CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

MABCAMPATH 10 mg/ml
Denumire MABCAMPATH 10 mg/ml
Descriere MabCampath este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu leucemie limfocitară cronică cu celule B (LLC-B) pentru care nu este indicată chimioterapia de asociere cu fludarabină.
Denumire comuna internationala ALEMTUZUMABUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 10mg/ml
Ambalaj Cutie x 3 fiole x 3 ml concentrat intr-o fiola de 5ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 3 ml
Cod ATC L01XC04
Firma - Tara producatoare SCHERING AG - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata GENZYME EUROPE BV - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre MABCAMPATH 10 mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre MABCAMPATH 10 mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MabCampath 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un ml conţine alemtuzumab 10 mg. Fiecare fiolă conţine alemtuzumab 30 mg.

Alemtuzumab este un anticorp monoclonal kappa IgG1 umanizat obţinut prin inginerie genetică, specific glicoproteinei (CD52) de la suprafaţa celulei limfocitare 21-28 kD. Anticorpul este produs într-un mediu nutritiv, într-o cultură de suspensie de celule de mamifer (ovar de hamster chinezesc).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.. Concentrat incolor până la galben deschis

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

MabCampath este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu leucemie limfocitară cronică cu celule B (LLC-B) pentru care nu este indicată chimioterapia de asociere cu fludarabină.

4.2 Doze şi mod de administrare

MabCampath trebuie administrat sub supravegherea unui medic specializat în tratamentul cancerului.

Soluţia MabCampath trebuie preparată în conformitate cu instrucţiunile furnizate la pct. 6.6. Toate dozele trebuie administrate în perfuzie intravenoasă în decurs de aproximativ 2 ore.

Pacienţilor trebuie să li se administreze premedicaţie cu corticosteroizi pe cale orală sau intravenoasă şi cu un antihistaminic şi un analgezic adecvate cu 30-60 de minute înainte de fiecare perfuzie cu MabCampath, în timpul creşterii dozei şi conform recomandărilor clinice de mai jos (vezi pct. 4.4).

Antibioticele şi antiviralele trebuie administrate de rutină tuturor pacienţilor pe parcursul tratamentului şi după aceea (vezi pct. 4.4).

În timpul primei săptămâni de tratament, MabCampath trebuie administrat în doze crescătoare: 3 mg în ziua 1, 10mg în ziua 2 şi 30 mg în ziua 3, în cazul în care fiecare doză este bine tolerată. Ulterior, doza recomandată este de 30 mg zilnic, administrată de 3 ori pe săptămână în zile alternative, până la maximum 12 săptămâni.

La majoritatea pacienţilor, creşterea dozei până la 30 mg poate fi realizată în 3-7 zile. Totuşi, dacă apar reacţii adverse moderate până la severe cum sunt hipotensiune arterială, frison, febră, dispnee, senzaţie de frig, erupţii cutanate şi bronhospasm (dintre care unele pot fi datorate eliberării de citokină), fie la doza de 3 mg, fie la cea de10 mg, atunci dozele respective trebuie repetate zilnic până când sunt bine tolerate, înainte de a se încerca o nouă mărire a dozei (vezi pct. 4.4).

Durata medie a tratamentului a fost de 11,7 săptămâni pentru pacienţii cu terapie de primă linie şi de 9,0 săptămâni pentru pacienţii care mai fuseseră trataţi anterior.

O dată ce un pacient întruneşte toate criteriile clinice şi de laborator pentru un răspuns complet, administrarea MabCampath trebuie întreruptăşi pacientul monitorizat. Dacă starea unui pacient se ameliorează (de exemplu se obţine un răspuns parţial sau o stabilizare a bolii) şi apoi atinge un nivel de platou fără a prezenta o ameliorare ulterioară timp de 4 săptămâni sau mai mult, tratamentul cu MabCampath trebuie întrerupt, iar pacientul monitorizat.. Tratamentul trebuie oprit dacă există dovezi ale progresiei bolii.

În cazul unei infecţii grave sau a toxicităţii hematologice severe, MabCampath trebuie întrerupt până la rezolvarea evenimentului. Se recomandă întreruperea tratamentului cu MabCampath la pacienţii la care numărul de trombocite scade la < 25000/μl sau la care numărul absolut de neutrofile (NAN) scade la < 250/μl. MabCampath poate fi reluat după disparitia infecţiei sau a fenomenelor toxice. Administrarea MabCampath trebuie intreruptă definitiv dacă apare anemie autoimună sau trombocitopenie autoimună. Următorul tabel prezintă procedura recomandată pentru modificarea dozei după apariţia unei toxicităţi hematologice în timpul tratamentului:

Valori hematologice Modificarea dozei*
NAN 250/μl şi/sau numărul trombocitelor ≤25000/μl
Pentru prima apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 30 mg când NAN ≥ 500/μl şi numărul trombocitelor ≥ 50000/μl.
Pentru a doua apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 10 mg când NAN ≥ 500/μl şi numărul trombocitelor ≥ 50000/μl.
Pentru a treia apariţie: Încetarea tratamentului cu MabCampath.
NAN şi/sau a numărul trombocitelor scade cu ≥ 50% din valoarea iniţială la pacienţii care încep tratamentul cu o valoare NAN iniţială ≤ 250/ μl şi/sau un număr iniţial de trombocite ≤ 25000/μl
Pentru prima apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 30 mg după revenirea la valoarea(ile) iniţială(e).
Pentru a doua apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 10 mg după revenirea la valoarea(ile) iniţială(e).
Pentru a treia apariţie: Încetarea tratamentului cu MabCampath.

*)Dacă distanţa dintre doze este≥ 7 zile, se iniţiază tratamentul cu 3 mg MabCampath şi se creşte gradat doza la 10 mg, apoi la 30 mg conform tolerabilităţii. Nu se recomandă modificări ale dozei în caz de limfopenie severă, dat fiind mecanismul de acţiune al medicamentului MabCampath.

Copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 17 ani):

Nu au fost efectuate studii. MabCampath nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Vârstnici (cu vârsta peste 65 ani):

Recomandările sunt aceleaşi ca cele prezentate mai sus pentru adulţi. Pacienţii trebuie supravegheaţi cu atenţie (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică:

Nu au fost efectuate studii.

4.3 Contraindicaţii

-hipersensibilitate la alemtuzumab, la proteinele murine sau la oricare dintre excipienţi;

-
pacienţi cu infecţii sistemice active;
-
pacienţi infectaţi cu HIV;
-
pacienţi cu afecţiuni maligne secundare active;

-sarcina.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţiile adverse acute, care pot să apară în timpul creşterii iniţiale a dozei şi cele care pot fi datorate eliberării de citokine,includ hipotensiune arterială, senzaţie de frig/frisoane, febră, dispnee şi erupţii cutanate. Alte reacţii includ greaţă, urticarie, vărsături, senzaţie de oboseală extremă, dispnee, cefalee, prurit, diaree şi bronhospasm. Frecvenţa reacţiilor legate de perfuzare a fost maximă în prima săptămână de tratament, şi a scăzut în a doua şi a treia săptămână de tratament, la pacienţii trataţi cu MabCampath atât ca terapie de primă linie cât şi la pacienţii trataţi anterior.

Dacă aceste evenimente sunt moderate până la severe, atunci administrarea trebuie să continue cu aceeaşi doză anterioară fiecărei creşteri de doză, cu premedicaţie adecvată, până când fiecare doză este bine tolerată. Dacă tratamentul este întrerupt mai mult de 7 zile, MabCampath trebuie reluat cu creşterea gradată a dozei.

La pacienţii cărora li s-a administrat MabCampath a apărut hipotensiune arterială tranzitorie. Trebuie luate măsuri de precauţie la tratarea pacienţilor cu boala cardiacă ischemică, angină pectoralăşi/sau la pacienţii cărora li se administrează un tratament antihipertensiv. La acest grup de pacienţi a fost observat infarctul de miocard şi stopul cardiac in asociere cu administrarea MabCampath în perfuzie.

La pacienţii trataţi anterior cu agenţi cu potenţial cardiotoxic trebuie luată în considerare evaluarea şi monitorizarea continuă a funcţiei cardiace (de exemplu: ecocardiografie, ritm cardiac şi greutate corporală).

Se recomandă ca pacienţii să primească premedicaţie cu steroizi pe cale orală sau intravenoasă cu 30 -60 minute înainte de fiecare administrare MabCampath, în timpul măririi dozei şi conform recomandărilor clinice. Doza de corticosteroizi poate fi întreruptă după necesităţi, odată ce mărirea dozei de MabCampath a fost realizată. În plus, mai pot fi administrate un antihistaminic oral, de exemplu difenhidramină 50 mg, şi un analgezic, de exemplu, paracetamol 500 mg. În cazul în care reacţiile adverse acute persistă, timpul alocat perfuziei poate fi prelungit până la 8 ore de la momentul reconstituirii MabCampath în soluţie perfuzabilă.

Scăderea marcată a limfocitelor, un efect farmacologic aşteptat în cazul tratamentului cu MabCampath, apare în mod inevitabil şi poate fi de lungă durată. Numărul celulelor - T CD4 şi CD8 începe să crească începând din săptămânile 8-12 ale tratamentului şi continuă să se îmbunătăţească timp de câteva luni după întreruperea tratamentului. La pacienţii cărora li se administrează MabCampath ca terapie de primă linie, refacerea numărului celulelor CD4+ până la ≥ 200 celule/μl are loc în 6 luni după încheierea tratamentului, însă la 2 luni după tratament valoarea mediană a fost de 183 celule/μl. La pacienţii trataţi cu MabCampath, care au mai urmat anterior tratamentul, valoarea mediană a timpului în care se ajunge la nivelul de 200 celule/μl este de 2 luni de la ultima perfuzie cu MabCampath, dar pot fi necesare mai mult de 12 luni pentru a se apropia de nivelele de dinainte de tratament. Acest lucru poate predispune pacienţii la infecţii oportuniste. Este în mod special recomandat să se instituie profilaxia antiinfecţioasă (de exemplu: trimetoprim/sulfametoxazol 1 comprimat de două ori pe zi, de 3 ori pe săptămână, sau alte măsuri profilactice împotriva pneumoniei cu Pneumocystis jiroveci (PPJ) şi un medicament antiherpetic oral eficace, cum este famciclovirul, 250 mg de două ori pe zi), în timpul terapiei şi pentru minimum 2 luni după încheierea tratamentului cu MabCampath sau până când numărul celulelor CD4+ a revenit la 200 celule/μl sau peste, oricare survine ultima dată.

Datorită riscului de boală grefă contra gazdă asociat cu transfuzia (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease TAGVHD) la pacienţii care au fost trataţi cu MabCampath se recomandă să li se administreze produsele sanguine iradiate.

Viremia cu citomegalovirus (CMV) asimptomatică dar confirmată prin analize de laborator nu trebuie considerată în mod necesar drept o infecţie gravă care să necesite întreruperea tratamentului. În caz de infecţie simptomatică cu CMV, trebuie efectuate investigaţii clinice permanente în timpul tratamentului cu MabCampath şi cel puţin 2 luni după încheierea tratamentului.

Neutropenia tranzitorie de gradul 3 sau 4 survine foarte frecvent în săptămânile 5-8 de la începerea tratamentului. Foarte frecvent, în primele 2 săptămâni de terapie apare o trombocitopenie tranzitorie de gradul 3 sau 4, dar ulterior se îmbunătăţeşte la cei mai mulţi pacienţi. De aceea se recomandă supravegherea hematologică a pacienţilor. Dacă se ajunge la o toxicitate hematologică severă, tratamentul cu MabCampath trebuie întrerupt până la rezolvarea evenimentului. Tratamentul cu MabCampath poate fi reluat după rezolvarea toxicităţii hematologice (vezi pct. 4.2). Administrarea MabCampath trebuie întreruptă permanent dacă apare anemia autoimună sau trombocitopenia autoimună.

Hemograma completăşi determinarea numărului de trombocite trebuie făcute la intervale regulate în timpul terapiei cu MabCampath şi mai frecvent la pacienţii care prezintă citopenii.

Nu se recomandă monitorizarea regulatăşi sistematică a exprimării CD52 ca practică clinică de rutină. Totuşi, dacă se ia în considerare reluarea tratamentului, ar putea fi prudent să se confirme prezenţa exprimării CD52. În datele disponibile de la pacienţii cu terapie de primă linie trataţi cu MabCampath, pierderea exprimării CD52 nu a fost observată aproape de momentul progresiei bolii sau decesului.

Pacienţii pot avea reacţii alergice sau de hipersensibilitate la MabCampath şi la anticorpii monoclonali murini sau chimerici.

Sunt necesare medicamente pentru tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate, ca şi pregătirile necesare instituirii măsurilor de urgenţă în cazul reacţiilor din timpul administrării (vezi pct. 4.2).

În timpul tratamentului şi încăşase luni după terapia cu MabCampath, bărbaţii şi femeile aflaţi în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace (vezi pct. 4.6 şi 5.3).

Nu s-au realizat studii care să vizeze în mod deosebit efectul vârstei asupra toxicităţii şi tolerabilităţii MabCampath. În general, pacienţii mai vârstnici (peste 65 de ani) tolerează mai puţin terapia citotoxică decât cei mai tineri. Deoarece LLC apare mai des în acest grup de vârstă, aceşti pacienţi trebuie supravegheaţi cu atenţie (vezi pct. 4.2). În studiile efectuate cu pacienţi cu terapie de primă linie şi pacienţi care mai fuseseră trataţi anterior, nu s-au constatat diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea tratamentului în raport cu vârsta; totuşi, datele disponibile în bazele de date sunt limitate.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Deşi nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunea MabCampath cu alte medicamente, nu se cunosc interacţiuni clinice semnificative ale MabCampath cu alte medicamente. Deoarece MabCampath este o proteină umanizată recombinantă, nu ar fi de aşteptat să se producă o interacţiune medicamentoasă mediată de P450. Totuşi, se recomandă ca MabCampath să nu fie administrat timp de 3 săptămâni după alte chimioterapeutice.

Deşi acest aspect nu a fost studiat, se recomandă ca pacienţilor să nu li se facă vaccinuri virale vii timp de cel puţin 12 luni după terapia cu MabCampath. Capacitatea de a genera un răspuns primar sau umoral anamnestic la orice tip de vaccin nu a fost studiată.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina:

MabCampath este contraindicat în timpul sarcinii. Se ştie că IgG umană traversează bariera fetoplacentară; MabCampath poate traversa bariera feto-placentarăşi astfel poate determina scăderea numărului de celule limfocitare fetale B şi T. La animale, nu s-au efectuat studii privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere cu MabCampath. Nu se ştie dacă MabCampath poate dăuna fătului dacă este administrat unei femei gravide sau dacă afectează capacitatea de reproducere.

Bărbaţii şi femeile aflaţi în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului şi până la 6 luni după terapia cu MabCampath.

Alăptarea:

Nu se cunoaşte dacă MabCampath se excretă în laptele matern. Dacă tratamentul este necesar, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului şi pentru cel puţin 4 săptămâni după terapia cu MabCampath.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Totuşi, este necesară prudenţă, deoarece s-au raportat stare confuzionalăşi somnolenţă.

4.8 Reacţii adverse

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse clasificate pe organe, aparate şi sisteme, conform MedDRA (system organ classes [SOC] MedDRA). Frecvenţele indicate se bazează pe datele obţinute în studii clinice.

