CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

EMEND 125mg
Denumire EMEND 125mg
Descriere EMEND este indicat pentru prevenirea greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii.
Denumire comuna internationala APREPITANTUM
Actiune terapeutica ANTIEMETICE ALTE ANTIEMETICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 125mg
Ambalaj Cutie x 1 blist. Al x 1 caps.
Valabilitate ambalaj 4 ani
Cod ATC A04AD12
Firma - Tara producatoare MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata MERCK SHARP & DOHME LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre EMEND 125mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> EMEND 125mg Capsule, 125mg >> EMEND 125mg + 80mg Capsule, 125mg + 80mg >> EMEND 40mg Capsule, 40mg >> EMEND 80mg Capsule, 80mg
Prospect si alte informatii despre EMEND 125mg, capsule   Prospect       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMEND 125 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine aprepitant 125 mg.
Excipient: zahăr 125 mg.
Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule

Capsulele sunt opace, cu corp de culoare albăşi capac de culoare roz şi inscripţionate radial, pe corpul capsulei, cu cerneală de culoare neagră, cu „462” şi „125 mg”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Prevenirea senzaţiei de greaţă şi vărsăturilor acute şi tardive asociate chimioterapiei anticanceroase pe bază de cisplatină, cu potenţial emetogen mare, la adulţi.

Prevenirea senzaţiei de greaţă şi vărsăturilor asociate chimioterapiei anticanceroase cu potenţial emetogen moderat, la adulţi.

EMEND 125 mg se administrează în cadrul terapiei combinate (vezi pct. 4.2).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze EMEND se administrează timp de 3 zile, în cadrul unei scheme terapeutice care cuprinde un corticosteroid şi un antagonist al receptorilor 5-HT3. Doza recomandată de EMEND este de 125 mg administrată pe cale orală (p.o.) o dată pe zi înainte de începerea chimioterapiei în ziua 1 şi de 80 mg, o dată pe zi, în zilele 2 şi 3. Fosaprepitant 115 mg, un metabolit activ liofilizat al aprepitantului, poate înlocui EMEND (125 mg) administrat pe cale orală, cu 30 minute înainte de chimioterapie, numai în ziua 1 a schemei terapeutice pentru chimioterapia care induce greţuri şi vărsături (CIGV), ca infuzie intravenoasă administrată timp de 15 minute. Vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru fosaprepitant.

Următoarele scheme terapeutice au fost utilizate în studii clinice cu EMEND pentru prevenirea greţurilor şi vărsăturilor asociate chimioterapiei anticanceroase cu potenţial emetogen:

Regimuri chimioterapice cu potenţial emetogen mare

 

 

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Ziua 4

EMEND

125 mg p.o.

80 mg p.o.

80 mg p.o.

fără

Dexametazonă

12 mg p.o.

8 mg p.o.

8 mg p.o.

8 mg p.o.

Ondansetron

32 mg i.v.

fără

fără

fără

 

EMEND a fost administrat oral, cu 1 oră înainte de chimioterapie în ziua 1 şi dimineaţa în zilele 2 şi 3. Dexametazona a fost administrată cu 30 minute înainte de chimioterapie în ziua 1 şi dimineaţa în zilele 2-4. Doza de dexametazonă a fost aleasă având în vedere interacţiunile dintre substanţele active.

Ondansetron a fost administrat intravenos în ziua 1, cu 30 minute înainte de chimioterapie.

Regimuri chimioterapice cu potenţial emetogen moderat

 

 

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

EMEND

125 mg p.o.

80 mg p.o.

80 mg p.o.

Dexametazonă

12 mg p.o.

fără

fără

Ondansetron

2 x 8 mg p.o.

fără

fără

 

EMEND a fost administrat oral, cu 1 oră înainte de chimioterapie în ziua 1 şi dimineaţa în zilele 2 şi 3. Dexametazona a fost administrată în ziua 1, cu 30 minute înainte de chimioterapie. Doza de dexametazonă a fost aleasă în funcţie de interacţiunile dintre substanţele active. O capsulă de 8 mg ondansetron a fost administrată cu 30 până la 60 minute înainte de chimioterapie şi o capsulă de 8 mg, la 8 ore după prima doză, în ziua 1.

Datele referitoare la eficacitatea asocierilor cu alţi corticosteroizi şi antagonişti ai receptorilor 5-HT3 sunt limitate. Pentru informaţii suplimentare referitoare la administrarea în asociere cu corticosteroizi, vezi pct. 4.5.

Vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produselor pentru agenţii antiemetici administraţi în asociere.

Vârstnici ( 65 ani)

Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici (vezi pct. 5.2).

Sex

Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de sex (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală sau la pacienţii cu afecţiuni renale în stadiu terminal care fac hemodializă (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Datele referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată sunt limitate, iar pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu există date (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Copii şi adolescenţi

EMEND nu este recomandat pentru utilizare la copii sub 18 ani datorită datelor insuficiente privind siguranţa şi eficacitatea.

Mod de administrare
Capsula trebuie înghiţită întreagă.
EMEND poate fi administrat cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea în asociere cu pimozidă, terfenadină, astemizol sau cisapridă (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Există informaţii limitate referitoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată, iar pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică severă nu există date. EMEND trebuie utilizat cu precauţie la aceşti pacienţi (vezi pct. 5.2).

EMEND trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care primesc concomitent substanţe active administrate oral care sunt metabolizate în principal pe calea CYP3A4 şi au un indice terapeutic mic, cum ar fi ciclosporină, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamină, ergotamină, fentanil şi chinidină (vezi pct. 4.5). În plus, sunt necesare precauţii speciale la administrarea concomitentă cu irinotecan, deoarece asocierea poate determina o toxicitate crescută.

Administrarea EMEND în asociere cu derivaţii alcaloizilor din ergot, care sunt substraturi pentru citocromul CYP3A4, poate determina creşterea concentraţiei plasmatice a acestor substanţe active. De aceea, se recomandă administrarea cu precauţie în această combinaţie, datorită riscului de toxicitate legat de ergot.

Administrarea EMEND concomitent cu warfarină determină scăderea timpului de protrombină, raportat ca INR (International Normalised Ratio). La pacienţii aflaţi în cursul unui tratament cronic cu warfarină, este necesară monitorizarea atentă a INR în timpul tratamentului cu EMEND şi timp de 2 săptămâni după fiecare cură de 3 zile cu EMEND pentru chimioterapia care induce greaţă şi vărsături (vezi pct. 4.5).

Eficacitatea contraceptivelor hormonale poate fi redusă pe durata administrării EMEND şi timp de 28 zile după aceea. Pe durata tratamentului cu EMEND şi timp de 2 luni după administrarea ultimei doze trebuie utilizate metode contraceptive alternative sau suplimentare (vezi pct. 4.5).

Trebuie evitată administrarea EMEND concomitent cu substanţe active puternic inductoare ale activităţii CYP3A4 (de exemplu rifampicină, fenitoină, carbamazepină, fenobarbital), deoarece asocierea determină reducerea concentraţiilor plasmatice de aprepitant (vezi pct. 4.5). Nu se recomandă administrarea concomitentă de EMEND cu preparate din plante medicinale ce conţin sunătoare (Hypericum perforatum).

Administrarea concomitentă de EMEND cu substanţe active care inhibă activitatea CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicină, telitromicină, nefazodonă şi inhibitori de protează) trebuie făcută cu prudenţă, deoarece este de aşteptat ca asocierea să determine creşterea concentraţiilor plasmatice de aprepitant (vezi pct. 4.5).

