii deoarece există risculde a infecta copilul cu HIV prin intermediul laptelui matern. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Fuzeon nu a fost testat în mod specific pentru posibilele sale efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, dacă vă simţiţi ameţit în timp ce utilizaţi Fuzeon vă recomandăm să nu conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI FUZEON

Trebuie întotdeauna să utilizaţi Fuzeon exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Doza uzuală este de 90 mg de două ori pe zi, administrată sub forma unei injecţii subcutanate (chiar sub piele) a 1 ml soluţie injectabilă.

A se vedea informaţiile suplimentare despre cum se utilizează Fuzeon la finalul acestui prospect. Acolo veţi găsi instrucţiuni despre cum se prepară Fuzeon şi despre cum să vă auto-administraţi injecţia.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Fuzeon

Nu există un antidot specific pentru supradozajul cu Fuzeon. Dacă luaţi mai mult decât doza recomandată adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Fuzeon

Luaţi doza cât de repede vă amintiţi şi apoi luaţi doza următoare la timpul său obişnuit. Nu luaţi doza uitată dacă au mai rămas mai puţin de 6 ore până la administrarea dozei următoare şi nu luaţi niciodată doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fuzeon poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În studiile clinice, pneumonia a fost observată mai frecvent la pacienţii trataţi cu Fuzeon. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă începeţi să aveţi tuse însoţită de febră mare, respiraţie foarte rapidăşi/sau scurtarea respiraţiei, deoarece aceste semne pot însemna apariţia pneumoniei.

Reacţia adversă pe care o puteţi manifesta cel mai frecvent în timpul utilizării Fuzeon este apariţia de reacţii la nivelul locului de pe corp unde vă auto-administraţi injecţia. Veţi manifesta probabil una sau mai multe din următoarele reacţii uşoare sau moderate la locul unde vă injectaţi medicamentul:

 • mâncarime
 • umflături
 • înroşire
 • durere sau sensibilitate

• întărirea pielii sau umflături. Aceste reacţii pot apare în cursul primei săptămâni de tratament şi de obicei nu se înrăutăţesc cu continuarea tratamentului cu Fuzeon. Reacţiile la un anumit loc de injectare persistă de obicei mai puţin de 7 zile. Dacă manifestaţi reacţii la locul injectării, este important să nu întrerupeţi administrarea de Fuzeon până când nu discutaţi cu medicul dumneavoastră despre orice problemă care vă îngrijorează.

Reacţiile la locul injectării se pot înrăutăţi atunci când injectarea se repetă în acelaşi loc de pe corp sau când injectarea este realizată mai adânc decât trebuie (de exemplu în muşchi). În cazuri rare, pacienţii au manifestat infecţii la un anumit loc de injectare. Pentru a reduce riscul producerii infecţiilor, este important să urmaţi instrucţiunile de injectare a Fuzeon prezentate mai jos.

În afara reacţiilor la locul injectării, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate la pacienţii care au fost trataţi cu antiretrovirale cu sau fără Fuzeon, sunt diareea şi greaţa.

Reacţii adverse foarte frecvente ( afectează mai mult de 1 din 10 persoane) sunt durerile sau amorţeli la nivelul mâinilor, picioarelor sau labei piciorului şi scăderi în greutate.

Reacţii adverse frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100) sunt:

 • inflamaţia sinusurilor (cavităţi la nivelul frunţii),
 • umflături localizate pe anumite porţiuni de la suprafaţa pielii,
 • reacţii la locul injectării,
 • pneumonie,
 • infecţii ale urechii,
 • tumefierea ganglionilor,
 • scăderea poftei de mâncare,
 • lipsa poftei de mâncare,
 • creşterea valorilor grăsimilor din sânge,
 • diabet zaharat,
 • stări anxioase sau iritabilitate,
 • coşmaruri,
 • senzaţie de ameţeală,
 • dificultăţi de concentrare,
 • tremor (tremurături),
 • inflamarea pleoapelor,
 • congestie nazală,
 • inflamarea pancreasului,
 • senzaţie de arsură în capul pieptului,
 • piele uscată,
 • eczeme,
 • roşeaţă a pielii,
 • acnee,
 • dureri musculare,
 • pietre la rinichi,
 • simptome asemănătoare gripei,
 • stare de slăbiciune,
 • sânge în urină.

Hipersensibilitatea (alergia) la Fuzeon este rară (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000). Cu toate acestea, dacă manifestaţi simptome care pot sugera faptul că sunteţi alergic la acest medicament, trebuie să întrerupeţi imediat administrarea şi să informaţi medicul cât de repede posibil. Simptomele pe care trebuie să le urmăriţi sunt erupţiile cutanate, febră mare sau frisoanele, starea generală de rău, transpiraţiile şi tremurăturile. Aceste simptome nu înseamnă categoric că sunteţi alergic la acest medicament dar trebuie să discutaţi despre ele cu medicul dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FUZEON

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Nu utilizaţi Fuzeon după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului de Fuzeon sau Apă pentru preparate injectabile după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Odată ce soluţia a fost preparată pentru injectare, trebuie utilizată imediat. Dacă nu este utilizată imediat trebuie păstrată la frigider (2 – 8oC) şi utilizată în decurs de 24 de ore. Nu utilizaţi Fuzeon dacă remarcaţi orice particule în pulbere sau în soluţie după adăugarea apei pentru preparate injectabile. De asemenea, nu utilizaţi apa pentru preparate injectabile dacă observaţi particule în flacon sau dacă apa este tulbure.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fuzeon

- Substanţa activă este enfuvirtide. Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. După reconstituire cu solventul disponibil, 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

- Celelalte componente sunt:

PulberCarbonat de sodiu anhidru Manitol Hidroxid de sodiu Acid clorhidric e

SolvenApă pentru preparate injectabile t

Medicamentul conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic „nu conţine sodiu”..

