CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

TARCEVA 25 mg
Denumire TARCEVA 25 mg
Descriere Cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici (CPCNM): Tarceva este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici, avansat local sau metastazat, după eşecul terapeutic al cel puţin unui regim de chimioterapie anterior.
Denumire comuna internationala ERLOTINIBUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 25mg
Ambalaj Cutie x 30 compr. film. (blist. Al/PVC)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC L01XE03
Firma - Tara producatoare ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata ROCHE REGISTRATION LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre TARCEVA 25 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> TARCEVA 100 mg Comprimate filmate, 100mg >> TARCEVA 150 mg Comprimate filmate, 150mg
Prospect si alte informatii despre TARCEVA 25 mg, comprimate filmate       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tarceva 25 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un comprimat filmat conţine erlotinib 25 mg (sub formă de clorhidrat de erlotinib).
Excipienţi: Fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 27,43 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.
Comprimate filmate de culoare albă până la gălbuie, rotunde, biconvexe, inscripţionate pe o parte cu ,,Tarceva 25” şi logo-ul firmei cu cerneală galben-maronie.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC):Tarceva este indicat ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici local avansat sau metastazat (NSCLC) cu mutaţii activatoare ale EGFR.

De asemenea, Tarceva este indicat ca monoterapie pentru tratamentul de întreţinere la pacienţii cu NSCLC local avansat sau metastazat, cu boală stabilă după 4 cicluri de tratament chimioterapic standard de primă linie cu săruri de platină.

De asemenea, Tarceva este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu NSCLC local avansat sau metastazat, după eşecul terapeutic al cel puţin unui regim de chimioterapie anterior.

Când se prescrie Tarceva, trebuie avuţi în vedere factorii asociaţi cu prelungirea perioadei de supravieţuire.

Nu s-a demonstrat creşterea perioadei de supravieţuire sau alte efecte relevante clinic la pacienţii cu tumori EGFR (receptorul factorului de creştere epidermal) -IHC negative (vezi pct. 5.1).

Cancer pancreatic:
Tarceva în asociere cu gemcitabină este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer pancreatic metastatic.

Când se prescrie Tarceva trebuie luaţi în considerare factorii asociaţi cu prelungirea supravieţuirii
(vezi pct. 4.2 şi 5.1).
Nu s-a putut demonstra nici un avantaj în ceea ce priveşte supravieţuirea pentru pacienţii cu boalăavansată local.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Tarceva trebuie să fie supravegheat de către un medic cu experienţă în efectuarea tratamentelor antineoplazice.

Cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici:
Testarea statusului mutaţiei EGFR trebuie efectuată înainte de iniţierea terapiei cu Tarceva la pacienţii cu NSCLC avansat sau metastazat, la care nu s-a administrat anterior chimioterapie.

Doza zilnică recomandată de Tarceva este de 150 mg administrată cu cel puţin o oră înainte sau douăore după ingestia de alimente.

Cancer pancreatic:
Doza zilnică recomandată de Tarceva este de 100 mg administrată cu cel puţin o oră înainte sau douăore după ingestia de alimente, în asociere cu gemcitabină (vezi rezumatul caracteristicilor produsului pentru gemcitabină pentru indicaţia de cancer pancreatic). Trebuie reevaluată continuarea tratamentului cu Tarceva, la pacienţii care nu prezintă erupţii cutanate
tranzitorii în primele 4-8 săptămâni de tratament (vezi pct. 5.1).

Când este necesară ajustarea dozei, aceasta trebuie scăzută cu câte 50 mg (vezi pct. 4.4). Tarceva este disponibil în concentraţii de 25 mg, 100 mg şi 150 mg. Utilizarea concomitentă a substanţelor care reprezintă substraturi sau modulatori ai activităţii CYP3A4 poate face necesară ajustarea dozei (vezi pct. 4.5).

Insuficienţă hepatică: Erlotinibul se elimină prin metabolizare hepaticăşi excreţie biliară. Deşi expunerea la erlotinib a fost similară la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-9) comparativ cu pacienţii cu funcţie hepatică normală, se recomandă prudenţă când se administreazăTarceva la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Dacă apar reacţii adverse severe, trebuie luate în considerare reducerea dozei sau întreruperea tratamentului cu Tarceva. Nu s-au studiat siguranţa şi
eficacitatea administrării erlotinibului la pacienţii cu disfuncţie hepatică severă (AST/ TGO şi ALT/TGP > 5 x LSVN).
Nu este recomandată utilizarea Tarceva la pacienţii cu disfuncţie hepaticăseveră (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală: Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea administrării erlotinibului la pacienţii cu insuficienţă renală (concentraţie plasmatică a creatininei > 1,5 ori limita superioară normală). Conform datelor de farmacocinetică, nu par să fie necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (vezi pct. 5.2). Nu se recomandă utilizarea Tarceva la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

Utilizare la copii: Nu s-au studiat siguranţa şi eficacitatea administrării erlotinibului la pacienţii cu vârstă sub 18 ani. Nu se recomandă utilizarea Tarceva la copii.

Fumători: S-a demonstrat că fumatul ţigărilor reduce expunerea la erlotinib cu 50-60%. Doza maximă tolerată la pacienţii fumători cu CPCNM a fost de 300 mg. Eficacitatea şi siguranţa pe termen lung a unei doze mai mari decât doza iniţială recomandată nu a fost stabilită la pacienţii care continuă să fumeze (vezi pct. 4.5 şi 5.2). Prin urmare, pacienţii fumători trebuie sfătuiţi să întrerupă fumatul, deoarece concentraţia plasmatică a erlotinibului este redusă la fumători comparativ cu pacienţii nefumători.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la erlotinib sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Evaluarea statusului mutaţiei EGFR:

Atunci când se evaluează statusul mutaţiei EGFR la un pacient este important să se utilizeze o metodologie validatăşi robustă pentru a evita obţinerea unor rezultate fals negative sau fals pozitive.

Inductorii puternici ai CYP3A4 pot reduce eficacitatea erlotinibului în timp ce inhibitorii puternici ai CYP3A4 pot determina creşterea toxicităţii. Tratamentul concomitent cu aceste tipuri de medicamente trebuie evitat (vezi pct. 4.5).

Fumătorii trebuie sfătuiţi să renunţe la fumat, deoarece, concentraţiile plasmatice de erlotinib la subiecţii fumători sunt reduse comparativ cu cei nefumători. Gradul de reducere pare a fi semnificativ din punct de vedere clinic (vezi pct. 4.5).

Mai puţin frecvent, s-au raportat cazuri asemănătoare bolii pulmonare interstiţiale (BPI), inclusiv decese, la pacienţii la care s-a administrat Tarceva pentru tratamentul cancerului pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici (CPCNM), cancer pancreatic sau alte tumori solide avansate local. În studiul pivot BR.21 efectuat la pacienţi cu CPCNM, incidenţa BPI (0,8%) a fost aceeaşi atât la grupul pacienţilor trataţi cu Tarceva cât şi la grupul pacienţilor la care s-a administrat placebo. Într-un studiu efectuat la pacienţii cu cancer pancreatic, în asociere cu gemcitabină, incidenţa evenimentelor asemănătoare BPI a fost de 2,5% în grupul cu Tarceva în asociere cu gemcitabină comparativ cu 0,4% în grupul placebo în asociere cu gemcitabină. Incidenţa totală la pacienţii trataţi cu Tarceva din toate studiile (incluzând studii necontrolate şi studii cu chimioterapie concomitentă) este de aproximativ 0,6% faţă de 0,2% la pacienţii la care s-a administrat placebo. Diagnosticele raportate la pacienţii suspectaţi de a avea evenimente asemănătoare BPI au inclus pneumonită, pneumonită postradioterapie, pneumonită de hipersensibilizare, pneumonie interstiţială, boală pulmonară interstiţială, bronşiolită obstructivă, fibroză pulmonară, sindrom de detresă respiratorie acută (SDRA), alveolite şi infiltrare pulmonară. Simptomele apar la câteva zile sau luni după iniţierea terapiei cu Tarceva. Factorii alteranţi sau favorizanţi precum curele de chimioterapie concomitente sau anterioare, curele de radioterapie anterioare, boala pulmonară parenchimatoasă preexistentă, boala pulmonară metastatică sau infecţiile pulmonare au fost frecvenţi.

La pacienţii la care apar acut simptome pulmonare inexplicabile noi şi/sau progresive cum sunt dispneea, tusea şi febra, tratamentul cu Tarceva trebuie întrerupt până se face evaluarea diagnostică. Pacienţii trataţi concomitent cu erlotinib şi gemcitabină trebuie monitorizaţi cu atenţie din cauza posibilităţii dezvoltării toxicităţii asemănătoare BPI. Dacă este diagnosticată BPI, administrarea de Tarceva trebuie întreruptăşi, dacă este necesar, se iniţiază tratament adecvat (vezi pct. 4.8).

La aproximativ 50 % dintre pacienţii trataţi cu Tarceva a apărut diaree (incluzând cazuri foarte rare cu evoluţie spre deces) şi diareea moderată sau severă trebuie tratată, de exemplu cu loperamidă. În unele cazuri poate fi necesară reducerea dozei. În studiile clinice dozele au fost reduse cu câte 50 mg. Nu s-au studiat reducerile dozelor cu câte 25 mg. În cazul în care apar diaree severăşi persistentă, greaţă, anorexie sau vărsături asociate cu deshidratare, tratamentul cu Tarceva trebuie întrerupt şi trebuie luate măsurile adecvate pentru tratamentul deshidratării (vezi pct. 4.8). S-au raportat rar hipokaliemie şi insuficienţă renală (inclusiv deces). În unele cazuri, acestea au apărut secundar deshidratării severe, datorită diareei, vărsăturilor şi/sau anorexiei, iar în alte cazuri au fost determinate de chimioterapia asociată. În cazuri mai severe sau persistente de diaree sau cazuri care duc la deshidratare, în special la grupurile de pacienţi cu factori de risc agravanţi (medicaţie concomitentă, simptome sau boli sau alte condiţii predispozante inclusiv vârstă înaintată), terapia cu Tarceva trebuie întreruptăşi trebuie luate măsurile adecvate pentru rehidratarea intensă, intravenoasă a pacienţilor. În plus, funcţia renalăşi electroliţii plasmatici inclusiv potasiu, trebuie monitorizate la pacienţii cu risc de deshidratare.

