CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

BONDRONAT 6mg/6ml
Denumire BONDRONAT 6mg/6ml
Descriere Bondronat este indicat pentru :
- Preventia afectarii osoase (fracturi patologice, complicatii osoase care necesita radioterapie sau interventii chirurgicale) la pacientii cu cancer de san si metastaze osoase.- Tratamentul hipercalcemiei induse de tumora cu sau fara metastaze osoase.
Denumire comuna internationala ACIDUM IBANDRONICUM
Actiune terapeutica MED. CE INFLUENTEAZA STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZAREA BIFOSFONATI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 6mg/6ml
Ambalaj Cutie x 10 flacoane x 6 ml conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 5 ani; Dupa diluare: 24 ore
Volum ambalaj 6ml
Cod ATC M05BA06
Firma - Tara producatoare ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ROCHE REGISTRATION LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre BONDRONAT 6mg/6ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> BONDRONAT 2mg/2ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 2mg/2ml >> BONDRONAT 50mg Comprimate filmate, 50mg >> BONDRONAT 6mg/6ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 6mg/6ml
Prospect si alte informatii despre BONDRONAT 6mg/6ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un flacon a 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de ibandronat monosodic monohidrat 2,25 mg).

Excipienţi: Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Bondronat este indicat pentru

- Prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

- Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori cu sau fără metastaze osoase.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Bondronat trebuie iniţiat numai de medici specializaţi în tratamentul cancerului. Medicamentul este destinat administrării intravenoase. Este pentru o singură utilizare. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, fără particule.

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenţia evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la intervale de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil într-un interval de cel puţin 15 minute. Pentru perfuzie, conţinutul flaconului(elor) trebuie adăugat numai la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie de glucoză 5%.

O durată mai scurtă (adică 15 min) de administrare a perfuziei trebuie utilizată numai la pacienţii cu funcţie renală normală sau insuficienţă renală uşoară. Nu există date disponibile pentru o durată de administrare a perfuziei mai scurtă la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 50 ml/min. Medicii trebuie să consulte secţiunea Pacienţi cu insuficienţă renală (pct. 4.2) pentru recomandările privind dozele şi modul de administrare la acest grup de pacienţi.

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Înainte de tratamentul cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l)

Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl)

Pentru a converti calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4.

În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru hipercalcemie. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă. În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu (sau la 500 ml soluţie glucoză 5%) şi administrat perfuzabil în decurs de peste două ore.

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a preparatului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii la ibandronat. Totuşi, pentru prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, trebuie respectate următoarele recomandări:

Clearance-ul creatininei

Doză / Timp de perfuzare 1 Volumul perfuziei 2

(ml/min)

≥ 50 6 mg / 15 minute 100 ml 30 < Clcr < 50 6 mg / 1 oră 500 ml < 30 2 mg / 1 oră 500 ml

1 Administrare la fiecare 3 până la 4 săptămâni 2 soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5%

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 mlL/min.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Bondronat nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 18 ani datorită insuficienţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

La pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la alţi bifosfonaţi, este indicată prudenţă.

Bondronat nu se administrează la copii.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În cazul tratamentului pe termen lung cu Bondronat, studiile clinice nu au evidenţiat o deteriorare a funcţiei renale. Cu toate acestea, la pacienţii trataţi cu Bondronat, în funcţie de evaluarea clinică individuală a fiecărui pacient, se recomandă ca funcţia renală, calcemia, fosfatemia şi magnezemia să fie monitorizate.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, având în vedere că nu sunt disponibile date clinice, nu se pot face recomandări de dozaj.

La pacienţii cu risc de insuficienţă cardiacă, trebuie evitată hiperhidratarea.

Înainte de începerea terapiei cu Bondronat pentru metastaze osoase, hipocalcemia sau alte tulburări ale metabolismului osos şi mineral trebuie tratate eficient.

La toţi pacienţii este important aportul adecvat de calciu şi vitamina D. În cazul în care aportul din dietă este inadecvat, pacienţilor trebuie să li se administreze suplimente cu calciu şi/sau vitamina D.

Osteonecroza maxilară, în general, asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţii locale (inclusiv osteomielită) a fost raportată la pacienţii cu cancer, care au primit regimuri terapeutice care au inclus, în principal, bifosfonaţi administraţi intravenos. Majoritatea pacienţilor au primit, de asemenea, chimioterapie şi corticosteroizi. Osteonecroza maxilară, a fost, de asemenea, raportată la pacienţii cu osteoporoză trataţi cu bifosfonaţi orali.

O examinare dentară cu prevenţie stomatologică adecvată trebuie luată în considerare înainte de tratamentul cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc asociaţi (de exemplu: cancer, chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi, igienă orală deficitară).

În timpul tratamentului, aceşti pacienţi trebuie să evite intervenţiile stomatologice invazive, dacă este posibil. La pacienţii la care apare osteonecroză maxilară în timpul tratamentului cu bifosfonaţi, chirurgia dentară poate amplifica această stare. În cazul pacienţilor care necesită intervenţii dentare, nu există date disponibile pentru a sugera că întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi reduce riscul osteonecrozei maxilare. Judecata clinică a medicului practician trebuie să orienteze conduita terapeutică pentru fiecare pacient în funcţie de evaluarea individuală a raportului risc/beneficiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Bondronat nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu.

La pacienţii cu mielom multiplu, în cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu melfalan/prednisolon, nu au fost observate interacţiuni.

Alte studii de interacţiune la femeile în perioada post-menopauză au demonstrat absenţa oricărui potenţial de interacţiune cu tamoxifen sau cu tratamentul hormonal de substituţie (estrogeni).

În funcţie de distribuţie, nu sunt de aşteptat interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică. Acidul ibandronic este eliminat numai prin secreţie renalăşi nu suferă nici o metabolizare. Calea secretorie nu pare să includă sisteme de transport acide sau bazice cunoscute, implicate în excreţia altor substanţe active. În plus, acidul ibandronic nu inhibă sistemul enzimatic hepatic uman major al citocromului P450 şi nu induce enzimele sistemului hepatic al citocromului P450 la şobolani. Legarea de proteinele plasmatice este mică la concentraţiile terapeutice şi, de aceea, nu este de aşteptat ca acidul ibandronic să înlăture de pe situsurile de legare alte substanţe active.

În cazul administrării concomitente a bifosfonaţilor cu aminoglicozide, se recomandă prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă concentraţia plasmatică a calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, trebuie acordată atenţie posibilei existenţe concomitente a hipomagnezemiei.

În studiile clinice, Bondronat a fost administrat concomitent cu antineoplazice uzuale, diuretice, antibiotice şi analgezice, fără apariţia de interacţiuni manifeste clinic.

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea acidului ibandronic la femeile gravide. Studiile la şobolani au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. De aceea, Bondronat nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Nu se ştie dacă acidul ibandronic se excretă în laptele uman. După administrarea intravenoasă, studiile la femelele de şobolan care alăptează au demonstrat prezenţa unor concentraţii mici de acid ibandronic în lapte. Bondronat nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, începând cu cele mai frecvente, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente ( ≥ 10%), frecvente ( ≥ 1% şi < 10%), mai puţin frecvente ( ≥ 0,1% şi < 1%), rare ( ≥ 0,01% şi < 0,1 %) şi foarte rare ( ≤ 0,01%).

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Profilul de siguranţă al Bondronat în hipercalcemia indusă de tumori derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi după administrarea intravenoasă a Bondronat la dozele recomandate. Tratamentul a fost cel mai frecvent asociat cu creşterea temperaturii corporale. Ocazional, s-a raportat sindromul pseudo-gripal manifestat prin febră, frisoane, dureri osoase şi/saumusculare. În majoritatea cazurilor, nu a fost necesar tratament specific, iar simptomele au dispărut după câteva ore sau zile.

Tabelul 1 Numărul (procentul) de pacienţi la care s-au raportat evenimente adverse după

tratamentul cu Bondronat pentru hipercalcemia indusă de tumori în studiile clinice

controlate

Aparate, sisteme şi organe / Reacţii adverse Frecvenţă
Număr (%)
(n=352)
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Frecvente: Hipocalcemie 10 (2,8)
Aparate, sisteme şi organe / Reacţii adverse Frecvenţă Număr (%) (n=352)
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: Frecvente : Dureri osoase Mai puţin frecvente: Mialgii 6 (1,7) 1 (0,3)
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Foarte frecvente: Febră Mai puţin frecvente: Sindrom pseudo-gripal Frisoane 39 (11,1) 2 (0,6) 1 (0,3)

Notă: Au fost analizate datele atât pentru doza de 2 mg, cât şi pentru doza de 4 mg acid ibandronic. Evenimentele au fost înregistrate indiferent dacă s-a determinat sau nu cauzalitatea.

Frecvent, excreţia renală de calciu scazută este însoţită de scăderea fosfatemiei, care nu necesită măsuri terapeutice. Calcemia poate să scadă până la valorile din hipocalcemie.

Alte reacţii adverse raportate cu o frecvenţă mai mică sunt, după cum urmează:

Tulburări ale sistemului imunitar:

Foarte rare: Hipersensibilitate

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Foarte rare: Edem angioneurotic.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale:

Foarte rare: Bronhospasm

La pacienţii cu astm bronşic la acid acetilsalicilic, administrarea altor bifosfonaţi a fost asociată cu bronhoconstricţie.

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, profilul de siguranţă al Bondronat intravenos derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi în condiţiile administrării intravenoase de Bondronat în dozele recomandate.

Tabelul 2 prezintă reacţiile adverse dintr-un studiu pivot de fază III (152 pacienţi trataţi cu Bondronat 6 mg), adică evenimentele adverse raportate ca fiind foarte puţin, posibil sau probabil legate de medicaţia din studiu şi care apar frecvent şi mai frecvent la grupul cu tratament cu substanţa activă faţă de grupul cu placebo.

Tabelul 2 Reacţii adverse care apar frecvent şi mai frecvent decât la grupul placebo la

pacienţii cu metastaze osoase datorate cancerului de sân, trataţi cu Bondronat 6 mg

administrat intravenos

Reacţii adverse Placebo (n=157) Nr. (%) Bondronat 6 mg (n = 152) Nr. (%)
Infecţii şi infestări: Infecţii 1 (0,6) 2 (1,3)
Tuburări endocrine: Tulburări paratiroidiene 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări ale sistemului nervos: Cefalee Ameţeli 4 (2,5) 9 (5,9)
Reacţii adverse Placebo (n=157) Nr. (%) Bondronat 6 mg (n = 152) Nr. (%)
Disgeuzie (pervertirea gustului) 2 (1,3) 4 (2,6)
0 (0,0) 2 (1,3)
Tulburări oculare:
Cataractă 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări cardiace:
Bloc de ramură 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: Faringită 0 (0,0) 3 (2,0)
Tulburări gastro-intestinale: Diaree Dispepsie Vărsături Dureri gastro-intestinale Afecţiuni dentare 1 (0,6) 5 (3,2) 2 (1,3) 2 (1,3) 0 (0,0) 8 (5,3) 6 (3,9) 5 (3,3) 4 (2,6) 3 (2,0)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: Afecţiuni cutanate Echimoze 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,3) 2 (1,3)
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: Mialgii Artralgii Tulburări articulare Osteoartrită 6 (3,8) 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (5,3) 2 (1,3) 2 (1,3) 2 (1,3)
Tulburări generale: Astenie Sindrom pseudo-gripal Edeme periferice Sete 8 (5,1) 2 (1,3) 2 (1,3) 0 (0,0) 10 (6,6) 8 (5,3) 3 (2,0) 2 (1,3)
Investigaţii diagnostice: Valori crescute ale gama-GT Valori crescute ale creatininei 1 (0,6) 1 (0,6) 4 (2,6) 3 (2,0)

Alte reacţii adverse raportate cu o frecvenţă mai mică, sunt următoarele:

Mai puţin frecvente: Infecţii şi infestări: cistită, vaginită, candidoză orală Tumori benigne şi maligne (incluzând chisturi şi polipi): neoplasm cutanat benign Tulburări hematologice şi limfatice: anemie, discrazii sanguine Tulburări metabolice şi de nutriţie: hipofosfatemie Tulburări psihice: tulburări de somn, anxietate, labilitate emoţională Tulburări ale sistemului nervos: tulburări cerebrovasculare, leziuni ale rădăcinilor nervoase, amnezie, migrenă, nevralgie, hipertonie, hiperestezie, parestezii circumorale, parosmie. Tulburări acustice şi vestibulare: surditate Tulburări cardiace: ischemie miocardică, tulburări cardiovasculare, palpitaţii Tulburări vasculare: hipertensiune arterială, limfedem, varice Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: edem pulmonar, stridor

Tulburări gastro-intestinale: gastroenterită, disfagie, gastrită, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, cheilită Tulburări hepatobiliare: colelitiază Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: erupţii cutanate tranzitorii, alopecie Tulburări renale şi ale căilor urinare: retenţie urinară, chist renal Tulburări ale aparatului genital şi sânului: durere pelvină Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: hipotermie Investigaţii diagnostice: creşterea fosfatazei serice alcaline, scădere ponderală Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate: leziune, durere la nivelul locului de injectare

Osteonecroza maxilară a fost raportată la pacienţii trataţi cu bifosfonaţi. Majoritatea raportărilor se referă la pacienţii cu cancer, dar astfel de cazuri au fost raportate şi la pacienţii trataţi pentru osteoporoză. În general, osteonecroza maxilară este asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţia locală (inclusiv osteomielita). Diagnosticul de cancer, chimioterapia, radioterapia, corticosteroizii, igiena orala deficitară sunt, de asemenea, consideraţi factori de risc (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă în cazuri de intoxicaţie acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari. Hipocalcemia relevantă clinic trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă a gluconatului de calciu.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: bifosfonaţi, codul ATC: M05B A 06

Acidul ibandronic aparţine grupului de compuşi bifosfonaţi care acţionează specific asupra osului. Acţiunea lor selectivă asupra ţesutului osos se bazează pe afinitatea mare a bifosfonaţilor pentru masa minerală osoasă. Bifosfonaţii acţionează prin inhibarea activităţii osteoclastelor, deşi mecanismul exact nu este clar încă.