Cum arată Fuzeon şi conţinutul ambalajului

Fuzeon pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă este furnizat într-o cutie care conţine :

60 flacoane Fuzeon 60 flacoane cu apă pentru preparate injectabile care se utilizează pentru reconstituirea Fuzeon pulbere 60 seringi de 3 ml 60 seringi de 1 ml 180 tampoane cu alcool

Acest ambalaj vă pune la dispoziţie toate cele necesare pentru prepararea şi administrarea Fuzeon pentru o perioadă de 30 de zile de tratament injectabil.

Fuzeon este, de asemenea, disponibil într-o cutie care conţine 60 flacoane Fuzeon şi 60 flacoane cu apă pentru preparate injectabile.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

N.V. Roche S.A. (Voir/siehe Belgique/Belgien) Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България Magyarország

Рош България ЕООД Roche (Magyarország) Kft. Тел: +359 2 818 44 44 Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika Malta

Roche s. r. o. (See United Kingdom) Tel: +420 - 2 20382111

Danmark Nederland

Roche a/s Roche Nederland B.V. Tlf: +45 - 36 39 99 99 Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 177 380

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A. Tel: +39 - 039 2471

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Acest prospect a fost aprobat în {data} Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 2278 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Suomi/Finland

Roche Oy Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Sverige

Roche AB Tel: +46 (0) 8 726 1200

United Kingdom

Roche Products Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu .

CUM SE UTILIZEAZĂ FUZEON

Utilizaţi întotdeauna Fuzeon exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, verificaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Doza uzuală este de 90 mg de două ori pe zi, administrată sub forma unei injecţii subcutanate (imediat sub piele) de 1 ml în braţul superior, partea anterioară a coapsei sau abdomen. Fiecare injecţie trebuie administrată într-un loc diferit de ultimul loc de injectare şi niciodată într-un loc unde încă mai există reacţie la locul de injectare de la o doză anterioară. Injecţia nu trebuie făcută în aluniţe, în ţesut cicatricial, în vânătăi sau în ombilic.

Când se administrează Fuzeon

Dacă puteţi, cel mai bine este să utilizaţi Fuzeon în fiecare zi la aceeaşi oră. Încercaţi să programaţi dozele la intervale egale una faţă de alta oricând este potrivit pentru dumneavoastră. Gândiţi-vă mai întâi că dimineaţa şi apoi seara ar fi cele mai bune momente.

În continuare vă este prezentat un ghid pas-cu-pas despre cum să vă injectaţi medicamentul. Vă rugăm adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveţi întrebări privind administrarea Fuzeon.

Pentru cât timp trebuie să utilizaţi Fuzeon?

Trebuie să luaţi continuu medicamentul până când medicul dumneavoastră vă va spune să întrerupeţi tratamentul. Dacă întrerupeţi şi reluaţi tratamentul cu Fuzeon, se poate ca HIV din sângele dumneavoastră să devină rezistent la Fuzeon mai repede decât dacă îl luaţi în mod regulat şi fără întreruperi ale tratamentului. Virusul HIV din sângele dumneavoastră poate deveni în final rezistent la Fuzeon şi nivelurile de virus din sânge încep să crească. Acesta va fi momentul în care medicul dumneavoastră poate să decidă să nu mai continuaţi tratamentul cu Fuzeon. Medicul dumneavoastră va trebui să discute despre acest lucru cu dumneavoastră la momentul respectiv.

Ce faceţi dacă sunteţi stângaci

Ilustraţiile din acest prospect arată persoane care sunt dreptace. Dacă sunteţi stângaci, faceţi ceea ce este natural pentru dumneavoastră. Vă va fi probabil mai confortabil săţineţi seringa în mâna stângăşi săţineţi flaconul între degetul mare şi cel arătător de la mâna dreaptă.

Când aveţi nevoie de un ajutor

Anumite locuri de injectare, cum ar fi partea superioară a braţului, sunt la început greu de utilizat ca loc de injectare. Dacă aveţi nevoie de ajutor apelaţi la partener, la un prieten sau la un membru al familiei. Pentru a reduce riscul accidentării cu acul de injectare trebuie să aveţi un însoţitor care a participat la o sesiune de pregătire pentru însuşirea tehnicii de injectare, cu personalul sanitar care vă îngrijeşte.

Seringile dumneavoastră

Seringile disponibile împreună cu acest medicament au ataşat un dispozitiv de protecţie a acului, colorat. Acest dispozitiv de siguranţă acoperă acul după utilizare şi aceasta reduce riscul de rănire cu acul.

Deşi aceste seringi au aceste caracteristici de siguranţă, este important să îndepărtaţi seringile utilizate în mod corespunzător şi conform instrucţiunilor primite de la personalul sanitar care vă îngrijeşte.

Recomandări pentru siguranţa utilizării

 • Spălaţi-vă bine pe mâini pentru a reduce riscul producerii de infecţii bacteriene. Nu atingeţi nimic cu excepţia medicamentului şi materialelor necesare
 • Când folosiţi seringa, nu atingeţi acul. Nu atingeţi capacele flacoanelor odată ce au fost curăţate cu tampoanele cu alcool.
 • Asiguraţi-vă că nici unul dintre obiectele din ambalaj nu a fost deschis. Nu utilizaţi materialele care au fost desigilate.
 • Nu amestecaţi niciodată medicamentul dumneavoastră cu apă de la robinet.
 • Nu injectaţi niciodată medicamentul dumneavoastră împreună cu alte medicamente injectabile.
 • Singura cale de injectare recomandată este cea subcutanată (sub piele). Fuzeon nu trebuie administrat intravenos (direct în vene) sau intramuscular (direct în muşchi).
 • Aruncaţi seringile utilizate într-un container special cu un capac, pentru îndepărtarea în siguranţă a materialelor folosite. Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveţi întrebări legate de îndepărtarea în siguranţă a acestor materiale.