Pentru descrierea unei anumite reacţii precum şi simptomele şi afecţiunile asociate acesteia este utilizat cel mai adecvat termen MedDRA.

Frecvenţa reacţiilor este definită ca: foarte frecvente ( ≥1/10), frecvente( ≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). Nu sunt disponibile informaţii pentru evenimente care apar cu o frecvenţă mai mică, datorită mărimii populaţiei studiate; n=147 pentru pacienţii cu terapie de primă linie şi n=149 pentru pacienţii care au mai fost trataţi anterior.

Reacţii adverse la pacienţii cu terapie de primă linie

Datele privind siguranţa obţinute la pacienţii cu LLC-B cu terapie de primă linie se bazează pe reacţiile adverse apărute în studiu la 147 pacienţi înrolaţi într-un studiu randomizat şi controlat pentru MabCampath administrat în monoterapie în doză de 30 mg intravenos de trei ori pe săptămână timp de până la 12 săptămâni, în care a fost inclusăşi o perioadă de mărire a dozei. Aproximativ 97% dintre pacienţii cu terapie de primă linie au prezentat reacţii adverse; cele mai frecvente reacţii raportate la pacienţii cu terapie de primă linie s-au manifestat de obicei în cursul primei săptămâni de tratament.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse observate în timpul tratamentului sau în decurs de 30 de zile de la încheierea tratamentului cu MabCampath sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificarea MedDRA FOARTE FRECVENTE MAI PUŢIN
pe aparate, sisteme şi FRECVENTE FRECVENTE
organe
Infecţii şi infestări Viremie cu Pneumonie Septicemie
citomegalovirus
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe FOARTE FRECVENTE FRECVENTE MAI PUŢIN FRECVENTE
Infecţie cu citomegalovirus Bronşită Bacteriemie stafilococică
Faringită Tuberculoză
Candidoză orală Bronhopneumonie
Herpes ofthalmic
Infecţie cu streptococul beta hemolitic
Candidoză
Candidoză genitală
Infecţii ale tractului urinar
Cistită
Dermatomicoză
Nazofaringită
Rinită
Tulburări hematologice Neutropenie febrilă Agranulocitoză
şi limfatice Neutropenie Limfopenie
Leucopenie Limfadenopatie
Trombocitopenie Epistaxis
Anemie
Tulburări ale sistemului Reacţie anafilactică
imunitar Hipersensibilitate
Tulburări metabolice şi de nutriţie Scăderea greutăţii corporale Sindrom de liză tumorală
Hiperglicemie
Scăderea proteinelor totale
Anorexie
Tulburări psihice Anxietate
Tulburări ale sistemului Sincopă Vertij
nervos Ameţeli
Tremor
Parestezie
Hipoestezie
Cefalee
Tulburări oculare Conjunctivită
Tulburări cardiace Cianoză Stop cardiac
Bradicardie Infarct miocardic
Tahicardie Angina pectorală
Tahicardie sinusală Fibrilaţie atrială
Aritmie supraventriculară
Bradicardie sinusală
Extrasistole supraventriculare
Tulburări vasculare Hipotensiune arterială Hipertensiune arterială Hipotensiune ortostatică
Bufeuri
Eritem facial
Tulburări respiratorii, Bronhospasm Hipoxie
toracice şi mediastinale Dispnee Revărsat pleural
Disfonie
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe FOARTE FRECVENTE FRECVENTE MAI PUŢIN FRECVENTE
Rinoree
Tulburări gastro Greaţă Vărsături Ileus
intestinale Dureri abdominale Disconfort oral
Disconfort stomacal
Diaree
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Urticarie Dermatită alergică Erupţie tranzitorie pruriginoasă
Erupţie cutanată tranzitorie Prurit Erupţie tranzitorie maculară
Hiperhidroză Erupţie tranzitorie eritematoasă
Eritem Dermatită
Tulburări Mialgie Dureri de oase
musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Dureri musculoscheletice Artralgie
Dureri de spate Dureri la nivelul muşchilor şi cutiei toracice
Spasme musculare
Tulburări renale şi ale Scăderea diurezei
căilor urinare Disurie
Tulburări generale şi la Febră Oboseală Inflamarea mucoaselor
nivelul locului de administrare Senzaţie de frig Astenie Eritem la locul perfuziei
Edem localizat
Edem la locul perfuziei
Stare generală de rău

Au fost raportate reacţii acute legate de perfuzare, incluzând: febră, frisoane, greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, oboseală, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, dispnee, cefalee, prurit şi diaree. Majoritatea acestor reacţii sunt uşoare şi moderate ca severitate. Reacţiile acute legate de perfuzare apar de obicei în timpul primei săptămâni de tratament şi scad substanţial după aceea. Reacţiile legate de perfuzare de gradul 3 sau 4 sunt mai puţin frecvente după prima săptămână de tratament.

Reacţii adverse la pacienţii care au mai fost trataţi anterior

Datele privind siguranţa la pacienţii cu LLC-B care au mai fost trataţi anterior s-au obţinute la un număr de 149 pacienţi înrolaţi în studiile cu un singur braţ de tratament pentru MabCampath (Studiile 1, 2 şi 3). Este de aşteptat ca mai mult de 80% dintre pacienţii trataţi anterior să prezinte reacţii adverse; cele mai frecvente reacţii raportate apar de obicei în cursul primei săptămâni de tratament.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Infecţii şi infestări Sepsis Infecţie cu cytomegalovirus Infecţii bacteriene
Pneumonie Infecţii cu Pneumocystis jiroveci Infecţii virale
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Herpes simplex Pneumonită Dermatită fungică
Infecţii fungice Laringită
Candidoză Rinită
Herpes zoster Onicomicoză
Abces
Infecţii ale tractului urinar
Sinuzită
Bronşită
Infecţii ale tractului respirator superior
Faringită
Infecţii
Tumori beningne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Afecţiuni de tip limfoame
Tulburări hematologice şi Granulocitopenie Neutropenie febrilă Aplazia maduvei osoase
limfatice Trombocitopenie Pancitopenie Coagulare intravasculară diseminată
Anemie Leucopenie Anemie hemolitică, scăderea valorii haptoglobinei
Limfopenie Depresie medulară
Purpură Epistaxis
Sângerare gingivală
Valori anormale ale testelor hematologice
Tulburări ale sistemului imunitar Reacţii alergice
Reacţii anafilactice severe şi alte reacţii de hipersensibilitate
Tulburări Anorexie Hiponatremie Hipokaliemie
metabolice şi de nutriţie Hipocalemie Agravarea diabetului zaharat
Scăderea greutăţii corporale
Deshidratare
Sete
Tulburări psihice Stare confuzională Depersonalizare
Anxietate Tuluburări de personalitate
Depresie Gândire anormală
Somnolenţă Impotenţă
Insomnie Nervozitate
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări ale Cefalee Vertij Sincopă
sistemului nervos Ameţeli Mers anormal
Tremor Distonie
Parestezie Hiperestezie
Hipoestezie Neuropatie
Hiperkinezie Alterarea gustului
Pierderea gustului
Tulburări oculare Conjunctivită Endoftalmită
Tulburări acustice şi vestibulare Surzenie
Tinitus
Tulburări cardiace Palpitaţii Stop cardiac
Tahicardie Infarct miocardic
Fibrilaţie atrială
Tahicardie supraventriculară
Aritmie
Bradicardie
Trasee ECG anormale
Tulburări vasculare Hipotensiune arterială Hipertensiune arterială Ischemie periferică
Vasospasm
Eritem facial
Tulburări Dispnee Hipoxie Stridor
respiratorii, toracice şi mediastinale Hemoptizie Sufocare
Bronhospasm Infiltrate pulmonare
Tuse Revărsat pleural
Micşorarea intensităţii murmurului vezicular
Tulburări respiratorii
Tulburări gastrointestinale Vărsături Hemoragie gastro-intestinală Gastroenterită
Greaţă Stomatită ulceroasă Ulceraţii ale limbii
Diaree Stomatită Gingivită
Durere abdominală Singultus
Dispepsie Eructaţii
Constipaţie Xerostomie
Flatulenţă
Tulburări hepatobiliare Funcţie hepatică anormală
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Erupţie buloasă Erupţii cutanate maculo-papulare
Urticarie Erupţii cutanate eritematoase Afecţiuni cutanate
Rash
Hiperhidroză
Tulburări Artralgie Dureri la nivelul picioarelor
musculoscheletice Mialgie Hipertonie
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
şi ale ţesutului Dureri scheletice
conjunctiv Dureri de spate
Tulburări renale şi Hematurie
ale căilor urinare Incontinenţă urinară
Micşorarea fluxului urinar
Poliurie
Funcţie renală anormală
Tulburări generale Senzaţie de frig Dureri toracice Edem pulmonar
şi la nivelul locului de administrare Febră Simptome asemănătoare gripei Edem periferic
Oboseală Mucozită Edem periorbitar
Edem la nivelul cavităţii bucale Ulceraţii ale mucoaselor
Edem Echimoze la locul perfuziei
Astenie Dermatită la locul perfuziei
Stare generală de rău Durere la locul perfuziei
Senzaţie de schimbare a temperaturii corporale
Reacţie la locul perfuziei
Durere

Reacţii adverse observate în timpul supravegherii după punerea pe piaţă

Reacţii legate de perfuzare: au fost observate reacţii grave şi uneori letale, inclusiv bronhospasm, hipoxie, sincopă, infiltrate pulmonare, sindrom de detresă respiratorie acută (SDRA), stop respirator, infarct de miocard, aritmii, insuficienţă cardiacă acutăşi stop cardiac. Reacţii anafilactice sau alte reacţii de hipersensibilitate severe, inclusiv şoc anafilactic şi edem angioneurotic, au fost raportate în urma administrării MabCampath. Aceste simptome pot fi ameliorate sau evitate dacă se recurge la premedicaţie şi creştere treptată a dozei (vezi pct. 4.4).

Infecţii şi infestări: Infecţii virale grave şi uneori letale (de exemplu: cu adenovirus, parainfluenza, hepatită B, leucoencefalopatie multifocală progresivă (PML)), infecţii bacteriene (inclusiv tuberculoză şi infecţii cu micobacterii atipice, nocardioză), protozoarice (de exemplu: toxoplasma gondii) şi infecţii micotice (de exemplu mucormicoză rinocerebrală), inclusiv cele datorate reactivării infecţiilor latente, au survenit în timpul supravegherii după punerea pe piaţă. Tratamentul profilactic antiinfecţios recomandat pare eficace în reducerea riscului de PPC şi infecţii herpetice (vezi pct. 4.4).

Au fost raportate afecţiuni limfoproliferative asociate-VEB.

Afecţiuni hematologice şi limfatice: au fost raportate reacţii hemoragice severe.

Tulburări ale sistemului imunitar: au fost raportate fenomene autoimune grave şi uneori letale, inclusiv anemie hemolitică autoimună, trombocitopenie autoimună, anemie aplastică, sindromul Guillain Barré şi formele sale cronice, poliradiculoneuropatie demielinizantă cronică inflamatorie. De asemenea, s-a observat pozitivarea testului Coombs. A fost raportată boală grefă contra gazdă asociat cu transuzia (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease TAGVHD) letală.

Tulburări metabolice şi de nutriţie: sindromul de liză tumorală cu sfârşit letal a fost raportat în cazuri rare.

Tulburări ale sistemului nervos: hemoragii intracraniene cu sfârşit letal au fost raportate, la pacienţii cu trombocitopenie.

Tulburări cardiace: Insuficienţa cardiacă congestivă, cardiomiopatie sau scăderea fracţiei de ejecţie au fost raportate la pacienţii trataţi în prealabil cu medicamente potenţial cardiotoxice.

4.9 Supradozaj

Pacienţilor li s-au administrat repetat doze unitare de până la 240 mg de MabCampath. Frecvenţa evenimentelor adverse de gradul 3 sau 4, cum sunt: febră, hipotensiune arterialăşi anemie, poate fi mai mare la aceşti pacienţi. Nu se cunoaşte nici un antidot specific în cazul MabCampath. Tratamentul constă în întreruperea administrării MabCampath şi terapie de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: anticorp monoclonal, cod ATC: L01XC04

Alemtuzumab este un anticorp monoclonal kappa IgG1 umanizat obţinut prin inginerie genetică, specific pentru o glicoproteină (CD52) de la suprafaţa celulei limfocitare 21-28 kD, exprimată în primul rând pe suprafaţa celulelor limfocitare B şi T normale şi maligne din sângele periferic. Alemtuzumab a fost produs prin introducerea a şase secvenţe care determină complementaritatea dintr-un anticorp monoclonal de şobolan IgG2a într-o moleculă de imunoglobulină umană IgG1.

Alemtuzumab determină liza limfocitelor prin fixarea pe CD52, un antigen nemodulant bine exprimat, prezent în principal pe suprafaţa tuturor celulelor limfocitare B şi T ca şi pe cea a monocitelor, timocitelor şi macrofagelor. Anticorpul mediază liza limfocitelor prin reacţia de fixare a complementului şi citotoxicitate mediată celular dependentă de anticorp. Antigenul a fost găsit în cantităţi mici (< 5%) în granulocite, dar nu pe eritrocite sau trombocite. Se pare că alemtuzumab nu dăunează celulelor stem hematopoietice sau celulelor precursoare.

Pacienţi cu LLC-B cu terapie de primă linie

Siguranţa şi eficacitatea MabCampath au fost evaluate în cadrul unui studiu de fază III, deschis, randomizat, comparativ, la pacienţi cu LLC-B în stadiu I-IV cu terapie de primă linie (care nu au mai fost trataţi anterior) care necesită tratament (Studiul 4). Studiul a demonstrat superioritatea MabCampath faţă de clorambucil determinată pe baza criteriului final principal de evaluare, perioada de supravieţuire fără progresia bolii (FPP) (vezi Figura 1).

Figura 1: Perioada de supravieţuire fără progresia bolii în Studiul cu terapie de primă linie (pe grupe de tratament)

Obiectivele secundare au inclus ratele de răspuns complet (RC) şi răspunsul global (RC sau răspuns parţial) determinate pe baza criteriilor NCIWG din 1996, durata răspunsului, timpul până la administrarea unui tratament alternativ şi siguranţa în cele două braţe de tratament.

Prezentare sintetică a populaţiei de pacienţi cu terapie de primă linie şi rezultatele finale ale studiului

Verificare independentă a ratei şi duratei răspunsului
MabCampath n=149 Clorambucil n=148 Valoarea p
Valoarea mediană a vârstei (ani) 59 60 Nu este cazul
Boală în stadiul III/IV Rai 33,6% 33,1% Nu este cazul
Rata răspunsului global 83,2% 55,4% <0,0001*
Răspuns complet 24,2% 2,0% <0,0001*
MRD negativ**** 7,4% 0,0% 0,0008*
Răspuns parţial 59,1% 53,4% Nu este cazul
Durata răspunsului **, RC sau RP (Luni) Valoarea mediană K-M (Interval de încredere 95%) N=124 16,2 (11,5; 23,0) N=82 12,7 (10,2; 14,3) Nu este cazul
Timpul până la un tratament alternativ (Luni) Valoarea mediană K-M (Interval de încredere 95%) 23,3 (20,7; 31,0) 14,7 (12,6; 16,8) 0,0001***

*Test Pearson chi-pătrat sau Test Exact ** Durata celui mai bun răspuns *** test de rang logarithmic stratificat in funcţie de grupa Rai (Stadiul I-II faţă de III-IV) **** prin flux în 4 culori

13

Analize citogenetice la pacienţii cu LLC-B trataţi prin terapie de primă linie:

Cercetările recente au recunoscut în mod repetat faptul că profilul citogenetic al LLC-B furnizează date prognostice importante şi poate prevedea răspunsul la anumite tratamente. În rândul pacienţilor cu terapie de primă linie (n=282) la care s-au obţinut date citogenetice la momentul iniţial (FISH) în Studiul 4, s-au detectat aberaţii cromozomiale la 82% dintre aceştia, în timp ce cariotipul normal a fost detectat la 18%. Aberaţiile cromozomiale au fost clasificate conform modelului ierarhic Döhner. Dintre pacienţii cu terapie de primă linie, trataţi fie cu MabCampath fie cu clorambucil, au fost 21 de pacienţi cu deleţie 17 p, 54 de pacienţi cu deleţie 11 q, 34 de pacienţi cu trisomie 12, 51 de pacienţi cu cariotip normal şi 67 de pacienţi cu deleţie unică 13q.