EMEND conţine zahăr. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de tip intoleranţă la fructoză, malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă la sucrază-izomaltază, nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Aprepitant (125 mg/80 mg) este un substrat, un inhibitor moderat şi un inductor al CYP3A4. De asemenea, aprepitant este un inductor al CYP2C9. În timpul tratamentului cu EMEND este inhibată activitatea CYP3A4. După terminarea tratamentului, EMEND determină o inducţie uşoarăşi tranzitorie a CYP2C9, a CYP3A4 şi a glucuronoconjugării. Se pare că aprepitantul nu interacţionează cu transportorul glicoproteinei P, fapt sugerat de absenţa interacţiunii aprepitantului cu digoxina.

Efectul aprepitantului asupra farmacocineticii altor substanţe active

Inhibarea CYP3A4

Fiind un inhibitor moderat al activităţii CYP3A4, aprepitant (125 mg/80 mg) poate creşte concentraţiile plasmatice ale substanţelor active metabolizate pe calea CYP3A4, administrate concomitent. În timpul tratamentului timp de 3 zile cu EMEND, expunerea totală pentru substraturile CYP3A4 administrate oral poate creşte de aproximativ 3 ori; este de aşteptat ca efectul aprepitantului asupra concentraţiilor plasmatice ale substraturilor CYP3A4 administrate intravenos să fie mai mic. EMEND nu trebuie administrat concomitent cu pimozidă, terfenadină, astemizol sau cisapridă (vezi pct. 4.3). Inhibarea CYP3A4 de către aprepitant poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor substanţe active, cu posibila apariţie a unor reacţii adverse grave sau care pot pune viaţa în pericol. Administrarea EMEND concomitent cu substanţe active administrate oral care sunt metabolizate în principal pe calea CYP3A4 şi au un indice terapeutic mic, cum ar fi ciclosporină, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamină, ergotamină, fentanil şi chinidină trebuie făcută cu precauţie (vezi pct. 4.4).

Corticosteroizi: Dexametazonă: În cazul administrării concomitente cu EMEND (125 mg/80 mg), doza orală uzuală de dexametazonă trebuie redusă cu aproximativ 50 %. În studii clinice pentru chimioterapia inducătoare de greaţă şi vărsături, alegerea dozei de dexametazonă a fost făcută în funcţie de interacţiunile cu alte substanţe active (vezi pct. 4.2). Administrarea EMEND în ziua 1 în doză de 125 mg în asociere cu 20 mg dexametazonă pe cale orală, iar în zilele 2-5 în doză de 80 mg/zi în asociere cu 8 mg dexametazonă pe cale orală, a crescut ASC pentru dexametazonă, un substrat al CYP3A4, de 2,2 ori în zilele 1 şi 5.

Metilprednisolonă: În cazul asocierii cu EMEND 125 mg/80 mg, doza uzuală de metilprednisolonă administrată pe cale intravenoasă trebuie redusă cu aproximativ 25 %, iar doza uzuală de metilprednisolonă administrată pe cale orală trebuie redusă cu aproximativ 50 %. EMEND, administrat în doză de 125mg în ziua 1 şi de 80 mg/zi în zilele 2 şi 3, a crescut ASC pentru metilprednisolonă, un substrat pentru CYP3A4, de 1,3 ori în ziua 1 şi de 2,5 ori în ziua 3, atunci când aceasta a fost administrată concomitent, pe cale intravenoasă în doză de 125 mg în ziua 1 şi pe cale orală în doză de 40 mg în zilele 2 şi 3.

În timpul tratamentului continuu cu metilprednisolonă, ASC pentru metilprednisolonă poate scădea mai târziu, în intervalul de 2 săptămâni după iniţierea administrării EMEND, datorită efectului inductor al aprepitantului asupra CYP3A4. Este de aşteptat ca acest efect să fie mai pronunţat în cazul administrării orale a metilprednisolonei.

Chimioterapicele: În studii farmacocinetice, când a fost administrat în regim de 125 mg în ziua 1 şi 80 mg în zilele 2 şi 3, EMEND nu a influenţat farmacocinetica docetaxel administrat intravenos în ziua 1 sau a vinorelbin administrat intravenos în ziua 1 sau ziua 8. Deoarece efectul EMEND pe farmacocinetica administrării orale a substratului CYP3A4 este mai mare decât efectul EMEND pe farmacocinetica administrării intravenoase a substratului CYP3A4, interacţiunea cu chimioterapice administrate oral, metabolizate în principal sau parţial de către CYP3A4 (de exemplu etopozid, vinorelbin) nu poate fi exclusă.La pacienţii trataţi cu aceste chimioterapice se recomandă precauţie şi monitorizare suplimentară (vezi pct. 4.4).

Imunosupresoare:

Pe durata regimului CIGV de 3 zile, este de aşteptat o creştere tranzitorie moderată urmată de o scădere uşoară a expunerii imunosupresoarelor metabolizate pe calea CYP3A4 (de exemplu, ciclosporină, tacrolimus, everolimus şi sirolimus). Datorită duratei scurte a regimului de 3 zile şi schimbărilor limitate, dependente de timp, privind expunerea, nu este recomandată reducerea dozei de imunosupresoare pe durata celor 3 zile de administrare în asociere cu EMEND.

Midazolam: În cazul administrării concomitente a EMEND (125 mg/80 mg) cu midazolam sau alte benzodiazepine metabolizate pe calea CYP3A4 (alprazolam, triazolam), trebuie avute în vedere efectele posibilei creşteri a concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente.

EMEND a crescut ASC pentru midazolam, un substrat sensibil al CYP3A4, de 2,3 ori în ziua 1 şi de 3,3 ori în ziua 5, în cazul în care au fost administrate doze orale unice de 2 mg midazolam în zilele 1 şi 5 ale unei scheme terapeutice cu 125 mg EMEND în ziua 1 şi 80 mg/zi în zilele 2-5.

În alt studiu care a utilizat administrarea intravenoasă de midazolam, EMEND a fost administrat în doză de 125 mg în ziua 1 şi de 80 mg/zi în zilele 2 şi 3, iar midazolam a fost administrat intravenos în doză de 2 mg anterior regimului de 3 zile cu EMEND şi în zilele 4, 8 şi 15. EMEND a crescut ASC pentru midazolam cu 25 % în ziua 4 şi a scăzut ASC pentru midazolam cu 19 % în ziua 8 şi cu 4 % în ziua 15. Aceste efecte nu au fost considerate importante din punct de vedere clinic.

Într-un al treilea studiu în care s-a administrat midazolam intravenos şi oral, EMEND a fost administrat în doză de 125mg în ziua 1 şi de 80 mg/zi în zilele 2 şi 3, în asociere cu ondansetron 32 mg în ziua 1, dexametazonă 12 mg în ziua 1 şi 8 mg în zilele 2-4. Această asociere (EMEND, ondansetron şi dexametazonă) a scăzut ASC pentru midazolam administrat oral cu 16 % în ziua 6, cu 9 % în ziua 8, cu 7 % în ziua 15 şi cu 17% în ziua 22. Aceste efecte nu au fost considerate importante din punct de vedere clinic.

Un studiu adiţional a fost completat cu administrarea intravenoasă de midazolam şi EMEND. Midazolam intravenos 2 mg a fost administrat la 1 oră după administrarea orală a unei doze unice de EMEND de 125 mg. ASC plasmatică a midazolamului a crescut de 1,5 ori. Acest efect nu a fost considerat important din punct de vedere clinic.

Inducţie

Fiind un inductor uşor al CYP2C9, al CYP3A4 şi al glucuronoconjugării, aprepitantul poate reduce concentraţiile plasmatice ale substraturilor eliminate pe aceste căi. Acest efect poate deveni evident doar după terminarea tratamentului cu EMEND. Inducţia este tranzitorie în cazul substraturilor pentru CYP2C9 şi CYP3A4, iar efectul maxim este atins după 3-5 zile de la terminarea curei de 3 zile cu EMEND. Efectul se menţine câteva zile, ulterior se reduce progresiv şi devine clinic nesemnificativ după două săptămâni de la terminarea tratamentului cu EMEND. Inducţia uşoară a glucuronoconjugării este observatăşi după administrarea orală a unei doze de 80 mg de aprepitant timp de 7 zile. Nu sunt disponibile date referitoare la efectele asupra CYP2C8 şi CYP2C19. Se recomandă precauţie la administrarea în această perioadă de timp a warfarinei, acenocumarolului, tolbutamidei, fenitoinei sau a altor substanţe active cunoscute a fi metabolizate pe calea CYP2C9.