PASUL 1: CUM SE ÎNCEPE Pregătirea materialelor necesare Pregătiţi toate materialele următoare:

 • Un flacon de Fuzeon (recipient din sticlă cu pulbere albă în interior)
 • Un flacon cu apă pentru preparate injectabile (recipient din sticlă cu lichid limpede incolor)
 • seringă de 3 ml (seringa mai mare) cu un ac de 25 mm
 • seringă de 1 ml (seringa mai mică) cu un ac de 13 mm
 • 3 tampoane cu alcool
 • Container special cu capac pentru îndepărtarea în siguranţă a materialelor folosite.

Deschideţi pachetele seringilor şi scoateţi capacele flacoanelor

 • Aruncaţi pachetele şi capacele flacoanelor la gunoi.
 • Puneţi seringile şi flacoanele pe o suprafaţă curată.

Spălaţi-vă bine pe mâini

• După ce vă spălaţi pe mâini, nu mai atingeţi nimic în afară de materialele necesare pentru injectare şi locul injectării.

Curăţaţi dopurile flacoanelor

 • Ştergeţi fiecare dop de flacon cu un tampon cu alcool, neutilizat. Lăsaţi dopurile să se usuce.
 • Asiguraţi-vă că nu atingeţi dopurile de cauciuc ale flacoanelor după ce le-aţi şters. Dacă le atingeţi, curăţaţi-le din nou.

PASUL 2: AMESTECAREA FUZEON

Luaţi apa pentru preparate injectabile

Luaţi seringa mai mare, de 3 ml. Utilizând degetul arătător, împingeţi înspre înapoi dispozitivul

colorat de protecţie al acului.

Pentru a vă convinge că acul este asigurat, ţineţi capacul de plastic transparent şi strângeţi acul cu o uşoară răsucire în sensul acelor de ceasornic.Nu forţaţi pentru că este posibil ca acul să se desfacă.

Pentru a îndepărta capacul de plastic, împingeţi spre seringăşi apoi scoateţi capacul

Trageţi 1,1 ml aer.

Introduceţi acul seringii în capacul de cauciuc al flaconului cu apă pentru preparate injectabile şi apăsaţi pistonul injectând aerul.

Întoarceţi flaconul în poziţie răsturnată. Asiguraţi-vă că vârful acului este întotdeauna sub suprafaţa apei sterile pentru preparate injectabile pentru a preveni intrarea bulelor de aer în seringă.

Trageţi încet de piston până când apa ajunge la gradaţia de 1,1 ml. Fiţi atenţi la faptul că flaconul conţine un exces de apă pentru preparate injectabile (2 ml); trebuie să extrageţi numai 1,1 ml din flacon pentru prepararea adecvată a medicaţiei.

• Bateţi încet în seringă cu degetele pentru a determina orice bulă de aer să se ridice la suprafaţă.

Dacă în seringă intră aer în exces, apăsaţi încet pistonul pentru a împinge aerul înapoi în flacon şi retrageţi din nou apa, asigurându-vă că aveţi 1,1 ml de apă în seringă.

 • Scoateţi acul din flacon, asigurându-vă că nu atingeţi acul cu degetele sau cu oricare alt obiect.
 • Aruncaţi flaconul la gunoi. Flaconul cu apă pentru preparate injectabile este destinat pentru o singură utilizare iar apa rămasă în flacon după extragerea volumului necesar pentru reconstituire trebuie aruncată.

Injectarea apei sterile pentru preparate injectabile în pulberea de Fuzeon

 • Bateţi uşor cu degetele în flaconul de Fuzeon pentru a afâna pulberea.
 • Ţineţi seringa cu apă de rezervor şi introduceţi acul prin capacul de cauciuc al flaconului sub un unghi mic.

Apăsaţi uşor pistonul seringii. Lăsaţi apa să se prelingă uşor în interiorul flaconului. Aveţi grijă să nu împingeţi cu putere apa peste pulbere, pentru că aceasta poate determina formarea de spumă. Dacă se formează spumă, poate dura mai mult până la dizolvarea completă a pulberii.

 • După ce toată cantitatea de apă sterilă pentru preparate injectabile a fost adăugată în flaconul de Fuzeon, scoateţi seringa din flacon.
  • Ţineţi rezervorul seringii cu o mânăşi apăsaţi uşor dispozitivul colorat de protecţie al acului pe
  • o suprafaţă plată până când acoperă acul. Veţi auzi un clic. Nu utilizaţi mâna liberă pentru apăsarea sistemului peste ac.
 • Aruncaţi seringa într-un container pentru obiecte ascuţite.

Amestecarea apei cu pulberea de Fuzeon

 • Bateţi uşor flaconul cu degetele până când pulberea începe să se dizolve. Nu agitaţi niciodată flaconul şi nici nu-l întoarceţi în poziţie inversă – aceasta va determina formarea de spumă în exces. După ce pulberea începe să se dizolve puteţi lăsa flaconul jos şi să lăsaţi să se dizolve complet. Este posibil ca dizolvarea pulberii în soluţie să dureze până la 45 minute. Flaconul poate fi uşor rotit între palme după adăugarea apei până la dizolvarea completăşi aceasta poate reduce timpul necesar dizolvării pulberii.
 • Dacă în mod accidental atingeţi dopul de cauciuc, asiguraţi-vă că îl stergeţi din nou cu un tampon cu alcool.
 • Asiguraţi-vă că soluţia este complet dizolvată, permiţând oricărei bule formate să se spargă. Dacă încă există bule, bateţi uşor în lateralul flaconului pentru a le ajuta să se spargă.
 • Odată ce o doză este dizolvată în apă sterilă pentru preparate injectabile, trebuie utilizată imediat sau păstrată la frigider şi utilizată într-un interval de 24 de ore. Lăsaţi soluţia să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.
 • Dacă preparaţi în acelaşi moment ambele doze pentru o zi, asiguraţi-vă că utilizaţi noi seringi, apă pentru preparate injectabile şi Fuzeon pentru fiecare doză.

