CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZEVALIN 1,6 mg/ml
Denumire ZEVALIN 1,6 mg/ml
Descriere Zevalin radiomarcat cu [90Y] este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom non-hodgkinian cu celule B foliculare CD20+ recidivant sau refractar la tratamentul cu rituximab.
Denumire comuna internationala IBRITUMOMABUM TIUXETAN
Actiune terapeutica ALTE RADIOFARMACEUTICE DE UZ TERAPEUTIC DIFERITE RADIOFARMACEUTICE DE UZ TERAPEUTIC
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Kit
Concentratia 1,6mg/ml
Ambalaj Kit: 1 flac. x 2 ml sol. ibritumomab tiuxetan; 1 flac. a 3 ml x 2 ml sol. acetat de sodiu; 1 flac. a 10 ml x 10 ml sol. tampon; 1 flac. de reactie a 10 ml, gol
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC V10XX02
Firma - Tara producatoare BAYER SCHERING PHARMA AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata BAYER SCHERING PHARMA AG - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZEVALIN 1,6 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ZEVALIN 1,6 mg/ml, kit       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zevalin 1,6 mg/ml, trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Zevalin se găseşte sub forma unui kit pentru prepararea de ibritumomab tiuxetan marcat radioactiv cu Ytriu-90.

Kit-ul conţine un flacon cu ibritumomab tiuxetan, un flacon cu soluţie de acetat de sodiu, un flacon cu soluţie tampon şi un flacon pentru reacţie gol.

Un flacon de ibritumomab tiuxetan conţine ibritumomab tiuxetan* 3,2 mg în 2 ml soluţie (1,6 mg pe ml).

*anticorp monoclonal murin de tip IgG1, produs prin tehnologie ADN recombinant dintr-o linie de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO) şi conjugat cu agentul chelator MX-DTPA.

După marcare radioactivă, preparatul final conţine ibritumomab tiuxetan [90Y] 2,08 mg într-un volum total de 10 ml.

Excipienţi

Acest medicament conţine până la 28 mg sodiu pe doză, în funcţie de concentraţia radioactivităţii. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

1.      Trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie

2.      Flacon cu ibritumomab tiuxetan: soluţie limpede, incoloră.

3.      Flacon cu soluţie de acetat de sodiu: soluţie limpede, incoloră.

4.      Flacon cu soluţie tampon: soluţie limpede, incoloră.

4.DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] este indicat ca terapie de consolidare după inducerea remisiunii la pacienţi cu limfom folicular, netrataţi anterior. Nu s-a stabilit beneficiul Zevalin după administrarea rituximab în asociere cu chimioterapia.

Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom non - Hodgkin (LNH) cu celule B, CD20+, forma foliculară, recidivant după rituximab sau refractar la rituximab.

4.2 Doze şi mod de administrare

Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie recepţionat, manipulat şi administrat numai de către personalul calificat şi trebuie preparat în conformitate atât cu reglementările privind siguranţa radiologică, cât şi cu calitatea farmaceutică (pentru mai multe detalii, vezi şi pct. 4.4, 6.6 şi 12).

Doze

Zevalin trebuie administrat după tratamentul anterior cu rituximab. Pentru informaţii complete privind utilizarea rituximabului, citiţi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru rituximab.

Schema de administrare constă în două administrări intravenoase de rituximab şi o administrare de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y], în ordinea următoare:

Ziua 1: perfuzie intravenoasă cu rituximab 250 mg/m2.

Ziua 7 sau 8 sau 9:

-perfuzie intravenoasă de scurtă durată (în decurs de 4 ore) cu rituximab 250 mg/m2 înaintea administrării soluţiei de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y].

-perfuzie intravenoasă cu soluţie de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y], timp de 10 minute.

Utilizare repetată: nu sunt disponibile date privind repetarea tratamentului pacienţilor cu Zevalin.

Doza de radioactivitate recomandată în cazul soluţiei de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] este:

Tratamentul limfomului non - Hodgkin (LNH) cu celule B, CD20+, forma foliculară, recidivant după rituximab sau refractar la rituximab.

-Pacienţi cu ≥ 150000 trombocite/mm3: 15 MBq/kilogram.

-Pacienţi cu 100000-150000 trombocite /mm3: 11 MBq/kilogram

Doza maximă nu trebuie să depăşească 1200 MBq.

Utilizare repetată: nu sunt disponibile date privind repetarea tratamentului pacienţilor cu Zevalin marcat radioactiv cu [90Y].

Terapia de consolidare după inducerea remisiunii la pacienţi cu limfom folicular netrataţi anterior:

-La pacienţii cu ≥ 150000 trombocite/mm3: 15 MBq/kilogram până la un maxim de 1200 MBq.

-Pentru pacienţii cu mai puţin de 150000 trombocite pe mm3 vezi pct. 4.4.

Utilizare repetată: nu sunt disponibile date privind repetarea tratamentului pacienţilor cu Zevalin marcat radioactiv cu [90Y].

Grupuri speciale de pacienţi

Utilizarea la copii şi adolescenţi

Zevalin nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi sub vârsta de 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Pacienţi vârstnici

Sunt disponibile date limitate privind administrarea la pacienţii vârstnici (cu vârsta ≥ 65 ani). Nu s-au observat diferenţe generale privind siguranţa şi eficacitatea între aceşti pacienţi şi pacienţii mai tineri.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu insuficienţă renală.

Mod de administrare

Soluţia de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie preparată conform pct. 12.

Înaintea administrării la pacient, procentul de încorporare radioactivă a soluţiei preparate de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie verificat conform procedurii prezentate la pct. 12.

Preparatul nu trebuie administrat în cazul în care puritatea radiochimică medie este sub 95%.

Soluţia preparată trebuie administrată sub formă de perfuzie intravenoasă lentă, timp de 10 minute.

Perfuzia nu trebuie administrată în bolus intravenos.

Zevalin poate fi perfuzat direct, prin întreruperea fluxului unei perfuzii şi injectarea directă în linia de perfuzie. Între pacient şi perfuzor trebuie să fie intercalat un filtru de 0,2 sau 0,22 microni, cu afinitate scăzută pentru proteine. După perfuzarea Zevalin, linia de perfuzie trebuie spălată cu cel puţin 10 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

4.3 Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la ibritumomab tiuxetan, la clorură de Ytriu, sau la oricare dintre excipienţi.

- Hipersensibilitate la rituximab sau la alte proteine derivate din murine

- Sarcină şi alăptare (vezi pct. 4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deoarece schema de administrare cu Zevalin include rituximab vezi şi Rezumatul caracteristicilor produsului pentru rituximab.

Soluţia de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie recepţionată, manipulată şi administrată numai de către personal calificat, cu autorizaţie guvernamentală pentru utilizarea şi manipularea radionuclizilor, în structuri adecvate. Primirea, preparare, utilizarea, transferul, păstrarea şi eliminarea sa sunt supuse reglementărilor şi/sau autorizaţiilor corespunzătoare din partea organizaţiilor oficiale locale competente.

Produsele radiofarmaceutice trebuie preparate de către utilizator într-un mod care să respecte atât normele de siguranţă pentru radiaţii, cât şi cerinţele privind calitatea produsului radiofarmaceutic. Trebuie luate precauţii speciale de asepsie, în conformitate cu reglementările BPF (Bună Practică de Fabricaţie) în vigoare pentru produsele farmaceutice.

Perfuziile trebuie administrate sub supravegherea atentă a unui medic cu experienţă, care să aibă imediat la dispoziţie facilităţi complete de resuscitare (pentru precauţii privind produsele radiofarmaceutice, vezi şi pct. 4.2 şi 12).

Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] nu trebuie administrat pacienţilor care prezintă risc de a dezvolta toxicitate hematologică care poate pune viaţa în pericol.

Zevalin nu trebuie administrat la pacienţii prezentaţi mai jos, deoarece siguranţa şi eficacitatea sa nu au fost stabilite:

-peste 25% din măduva osoasă este infiltrată cu celule limfomatoase

-radioterapie externă anterioară pe mai mult de 25% din măduva osoasă activă

-număr de trombocite <100000/mm3 (monoterapie) şi număr de trombocite < 150000/mm3 (terapie de consolidare)

-număr de neutrofile < 1500/mm3,

-transplant anterior medular sau de celule stem

Toxicitate hematologică

Se recomandă precauţii speciale privind deprimarea măduvei osoase. La majoritatea pacienţilor, administrarea de Zevalin (după tratamentul anterior cu rituximab) determină citopenie severă şi prelungită care este, în general, reversibilă (vezi pct. 4.8). Prin urmare, după administrarea Zevalin se impune monitorizarea săptămânală a hemogramei complete şi a numărului de trombocite, până când valorile revin la normal sau atâta timp cât este indicat din punct de vedere clinic. Riscul toxicităţii hematologice poate fi crescut după scheme de administrare anterioare care conţin fludarabină (pentru detalii vezi pct. 4.5).