RRG a fost superioră la pacienţii cu orice deleţie 11q (87% faţă de 29%; p<0,0001) sau deleţie unică 13q (91% faţă de 62%; p=0,0087) trataţi cu MabMabCampath, comparativ cu clorambucil. O tendinţă spre îmbunătăţirea RRG a fost observată la pacienţii cu deleţie 17p trataţi cu MabCampath (64% faţă de 20%, p=0,0805). Remisiunile complete au fost, de asemenea, superioare la pacienţii cu deleţie unică 13q trataţi cu MabCampath (27% faţă de 0%; p=0,0009). Valoarea mediană FPP a fost superioară la pacienţii cu deleţie unică 13q trataţi cu MabCampath (24,4 faţă de 13,0 luni; p=0,0170 stratificat conform Stadiului Rai). O tendinţă spre ameliorarea FPP a fost observată la pacienţii cu deleţie 17p, trisomie 12 şi cariotip normal, care nu a furnizat date semnificative statistic datorită dimensiunii reduse a eşantionului.

Evaluarea CMV prin testul PCR:

În cadrul unui studiu randomizat şi controlat la pacienţi cu terapie de primă linie (Studiul 4), pacienţii din braţul de tratament cu MabCampath au făcut săptămânal testul CMV prin metoda PCR (reacţie în lanţ a polimerazei), de la începutul şi până la încheierea tratamentului, şi ulterior la intervale de 2 săptămâni în primele 2 luni după tratament. În acest studiu, s-a raportat un rezultat pozitiv asimptomatic la testul PCR doar pentru CMV, la 77 din 147 (52,4%) pacienţi trataţi cu MabCampath; infecţia simptomatică cu CMV a fost raportată mai puţin frecvent la 23 din 147 pacienţi trataţi cu MabCampath (16%). În braţul de tratament cu MabCampath 36 din 77 (46,8%) din pacienţii cu rezultat pozitiv asimptomatic la testul PCR pentru CMV au fost trataţi cu terapie antivirală, iar 47 din 77 (61%) din aceşti pacienţi au înterupt tratamentul cu MabCampath. Prezenţa testului PCR CMV pozitiv asimptomatic sau a testului PCR simptomatic pozitiv pentru infecţia cu CMV pe durata tratamentului cu MabCampath nu a avut un impact cuantificabil asupra perioadei de supravieţuire fără progresia bolii (FPP).

Pacienţi cu LLC-B care au mai fost trataţi anterior:

Stabilirea eficacităţii MabCampath se bazează pe reacţia generală de răspuns şi pe ratele de supravieţuire. Informaţiile disponibile din trei studii LLC-B necontrolate sunt prezentate pe scurt în tabelul de mai jos: NA = neatins

Parameterii de eficacitate Studiul 1 Studiul 2 Studiul 3
Numărul de pacienţi 93 32 24
Grupul de diagnostic Pacienţi cu LLC-B cărora li s-a administrat un agent alchilant şi nu au răspuns la fludarabină Pacienţi cu LLC-B care nu au răspuns sau au prezentat recidive după tratamentul cu chimioterapie convenţională Pacienţi cu LLC-B (plus a LLP) care nu au răspuns sau au prezentat recidive după tratamentul cu fludarabină
Valoarea mediană a vârstei (ani) 66 57 62
Caracteristicile bolii (%) Stadiul Rai III/IV Simptome B 76 42 72 31 71 21
Terapii anterioare (%): Agenţi alchilanţi 100 100 92
Parameterii de eficacitate Studiul 1 Studiul 2 Studiul 3
Fludarabină 100 34 100
Numărul regimurilor precedente (interval) 3 (2-7) 3 (1-10) 3 (1-8)
Regim iniţial de dozaj Creştere treptată de la 3 la 10, apoi la 30 mg Creştere treptată de la 10 la 30 mg Creştere treptată de la 10 la 30 mg
Regim final de dozaj 30 mg iv de 3 x săptămânal 30 mg iv de 3 x săptămânal 30 mg iv 3 x săptămânal
Rata răspunsului global (%) (95% Interval de încredere) Răspuns complet Răspuns parţial 33 (23-43) 2 31 21 (8-33) 0 21 29 (11-47) 0 29
Durata mediană a răspunsului (luni) (95% Interval de încredere) 7 (5-8) 7 (5-23) 11 (6-19)
Durata mediană până la răspuns (luni) (95% Interval de încredere) 2 (1-2) 4 (1-5) 4 (2-4)
Supravieţuire fără progresia bolii (luni) (95% Interval de încredere) 4 (3-5) 5 (3-7) 7 (3-9)
Supravieţuire (luni): (95% Interval de încredere) Toţi pacienţii Pacienţii care au răspuns la tratament 16 (12-22) 33 (26-NA) 26 (12-44) 44 (28-NA) 28 (7-33) 36 (19-NA)
5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice au fost caracterizate la pacienţi netrataţi anterior cu MabCampath cu leucemie limfocitară cronică B (LLC-B) care nu au răspuns la terapii anterioare cu analogi purinici. MabCampath a fost administrat prin perfuzie intravenoasă timp de 2 ore, după schema de dozaje recomandată, începând cu 3 mg şi crescând până la 30 mg, de 3 ori pe săptămână, timp de până la 12 săptămâni. Proprietăţile farmacocinetice ale MabCampath au respectat un model bicompartimental şi au prezentat o cinetică de eliminare neliniară. După ultima doză de 30 mg, valoarea mediană a volumului de distribuţie la starea de echilibru a fost de 0,15 l/kg (interval: 0,1-0,4 l/kg), evidenţiind faptul că distribuţia a fost în primul rând către lichidul extracelular şi compartimentele plasmatice. Clearance-ul sistemic a scăzut o dată cu administrarea repetată, datorită diminuării clearance-ului mediat de receptor (de exemplu: pierderea receptorilor CD52 la periferie). O dată cu administrarea repetatăşi creşterea consecutivă a concentraţiei plasmatice, viteza de eliminare s-a apropiat de o cinetică de gradul zero. În aceste condiţii, timpul de înjumătăţire a fost de 8 ore (interval: 2-32 ore) după prima doză de 30 mg şi de 6 zile (interval: 1-14 zile) după ultima doză de 30 mg. Concentraţiile în platou au fost atinse după aproximativ 6 săptămâni de administrare. Nu s-a observat nici o diferenţă evidentă a proprietăţilor farmacocinetice între bărbaţi şi femei şi nici un efect al vârstei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Evaluarea preclinică a alemtuzumab la animale s-a limitat la maimuţele Cynomolgus, din cauza lipsei la speciile inferioare a exprimării antigenului CD52.

La aceste specii, cel mai frecvent efect al tratamentului a fost limfocitopenia. În cadrul studiilor cu doze repetate a fost evidenţiat un uşor efect cumulativ în privinţa diminuării numărului de limfocite faţă de studiile cu doză unică. Diminuarea numărului de limfocite a fost inversată rapid după întreruperea administrării. Neutropenia reversibilă a fost observată după administrarea zilnică intravenoasă sau subcutanată timp de 30 de zile, dar nu după doze unice sau administrare zilnică timp de 14 zile. Rezultatele histopatologice ale mostrelor de măduvă osoasă nu au evidenţiat nici o modificare marcată datorată tratamentului. Dozele unice intravenoase de 10 şi 30 mg/kg au provocat hipotensiune moderată până la severă dependentă de doză, însoţită de o tahicardie uşoară.

Fixarea MabCampath pe Fab a fost observată la ţesuturile limfoide şi în sistemul de fagocite mononucleare. Fixare semnificativă pe Fab a mai fost observată pe tractul reproductiv masculin (epididim, spermă, vezicule seminale) şi la nivel cutanat.

Nu există alte constatări în cadrul studiilor de toxicitate de mai sus, care să ofere informaţii relevante pentru uzul clinic.

Nu s-au efectuat studii MabCampath pe termen lung sau scurt pe animale, pentru a stabili potenţialul carcinogen şi mutagen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Edetat disodic Polisorbat 80 Clorură de potasiu Dihidrogenofosfat de potasiu Clorură de sodiu Fosfat de sodiu dibazic Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

Nu se cunosc incompatibilităţi cu alte medicamente. Totuşi, alte medicamente nu trebuie adăugate perfuziei de MabCampath sau perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Soluţia reconstituită: MabCampath nu conţine conservanţi antimicrobieni. MabCampath trebuie folosit in interval de 8 ore de la diluare. Soluţia trebuie păstrată la temperaturi între 15-30˚C sau la frigider. Acest lucru poate fi acceptat numai dacă prepararea soluţiei are loc în condiţii aseptice stricte, iar soluţia este protejată de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC-8ºC). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit , vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiolă a 5 ml (din sticlă incoloră tip I) conţinând 3 ml concentrat Mărimea ambalajului: cutie cu 3 fiole.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Conţinutul fiolei trebuie inspectat înainte de administrare, pentru a nu prezenta particule în suspensie şi modificări de culoare. Dacă există particule în suspensie sau concentratul este colorat, fiola nu trebuie folosită.

MabCampath nu conţine conservanţi antimicrobieni, de aceea este recomandat ca MabCampath să fie preparat pentru perfuzare intravenoasă prin tehnici aseptice şi soluţia diluată să fie administrată în în decurs de 8 ore de la preparare şi să fie protejată de lumină. Cantitatea necesară din conţinutul fiolei trebuie adăugată printr-un filtru steril, cu legare slabă de proteine, nefibros de 5 μm în 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 5%. Punga trebuie întoarsă uşor pentru a amesteca soluţia. Trebuie luate măsuri de asigurare a sterilităţii la prepararea soluţiei, în special în cazul soluţiilor care nu conţin conservanţi antimicrobieni.

Nu trebuie adăugate alte medicamente la soluţia perfuzabilă MabCampath sau perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

Trebuie luate măsuri de precauţie la prepararea şi manipularea soluţiei de MabCampath. Este recomandată folosirea mănuşilor din latex şi a ochelarilor de protecţie pentru evitarea expunerii în cazul spargerii fiolei sau a altor scurgeri accidentale. Femeile gravide sau care încearcă să rămână gravide nu trebuie să manipuleze MabCampath.

Trebuie respectate procedurile adecvate de manipulare şi distrugere. Trebuie distruse prin incinerare orice pierderi prin scurgere sau deşeuri.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe BV Gooimeer 10 1411 DD Naarden Olanda

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/193/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 06/07/2001 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 28/07/2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu .

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MabCampath 30 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Un ml conţine 10 mg alemtuzumab 30mg/ml Fiecare flacon conţine 30 mg alemtuzumab

Alemtuzumab este un anticorp monoclonal kappa IgG1 umanizat obţinut prin inginerie genetică, specific glicoproteinei (CD52) de la suprafaţa celulei limfocitare 21-28 kD. Anticorpul este produs într-un mediu nutritiv, într-o cultură de suspensie de celule de mamifer (ovar de hamster chinezesc).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Concentrat incolor până la galben deschis

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

MabCampath este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu leucemie limfocitară cronică cu celule B (LLC-B) pentru care nu este indicată chimioterapia combinatorie cu fludarabină.

4.2 Doze şi mod de administrare

MabCampath trebuie administrat sub supravegherea unui medic specializat în tratamentul cancerului.

Soluţia MabCampath trebuie preparată în conformitate cu instrucţiunile furnizate la pct. 6.6. Toate dozele trebuie administrate în perfuzie intravenoasă în decurs de aproximativ 2 ore.

Pacienţilor trebuie să li se administreze premedicaţie cu steroizi pe cale orală sau intravenoasă, şi cu un antihistaminic şi un analgezic adecvate cu 30-60 de minute înainte de fiecare perfuzie cu MabCampath, în timpul măririi dozei şi conform recomandărilor clinice de mai jos (vezi pct. 4.4).

Antibioticele şi antiviralele trebuie administrate de rutină tuturor pacienţilor pe parcursul tratamentului şi după aceea (vezi pct. 4.4).

În timpul primei săptămâni de tratament, MabCampath trebuie administrat în doze crescătoare: 3 mg în ziua 1, 10mg în ziua 2 şi 30 mg în ziua 3, în cazul în care fiecare doză este bine tolerată. Ulterior, doza recomandată este de 30 mg zilnic, administrată de 3 ori pe săptămână în zile alternative, până la maximum 12 săptămâni.

La majoritatea pacienţilor, creşterea dozei până la 30 mg poate fi realizată în 3-7 zile. Totuşi, dacă apar reacţii adverse moderate până la severe cum sunt hipotensiune arterială, frison, febră, dispnee, senzaţie de frig, erupţii cutanate şi bronhospasm (dintre care unele pot fi datorate eliberării de citokină), fie la doza de 3 mg, fie la cea de 10 mg, atunci dozele respective trebuie repetate zilnic până când sunt bine tolerate, înainte de a se încerca o nouă mărire a dozei (vezi pct. 4.4).

Durata medie a tratamentului a fost de 11,7 săptămâni pentru pacienţii cu terapie de primă linie şi de 9,0 săptămâni pentru pacienţii care mai fuseseră trataţi anterior.

O dată ce un pacient întruneşte toate criteriile clinice şi de laborator pentru un răspuns complet, administrarea MabCampath trebuie întreruptăşi pacientul monitorizat. Dacă starea unui pacient se ameliorează (de exemplu se obţine un răspuns parţial sau o stabilizare a bolii) şi apoi atinge un nivel de platou fără a prezenta o ameliorare ulterioară timp de 4 săptămâni sau mai mult, tratamentul cu MabCampath trebuie întrerupt, iar pacientul monitorizat. Tratamentul trebuie oprit dacă există dovezi ale progresiei bolii.