Cazuri rare de insuficienţă hepatică (inclusiv deces) au fost raportate în timpul tratamentului cu Tarceva. Factorii de risc includ boală hepatică pre-existentă sau administrare concomitentă de medicamente hepatotoxice. Prin urmare, la aceşti pacienţi trebuie luată în considerare evaluarea periodică a funcţiei hepatice. Administrarea de Tarceva trebuie întreruptă dacă modificările funcţiei hepatice sunt severe (vezi pct. 4.8). Nu este recomandată utilizarea Tarceva la pacienţii cu disfuncţie hepatică severă.

Pacienţii trataţi cu Tarceva prezintă un risc crescut de apariţie a perforaţiei gastro-intestinale, care a fost observată mai puţin frecvent (incluzând unele cazuri cu evoluţie spre deces). Riscul este crescut la pacienţii trataţi concomitent cu medicamente anti-angiogenice, corticosteroizi, medicamente AINS, şi/sau chimioterapie pe bază de taxani, sau la cei care prezintă antecendente de ulcer gastro-duodenal sau diverticulită. Tratamentul trebuie întrerupt definitiv la pacienţii care prezintă perforaţie gastrointestinală (vezi pct.4.8).

Au fost raportate afecţiuni cutanate exfoliative, buloase şi pustuloase, inclusiv cazuri foarte rare, sugestive de sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică, care în anumite cazuri au fost letale (vezi pct. 4.8). Tratamentul cu Tarceva trebuie întrerupt temporar sau definitiv dacă pacienţii prezintă manifestări cutanate exfoliative, buloase şi pustuloase severe.

Pacientii care prezintă semne şi simptome sugestive de keratită, cum sunt următoarele afecţiuni acute sau în curs de agravare: inflamaţia ochilor, lăcrimare, sensibilitate la lumină, vedere înceţoşată, durere ocularăşi/sau înroşirea ochilor trebuie să se adreseze urgent unui specialist oftalmolog. Dacă diagnosticul de keratită ulcerativă este confirmat, tratamentul cu Tarceva trebuie întrerupt temporar sau definitiv. Dacă keratita este diagnosticată, beneficiile şi riscurile continuării tratamentului trebuie să fie atent luate în considerare. Tarceva trebuie administrat cu precautie la pacienţii care prezintă antecendente de keratită, keratită ulcerativă sau xeroftalmie severă. Utilizarea lentilelor de contact este, de asemenea un factor de risc pentru keratităşi ulceraţie. Au fost raportate cazuri foarte rare de perforaţie corneană în timpul tratamentului cu Tarceva (vezi pct. 4.8).

Erlotinibul se caracterizează printr-o scădere a solubilităţii la pH peste 5. Medicamentele care modifică pH-ul la nivelul tractului gastro-intestinal (GI) superior, cum sunt inhibitorii pompei de protoni, antagoniştii H2 şi antiacidele, pot afecta solubilitatea erlotinib-ului şi consecutiv, biodisponibilitatea acestuia. Când Tarceva este administrată concomitent cu astfel de medicamente, este puţin probabil să se compenseze reducerea expunerii prin creşterea dozei. Asocierea erlotinib-ului cu inhibitorii pompei de protoni trebuie evitată. Nu se cunoaşte efectul administrării concomitente a erlotinib-ului cu antagoniştii H2 şi antiacide; cu toate acestea, reducerea biodisponibilităţii este de aşteptat. Ca urmare, administrarea concomitentă a acestor asocieri trebuie evitată (vezi pct. 4.5). Dacă utilizarea antiacidelor este considerată necesară în timpul tratamentului cu Tarceva, acestea trebuie administrate cu cel puţin 4 ore înainte sau 2 ore după administrarea dozei zilnice de Tarceva.

Comprimatele filmate conţin lactozăşi nu trebuie administrate pacienţilor cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau malabsorbţie la glucoză-galactoză.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

S-au efectuat studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Erlotinibul este un inhibitor puternic al CYP1A1 şi un inhibitor moderat al CYP3A4 şi CYP2C8, precum şi un inhibitor puternic in vitro al glucuronidării realizate de către UGT1A1.
Importanţa fiziologică a inhibiţiei puternice a CYP1A1 nu este cunoscută din cauza expresiei reduse a CYP1A1 în ţesuturile umane.

Când erlotinib a fost administrat concomitent cu ciprofloxacina, un inhibitor moderat al CYP1A2, expunerea la erlotinib [ASC] a crescut semnificativ, cu 39%, în timp ce nici o modificare semnificativă statistic a Cmax nu a fost observată. Similar, expunerea la metabolitul activ a crescut ASC cu aproximativ 60%, respectiv Cmax cu 48%. Relevanţa clinică a acestei creşteri nu a fost stabilită. Se recomandă precauţie la asocierea erlotinib-ului cu ciprofloxacină sau cu inhibitori potenţi ai CYP1A2 (de exemplu fluvoxamină). Dacă se observă reacţii adverse asociate administrării de erlotinib, doza de erlotinib poate fi redusă.

Tratamentul anterior sau administrarea concomitentă de Tarceva nu modifică clearance-ul substraturilor tipice pentru CYP3A4, midazolam şi eritromicină, dar se pare că scade biodisponibilitatea pentru midazolamul administrat oral, cu până la 24%. Într-un alt studiu clinic s-a demonstrat că erlotinibul nu afectează farmacocinetica paclitaxelului, substrat al CYP3A4/2C8,
administrat concomitent. Interacţiuni semnificative cu clearance-ul altor substraturi pentru CYP3A4 sunt puţin probabile.

Inhibiţia glucuronidării poate determina interacţiuni cu medicamente care sunt substraturi ale UGT1A1 şi care se elimină exclusiv pe această cale. Pacienţii cu nivele scăzute ale expresiei UGT1A1 sau tulburări genetice ale glucuronidării (de exemplu boală Gilbert) pot prezenta concentraţii plasmatice crescute ale bilirubinei şi trebuie trataţi cu precauţie.

La om, erlotinibul se metabolizează în ficat la nivelul citocromilor hepatici, în principal CYP3A4 şi, în mai mică măsură, CYP1A2. Metabolizarea extrahepatică la nivelul CYP3A4 în intestin, CYP1A1 în plămâni şi CYP1B1 în ţesutul tumoral poate contribui, de asemenea, la eliminarea erlotinibului prin metabolizare. Pot să apară interacţiuni potenţiale cu substanţe active care sunt metabolizate de către aceste enzime sau care sunt inhibitori sau inductori ale acestora.

Inhibitorii puternici ai activităţii CYP3A4 reduc metabolizarea erlotinibului şi cresc concentraţiile plasmatice ale acestuia. Într-un studiu clinic, utilizarea concomitentă a erlotinibului cu ketoconazol (200 mg administrate de 2 ori pe zi pe cale orală, timp de 5 zile), un inhibitor puternic al CYP3A4, a determinat o creştere a expunerii la erlotinib (86% din ASC şi 69% din Cmax. De aceea, asocierea erlotinibului cu un inhibitor puternic al CYP3A4, de exemplu: antifungice azolice (ketoconazol, itraconazol, voriconazol), inhibitori ai proteazelor, eritromicină sau claritromicină, trebuie făcută cu precauţie. Dacă este necesar, doza de erlotinib trebuie redusă, în special dacă se observă toxicitate.

Inductorii puternici ai activităţii CYP3A4 intensifică metabolizarea erlotinibului şi reduc semnificativ concentraţiile plasmatice ale acestuia. Într-un studiu clinic, utilizarea concomitentă a erlotinibului şi rifampicinei (600 mg administrate o dată pe zi pe cale orală, timp de 7 zile), un puternic inductor al CYP3A4, a determinat o reducere cu 69% a valorii medii a ASC a erlotinibului. Administrarea concomitentă a unei singure doze de 450 mg de Tarceva cu rifampicină a determinat o expunere medie la erlotinib (ASC) de 57,5% faţă de cea obţinută după administrarea unei singure doze de 150 mg Tarceva în absenţa tratamentului cu rifampicină. Prin urmare, administrarea concomitentă de Tarceva cu inductori CYP3A4 trebuie evitată. Pentru pacienţii care necesită tratament concomitent cu Tarceva şi inductori puternici ai CYP3A4, cum este rifampicina, trebuie luată în considerare o creştere a dozei de până la 300 mg, cu monitorizarea atentă a siguranţei administrării (inclusiv a funcţiilor hepatice şi renale şi electroliţilor plasmatici), şi dacă este bine tolerată mai mult de 2 săptămâni, poate fi luată în considerare o creştere suplimentară a dozei de până la 450 mg, cu monitorizarea atentă a siguranţei administrării. Expunerea redusă poate să aparăşi în cazul utilizării altor inductori, de exemplu fenitoină, carbamazepină, barbiturice sau sunătoare (Hypericum perforatum). Asocierea acestor substanţe active cu erlotinib trebuie făcută cu precauţie. Trebuie avute în vedere alte tratamente lipsite de activitate inductoare puternică a CYP3A4, atunci când este posibil.

La pacienţii trataţi cu Tarceva s-au raportat interacţiuni cu anticoagulante de tip derivaţi de cumarină incluzând warfarină care au determinat creşterea International Normalized Ratio (INR) şi episoade de sângerare, care în unele cazuri au avut evoluţie letală. Pacienţii trataţi cu anticoagulante de tip derivaţi de cumarină trebuie monitorizaţi periodic pentru a observa orice modificări ale timpului de protrombină sau ale INR.

Administrarea concomitentă de Tarceva cu o statină poate creşte posibilitatea de apariţie a miopatiei indusă de statine, incluzând rabdomioliză, care a fost observată rar.

Rezultatele studiilor de interacţiune farmacocinetică, au evidenţiat reduceri de 2,8-, 1,5- şi 9 ori pentru ASCinf , Cmax şi respectiv, concentraţia plasmatică la 24 ore, după administrarea Tarceva la fumători comparativ cu nefumători (vezi pct.5.2). Ca urmare, pacienţii care încă fumează trebuie încurajaţi să renunţe la fumat cât mai curând posibil, înainte de iniţierea tratamentului cu Tarceva, deoarece, în caz contrar, concentraţiile plasmatice sunt reduse. Efectul clinic al expunerii reduse nu a fost evaluat oficial, dar se pare că este semnificativ din punct de vedere clinic.

Erlotinibul este un substrat al glicoproteinei P, transportor al substanţelor active. Administrarea concomitentă de inhibitori ai Pgp, de exemplu ciclosporinăşi verapamil, pot determina afectarea distribuţiei şi/sau a eliminării erlotinibului. Consecinţele acestei interacţiuni, de exemplu toxicitatea de la nivelul SNC, nu au fost stabilite. În astfel de situaţii, trebuie luate măsuri de precauţie.

