CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ALDURAZYME 100U/ml
Denumire ALDURAZYME 100U/ml
Descriere Aldurazyme este indicat în terapia de substituţie enzimatică de lungă durată la pacienţii cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză de tip I (MPZ I; deficienţă de α-L-iduronidază), pentru tratarea manifestărilor non-neurologice ale bolii
Denumire comuna internationala LARONIDAZUM
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 100U/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 5 ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 5 ml
Cod ATC A16AB05
Firma - Tara producatoare GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata GENZYME EUROPE BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ALDURAZYME 100U/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> ALDURAZYME 100U/ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 100U/ml
Prospect si alte informatii despre ALDURAZYME 100U/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aldurazyme, 100 U/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

1 ml conţine 100 unităţi (aproximativ 0,58 mg) de laronidază.

Fiecare flacon de 5 ml conţine 500 unităţi de laronidază.
Unitatea activă (U) este definită ca fiind cantitatea de enzimă necesară pentru hidroliza unui micromol de substrat (4-MUI) pe minut.

Laronidaza este o formă recombinată a α-L-iduronidazei umane şi este produsă cu ajutorul tehnologiei de ADN recombinant, folosindu-se culturi de celule de mamifer provenite din ovare de hamster chinezesc (OHC).

Excipienţi
Fiecare flacon de 5 ml conţine sodiu 1,29 mmol.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Soluţie transparentă sau uşor opalescentă, incoloră sau cu nuanţe de galben pal.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Aldurazyme este indicat în terapia de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză de tip I (MPZ I; deficienţă de α-L-iduronidază) pentru tratarea manifestărilor non-neurologice ale bolii (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Schema de administrare recomandată pentru Aldurazyme este de 100 U/kg greutate corporală administrate o dată pe săptămână în perfuzie intravenoasă. Rata de perfuzie iniţială de 2 U/kg/h poate fi crescută treptat din sfert în sfert de oră, dacă acest lucru este tolerat, până la maxim 43 U/kg/h. Volumul total administrat se recomandă a fi perfuzat în aproximativ 3-4 ore. Pentru informaţii privind premedicaţia, vezi pct. 4.4.

Copii şi adolescenţi

Nu este necesară ajustarea dozelor la copii şi adolescenţi.

Siguranţa şi eficacitatea Aldurazyme la pacienţii cu vârsta de peste 65 de ani nu au fost stabilite şi pentru aceşti pacienţi nu poate fi recomandată o schemă de administrare.

Siguranţa şi eficacitatea Aldurazyme în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală sau hepatică nu au fost determinate şi pentru aceşti pacienţi nu poate fi recomandată o schemă de administrare.

Mod de administrare

Tratamentul cu Aldurazyme trebuie supravegheat de către un medic specializat în managementul pacienţilor ce suferă de MPZ I sau de alte boli metabolice ereditare. Administrarea de Aldurazyme trebuie efectuată într-un cadru clinic adecvat unde sunt permanent disponibile echipamente de resuscitare în caz de urgenţe medicale. Pentru instrucţiuni privind diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate gravă (de exemplu reacţie anafilactică) la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienţii trataţi cu Aldurazyme pot manifesta reacţii determinate de perfuzie (RDP-uri), definite caorice eveniment advers asociat care se produce în timpul perfuziei sau înainte de sfârşitul zilei de perfuzie (vezi pct. 4.8). Unele dintre aceste RDP-uri pot fi grave (vezi mai jos).

Se recomandă monitorizarea atentă a pacienţilor trataţi cu Aldurazyme şi semnalarea tuturor cazurilor de reacţii determinate de perfuzie, reacţii întârziate şi posibile reacţii imunologice. Starea anticorpilor trebuie monitorizatăşi raportată în mod regulat.

Au fost raportate reacţii severe asociate cu perfuzia la pacienţii cu afectare severă pre-existentă a căilor respiratorii superioare şi astfel în special aceşti pacienţi vor trebui monitorizaţi atent în continuare şi trataţi cu perfuzii de Aldurazyme numai într-un mediu spitalicesc unde echipamentul de resuscitare pentru rezolvarea urgenţelor medicale este imediat disponibil.

Pacienţii cu o boală acută preexistentă momentului perfuziei cu Aldurazyme par să aibă un risc mai mare pentru RDP-uri. Starea clinică a pacientului trebuie evaluată cu atenţie înainte de a i se administra Aldurazyme.

Pe baza studiului clinic de Fază 3, este de aşteptat ca aproape toţi pacienţii să dezvolte anticorpi IgG la laronidază, mai ales în primele 3 luni de la iniţierea tratamentului. Pacienţii care au dezvoltat anticorpi sau au manifestat simptome de RDP-uri trebuie trataţi cu precauţie la administrarea de Aldurazyme (vezi pct. 4.3 şi 4.8).În cadrul studiilor clinice, RDP-urile au fost în general ţinute sub control prin micşorarea ratei de perfuzare şi prin administrarea unei (pre)medicaţii cu antihistaminice şi/sau antipiretice (paracetamol sau ibuprofen), permiţându-i-se astfel pacientului să continue tratamentul.