In vivo, acidul ibandronic previne distrucţia osoasă indusă experimental prin întreruperea funcţiei gonadale, retinoizi, tumori sau extracte tumorale. Inhibiţia resorbţiei osoase endogene a fost, de asemenea, documentată prin studii cinetice cu 45Ca şi prin eliberarea de tetraciclină radioactivă încorporată anterior în os.

La doze care erau considerabil mai mari decât dozele farmacologice eficace, acidul ibandronic nu a avut nici un efect asupra mineralizării osoase.

Resorbţia osoasă datorată afecţiunii maligne se caracterizează prin resorbţie osoasă excesivă, care nu este echilibrată de sinteză osoasă corespunzătoare. Acidul ibandronic inhibă selectiv activitatea osteoclastelor, reducând resorbţia osoasăşi, astfel, reducând complicaţiile de la nivel osos ale afecţiunii maligne.

Studii clinice în tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Studiile clinice asupra hipercalcemiei de cauză malignă au demonstrat că efectul inhibitor al acidului ibandronic asupra osteolizei indusă tumoral şi specific asupra hipercalcemiei indusă de tumori se caracterizează prin scăderea calcemiei şi excreţie urinară de calciu.

La dozele recomandate pentru tratament, în studiile clinice pentru pacienţii cu valoarea iniţială a calcemiei corectate cu albumină≥ 3,0 mmol/l după rehidratare adecvată, au fost obţinute următoarele rate de raspuns cu intervalele de încredere corespunzătoare.

interval de

raspuns peste 90%

confidenta sub 90%

Pentru aceşti pacienţi şi aceste doze, timpul median până la atingerea valorilor normale ale calcemiei a fost de 4 până la 7 zile. Timpul mediu până la recădere (revenirea la calcemia corectată cu albumină de peste 3,0 mmol/l) a fost de 18 până la 26 zile.

Studii clinice în prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, studiile clinice au arătat că există un efect inhibitor dependent de doză asupra osteolizei osoase, exprimată prin markeri ai resorbţiei osoase, şi un efect dependent de doză asupra evenimentelor osoase.

La pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase, prevenţia evenimentelor osoase cu Bondronat 6 mg administrat intravenos a fost evaluată într-un studiu randomizat placebo-controlat de fază III cu durata de 96 săptămâni. Pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase confirmate radiologic au fost randomizate pentru a li se administra placebo (158 paciente) sau 6 mg Bondronat (154 paciente). Rezultatele acestui studiu sunt prezentate mai jos.

Obiectivele principale de eficacitate

Obiectivul principal al studiului a fost rata perioadei de morbiditate osoasă (RPMO). Acesta a fost un obiectiv complex, care a avut ca subcomponente următoarele evenimente osoase asociate (EOA):

-radioterapie osoasă pentru tratamentul fracturilor/fracturilor iminente

-intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilor

-
fracturi vertebrale
-
fracturi non-vertebrale.

Analiza RPMO a fost ajustată în funcţie de timp şi s-a considerat că unul sau mai multe evenimente apărute într-o perioadă unică de 12 săptămâni pot fi potenţial legate. De aceea, evenimente multiple au fost luate în considerare o singură dată în scop de analiză. Datele din acest studiu demonstrează un avantaj semnificativ pentru Bondronat 6 mg intravenos faţă de placebo în reducerea EOA măsurate de RPMO ajustată în funcţie de timp (p=0,004). De asemenea, numărul EOA a fost semnificativ redus cu Bondronat 6 mg şi a existat o reducere cu 40% a riscului EOA faţă de placebo (risc relativ 0,6, p=0,003). Rezultatele cu privire la eficacitate sunt prezentate pe scurt în Tabelul 3.

Tabelul 3 Rezultate cu privire la eficacitate (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Toate evenimentele osoase asociate (EOA)
Placebo n=158 Bondronat 6 mg n=154 valoarea p
RPMO (per pacient an) 1,48 1,19 p=0,004
Numărul de evenimente (per pacient) 3,64 2,65 p=0,025
Risc relativ de EOA - 0,60 p=0,003

Obiective secundare de eficacitate

S-a demonstrat o creştere semnificativă statistic a scorului durerii osoase pentru Bondronat 6 mg intravenos comparativ cu placebo. Reducerea durerii a fost marcat sub valoarea iniţială, în mod constant, pe parcursul întregului studiu şi a fost însoţită de reducerea semnificativă a utilizării analgezicelor. La pacienţii trataţi cu Bondronat, deteriorarea calităţii vieţii a fost semnificativ mai mică, comparativ cu placebo. O prezentare sub formă de tabel a acestor rezultate de eficacitate secundare este realizată în Tabelul 4.

Tabelul 4 Rezultate de eficacitate secundare (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Placebo n=158 Bondronat 6 mg n=154 valoarea p
Dureri osoase* 0,21 -0,28 p<0,001
Utilizare de analgezice* 0,90 0,51 p=0,083
Calitatea vieţii* -45,4 -10,3 p=0,004

*Modificarea medie de la valoarea iniţială până la ultima evaluare.

La pacienţii trataţi cu Bondronat, s-a înregistrat o scădere marcată a markerilor urinari ai resorbţiei osoase (piridinolina şi deoxipiridinolina), care a fost semnificativă statistic comparativ cu placebo.

Siguranţa administrării Bondronat sub formă de perfuzie cu durata de 1 oră sau cu durata de 15 minute a fost comparată într-un studiu efectuat la 130 pacienţi cu cancer de sân metastazat. Nu a fost observată nici o diferenţă privind indicatorii funcţiei renale. Profilul general al evenimentelor adverse pentru acidul ibandronic după perfuzia cu durata de 15 minute a fost similar cu profilul de siguranţă cunoscut pentru durate de administrare a perfuziei mai mari şi nu au fost identificate noi aspecte privind siguranţa administrării asociate cu o durată a perfuziei de 15 minute.

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După o perfuzie de 2 ore cu 2, 4 şi 6 mg acid ibandronic, parametrii farmacocinetici sunt proporţionali cu doza.

Distribuţie

După expunerea sistemică iniţială, acidul ibandronic se leagă rapid de os sau este excretat în urină. La om, volumul aparent de distribuţie terminal este de cel puţin 90 l şi proporţia din doza care ajunge la os este estimată a fi 40-50% din doza circulantă. La concentraţiile terapeutice, legarea de proteinele plasmatice umane este de aproximativ 87% şi, astfel, interacţiunile medicamentoase datorate îndepărtării de pe situsurile de legare sunt puţin probabile.

Metabolism

Nu există dovezi cu privire la metabolizarea acidului ibandronic la animale sau om.

Eliminare

Intervalul timpilor de înjumătăţire aparenţi determinaţi este larg şi dependent de dozăşi de sensibilitatea analizei, dar timpul de înjumătăţire aparent terminal este, în general, cuprins în intervalul 10 – 60 ore. Cu toate acestea, după administrarea intravenoasă sau orală, concentraţiile plasmatice iniţiale scad repede, atingând 10% din valorile maxime în 3, respectiv 8 ore. La pacienţii cu metastaze osoase, în cazul în care acidul ibandronic a fost administrat intravenos o dată la 4 săptămâni timp de 48 săptămâni, nu s-a observat acumulare sistemică.

Clearance-ul total al acidului ibandronic este mic, cu valorile medii în intervalul 84-160 ml/minut. Clearance-ul renal (aproximativ 60 ml/min la femeile sănătoase în perioada post-menopauză) reprezintă 50-60% din clearance-ul total şi este în legătură cu clearance-ul creatininei. Diferenţa dintre clearance-ul aparent total şi cel renal se consideră a reflecta preluarea de către os.

Farmacocinetica la grupuri speciale de populaţie

Sexul

La femei şi bărbaţi, biodisponibilitatea şi farmacocinetica acidului ibandronic sunt similare.

Rasa

Nu există dovezi de diferenţe interetnice semnificative clinic între asiatici şi caucazieni în ceea ce priveşte distribuţia acidului ibandronic. Există doar foarte puţine date disponibile cu privire la pacienţii de origine africană.

Pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, expunerea pacienţilor la acid ibandronic este corelată cu clearance-ul creatininei (Clcr). În studiul clinic farmacologic WP18551, după o singură doză de 6 mg administrată intravenos (perfuzie cu durata de 15 minute), ASC0-24 medie a crescut cu 14%, respectiv cu 86%, la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (valoarea medie estimată Clcr=68,1 ml/min) şi moderată (valoarea medie estimată Clcr=41,2 mL/min), comparativ cu voluntarii sănătoşi (valoarea medie estimată Clcr=120 mL/min). Cmax medie nu a crescut la pacienţii cu insuficienţă renală uşoarăşi a crescut cu 12% la pacienţii cu insuficienţă renală moderată. Nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii. Totuşi, la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, care urmează un tratament pentru prevenţia evenimentelor osoase, este recomandată ajustarea dozelor sau a duratei de administrare a perfuziei (vezi pct. 4.2).

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu există date farmacocinetice cu privire la acidul ibandronic. Ficatul nu are un rol semnificativ în clearance-ul acidului ibandronic, deoarece acesta nu este metabolizat, dar este eliminat prin excreţie renalăşi prin preluare de către os. De aceea, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu este necesară ajustarea dozelor. În plus, deoarece acidul ibandronic se leagă de proteine în proporţie de aproximativ 87% la concentraţiile terapeutice, hipoproteinemia din bolile hepatice severe este puţin probabil să determine creşterea semnificativă clinic a concentraţiilor plasmatice libere.

Vârstnicii

Într-o analiză multivariantă, vârsta nu a fost identificată ca factor independent al parametrilor farmacocinetici studiaţi. Deoarece funcţia renală scade cu vârsta, acesta este singurul factor care trebuie luat în considerare (vezi pct. insuficienţă renală).

Copiii şi adolescenţii

La pacienţii cu vârste sub 18 ani, nu există date privind utilizarea Bondronat.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic. Ca în cazul altor bifosfonaţi, rinichiul a fost identificat ca organul ţintă principal al toxicităţii sistemice.

Mutagenitate/carcinogenitate:

Nu au fost observate dovezi privind potenţialul carcinogen. Testele de genotoxicitate nu au evidenţiat activitate genotoxică a acidului ibandronic.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere:

La şobolanii şi iepurii la care s-a administrat tratament intravenos, nu s-a observat nici un efect teratogen sau de toxicitate directă asupra fătului al acidul ibandronic. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la şobolani, reacţiile adverse ale acidului ibandronic au fost cele aşteptate de la această clasă de medicamente (bifosfonaţi). Acestea includ scădere a numărului de locuri de implantare, interferenţa cu naşterea naturală (distocie), creşterea malformaţiilor viscerale (sindromul ureterului renal pelvin) şi anomalii dentare la generaţia F1 de şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Acid acetic (99%) Acetat de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Bondronat nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani După reconstituire: 24 ore

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare.

După reconstituire: a se păstra la2oC - 8oC (la frigider).

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu se utilizează imediat, timpul de păstrare al produsului în uz şi condiţiile înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi, de regulă, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2 până la 8oC, cu excepţia cazului în care reconstituirea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Bondronat este disponibil în cutii care conţin 1 flacon (flacon din sticlă tip I a 2 ml).

 1. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 2. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizari : 25 iunie 1996

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 25 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 50 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine acid ibandronic 50 mg (sub formă de ibandronat monosodic monohidrat).

