CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

Denumire ALOXI
Descriere Aloxi este indicat pentru: prevenirea simptomelor acute de greaţă şi vărsături, asociate chimioterapiei anticanceroase înalt emetogene şi prevenirea simptomelor de greaţă şi vărsături, asociate chimioterapiei anticanceroase moderat emetogene
Denumire comuna internationala PALONOSETRONUM
Actiune terapeutica ANTIEMETICE ANTAGONISTI AI SEROTONINEI (5HT-3)
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Solutie injectabila
Concentratia 250 µg/5ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. din sticla x 5 ml sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Volum ambalaj 5ml
Cod ATC A04AA05
Firma - Tara producatoare HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. - IRLANDA
Autorizatie de punere pe piata HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. - IRLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ALOXI ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Closca Lucica (vizitator) : Acest medicament da rezultate eficiente?
Prospect si alte informatii despre ALOXI, solutie injectabila       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aloxi 250 micrograme soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie conţine palonosetron 50 micrograme (sub formă de clorhidrat).
Fiecare flacon a 5 ml soluţie conţine palonosetron 250 micrograme (sub formă de clorhidrat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă. Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Aloxi este indicat pentru prevenirea simptomelor acute de greaţă şi vărsături, asociate chimioterapiei anticanceroase înalt emetogene la adulţi, prevenirea stării de greaţă şi vărsăturilor asociate chimioterapiei anticanceroase moderat emetogene la adulţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Aloxi trebuie utilizat numai înaintea administrării chimioterapiei. Acest medicament trebuie administrat de către personal medical sub supraveghere medicală adecvată.

Doze

Adulţi

Se administrează 250 micrograme de palonosetron în bolus unic intravenos cu aproximativ 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei. Aloxi trebuie injectat în decurs de 30 secunde.

Eficacitatea Aloxi în prevenirea simptomelor de greaţă şi vărsături induse de chimioterapia anticanceroasă înalt emetogenă poate fi amplificată prin asocierea unui corticosteroid, administrat înainte de chimioterapie.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea la copii nu au fost încă stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la punctele 5.1 şi 5.2, dar nu se poate face nicio recomandare privind doza.

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală.
Nu sunt disponibile date despre pacienţi hemodializaţi cu boală renală în stadiu terminal.

Mod de administrare
Pentru utilizare intravenoasă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Deoarece palonosetronul poate prelungi durata tranzitului intestinal la nivelul intestinului gros, pacienţii cu antecedente de constipaţie sau cu semne de obstrucţie intestinală subacută trebuie monitorizaţi după administrarea medicamentului. În asociere cu administrarea dozei de 750 micrograme de palonosetron s-au raportat două cazuri de constipaţie cu formare de fecalom, care au necesitat spitalizare.

Pentru toate dozele testate, palonosetronul nu a indus prelungirea semnificativă din punct de vedere clinic a intervalului QTc. S-a efectuat un studiu specific, complet, privind QT/QTc, la voluntari sănătoşi, pentru obţinerea unor date finale care să demonstreze efectul palonosetronului asupra QT/QTc (vezi pct. 5.1). Cu toate acestea, ca şi în cazul altor antagonişti ai 5-HT3, se recomandă utilizarea cu precauţie a palonosetronului în asociere cu medicamente care determină prelungirea intervalului QT sau la pacienţi care prezintă sau care sunt predispuşi să prezinte prelungirea intervalului QT.

Aloxi nu trebuie utilizat pentru prevenirea sau tratamentul greţei sau vărsăturilor în zilele succesive chimioterapiei, dacă nu se asociază cu administrarea altei chimioterapii.

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per flacon, deci este practic „fără sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Palonosetronul este metabolizat în principal de CYP2D6 şi, în mai mică măsură, de izoenzimele CYP3A4 şi CYP1A2. Pe baza studiilor in vitro, palonosetronul, în concentraţii semnificative din punct de vedere clinic, nu inhibăşi nu induce izoenzimele citocromului P450.

Medicamente chimioterapiceÎn studiile preclinice, palonosetronul nu a inhibat activitatea antitumorală a celor cinci medicamente chimioterapice testate (cisplatina, ciclofosfamida, citarabina, doxorubicina şi mitomicina C).