Deoarece experienţa privind reluarea tratamentului în urma unei întreruperi prelungite este redusă, se recomandă precauţie în asemenea situaţii din cauza riscului teoretic de reacţie de hipersensibilitate după întreruperea tratamentului.

La administrarea iniţială de Aldurazyme sau la readministrarea în urma unei întreruperi a tratamentului, se recomandă să li se administreze pacienţilor premedicaţii (antihistaminice şi/sau antipiretice) cu aproximativ 60 de minute înainte de iniţierea perfuziei, pentru a reduce la minim riscul apariţiei de RDP-uri. Dacă este indicat din punct de vedere clinic, trebuie luată în considerare administrarea de premedicaţii în cazul perfuziilor ulterioare de Aldurazyme.

În cazul unei RDP uşoare sau moderate, tratamentul cu antihistaminice şi paracetamol/ibuprofen trebuie luat în considerare şi/sau micşorarea ratei de perfuzare la jumătate din rata de perfuzare la care a avut loc reacţia. În cazul unei singure RDP grave, se recomandă întreruperea perfuziei până la eliminarea simptomelor, iar tratamentul cu antihistaminice şi paracetamol/ibuprofen trebuie luat în considerare. Perfuzia poate fi reluată cu o reducere a ratei de perfuzare la 1/2 – 1/4 din rata de perfuzare la care a avut loc reacţia.

În cazul unei RDP moderate repetate sau al unei reveniri a simptomelor în urma unei singure RDP grave, trebuie luată în considerare premedicaţia (antihistaminice şi paracetamol/ibuprofen şi/sau corticosteroizi) şi o micşorare a ratei de perfuzare la 1/2 – 1/4 din rata de perfuzare la care a avut loc reacţia precedentă.

Ca şi în cazul oricărui alt produs pe bază de proteine care are administrare intravenoasă, sunt posibile reacţii grave de hipersensibilitate de tip alergic. În cazul în care aceste reacţii se produc, se recomandă întreruperea imediată a administrării de Aldurazyme şi iniţierea tratamentului medical adecvat. Trebuie respectate standardele actuale privind tratamentul de urgenţă.

Medicamentul conţine sodiu şi se administrează în soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 0,9% (vezi pct. 6.6). Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Pe baza metabolismului său, este puţin probabil ca laronidaza să determine interacţiuni mediate de citocromul P450.

Aldurazyme nu trebuie administrat simultan cu clorochina sau procaina din cauza posibilului risc de interferenţă cu intrarea în celule a laronidazei.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Există date inadecvate privind utilizarea de Aldurazyme la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Prin urmare, Aldurazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Laronidaza poate fi eliminată în lapte. Deoarece nu sunt disponibile date asupra nou-născuţilor expuşi la laronidază prin intermediul laptelui matern, se recomandă încetarea alăptării pe durata tratamentului cu Aldurazyme.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Majoritatea evenimentelor adverse asociate studiilor clinice au fost clasificate ca reacţii determinate de perfuzie (RDP) manifestate de către 53% din pacienţi în studiul de Fază 3 (trataţi până la 4 ani) şi de 35% dintre pacienţi în studiul pe pacienţi sub 5 ani (până la 1 an de tratament). Unele RDP au fost severe. În timp, numărul acestor reacţii a scăzut. Cele mai frecvente reacţii adverse la medicament (RAM) au fost: cefalee, greaţă, dureri abdominale, erupţii, artralgie, dureri de spate, dureri ale extremităţilor, înroşirea feţei, febră, reacţii la locul de perfuzare, creşterea tensiunii arteriale, saturaţie în oxigen redusă, tahicardie şi frisoane.

RAM în cazul Aldurazyme semnalate în timpul studiului de Fază 3 şi prelungirile acestuia pe un număr total de 45 de pacienţi cu vârstă egală sau mai mare de 5 ani trataţi pe o perioadă de până la 4 ani sunt enumerate mai jos utilizând următoarele categorii de frecvenţă: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 până la <1/10). Datorită numărului mic de pacienţi, o RAM raportată la un singur pacient este clasificată ca fiind frecventă.

 

MedDRA Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

MedDRA Termen preferat

Frecvenţă

Investigaţii diagnostice

creşterea tensiunii arteriale, saturare cu oxigen redusă

frecvente

Tulburări cardiace

tahicardie

frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

cefalee

foarte frecvente

 

parestezie, ameţeală,

Frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

probleme de respiraţie, dispnee, tuse

Frecvente

Tulburări gastro-intestinale

greaţă, dureri abdominale

Foarte frecvente

vărsături, diaree

Frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

erupţii cutanate

foarte frecvente

edem angioneurotic, faţă umflată, urticarie, prurit, transpiraţie rece, căderea părului, hiperhidroză

Frecvente

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

artropatie, artralgie, dureri de spate, dureri ale extremităţilor

Foarte frecvente

dureri musculo-scheletice

Frecvente

 

înroşirea feţei

foarte frecvente

Tulburări vasculare

Hipotensiune arterială, paloare, extremităţi reci

Frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

febră, reacţii la nivelul locului de perfuzare

foarte frecvente

frisoane, stare de cald, stare de rece, oboseală, boli de tip gripal

Frecvente

Tulburări ale sistemului imunitar

reacţii anafilactice

Frecvente

Tulburări psihice

nelinişte

Frecvente

 

Un singur pacient cu afecţiuni ale căilor aeriene deja prezente a manifestat o reacţie gravă la trei ore de la iniţierea perfuziei (în săptămâna 62 de tratament) ce a constat în urticarie şi obstrucţia căilor aeriene, necesitând traheostomie. Acest pacient a fost testat pozitiv pentru nivelul IgE.