Excipienţi: Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

Comprimatele de Bondronat conţin lactoza şi nu trebuie administrate la pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie de glucozăgalactoză.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate. Comprimate filmate de culoare albă până la aproape albă, de forma alungită, gravate cu “L2” pe o faţă şi cu “IT” pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Bondronat este indicat pentru prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Bondronat trebuie iniţiat numai de medici specializaţi în tratamentul cancerului.

Medicamentul este destinat administrării pe cale orală.

Doza recomandată este de un comprimat filmat a 50 mg pe zi.

Bondronat comprimate trebuie utilizate după un repaus alimentar nocturn (de cel puţin 6 ore) şi înainte de prima masă a zilei. De asemenea, medicamentele şi suplimentele (inclusiv calciu) trebuie evitate înainte de a administra comprimatele Bondronat. Repausul alimentar trebuie continuat timp de cel puţin încă 30 minute după administrarea comprimatului. Apa plată poate fi consumată oricând în timpul tratamentului.

- Comprimatele trebuie înghiţite întregi cu un pahar plin cu apă plată (180 până la 240 ml), timp în care pacientul trebuie să stea în poziţie verticală, aşezat sau în picioare.

- În următoarele 60 minute după ce s-a administrat Bondronat, pacientul nu trebuie să se aşeze în clinostatism.

- Pacientul nu trebuie să lase comprimatul să se dizolve în cavitatea bucală sau să îl mestece, datorită potenţialelor ulceraţii orofaringiene.

- Apa plată este singura băutură cu care poate fi administrat Bondronat. Trebuie avut în vedere faptul că unele ape minerale pot să aibă concentraţii mai mari de calciu şi, de aceea, nu trebuie utilizate.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată la care clearance-ul creatininei este egal sau mai mare decât 30 ml/minut, nu este necesară ajustarea dozelor.

La un clearance al creatininei sub 30 ml/minut, doza recomandată este de 50 mg o dată pe săptămână. Vezi instrucţiunile de dozaj de mai sus.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Bondronat nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 18 ani datorită insuficienţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la acidul ibandronic sau la oricare dintre excipienţi.

Bondronat nu se administrează la copii.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la alţi bifosfonaţi, se recomandă prudenţă.

Înainte de începerea terapiei cu Bondronat, hipocalcemia sau alte tulburări ale metabolismului osos şi mineral trebuie tratate eficient. La toţi pacienţii este important aportul adecvat de calciu şi vitamina D. În cazul în care aportul din dietă este inadecvat, pacienţilor trebuie să li se administreze suplimente cu calciu şi/sau vitamina D.

Administrarea orală a bifosfonaţilor a fost asociată cu disfagie, esofagite şi ulcere esofagiene sau gastrice. De aceea, pacienţii trebuie să acorde o atenţie deosebită instrucţiunilor de dozare (vezi pct. 4.2).

În timpul tratamentului, medicii trebuie să fie atenţi la semnele sau simptomele care sugerează o posibilă reacţie esofagianăşi pacienţilor trebuie să li se recomande întreruperea Bondronat şi prezentarea la medic dacă apar simptome ale iritaţiei esofagiene, cum sunt: apariţia sau agravarea disfagiei, durere la deglutiţie, durere retrosternală sau epigastralgii.

Având în vedere că AINS se asociază cu iritaţie gastro-intestinală, este necesară prudenţă în cazul administrării orale concomitente cu Bondronat.

În cazul tratamentului pe termen lung cu Bondronat, studiile clinice nu au evidenţiat o deteriorare a funcţiei renale. Cu toate acestea, la pacienţii trataţi cu Bondronat, în funcţie de evaluarea clinică individuală a fiecărui pacient, se recomandă ca funcţia renală, calcemia, fosfatemia şi magnezemia să fie monitorizate.

Comprimatele de Bondronat conţin lactozăşi nu trebuie administrate la pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie de glucozăgalactoză.

Osteonecroza maxilară, în general, asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţii locale (inclusiv osteomielită) a fost raportată la pacienţii cu cancer, care au primit regimuri terapeutice care au inclus, în principal, bifosfonaţi administraţi intravenos. Majoritatea pacienţilor au primit, de asemenea, chimioterapie şi corticosteroizi. Osteonecroza maxilară, a fost, de asemenea, raportată la pacienţii cu osteoporoză trataţi cu bifosfonaţi orali.

O examinare dentară cu prevenţie stomatologică adecvată trebuie luată în considerare înainte de tratamentul cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc asociaţi (de exemplu: cancer, chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi, igienă orală deficitară).

În timpul tratamentului, aceşti pacienţi trebuie să evite intervenţiile stomatologice invazive, dacă este posibil. La pacienţii la care apare osteonecroză maxilară în timpul tratamentului cu bifosfonaţi, chirurgia dentară poate amplifica această stare. În cazul pacienţilor care necesită intervenţii dentare, nu există date disponibile pentru a sugera că întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi reduce riscul osteonecrozei maxilare. Judecata clinică a medicului practician trebuie să orienteze conduita terapeutică pentru fiecare pacient în funcţie de evaluarea individuală a raportului risc/beneficiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Interacţiuni medicament-alimente

Este posibil cara produsele care conţin calciu sau alţi cationi multivalenţi (cum sunt: aluminiu, magneziu, fier), inclusiv laptele şi alimentele, să interfere cu absorbţia comprimatelor de Bondronat. De aceea, în cazul unor astfel de produse, inclusiv alimentele, ingestia trebuie întârziată cu cel puţin 30 minute după administrarea orală.

În cazul în care comprimatele de Bondronat au fost administrate la 2 ore după un prânz standard, biodisponibilitatea a fost scăzuta cu aproximativ 75%. De aceea, se recomandă ca administrarea comprimatelor să se facă după un repaus alimentar nocturn (de cel puţin 6 ore) şi repausul alimentar să continue cel puţin 30 minute după administrarea dozei (vezi pct. 4.2).

Interacţiuni medicament-medicament

La pacienţii cu mielom multiplu, în cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu melfalan/prednisolon, nu au fost observate interacţiuni.

Alte studii de interacţiune la femeile în perioada post-menopauză au demonstrat absenţa oricărui potenţial de interacţiune cu tamoxifen sau cu tratamentul hormonal de substituţie (estrogeni).

La voluntarii sănătoşi de sex masculin şi la voluntari sănătoşi de sex feminin în perioada postmenopauză, ranitidina administrată intravenos, a determinat creşterea biodisponibilităţii acidului ibandronic cu aproape 20% (ceea ce se încadrează în variabilitatea normală a biodisponibilităţii acidului ibandronic), probabil ca rezultat al acidităţii gastrice scăzute. Cu toate acestea, în cazul administrării Bondronat concomitent cu antagonişti H2 sau cu alte medicamente care cresc pH-ul gastric, nu este necesară ajustarea dozei.

În funcţie de distribuţie, nu sunt de aşteptat interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică. Acidul ibandronic este eliminat numai prin secreţie renalăşi nu suferă nici o metabolizare. Calea secretorie nu pare să includă sisteme de transport acide sau bazice cunoscute, implicate în excreţia altor substanţe active. În plus, acidul ibandronic nu inhibă sistemul enzimatic hepatic uman major al citocromului P450 şi nu induce enzimele sistemului hepatic al citocromului P450 la şobolani. Legarea de proteinele plasmatice este mică la concentraţiile terapeutice şi, de aceea, nu este de aşteptat ca acidul ibandronic să înlăture de pe situsurile de legare alte substanţe active.

În cazul administrării concomitente a bifosfonaţilor cu aminoglicozide, se recomandă prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă concentraţia plasmatică a calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, trebuie acordată atenţie posibilei existenţe concomitente a hipomagnezemiei.

În studiile clinice, Bondronat a fost administrat concomitent cu antineoplazice uzuale, diuretice, antibiotice şi analgezice, fără apariţia de interacţiuni manifeste clinic.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea acidului ibandronic la femeile gravide. Studiile la şobolani au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. De aceea, Bondronat nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Nu se ştie dacă acidul ibandronic se excretă în laptele uman. După administrarea intravenoasă, studiile la femelele de şobolan care alăptează au demonstrat prezenţa unor concentraţii mici de acid ibandronic în lapte. Bondronat nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Profilul de siguranta al Bondronat rezultă din studiile clinice controlate pentru indicaţia aprobatăşi în condiţiile administrării orale de Bondronat în doza recomandată.

În baza de date cumulată din 2 studii pivot de fază III (286 pacienti trataţi cu Bondronat 50 mg), procentul pacienţilor care au avut o reacţie adversă cu o posibilă sau probabilă relaţie cu Bondronat a fost de 27%.

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, începând cu cele mai frecvente, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente ( ≥ 10%), frecvente ( ≥ 1% şi < 10%), mai puţin frecvente ( ≥ 0,1% şi < 1%), rare ( ≥ 0,01% şi < 0,1 %) şi foarte rare ( ≤ 0,01%).

Tabelul 1 prezintă reacţiile adverse frecvente, cumulate din studiile pivot de fază III. Sunt excluse reacţiile adverse care sunt la fel de frecvente atât la pacienţii trataţi cu substanţa activă, cât şi la cei trataţi cu placebo, sau mai frecvente la pacienţii trataţi cu placebo.

Tabelul 1 Evenimente adverse raportate frecvent şi cu frecvenţă mai mare decât în grupul placebo

Reacţie adversă Placebo p.o. zilnic (n=277 pacienţi) Nr. (%) Bondronat 50 mg p.o. zilnic (n=286 pacienţi) Nr. (%)
Tulburări metabolice şi de nutriţie Hipocalcemie 14 (5,1) 27 (9,4)
Tulburări gastro-intestinale Dispepsie Greaţă Dureri abdominale Esofagită 13 (4,7) 4 (1,4) 2 (0,7) 2 (0,7) 20 (7,0) 10 (3,5) 6 (2,1) 6 (2,1)
Tulburări generale Astenie 2 (0,7) 4 (1,4)

Reacţii adverse la medicament care apar cu o frecvenţă < 1%:

Lista următoare oferă informaţii asupra reacţiilor adverse la medicament raportate în studiul MF 4414 şi MF 4434 şi care apar mai frecvent la Bondronat 50 mg decât la placebo:

Mai puţin frecvente: Tulburaări hematologice şi limfatice anemie

Tulburări ale sistemului nervos parestezii, disgeuzie (pervertirea gustului)

Tulburări gastro-intestinale hemoragie, ulcer duodenal, gastrită, disfagie, dureri abdominale, xerostomie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului prurit subcutanat Tulburări renale şi ale căilor urinare azotemie (uremie)

Tulburări generale dureri toracice, afecţiune pseudo-gripală,

stare generală de rău, durere Investigaţii diagnostice creşterea valorilor sanguine ale hormonului

paratiroidian

Osteonecroza maxilară a fost raportată la pacienţii trataţi cu bifosfonaţi. Majoritatea raportărilor se referă la pacienţii cu cancer, dar astfel de cazuri au fost raportate şi la pacienţii trataţi pentru osteoporoză. În general, osteonecroza maxilară este asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţia locală (inclusiv osteomielita). Diagnosticul de cancer, chimioterapia, radioterapia, corticosteroizii, igiena orala deficitară sunt, de asemenea, consideraţi factori de risc (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

Nu sunt disponibile informaţii specifice privind tratamentului supradozajului cu Bondronat. Cu toate acestea, supradozajul oral poate determina evenimente la nivelul tractului gastro-intestinal superior, cum sunt: stare de disconfort gastric, epigastralgii, esofagită, gastrită sau ulcer. Pentru a lega Bondronat, trebuie administrate lapte sau antiacide. Datorită riscului iritaţiilor esofagiene, nu trebuie indusă vărsătura şi pacientul trebuie să rămână în poziţie verticală.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: bifosfonaţi, codul ATC: M05B A 06

Acidul ibandronic aparţine grupului de compuşi bifosfonaţi care acţionează specific asupra osului. Acţiunea lor selectivă asupra ţesutului osos se bazează pe afinitatea mare a bifosfonaţilor pentru masa minerală osoasă. Bifosfonaţii acţionează prin inhibarea activităţii osteoclastelor, deşi mecanismul exact nu este clar încă.

In vivo, acidul ibandronic previne distrucţia osoasă indusă experimental prin întreruperea funcţiei gonadale, retinoizi, tumori sau extracte tumorale. Inhibiţia resorbţiei osoase endogene a fost, de asemenea, documentată prin studii cinetice cu 45Ca şi prin eliberarea de tetraciclină radioactivă încorporată anterior în os.

La doze care erau considerabil mai mari decât dozele farmacologice eficace, acidul ibandronic nu a avut nici un efect asupra mineralizării osoase.

Resorbţia osoasă datorată afecţiunii maligne se caracterizează prin resorbţie osoasă excesivă, care nu este echilibrată de sinteză osoasă corespunzătoare. Acidul ibandronic inhibă selectiv activitatea osteoclastelor, reducând resorbţia osoasăşi, astfel, reducând complicaţiile de la nivel osos ale afecţiunii maligne.