Warfarină: La pacienţii aflaţi în tratament cronic cu warfarină, timpul de protrombină (INR) trebuie monitorizat cu atenţie în timpul tratamentului cu EMEND şi timp de 2 săptămâni după fiecare cură de 3 zile cu EMEND (vezi pct. 4.4). Când a fost administrată o doză unică de 125 mg EMEND în ziua 1 şi de 80 mg/zi în zilele 2 şi 3 la subiecţi sănătoşi, stabilizaţi pe o schemă de tratament cronic cu warfarină, nu s-a observat nici un efect al EMEND asupra ASC plasmatice a warfarinei R(+) sau S(-) determinată în ziua 3; cu toate acestea, s-a observat o reducere cu 34 % a concentraţiei minime de warfarină S(-) (substrat al CYP2C9) însoţită de o reducere cu 14 % a INR la 5 zile după terminarea administrării EMEND.

Tolbutamidă: În cazul administrării orale a unor doze unice de 500 mg tolbutamidă anterior regimului de 3 zile de EMEND şi în zilele 4, 8 şi 15, EMEND, administrat în doză de 125 mg în ziua 1 şi de 80 mg/zi în zilele 2 şi 3, a scăzut ASC pentru tolbutamidă (substrat al CYP2C9) cu 23 % în ziua 4, cu 28 % în ziua 8 şi cu 15 % în ziua 15.

Contraceptivele hormonale: Eficacitatea contraceptivelor hormonale poate fi redusă în timpul administrării EMEND şi timp de 28 zile după aceea. Pe durata tratamentului cu EMEND şi timp de 2 luni după administrarea ultimei doze, trebuie utilizate metode contraceptive alternative sau suplimentare.

Într-un studiu clinic au fost administrate doze unice dintr-un contraceptiv oral conţinând etinilestradiol şi noretindronă în zilele 1-21 împreună cu EMEND 125 mg în ziua 8 şi 80 mg/zi în zilele 9 şi 10, ondansetron 32 mg intravenos în ziua 8 şi dexametazonă administrată oral în doze de 12 mg în ziua 8 şi 8 mg/zi în zilele 9, 10 şi 11. În zilele 9-21 ale acestui studiu, s-au înregistrat reduceri de până la 64 % ale concentraţiilor bazale de etinilestradiol şi reduceri de până la 60 % ale concentraţiilor bazale de noretindronă.

Antagonişti 5-HT3: În studiile clinice privind interacţiunea, aprepitant nu a prezentat efecte importante din punct de vedere clinic asupra farmacocineticii pentru ondansetron, granisetron sau hidrodolasetron (metabolitul activ al dolasetronului).

Efectul altor medicamente asupra farmacocineticii aprepitantului Administrarea concomitentă de EMEND cu substanţe active care inhibă activitatea CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicină, telitromicină, nefazodonă şi inhibitori de protează) trebuie efectuată cu prudenţă, deoarece este de aşteptat ca asocierea să determine creşterea concentraţiilor plasmatice de aprepitant (vezi pct. 4.4).

Trebuie evitată administrarea concomitentă a EMEND cu substanţe active puternic inductoare ale activităţii CYP3A4 (de exemplu, rifampicină, fenitoină, carbamazepină, fenobarbital), deoarece asocierea determină reducerea concentraţiilor plasmatice de aprepitant, cu posibila reducere a eficacităţii EMEND. Nu se recomandă administrarea concomitentă de EMEND cu preparate din plante medicinale ce conţin sunătoare (Hypericum perforatum).

Ketoconazol: La administrarea unei doze unice de 125 mg aprepitant în ziua 5 a unui regim terapeutic de 10 zile cu ketoconazol în doză de 400 mg/zi, inhibitor puternic al CYP3A4, ASC pentru aprepitant a crescut de aproximativ 5 ori şi timpul mediu terminalde înjumătăţire al aprepitantului a crescut de aproximativ 3 ori.

Rifampicină: La administrarea unei doze unice de 375 mg aprepitant în ziua 9 a unui regim terapeutic de 14 zile cu rifampicină în doză de 600 mg/zi, inductor puternic al CYP3A4, ASC pentru aprepitant a scăzut cu 91 % şi timpul mediu terminal de înjumătăţire a scăzut cu 68 %.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-a stabilit complet potenţialul toxicităţii reproductive a aprepitantului, deoarece în studiile pe animale nu au fost atinse nivele de expunere superioare celor ale expunerii umane la doza de 125 mg/80 mg. Aceste studii nu au evidenţiat efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc efectele potenţiale asupra reproducerii ale modificărilor în reglarea neurokininei. EMEND nu trebuie administrat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Aprepitant este excretat în laptele femelelor de şobolani. Nu se cunoaşte dacă aprepitant este excretat în laptele uman; de aceea, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului cu EMEND.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii cu privire la efectele EMEND asupra capacităţii pacienţilor de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, în cazul conducerii de vehicule sau al folosirii de utilaje, trebuie să se ia în considerare că au fost raportate ameţealăşi somnolenţă după administrarea EMEND (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Profilul de siguranţă al aprepitantului a fost evaluat la aproximativ 5300 persoane.

Reacţiile adverse, considerate de investigator ca fiind legate de administrarea medicamentului, au fost raportate la aproximativ 17 % dintre pacienţii trataţi cu schemă terapeutică incluzând aprepitant, comparativ cu un procent de 13 % înregistrat la pacienţii cărora li s-a administrat tratament standard în cursul chimioterapiei cu potenţial emetogen crescut (CPEC). Administrarea aprepitant a fost întreruptă datorită reacţiilor adverse la 0,6 % dintre pacienţii trataţi cu schemă terapeutică incluzând aprepitant, comparativ cu un procent de 0,4 % notat la pacienţii cărora li s-a administrat terapie standard. Într-o analiză combinată a 2 studii clinice efectuate la pacienţi cărora li s-a administrat chimioterapie cu potenţial emetogen moderat (CPEM), reacţiile adverse clinice au fost raportate la aproximativ 14 % dintre pacienţii trataţi cu schemă terapeutică incluzând aprepitant, comparativ cu un procent de aproximativ 15 % înregistrat la pacienţii cărora li s-a administrat terapie standard. Administrarea aprepitant a fost întreruptă datorită reacţiilor adverse la 0,7 % dintre pacienţii trataţi cu schemă terapeutică incluzând aprepitant, comparativ cu un procent de 0,2 % notat la pacienţii cărora li s-a administrat terapie standard.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate cu o incidenţă mai mare la pacienţii trataţi cu o schemă terapeutică pe bază de aprepitant, comparativ cu cei cărora li s-a administrat terapie standard, în cursul chimioterapiei cu potenţial emetogen crescut, au fost: sughiţ (4,6 % versus 2,9 %), astenie/fatigabilitate (2,9 % versus 1,6 %), creşterea alanin aminotransferazei ALAT (2,8 % versus 1,5 %), constipaţie (2,2 % versus 2,0 %), cefalee (2,2 % versus 1,8 %) şi anorexie (2,0 % versus 0,5 %). Cea mai frecventă reacţie adversă raportată cu o incidenţă mai mare la pacienţii trataţi cu o schemă terapeutică pe bază de aprepitant, comparativ cu cei cărora li s-a administrat tratament standard, în cursul chimioterapiei cu potenţial emetogen moderat a fost fatigabilitatea (1,4 % versus 0,9 %).

