CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

RAPTIVA(R)
Denumire RAPTIVA(R)
Descriere Tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis moderat până la sever, cronic, în plăci, care nu au prezentat răspuns clinic adecvat sau prezintă contraindicaţie sau intoleranţă la administrarea altor tratamente sistemice incluzând ciclosporină, metotrexat şi PUVA
Denumire comuna internationala EFALIZUMABUM
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Liofilizat si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 100 mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. liof. + 1 seringa din sticla pre-umpluta cu solv. +1 ac pt. reconstituirea sol. inj. + 1 ac pt. injectie
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC L04AA21
Firma - Tara producatoare IND. FARM. SERONO SPA - ITALIA
Autorizatie de punere pe piata SERONO EUROPE LTD. - U.K.

Ai un comentariu sau o intrebare despre RAPTIVA ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> RAPTIVA(R) Liofilizat si solvent pentru solutie injectabila, 100 mg/ml
Prospect si alte informatii despre RAPTIVA(R), liofilizat si solvent pentru solutie injectabila   Scrisoare de informare    

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Raptiva 100 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine o cantitate utilizabilă de efalizumab de 125 mg. După reconstituirea cu solvent, rezultă o soluţie care conţine efalizumab cu concentraţie de 100 mg/ml.

Efalizumabul este un anticorp monoclonal umanizat produs prin inginerie genetică pe celule ovariene de hamster chinezesc (COH). Efalizumabul este o imunoglobulină IgG1 kappa, care conţine regiuni cu secvenţe umane constante de aminoacizi şi lanţuri uşoare şi grele de şoarece care determină regiuni cu secvenţe complementare de aminoacizi.

Excipienţi: polisorbat 20 2,5 mg, histidină 3,55 mg, clorhidrat de histidină monohidrat 5,70 mg, zahăr 102,7 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulberea este de culoare albă până la crem. Solventul este un lichid limpede, incolor. pH-ul soluţiei reconstituite este 5,9 – 6,5.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis moderat până la sever, cronic, în plăci, care nu au prezentat răspuns clinic adecvat sau prezintă contraindicaţie sau intoleranţă la administrarea altor tratamente sistemice incluzând ciclosporină, metotrexat şi PUVA (vezi pct. 5.1 – Eficacitate clinică).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Raptiva trebuie început de către un medic specializat în dermatologie.

Iniţial se administrează o doză unică de 0,7 mg/kg apoi săptămânal se administrează injectabil o doză de 1,0 mg/kg (doza unică maximă nu trebuie să depăşească 200 mg). Volumul de soluţie care trebuie injectată se calculează după cum urmează:

Doză Volumul de soluţie care
trebuie injectată/10 kg
Doză unică iniţială: 0,7 mg/kg 0,07 ml
Dozele următoare: 1 mg/kg 0,1 ml

Durata tratamentului este de 12 săptămâni. Tratamentul poate fi continuat doar la pacienţii care răspund la tratament (rezultate bune sau mai bune ale evaluării medicale globale). Pentru recomandările de întrerupere a tratamentului, vezi pct. 4.4.

Copii şi adolescenţi (< 18 ani) Nu se recomandă utilizarea Raptiva la copii sub 18 ani datorită absenţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea administrării acesteia.

Utilizarea la vârstnici (≥ 65 ani) Dozele şi schema de administrare la vârstnici trebuie să fie aceleaşi ca în cazul administrării la adulţi (vezi, de asemenea, pct. 4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică Nu s-au efectuat studii la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică. Raptiva trebuie utilizată cu precauţie la aceste grupuri de pacienţi.

Mod de administrarRaptiva se administrează injectabil subcutanat. Locurile de injectare trebuie alternate. Pentru instrucţiuni de utilizare vezi pct. 6.6. e

După instruirea adecvată asupra modului de reconstituire a soluţiei şi tehnicii de injectare, pacienţii îşi pot autoadministra Raptiva dacă medicul acestora consideră că şi le-au însuşit corect.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la efalizumab sau la oricare dintre excipienţi. Pacienţi cu antecedente de tumori maligne. Pacienţi cu tuberculoză activă sau alte infecţii severe. Pacienţi cu forme specifice de psoriazis cum sunt psoriazisul papular, eritrodermic sau pustular ca formă unică sau predominantă de psoriazis. Pacienţi cu imunodeficienţe.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Efecte asupra sistemului imun

a) Infecţii Raptiva este un imunosupresor selectiv care modifică funcţia limfocitelor T şi poate afecta mecanismele de apărare ale gazdei împotriva infecţiilor. Raptiva prezintă potenţial de a creşte riscul de apariţie sau severitatea infecţiilor, cum este pneumonia tuberculoasă, şi de a reactiva infecţiile cronice, latente, de exemplu infecţia cu virusul JC. Pacienţii la care apar infecţii în timpul tratamentului cu Raptiva trebuie monitorizaţi şi, în funcţie de severitatea infecţiei, tratamentul cu Raptiva trebuie întrerupt. Raptiva trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu antecedente de infecţii recurente semnificative clinic.

Utilizarea de Raptiva poate fi asociată cu creşterea riscului de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP). Un caz de infecţie cu virus JC ce a determinat LMP a fost raportat în perioada de supraveghere de după punerea pe piaţă la un pacient cu psoriazis ce a primit Raptiva (vezi pct. 4.8). Pacienţii trebuie monitorizaţi la intervale regulate de timp, în vederea identificării oricăror semne sau simptome neurologice, noi sau agravate, care ar putea fi sugestive pentru apariţia LMP ( cum ar fi afectarea cognitivă, tulburări de vedere, hemipareză, alterarea stării mentale sau schimbări de comportament). Dacă se suspectează LMP, administrarea ulterioară trebuie întreruptă până la excluderea LMP. Medicul clinician trebuie să evalueze pacientul pentru a stabili dacă simptomele indică o disfuncţie neurologicăşi, în caz afirmativ, dacă aceste simptome sunt posibil sugestive pentru LMP. Dacă există orice dubiu, trebuie efectuate evaluări suplimentare incluzând imagistica prin rezonanţă magnetică (RMN) de preferat cu substanţă de contrast, testarea lichidului cefalorahidian (LCR) pentru identificarea AND-ului viral al JC şi repetarea evaluărilor neurologice. De asemenea, pacienţii trebuie sfătuiţi să-şi informeze partenerii de viaţă sau pe cei care îi îngrijesc de tratamentul pe care îl urmează, deoarece ei pot observa simptome de care pacienţii nu sunt conştienţi. Dacă un pacient dezvoltă LMP, administrarea de Raptiva trebuie definitiv întreruptă.

b) Vaccinări Sunt disponibile puţine informaţii privind efectele vaccinării. Primovaccinarea efectuată în timpul tratamentului cu Raptiva poate determina apariţia unor concentraţii mai mici de anticorpi decât cele observate la pacienţii netrataţi, dar semnificaţia clinică a acestui fapt nu este cunoscută. Pacienţilor nu trebuie să li se administreze vaccinuri cu microorganisme vii sau vii atenuate în timpul tratamentului cu Raptiva. Tratamentul cu Raptiva trebuie întrerupt cu 8 săptămâni înainte de vaccinare şi poate fi reluat la 2 săptămâni după vaccinare (vezi pct. 4.5).

c) Tumori maligne şi tulburări limfoproliferative Până în prezent, nu se cunoaşte dacă Raptiva poate creşte sau nu riscul de apariţie a tulburărilor limfoproliferative sau a altor tumori maligne, la pacienţii cu psoriazis. Tratamentul cu Raptiva trebuie întrerupt dacă este diagnosticată apariţia unei tumori maligne la pacientul aflat în tratament (vezi pct.

4.3 şi 4.8). Nu s-a studiat administrarea Raptiva în asociere cu medicamentele antipsoriazice imunosupresoare cu activitate sistemică. De aceea, tratamentele cu asocieri ale acestor medicamente nu sunt recomandate (vezi pct. 4.5). Anemie hemolitică mediată imun În cadrul procesului de supraveghere după punerea pe piaţă a mediamentului s-au raportat cazuri izolate de anemie hemolitică severă în timpul tratamentului cu Raptiva. În astfel de circumstanţe, tratamentul cu Raptiva trebuie întrerupt.

Trombocitopenie Trombocitopenia poate să apară în timpul tratamentului cu Raptiva şi poate fi însoţită de semne clinice cum sunt echimozele, hematoamele spontane sau sângerarea spontană de la nivelul ţesuturilor cutaneomucoase. Dacă apar aceste manifestări, trebuie întreruptă imediat administrarea de efalizumab, trebuie efectuată o numărare a trombocitelor şi trebuie instituit imediat tratamentul simptomatic adecvat (vezi pct. 4.8). Se recomandă efectuarea numărării trombocitelor înaintea începerii tratamentului şi periodic în timpul tratamentului cu Raptiva. Se recomandă ca evaluările să fie mai frecvente la începutul tratamentului (de exemplu lunar), frecvenţa acestora putând să scadă în cazul continuării tratamentului (de exemplu la intervale de 3 luni).

