CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

MYFORTIC 360 mg
Denumire MYFORTIC 360 mg
Descriere Myfortic este indicat, în asociere cu ciclosporina şi corticosteroizii, în profilaxia rejetului acut de grefă la pacienţii adulţi ce primesc transplant renal alogenic.
Denumire comuna internationala MYCOPHENOLATUM
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescriptie S/P-RF - Medicamente eliberate in locatii speciale (spitale) si prescriptia se retine in farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate gastrorezistente
Concentratia 360mg
Ambalaj Cutie plianta x 10 blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film. gastrorez.
Valabilitate ambalaj 30 luni
Cod ATC L04AA06
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre MYFORTIC 360 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Ionelia (vizitator) : Pentru ce se utilizeaza Myforticul 360 g ???
>> Ionelia (vizitator) : Pentru ce se utilizeaza Myforticul 360 g ???
>> Dr. Petre : Myfortic este indicat, în asociere cu ciclosporina şi corticosteroizii, în profilaxia rejetului acut...
>> MYFORTIC 180 mg Comprimate filmate gastrorezistente, 180mg >> MYFORTIC 360 mg Comprimate filmate gastrorezistente, 360mg
Prospect si alte informatii despre MYFORTIC 360 mg, comprimate filmate gastrorezistente   Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5599/2005/01-02-03-04                                                       Anexa 2

Rezumatul caracteristicilor produsului

 

 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

MYFORTIC 180 mg

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat gastro-rezistent conţine 180 mg acid micofenolic (sub formă de micofenolat de sodiu).

Pentru excipienţi, vezi pct. 6.1.

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate gastro-rezistente

Comprimate filmate rotunde, cu muchiile teşite, de culoare verde lămâi şi imprimate (debosate) cu “C” pe o parte.

 

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Myfortic este indicat, în asociere cu ciclosporina şi corticosteroizii, în profilaxia rejetului acut de grefă la pacienţii adulţi ce primesc transplant renal alogenic.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Myfortic trebuie iniţiat şi menţinut de către specialişti calificaţi în mod corespunzător în transplanturi.

 

Doza recomandată este de 720 mg, administrată de două ori pe zi (doza zilnică 1440 mg). Această doză de Myfortic corespunde, din punct de vedere al conţinutului în acid micofenolic (AMF), cu 1 g micofenolat mofetil administrat de două ori pe zi (doza zilnică 2 g).

 

Pentru informaţii suplimentare privind corespondenţa dozelor terapeutice de micofenolat sodic şi micofenolat mofetil, vezi pct. 4.4. şi pct. 5.2.

 

Pentru pacienţii de novo, tratamentul cu Myfortic trebuie început în primele 72 de ore după transplant.

 

Myfortic poate fi administrat cu sau fără mâncare. Pacienţii pot selecta oricare variantă, dar trebuie să respecte obţiunea selectată (vezi 5.2.).

 

Pentru a menţine integritatea filmului enteric, comprimatele de Myfortic nu trebuie zdrobite.

 

Copii şi adolescenţi:

Nu sunt disponibile suficiente date pentru a susţine eficacitatea şi siguranţa produsului Myfortic la copii şi adolescenţi. Datele de farmacocinetică disponibile sunt  limitate, în cazul pacienţilor pediatrici cu transplant renal.

 

Vârstnici:

Doza recomandată la pacienţii în vârstă este de 720 mg, de două ori pe zi.

 

 

 

Pacienţii cu insuficienţă renală:

La pacienţii la care funcţia renală a grefei este întârziată post-operator, nu sunt necesare ajustări ale dozelor (vezi pct. 5.2.).

 

Pacienţii cu insuficienţă renală severă (rata de filtrare glomerulară < 25 ml·min-1·1,73 m-2) trebuie atent monitorizaţi şi doza zilnică de Myfortic nu trebuie să depăşească 1440 mg.