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, studiile clinice au arătat că există un efect inhibitor dependent de doză asupra osteolizei osoase, exprimată prin markeri ai resorbţiei osoase, şi un efect dependent de doză asupra evenimentelor osoase.

La pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase, prevenţia evenimentelor osoase cu Bondronat 50 mg comprimate a fost evaluată într-un studiu randomizat placebo-controlat de fază III cu durata de 96 săptămâni. Pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase confirmate radiologic au fost randomizate pentru a li se administra placebo (277 paciente) sau 50 mg Bondronat (287 paciente). Rezultatele acestui studiu sunt prezentate mai jos.

Obiectivele principale de eficacitate

Obiectivul principal al studiului a fost rata perioadei de morbiditate osoasă (RPMO). Acesta a fost un obiectiv complex, care a avut ca subcomponente următoarele evenimente osoase asociate (EOA):

-radioterapie osoasă pentru tratamentul fracturilor/fracturilor iminente

-intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilor

-
fracturi vertebrale
-
fracturi non-vertebrale.

Analiza RPMO a fost ajustată în funcţie de timp şi s-a considerat că unul sau mai multe evenimente apărute într-o perioadă unică de 12 săptămâni pot fi potenţial legate. De aceea, evenimentele multiple au fost luate în considerare o singură dată, în oricare perioadă de 12 săptămâni, în scop de analiză. Datele cumulate din aceste studii demonstrează un avantaj semnificativ pentru Bondronat 50 mg p.o. faţă de placebo în reducerea EOA măsurate de RPMO (p=0,041). De asemenea, a existat o reducere cu 38% a riscului de dezvoltare a EOA pentru pacienţii trataţi cu Bondronat faţă de placebo (risc relativ 0,62, p=0,003). Rezultatele cu privire la eficacitate sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2 Rezultate cu privire la eficacitate (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Toate evenimentele osoase asociate (EOA)
Placebo n=277 Bondronat 50 mg n=287 valoarea p
RPMO (per pacient an) 1,15 0,99 p=0,041
Risc relativ de EOA - 0,62 p=0,003

Obiective secundare de eficacitate

S-a demonstrat o creştere semnificativă statistic a scorului durerii osoase pentru Bondronat 50 mg comparativ cu placebo. Reducerea durerii a fost marcat sub valoarea iniţială, în mod constant, pe parcursul întregului studiu şi a fost însoţită de reducerea semnificativă a utilizării analgezicelor comparativ cu placebo. Deteriorarea calitatii vieţii şi statusul performanţei OMS au fost semnificativ mai mici la pacienţii trataţi cu Bondronat, comparativ cu placebo. Concentraţiile urinare ale markerului de resorbţie osoasă CTx (telopeptida C-terminală eliberată din colagenul de tip I) au fost semnificativ reduse în grupul tratat cu Bondronat, comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo. Această reducere a concentraţiei urinare a CTx s-a corelat în mod semnificativ cu obiectivul principal de eficacitate RPMO (Kendall-tau-b (p<0,001). O prezentare sub formă de tabel a acestor rezultate de eficacitate secundare este realizată în Tabelul 3.

Tabelul 3 Rezultate de eficacitate secundare (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Placebo n=277 Bondronat 50 mg n=287 valoarea p
Dureri osoase* 0,20 -0,10 p=0,001
Utilizare de analgezice* 0,85 0,60 p=0,019
Calitatea vieţii* -26,8 -8,3 p=0,032
Scorul OMS de performanţă * 0,54 0,33 p=0,008
CTx **urinar 10,95 -77,32 p=0,001

*Modificarea medie de la valoarea iniţială până la ultima evaluare. **Modificarea mediană de la valoarea iniţială până la ultima evaluare

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrarea orală, absorbţia acidului ibandronic la nivelul tractului gastro-intestinal superior este rapidă. După administrarea în condiţii de repaus alimentar, concentraţiile plasmatice maxime observate au fost atinse în 0,5 până la 2 ore (timpul median 1 oră), iar biodisponibilitatea absolută a fost de aproximativ 0,6%. Mărimea absorbţiei este afectată în cazul administrării concomitente cu alimente şi băuturi (altele decât apa plată). Biodisponibilitatea este redusă cu aproximativ 90% la administrarea acidului ibandronic cu un mic dejun standard comparativ cu biodisponibilitatea la administrarea în condiţii de repaus alimentar. În cazul administrării cu 30 minute înainte de masă, reducerea biodisponibilităţii este de aproximativ 30%. În cazul administrării acidului ibandronic cu 60 de minute înainte de masă, nu s-a înregistrat o reducere marcată a biodisponibilităţii.

În cazul administrării Bondronat comprimate la 2 ore după o masă standard, biodisponibilitatea a fost redusă cu aproximativ 75%. De aceea, se recomandă ca comprimatele să fie administrate după un repaus alimentar nocturn (minim 6 ore) şi repausul alimentar trebuie continuat timp de cel puţin încă 30 minute după administrarea dozei (vezi pct. 4.2).

Distribuţie

După expunerea sistemică iniţială, acidul ibandronic se leagă rapid de os sau este excretat în urină. La om, volumul aparent de distribuţie terminal este de cel puţin 90 l şi proporţia din doza care ajunge la os este estimată a fi 40-50% din doza circulantă. La concentraţiile terapeutice, legarea de proteinele plasmatice umane este de aproximativ 87% şi, astfel, interacţiunile medicamentoase datorate îndepărtării de pe situsurile de legare sunt puţin probabile.

Metabolism

Nu există dovezi cu privire la metabolizarea acidului ibandronic la animale sau om.

Eliminare

Cantitatea de acid ibandronic absorbită este eliminată din circulaţie prin absorbţie osoasă (estimata la 40-50%), iar cantitatea rămasă este eliminată nemodificată prin rinichi. Fracţia neabsorbită de acid ibandronic este eliminată nemodificată în fecale.

Intervalul timpilor de înjumătăţire aparenţi determinaţi este larg şi dependent de dozăşi de sensibilitatea analizei, dar timpul de înjumătăţire aparent terminal este, în general, cuprins în intervalul 10 – 60 ore. Cu toate acestea, după administrarea intravenoasă sau orală, concentraţiile plasmatice iniţiale scad repede, atingând 10% din valorile maxime în 3, respectiv 8 ore.

Clearance-ul total al acidului ibandronic este mic, cu valorile medii în intervalul 84-160 ml/minut. Clearance-ul renal (aproximativ 60 ml/min la femeile sănătoase în perioada post-menopauză) reprezintă 50-60% din clearance-ul total şi este în legătură cu clearance-ul creatininei. Diferenţa dintre clearance-ul aparent total şi cel renal se consideră a reflecta preluarea de către os.

Farmacocinetica la grupuri speciale de populaţie

Sexul

La femei şi bărbaţi, biodisponibilitatea şi farmacocinetica acidului ibandronic sunt similare.

Rasa

Nu există dovezi de diferenţe interetnice semnificative clinic între asiatici şi caucazieni în ceea ce priveşte distribuţia acidului ibandronic. Există doar foarte puţine date disponibile cu privire la pacienţii de origine africană.

Pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, clearance-ul renal al acidului ibandronic este în relaţie liniară cu clearance-ul creatininei (Clcr). La pacienţii cu insuficienţă renală uşoara sau moderată (Clcr ≥ 30 ml/min), nu este necesară ajustarea dozelor. Subiecţii cu insuficienţă renală severă (Clcr ≤ 30 ml/min) la care s-a administrat oral acid ibandronic 10 mg, zilnic timp de 21 zile, au avut concentraţii plasmatice de 2-3 ori mai mari decât subiecţii cu funcţie renală normală. La subiecţii cu insuficienţă renală severă, clearance-ul total al acidului ibandronic a scăzut la 44 ml/min. La subiecţii cu insuficienţă renală severă, după administrarea intravenoasă a 0,5 mg, clearance-urile totale, renale şi non-renale au scăzut cu 67%, 77%, respectiv 50%. Cu toate acestea, nu a existat o reducere a tolerabilităţii asociate cu creşterea expunerii. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (Clcr < 30 ml/min), se recomandă scăderea dozei orale la un comprimat a 50 mg, o dată pe săptămână (vezi pct. 4.2).

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu există date farmacocinetice cu privire la acidul ibandronic. Ficatul nu are un rol semnificativ în clearance-ul acidului ibandronic, deoarece acesta nu este metabolizat, dar este eliminat prin excreţie renalăşi prin preluare de către os. De aceea, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu este necesară ajustarea dozelor. În plus, deoarece acidul ibandronic se leagă de proteine în proporţie de aproximativ 87% la concentraţiile terapeutice, hipoproteinemia din bolile hepatice severe este puţin probabil să determine creşterea semnificativă clinic a concentraţiilor plasmatice libere.

Vârstnicii

Într-o analiză multivariantă, vârsta nu a fost identificată ca factor independent al parametrilor farmacocinetici studiaţi. Deoarece funcţia renală scade cu vârsta, acesta este singurul factor care trebuie luat în considerare (vezi pct. insuficienţă renală).

Copiii şi adolescenţii

La pacienţii cu vârste sub 18 ani, nu există date privind utilizarea Bondronat.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic. Ca în cazul altor bifosfonaţi, rinichiul a fost identificat ca organul ţintă principal al toxicităţii sistemice.

Mutagenitate/carcinogenitate:

Nu au fost observate dovezi privind potenţialul carcinogen. Testele de genotoxicitate nu au evidenţiat activitate genotoxică a acidului ibandronic.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere:

La şobolanii şi iepurii la care s-a administrat tratament intravenos, nu s-a observat nici un efect teratogen sau de toxicitate directă asupra fătului al acidul ibandronic. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la şobolani, reacţiile adverse ale acidului ibandronic au fost cele aşteptate de la această clasă de medicamente (bifosfonaţi). Acestea includ scădere a numărului de locuri de implantare, interferenţa cu naşterea naturală (distocie), creşterea malformaţiilor viscerale (sindromul ureterului renal pelvin) şi anomalii dentare la generaţia F1 de şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Lactoză monohidrat Povidonă Celuloză microcristalină Crospovidonă Acid stearic Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Filmul comprimatului:

Hipromeloză Dioxid de titan (E171) Talc Macrogol 6000

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Bondronat 50 mg comprimate filmate este disponibil în blistere (aluminiu) care conţin 7 comprimate, ambalate în cutii cu 28 sau 84 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/009 EU/1/96/012/010

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 iunie 1996 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 25 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un flacon a 6 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de ibandronat monosodic monohidrat 6,75 mg).

Excipienţi: Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Soluţie limpede, incoloră

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Bondronat este indicat pentru

- Prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau intervenţii chirurgicale) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

- Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori cu sau fără metastaze osoase.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Bondronat trebuie iniţiat numai de medici specializaţi în tratamentul cancerului. Medicamentul este destinat administrării intravenoase. Este pentru o singură utilizare. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, fără particule.

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenţia evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la intervale de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil într-un interval de cel puţin 15 minute. Pentru perfuzie, conţinutul flaconului(elor) trebuie adăugat numai la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie de glucoză 5%.

O durată mai scurtă (adică 15 min) de administrare a perfuziei trebuie utilizată numai la pacienţii cu funcţie renală normală sau insuficienţă renală uşoară. Nu există date disponibile pentru o durată de administrare a perfuziei mai scurtă la pacienţii cu clearance-ul creatininei sub 50 ml/min. Medicii trebuie să consulte secţiunea Pacienţi cu insuficienţă renală (pct. 4.2) pentru recomandările privind dozele şi modul de administrare la acest grup de pacienţi.

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Înainte de tratamentul cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l)

Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl)

Pentru a converti calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4.

În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru hipercalcemie. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă. În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu (sau la 500 ml soluţie glucoză 5%) şi administrat perfuzabil în decurs de peste două ore.

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a preparatului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi pct. 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii la ibandronat. Totuşi, pentru prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, trebuie respectate următoarele recomandări:

Clearance-ul creatininei

Doză / Timp de perfuzare 1 Volumul perfuziei 2

(ml/min)

≥ 50 6 mg / 15 minute 100 ml 30 < Clcr < 50 6 mg / 1 oră 500 ml < 30 2 mg / 1 oră 500 ml

1 Administrare la fiecare 3 până la 4 săptămâni 2 soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5%

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 mlL/min.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei.

Copii şi adolescenţi

Bondronat nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 18 ani datorită insuficienţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

La pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la alţi bifosfonaţi, este indicată prudenţă.

Bondronat nu se administrează la copii.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În cazul tratamentului pe termen lung cu Bondronat, studiile clinice nu au evidenţiat o deteriorare a funcţiei renale. Cu toate acestea, la pacienţii trataţi cu Bondronat, în funcţie de evaluarea clinică individuală a fiecărui pacient, se recomandă ca funcţia renală, calcemia, fosfatemia şi magnezemia să fie monitorizate.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, având în vedere că nu sunt disponibile date clinice, nu se pot face recomandări de dozaj.