Următoarele reacţii adverse au fost observate în fiecare dintre studiile CPEC sau CPEM la pacienţii trataţi cu o schemă terapeutică pe bază de aprepitant cu o incidenţă mai mare faţă de terapia standard:

Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000) şi foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Reacţia adversă

Frecvenţa

Investigaţii diagnostice

creşterea ALAT, creşterea ASAT creşterea fosfatazei alcaline, hiperglicemie, hematurie microscopică, hiponatremie, scădere ponderală, scăderea numărului de neutrofile

frecvente mai puţin frecvente

Tulburări cardiace

bradicardie, palpitaţii, tulburări cardiovasculare

mai puţin frecvente

Tulburări hematologice şi limfatice

neutropenie febrilă, anemie

mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

cefalee, vertij tulburare a viselor, tulburare cognitivă, letargie, somnolenţă

frecvente mai puţin frecvente

Tulburări oculare

conjunctivită

mai puţin frecvente

Tulburări acustice şi vestibulare

tinitus

mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

sughiţ faringită, strănut, tuse, creşterea secreţiilor nazale, iritaţie faringiană

frecvente mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

constipaţie, diaree, dispepsie, eructaţie ulcer duodenal perforat, greaţă*, vărsături*, reflux acid, disgeuzie, disconfort epigastric, constipaţie puternică, boală de reflux gastro-esofagian, durere abdominală, xerostomie, enterocolită, flatulenţă, stomatită, distensie abdominală, materii fecale tari, colită neutropenică

frecvente mai puţin frecvente

Tulburări renale şi ale căilor urinare

poliurie, disurie, polakiurie

mai puţin frecvente

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat

erupţii cutanate tranzitorii, acnee, fotosensibilitate, hiperhidroză, ten gras, prurit, leziuni cutanate, erupţii cutanate tranzitorii pruriginoase

mai puţin frecvente

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

crampe musculare, mialgie, slăbiciune musculară

mai puţin frecvente

Tulburări metabolice şi de nutriţie

anorexie creştere ponderală, polidipsie

frecvente mai puţin frecvente

Infecţii şi infestări

candidoză, infecţie stafilococică

mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

hiperemie cutanată tranzitorie/bufeuri

mai puţin frecvente

 

 

*Greaţa şi vărsăturile au reprezentat parametrii de eficacitate în primele 5 zile după tratamentul chimioterapic şi au fost raportate ca reacţii adverse numai după aceea.

Profilurile reacţiilor adverse pentru extensia Multiple-Cycle (cicluri multiple) din studiile CPEC şi CPEM de până la 6 cicluri suplimentare de chimioterapie au fost, în general, similare cu cel observat la ciclul 1.

Reacţii adverse suplimentare au fost observate la pacienţii trataţi cu aprepitant (40 mg) pentru greţurile şi vărsăturile postoperative şi la o incidenţă mai mare decât cu ondasetron: dureri în etajul abdominal superior, sunete intestinale anormale, disartrie, dispnee, hipoestezie, insomnie, mioză, greaţă, perturbări senzoriale, disconfort stomacal, acuitate vizuală redusă, wheezing.

În plus, două reacţii adverse grave au fost raportate în studiile clinice privitore la greaţa şi vărsăturile postoperatorii (GVPO) la pacienţii care iau o doză mai mare de aprepitant: un caz de constipaţie şi un caz de subileus.

A fost raportată ca eneniment advers grav apariţia unui caz de sindrom Stevens-Johnson la un pacient tratat cu aprepitant în cursul chimioterapiei anticanceroase.

Într-un studiu non–CIGV/non-GVPO a fost raportat un caz de angioedem şi urticarie, ca eveniment advers grav, la un pacient tratat cu aprepitant.

Experienţa după punerea pe piaţă În timpul experienţei după punerea pe piaţă au fost raportate următoarele reacţii adverse (cu frecvenţă necunoscută): Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: prurit, erupţie cutanată tranzitorie, urticarie Tulburări ale sistemului imunitar: reacţii de hipersensibilitate, inclusiv reacţii anafilactice

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile informaţii specifice referitoare la tratamentul supradozajului cu EMEND.

La un pacient care a ingerat 1440 mg aprepitant au fost raportate somnolenţă şi cefalee.

În cazul unui supradozaj trebuie întreruptă administrarea EMEND şi trebuie efectuate tratament general de susţinere a funcţiilor vitale şi monitorizare. Datorită acţiunii antiemetice a aprepitantului, este posibil ca emeza indusă de medicamente să nu fie eficientă în aceste cazuri.

Aprepitant nu poate fi îndepărtat prin hemodializă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antiemetice şi medicamente pentru combaterea greţurilor, codul ATC: A04A D12

Aprepitant este un antagonist selectiv, cu afinitate înaltă, al receptorilor neurokininici 1 (NK1) pentru substanţa P umană.

În 2 studii randomizate, de tip dublu-orb, care au cuprins un număr total de 1094 pacienţi trataţi cu chimioterapie care a inclus cisplatină în doză ≥70 mg/m2, administrarea aprepitantului în asociere cu o schemă terapeutică de ondansetron/dexametazonă (vezi pct. 4.2) a fost comparată cu o schemă terapeutică standard (placebo plus ondansetron 32 mg administrat intravenos în ziua 1 plus dexametazonă administrată pe cale orală 20 mg în ziua 1 şi 8 mg de 2 ori pe zi în zilele 2-4).

Evaluarea eficacităţii s-a bazat pe următorul obiectiv compus: răspuns complet (definit ca absenţa episoadelor emetice şi absenţa administrării terapiei de salvare), în principal în timpul ciclului 1. Rezultatele au fost evaluate pentru fiecare studiu în mod individual şi pentru cele 2 studii combinate.

În Tabelul 1 este prezentat un rezumat al principalelor rezultate ale analizei combinate ale celor două studii.

Tabelul 1
Procentul răspunsurilor la pacienţii la care s-a administrat chimioterapie cu potenţial emetogen
crescut, pe grupe de tratament şi fază — Ciclul 1

 

Schemă

Tratament

 

Diferenţe*

OBIECTIVE COMPUSE

terapeutică pe bază de aprepitant (N= 521) †

standard (N= 524) † %

%

(95 % I.Î.)

 

%

 

 

 

 

Răspuns complet (fără emeză şi fără terapie de salvare) Global (0-120 ore) 0-24 ore 25-120 ore 67,7 86,0 71,5 47,8 73,2 51,2

19,9 12,7 20,3

(14,0; 25,8) (7,9; 17,6) (14,5; 26,1)

OBIECTIVE INDIVIDUALE

 

 

 

Fără emeză (fără episoade de emeză, indiferent de utilizarea sau nu a terapiei de salvare)

Global (0-120 ore) 71,9 49,7 22,2 (16,4; 28,0) 0-24 ore 86,8 74,0 12,7 (8,0; 17,5) 25-120 ore 76,2 53,5 22,6 (17,0; 28,2)

Fără greţuri semnificative (VAS maxim < 25 mm pe o scală între 0-100 mm) Global (0-120 ore) 72,10 64,90 7,20 (1,60; 12,80) 25-120 ore 74,00 66,90 7,10 (1,50; 12,60)

* Intervalele de încredere au fost calculate fără ajustări în funcţie de sex şi chimioterapia concomitentă, care au fost incluse în analiza iniţială a riscului relativ şi a modelelor logistice.

Intervalul estimat până la prima emeză în analiza combinată este ilustrat prin curba Kaplan-Meier din Figura 1.

Figura 1
Procentul de pacienţi trataţi cu chimioterapie cu potenţial emetogen crescut care nu a prezentat
emeză pe intervalul de timp – Ciclul 1

100%

Schemă terapeutică cu aprepitant (N=520) Terapie standard (N=523) 90%

80%

70%

60%

50%

40%

0 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108120

Timp (ore)

Diferenţe semnificative statistic în ceea ce priveşte eficacitatea au fost, de asemenea, observate în fiecare dintre cele 2 studii analizate individual.