 

Pacienţii cu insuficienţă hepatică:

Nu este necesară ajustarea dozelor în cazul pacienţilor cu transplant renal şi insuficienţă hepatică severă.

 

Tratamentul în timpul perioadelor de rejet

Rejetul transplantului renal nu conduce la modificări farmacocinetice ale acidului micofenolic (AMF); nu este necesară modificarea dozelor sau întreruperea tratamentului cu Myfortic.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la micofenolat sodic, acid micofenolic sau micofenolat mofetil sau la oricare din excipienţi (vezi pct. 6.1.).

 

Pentru informaţii privind utilizarea în sarcină şi alăptare şi cerinţele contraceptive, vezi pct. 4.6.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale

Pacienţii ce primesc regimuri imunosupresive ce implică combinaţii de medicamente, inclusiv Myfortic, prezintă risc crescut de dezvoltare a limfoamelor sau a altor malignităţi, în special ale pielii (vezi pct. 4.8.). Riscul pare a fi asociat cu intensitatea şi durata imunosupresiei mai mult decât cu utilizarea unui agent specific. Ca sfat general, pentru a reduce riscul cancerului de piele, trebuie să fie limitată expunerea la lumina solară şi UV prin purtarea de haine protectoare şi utilizarea unui filtru de protecţie solară cu un factor de protecţie ridicat.

 

Pacienţii ce primesc tratament cu Myfortic trebuie instruiţi să raporteze imediat orice semn de infecţie, echimoze neaşteptate, sângerări sau orice altă manifestare a depresiei măduvei osoase. Supresia marcată a  sistemului imunitar creşte susceptibilitatea la infecţii incluzând infecţii oportuniste, infecţii fatale şi septicemie (vezi pct.4.8.).

 

Pacienţii ce primesc Myfortic trebuie monitorizaţi pentru a nu apărea neutropenia, ce poate fi asociată cu AMF, medicaţia simultană, infecţii virale sau anumite combinaţii ale acestor cauze. Pacienţilor cărora li se administrează AMF trebuie să li se efectueze o numărare a elementelor sanguine săptămânal în prima lună, bilunar în a doua şi a treia lună de tratament şi apoi lunar până la sfârşitul primului an de tratament. Dacă apare neutropenia (numărul absolut al neutrofilelor < 1,5 x 103/µl) poate fi necesară întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului cu Myfortic.

 

Pacienţii trebuie sfătuiţi că vaccinările pot fi mai puţin eficiente şi utilizarea vaccinurilor cu germeni vii atenuaţi trebuie evitată în timpul tratamentului cu AMF. Vaccinarea contra gripei poate fi utilă. Medicii trebuie să se supună îndrumărilor naţionale privind vaccinarea antigripală.

 

AMF trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni digestive active, grave, deoarece derivaţii AMF au fost asociaţi cu un risc crescut al incidenţei reacţiilor adverse la nivelul tractului  digestiv, incluzând cazuri izolate de ulceraţii, hemoragii şi perforări ale acestuia.

 

Se recomandă ca Myfortic să nu se administreze concomitent cu azatioprina, deoarece nu a fost evaluată administrarea concomitentă a acestor medicamente.

 

Micofenolatul sodic şi micofenolatul mofetil nu trebuie schimbate sau înlocuite la întâmplare deoarece profilele farmacocinetice sunt diferite.Myfortic a fost administrat în asociere cu corticosteroizi şi ciclosporină. Există o experienţă limitată privind utilizarea concomitentă cu terapii inductive precum globulina anti-limfocitară sau basiliximab. Nu au fost studiate eficacitatea şi siguranţa utilizării Myfortic cu alţi agenţi imunosupresivi (precum tacrolimus).

 

Myfortic conţine lactoză şi pacienţii cu probleme ereditare rare, precum intoleranţa la galactoză, deficitul de lactoză Lapp sau malabsorbţia glucozei-galactozei nu ar trebui să utilizeze acest medicament.