Experienţa obţinută după punerea pe piaţă cu privire la reacţiile asociate cu perfuzia a relevat raportarea febrei, frisoanelor, vărsăturilor, tahipneei, eritemului şi cianozei, în cazul cărora unele reacţii au fost severe. În plus, unii pacienţi care au avut în antecedente o afecţiune severă a căilor respiratorii superioare şi a plămânilor în cadrul MPZ I, au prezentat reacţii severe inclusiv bronchospasm, stop respirator şi edem facial (vezi pct. 4.4).

A fost raportate şi cazuri de extravazare la pacienţii trataţi cu Aldurazyme.

Copii şi adolescenţi RAM la Aldurazyme semnalate în timpul unui studiu de Fază 2 efectuat pe un număr total de 20 de pacienţi cu vârste mai mici de 5 ani şi care prezentau, majoritatea, un fenotip sever, trataţi pe o perioadă de până la 12 luni, sunt redate mai jos. RAM au fost de severitate uşoară sau moderată.

 

MedDRA Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

MedDRA Termen preferat

Frecvenţă

Investigaţii diagnostice

creşterea tensiunii arteriale

Foarte frecvente

scăderea saturaţiei în oxigen

Foarte frecvente

Tulburări cardiace

tahicardie

Foarte frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de

febră

Foarte frecvente

administrare

frisoane

Foarte frecvente

 

În cadrul unui studiu de Fază 4, 33 de pacienţi cu boala MPZ I au primit 1 din 4 regimuri de dozaj: 100 U/kg i.v. în fiecare săptămână (doza recomandată), 200 U/kg i.v. în fiecare săptămână, 200 U/kg i.v. la intervale de 2 săptămâni sau 300 U/kg i.v. la intervale de 2 săptămâni. Grupul cu doza recomandată a prezentat cel mai mic număr de pacienţi care au experimentat RAM şi RDP. Tipul RDP a fost asemănător cu cel constatat şi în alte studii clinice.

Imunogenitate Aproape toţi pacienţii au dezvoltat anticorpi IgG la laronidază. La majoritatea pacienţilor, seroconversia s-a produs în decurs de 3 luni de la iniţierea tratamentului; cu toate acestea, seroconversia la pacienţii cu vârste mai mici de 5 ani cu un fenotip mai sever a apărut, în majoritatea cazurilor, în decurs de o lună (în medie la 26 zile faţă de 45 zile la pacienţii cu vârste egale sau mai mari de 5 ani). La sfârşitul studiului de Fază 3 (sau la momentul retragerii premature din studiu), la 13/45 pacienţi nu s-au detectat anticorpi prin proba de radioimunoprecipitare (RIP), inclusiv la 3 pacienţi care nu au prezentat niciodată seroconversie. Pacienţii fără anticorpi sau cu titru mic de anticorpi au prezentat o reducere puternică la nivelul glicozaminoglicanilor urinari, în timp ce pacienţii cu titruri mari de anticorpi au prezentat reduceri variabile ale glicozaminoglicanilor urinari. Semnificaţia clinică a acestei descoperiri nu este cunoscută, deoarece nu există legături consistente între titrul de anticorpi IgG şi obiectivele de eficacitate clinică.

În plus, 60 de pacienţi în studiul de Fază 2 şi 3 au fost testaţi pentru efectele de neutralizare in vitro. Patru pacienţi (trei în studiul de Fază 3 şi unul în studiul de Fază 2) au prezentat in vitro o activitate enzimatică de inhibare a laronidazei la limită sau redusă, care nu pare să aibă un impact asupra eficacităţii clinice şi/sau reducerii glicozaminoglicanilor urinari.

Prezenţa anticorpilor nu a părut să fie legată de incidenţa RDP, deşi declanşarea RDP coincide, în mod obişnuit, cu formarea de anticorpi IgG. Apariţia anticorpilor IgE nu a fost complet investigată.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică:.Enzime Codul ATC: A16AB05.

Tulburările de depozitare a mucopolizaharidelor sunt cauzate de deficitul de enzime lizozomale specifice necesare pentru catabolismul glicozaminoglicanilor (GAG). MPZ I este o tulburare heterogenăşi multisistemică ce se caracterizează prin deficienţa de α-L-iduronidază, o hidrolază lizozomală care catalizează hidroliza reziduurilor terminale α-L-iduronice ale dermatan sulfatului şi heparan sulfatului. Activitatea redusă sau absenţa activităţii α-L-iduronidazei duce la acumularea de GAG, dermatan sulfat şi heparan sulfat în numeroase tipuri de celule şi ţesuturi.