Tratament cu factori de creştere

Pacienţilor nu trebuie să li se administreze tratament cu factor de creştere, cum este G-CSF cu 3 săptămâni înaintea administrării de Zevalin şi, de asemenea, cu 2 săptămâni după terminarea tratamentului, pentru a se evalua corect, rezervele adecvate de măduvă osoasă şi datorită sensibilităţii posibile a celulelor mieloide cu diviziune rapidă la radiaţie (vezi şi pct. 4.5).

Anticorpi umani anti-murini

Pacienţii cărora li s-au administrat proteine derivate din murine anterior tratamentului cu Zevalin trebuie testaţi pentru prezenţa anticorpilor umani anti-murini (HAMA). Pacienţii care au dezvoltat HAMA pot prezenta reacţii alergice sau de hipersensibilitate când sunt trataţi cu Zevalin sau cu alte proteine derivate din murine.

După tratamentul cu Zevalin, pacienţii trebuie, în general, testaţi pentru apariţia HAMA, înaintea oricărui tratament ulterior cu proteine derivate din murine.

Reacţii legate de perfuzie

În timpul sau după administrarea de Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab, pot apărea reacţii legate de perfuzie. Semnele şi simptomele reacţiilor legate de perfuzie pot include ameţeli, tuse, greaţă, vărsături, erupţie cutanată tranzitorie, prurit, tahicardie, astenie, pirexie şi frisoane (vezi pct. 4.8). În cazul unor reacţii posibil severe legate de perfuzie, tratamentul trebuie întrerupt imediat.

Hipersensibilitate

Reacţiile de hipersensibilitate în urma administrării Zevalin sunt observate frecvent. Reacţiile de hipersensibilitate severe, inclusiv reacţii anafilactice, au apărut la < 1% dintre pacienţi (vezi şi pct. 4.8). În cazul reacţiilor de hipersensibilitate, perfuzia cu Zevalin trebuie întreruptă imediat. Medicamentele utilizate în tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate, de exemplu, adrenalină, antihistaminice şi corticosteroizi, trebuie să fie la îndemână în eventualitatea apariţiei unei reacţii alergice în timpul administrării de rituximab sau Zevalin radiomarcat.

Reacţii severe mucocutanate

Reacţii adverse severe mucocutanate, inclusiv sindrom Stevens-Johnson, unele cu evoluţie letală, s-au raportat în asociere cu Zevalin, după tratamentul anterior cu rituximab. Debutul acestor reacţii a fost variabil, de la câteva zile la câteva luni. La pacienţii care au prezentat o reacţie adversă severă mucocutanată, tratamentul trebuie întrerupt.

Contracepţie

Nu s-au efectuat studii pe termen lung la animale privind efectul asupra fertilităţii şi a funcţiei de reproducere. Există un potenţial risc privind faptul că radiaţiile ionizante prin Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] pot provoca efecte toxice asupra gonadelor la femei şi bărbaţi. Din cauza naturii compusului, atât femeile aflate în perioada fertilă, cât şi bărbaţii, trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentul cu Zevalin şi până la 12 luni după încetarea acestuia (vezi şi pct. 4.6 şi 5.2).

Imunizare

Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea imunizării cu orice vaccin şi, în special, a vaccinurilor cu viruşi vii, după tratamentul cu Zevalin. Datorită riscului potenţial de apariţie a infecţiilor virale, nu se recomandă administrarea vaccinurilor cu viruşi vii la pacienţii cărora li s-a administrat recent Zevalin (vezi pct. 4.5). Trebuie luată în considerare o potenţială capacitate limitată de dezvoltare a unui răspuns umoral imediat sau întârziat la orice vaccin după tratamentul cu Zevalin.

LNH cu implicarea SNC

Nu sunt disponibile date cu privire la pacienţii cu limfom al SNC, deoarece aceşti pacienţi nu au fost incluşi în studiile clinice. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea Zevalin la pacienţii cu LNH cu implicarea SNC.

Extravazare

Se impune monitorizarea atentă pentru evidenţierea extravazării în timpul injectării Zevalin, pentru evitarea leziunilor tisulare asociate cu radiaţiile. Dacă apar orice semne sau simptome de extravazare, perfuzia trebuie întreruptă imediat şi reluată într-o altă venă.

Excipienţi

Soluţia finală de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] conţine până la 28 mg sodiu pe doză, în funcţie de concentraţia radioactivităţii. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente. Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

Pacienţilor nu trebuie să li se administreze tratament cu factor de creştere, cum este G-CSF cu 3 săptămâni înaintea tratamentului cu Zevalin şi, de asemenea, cu 2 săptămâni după terminarea tratamentului (vezi şi pct. 4.4).

Într-un studiu clinic în care Zevalin s-a administrat pentru terapia de consolidare după chimioterapia de primă linie, s-a observat o frecvenţă mai mare a cazurilor de neutropenie şi trombocitopenie severe şi prelungite, la pacienţii cărora li s-a administrat Zevalin în primele 4 luni după chimioterapia asociată cu fludarabină şi mitoxantronă şi/sau ciclofosfamidă, comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat oricare alt tip de chimioterapie. În consecinţă, riscul toxicităţii hematologice poate fi crescut când se utilizează Zevalin la scurt timp (< 4 luni) după schemele de administrare care conţin fludarabină (vezi şi pct. 4.4).

Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea imunizării cu orice vaccin, în special, cu vaccinurile cu viruşi vii, după tratamentul cu Zevalin (vezi şi pct. „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”).

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale la care s-a administrat ibritumomab tiuxetan. Datorită capacităţii cunoscute a IgG de a traversa bariera feto-placentară şi a riscului semnificativ asociat cu radiaţiile, Zevalin este contraindicat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3).

Trebuie exclusă prezenţa unei sarcini anterior începerii tratamentului.

Orice femeie care nu a avut menstruaţie timp de o lună trebuie considerată gravidă până la proba contrarie şi trebuie luate în considerare terapii alternative care nu implică radiaţii ionizante.

Atât femeile aflate în perioada fertilă, cât şi bărbaţii, trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Zevalin şi până la 12 luni după încetarea acestuia.

Alăptare

Nu se cunoaşte dacă ibritumomabul tiuxetan se excretă în laptele uman. Deoarece IgG materne se excretă în lapte şi datorită potenţialului necunoscut de absorbţie şi imunosupresie la sugar, femeile nu trebuie să alăpteze în timpul tratamentului şi până la 12 luni după încetarea acestuia.

Deşi nu se cunoaşte dacă ibritumomabul tiuxetan se excretă în laptele uman, este cunoascut faptul că IgG materne se excretă în lapte uman. Ca urmare, femeia trebuie să întrerupă alăptarea, întucât potenţialul de absorbţie şi imunosupresie la sugar este necunoscut. Zevalin trebuie utilizat după tratamentul anterior cu rituximab pentru care alăptarea nu este recomandată în timpul şi până la 12 luni după tratament (vezi Rezumatul caracteristicilor produsului rituximab pentru recomandări suplimentare privind utilizarea acestuia).

Fertilitate

Nu s-au efectuat studii la animale privind efectul Zevalin asupra fertilităţii la bărbaţi sau femei. Există un potenţial risc privind faptul că radiaţiile ionizante prin Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] pot provoca efecte toxice asupra gonadelor la femei şi bărbaţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2). Pacienţii trebuie informaţi că fertilitatea poate fi afectată şi că pacienţii de sex masculin pot lua în considerare posibilitatea crioprezervării materialului seminal.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Deoarece ameţelile s-au raportat ca reacţie adversă frecventă, Zevalin poate influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Doza de radiaţii rezultată din expunerea terapeutică poate determina neoplazii secundare şi apariţia anomaliilor ereditare. Este necesar să vă asiguraţi că riscurile iradierii sunt mai mici decât cele asociate bolii propriu-zise.

Deoarece Zevalin este utilizat după tratamentul anterior cu rituximab (pentru detalii vezi pct. 4.2), vezi şi informaţiile privind prescrierea rituximabului.

Profilul general de siguranţă al Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab se bazează pe datele obţinute de la 349 pacienţi cu limfom non-Hodgkin recidivant sau refractar, de grad mic, folicular sau transformat cu celule B studiaţi în cinci studii clinice, pe datele dintr-un studiu cu 204 pacienţi cărora li s-a administrat Zevalin ca şi terapie de consolidare după inducerea remisiunii de primă linie şi din monitorizarea după punerea pe piaţă a medicamentului.

La pacienţii cărora li s-a administrat Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab, reacţiile adverse la medicament observate cel mai frecvent sunt trombocitopenie, leucocitopenie, neutropenie, anemie, infecţii, pirexie, greaţă, astenie, frisoane, peteşii şi fatigabilitate.

Cele mai grave reacţii adverse la medicament la pacienţii cărora li s-a administrat Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab sunt:

1.      citopenii severe şi prelungite (vezi şi „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”);

2.      infecţii;

3.      hemoragie asociată trombocitopeniei;

4.      reacţii severe mucocutanate (vezi şi „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”);

5.      sindrom mielodisplazic/leucemie mieloidă acută.