 

Administrarea concomitentă a Myfortic cu medicamentele care interferă circuitul enterohepatic, de exemplu colestiramina sau cărbunele activat, poate conduce la reducerea eficacităţii şi expunere sistemică la  AMF sub-terapeutică.

 

Myfortic este un inhibitor al IMPDH (inozin monofosfat dehidrogenaza). De aceea, trebuie evitată administrarea la pacienţii cu deficienţe ereditare rare ale hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferazei (HGPRT) precum sindroamele Lesch-Nyhan şi Kelley-Seegmill.

 

4.5 Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Au fost raportate următoarele interacţiuni între AMF şi alte produse medicamentoase.

 

Aciclovir şi ganciclovir: Nu a fost studiat potenţialul de mielosupresie la pacienţii ce primesc atât Myfortic cât şi aciclovir sau ganciclovir. Pot fi aşteptate nivele crescute de   acid micofenolic glucuronidat (AMFG) şi aciclovir/ganciclovir în cazul administrării concomitente de aciclovir/ganciclovir şi Myfortic, posibil datorită competiţiei pentru căile de secreţie tubulare. Este puţin probabil ca modificările în farmacocinetica AMFG să aibă relevanţă clinică la pacienţii cu funcţie renală normală. În cazul insuficienţei renale există posibilitatea creşterii concentraţiilor plasmatice ale AMFG şi aciclovir/ganciclovir; dozele recomandate de aciclovir/ganciclovir trebuie urmărite atent şi pacienţii atent monitorizaţi.

 

Antiacide ce conţin magneziu/aluminiu: ASC şi Cmax pentru AMF au scăzut cu aproximativ 37% şi respectiv 25%, în cazul administrării concomitent cu Myfortic a unei doze unice de antiacide ce conţin magneziu/aluminiu. Antiacidele ce conţin magneziu/aluminiu pot fi utilizaţe intermitent pentru tratamentul dispepsiei ocazionale. Totuşi, utilizarea zilnică, cronică, a antiacidelor ce conţin magneziu/aluminiu cu Myfortic nu este recomandată datorită posibilităţii de scădere a expunerii la acid micofenolic şi reducerea eficacităţii.

 

Contraceptive orale: Studiile privind interacţiunile dintre MFM (micofenolat mofetil) şi contraceptivele orale nu au indicat nici o interacţiune. Datorită profilului metabolic al AMF, nu este probabilă apariţia interacţiunilor între Myfortic şi contraceptivele orale.

 

Colesiramina şi medicamente ce leagă acizii biliari: Administrarea Myfortic concomitent cu medicamente sau alte terapii ce pot lega acizii biliari, de exemplu sechestranţi ai acizilor biliari sau cărbune activat, necesită atenţie deosebită, deoarece pot diminua expunerea la AMF şi astfel eficacitatea Myfortic.

Ciclosporina: Farmacocinetica ciclosporinei nu a fost modificată de dozele de Myfortic administrate  regulat,  la pacienţii stabili, cu transplant renal. Se cunoaşte că ciclosporina, în timpul co-administrării cu micofenolat mofetil, scade expunerea la AMF. În timpul co-administrării cu Myfortic, ciclosporina poate de asemenea să scadă concentraţia AMF (cu aproximativ 20%, extrapolând datele pentru microfenolat mofetil), dar nu se cunoaşte exact gradul de scădere deoarece această interacţiune nu a fost studiată. Totuşi, conform studiilor de eficacitate efectuate în combinaţie cu ciclosporina, această interacţiune nu modifică modul de administrare recomandat pentru Myfortic. În cazul întreruperii temporare  sau definitive a  tratamentului cu ciclosporină, dozele de Myfortic trebuie re-evaluate în funcţie de tratamentul imunosupresiv.

 

Vaccinuri cu germeni vii atenuaţi: vaccinurile cu germeni vii nu trebuie administrate pacienţilor cu răspuns imun deficitar. Răspunsul anticorpilor la alte vaccinuri poate fi scăzut.