La pacienţii cu risc de insuficienţă cardiacă, trebuie evitată hiperhidratarea.

Înainte de începerea terapiei cu Bondronat pentru metastaze osoase, hipocalcemia sau alte tulburări ale metabolismului osos şi mineral trebuie tratate eficient.

La toţi pacienţii este important aportul adecvat de calciu şi vitamina D. În cazul în care aportul din dietă este inadecvat, pacienţilor trebuie să li se administreze suplimente cu calciu şi/sau vitamina D.

Osteonecroza maxilară, în general, asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţii locale (inclusiv osteomielită) a fost raportată la pacienţii cu cancer, care au primit regimuri terapeutice care au inclus, în principal, bifosfonaţi administraţi intravenos. Majoritatea pacienţilor au primit, de asemenea, chimioterapie şi corticosteroizi. Osteonecroza maxilară, a fost, de asemenea, raportată la pacienţii cu osteoporoză trataţi cu bifosfonaţi orali.

O examinare dentară cu prevenţie stomatologică adecvată trebuie luată în considerare înainte de tratamentul cu bifosfonaţi la pacienţii cu factori de risc asociaţi (de exemplu: cancer, chimioterapie, radioterapie, corticosteroizi, igienă orală deficitară).

În timpul tratamentului, aceşti pacienţi trebuie să evite intervenţiile stomatologice invazive, dacă este posibil. La pacienţii la care apare osteonecroză maxilară în timpul tratamentului cu bifosfonaţi, chirurgia dentară poate amplifica această stare. În cazul pacienţilor care necesită intervenţii dentare, nu există date disponibile pentru a sugera că întreruperea tratamentului cu bifosfonaţi reduce riscul osteonecrozei maxilare. Judecata clinică a medicului practician trebuie să orienteze conduita terapeutică pentru fiecare pacient în funcţie de evaluarea individuală a raportului risc/beneficiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Bondronat nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu.

La pacienţii cu mielom multiplu, în cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu melfalan/prednisolon, nu au fost observate interacţiuni.

Alte studii de interacţiune la femeile în perioada post-menopauză au demonstrat absenţa oricărui potenţial de interacţiune cu tamoxifen sau cu tratamentul hormonal de substituţie (estrogeni).

În funcţie de distribuţie, nu sunt de aşteptat interacţiuni medicamentoase cu semnificaţie clinică. Acidul ibandronic este eliminat numai prin secreţie renalăşi nu suferă nici o metabolizare. Calea secretorie nu pare să includă sisteme de transport acide sau bazice cunoscute, implicate în excreţia altor substanţe active. În plus, acidul ibandronic nu inhibă sistemul enzimatic hepatic uman major al citocromului P450 şi nu induce enzimele sistemului hepatic al citocromului P450 la şobolani. Legarea de proteinele plasmatice este mică la concentraţiile terapeutice şi, de aceea, nu este de aşteptat ca acidul ibandronic să înlăture de pe situsurile de legare alte substanţe active.

În cazul administrării concomitente a bifosfonaţilor cu aminoglicozide, se recomandă prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă concentraţia plasmatică a calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, trebuie acordată atenţie posibilei existenţe concomitente a hipomagnezemiei.

În studiile clinice, Bondronat a fost administrat concomitent cu antineoplazice uzuale, diuretice, antibiotice şi analgezice, fără apariţia de interacţiuni manifeste clinic.

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea acidului ibandronic la femeile gravide. Studiile la şobolani au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. De aceea, Bondronat nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Nu se ştie dacă acidul ibandronic se excretă în laptele uman. După administrarea intravenoasă, studiile la femelele de şobolan care alăptează au demonstrat prezenţa unor concentraţii mici de acid ibandronic în lapte. Bondronat nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, începând cu cele mai frecvente, utilizând următoarea convenţie: foarte frecvente ( ≥ 10%), frecvente ( ≥ 1% şi < 10%), mai puţin frecvente ( ≥ 0,1% şi < 1%), rare ( ≥ 0,01% şi < 0,1 %) şi foarte rare ( ≤ 0,01%).

Tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Profilul de siguranţă al Bondronat în hipercalcemia indusă de tumori derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi după administrarea intravenoasă a Bondronat la dozele recomandate. Tratamentul a fost cel mai frecvent asociat cu creşterea temperaturii corporale. Ocazional, s-a raportat sindromul pseudo-gripal manifestat prin febră, frisoane, dureri osoase şi/saumusculare. În majoritatea cazurilor, nu a fost necesar tratament specific, iar simptomele au dispărut după câteva ore sau zile.

Tabelul 1 Numărul (procentul) de pacienţi la care s-au raportat evenimente adverse după

tratamentul cu Bondronat pentru hipercalcemia indusă de tumori în studiile clinice

controlate

Aparate, sisteme şi organe / Reacţii adverse Frecvenţă
Număr (%)
(n=352)
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Frecvente: Hipocalcemie 10 (2,8)
Aparate, sisteme şi organe / Reacţii adverse Frecvenţă Număr (%) (n=352)
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: Frecvente : Dureri osoase Mai puţin frecvente: Mialgii 6 (1,7) 1 (0,3)
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Foarte frecvente: Febră Mai puţin frecvente: Sindrom pseudo-gripal Frisoane 39 (11,1) 2 (0,6) 1 (0,3)

Notă: Au fost analizate datele atât pentru doza de 2 mg, cât şi pentru doza de 4 mg acid ibandronic. Evenimentele au fost înregistrate indiferent dacă s-a determinat sau nu cauzalitatea.

Frecvent, excreţia renală de calciu scazută este însoţită de scăderea fosfatemiei, care nu necesită măsuri terapeutice. Calcemia poate să scadă până la valorile din hipocalcemie.

Alte reacţii adverse raportate cu o frecvenţă mai mică sunt, după cum urmează:

Tulburări ale sistemului imunitar:

Foarte rare: Hipersensibilitate

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Foarte rare: Edem angioneurotic.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale:

Foarte rare: Bronhospasm

La pacienţii cu astm bronşic la acid acetilsalicilic, administrarea altor bifosfonaţi a fost asociată cu bronhoconstricţie.

Prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, profilul de siguranţă al Bondronat intravenos derivă din studiile clinice controlate pentru această indicaţie şi în condiţiile administrării intravenoase de Bondronat în dozele recomandate.

Tabelul 2 prezintă reacţiile adverse dintr-un studiu pivot de fază III (152 pacienţi trataţi cu Bondronat 6 mg), adică evenimentele adverse raportate ca fiind foarte puţin, posibil sau probabil legate de medicaţia din studiu şi care apar frecvent şi mai frecvent la grupul cu tratament cu substanţa activă faţă de grupul cu placebo.

Tabelul 2 Reacţii adverse care apar frecvent şi mai frecvent decât la grupul placebo la

pacienţii cu metastaze osoase datorate cancerului de sân, trataţi cu Bondronat 6 mg

administrat intravenos

Reacţii adverse Placebo (n=157) Nr. (%) Bondronat 6 mg (n = 152) Nr. (%)
Infecţii şi infestări: Infecţii 1 (0,6) 2 (1,3)
Tuburări endocrine: Tulburări paratiroidiene 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări ale sistemului nervos: Cefalee Ameţeli 4 (2,5) 9 (5,9)
Reacţii adverse Placebo (n=157) Nr. (%) Bondronat 6 mg (n = 152) Nr. (%)
Disgeuzie (pervertirea gustului) 2 (1,3) 4 (2,6)
0 (0,0) 2 (1,3)
Tulburări oculare:
Cataractă 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări cardiace:
Bloc de ramură 1 (0,6) 2 (1,3)
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: Faringită 0 (0,0) 3 (2,0)
Tulburări gastro-intestinale: Diaree Dispepsie Vărsături Dureri gastro-intestinale Afecţiuni dentare 1 (0,6) 5 (3,2) 2 (1,3) 2 (1,3) 0 (0,0) 8 (5,3) 6 (3,9) 5 (3,3) 4 (2,6) 3 (2,0)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: Afecţiuni cutanate Echimoze 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,3) 2 (1,3)
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: Mialgii Artralgii Tulburări articulare Osteoartrită 6 (3,8) 1 (0,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (5,3) 2 (1,3) 2 (1,3) 2 (1,3)
Tulburări generale: Astenie Sindrom pseudo-gripal Edeme periferice Sete 8 (5,1) 2 (1,3) 2 (1,3) 0 (0,0) 10 (6,6) 8 (5,3) 3 (2,0) 2 (1,3)
Investigaţii diagnostice: Valori crescute ale gama-GT Valori crescute ale creatininei 1 (0,6) 1 (0,6) 4 (2,6) 3 (2,0)

Alte reacţii adverse raportate cu o frecvenţă mai mică, sunt următoarele:

Mai puţin frecvente: Infecţii şi infestări: cistită, vaginită, candidoză orală Tumori benigne şi maligne (incluzând chisturi şi polipi): neoplasm cutanat benign Tulburări hematologice şi limfatice: anemie, discrazii sanguine Tulburări metabolice şi de nutriţie: hipofosfatemie Tulburări psihice: tulburări de somn, anxietate, labilitate emoţională Tulburări ale sistemului nervos: tulburări cerebrovasculare, leziuni ale rădăcinilor nervoase, amnezie, migrenă, nevralgie, hipertonie, hiperestezie, parestezii circumorale, parosmie. Tulburări acustice şi vestibulare: surditate Tulburări cardiace: ischemie miocardică, tulburări cardiovasculare, palpitaţii Tulburări vasculare: hipertensiune arterială, limfedem, varice Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: edem pulmonar, stridor Tulburări gastro-intestinale: gastroenterită, disfagie, gastrită, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, cheilită

Tulburări hepatobiliare: colelitiază Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: erupţii cutanate tranzitorii, alopecie Tulburări renale şi ale căilor urinare: retenţie urinară, chist renal Tulburări ale aparatului genital şi sânului: durere pelvină Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare: hipotermie Investigaţii diagnostice: creşterea fosfatazei serice alcaline, scădere ponderală Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate: leziune, durere la nivelul locului de injectare

Osteonecroza maxilară a fost raportată la pacienţii trataţi cu bifosfonaţi. Majoritatea raportărilor se referă la pacienţii cu cancer, dar astfel de cazuri au fost raportate şi la pacienţii trataţi pentru osteoporoză. În general, osteonecroza maxilară este asociată cu extracţia dentarăşi/sau infecţia locală (inclusiv osteomielita). Diagnosticul de cancer, chimioterapia, radioterapia, corticosteroizii, igiena orala deficitară sunt, de asemenea, consideraţi factori de risc (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă în cazuri de intoxicaţie acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari. Hipocalcemia relevantă clinic trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă a gluconatului de calciu.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: bifosfonaţi, codul ATC: M05B A 06

Acidul ibandronic aparţine grupului de compuşi bifosfonaţi care acţionează specific asupra osului. Acţiunea lor selectivă asupra ţesutului osos se bazează pe afinitatea mare a bifosfonaţilor pentru masa minerală osoasă. Bifosfonaţii acţionează prin inhibarea activităţii osteoclastelor, deşi mecanismul exact nu este clar încă.

In vivo, acidul ibandronic previne distrucţia osoasă indusă experimental prin întreruperea funcţiei gonadale, retinoizi, tumori sau extracte tumorale. Inhibiţia resorbţiei osoase endogene a fost, de asemenea, documentată prin studii cinetice cu 45Ca şi prin eliberarea de tetraciclină radioactivă încorporată anterior în os.

La doze care erau considerabil mai mari decât dozele farmacologice eficace, acidul ibandronic nu a avut nici un efect asupra mineralizării osoase.

Resorbţia osoasă datorată afecţiunii maligne se caracterizează prin resorbţie osoasă excesivă, care nu este echilibrată de sinteză osoasă corespunzătoare. Acidul ibandronic inhibă selectiv activitatea osteoclastelor, reducând resorbţia osoasăşi, astfel, reducând complicaţiile de la nivel osos ale afecţiunii maligne.

Studii clinice în tratamentul hipercalcemiei induse de tumori

Studiile clinice asupra hipercalcemiei de cauză malignă au demonstrat că efectul inhibitor al acidului ibandronic asupra osteolizei indusă tumoral şi specific asupra hipercalcemiei indusă de tumori se caracterizează prin scăderea calcemiei şi excreţie urinară de calciu.

La dozele recomandate pentru tratament, în studiile clinice pentru pacienţii cu valoarea iniţială a calcemiei corectate cu albumină≥ 3,0 mmol/l după rehidratare adecvată, au fost obţinute următoarele rate de raspuns cu intervalele de încredere corespunzătoare.

interval de

raspuns peste 90%

confidenta sub 90%

Pentru aceşti pacienţi şi aceste doze, timpul median până la atingerea valorilor normale ale calcemiei a fost de 4 până la 7 zile. Timpul mediu până la recădere (revenirea la calcemia corectată cu albumină de peste 3,0 mmol/l) a fost de 18 până la 26 zile.