S-au raportat evoluţii letale pentru fiecare dintre următoarele reacţii adverse severe la medicament. Aceste raportări au provenit fie din studii clinice, fie din experienţa după punerea pe piaţă a medicamentului;

1.      infecţie;

2.      sepsis;

3.      pneumonie;

4.      sindrom mielodisplazic/leucemie mieloidă acută;

5.      anemie;

6.      pancitopenie;

7.      hemoragie asociată trombocitopeniei;

8.      hemoragie intracraniană asociată trombocitopeniei;

9.      reacţii mucocutanate, incluzând sindromul Stevens-Johnson.

În tabelul de mai jos sunt prezentate frecvenţele reacţiilor adverse la medicament, considerate cel puţin posibil legate de administrarea Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab. Aceste reacţii adverse la medicament provin de la 349 pacienţi cu limfom non-Hodgkin recidivant sau refractar, de grad mic, folicular sau limfom non-Hogkin transformat cu celule B studiaţi în cinci studii clinice. În plus, reacţiile adverse la medicament marcate cu ** au fost observate într-un studiu la 204 pacienţi cărora li s-a administrat Zevalin ca terapie de consolidare după inducerea remisiunii de primă linie, unde a fost indicat. Reacţiile adverse la medicament identificate numai în timpul monitorizării după punerea pe piaţă şi pentru care frecvenţa nu a putut fi estimată sunt prezentate ca fiind "cu frecvenţă necunoscută”.

Reacţiile adverse enumerate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţă şi de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (MedDRA).

Grupele de frecvenţă sunt definite conform convenţiei următoare:

(foarte frecvente ≥1/10; frecvente ≥1/100 şi <1/10; mai puţin frecvente ≥1/1000 şi <1/100; rare ≥1/10000 şi <1/1000; foarte rare <1/10000).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Reacţiile adverse la medicament raportate în studiile clinice sau în timpul supravegherii după punerea pe piaţă la pacienţii trataţi cu Zevalin după tratamentul anterior cu rituximab.

 

Aparate, sisteme şi organe

(MedDRA)

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin frecvente

Rare

Cu frecvenţă necunoscută

Infecţii şi infestări

Infecţie*

Sepsis *,

Pneumonie *,

Infecţie la nivelul tractului urinar,

Candidoză orală

 

 

 

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

 

Durere determinată de tumoră,

Sindrom mielodisplazic/Leucemie mieloidă acută*

 

Meningiom

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Trombocitopenie,

Leucocitopenie,

Neutropenie,

Anemie*

Neutropenie febrilă,

Pancitopenie*,

Limfocitopenie

 

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Reacţie de hipersensibilitate

 

 

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Anorexie

 

 

 

Tulburări psihice

 

Anxietate,

Insomnie

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Ameţeli,

Cefalee

 

 

 

Tulburări cardiace

 

 

Tahicardie

 

 

Tulburări vasculare

Peteşii**

Hemoragie asociată trombocitopeniei*

Hipertensiune arterială**

Hipotensiune arterială**

 

Hemoragie intracraniană asociată trombocitopeniei*

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Tuse,

Rinită

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

Greaţă

Vărsături,

Durere abdominală,

Diaree,

Dispepsie,

Iritaţie faringiană,

Constipaţie

 

 

 

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

Amenoree**

 

 

 

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată tranzitorie,

Prurit

 

 

Reacţie mucocutanată

(incluzând

sindromul Stevens-Johnson)*

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie,

Mialgie,

Dorsalgie,

Durere la nivelul gâtului

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie,

Pirexie,

Frisoane

Fatigabilitate**

Durere,

Simptome asemănătoare gripei,

Stare generală de rău,

Edeme periferice,

Hiperhidroză

 

 

Extravazare cu reacţii ulterioare la locul perfuziei, Leziuni la nivelul ţesutului din jurul limfomului şi complicaţii datorită tumefierii limfomului

* s-a observat evoluţie letală

** s-a observat într-un studiu la 204 pacienţi cărora li s-a administrat Zevalin ca terapie de consolidare după inducerea remisiunii de primă linie

 

Termenul MedDRA este utilizat cel mai adecvat pentru a descrie o anumită reacţie şi sinonimele acesteia şi condiţiile asociate.

Tulburări hematologice şi limfatice

În studiile clinice, toxicitatea hematologică a fost foarte frecvent observată şi reprezintă o limitare a dozei (vezi şi pct. „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”).

Valoarea mediană a timpului până la scăderea maximă a numărului de trombocite şi de granulocite a fost de aproximativ 60 zile de la iniţierea tratamentului. În studiile clinice cu indicaţie de LNH recidivant sau refractar, valoarea mediană a timpului până la recuperare a fost, în trombocitopeniile de grad 3 sau 4, de 13, respectiv 21 zile, iar în neutropeniile de grad 3 şi 4, de 8, respectiv 14 zile. După administrarea Zevalin ca terapie de consolidare după inducerea remisiunii de primă linie, valoarea mediană a timpului până la recuperare a fost, în trombocitopeniile de grad 3 sau 4, de 20 zile, respectiv 35 zile, iar în neutropeniile de grad 3 sau 4, de 20 zile, respectiv 28 zile.

Infecţii şi infestări

-Datele obţinute de la 349 pacienţi cu limfom folicular recidivant sau refractar, de grad mic, sau cu limfom non-Hodgkin transformat, studiaţi în cinci studii clinice: în timpul primelor 13 săptămâni după tratamentul cu Zevalin, pacienţii au dezvoltat infecţii foarte frecvent. Infecţiile de grad 3 sau 4 s-au raportat frecvent. În timpul perioadei de urmărire, infecţiile au apărut frecvent. Dintre acestea, gradul 3 a fost frecvent, gradul 4 a fost mai puţin frecvent.

Datele obţinute de la 204 pacienţi cărora li s-a administrat Zevalin ca terapie de consolidare după inducerea remisiunii de primă linie: Infecţiile au fost observate foarte frecvent. Infecţiile pot fi bacteriene, fungice, virale, incluzând reactivarea virusurilor latente.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

S-au primit raportări privind extravazarea cu reacţii ulterioare la nivelul locului de perfuzie, de exemplu, dermatită la locul perfuziei, descuamare la locul perfuziei şi ulcere la locul perfuziei.

Radiaţiile asociate cu administrarea de Zevalin pot provoca leziuni ale ţesutului din jurul limfomului şi complicaţii datorită tumefierii limfomului.

Tulburări ale sistemului imunitar

Datele obţinute de la 349 pacienţi cu limfom folicular recidivant sau refractar, de grad mic, sau cu limfom non-Hodgkin transformat, studiaţi în cinci studii clinice: reacţiile de hipersensibilitate au fost frecvent observate în urma administrării Zevalin. Reacţiile de hipersensibilitate severe (de grad 3 sau 4), inclusiv anafilaxie, au apărut la mai puţin de 1% dintre pacienţi (vezi şi pct. „Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare”).

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

- Malignităţi secundare

La cinci din 211 pacienţi trataţi cu Zevalin s-a raportat apariţia sindromului mielodisplazic (SMD) sau a leucemiei mieloide acute (LMA).

Este bine cunoscut riscul de apariţie a mielodisplaziei sau a leucemiei secundare după tratamentul cu agenţi alchilanţi. Tuturor acestor pacienţi li s-au administrat anterior scheme de administrare, inclusiv agenţi alchilanţi, rezultatele disponibile furnizând date insuficiente privind contribuţia Zevalin la creşterea riscului de apariţie a SMD/LMA sau pentru o evaluare a riscului.

4.9 Supradozaj

În studiile clinice s-a administrat Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] în doze de până la 19,2 MBq/kg. Aşa cum era de aşteptat, s-a observat toxicitate hematologică, inclusiv de gradul 3 sau 4. Semnele de toxicitate au fost reversibile, iar supradozajul nu a fost asociat cu efecte grave sau letale.

Nu există un antidot specific cunoscut pentru supradozajul cu Zevalin marcat radioactiv cu [90Y]. Tratamentul constă în întreruperea administrării de Zevalin şi în administrarea terapiei de susţinere, care poate include factori de creştere. Dacă este posibil, se vor administra celule stem autogene pentru tratamentul toxicităţii hematologice.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: diferite radiofarmaceutice de uz terapeutic, codul ATC: V10XX02

Mecanism de acţiune

Ibritumomab tiuxetan este un anticorp monoclonal murin recombinant IgG1 kappa, specific pentru antigenul CD20 al limfocitelor B. Ibritumomab tiuxetan se leagă de antigenul CD20, care este localizat la suprafaţa limfocitelor B normale şi maligne. În timpul maturării limfocitelor B, CD20 este exprimat pentru prima dată la mijlocul fazei de limfoblast B (celulă pre-B) şi dispare în etapa finală a maturării limfocitului B în plasmocit. După legarea anticorpului, nu este îndepărtat de pe suprafaţa celulei şi nici nu este internalizat.