În cazul unei infecţii grave sau a toxicităţii hematologice severe, MabCampath trebuie întrerupt până la rezolvarea evenimentului. Se recomandă întreruperea tratamentului cu MabCampath la pacienţii la care numărul de trombocite scade la < 25000/μl sau la care numărul absolut de neutrofile (NAN) scade la < 250/μl. Tratamentul cu MabCampath poate fi reluat după disparitia infecţiei sau a fenomenelor toxice. Administrarea MabCampath trebuie întreruptă definitiv dacă apare anemie autoimună sau trombocitopenie autoimună. Următorul tabel prezintă procedura recomandată pentru modificarea dozei după apariţia unei toxicităţi hematologice în timpul tratamentului:

Valori hematologice Modificarea dozei*
NAN 250/μl şi/sau numărul trombocitelor ≤25000/μl
Pentru prima apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 30 mg când NAN ≥ 500/μl şi numărul trombocitelor ≥ 50000/μl.
Pentru a doua apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 10 mg când NAN ≥ 500/μl şi numărul trombocitelor ≥ 50000/μl.
Pentru a treia apariţie: Încetarea tratamentului cu MabCampath.
NAN şi/sau a numărul trombocitelor scade cu ≥ 50% din valoarea iniţială la pacienţii care încep tratamentul cu o valoare NAN iniţială ≤ 250/ μl şi/sau un număr iniţial de trombocite ≤ 25000/μl
Pentru prima apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 30 mg după revenirea la valoarea(ile) iniţială(e).
Pentru a doua apariţie: Se întrerupe tratamentul cu MabCampath. Tratamentul cu MabCampath se reia cu 10 mg după revenirea la valoarea(ile) iniţială(e).
Pentru a treia apariţie: Încetarea tratamentului cu MabCampath.

*)Dacă distanţa dintre doze este ≥ 7 zile, se iniţiază tratamentul cu 3 mg MabCampath şi se creşte

gradat doza la 10 mg, apoi la 30 mg conform tolerabilităţii. Nu se recomandă modificări ale dozei în caz de limfopenie severă, dat fiind mecanismul de acţiune al produsului MabCampath.

Copii şi adolescenţi (cu vârsta sub 17 ani):

Nu au fost efectuate studii. MabCampath nu este indicat pentru utilizare la copii.

Vârstnici (cu vârsta peste 65 ani):

Recomandările sunt aceleaşi ca cele prezentate mai sus pentru adulţi. Pacienţii trebuie supravegheaţi

cu atenţie (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică:

Nu au fost efectuate studii.

4.3 Contraindicaţii

-hipersensibilitate la alemtuzumab, la proteinele murine sau la oricare dintre excipienţi;

-
pacienţi cu infecţii sistemice active;
-
pacienţi infectaţi cu HIV;
-
pacienţi cu afecţiuni maligne secundare active;

-sarcina.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţiile adverse acute, care pot să apară în timpul creşterii iniţiale a dozei şi cele care pot fi datorate eliberării de citokine, includ hipotensiune arterială, senzaţie de frig/frisoane, febră, dispnee, şi erupţii cutanate. Alte reacţii includ greaţă, urticarie, vărsături, senzaţie de oboseală extremă, dispnee, cefalee, prurit, diaree şi bronhospasm. Frecvenţa reacţiilor legate de perfuzare a fost maximă în prima săptămână de tratament, şi a scăzut în a a doua şi a treia săptămână de tratament, la pacienţii trataţi cu MabCampath atât ca terapie de primă linie cât şi la pacienţii trataţi anterior.

Dacă aceste evenimente sunt moderate până la severe, atunci administrarea trebuie să continue cu aceeaşi doză anterioară fiecărei creşteri de doză, cu premedicaţie adecvată, până când fiecare doză este bine tolerată. Dacă tratamentul este întrerupt mai mult de 7 zile, MabCampath trebuie reluat cu creşterea gradată a dozei.

La pacienţii cărora li s-a administrat MabCampath a apărut hipotensiune arterială tranzitorie. Trebuie luate măsuri de precauţie la tratarea pacienţilor cu boală cardiacă ischemică, angină pectoralăşi/sau la pacienţii cărora li se administrează un tratament antihipertensiv. La acest grup de pacienţi a fost observat infarctul de miocard şi stopul cardiac in asociere cu administrarea MabCampath în perfuzie.

La pacienţii trataţi anterior cu agenţi cu potenţial cardiotoxic trebuie luată în considerare, evaluarea şi monitorizarea continuă a funcţiei cardiace (de exemplu: ecocardiografie, ritm cardiac şi greutate corporală).

Se recomandă ca pacienţii să primească premedicaţie cu steroizi pe cale orală sau intravenoasă cu 30 -60 minute înainte de fiecare administrare MabCampath, în timpul măririi dozei şi conform recomandărilor clinice. Doza de steroizi poate fi întreruptă după necesităţi odată ce mărirea dozei de MabCampath a fost realizată. În plus, mai pot fi administrate un antihistaminic oral, de exemplu difenhidramină 50 mg, şi un analgezic, de exemplu, paracetamol 500 mg. În cazul în care reacţiile adverse acute persistă, timpul alocat perfuziei poate fi prelungit până la 8 ore de la momentul reconstituirii MabCampath în soluţie perfuzabilă.

Scăderea marcată a limfocitelor, un efect farmacologic aşteptat în cazul tratamentului cu MabCampath, apare în mod inevitabil şi poate fi de lungă durata. Numărul celulelor - T CD4 şi CD8 începe să crească începând din săptămânile 8-12 ale tratamentului şi continuă să se îmbunătăţească timp de câteva luni după întreruperea tratamentului. La pacienţii care primesc MabCampath ca terapie de primă linie, refacerea numărului celulelor CD4+ până la ≥ 200 celule/μl are loc în 6 luni după încheierea tratamentului, însă la 2 luni după tratament valoarea mediană a fost de 183 celule/μl. La pacienţii trataţi cu MabCampath, care au mai urmat anterior tratamentul,valoarea mediană a timpulului în care se ajunge la nivelul de 200 celule/µl este de 2 luni de la ultima perfuzie cu MabCampath, dar pot fi necesare mai mult de 12 luni pentru a se apropia de nivelele de dinainte de tratament. Acest lucru poate predispune pacienţii la infecţii oportuniste. Este în mod special recomandat să se instituie profilaxia antiinfecţioasă (de exemplu trimetoprim /sulfametoxazol 1 comprimat de două ori pe zi, de 3 ori pe săptămână, sau alte măsuri profilactice împotriva pneumoniei cu Pneumocystis jiroveci (PPJ) şi un medicament antiherpetic oral eficace, cum este famciclovirul, 250 mg de două ori pe zi), în timpul terapiei şi pentru minimum 2 luni după încheierea tratamentului cu MabCampath sau până când numărul celulelor CD4+ a revenit la 200 celule/µl sau peste, oricare survine ultima dată.

Datorită riscului de boală grefă contra gazdă asociat cu transfuzia (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease TAGVHD) la pacienţii care au fost trataţi cu MabCampath se recomandă să li se administreze produsele sanguine iradiate.

Viremia cu citomegalovirus (CMV) asimptomatică dar confirmată prin analize de laborator nu trebuie considerată în mod necesar drept o infecţie gravă care să necesite întreruperea tratamentului. Investigaţii clinice permanente trebuie efectuate în caz de infecţie simptomatică cu CMV în timpul tratamentului cu MabCampath şi cel puţin 2 luni după încheierea tratamentului.

Neutropenia tranzitorie de gradul 3 sau 4 survine foarte frecvent în săptămânile 5-8 de la începerea tratamentului. Foarte frecvent, în primele 2 săptămâni de terapie apare o trombocitopenie tranzitorie de gradul 3 sau 4, dar ulterior se îmbunătăţeşte la cei mai mulţi pacienţi. De aceea se recomandă supravegherea hematologică a pacienţilor. Dacă se ajunge la o toxicitate hematologică severă, tratamentul cu MabCampath trebuie întrerupt până la rezolvarea evenimentului. Tratamentul cu MabCampath poate fi reluat după rezolvarea toxicităţii hematologice (vezi pct. 4.2). Administrarea MabCampath trebuie întreruptă permanent dacă apare anemia autoimună sau trombocitopenia autoimună.

Hemograma completăşi determinarea numărului de trombocite trebuie făcute la intervale regulate în timpul terapiei cu MabCampath şi mai frecvent la pacienţii care prezintă citopenii.

Nu se recomandă monitorizarea regulatăşi sistematică a exprimării CD52 ca practică clinică de rutină. Totuşi, dacă se ia în considerare reluarea tratamentului, ar putea fi prudent să se confirme prezenţa exprimării CD52. În datele disponibile de la pacienţii cu terapie de primă linie trataţi cu MabCampath, pierderea exprimării CD52 nu a fost observată aproape de momentul progresiei bolii sau decesului.

Pacienţii pot avea reacţii alergice sau de hipersensibilitate la MabCampath şi la anticorpii monoclonali murini sau chimerici.

Sunt necesare medicamente pentru tratamentul reacţiilor de hipersensibilitate, ca si pregătirile necesare instituirii măsurilor de urgenţă în cazul reacţiilor din timpul administrării (vezi pct. 4.2).

În timpul tratamentului şi încăşase luni după terapia cu MabCampath, bărbaţii şi femeile aflaţi în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace (vezi pct. 4.6 si 5.3).

Nu s-au realizat studii care să vizeze în mod deosebit efectul vârstei asupra toxicităţii şi tolerabilităţii MabCampath. În general, pacienţii mai vârstnici (peste 65 de ani) tolerează mai puţin terapia citotoxică decât cei mai tineri. Deoarece LLC apare mai des în acest grup de vârstă, aceşti pacienţi trebuie supravegheaţi cu atenţie (vezi pct. 4.2). În studiile efectuate cu pacienţi cu terapie de primă linie şi pacienţi care mai fuseseră trataţi anterior, nu s-au constatat diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte siguranţa şi eficacitatea tratamentului în raport cu vârsta; totuşi, datele disponibile în bazele de date sunt limitate.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Deşi nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunea MabCampath cu alte medicamente, nu se cunosc interacţiuni clinice semnificative ale MabCampath cu alte medicamente. Deoarece MabCampath este o proteină umanizată recombinantă, nu ar fi de aşteptat să se producă o interacţiune medicamentoasă mediată de P450. Totuşi, se recomandă ca MabCampath să nu fie administrat timp de 3 săptămâni după alte chimioterapeutice.

Deşi acest aspect nu a fost studiat, se recomandă ca pacienţilor să nu li se facă vaccinuri virale vii timp de cel puţin 12 luni după terapia cu MabCampath. Capacitatea de a genera un răspuns primar sau umoral anamnestic la orice tip de vaccin nu a fost studiată.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina:

MabCampath este contraindicat în timpul sarcinii. Se ştie că IgG umană traversează bariera fetoplacentară; MabCampath poate traversa bariera feto-placentarăşi astfel poate determina scăderea numărului de celule limfocitare fetale B şi T. La animale, nu s-au efectuat studii privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere cu MabCampath. Nu se ştie dacă MabCampath poate dăuna fătului dacă este administrat unei femei gravide sau dacă afectează capacitatea de reproducere.

Bărbaţii şi femeile aflaţi în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficiente în timpul tratamentului şi până la 6 luni după terapia cu MabCampath.

Alăptarea:

Nu se cunoaşte dacă MabCampath se excretă în laptele matern. Dacă tratamentul este necesar, alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului şi pentru cel puţin 4 săptămâni după terapia cu MabCampath.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce şi de a folosi utilaje. Totuşi, este necesară prudenţă, deoarece s-au raportat stare confuzionalăşi somnolenţă.

4.8 Reacţii adverse

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse clasificate pe bază de organe, aparate şi sisteme conform MedDRA (system organ classes [SOC] MedDRA). Frecvenţele indicate se bazează pe datele obţinute în studii clinice.

Pentru descrierea unei anumite reacţii precum şi simptomele şi afecţiunile asociate acesteia este utilizat cel mai adecvat termen MedDRA.

Frecvenţa reacţiilor este definită ca: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). Nu sunt disponibile informaţii pentru evenimente care apar cu o frecvenţă mai mică, datorită mărimii populaţiei studiate; n=147 pentru pacienţii cu terapie de primă linie şi n=149 pentru pacienţii care au mai fost trataţi anterior.

Reacţii adverse la pacienţii cu terapie de primă linie

Datele privind siguranţa obţinute la pacienţii cu LLC-B cu terapie de primă linie se bazează pe reacţiile adverse apărute în studiu la 147 pacienţi înscrişi într-un studiu randomizat şi controlat pentru MabCampath administrat independent în doză de 30 mg intravenos de trei ori pe săptămână timp de 12 săptămâni, în care a fost inclusăşi o perioadă de mărire a dozei. Aproximativ 97% dintre pacienţii cu terapie de primă linie au prezentat reacţii adverse; cele mai frecvente reacţii raportate la pacienţii cu terapie de primă linie s-au manifestat de obicei în cursul primei săptămâni de tratament.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse observate în timpul tratamentului sau în decurs de 30 de zile de la încheierea tratamentului cu MabCampath sunt prezentate în ordinea descrescătoare a severităţii.

Clasificarea MedDRA pe aparate, organe şi sisteme FOARTE FRECVENTE FRECVENTE MAI PUŢIN FRECVENTE
Infecţii şi infestări Viremie cu citomegalovirus Pneumonie Septicemie
Infecţie cu citomegalovirus Bronşită Bacteremie stafilococică
Faringită Tuberculoză
Candidoză orală Bronhopneumonie
Herpes ofthalmic
Infecţie cu streptococul beta hemolitic
Candidoză
Candidoză genitală
Infecţii ale tractului urinar
Cistită
Dermatomicoză
Nazofaringită
Rinită
Tulburări hematologice Neutropenie febrilă Agranulocitoză
şi limfatice Neutropenie Limfopenie
Leucopenie Limfoadenopatie
Trombocitopenie Epistaxis
Anemie
Tulburări ale sistemului Reacţie anafilactică
imunitar Hipersensibilitate
Tulburări metabolice şi de nutriţie Scăderea greutăţii corporale Sindrom de liză tumorală
Hiperglicemie
Scăderea proteinelor totale
Anorexie
Tulburări psihice Anxietate
Tulburări ale sistemului Sincopă Vertij
nervos Ameţeli
Tremor
Parestezie
Hipoestezie
Cefalee
Tulburări oculare Conjunctivită
Tulburări cardiace Cianoză Stop cardiac
Bradicardie Infarct miocardic
Tahicardie Angina pectorală
Tahicardie sinusală Fibrilaţie atrială
Aritmie supraventriculară
Bradicardie sinusală
Extrasistole supraventriculare
Tulburări vasculare Hipotensiune Hipertensiune Hipotensiune ortostatică
Bufeuri
Congestionare
Clasificarea MedDRA pe aparate, organe şi sisteme FOARTE FRECVENTE FRECVENTE MAI PUŢIN FRECVENTE
Tulburări respiratorii, Bronhospasm Hipoxie
toracice şi mediastinale Dispnee Efuziune pleurală
Disfonie
Rinoree
Tulburări Greaţă Vărsături Ocluzie intestinală
gastrointestinale Dureri abdominale Disconfort oral
Disconfort stomacal
Diaree
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Urticarie Dermatită alergică Erupţie pruritică
Erupţie cutanată Prurit Erupţie maculară
Hiperhidroză Erupţie eritematoasă
Eritem Dermatită
Tulburări Mialgie Dureri de oase
musculoscheletice şi ale ţesutului conectiv Dureri musculoscheletice Artralgie
Dureri de spate Dureri la nivelul muşchilor şi oaselor toracelui
Spasme musculare
Tulburări renale şi ale Scăderea diurezei
căilor urinare Dizurie
Tulburări generale şi la Febră Oboseală Inflamarea mucoaselor
nivelul locului de administrare Senzaţii de frig Astenie Eritem la locul perfuziei
Edem localizat
Edem la locul perfuziei
Stare generală de rău

Au fost raportate reacţii acute legate de perfuzare, incluzând: febră, frisoane, greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, oboseală, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, dispnee, cefalee, prurit şi diaree. Majoritatea acestor reacţii sunt uşoare şi moderate ca severitate. Reacţiile acute legate de perfuzare apar de obicei în timpul primei săptămâni de tratament şi scad substanţial după aceea. Reacţiile legate de perfuzare de gradul 3 sau 4 sunt mai puţin frecvente după prima săptămână de tratament.