Studii clinice în prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, studiile clinice au arătat că există un efect inhibitor dependent de doză asupra osteolizei osoase, exprimată prin markeri ai resorbţiei osoase, şi un efect dependent de doză asupra evenimentelor osoase.

La pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase, prevenţia evenimentelor osoase cu Bondronat 6 mg administrat intravenos a fost evaluată într-un studiu randomizat placebo-controlat de fază III cu durata de 96 săptămâni. Pacientele cu cancer de sân şi metastaze osoase confirmate radiologic au fost randomizate pentru a li se administra placebo (158 paciente) sau 6 mg Bondronat (154 paciente). Rezultatele acestui studiu sunt prezentate mai jos.

Obiectivele principale de eficacitate

Obiectivul principal al studiului a fost rata perioadei de morbiditate osoasă (RPMO). Acesta a fost un obiectiv complex, care a avut ca subcomponente următoarele evenimente osoase asociate (EOA):

-radioterapie osoasă pentru tratamentul fracturilor/fracturilor iminente

-intervenţie chirurgicală osoasă pentru tratamentul fracturilor

-
fracturi vertebrale
-
fracturi non-vertebrale.

Analiza RPMO a fost ajustată în funcţie de timp şi s-a considerat că unul sau mai multe evenimente apărute într-o perioadă unică de 12 săptămâni pot fi potenţial legate. De aceea, evenimente multiple au fost luate în considerare o singură dată în scop de analiză. Datele din acest studiu demonstrează un avantaj semnificativ pentru Bondronat 6 mg intravenos faţă de placebo în reducerea EOA măsurate de RPMO ajustată în funcţie de timp (p=0,004). De asemenea, numărul EOA a fost semnificativ redus cu Bondronat 6 mg şi a existat o reducere cu 40% a riscului EOA faţă de placebo (risc relativ 0,6, p=0,003). Rezultatele cu privire la eficacitate sunt prezentate pe scurt în Tabelul 3.

Tabelul 3 Rezultate cu privire la eficacitate (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Toate evenimentele osoase asociate (EOA)
Placebo n=158 Bondronat 6 mg n=154 valoarea p
RPMO (per pacient an) 1,48 1,19 p=0,004
Numărul de evenimente (per pacient) 3,64 2,65 p=0,025
Risc relativ de EOA - 0,60 p=0,003

Obiective secundare de eficacitate

S-a demonstrat o creştere semnificativă statistic a scorului durerii osoase pentru Bondronat 6 mg intravenos comparativ cu placebo. Reducerea durerii a fost marcat sub valoarea iniţială, în mod constant, pe parcursul întregului studiu şi a fost însoţită de reducerea semnificativă a utilizării analgezicelor. La pacienţii trataţi cu Bondronat, deteriorarea calităţii vieţii a fost semnificativ mai mică, comparativ cu placebo. O prezentare sub formă de tabel a acestor rezultate de eficacitate secundare este realizată în Tabelul 4.

Tabelul 4 Rezultate de eficacitate secundare (Paciente cu cancer de sân cu metastaze osoase)

Placebo n=158 Bondronat 6 mg n=154 valoarea p
Dureri osoase* 0,21 -0,28 p<0,001
Utilizare de analgezice* 0,90 0,51 p=0,083
Calitatea vieţii* -45,4 -10,3 p=0,004

*Modificarea medie de la valoarea iniţială până la ultima evaluare.

La pacienţii trataţi cu Bondronat, s-a înregistrat o scădere marcată a markerilor urinari ai resorbţiei osoase (piridinolina şi deoxipiridinolina), care a fost semnificativă statistic comparativ cu placebo.

Siguranţa administrării Bondronat sub formă de perfuzie cu durata de 1 oră sau cu durata de 15 minute a fost comparată într-un studiu efectuat la 130 pacienţi cu cancer de sân metastazat. Nu a fost observată nici o diferenţă privind indicatorii funcţiei renale. Profilul general al evenimentelor adverse pentru acidul ibandronic după perfuzia cu durata de 15 minute a fost similar cu profilul de siguranţă cunoscut pentru durate de administrare a perfuziei mai mari şi nu au fost identificate noi aspecte privind siguranţa administrării asociate cu o durată a perfuziei de 15 minute.

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După o perfuzie de 2 ore cu 2, 4 şi 6 mg acid ibandronic, parametrii farmacocinetici sunt proporţionali cu doza.

Distribuţie

După expunerea sistemică iniţială, acidul ibandronic se leagă rapid de os sau este excretat în urină. La om, volumul aparent de distribuţie terminal este de cel puţin 90 l şi proporţia din doza care ajunge la os este estimată a fi 40-50% din doza circulantă. La concentraţiile terapeutice, legarea de proteinele plasmatice umane este de aproximativ 87% şi, astfel, interacţiunile medicamentoase datorate îndepărtării de pe situsurile de legare sunt puţin probabile.

Metabolism

Nu există dovezi cu privire la metabolizarea acidului ibandronic la animale sau om.

Eliminare

Intervalul timpilor de înjumătăţire aparenţi determinaţi este larg şi dependent de dozăşi de sensibilitatea analizei, dar timpul de înjumătăţire aparent terminal este, în general, cuprins în intervalul 10 – 60 ore. Cu toate acestea, după administrarea intravenoasă sau orală, concentraţiile plasmatice iniţiale scad repede, atingând 10% din valorile maxime în 3, respectiv 8 ore. La pacienţii cu metastaze osoase, în cazul în care acidul ibandronic a fost administrat intravenos o dată la 4 săptămâni timp de 48 săptămâni, nu s-a observat acumulare sistemică.

Clearance-ul total al acidului ibandronic este mic, cu valorile medii în intervalul 84-160 ml/minut. Clearance-ul renal (aproximativ 60 ml/min la femeile sănătoase în perioada post-menopauză) reprezintă 50-60% din clearance-ul total şi este în legătură cu clearance-ul creatininei. Diferenţa dintre clearance-ul aparent total şi cel renal se consideră a reflecta preluarea de către os.

Farmacocinetica la grupuri speciale de populaţie

Sexul

La femei şi bărbaţi, biodisponibilitatea şi farmacocinetica acidului ibandronic sunt similare.

Rasa

Nu există dovezi de diferenţe interetnice semnificative clinic între asiatici şi caucazieni în ceea ce priveşte distribuţia acidului ibandronic. Există doar foarte puţine date disponibile cu privire la pacienţii de origine africană.

Pacienţii cu insuficienţă renală

La pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală, expunerea pacienţilor la acid ibandronic este corelată cu clearance-ul creatininei (Clcr). În studiul clinic farmacologic WP18551, după o singură doză de 6 mg administrată intravenos (perfuzie cu durata de 15 minute), ASC0-24 medie a crescut cu 14%, respectiv cu 86%, la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (valoarea medie estimată Clcr=68,1 ml/min) şi moderată (valoarea medie estimată Clcr=41,2 mL/min), comparativ cu voluntarii sănătoşi (valoarea medie estimată Clcr=120 mL/min). Cmax medie nu a crescut la pacienţii cu insuficienţă renală uşoarăşi a crescut cu 12% la pacienţii cu insuficienţă renală moderată. Nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii. Totuşi, la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, care urmează un tratament pentru prevenţia evenimentelor osoase, este recomandată ajustarea dozelor sau a duratei de administrare a perfuziei (vezi pct. 4.2).

Pacienţii cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu există date farmacocinetice cu privire la acidul ibandronic. Ficatul nu are un rol semnificativ în clearance-ul acidului ibandronic, deoarece acesta nu este metabolizat, dar este eliminat prin excreţie renalăşi prin preluare de către os. De aceea, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, nu este necesară ajustarea dozelor. În plus, deoarece acidul ibandronic se leagă de proteine în proporţie de aproximativ 87% la concentraţiile terapeutice, hipoproteinemia din bolile hepatice severe este puţin probabil să determine creşterea semnificativă clinic a concentraţiilor plasmatice libere.

Vârstnicii

Într-o analiză multivariantă, vârsta nu a fost identificată ca factor independent al parametrilor farmacocinetici studiaţi. Deoarece funcţia renală scade cu vârsta, acesta este singurul factor care trebuie luat în considerare (vezi pct. insuficienţă renală).

Copiii şi adolescenţii

La pacienţii cu vârste sub 18 ani, nu există date privind utilizarea Bondronat.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic. Ca în cazul altor bifosfonaţi, rinichiul a fost identificat ca organul ţintă principal al toxicităţii sistemice.

Mutagenitate/carcinogenitate:

Nu au fost observate dovezi privind potenţialul carcinogen. Testele de genotoxicitate nu au evidenţiat activitate genotoxică a acidului ibandronic.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere:

La şobolanii şi iepurii la care s-a administrat tratament intravenos, nu s-a observat nici un efect teratogen sau de toxicitate directă asupra fătului al acidul ibandronic. În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere la şobolani, reacţiile adverse ale acidului ibandronic au fost cele aşteptate de la această clasă de medicamente (bifosfonaţi). Acestea includ scădere a numărului de locuri de implantare, interferenţa cu naşterea naturală (distocie), creşterea malformaţiilor viscerale (sindromul ureterului renal pelvin) şi anomalii dentare la generaţia F1 de şobolani.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Acid acetic (99%) Acetat de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Bondronat nu trebuie amestecat cu soluţii care conţin calciu.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani După reconstituire: 24 ore

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare.

După reconstituire: a se păstra la 2 oC – 8 oC (la frigider).

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu se utilizează imediat, timpul de păstrare al produsului în uz şi condiţiile înainte de utilizare reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi, de regulă, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2 până la 8oC, cu excepţia cazului în care reconstituirea s-a realizat în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Bondronat este ambalat in cutii care conţin 1, 5 şi 10 flacoane (flacoane din sticlă tip I a 6 ml). Flacoanele sunt închise cu dop de cauciuc în conformitate cu cerinţele Ph.Eur. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/011 EU/1/96/012/012 EU/1/96/012/013

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 iunie 1996 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 25 iunie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORII AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABILI PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Germania

Comprimat filmat

Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa producǎtorului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de sare monosodică, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acetat de sodiu, clorură de sodiu, acid acetic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă, în perfuzie, după diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2oC - 8oC (la frigider)

40

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic Administrare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 50 mg comprimate filmate acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine acid ibandronic 50 mg (sub formă de ibandronat monosodic, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză monohidrat, povidonă, celuloză (microcristalină), crospovidonă, acid stearic, dioxid de siliciu (coloidal anhidru), hipromeloză, dioxid de titan E171,talc, Macrogol 6000.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

28 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală Nu lăsaţi comprimatele să se dizolve în gură sau nu le mestecaţi A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Comprimatele conţin şi lactoză

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/009

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bondronat 50 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 50 mg comprimate filmate acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine acid ibandronic 50 mg (sub formă de ibandronat monosodic, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză monohidrat, povidonă, celuloză (microcristalină), crospovidonă, acid stearic, dioxid de siliciu (coloidal anhidru), hipromeloză, dioxid de titan E171, talc, Macrogol 6000.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

84 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală Nu lăsaţi comprimatele să se dizolve în gură sau nu le mestecaţi A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Comprimatele conţin şi lactoză

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/010

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

bondronat 50 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 50 mg comprimate filmate acid ibandronic

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

LUMAMIJOVISBDU

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de sare monosodică, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acetat de sodiu, clorură de sodiu, acid acetic, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă, în perfuzie, după diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2oC - 8oC (la frigider)

48

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/011

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de sare monosodică, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acetat de sodiu, clorură de sodiu, acid acetic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

5 flacoane

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă, în perfuzie, după diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2oC - 8oC (la frigider)

50

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/012

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de sare monosodică, monohidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acetat de sodiu, clorură de sodiu, acid acetic şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

10 flacoane

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă, în perfuzie, după diluare. A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de reconstituire nu sunt necesare condiţii speciale pentru păstrare. După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2oC - 8oC (la frigider)

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/96/012/013

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic Administrare i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6 ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Bondronat 2 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Bondronat şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Bondronat
 3. Cumsă utilizaţi Bondronat
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Bondronat
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BONDRONAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă a Bondronat, acidul ibandronic, face parte dintr-un grup de medicamente cunoscute sub numele de bifosfonaţi. Aceştia inhibă pierderea crescută de calciu din oase (resorbţia osoasă), normalizând astfel valorile crescute ale calcemiei. De asemenea, previn complicaţiile osoase şi fracturile legate de răspândirea celulelor tumorale la nivel osos.

Bondronat este indicat pentru:

- creşteri patologice (anormale) ale valorilor calciului seric (hipercalcemie) ca rezultat al tumorilor

- prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau operaţii) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BONDRONAT

În timpul tratamentului, se pot efectua analize ale sângelui pentru a fi siguri că primiţi doza corectă de Bondronat.