 

4.6 Sarcina şi alăptarea

Se recomandă ca iniţierea terapiei cu Myfortic să nu fie făcută înainte de obţinerea unui test de sarcină negativ. Trebuie utilizate metode de contracepţie eficace înainte de începerea terapiei cu Myfortic, în timpul tratamentului şi şase săptămâni de la suspendarea tratamentului. Pacientele trebuie sfătuite să consulte medicul în momentul apariţiei unei sarcini.

 

Utilizarea  Myfortic nu este recomandată în timpul sarcinii şi trebuie efectuată cu prudenţă în cazul în care nu este disponibil un tratament alternativ. Myfortic trebuie utilizat de către femeile însărcinate numai dacă beneficiul potenţial depăşeşte potenţialul risc fetal. Studiile efectuate la animale au evidenţiat un potenţial teratogen (SNC), în timp ce pentru femeile însărcinate nu există date clinice suficiente (vezi pct. 5.3.).

Alăptarea

AMF se excretă în laptele şobolanilor femele. Nu se cunoaşte dacă acest medicament se excretă în laptele uman. Myfortic este contraindicat femeilor care alăptează, datorită probabilităţii apariţiei reacţiilor adverse grave ale AMF, la nou născuţii alăptaţi.

 

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Mecanismul de acţiune, profilul farmacodinamic şi reacţiile adverse raportate indică faptul că apariţia acestor efecte este puţin probabilă.

 

4.8 Reacţii adverse

Următoarele reacţii adverse au fost observate pe durata  studiilor clinice:

 

Malignităţi:

Pacienţii ce primesc tratament imunosupresiv ce implică combinaţii de medicamente, inclusiv AMF, prezintă risc crescut pentru dezvoltarea limfoamelor şi a altor malignităţi, în special ale pielii (vezi pct. 4.4.). 0,3% din pacienţii cărora li s-a administrat Myfortic, timp de până la un an, au dezvoltat maladii limfoproliferative sau limfoame. Au apărut carcinoame non-melanomice cutanate la 0,8% din pacienţii cărora li s-a administrat Myfortic timp de până la un an; nu au apărut alte tipuri de malignităţi.

 

Infecţii oportuniste:

Toţi pacienţii cu transplant prezintă risc crescut pentru infecţiile oportuniste; riscul creşte direct proporţional cu încărcătura imunosupresivă totală (vezi pct. 4.4.). Cele mai frecvente infecţii oportuniste din studiile clinice controlate cu durata de un an, la pacienţii de novo, cu transplant renal, ce primesc Myfortic împreună cu alte imunosupresoare au fost infecţiile cu citomegalovirus (CMV), candidoze şi herpes simplex. Infecţiile cu CMV (dovedite serologic, prezenţa viremiei sau a bolii manifeste) au fost raportate la 21,6% dintre pacienţii cu transplant renal de novo şi la 1,9% din pacienţii aflaţi în tratamentul de întreţinere.

 

Vârstnici

Persoanele în vârstă pot prezenta în general un risc crescut al reacţiilor adverse datorită imunodepresiei.

 

 

Alte reacţii adverse

Tabelul următor cuprinde reacţiile adverse posibil sau probabil asociate cu Myfortic, raportate în două studii multi-centru de fază trei, randomizate, dublu orb: 1 pentru pacienţii cu transplant de rinichi  de novo şi 1 pentru pacienţii cu transplant de rinichi aflaţi în tratamentul de întreţinere, cărora le-a fost administrată o doză de Myfortic de 1440 mg/zi împreună cu ciclosporină microemulsie şi corticosteroizi, timp de 12 luni. A fost compilat conform claselor standard MedDRA.