Raţiunea tratamentului de substituţie enzimatică este de a reface activitatea enzimatică la un nivel suficient pentru hidroliza substratului acumulat şi prevenirea acumulării ulterioare. După perfuzia intravenoasă, laronidaza este eliminată rapid din circulaţie şi preluată de celule în lizozomi, cel mai probabil prin intermediul receptorilor de manoz-6-fosfat.

Laronidaza purificată este o glicoproteină cu greutatea moleculară de aproximativ 83 kD. Laronidaza este alcătuită din 628 aminoacizi după clivajul N-terminal. Molecula conţine 6 locuri de modificare a oligozaharidelor legate de N.

Au fost efectuate trei studii clinice cu Aldurazyme, în scopul evaluării eficacităţii şi siguranţei acestuia. Un studiu clinic s-a axat în principal pe evaluarea efectului Aldurazyme asupra manifestărilor sistemice ale MPZ I precum rezistenţa slabă, boala pulmonară restrictivă, obstrucţia căilor aeriene superioare, limitarea mişcărilor articulare, hepatomegalia şi deficienţa vizuală. Un studiu a evaluat în principal siguranţa şi parametrii de farmacocinetică ai Aldurazyme la pacienţii cu vârste mai mici de 5 ani, dar el a inclus, de asemenea, şi unele măsurători ale eficacităţii. Al treilea studiu a fost efectuat pentru a evalua farmacodinamia şi siguranţa diferitelor regimuri de dozaj ale Aldurazyme. Până în prezent nu există date clinice care să demonstreze vreun avantaj asupra manifestărilor neurologice ale bolii.

Siguranţa şi eficacitatea Aldurazyme a fost evaluată în cadrul unui studiu randomizat, dublu orb, placebo controlat, de Fază 3, la 45 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 43 de ani. Deşi au fost recrutaţi pacienţi care prezentau toate formele de boală, majoritatea acestora aveau fenotip intermediar, un singur pacient prezentând fenotipul grav. La intrarea în studiu, pacienţii aveau o Capacitate Vitală Forţată (CVF) mai mică de 80% din valoarea anticipatăşi a trebuit să fie capabili să stea în picioare timp de 6 minute şi să meargă pe o distanţă de 5 metri. Pacienţilor li s-au administrat 100 U/kg Aldurazyme sau placebo în fiecare săptămână pe o perioadă de 26 de săptămâni. Rezultatele finale iniţiale privind eficacitatea au fost modificările procentului de CVF normală anticipatăşi distanţa absolută parcursă în cadrul testului plimbării de şase minute (6MWT). Ulterior, toţi pacienţii s-au înscris într-un studiu deschis de extensie în cadrul căruia au primit toţi 100 U/kg de Aldurazyme săptămânal pentru o perioadă suplimentară de 3,5 ani (182 de săptămâni).

După 26 de săptămâni de tratament, pacienţii trataţi cu Aldurazyme prezentau o funcţie respiratorie şi o capacitate de deplasare îmbunătăţite în comparaţie cu grupul placebo după cum se indică mai jos.

 

 

Faza 3, 26 săptămâni de tratament comparativ cu placebo

 

 

 

 

valoarea p

Interval de încredere (95%)

Procent anticipat

Medie

5,6

-

 

CVF (%)

Mediană

3,0

0,009

0,9-8,6

Testul plimbării de

Medie

38,1

-

 

şase minute (metri)

Mediană

38,5

0,066

-2,0 – 79,0

 

Studiul deschis de extensie a prezentat îmbunătăţirea şi/sau menţinerea acestor efecte până la 208 săptămâni în cazul grupului Aldurazyme/Aldurazyme şi 182 săptămâni în cazul grupului Placebo/Aldurazyme, după cum se arată în tabelul de mai jos.

 

 

Aldurazyme/Aldurazyme

Placebo/Aldurazyme

 

La 208 săptămâni

La 182 săptămâni

Schimbare medie de la pre-tratamentul iniţial

 

 

Procent anticipat FVC (%)1

- 1,2

- 3,3

Testul plimbării de 6 minute (metri)

+ 39,2

+ 19,4

Indicele de apnee şi hipopnee (IAH)

- 4,0

- 4,8

Gama de mişcare pentru flexionarea umărului (grade)

+ 13,1

+ 18,3

Indice de incapacitate CHAQ/HAQ2

-0,43

-0,26

 

1Reducerea procentului anticipat FVC nu este semnificativă din punct de vedere clinic în acest interval de timp, iar volumele pulmonare absolute au continuat să crească proporţional cu modificările în înălţime ale pacienţilor pediatrici în creştere.
2 Ambele grupuri au depăşit diferenţa minimă importantă din punct de vedere clinic (-0,24)

Din cei 26 de pacienţi cu volume anormale ale ficatului la pre-tratamentul iniţial, 22 (85%) au atins o mărime normală a ficatului până la sfârşitul studiului. A existat o reducere rapidă a excreţiei de GAG urinari (µg/mg creatinină) în primele 4 săptămâni, care s-a menţinut pe perioada rămasă din studiu. Nivelele de GAG urinari au scăzut cu 77% şi 66% în grupurile Placebo/Aldurazyme şi, respectiv, Aldurazyme/Aldurazyme; la sfârşitul studiului, o treime din pacienţi (15 din 45) au atins valori normale ale GAG urinari.