Ibritumomab tiuxetan marcat radioactiv cu [90Y] se leagă în mod specific de limfocitele B care exprimă CD20, inclusiv de celulele maligne. Izotopul Ytriu-90 emite numai particule β, cu lungime de undă medie de aproximativ 5 mm. Aceasta îi conferă capacitatea de a distruge atât celulele ţintă, cât şi celulele învecinate.

Anticorpul conjugat are o afinitate aparent constantă pentru antigenul CD20, de aproximativ 17 nM. Modelul de legare este foarte restrictiv, fără reactivitate încrucişată cu alte leucocite sau cu alte tipuri de ţesuturi umane.

Tratamentul anterior cu rituximab este necesar pentru distrugerea limfocitelor B circulante, permiţând iradierea selectivă a celulelor limfomatoase B de către ibritumomab tiuxetan [90Y]. Rituximabul se administrează într-o doză mai mică decât cea aprobată pentru monoterapia cu acest medicament.

Efecte farmacodinamice

Tratamentul cu Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] determină şi depleţia limfocitelor B normale CD20+. Studiile de farmacodinamie au demonstrat că acesta este un efect temporar; refacerea limfocitelor B normale a început în decurs de 6 luni, iar numărul mediu de limfocite B a ajuns în limite normale în decurs de 9 luni după tratament.

Siguranţa şi eficacitatea clinică

Siguranţa şi eficacitatea schemelor terapeutice cu Zevalin au fost evaluate în două studii multicentrice care au inclus un număr total de 197 subiecţi. Schemele terapeutice cu Zevalin au fost administrate în două etape (vezi pct. 4.2). Într-un al treilea studiu care a inclus un număr total de 30 pacienţi cu trombocitopenie uşoară (număr de trombocite între 100000 şi 149000 celule/mm3) au fost evaluate ulterior eficacitatea şi siguranţa unei variante a schemei terapeutice cu Zevalin, implicând o doză mai redusă de ibritumomab tiuxetan [90Y].

Studiul 1 a fost un studiu cu un singur grup, care a inclus 54 pacienţi cu limfom folicular recidivat, refractar la tratamentul cu rituximab. Pacienţii au fost consideraţi refractari dacă ultimul lor tratament cu rituximab nu a determinat un răspuns complet sau parţial sau dacă timpul până la progresia bolii (TTP) a fost < 6 luni. Criteriul principal final de evaluare a eficacităţii studiului a fost rata de răspuns globală, utilizând criteriile de răspuns stabilite de către grupul internaţional de lucru (International Workshop Response Criteria) (IWRC). Criteriile secundare de evaluare ale eficacităţii au inclus timpul până la progresia bolii (TTP) şi durata răspunsului (DR). Într-o analiză secundară care a comparat răspunsul obiectiv la schema terapeutică cu Zevalin şi cel obţinut cu cel mai recent tratament cu rituximab, durata mediană a răspunsului după schema terapeutică cu Zevalin a fost de 6 luni, comparativ cu 4 luni. În tabelul 1 sunt sintetizate datele de eficacitate obţinute în acest studiu.

Studiul 2 a fost un studiu randomizat, controlat, multicentric, care a comparat schema terapeutică cu Zevalin cu tratamentul cu rituximab. Acest studiu a inclus 143 de pacienţi netrataţi anterior cu rituximab, cu limfom non - Hodgkin (LNH) de grad mic sau folicular recidivant sau refractar sau a LNH transformat cu celule B. Un număr total de 73 de pacienţi au fost trataţi cu Zevalin şi la 70 de pacienţi li s-a administrat rituximab în perfuzie intravenoasă, în doză de 375 mg/m2 şi săptămână, în 4 cure. Criteriul principal final de evaluare a eficacităţii studiului a fost determinarea ratei de răspuns globale, utilizând criteriile IWRC (vezi tabelul 2). Rata de răspuns globală a fost semnificativ mai mare (80%, comparativ cu 56%, p=0,002) la pacienţii trataţi cu schema terapeutică cu Zevalin. Criteriile secundare de evaluare, durata răspunsului şi timpul de progresie a bolii nu au fost diferite semnificativ între cele două grupuri de tratament.

Tabelul 2.Rezumatul datelor de eficacitate la pacienţi cu limfom non - Hodgkin (LNH) de grad mic sau folicular, recidivant sau refractar, sau cu LNH transformat cu celule B

 

 

Studiul 1

Studiul 2

 

Schema terapeutică cu Zevalin

N=54

Schema terapeutică cu Zevalin

N=73

Rituximab

N=70

Rata de răspuns globală (%)

74

80

56

Rata de răspuns completă (%)

15

30

16

Rata RCn2 (%)

0

4

4

Valoarea mediană a DR3,4

(Luni)

[Interval5]

6,4

[0,5-24,9+]

13,9

[1,0-30,1+]

11,8

[1,2-24,5]

Valoarea mediană a TTP3,6

(Luni)

[Interval5]

6,8

[1,1-25,9+]

11,2

[0,8-31,5+]

10,1

[0,7-26,1]

 

1IWRC: International Workshop response criteria

2RCn: răspuns complet neconfirmat

3Estimată pentru intervalul observat

4Durata răspunsului: intervalul de timp de la debutul răspunsului până la progresia bolii

5”+” indică un răspuns în desfăşurare.

6Timpul până la progresia bolii: intervalul de timp de la prima perfuzie până la progresia bolii.

Studiul 3 a fost un studiu cu un singur grup, care a inclus 30 pacienţi cu limfom non - Hodgkin (LNH) de grad mic, folicular, recidivant sau refractar sau cu LNH transformat cu celule B, cu trombocitopenie uşoară (număr de trombocite între 100000 şi 149000/mm3). Au fost excluşi din studiu pacienţii cu infiltrare medulară limfomatoasă ≥25% şi/sau cu rezerve medulare afectate. Au fost consideraţi pacienţi cu rezerve medulare afectate, cei cu oricare dintre următoarele caracteristici: terapie mielosupresivă anterioară cu transplant de celule stem; radioterapie externă anterioară pe mai mult de 25% din măduva activă; număr de trombocite <100000 celule/mm3; sau număr de neutrofile <1500 celule /mm3. În acest studiu s-a utilizat o schemă terapeutică modificată cu Zevalin, implicând o radioactivitate mai mică a Zevalin - [90Y] pe kilogram (11 MBq/kg). Au fost observate răspunsuri clinice obiective durabile [67% rata de răspuns globală (95% IÎ: 48-85%), valoarea mediană a DR de 11,8 luni (interval: 4 - 17 luni)] şi cu o incidenţă mai mare a toxicităţii hematologice (vezi pct. 4.8) decât în studiile 1 şi 2.

Studiul 4 a investigat eficacitatea şi siguranţa terapiei de consolidare cu Zevalin la pacienţii cu limfom folicular în stadiu avansat, care au răspuns la chimioterapia de primă linie. Criteriile majore de includere au fost: limfom folicular de gradul 1 sau 2 cu CD20+; stadiul III sau IV în momentul diagnosticului; număr normal de celule în sângele periferic; implicarea măduvei osoase < 25%; vârsta ≥ 18 ani; şi răspuns complet (RC/RCn) sau răspuns parţial (RP) după chimioterapia de primă linie, determinat prin examinare fizică, CT şi biopsia măduvei osoase. După terminarea terapiei de inducţie, pacienţii au fost randomizaţi, fie în vederea administrării Zevalin (250 mg/m2 rituximab în ziua - 7 şi în ziua 0, urmat de Zevalin 15 MBq/kg în ziua 0; doza maximă 1200MBq; [n=208]), fie fără tratament ulterior (grupul de control; n=206). Tratamentele de inducţie au inclus CVP n=106, (de tipul) CHOP n= 188, asocieri cu fludarabină n=22, clorambucil n=39 şi asocieri chimioterapice cu rituximab n=59. Cu o valoare mediană a perioadei de urmărire de 2,9 ani, valoare mediană a supravieţuirii fără progresia bolii (SFP) a crescut de la 13,5 luni (grupul de control) până la 37 luni (grupul cu Zevalin, p<0,0001; RR 0,465). Pentru subgrupurile de pacienţi cu RP (răspuns parţial) sau RC (răspuns complet) după inducţie, valoare mediană a SFP a fost de 6,3 faţă de 29,7 luni (p<0,0001; RR 0,304), respectiv 29,9 faţă de 54,6 luni (p=0,015; RR 0,613). După terapia de consolidare cu Zevalin, 77% din pacienţii cu RP după terapia de inducere au obţinut conversia la RC. Pacienţii la care statusul răspunsului s-a modificat de la RP la RC după administrarea Zevalin au prezentat o valoare mediană a timpului de supravieţuire fără progresia bolii semnificativ mai mare (986 zile), comparativ cu acei pacienţi care au menţinut RP (valoarea mediană a timpului de supravieţuire fără progresia bolii de 460 zile, p=0,0004). În total, 87% din pacienţi au obţinut RC(n), 76% cu RC şi 11% cu RCn.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

La pacienţii la care s-a administrat rituximab 250 mg/m2 în perfuzie intravenoasă, urmat de injectarea intravenoasă a 15 MBq/kg de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y], valoarea mediană a timpului de înjumătăţire plasmatică al ibritumomab tiuxetan marcat radioactiv cu [90Y] a fost de 28 ore.