În aceleaşi 2 studii clinice, 851 pacienţi au continuat tratamentul în extensia Multiple-Cycle (cicluri multiple) pe durata de până la 5 cicluri suplimentare de chimioterapie. Aparent, eficacitatea schemei terapeutice pe bază de aprepitant s-a menţinut pe durata tuturor ciclurilor.

Într-un studiu randomizat, dublu-orb, care a cuprins un număr total de 866 pacienţi (864 femei, 2 bărbaţi) trataţi cu chimioterapie care a inclus ciclofosfamidă 750-1500 mg/m2, sau ciclofosfamidă 500-1500 mg/m2 şi doxorubicină (<60 mg/m2) sau epirubicină (<100 mg/m2), administrarea aprepitantului în asociere cu o schemă terapeutică cu ondansetron/dexametazonă (vezi pct. 4.2) a fost comparată cu terapia standard (placebo plus ondansetron 8 mg administrat pe cale orală-de 2 ori pe zi în ziua 1 şi la fiecare 12 ore în zilele 2 şi 3-plus dexametazonă 20 mg administrată pe cale orală în ziua 1).

Evaluarea eficacităţii s-a bazat pe un obiectiv compus: răspuns complet (definit ca absenţa episoadelor emetice şi absenţa administrării terapiei de salvare), în principal în timpul ciclului 1.

Un rezumat al principalelor rezultate ale studiului este prezentat în Tabelul 2.

Tabelul 2 Procentul răspunsurilor la pacienţii la care s-a administrat chimioterapie cu potenţial emetogen moderat, pe grupe de tratament şi fază — Ciclul 1

 

Schemă

Tratament

Diferenţe*

terapeutică

standard

 

OBIECTIVE COMPUSE

pe bază de aprepitant (N= 433) †

(N= 424) %

%

(95 % I.Î.)

 

%

 

 

 

Răspuns complet (fără emeză şi fără terapie de salvare)

Global (0-120 ore)

50,8

42,5

8,3

(1,6; 15,0)

0-24 ore

75,7

69,0

6,7

(0,7; 12,7)

25-120 ore

55,4

49,1

6,3

(-0,4; 13,0)

OBIECTIVE INDIVIDUALE

 

Fără emeză (fără episoade de emeză, indiferent de utilizarea sau nu a terapiei

 

de salvare)

 

Global (0-120 ore)

75,7

58,7

17,0

(10,8; 23,2)

0-24 ore

87,5

77,3

10,2

(5,1; 15,3)

25-120 ore

80,8

69,1

11,7

(5,9; 17,5)

 

Fără greţuri semnificative (VAS maxim < 25 mm pe o scală între 0-100 mm)

 

Global (0-120 ore)

60,9

55,7

5,3

(-1,3; 11,9)

0-24 ore

79,5

78,3

1,3

(-4,2; 6,8)

25-120 ore

65,3

61,5

3,9

(-2,6; 10,3)

 

* Intervalele de încredere au fost calculate fără ajustări în funcţie de grupa de vârstă (<55 ani, ≥55 ani) şi de grupul investigator, care au fost incluse în analiza iniţială a riscului relativ şi a modelelor logistice.

Un pacient din schema terapeutică pe bază de aprepitant a prezentat date doar în faza acutăşi a fost exclus din analizele globale din faza finală.

În acelaşi studiu clinic, 744 pacienţi au continuat tratamentul în extensia Multiple-Cycle (cicluri multiple) pe durata de până la 3 cicluri suplimentare de chimioterapie. Aparent, eficacitatea schemei terapeutice pe bază de aprepitant s-a menţinut pe durata tuturor ciclurilor.

Într-un al doilea studiu clinic multicentric, randomizat, dublu-orb, cu grup paralel, schema terapeutică pe bază de aprepitant a fost comparată cu schema terapeutică standard la 848 pacienţi (652 femei, 196 bărbaţi) trataţi cu o schemă chimioterapeutică care a inclus oricare doză i.v. de oxaliplatin, carboplatin, epirubicină, idarubicină, ifosfamidă, irinotecan, daunorubicină, doxorubicină; ciclofosfamidă i.v. (<1500 mg/m2); sau citarabină i.v. (>1 g/m2). Pacienţilor trataţi cu schema terapeutică pe bază de aprepitant li s-a administrat chimioterapie pentru o varietate de tipuri de tumori incluzând 52 % cu cancer de sân, 21 % cu cancere gastrointestinale inclusiv cancer colorectal, 13 % cu cancer pulmonar şi 6 % cu cancere ginecologice. Schema terapeutică pe bază de aprepitant în asociere cu o schemă terapeutică cu ondansetron/dexametazonă (vezi pct. 4.2) a fost comparată cu terapia standard (placebo în asociere cu ondansetron 8 mg administrat pe cale orală (de 2 ori pe zi în Ziua 1 şi la intervale de 12 ore în Zilele 2 şi 3) plus dexametazonă 20 mg administrată pe cale orală în Ziua 1).

Evaluarea eficacităţii s-a bazat pe următoarele criterii principale şi secundare finale de evaluare: fără vărsături în perioada globală (0 până la 120 ore post-chimioterapie), evaluarea siguranţei şi tolerabilităţii schemei terapeutice pe bază de aprepitant pentru CIGV, şi răspuns complet (definit ca absenţa vărsăturilor şi absenţa administrării terapiei de salvare) în perioada globală (0 până la 120 ore post-chimioterapie). În plus, absenţa greţurilor semnificative în perioada globală (0 până la 120 ore post-chimioterapie) a fost evaluată ca un criteriu explorator final de evaluare şi în fazele acute şi întârziate ca analiză post-hoc.

Un rezumat al principalelor rezultate ale studiului este prezentat în Tabelul 3.

Tabel 3

Procentul răspunsurilor la pacienţii la care s-a administrat chimioterapie cu potenţial emetogen moderat, pe grupe de tratament şi fază pentru Studiul 2 — Ciclul 1

 

Schemă

Tratament

 

Diferenţe*

terapeutică

standard

 

 

pe bază de aprepitant (N= 425) †

(N= 406) %

%

(IÎ 95 %)

%

 

 

 

 

Răspuns complet (fără emezăşi fără terapie de salvare)

 

Global (0-120 hours)

68,7

56,3

12,4

(5,9; 18,9)

0-24 ore

89,2

80,3

8,9

(4,0; 13,8)

25-120 ore

70,8

60,9

9,9

(3,5; 16,3)

 

Fără emeză (fără episoade de emeză, indiferent de utilizarea sau nu a terapiei de salvare)

Global (0-120 ore) 76,2 62,1 14,1 (7,9; 20,3) 0-24 ore 92,0 83,7 8,3 (3,9; 12,7) 25-120 ore 77,9 66,8 11,1 (5,1; 17,1)

Fără greţuri semnificative (VAS maxim < 25 mm pe o scală între 0-100 mm)

 

Global (0-120 ore)

73,6

66,4

7,2

(1,0; 13,4)

0-24 ore

90,9

86,3

4,6

(0,2, 9,0)

25-120 ore

74,9

69,5

5,4

(-0,7, 11,5)

 

* Intervalele de încredere au fost calculate fără ajustări în funcţie de sex şi regiune, care au fost incluse în analiza iniţială utilizând modelele logistice.

Beneficiul schemei terapeutice asociate cu aprepitant la întreaga populaţie participantă la studiu a fost determinat în principal de rezultatele observate la pacienţii cu un control slab obţinut cu schema terapeutică standard, aşa cum este la femei, deşi rezultatele au fost numeric mai bune indiferent de vârstă, tip de tumoare sau sex. A fost obţinut răspuns complet la schema terapeutică pe bază de aprepitant şi respectiv la tratamentul standard la 209/304 (65 %) şi 161/320 (50 %) la femei şi 83/101 (82 %) şi 68/87 (78 %) la bărbaţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Aprepitant prezintă o farmacocinetică nelineară. Atât clearance-ul, cât şi biodisponibilitatea absolută scad odată cu creşterea dozei.