Pentru a viza heterogenitatea manifestării bolii în rândul pacienţilor, s-a utilizat un scor final compuscare a însumat schimbări semnificative din punct de vedere clinic în cazul a cinci variabile de eficacitate (Procent anticipat normal FVC, distanţa testului plimbării de 6 minute, gradele de libertate pentru flexia umărului, IAH şi acuitatea vizuală), iar reacţia globală a fost o îmbunătăţire în cazul a 26de pacienţi (58%), nici o modificare în cazul a 10 pacienţi (22%) şi o deteriorare în cazul a 9 pacienţi (20%).

A fost efectuat un studiu deschis, de Fază 2, cu durata de un an, pentru a evalua în principal siguranţa şi farmacocinetica Aldurazyme la 20 de pacienţi care aveau vârste mai mici de 5 ani în momentulînrolării în studiu (16 pacienţi cu fenotipul sever şi 4 cu fenotipul intermediar). Pacienţii au fost programaţi să primească perfuzii săptămânale de Aldurazyme 100 U/kg pe o durată totală de 52 desăptămâni. Unui număr de patru pacienţi i-a fost crescută doza la 200 U/kg în ultimele 26 de
săptămâni din cauza valorilor ridicate de GAG urinari în Săptămâna 22. Optsprezece pacienţi au încheiat studiul. Aldurazyme a fost bine tolerată în ambele doze. Nivelul mediu de GAG urinari a scăzut cu 50% în Săptămâna 13 şi s-a redus cu 61% la sfârşitul studiului. La finele studiului, toţi pacienţii au prezentat o reducere a dimensiunii ficatului şi 50% (9/18) au avut ficatul de dimensiune normală. Procentul de pacienţi cu hipertrofie uşoară de ventricul stâng a scăzut de la 53% (10/19) la 17% (3/18), iar media masei ventriculare stângi normalizate pentru suprafaţa corpului a scăzut cu 0,9 indice Z (n=17). Câţiva pacienţi au prezentat o creştere în înălţime (n=7) şi în greutate (n=3) pentru indicele Z de vârstă. Pacienţii mai tineri cu fenotipul sever (< 2,5 ani) şi toţi cei 4 pacienţi cu fenotipul intermediar au prezentat o rată normală de dezvoltare mentală, în timp ce pacienţii mai în vârstă cu fenotip sever au prezentat câştiguri cognitive limitate sau chiar deloc.

A fost efectuat un studiu de Fază 4 pentru a evalua efectele farmacodinamice asupra GAG urinari,volumului ficatului şi 6MWT ale diferitelor regimuri de dozaj ale Aldurazyme. În cadrul acestui studiu deschis de 26 de săptămâni, 33 de pacienţi cu boala MPZ I au primit 1 din 4 regimuri de dozaj ale Aldurazyme: 100 U/kg i.v. în fiecare săptămână (doza recomandată), 200 U/kg i.v. în fiecare săptămână, 200 U/kg i.v. la intervale de 2 săptămâni; sau 300 U/kg i.v. la intervale de 2 săptămâni.Dozele mai mari nu au demonstrat niciun beneficiu precis faţă de doza recomandată. Regimul de 200 U/kg i.v. la intervale de 2 săptămâni poate reprezenta o alternativă acceptabilă pentru pacienţii care au probleme în administrarea săptămânală a perfuziilor; în orice caz, nu există dovada faptului căeficacitatea clinică pe termen lung a acestor două regimuri de dozaj este echivalentă.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.
Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea intravenoasă de laronidază cu un timp de perfuzie de 240 de minute şi la o doză de 100 U/kg greutate corporală, au fost măsurate proprietăţile farmacocinetice în Săptămânile 1, 12 şi 26.

 

Parametru

Perfuzia 1 Medie ± deviaţia standard

Perfuzia 12 Medie ± deviaţia standard

Perfuzia 26 Medie ± deviaţia standard

Cmax (U/ml)

0,197 ± 0,052

0,210 ± 0,079

0,302 ± 0,089

ASC∞ (h•U/ml)

0,930 ± 0,214

0,913 ± 0,445

1,191 ± 0,451

CL (ml/min/kg)

1,96 ± 0,495

2,31 ± 1,13

1,68 ± 0,763

Vz (l/kg)

0,604 ± 0,172

0,307 ± 0,143

0,239 ± 0,128

Vss (l/kg)

0,440 ± 0,125

0,252 ± 0,079

0,217 ± 0,081

t1/2 (h)

3,61 ± 0,894

2,02 ± 1,26

1,94 ± 1,09

 

Cmax a prezentat o creştere în timp. Volumul de distribuţie a scăzut odată cu continuarea tratamentului, posibil datorită dezvoltării de anticorpi şi/sau datorită volumului hepatic micşorat. Profilul farmacocinetic la pacienţii cu vârste mai mici de 5 ani a fost similar cu cel constatat la pacienţii mai în vârstăşi la cei mai puţin afectaţi.

