CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CERTICAN 0,1 mg
Denumire CERTICAN 0,1 mg
Descriere Certican este indicat pentru profilaxia rejecţiei de organ la pacienţii adulţi cu risc imunologic scăzut spre moderat, care primesc transplant alogenic renal sau cardiac.Certican va fi utilizat în asociere cu ciclosporina pentru microemulsie şi corticosteroizi.
Denumire comuna internationala EVEROLIMUS
Actiune terapeutica IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescriptie PRF
Forma farmaceutica COMPR. PT. DISP. ORALA
Concentratia 0,1mg
Ambalaj Cutie cu 25 blist. PA-Al-PVC/Al x 10 compr. pt. disp. orala
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC L04AA18
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre CERTICAN 0,1 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> CERTICAN 0,1 mg COMPR. PT. DISP. ORALA, 0,1mg >> CERTICAN 0,25 mg Comprimate, 0,25mg >> CERTICAN 0,25 mg COMPR. PT. DISP. ORALA, 0,25mg >> CERTICAN 0,5 mg Comprimate, 0,5mg >> CERTICAN 0,75 mg Comprimate, 0,75mg >> CERTICAN 1 mg Comprimate, 1mg
Prospect si alte informatii despre CERTICAN 0,1 mg, compr. pt. disp. orala   Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6072/2005/01-04; 6073/2005/01-04                                 Anexa 2

                                                                                                                       Rezumatul caracteristicilor produsului

 

 

 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICAMENTOS

CERTICAN 0,1 mg comprimate dispersabile

CERTICAN 0,25 mg comprimate dispersabile

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Certican 0,1 mg comprimate dispersabile

Un comprimat conţine everolimus 0,1 mg.

Certican 0,25 mg comprimate dispersabile

Un comprimat conţine everolimus 0,25 mg.

 

Pentru excipienţi, vezi pct. 6.1

                                     

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

Comprimatele sunt de culoare alb până la gălbuie, marmorate, rotunde, plate, cu margini teşite

 

Certican 0,1 mg: marcat cu “I” pe o parte şi cu “NVR” pe cealaltă

 

Certican 0,25 mg: marcat cu “JO” pe o parte şi cu “NVR” pe cealaltă

 

4. DATE CLINICE

 

4.1 Indicaţii terapeutice

Certican este indicat pentru profilaxia rejecţiei de organ la pacienţii adulţi cu risc imunologic scăzut spre moderat, care primesc transplant alogenic renal sau cardiac.

Certican va fi utilizat în asociere cu ciclosporina pentru microemulsie şi corticosteroizi.

 

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Certican va fi început şi menţinut de către medici cu experienţă în terapia imunosupresivă ulterioară transplantului de organ şi care au acces la monitorizarea concentraţiilor sangvine totale de everolimus.

 

Adulţi

Pentru populaţia generală de pacienţi cu transplant renal şi cardiac se recomandă o schemă de administrare iniţială cu 0,75 mg everolimus de două ori pe zi, administrată cât mai curând posibil după transplant. Doza zilnică de Certican trebuie întodeauna administrată oral, în două prize (b.i.d.), în mod constant, fie cu alimente, fie fără alimente (vezi pct 5.2) şi în acelaşi moment cu ciclosporina pentru microemulsie (vezi Monitorizarea terapeutică a medicamentului).

 

Certican este numai pentru uz oral.

 

Pentru informaţii suplimentare vezi secţiunea 6.6. “Instrucţiuni de utilizare şi mânuire în vederea utilizării”.

 

Pacienţii care primesc Certican pot necesita ajustări ale dozei în funcţie de concentraţiile sanguine atinse, de tolerabilitate, de răspunsul individual, de modificări ale co-medicaţiei administrate şi de situaţia clinică. Ajustările dozei pot fi efectuate la intervale de 4-5 zile (vezi Monitorizarea terapeutică a medicamentului).

 

Pacienţii de culoare: Incidenţa episoadelor de rejecţie acută confirmate de biopsie a fost semnificativ mai mare la pacienţii de culoare comparativ cu ceilalţi pacienţi.

Există date limitate care indică faptul că pacienţii de culoare, pot necesita o doză de Certican mai mare pentru a atinge o eficacitate similară cu cea a celorlalţi pacienţi (vezi pct. 5.2). În prezent, datele privind eficacitatea şi siguranţa sunt destul de limitate pentru a permite recomandări specifice pentru utilizarea everolimus la pacienţii de culoare.

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi: Experienţa este insuficientă pentru a recomanda utilizarea Certican la copii şi adolescenţi. Sunt disponibile date limitate în ceea ce priveşte transplantul renal la pacienţii pediatrici (vezi pct. 5.2).

 

Pacienţii vârstnici (≥ 65 ani): Experienţa clinică la pacienţii cu vârsta > 65 ani este limitată. Deşi datele sunt limitate, nu există diferenţe aparente în farmacocinetica everolimus la pacienţii cu vârsta ≥ 65-70 de ani (vezi pct. 5.2).

 

Pacienţii cu insuficienţă renală: Nu sunt necesare ajustări ale dozei (vezi pct. 5.2).

 

Pacienţii cu insuficienţă hepatică: Concentraţiile de everolimus din sângele total ănainte de doza următoare trebuie atent monitorizate la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Pentru pacienţii cu insuficienţă  hepatică uşoară spre moderată (Clasa A sau B din clasificarea Child-Pugh) doza trebuie redusă la jumătate din doza normală dacă două din următoarele criterii sunt valabile: bilirubina > 34 µmol/L (>2 mg/dl), albumina < 35 g/l (< 3,5 g/dl), timpul de protrombină > 1,3 INR (prelungirea > 4 sec). Titrarea ulterioară a dozei trebuie să aibă la bază monitorizarea terapeutică a medicamentului (vezi pct. 5.2). Everolimus nu a fost evaluat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Clasa C din clasificarea Child-Pugh, vezi secţiunea 4.4).