Erlotinibul se caracterizează printr-o scădere a solubilităţii la pH peste 5. Medicamentele care modifică pH-ul la nivelul tractului gastro-intestinal (GI) superior, pot afecta solubilitatea erlotinib-ului şi consecutiv, biodisponibilitatea acestuia. Administrarea concomitentă de erlotinib şi omeprazol, un inhibitor al pompei de protoni (IPP), a scăzut expunerea la erlotinib [ASC] şi concentraţia maximă (Cmax) cu 46%, respectiv 61%. Tmax sau timpul de înjumătăţire plasmatică nu s-au modificat. Administrarea concomitentă de Tarceva cu 300 mg ranitidină, un blocant al receptorilor H2, a scăzut expunerea la erlotinib [ASC] şi concentraţia plasmatică maximă [Cmax] cu 33% şi respectiv 54%. Când Tarceva este administrată concomitent cu astfel de medicamente, este puţin probabil să se compenseze reducerea expunerii prin creşterea dozei. Cu toate acestea, atunci când Tarceva a fost administrat într-o manieră eşalonată, cu 2 ore înainte sau 10 ore după administrarea de ranitidină 150 mg de două ori pe zi, expunerea la erlotinib [ASC] şi concentraţia plasmatică maximă [Cmax] au scăzut doar cu 15% şi respectiv 17%. Efectul antiacidelor asupra absorbţiei erlotinib nu a fost studiat dar absorbţia poate fi afectată, determinând concentraţii plasmatice mai scăzute. În concluzie, asocierea erlotinib-ului cu inhibitori ai pompei de protoni trebuie evitată. Dacă utilizarea antiacidelor este considerată necesară în timpul tratamentului cu Tarceva, acestea trebuie administrate cu cel puţin 4 ore înainte sau 2 ore după administrarea dozei zilnice de Tarceva. Dacă utilizarea ranitidinei este considerată necesară, aceasta trebuie administrată într-o manieră eşalonată, de exemplu Tarceva trebuie luată cu cel puţin 2 ore înainte sau 10 ore după doza de ranitidină.

Într-un studiu de fază Ib, nu s-au observat efecte semnificative ale gemcitabinei asupra farmacocineticii erlotinibului şi nici efecte semnificative ale erlotinibului asupra farmacocineticii gemcitabinei.

Erlotinib creşte concentraţiile plasmatice ale sărurilor de platină. Într-un studiu clinic, administrarea concomitentă de erlotinib, carboplatinăşi paclitaxel a dus la creşterea cu 10,6% a ASC0-48 totale pentru sarea de platină. Deşi această diferenţă este semnificativ statistică, nu este considerată relevantă clinic. În practica clinică, pot fi alţi factori asociaţi care să determină o expunere crescută la carboplatină, cum este insuficienţa renală. Carboplatina sau paclitaxelul nu determină efecte semnificative asupra farmacocineticii erlotinibului.

Capecitabina poate creşte concentraţiile plasmatice ale erlotinibului. În cazul administrării erlotinibului în asociere cu capecitabina, există o creştere semnificativă a ASC pentru erlotinib şi o creştere la limita superioară a valorilor normale a Cmax comparativ cu valorile observate în alt studiu, în care erlotinibul este administrat în monoterapie. Erlotinibul nu determină efecte semnificative asupra farmacocineticii capecitabinei.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind administrarea erlotinib la gravide. Studiile efectuate la animale nu au evidenţiat efecte teratogene sau parturiţie anormală. Cu toate acestea, nu pot fi excluse efectele adverse asupra sarcinii ţinând cont de faptul că studiile efectuate la şobolan şi iepure au demonstrat creşterea mortalităţii embrionare/fetale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Femeile de vârstă fertilă trebuie sfătuite să nu devină gravide în timpul utilizării Tarceva. Trebuie utilizate măsuri contraceptive adecvate în timpul tratamentului şi încă 2 săptămâni după terminarea acestuia. La gravide, tratamentul trebuie continuat doar dacă beneficiul potenţial matern depăşeşte riscul fetal.

Alăptarea

La om, nu se cunoaşte dacă erlotinibul se excretă în lapte. Datorită posibilului efect dăunător la sugar, mamele trebuie sfătuite să nu alăpteze în timpul tratamentului cu Tarceva.

Fertilitatea

Studiile efectuate la animale nu au evidenţiat afectarea fertilităţii. Cu toate acestea, nu pot fi excluse efectele adverse asupra fertilităţii ţinând cont de faptul că studiile efectuate la animale au demostrat efecte asupra parametrilor reproductivi (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; totuşi, erlotinibul nu s-a asociat cu afectarea capacităţii mentale.

4.8 Reacţii adverse

Cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici (Tarceva administrat în monoterapie):

În cadrul unui studiu clinic randomizat, dublu-orb (BR.21; Tarceva administrat ca terapie de linia a doua), cele mai frecvente reacţii adverse medicamentoase raportate au fost erupţiile cutanate (75%) şi diareea (54%). Majoritatea au prezentat severitate de gradul 1/2 şi s-au remis fără intervenţie. Erupţii cutanate şi diaree cu severitate de gradul 3/4 au apărut la 9%, respectiv 6% dintre pacienţii trataţi cu Tarceva şi au determinat excluderea din studiu a 1% din pacienţi. La 6% şi, respectiv, 1% din pacienţi a fost necesară reducerea dozei din cauza apariţiei erupţiilor cutanate şi diareei. În studiul BR.21 timpul mediu de apariţie a erupţiilor cutanate a fost de 8 zile, iar timpul mediu de apariţie a diareei a fost de 12 zile.

În general, erupţiile cutanate se manifestă ca forme uşoare sau moderate de erupţii cutanate eritematoase sau papulo-pustuloase, care pot să apară sau să se agraveze la nivelul zonelor expuse la soare. Pacienţilor care se expun la soare li se recomandă folosirea unor haine de protecţie şi/sau a cremelor cu factor de protecţie solară (de exemplu creme pe bază de filtre minerale).

Reacţiile adverse care au apărut mai frecvent (≥ 3%) la pacienţii trataţi cu Tarceva comparativ cu cei din grupul la care s-a administrat placebo în cadrul studiului pivot BR.21 şi la cel puţin 10% din pacienţii din grupuli tratat cu Tarceva sunt clasificate în Tabelul 1 conform Gradelor de Severitate ale Criteriilor Standard de Toxicitate ale Institutului Naţional al Cancerului (NCI-CTC).

Următorii termeni sunt utilizaţi pentru clasificarea reacţiilor adverse în funcţie de frecvenţa de apariţie: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi < 1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi foarte rare (<1/10000), incluzând cazuri izolate.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: RA foarte frecvente observate în studiul BR.21

 

 

 

Erlotinib

 

 

Placebo

 

 

 

N = 485

 

 

N = 242

 

Gradul NCI-CTC

Orice grad

3

4

Orice grad

3

4

Termenul preferat MedDRA

%

%

%

%

%

%

Totalul pacienţilor cu orice EA

99

40

22

96

36

22

Infecţii şi infestări Infecţii*

24

4

0

15

2

0

Tulburări metabolice şi de nutriţie Anorexie

52

8

1

38

5

< 1

Tulburări oculare

 

 

 

 

 

 

Keratoconjunctivită sicca

12

0

0

3

0

0

Conjunctivită

12

< 1

0

2

< 1

0

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Tuse

41 33

17 4

11 0

35 29

15 2

11 0

Tulburări gastrointestinale Diaree**

54

6

< 1

18

< 1

0

 

 

 

Erlotinib

 

 

Placebo

 

 

 

N = 485

 

 

N = 242

 

Gradul NCI-CTC

Orice grad

3

4

Orice grad

3

4

Termenul preferat MedDRA

%

%

%

%

%

%

Greaţă

33

3

0

24

2

0

Vărsături

23

2

< 1

19

2

0

Stomatită

17

< 1

0

3

0

0

Dureri abdominală

11

2

< 1

7

1

< 1

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

 

 

 

 

 

 

subcutanat

 

 

 

 

 

 

Erupţii cutanate***

75

8

< 1

17

0

0

Prurit

13

< 1

0

5

0

0

Piele uscată

12

0

0

4

0

0

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Fatigabilitate

52

14

4

45

16

4

 

* Infecţiile severe, cu sau fără neutropenie, au inclus pneumonie, sepsis, şi celulită.
**Poate determina deshidratare, hipokaliemie şi insuficienţă renală.
*** Erupţii cutanate tranzitorii inclusiv dermatită acneiformă.

În cadrul unui alt studiu clinic de fază III, randomizat, dublu-orb, controlat placebo BO18192 (SATURN), Tarceva a fost administrat ca tratament de întreţinere după tratamentul chimioterapic de primă linie. Studiul SATURN a fost efectuat la 889 pacienţi cu CPCNM avansat recurent sau metastazat după administrarea tratamentului chimioterapic de primă linie standard cu săruri de platină, nu au fost identificate semnale noi privind siguranţa.

Cele mai frecvente RA observate la pacienţii trataţi cu Tarceva în cadrul studiului clinic BO18192 au fost erupţiile cutanate tranzitorii şi diareea (de oricare grad 49% şi, respectiv, 20%), majoritatea având gradul 1/2 de severitate şi care s-au remis fără intervenţie. Erupţii cutanate tranzitorii de grad 3 şi diaree au apărut la 6% şi, respectiv, 2% dintre pacienţi. Nu au fost observate erupţii cutanate de gradul 4 sau diaree. Erupţiile cutanate tranzitorii şi diareea au determinat întreruperea tratamentului cu Tarceva la 1% şi, respectiv, <1% dintre pacienţi. Modificări ale dozei (întreruperi ale administrării sau scăderi ale dozei) ca urmare a erupţiilor cutanate tranzitorii şi diareei au fost necesare la 8,3% şi, respectiv, 3% dintre pacienţi.

În cadrul unui studiu clinic deschis, randomizat, de fază III, ML 20650, realizat la 154 pacienţi, a fost evaluată siguranţa Tarceva pentru tratamentul de primă linie la pacienţii cu NSCLC cu mutaţii activatoare ale EGFR la 75 pacienţi; nu au fost observate noi dovezi de siguranţă la acest grup de pacienti.

Cele mai frecvente RA observate la pacienţii trataţi cu Tarceva în cadrul studiului clinic ML 20650 au fost erupţiile cutanate tranzitorii şi diareea (de oricare grad 80% şi, respectiv, 57%), majoritatea cazurilor au avut gradul 1/2 de severitate şi care s-au remis fără tratament. Erupţii cutanate tranzitorii de grad 3 şi diaree au apărut la 9% şi, respectiv, 4% dintre pacienţi. Nu au fost observate erupţii cutanate de gradul 4 sau diaree. Erupţiile cutanate tranzitorii şi diareea au determinat întreruperea tratamentului cu Tarceva la 1% dintre pacienţi. Modificări ale dozei (întreruperi ale administrării sau scăderi ale dozei) ca urmare a erupţiilor cutanate tranzitorii şi diareei au fost necesare la 11%, respectiv 7% dintre pacienţi.