Reacţii adverse la pacienţii care au mai fost trataţi anterior

Datele privind siguranţa la pacienţii cu LLC-B care au mai primit anterior tratament au fost obţinute pe un număr de 149 pacienţi înscrişi în studiile cu un singur lot de tratament pentru MabCampath (Studiile 1, 2 şi 3). Este de aşteptat ca mai mult de 80% dintre pacienţii trataţi anterior să prezinte reacţii adverse; cele mai frecvente reacţii raportate apar de obicei în cursul primei săptămâni de tratament.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a severităţii.

Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Infecţii şi infestări Sepsis Infecţie cu virus citomegalic Infecţii bacteriene
Pneumonie Infecţii cu Pneumocystis jiroveci Infecţii virale
Herpes simplex Pneumonită Dermatită fungică
Infecţii fungice Laringită
Candidoză Rinită
Herpes zoster Onicomicoză
Abces
Infecţii ale tractului urinar
Sinuzită
Bronşită
Infecţii ale tractului respirator superior
Faringită
Infecţii
Tumori beningne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi) Afecţiuni de tip limfoame
Tulburări Granulocitopenie Neutropenie febrilă Aplazia maduvei osoase
hematologice şi limfatice Trombocitopenie Pancitopenie Coagulare intravasculară diseminată
Anemie Leucopenie Anemie hemolitică, scăderea valorii haptoglobinei
Limfopenie Depresie medulară
Purpură Epistaxis
Sângerare gingivală
Valori anormale ale testelor hematologice
Tulburări ale sistemului imunitar Reacţii alergice
Reacţii anafilactice severe şi alte reacţii de hipersensibilitate
Tulburări Anorexie Hiponatremie Hipokaliemie
metabolice şi de nutriţie Hipocalcemie Agravarea diabetului zaharat
Scăderea greutăţii corporale
Deshidratare
Sete
Tulburări psihice Stare confuzională Depersonalizare
Anxietate Tulburări de personalitate
Depresie Gândire anormale
Somnolenţă Impotenţă
Insomnie Nervozitate
Tulburări ale Cefalee Vertij Sincopă
sistemului nervos Ameţeli Mers anormal
Tremor Distonie
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Parestezie Hiperestezie
Hipoestezie Neuropatie
HIperkinezie Alterarea gustului
Pierderea gustului
Tulburări oculare Conjunctivită Endoftalmită
Tulburări acustice şi vestibulare Surzenie
Tinitus
Tulburări cardiace Palpitaţii Stop cardiac
Tahicardie Infarct miocardic
Fibrilaţie atrială
Tahicardie supraventriculară
Aritmie
Bradicardie
Trasee ECG anormale
Tulburări vasculare Hipotensiune Hipertensiune arterială Ischemie periferică
arterială Vasospasm
Eritem facial
Tulburări Dispnee Hipoxie Stridor
respiratorii, toracice şi mediastinale Hemoptizie Sufocare
Bronhospasm Infiltrate pulmonare
Tuse Pleurezie
Micşorarea intensităţii murmurului vezicular
Tulburări respiratorii
Tulburări Vărsături Hemoragie gastro-intestinală Gastroenterită
gastrointestinale Greaţă Stomatită ulceroasă Ulceraţii ale limbii
Diaree Stomatită Gingivită
Durere abdominală Singultus
Dispepsie Eructaţii
Constipaţie Xerostomie
Flatulenţă
Tulburări hepatobiliare Funţie hepatică anormală
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit Erupţie buloasă Rash maculo-papular
Urticarie Erupţii cutanate eritematoase Afecţiuni cutanate
Rash
Hiperhidroză
Tulburări Artralgie Dureri la nivelul picioarelor
musculoscheletice şi ale ţesutului conectiv Mialgie Hipertonie
Dureri scheletice
Dureri de spate
Tulburări renale şi Hematurie
ale căilor urinare Incontinenţă urinară
Micşorarea fluxului urinar
Poliurie
Funcţie renală anormală
Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe Foarte frecvente Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări generale Senzaţie de frig Dureri toracice Edem pulmonar
şi la nivelul locului de administrare Febră Simptome asemănătoare gripei Edem periferic
Oboseală Mucozită Edem periorbitar
Edem la nivelul cavităţii bucale Ulceraţii ale mucoaselor
Edem Echimoze la locul perfuziei
Astenie Dermatită la locul perfuziei
Stare generală de rău Durere la locul perfuziei
Senzaţie de schimbare a temperaturii corporale
Reacţie la locul perfuziei
Durere

Reacţii adverse observate în timpul supravegherii după punerea pe piaţă

Reacţii legate de perfuzare: au fost observate reacţii grave şi uneori letale, inclusiv bronhospasm, hipoxie, sincopă, infiltrate pulmonare, sindrom de detresă respiratorie acută (SDRA), stop respirator, infarct de miocard, aritmii, insuficienţă cardiacă acutăşi stop cardiac. Reacţii anafilactice sau alte reactii de hipersensibilitate severe, inclusiv şoc anafilactic şi edem angioneurotic, au fost raportate în urma administrării MabCampath. Aceste simptome pot fi ameliorate sau evitate dacă se recurge la premedicaţie şi creştere treptată a dozei (vezi pct. 4.4).

Infecţii şi infestări: Infecţii virale grave şi uneori letale (de exemplu cu adenovirus, parainfluenza, hepatită B, leucoencefalopatie multifocală progresivă (PML)), infecţii bacteriene (inclusiv tuberculoza şi infecţii cu micobacterii atipice, nocardioză), protozoarice (de exemplu: toxoplasma gondii) şi infecţii micotice (de exemplu mucormicoză rinocerebrală), inclusiv cele datorate reactivării infecţiilor latente, au survenit în timpul supravegherii după punerea pe piaţă. Tratamentul profilactic antiinfecţios recomandat pare eficace în reducerea riscului de PPC şi infecţii herpetice (vezi pct. 4.4).

Au fost raportate afecţiuni limfoproliferative asociate-VEB.

Afecţiuni hematologice şi limfatice: au fost raportate reacţii hemoragice severe.

Tulburări ale sistemului imunitar: au fost raportate fenomene autoimune grave şi uneori letale, inclusiv anemie hemolitică autoimună, trombocitopenie autoimună, anemie aplastică, sindromul Guillain Barré, şi formele sale cronice, poliradiculoneuropatia demielinizantă cronică inflamatorie. De asemenea, s-a observat pozitivarea testului Coombs. A fost raportată boală grefă contra gazdă asociat cu transfuzia (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease TAGVHD) letală.

Tulburări metabolice şi de nutriţie: sindromul de liză tumorală cu sfârşit letal a fost raportat în cazuri rare.

Tulburări ale sistemului nervos: hemoragii intracraniene cu sfârşit letal au fost raportate la pacienţii cu trombocitopenie.

Tulburări cardiace: Insuficienţa cardiacă congestivă, cardiomiopatie sau scăderea fracţiei de ejecţie au fost raportate la pacienţii in prealabil trataţi în prealabil cu medicamente potenţial cardiotoxice.

4.9 Supradozaj

Pacienţilor li s-au administrat repetat doze unitare de până la 240 mg de MabCampath. Frecvenţa evenimentelor adverse de gradul 3 sau 4, cum sunt: febră, hipotensiune arterialăşi anemie, poate fi mai mare la aceşti pacienţi. Nu se cunoaşte nici un antidot specific în cazul MabCampath. Tratamentul constă în întreruperea administrării MabCampath şi terapie de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: anticorp monoclonal, cod ATC: L01XC04

Alemtuzumab este un anticorp monoclonal kappa IgG1 umanizat obţinut prin inginerie genetică, specific pentru o glicoproteină (CD52) de la suprafaţa celulei limfocitare 21-28 kD, exprimată în primul rând pe suprafaţa celulelor limfocitare B şi T normale şi maligne din sângele periferic. Alemtuzumab a fost produs prin introducerea a şase secvenţe care determină complementaritatea dintr-un anticorp monoclonal de şobolan IgG2a într-o moleculă de imunoglobulină umană IgG1.

Alemtuzumab determină liza limfocitelor prin fixarea pe CD52, un antigen nemodulant bine exprimat, prezent în principal pe suprafaţa tuturor celulelor limfocitare B şi T ca şi pe cea a monocitelor, timocitelor şi macrofagelor. Anticorpul mediază liza limfocitelor prin reacţia de fixare a complementului şi citotoxicitate intermediată celular dependentă de anticorp. Antigenul a fost găsit în cantităţi mici (< 5%) în granulocite, dar nu pe eritrocite sau trombocite. Se pare că alemtuzumab nu dăunează celulelor stem hematopoietice sau celulelor precursoare.

Pacienţi cu LLC-B cu terapie de primă linie

Siguranţa şi eficacitatea MabCampath au fost evaluate în cadrul unui studiu de fază III, cu eticheta deschisă, randomizat, comparativ pentru pacienţi cu LLC-B în stadiu I-IV cu terapie de primă linie (care nu au mai fost trataţi anterior) care necesită tratament (Studiul 4). Studiul a demonstrat superioritatea MabCampath faţă de clorambucil determinată pe baza parametrului primar intervalul de supravieţuire fără progresia bolii (FPP) (vezi Figura 1).

Figura 1: Intervalul de supravieţuire fără progresia bolii în Studiul cu terapie de primă linie (pe grupe de tratament)

Obiectivele secundare au inclus ratele de răspuns complet (RC) şi răspunsul per total (RC sau răspuns parţial) determinate pe baza criteriilor NCIWG din 1996, durata răspunsului, timpul până la administrarea unui tratament alternativ şi siguranţa în cele două grupe de tratament.

Prezentare sintetică a populaţiei de pacienţi cu terapie de primă linie şi rezultatele finale ale studiului

Verificare independentă a ratei şi duratei răspunsului
MabCampath n=149 Clorambucil n=148 Valoarea P
Vârsta medie (ani) 59 60 Nu se aplică
Boală în stadiul III/IV Rai 33,6% 33,1% Nu se aplică
Rata răspunsului per total 83,2% 55,4% <0,0001*
Raspuns complet 24,2% 2,0% <0,0001*
MRD negativ**** 7,4% 0,0% 0,0008*
Răspuns parţial 59,1% 53,4% Nu se aplică
Durata răspunsului **, RC sau RP (Luni) Valoarea K-M mediană (Interval de încredere 95%) N=124 16,2 (11,5; 23,0) N=82 12,7 (10,2; 14,3) Nu se aplică
Timpul până la un tratament alternativ (Luni) Valoarea K-M mediană (Interval de încredere 95%) 23,3 (20,7; 31,0) 14,7 (12,6; 16,8) 0,0001***

*Test Pearson chi-square sau Test Exact ** Durata celui mai bun răspuns *** test de rang logarithmic stratificat in funcţie de grupa Rai (Stadiul I-II faţă de III-IV) **** prin flux în 4 culori

Analize citogenetice la pacienţii cu LLC-B trataţi prin terapie de primă linie:

Cercetările recente au recunoscut în mod repetat faptul că profilul citogenetic al LLC-B furnizează date prognostice importante şi poate prevedeea răspunsul la anumite tratamente. În rândul pacienţilor cu terapie de primă linie (n=282) la care s-au obţinut date citogenetice la referinţă (FISH) în Studiul 4, s-au detectat aberaţii cromozomiale la 82% dintre aceştia, în timp ce cariotipul normal a fost detectat la 18%. Aberaţiile cromozomiale au fost categorizate conform modelului ierarhic Döhner. Dintre pacienţii cu terapie de primă linie, trataţi fie cu MabCampath fie cu clorambucil, au fost 21 de pacienţi cu deleţie 17 p, 54 de pacienţi cu deleţie 11 q, 34 de pacienţi cu trizomie 12, 51 de pacienţi cu cariotip normal şi 67 de pacienţi cu deleţie unică 13q.

ORR a fost superior la pacienţii cu orice deleţie 11q (87% faţă de 29%; p<0,0001) sau deleţie unică 13q (91% faţă de 62%; p=0,0087) trataţi cu MabCampath comparativ cu clorambucil. O tendinţă spre îmbunătăţirea ORR a fost observată la pacienţii cu deleţie 17p trataţi cu MabCampath (64% faţă de 20%, p=0,0805). Remisiunile complete au fost de asemenea superioare la pacienţii cu deleţie unică 13q trataţi cu MabCampath (27% faţă de 0%; p=0,0009). Valoarea mediană FPP a fost superioară la pacienţii cu deleţie unică 13q trataţi cu MabCampath (24,4 faţă de 13,0 luni; p=0,0170 stratificat conform Stadiului Rai). O tendinţă spre ameliorarea FPP a fost observată la pacienţii cu deleţie 17p, trizomie 12 şi cariotip normal, care nu a furnizat date semnificative din cauza dimensiunii reduse a eşantionului.

Evaluarea CMV prin testul PCR:

În cadrul unui studiu randomizat şi controlat pentru pacienţi cu terapie de primă linie (Studiul 4), pacienţii din grupa de tratament cu MabCampath au făcut săptămânal testul CMV prin metoda PCR (reacţie în lanţ a polimerazelor), de la începutul şi până la încheierea tratamentului, şi apoi o dată la 2 săptămâni în primele 2 luni după tratament. În acest studiu, un rezultat pozitiv asimptomatic la testul PCR doar pentru CMV a fost raportat la 77 din 147 (52,4%) pacienţi trataţi cu MabCampath; infecţia simtpomatică cu CMV a fost raportată mai puţin frecvent la 23 din 147 pacienţi trataţi cu MabCampath (16%). În grupa de tratament cu MabCampath 36 din 77 (46,8%) din pacienţii cu rezultat pozitiv asimptomatic la testul PCR pentru CMV au primit terapie antivirală, iar 47 din 77 (61%) din aceşti pacienţi au înterupt tratamentul cu MabCampath. Prezenţa testului PCR CMV pozitiv asimptomatic sau a testului PCR simtpomatic pozitiv pentru infecţia cu CMV pe durata tratamentului cu MabCampath nu a avut in impact cuantificabil asupra intervalului de supravieţuire fără progresia bolii (FPP).