 

Monitorizarea terapeutică a medicamentului: Se recomandă monitorizarea regulată a concentraţiilor terapeutice de everolimus din sângele total. Având la bază analiza expunere-eficacitate şi analiza expunere-siguranţă, pacienţii care ating concentraţii de  everolimus înainte de doza următoare ≥ 3,0 ng/ml în sângele total, s-a descoperit că au o incidenţă mai mică a rejecţiei acute confirmată biopsic, atât în transplantul renal cât şi în cel cardiac, comparativ cu pacienţii ale căror concentraţii sanguine înainte de doza următoare sunt sub 3,0 ng/ml. Limita superioară a intervalului terapeutic se recomandă a fi de 8 ng/ml. O expunere la everolimus de peste 12 ng/ml nu a fost studiată. Intervalele recomandate pentru everolimus au fost determinate prin metoda cromatografică.

 

Este deosebit de importantă monitorizarea concentraţiilor sanguine de everolimus, la pacienţii cu insuficienţă hepatică, pe parcursul administrării concomitente de inhibitori şi inductori puternici ai CYP3A4, atunci când se schimbă forma farmaceutice de ciclosporină şi/sau dacă dozele de ciclosporină sunt scăzute marcat (vezi secţiunea 4.5). Concentraţiile de everolimus pot fi scăzute uşor după administrarea comprimatelor dispersabile.

 

În mod optim, ajustările dozei de Certican trebuie să aibă la bază valorile concentraţiilor sanguine înainte de doza următoare obţinute la mai mult de 4-5 zile după modificarea anterioară a dozei. Există o interacţiune între ciclosporină şi everolimus, şi, în consecinţă, concentraţiile de everolimus pot să scadă în cazul unei expuneri marcat scăzute la ciclosporină (concentraţia sanguină înainte de doza următoare < 50 ng/ml).

 

 

Doze de ciclosporină recomandate în transplantul renal:

Certican nu trebuie utilizat timp îndelungat împreună cu doze maxime de ciclosporină. Scăderea expunerii la ciclosporină la pacienţii cu transplant renal trataţi cu Certican ameliorează funcţia renală. Scăderea expunerii la ciclosporină trebuie începută la 1 lună după transplant. Având la bază datele obţinute din studiul A2306 (vezi pct 5.1), intervalele ţintă de expunere la ciclosporină recomandate după cum sunt definite de protocol (concentraţiile sanguine de ciclosporină măsurate la 2 ore după administrarea dozei (C2)) sunt următoarele: săptămânile 0-4, 1000-1400 ng/ml, săptămânile 5-8, 700-900 ng/mL, săptămânile 9-12, 550-650 ng/mL, săptămânile 13-52, 350-450 ng/mL. În acest studiu, concentraţiile sanguine de ciclosporină măsurate înainte de doza următoare (C0) (ng/mL) au fost urmatoarele: luna 1: 239 ± 114; luna 3: 131 ± 85; luna 6: 82 ± 60; luna 12: 61 ± 28. Pentru a minimaliza riscurile unui eşec al eficacităţii tratamentului este important ca atât concentratiile de everolimus cât şi cele de ciclosporină să nu scadă sub valoarea terapeutică în timpul perioadei precoce post-transplant.

 

Trebuie asigurate concentraţii sanguine totale de everolimus la starea de echilibru egale sau mai mari cu 3 ng/ml anterior reducerii dozei de ciclosporină.

 

Datele privind administrarea Certican în tratamentul de întreţinere cu concentraţii de ciclosporină înainte de doza următoare sub 50 ng/ml sau cu valori ale C2 sub 350 ng/ml sunt limitate. În cazul în care pacientul nu poate tolera scăderea expunerii la ciclosporină, continuarea utilizării Certican trebuie reconsiderată.

 

Doze de ciclosporină recomandate în transplantul cardiac:

La pacienţii cu transplant cardiac aflaţi în tratament de întreţinere trebuie să se reducă doza de ciclosporină după toleranţă, pentru a ameliora funcţia renală. În cazul în care deteriorarea funcţiei renale este progresivă sau dacă valoarea calculată a clearance-ului  creatininei este < 60 ml/min, trebuie ajustată schema de tratament. În cazul pacienţilor cu transplant cardiac, doza de ciclosporina poate fi stabilita avand la bază valorile concentratiilor sanguine de ciclosporină înainte de doza următoare (vezi în pct. 5.1 tabelul “B253: Statistica valorilor concentratiilor sanguine înainte de doza următoare (C0) ale CsA”).

 

Datele privind administrarea Certican cu concentraţii sanguine de ciclosporină înainte de doza următoare <175 ng/ml în primele 3 luni, < 135 ng/ml la 6 luni şi < 100 ng/ml dupa 6 luni sunt limitate în transplantul cardiac.

 

Anterior reducerii dozei de ciclosporină trebuie sa se asigure o concentraţie sanguină totală de echilibru pentru everolimus egală sau mai mare de 3 µg/ml.

 

4.3 Contraindicaţii

Certican este contraindicat la pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la everolimus, sirolimus sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale

În studiile clinice, Certican a fost administrat în asociere cu ciclosporina pentru microemulsie, basiliximab şi corticosteroizi. Administrarea Certican în asociere cu alţi agenţi imunosupresori, alţii decât cei menţionaţi mai sus, nu a fost suficient studiată.

 

Certican nu a fost studiat adecvat la pacienţii cu risc imunologic ridicat.

 

Farmacocinetica everolimus nu a fost încă studiată la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Se recomandă să fie atent monitorizate concentraţiile sanguine totale de everolimus înainte de doza următoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

 

Administrarea Certican concomitent cu inhibitori puternici (de exemplu, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicină, telitromicină, ritonavir) şi inductori de CYP3A4 (de exemplu, rifampicină, rifabutină) nu este recomandată decât dacă beneficiul depăşeşte riscul unei posibile interacţiuni. Se recomandă să fie monitorizate concentraţiile sanguine totale de everolimus înainte de doza următoare în cazul administrării concomitente de Certican împreună cu inductori sau inhibitori ai CYP3A4, cât şi după întreruperea administrării acestora (vezi pct. 4.5).

 

Pacienţii care primesc un tratament imunosupresor ce implică asocierea mai multor medicamente, inclusiv Certican, prezintă un risc crescut de a dezvolta limfoame sau alte afecţiuni maligne, mai ales la nivel cutanat (vezi pct. 4.8). Riscul absolut pare să fie legat de durata şi intensitatea imunosupresiei, mai mult decât de utilizarea unui anumit medicament. Pacienţii trebuie monitorizaţi regulat în ceea ce priveşte depistarea neoplasmelor cutanate şi avertizaţi să limiteze expunerea la soare, lumina UV şi să folosească o cremă de protecţie cu factor de protecţie corespunzător. Imunosupresia excesivă constituie un factor de predispoziţie la infecţii, mai ales cu patogeni oportunişti. Au fost raportate infecţii letale şi septicemii (vezi pct 4.8).