PASUL 3: PREGĂTIREA PENTRU INJECTARE

Unde se face injecţia

Locurile de injectare includ abdomenul, partea superioară a coapselor şi partea superioară a braţelor. Fiecare injecţie trebuie făcută într-un loc diferit faţă de injecţia anterioarăşi niciodată într-un loc unde persistă reacţiile la locul de injectare de la o doză anterioară. Nu trebuie să faceţi injecţiile în aluniţe, ţesuturi cicatriciale, vânătăi sau în buric.

Alegeţi o arie diferită de cea unde v-aţi auto-administrat ultima injecţie şi apoi verificaţi existenţa de locuri unde ar putea exista reacţii la locul de injectare (apăsaţi pielea pentru a verifica dacă există umflături dure). Este bine să evitaţi aceste arii. Evitaţi, de asemenea, ariile care s-ar putea irita de la curea sau de linia de talie a îmbrăcăminţii.

Curăţarea locului de injectare

Curăţaţi bine aria pentru injectare cu un tampon cu alcool cu mişcări circulare, spre exterior. Lăsaţi să se usuce complet.

Retragerea Fuzeon în seringa de 1 ml

• Ştergeţi din nou capacul flaconului de Fuzeon cu un nou tampon cu alcool.

Luaţi o seringă mică de 1 ml. Utilizând degetul arătător, împingeţi înspre înapoi sistemul colorat de protecţie al acului.

Pentru a scoate capacul de plastic transparent trageţi seringa şi scoateţi capacul.

Trageţi 1 ml aer. Fiţi atenţi să nu împingeţi pistonul prea tare peste gradaţia de 1 ml şi/sau în afara rezervorului.

Introduceţi acul seringii în capacul de cauciuc al flaconului de Fuzeon şi apăsaţi pistonul, injectând aer. Întoarceţi uşor flaconul în poziţie răsturnată.

Asiguraţi-vă că vârful acului este întotdeuna sub nivelul soluţiei din flacon pentru a nu permite aerului să pătrundă în seringă. Retrageţi uşor pistonul până când soluţia ajunge la nivelul gradaţiei 1,0 ml. Fiţi atenţi să nu împingeţi pistonul prea tare peste gradaţia de 1 ml şi/sau în afara rezervorului.

 • Bateţi uşor în seringă pentru a determina bulele de aer să se ridice la suprafaţă.
 • Dacă în seringă a intrat aer în exces, apăsaţi încet pistonul pentru a injecta aer înapoi în flacon şi retrageţi din nou soluţie, asigurându-vă că aveţi 1,0 ml de soluţie în seringă (sau orice altă cantitate de soluţie prescrisă de medicul dumneavoastră, dacă e diferită). Această etapă poate fi repetată până când aveţi cantitatea corectă de soluţie în seringă.
 • Scoateţi seringa din flacon.

PASUL 4: INJECTAREA FUZEON

Recomandare: Personalul sanitar vă poate sugera diferite tehnici de injectare, care vi se vor potrivi bine.

• Înţepaţi pielea sub un unghi de 45 de grade.

Când acul a intrat, eliberaţi pliul de piele, şi, folosind aceeaşi mână, ţineţi seringa în aşa fel încât să rămână în poziţie fixă pentru a preveni astfel mişcarea ei.

 • Utilizând degetul mare, apăsaţi pistonul în interior pentru a injecta soluţia.
 • După ce doza a fost injectată în întregime, scoateţi acul din piele.
  • Ţineţi rezervorul seringii cu o mânăşi apăsaţi uşor dispozitivul colorat de protecţie al acului pe
  • o suprafaţă plată până când acoperă acul. Veţi auzi un clic. Nu utilizaţi mâna liberă pentru apăsarea sistemului peste ac.
 • Aruncaţi seringa într-un container cu capac special pentru aruncarea materialelor utilizate.
 • Acoperiţi locul injectării cu plasture dacă apare sângerarea la locul injectării.

PASUL 5: ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR FOLOSITE

Aruncaţi toate seringile utilizate, direct în containerul special cu capac. Păstraţi acest container bine închis şi nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Stabiliţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cea mai potrivită metodă de îndepărtare a containerului.

În plus, trebuie să îndepărtaţi în siguranţă toate tampoanele cu alcool şi flacoanele, chiar dacă flacoanele conţin cantităţi mici neutilizate de medicament sau apă pentru preparate injectabile. Flacoanele de Fuzeon şi apa pentru preparate injectabile trebuie utilizate o singură dată. Materialele utilizate, altele decât seringile (tampoanele cu alcool şi flacoanele goale) pot fi aruncate la gunoi în cazul în care nu au urme de sânge. Dacă aceste urme există, aruncaţi toate materialele în containerul special cu capac.

Dacă aveţi întrebări privind îndepărtarea în siguranţă a acestor materiale, vă rugăm contactaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Fuzeon 90 mg/ml pulbere pentru soluţie injectabilă

Enfuvirtide

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Fuzeon şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Fuzeon
 3. Cumsă utilizaţi Fuzeon
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Fuzeon
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE FUZEON ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Ce este Fuzeon

Fuzeon inhibă pătrunderea virusului imunodeficienţei umane (HIV) în celulele din sânge atacate de HIV (numite CD4 sau celule T). Acţionează prin împiedicarea contactului între HIV şi membrana celulei ţintă. Aceasta înseamnă că HIV nu poate pătrunde în celulăşi deci nu se poate multiplica. Acest lucru se întâmplă pentru că HIV are nevoie de ADN-ul din celula gazdă pentru a se multiplica.