Poliradiculoneuropatie inflamatorie După punerea pe piaţă a medicamentului, la pacienţii trataţi cu Raptiva s-au observat cazuri de poliradiculoneuropatie inflamatorie (vezi pct. 4.8). Pacienţii s-au vindecat după întreruperea tratamentului cu Raptiva, de aceea administrarea Raptiva trebuie întreruptă după confirmarea diagnosticului de poliradiculoneuropatie inflamatorie.

Hipersensibilitate şi reacţii alergice Ca în cazul utilizării oricărui medicament recombinant, Raptiva are potenţial imunogen. De aceea, în cazul apariţiei oricărei reacţii severe de hipersensibilitate sau alergice, trebuie întreruptă imediat administrarea Raptiva şi trebuie început tratamentul adecvat (vezi pct. 4.3 şi 4.8).

ArtritÎn timpul tratamentului cu Raptiva sau după întreruperea tratamentului, s-au observat cazuri de artrită. Dacă apar cazuri de artrită în timpul tratamentului, se recomandă întreruperea administrării de Raptiva. ă

Psoriazis În timpul tratamentului cu Raptiva s-au observat cazuri de exacerbare a psoriazisului, incluzând formele pustulare, eritrodermice şi papulare (vezi pct. 4.8). În astfel de cazuri se recomandă întreruperea tratamentului cu Raptiva. Întreruperea tratamentului poate determina recurenţa sau exacerbarea psoriazisului în plăci, incluzând psoriazisul eritrodermic sau pustular, în special la pacienţii care nu răspund la tratament . Reducerea treptată a dozei sau a frecvenţei nu pare a fi benefică.

Întreruperea tratamentului Abordarea pacienţilor care întrerup tratamentul cu Raptiva presupune monitorizarea lor atentă. În cazul recurenţei sau exacerbării bolii, precum şi în cazul pacienţilor care întrerup tratamentul cu

Raptiva şi al pacienţilor care nu răspund la tratament, medicul curant trebuie să înceapă tratamentul cel mai adecvat al psoriazisului. În cazul reluării tratamentului cu Raptiva, trebuie respectate aceleaşi recomandări prezentate la pct. ,,Doze şi mod de administrare”. Reluarea tratamentului se poate asocia cu un răspuns scăzut sau inadecvat la administrarea Raptiva faţă de perioadele anterioare de tratament. Tratamentul poate fi continuat doar la pacienţii care prezintă răspuns adecvat la tratament.

Categorii speciale de pacienţi Nu s-au observat diferenţe în ceea ce priveşte profilul de siguranţă sau eficacitate între pacienţii vârstnici (≥ 65 ani) şi cei mai tineri. Deoarece există în general o incidenţă mai mare a infecţiilor la pacienţii vârstnici, se recomandă luarea unor măsuri de precauţie în cazul tratamentului vârstnicilor. Nu s-au studiat efectele administrării Raptiva la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică şi de aceea acesta trebuie utilizat cu precauţie la aceşti pacienţi. Pentru efectele asupra funcţiei hepatice vezi pct. 4.8.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Până în prezent nu s-au efectuat studii specifice de interacţiune cu Raptiva. Sunt disponibile puţine date despre efectele vaccinării pacienţilor cărora li se administrează Raptiva. S-au studiat răspunsurile imune în timpul şi după tratamentul cu Raptiva într-un studiu efectuat la 66 pacienţi cu forme moderate de psoriazis în plăci. După vaccinarea rapel cu anatoxină tetanică (antigen de rapel), s-a păstrat capacitatea pacienţilor care efectuează tratament cu Raptiva de a prezenta un răspuns imun la anatoxina tetanică. După 35 zile de tratament cu Raptiva, proporţia pacienţilor care efectuau tratament cu efalizumab şi care au prezentat reacţii pozitive ale testului cutanat pentru Candida s-a redus în mod semnificativ comparativ cu cea observată la grupul de pacienţi cărora li s-a administrat placebo. Răspunsul imun umoral la un neo-antigen experimental (∅X174) a fost redus în timpul tratamentului cu Raptiva dar a început să se normalizeze la 6 săptămâni după întreruperea tratamentului cu Raptiva şi nu s-a demonstrat apariţia toleranţei. Un vaccin pneumococic administrat la 6 săptămâni după întreruperea tratamentului cu Raptiva a determinat rezultate normale. Primovaccinările efectuate în timpul tratamentului cu Raptiva pot induce titruri mai mici ale anticorpilor comparativ cu cele observate la subiecţii netrataţi, dar semnificaţia clinică a acestui fapt nu este cunoscută. Pacienţii nu trebuie să li se administreze vaccinuri vii şi vii atenuate în timpul tratamentului cu Raptiva (vezi pct. 4.4).

Datorită mecanismului de acţiune al efalizumabului, efectele acestuia asupra sistemului imun pot fi potenţate de către medicamentele imunosupresoare sistemice utilizate de obicei în tratamentului psoriazisului (vezi pct. 4.4).

S-a utilizat Raptiva în asociere cu corticosteroizii de uz local la pacienţii cu psoriazis fără a se observa vreun efect neaşteptat sau vreun efect benefic decelabil semnificativ al tratamentului asociat superior celui observat în cazul monoterapiei cu efalizumab.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina În general, se ştie că imunoglobulinele traversează bariera feto-placentară. Nu există date adecvate privind utilizarea efalizumab la femeile gravide. Studiile la animale indică o afectare a funcţiei sistemului imun la pui (vezi pct. 5.3).

Raptiva nu trebuie administrat la femeile gravide. Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive adecvate în timpul tratamentului.

Alăptare Excreţia efalizumabului în laptele matern nu a fost studiată la om; cu toate acestea, este de aşteptat ca imunoglobulinele să fie excretate în laptele matern. De asemenea, s-a demonstrat că un anticorp

analog efalizumabului este excretat în laptele matern la şoarece. Femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului cu Raptiva.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii cu privire la capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Conform mecanismului farmacologic de acţiune al efalizumabului, este de aşteptat ca utilizarea Raptiva să nu afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse medicamentoase simptomatice (RAM) observate în timpul tratamentului cu Raptiva au fost uşoare până la moderate, în funcţie de doza administrată: simptome acute asemănătoare gripei incluzând cefalee, febră, frisoane, greaţă şi mialgii. În studiile clinice ample controlate cu placebo, s-au observat aceste reacţii după 12 săptămâni de tratament la aproximativ 41% dintre pacienţii cărora li s-a administrat cu Raptiva şi la 24% dintre pacienţii cărora li s-a administrat cu placebo. După începerea tratamentului, aceste reacţii au fost, în general, mai puţin frecvente şi au apărut în proporţii egale cu cele observate la grupul la care s-a administrat placebo, începând după a treia injecţie săptămânală. S-au decelat anticorpi la efalizumab la doar 6% dintre pacienţi. La acest număr mic de pacienţi nu s-au observat diferenţe privind profilul farmacocinetic, cel farmacodinamic, evenimentele adverse semnificative clinic sau eficacitatea clinică.

Mai jos se prezintă evenimentele adverse (Termeni preferaţi) observate în populaţia totală din cadrul studiilor clinice efectuate cu Raptiva , în funcţie de frecvenţa apariţiei şi conform sistemului de clasificare MedDRA pe aparate, sisteme şi organe. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100, <1/10) Mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100) Rare (>1/10000, <1/1000) Foarte rare (<1/10000) Frecvenţă necunoscută
Infecţii şi infestări Meningită aseptică*,Infec ţii severe* Infecţie cu virusul JC care produce leucoencefalopatie multifocală progresivă *
Tulburări hematologice şi limfatice Leucocitoză şi limfocitoză Trombocitopenie Anemie hemolitică mediată imun*
Tulburări ale sistemului imunitar Reacţii de hipersensibilitate
Tulburări ale sistemului nervos Paralizie facială (paralizie Bell) Poliradiculoneuropatie inflamatorie*
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Pneumonie interstiţială*
Afecţiuni Psoriazis Urticarie Eritem
cutanate şi ale polimorf*
ţesutului subcutanat
Tulburări Artralgii,
musculo artrită/artrită
scheletice şi ale psoriazică
ţesutului (exacerbare/re
conjunctiv crudescenţă)
Tulburări Simptome Dureri Reacţii la
generale şi la asemănătoare dorsale, locul de
nivelul locului de gripei astenie injectare
administrare incluzând febră, cefalee, frisoane, greaţă şi mialgii
Investigaţii Creşterea
diagnostice valorilor concentraţiilor plasmatice ale fosfatazei alcaline şi ALT

*Evenimente identificate în cadrul procesului de supraveghere ulterior punerii pe piaţă a medicamentului.