 

În studiile clinice efectuate cu Certican, s-a administrat un tratament antimicrobian profilactic pentru pneumonia cu Pneumocystis jiroveci (carinii) în decursul primelor 12 luni după transplant. Profilaxia privind citomegalovirusul (CMV) a fost recomandată timp de 3 luni după transplant, mai ales la pacienţii cu risc crescut de boală CMV.

 

La pacienţii cu transplant, utilizarea Certican împreună cu ciclosporina pentru microemulsie a fost asociată cu creşterea colesterolului şi a trigliceridelor plasmatice care pot necesita  tratament. Pacienţii trataţi cu Certican trebuie monitorizaţi pentru detectarea unei eventuale hiperlipidemii şi, dacă este necesar, trataţi cu medicamente hipolipemiante şi dietă (vezi pct. 4.5). Înainte de începerea unui tratament imunosupresor, inclusiv cu Certican, va trebui luat în considerare raportul risc-beneficiu la pacienţii care prezintă deja o hiperlipidemie. În mod similar, raportul risc-beneficiu în ceea ce priveşte continuarea tratamentului cu Certican va trebui reevaluat la pacienţii cu hiperlipidemie refractară severă.

 

Pacienţii la care se administrează un inhibitor de HMG-CoA reductază şi/sau un fibrat vor fi monitorizaţi în ceea ce priveşte posibilitatea apariţiei de reacţii adverse după cum sunt descrise în Rezumatul Caracteristicilor Produsului medicamentelor respective (vezi pct. 4.5).

 

Monitorizarea regulată a funcţiei renale este recomandată la toţi pacienţii. Ajustarea corespunzătoare a tratamentului imunosupresor, în special reducerea dozei de ciclosporină va trebui luată în considerare la pacienţii care prezintă concentraţii plasmatice crescute ale creatininei.  Este necesară prudenţă atunci când Certican se administrează concomitent cu alte produse medicamentoase care pot afecta funcţia renale.

 

Certican nu trebuie administrat la pacienţii care prezintă probleme ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie glucoză-galactoză.

 

4.5 Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni

Everolimus este metabolizat în principal de către izoenzima CYP3A4 în ficat şi într-o oarecare măsură la nivelul peretelui intestinal. Everolimus este un substrat al glicoproteinei-P (PgP), pompă de transport care serveşte la excreţia a numeroase medicamente. De aceea, absorbţia şi eliminarea consecutivă a everolimusului absorbit sistemic poate fi influenţată de medicamentele care afectează CYP3A4 şi/sau glicoproteina-P. Nu se recomandă tratamentul concomitent cu inhibitori şi cu inductori puternici de CYP3A4. Inhibitorii de glicoproteina-P pot scădea eliminarea everolimusului din celulele intestinale şi pot creşte concentraţiile sanguine de everolimus. In vitro, everolimusul este un inhibitor competitiv de CYP3A4 şi de CYP2D6, putând creşte concentraţiile medicamentelor eliminate de către aceste enzime. De aceea, este necesară prudenţă atunci când se admnistrează concomitent everolimus şi substrate de 3A4 şi 2D6 care au un indice terapeutic îngust. Toate studiile de interacţiune in vivo au fost efectuate fără administrarea concomitentă de ciclosporină. 

 

Ciclosporina (inhibitor de CYP3A4 şi PgP): Biodisponibilitatea everolimusului a fost semnificativ crescută la administrarea concomitentă de ciclosporină. Intr-un studiu cu doză unică efectuat la voluntari sănătoşi, ciclosporina pentru microemulsie (Neoral) a crescut ASC plasmatică a everolimus cu 168% (variind de la 46% la 365%) şi Cmax cu 82% (variind de la 25% la 158%), comparativ cu administrarea everolimus-ului singur. Ajustarea dozei de everolimus poate fi necesară dacă doza de ciclosporină este modificată (vezi pct. 4.2). La pacienţii cu transplant renal şi cardiac care au primit ciclosporină pentru microemulsie, Certican a avut o influenţă minoră din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii ciclosporinei.

 

Rifampicina (inductor de CYP3A4): Tratamentul prealabil al subiecţilor sănătoşi cu doze multiple de rifampicină urmate de o doză unică de Certican a crescut clearance-ul everolimus-ului de aproximativ 3 ori şi a scăzut Cmax cu 58% şi ASC cu 63%. Asocierea cu rifampicină nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

 

Atorvastatina (substrat-CYP3A4) şi pravastatina (substrat-PgP): Administrarea de doze unice de Certican, cu atorvastatină sau cu pravastatină la voluntarii sănătoşi nu a influenţat farmacocinetica plasmatică a atorvastatinei, pravastatinei sau a everolimusului şi nici activitatea biologică a HMG-CoA reductazei într-o proporţie relevantă clinic. Totuşi, aceste rezultate nu pot fi extrapolate la alţi inhibitori de HMG-CoA reductază.

 

Pacienţii trebuie monitorizaţi în ceea ce priveşte dezvoltarea rabdomiolizei şi altor reacţii adverse, aşa cum sunt descrise în Rezumatul Caracteristicilor Produsului ale inhibitorilor de HMG-CoA.

 

Alte interacţiuni posibile: Inhibitori moderaţi de CYP3A4 şi PgP pot creşte concentraţiile sanguine de everolimus (de exemplu, substanţele antifungice: fluconazol ; antibiotice macrolidice: eritromicina; blocante ale canalelor de calciu: verapamil, nicardipină, diltiazem; inhibitori de protează: nelfinavir, indinavir, amprenavir. Inductorii de CYP3A4 pot creşte metabolizarea everolimusului şi pot scădea concentraţiile sanguine de everolimus (de exemplu, sunătoarea - Hypericum perforatum), anticonvulsivantele: carbamazepina, fenobarbitalul, fenitoina; medicamentele anti HIV: efavirenzul, nevirapina).