Cancer pancreatic (Tarceva administrat în asociere cu gemcitabină):

Cele mai frecvente reacţii adverse în studiul pivot PA.3 la pacienţii cu cancer pancreatic la care s-a administrat Tarceva 100 mg în asociere cu gemcitabină au fost fatigabilitate, erupţii cutanate tranzitorii şi diaree. În braţul Tarceva în asociere cu gemcitabină, atât erupţiile cutanate tranzitorii de gradul 3/4 cât şi diareea, s-au raportat la 5% dintre pacienţi. Timpul median pentru instalarea erupţiilor cutanate tranzitorii şi a diareei a fost de 10 zile şi respectiv, 15 zile. La pacienţii cărora li s-a administrat Tarceva în asociere cu gemcitabină, atât erupţiile cutanate tranzitorii cât şi diareea au apărut la reducerea dozelor la 2% dintre pacienţi şi la terminarea studiului la până la 1% dintre pacienţi.

Reacţiile adverse care au apărut mai frecvent (≥3%) în grupul de pacienţi trataţi cu Tarceva 100 mg în asociere cu gemcitabină comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo în asociere cu gemcitabină în studiul PA.3, şi la cel puţin 10% dintre pacienţii din grupul la care s-a administrat Tarceva 100 mg în asociere cu gemcitabină, sunt prezentate sumar în Tabelul 2 în funcţie de grad, după Criteriile Comune de Toxicitate-Institutul Naţional de Cancer (NCI-CTC).

Următorii termeni sunt utilizaţi pentru clasificarea reacţiilor adverse în funcţie de frecvenţa de apariţie: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi < 1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi foarte rare (<1/10000), incluzând cazuri izolate.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 2: RA foarte frecvente în studiul PA.3 (cohortă 100 mg)

 

 

 

Erlotinib

 

 

Placebo

 

 

 

N = 259

 

 

N = 256

 

Gradul NCI-CTC

Orice Grad

3

4

Orice Grad

3

4

Termenul standard MedDRA

%

%

%

%

%

%

Număr total de pacienţi cu orice EA

99

48

22

97

48

16

Infecţii şi infestări Infecţii*

31

3

<1

24

6

<1

Tulburări metabolice şi de nutriţie Scădere în greutate

39

2

0

29

<1

0

Tulburări psihice Depresie

19

2

0

14

<1

0

Tulburări ale sistemului nervos

 

 

 

 

 

 

Neuropatie

13

1

<1

10

<1

0

Cefalee

15

<1

0

10

0

0

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Tuse

16

0

0

11

0

0

Tulburări gastrointestinale

 

 

 

 

 

 

Diaree**

48

5

<1

36

2

0

Stomatită

22

<1

0

12

0

0

Dispepsie

17

<1

0

13

<1

0

Flatulenţă

13

0

0

9

<1

0

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

 

 

 

 

 

 

subcutanat

 

 

 

 

 

 

Erupţii cutanate tranzitorii***

69

5

0

30

1

0

Alopecie

14

0

0

11

0

0

 

 

 

Erlotinib

 

 

Placebo

 

 

 

N = 259

 

 

N = 256

 

Gradul NCI-CTC

Orice Grad

3

4

Orice Grad

3

4

Termenul standard MedDRA

%

%

%

%

%

%

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Fatigabilitate Febră Rigiditate

73 36 12

14 3 0

2 0 0

70 30 9

13 4 0

2 0 0

 

*Infecţiile severe, cu sau fără neutropenie, au inclus pneumonie, sepsis şi celulită. **Poate determina deshidratare, hipokaliemie şi insuficienţă renală. *** Erupţii cutanate inclusiv dermatită acneiformă.

Alte observaţii:

Evaluarea siguranţei administrării de Tarceva s-a făcut pe baza datelor obţinute de la mai mult de 1200 de pacienţi trataţi cu cel puţin o doză de 150 mg Tarceva în monoterapie şi de la mai mult de 300 de pacienţi cărora li s-a administrat Tarceva 100 sau 150 mg în asociere cu gemcitabină.

Următoarele reacţii adverse s-au observat la pacienţii cărora li s-a administrat Tarceva în monoterapie şi la pacienţii cărora li s-a administrat Tarceva concomitent cu chimioterapie. Reacţiile adverse foarte frecvente raportate în studiile BR 21 şi PA 3 sunt prezentate în Tabelele 1 şi 2, alte reacţii adverse incluzând reacţiile adverse raportate în alte studii sunt prezentate în Tabelul 3:

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 3: Prezentarea RA în funcţie de grupa de frecvenţă:

 

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente (≥ 1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi< 1/100)

Rare (≥1/10000 şi<1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări oculare

 

-Keratită -Conjunctivită1

- Modificări ale genelor2

 

-Perforaţii corneene -Ulceraţii corneene

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

-Epistaxis

-Boală pulmonară interstiţială (BPI) gravă3

 

 

Tulburări gastrointestinale

- Diaree7

-Sângerări gastrointestinale4, 7

-Perforaţii gastro-intestinale7

 

 

Tulburări hepato-biliare

-Modificări ale testelor funcţionale hepatice5

 

 

-Insuficienţă hepatică6

 

 

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente (≥ 1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi< 1/100)

Rare (≥1/10000 şi<1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

- Alopecie - Xeroză cutanată1 - Paronichie - Fisuri cutanate

- Hirsutism - Modificări ale sprâncenelor - Unghii casante şi căderea unghiilor - Reacţii cutanate uşoare cum este hiperpigmentarea

 

- Sindrom Steven Johnson/Necroliză epidermică toxică

 

1 În studiul clinic PA.3. 2 Incluzând creşterea spre interior a genelor, creşterea excesivăşi îngroşarea genelor 3 zând decese, la pacienţii la care s-a administrat Tarceva pentru tratamentul CPCNM sau alte tumori solide avansate (vezi pct. 4.4). 4 În studiile clinice, unele cazuri au apărut în relaţie cu administrarea concomitentă de warfarină, iar unele cu administrarea concomitentă de AINS (vezi pct. 4.5). 5 Incluzând creşterea valorilor concentraţiilor plasmatice ale alanin aminotrasferazei [ALT], ale aspartat aminotransferazei [AST] şi ale bilirubinemiei. Acestea au fost foarte frecvente în studiul clinic PA.3 şi frecvente în studiul clinic BR.21. Cazurile au fost, în principal, de severitate uşoară Până la moderată, tranzitorii sau asociate existenţei metastazelor hepatice. 6 Incluzând decese. Factorii de risc au inclus afecţiuni hepatice preexistentă sau administrarea concomitentă de medicamente hepatotoxice (vezi pct. 4.4). 7 Incluzând decese (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Au fost tolerate doze unice de Tarceva, administrate pe cale orală, de până la 1000 mg erlotinib la subiecţi sănătoşi şi de până la 1600 mg la pacienţii cu cancer. Dozele repetate de 200 mg administrate de 2 ori pe zi la subiecţii sănătoşi au fost puţin tolerate după doar câteva zile de administrare. Pe baza datelor obţinute în urma acestor studii, reacţiile adverse severe precum diareea, erupţiile cutanate şi posibila intensificare a activităţii aminotransferazelor hepatice pot să apară în cazul depăşirii dozei recomandate. În cazul suspectării unui supradozaj, administrarea Tarceva trebuie întreruptăşi trebuie iniţiat tratament simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antineoplazice, inhibitori de protein-kinază, cod ATC: L01XE03

Erlotinibul este un inhibitor de tirozin kinază a receptorului factorului de creştere epidermal/a receptorului de tip 1 al factorului de creştere epidermal uman (EGFR cunoscut şi sub denumirea de HER1). Erlotinibul inhibă puternic fosforilarea intracelulară a EGFR. EGFR se exprimă pe suprafaţa celulară a celulelor normale şi neoplazice. În modelele experimentale non-clinice, inhibarea fosfotirozinei EGFR determină stazăşi/sau moarte celulară.

Mutaţiile EGFR pot conduce la activarea căilor de semnalizare antiapoptotice şi proliferative. Eficacitatea puternică a erlotinibului în blocarea semnalelor mediate de EGFR în aceste mutaţii pozitive ale tumorilor EGFR este atribuită legării strânse a erlotinibului de situsul de legare a ATPului în domeniul kinazei mutante a EGFR. Datorită blocării căii de semnalizare intracelulară, proliferarea celulelor este oprităşi moartea celulelor este indusă prin calea intrinsecă apoptotică. Regresia tumorală se observă la şoareci prin creşterea expresiei acestor mutaţii activatoare ale EGFR.

-Tratamentul de primă linie al cancerului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) la pacienţii cu mutaţii activatoare ale EGFR (Tarceva administrat în monoterapie):

Eficacitatea Tarceva în tratamentul de primă linie la pacienţii cu NSCLC cu mutaţii activatoare ale EGFR, a fost demonstrată într-un studiu clinic deschis, randomizat, de fază III (ML 20650, EURTAC). Acest studiu a fost efectuat la pacienţi caucazieni cu NSCLC local avansat sau metastazat (stagiul IIIB şi IV) care nu au primit anterior chimioterapie sau altă terapie sistemică antitumorală pentru boala lor aflată în stadiu avansat şi care prezintă mutaţii ale tirozinkinazei în domeniul EGFR (stergerea exonului 19 sau mutaţia exonului 21). Pacienţii au fost randomizaţi în raport de 1:1 în grupul de tratament cu 150 mg Tarceva zilnic şi în grupul care a primit până la 4 cicluri de chimioterapie dublă pe bază de săruri de platină.

Obiectivul principal al studiului, SFP evaluată de investigator, a fost determinat ca o analiză intermediară planificată anterior (n=153, RR= 0,42, 95% IÎ, 0,27 până la 0,64; p<0,0001 pentru grupul Tarceva (n=77) raportat la grupul cu chimioterapie (n=76)). A fost observată o reducere cu 58% a riscului de progresie a bolii sau moarte. În grupurile Tarceva versus chimioterapie, SFP mediană a fost de 9,4 versus 5,2 luni şi rata răspunsului terapeutic obiectiv a fost de 54,5% versus 10,5%, p<0,0001. Rezultatele referitoare la SFP au fost confirmate de o analiză independentă a datelor, SFP mediană a fost de 10,4 luni în grupul Tarceva comparativ cu 5,4 luni în grupul cu chimioterapie (RR= 0,47, 95%IÎ, 0,27 până la 0,78; p=0,003). Numărul de pacienţi incluşi în evaluarea SFP efectuată de investigatori a fost de 129, numărul de pacienţi evaluati de CIV (Comitetul Independent de Evaluare) a fost de

107. Concordanţa incidenţei globale constatată între evaluarea investigatorului si cea a CIV a fost 70%. Datele referitoare la supravieţuirea globală au fost incomplete la momentul analizei interimare (RR= 0,80, 95% IÎ, 0,47 până la 1,37, p=0,4170).