Când trebuie utilizat Fuzeon

Fuzeon este utilizat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale de către persoane infectate cu HIV, virusul care determină apariţia bolii SIDA. Medicul dumneavoastra v-a prescris Fuzeon pentru a vă ajuta în controlarea infecţiei HIV. Fuzeon nu vindecă infecţia HIV. Nu utilizaţi niciodată ace deja folosite şi nu le daţi altor persoane.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI FUZEON

Nu utilizaţi Fuzeon:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la enfuvirtide sau la oricare dintre celelalte componente ale Fuzeon (vezi pct.6).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Fuzeon:

Informaţi medicul dumneavoastră

-
dacă suferiţi şi de alte afecţiuni,
-
dacă aţi avut în trecut afecţiuni ale plămânilor; sunteţi sau aţi fost utilizator de droguri cu administrare intravenoasă; sunteţi fumător
-
dacă aveţi antecedente de tulburări ale rinichilor

Fuzeon nu reduce riscul transmiterii HIV altor persoane prin contact sexual sau prin contaminare cu sânge. Este important să continuaţi să luaţi măsurile de precauţie potrivite pentru a preveni transmiterea HIV altor persoane. Fuzeon nu vindecă infecţia HIV.

La câţiva pacienţi cu infecţie HIV avansată (SIDA) şi cu un istoric de infecţii oportuniste, semnele şi simptomele inflamaţiei de la infecţiile anterioare pot să apară imediat ce începe tratamentul anti-HIV. Se crede că aceste simptome apar ca urmare a recuperării capacităţii de apărare a sistemului imun al organismului. Această ameliorare face organismul capabil să lupte cu infecţiile care ar putea fi prezente fără simptome evidente. Pacienţii cu hepatită cronică B şi C trataţi cu terapie antiretrovirală prezintă un risc crescut pentru probleme hepatice grave. Dacă observaţi orice simptome ale infecţiei, vă rugăm să informaţi imediat medicul dumneavoastră.

Afecţiuni osoase: Unii dintre pacienţii care au primit terapie combinată antiretrovirală pot prezenta o afecţiune osoasă numită osteonecroză (moartea ţesutului osos provocată de pierderea vascularizaţiei la nivelul osului). Durata terapiei combinate antiretrovirale, folosirea corticosteroizilor, consumul de alcool etilic, imunosupresia severă, indicele de masă corporală crescut, pot fi unii dintre multiplii factori de risc pentru apariţia acestei afecţiuni. Semnele de osteonecroză sunt: rigiditate articulară, dureri articulare (în special a şoldului, a genunchiului şi a umărului) şi dificultate la mişcare. Dacă observaţi apariţia oricărui simptom din cele menţionate, vă rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră.

Utilizarea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. S-a dovedit că Fuzeon nu interacţionează cu alte medicamente anti-HIV pe care le luaţi sau cu rifampicina (un antibiotic).

Utilizarea Fuzeon cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Fuzeon cu sau fără alimente dar trebuie să urmaţi instrucţiunile din prospectele din ambalajele celorlalte medicamente pe care le luaţi.

Sarcina şi alăptarea

Femeile gravide şi mamele care alăptează nu trebuie să utilizeze Fuzeon decât dacă acest lucru este indicat în mod specific de către medicul lor. Asiguraţi-vă că aţi informat imediat medicul dumneavoastră dacă sunteţi sau este posibil să fiţi gravidă sau dacă alăptaţi. Femeile infectate cu HIV nu trebuie să-şi alăpteze copiii deoarece există risculde a infecta copilul cu HIV prin intermediul laptelui matern. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Fuzeon nu a fost testat în mod specific pentru posibilele sale efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, dacă vă simţiţi ameţit în timp ce utilizaţi Fuzeon vă recomandăm să nu conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI FUZEON

Trebuie întotdeauna să utilizaţi Fuzeon exact aşa cum v-a prescris spus dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, verificaţi împreună cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Doza uzuală este de 90 mg de două ori pe zi, administrată sub forma unei injecţii subcutanate (chiar sub piele) a 1 ml soluţie injectabilă.

A se vedea pentru informaţii suplimentare despre cum se utilizează Fuzeon la finalul acestui prospect. Acolo veţi găsi instrucţiuni despre cum se prepară Fuzeon şi despre cum să vă auto-administraţi injecţia.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Fuzeon:

Nu există un antidot specific pentru supradozajul cu Fuzeon. Dacă luaţi mai mult decât doza recomandată adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Fuzeon:

Luaţi doza cât de repede vă amintiţi şi apoi luaţi doza următoare la timpul său obişnuit. Nu luaţi doza uitată dacă au mai rămas mai puţin de 6 ore până la administrarea dozei următoare şi nu luaţi niciodată doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Fuzeon poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În studiile clinice, pneumonia a fost observată mai frecvent la pacienţii trataţi cu Fuzeon. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă începeţi să aveţi tuse însoţită de febră mare, respiraţie foarte rapidăşi/sau scurtarea respiraţiei, deoarece aceste semne pot însemna apariţia pneumoniei.

Reacţia adversă pe care o puteţi manifesta cel mai frecvent în timpul utilizării Fuzeon este apariţia de reacţii la nivelul locului de pe corp unde vă auto-administraţi injecţia. Veţi manifesta probabil una sau mai multe din următoarele reacţii uşoare sau moderate la locul unde vă injectaţi medicamentul:

 • mâncarime
 • umflături
 • înroşire
 • durere sau sensibilitate

• întărirea pielii sau umflături. Aceste reacţii pot apare în cursul primei săptămâni de tratament şi de obicei nu se înrăutăţesc cu continuarea tratamentului cu Fuzeon. Reacţiile la un anumit loc de injectare persistă de obicei mai puţin de 7 zile. Dacă manifestaţi reacţii la locul injectării, este important să nu întrerupeţi administrarea de Fuzeon până când nu discutaţi cu medicul dumneavoastră despre orice problemă care vă îngrijorează.

Reacţiile la locul injectării se pot înrăutăţi atunci când injectarea se repetă în acelaşi loc de pe corp sau când injectarea este realizată mai adânc decât trebuie (de exemplu în muşchi). În cazuri rare, pacienţii au manifestat infecţii la un anumit loc de injectare. Pentru a reduce riscul producerii infecţiilor, este important să urmaţi instrucţiunile de injectare a Fuzeon prezentate mai jos.