Absorbţie Biodisponibilitatea absolută medie a aprepitantului după administrare orală este de 67% pentru capsula de 80 mg şi de 59 % pentru capsula de 125 mg. Media concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) a aprepitantului s-a înregistrat la aproximativ 4 ore (tmax). Administrarea orală a unei capsule cu un mic dejun standard de aproximativ 800 Kcal a determinat o creştere de până la 40 % a ASC pentru aprepitant. Această creştere nu este considerată semnificativă din punct de vedere clinic.

Farmacocinetica aprepitantului este nelineară în limitele dozelor clinice. La adulţi tineri sănătoşi, creşterea ASC0-∞ a fost cu 26 % mai mare decât raportul dozelor unice de 80 mg şi 125 mg administrate postprandial.

După administrarea pe cale orală a unei doze unice de 125 mg EMEND în ziua 1 şi 80 mg o dată pe zi în zilele 2 şi 3, ASC0-24ore (medie ± DS) a fost de 19,60±2,50 micrograme x h/ml şi 21,20±6,30 micrograme x h/ml în zilele 1 şi respectiv 3. Cmax a fost de 1,60±0,36 micrograme/ml şi 1,40±0,22 micrograme/ml în zilele 1 şi respectiv 3.

Distribuţie
Aprepitantul se leagă în proporţie mare de proteine, media fiind de 97 %. La om, la starea de echilibru,
volumul geometric aparent mediu de distribuţie (Vdss) este de aproximativ 66 l.

Metabolizare Aprepitantul suferă o metabolizare marcată. După administrarea intravenoasă a unei doze unice de 100 mg fosaprepitant marcat cu [14C], un promedicament pentru aprepitant, la adulţi tineri sănătoşi, aprepitantul este responsabil pentru aproximativ 19% din radioactivitatea plasmatică determinată după 72 ore, ceea ce indică prezenţa substanţială a metaboliţilor în plasmă. În plasma umană au fost identificaţi 12 metaboliţi ai aprepitantului. Metabolizarea aprepitantului se produce, în principal, prin oxidarea inelului morfolinic şi a catenelor sale, metaboliţii rezultaţi având o activitate slabă. Studiile in vitro care au utilizat microzomi hepatici umani indică faptul că aprepitantul este metabolizat în principal de către CYP3A4, cu o contribuţie potenţială minoră a CYP1A2 şi CYP2C19.

Eliminare Aprepitantul nu se elimină nemetabolizat prin urină. Metaboliţii sunt excretaţi în urină, iar pe calea excreţiei biliare, în fecale. După administrarea intravenoasă la subiecţi sănătoşi a unei doze unice de 100 mg fosaprepitant marcat cu [14C], un promedicament pentru aprepitant, 57 % din radioactivitate a fost detectată în urină, iar 45 % în materiile fecale.

Clearance-ul plasmatic al aprepitantului este dependent de doză, scăzând cu creşterea acesteia şi variind între aproximativ 60 şi 72 ml/min în intervalul dozelor terapeutice. Timpul de înjumătăţire variază aproximativ de la 9 la 13 ore.

Farmacocinetica pentru categorii speciale de pacienţi Vârstnici: După administrarea orală a unei doze unice de 125 mg aprepitant în ziua 1 şi a unei doze de 80 mg o dată pe zi în zilele 2-5, ASC0-24ore pentru aprepitant a fost cu 21 % mai mare în ziua 1 şi cu 36 % mai mare în ziua 5 la vârstnici (≥65 ani), comparativ cu adulţii tineri. Cmax a fost cu 10 % mai mare în ziua 1 şi cu 24 % mai mare în ziua 5 la vârstnici, comparativ cu adulţii tineri. Aceste diferenţe nu au fost considerate semnificative din punct de vedere clinic. Nu este necesară ajustarea dozelor de EMEND la pacienţii vârstnici.

Sex: După administrarea orală a unei doze unice de 125 mg aprepitant, Cmax pentru aprepitant este cu 16 % mai mare la femei, comparativ cu bărbaţii. Timpul de înjumătăţire al aprepitantului este cu 25 % mai mic la femei comparativ cu bărbaţii, iar tmax se înregistrează după aproximativ acelaşi interval de timp. Aceste diferenţe nu au fost considerate semnificative din punct de vedere clinic. Nu este necesară ajustarea dozelor de EMEND în funcţie de sex.

Insuficienţă hepatică: Insuficienţa hepatică uşoară (Child-Pugh clasă A) nu influenţează farmacocinetica aprepitantului în mod clinic semnificativ. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. Din datele existente nu pot fi trase concluzii referitoare la influenţa insuficienţei hepatice moderate (Child-Pugh clasă B) asupra farmacocineticii aprepitantului. Nu există date clinice sau farmacocinetice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-Pugh clasă C).

Insuficienţă renală: La pacienţi cu insuficienţă renală severă (Cl creatinină < 30 ml/min) şi la cei cu afecţiuni renale în stadiu terminal care necesită hemodializă (ARST) a fost administrată o doză unică de 240 mg aprepitant.

La pacienţii cu insuficienţă renală severă, ASC0-∞ pentru aprepitantul total (liber şi legat de proteine) a scăzut cu 21 %, iar Cmax a scăzut cu 32 %, comparativ cu subiecţii sănătoşi. La pacienţii cu ARST care fac hemodializă, ASC0-∞ pentru aprepitantul total a scăzut cu 42 %, iar Cmax a scăzut cu 32 %. Datorită scăderii uşoare a legării aprepitantului de proteine la pacienţii cu afecţiuni renale, ASC pentru aprepitantul liber, farmacologic activ, nu a fost influenţată semnificativ la pacienţii cu insuficienţă renală, comparativ cu subiecţii sănătoşi. Hemodializa efectuată la 4 sau 48 ore după administrarea dozei nu a avut efecte semnificative asupra farmacocineticii aprepitantului; mai puţin de 0,2 %din doză a fost recuperată în dializat.

Nu este necesară ajustarea dozei de EMEND la pacienţi cu insuficienţă renală sau la pacienţi cu ARST trataţi prin hemodializă.

Relaţia între concentraţie şi efect Utilizând un trasor cu specificitate crescută pentru receptorii NK1, studiile tomografice cu emisie de pozitroni (PET) efectuate la bărbaţi tineri sănătoşi au demonstrat faptul că aprepitantul pătrunde în creier şi se leagă de receptorii NK1 într-un mod dependent de dozăşi de concentraţia plasmatică. Concentraţiile plasmatice de aprepitant obţinute după o schemă terapeutică de 3 zile cu EMEND furnizează o saturare de peste 95 % a receptorilor cerebrali NK1.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale de toxicitate după administrare unicăşi după doze repetate, genotoxicitate, potenţial carcinogen şi de toxicitate asupra funcţiei de reproducere. Cu toate acestea, trebuie reţinut că expunerea sistemică la rozătoare a fost similară sau chiar inferioară expunerii terapeutice la om la doza de 125 mg/80 mg. În particular, deşi în studiile asupra funcţiei reproductive nu s-au înregistrat reacţii adverse la nivelele de expunere umană, expunerile la animale nu sunt suficiente pentru a evalua în mod adecvat riscurile potenţiale la om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei Zahăr Celuloză microcristalină (E 460) Hidroxipropilceluloză (E 463) Laurilsulfat de sodiu

Capsula
Gelatină
Poate fi utilizat şi laurilsulfat de sodiu şi siliciu coloidal anhidru
Dioxid de titan (E 171)
Oxid galben de fer (E 172)
Oxid roşu de fer (E 172)

Cerneala de inscripţionare Shellac Hidroxid de potasiu Oxid negru de fer (E 172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Sunt disponibile ambalaje de diferite dimensiuni, conţinând capsule cu diferite dozaje.