Pacienţi cu LLC-B care au mai fost trataţi anterior:

Stabilirea eficacităţii MabCampath se bazează pe reacţia generală de răspuns şi pe ratele de supravieţuire. Informaţiile disponibile din trei studii LLC-B necontrolate sunt prezentate pe scurt în tabelul de mai jos: NA = neatins

Parameterii de eficacitate Studiul 1 Studiul 2 Studiul 3
Numărul de pacienţi 93 32 24
Grupul de diagnostic Pacienţi cu LLC-B cărora li s-a administrat un agent alchilant şi nu au răspuns la fludarabină Pacienţi cu LLC-B care nu au răspuns sau au prezentat recidive după tratamentul cu chimioterapie convenţională Pacienţi cu LLC-B (plus a LLP) care nu au răspuns sau au prezentat recidive după tratamentul cu fludarabină
Valoarea mediană a vârstei (ani) 66 57 62
Caracteristicile bolii (%) Stadiul Rai III/IV Simptome B 76 42 72 31 71 21
Terapii anterioare (%): Agenţi alchilanţi Fludarabină 100 100 100 34 92 100
Numărul regimurilor precedente (interval) 3 (2-7) 3 (1-10) 3 (1-8)
Regim iniţial de dozaj Creştere treptată de la 3 la 10, apoi la 30 mg Creştere treptată de la 10 la 30 mg Creştere treptată de la 10 la 30 mg
Regim final de dozaj 30 mg iv de 3 x săptămânal 30 mg iv de 3 x săptămânal 30 mg iv de 3 x săptămânal
Intervalul de răspuns global (%) (95% Interval de încredere) Răspuns complet Răspuns parţial 33 (23-43) 2 31 21 (8-33) 0 21 29 (11-47) 0 29
Durata mediană a răspunsului (luni) (95% Interval de încredere) 7 (5-8) 7 (5-23) 11 (6-19)
Durata mediană până la răspuns (luni) (95% Interval de încredere) 2 (1-2) 4 (1-5) 4 (2-4)
Supravieţuire (luni) (95% Interval de încredere) 4 (3-5) 5 (3-7) 7 (3-9)
Parameterii de eficacitate Studiul 1 Studiul 2 Studiul 3
Supravietuire (luni): (95% Interval de încredere) Toţi pacienţii Pacienţii care au răspuns la tratament 16 (12-22) 33 (26-NA) 26 (12-44) 44 (28-NA) 28 (7-33) 36 (19-NA)

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice au fost caracterizate la pacienţi netrataţi anterior cu MabCampath cu leucemie limfocitară cronică B (LLC-B) care nu au răspuns la terapii anterioare cu analogi purinici. MabCampath a fost administrat prin perfuzie intravenoasă timp de 2 ore, după schema de dozaje recomandată, începând cu 3 mg şi crescând până la 30 mg, de 3 ori pe săptămână, timp de până la 12 săptămâni. Proprietăţile farmacocinetice ale MabCampath au respectat un model bicompartimental şi au prezentat o cinetică de eliminare neliniară. După ultima doză de 30 mg, valoarea mediană a volumului de distribuţie la starea de echilibru a fost de 0,15 l/kg (interval: 0,1-0,4 l/kg), evidenţiind faptul că distribuţia a fost în primul rând către lichidul extracelular şi compartimentele plasmatice. Clearance-ul sistemic a scăzut o dată cu administrarea repetată datorită diminuării clearance-ului intermediat de receptor (de exemplu pierderea receptorilor CD52 la periferie). O dată cu administrarea repetatăşi creşterea consecutivă a concentraţiei plasmatice, viteza de eliminare s-a apropiat de o cinetică de gradul zero. În aceste condiţii, timpul de înjumătăţire a fost de 8 ore (interval: 2-32 ore) după prima doză de 30 mg şi de 6 zile (interval: 1-14 zile) după ultima doză de 30 mg. Concentraţiile în platou au fost atinse după aproximativ 6 săptămâni de administrare. Nu s-a observat nici o diferenţă evidentă a proprietăţilor farmacocinetice între bărbaţi şi femei şi nici un efect al vârstei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Evaluarea preclinică a alemtuzumab la animale s-a limitat la maimuţele cynomolgus, din cauza lipsei la speciile inferioare a exprimării antigenului CD52.

La aceste specii, cel mai frecvent efect al tratamentului a fost limfocitopenia. În cadrul studiilor cu doze repetate a fost evidenţiat un uşor efect cumulativ în privinţa diminuării numărului de limfocite faţă de studiile cu doză unică. Diminuarea numărului de limfocite a fost inversată rapid după întreruperea administrării. Neutropenia reversibilă a fost observată după administrarea zilnică intravenoasă sau subcutanată timp de 30 de zile, dar nu după doze unice sau administrare zilnică timp de 14 zile. Rezultatele histopatologice ale mostrelor de măduvă osoasă nu au evidenţiat nici o modificare marcată datorată tratamentului. Dozele unice intravenoase de 10 şi 30 mg/kg au provocat hipotensiune moderată până la severă dependentă de doză însoţită de o tahicardie uşoară.

Fixarea MabCampath pe Fab a fost observată la ţesuturile limfoide şi în sistemul de fagocite mononucleare. Fixare semnificativă pe Fab a mai fost observată pe tractul reproductiv masculin (epididim, spermă, vezicule seminale) şi la nivel cutanat.

Nu există alte constatări în cadrul studiilor de toxicitate de mai sus, care să ofere informaţii relevante pentru uzul clinic.

Nu s-au efectuat studii MabCampath pe termen lung sau scurt pe animale, pentru a stabili potenţialul

carcinogen şi mutagen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Edetat disodic Polisorbat 80 Soluţie de clorura de sodiu tamponată cu fosfat, constând din:

Clorură de potasiu Dihidrogenofosfat de potasiu Clorură de sodiu Fosfat de sodiu dibazic Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente cu excepţia celor menţionate la pct. 6.6.

Nu se cunosc incompatibilităţi cu alte medicamente. Totuşi, alte medicamente nu trebuie adăugate perfuziei de MabCampath sau perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Soluţie reconstituită: MabCampath nu conţine conservanti antimicrobieni. MabCampath trebuie utilizat în termen de 8 ore de la diluare. Soluţiile pot fi depozitate la 15°C-30°C sau păstrate la rece. Acest lucru este acceptabil numai dacă prepararea soluţiei se face în condiţii perfect aseptice şi soluţia este protejată de lumină.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2ºC-8ºC) . A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină..

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit , vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiolă a 2 ml ( din sticlă incoloră tip I) conţinând 1ml concentrat Mărimea ambalajului : cutie cu 3 flacoane.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Conţinutul flaconului trebuie verificat înainte de administrare pentru a nu prezenta particule în suspensie şi modificări de culoare. Dacă există particule în suspensie sau concentratul este colorat, flaconul nu trebuie folosit.

MabCampath nu conţine conservanţi antimicrobieni şi de aceea este recomandat ca MabCampath să fie preparat pentru perfuzare intravenoasă prin tehnici aseptice şi soluţia diluată să fie administrată în decurs de 8 ore de la preparare şi să fie protejată de lumină. Cantitatea necesară din conţinutul flaconului trebuie adăugată la 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 5%. Punga trebuie întoarsă uşor pentru a amesteca soluţia. Trebuie luate măsuri de asigurarea a sterilităţii la prepararea soluţiei şi în special în cazul soluţiilor care nu conţin conservanţi antimicrobieni.

Nu trebuie adăugate alte medicamente la soluţia perfuzabilă MabCampath sau perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

Trebuie luate măsuri de precauţie la prepararea şi manipularea soluţiei de MabCampath. Este recomandată folosirea mănuşilor din latex şi a ochelarilor de protecţie pentru a evita expunerea în cazul spargerii flaconului sau a altor scurgeri accidentale. Femeile gravide sau care încearcă să rămână gravide nu trebuie să manipuleze MabCampath.

Trebuie respectate procedurile adecvate de manipulare şi distrugere. Trebuie distruse prin incinerare orice pierderi prin scurgere sau deşeuri.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe BV Gooimeer 10 1411 DD Naarden Olanda

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/193/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 06/07/2001 Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 28/07/2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu .

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Birkendorfer Strasse 65 D-88397 Biberach an der Riss Germania

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Bayer Schering Pharma AG Müllerstrasse 178 D-13342 Berlin Germania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) va adopta de comun acord cu autorităţile naţionale competente detaliile broşurii educaţionale. DAPP se va asigura că toţi medicii care prescriu MabCampath au la dispoziţie un pachet informativ pentru personalul medical de specialitate, care va conţine următoarele:

 • Broşura educaţională
 • Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), prospectul şi informaţiile privind etichetarea

Elemente esenţiale care urmează a fi incluse în broşura educaţională

 • Riscul de infecţii oportuniste, în special viremia CMV
 • Recomandarea de a evita vaccinarea cu vaccinuri vii timp de cel puţin 12 luni după tratamentul cu MabCampath
  • Riscul de reacţii la perfuzare
   • Necesitatea premedicaţiei
   • Faptul că pe durata administrării trebuie asigurat în caz de nevoie tratamentul pentru reacţii de hipersensibilitate, inclusiv măsuri de resuscitare
   • Faptul că riscul de reacţii la perfuzare este cel mai mare în prima săptămână de tratament
   • Faptul că dacă reacţia este moderată sau severă administrarea trebuie să continue la aceeaşi valoare a dozei (adică, nu se va recurge la creşterea dozei) până când fiecare doză este bine tolerată
   • Faptul că dacă tratamentul este întrerupt mai mult de 7 zile, atunci administrarea MabCampath trebuie reluată prin creşterea gradată a dozei
 • ALTE CONDIŢII

DAPP va continua să depună anual RPAS-urile, cu excepţia cazului în care CHMP a specificat altfel.

Planul de gestionare a riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă precizate în Planul de farmacovigilenţă, conform versiunii 2,0 a Planului de gestionare a riscului (PGR) prezentat în Modulul 1.8.2 din Cererea de autorizare de punere pe piaţă şi orice versiuni actualizate ulterioare ale PGR aprobate de CHMP.

Conform Instrucţiunilor CHMP privind Sistemele de gestionare a riscului pentru medicamente de uz uman, o versiune actualizată a PGR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PGR actualizat trebuie depus:

 • La primirea de noi informaţii care ar putea influenţa Specificaţiile curente privind siguranţa, Planul de farmacovigilenţă sau activităţile de reducere a riscului
 • În termen de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere a riscului)
 • La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

ANEXA III ETICHETARE ŞI PROSPECT

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MabCampath 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Alemtuzumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un ml conţine alemtuzumab 10 mg Fiecare fiolă conţine alemtuzumab 30 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Alte componente: Edetat disodic, polisorbat 80, clorură de potasiu, dihidrogenofosfat de potasiu, clorură de sodiu, fosfat de sodiu dibazic, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

3 fiole x 3 ml 30 mg/3 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP A se citi prospectul pentru informaţii despre perioada de valabilitate a soluţiei reconstituite.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2ºC-8ºC). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice pierderi prin scurgere sau materiale reziduale trebuie distruse prin incinerare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/193/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE FIOLĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

MabCampath 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Alemtuzumab Uz intravenos

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 mg/3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

MabCampath 30 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Alemtuzumab

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un ml conţine alemtuzumab 30 mg Fiecare flacon conţine alemtuzumab 30 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Alte componente: Edetat disodic, polisorbat 80, clorură de potasiu, dihidrogenofosfat de potasiu, clorură de sodiu, fosfat de sodiu dibazic, apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

3 flacoane x 1 ml 30 mg/ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP A se citi prospectul pentru informaţii despre perioada de valabilitate a soluţiei reconstituite.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2ºC-8ºC). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice pierderi prin scurgere sau materiale reziduale trebuie distruse prin incinerare.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/193/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

MabCampath 30 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Alemtuzumab Uz intravenos

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 mg/ ml

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

MabCampath 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Alemtuzumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este MabCampath şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să vi se administreze MabCampath
 3. Cum se utilizează MabCampath
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează MabCampath
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE MABCAMPATH ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

MabCampath este un anticorp monoclonal. Anticorpii monoclonali sunt proteine care recunosc şi se leagă specific de o altă proteină unică, numită antigen. MabCampath se leagă de un antigen de pe suprafaţa anumitor celule albe din sânge, numite limfocite.

Pacienţii cu leucemie limfocitară cronică (LLC) au prea multe limfocite anormale, care înlocuiesc celulele sănătoase din măduva osoasă unde se formează cea mai mare parte din celulele noi ale sângelui. Această înlocuire a celulelor sănătoase are loc şi la nivelul fluxului sanguin şi al altor organe. După ce se leagă de limfocitele anormale, MabCampath le distruge şi acestea sunt îndepărtate progresiv din organism prin procese biologice normale.

MabCampath este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu leucemie limfocitară cronică cu celule B (LLC-B) pentru care chimioterapia în combinaţie cu fludarabina nu reprezintă o opţiune terapeutică.

2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE MABCAMPATH

Nu utilizaţi MabCampath dacă:

 • sunteţi alergic la alemtuzumab, la proteine de origine similară sau la oricare dintre celelaltecomponente ale MabCampath. Medicul vă va informa în acest sens
 • aveţi o infecţie
 • aveţi HIV
 • aveţi o altă afecţiune malignă activă
 • sunteţi gravidă (vezi şi mai jos).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi MabCampath:

Când vi se administrează MabCampath pentru prima dată, este posibil să prezentaţi reacţii adverse curând după primele perfuzii (vezi pct. 4 "Reacţii adverse posibile"). Aceste reacţii se vor reduce treptat, pe măsură ce se continuă tratamentul.

De asemenea, vi se pot administra

• corticosteroizi, antihistaminice sau analgezice (tratament pentru febră) pentru a ajuta la ameliorarea unora dintre reacţiile adverse.

Doza de MabCampath nu va fi crescută decât după ameliorarea reacţiilor.

Tratamentul cu MabCampath poate reduce rezistenţa dumneavoastră naturală la infecţii

• s-ar putea să vi se administreze antibiotice şi antivirale pentru a vi se oferi protecţie suplimentară.

Veţi fi examinat pentru simptome de infecţie virală cu un anumit tip de virus numit CMV (citomegalovirus) în timpul tratamentului dumneavoastră cu MabCampath şi timp de cel puţin 2 luni după încetarea tratamentului.

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu atenţie dacă

 • aveţi o afecţiune cardiacă sau dureri în piept şi/sau primiţi tratament pentru reducerea tensiunii arteriale crescute, deoarece MabCampath poate agrava aceste condiţii. Pacienţii cu aceste condiţii pot avea risc crescut de apariţie a infarctului miocardic.
 • vi s-au administrat anterior chimioterapice sau medicaţii generale care au risc crescut de a provoca afectare cardiacă, este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze funcţia cardiacă (ECG, frecvenţă cardiacă, greutate corporală) în timpul tratamentului cu MabCampath.
 • aveţi şi alte reacţii adverse, cel mai frecvent tulburări ale sângelui, în urma tratamentului cu MabCampath. Medicul dumneavoastră va supraveghea cu atenţie efectele tratamentului şi evoluţia dumneavoastră în mod regulat, examinându-văşi prelevând probe de sânge pentru analize.
 • aveţi peste 65 ani, deoarece este posibil să toleraţi mai puţin acest medicament decât alţi pacienţi.

În timpul administrării perfuziei, puteţi avea o reacţie alergică sau de hipersensibilitate la soluţia MabCampath, în special la proteina pe care o conţine. Medicul dumneavoastră va trata aceasta reacţie, dacă se produce.

Dacă sunteţi un bărbat sau femeie şi vă aflaţi în perioada fertilă, trebuie să vă asiguraţi că utilizaţi o metodă sigură de contracepţie în timpul tratamentului şi cel puţin 6 luni după tratament. Aceasta deoarece efectele MabCampath asupra funcţiei de reproducere nu sunt cunoscute.

Siguranţa şi eficacitatea MabCampath nu au fost stabilite la copii ( cu vârsta sub 17 ani) sau la pacienţii cu tulburări hepatice sau renale. Aşadar, MabCampath nu este recomandat pentru pacienţii cu vârsta sub 17 ani.

Utilizarea altor medicamente

Trebuie să îl informaţi pe medicul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

În special, nu trebuie să vi se administreze MabCampath în următoarele 3 săptămâni după ce vi s-au administrat orice alte medicamente împotriva cancerului. De asemenea, nu trebuie să fiţi vaccinat cu vaccinuri cu virusuri vii în timpul tratamentului şi timp de cel puţin 12 luni după ce aţi terminat tratamentul. Informaţi-l pe medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra orice vaccin.