Reacţiile adverse sunt prezentate conform următoarelor categorii:

Foarte frecvent                            > 10% (> 1/10)

Frecvent                         > 1% şi < 10% (> 1/100 şi < 1/10)

Mai puţin frecvent                       > 0,1% şi < 1% (> 1/1 000 şi < 1/100)

Rar                                             > 0,01% şi < 0,1% (> 1/10 000 şi < 1/1 000)

Foarte rar                                   < 0,01% (< 1/10 000)

 

Sistem

Incidenţă

Racţie adversă

Infecţii şi infestări

Frecvent

Infecţii virale, bacteriene şi fungice

 

Mai puţin frecvent

Infectarea plăgii, septicemie*, osteomielită*

Tulburări ale sângelui şi sistemului limfatic

Foarte frecvent

Leucopenie

 

Frecvent

Anemie, trombocitopenie

 

Mai puţin frecvent

limfatocel*, limfopenie*, neutropenie*, limfoadenopatie*

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvent

Cefalee

 

Mai puţin frecvent

Tremor, insomnie*

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvent

Tuse

 

Mai puţin frecvent

Congestie pulmonară*, respiraţie de tip astmatic*

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvent

Diaree

 

Frecvent

Distensie abdominală, durere abdominală, sensibilitate abdominală, constipaţie, dispepsie, flatulenţă, gastrită, scaune moi, greaţă, vomă

 

Mai puţin frecvent

pancreatită, eructaţie*, halitoză*, ileus*, esofagită*, ulcer peptic*, subileus*, decolorarea limbii*, hemoragie gastro-intestinală*, uscăciunea gurii*, relfux gastro-esofagian*, hiperplazie gingivală*, peritonită*

Tulburări generale şi legate de locul de administrare

Frecvent

Oboseală, pirexie

 

Mai puţin frecvent

Sindrom pseudogripal, edem al membrelor inferioare*, durere*, stare de slăbiciune*

Tulburări ale metabolismului şi de nutriţie

 

Mai puţin frecvent

Anorexie, hiperlipidemie, diabet zaharat non insulino- dependent*, hipercolesterolemie*, hipofosfatemie*

Tulburări ale pielii şi

 ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvent

Alopecie, contuzii*

Tulburări hepato-biliare

Frecvent

Rezultate anormale la testele funcţiei hepatice

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvent

Tahicardie, edem pulmonar*, extrasistole ventriculare*

Tulburări oculare

Mai puţin frecvent

Conjunctivită*, înceţoşarea vederii*

Tulburări musculoscheletale, ale ţesuturilor de legătură şi oaselor

Mai puţin frecvent

Artrită*

Tumori benigne şi maligne

Mai puţin frecvent

papilom cutanat, carcinom celular bazal*, sarcomul Kaposi*, maladii limfoproliferative*, carcinom celular solzos*

Tulburări renale şi urinare

Frecvent

creatinină serică crescută

 

Mai puţin frecvent

Necroză renală tubulară*, strictura uretrală*

Tulburări ale sistemului reproductiv şi sâni

Mai puţin frecvent

Impotenţă*

* reacţie raportată numai la un singur pacient (din 362).

 

Notă: Pacienţii cu transplant renal au fost trataţi cu 1440 mg Myfortic zilnic timp de un an. S-a observat un profil similar în cadrul populaţiilor cu transplant de novo şi a celor cu tratament de întreţinere, deşi incidenţa reacţiilor adverse a tins să fie mai scăzută la pacienţii cu tratament de întreţinere.

 

Adiţional, sunt atribuite derivaţilor acidului micofenolic (inclusiv MFM) ca efecte de grupă, următoarele reacţii adverse:

Gastrointestinale: colite, gastrite cauzate de CMV, perforaţii intestinale, ulcere gastrice, ulcere duodenale.

Tulburări asociate imunosupresiei: infecţii grave, uneori ameninţătoare de viaţă, ce includ meningite, endocardite infecţioase, tuberculoză şi infecţii cu micobacterii atipice.

Hematologice: Neutropenie, pancitopenie.

 

4.9. Supradozaj

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj cu Myfortic la oameni.