 

Grapefruit-ul şi sucul de grapefruit afectează activitatea citocromului P450 şi PgP, şi de aceea trebuie evitate.

 

Vaccinarea: medicamentele imunosupresoare pot afecta răspunsul la vaccinare; vaccinarea în timpul tratamentului cu Certican poate fi mai puţin eficace. Utilizarea de vaccinuri cu virus viu trebuie evitată.

 

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date suficiente privind utilizarea Certican la gravide. Studiile efectuate la animale au demonstrat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere inclusiv embrio/fetotoxicitate (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru oameni nu este cunoscut. Certican nu va fi administrat la gravide decât dacă beneficiul potenţial depăşeşte posibilul risc pentru făt. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie avertizate să folosească metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Certican şi timp de până la 8 săptămâni după întreruperea tratamentului.

Nu se cunoaşte dacă everolimus este excretat în laptele matern. In studiile efectuate la animale, everolimus şi/sau metaboliţii săi au trecut în laptele şobolanilor. De aceea, femeile care utilizează Certican nu trebuie să alăpteze.

 

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectul asupra capacitatii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

 

4.8 Reacţii adverse

 Frecvenţa reacţiilor adverse enumerate mai jos provine din trei studii clinice şi reprezintă datele cumulate de la 1199 pacienţi. Acestea au fost 3 studii randomizate, controlate, multicentrice, dublu orb: 2 studii privind transplantul renal de novo şi 1 studiu privind transplantul cardiac de novo, în care Certican a fost administrat în doză fie de 1,5 mg, fie de 3,0 mg/zi timp de cel puţin 12 luni, împreună cu ciclosporina pentru microemulsie şi corticosteroizii. In plus, este inclusă şi frecvenţa reacţiilor adverse din cele două studii deschise. Aceste studii au evaluat eficacitatea şi siguranţa  administrării de Certican,        1,5 mg şi 3 mg pe zi, în asociere cu o expunere redusă la ciclosporină, la pacienţii cu transplant renal de novo.

Reacţiile adverse sunt enumerate conform următoarelor categorii:

 

Foarte frecvente            > 1/10

Frecvente                      > 1/100 şi < 1/10

Puţin frecvente             > 1/1 000 şi < 1/100

Rare                              > 1/10 000 şi < 1/1 000

Foarte rare                    < 1/10 000

 

Tabelul de mai jos conţine reacţii adverse posibil sau probabil corelate cu administrarea Certican observate în studiile de fază III (transplantul renal şi cardiac). El este alcătuit conform claselor standard de organe din dicţionarul MedDRA:

 

Sistem

Incidenţa

Reacţia adversă

Infecţii şi infestări

Frecvente

Infecţii virale, bacteriene şi fungice, septicemii

 

Puţin frecvente

Infectarea plăgilor

Tulburări sistemului sangvin si limfatic

Foarte frecvente

Leucopenie1

 

Frecvente

Trombocitopenie1, anemie1, coagulopatie, purpură trombotică trombocitopenică/ Sindrom hemolitic uremic

 

Puţin frecvente

Hemoliza

Tulburări endocrine

Puţin frecvente

Hipogonadism masculin (scăderea testosteronului, creşterea LH)

Tulburări de metabolism si de nutritie

Foarte frecvente

Hipercolesterolemie, Hiperlipidemie

 

Frecvente

Hipertrigliceridemie

Tulburări vasculare

Frecvente

Hipertensiune arterială, limfocele2, tromboembolism venos

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente

Pneumonie

 

Puţin frecvente

Pneumopatie

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Durere abdominală, diaree, greaţă, vărsături

Tulburări hepato-biliare

Puţin frecvente

Hepatită, tulburări hepatice, icter, teste funcţionale hepatice anormale3

Tulburări cutanate şi subcutanate

Frecvente

Acnee, complicaţii ale plagilor chirurgicale

 

Puţin frecvente

Erupţie cutanată

Tulburări ale sistemului musculoscheletic

Puţin frecvente

Mialgie

Tulburări renale şi urinare

Frecvente

Infecţia tractului urinar

 

Puţin frecvente

Necroza tubulară renala2, pielonefrita

Tulburări generale şi la locul administrării

Frecvente

Edem, durere

1 Un efect dependent de doza sau o incidenţă semnificativ crescută a fost stabilită la pacienţii care au primit 3 mg/zi

2 In transplantul renal

3 Creşterea γ-GT, AST, ALT

 

In studiile controlate cu durată de cel puţin 1 an, limfomul şi boala limfoproliferativa s-au dezvoltat la 1,4% din pacienţii care au primit Certican (1,5 mg sau 3 mg/zi) în asociere cu alte imunosupresoare. Cancerele cutanate s-au dezvoltat la 1,3% din pacienţi, alte tipuri de tumori maligne s-au dezvoltat la 1,2% din pacienţi.

 

Apariţia evenimentelor adverse poate depinde de schema imunosupresoare (grad şi durată). In studiile pivot, creşterile creatininei plasmatice au fost observate mai frecvent la pacienţii care au primit Certican în asociere cu o doza standard de ciclosporină pentru microemulsie, decât la pacienţii din grupul de control. Incidenţa globală a evenimentelor adverse a fost mai mică în cazul unei doze mai mici de ciclosporină pentru microemulsie (vezi pct. 5.1).

In cele două studii deschise, profilul de siguranţă al Certican a fost similar cu cel descris în cele 3 studii pivot, exceptând creşterile creatininei plasmatice, care au fost mai puţin frecvente şi valorile medii şi mediane ale creatininei plasmatice, care au fost mai mici decât în studiile de fază III.

 

4.9 Supradozaj

În studiile efectuate la animale, everolimus a demonstrat un potenţial de toxicitate după doză unică scăzut. Nu s-a observat mortalitate sau toxicitate severă după doze orale unice de 2000 mg/kg (test limită) la şoareci sau la şobolani.

 

Experienţa raportată privind supradozajul la oameni este foarte limitată, existând un singur caz de ingestie accidentală de 1,5 mg everolimus, la un copil în vârstă de 2 ani la care nu au fost observate reacţii adverse. La pacienţii transplantaţi au fost administrate doze unice de până la 25 mg cu o tolerabilitate acută acceptabilă.