Laronidaza este o proteinăşi se presupune că este metabolizată prin hidroliza peptidelor. Prin urmare, nu este de aşteptat ca insuficienţa hepatică () să afecteze farmacocinetica laronidazei într-un mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a laronidazei este considerată o cale minoră de eliminare (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după o doză unică, toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Nu se anticipează potenţial de genotoxicitate şi de carcinogenitate.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat Polisorbat 80 Apă pentru injecţii

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate în secţiunea 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacoanele sigilate:
3 ani.

Soluţii diluate:
Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, depozitarea între două utilizări nu trebuie să depăşească 24 de ore la o temperatură de 2°C - 8°C, cu condiţia ca diluarea să fi fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

5 ml de concentrat pentru soluţie în flacon (sticlă de tip I) cu un dop (cauciuc siliconic clorobutilat) şi un sigiliu (din aluminiu) cu un capac de tip flip-off (din polipropilenă).

Dimensiunile pachetelor: 1, 10 şi 25 de flacoane.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fiecare flacon de Aldurazyme este destinat unei singure utilizări. Concentratul pentru soluţia perfuzabilă trebuie diluat cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) prin tehnica aseptică. Se recomandă ca soluţia de Aldurazyme diluat să fie administrată pacienţilor cu ajutorul unui set de perfuzie dotat cu un filtru de linie de 0,2 µm.

Pregătirea perfuziei cu Aldurazyme (Folosiţi tehnica aseptică)

Stabiliţi numărul de flacoane ce trebuie diluate în funcţie de greutatea fiecărui pacient. Scoateţi flacoanele necesare din frigider cu aproximativ 20 de minute în prealabil pentru a le lăsa să atingă temperatura camerei (sub 30˚C).

Înainte de diluare, verificaţi vizual fiecare flacon pentru a depista orice particule de materie şi modificările de culoare. Soluţia transparentă sau uşor opalescentăşi incoloră sau cu nuanţe de galben pal nu trebuie să conţină particule vizibile. Nu folosiţi flacoane care prezintă particule sau modificări de culoare.

Stabiliţi volumul total de perfuzie în funcţie de greutatea fiecărui pacient, fie 100 ml (dacă greutatea corporală este mai mică sau egală cu 20 kg), fie 250 ml (dacă greutatea corporală este mai mare de 20 kg) soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie.

Extrageţi din punga de perfuzie şi aruncaţi un volum de soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie egal cu volumul total de Aldurazyme care va fi adăugat.

Extrageţi volumul necesar din flacoanele de Aldurazyme şi combinaţi volumele extrase.

Adăugaţi volumele combinate de Aldurazyme la soluţia de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie.

Amestecaţi uşor soluţia pentru perfuzie.

Înainte de utilizare, verificaţi vizual soluţia pentru a depista particule de materie. Numai soluţiile transparente şi incolore, fără particule vizibile pot fi folosite.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Olanda.

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/253/001-003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 10/06/ 2003 Data ultimei reînnoiri: 10/06/ 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949, SUA Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

y CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va continua să înainteze în fiecare an RAPS, în cazul în care CHMP nu specifică altceva.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice:

1. În ceea ce priveşte Registrul MPZ I deja implementat: Acest Registru va continua să colecteze, pe termen lung, date privind eficacitatea şi siguranţa la pacienţii trataţi cu Aldurazyme, precum şi date privind evoluţia naturală a bolii la pacienţii netrataţi. Vor fi prezentate actualizări anuale cu ocazia reevaluărilor anuale.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE EXTERIOARĂ (1 FLACON, 10 FLACOANE, 25 DE FLACOANE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aldurazyme, 100 U/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. laronidază

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml conţine 100 U de laronidază Fiecare flacon de 5 ml conţine 500 U de laronidază

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: Clorură de sodiu, Fosfat de sodiu monobazic monohidrat, Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat, Polisorbat 80, Apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon de concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 10 flacoane de concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 25 de flacoane de concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Numai pentru o singură utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10 NL-1411 DD Naarden Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/253/001 1 FLACON, EU/1/03/253/002 10 FLACOANE EU/1/03/253/003 25 DE FLACOANE

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Aldurazyme, 100 U/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă laronidază Intravenoasă.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). Genzyme Europe B.V. – NL

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Aldurazyme, 100 U/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Laronidază

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă mai aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Aldurazyme şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Aldurazyme

Cumsă utilizaţi Aldurazyme

Reacţii adverse posibile 5 Cum se păstrează Aldurazyme

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ALDURAZYME ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Aldurazyme este utilizată pentru tratamentul cu MPZ I (Mucopolizaharidoza de tip I). Este administrat pentru tratarea manifestărilor non-neurologice ale bolii.