Profilul de siguranţă a administrării la populaţia ţintă aşa cum este definită la pct. 4.1 este similar cu profilul de siguranţă a administrării la toţi pacienţii care au efectuat tratament în timpul stadiului de dezvoltare clinică a Raptiva, aşa cum este prezentat mai sus.

Informaţii suplimentare

Expunerea pe termen lungAnaliza efectuată după utilizarea pe termen îndelungat a medicamentului la un număr de 339 pacienţi cu psoriazis moderat până la sever, cărora li s-a administrat Raptiva în doză de 1 mg/kg şi săptămână, din care 166 pacienţi au fost trataţi mai mult de 2 ani şi până la 3 ani, nu a evidenţiat diferenţe semnificative între frecvenţele de apariţie a evenimentelor adverse comparativ cu cele apărute în cazul expunerii timp de 12 săptămâni la Raptiva. :

Leucocitoză şi limfocitoză: în studiile clinice ample controlate cu placebo pe termen lung, 40-50% dintre pacienţi au prezentat limfocitoză asimptomatică persistentă în timpul tratamentului cu Raptiva. Toate valorile au fost de 2,5-3,5 ori mai mari decât limita superioară a valorilor normalului (LSN). După întreruperea tratamentului, numărul limfocitelor a revenit la valoarea iniţială. S-au observate creşteri uşoare ale numărului total de neutrofile şi eozinofile dar la un procent mic de pacienţi.

Trombocitopenie: în baza de date centralizată privind siguranţa administrării Raptiva la 3291 pacienţi la momentul aprobării, s-au inclus 9 cazuri (0,3%) de trombocitopenie, cu număr raportat al trombocitelor mai mic de 52000 celule/μl. Patru dintre aceşti pacienţi au prezentat semne clinice de trombocitopenie. Pe baza determinărilor disponibile ale numărului de trombocite, numărul acestora a început să scadă între 8 şi 12 săptămâni după administrarea primei doze de Raptiva la 5 dintre pacienţi, dar la alţi pacienţi acesta a fost mai tardiv. La un singur pacient trombocitopenia a apărut la 3 săptămâni după întreruperea tratamentului. La tratamentul îndelungat de peste 3 ani, a fost observată o scădere mică şi treptată a numărului de trombocite faţă de media normală. În aceeaşi populaţie au fost observate două cazuri de trombocitopenie severă (0,6%) cu debut rapid. (vezi pct. 4.4).

Psoriazis: în primele 12 săptămâni ale studiilor controlate cu placebo, frecvenţa de apariţie a evenimentelor adverse psoriazice a fost de 3,2% la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva şi de 1,4% la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Dintre cei 3291 pacienţi incluşi în baza de date privind siguranţa administrării, 39 pacienţi (1,2%) au prezentat forma de psoriazis eritrodermic sau pustular. 17 dintre aceste evenimente au apărut după întreruperea tratamentului cu Raptiva, iar 22 au apărut în timpul tratamentului. În cazurile apărute în timpul tratamentului, majoritatea acestor evenimente (16/22) au apărut la pacienţii care nu au prezentat răspuns terapeutic la administrarea Raptiva. Cazurile apărute după întreruperea tratamentului cu Raptiva au fost observate atât la pacienţii care au prezentat cât şi la cei care nu au prezentat răspuns terapeutic la administrarea Raptiva.

Artrită/Artrită psoriazică: în primele 12 săptămâni ale studiilor controlate cu placebo, s-au observat artrită şi exacerbarea sau recrudescenţa artritei la 1,8% dintre pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva şi dintre cei cărora li s-a administrat placebo. În aceste studii, incidenţa altor tipuri de evenimente adverse legate de artrită a fost similară între grupul la care s-a administrat Raptiva şi grupul la care s-a administrat placebo.

Simptome asemănătoare gripei: în studiile clinice ample controlate cu placebo, s-au raportat la aproximativ 20% dintre pacienţi simptome asemănătoare gripei incluzând cefalee, frisoane, febră, greaţă şi mialgii. Procentul pacienţilor la care s-au raportat simptome asemănătoare gripei a fost maxim după prima administrare şi a scăzut cu mai mult de 50% după a doua administrare. Aceste simptome au diminuat apoi până la un procent comparabil cu cel observat la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Cefaleea a fost cel mai frecvent dintre simptomele asemănătoare gripei. Nici unul dintre aceste simptome nu a fost sever şi mai puţin de 5% au fost considerate severe. În general, mai puţin de 1% dintre pacienţi au întrerupt tratamentul cu Raptiva datorită simptomelor acute asemănătoare gripei.

Reacţii de hipersensibilitate şi alergice: în studiile clinice ample controlate cu placebo, procentul pacienţilor care au prezentat un eveniment advers care sugerează hipersensibilitate, incluzând urticarie, erupţii cutanate şi reacţii alergice a fost puţin mai mare în cazului grupului la care s-a administrat Raptiva (8%) decât în cazul grupului la care s-a administrat placebo (7%) (vezi pct. 4.4). În cazul tratamentului de lungă durată, frecvenţa reacţiilor adverse legate de hipersensibilitate nu au crescut.

Creşterea concentraţiilor plasmatice ale fosfatazei alcaline: în studiile clinice ample controlate cu placebo, aproximativ 4,5% dintre pacienţi au prezentat creşteri persistente ale concentraţiilor plasmatice ale fosfatazei alcaline în timpul tratamentului cu Raptiva, comparativ cu 1% dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Toate valorile au fost de 1,5-3 ori mai mari decât LSN şi au revenit la valorile iniţiale după întreruperea tratamentului.

Creşterea concentraţiilor plasmatice ale ALT: Aproximativ 5,7% dintre pacienţi au prezentat creşteri ale concentraţiilor plasmatice ale ALT în timpul tratamentului cu Raptiva comparativ cu 3,5% dintre pacienţii cărora li s-a administrat placebo. Toate cazurile raportate au fost asimptomatice, iar valorile de 2,5 ori mai mari decât LSN nu au fost mai frecvente în cazul grupului la care s-a administrat Raptiva decât în cazul grupului la care se administrează placebo. Toate valorile au revenit la valorile iniţiale după întreruperea tratamentului.

Infecţii: şi alte tratamente care afectează funcţia limfocitelor T s-au asociat cu un risc crescut de apariţie a infecţiilor grave. În studiile clinice controlate cu placebo, frecvenţa de apariţie a infecţiei la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva a fost de aproximativ 27,3% faţă de 24% observată la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. În cadrul populaţiei ţintă din cadrul studiului IMP24011, frecvenţa de apariţie infecţiei la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva a fost de aproximativ 25,7% faţă de 22,3% observată la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. În ceea ce priveşte infecţiile severe, incidenţa totală, atât în studiile controlate cât şi în cele necontrolate cu durată de până la 12 săptămâni a fost de 2,8 la 100 pacienţi/an în cazul pacienţilor cărora li s-a administrat Raptiva comparativ cu 1,4 la 100 pacienţi/an în cazul pacienţilor cărora li s-a administrat placebo. Cele mai frecvente infecţii

grave au fost pneumonia, celulita, infecţiile nespecifice şi sepsisul. În cazul tratamentului de lungă durată, incidenţa infecţiilor grave a fost de 1,8 la 100 pacienţi-ani. (vezi pct. .). Infecţia cu virusul JC care determină LMP a fost raportată în perioada de supraveghere după punerea pe piaţă, la un pacient cu psoriazis care a primit Raptiva (vezi pct. 4.4).

Reacţii adverse de clasă

Tumori maligne şi benigne: Tratamentele care afectează sistemul imun se asociază cu o frecvenţă crescută de apariţie a tumorilor maligne. În studiile clinice controlate cu placebo, incidenţa totală a tumorilor maligne (dintre care majoritatea au fost cancere cutanate altele decât melanomul malign) a fost similară la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva precum şi la pacienţii cărora li s-a administrat placebo. În plus, incidenţele tumorilor specifice apărute la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva au fost similare celor observate la pacienţii cu psoriazis din grupul de control. Pe parcursul timpului, nu s-a evidenţiat un risc crescut de apariţie a vreunei forme particulare de cancer, cu excepţia neoplaziilor cutanate de alte tipuri decât melanom (0,3 comparativ cu 0,9/100 pacienţi-ani, în tratametul de scurtă şi respectiv lungă durată) (vezi pct. 4.4).