 

In toate cazurile de supradozaj trebuie instituite măsuri generale de susţinere.

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

 

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: agent imunosupresor selectiv.

Cod ATC: L04A A18.

Everolimus, un inhibitor al semnalului de proliferare, previne rejecţia alogrefei la modelele de alotransplant la rozătoare şi primate non-umane. El îşi exercită efectul  imunosupresor prin inhibarea proliferării şi prin expansiunea consecutivă clonală a celulelor T activate de un antigen, mediată de interleukinele specifice celulei T, de exemplu, interleukina-2 şi interleukina-15. Everolimusul inhibă calea de semnalizare intracelulară care este declanşată prin fixarea factorilor de creştere ai celulelor T de receptorii lor şi care conduc în mod normal proliferarea celulară. Blocarea acestui semnal de către everolimus determină oprirea celulelor în stadiul G1 din ciclul celular.

 

La nivel molecular, everolimusul formează un complex cu proteina citoplasmică FKBP-12.

In prezenţa everolimusului, fosforilarea stimulată de factorul creştere a p70 S6 kinazei este inhibată. Deoarece fosforilarea p70 S6 kinazei este controlată de FRAP (de asemenea numit şi m-TOR), aceste date experimentale sugerează că, complexul everolimus-FKBP-12 se leagă de FRAP şi astfel interferă cu funcţia sa. FRAP este o proteină reglatoare esenţială care controlează metabolismul, creşterea şi proliferarea celulară; inhibarea funcţiei FRAP explică astfel oprirea ciclului celular determinată de everolimus.

 

Everolimusul are un mod diferit de acţiune faţă de ciclosporină. La modelele preclinice de alotransplant, asocierea everolimus cu ciclosporină a fost mai eficace decât fiecare medicament utilizat singur.

 

Efectul everolimusului nu este limitat la celulele T. El inhibă, în general, proliferarea stimulată de factorul de creştere, atât al celulelor hematopoetice, cât şi al celulelor non-hematopoetice, ca de exemplu, celulele musculaturii netede vasculare. Un rol hotărâtor in patogeneza rejecţiei cronice il are proliferarea celulelor musculare netede vasculare stimulate de factorul de creştere, iniţiat de lezarea celulelor endoteliale şi care duce la formarea de neointima. Studiile preclinice efectuate cu everolimus au arătat inhibarea formării de neointimă la modelele de şobolani cu transplant alogen de aortă.

 

Studiile clinice

Transplantul renal

Certican a fost studiat în două studii de fază III (B201 şi B251) realizate la pacienţii cu transplant renal de novo. Pe perioada acestor studii, Certican a fost administrat în doze fixe de 1,5 mg/zi şi 3 mg/zi, în asociere cu doze standard de ciclosporină pentru microemulsie şi corticosteroizi. Micofenolatul mofetil (MMF) în doză de 1 g de două ori pe zi a fost utilizat ca şi comparator. Obiectivele primare combinate au fost lipsa eficacităţii tratamentului la 6 luni (rejecţia acută confirmată de biopsie, pierderea grefei, deces sau pierderea din urmărire a pacienţilor) şi pierderea grefei, decesul sau pierderea din urmărire a pacienţilor la 12 luni. În aceste studii, Certican a demonstrat în general o eficacitate echivalentă celei a MMF. Incidenţa rejectiei acute confirmată de biopsie la 6 luni în studiul B201 a fost de 21,6%, 18,2% şi 23,5% pentru grupurile care au primit respectiv Certican 1,5 mg/zi, Certican 3 mg/zi şi grupul care a primit micofenolat mofetil. În studiul B251, incidenţa a fost de 17,1%, 20,1% şi 23,5% pentru grupurile care au primit respectiv Certican 1,5 mg/zi, Certican 3 mg/zi şi grupul care a primit micofenolat mofetil.

Reducerea funcţiei grefei alogene evidenţiată de o creştere a creatininei plasmatice a fost observată mai frecvent la subiecţii care au primit Certican în asociere cu o doză standard de ciclosporină pentru microemulsie, faţă de pacienţii care au primit micofenolat mofetil. Acest efect sugerează faptul că Certican creşte nefrotoxicitatea ciclosporinei. Acest efect poate fi reversibil odată cu reducerea dozei de ciclosporină.

 

Două studii de fază IIIb (A2306 şi A2307) au evaluat la pacienţii cu transplant de novo eficacitatea şi siguranţa Certican 1,5 mg şi Certican 3 mg pe zi (doza iniţială, doza consecutivă bazată pe o concentraţie sanguină ţintă ≥ 3 ng/ml) în asociere cu o expunere redusă la ciclosporină monitorizată cu C2. În studiul A2306, concentraţiile C2 ţintă au fost următoarele: săptămânile 0-4, 1000-1400 ng/ml, săptămânile 5-8, 700-900 ng/ml, săptămânile 9-12, 550-650 ng/ml, săptămânile 13-52, 350-450 ng/ml. In studiul A2307 (în asociere cu Simulect), concentraţiile C2 ţintă au fost următoarele: săptămânile 0-8, 500-700 ng/ml, săptămânile 9-52, 350-450 ng/ml.

 

Concentratiile sanguine înainte de doza următoare actuale (C0) şi C2 pentru studiul A2306 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Tabelul 2306: Statistica valorilor concentraţiilor sanguine înainte de doza următoare actuale (C0) şi C2

 

 

Concentraţia actuală medie a  (±DS)

 

Concentraţia C2 actuală medie (±DS)

 

Vizita

Everolimus 1,5mg

Everolimus 3mg

Everolimus 1,5mg

Everolimus 3mg

Ziua 7

250 ± 114

262 ± 133

1259 ± 323

1224 ± 324

 

N=110

N=121

N=111

N=123

Ziua 28

239 ± 134

278 ± 207

1121 ± 359

1167 ± 410

 

N=101

N=110

N=103

N=119

Luna 3

131 ± 85

140 ± 99

685 ± 284

754 ± 362

 

N=91

N=101

N=95

N=103

Luna 6

82 ± 60

83 ± 76

534 ± 265

545 ± 318

 

N=80

N=96

N=84

N=99

Luna 12

61 ± 28

71 ± 44

412 ± 180

403 ± 153

 

N=73

N=86

N=75

N=88

 