În afara reacţiilor la locul injectării, reacţiile adverse cel mai frecvent raportate la pacienţii care au fost trataţi cu antiretrovirale cu sau fără Fuzeon, sunt diareea şi greaţa.

Reacţii adverse foarte frecvente ( afectează mai mult de 1 din 10 persoane) sunt durerile sau amorţeli la nivelul mâinilor, picioarelor sau labei piciorului şi scăderi în greutate.

Reacţii adverse frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100) sunt:

 • inflamaţia sinusurilor (cavităţi la nivelul frunţii),
 • umflături localizate pe anumite porţiuni de la suprafaţa pielii,
 • reacţii la locul injectării,
 • pneumonie,
 • infecţii ale urechii,
 • tumefierea ganglionilor,
 • scăderea poftei de mâncare,
 • lipsa poftei de mâncare,
 • creşterea valorilor grăsimilor din sânge,
 • diabet zaharat,
 • stări anxioase sau iritabilitate,
 • coşmaruri,
 • senzaţie de ameţeală,
 • dificultăţi de concentrare,
 • tremor (tremurături),
 • inflamarea pleoapelor,
 • congestie nazală,
 • inflamarea pancreasului,
 • senzaţie de arsură în capul pieptului,
 • piele uscată,
 • eczeme,
 • roşeaţă a pielii,
 • acnee,
 • dureri musculare,
 • pietre la rinichi,
 • simptome asemănătoare gripei,
 • stare de slăbiciune,
 • sânge în urină.

Hipersensibilitatea (alergia) la Fuzeon este rară (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000). Cu toate acestea, dacă manifestaţi simptome care pot sugera faptul că sunteţi alergic la acest medicament, trebuie să întrerupeţi imediat administrarea şi să informaţi medicul cât de repede posibil. Simptomele pe care trebuie să le urmăriţi sunt erupţiile cutanate, febră mare sau frisoanele, starea generală de rău, transpiraţiile şi tremurăturile. Aceste simptome nu înseamnă categoric că sunteţi alergic la acest medicament dar trebuie să discutaţi despre ele cu medicul dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ FUZEON

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Nu utilizaţi Fuzeon după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului de Fuzeon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Odată ce soluţia a fost preparată pentru injectare, trebuie utilizată imediat. Dacă nu este utilizată imediat trebuie păstrată la frigider (2 – 8oC) şi utilizată în decurs de 24 de ore. Nu utilizaţi Fuzeon dacă remarcaţi orice particule în pulbere sau în soluţie după adăugarea apei pentru preparate injectabile.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Fuzeon

- Substanţa activă este enfuvirtide. Fiecare flacon conţine enfuvirtide 108 mg. După reconstituire cu solventul disponibil, 1 ml soluţie reconstituită conţine enfuvirtide 90 mg.

- Celelalte componente sunt: Carbonat de sodiu anhidru Manitol Hidroxid de sodiu Acid clorhidric

Medicamentul conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic „nu conţine sodiu”..

Cum arată Fuzeon şi conţinutul ambalajului

Fuzeon pulbere pentru soluţie injectabilă este furnizat într-o cutie care conţine 60 flacoane cu medicamentul dumneavoastră.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A. Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o. Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 177 380

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Malta

(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 2278 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

France România

Roche Roche România S.R.L. Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00 Tel: +40 21 206 47 01

Ireland Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd. Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +353 (0) 1 469 0700 Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland Slovenská republika

Roche a/s Roche Slovensko, s.r.o. c/o Icepharma hf Tel: +421 - 2 52638201 Sími: +354 540 8000

Italia Suomi/Finland

Roche S.p.A. Roche Oy Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος Sverige

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Roche AB Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija United Kingdom

Roche Latvija SIA Roche Products Ltd. Tel: +371 - 7 039831 Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Acest prospect a fost aprobat în {data}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu .

CUM SE UTILIZEAZĂ FUZEON

Utilizaţi întotdeauna Fuzeon exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, verificaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Doza uzuală este de 90 mg de două ori pe zi, administrată sub forma unei injecţii subcutanate (imediat sub piele) de 1 ml în braţul superior, partea anterioară a coapsei sau abdomen. Fiecare injecţie trebuie administrată într-un loc diferit de ultimul loc de injectare şi niciodată într-un loc unde încă mai există reacţie la locul de injectare de la o doză anterioară. Injecţia nu trebuia făcută în aluniţe, în ţesut cicatricial, în vânătăi sau în ombilic.

Când se administrează Fuzeon

Dacă puteţi, cel mai bine este să utilizaţi Fuzeon în fiecare zi la aceeaşi oră. Încercaţi să programaţi dozele la intervale egale una faţă de alta oricând este potrivit pentru dumneavoastră. Gândiţi-vă mai întâi că dimineaţa şi apoi seara ar fi cele mai bune momente.

În continuare vă este prezentat un ghid pas-cu-pas despre cum să vă injectaţi medicamentul. Vă rugăm adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveţi întrebări privind administrarea Fuzeon.

Pentru cât timp trebuie să utilizaţi Fuzeon?

Trebuie să luaţi continuu medicamentul până când medicul dumneavoastră vă va spune să întrerupeţi tratamentul. Dacă întrerupeţi şi reluaţi tratamentul cu Fuzeon, se poate ca HIV din sângele dumneavoastră să devină rezistent la Fuzeon mai repede decât dacă îl luaţi în mod regulat şi fără întreruperi ale tratamentului. Virusul HIV din sângele dumneavoastră poate deveni în final rezistent la Fuzeon şi nivelurile de virus din sânge încep să crească. Acesta va fi momentul în care medicul dumneavoastră poate să decidă să nu mai continuaţi tratamentul cu Fuzeon. Medicul dumneavoastră va trebui să discute despre acest lucru cu dumneavoastră la momentul respectiv.