Deoarece 90Y formează un complex stabil cu ibritumomab tiuxetan, biodistribuţia radiotrasorului o urmează pe cea a anticorpului. Iradierea de către particulele beta emise de 90Y se produce pe o rază de 5 mm în jurul izotopului.

În studiile clinice, Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] după tratamentul anterior cu rituximab determină o doză semnificativă de radiaţii asupra testiculilor. Nu s-a stabili doza de radiaţii la nivelul ovarelor. Există un potenţial risc privind faptul că Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] după tratamentul anterior cu rituximab ar putea provoca efecte toxice asupra gonadelor masculine şi feminine (vezi pct. 4.4 şi 4.6).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor de toxicitate cu doză unică şi cu doză repetată.

Estimările dozei de radiaţii absorbite la om, derivate din studiile de biodistribuţie efectuate la şoarece cu ibritumomab tiuxetan marcat radioactiv cu [90Y] sau cu [111In], relevă o valoare acceptabilă de radiaţii la nivelul ţesuturilor umane normale, cu valori limitate de iradiere la nivelul osului şi a măduvei osoase. Tiuxetanul chelat formează un complex stabil cu radioizotopii Ytriu-90 sau Indiu-111 şi este de aşteptat doar o degradare neglijabilă din cauza radiolizei.

Studiile de toxicitate cu doză unică şi cu doză repetată ale compusului non - radioactiv la maimuţele cynomolgus nu au indicat alte riscuri, cu excepţia depleţiei previzibile a limfocitelor B, din cauza tratamentului cu ibritumomab tiuxetan în monoterapie sau în asociere cu rituximab. Nu s-au efectuat studii care să evalueze toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi asupra dezvoltării.

Nu s-au efectuat studii privind potenţialului mutagen şi carcinogen al Zevalin. Din cauza expunerii la radiaţii ionizante provenite din radio- trasor, trebuie luat în considerare riscul de apariţie a efectelor mutagene şi carcinogene.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Flaconul cu ibritumomab tiuxetan:

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Flaconul cu acetat de sodiu:

Acetat de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Flaconul cu soluţie tampon:

Fosfat dodecahidrat disodic

Soluţie de albumină umană

Acid clorhidric diluat (pentru ajustarea pH-ului)

Acid pentetic

Clorură de potasiu

Fosfat dihidrogenat de potasiu

Clorură de sodiu

Hidroxid de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la pct. 12.

Nu s-au observat incompatibilităţi între Zevalin şi seturile de perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani.

După marcare radioactivă se recomandă utilizarea imediată. Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru 8 ore, la o temperatură între 2°C-8°C şi protejat de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină.

Păstrarea trebuie să respecte reglementările locale pentru materiale radioactive.

Pentru condiţiile de păstrare ale substanţelor radiofarmaceutice, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Zevalin este furnizat sub formă de trusă (kit) pentru prepararea de ibritumomab tiuxetan marcat radioactiv cu Ytriu 90 (90Y).

Zevalin conţine câte unul din următoarele:

Flacon cu ibritumomab tiuxetan: din sticlă tip I cu dop din cauciuc (bromobutil cu înveliş din teflon), conţinând 2 ml soluţie.

Flacon cu soluţie de acetat de sodiu: din sticlă tip I cu dop din cauciuc (bromobutil cu înveliş din teflon), conţinând 2 ml soluţie.

Flacon cu soluţie tampon: din sticlă tip I cu dop din cauciuc (bromobutil cu înveliş din teflon), conţinând 10 ml soluţie.

Flacon pentru reacţie: din sticlă tip I cu dop din cauciuc (bromobutil cu înveliş din teflon)

Ambalajul conţine 1 kit.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Materialele contaminate trebuie considerate deşeuri radioactive şi eliminate prin metodele autorizate.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer Schering Pharma AG

13342 Berlin

Germania

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/264/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 16 ianuarie 2004

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

11. DOZIMETRIE

Ytriu-90 se degradează prin emisia de particule beta cu energie înaltă, cu un timp de înjumătăţire fizic de 64,1 ore (2,67 zile). Produsul degradării radioactive este reprezentat de Zirconiu-90 (izotop stabil). Penetrarea radiaţiei beta (χ90) emise de către Ytriu-90 în ţesuturi este de 5 mm.

Analizele estimative ale dozei de radiaţii absorbite s-au realizat utilizând metode imagistice cantitative cu Zevalin marcat radioactiv cu o substanţă emiţătoare de radiaţii gamma [111In], analize hematologice şi programul computerizat MIRDOSE3. Doza evidenţiată imagistic de Zevalin marcat radioactiv cu o substanţă emiţătoare de radiaţii gamma [111In] a fost întotdeauna administrată după o perfuzie cu rituximab în doză de 250 mg/m2, pentru a distruge celulele CD20+ din periferie şi pentru a favoriza astfel biodistribuţia substanţei. După administrarea de Zevalin marcat radioactiv cu [111In], s-au efectuat scintigrafii ale întregului corp, în cel mult 8 momente diferite, obţinându-se atât imagini anterioare, cât şi posterioare. Pentru a calcula timpul de permanenţă la nivelul măduvei hematogene, s-au recoltat probe de sânge în cel mult 8 momente diferite.

Pe baza studiilor de dozimetrie cu Zevalin marcat radioactiv cu [111In], estimările de dozimetrie a radiaţiilor pentru diferite organe, consecutiv administrării de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] la activităţi de 15 MBq/kg şi 11 MBq/kg, au fost calculate conform Dozimetriei Medicale pentru Radiaţii Interne (DMRI) (Tabelul 3). Dozele estimate de radiaţii absorbite în organe normale au fost semnificativ mai mici decât limitele superioare de siguranţă acceptate. Rezultatele dozimetriei individuale a pacienţilor nu au fost predictive pentru toxicitatea Zevalin marcat radioactiv cu [90Y].

Tabelul 3.

Dozele Estimate de Radiaţii Absorbite din Zevalin - [90Y]

 

Organ

Zevalin - [90Y] mGy/MBq

Valoare mediană

Interval

Splină1

9,4

1,8 - 20,0

Ficat1

4,8

2,9 - 8,1

Peretele porţiunii inferioare a intestinului gros1

4,7

3,1 - 8,2

Peretele porţiunii superioare a intestinului gros1

3,6

2,0 - 6,7

Peretele cardiac1

2,9

1,5 - 3,2

Plămâni1

2,0

1,2 - 3,4

Testicule1

1,5

1,0 - 4,3

Intestin subţire1

1,4

0,8 - 2,1

Măduva osoasă2

1,3

0.6 - 1,8

Peretele vezicii urinare3

0,9

0,7 - 1,3

Suprafeţele osoase2

0,9

0,5 - 1,2

Ovare3

0,4

0,3 - 0,5

Uter3

0,4

0,3 - 0,5

Suprarenale3

0,3

0,2 - 0,5

Creier3

0,3

0,2 - 0,5

Glande mamare3

0,3

0,2 - 0,5

Peretele vezicii biliare3

0,3

0,2 - 0,5

Muşchi3

0,3

0,2 - 0,5

Pancreas3

0,3

0,2 - 0,5

Piele3

0,3

0,2 - 0,5

Stomac3

0,3

0,2 - 0,5

Timus3

0,3

0,2 - 0,5

Tiroidă3

0,3

0,2 - 0,5

Rinichi1

0,1

0,0 - 0,3

Organism în întregime3

0,5

0,4 - 0,7

1 Regiunea organului interesat

2 Regiunea osul sacru interesat

3 Regiunea interesată din întregul corp

12. INSTRUCŢIUNI PRIVIND PREPARAREA MEDICAMENTELOR RADIOFARMACEUTICE

Citiţi instrucţiunile în întregime înainte de începerea procedurii de preparare.

Trebuie respectate condiţiile corespunzătoare de asepsie şi precauţiile de manipulare a materialelor radioactive.

Pentru preparare şi în timpul determinării purităţii radiochimice a Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie utilizate mănuşi impermeabile.

Trebuie luate măsuri de precauţie împotriva radiaţiilor în conformitate cu reglementările locale, deoarece administrarea medicamentelor radiofarmaceutice poate să expună alte persoane la riscuri de radiaţii externe sau de contaminare prin picături de urină, vărsături etc.