În studiul A2306, rezultatele la 12 luni pentru populaţia ITT (în intenţie de tratament) (N=237; 112 cu Certican 1,5 mg/zi şi 125 cu Certican 3 mg/zi) au demonstrat incidenţele rejecţiei confirmată de biopsie de 25,9% pentru grupul care a primit 1,5 mg/zi, şi de 19,2% pentru grupul care a primit 3mg/zi. Comparaţiile între studii au indicat faptul că funcţia alogrefei a fost mai bună decât cea observată în studiile cu Certican în asociere cu doză standard de ciclosporină. Valorile medii ale creatininei plasmatice la pacienţii aflaţi sub tratament, în luna a 12-a au fost de 122 µmol/l în grupul care a primit Certican 1,5 mg şi de 126 μmol/l în grupul care a primit Certican 3 mg (media: 126 şi 134 µmol/l). Valorile medii ale clearance-ului creatininei sub tratament conform Cockcroft-Gault au fost 69 şi  62 ml/min în cele două grupuri care au primit Certican (media: 69 şi 65 ml/min).

 

Studiul A2307 a avut o concepţie similară cu studiul A2306, cu adăugarea a 2 doze  de basiliximab de 20 mg în ziua 0 şi în ziua 4 şi scăderea nivelelor ţintă C2 ale ciclosporinei de-a lungul primelor 8 săptămâni după transplant (săptămânile 0-8: 500-700 ng/ml, lunile 3-12: 350-450 ng/ml). Analiza rezulatelor la 12 luni (ITT, N=256, 117 cu Certican         1,5 mg/zi şi 139 cu Certican 3 mg/zi, au demonstrat incidenţa rejecţiei confirmată de biopsie la 13,7% pentru grupul care a primit 1,5 mg/zi şi 15,8% pentru grupul care a primit 3 mg/zi. Valorile medii ale clearance-ului creatininei la pacienţii aflaţi sub tratament, în luna 12 au fost 128 μmol/l pentru grupul care a primit Certican 1,5 mg şi 126 μmol/l în grupul care a primit Certican 3 mg (media: 132 şi 132 µmol/l). Valorile medii ale clearance-ului creatininei conform formulei  Cockcroft-Gault au fost 64 şi 65 ml/min în cele două grupuri Certican (media: 68 şi 65 ml/min).

Transplantul cardiac

Într-un studiu de fază III (B253), privind transplantul cardiac, Certican 1,5 mg/zi şi Certican 3 mg/zi asociat cu doze standard de ciclosporină pentru microemulsie şi corticosteroizi a fost investigat comparativ cu azatioprina (AZA), în doze de 1 - 3 mg/kg şi zi. Obiectivul final primar a fost unul combinat, cuprinzând incidenţa rejecţiei acute (≥gradul 3A din clasificarea ISHLT), rejecţia acută asociată cu tulburări hemodinamice, pierderea grefei, decesul pacientului sau pierderea din urmărire a pacientului la 6, 12 şi 24 luni. Ambele doze de Certican au fost superioare celei de azatioprină la 6, 12 şi 24 luni. Incidenţa rejecţiei acute confirmată de biopsie (≥ gradul 3A din clasificarea ISHLT), în luna a 6-a a fost de 27,8% pentru grupul care a primit Certican 1,5 mg/zi, 19% pentru grupul care a primit Certican 3 mg/zi şi respectiv 41,6% pentru grupul care a primit azatioprină (p=0,003 pentru grupul care a primit Certican 1,5 mg, comparativ cu grupul de control şi p < 0,001 pentru grupul care a primit Certican 3 mg comparativ cu grupul de control).

 

Având la bază datele ecografiei endovasculare coronariene obţinute la un subgrup de pacienţi din populaţia aflată în studiu, ambele dozele de Certican au fost statistic semnificativ mai eficace decât azatioprina, în prevenirea vasculopatiei grefei alogene (definită ca o creştere ≥ 0,5 mm în grosimea maximă a intimei faţă de valoarea iniţială (la intrarea în studiu), în cel puţin una dintre secţiunile obţinute la o înregistrare retrogradă automată), recunoscut ca un factor de risc important în pierderea pe termen lung a grefei.

 

Dozele de ciclosporină au fost stabilite pe baza valorilor ţintă ale concentraţiilor înainte de doza următoare după cum urmează: săptămânile 1-4: 250-400 ng/ml, lunile 1-6: 200-350 ng/ml, lunile 7-24: 100-300 ng/ml.

 

Concentraţiile sanguine înainte de doza următoare actuale (C0) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Tabelul B253: Statistica valorilor concentraţiilor sanguine înainte de doza următoare (C0)

 

Concentratia sanguină medie a CsA ±DS

 

Vizita

Everolimus 1,5mg

Everolimus 3mg

Saptamana 1

220 ± 120

226 ± 132

 

N=167

N=167

Luna 1

270 ± 119

255 ± 111

 

N=163

N=159

Luna 6

201 ± 109

185 ± 87

 

N=112

N=115

Luna12

166 ± 84

148 ± 70

 

N=99

N=94

Luna 24

150 ± 92

137 ± 55

 

N=65

N=58

Concentraţiile (ng/ml) reprezintă media ± DS.

 

Creşterea creatininei plasmatice a fost observată mai frecvent printre subiecţii care au primit Certican în asociere cu o doză standard de ciclosporina pentru microemulsie, decât la pacienţii care au utilizat azatioprina. Acest efect sugerează faptul că Certican creşte nefrotoxicitatea indusă de ciclosporină. Acest efect poate fi reversibil odată cu reducerea dozei de ciclosporină, deşi, în transplantul cardiac, există date limitate privind administrarea Certican cu concentraţii reziduale de ciclosporină sub 100 ng/ml după 6 luni.

 

 

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia: După administrarea orală, concentraţiile plasmatice maxime de everolimus sunt atinsedupă 1-2 ore  La pacienţii cu transplant, concentraţiile sangvine de everolimus sunt proporţionale cu doza în intervalul de 0,25 mg – 15 mg. Biodisponibilitatea relativă a comprimatului dispersabil comparativ cu cea a comprimatului este de 0,90 (IC 90% 0,76-1,07) aşa cum rezultă din raportul ASC. Efectul alimentelor: Cmax şi ASC a everolimus sunt reduse cu 60% şi respectiv 16% atunci când comprimatul este administrat cu o masă bogată în grăsimi. Pentru a minimaliza variabilitatea, Certican va fi administrat în mod constant, fie cu alimente, fie fără.