Deşi dializa poate fi utilizată pentru a elimina metabolitul inactiv AMFG, nu se aşteaptă îndepărtarea unei cantităţi semnificative din punct de vedere clinic a componentului activ AMF. Aceasta se datorează în mare parte legării foarte mari de proteinele plasmatice a AMF (97%). Interferând circuitul enterohepatic al AMF, sechestranţii acizilor biliari, precum colestiramina, pot reduce expunerea sistemică la AMF.

 

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: imunosupresoare.

Cod ATC: L04 AA06.

AMF este un inhibitor puternic, selectiv, necompetitiv şi reversibil al inozin monofostat dehidrogenazei, şi astfei inhibă căile de sinteză de novo ale guanozin nucleotidelor, fără integrare în ADN. AMF prezintă efecte citostatice mai mari asupra limfocitelor decât asupra altor celule, deoarece proliferarea limfocitelor T şi B este critic dependentă de sinteza de novo a purinelor, în timp ce alte tipuri de celule pot utiliza căi de rezervă.

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia: După administrate orală, micofenolatul de sodiu este absorbit în mod considerabil. Timpul de atingere a concentraţiei maxime (Tmax) pentru AMF este de aproximativ 1,5-2 ore, în concordanţă cu designul filmului enteric. Aproximativ 10% din profilele farmacocinetice de dimineaţă au prezentat o întârziere a Tmax, uneori până la câteva ore, fără un impact probabil asupra expunerii la AMF pe 24 ore/zi. La pacienţii cu transplant renal stabil, cu imunosupresie prin administrare de ciclosporină, absorbţia gastro-intestinală a AMF a fost de 93% şi biodisponibilitatea absolută de 72%.

Farmacocinetica pentru Myfortic este dependentă de doză şi liniară în intervalul de doze studiat de la 180 la 2160 mg.

 

Comparativ cu starea de post, administrarea unei singure doze de Myfortic de 720 mg împreună cu o masă bogată în grăsimi (55 g grăsime, 1000 calorii) nu a avut nici un efect asupra expunerii sistemice la AMF (ASC), care reprezintă parametrul farmacocinetic cel mai relevant asociat eficacităţii. Totuşi s-a înregistrat o scădere de 33% a concentraţiei maxime a AMF (Cmax). În plus, Tlag şi Tmax au avut o întârziere medie de 3-5 ore,  unii pacienţi prezentând Tmax > 15 ore. Efectul alimentelor asupra Myfortic poate conduce la o absorbţie suprapusă de la intervalul unei doze la următorul. Totuşi, acest efect nu a fost semnificativ din punct de vedere clinic.

 

Distribuţia: Volumul de distribuţie în faza de echilibru a AMF este de 50 litrii. Atât acidul micofeniloc cât şi acidul micofenolic glucuronidat (AMFG) se leagă puternic de proteine, 97% şi respectiv 82%. Concentraţia AMF liber poate creşte în cazul scăderii situsurilor proteice de legare (uremie, insuficienţă hepatică, hipoalbuminemie, utilizarea concomitentă a medicamentelor cu legare crescută de proteine). Acest lucru poate expune pacienţii la un risc crescut al reacţiilor adverse asociate AMF.

 

Eliminarea: Timpul de înjumătăţire al AMF este de aproximativ 12 ore şi clearance-ul este 8,6 L/oră.

 

Metabolizare: AMF este metabolizat în principal de către glucuronil transferază cu formarea glucuronidului fenolic al AMF, acidul micofenolic glucuronidat (AMFG). AMFG este metabolitul principal al AMF şi nu prezintă activitate biologică. În cazul pacienţilor cu transplant renal stabil cu imunosupresie prin administrare de ciclosporină, aproximativ 28% din doza orală de Myfortic este transformată în AMFG prin metabolizare pre-sistemică. Timpul de înjumătăţire pentru AMFG este mai mare decât al AMF, aproximativ 16 ore şi clearance-ul este 0,45 L/oră.