MetoclopramidaÎntr-un studiu clinic, nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice semnificative între palonosetronul administrat intravenos în doză unicăşi concentraţia la starea de echilibru a metoclopramidei administrată pe cale orală, care este un inhibitor al CYP2D6.

Inductori şi inhibitori ai CYP2D6 Într-o analiză farmacocinetică populaţională s-a demonstrat că nu a existat niciun efect semnificativ asupra clearance-ului palonosetronului atunci când a fost administrat în asociere cu inductori (dexametazonăşi rifampicină) şi inhibitori (inclusiv amiodaronă, celecoxib, clorpromazină, cimetidină, doxorubicină, fluoxetină, haloperidol, paroxetină, chinidină, ranitidină, ritonavir, sertralină sau terbinafină) ai CYP2D6.

Corticosteroizi
Palonosetronul s-a administrat în condiţii de siguranţă cu corticosteroizi.

Alte medicamente
Palonosetronul s-a administrat în condiţii de siguranţă cu medicamente analgezice,
antiemetice/medicamente pentru combaterea senzaţiei de greaţă, antispastice şi anticolinergice.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Pentru palonosetron nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea sa la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale. Referitor la traversarea placentei, sunt disponibile doar date limitate obţinute în studiile la animale (vezi pct. 5.3). Nu există experienţă privind administrarea palonosetronului la om în timpul sarcinii. Prin urmare, palonosetronul nu trebuie utilizat la femei gravide decât dacă medicul consideră că administrarea medicamentului este esenţială.

Deoarece nu există date referitoare la excreţia palonosetronului în laptele matern, alăptarea trebuie întreruptă în timpul terapiei.

Nu există date privind afectarea fertilităţii de către palonosetron.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Deoarece palonosetronul poate produce ameţeli, somnolenţă sau fatigabilitate, pacienţii trebuie atenţionaţi despre aceste efecte, în cazul în care conduc vehicule sau folosesc utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice în care s-a utilizat doza de 250 micrograme (la un număr total de 633 de pacienţi), reacţiile adverse observate cel mai frecvent, cel puţin posibil asociate administrării de Aloxi, au fost cefaleea (9 %) şi constipaţia (5 %).

În studii clinice s-au observat următoarele reacţii adverse (RA) ca fiind posibil sau probabil asociate administrării de Aloxi. Acestea au fost clasificate ca frecvente (≥1/100 şi <1/10), sau mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). Reacţii adverse foarte rare (<1/10000) au fost raportate după introducerea medicamentului pe piaţă. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

Aparate, sisteme şi organe

RA frecvente (≥1/100 şi <1/10)

RA mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)

RA foarte rare° (<1/10000)

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

Hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Hiperpotasemie, tulburări metabolice, hipocalcemie, hipokaliemie, anorexie, hiperglicemie, diminuarea apetitului

 

Tulburări psihice

 

Anxietate, stare euforică

 

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee Ameţeli

Somnolenţă, insomnie, parestezii, hipersomnie, neuropatie senzorială periferică

 

Tulburări oculare

 

Iritaţie oculară, ambliopie

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Rău de mişcare, tinnitus

 

Tulburări cardiace

 

Tahicardie, bradicardie, extrasistole, ischemie miocardică, tahicardie sinusală, aritmie sinusală, extrasistole supraventriculare

 

Tulburări vasculare

 

Hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, modificare de culoare a venelor, distensia venelor

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Sughiţ

 

Tulburări gastro-intestinale

Constipaţie Diaree

Dispepsie, durere abdominală, durere în abdomenul superior, xerostomie, flatulenţă

 

Tulburări hepatobiliare

 

Hiperbilirubinemie

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Dermatită alergică, erupţie cutanată pruriginoasă

 

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artralgie

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Retenţie urinară, glicozurie

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Astenie, pirexie, fatigabilitate, senzaţie de căldură, sindrom pseudogripal

Reacţii la nivelul locului de injectare*

Investigaţii diagnostice

 

Valori crescute ale transaminazelor serice, prelungirea intervalului QT pe electrocardiogramă

 

 