Într-o analiză exploratorie ulterioară (n=173), a fost observat un beneficiu semnificativ în SFP (RR=0,37, 95% IÎ, 0,27 până la 0,54; p<0,0001; SFP mediană a fost de 9,7 si 5,2 luni) si RRO (58,1% versus 14,9%, p<0,0001) cu erlotinib comparativ cu chimioterapia. Datele referitoare la supravieţuirea globală au fost încă incomplete la momentul analizei exploratorii actualizate (RR= 1,04, 95% IÎ, 0,65 până la 1,68, p=0,8702).

-Tratamentul NSCLC de întreţinere după tratamentul chimioterapic de primă linie (Tarceva administrat în monoterapie):

Eficacitatea şi siguranţa administrării Tarceva ca tratament de întreţinere după tratamentul chimioterapic de primă linie pentru CPCNM au fost demonstrate într-un studiu clinic, controlat placebo, randomizat, dublu orb (BO18192, SATURN). Acest studiu a fost efectuat la 889 pacienţi cu CPCNM local avansat sau metastazat care nu a progresat după 4 cicluri de chimioterapie dublă cu săruri de platină. Pacienţii au fost randomizaţi în raport de 1:1 în grupul de tratament cu 150 mg Tarceva sau grupul placebo, cu administrare pe cale orală, zilnic, o dată pe zi, până la progresia bolii. Criteriul final principal de evaluare al studiului a fost supravieţuirea fără progresia bolii (SFP) la toţi pacienţii şi la pacienţii cu o tumoră EGFR IHC pozitivă. Caracteristicile demografice şi caracteristicile afecţiunii iniţiale au fost echilibrate între cele două braţe de tratament. Nu au fost incluşi în studiu pacienţii care se încadrează în stadii ECOG > 1, comorbidităţi severe hepatice sau renale.

-Rezultate ale populaţiei de tip ITT:
La toţi pacienţii (n=889), analiza primară a SFP a arătat un risc relativ (RR) pentru SFP de 0,71 (95% IÎ, 0,62 până la 0,82; p < 0,0001) la pacienţii trataţi cu Tarceva comparativ cu grupul placebo. Valoarea medie a SFP a fost de 22,4 săptămâni la pacienţii din grupul Tarceva, comparativ cu 16,0 săptămâni la cei din grupul placebo. Rezultatele referitoare la SFP au fost confirmate de o analizăindependentă a scanărilor. Datele referitoare la calitatea vieţii nu au sugerat un efect dăunător al erlotinibului comparativ cu placebo.

La populaţia de pacienţi cu tumori EGFR IHC pozitiv (n=621), a fost observat un RR a SFP de 0,69 (95% IÎ, 0,58 până la 0,82; p < 0,0001). Valoarea medie a SFP a fost de 22,8 săptămâni la pacienţii din grupul Tarceva (de la 0,1 la 78,9 săptămâni) comparativ cu 16,2 săptămâni la pacienţii din grupul placebo (de la 0,1 la 88,1 săptămâni). Rata supravieţiurii fără progresia bolii la 6 luni a fost de 27% pentru Tarceva şi de 16% pentru placebo.

În ce priveşte criteriul secundar de evaluare a supravieţuirii globale, RR a fost de 0,81 (95% IÎ, 0,70 până la 0,95; p=0,0088). Valoarea mediană a perioadei de supravieţuire globală a fost de 12 luni la pacienţii din grupul Tarceva, comparativ cu 11 luni la cei din grupul placebo.

Pacienţii cu mutaţii activatoare ale EGFR au avut cel mai mare beneficiu (n= 49, RR al SFP =0,10, 95% IÎ, 0,04 până la 0,25; p < 0,0001). La pacienţii cu tumori EGFR de tip sălbatic (n=388), RR al SFP a fost de 0,78 (95% IÎ, 0,63 până la 0,96; p = 0,0185) şi RR al supravieţuirii globale a fost de 0,77 (95% IÎ, 0,61 până la 0,97; p = 0,0243).

-Pacienţii cu boală stabilă după tratamentul chimioterapic

Pacienţi cu boală stabilă (BS) (n=487) au avut un RR al SFP de 0,68 (95% IÎ, 0,56 până la 0,83; p<0,0001; valoare mediană de 12,1 săptămâni la pacienţii trataţi cu Tarceva şi de 11,3 săptămâni la pacienţii din grupul placebo) şi un RR al supravieţuirii globale de 0,72 (95% IÎ, 0,59 până la 0,89; p = 0,0019; valoare mediană de 11,9 luni la pacienţii trataţi cu Tarceva şi de 9,6 luni la pacienţii din grupul placebo).

Efectul asupra supravieţuirii globale a fost studiat la diferite subgrupuri de pacienţi cu BS, trataţi cu Tarceva. Nu au fost evidenţiate diferenţe calitative majore între pacienţii având carcinom cu celule scuamoase (RR 0,67, 95% IÎ, 0,48-0,92) şi carcinom tip non-scuamos (RR 0,76, 95% IÎ 0,59-1,00) şi între pacienţii cu mutaţii activatoare ale EGFR (RR 0,48, 95% IÎ 0,14-1,62) şi pacienţii fără activarea mutaţiei EGFR (RR 0,65, 95% IÎ 0,48-0,87).

- Tratamentul NSCLC după eşecul terapeutic a cel puţin unui regim de chimioterapie (Tarceva administrat în monoterapie):

Eficacitatea şi siguranţa administrării Tarceva ca tratament de linia a doua/a treia au fost demonstrate într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo (BR.21), la 731 pacienţi cu CPCNM avansat local sau metastazat după eşecul terapeutic al cel puţin unui regim de chimioterapie. Pacienţii au fost randomizaţi în raport de 2:1 între grupul celor la care s-a administrat 150 mg Tarceva pe cale orală, o dată pe zi, şi grupul celor la care s-a administrat placebo. Obiectivele studiului au inclus perioada de supravieţuire globală, perioada de supravieţuire fără progresia bolii (PFS), durata răspunsului terapeutic, perioada de timp până la deteriorarea simptomelor asociate cancerului pulmonar (tuse, dispnee şi durere) şi siguranţa administrării. Obiectivul principal al studiului a fost perioada de supravieţuire.

Caracteristicile demografice au fost bine echilibrate între cele două grupuri de tratament. Aproximativ două treimi dintre pacienţi au fost bărbaţi şi aproximativ o treime se încadra la început în stadiul 2 de capacitate (ECOG) şi 9% se încadrau în stadiul 3 de capacitate (ECOG). 93% şi, respectiv, 92% din totalul pacienţilor incluşi în grupul Tarceva şi, respectiv, grupul placebo au fost trataţi anterior cu medicamente care conţin platină iar 36% şi, respectiv, 37% din totalul pacienţilor au fost trataţi anterior cu taxan.

Valoarea ajustată a raportului de risc (RR) pentru deces între grupul Tarceva şi grupul placebo a fost 0,73 (încredere IÎ 95%, 0,60-0,87) (p = 0,001). Procentul pacienţilor care au supravieţuit 12 luni a fost de 31,2% şi, respectiv, 21,5% pentru grupul Tarceva şi, respectiv, grupul placebo. Valoarea medie a perioadei de supravieţuire globală a fost de 6,7 luni pentru grupul Tarceva (95% IÎ, 5,5-7,8 luni) comparativ cu 4,7 luni pentru grupul placebo (IÎ 95%, 4,1-6,3 luni).

Efectul asupra perioadei de supravieţuire globală a fost studiat la diferite subgrupuri de pacienţi. Efectul Tarceva asupra perioadei de supravieţuire globală a fost similar la pacienţii aflaţi la început în stadiile 2-3 de capacitate (ECOG) (RR = 0,77, 95% IÎ 0,6-1,0) sau 0-1 (RR = 0,73, 95% IÎ 0,6-0,9), bărbaţi (RR = 0,76, 95% IÎ 0,6-0,9) sau femei (RR = 0,80, 95% IÎ 0,6-1,1), pacienţi < 65 ani (RR = 0,75, 95% IÎ 0,6-0,9) sau vârstnici (RR = 0,79, 95% IÎ 0,6-1,0), pacienţi cu un tratament anterior (RR = 0,76, 95% IÎ 0,6-1,0) sau pacienţi cu mai multe tratamente anterioare (RR = 0,75, 95% IÎ 0,6-1,0), pacienţi de origine caucaziană (RR = 0,79, 95% IÎ 0,6-1,0) sau de origine asiatică (RR = 0,61, 95% IÎ 0,4-1,0), pacienţi cu adenocarcinom (RR = 0,71, 95% IÎ 0,6-0,9) sau carcinom cu celule scuamoase(RR = 0,67, 95% IÎ 0,5-0,9), dar nu şi la pacienţii cu alte tipuri histologice (RR = 1,04, 95% IÎ 0,7-1,5), pacienţii cu boală diagnosticată în stadiul IV (RR = 0,92, 95% IÎ 0,7-1,2) sau pacienţii cu boalădiagnosticată înaintea stadiului IV (RR = 0,65, 95% IÎ 0,5-0,8). Pacienţii care nu au fumat niciodată au avut un beneficiu terapeutic mai mare în urma administrării erlotinibului (RR de supravieţuire = 0,42,95% IÎ 0,28-0,64) comparativ cu cei care s-au lăsat de fumat (RR = 0,87, 95% IÎ 0,71-1,05).

La 45% dintre pacienţii cu status cunoscut al expresiei EGFR, raportul de risc a fost 0,68 (95%IÎ 0,49-0,94) pentru pacienţii cu tumori EGFR pozitive şi 0,93 (95% IÎ 0,63-1,36) pentru cei cu tumori EGFR negative (definite imunohistochimic prin utilizarea kitului EGFR pharmDx şi definind ca EGFR-negative tumorile cu < 10% celule tumorale colorate). Pentru restul de 55% dintre pacienţi cu status necunoscut al expresiei EGFR, raportul de risc a fost 0,77 (95% IÎ 0,61-0,98).

Valoarea medie a PFS a fost de 9,7 săptămâni pentru grupul Tarceva (IÎ 95%, 8,4-12,4 săptămâni)comparativ cu 8,0 săptămâni pentru grupul placebo (IÎ 95%, 7,9-8,1 săptămâni).