Sarcina

MabCampath nu trebuie administrat femeilor gravide, de aceea dacă:

 • sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă, trebuie să-i spuneţi imediat medicului dumneavoastră;
 • sunteţi la vârsta fertilă, trebuie să evitaţi să rămâneţi gravidă utilizând metode eficace de contracepţie înainte de a începe tratamentul, în timpul tratamentului şi timp de 6 luni după tratament.

Alăptarea

Trebuie să opriţi alăptarea când începeţi tratamentul şi nu trebuie să începeţi să alăptaţi din nou timp de cel puţin 4 săptămâni după ce aţi terminat tratamentul şi aţi discutat cu medicul dumneavoastră despre acest lucru.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele MabCampath. Totuşi, este necesară precauţie, deoarece a fost raportată apariţia confuziei şi somnolenţei. Trebuie să cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ MABCAMPATH

MabCampath se prezintă sub formă de soluţie într-un fiolă din sticlă. Conţinutul fiolei este adăugat la

o soluţie de clorură de sodiu sau de glucoză aflate intr-o pungă de perfuzie. Tuburile de la punga de perfuzie sunt apoi conectate direct la una dintre venele dumneavoastră (vezi şi “informaţii pentru personalul medical”).

MabCampath soluţie pătrunde direct în fluxul dumneavoastră sanguin, prin intermediul unei vene. Această procedură este cunoscută sub denumirea de perfuzie intravenoasă. De fiecare dată când vi se administrează MabCampath, va dura aproximativ 2 ore pentru ca toată soluţia să treacă în sângele dumneavoastră.

Pe parcursul primei săptămâni, se administrează 3 mg MabCampath in soluţie în Ziua 1, apoi 10 mg în Ziua 2 şi apoi 30 mg în Ziua 3. Se va continua administrarea MabCampath cu 30 mg de 3 ori pe săptămână în zile alternative în fiecare săptămână. Medicul dumneavoastră va creşte încet doza de MabCampath pentru a reduce posibilitatea apariţiei reacţiilor adverse şi pentru a permite organismului dumneavoastră să tolereze mai bine MabCampath.

Dacă prezentaţi reacţii adverse imediate, dozele iniţiale mai mici pot fi repetate până când reacţiile dispar sau se reduc. Medicul vă va supraveghea cu atenţie şi va decide care sunt cantităţile adecvate de MabCampath de administrat pe întreaga perioadă a tratamentului dumneavoastră.

Tratamentul cu MabCampath poate continua până la 12 săptămâni, în funcţie de evoluţia dumneavoastră.

Dacă vi se administrează mai mult MabCampath decât este recomandat

Medicul dumneavoastră vă va trata corespunzător, dacă aveţi orice reacţii adverse.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, MabCampath poate provoca reacţii adverse, deşi acestea nu apar la toate persoanele. Reacţiile adverse menţionate mai jos sunt provocate de MabCampath, deoarece de obicei acesta afectează sistemul imunitar al organismului în general şi reduce rezistenţa la infecţii. Unele infecţii pot fi grave şi uneori fatale.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie alte medicamente sau vă poate schimba doza pentru a ajuta să reducă unele reacţii adverse (vezi pct. 2 „Aveţi grijă deosebită”)

Dacă nu sunteţi sigur ce reprezintă reacţiile adverse de mai jos, rugaţi medicul dumneavoastră să vi le explice. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţii nemenţionate mai jos, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi): De obicei una sau mai multe dintre aceste reacţii apar în timpul primei săptămâni după începerea tratamentului. Aceste probleme sunt de regulă uşoare sau moderate şi se reduc treptat pe parcursul tratamentului.

 • febră, tremurături/frisoane, transpiraţii, greaţă (stare de rău), vărsături, tensiune arterială scăzută, număr mic de celule albe/roşii din sânge, infecţie gravă generalizată,formare de băşici, număr mic al trombocitelor din sânge, oboseală, erupţii pe piele, mâncărime, leziuni roşiatice pe piele, dificultate în respiraţie, dureri de cap, diaree şi pierderea apetitului alimentar.
  • Pneumonie. Medicul dumneavoastră vă poate administra suplimentar tratament antibiotic şi/sau antiviral pentru a reduce riscul apariţiei acesteia şi a altor infecţii.
  • Frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 100):
 • hipertensiune arterială, frecvenţă cardiacă crescută, senzaţie de galop al inimii, spasm vascular
 • înroşirea feţei, învineţirea pielii
 • număr mic de celule albe în sânge însoţit sau nu de febră, număr mic de trombocite în sânge, număr mic de celule roşii în sânge
 • durere de cap
 • modificări ale gustului
 • diminuarea simţului tactil
 • ameţeală, senzaţie de rotire, leşin, mişcări de scuturare sau tremurături, stare de nelinişte
 • inflamarea ochilor
 • senzaţie de înţepături sau de arsură la nivelul pielii, mâncărime, transpiraţie mai abundentă
 • durere în abdomen, sângerare la nivelul stomacului şi intestinului, balonare
 • vărsături, iritaţie şi/sau ulceraţie în zona gurii
 • tulburare a funcţiei ficatului, constipaţie, indigestie, emisie de gaze.
 • inflamaţie, iritaţie pulmonarăşi/sau senzaţie de constricţie a plămânilor, a gâtului şi/sau sinusurilor, slabă oxigenare a organelor corpului, scurtarea respiraţiei, tuse, tuse cu eliminare de sânge.
 • sângerări anormale (de exemplu: gastrice şi intestinale sau in interiorul capului)
 • durere, înroşire sau umflare la locul injectării
 • stare generală de rău, slăbiciune, oboseală, durere în diferite părţi ale corpului (muşchi, spate, piept, oase, articulaţii)
 • scădere în greutate, deshidratare, sete, exces de lichid în corp, valori scăzute ale calciului sau sodiului, senzaţie de modificare a temperaturii
 • simptome asemănătoare gripei
 • abcese, erupţii la nivelul pielii, vezicule la nivelul pielii
 • confuzie, anxietate, depresie, somnolenţă, insomnie
  • infecţii cum sunt pneumonie (bacteriană), candidoză (fungică), herpes şi zona zoster (virale) şi infecţii respiratorii, urinare, gastro-intestinale şi alte infecţii bacteriene generale.
  • Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000) pot fi de natură mai gravăşi includ:
 • tulburări la nivelul măduvei osoase
 • tulburări cardiace (stop cardiac, infarct miocardic, congestie cardiacă, creştere anormală a frecvenţei cardiace, durere în piept)
 • tulburări sanguine (conţinut mic în oxigen, tulburări de coagulare, proteine scăzute, valori scăzute ale potasiului, număr mic de celule albe în sânge)
 • valori mari ale glicemiei
 • reacţii autoimune (inflamarea tiroidei)
 • sângerare şi inflamaţie a gingiilor, sângerări nazale
 • lichid în plămâni, dificultate în respiraţie, secreţii nazale abundente, rezultate anormale la examinarea plămânilor, tulburări la nivelul ganglionilor limfatici
 • nervozitate
 • scăderea apetitului alimentar
 • tulburări de gândire
 • ţârâit în urechi
 • sughiţ
 • surditate
 • răguşeală
 • ameţeli
 • tulburări ale funcţiei renale
 • diabet
 • infecţie la nivelul vezicii urinare şi căilor urinare
 • infecţie virală a ochiului
 • durere de stomac, paralizia intestinului subţire
 • impotenţă
 • leşin, pierderea echilibrului, tulburări ale tonusului muscular
 • umflarea zonei din jurul ochilor, inflamarea ochiului (conjunctivită)
 • sensibilitate a pielii, erupţii trecătoare pe piele, reacţii alergice (hipersensibilitate)
 • pneumonie, zona zoster
 • diaree
 • dureri articulare, dureri musculare
  • infecţie gravă generalizată, învineţire sau umflături la locul injectării, infecţii ale pielii date de viermi intestinali.
  • Rare (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000)
 • sindromul de liză tumorală este o afecţiune deosebită care poate debuta cu dureri în părţile laterale ale abdomenului şi sânge în urină
 • sângerări la nivelul creierului (hemoragie intracraniană).

În cazuri rare au survenit reacţii adverse grave, incluzând dificultate în respiraţie, inflamaţia plămânilor, scurtare extremă a respiraţiei, leşin, infarct miocardic, fenomene autoimune, număr mic al celulelor roşii din sânge şi al trombocitelor din sânge, cu sfârşit fatal. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare dintre aceste reacţii adverse.

În plus, au fost raportate testări care indică prezenţa anticorpilor care pot distruge celulele roşii din sânge (testul Coombs).

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MABCAMPATH

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza MabCampath după data de expirare (EXP) care este înscrisă pe cutie şi pe eticheta fiolei. A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Personalul

medical se va ocupa de eliminarea medicamentelor care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine MabCampath Substanţa activă este alemtuzumab.

Un ml conţine alemtuzumab 10 mg. Fiecare fiolă conţine alemtuzumab30 mg. Celelalte componente sunt: edetat disodic, polisorbat 80, clorură de potasiu, dihidrogenofosfat de potasiu, clorură de sodiu, fosfat de sodiu dibazic şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată MabCampath şi conţinutul ambalajului

MabCampath este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă, care este ambalat in fiole din sticlă. Fiecare cutie de MabCampath conţine 3 fiole.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Olanda

Producătorul

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin, Germania.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Bayer S.A./N.V. Bayer S.A./N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 535 63 11 Tél/Tel: +32 (0)2 535 63 11

България Magyarország

Байер България ЕООД Bayer Hungária KFT Тел. +359 02 81 401 01 Tel: +36 14 87 41 00

Česká republika Malta

Bayer s.r.o. Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +420 271 730 661 Tel + 356 21 44 62 05

Danmark

Bayer A/S Tlf: +45 45 23 50 00

Deutschland

Bayer Vital GmbH Tel. +49 (0)214-30 513 48

Eesti

UAB Bayer Eesti filiaal Tel. +372 6 55 85 65

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Tηλ: +30 210 618 75 00

España

Química Farmacéutica Bayer S.L. Tel: +34 93-495 65 00

France

Bayer Santé Tél. +33 3 20 20 80 80

Ireland

Bayer Limited Tel. +353 1 29 99 313

Ísland

Icepharma Tel: +354 540 8000

Italia

Bayer S.p.A. Tel: +39 02 397 81

Κύπρος

NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 74 77 47

Latvija

UAB Bayer Latvijas filiāle Tel: +371 67 84 55 63

Lietuva

UAB Bayer, Bayer Schering Pharma Tel: +370 52 33 68 68

Acest prospect a fost aprobat în Nederland

Bayer B.V., Bayer Schering Pharma Tel. +31 (0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS Tlf: +47 24 11 18 00

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1-711 46-0

Polska

Bayer Sp.zo.o. Tel: +48 22 572 35 00

Portugal

Bayer Portugal S.A. Tel. +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL Tel: +40 21 528 59 00

Slovenija

Bayer d.o.o. Tel. +386 1 58 14 400

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o. Tel: +421 2 59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma Puh/Tel: +358 20 785 21

Sverige

Bayer AB Tel: +46 (0) 8 580 223 00

United Kingdom

Bayer plc Tel: +44 (0) 16 35-56 30 00

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu .

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Înainte de administrare, conţinutul fiolei trebuie inspectat pentru vizualizarea eventualelor particule în suspensie şi a modificărilor de culoare. Dacă sunt prezente particule în suspensie sau dacă soluţia este colorată, atunci fiola nu trebuie utilizată.

MabCampath nu conţine conservanţi antimicrobieni, de aceea se recomandă ca MabCampath să fie preparat pentru perfuzie intravenoasă în condiţii aseptice, iar soluţia diluată pentru perfuzie să fie administrată în decurs de 8 ore de la preparare şi să fie protejată de lumină. Cantitatea necesară din fiolă trebuie adăugată, printr-un filtru steril nefibros cu dimensiune de 5 μm, cu capacitate mică de legare de proteine, în 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% sau de soluţie perfuzabilă de glucoză 5%. Punga trebuie răsturnată uşor pentru amestecarea soluţiei. Este necesară precauţie pentru a se asigura sterilitatea soluţiei preparate, pentru că aceasta nu conţine conservanţi antimicrobieni.

Nu trebuie adăugate alte medicamente la soluţia perfuzabilă de MabCampath şi nici perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

Trebuie luate măsuri de precauţie la manipularea şi prepararea soluţiei de MabCampath. Se recomandă utilizarea mănuşilor din cauciuc şi a ochelarilor de protecţie pentru a evita expunerea, în cazul spargerii fiolei sau a altor scurgeri accidentale. Femeile gravide sau care încearcă să rămână gravide nu trebuie să manipuleze MabCampath.

Trebuie respectate procedurile adecvate de manipulare şi distrugere. Orice pierderi prin scurgere sau material rezidual trebuie distruse prin incinerare.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

MabCampath 30 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Alemtuzumab

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este MabCampath şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să vi se administreze MabCampath
 3. Cum se utilizează MabCampath
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează MabCampath
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE MABCAMPATH ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

MabCampath este un anticorp monoclonal. Anticorpii monoclonali sunt proteine care recunosc şi se leagă specific de o altă proteină unică, numită antigen. MabCampath se leagă de un antigen de pe suprafaţa anumitor celule albe din sânge, numite limfocite.

Pacienţii cu leucemie limfocitară cronică (LLC) au prea multe limfocite anormale, care înlocuiesc celulele sănătoase din măduva osoasă unde se formează cea mai mare parte din celulele noi ale sângelui. Această înlocuire a celulelor sănătoase are loc şi la nivelul fluxului sanguin şi al altor organe. După ce se leagă de limfocitele anormale, MabCampath le distruge şi acestea sunt îndepărtate progresiv din organism prin procese biologice normale.

MabCampath este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu leucemie limfocitară cronică cu celule B (LLC-B) pentru care chimioterapia în combinaţie cu fludarabina nu reprezintă o opţiune terapeutică.

2. ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE MABCAMPATH

Nu utilizaţi MabCampath dacă:

 • sunteţi alergic la alemtuzumab, la proteine de origine similară sau la oricare dintre celelalte componente ale MabCampath. Medicul vă va informa în acest sens
 • aveţi o infecţie
 • aveţi HIV
 • aveţi o altă afecţiune malignă activă
 • sunteţi gravidă (vezi şi mai jos).

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi MabCampath:

Când vi se administrează MabCampath pentru prima dată, este posibil să prezentaţi reacţii adverse curând după primele perfuzii (vezi pct. 4 "Reacţii adverse posibile"). Aceste reacţii se vor reduce treptat, pe măsură ce se continuă tratamentul.

De asemenea vi se pot administra

• corticosteroizi, antihistaminice sau analgezice (tratament pentru febră) pentru a ajuta la ameliorarea unora dintre reacţiile adverse.

Doza de MabCampath nu va fi crescută decât după ameliorarea reacţiilor.

Tratamentul cu MabCampath poate reduce rezistenţa dumneavoastră naturală la infecţii

• antibiotice şi antivirale pentru a vi se oferi protecţie suplimentară.

Veţi fi examinat pentru simptome de infecţie virală cu un anumit tip de virus numit CMV în timpul tratamentului dumneavoastră cu MabCampath şi timp de cel puţin 2 luni după încetarea tratamentului.