Poliradiculoneuropatie inflamatorieS-au observat cazuri izolate, în cadrul procesului de supraveghere ulterior punerii pe piaţă a medicamentului. (Vezi pct. 4.4). :

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic în care subiecţii au fost expuşi la doze mai mari de efalizumab (până la 10 mg/kg administrat intravenos), un subiect căruia i s-a administrat o doză de 3 mg/kg administrat intravenos a prezentat hipertensiune arterială, frisoane şi febră în ziua administrării medicamentului studiat, care au făcut necesară spitalizarea. Un alt subiect căruia i s-a administrat o doză de 10 mg/kg administrat intravenos a prezentat vărsături severe după administrarea de efalizumab, care, de asemenea, au făcut necesară spitalizarea. În ambele cazuri, pacienţii s-au vindecat complet, fără sechele. Administrarea subcutanată a unor doze de până la 4 mg/kg şi săptămână, timp de 10 săptămâni, nu a determinat apariţia nici unui efect toxic. Nu se cunoaşte antidotul pentru Raptiva sau vreun tratament specific al supradozajului cu Raptiva, altul decât întreruperea tratamentului şi monitorizarea pacientului. În cazul producerii unui supradozaj, se recomandă monitorizarea atentă a pacientului şi începerea imediată a tratamentului simptomatic adecvat.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: imunosupresoare selective, codul ATC: L04AA21

Mecanism de acţiune Efalizumabul este un anticorp monoclonal umanizat recombinant care se leagă specific de subunitatea CD11a LFA-1 (antigenul-1 asociat funcţiei limfocitului), o proteină de la suprafaţa leucocitelor.

Prin acest mecanism, efalizumabul inhibă legarea LFA-1 de ICAM-1, care interferă cu adeziunea limfocitelor T la alte tipuri de celule. LFA-1 este prezent pe limfocitele T activate, iar ICAM-1 este exprimat în exces pe suprafaţa celulelor endoteliale şi a keratinocitelor de la nivelul plăcilor psoriazice. Prin prevenirea legării LFA-1/ICAM-1, efalizumabul poate ameliora semnele şi simptomele psoriazisului prin inhibarea câtorva etape din cascada imunologică.

Efecte farmacodinamice În studiile în care s-a utilizat o doză iniţială de 0,7 mg/kg urmată de administrarea a 11 doze săptămânale a câte 1,0 mg/kg, efalizumabul a determinat reducerea maximă a exprimării CD11a pe suprafaţa limfocitelor T circulante la aproximativ 15-30% din valorile determinate înainte de administrare şi a saturat CD11a până când au rămas <5% din locurile de legare CD11a disponibile iniţial. Efectul maxim a fost observat la 24-48 ore de la administrarea primei doze şi s-a fost menţinut între administrările săptămânale. Între săptămâna 5 şi săptămâna 8 după administrarea celei de a 12-a şi ultime doze de efalizumab de 1,0 mg/kg şi săptămână, valorile CD11a au revenit într-un interval cuprinse între ±25% din valoarea iniţială.

Un alt marker farmacodinamic, care corespunde mecanismului de acţiune al efalizumabului, a fost creşterea numărului total de leucocite circulante, observată în timpul tratamentului cu efalizumab. Creşterea numărului total a fost observată în decurs de 24 ore după administrarea primei doze, s-a menţinut crescută în cazul administrărilor săptămânale şi a revenit la valorile iniţiale după încetarea tratamentului. Cea mai mare creştere a fost cea a numărului total de limfocite circulante. În studiile clinice, la pacienţii cărora li s-a administrat Raptiva în doză de 1,0 mg/kg şi săptămână, valoarea medie a numărului limfocitelor aproximativ s-a dublat faţă de valoarea iniţială. Creşterea a afectat numărul limfocitelor T CD4, limfocitelor T CD8, limfocitelor B şi al celulele NK, deşi numărul celulele NK şi CD4 a crescut mai puţin faţă de celelalte tipuri de celule. În cazul administrării subcutanate a dozei de 1 mg/kg şi săptămână, valorile numărului de limfocite au revenit într-un interval până la 10% faţă de valoarea iniţială, în 8 săptămâni după ultima doză administrată.

Eficacitate clinicNu s-a evaluat eficacitatea administrării Raptiva faţă de alte tratamente sistemice la pacienţii cu psoriazis moderat până la sever în studii de comparaţie directă între Raptiva şi alte tratamente sistemice. Rezultatele disponibile după 12 săptămâni de tratament în diferite populaţii indică un raspuns PASI 75 la Raptiva comparativ cu placebo la 22% până la 39% dintre pacienţi (vezi Tabelul 2). Pe baza datelor de dezvoltare clinică generate (vezi Tabelul 1) şi a experienţei referitoare la administrarea pe termen lung, Raptiva se recomandă a fi utilizată la pacienţii definiţi la pct. 4.1. ă

Eşecul tratamentelor sistemice anterioare este definit ca răspuns insuficient (PASI < 50 sau EMG mai puţin bună), sau ca agravarea bolii pacienţilor aflaţi în tratament şi cărora li s-a efectuat tratament adecvat pentru o perioadă suficient de lungă pentru a evalua răspunsul cu cel puţin fiecare din cele 3 terapii sistemice principale disponibile. S-a demonstrat profilul de siguranţă şi eficacitate a administrării Raptiva la pacienţii cu psoriazis în plăci, moderat până la sever, în 5 studii clinice randomizate, dublu orb, placebo controlate, în care s-au utilizat dozele recomandate (n=1742). Nu există date obţinute în urma comparării administrării Raptiva cu alte tratamente sistemice pentru psoriazis. Cel mai mare studiu clinic IMP24011 (n=793) a inclus pacienţi (n=526) a căror stare clinică nu a fost controlată de, nu au avut contraindicaţii, sau intoleranţă la două sau mai multe tratamente sistemice, aşa cum rezultă din antecedentele terapeutice pentru psoriazis ale acestora. În toate studiile, obiectivul principal a fost proporţia pacienţilor cu o ameliorare ≥ 75% a Ariei Psoriazice şi a Scorului Indicelui de Severitate (un răspuns PASI 75) comparativ cu valoarea iniţială când evaluarea s-a făcut la o săptămână după a 12-a săptămână de tratament continuu. Obiectivele finale secundare au inclus proporţia subiecţilor care au atins un nivel Minim sau Fără Leziuni la evaluarea statică globală efectuată de către medic, Severitatea Tuturor Leziunilor (STL), proporţia pacienţilor cu o ameliorare a scorului PASI ≥ 50% (un răspuns PASI 50) comparativ cu valoarea iniţială după 12 săptămâni de tratament, intervalul de timp în care s-a obţinut procentul mediu de ameliorare PASI, ameliorarea Indicelui Dermatologic al Calităţii Vieţii (IDCV), Evaluarea Simptomelor Psoriazice (ESP), evaluarea medicală globală (EMG)a modificărilor, modificarea componentei de consistenţă a PASI şi modificarea ariei de suprafaţă corporală afectată.

În toate cele cinci studii, la pacienţii randomizaţi în cadrul grupului căruia i s-a administrat Raptiva s-au obţinut răspunsuri semnificativ mai bune statistic decât în grupul placebo din punctul de vedere al obiectivului. Aceleaşi rezultate au fost confirmate la pacienţii care nu au corespuns indicaţiilor altor terapii sistemice (vezi, mai jos, Tabelul 1).

Tabel 1 Obiectivul principal: Proporţia subiecţilor care au prezentat ameliorare PASI ≥ 75% după 12 săptămâni de tratament (PASI 75)
Efalizumab a
Populaţia de pacienţi IMP24011 Placebo 1,0 mg/kg şi săpt. Efectul tratamentului [IÎ 95%]
Toţi pacienţii 4% (n=264) 31% (n=529) b 27% [22%, 32%]
Pacienţii care nu au prezentat răspuns terapeutic adecvat la, au prezentat contraindicaţii la, sau prezintă intoleranţă la două sau mai multe tipuri de tratament sistemic* 3% (n=184) 30% (n=342) b 27% [21%, 32%]
a s-au comparat valorile p obţinute la grupul la care s-a administrat efalizumab şi la cel la care s-a administrat placebo utilizând regresia logistică ce include scorul PASI iniţial, anterior tratamentului pentru psoriazis şi regiunea geografică cu rol de covariabile. b p<0,001. * Aşa cum rezultă din antecedentelor terapeutice ale pacienţilor cu psoriazis

În toate cele cinci studii, pacienţii randomizaţi din grupul Raptiva au obţinut răspunsuri semnificativ mai bune statistic decât cei din grupul placebo din punct de vedere al obiectivului principal (răspuns PASI 75) (vezi Tabelul 2 de mai jos) şi în ceea ce priveşte toate obiectivele secundare de eficacitate.