Caracteristici ale Ytriului-90

Sunt recomandate următoarele caracteristici minime pentru Ytriu-90:

 

Concentraţia radioactivă în momentul utilizării

1,67 până la 3,34 GBq/ml

 

 

Activitatea biodisponibilă în momentul utilizării

≥ 1,48 GBq, corespunzând la 0,44-

0,89 ml soluţie de Ytriu-90

 

 

Concentraţia HCl

0,035-0,045 M

 

 

Identificarea clorurii

Pozitivă

 

 

Identificarea Ytriului

Pozitivă

 

 

Puritatea radio-chimică a soluţiei de clorură de Ytriu-90

≥ 95% Ytriu-90 ionic liber

 

 

Endotoxine bacteriene

≤150 EU/ml

 

 

Sterilitate

Absenţa creşterii

 

 

Puritatea radionuclidului conţinut în Stronţiu-90

≤ 0,74 MBq Stronţiu-90 /

37 GBq Ytriu-90

 

 

Impurităţi metalice

 

Metale totale*

≤50 ppm

 

 

Metale unice*

≤ 10 ppm pentru fiecare

 

* Metalele trebuie incluse în conformitate cu procesul specific de producţie. Controlul acestor metale poate fi realizat atât în timpul procesului de validare, cât şi în timpul testului de eliberare.

Pot fi necesare teste suplimentare pentru evaluarea calităţii produsului:

 

Impurităţi specifice procesului:

 

Carbon organic total (exemplu, chelatori organici)

Sub limita de detectare*

Reziduuri procesuale (exemplu, amoniac, nitrat)

Sub limita de detectare*

Total impurităţi Alfa

Sub limita de detectare*

Total alte impurităţi Beta (non-Stronţiu-90)

Sub limita de detectare*

Total impurităţi Gamma

Sub limita de detectare*

 

* Dacă sunt peste limita de detectare trebuie incluse în teste de eliberare sau controlate prin procesul de validare

Instrucţiuni pentru marcarea radioactivă a Zevalin cu Ytriu-90:

Pentru prepararea de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] trebuie utilizată clorura de Ytriu-90, sterilă, apirogenă, având calităţile menţionate mai sus.

Înainte de marcare radioactivă, aduceţi setul de Zevalin la temperatura camerei, de 25°C.

Ştergeţi dopurile din cauciuc ale tuturor flacoanelor reci din set şi al flaconului de clorură de Ytriu-90 cu un tampon îmbibat în alcool şi lăsaţi să se usuce la aer.

Plasaţi flaconul rece de reacţie din set într-un recipient adecvat de eliminare a reziduurilor (plastic învelit cu plumb).

Etapa 1: Transferaţi soluţia de acetat de sodiu în flaconul de reacţie

Utilizând o seringă sterilă de 1 ml, transferaţi soluţia de acetat de sodiu în flaconul de reacţie. Volumul soluţiei de acetat de sodiu adăugată este echivalentul unui volum de 1,2 ori mai mare decât volumul de clorură de Ytriu-90 care va fi transferat în etapa 2.

Etapa 2: Transferaţi soluţia de clorură de Ytriu-90 în flaconul de reacţie

Transferaţi în mod aseptic 1500 MBq clorură de Ytriu-90, cu o seringă sterilă de 1 ml, în flaconul de reacţie care conţine soluţia de acetat de sodiu transferată în etapa 1. Amestecaţi complet, acoperind întreaga suprafaţă internă a flaconului de reacţie. Amestecaţi prin inversiune, rotind flaconul şi evitaţi spumarea sau agitarea soluţiei.

Etapa 3: Transferaţi soluţia de ibritumomab tiuxetan în flaconul de reacţie

Utilizând o seringă sterilă de 2-3 ml, transferaţi 1,3 ml din soluţia de ibritumomab tiuxetan în flaconul de reacţie. Amestecaţi complet acoperind întreaga suprafaţă internă a flaconului de reacţie. Amestecaţi prin inversiune, rotind flaconul şi evitaţi spumarea sau agitarea soluţiei.

Incubaţi timp de 5 minute soluţia de clorură de Ytriu-90/acetat/ibritumomab tiuxetan la temperatura camerei. Perioade de marcare radioactive mai lungi de 6 minute sau mai scurte de 4 minute vor duce la o radio - încorporare inadecvată.

Etapa 4: Adăugaţi soluţia tampon în flaconul de reacţie

Utilizând o seringă de 10 ml cu un ac gros (18-20 G), extrageţi o cantitate de soluţie tampon care să permită obţinerea unui volum total combinat de 10 ml.

După perioada de incubaţie de 5 minute, extrageţi din flaconul de reacţie un volum de aer egal cu soluţia tampon pentru a normaliza presiunea şi imediat după aceea adăugaţi uşor soluţia tampon, pe o parte a flaconului de reacţie, pentru a opri incubaţia. Nu provocaţi spumă, nu scuturaţi sau nu agitaţi amestecul.

Etapa 5: Măsuraţi radioactivitatea specifică a soluţiei de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y]

Puritatea radio - chimică a preparatului marcat radioactiv semnifică faptul că peste 95% din Ytriu-90 este încorporat în anticorpii monoclonali.

Înainte de administrarea la pacient, trebuie verificat procentul de radio - încorporare a Zevalin marcat radioactiv cu [90Y], conform procedurii menţionate mai jos.

Atenţie: Doza administrată pacientului nu trebuie să depăşească 1200 MBq.

Instrucţiuni pentru determinarea procentului de radioîncorporare

Testul de radioîncorporare pentru puritatea radiochimică este efectuat prin cromatografie instantanee în strat subţire (Instant Thin Layer Chromatography - ITLC) şi trebuie realizat conform instrucţiunilor de mai jos.

Materiale necesare care nu se găsesc în kit-ul Zevalin:

-Cameră de developare pentru cromatografie

-Faza mobilă: soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) fără bacteriostatice

-Benzi pentru ITLC (de exemplu, benzi de cromatografie TEC-Control pentru ITLC Biodex, Shirley, New York, SUA, Art. Nr. 150-772 sau echivalente; dimensiuni: aproximativ 0,5-1 cm x 6 cm)

-Flacoane de scintilaţie

-Amestec lichid de scintilaţie (de exemplu, Ultima Gold, nr. catalog 6013329, Packard Instruments, SUA sau echivalente).

Procedura de testare:

1)Adăugaţi aproximativ 0,8 ml din soluţia de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) în camera de developare, având grijă ca lichidul să nu atingă semnul de 1,4 cm de pe banda de ITCL.

2)Utilizând o seringă de insulină de 1 ml, cu ac de 25-26 G, plasaţi o picătură (7-10µl) de Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] la capătul benzii de ITLC. Analizaţi câte o singură bandă şi efectuaţi testul pe 3 benzi diferite de ITLC. Poate fi necesară realizarea unei diluţii (1:100) înainte de aplicarea Zevalin marcat radioactiv cu [90Y] pe benzile de ITLC.

3)Plasaţi benzile de ITLC în camera de developare şi lăsaţi frontul de solvent să migreze dincolo de semnul de 5,4 cm.

4)Luaţi banda de ITLC şi tăiaţi-o în jumătate la nivelul liniei de 3,5 cm. Plasaţi cele două jumătăţi în flacoane de scintilaţie separate şi adăugaţi 5 ml de amestec LSC (de exemplu, Ultima Gold, nr. catalog 6013329, Packard Instruments, SUA sau echivalente). Analizaţi fiecare flacon într-un contor beta sau într-un contor corespunzător timp de 1 minut (CPM), înregistraţi cifrele nete, corectate pentru fundal.

5)Calculaţi puritatea radiochimică (PRC) medie după cum urmează:

6)PRC medie % = CPM netă a jumătăţii inferioare x 100

7) CPM netă a jumătăţii superioare + CPM netă a jumătăţii inferioare

 

Dacă puritatea radiochimică medie este sub 95%, preparatul nu trebuie administrat.

ANEXA II

A.

PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B.

CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Biogen IDEC, Inc.14

Cambridge Center

Cambridge, MA 02142

SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Bayer Schering Pharma AG

Müllerstrasse 178 13342 Berlin

Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDITII

Plan de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să realizeze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă care sunt detaliate în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum s-a convenit în versiunea 1.1 a Planului de management al riscului prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi în orice actualizări ulterioare a PMR acceptată de CHMP.

Conform Ghidului CHMP referitor la Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus

Când se primeşte o nouă informaţie care poate avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau asupra activităţilor de reducere a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere a riscului)

La cererea EMEA.