° din experienţa dobândită după punerea pe piaţă a medicamentului

* include următoarele: senzaţie de arsură, induraţie, disconfort şi durere

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.În studiile clinice s-au utilizat doze de până la 6 mg. Grupul la care s-a administrat cea mai mare doză a prezentat o incidenţă a reacţiilor adverse similară celei observate la alte grupuri şi nu s-au observat efecte dependente de doza administrată. În cazul puţin probabil al producerii unui supradozaj cu Aloxi, acesta trebuie abordat prin măsuri terapeutice de susţinere. Cu toate că nu s-au efectuat studii în condiţii de dializă, datorită volumului mare de distribuţie este puţin probabil ca dializa să fie o metodă eficace de tratament a supradozajului cu Aloxi.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antiemetice şi medicamente pentru combaterea senzaţiei de greaţă, antagonişti ai serotoninei (5HT3). Codul ATC: A04AA05

Palonosetronul este un antagonist selectiv, cu afinitate crescută, al receptorilor 5HT3. În două studii randomizate, dublu-orb, cu participarea unui număr total de 1132 de pacienţi cărora li s-a administrat chimioterapie moderat emetogenă care a inclus cisplatină≤50 mg/m2, carboplatină, ciclofosfamidă≤1500 mg/m2 şi doxorubicină >25 mg/m2, s-au comparat efectele administrării palonosetronului în doze de 250 micrograme şi 750 micrograme cu cele ale administrării ondansetronului în doză de 32 mg (timp de înjumătăţire: 4 ore) sau ale dolasetronului în doză de 100 mg (timp de înjumătăţire: 7,3 ore) administrate intravenos în Ziua 1 fără administrare de dexametazonă. Într-un studiu randomizat, dublu-orb, cu participarea unui număr total de 667 de pacienţi cărora li s-a administrat chimioterapie înalt emetogenă care a inclus cisplatină≥ 60 mg/m2, ciclofosfamidă >1500 mg/m2 şi dacarbazină, s-au comparat efectele administrării palonosetronului în doze de 250 micrograme şi 750 micrograme cu cele ale administrării ondansetronului în doză de 32 mg, administrat intravenos în Ziua 1. S-a administrat profilactic dexametazonă înainte de chimioterapie la 67 % dintre pacienţi.

Studiile pivot nu au fost proiectate pentru a evalua eficacitatea palonosetronului în tratamentul senzaţiei de greaţă şi al vărsăturilor cu debut tardiv. Activitatea antiemetică s-a observat în intervalele 0-24 ore, 24-120 ore şi 0-120 ore. Rezultatele studiilor efectuate în cazul chimioterapiei moderat emetogene şi cele ale studiilor efectuate în cazul chimioterapiei înalt emetogene sunt rezumate în tabelele următoare.

Palonosetronul nu a fost inferior faţă de comparatori în tratamentul fazei acute a emezei, atât în cazul tratamentului moderat emetogen cât şi în cazul tratamentului înalt emetogen.

Deşi nu s-a demonstrat eficacitatea relativă a palonosetronului în cicluri multiple de administrare, în cadrul studiilor clinice controlate, 875 de pacienţi incluşi în trei studii de fază 3 au continuat în cadrul unui studiu deschis de siguranţă şi au fost trataţi cu 750 micrograme de palonosetron, timp de până la 9 cicluri suplimentare de chimioterapie. Siguranţa generală s-a menţinut pe parcursul tuturor ciclurilor de tratament.

Tabelul 1: Procentul pacienţilora care au răspuns în funcţie de grupul de tratament şi fază în cadrul studiului de administrare a chimioterapiei moderat emetogene, faţă de ondansetron

 

 

Aloxi 250 micrograme (n= 189)

Ondansetron 32 miligrame (n= 185)

Delta

 

 

%

%

%

 

Răspuns complet (fără emeză şi fără medicaţie cu acţiune rapidă)

IC 97,5 %b

0 – 24 ore

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 ore

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 ore

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Control complet (răspuns complet şi nu mai mult decât greaţă uşoară)

Valoare pc

0 – 24 ore

76,2

65,4

10,8

NS

24 – 120 ore

66,7

50,3

16,4

0,001

0 – 120 ore

63,0

44,9

18,1

0,001

Fără greaţă (Scala Likert)

Valoare pc

0 – 24 ore

60,3

56,8

3,5

NS

24 – 120 ore

51,9

39,5

12,4

NS

0 – 120 ore

45,0

36,2

8,8

NS

 

a Cohortă în intenţie de tratament b Studiul a fost proiectat pentru a demonstra non-inferioritatea. O limită inferioară mai mare de -15 % demonstrează non-inferioritatea între Aloxi şi comparator. c Testul chi-pătrat. Nivel de semnificaţie la α=0,05.