Tabel 2Obiectivul primar: Proporţia subiecţilor care au prezentat ameliorare PASI ≥75% după 12 săptămâni de tratament (PASI 75)
Efalizumab a
Studiu Placebo 1,0 mg/kg şi săpt. Efectul tratamentului [IÎ 95%]
ACD2390g * 4% (n=187) 27% (n=369) b 22% [16%, 29%]
ACD2058g 2% (n=170) 39% (n=162) b 37% [28%, 46%]
ACD2059g * 5% (n=122) 22% (n=232) b 17% [9%, 27%]
ACD2600g * 3% (n=236) 24% (n=450) b 21% [15%, 27%]
IMP24011 * 4% (n=264) 31% (n=529) b 27% [22%, 32%]
a IMP24011: s-au comparat valorile p obţinute la grupul la care s-a administrat efalizumab şi la cel la care s-a administrat placebo utilizând regresia logistică ce include scorul PASI iniţial, anterior tratamentului pentru psoriazis şi regiunea geografică cu rol de covariabile. Alte studii: s-au comparat valorile p obţinute la fiecare grup la care s-a administrat efalizumab şi la cel la care s-a administrat placebo utilizând testul de exactitate Fisher în cadrul fiecărui studiu. b p<0,001. * Efalizumabul utilizat în studiu este produsul fabricat de Genentech

În studiul ACD2058g şi IMP24011 s-a evaluat timpul până la recădere (diminuarea cu ≥50% a gradului de ameliorare) la pacienţii care au fost clasificaţi ca prezentând răspuns terapeutic (ameliorarea PASI ≥75%) după 12 săptămâni de tratament. Mediana timpului până la recădere între pacienţii care au prezentat răspuns PASI a fost între 58-74 zile după administrarea ultimei doze de Raptiva în perioada de început a tratamentului. În studiul IMP24011, aproximativ jumătate dintre pacienţii (46,8%) care au prezentat răspuns parţial (ameliorare PASI de la 50% la 74%, în proporţii egale la EMG bună) după 12 săptămâni de tratament cu Raptiva, au atins răspuns PASI 75 în săptămâna 24.

Tratamentul de lungă durată: Datele în cazul tratamentului de lungă durată (mai mult de 12 săptămâni) au fost obţinute de la 4311 pacienţi în studii deschise necontrolate. Peste 600 pacienţi au fost trataţi pentru mai mult de 1 an, incluzând 166 pacienţi trataţi pentru mai mult de 2 ani şi până la 3 ani. Aproximativ jumătate din pacienţii trataţi mai mult de 1 an au avut o rată de răspuns PASI 75 (când toate eşecurile au fost considerate ca lipsa răspunsului la tratament).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie: După administrarea subcutanată de efalizumab, concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse după 1-2 zile. Comparaţia cu datele obţinute în cazul administrării intravenoase a evidenţiat o biodisponibilitate medie de aproximativ 50% în cazul utilizării dozei recomandate de 1 mg/kg şi săptămână administrată subcutanat.

Distribuţie: Starea de echilibru a fost obţinută în săptămâna a 4-a de tratament. În cazul utilizării dozei de 1 mg/kg şi săptămână (în prima săptămână utilizându-se o doză iniţială de 0,7 mg/kg), media concentraţiilor plasmatice de efalizumab a fost de 11,1±7,9 μg/ml. Determinările volumului de distribuţie în compartimentul central după administrarea unică intravenoasă au fost de 110 ml/kg în cazul administrării dozei de 0,03 mg/kg şi de 58 ml/kg în cazul utilizării dozei de 10 mg/kg.

Biotransformare: Metabolizarea efalizumabului se face prin internalizare urmată apoi de degradare intracelulară ca o consecinţă fie a legării de CD11a de la suprafaţa celulelor, fie a endocitozei. Produşii de degradare presupuşi sunt peptide mici şi aminoacizi care sunt eliminaţi prin filtrare glomerulară. Enzimele citocromului P450 precum şi reacţiile de conjugare nu sunt implicate în metabolizarea efalizumabului.

Eliminare: Efalizumab este eliminat, prin excreţie saturabilă cu profil non-liniar (dependentă de doză). Clearanceul efalizumabului la starea de echilibru este de 24 ml/kg şi zi (cu o medie de 5-76 ml/kg şi zi) în cazul administrării subcutanate a dozei de 1 mg/kg şi săptămână. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de aproximativ 5,5-10,5 zile în cazul administrării subcutanate a dozei de 1 mg/kg şi săptămână. Tfinal la starea de echilibru este de 25 zile (cu o medie de 13-35 zile). Greutatea este cel mai semnificativ factor covariabil care afectează clearance-ul efalizumabului.

Non-liniaritate: Efalizumabul a prezentat o farmacocinetică non-liniară dependentă de doză, care poate fi explicată prin legarea specifică saturabilă de receptorii de suprafaţă CD11a celulari. Se pare că clearance-ul mediat de receptor al efalizumabului a fost saturat când concentraţia plasmatică a efalizumabului a fost de peste 1 μg/ml.

Prin analiza farmacocinetică a populaţiei, s-a observat că greutatea afectează clearance-ul efalizumabului. Covariabilele ca valoarea iniţială a PASI, numărul iniţial al limfocitelor şi vârsta au efecte modeste asupra clearance-ului; sexul şi originea etnică nu influenţează clearance-ul efalizumabului. Nu s-a studiat farmacocinetica efalizumabului la copii. Nu s-a studiat efectul insuficienţei renale sau hepatice asupra parametrilor farmacocinetici ai efalizumabului.

Anticorpii anti-efalizumab au fost decelaţi doar la 6% dintre pacienţii evaluaţi. La acest număr mic de pacienţi nu s-au observat diferenţe ale parametrilor farmacodinamici sau farmacocinetici.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Efalizumabul nu determină reacţii încrucişate cu formele de CD11a prezente la alte specii decât la om şi la cimpanzei. De aceea, datele convenţionale de siguranţă non-clinică a administrării medicamentului sunt limitate şi nu permit evaluarea amănunţită a profilului de siguranţă. S-au observat efecte inhibitoare asupra răspunsului imun umoral şi a celui dependent de celulele T. La puii de şoarece cărora li s-a administrat un anticorp analog al efalizumabului, s-a observat o scădere a imunităţii dependente de celulele T timp de până la cel puţin 11 săptămâni de viaţă. Această scădere a încetat să fie semnificativă numai la vârsta de 25 săptămâni. Din alt punct de vedere, efectele observate în studiile non-clinice pot fi asociate efectului farmacologic al efalizumabului. Într-un studiu de 6 luni cu tipul p53+/+ de şoareci sălbatici nu s-a observat apariţia limfoamelor după 6 luni de tratament cu un anticorp analog al efalizumabului. Nu s-au fost observate efecte teratogene la şoareci în cazul administrării medicamentului în perioada de organogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Pulbere pentru soluţie injectabilă: Polisorbat 20 Histidină Clorhidrat de histidină monohidrat Zahăr

Solvent: Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani.

Se recomandă utilizarea medicamentului imediat după reconstituire (vezi, de asemenea, pct. 6.4).

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat după prima deschidere şi reconstituire. Dacă nu este utilizat imediat, perioada şi condiţiile de păstrare până în momentul utilizării devin responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească, în mod normal, 24 ore la 2°C – 8°C, decât dacă reconstituirea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate. Stabilitatea fizico-chimică a medicamentului reconstituit a fost demonstrată pentru o perioadă de 24 ore la 2°C – 8°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

PulbereFlacon de sticlă incoloră de tip I cu dop de cauciuc butilic şi o capsă de sigilare din aluminiu fixat cu un capac ,,flip-off” din plastic. :

Solvent: Seringă preumplută din sticlă tip I.

Raptiva este disponibil înCutii cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu solvent, 1 adaptor EasyMIX pentru reconstituire şi 1 ac pentru administrare injectabilă. Cutii cu 4 flacoane cu pulbere, 4 seringi preumplute cu solvent, 4 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire şi 4 ace pentru administrare injectabilă. Cutii cu 12 flacoane cu pulbere, 12 seringi preumplute cu solvent, 12 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire şi 12 ace pentru administrare injectabilă. :

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Raptiva este destinată unei singure utilizări.