Blister de aluminiu conţinând o capsulă de 125 mg.
5 blistere de aluminiu, fiecare conţinând câte o capsulă de 125 mg.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/262/004 EU/1/03/262/005

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 11 noiembrie 2003 Data ultimei reautorizări: 11 noiembrie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) substanţei(lor) biologic active

Merck Sharp & Dohme (Merck Manufacturing Division) Waarderweg 39

P.O.

Box 581, 2031 BN 2003 PC Haarlem Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este descris în versiunea 6.0 (din data de 22 iunie 2009) prezentată în modulul 1.8.1. al cererii de autorizare de punere pe piaţă, existăşi funcţionează înainte de punerea pe piaţă şi pe perioada în care medicamentul este pus pe piaţă.

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 2.1 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi în oricare dintre actualizările ulterioare ale PMR convenite de către CHMP.

În conformitate cu recomandările CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, trebuie furnizat un PMR actualizat odată cu următorul raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, un PMR actualizat va trebui depus

·        când sunt primite informaţii noi care ar putea avea impact asupra specificaţiei actuale privind siguranţa, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

·        pe parcursul a 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (farmacovigilenţă sau reducerea la minimum a riscului)

·        la solicitarea EMEA

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJ SECUNDAR – AMBALAJ STANDARD (CUTIE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMEND 125 mg capsule Aprepitant

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine aprepitant 125 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine zahăr. Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 capsulă 5 x 1 capsulă

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/262/004 1 capsulă EU/1/03/262/005 5 x 1 capsulă

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

EMEND 125 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

TEXT BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

EMEND 125 mg Aprepitant

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

AMBALAJ SECUNDAR – CUTIE COŢINÂND PORTOFEL – Ambalaj pentru 3 zile de tratament

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

EMEND 125 mg capsule

aprepitant

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

Ce este EMEND şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi EMEND

Cumsă utilizaţi EMEND

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează EMEND

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE EMEND ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

EMEND este utilizat în asociere cu alte medicamente pentru a preveni greaţa şi vărsăturile cauzate de chimioterapie (terapie anticanceroasă).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI EMEND

Nu utilizaţi EMEND

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la aprepitant sau la oricare dintre celelalte componente ale EMEND.

Concomitent cu medicamente conţinând pimozidă (utilizată în tratamentul bolilor psihice), terfenadinăşi astemizol (utilizate pentru febra fânului şi alte afecţiuni alergice), cisapridă (utilizată în tratamentul problemelor digestive). Informaţi medicul dumneavoastră dacă utilizaţi aceste produse deoarece este necesară modificarea tratamentului dumneavoastră înainte de a începe să utilizaţi EMEND.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi EMEND

• dacă aveţi boală hepatică

EMEND nu este destinat administrării la copii şi adolescenţi sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

EMEND poate influenţa acţiunea altor medicamente atât în timpul cât şi după tratamentul cu EMEND. Există câteva medicamente care nu trebuie luate cu EMEND (cum ar fi pimozidă, terfenadină, astemizol şi cisapridă) sau care necesită ajustarea dozei (vezi de asemenea Nu utilizaţi EMEND).

EMEND trebuie utilizat cu precauţie atunci când este luat cu alte medicamente.

Efectele EMEND sau a altor medicamente pot fi influenţate dacă luaţi EMEND împreună cu alte medicamente inclusiv cele listate mai jos:

·        ciclosporină, tacrolimus, sirolimus şi everolimus (imunosupresoare),

·        alfentanil şi fentanil (utilizate în tratamentul durerii),

·        chinidină (utilizată în tratamentul bătăilor neregulate ale inimii),

·        irinotecan (medicament utilizat în tratamentul cancerului),

·        medicamente conţinând derivaţi de alcaloizi de ergot cum ar fi ergotaminăşi diergotamină (utilizate în tratamentul migrenelor),

·        warfarină (un anticoagulant; pot fi necesare teste sanguine),

·        medicamente anticoncepţionale (este posibil să nu fie la fel de eficiente; o altă formă sau o formă suplimentară de prevenire a sarcinii trebuie utilizată timp de până la 2 luni după utilizarea EMEND),

·        rifampicină, claritromicină, telitromicină (antibiotice utilizate în tratamentul infecţiilor),

·        fenitoină (un medicament utilizat în tratamentul convulsiilor),

·        carbamazepină (utilizată în tratamentul depresiei şi epilepsiei),

·        midazolam, triazolam şi fenobarbital (medicamente utilizate pentru calmare sau pentru a vă ajuta să dormiţi),

·        sunătoare (un preparat din plante utilizat în tratamentul depresiei),

·        inhibitori de protează (utilizaţi în tratamentul infecţiilor cu HIV),

·        ketoconazol, itraconazol, voriconazol şi posaconazol (antifungice),

·        nefazodonă (utilizată în tratamentul depresiei),

·        corticosteroizi (cum sunt dexametazona şi metilprednisolona),

·        medicamente anxiolitice (cum este alprazolamul), şi

·        tolbutamidă (un medicament utilizat în tratamentul diabetului)

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea EMEND cu alimente şi băuturi

EMEND poate fi administrat cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Nu trebuie să folosiţi EMEND în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă înainte de a utiliza EMEND.

Anticoncepţionale (care includ anticoncepţionale orale, plasturi, implanturi şi anumite dispozitive intrauterine [DIU] care eliberează hormoni) pot să nu fie la fel de eficiente; pe durata tratamentului cu EMEND şi timp de până la 2 luni după utilizarea EMEND trebuie utilizată altă formă sau o formă suplimentară de contracepţie.

Nu se ştie dacă EMEND este excretat în laptele matern; de aceea, nu este recomandată alăptarea în timpul tratamentului cu EMEND. Este important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau aveţi de gând să alăptaţi înainte de a utiliza EMEND.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Trebuie luat în considerare faptul că unele persoane prezintă stare de ameţealăşi somnolenţă după administrarea EMEND. Dacă simţiţi o stare de ameţeală sau somnolenţă, ar trebui să evitaţi conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor după administrarea EMEND. (Vezi REACŢII ADVERSE POSIBILE).

Informaţii importante privind unele componente ale EMEND

EMEND conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, contactaţi medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI EMEND

Utilizaţi întotdeauna EMEND exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Doza orală recomandată de EMEND este o capsulă de 125 mg înainte de a începe chimioterapia în ziua 1 şi o capsulă de 80 mg în fiecare dimineaţă timp de 2 zile după chimioterapie.

Doctorul dumneavoastră poate înlocui doza orală de EMEND (125 mg) cu fosaprepitant 115 mg (care se transformă în aprepitant în organism) în ziua 1 a tratamentului. Fosaprepitant se administrează prin infuzie intravenoasă (prin picurare), cu 30 minute înainte de chimioterapie. Va fi totuşi necesar să luaţi o capsulă de 80 mg EMEND pe cale orală în fiecare dimineaţă timp de 2 zile după chimioterapie.

EMEND trebuie înghiţit întreg cu puţin lichid.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din EMEND

Nu utilizaţi mai multe capsule decât recomandă medicul. Dacă aţi luat prea multe capsule, anunţaţi imediat medicul dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi EMEND

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, anunţaţi medicul dumneavoastră pentru a-i cere sfatul.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, EMEND poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită utilizând următoarea convenţie:
Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi)
Frecvente (afectează 1 până 10 din 100 pacienţi trataţi)
Mai puţin frecvente (afectează 1 până 100 din 1000 pacienţi trataţi)
Rare (afectează 1 până la 10 din 10000 pacienţi trataţi)
Foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi trataţi)
Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţii adverse frecvente sunt:

1.      eructaţie, constipaţie, diaree, indigestie,

2.      ameţeală, durere de cap,

3.      slăbiciune, oboseală,

4.      pierderea poftei de mâncare,

5.      sughiţ,

6.      valori crescute ale testelor sanguine hepatice.