Tabelul 2: Procentul pacienţilora care au răspuns în funcţie de grupul de tratament şi fază în cadrul studiului de administrare a chimioterapiei moderat emetogene, faţă de dolasetron

 

 

Aloxi 250 micrograme (n= 185)

Dolasetron 100 miligrame (n= 191)

Delta

 

 

%

%

%

 

Răspuns complet (Fără emeză şi fără medicaţie cu acţiune rapidă)

IC 97,5 %b

0 – 24 ore

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 ore

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 ore

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Control complet (răspuns complet şi nu mai mult decât greaţă uşoară)

Valoare pc

0 – 24 ore

57,1

47,6

9,5

NS

24 – 120 ore

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 ore

41,8

30,9

10,9

0,027

Fără greaţă (Scala Likert)

Valoare pc

0 – 24 ore

48,7

41,4

7,3

NS

24 – 120 ore

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 ore

33,9

22,5

11,4

0,014

 

a Cohortă în intenţie de tratament b Studiul a fost proiectat pentru a demonstra non-inferioritatea. O limită inferioară mai mare de -15 % demonstrează non-inferioritatea între Aloxi şi comparator. c Testul chi-pătrat. Nivel de semnificaţie la α=0,05.

Tabelul 3: Procentul pacienţilora care au răspuns în funcţie de grupul de tratament şi fază în cadrul studiului de administrare a chimioterapiei înalt emetogene, faţă de ondansetron

 

 

Aloxi 250 micrograme (n= 223)

Ondansetron 32 miligrame (n= 221)

Delta

 

 

%

%

%

 

Răspuns complet (fără emeză şi fără medicaţie cu acţiune rapidă)

IC 97,5 %b

0 – 24 ore

59,2

57,0

2,2

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 ore

45,3

38,9

6,4

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 ore

40,8

33,0

7,8

[-2,9 %, 18,5 %]

Control complet (răspuns complet şi nu mai mult decât greaţă uşoară)

Valoare pc

0 – 24 ore

56,5

51,6

4,9

NS

24 – 120 ore

40,8

35,3

5,5

NS

0 – 120 ore

37,7

29,0

8,7

NS

Fără greaţă (Scala Likert)

Valoare pc

0 – 24 ore

53,8

49,3

4,5

NS

24 – 120 ore

35,4

32,1

3,3

NS

0 – 120 ore

33,6

32,1

1,5

NS

 

a Cohortă în intenţie de tratament
b Studiul a fost proiectat pentru a demonstra non-inferioritatea. O limită inferioară mai mare de -15 % demonstrează non-inferioritatea între Aloxi şi comparator. c Testul chi-pătrat. Nivel de semnificaţie la α=0,05.

În studiile clinice CINV, efectele palonosetronului asupra presiunii sanguine, frecvenţei cardiace şi parametrilor ECG, incluzând QTc, au fost comparabile cu cele ale ondansetronului şi dolasetronului. În studiile non-clinice, palonosetronul prezintă capacitatea de a bloca canalele ionice implicate în depolarizarea şi repolarizarea ventricularăşi de a prelungi durata potenţialului de acţiune. Efectul palonosetronului asupra intervalului QTc a fost evaluat într-un studiu clinic dublu orb, randomizat, paralel, controlat cu placebo şi pozitiv (moxifloxacină), la pacienţi adulţi, bărbaţi şi femei. Obiectivul a constat în evaluarea efectelor ECG în cazul administrării i.v. a palonosetronului, în doze unice de 0,25, 0,75 sau 2,25 mg, la 221 subiecţi sănătoşi. La doze de până la 2,25 mg, studiul nu a demonstrat niciun efect asupra duratei intervalului QT/QTc şi nici asupra oricărui alt interval ECG. Nu s-au evidenţiat modificări semnificative clinic ale frecvenţei cardiace, conducerii atrioventriculare (AV) şi repolarizării cardiace.