Rata răspunsului terapeutic obiectiv conform RECIST pentru grupul Tarceva a fost de 8,9% (IÎ 95%, 6,4-12,0). Primii 330 pacienţi au fost evaluaţi centralizat (rata răspunsului terapeutic 6,2%); 401 pacienţi au fost evaluaţi de către investigatori (rata răspunsului terapeutic 11,2%). Valoarea medie a duratei răspunsului terapeutic a fost de 34,3 săptămâni, valorile variind între 9,7-peste 57,6 săptămâni. Proporţia pacienţilor cu răspuns terapeutic complet, răspuns terapeutic parţial sau a căror boală nu a avansat a fost 44,0% şi, respectiv, 27,5% pentru grupul Tarceva şi, respectiv, grupul placebo (p = 0,004).

Un beneficiu de supravieţuire după administrarea Tarceva s-a observat şi la pacienţii care nu au obţinut un răspuns obiectiv al tumorii (conform RECIST). Aceasta s-a evidenţiat printr-un raport de risc pentru deces de 0,82 (IÎ 95%, 0,68-0,99) la pacienţii la care cel mai bun răspuns a fost boalăstabilă sau boală progresivă.

Tratamentul cu Tarceva a avut beneficii asupra simptomelor prin prelungirea semnificativă a timpului de agravare a tusei, dispneei şi durerii, comparativ cu placebo.

Cancer pancreatic (Tarceva administrat în asociere cu gemcitabină în studiul PA.3):

Eficacitatea şi siguranţa administrării Tarceva în asociere cu gemcitabină ca tratament de primă linie, au fost evaluate într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo care a inclus pacienţi cu cancer pancreatic local avansat, inoperabil sau metastatic. Pacienţii au fost randomizaţi pentru administrarea de Tarceva sau de placebo o dată pe zi, asociat cu o schemă terapeutică continuă de gemcitabină I.V.(1000 mg/m2, Ciclul 1-Zilele 1, 8, 15, 22, 29, 36 şi 43 dintr-un ciclu de 8 săptămâni; Ciclul 2 şi ciclurile ulterioare –Zilele 1, 8 şi 15 dintr-un ciclu de 4 săptămâni [doza aprobatăşi schema terapeutică pentru cancer pancreatic, vezi RCP pentru gemcitabină]). Tarceva sau placebo s-a administrat oral o dată pe zi până la progresia bolii sau toxicitate inacceptabilă. Obiectivul principal al studiului a fost supravieţuirea globală.

Caracteristicile iniţiale ale pacienţilor, demografice şi referitoare la boală, au fost similare pentru cele 2 grupuri de tratament, Tarceva 100 mg în asociere cu gemcitabină sau placebo în asociere cu gemcitabină, cu excepţia unui număr uşor mai mare de femei în braţul cu erlotinib/gemcitabină comparativ cu braţul placebo/gemcitabină: Supravieţuirea a fost evaluată în populaţia cu intenţie de tratament, pe baza datelor privind supravieţuirea rezultate din monitorizarea pacienţilor. Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos (rezultatele pentru grupul de pacienţi cu stadiu metastatic şi local avansat, derivă dintr-o analiză exploratorie a subgrupului).

 

Caracteristici iniţiale

Tarceva

Placebo

Femei

51%

44%

Capacitate ECOG iniţială (PS) stadiul 0

31%

32%

Capacitate ECOG iniţială (PS) stadiul 1

51%

51%

 

Caracteristici iniţiale

Tarceva

Placebo

Capacitate ECOG iniţială (PS) stadiul 2

17%

17%

Stadiu metastatic iniţial

77%

76%

 

Rezultate

Tarceva (luni)

Placebo (luni)

Δ (luni)

IÎ pentru Δ

RR

IÎ pentru RR

Valoarea-P

 

 

Populaţia Generală

 

 

 

Supravieţuirea mediană globală

6,4

6,0

0,41

-0,54-1,64

0,82

0,69-0,98

0,028

Supravieţuirea mediană globală

8,8

7,6

1,16

-0,05-2,34

 

 

Populaţia cu stadiu metastatic

 

 

 

Supravieţuirea mediană globală

5,9

5,1

0,87

-0,26-1,56

0,80

0,66-0,98

0,029

Supravieţuirea mediană globală

8,1

6,7

1,43

0,17-2,66

 

 

Populaţia cu boală avansată local

 

 

 

Supravieţuirea mediană globală

8,5

8,2

0,36

-2,43-2,96

0,93

0,65-1,35

0,713

Supravieţuirea mediană globală

10,7

10,5

0,19

-2,43-2,69

 

Probabilitatea supravieţuirii

Supravieţuirea Generală – Toţi Pacienţii

1.0

0.9

0.8

0.7 RR = 0.82 (95% IÎ: 0.69, 0.98), p = 0.028

0.6

0.5

0.4 Tarceva + gemcitabine (n = 261)

0.3 OS mediană = 6.4 luni

0.2 Placebo +

0.1 gemcitabine (n = 260) OS mediană = 6.0 luni

0.0 0 6 12 18 24 30 36

Supravieţuirea (luni)

Probabilitatea supravieţuirii

Supravieţuirea Generală – Pacienţi cu Metastaze la Distanţă

1.0

0.8

0.7 RR = 0.80
(95% IÎ: 0.66, 0.98), p = 0.029

0.6

0.5

0.4 Tarceva +
gemcitabine (n = 200)

0.3 OS mediană= 5.93 luni

0.2
Placebo +

0.1 gemcitabine (n = 197)
OS mediană = 5.06 luni

0.0
0 6 12 18 24 30 36

Supravieţuirea (luni)

Într-o analiză post-hoc, pacienţii cu stare clinică favorabilă la iniţierea tratamentului (intensitatea durerii scăzută, calitatea vieţii ridicată, şi un bun indice de performanţă) au demonstrat mai multe beneficii terapeutice pentru Tarceva. Beneficiile terapeutice sunt determinate, în principal, de prezenţa unui scor scăzut pentru intensitatea durerii.

Într-o analiză post-hoc, pacienţii care au dezvoltat o erupţie cutanată au prezentat o perioadă desupravieţuire mai lungă comparativ cu pacienţii care nu au dezvoltat o erupţie cutanată (OS mediană7,2 luni comparativ cu 5 luni, RR: 0,61).
90% dintre pacienţii trataţi cu Tarceva au dezvoltat erupţii cutanate tranzitorii în primele 44 zile. Durata de timp mediană până la apariţia erupţiilor cutanate a fost de 10 zile.

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană a Medicamentului a suspendat obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Tarceva la toate subgrupele de copii şi adolescenţi pentru indicaţiile neoplasm pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici şi pentru neoplasm pancreatic (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie: După administrare orală, concentraţiile plasmatice maxime de erlotinib se obţin după aproximativ 4 ore de la administrarea orală. Un studiu efectuat la voluntari sănătoşi a dovedit o estimare a biodisponibilităţii absolute de 59%. Expunerea după administrarea unei doze orale poate fi crescută prin ingestia de alimente.

Distribuţie: Erlotinibul are un volum aparent mediu de distribuţie de 232 l şi se distribuie în ţesutul tumoral la om. Într-un studiu efectuat la 4 pacienţi (3 pacienţi cu cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici [CPCNM] şi un pacient cu cancer laringian) trataţi cu doze orale zilnice de 150 mg Tarceva, probele de ţesut tumoral obţinute prin excizie chirurgicală în Ziua 9 de tratament au demonstrat concentraţii medii de erlotinib în tumori de 1,185 ng/g de ţesut. Aceasta a corespuns la o medie generală de 63% (în intervalul 5-161%) din concentraţiile plasmatice maxime observate la starea de echilibru. Principalii metaboliţi activi au fost prezenţi în tumoră în concentraţii medii de 160 ng/g ţesut, care au corespuns la o medie generală de 113% (interval 88-130%) a concentraţiilor plasmatice maxime observate la starea de echilibru. Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 95%. Erlotinibul se leagă de albuminele plasmatice şi de glicoproteina acidă alfa-1 (AAG).

Metabolizare: Erlotinibul este metabolizat în ficat de citocromii hepatici umani, în special de CYP3A4 şi într-o măsură mai mică de CYP1A2. Metabolizarea extrahepatică de către CYP3A4 în intestin, CYP1A1 în plămân şi 1B1 în ţesutul tumoral contribuie potenţial la eliminarea prin metabolizare a erlotinibului.

Există trei căi metabolice principale identificate: 1) O-demetilare a unei catene laterale sau a ambelor, urmată de oxidare la acizi carboxilici; 2) oxidarea restului de acetilenă urmată de hidroliză până la acid arilcarboxilic; şi 3) hidroxilarea aromatică a restului fenil-acetilenă. Metaboliţii principali OSI-420 şi OSI 413 ai erlotinibului obţinuţi prin O-demetilarea lanţului lateral au potenţă comparabilă cu a erlotinibului în dozările non-clinice in vitro din studiile preclinice şi în modelele de tumori in vivo. Aceştia sunt prezenţi în plasmă în concentraţii care sunt < 10% din concentraţia erlotinibului şi prezintă o farmacocinetică similară cu a erlotinibului.

Eliminare: Erlotinibul este eliminat predominant sub formă de metaboliţi, prin materiile fecale (> 90%), cu eliminarea renală doar a unei mici cantităţi (aproximativ 9%) dintr-o doză orală. Mai puţin de 2% din doza administrată oral se elimină ca atare, nemetabolizată. Analiza farmacocinetică a unei populaţii de 591 pacienţi trataţi cu Tarceva în monoterapie demonstrează un clearance aparent mediu de 4,47 l/oră, cu un timp de înjumătăţire mediu de 36,2 ore. De aceea, timpul de obţinere a concentraţiei plasmatice maxime la starea de echilibru este aşteptat să fie de aproximativ 7-8 zile.