Înainte de utilizare, conţinutul unui flacon de Raptiva trebuie reconstituit cu solventul disponibil. Reconstituirea unui flacon de unică utilizare cu 1,3 ml din apa pentru preparate injectabile pusă la dispoziţie are ca rezultat obţinerea a aproximativ 1,5 ml soluţie ce conţine 100 mg/ml. Doza maximă disponibilă este de 125 mg/1,25 ml Raptiva.

Soluţia trebuie reconstituită în maximum 5 minute. Soluţia reconstituită este limpede până la uşor opalescentă, incoloră până la galben pal şi nu trebuie administrată în cazul în care conţine particule sau nu este limpede.

Instrucţiunile pentru utilizare detaliate sunt prezentate în prospect.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall Londra E14 9TP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/291/001 EU/1/04/291/002 EU/1/04/291/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 septembrie 2004

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) substanţei biologic active

Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990 SUA

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Merck Serono S.p.A. Via L. Einaudi 11, 00012 Guidonia Montecelio (Roma) Italia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

Nu este cazul.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU 1 FLACON ŞI 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CUTIE CU 4 FLACOANE ŞI 4 SERINGI PREUMPLUTE CUTIE CU 12 FLACOANE ŞI 12 SERINGI PREUMPLUTE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Raptiva 100 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Efalizumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon cu pulbere conţine o cantitate utilizabilă de efalizumab 125 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Polisorbat 20, histidină, clorhidrat de histidină monohidrat şi zahăr. Solvent: apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă. 1 seringă preumplută a 1,3 ml solvent. 1 adaptor EasyMIX pentru reconstituire. 1 ac pentru administrare injectabilă.

4 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă. 4 seringi preumplute a 1,3 ml solvent. . 4 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire. 4 ace pentru administrare injectabilă.

12 flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă. 12 seringi preumplute a 1,3 ml solvent. 12 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire. 12 ace pentru administrare injectabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Subcutanată A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
8. DATA DE EXPIRARE

EXP A se utiliza imediat după reconstituire.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca orice soluţie rămasă neutilizată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall Londra E14 9TP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/291/001

EU/1/04/291/002

EU/1/04/291/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

raptiva 100 mg/ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ DE FLACON RAPTIVA 100 mg/ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Raptiva 100 mg/ml Pulbere pentru soluţie injectabilă Efalizumab Subcutanată

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

125 mg utilizabil

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ DE SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru utilizare cu Raptiva Apă pentru preparate injectabile

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,3 ml în seringă preumplută

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Raptiva 100 mg/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă Efalizumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Raptiva şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Raptiva
 3. Cum să utilizaţi Raptiva
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Raptiva
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE RAPTIVA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Raptiva este un medicament sistemic utilizat în tratamentul psoriazisului. Tratamentele sistemice se efectuează prin administrarea pe cale orală sau injectabilă a medicamentelor care, astfel, sunt prezente şi acţionează în întreg corpul.

Raptiva este un medicament care conţine efalizumab, fabricat prin intermediul biotehnologiei. Este produs prin inginerie genetică pe celule de mamifere. Efalizumabul este un anticorp monoclonal. Anticorpii monoclonali sunt proteine care recunosc şi se leagă de alte proteine specifice ale corpului uman. Efalizumabul reduce inflamaţia la nivelul leziunilor psoriazice, ceea ce determină ameliorarea suprafeţelor de piele afectate.

Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor adulţi cu psoriazis cronic, în plăci, moderat până la sever, care nu răspund, prezintă contraindicaţie, sau intoleranţă la alte tratamente sistemice care includ administrarea de ciclosporină, metotrexat şi PUVA. Această restricţie a indicaţiilor terapeutice ale Raptiva se bazează pe datele actuale de eficacitate a administrării acesteia şi pe experienţa limitată referitoare la administrarea pe termen lung a Raptiva.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI RAPTIVA

Cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza orice medicament.

Nu utilizaţi Raptiva:

-
Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la efalizumab sau la oricare dintre celelalte componente ale Raptiva.
-
Dacă aveţi sau aţi avut orice formă de cancer.
-
Dacă aveţi tuberculoză activă sau alte infecţii severe. Simptomele care pot indica prezenţa unei infecţii sunt: febră, răni, senzaţie de oboseală, probleme stomatologice, tuse severă care durează de mai mult de 2 săptămâni, durere în piept sau tuse cu sânge sau spută.
-
Dacă aveţi alte forme de psoriazis decât forma de psoriazis în plăci (cum sunt alte forme mai severe de psoriazis, aşa cum au fost diagnosticate de către medicul dumneavoastră).
-
Dacă vi s-a diagnosticat o tulburare a sistemului imunitar.

Este important să îi spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi sau aţi avut una dintre afecţiunile menţionate mai sus.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Raptiva

- Dacă observaţi apariţia unor reacţii de hipersensiblitate sau alergice aşa cum sunt senzaţie de mâncărime pe tot corpul, urticarie, înroşirea pielii sau erupţii pe piele, spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital.

- Puteţi face foarte uşor infecţii. Dacă faceţi o nouă infecţie sau observaţi orice modificare nouă sau brusc apărută în modalitatea de gândire, echilibru, putere, felul de a vorbi, a merge sau a vedea, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră. Acesta va decide dacă vă va monitoriza tratamentul sau dacă trebuie să nu mai utilizaţi Raptiva.

-
Dacă faceţi cancer în timpul tratamentului, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră, care decide dacă trebuie să nu mai utilizaţi Raptiva.
-
Dacă observaţi apariţia oricăror alte semne şi simptome asociate anemiei (o scădere a numărului de celule roşii ceea ce poate determina paloarea pielii, slăbiciune sau îngreunarea respiraţiei) în timpul tratamentului, vă rugăm să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră, care decide dacă trebuie să nu mai utilizaţi Raptiva.
-
Dacă observaţi apariţia oricăror alte semne şi simptome asociate scăderii numărului de trombocite, cum sunt sunt sângerări uşoare ale gingiilor, vânătăi sau puncte roşii pe piele, vă rugăm să îi spuneţi imediat medicului dumneavoastră. Acesta va decide dacă vă va monitoriza tratamentul sau dacă trebuie să nu mai utilizaţi Raptiva.

- Unii pacienţi au avut reacţii incluzând dureri de cap, febră, greaţă şi vărsături în primele două zile după administrarea primelor două injecţii. Aceste reacţii au fost, în mare măsură, uşoare până la moderate. Dacă observaţi că oricare dintre aceste reacţii nu dispare după a doua injecţie, informaţi-vă medicul.

-
Dacă întrerupeţi tratamentul cu Raptiva (şi aceasta se aplică în special pacienţilor care nu răspund la tratament), psoriazisul se poate agrava în mod semnificativ. Medicul dumneavoastră trebuie să vă monitorizeze şi să vă prescrie tratamentul adecvat.
-
Dacă observaţi agravarea psoriazisului sau dacă apare artrita, vă rugăm să vă informaţi medicul. Acesta va decide dacă trebuie să nu mai utilizaţi Raptiva sau dacă trebuie să continuaţi tratamentul sub supraveghere atentă.
-
Dacă trebuie să fiţi vaccinat, vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră. Anumite tipuri de vaccinuri nu trebuie administrate în timpul tratamentului cu Raptiva. S-ar putea să fie necesar să întrerupeţi tratamentul cu Raptiva cu 8 săptămâni înainte de vaccinare.
-
Dacă aveţi modificări neaşteptate de greutate, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră. Acesta calculează doza corectă în raport cu noua dumneavoastră greutate.

Informaţi-vă medicul dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă intenţionaţi să fiţi vaccinat (vezi „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Raptiva”). S-ar putea să fiţi mai vulnerabil la infecţii în timpul tratamentului cu Raptiva (vezi „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Raptiva”); acest efect poate fi crescut de alte medicamente utilizate pentru tratamentul psoriazisului şi care vă fac şi ele mai vulnerabil la infecţii. Vă rugăm să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă utilizaţi şi alte medicamente pentru tratamentul psoriazisului. Raptiva poate fi utilizată în asociere cu corticosteroizi cu administrare locală.

Sarcina

Nu se cunoaşte dacă Raptiva poate afecta în mod negativ fătul sau dacă poate afecta capacitatea femeii de a rămâne gravidă. De aceea, dacă sunteţi gravidă, discutaţi imediat cu medicul dumneavoastră. Dacă sunteţi în perioada fertilă, vă sfătuim să nu rămâneţi gravidă şi să utilizaţi metode contraceptive adecvate în timpul tratamentului cu Raptiva.

Alăptarea

Este posibil ca efalizumabul să fie excretat în laptele matern la om. Dacă alăptaţi, medicul dumneavoastră vă poate sfătui fie să întrerupeţi alăptarea, fie să întrerupeţi tratamentul cu Raptiva în perioada alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se aşteaptă ca utilizarea Raptiva să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI RAPTIVA

Utilizaţi întotdeauna Raptiva exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteţi sigur.