Copii şi adolescenţi

Prevenirea greţurilor şi vărsăturilor induse de chimioterapie (CINV): Siguranţa şi eficacitatea palonosetronului administrat i.v. în doze unice de 3 µg/kg şi 10 µg/kg au fost investigate într-un studiu clinic efectuat la 72 de pacienţi din următoarele grupe de vârstă: >28 de zile până la 23 de luni (12 pacienţi), 2 până la 11 ani (31 pacienţi) şi 12 până la 17 ani (29 pacienţi), cărora li se administra chimioterapie puternic sau moderat emetogenă. Nu s-au evidenţiat probleme de siguranţă la nicio valoare a dozei. Principala variabilă a eficacităţii a constituit-o proporţia de pacienţi cu răspuns complet (RC, definit ca absenţa episoadelor emetice şi neadministrarea medicaţiei de urgenţă) în primele 24 de ore după începerea administrării chimioterapiei. Eficacitatea după administrarea dozei de palonosetron 10 µg/kg, comparativ cu doza de palonosetron de 3 µg/kg a fost de 54,1%, respectiv 37,1%. Informaţiile farmacocinetice sunt oferite la punctul 5.2.

Prevenirea greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii (PONV): Siguranţa şi eficacitatea palonosetronului administrat i.v. în doze unice de 1 µg/kg şi 3 µg/kg au fost comparate într-un studiu clinic efectuat la 150 de pacienţi din următoarele grupe de vârstă: >28 de zile până la 23 de luni (7 pacienţi), 2 până la 11 ani (96 pacienţi) şi 12 până la 16 ani (47 pacienţi), cărora li s-au efectuat intervenţii chirurgicale elective. Nu s-au evidenţiat probleme de siguranţă în niciun grup de tratament. Proporţia pacienţilor care nu au prezentat emeză în termen de 0-72 de ore postoperator a fost similară după administrarea palonosetron în doză de 1 µg/kg sau 3 µg/kg (88% comparativ cu 84%).

Vă rugăm să citiţi punctul 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie După administrarea intravenoasă, reducerea iniţială a concentraţiilor plasmatice este urmată de o eliminare lentă din organism, cu o valoare medie a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, terminal de aproximativ 40 de ore. Valoarea medie a concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) şi aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC0-∞) sunt proporţionale, în general, cu dozele din intervalul cuprins între 0,3-90 μg/kg, administrate la voluntari sănătoşi şi pacienţi cu cancer.

În urma administrării intravenoase a palonosetronului în doză de 0,25 mg la fiecare două zile, pentru 3 doze, la 11 pacienţi cu cancer testicular, creşterea medie (± DS) a concentraţiei plasmatice din ziua 1 în ziua 5 a fost de 42 ± 34 %. După administrarea intravenoasă a palonosetronului în doză de 0,25 mg o dată pe zi, timp de 3 zile, la 12 subiecţi sănătoşi, creşterea medie (± DS) a concentraţiei plasmatice a palonosetronului din ziua 1 în ziua 3 a fost de 110 ± 45 %.

Simulările farmacocinetice indică faptul că expunerea totală (ASC0-∞) în cazul unei doze de 0,25 mg palonosetron administrat pe cale intravenoasă, o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive, a fost similară celei obţinute în cazul unei doze intravenoase unice de 0,75 mg; cu toate acestea, Cmax a fost mai mare în cazul dozei unice de 0,75 mg.

Distribuţie Palonosetronul, administrat în doza recomandată, este larg distribuit în organism, având un volum de distribuţie de aproximativ 6,9 – 7,9 l/kg. Palonosetronul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de aproximativ 62 %.

Biotransformare Palonosetronul este eliminat pe două căi, aproximativ 40 % este eliminat pe cale renală iar aproximativ 50 % este metabolizat, rezultând doi metaboliţi principali, care posedă mai puţin de 1 % din activitatea palonosetronului de antagonist al receptorilor 5HT3. Studiile in vitro ale metabolizării au evidenţiat că izoenzimele CYP2D6 şi, în mai mică măsură, CYP3A4 şi CYP1A2 sunt implicate în metabolizarea palonosetronului. Cu toate acestea, parametrii clinici farmacocinetici nu diferă în mod semnificativ între cei care metabolizează slab sau intens substraturile CYP2D6. Palonosetronul, în concentraţii semnificative clinic, nu inhibăşi nu induce izoenzimele citocromului P450.