Farmacocinetica la populaţii speciale:

Pe baza analizei farmacocinetice a populaţiilor, nu s-a observat o relaţie semnificativă clinic între clearance-ul aparent aşteptat şi vârsta pacientului, greutatea corporală, sexul şi originea etnică. Factorii individuali care au fost corelaţi cu farmacocinetica erlotinibului au fost bilirubinemia totală, AAG şi fumatul. Concentraţiile plasmatice crescute de bilirubină totalăşi concentraţiile de AAG au fost asociate cu o reducere a clearance-ului erlotinibului. Relevanţa clinică a acestor diferenţe nu este clară. Cu toate acestea, fumătorii au prezentat o rată crescută a clearance-ului erlotinibului. Această observaţie a fost confirmată de un studiu farmacocinetic la subiecţii sănătoşi nefumători şi fumători activi, cărora li s-a administrat o doză unică, orală de 150 mg erlotinib. Valoarea mediei geometrice pentru Cmax a fost de 1056 ng/ml la nefumători şi de 689 ng/ml la fumători cu un raport mediu fumători comparativ cu nefumători de 65,2% (IÎ 95%: 44,3 până la 95,9, p=0,031). Valoarea mediei geometrice pentru ASC0-inf a fost de 18726 ngyoră/ml la nefumători şi de 6718 ngyoră/ml la fumători cu un raport mediu de 35,9% (IÎ 95% 23,7 până la 54,3, p<0,0001). Valoarea mediei geometrice pentru C24ore a fost de 288 ng/ml la nefumători şi de 34,8 ng/ml la fumători cu un raport mediu de 12,1% (IÎ 95% 4,82 până la 30,2, p= 0,0001).

Într-un studiu pivot de fază III, efectuat la pacienţii cu CPCNM, fumătorii au atins o concentraţie plasmatică maximă la starea de echilibru a erlotinib de 0,65 µg/mL (n=16), care este aproximativ de 2 ori mai mică decât cea obţinută la pacienţii care au renunţat la fumat sau la cei care nu au fumat niciodată (1,28 µg/ml, n=108). Acest efect a fost însoţit de o creştere aparentă, cu 24% a clearanceului plasmatic al erlotinib-ului. Într-un studiu de fază I, efectuat la pacienţi fumători cu CPCNM cărora li s-au administrat doze crescute, analiza farmacocinetică la starea de echilibru a indicat o creştere a expunerii la erlotinib proporţională cu creşterea dozei, atunci când doza de Tarceva a fost crescută de la 150 mg la doza maximă tolerată de 300 mg. În acest studiu, la fumători, concentraţia plasmatică maximă la starea de echilibru la o doză de 300 mg a fost de 1,22 µg/ml (n=17).

Pe baza rezultatelor studiilor de farmacocinetică, în timpul tratamentului cu Tarceva pacienţii fumători trebuie sfătuiţi să renunţe la fumat, deoarece, în caz contrar, concentraţiile plasmatice pot fi reduse.

Pe baza analizei farmacocinetice a unei populaţii, prezenţa unui opioid pare să crească expunerea cu aproximativ 11%.

O a doua analiză farmacocinetică populaţională a fost efectuată pentru includerea datelor referitoare la erlotinib de la 204 pacienţi cu cancer pancreatic cărora li s-a administrat erlotinib în asociere cu gemcitabină. Covariantele care afectează clearance-ul erlotinibului la pacienţii din studiul pentru cancer pancreatic, aşa cum a demonstrat această analiză, au fost foarte asemănătoare cu cele observate în analiza farmacocinetică anterioară cu monoterapie. Nu s-au identificat noi efecte ale covariantelor. Administrarea concomitentă de gemcitabină nu a prezentat nici un efect asupra clearance-ului plasmatic al erlotinibului.

Nu s-au efectuat studii specifice la copii sau la pacienţi vârstnici.

Insuficienţă hepatică: Erlotinibul este metabolizat în special în ficat. La pacienţii cu tumori solide şi insuficienţă hepatică moderată (scor Child-Pugh 7-9), media geometrică a ASC0-t şi Cmax pentru erlotinib au fost de 27000 ng•h/mL, respectiv 805 ng/mL, comparativ cu 29300 ng•h/mL şi 1090 ng/mL la pacienţii cu funcţie hepatică normală, incluzând pacienţii cu cancer hepatic primar sau metastaze hepatice. Deşi Cmax a fost semnificativ mai mică la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, această diferenţă nu este considerată relevantă clinic. Nu sunt disponibile date cu privire la influenţa disfuncţiei hepatice severe asupra farmacocineticii erlotinib-ului. În analiza farmacocinetică a unei populaţii, concentraţiile plasmatice crescute ale bilirubinei totale s-au asociat cu o rată mai scăzută a clearance-ului erlotinibului.

Insuficienţă renală: Erlotinibul şi metaboliţii săi nu se elimină semnificativ pe cale renală, deoarece sub 9% dintr-o doză unică se elimină în urină. În analiza farmacocinetică a unei populaţii nu s-a observat nici o relaţie semnificativă clinic între clearance-ul erlotinibului şi clearance-ul creatininei, dar nu sunt date disponibile pentru pacienţii cu clearance-ul creatininei < 15 ml/minut.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Efectele administrării cronice observate la cel puţin o specie de animal sau într-un studiu au inclus efecte asupra corneei (atrofie, ulceraţie), pielii (degenerare folicularăşi inflamaţie, eritem şi alopecie), ovarelor (atrofie), ficatului (necroză hepatică), rinichiului (necroză renală papilarăşi dilataţie tubulară) şi tractului gastro-intestinal (golire gastrică întârziatăşi diaree). Parametrii eritrocitari au fost scăzuţi şi leucocitele, în special neutrofilele, au fost crescute. S-au evidenţiat creşteri ale ALT, AST şi ale bilirubinei datorate tratamentului. Aceste constatări s-au obsevat la concentraţii sub concentraţiile relevante clinic.

Pe baza modului de acţiune, erlotinibul are potenţial teratogen. Datele din studiile toxicologice asupra funcţiei de reproducere la şobolan şi la iepure, la doze apropiate dozei maxime tolerate şi/sau la doze toxice materne au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (embriotoxicitate la şobolan, embrioresorbţie şi fetotoxicitate la iepure) şi toxicitate asupra dezvoltării (scăderea creşterii puilor şi supravieţuire la şobolan), dar dozele nu au fost teratogene şi nu au afectat fertilitatea. Aceste constatări s-au observat la expuneri relevante clinic.

În studiile convenţionale de genotoxicitate rezultatele obţinute pentru erlotinib au fost negative. Studiile privind carcinogenitatea, cu durata de doi ani, efectuate cu erlotinib la şoareci şi şobolani, nu au evidenţiat niciun efect carcinogen până la expuneri care depăşesc expunerea terapeutică la om (până la de 2 ori şi, respectiv 10 ori mai mari, pe baza Cmax şi/sau a ASC).

După iradiere UV, s-a observat la şobolan o uşoară reacţie cutanată fototoxică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Lactoză monohidrat Celuloză microcristalină (E460) Amidonglicolat de sodiu tip A Laurilsulfat de sodiu Stearat de magneziu (E470 b)

Film:

Hidroxipropilceluloză (E463) Dioxid de titan (E171) Macrogol Hipromeloză (E464)

Cerneală de inscripţionare galbenă:

Shellac (E904)
Oxid galben de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din PVC sigilat cu folie de aluminiu care conţine 30 comprimate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/311/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 19 Septembrie 2005 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 19 Septembrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu /.

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului (fabricanţilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, 4.2).

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

Planul de management al riscului DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 3.1 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minim a riscului

În decurs de 60 zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minim a riscului

La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tarceva 25 mg comprimate filmate Erlotinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine erlotinib 25 mg (sub formă de clorhidrat de erlotinib).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/311/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

tarceva 25 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tarceva 25 mg comprimate filmate Erlotinib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration Ltd.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Tarceva 25 mg comprimate filmate

Erlotinib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

Ce este Tarceva şi pentru ce se utilizează

Înainte să luaţi Tarceva

Cumsă luaţi Tarceva

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Tarceva

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE TARCEVA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Tarceva este un medicament utilizat în tratamentul cancerului, împiedicând activitatea unei proteine numite receptor al factorului de creştere epidermal (EGFR). Această proteină este cunoscută ca fiind implicată în creşterea şi răspândirea celulelor neoplazice.

Acest medicament vă poate fi prescris dacă aveţi cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici, aflat în stadiu avansat. Poate fi prescris ca tratament iniţial dacă celulele tumorale sunt purtătoare de mutaţii specifice ale EGFR. De asemenea, poate fi prescris dacă boala dumneavoastră a rămas în mare măsură nemodificată după chimioterapia iniţială, fie dacă chimioterapia anterioară nu a ajutat la oprirea evoluţiei bolii dumneavoastră.

Acest medicament vă poate fi prescris şi în asociere cu un alt medicament numit gemcitabină, dacă aveţi cancer de pancreas în stadiul metastatic.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI TARCEVA

Nu luaţi Tarceva:

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la erlotinib sau la oricare dintre celelalte componente ale Tarceva.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Tarceva:

·        dacă luaţi alte medicamente care pot să vă crească sau să vă scadă cantitatea de erlotinib din sânge (de exemplu antifungice precum ketoconazol, inhibitori ai proteazei, eritromicină, claritromicină, fenitoină, carbamazepină, barbiturice, rifampicină, ciprofloxacină, omeprazol, ranitidină sau sunătoare). În unele cazuri, aceste medicamente pot reduce eficacitatea sau pot să intensifice reacţiile adverse ale Tarceva, iar medicul dumneavoastră vă poate ajusta tratamentul. S-ar putea ca medicul dumneavoastră să evite să vă trateze cu aceste medicamente în timp ce vi se administrează Tarceva.

·        dacă luaţi anticoagulante (medicamente care ajută la prevenirea trombozei sau a coagulării sângelui, de exemplu warfarină), Tarceva vă poate creşte tendinţa de sângerare, iar medicul dumneavoastră va trebui să vă monitorizeze regulat prin efectuarea unor teste de sânge.

·        dacă luaţi statine (medicamente utilizate pentru a scădea colesterolul din sânge), Tarceva poate creşte riscul de probleme musculare cauzate de statine, care în cazuri rare poate determina leziuni grave ale muşchilor (rabdomioliză) rezultând afectarea rinichilor.

·        dacă utilizaţi lentile de contact şi/sau aţi avut în trecut probleme la nivelul ochilor cum ar fi uscăciune severă a ochilor, inflamaţia părţii anterioare a ochiului (cornee) sau ulceraţii care afectează partea anterioară a ochiului, spuneţi medicului dumneavoastră.

Vedeţi, de asemenea, mai jos ,,Utilizarea altor medicamente”.

Trebuie să spuneţi medicului dumneavoastră:

·        dacă prezentaţi brusc dificultăţi în respiraţie asociate cu tuse sau febră, se poate ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă trateze cu alte medicamente şi să vă întrerupă tratamentul cu Tarceva;

·        dacă aveţi diaree, deoarece medicul dumneavoastră poate fi nevoit să vă trateze cu antidiareice (de exemplu loperamidă);

·        dacă aveţi diaree severă sau persistentă, greaţă, pierderea poftei de mâncare sau vărsături deoarece medicul dumneavoastră poate fi nevoit să vă întrerupă tratamentul cu Tarceva şi să vă trateze în spital;

·        dacă aveţi dureri abdominale accentuate, dacă observaţi descuamarea sau băşicarea severă a pielii. Este posibil ca medicul dumneavoastră sa vă întrerupă temporar sau definitiv tratamentul.