Ce faceţi dacă sunteţi stângaci?

Ilustraţiile din acest prospect arată persoane care sunt dreptace. Dacă sunteţi stângaci, faceţi ceea ce este natural pentru dumneavoastră. Vă va fi probabil mai confortabil săţineţi seringa în mâna stângăşi săţineţi flaconul între degetul mare şi cel arătător de la mâna dreaptă.

Când aveţi nevoie de un ajutor

Anumite locuri de injectare, cum ar fi partea superioară a braţului, sunt la început greu de utilizat ca loc de injectare. Dacă aveţi nevoie de ajutor apelaţi la partener, la un prieten sau la un membru al familiei. Pentru a reduce riscul accidentării cu acul de injectare trebuie să aveţi un însoţitor care a participat la o sesiune de pregătire pentru însuşirea tehnicii de injectare, cu personalul sanitar care vă îngrijeşte.

Recomandări pentru siguranţa utilizării

 • Spălaţi-vă bine pe mâini pentru a reduce riscul producerii de infecţii bacteriene. Nu atingeţi nimic cu excepţia medicamentului şi materialelor necesare
 • Când folosiţi seringa, nu atingeţi acul. Nu atingeţi capacele flacoanelor odată ce au fost curăţate cu tampoanele cu alcool.
 • Asiguraţi-vă că nici unul dintre obiectele din ambalaj nu a fost deschis. Nu utilizaţi materialele care au fost desigilate.
 • Nu amestecaţi niciodată medicamentul dumneavoastră cu apă de la robinet.
 • Nu injectaţi niciodată medicamentul dumneavoastră împreună cu alte medicamente injectabile.
 • Singura cale de injectare recomandată este cea subcutanată (sub piele). Fuzeon nu trebuie administrat intravenos (direct în vene) sau intramuscular (direct în muşchi).
  • Aruncaţi seringile utilizate într-un container special cu un capac, pentru îndepărtarea în siguranţă a materialelor folosite. Consultaţi-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveţi întrebări legate de îndepărtarea în siguranţă a acestor materiale.
  • PASUL 1: CUM SE ÎNCEPE Pregătirea materialelor necesare Pregătiţi toate materialele următoare pe care va trebui să le pregătiţi pentru a vă injecta. Trebuie să vă întrebaţi farmacistul sau medicul dacă aveţi nevoie să aflaţi unde găsiţi apă pentru preparate injectabile, seringi de 3 ml şi de 1 ml, tampoane cu alcool şi container special cu capac:
 • Un flacon de Fuzeon
 • Un flacon cu apă pentru preparate injectabile
 • seringă de 3 ml (seringa mai mare) cu un ac de 25 mm
 • seringă de 1 ml (seringa mai mică) cu un ac de 13 mm
 • 3 tampoane cu alcool
 • Container special cu capac pentru îndepărtarea în siguranţă a materialelor folosite.

Deschideţi pachetele seringilor şi scoateţi capacele flacoanelor

 • Aruncaţi pachetele şi capacele flacoanelor la gunoi.
 • Puneţi seringile şi flacoanele pe o suprafaţă curată.

Spălaţi-vă bine pe mâini

• După ce vă spălaţi pe mâini, nu mai atingeţi nimic în afară de materialele necesare pentru injectare şi locul injectării.

Curăţaţi dopurile flacoanelor

 • Ştergeţi fiecare dop de flacon cu un tampon cu alcool, neutilizat. Lăsaţi dopurile să se usuce.
 • Asiguraţi-vă că nu atingeţi dopurile de cauciuc ale flacoanelor după ce le-aţi şters. Dacă le atingeţi, curăţaţi-le din nou.

PASUL 2: AMESTECAREA FUZEON

Luaţi apa pentru preparate injectabile

Luaţi seringa mai mare, de 3 ml.

Îndepărtaţi capacul de plastic şi extrageţi 1,1 ml aer.

Introduceţi acul seringii în capacul de cauciuc al flaconului cu apă pentru preparate injectabile şi

apăsaţi pistonul injectând aerul.

Întoarceţi flaconul în poziţie răsturnată. Asiguraţi-vă că vârful acului este întotdeauna sub suprafaţa apei sterile pentru preparate injectabile pentru a preveni intrarea bulelor de aer în seringă.

Trageţi încet de piston până când apa ajunge la gradaţia de 1,1 ml.

• Bateţi încet în seringă cu degetele pentru a determina orice bulă de aer să se ridice la suprafaţă.

Dacă în seringă intră aer în exces, apăsaţi încet pistonul pentru a împinge aerul înapoi în flacon şi retrageţi din nou apa, asigurându-vă că aveţi 1,1 ml de apă în seringă.

 • Scoateţi acul din flacon, asigurându-vă că nu atingeţi acul cu degetele sau cu oricare alt obiect.
 • Aruncaţi flaconul la gunoi. Flaconul cu apă pentru preparate injectabile este destinat pentru o singură utilizare iar apa rămasă în flacon după extragerea voumului necesar pentru reconstituire trebuie aruncată.

Injectarea apei sterile pentru preparate injectabile în pulberea de Fuzeon

 • Bateţi uşor cu degetele în flaconul de Fuzeon pentru a afâna pulberea.
 • Ţineţi seringa cu apă de rezervor şi introduceţi acul prin capacul de cauciuc al flaconului sub un unghi mic.

Apăsaţi uşor pistonul seringii. Lăsaţi apa să se prelingă uşor în interiorul flaconului. Aveţi grijă să nu împingeţi cu putere apa peste pulbere, pentru că aceasta poate determina formarea de spumă. Dacă se formează spumă, poate dura mai mult până la dizolvarea completă a pulberii.

• După ce toată cantitatea de apă sterilă pentru preparate injectabile a fost adăugată în flaconul de Fuzeon, aruncaţi seringa într-un container dedicat acestui scop.