Eliminare După administrarea unei doze unice intravenoase de 10 micrograme/kg [14C]-palonosetron, aproximativ 80 % din doza administrată s-a regăsit în decurs de 144 de ore în urină, palonosetronul, ca substanţă activă nemodificată, reprezentând aproximativ 40 % din doza administrată. După administrarea intravenoasă a unui bolus unic la voluntari sănătoşi, clearance-ul total al palonosetronului a fost de 173 ± 73 ml/min, iar clearance-ul renal a fost de 53 ± 29 ml/min. Clearanceul total scăzut şi volumul mare de distribuţie determină un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, terminal, de aproximativ 40 de ore. La zece la sută dintre pacienţi, valoarea medie a timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, terminal, este mai mare de 100 de ore.

Farmacocinetica în cadrul grupurilor speciale de pacienţi

Vârstnici

Vârsta nu afectează farmacocinetica palonosetronului. Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici.

Sex

Sexul nu afectează farmacocinetica palonosetronului. Nu este necesară ajustarea dozei în funcţie de sex.

Copii şi adolescenţi

În toate grupele de vârstă (>28 de zile până la 23 de luni (11 pacienţi), 2 până la 11 ani (30 pacienţi) şi 12 până la 17 ani (29 pacienţi)) de pacienţi copii şi adolescenţi cu CINV, expunerea la palonosetron a fost, în general, proporţională cu doza pentru valorile de doze de 3 μg/kg şi 10 μg/kg. Atât clearanceul, cât şi volumul de distribuţie par să crească odată cu vârsta, în mare parte pe seama creşterii preconizate a greutăţii corporale în cadrul grupelor de vârstă. Valorile medii ale timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare s-au încadrat între 21-37 de ore şi nu s-au modificat în funcţie de doză sau vârstă. Sexul nu a influenţat clearance-ul, volumul de distribuţie sau timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare. Vă rugăm să citiţi punctul 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

Insuficienţă renală

Insuficienţa renală uşoară până la moderată nu afectează în mod semnificativ parametrii farmacocinetici ai palonosetronului. Insuficienţa renală severă determină diminuarea clearance-ului renal, dar, cu toate acestea, clearance-ul total al acestor pacienţi este similar cu cel al voluntarilor sănătoşi. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Nu sunt disponibile date farmacocinetice despre pacienţi hemodializaţi.

Insuficienţă hepatică

Insuficienţa hepatică nu afectează în mod semnificativ clearance-ul total al palonosetronului, comparativ cu voluntarii sănătoşi. Deşi timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare, terminal şi expunerea sistemică medie ale palonosetronului au valori crescute la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă, acestea nu fac necesară reducerea dozei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice s-au observat efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic.

Studiile non-clinice au evidenţiat că palonosetronul, doar în concentraţii foarte mari, poate determina blocarea canalelor ionice implicate în depolarizarea şi repolarizarea ventricularăşi prelungeşte durata potenţialului de acţiune.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale. Referitor la traversarea placentei, sunt disponibile doar date limitate obţinute în studiile la animale (vezi pct. 4.6).

Palonosetronul nu este mutagen. Dozele mari de palonosetron (fiecare doză determinând o expunere de cel puţin 30 ori mai mare decât expunerea terapeutică la om) administrate zilnic, timp de doi ani, au determinat o creştere a incidenţei tumorilor hepatice, neoplaziilor endocrine (tiroidiene, hipofizare, pancreatice, medulosuprarenaliene) şi a tumorilor cutanate la şobolan dar nu la şoarece. Mecanismele care stau la baza acestor efecte nu sunt pe deplin înţelese, dar datorită dozelor mari utilizate şi deoarece Aloxi este destinat administrării în doze unice la om, aceste descoperiri nu sunt considerate relevante pentru utilizarea clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Manitol Edetat disodic Citrat de sodiu Acid citric monohidrat

Apă pentru preparate injectabile
Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani.
După deschiderea flaconului, utilizaţi imediat şi aruncaţi orice cantitate de soluţie neutilizată.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă de tip I cu dop din cauciuc clorobutilic siliconat şi capsă din aluminiu. Disponibil în cutii cu 1 flacon care conţine 5 ml de soluţie.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pentru utilizare unică, orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlanda

NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/04/306/001

22 martie 2005/23 martie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/ .