Pacienţii cu boala MPZ I au fie un nivel enzimatic scăzut, fie nu au deloc o enzimă numită α-Liduronidază, care descompune substanţe specifice (glicozaminoglicani) în corp. Prin urmare, aceste substanţe nu sunt descompuse şi utilizate de organism aşa cum ar trebui. Se acumulează în multe ţesuturi ale corpului, fapt care determină simptomele MPZ I.

Aldurazyme este o enzimă artificială numită laronidază. Această enzimă poate înlocui enzima naturală care lipseşte în cazul bolii MPZ I.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALDURAZYME

Nu utilizaţi Aldurazyme

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la oricare dintre ingredientele Aldurazyme sau dacă aţi manifestat o reacţie alergică severă la laronidază.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Aldurazyme

Dacă sunteţi tratat cu Aldurazyme puteţi manifesta reacţii determinate de perfuzie. O reacţie determinată de perfuzie reprezintă orice reacţie adversă care se produce în timpul perfuziei sau înainte de sfârşitul zilei de perfuzie (vezi 4 „Reacţii adverse posibile”). Unele dintre aceste reacţii pot fi grave. Când manifestaţi o asemenea reacţie, trebuie să-l contactaţi imediat pe medicul dumneavoastră.

În cazul în care aceste reacţii se produc, administrarea de Aldurazyme trebuie oprită imediat şi medicul dumneavoastră va iniţia tratamentul medical adecvat. Aceste reacţii pot fi foarte grave dacă aveţi antecedente de obstrucţii ale căilor respiratorii superioare asociate MPZ I. Este posibil să vi se administreze medicamentaţie suplimentară, precum antihistaminice şi paracetamolpentru a ajuta la prevenirea reacţiilor de tip alergic.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să vă informaţi medicul dacă folosiţi medicamente care conţin clorochină sau procaină din cauza riscului posibil de diminuare a acţiunii Aldurazymei.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Nu există date suficiente privind utilizarea de Aldurazyme la femeile gravide. Aldurazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu se ştie dacă Aldurazyme trece sau nu în laptele matern. Se recomandă încetarea alăptării pe durata tratamentului cu Aldurazyme. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Aldurazyme

Acest medicament conţine 1,29 mmol de sodiu per flacon. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ALDURAZYME

Instrucţiuni de utilizare – diluarea şi administrarea Concentratul pentru soluţie perfuzabilă trebuie diluat înainte de administrare şi este destinat utilizării intravenoase (vezi informaţiile pentru personalul medical). Administrarea de Aldurazyme trebuie efectuată într-un cadru clinic adecvat unde sunt permanent disponibile echipamente de resuscitare în caz de urgenţe medicale.

Dozare Regimul de administrare recomandat pentru Aldurazyme este de 100 U/kg o dată pe săptămână, în perfuzie intravenoasă. Rata de perfuzie iniţială de 2 U/kg/h poate fi crescută treptat din sfert în sfert de oră, dacă acest lucru este tolerat, până la maxim 43 U/kg/h. Volumul total administrat se recomandă a fi perfuzat în aproximativ 3-4 ore.

Dacă uitaţi să utilizaţi Aldurazyme

Dacă aţi omis o perfuzie cu Aldurazyme, vă rugăm contactaţi-vă medicul .

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Aldurazyme

Nu s-a semnalat până în prezent nici un caz de supradozaj cu Aldurazyme.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Aldurazyme poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.Reacţiile adverse au apărut în principal în timp ce pacienţilor li se administra medicamentul sau la scurt timp după aceea (reacţii determinate de perfuzie). În cazul în care prezentaţi orice astfel dereacţie, rugăm să comunicaţi acest lucru imediat medicului dumneavoastră. Numărul acestorreacţii a scăzut cu cât pacienţilor le-a fost administrat mai mult timp Aldurazyme. Majoritatea acestor reacţii au avut o intensitate uşoară sau moderată. În plus, unii pacienţi care au avut în antecedente o afecţiune severă a căilor respiratorii superioare şi a plămânilor în cadrul MPZ I, au prezentat reacţii severe, inclusiv bronchospasm, stop respirator şi edem facial.