Doze pentru adulţi (18-64 ani) şi vârstnici (≥ 65 ani)

Doza uzuală iniţială este de o singură injecţie a 0,7 mg/kg urmată apoi de injecţii săptămânale a 1,0 mg/kg. Medicul dumneavoastră vă va spune câtă soluţie trebuie să injectaţi. Durata tratamentului este de 12 săptămâni. Tratamentul poate fi continuat doar la pacienţii care răspund la acesta; medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră despre modul în care răspundeţi la tratament.

Mod şi cale de administrare

Raptiva se injectează numai sub piele (subcutanat). Raptiva este pentru administrare unică. Injecţia poate fi autoadministrată sau administrată de către o altă persoană, de exemplu un membru al familiei sau medicul dumneavoastră. Trebuie să continuaţi administrarea injectabilă a Raptiva atâta timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Flaconul cu pulbere este fabricat astfel încât să poată fi reconstituit (amestecat) cu solventul pus la dispoziţie.

Dacă administraţi Raptiva, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni pe care apoi să le urmaţi pas cu pas:

 • Spălaţi-vă pe mâini. Este important ca mâinile precum şi toate obiectele utilizate să fie cât mai curate posibil.
  • Scoateţi Raptiva din frigider şi pregătiţi pe o suprafaţă curată tot ce aveţi nevoie:
   1. o un flacon cu pulbere Raptiva o o seringă preumplută care conţine solventul
   2. o un adaptor EasyMIX pentru reconstituire
   3. o două tampoane de vată îmbibate cu alcool medicinal
   4. o un ac pentru administrarea injectabilă subcutanată şi
   5. o un recipient pentru obiecte ascuţite
 • Îndepărtaţi capacul protector al flaconului de Raptiva şi pe cel al seringii preumplute cu solvent. Ştergeţi partea superioară a flaconului cu un tampon cu alcool.
 • Ţinând EasyMIX de învelişul exterior, trageţi cu atenţie şi îndepărtaţi filmul protector utilizând urechiuşa ajutătoare. Astfel se va expune vârful de plastic, pe care îl veţi folosi să perforaţi flaconul. Nu trebuie să atingeţi această zonă.
 • Ţinând EasyMIX de învelişul exterior, aşezaţi-l pe vârful flaconului, apoi apăsaţi astfel încât vârful de plastic să perforeze dopul de cauciuc al flaconului.
 • Asiguraţi-vă că adaptorul EasyMIX este bine ataşat la flacon, înainte de a-i îndepărta învelişul exterior.
 • Îndepărtaţi capacul care protejează vârful seringii preumplute.
 • Ataşaţi seringa preumplută care conţine solvent la adaptorul EasyMIX printr-o mişcare de împingere şi răsucire.
 • Împingeţi foarte lent pistonul seringii preumplute pentru a injecta tot solventul în flaconul cu Raptiva.
 • Fără a îndepărta seringa, rotiţi uşor flaconul pentru a se dizolva medicamentul în solvent.

Nu agitaţi (agitarea face ca soluţia de Raptiva să formeze spumă). În general, reconstituirea durează mai puţin de 5 minute.După ce pulberea s-a dizolvat, verificaţi dacă soluţia injectabilă obţinută prezintă particule sau modificări de culoare. Soluţia reconstituită trebuie să fie limpede până la galben pal şi să nu conţină particule.Nu trebuie adăugat nici un alt medicament la soluţia care conţine Raptiva, iar soluţia de Raptiva nu trebuie reconstituită cu alţi solvenţi.

 • Răsturnaţi flaconul cu seringa încă ataşată. Trageţi soluţia uşor în seringă, luând mai mult decât doza de care aveţi nevoie. În flacon pot rămâne câteva bule de aer sau puţină spumă. Cu seringa încă ataşată la flacon, verificaţi dacă au rămas bule de aer în seringă.
 • Loviţi uşor seringa pentru a face ca bulele de aer să se ridice în partea superioară a seringii.
 • Împingeţi uşor pistonul seringii până în dreptul marcajului care indică doza corectă care trebuie administrată. Astfel se împing şi bulele de aer din seringă în flacon. Dacă aţi împins prea multă Raptiva înapoi în flacon, repetaţi procesul de aspirare şi continuaţi.
  • Verificaţi dacă aveţi doza corectă, apoi îndepărtaţi seringa din adaptorul EasyMIX cu o mişcare de răsucire şi tragere.
  • Acum sunteţi gata să ataşaţi acul pentru injectare.
  • Luaţi acul de injectare şi, cu capacul protector încă la locul lui, răsuciţi-l pe vârful seringii.
  • Acum sunteţi gata să alegeţi şi să pregătiţi locul de injectare. Medicul dumneavoastră sau asistenta v-au sfătuit deja unde să injectaţi medicamentul. Locurile pentru autoadministrare includ fesele, coapsele, abdomenul sau braţele. Locurile de injectare trebuie alternate prin rotaţie.
 • Ştergeţi locul ales pentru injectare cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal. Îndepărtaţi capacul de pe acul de injectare.
 • Injectaţi imediat soluţia după cum urmează: Prindeţi ferm între degete pielea din locul ales şi introduceţi acul sub un unghi de 45°-90°, folosind o mişcare rapidă. Injectaţi sub piele, aşa cum aţi fost învăţat. Nu injectaţi direct într-o venă. Trageţi foarte uşor pistonul înapoi. Dacă apare sânge în seringă înseamnă că acul a pătruns într-un vas de sânge. Nu injectaţi, ci scoateţi acul şi repetaţi injectarea. Injectaţi soluţia, prin apăsarea uşoară a pistonului seringii. Aşteptaţi atâta timp cât este necesar pentru a injecta toată soluţia. Scoateţi imediat acul şi ştergeţi pielea cu un tampon îmbibat cu alcool medicinal, prin mişcări circulare.
 • Aruncaţi toate obiectele utilizate: După efectuarea injecţiei, aruncaţi imediat toate acele şi obiectele de sticlă goale într-un recipient pentru obiecte ascuţite. Orice soluţie rămasă neutilizată trebuie aruncată.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Raptiva

Dacă aţi injectat mai multă soluţie Raptiva decât v-a recomandat medicul dumneavoastră, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. Se recomandă să fiţi monitorizat pentru a se observa orice semne şi simptome de reacţii adverse şi a se institui imediat un tratament simptomatic adecvat.

Dacă uitaţi să utilizaţi Raptiva

Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă aţi uitat să administraţi 2 sau mai multe doze de Raptiva.

Dacă încetaţi să utilizaţi Raptiva

Dacă întrerupeţi tratamentul cu Raptiva, fără tratament de substituţie, psoriazisul se poate înrăutăţi semnificativ (vezi „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Raptiva”).

În cazul reluării tratamentului cu Raptiva, este necesar să urmaţi instrucţiunile medicului dumneavoastră. Reluarea tratamentului poate fi asociată cu un răspuns mai slab sau inadecvat la administrarea Raptiva comparativ cu perioadele anterioare de tratament. Tratamentul trebuie continuat numai dacă se observă un răspuns adecvat. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce să faceţi dacă se observă un răspuns terapeutic slab sau o înrăutăţire a bolii (vezi „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Raptiva”).

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Raptiva poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse prezentate în acest paragraf sunt precizate în funcţie de frecvenţa cu care pot să apară. În acest scop, s-a utilizat următoarea clasificare:

 • Foarte frecvente: reacţii adverse care pot să apară la mai mult de 1 din 10 pacienţi;
 • Frecvente: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 din 100 pacienţi;
 • Mai puţin frecvente: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 din 1000 pacienţi;
 • Rare: reacţii adverse care pot să apară la 1 până la 10 din 10000 pacienţi;
 • Foarte rare: reacţii adverse care pot să apară la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi.

Raptiva poate determina simptome asemănătoare gripei, uşoare până la moderate, incluzând dureri de cap, frisoane, greaţă, dureri musculare şi ocazional febră în decurs de 48 ore după administrarea injecţiei cu Raptiva. Aceste simptome sunt foarte frecvente şi apar cel mai adesea după primele două doze şi scad în intensitate pe durata tratamentului. Dacă unul dintre aceste simptome este sever sau persistă, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră. În studiile clinice, reacţiile adverse vizibile la locul injectării şi durerile la injectare au fost mai puţin frecvente.