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 Irlanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă
DAPP trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 3.1. inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţionează înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului DAPP se angajează să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea 3 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Cererii de Autorizare de punere pe piaţăşi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

În ceea ce priveşte ghidurile CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cuurmătorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).
În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă:

Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului

În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

RPAS-uri
DAPP va depune RPAS-uri la fiecare 6 luni, până la apariţia unor dispoziţii diverse din partea CHMP.

ANEXA III
ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aloxi 250 micrograme soluţie injectabilă Palonosetron (sub formă de clorhidrat)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de soluţie conţine palonosetron 50 micrograme (sub formă de clorhidrat).
Fiecare flacon a 5 ml soluţie conţine palonosetron 250 micrograme (sub formă de clorhidrat).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

De asemenea, conţine manitol, edetat disodic, citrat de sodiu, acid citric monohidrat, apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă 1 flacon a 5 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare Administrare intravenoasă Numai pentru utilizare unică

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie aruncată.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/306/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Aloxi 250 micrograme soluţie injectabilă Palonosetron Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Aloxi 250 micrograme soluţie injectabilă

Palonosetron

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. Dacă aveţi întrebări suplimentare, rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

Ce este Aloxi şi pentru ce se utilizează

Înainte să utilizaţi Aloxi

Cum să utilizaţi Aloxi

Reacţii adverse posibile

Cum se păstrează Aloxi

Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ALOXI ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Aloxi aparţine unui grup de medicamente cunoscut sub numele de antagonişti ai serotoninei (5HT3). Acestea au capacitatea de a bloca acţiunea unei substanţe chimice, serotonina, care poate provoca greaţă şi vărsături. Aloxi este utilizat pentru prevenirea senzaţiei de greaţă şi vărsăturilor asociate cu chimioterapia anticanceroasă la pacienţi adulţi.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALOXI

Nu utilizaţi Aloxi

- Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţa activă sau la oricare dintre celelalte componente ale Aloxi.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Aloxi

- Dacă aveţi obstrucţie intestinală acută sau antecedente de constipaţie repetată.

-Dacă utilizaţi Aloxi în asociere cu alte medicamente care pot să determine un ritm cardiac anormal, cum sunt amiodarona, nicardipina, chinidina, moxifloxacina, eritromicina, haloperidol, clorpromazina, quetiapina, tioridazina, domperidona.

-Dacă aveţi antecedente personale sau familiale privind alterări ale ritmului cardiac (prelungirea intervalului QT).

Nu se recomandă utilizarea Aloxi în zilele care urmează chimioterapiei, cu excepţia cazului în care primiţi un alt ciclu chimioterapic.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că puteţi fi gravidă, medicul dumneavoastră nu va administra Aloxi decât dacă este neapărat necesar. Nu se ştie dacă Aloxi va produce vreun efect dăunător când este utilizat în timpul sarcinii.

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că puteţi fi gravidă, cereţi întotdeauna sfatul medicului dumneavoastrăînainte de a utiliza orice medicament.

Alăptarea

Nu se ştie dacă Aloxi apare în laptele matern. Dacă alăptaţi, cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza Aloxi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Aloxi poate provoca ameţeli sau oboseală. Dacă sunteţi afectat, nu conduceţi vehicule sau nu folosiţi instrumente sau utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Aloxi

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per flacon, deci este practic „fără sodiu”.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ALOXI

În mod normal, Aloxi este injectat de către un medic sau o asistentă medicală, cu aproximativ 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei. Doza uzuală de Aloxi este de 250 micrograme, administrată sub formă de injecţie rapidă (injecţie în bolus) într-o venă.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Aloxi poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa reacţiilor adverse posibile enumerate mai jos este definită folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10); frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100); mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000); rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000); foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000); cu frecvenţănecunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacţii adverse frecvente:
durere de cap, ameţeli, constipaţie şi diaree.