Următoarele reacţii adverse au fost raportate:
Foarte frecvente (au apărut la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

·        cefalee

·        greaţă

·        dureri abdominale

·        erupţii cutanate

·        boli ale articulaţiilor, dureri de articulaţii, dureri de spate, dureri ale mâinilor sau picioarelor

·        înroşirea feţei

·        febră

·        frisoane

·        creşterea frecvenţei bătăilor inimii

·        creşterea tensiunii arteriale

·        scăderea saturaţiei de oxigen

·        reacţii la locul de perfuzare

Frecvente (au apărut la mai mult de 1 din 100 de pacienţi şi la mai puţin de 1 din 10 pacienţi)

·        creşterea temperaturii corpului

·        furnicături

·        ameţeli

·        tuse

·        probleme de respiraţie, posibil extreme

·        stare de vomă

·        diaree

·        edem al feţei sau al gâtului

·        urticarie

·        mâncărimi

·        căderea părului

·        transpiraţie rece, transpiraţie abundentă

·        dureri musculare

·        tensiune arterială scăzută

·        paloare

·        mâini sau picioare reci

·        senzaţie de cald, senzaţie de rece • oboseală

·        boală de tip gripal

·        reacţii alergice

·        nelinişte

Frecvenţă necunoscută

·        Coloraţie albăstruie a pielii (datorită nivelului redus de oxigen în sânge)

·        Respiraţie rapidă

·        Înroşirea pielii

Pierderea medicamentului în ţesutul înconjurător la locul injecţiei, ceea ce poate cauza umflare sau roşeaţă

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALDURAZYME

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Aldurazyme după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP.

Flacoanele sigilate:
A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Aldurazyme

Substanţa activă este laronidaza. Un ml de soluţie din flacon conţine 100 U laronidază. Fiecare flacon a 5 ml conţine 500 U laronidază. Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, fosfat de sodiu dibazic heptahidrat, Polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Aldurazyme şi conţinutul ambalajului

Aldurazyme este furnizat sub formă de concentrat pentru soluţie injectabilă. Este o soluţie transparentă sau uşor opalescentăşi incoloră sau cu nuanţe de galben pal.

Conţinutul ambalajului: 1, 10 şi 25 de flacoane pe cutie. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD, Naarden, Olanda.

Producător

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Marea Britanie.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien/ Magyarország Luxemburg / Luxembourg Genzyme Europe B.V. Képviselet, Genzyme Belgium N.V. Tel: +36 1 310 7440

Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

България Nederland

Търговскопредставителство на Genzyme Europe B.V., Genzyme CEE GmbH Tel: +31 35 6991200 Тел. +359 2 971 1001

Česká republika/Slovenská Österreich Republika/Slovenija Genzyme Austria GmbH, Genzyme Czech s.r.o., Tel: + 43 1 774 65 38

Tel: +420 227 133 665

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland Polska/Eesti/Latvija/Lietuva Ísland Genzyme Polska Sp. z o.o. Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), (Poola/Polija/Lenkija), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600 Tel: +48 22 24 60 900

Deutschland Portugal

Genzyme GmbH, Genzyme Portugal S.A., Tel: +49 610236740 Tel: +351 21 422 0100

Ελλάδα/Κύπρος România

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα) Genzyme CEE GmbH-Reprezentanţa pentru Τηλ: +30 210 99 49 270 România

Tel: +40 21 243 42 28

España United Kingdom/Ireland

Genzyme, S.A., Genzyme Therapeutics Ltd. (United Tel: +34 91 6591670 Kingdom)

Tel: +44 1865 405200 France Genzyme S.A.S., Tél: + 33 (0) 825 825 863

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale.”
Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri despre boli rare şi tratamente.

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Fiecare flacon de Aldurazyme este destinat unei singure utilizări. Concentratul pentru soluţia perfuzabilă trebuie diluat cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%) utilizând tehnica aseptică. Se recomandă ca soluţia de Aldurazyme diluat să fie administrată pacienţilor cu ajutorul unui set de perfuzie dotat cu un filtru de linie de 0,2 µm.

Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, depozitarea între două utilizări nu trebuie să depăşească 24 de ore la o temperatură de 2°C - 8°C, cu condiţia ca diluarea să fi fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.

Aldurazyme nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.

Pregătirea perfuziei cu Aldurazyme (Folosiţi tehnica aseptică)

Stabiliţi numărul de flacoane ce trebuie diluate în funcţie de greutatea fiecărui pacient. Scoateţi flacoanele necesare din frigider cu aproximativ 20 de minute în prealabil pentru a le lăsa să atingă temperatura camerei (sub 30˚C).

Înainte de diluare, verificaţi vizual fiecare flacon pentru a depista orice particule de materie şi modificările de culoare. Soluţia transparentă sau uşor opalescentăşi incoloră sau cu nuanţe de galben pal nu trebuie să conţină particule vizibile. Nu folosiţi flacoane care prezintă particule sau modificări de culoare.

Stabiliţi volumul total de perfuzie în funcţie de greutatea fiecărui pacient, fie 100 ml (dacă greutatea corporală este mai mică sau egală cu 20 kg), fie 250 ml (dacă greutatea corporală este mai mare de 20 kg) soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie.

Extrageţi din punga de perfuzie şi aruncaţi un volum de soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie egal cu volumul total de Aldurazyme care va fi adăugat.

Extrageţi volumul necesar din flacoanele de Aldurazyme şi combinaţi volumele extrase.

Adăugaţi volumele combinate de Aldurazyme la soluţia de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) pentru perfuzie.

Amestecaţi uşor soluţia pentru perfuzie.

Înainte de utilizare, verificaţi vizual soluţia pentru a depista particule de materie. Numai soluţiile transparente şi incolore fără particule vizibile pot fi folosite.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.