 

Eliminare: Deşi sunt prezente în urină cantităţi neglijabile de AMF (< 1,0%), cea mai mare parte a AMF este eliminată prin urină sub formă de AMFG. AMFG secretat de bilă poate fi deconjugat de flora intestinală. AMF rezultat din deconjugare poate fi apoi reabsorbit. La aproximativ 6-8 ore după administrarea de Myfortic  poate fi determinat un al doilea pic al AMF, datorat reabsorbţiei AMF deconjugat.

 

Farmacocinetica în cazul pacienţilor cu transplant renal cu imunosupresie prin administrare de ciclosporină: În următorul tabel sunt prezentate mediile parametrilor farmacocinetici ai AMF după administrarea de Myfortic. În perioada precoce post transplant, media ASC şi Cmax pentru AMF a fost aproximativ jumătate din cea determinată la şase luni după transplant.

 

 

Media (DS) parametrilor farmacocinetici pentru AMF după administrarea orală de Myfortic în cazul pacienţilor cu transplant renal cu imunosupresie prin administrare de ciclosporină

 

Adult doze multiple, cronic 720 mg BID

(Studiu ERLB 301)

n=48

Doza

Tmax* (ore)

Cmax (µg/mL)

ASC 0-12

(µg x oră/mL)

14 zile post-transplant

720 mg

2

13,9 (8,6)

29,1 (10,4)

 

 

3 luni post-transplant

720 mg

2

24,6 (13,2)

50,7 (17,3)

 

 

6 luni post-transplant

720 mg

2

23,0 (10,1)

55,7 (14,6)

 

 

Adult doze multiple, cronic 720 mg BID

18 luni post-transplant

(Studiu ERLB 302)

n=18

Doza

Tmax* (ore)

Cmax (mg/mL)

ASC 0-12

 

(µg x oră/mL)

720 mg

1,5

18,9 (7,9)

57,4 (15,0)

Copii 450 mg/m2 doză unică

(Studiu ERL 0106)

n=16

Doza

Tmax* (ore)

Cmax (µg/mL)

ASC 0-12

(µg x oră/mL)

450 mg/m2

2,5

31,9 (18,2)

74,5 (28,3)

 

* valoare mediană

 

Insuficienţă renală: farmacocinetica AMF apare nemodificată în intervalul funcţie renală normală – absentă. În contrast, expunerea la AMFG creşte cu scăderea funcţiei renale; expunerea AMFG fiind de aproximativ 8 ori mai mare în momentul instalării anuriei. Clearance-ul penru AMF şi AMFG au rămas nemodificate prin hemodializă. AMF liber poate de asemenea creşte semnificativ la instalarea insuficienţei renale. Aceasta se poate datora scăderii legării de proteinele plasmatice a AMF în prezenţa concentraţiilor plasmatice crescute de uree.

 

Insuficienţa hepatică: La voluntarii cu ciroză alcoolică, procesele de glucuronidare hepatică a AMF au rămas relativ neafectate de afectarea parenchimului hepatic. Efectele afectării hepatice asupra acestui proces depind probabil de o anumită tulburare. Totuşi, afectarea hepatică cu deteriorări predominant biliare, precum ciroză biliară primitiva, pot avea un rezultat diferit.

 

Copii şi adolescenţi: Sunt disponibile date restrânse privind administrarea de Myfortic la copii şi adolescenţi. În tabelul anterior sunt prezentate mediile (DS) parametrilor farmacocinetici pentru copii (cu vârsta cuprinsă între 5-16 ani) cu transplant renal stabil cu imunosupresie prin administrare de ciclosporină. Media ASC pentru AMF la o doză de 450 mg/m2 a fost similară cu cea determinată la adulţii ce au primit 720 mg Myfortic. Valoarea medie a clearance-ului aparent a AMF a fost de aproximativ 6,7 L/oră/m2.

 

Sex: Nu există diferenţe farmacocinetice, semnificative clinic, legate de sex pentru Myfortic.