Dacă urmaţi un tratament stomatologic sau veţi fi supus unei intervenţii chirurgicale stomatologice , informaţi-l pe medicul stomatolog că sunteţi în tratament cu Bondronat.

Nu utilizaţi Bondronat:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Bondronat.

Bondronat nu trebuie utilizat la copii.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Bondronat:

dacăştiţi sau credeţi că aţi putea avea:

-hipersensibilitate la alţi bifosfonaţi

-valori mici ale calciului în sânge

-alte tulburări ale metabolismului mineral (cum este deficitul de vitamina D) -o afecţiune renală severă (insuficienţă renală cu clearance-ul creatininei <30 ml/min)

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

În cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu tamoxifen sau prednisolon/melfalan, nu au fost observate interacţiuni.

În cazul în care bifosfonaţii sunt administraţi cu aminoglicozide, este necesară prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă valorile serice ale calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, este necesară prudenţă datorită posibilei existenţe a unei hipomagnezemii concomitente (scăderea valorilor magneziului).

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Bondronat dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nu au fost studiate efectele Bondronat asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI BONDRONAT

Bondronat vi se va administra în perfuzie. Medicul dumneavoastră va decide cât Bondronat vi se va administra în funcţie de boala dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza dacă aveţi tulburări renale.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bondronat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţiile adverse prezentate mai jos au fost observate la administrarea Bondronat intravenos.

 • Reacţiile adverse descrise ca foarte frecvente au apărut la mai mult de 1 pacient din 10.
 • Reacţiile adverse descrise ca frecvente au apărut la mai puţin de 1 pacient din 10.
 • Reacţiile adverse descrise ca rare sau foarte rare au apărut la mai puţin de 1 pacient din 100.

O reacţie adversă foarte frecventă este creşterea temperaturii corpului. Reacţii adverse frecvente sunt simptome asemănătoare gripei (incluzând febră, frisoane, dureri osoase şi dureri musculare), oboseală, diaree, indigestie, vărsături, durere de cap, ameţeli, durere gastro-intestinală, durere în gât şi umflarea membrelor inferioare. De regulă, aceste simptome dispar în câteva ore/zile. Mai puţin frecvent, pacienţii au raportat infecţii, percepţia anormală a gustului, cataractă, bloc de ramură, afecţiuni dentare, afecţiuni ale pielii, dureri articulare, artrită, sete.

În cazuri rare, pacienţii au raportat următoarele: gastroenterită, afte, vaginită, creşterea benignă a pielii, tulburări de somn, anxietate, labilitate emoţională, pierderi de memorie, amorţeli în jurul gurii (parestezii circumorale), hiperestezie, hipertonie, leziuni ale rădăcinii nervilor, nevralgii, migrene, tulburări cerebrovasculare, parosmie, surditate, tulburări circulatorii şi ale inimii (incluzând palpitaţii, ischemie miocardică, hipertensiune arterială, varice), limfedem, edem pulmonar, stridor, gastrită, cheilită, dificultăţi de înghiţire (disfagie), ulceraţii orale, colelitiază cu pietre biliare, erupţii trecătoare pe piele, căderea părului, cistită, chist renal, retenţie urinară, durere pelvină, durere la nivelul locului de injectare, pierdere în greutate şi hipotermie.

De asemenea, Bondronat poate determina modificări ale rezultatelor testelor de laborator efectuate de medicul dumneavoastra , care includ: scăderea calciului (metal), scăderea fosfatului (mineral), creşterea enzimelor hepatice şi creşterea creatininei, modificare a valorii hormonului paratiroidian în sange, scăderea hemoglobinei (şi rar discrazie sanguină).

Foarte rar, pacienţii au avut o reacţie alergică la Bondronat, care poate determina wheezing şi senzaţie de lipsă de aer sau erupţii pe piele.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT

Perioada de valabilitate pentru Bondronat 2 mg este de 5 ani.

După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2-8 oC (la frigider).

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Bondronat după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe etichetă.

Nu utilizaţi Bondronat dacă observaţi că soluţia nu este limpede sau conţine particule.

Soluţia neutilizată trebuie aruncată.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Bondronat

- Un flacon cu 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 2 mg (sub formă de ibandronat monosodic monohidrat 2,25 mg).

- Celelalte componente sunt clorură de sodiu, acid acetic, acetat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Bondronat şi conţinutul ambalajului

Bondronat este o soluţie incoloră, limpede.

Bondronat este disponibil în cutii care conţin 1 flacon (flacon din sticlă tip I, 2 ml).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Producătorul Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A. Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

РошБългария ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o. Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 112 401

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Malta

(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia Suomi/Finland

Roche S.p.A. Roche Oy Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Kύπρος Sverige

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ. Roche AB Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija United Kingdom

Roche Latvija SIA Roche Products Ltd. Tel: +371 - 7 039831 Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Doze: prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenţia evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la intervale de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil într-un interval cu durata de cel puţin 15 minute.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii la ibandronat, la pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală. Totuşi, pentru prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, trebuie respectate următoarele recomandări:

Clearance-ul creatininei (ml/min) Doză / Timp de perfuzare 1 Volumul perfuziei 2
≥ 50 6 mg / 15 minute 100 ml
30 < Clcr < 50 6 mg / 1 oră 500 ml
< 30 2 mg / 1 oră 500 ml

1 Administrare la fiecare 3 până la 4 săptămâni 2 soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5%

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min.

Doze: hipercalcemia indusă de tumori

Bondronat se administrează, în general, în spital. Doza este stabiliă de medic, având în vedere următorii factori.

Înainte de tratamentul cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l)

Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl)

Pentru a converti calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4.

În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

Modul şi calea de administrare

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă.

În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie utilizat după cum urmează:

 • Hipercalcemie-adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 500 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în 1-2 ore.
 • Prevenţia evenimentelor osoase- adăugat la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în cel puţin 15 minute. A se vedea, de asemenea, secţiunea anterioară care prezintă dozele, pentru pacienţii cu insuficienţă renală.

Notă: Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Soluţia diluată este destinată unei singure utilizări. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, fără particule.

Se recomandă ca după diluare, medicamentul să fie utilizat imediat (vezi punctul 5 al acestui prospect “CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT”).

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a preparatului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

Frecvenţa administrării

Pentru tratamentul hipercalcemiei induse de tumori, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă se administrează, în general, într-o singură perfuzie.

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, pentru prevenirea evenimentelor osoase, perfuzia cu Bondronat se repetă la intervale de 3-4 săptămâni.

Durata tratamentului

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru hipercalcemie. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, perfuzia cu Bondronat trebuie administrată la intervale de 3-4 săptămâni. În studiile clinice, tratamentul a fost continuat până la 96 săptămâni.

Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă în cazuri de intoxicaţie acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari.

Hipocalcemia relevantă clinic (valori serice foarte mici ale calciului) trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă a gluconatului de calciu.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Bondronat 50 mg comprimate filmate acid ibandronic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Bondronat şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Bondronat
 3. Cumsă luaţi Bondronat
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Bondronat
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BONDRONAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă a Bondronat, acidul ibandronic, face parte dintr-un grup de medicamente cunoscute sub numele de bifosfonaţi. Aceştia inhibă pierderea crescută de calciu din oase (resorbţia osoasă) şi previn complicaţiile osoase şi fracturile legate de răspândirea celulelor tumorale la nivel osos.

Bondronat comprimate este indicat pentru prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau operaţii) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI BONDRONAT

În timpul tratamentului, se pot efectua analize ale sângelui pentru a fi siguri că primiţi doza corectă de Bondronat.

Dacă urmaţi un tratament stomatologic sau veţi fi supus unei intervenţii chirurgicale stomatologice , informaţi-l pe medicul stomatolog că sunteţi în tratament cu Bondronat.

Nu luaţi Bondronat:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Bondronat.

Bondronat nu trebuie utilizat la copii.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Bondronat:

dacăştiţi sau credeţi că aţi putea avea:

- hipersensibilitate la alţi bifosfonaţi

- valori mici ale calciului în sânge -alte tulburări ale metabolismului mineral (cum este deficitul de vitamina D) -o afecţiune renală severă (insuficienţă renală cu clearance-ul creatininei <30 ml/min)

sau când

- aţi avut în trecut tulburări la nivelul esofagului (parte a tubului digestiv care face legătura între gurăşi stomac)

- observaţi orice semne sau simptome care sugerează o posibilă reacţie adversă la nivelul esofagului (acestea pot include: durere în piept, senzaţie de arsură la nivelul esofagului, durere după înghiţirea băuturilor şi/sau alimentelor). Dacă acestea apar, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

- luaţi, de asemenea, antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), deoarece ambele produse (AINS şi bifosfonaţii) pot determina iritaţia stomacului şi intestinului.

- suferiţi de intoleranţă la galactoză , deficit de lactază Lapp sau aveţi tulburări de absorbţie ale glucozei-galactozei.

Utilizarea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau luaţi suplimente care conţin calciu, magneziu, fier sau aluminiu.

În cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu tamoxifen sau prednisolon/melfalan, nu au fost observate interacţiuni.

Când se administrează cu antagonişti H2 sau alte medicamente care cresc pH-ul gastric , absorbţia Bondronat poate fi uşor crescută, dar nu este necesară ajustarea dozelor.

În cazul în care bifosfonaţii sunt administraţi cu aminoglicozide, este necesară prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă valorile serice ale calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, este necesară prudenţă datorită posibilei existenţe a unei hipomagnezemii concomitente (scăderea valorilor magneziului).

După ce luaţi comprimatul de Bondonat, asteptaţi cel puţin 30 minute înainte de a lua orice altă medicaţie zilnică, inclusiv comprimate pentru indigestie/medicament, suplimente de calciu şi vitamine.

Utilizarea Bondronat cu alimente şi băuturi:

Comprimatele de Bondronat trebuie luate după un repaus nocturn (de cel puţin 6 ore) şi înainte de prima masa sau băutură a zilei. De asemenea, medicamentele şi suplimentele (inclusiv calciu) trebuie evitate înainte de a lua comprimatele Bondronat. Repausul alimentar, inclusiv evitarea altor medicamente sau suplimente, trebuie continuat timp de cel puţin 30 minute după administrarea comprimatului. Apa plată poate fi consumată oricând în timpul tratamentului.

Sarcina şi alăptarea:

Nu trebuie să luaţi Bondronat dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nu au fost studiate efectele Bondronat asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Bondronat

Comprimatele de Bondronat conţin lactoză.

3. CUM SĂ LUAŢI BONDRONAT

Luaţi întotdeauna Bondronat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza uzuală este de un comprimat pe zi. Medicul dumneavoastră poate reduce doza la un comprimat pe săptămână, dacă aveţi afecţiuni renale severe.

Pentru a reduce aparitia iritaţiilor posibile, este important să respectaţi instrucţiunile de mai jos:

- ÎNAINTE de a lua prima masă, băutură sau alte medicamente din ziua respectivă, luaţi comprimatul de Bondronat numai cu un pahar plin cu apă plată (aproximativ 200 ml). Nu luaţi comprimatul cu altă băutură decât apa plată.

- Nu mestecaţi, nu sugeţi şi nu lăsaţi comprimatul să se dizolve în gură.

- După ce aţi luat comprimatul de Bondronat, aşteptaţi cel puţin 30 minute înainte de a lua prima masă, băutură sau medicament din ziua respectivă.

- Trebuie să staţi în poziţie verticală (în şezut sau în picioare) în timp ce luaţi comprimatul de Bondronat şi să rămaneţi în această poziţie pentru încă 60 minute după ce aţi luat comprimatul.

- Este important să continuaţi să luaţi Bondronat atât timp cât medicul dumneavoastră va prescrie acest medicament. Bondronat va ajuta numai cu condiţia să continuaţi să luaţi comprimatele.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Bondronat:

Dacă luaţi, din greşeală, prea multe comprimate, beţi un pahar plin de lapte şi informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră. Nu vă induceţi vărsături şi nu staţi întins.

Dacă uitaţi să luaţi Bondronat:

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. În ziua următoare veţi lua un comprimat pe zi, ca de obicei.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bondronat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse frecvente includ indigestie, greaţă, durere abdominală, esofagită, obosealăşi valori mici ale calciului în sânge.

Simptomele mai puţin frecvente raportate includ percepţia anormală a gustului, senzaţie de amorţeală (parestezii), gură uscată, ulcer gastro-intestinal cu sângerare, dificultăţi de înghiţire, gastrită, mâncărime, durere în piept, simptome asemănătoare gripei, senzaţie de rău şi durere. În urma efectuării,analizelor de sânge valori scăzute ale hemoglobinei, valori mari ale ureei şi valori mari ale hormonului paratiroidian, au fost raportate mai puţin frecvent

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. Păstraţi blisterul în cutie.