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea cu atenţie dacă

  • aveţi o afecţiune cardiacă sau dureri în piept şi/sau primiţi tratament pentru reducerea tensiunii
  • arteriale crescute, deoarece MabCampath poate agrava aceste condiţii. Pacienţii cu aceste condiţii pot avea risc crescut de apariţie a infarctului miocardic.
 • vi s-au administrat anterior chimioterapice sau medicaţii generale care au risc crescut de a provoca afectare cardiacă, este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze funcţia cardiacă (ECG, frecvenţă cardiacă, greutate corporală) în timpul tratamentului cu MabCampath.
  • aveţi şi alte reacţii adverse, cel mai frecvent tulburări ale sângelui în urma tratamentului cu
  • MabCampath. Medicul dumneavoastră va supraveghea cu atenţie efectele tratamentului şi evoluţia dumneavoastră în mod regulat, examinându-văşi prelevând probe de sânge pentru analize.
 • aveţi peste 65 ani, deoarece este posibil să toleraţi mai puţin acest medicament decât alţi pacienţi.

În timpul administrării perfuziei, puteţi avea o reacţie alergică sau de hipersensibilitate la soluţia MabCampath, în special la proteina pe care o conţine. Medicul dumneavoastră va trata aceasta reacţie, dacă se produce.

Dacă sunteţi un bărbat sau femeie şi vă aflaţi în perioada fertilă, trebuie să vă asiguraţi că utilizaţi o metodă sigură de contracepţie în timpul tratamentului şi cel puţin 6 luni după tratament. Aceasta deoarece efectele MabCampath asupra funcţiei de reproducere nu sunt cunoscute.

Siguranţa şi eficacitatea MabCampath nu au fost stabilite la copii (cu vârsta sub 17 ani) sau la pacienţii cu tulburări hepatice sau renale. Aşadar, MabCampath nu este recomandat pentru pacienţii cu vârsta sub 17 ani.

Utilizarea altor medicamente

Trebuie să îl informaţi pe medicul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

În special, nu trebuie să vi se administreze MabCampath în următoarele 3 săptămâni după ce vi s-au administrat orice alte medicamente împotriva cancerului.

De asemenea, nu trebuie să fiţi vaccinat cu vaccinuri cu virusuri vii în timpul tratamentului şi timp de cel puţin 12 luni după ce aţi terminat tratamentul. Informaţi-l pe medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra orice vaccin.

Sarcina

MabCampath nu trebuie administrat femeilor gravide, de aceea dacă:

 • sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă, trebuie să-i spuneţi imediat medicului dumneavoastră;
 • sunteţi la vârsta fertilă, trebuie să evitaţi să rămâneţi însărcinată utilizând metode eficace de contracepţie înainte de a începe tratamentul, în timpul tratamentului şi timp de 6 luni după tratament.

Alăptarea

Trebuie să opriţi alăptarea când începeţi tratamentul şi nu trebuie să începeţi să alăptaţi din nou timp de cel puţin 4 săptămâni după ce aţi terminat tratamentul şi aţi discutat cu medicul dumneavoastră despre acest lucru.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele MabCampath. Totuşi, este necesară precauţie deoarece a fost raportată apariţia confuziei şi somnolenţei. Trebuie să cereţi sfatul medicului dumneavoastră.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ MABCAMPATH

MabCampath se prezintă sub formă de soluţie într-un flacon din sticlă. Conţinutul flaconului este adăugat la o soluţie de clorură de sodiu sau de glucoză aflate intr-o pungă de perfuzie. Tuburile de la punga de perfuzie sunt apoi conectate direct la una dintre venele dumneavoastră (vezi şi “informaţii pentru personalul medical”).

MabCampath soluţie pătrunde direct în fluxul dumneavoastră sanguin, prin intermediul unei vene. Această procedură este cunoscută sub denumirea de perfuzie intravenoasă. De fiecare dată când vi se administrează MabCampath, va dura aproximativ 2 ore pentru ca toată soluţia să treacă în sângele dumneavoastră.

Pe parcursul primei săptămâni, se administrează 3 mg MabCampath în soluţie în Ziua 1, apoi 10 mg în Ziua 2 şi apoi 30 mg în Ziua 3. Se va continua administrarea MabCampath cu 30 mg de 3 ori pe săptămână în zile alternative în fiecare săptămână. Medicul dumneavoastră va creşte încet doza de MabCampath pentru a reduce posibilitatea apariţiei reacţiilor adverse şi pentru a permite organismului dumneavoastră să tolereze mai bine MabCampath.

Dacă prezentaţi reacţii adverse imediate, dozele iniţiale mai mici pot fi repetate până când reacţiile dispar sau se reduc. Medicul vă va supraveghea cu atenţie şi va decide care sunt cantităţile adecvate de MabCampath de administrat pe întreaga perioadă a tratamentului dumneavoastră.

Tratamentul cu MabCampath poate continua până la 12 săptămâni, în funcţie de evoluţia dumneavoastră.

Dacă vi se administrează mai mult MabCampath decât este recomandat

Medicul dumneavoastră vă va trata corespunzător, dacă aveţi orice reacţii adverse.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, MabCampath poate provoca reacţii adverse, deşi acestea nu apar la toate persoanele. Reacţiile adverse menţionate mai jos sunt provocate de MabCampath, deoarece de obicei acesta afectează sistemul imunitar al organismului în general şi reduce rezistenţa la infecţii. Unele infecţii pot fi grave şi uneori fatale.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie alte medicamente sau vă poate schimba doza pentru a ajuta să reducă unele reacţii adverse (vezi pct. 2 „Aveţi grijă deosebită”)

Dacă nu sunteţi sigur ce reprezintă reacţiile adverse de mai jos, rugaţi medicul dumneavoastră să vi le explice. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţii nemenţionate mai jos, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţii adverse foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi): De obicei una sau mai multe dintre aceste reacţii apar în timpul primei săptămâni după începerea tratamentului. Aceste probleme sunt de regulă uşoare sau moderate şi se reduc treptat pe parcursul tratamentului.

 • febră, tremurături/frisoane, transpiraţii, greaţă (stare de rău), vărsături, tensiune arterială scăzută, număr mic de celule albe/roşii din sânge, infecţie gravă generalizată, formare de băşici, număr mic al trombocitelor din sânge, oboseală, erupţii pe piele, mâncărime, leziuni roşietice pe piele, dificultate în respiraţie, dureri de cap, diaree şi pierderea apetitului alimentar.
  • Pneumonie. Medicul dumneavoastră vă poate administra suplimentar tratament antibiotic şi/sau antiviral pentru a reduce riscul apariţiei acesteia şi a altor infecţii.
  • Frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 100):
 • hipertensiune arterială, frecvenţă cardiacă crescută, senzaţie de galop al inimii, spasm vascular
 • înroşirea feţei, învineţirea pielii
 • număr scăzut de celule albe în sânge însoţit sau nu de febră, număr scăzut de trombocite în sânge, număr scăzut de celule roşii în sânge
 • durere de cap
 • modificări ale gustului
 • diminuarea simţului tactil
 • ameţeala, senzaţie de rotire, leşin, mişcări de scuturare sau tremurături, stare de neliniste
 • inflamarea ochilor
 • senzaţie de înţepături sau de arsură la nivelul pielii, mâncărime, transpiraţie mai abundentă
 • durere în abdomen, sângerare la nivelul stomacului şi intestinului, balonare
 • vărsături, iritaţie şi/sau ulceraţie în zona gurii
 • tulburare a funcţiei ficatului, constipaţie, indigestie, emisie de gaze
 • inflamaţie, iritaţie pulmonarăşi/sau senzaţie de constricţie a plămânilor, a gâtului şi/sau sinusurilor, slabă oxigenare a organelor corpului, dificultate în respiraţie, tuse, tuse cu eliminare de sânge
 • sângerări anormale (de exemplu: gastrice şi intestinale sau in interiorul capului)
 • durere, înroşire sau umflare la locul injectării
 • stare generală de rău, slăbiciune, oboseală, durere în diferite părţi ale corpului (muşchi, spate, piept, oase, articulaţii)
 • scădere în greutate, deshidratare, sete, exces de lichid în corp, valori scăzute ale calciului sau sodiului, senzaţie de modificare a temperaturii
 • simptome asemănătoare gripei
 • abcese, erupţii la nivelul pielii, vezicule la nivelul pielii
 • confuzie, anxietate, depresie, somnolenţă, insomnie
 • infecţii cum sunt pneumonie (bacteriană), candidoză (fungică), herpes şi zona zoster (virale) şi infecţii respiratorii, urinare, gastro-intestinale şi alte infecţii bacteriene generale.

Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000) pot fi de natură mai gravăşi includ:

 • tulburări la nivelul măduvei osoase
 • tulburări cardiace (stop cardiac, infarct miocardic, congestie cardiacă, creştere anormală a frecvenţei cardiace, durere în piept)
 • tulburări sanguine (conţinut scăzut de oxigen, tulburări de coagulare, proteine scăzute, valori scăzute ale potasiului, număr scăzut de celule albe în sânge)
 • valori mari ale glicemiei
 • reacţii autoimune (inflamarea tiroidei)
 • sângerare şi inflamaţie a gingiilor, sângerări nazale
 • lichid în plămâni, dificultate în respiraţie, nas care curge, rezultate anormale la examinarea plămânilor, tulburări la nivelul ganglionilor limfatici
 • nervozitate
 • scăderea apetitului
 • tulburări de gândire
 • ţârâit în urechi
 • sughiţ
 • surditate
 • răguşeală
 • ameţeli
 • tulburări ale funcţiei renale
 • diabet
 • infecţie la vezica urinarăşi căile urinare
 • infecţie virală la ochi
 • durere de stomac, paralizia intestinului subţire
 • impotenţă
 • leşin, pierderea echilibrului, tulburări ale tonusului muscular
 • umflarea zonei din jurul ochilor, inflamarea ochiului (conjunctivită)
 • sensibilitate a pielii, erupţii cutanate, reacţii alergice (hipersensibilitate)
 • pneumonie, zona zoster
 • diaree
 • dureri articulare, dureri musculare
  • infecţie gravă generalizată, învineţire sau umflături la locul injectării, infecţii cutanate date de viermi intestinali.
  • Rare (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10,000)
 • sindromul de liză tumorală este o afecţiune deosebită care poate debuta cu dureri în părţile laterale ale abdomenului şi sânge în urină
 • sângerări la nivelul creierului (hemoragie intracraniană).

În cazuri rare au survenit reacţii adverse grave, incluzând dificultate în respiraţie, inflamaţia plămânilor, scurtare extremă a respiraţiei, leşin, infarct miocardic, fenomene autoimune, număr mic al celulelor roşii din sânge şi al trombocitelor din sânge, cu sfârşit fatal. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare din aceste reacţii adverse.

În plus, au fost raportate testări care indică prezenţa anticorpilor care pot distruge celulele roşii din sânge (testul Coombs).

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MABCAMPATH

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza MabCampath după data de expirare (EXP) care este înscrisă pe cutie şi pe eticheta fiolei.

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Personalul medical se va ocupa de eliminarea medicamentelor care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine MabCampath Substanţa activă este alemtuzumab.

Un ml conţine alemtuzumab 10 mg. Fiecare fiolă conţine alemtuzumab 30 mg. Celelalte componente sunt: edetat disodic, polisorbat 80, clorură de potasiu, dihidrogenofosfat de potasiu, clorură de sodiu, fosfat de sodiu dibazic şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată MabCampath şi conţinutul ambalajului

MabCampath este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă, care este ambalată in fiole din sticlă. Fiecare cutie de MabCampath conţine 3 flacoane.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Olanda

Producătorul

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin, Germania.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Bayer S.A./N.V. Bayer S.A./N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 535 63 11 Tél/Tel: +32 (0)2 535 63 11

България Magyarország

Байер България ЕООД Bayer Hungária KFT Тел. +359 02 81 401 01 Tel: +36 14 87 41 00

Česká republika Malta

Bayer s.r.o. Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +420 271 730 661 Tel + 356 21 44 62 05

Danmark Nederland

Bayer A/S Bayer B.V., Bayer Schering Pharma Tlf: +45 45 23 50 00 Tel. +31 (0)297-28 06 66

Deutschland Norge

Bayer Vital GmbH Bayer AS Tel. +49 (0)214-30 513 48 Tlf: +47 24 11 18 00

Eesti Österreich

UAB Bayer Eesti filiaal Bayer Austria Ges.m.b.H. Tel. +372 6 55 85 65 Tel: +43 (0)1-711 46-0

Ελλάδα Polska

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Bayer Sp.zo.o. Tηλ: +30 210 618 75 00 Tel: +48 22 572 35 00

España Portugal

Química Farmacéutica Bayer S.L. Bayer Portugal S.A. Tel: +34 93-495 65 00 Tel. +351 21 416 42 00

France România

Bayer Santé SC Bayer SRL Tél. +33 3 20 20 80 80 Tel: +40 21 528 59 00

Ireland Slovenija

Bayer Limited Bayer d.o.o. Tel. +353 1 29 99 313 Tel. +386 1 58 14 400

Ísland Slovenská republika

Icepharma Bayer, spol. s r.o. Tel: +354 540 8000 Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia Suomi/Finland

Bayer S.p.A. Bayer Oy, Bayer Schering Pharma Tel: +39 02 397 81 Puh/Tel: +358 20 785 21

Κύπρος Sverige

NOVAGEM Limited Bayer AB Τηλ: +357 22 74 77 47 Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija United Kingdom

UAB Bayer Latvijas filiāle Bayer plc Tel: +371 67 84 55 63 Tel: +44 (0) 16 35-56 30 00

Lietuva

UAB Bayer, Bayer Schering Pharma Tel: +370 52 33 68 68

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu .

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Înainte de administrare, conţinutul flaconului trebuie inspectat pentru vizualizarea eventualelor particule în suspensie şi a modificărilor de culoare. Dacă sunt prezente particule în suspensie sau dacă soluţia este colorată, atunci flaconul nu trebuie utilizat. MabCampath nu conţine agenţi conservanţi antimicrobieni, de aceea se recomandă ca MabCampath să fie preparat pentru perfuzie intravenoasă în condiţii aseptice, iar soluţia diluată pentru perfuzie să fie administrată în decurs de 8 ore de la preparare şi să fie protejată de lumină. Cantitatea necesară din flacon trebuie adăugată, în 100 ml de soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 0,9% sau de soluţie

perfuzabilă de glucoză 5%. Punga trebuie răsturnată uşor pentru amestecarea soluţiei. Este necesară precauţie pentru a se asigura sterilitatea soluţiei preparate, pentru că aceasta nu conţine conservanţi antimicrobieni.

Nu trebuie adăugate alte medicamente la soluţia perfuzabilă de MabCampath şi nici perfuzate simultan prin aceeaşi linie intravenoasă.

Trebuie luate măsuri de precauţie la manipularea şi prepararea soluţiei de MabCampath. Se recomandă utilizarea mănuşilor din cauciuc şi a ochelarilor de protecţie pentru a evita expunerea, în cazul spargerii flaconului sau al altor scurgeri accidentale. Femeile gravide sau care încearcă să rămână gravide nu trebuie să manipuleze MabCampath.

Trebuie respectate procedurile adecvate de manipulare şi distrugere. Orice pierderi prin scurgere sau material rezidual trebuie distruse prin incinerare.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.