ANEXA III

ETICHETAREA SI PROSPECT

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zevalin 1,6 mg/ ml trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie

Ibritumomab tiuxetan [90Y]

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine ibritumomab tiuxetan* 3,2 mg de diluat în 2 ml soluţie (1,6 mg pe ml)

*anticorp monoclonal murin de tip IgG1, produs prin tehnologie ADN recombinant dintr-o linie de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO) şi conjugat cu agentul chelator MX-DTPA.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flacon cu ibritumomab tiuxetan:

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Flacon cu acetat de sodiu:

Acetat de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

Flacon cu soluţie tampon:

Soluţie de albumină umană

Clorură de sodiu

Fosfat dodecahidrat disodic

Hidroxid de sodiu

Fosfat dihidrogenat de potasiu

Clorură de potasiu

Acid pentetic

Acid clorhidric diluat

Apă pentru preparate injectabile

A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie

Un flacon cu ibritumomab tiuxetan

2 ml soluţie de acetat de sodiu

10 ml soluţie tampon

Flacon pentru reacţie gol (10 ml)

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(I) SPECIALĂ(E) DACĂ ESTE(SUNT) NECESAR Ă (E)

Trebuie administrat numai de către personal autorizat.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Se recomandă utilizarea imediată după marcarea radiologică. Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru 8 ore, la o temperatură între 2°C-8°C şi protejat de lumină.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Materialele contaminate trebuie considerate deşeuri radioactive şi eliminate prin metodele autorizate.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/264/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICAREA GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU SOLUŢIE DE IBRITUMOMAB TIUXETAN

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zevalin 1,6 mg/ml trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice

Soluţie de ibritumomab tiuxetan

Perfuzie intravenoasă, după preparare.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3,2 mg/2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU ACETAT DE SODIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zevalin 1,6 mg/ml trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice

Soluţie de acetat de sodiu

Perfuzie intravenoasă, după preparare.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU SOLUŢIE TAMPON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zevalin 1,6 mg/ml trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice

Soluţie tampon

Perfuzie intravenoasă, după preparare

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON PENTRU REACŢIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Zevalin 1,6 mg/ml trusă (kit) pentru preparate farmaceutice

Flacon de reacţie

Perfuzie intravenoasă, după preparare.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Gol

6. ALTE INFORMAŢII

 

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

 

Zevalin 1,6 mg/ml trusă (kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie

Ibritumomab tiuxetan [90Y]

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament. Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1.Ce este Zevalin şi pentru ce se utilizează

2.Înainte de a vi se administra Zevalin

3.Cum se utilizează Zevalin

4.Reacţii adverse posibile

5.Cum se păstrează Zevalin

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ZEVALIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Zevalin este o trusă (un kit) pentru prepararea substanţei active ibritumomab tiuxetan [90Y], un anticorp monoclonal marcat cu o substanţă radioactivă, Ytriu-90[90Y]. Zevalin se leagă de o proteină (CD20) de pe suprafaţa anumitor celule albe sanguine (celule B) pe care le distruge prin iradiere.

Zevalin este utilizat în tratamentul pacienţilor cu limfom non–Hodgkin cu subgrupuri specifice de celule B (LNH CD20+ indolor sau transformat cu celule B), dacă tratamentul anterior cu rituximab, un alt anticorp monoclonal, nu a fost eficace sau a devenit ineficace (boală refractară sau cu recăderi).

Zevalin este, de asemenea, utilizat la pacienţii cu limfom folicular netrataţi anterior. Este utilizat ca terapie de consolidare pentru a facilita reducerea numărului de celule limfomatoase (remisie), obţinută cu schema chimioterapeutică iniţială.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA ZEVALIN

Nu trebuie să vă fie administrat Zevalin

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre următoarele: ibritumomab tiuxetan, clorură de Ytriu sau la oricare dintre celelalte componente ale Zevalin (enumerate la pct. 6. „Ce conţine Zevalin”); rituximab sau alte proteine derivate din murine.

- dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi (vezi şi pct. „Sarcina şi alăptarea”).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Zevalin

În următoarele cazuri, utilizarea Zevalin nu este recomandată, deoarece siguranţa şi eficacitatea acestuia nu au fost stabilite;

1.      mai mult de un sfert din măduva dumneavoastră este ocupată cu celule anormale maligne;

2.      dacă aţi utilizat radioterapie externă (un tip de radioterapie) pe mai mult de un sfert din măduva osoasă;

3.      dacă vi s-a administrat numai Zevalin şi aveţi un număr de trombocite mai mic de 100000/mm3;

4.      dacă aveţi un număr de trombocite mai mic de 150000/mm3 după chimioterapie;

5.      dacă aveţi un număr de leucocite mai mic de 1500/mm3;

6.      dacă aţi fost supus unui transplant de măduvă osoasă sau de celule stem în trecut.

Dacă aţi fost tratat cu alte proteine (în special derivate de la şoarece) anterior tratamentului cu Zevalin, riscul de a avea o reacţie alergică este mai mare. Ca urmare, poate fi necesară efectuarea unor teste pentru detectarea unor anticorpi speciali.

În plus, Zevalin nu este recomandat pentru utilizare la pacienţii cu limfom non-Hodgkin cu implicare la nivelul creierului şi/sau măduvei spinării, deoarece aceşti pacienţi nu au fost incluşi în studiile clinice.

Copii

Zevalin nu este recomandat pentru utilizare la copiii cu vârsta sub 18 ani, deoarece siguranţa şi eficacitatea nu au fost stabilite.

Pacienţi vârstnici

Sunt disponibile date limitate privind pacienţii vârstnici (cu vârsta de cel puţin 65 de ani). Nu s-au observat diferenţe generale privind siguranţa sau eficacitatea între aceşti pacienţi şi pacienţii mai tineri.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

În special, medicul dumneavoastră trebuie să întrerupă tratamentul cu factori de creştere, cum este filgrastim, pentru o perioadă de trei săptămâni înainte de a vă administra Zevalin până la două săptămâni după tratamentul cu Zevalin.

Dacă vi se administrează Zevalin după mai puţin de 4 luni de la administrarea unei chimioterapii care a inclus substanţa activă fludarabină, aveţi un risc mai mare de a prezenta un număr redus de celule sanguine.

Spuneţi medicului dumneavoastră că vi s-a administrat Zevalin, dacă sunteţi programat pentru vaccinare după utilizarea acestuia.

Sarcina şi alăptarea

Zevalin nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Înainte să începeţi tratamentul, medicul dumneavoastră va efectua teste pentru a exclude prezenţa sarcinii. Femeile aflate la vârsta fertilă şi bărbaţii trebuie să utilizeze metode contracepţionale eficace în timpul tratamentului cu Zevalin şi timp de un an după întreruperea tratamentului.

Există un potenţial risc ca radiaţiile ionizante rezultate din administrarea Zevalin să vă afecteze ovarele şi testiculele.

Vă rugăm să întrebaţi medicul în ce măsură puteţi fi afectat, în special dacă plănuiţi să aveţi copii în viitor.

Femeile nu trebuie să alăpteze pe durata tratamentului şi timp de 12 luni după tratament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Deoarece ameţelile reprezintă o reacţie adversă frecventă, Zevalin poate afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Vă rugăm să fiţi precaut până când nu sunteţi sigur că nu sunteţi afectat.

Informaţii importante privind unele componente ale Zevalin

Acest medicament conţine până la 28 mg sodiu pe doză, în funcţie de concentraţia radioactivităţii.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ZEVALIN

Zevalin trebuie manipulat şi administrat numai de către personal medical cu experienţă, într-o structură medicală autorizată pentru utilizarea medicamentelor radioactive.

Doza de Zevalin depinde de greutatea dumneavoastră, de numărul de trombocite şi de motivul pentru care utilizaţi Zevalin (indicaţia). Doza maximă nu trebuie să depăşească 1200 MBq (megabecquerel, unitate de măsură a radioactivităţii).

Zevalin este utilizat cu un alt medicament care conţine substanţa activă rituximab.

Vi se vor administra în total 3 perfuzii în timpul celor două vizite la unitatea medicală, la distanţă de 7 până la 9 zile.

În ziua 1 vi se administrează o perfuzie cu rituximab

În ziua 7, 8 sau 9 vi se administrează o perfuzie cu rituximab, urmată de o perfuzie cu Zevalin, la scurt timp după prima perfuzie (în decurs de 4 ore).

Cât de mult Zevalin vi se administrează

Pentru terapia de consolidare la pacienţi cu limfom folicular

Doza uzuală este de 15 MBq pe kg.

Pentru tratamentul pacienţilor cu limfom non-Hodgkin cu recădere sau refractar, care nu răspunde la tratamentul cu rituximab

Doza uzuală este de 11 sau 15 MBq pe kg, în funcţie de numărul dumneavoastră de trombocite.

Prepararea Zevalin

Zevalin nu este utilizat direct, dar trebuie preparat mai întâi de către personalul medical. Trusa (kit-ul) permite cuplarea anticorpului ibritumomab tiuxetan cu izotopul radioactiv Ytriu 90Y (marcare radioactivă).

Cum vi se administrează Zevalin

Zevalin se administrează prin perfuzie intravenoasă (prin picurare în venă), de regulă, în aproximativ 10 minute.