 

Distribuţia: raportul distribuţiei sânge-plasmă al everolimusului este dependent de concentraţie variind de la 17% la 73% în intervalul de la 5 la 5000 ng/ml. Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 74% la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii care prezintă insuficienţă hepatică moderată. Volumul de distribuţie asociat fazei terminale (Vz/F) la pacienţii cu transplant renal în tratamentul de întreţinere este de 342 ± 107 L.

 

Metabolizare: Everolimusul este un substrat al CYP3A4 şi al glicoproteinei-P. Principalele căi de metabolizare indentificate la om sunt mono-hidroxilarea şi O-dealchilarea. Doi metaboliţi principali s-au format prin hidroliza lactonei ciclice. Everolimus a fost principalul component circulant din sânge. Nici unul dintre principalii metaboliţi nu este  susceptibil să contribuie semnificativ la activitatea imunosupresoare a everolimusului.

 

Excreţia: După administrarea unei doze unice de everolimus marcat radioactiv la pacienţii cu transplant care au primit ciclosporină, cea mai mare parte (80%) din radioactivitate a fost regăsită în fecale şi numai o cantitate mică (5%) a fost excretată în urină. Nu a fost detectat medicament nemetabolizat nici în urină şi nici în fecale. 

 

Farmacocinetica fazei de echilibru: Farmacocinetica a fost comparabilă la pacienţii cu transpant renal şi cardiac care au primit everolimus de două ori pe zi simultan cu ciclosporină pentru microemulsie.  Starea de echilibru este atinsă în ziua a 4-a, cu un factor de acumulare al concentraţiilor sanguine de 2 până la de 3 ori, comparativ cu expunerea după prima doză. Tmax este atins la 1-2 ore după administrare. Pentru dozele de 0,75 mg şi respectiv 1,5 mg de două ori pe zi, Cmax a fost în medie de 11,1 ± 4,6 şi 20,3 ± 8,0 ng/ml, iar ASC a fost în medie de 75 ± 31 şi 131 ± 59 ng·h/ml. Concentraţiile sanguine înainte de doza următoare (Cmin) sunt în medie de 4,1 ± 2,1 şi respectiv 7,1 ± 4,6 ng/ml pentru dozele de 0,75 mg şi respectiv 1,5 mg de două ori pe zi. Expunerea la everolimus rămâne stabilă de-a lungul primului an după transplant. Cmin este corelată semnificativ cu ASC, cu un coeficient de corelare cuprins între  0,86 şi 0,94. Având la bază o analiză a farmacocineticii populaţiei, clearance-ul oral (CL/F) este de 8,8 l/h (variaţie inter-pacient 27%) şi volumul de distribuţie central (Vc/F) este de 110 l (variaţie inter-pacient 36%). Variabilitatea reziduală a concentraţiilor sanguine este de 31%. Timpul de injumătăţire plasmatică prin eliminare este de 28 ± 7 h.

 

Insuficienţa hepatică: La 8 pacienţi cu o insuficienţă hepatică moderată (clasa A Child-Pugh), ASC a everolimus a fost crescută în medie de 2 ori comparativ cu 8 subiecţi sănătoşi. ASC a fost corelată în mod pozitiv cu concentraţia plasmatică a bilirubinei şi cu prelungirea timpului de protrombină, şi corelată negativ cu concentraţia albuminei serice. ASC a everolimus a avut tendinţa să fie mai mare decât la subiecţii sănătoşi dacă bilirubina a fost > 34 µmol/l, timpul de protrombina a fost > 1,3 INR (prelungire > 4 sec) şi/sau concentraţia de albumina a fost < 35 g/l. Impactul insuficienţei hepatice severe (clasa C Child-Pugh) nu a fost evaluat, dar este probabil ca efectul asupra ASC a everolimusului să fie de importanţă egală sau superioară celui al insuficienţei moderate. (Vezi pct. 4.2).

 

Insuficienţa renală: Insuficienţa renală post-transplant (valoarea clearance-ului creatininei 11-107 ml/min) nu a influenţat farmacocinetica everolimus-ului.

 

Copii: CL/F a everolimus a crescut în mod liniar cu vârsta pacientului (1 la 16 ani), suprafaţa corporală (0,49-1,92 m2 ), şi greutatea (11-77 kg). CL/F în fază stabilă a fost   10,2 ± 3,0 l/h/m² şi timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a fost de 30 ± 11h. Nouăsprezece pacienţi pediatrici cu transplant renal de novo (de la 1 la 16 ani) au primit Certican, omprimate dispersabile la o doză de 0,8 mg/m² (maxim 1,5 mg), de două ori pe zi, cu ciclosporină pentru microemulsie. S-a observat o ASC a everolimus de 87 ± 27 ng·h/ml, similară cu cea a pacienţilor adulţi care au primit 0,75 mg de două ori pe zi. Concentraţiile minime în faza stabilă au fost de 4,4 ± 1,7 ng/ml.

 

Vârstnici: A fost estimată la adulţi (intervalul vârstei studiate a fost 16-70 ani) o scădere limitată cu 0,33% pe an a clearance-ul oral al everolimus. Nu sunt considerate necesare ajustări ale dozei.

 

Rasa: Având la bază analiza farmacocinetică a populaţiei, clearance-ul oral (CL/F) este în medie, cu 20% mai mare la pacienţii de culoare cu transplant. Vezi pct 4.2.

 

Relaţia expunere-răspuns: Concentraţia medie de everolimus înainte de doza următoare în cursul primelor 6 luni după transplant, este corelată cu incidenţa rejecţiei acute confirmată de şi trombocitopenia la pacienţii cu transplant renal şi cardiac. (vezi tabelul de mai jos).