Spuneţi-i medicului dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital şi opriţi imediat administrarea Raptiva dacă:

 • Observaţi o reacţie de hipersensibilitate severă sau reacţii alergice, cum sunt anafilaxia. Simptomele reacţiilor alergice sunt frecvente şi includ în general senzaţie de mâncărime a pe corp, urticarie, înroşirea pielii sau erupţie pe piele. Anafilaxia este o reacţie mult mai severă ce poate include ameţeli, vărsături, tensiune arterială scăzută şi dificultăţi de respiraţie. Este necesară îngrijirea medicală de urgenţă deoarece reacţiile alergice severe vă pot pune în pericol viaţa.
 • Observaţi simptome ale scăderii numărului de trombocite cum sunt sângerările uşoare ale gingiilor, vânătăi sau puncte roşii pe piele. Aceste simptome sunt mai puţin frecvente.
 • Observaţi semne de tulburare nervoasă, cum sunt furnicături sau senzaţie de slăbiciune la nivelul picioarelor sau braţelor sau modificări noi ori brusc apărute în modalitatea de gândire, echilibru, putere sau felul de a vorbi, a merge sau a vedea.
 • Observaţi dureri severe de cap, însoţite de rigiditate a cefei. Aceasta poate să apară rar şi în special la începutul tratamentului.
 • Dacă sunteţi diagnosticat cu cancer.
 • Dacă apare o erupţie pe piele difuză sau băşici în cavitatea bucală.
 • Dureri de spate, dureri articulare, dureri de cap, vărsături, stare de slăbiciune, oboseală sau erupţii pe piele. Aceste reacţii adverse frecvente nu au fost asociate în mod cert cu administrarea Raptiva dar au fost observate în timpul tratamentului cu Raptiva. Medicul dumneavoastră poate dori să vă examineze mai atent şi vă poate cere să efectuaţi teste de sânge.
 • Febră sau dacă credeţi că aveţi o infecţie. Raptiva afectează sistemul imunitar, ceea ce poate creşte semnificativ riscul de boli infecţioase sau poate reactiva o infecţie veche. Infecţiile sunt foarte frecvente.
 • Recăderea, accentuarea, agravarea intensă a psoriazisului sau înroşirea, inflamaţia plăcilor psoriazice, uneori cu umflarea braţelor, picioarelor sau inflamaţia articulaţiilor, în special după întreruperea Raptiva. Aceste reacţii adverse sunt frecvente.
 • Îngreunarea respiraţiei sau orice alte dificultăţi de respiraţie.
 • Semne de paralizie facială, de obicei pe o parte a feţei (cum ar fi slăbiciunea muşchilor faciali şi aspectul flasc al buzelor) posibil precedate de durere la nivelul urechii. În general, pacienţii cu paralizie facială îşi revin în câteva săptămâni fără un tratament specific.

Spuneţi-i medicului dumneavoastră şi discutaţi cu acesta despre starea dumneavoastră generală de sănătate dacă observaţi oricare dintre următoarele: Rezultatele anumitor teste de laborator pot fi modificate, cum sunt numărul celulelor albe sau roşii (incluzând leucocitele şi limfocitele) precum şi fosfataza alcalină şi valorile ALT (valorile sanguine de laborator). În general, aceste modificări care se pot asocia cu utilizarea Raptiva, pot fi detectate numai prin teste de sânge.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ RAPTIVA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

A nu se utiliza Raptiva după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutia de carton după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se utiliza Raptiva dacă observaţi că soluţia nu este limpede sau conţine particule.

Pentru a menţine sterilitatea, Raptiva trebuie utilizată imediat după prima deschidere şi reconstituire.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi-vă farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri ajută la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Raptiva

 • Substanţa activă este efalizumab, fiecare flacon conţine o cantitate care poate fi utilizată de efalizumab de 125 mg.
 • Celelalte componente sunt polisorbat 20, histidină, clorhidrat de histidină monohidrat şi zahăr.
 • Fiecare seringă preumplută cu solvent conţine o cantitate suficientă de apă pentru preparate injectabile pentru a prepara soluţia injectabilă.

Cum arată Raptiva şi conţinutul ambalajului

Raptiva se prezintă sub formă de pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. Pulberea este albă până la crem iar solventul este un lichid incolor. Produsul este disponibil în cutii cu 1 flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută, 1 adaptor EasyMIX pentru reconstituire, 1 ac pentru administrare injectabilă, în cutii cu 4 flacoane cu pulbere, 4 seringi preumplute, 4 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire, 4 ace pentru administrare injectabilă şi în cutii cu 12 flacoane cu pulbere, 12 seringi preumplute, 12 adaptoare EasyMIX pentru reconstituire şi 12 ace pentru administrare injectabilă. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall Londra E14 9TP Marea Britanie

Producător

Merck Serono S.p.A. Via Luigi Einaudi 11 00012 Guidonia Montecelio/Roma Italia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

MERCK NV/SA Brusselsesteenweg 288 B-3090 Overijse Tél/Tel: +32-2-686 07 11

България

MERCK d.o.o. Dunajska cesta 119 SI 1000 Любляна, Словения Teл: +386 1 560 3 800

Česká republika

Merck spol.s.r.o Zděbradská 72 CZ-251 01 Říčany- Jažlovice Tel. +420 323619211

Danmark

Serono Nordic AB Strandvejen 102 B, 4th DK-2900 Hellerup Tlf: +45 35253550

Deutschland

Serono GmbH Alsfelder Straße 17 D-64289 Darmstadt Tel: +49-6151-6285-0

Luxembourg/Luxemburg

MERCK NV/SA Brusselsesteenweg 288 B-3090 Overijse, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32-2-686 07 11

Magyarország

Merck Kft. Bocskai út 134-146. H-1113 Budapest Tel: +36-1-463-8100

Malta

Cherubino Ltd Delf Building Sliema Road MT-GZR 06 Gzira Malta Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

Nederland

Serono Benelux BV Tupolevlaan 41-61 NL-1119 NW Schiphol-Rijk Tel: +31-20-6582800

Norge

Merck Serono Norge Luhrtoppen 2 1470 Lørenskog Tlf: +47 67 90 35 90

Eesti

Merck Serono Esindaja C/o Ares Trading SA Baltic States Zamenhofo 11-3, LT-44287 Kaunas, Leedu Tel: +370 37320603

Ελλάδα

Merck A.E. Κηφισίας 41-45, Κτίριο Β GR-151 23 Μαρούσι Αθήνα

T: +30-210-61 65 100

España

Merck Farma y Química, S.L. María de Molina, 40 E-28006 Madrid Línea de Información: 900 200 400 Tel: +34-91-745 44 00

France

Merck Lipha Santé s.a.s. 37, rue Saint-Romain F-69379 Lyon cedex 08 Tél.: +33-4-72 78 25 25 Numéro vert : 0 800 888 024

Ireland

Merck Serono Ltd Bedfont Cross, Stanwell Road Feltham, Middlesex TW14 8NX United Kingdom Tel: +44-20 8818 7200

Ísland

Gróco ehf. Þverholti 14 IS-105 Reykjavík Sími: +354-568-8533

Italia

Merck Serono S.p.A. Via Casilina 125 I-00176 Roma Tel: +39-06-70 38 41

Κύπρος

Akis Panayiotou & Son Ltd Γιάννου Κρανιδιώτη 4 CY-225 78, Λευκωσία Τηλ: +357-22677038

Österreich

Merck GesmbH. Zimbagasse 5 A-1147 Wien Tel: +43 1 57600-0

Polska

Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa Polska Tel.: +48 22 53 59 700

Portugal

Merck, s.a. Rua Alfredo da Silva, 3-C P-1300-040 Lisboa Tel: +351-21-361 35 00

România

MERCK d.o.o., Dunajska cesta 119 SI-1000 Lubliana, Slovenia Tel: +386 1 560 3 800

Slovenija

MERCK d.o.o. Dunajska cesta 119 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 560 3 800

Slovenská republika

Merck spol. s r.o. Tuhovská 3 SK-831 06 Bratislava Tel: + 421 2 49 267 111

Suomi/Finland Merck Oy Pihatörmä 1 C FI-02240 Espoo Puh/Tel: +358-9-8678 700

Sverige

Serono Nordic AB S-195 87 Stockholm Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

Merck Serono Pārstāvniecība C/o Ares Trading SA Baltic States Zamenhofo 11-3, LT-44287 Kauņa, Lietuva Tel: +370 37320603

Lietuva

Merck Serono Atstovybė C/o Ares Trading SA Baltic States Zamenhofo 11-3, LT-44287 Kaunas Tel: +370 37320603

Acest prospect a fost aprobat în

United Kingdom

Merck Serono Ltd Bedfont Cross, Stanwell Road Feltham, Middlesex TW14 8NX Tel: +44-20 8818 7200

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.