Reacţii adverse mai puţin frecvente sunt:

·        vise anormale, dificultate de gândire, lipsă de energie, somnolenţă

·        acnee, ten gras, erupţiei trecătoare pe piele, mâncărime, sensibilitatea pielii la soare, dureri la nivelul pielii, transpiraţie excesivă,

·        nelinişte, euforie (sentiment de bucurie extremă), dezorientare,

·        infecţie bacteriană, infecţie fungică,

·        ulcer la nivelul stomacului, greaţă, vărsături, arsuri stomacale, perturbarea gustului, durere de stomac, dilatare abdominală, constipaţie severă, senzaţie de uscăciune a gurii, inflamaţia intestinului subţire şi a colonului, flatulenţă, dureri la nivelul gurii,

·        prezenţa globulelor sanguine roşii în urină, creşterea micţiunilor dureroase sau însoţite de senzaţie de arsură, micţiuni mai dese decât normal

·        disconfort toracic, umflare, stare generală de rău, frisoane, schimbare în modul de a merge,

·        înroşirea feţei, bufeuri,

·        tuse, scurgere de mucus în spatele gâtului, iritaţia gâtului, strănut, durere în gât,

·        scurgere şi mâncărime oculare,

·        ţiuituri în urechi,

·        durere sau crampe musculare, slăbiciune musculară,

·        sete excesivă, creştere sau scădere în greutate, valori crescute de zahăr în sânge,

·        încetinirea bătăilor inimii, bătăi rapide sau neregulate ale inimii, boli ale inimii şi vaselor de sânge,

·        febră însoţită de creşterea riscului de infecţie, scăderea numărului de globule roşii din sânge, scăderea numărului de globule albe din sânge, valori scăzute de sodiu în sânge.

·        A fost raportată apariţia a câte unui caz din următoarele:

·        sindrom Stevens-Johnson (reacţie gravă, rară, la nivelul pielii),

·        angioedem (umflarea feţei, buzelor, gurii, limbii sau gâtului care poate determina dificultate la înghiţire sau respiraţie),

·        constipaţie severă, intestin mic ce nu funcţionează normal (subileus)

·        urticarie (blândă).

De când medicamentul a fost pus pe piaţă, au fost raportate următoarele reacţii adverse (frecvenţă necunoscută):

Reacţii alergice care pot fi grave şi pot include urticarie, erupţie trecătoare pe piele şi mâncărimi şi pot provoca dificultate de a respira sau de a înghiţi. Dacă prezentaţi o reacţie alergică, opriţi administrarea EMEND şi chemaţi imediat doctorul dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EMEND

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi EMEND după data de expirare care este înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi ferit de lumină.

Nu scoateţi capsula din blister decât atunci când sunteţi pregătiţi să o utilizaţi.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine EMEND

Substanţa activă este aprepitant. Fiecare capsulă de 125 mg conţine aprepitant 125 mg.

Celelalte componente sunt: zahăr, celuloză microcristalină (E 460), hidroxipropilceluloză (E 463), laurilsulfat de sodiu, gelatină, dioxid de titan (E 171), shellac, hidroxid de potasiu, oxid negru de fer (E 172), oxid roşu de fer (E172) şi oxid galben de fer (E 172). Capsula poate conţine de asemenea laurilsulfat de sodiu şi siliciu coloidal anhidru.

Cum arată EMEND şi conţinutul ambalajului

Capsula de EMEND 125 mg este opacă cu un corp de culoare albăşi vârf roz având inscripţionate radial, la nivelul corpului, „462” şi „125 mg”, cu cerneală de culoare neagră.

EMEND capsule 125 mg este furnizat în următoarele mărimi de ambalaj:

Blister din aluminiu conţinând o capsulă de 125 mg

5 blistere din aluminiu fiecare conţinând o capsulă de 125 mg

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon UK - Hertfordshire EN11 9BU Marea Britanie

Producătorul

Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39, Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem Olanda

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Belgique/België/Belgien

Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge/Belgisch bijhuis Tél/Tel: +32 (0) 800 38693 MSDBelgium_info@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3740 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc. org. sl. Tel.: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com

Danmark

Merck Sharp & Dohme Tlf: +45 43 28 77 66 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: +49 (0) 89 4561 2612 Infocenter@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 613 9750 msdeesti@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

Merck Sharp & Dohme B.V. Succursale belge Tél: +32 (0) 800 38693 MSDBelgium_info@merck.com

Magyarország

MSD Magyarország Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited Tel: +357 22866700 info_cyprus@merck.com Ċipru

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: +31 (0) 23 5153153 msdbvnl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme G.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Eλλάδα

BIANEΞΑ.Ε Τηλ: +3 0210 80091 11 Mailbox@vianex.gr

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 Emend@msd.es

France

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret Tél: +33 (0) 1 47 54 87 00 contact@msd-france.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Icepharma hf. Simi: +354 540 8000 Ismail@merck.com

Ιtalia

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A. Tel: +39 06 361911 doccen@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited. Τηλ: +357 22866700 info_cyprus@merck.com

Latvija

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”. Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

Lietuva

UAB “Merck Sharp & Dohme”. Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

Acest prospect a fost aprobat în Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 informacao_doente@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 (0) 8 626 1400 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medinfo_uk@merck.com

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

opene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Brăila: Doi copii care acuzau febră şi vărsături, duşi la urgenţe pe timpul nopţii cu şenilatele ISU Doi copii din judeţul Brăila, ambii în vârstă de 8 ani, care acuzau febră şi vărsături, au fost duşi la urgenţe, pe timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, cu şenilatele ISU, deoarece se aflau în localităţi unde ambulanţele nu puteau ajunge din cauza sulurilor de zăpadă de pe drumuri.
UPDATE Prahova: 13 elevi cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară la un liceu din Breaza Ploieşti, 4 dec/ Agerpres/- Un număr de 13 elevi de la un liceu din localitatea prahoveană Breaza sunt evaluaţi, vineri după-amiază, de medici după ce aceştia au prezentat simptome specifice toxiinfecţiei alimentare.
UPDATE Prahova:Alţi şase elevi cu simptome de toxiinfecţie după consumul de lapte şi corn, numărul total ajungând la 48 Şase elevi de la şcoala din comuna prahoveană Ceraşu prezintă, marţi seară, simptome ale unei toxiinfecţii alimentare, la faţa locului aflându-se mai multe echipaje SMURD şi ale ambulanţei, numărul copiilor suspectaţi de toxiinfecţie după consumul de lapte şi corn ajungând la 48.
Prahova: Alţi şase elevi cu simptome de toxiinfecţie după consumul de lapte şi corn, numărul total ajungând la 48 Şase elevi de la şcoala din comuna prahoveană Ceraşu prezintă, marţi seară, simptome ale unei toxiinfecţii alimentare, la faţa locului aflându-se mai multe echipaje SMURD şi ale ambulanţei, numărul copiilor suspectaţi de toxiinfecţie după consumul de lapte şi corn ajungând la 48.
Prahova: 5 copii aflaţi într-o tabără de schi au ajuns la spital cu dureri abdominale şi vărsături Cinci copii aflaţi într-o tabără de schi la Azuga au fost duşi la spital, vineri dimineaţă, ei prezentând dureri abdominale şi vărsături, autorităţile declanşând în acest sens o anchetă epidemiologică.
Prahova: Anchetă epidemiologică în cazul celor peste 30 de elevi suspectaţi de toxiinfecţie după consumul de lapte şi corn Autorităţile prahovene au demarat, luni, o anchetă epidemiologică în cazul celor peste 30 de elevi care au fost transportaţi de la şcoală la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară, după ce au consumat produse produsele distribuite în programul guvernamental 'Lapte şi corn', doi dintre ei rămânând...