 

Vârstnici: Nu a fost studiată în mod deosebit farmacocinetica pentru vârstnici. Expunerile AMF par să nu varieze semnificativ clinic în funcţie de vârstă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Sistemele hematopoetice şi limfatice au fost primele  afectate în studiile de toxicitate

cronica cu micofenolat sodic la şobolan şi şoarece. Aceste efecte au apărut la concentraţii sistemice de expunere echivalente sau mai mici decât expunerea clinică la doza recomandată de Myfortic de 1,44 g/zi pentru pacienţii cu transplant renal. La câine, s-au observat tulburări gastro-intestinale la concentraţii sistemice de expunere echivalente sau mai mici decât expunerea în cazul dozei recomandate. Profilul non-clinic al toxicităţii micofenolatului sodic pare să fie în concordanţă cu efectele adverse observate în studiile clinice, ce asigură date de siguranţă cu semnificaţie mai mare pentru populaţia de pacienţi (vezi pct. 4.8.).

 

Trei determinări ale genotoxicităţii (determinarea in vitro a limfomului la şoarece, test micronuclear pe celulele de hamster chinezesc V79 şi test micronuclear in vivo pe măduva osoasă de şoarece) au demonstrat o posibilitate a acidului micofenolic de a cauza aberaţii cromozomiale. Aceste efecte pot fi asociate modului de acţiune farmacodinamic, şi anume inhibarea sintezei de nucleotide la celulele susceptibile. Alte teste de detectare a mutaţiilor genetice in vitro nu au demonstrat activitate genotoxică.

 

Micofenolatul sodic nu a fost tumorigen la şobolan şi şoarece. Cea mai mare doză testată în studiile de carcinogenitate la animal,  au decurs la nivele de expunere sistemică (ASC sau Cmax) de aproximativ 0,6 – 5 ori faţă de cele observate pentru doza recomandată de 1,44 g/zi la pacienţii cu transplant renal.

 

Micofenolatul sodic nu a avut efect asupra fertilităţii la şoarecii masculi sau femele până la dozele la care s-a observat toxicitatea generală şi embriotoxicitatea.

 

Într-un studiu cu micofenolat sodic realizat pentru determinarea teratogenităţii la şobolan, s-au observat la doze de 1 mg/kg malformaţii ale descendenţilor precum anoftalmia, exencefalie şi hernia ombilicală. Expunerea sistemică la această doză reprezintă 0,05 din expunerea clinică la doza de 1,44 g/zi de Myfortic (vezi partea 4.6.).

 

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză anhidră,

Crospovidonă,

Povidonă K 30,

Amidon de porumb,

Dioxid de siliciu coloidal anhidru,

Stearat de magneziu.

 

Film

hipromeloză ftalat,

dioxid de titan (E171),

oxid galben de fer (E172),

indigo carmin (E132).

 

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

 

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 300C.

A se păstra în ambalajul original pentru protecţie împotriva umidităţii şi luminii..

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie pliantă cu 5 blistere  PA-Al-PVC/Al a 10 comprimate filmate gastrorezistente

Cutie pliantă cu 10 blistere  PA-Al-PVC/Al a 10 comprimate filmate gastrorezistente

Cutie pliantă cu 12 blistere  PA-Al-PVC/Al a 10 comprimate filmate gastrorezistente

Cutie pliantă cu 25 blistere  PA-Al-PVC/Al a 10 comprimate filmate gastrorezistente                  

 

6.6 Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării si manipularea sa

Comprimatele filmate gastrorezistente  de Myfortic nu trebuie sfărâmate pentru a menţine integritatea filmului enteric, deoarece s-a demonstrat efectul teratogenic al acidului micofenolic la şobolan şi şoarece.

 

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.

         Lichtstrasse 35,

         4056 Basel, Elveţia

 

8. NUMĂRUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

5599/2005/01-02-03-04

 

9. DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI

Autorizare-  August 2005

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie, 2005

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.