După ce vi s-a administrat Zevalin

Cantitatea de radiaţii la care organismul este expus datorită administrării Zevalin este mai mică decât prin radioterapie. Cea mai mare parte a radioactivităţii se descompune în organism, dar o mică parte va fi eliminată prin urină. Prin urmare, timp de o săptămână după perfuzia cu Zevalin trebuie să vă spălaţi mâinile de fiecare dată după ce urinaţi.

După tratament, medicul dumneavoastră va efectua analize de sânge regulat, pentru a verifica numărul de trombocite şi de celule albe. Acestea scad, de regulă, după aproximativ două luni de la începerea tratamentului.

Dacă medicul dumneavoastră intenţionează să vă administreze alţi anticorpi după tratamentul cu Zevalin, va fi necesar să vi se efectueze teste pentru detectarea unor anticorpi speciali. Medicul va spune dacă acest lucru este valabil pentru dumneavoastră.

Dacă vi s-a administrat mai mult decât trebuie din Zevalin

Medicul dumneavoastră va trata în mod corespunzător, dacă prezentaţi orice reacţii speciale. Aceasta poate include întreruperea tratamentului cu Zevalin şi tratamentul cu factori de creştere sau cu propriile dumneavoastră celule stem.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Zevalin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi oricare din următoarele:

1.      infecţie: febră, frisoane

2.      simptome de otrăvire a sângelui (sepsis): febră şi frisoane, modificări ale statusului mintal, respiraţii rapide, creştere a bătăilor inimii, scădere a debitului urinar, tensiune arterială mică, şoc, probleme de sângerare sau coagulare

3.      infecţii la nivelul plămânului (pneumonie): dificultăţi în respiraţie

4.      număr mic de celule sanguine: vânătăi neobişnuite, sângerări mai intense decât în mod obişnuit după leziuni, febră sau dacă vă simţiţi neobişnuit de obosit sau aveţi probleme de respiraţie.

5.      reacţii severe la nivelul mucoaselor, care pot apărea după zile sau luni de la administrarea Zevalin şi/sau rituximab. Medicul dumneavoastră va întrerupe imediat tratamentul.

6.      extravazare (scurgere a perfuziei în ţesutul din jur): durere, senzaţie de arsură, înţepătură sau altă reacţie la locul perfuziei, în timpul administrării. Medicul dumneavoastră va întrerupe imediat perfuzia şi o va relua utilizând o altă venă.

7.      reacţii alergice (hipersensibilitate)/reacţii legate de perfuzie: simptomele reacţiilor alergice/reacţiilor legate de perfuzie pot fi reacţii la nivelul pielii, dificultăţi în respiraţie, transpiraţie, mâncărime, înroşire bruscă a feţei, frisoane, ameţeli (ca potenţial semn al tensiunii arteriale mici). În funcţie de tipul sau severitatea reacţiei, medicul dumneavoastră va decide dacă tratamentul trebuie întrerupt imediat

Reacţiile adverse pot apărea cu anumite frecvenţe, definite după cum urmează:

1.      foarte frecvente: apar la cel puţin 1 din 10 pacienţi

2.      frecvente: apar la cel puţin 1 din 100 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 10 pacienţi

3.      mai puţin frecvente: apar la cel puţin 1 din 1000 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 100 pacienţi

4.      rare: apar la cel puţin 1 din 10000 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

5.      foarte rare: apar la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

6.      cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţiile adverse marcate cu un asterisc (*) au dus la deces în unele cazuri, atât în studiile clinice, cât şi în perioada după punerea pe piaţă a medicamentului.

Reacţiile adverse marcate cu două asteriscuri (**) au fost observate în plus, în timpul terapiei de consolidare.

Reacţii adverse foarte frecvente:

-scădere a numărului de trombocite, celule albe sau roşii ale sângelui (trombocitopenie, leucocitopenie, neutropenie, anemie)*;

-senzaţie de rău (greaţă);

-slăbiciune, febră, tremurături (frisoane);

-infecţie*;

-oboseală**;

-pete punctiforme de culoare roşie sub piele (peteşii)**.

Reacţii adverse frecvente:

-otrăvirea sângelui (sepsis)*; infecţie la nivelul plămânilor (pneumonie)*; infecţie a tractului urinar; infecţii fungice la nivelul gurii, cum este afta (candidoză orală);

-alte forme de cancer al sângelui [sindrom mielodisplazic (SMD)/leucemie mieloidă acută (LMA)]*, durere neoplazică;

-febră cu scăderea numărului unor celule albe specifice ale sângelui (neutropenie febrilă); scăderea numărului tuturor celulelor sanguine (pancitopenie)*; scăderea numărului de limfocite (limfocitopenie);

-reacţii alergice (de hipersensibilitate);

-piedere severă a poftei de mâncare (anorexie);

-senzaţie de nelinişte (anxietate), tulburări de somn (insomnie);

-ameţeli; durere de cap;

-sângerări datorită scăderii numărului de trombocite*;

-tuse; rinoree (scurgere apoasă din nas);

-vărsături, durere de stomac (abdominală);, diaree; indigestie; iritaţie în gât; constipaţie;

-erupţie trecătoare pe piele, mâncărime (prurit);

-durere articulară (artralgie), durere musculară (mialgie); durere de spate; durere la nivelul cefei;

-durere; simptome asemănătoare gripei, stare generală de rău (indispoziţie), edeme apărute din cauza acumulării de lichid la nivelul braţelor, picioarelor şi al altor ţesuturi (edem periferic); transpiraţii abundente;

-tensiune arterială mare (hipertensiune arterială)**;

-tensiune arterială mică (hipotensiune arterială)**;

-absenţa menstruaţiei (amenoree)**.

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

- bătăi rapide ale inimii (tahicardie).

Reacţii adverse rare:

-tumoră benignă cerebrală (meningiom);

-sângerări la nivelul creierului datorită scărerii numărului de trombocite*.

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută:

-reacţii la nivelul pielii şi mucoaselor (incluzând sindromul Stevens-Johnson)*;

-scurgere a perfuziei în ţesuturile din jur (extravazare) care determină inflamaţie (dermatită la locul perfuziei) şi cojire a pielii (descuamare la locul perfuziei) sau ulcere la locul injectării;

-lezare a ţesuturilor din jurul tumorilor sistemului limfatic şi complicaţii datorită tumefierii (umflării) acestor tumori.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ZEVALIN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Zevalin după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Acest medicament va fi păstrat de către personalul medical.

A se păstra la frigider (2°C-8°C). A nu se congela.

A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină.

Păstrarea trebuie să respecte normele naţionale pentru materiale radioactive.

După marcarea radioactivă se recomandă utilizarea imediată. Stabilitatea a fost demonstrată pentru

8 ore la o temperatură între 2-8°C şi protejat de lumină.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Zevalin

Substanţa activă este ibritumomab tiuxetan. Fiecare flacon conţine ibritumomab tiuxetan 3,2 mg în 2 ml soluţie (1,6 mg pe ml).

- Celelate componente sunt:

-flacon cu ibritumomab tiuxetan: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

-flacon cu acetat de sodiu: acetat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

-flacon cu soluţie tampon: soluţie de albumină umană, clorură de sodiu, fosfat dodecahidrat disodic, hidroxid de sodiu, fosfat dehidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, acid pentetic, acid clorhidric (diluat) pentru ajustarea pH-ului, apă pentru preparate injectabile.

După marcarea radioactivă, formula finală conţine ibritumomab tiuxetan 2,08 mg [90Y] într-un volum total de 10 ml.

Cum arată Zevalin şi conţinutul ambalajului

Zevalin este o trusă (un kit) pentru preparate radiofarmaceutice pentru perfuzie, care conţine:

-Un flacon din sticlă cu ibritumomab tiuxetan, cu 2 ml soluţie limpede, incoloră.

-Un flacon din sticlă cu acetat de sodiu, cu 2 ml soluţie limpede, incoloră.

-Un flacon din sticlă cu soluţie tampon, cu 10 ml soluţie limpede, incoloră.

-Un flacon din sticlă pentru reacţie (gol)

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. Lista reprezentanţilor locali se găseşte la sfârşitul acestui prospect/acestei broşuri.

 

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 6311

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 6311

България

Байер България ЕООД

Тел: +359–(0)2-81 401 01

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel: +36-1-487 4100

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420-266 101 111

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 235 000

Nederland

Bayer B.V., Bayer Schering Pharma

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-24 11 18 00

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372-655 85 65

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 460

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-618 75 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48-22-572 35 00

España

Química Farmacéutica Bayer S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Portugal

Bayer Portugal S.A

Tel: +351-21-416 42 00

France

Bayer Santé

Tél: +33-(0)3-28 16 34 00

România

SC Bayer SRL

Tel: +40-(0)21-528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353-(0)1-2999 313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386-(0)1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354-540 8000

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-3978 1

Suomi/Finland

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma

Puh/Tel: +358-(0)20-78521

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: + 357-22-747 747

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIABayer

Tel: +371-67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)1635-56 30 00

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370-5-233 68 68

 

Acest prospect a fost aprobat în

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.