Nu utilizaţi Bondronat după data de expirare înscrisă pe blister şi pe cutie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Bondronat

- Fiecare comprimat filmat conţine 56,25 mg ibandronat monosodic, monohidrat, echivalent cu 50 mg acid ibandronic.

Celelalte componente sunt:

- nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, povidonă, celuloză microcristalină, crospovidonă, acid stearic purificat, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

- filmul comprimatului: hipromeloză, dioxid de titan, talc, macrogol 6000.

Cum arată Bondronat şi conţinutul ambalajului

Comprimate filmate sunt de formă alungită, de culoare albă până la aproape albă, gravate cu L2/IT. Sunt disponibile în cutii cu 28 sau 84 comprimate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Producătorul Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

N.V. Roche S.A. (Voir/siehe Belgique/Belgien) Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България Magyarország

РошБългария ЕООД Roche (Magyarország) Kft. Тел: +359 2 818 44 44 Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika Malta

Roche s. r. o. (See United Kingdom) Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 112 401

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A. Tel: +39 - 039 2471

Kύπρος

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

.

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Suomi/Finland

Roche Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Sverige

Roche AB Tel: +46 (0) 8 726 1200

United Kingdom

Roche Products Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Bondronat 6 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă acid ibandronic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Bondronat şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Bondronat
 3. Cumsă utilizaţi Bondronat
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Bondronat
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BONDRONAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă a Bondronat, acidul ibandronic, face parte dintr-un grup de medicamente cunoscute sub numele de bifosfonaţi. Aceştia inhibă pierderea crescută de calciu din oase (resorbţia osoasă), normalizând astfel valorile crescute ale calcemiei. De asemenea, previn complicaţiile osoase şi fracturile legate de răspândirea celulelor tumorale la nivel osos.

Bondronat este indicat pentru:

- creşteri patologice (anormale) ale valorilor calciului seric (hipercalcemie) ca rezultat al tumorilor

- prevenţia evenimentelor osoase (fracturi patologice, complicaţii osoase care necesită radioterapie sau operaţii) la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BONDRONAT

În timpul tratamentului, se pot efectua analize ale sângelui pentru a fi siguri că primiţi doza corectă de Bondronat.

Dacă urmaţi un tratament stomatologic sau veţi fi supus unei intervenţii chirurgicale stomatologice , informaţi-l pe medicul stomatolog că sunteţi în tratament cu Bondronat.

Nu utilizaţi Bondronat:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Bondronat.

Bondronat nu trebuie utilizat la copii.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Bondronat:

dacăştiţi sau credeţi că aţi putea avea:

-hipersensibilitate la alţi bifosfonaţi

-valori mici ale calciului în sânge

-alte tulburări ale metabolismului mineral (cum este deficitul de vitamina D) -o afecţiune renală severă (insuficienţă renală cu clearance-ul creatininei <30 ml/min)

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

În cazul în care acidul ibadronic a fost administrat concomitent cu tamoxifen sau prednisolon/melfalan, nu au fost observate interacţiuni.

În cazul în care bifosfonaţii sunt administraţi cu aminoglicozide, este necesară prudenţă, deoarece ambele medicamente pot să scadă valorile serice ale calciului pentru perioade prelungite. De asemenea, este necesară prudenţă datorită posibilei existenţe a unei hipomagnezemii concomitente (scăderea valorilor magneziului).

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să vi se administreze Bondronat dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nu au fost studiate efectele Bondronat asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI BONDRONAT

Bondronat vi se va administra în perfuzie. Medicul dumneavoastră va decide cât Bondronat vi se va administra în funcţie de boala dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza dacă aveţi tulburări renale.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Bondronat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţiile adverse prezentate mai jos au fost observate la administrarea Bondronat intravenos.

 • Reacţiile adverse descrise ca foarte frecvente au apărut la mai mult de 1 pacient din 10.
 • Reacţiile adverse descrise ca frecvente au apărut la mai puţin de 1 pacient din 10.
 • Reacţiile adverse descrise ca rare sau foarte rare au apărut la mai puţin de 1 pacient din 100.

O reacţie adversă foarte frecventă este creşterea temperaturii corpului. Reacţii adverse frecvente sunt simptome asemănătoare gripei (incluzând febră, frisoane, dureri osoase şi dureri musculare), oboseală, diaree, indigestie, vărsături, durere de cap, ameţeli, durere gastro-intestinală, durere în gât şi umflarea membrelor inferioare. De regulă, aceste simptome dispar în câteva ore/zile. Mai puţin frecvent, pacienţii au raportat infecţii, percepţia anormală a gustului, cataractă, bloc de ramură, afecţiuni dentare, afecţiuni ale pielii, dureri articulare, artrită, sete.

În cazuri rare, pacienţii au raportat următoarele: gastroenterită, afte, vaginită, creşterea benignă a pielii, tulburări de somn, anxietate, labilitate emoţională, pierderi de memorie, amorţeli în jurul gurii (parestezii circumorale), hiperestezie, hipertonie, leziuni ale rădăcinii nervilor, nevralgii, migrene, tulburări cerebrovasculare, parosmie, surditate, tulburări circulatorii şi ale inimii (incluzând palpitaţii, ischemie miocardică, hipertensiune arterială, varice), limfedem, edem pulmonar, stridor, gastrită, cheilită, dificultăţi de înghiţire (disfagie), ulceraţii orale, colelitiază cu pietre biliare, erupţii trecătoare pe piele, căderea părului, cistită, chist renal, retenţie urinară, durere pelvină, durere la nivelul locului de injectare, pierdere în greutate şi hipotermie.

De asemenea, Bondronat poate determina modificări ale rezultatelor testelor de laborator efectuate de medicul dumneavoastra , care includ: scăderea calciului (metal), scăderea fosfatului (mineral), creşterea enzimelor hepatice şi creşterea creatininei, modificare a valorii hormonului paratiroidian în sange, scăderea hemoglobinei (şi rar discrazie sanguină).

Foarte rar, pacienţii au avut o reacţie alergică la Bondronat, care poate determina wheezing şi senzaţie de lipsă de aer sau erupţii pe piele.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT

Perioada de valabilitate pentru Bondronat 6 mg este de 5 ani.

După diluare, soluţia perfuzabilă este stabilă 24 ore la 2-8 oC (la frigider).

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Bondronat după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe etichetă.

Nu utilizaţi Bondronat dacă observaţi că soluţia nu este limpede sau conţine particule.

Soluţia neutilizată trebuie aruncată.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Bondronat

- Un flacon cu 2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine acid ibandronic 6 mg (sub formă de ibandronat monosodic monohidrat 6,75 mg).

- Celelalte componente sunt clorură de sodiu, acid acetic, acetat de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Bondronat şi conţinutul ambalajului

Bondronat este o soluţie incoloră, limpede.

Bondronat este disponibil în cutii care conţin 1,5 si 10 flacoane (flacon din sticlă tip I, 6 ml). Este posibil ca nu toate marimile de ambalaj sa fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Producătorul Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A. Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

РошБългария ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o. Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 112 401

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A. Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Malta

(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia Suomi/Finland

Roche S.p.A. Roche Oy Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Kύπρος Sverige

Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ. Roche AB Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija United Kingdom

Roche Latvija SIA Roche Products Ltd. Tel: +371 - 7 039831 Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, doza recomandată pentru prevenţia evenimentelor osoase este de 6 mg, administrate intravenos la intervale de 3-4 săptămâni. Această doză trebuie administrată perfuzabil într-un interval cu durata de cel puţin 15 minute.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu există dovezi privind reducerea tolerabilităţii la creşterea expunerii la ibandronat, la pacienţii cu diferite grade de insuficienţă renală. Totuşi, pentru prevenţia evenimentelor osoase la pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, trebuie respectate următoarele recomandări:

Clearance-ul creatininei (ml/min) Doză / Timp de perfuzare 1 Volumul perfuziei 2
≥ 50 6 mg / 15 minute 100 ml
30 < Clcr < 50 6 mg / 1 oră 500 ml
< 30 2 mg / 1 oră 500 ml

1 Administrare la fiecare 3 până la 4 săptămâni 2 soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5%

O durată de administrare a perfuziei de 15 minute nu a fost studiată la pacienţii cu cancer cu ClCr < 50 ml/min.

Doze: hipercalcemia indusă de tumori

Bondronat se administrează, în general, în spital. Doza este stabiliă de medic, având în vedere următorii factori.

Înainte de tratamentul cu Bondronat, pacientul trebuie rehidratat adecvat cu 9 mg/ml (0,9%) clorură de sodiu. Trebuie avute în vedere severitatea hipercalcemiei, precum şi tipul de tumoră. În general, pacienţii cu metastaze osoase osteolitice necesită doze mai mici faţă de pacienţii cu hipercalcemie de tip umoral. La majoritatea pacienţilor cu hipercalcemie severă (calcemia corectată cu albumină* ≥ 3 mmol/l sau ≥ 12 mg/dl), doza unică adecvată este de 4 mg. La pacienţii cu hipercalcemie moderată (calcemia corectată cu albumină* < 3 mmol/l sau < 12 mg/dl), doza eficace este de 2 mg. Cea mai mare doză utilizată în studiile clinice a fost de 6 mg, dar această doză nu a adus nici un beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte eficacitatea.

*Reţineţi, calcemia corectată cu albumină este calculată după cum urmează:

Calcemia corectată= calcemia (mmol/l) - [0,02 x albumină (g/l)] + 0,8 cu albumină (mmol/l)

Sau Calcemia corectată = calcemia (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumină (g/dl)] cu albumină (mg/dl)

Pentru a converti calcemia corectată cu albumină din mmol/l la mg/dl, se înmulteşte cu 4.

În majoritatea cazurilor, o calcemie crescută poate fi redusă la valorile normale în decurs de 7 zile. Pentru dozele de 2 mg şi 4 mg, timpul median de recădere (creşterea din nou a calcemiei corectate cu albumină peste 3 mmol/l) a fost de 18-19 zile pentru doze de 2 mg şi 4 mg. Pentru doza de 6 mg, timpul median de recădere a fost de 26 zile.

Modul şi calea de administrare

Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie administrat în perfuzie intravenoasă.

În acest scop, conţinutul unui flacon trebuie utilizat după cum urmează:

 • Hipercalcemie-adăugat la 500 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 500 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în 1-2 ore.
 • Prevenţia evenimentelor osoase- adăugat la 100 ml soluţie izotonă de clorură de sodiu sau la 100 ml soluţie glucoză 5% şi administrat perfuzabil în cel puţin 15 minute. A se vedea, de asemenea, secţiunea anterioară care prezintă dozele, pentru pacienţii cu insuficienţă renală.

Notă: Pentru a evita incompatibilităţile potenţiale, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat doar cu soluţie izotonă de clorură de sodiu sau cu soluţie de glucoză 5%.

Soluţia diluată este destinată unei singure utilizări. Trebuie utilizată numai soluţia limpede, fără particule.

Se recomandă ca după diluare, medicamentul să fie utilizat imediat (vezi punctul 5 al acestui prospect “CUM SE PĂSTREAZĂ BONDRONAT”).

Este necesară prudenţă pentru a asigura administrarea intravenoasă a Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă, deoarece atât administrarea inadecvată intraarterială a preparatului, nerecomandată în mod special pentru acest scop, precum şi administrarea paravenoasă pot determina leziuni tisulare.

Frecvenţa administrării

Pentru tratamentul hipercalcemiei induse de tumori, Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă se administrează, în general, într-o singură perfuzie.

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, pentru prevenirea evenimentelor osoase, perfuzia cu Bondronat se repetă la intervale de 3-4 săptămâni.

Durata tratamentului

La un număr limitat de pacienţi (50 pacienţi) s-a administrat o a doua perfuzie pentru hipercalcemie. În cazul hipercalcemiei recurente sau a eficacităţii insuficiente, trebuie luată în considerare repetarea tratamentului.

La pacienţii cu cancer de sân şi metastaze osoase, perfuzia cu Bondronat trebuie administrată la intervale de 3-4 săptămâni. În studiile clinice, tratamentul a fost continuat până la 96 săptămâni.

Supradozaj

Până în prezent, nu există experienţă în cazuri de intoxicaţie acută cu Bondronat concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Funcţia renalăşi hepatică trebuie monitorizate, deoarece atât rinichii cât şi ficatul au fost evidenţiate ca organe ţintă pentru toxicitate în studiile preclinice cu doze mari.

Hipocalcemia relevantă clinic (valori serice foarte mici ale calciului) trebuie corectată prin adminstrarea intravenoasă a gluconatului de calciu.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Cluj: Tabără unică la nivel naţional, dedicată copiilor cu boli cronice de rinichi, organizată cu sprijinul primăriei Peste 50 de copii cu suferinţe renale cronice participă zilele acestea, la mare, la o tabără organizată de Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie 'Delia Grădinaru' şi Primăria municipiului Cluj-Napoca, un proiect unic la nivel naţional.