 

Transplant renal

 

 

 

 

 

Concentraţia reziduală (ng/ml)

≤ 3,4

3,5-4,5

4,6-5,7

5,8-7,7

7,8-15,0

Absenta rejecţiei

68%

81%

86%

81%

91%

Trombocitopenie (<100 x 109 /L)

10%

9%

7%

14%

17%

Transplant cardiac

 

 

 

 

 

Concentraţia reziduală (ng/ml)

≤ 3,5

3,6-5,3

5,4-7,3

7,4-10,2

10,3-21,8

Absenta rejecţiei

65%

69%

80%

85%

85%

Trombocitopenie (< 75 x 109 /L)

5%

5%

6%

8%

9%

 

5.3 Date preclinice de siguranţă

Profilul preclinic de siguranţă al everolimusului a fost evaluat la şoarece, şobolan, mini porc, maimuţă şi iepure. Principalele organe ţintă au fost sistemul de reproducere la mascul şi femelă (degenerescenţa tubulară testiculară, reducerea cantităţii de spermă în epididium şi atrofie uterină) la mai multe specii şi, numai la şobolan, plămânii (creşterea macrofagelor alveolare) şi occhii (opacităţi la nivelul liniilor de sutură ale cristalinului). Modificări renale minore s-au observat la şobolan (exacerbarea corelată cu vârsta a lipofuscinei la nivelul epiteliului tubular) şi la şoareci (agravarea leziunilor preexistente). Nu a existat nici o indicaţie privind nefrotoxicitatea la maimuţă sau la mini porc.

 

Afecţiunile spontane concomitente de fond (miocardita cronică la şobolan, infecţia cu virusul Coxsackie în plasmă şi cord la maimuţă, infestarea cu coccidium a tractului gastro-intestinal la mini porc, leziuni cutanate la şoarece şi maimuţă), au apărut a fi exacerbate de tratamentul cu everolimus. Aceste efecte au fost în general observate la nivele de expunere sistemică echivalente sau superioare nivelelor de expunere terapeutică, cu excepţia efectelor observate la şobolan, care s-au produs la nivele mai scăzute datorită distribuţiei crescute la nivel tisular.

 

Asocierea ciclosporinei cu everolimus a determinat o expunere sistemică a everolimus-ului mai mare şi o toxicitate crescută. La şobolan nu au apărut afectări ale altor organe ţintă, noi. La maimuţe s-au observat hemoragie şi arterita în diferite organe.

 

Într-un studiu la şobolani privind fertilitatea masculilor, morfologia testiculară a fost afectată la doze de 0,5 mg/kg şi peste: motilitatea spermatozoizilor, numărul spermatozoizilor cât şi nivelele plasmatice de testosteron au fost diminuate la doze de 5 mg/kg care corespund la nivele de expunere terapeutică şi care au determinat o scădere a fertilităţii masculilor. Au existat evidenţe de reversibilitate. Fertilitatea femelelor nu a fost afectată, dar everolimusul a trecut bariera placentară şi a fost toxic pentru produsul de concepţie. La şobolan, everolimusul a provocat embrio/fetotoxicitate, care s-a manifestat sub forma mortalităţii şi o reducere a greutăţii fetale, la nivele de expunere sistemică inferioare nivelelor terapeutice. Incidenţa modificărilor şi malformaţiilor scheletului la doze de 0,3 mg/kg şi 0,9 mg/kg (de exemplu, fisura sternală) a fost crescută. La iepure, embriotoxicitatea s-a manifestat  printr-o creştere în resorbţia tardivă.

 

Studiile de genotoxicitate care au cuprins criterii relevante privind genotoxicitatea nu au arătat nici o dovadă de activitate clastrogenică sau mutagenică. Administrarea de everolimus timp de până la 2 ani nu a demonstrat potenţial oncogen la şoarece şi şobolan la dozele cele mai crescute, corespunzătoare la respectiv de 8,6 şi de 0,3 ori expunerea clinică estimată.

 

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Butilhidroxitoluen, lactoză monohidrat, hipromeloză, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, crospovidonă, lactoza anhidră.

 

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul

 

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original, ferit de lumină şi umiditate.

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Certican 0,1 mg

Cutie cu 5 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 6 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 10 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 25 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

 
Certican 0,25 mg

Cutie cu 5 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 6 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 10 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

Cutie cu 25 blistere PA-AL-PVC/AL x 10 comprimate

 

 

6.6 Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea sa

Comprimat dispersabil

Administrarea într-o seringă pentru administrare orală de 10 ml. Puneţi comprimatele dispersabile de Certican într-o seringă pentru administrare orală. Cantitatea maximă de Certican care poate fi dispersată într-o seringă pentru administrare orală de 10 ml este de 1,25 mg. Adaugaţi apă până la marcajul de 5 ml. Aşteptaţi 90 secunde timp în care agitaţi uşor. După dizolvare, beţi conţinutul. Clătiţi seringa pentru administrare orală cu 5 ml de apă şi beţi conţinutul. Apoi, beţi 10 până la 100 ml de apă sau sirop diluat.

 

      Administrarea cu ajutorul unui pahar de plastic. Puneţi comprimatele dispersabile de Certican în aproximativ 25 ml apă. Cantitatea maximă de Certican care poate fi dispersată în 25 ml apă este 1,5 mg. Paharul trebuie lăsat aproximativ 2 minute pentru a permite comprimatelor să se dizolve. Agitaţi uşor înainte de a bea conţinutul. Clătiţi imediat  paharul cu încă 25 ml apă şi beţi conţinutul.

 

Administrarea prin tub nasogastric. Puneţi comprimatele dispersabile de Certican într-un pahar mic de plastic care conţine 10 ml apă şi aşteptaţi 90 secunde agitând uşor. Puneţi dispersia obţinută într-o seringă şi injectaţi uşor (în timp de 40 sec) prin tubul nasogastric. Clătiţi paharul (şi seringa) de 3 ori cu 5 ml apă şi injectaţi în tub. În final, clătiţi tubul cu   10 ml apă. Tubul nasogastric trebuie clampat timp de minim 30 minute după administrarea Certican.

 

În cazul în care, de asemenea, ciclosporina pentru microemulsie este administrată prin tubul nasogastric ea va trebui administrată înainte de Certican. Cele două medicamente nu trebuie amestecate.

 

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Pharma Services Inc.,

Lichtstrasse 35, 4002, Basel, Elveţia

 

8. NUMĂRUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

Certican 0,1 mg

6072/2005/01-02-03-04

Certican 0,25 mg

6073/2005/01-02-03-04

 

9. DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI

Autorizare, Decembrie 2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

          Decembrie 2005

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.