Amestecarea apei cu pulberea de Fuzeon

 • Bateţi uşor flaconul cu degetele până când pulberea începe să se dizolve. Nu agitaţi niciodată flaconul şi nici nu-l întoarceţi în poziţie inversă – aceasta va determina formarea de spumă în exces. După ce pulberea începe să se dizolve puteţi lăsa flaconul jos şi să lăsaţi să se dizolve complet. Este posibil ca dizolvarea pulberii în soluţie să dureze până la 45 minute. Flaconul poate fi uşor rotit între palme după adăugarea apei până la dizolvarea completăşi aceasta poate reduce timpul necesar dizolvării pulberii.
 • Dacă în mod accidental atingeţi dopul de cauciuc, asiguraţi-vă că îl stergeţi din nou cu un tampon cu alcool.
 • Asiguraţi-vă că soluţia este complet dizolvată, permiţând oricărei bule formate să se spargă. Dacă încă există bule, bateţi uşor în lateralul flaconului pentru a le ajuta să se spargă.
 • Ca toate medicamentele injectabile, este important să verificaţi soluţia pentru existenţa de particule. Dacă remarcaţi prezenţa de particule în soluţie, nu o utilizaţi. Flaconul trebuie aruncat în containerul cu capac special pentru materiale folosite sau trebuie returnat la farmacie. Începeţi din nou cu un nou flacon de Fuzeon, pulbere.
 • Odată ce o doză este dizolvată în apă sterilă pentru preparate injectabile, trebuie utilizată imediat sau păstrată la frigider şi utilizată într-un interval de 24 de ore. Lăsaţi soluţia să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.
 • Dacă preparaţi în acelaşi moment ambele doze pentru o zi, asiguraţi-vă că utilizaţi noi seringi, apă pentru preparate injectabile şi Fuzeon pentru fiecare doză.

PASUL 3: PREGĂTIREA PENTRU INJECTARE

Unde se face injecţia

Locurile de injectare includ abdomenul, partea superioară a coapselor şi partea superioară a braţelor. Fiecare injecţie trebuie făcută într-un loc diferit faţă de injecţia anterioarăşi niciodată într-un loc unde persistă reacţiile la locul de injectare de la o doză anterioară. Nu trebuie să faceţi injecţiile în aluniţe, ţesuturi cicatriciale, vânătăi sau în buric.

Alegeţi o arie diferită de cea unde v-aţi auto-administrat ultima injecţie şi apoi verificaţi existenţa de locuri unde ar putea exista reacţii la locul de injectare (apăsaţi pielea pentru a verifica dacă există umflături dure). Este bine să evitaţi aceste arii. Evitaţi, de asemenea, ariile care s-ar putea irita de la curea sau de linia de talie a îmbrăcăminţii.

Curăţarea locului de injectare

Curăţaţi bine aria pentru injectare cu un tampon cu alcool cu mişcări circulare, spre exterior. Lăsaţi să se usuce complet.

Retragerea Fuzeon în seringa de 1 ml

• Ştergeţi din nou capacul flaconului de Fuzeon cu un nou tampon cu alcool.

Luaţi o seringă mică de 1 ml. Extrageţi 1 ml aer.

Introduceţi acul seringii în capacul de cauciuc al flaconului de Fuzeon şi apăsaţi pistonul, injectând aer. Întoarceţi uşor flaconul în poziţie răsturnată. Asiguraţi-vă că vârful acului este întotdeuna sub nivelul soluţiei din flacon pentru a nu permite aerului să pătrundă în seringă. Retrageţi uşor pistonul până când soluţia ajunge la nivelul gradaţiei 1,0 ml.

 • Bateţi uşor în seringă pentru a determina bulele de aer să se ridice la suprafaţă.
 • Dacă în seringă a intrat aer în exces, apăsaţi încet pistonul pentru a injecta aer înapoi în flacon şi retrageţi din nou soluţie, asigurându-vă că aveţi 1,0 ml de soluţie în seringă (sau orice altă cantitate de soluţie prescrisă de medicul dumneavoastră, dacă e diferită). Această etapă poate fi repetată până când aveţi cantitatea corectă de soluţie în seringă.
 • Scoateţi seringa din flacon.

PASUL 4: INJECTAREA FUZEON

Recomandare: Personalul sanitar vă poate sugera diferite tehnici de injectare, care vi se vor potrivi bine.

• Înţepaţi pielea sub un unghi de 45 de grade.

Când acul a intrat, eliberaţi pliul de piele, şi, folosind aceeaşi mână, ţineţi seringa în aşa fel încât să rămână în poziţie fixă pentru a preveni astfel mişcarea ei.

 • Utilizând degetul mare, apăsaţi pistonul în interior pentru a injecta soluţia. După ce doza a fost injectată în întregime, scoateţi acul din piele.
 • Aruncaţi seringa într-un container cu capac special pentru aruncarea materialelor utilizate.
 • Acoperiţi locul injectării cu plasture dacă apare sângerarea la locul injectării.

PASUL 5: ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR FOLOSITE

Aruncaţi toate seringile utilizate, direct în containerul special cu capac. Păstraţi acest container bine închis şi nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Stabiliţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cea mai potrivită metodă de îndepărtare a containerului.

În plus, trebuie să îndepărtaţi în siguranţă toate tampoanele cu alcool şi flacoanele, chiar dacă flacoanele conţin cantităţi mici neutilizate de medicament sau apă pentru preparate injectabile. Flacoanele de Fuzeon şi apa pentru preparate injectabile trebuie utilizate o singură dată. Materialele utilizate, altele decât seringile (tampoanele cu alcool şi flacoanele goale) pot fi aruncate la gunoi în cazul în care nu au urme de sânge. Dacă aceste urme există , aruncaţi toate materialele în containerul special cu capac.

Dacă aveţi întrebări privind îndepărtarea în siguranţă a acestor materiale, vă rugăm contactaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.