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

1.      tensiune arterială crescută sau scăzută

2.      frecvenţă cardiacă anormală sau lipsa fluxului sanguin la inimă

3.      schimbarea culorii venelor şi/sau venele devin mai mari

4.      concentraţie anormal de crescută sau de scăzută a potasiului în sânge

5.      concentraţie crescută de zahăr în sânge sau zahăr în urină

6.      concentraţie scăzută a calciului în sânge

7.      concentraţie crescută a pigmentului bilirubină în sânge

8.      concentraţii crescute ale anumitor enzime hepatice

9.      dispoziţie ridicată sau senzaţie de anxietate

10.  somnolenţă sau tulburări de somn

11.  diminuarea sau pierderea poftei de mâncare

12.  stare de slăbiciune, stare de oboseală, febră sau simptome asemănătoare gripei

13.  senzaţii de amorţeală, arsură, înţepătură sau furnicături pe piele

14.  erupţie pe piele cu senzaţie de mâncărime

15.  afectarea vederii sau iritaţie oculară

16.  rău de mişcare

17.  senzaţie de ţiuit în urechi

18.  sughiţ, flatulenţă, uscăciunea gurii sau indigestie,

19.  durere abdominală (de stomac)

20.  dificultate la urinare

21.  durere articulară

22.  aspecte anormale ale electrocardiogramei (prelungirea intervalului QT)

Reacţii adverse foarte rare:
Reacţii alergice la Aloxi (semnele pot include umflături ale buzelor, feţei, limbii sau gâtului, respiraţie dificilă sau leşin; puteţi observa de asemenea o erupţie nodulară pe piele, care provoacă mâncărime(urticarie)), senzaţie de arsură sau durere la locul injecţiei.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALOXI

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe flacon sau pe cutie după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. Pentru utilizare unică, orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Aloxi

-Substanţa activă este palonosetron (sub formă de clorhidrat). Fiecare ml de soluţie conţine palonosetron 50 micrograme. Fiecare flacon a 5 ml soluţie conţine palonosetron 250 micrograme.

-Celelalte componente sunt manitol, edetat disodic, citrat de sodiu, acid citric monohidrat şi apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

Cum arată Aloxi şi conţinutul ambalajului

Soluţia injectabilă de Aloxi este limpede, incolorăşi este furnizată într-un ambalaj cu un flacon de sticlă de tip I, cu dop de cauciuc din clorobutil siliconat şi cu capac de aluminiu, ce conţine 5 ml soluţie. Fiecare flacon conţine o doză.

Disponibil în ambalaje cu 1 flacon ce conţine 5 ml soluţie.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Damastown Mulhuddart Dublin 15 Irlanda

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu /.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Patru medici de la Institutul Oncologic Bucureşti, implicaţi în dosarul fraudării reţetelor Patru medici de la Institutul Oncologic Bucureşti 'Alexandru Trestioreanu' din cadrul Spitalului Fundeni sunt implicaţi în dosarul eliberării de reţete medicale falsificate, în care au fost puse deja sub acuzare 34 de persoane.
Bolnavii de cancer trataţi cu chimioterapie dezvoltă rezistenţă la acest tratament Chimioterapia face ca pacienţii să dezvolte rezistenţă la acest tip de tratament, ceea ce diminuează eficienţa tratării cancerului, avertizează revista ştiinţifică britanică Nature Medicine în ediţia sa de luni.
Lula a început chimioterapia împotriva unui cancer al laringelui Fostul preşedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a început luni, la spitalul siriano-libanez din Sao Paulo, prima şedinţă de chimioterapie împotriva unui cancer al laringelui diagnosticat sâmbătă, potrivit unui jurnalist de la AFP.
O femeie a refuzat să facă chimioterapie şi a murit la 23 de zile după naştere Ca să poată trăi, Stacie Crimm trebuia să facă chimioterapie, tratament care ar fi obligat-o să renunţe la sarcină. Însă americanca de 41 de ani a hotărât să se sacrifice pentru a da naştere singurului ei copil, scrie 7sur7.be.
Sibiu: 300 de specialişti din 25 de ţări, la Congresul sud-est european de chimioterapie antiinfecţioasă Peste 300 de specialişti din 25 de ţări vor participa, de joi până sâmbătă, la cea de-a şaptea ediţie a Congresului sud-est european privind chimioterapia antiinfecţioasă care va avea loc la Sibiu, potrivit unui comunicat de presă remis marţi, AGERPRES, de către organizatorii evenimentului.
Centrul de tratare a cancerului Amethyst Cluj ofera servicii de chimioterapie si camere implantabile decontate de CAS La un an de la deschiderea oficiala, centrul Amethyst din Cluj isi largeste gama serviciilor medicale decontate de CAS, oferind pacientilor oncologici servicii de chimioterapie si camere implantabile, incepand cu 5 octombrie.