·        dacă apare roşeaţă sau se agravează roşeaţa şi durerea la nivelul ochilor, creşterea lacrimaţiei, vedere înceţoşatăşi/sau sensibilitate la lumină, vă rugăm să spune si medicului dumneavoastră sau asistentei medicale deoarece s-ar putea să aveţi nevoie de tratament medical de urgenţă (vezi ,,Reacţii adverse posibile” de mai jos).

·        dacă luaţi concomitent statine şi prezentaţi dureri inexplicabile ale muşchilor, sensibilitate, slăbiciune sau crampe. Medicul dumneavoastră poate fi nevoit să vă întrerupă temporar sau definitiv tratamentul.

Vezi şi pct. 4 ,,Reacţii adverse posibile”.

Nu se cunoaşte dacă Tarceva are un efect diferit dacă ficatul sau rinichii nu vă funcţionează normal. Nu se recomandă tratamentul cu acest medicament dacă aveţi o boală hepatică severă sau o boalărenală severă. Medicul dumneavoastră trebuie să vă trateze cu precauţie dacă aveţi o tulburare a glucuronidării precum sindromul Gilbert. Sunteţi sfătuit să renunţaţi la fumat dacă sunteţi tratat cu Tarceva, deoarece fumatul poate să vă scadăcantitatea de medicament din sânge.

Copii şi adolescenţi
Tarceva nu a fost studiat la pacienţi cu vârsta sub 18 ani. Nu se recomandă administrarea acestui medicament la copii şi adolescenţi.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Tarceva cu alimente şi băuturi

Nu luaţi Tarceva cu alimente.

Sarcina şi alăptarea

Evitaţi sarcina în timp ce urmaţi tratamentul cu Tarceva. Dacă puteţi deveni gravidă, utilizaţi măsuri contraceptive adecvate în timpul tratamentului şi timp de cel puţin 2 săptămâni după ce aţi luat ultimul comprimat filmat. Dacă deveniţi gravidă în timp ce sunteţi tratată cu Tarceva, spuneţi aceasta imediat medicului dumneavoastră care decide dacă tratamentul trebuie continuat.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice
medicament.
Nu alăptaţi dacă sunteţi tratată cu Tarceva.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Tarceva nu a fost studiat pentru observarea posibilelor sale efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje dar este puţin probabil ca tratamentul să vă afecteze această capacitate.

Informaţii importante privind unele componente ale Tarceva

Tarceva conţine un tip de zahăr numit lactoză monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebaţi înainte de a lua Tarceva.

3. CUM SĂ LUAŢI TARCEVA

Luaţi întotdeauna Tarceva exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Comprimatul filmat trebuie luat cu cel puţin o oră înainte sau cu două ore după ce aţi consumat alimente.

Doza recomandată este de un comprimat Tarceva 150 mg pe zi dacă aveţi cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici. Doza recomandată este de un comprimat Tarceva 100 mg pe zi dacă aveţi cancer pancreatic în stadiul metastatic. Tarceva se administrează în asociere cu gemcitabină.

Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza cu câte 50 mg. Pentru diferite scheme de tratament, Tarceva este disponibil în concentraţii de 25 mg, 100 mg sau 150 mg.

Dacă luaţi mai mult Tarceva decât trebuie

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Puteţi prezenta reacţii adverse intensificate, iar medicul dumneavoastră vă poate întrerupe tratamentul.

Dacă uitaţi să luaţi Tarceva

Dacă uitaţi să luaţi una sau mai multe doze de Tarceva, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului cât mai curând posibil.
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să luaţi Tarceva

Este important să continuaţi să luaţi Tarceva în fiecare zi, atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Tarceva poate provoca reacţii adverse.

Aceste reacţii adverse pot să apară cu anumite frecvenţe, care sunt definite după cum urmează:

1.      foarte frecvente: care apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi

2.      frecvente: care apar la mai puţin de 1 din 10 pacienţi

3.      mai puţin frecvente: care apar la mai puţin de 1 din 100 pacienţi

4.      rare: care apar la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

5.      foarte rare: care apar la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Adresaţi-vă cât mai repede posibil medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare dintre reacţiile adverse descrise mai jos. În unele cazuri poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă reducă doza de Tarceva sau să întrerupă tratamentul:

Diaree şi vărsături (foarte frecvente). Diareea severăşi persistentă poate duce la concentraţii scăzute de potasiu în sânge şi insuficienţă renală, în special dacă vi se administrează alte tratamente chimioterapice în acelaşi timp. Dacă prezentaţi diaree mai severăşi persistentă, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece poate fi necesar tratamentul în spital.

Iritaţie la nivelul ochilor din cauza conjunctivitei/keratoconjunctivitei (foarte frecvent) şi keratitei (frecvent).

O formă rară de iritaţie la nivelul plămânilor numită boală pulmonară interstiţială (mai puţin frecvent). Această afecţiune poate fi, de asemenea, asociată cu evoluţia naturală a bolii dumneavoastrăşi în unele cazuri poate evolua spre deces. Dacă observaţi apariţia bruscă a unor simptome precum dificultate la respiraţie însoţită de tuse sau febră, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră deoarece puteţi avea această afecţiune. Medicul dumneavoastră poate decide să vă întrerupă definitiv tratamentul cu Tarceva.

Au fost observate perforaţii gastrointestinale (mai puţin frecvent). Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi dureri severe la nivelul abdomenului. De asemenea, spuneţi medicului dumneavoastră dacă aţi avut în trecut ulcer gastric sau duodenal, sau diverticulită, deoarece acestea pot creşte riscul de apariţie a perforaţiilor gastrointestinale.

Au fost observate cazuri rare de insuficienţă hepatică (rare). Dacă testele dumneavoastră de sânge indică modificări severe ale funcţiei ficatului, poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă întrerupă tratamentul.

Reacţii adverse foarte frecvente (care apar la mai mult de 1 din 10 pacienţi):

Erupţiile trecătoare pe piele pot să apară sau să se agraveze după expunerea la soare. Dacă vă expuneţi la soare, este recomandabil să purtaţi îmbrăcăminte de protecţie şi/sau să folosiţi creme cu factor de protecţie solară (de exemplu pe bază de filtre minerale)

·        Infecţie

·        Pierderea poftei de mâncare, scădere în greutate

·        Depresie

·        Durere de cap, percepţii senzoriale anormale la nivelul pielii sau amorţeală la nivelul extremităţilor

·        Dificultate la respiraţie, tuse

·        Greaţă

·        Iritaţie la nivelul gurii

·        Durere de stomac, indigestie şi vânturi

·        Valori anormale ale testelor de sânge ale funcţiei ficatului

·        Mâncărime, uscăciune a pielii şi căderea părului

·        Oboseală, febră, rigiditate

·        Reacţii adverse frecvente (care apar la mai puţin de 1 din 10 pacienţi):

·        Sângerări la nivelul nasului

·        Sângerările la nivelul stomacului sau intestinelor

·        Reacţii inflamatorii în jurul unghiilor

·        Piele crăpată (fisuri ale pielii)

·        Reacţii adverse mai puţin frecvente (care apar la mai puţin de 1 din 100 pacienţi):

·        Modificări ale genelor

·        Exces de păr pe corp sau pe faţă, cu distribuţie de tip masculin

·        Modificări ale sprâncenelor

·        Unghii friabile sau căderea unghiilor

·        Reacţii adverse foarte rare (care apar la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi):

·        Cazuri de perforaţie sau ulceraţie a corneei

·        Descuamare sau vezicule severe a pielii (sugestive pentru sindromul Stevens-Johnson).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ TARCEVA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Tarceva după data de expirare înscrisă pe blister şi cutia de carton după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Tarceva:

Substanţa activă din componenţa Tarceva este erlotinib. Fiecare comprimat filmat conţine erlotinib (sub formă de clorhidrat de erlotinib) 25 mg, 100 mg sau 150 mg, în funcţie de concentraţie.

Celelalte componente sunt: Nucleu: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu tip A, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu. Film: hipromeloză, hidroxipropilceluloză, dioxid de titan, macrogol. Cerneală de inscripţionare: Tarceva 25 mg: shellac, oxid galben de fer Tarceva 100 mg: shellac, oxid galben de fer, oxid negru de fer, dioxid de titan Tarceva 150 mg: shellac, oxid roşu de fer

Cum arată Tarceva şi conţinutul ambalajului:

Tarceva 25 mg este disponibil sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare albă până la gălbuie, inscripţionate pe o parte cu ,,Tarceva 25” şi logo-ul firmei cu cerneală galben-maronie şi sunt ambalate în cutii a câte 30 comprimate filmate. Tarceva 100 mg este disponibil sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare albă până la gălbuie, inscripţionate pe o parte cu ,,Tarceva 100” şi logo-ul firmei cu cerneală gri şi sunt ambalate în cutii a câte 30 comprimate filmate. Tarceva 150 mg este disponibil sub formă de comprimate filmate rotunde, de culoare albă până la gălbuie, inscripţionate pe o parte cu ,,Tarceva 150” şi logo-ul firmei cu cerneală maro şi sunt ambalate în cutii a câte 30 comprimate filmate.

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă

Roche Registration Limited 6 Falcon Way Shire Park Welwyn Garden City AL7 1TW Marea Britanie

Fabricantul

Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

България

РошБългария ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Česká republika

Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111

Danmark

Roche a/s Tlf: +45 - 36 39 99 99

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Eesti

Roche Eesti OÜ Tel: + 372 - 6 177 380

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E. Τηλ: +30 210 61 66 100

España

Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00

France

Roche Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Malta

(See United Kingdom)

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Norge

Roche Norge AS Tlf: +47 - 22 78 90 00

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia Suomi/Finland

Roche S.p.A. Roche Oy Tel: +39 - 039 2471 Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος Sverige

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Roche AB Τηλ: +357 - 22 76 62 76 Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija United Kingdom

Roche Latvija SIA Roche Products Ltd.
Tel: +371 – 6 7039831 Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/ .

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
UPDATE Şefi de clinici şi de secţii de oncologie, implicaţi în corupţia cu medicamente (surse) Ancheta DNA privind corupţia din domeniul farmaceutic vizează mai mulţi medici, printre aceştia fiind şi şefi de clinici şi ai unor secţii de oncologie, au declarat, marţi, pentru AGERPRES, surse judiciare.