CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CADUET 10mg/10mg
Denumire CADUET 10mg/10mg
Descriere CADUET este indicat pentru prevenirea evenimentelor cardiovasculare la pacienţii hipertensivi, care prezintă 3 factori de risc cardiovascular asociaţi CADUET trebuie utilizat ca adjuvant al măsurilor non-farmacologice utilizate în controlarea factorilor de risc cardiovascular, cum sunt: dietă cu restricţie pentru lipide saturate şi colesterol, exerciţii fizice şi oprirea fumatului, atunci când aceste măsuri nu s-au dovedit eficace.
Denumire comuna internationala COMBINATII (ATORVASTATINUM+AMLODIPINUM)
Actiune terapeutica HIPOLIPEMIANTE, COMBINATII INHIBITORI DE HMG COA REDUCTAZA, ALTE COMBINATII
Prescriptie P-6L - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 10mg/10mg
Ambalaj Cutie x 3 blist. PA-Al-PVC/PVC-Al x 10 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC C10BX03
Firma - Tara producatoare PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Autorizatie de punere pe piata PFIZER EUROPE MA EEIG - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CADUET 10mg/10mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre CADUET 10mg/10mg, comprimate filmate   Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6944/2006/01                                                               Anexa 2                                                     

                                                                                                             Rezumatul caracteristicilor produsului

 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

 

1.      DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

CADUET 5 mg/10 mg, comprimate filmate

 

 

2.      COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

 

Fiecare comprimat filmat conţine amlodipină 5 mg (sub formă de amlodipină besilat) şi atorvastatină 10 mg (sub formă de atorvastatină calcică trihidrat)

 

Pentru excipienţi, vezi pct. 6.1.

 

 

3.      FORMA FARMACEUTICĂ

 

Comprimate filmate

Comprimate filmate, de culoare albă, ovale, gravate cu  "Pfizer" pe o faţă şi cu codul "CDT 051" pe cealaltă faţă

 

 

4.      DATE CLINICE

 

4.1    Indicaţii terapeutice

 

CADUET este indicat pentru prevenirea evenimentelor cardiovasculare la pacienţii hipertensivi, care prezintă 3 factori de risc cardiovascular asociaţi (vezi pct.5.1).

 

CADUET trebuie utilizat ca adjuvant al măsurilor non-farmacologice utilizate în controlarea factorilor de risc cardiovascular, cum sunt: dietă cu restricţie pentru lipide saturate şi colesterol, exerciţii fizice şi oprirea fumatului, atunci când aceste măsuri nu s-au dovedit eficace.

 

4.2    Doze şi mod de administrare

 

CADUET se administrează pe cale orală.

 

Doza recomandată pentru iniţierea tratamentului este de un comprimat filmat CADUET 5 mg/10 mg, o dată pe zi.

 

Dacă se constată că pacientul necesită un control mai bun al tensiunii arteriale, se poate administra un comprimat filmat CADUET 10 mg/10 mg, o dată pe zi.

 

Dozele pot fi administrate în orice moment al zilei, independent de orarul meselor.

 

CADUET poate fi utilizat în monoterapie sau în asociere cu alte medicamente antihipertensive.

 

Trebuie evitată asocierea CADUET cu fibraţii (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

 

Pacienţi cu insuficienţă renală: La pacienţii cu insuficienţă renală nu este necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.2).

 

Pacienţi cu insuficienţă hepatică: CADUET este contraindicat pacienţilor cu boală hepatică activă (vezi pct. 4.3).

 

Copii/adolescenţi: La copii şi adolescenţi siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu CADUET nu au fost stabilite. De aceea, nu se recomandă administrarea CADUET la aceste grupe de vârstă..

 

Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.2).

 

4.3    Contraindicaţii

 

CADUET este contraindicat pacienţilor cu:

 

-         Hipersensibilitate la dihidropiridine, amlodipină, atorvastatină, sau la oricare dintre excipienţi;

-         Boală hepatică activă sau creşterea persistentă şi inexplicabilă a concentraţiilor serice de transaminaze de peste 3 ori faţă de limita superioară a valorilor normalului;

-         Sarcină şi alăptare (vezi pct. 4.6);

-         Tratament concomitent cu itraconazol, ketoconazol, telitromicină, stiripentol (vezi pct. 4.5).

 

4.4    Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

 

Funcţia hepatică: Investigarea funcţiei hepatice trebuie efectuată înaintea iniţierii tratamentului şi apoi periodic, precum şi la pacienţii la care apar semne şi simptome sugestive pentru afectarea ficatului. În cazul creşterii valorilor concentraţiei serice de transaminaze, monitorizarea trebuie continuată până ce valorile revin la normal.

 

Dacă valorile concentraţiei serice de AST şi ALT se menţin mai mari de peste 3 ori faţă de limita superioară a valorilor normalului (LSN), tratamentul trebuie întrerupt.

 

Datorită atorvastatinei din compoziţie, CADUET trebuie utilizat cu prudenţă de pacienţii care consumă mari cantităţi de alcool etilic, pacienţii cu insuficienţă hepatică şi/sau care au antecedente de boli hepatice.

 

Afectarea musculaturii scheletice: Ca şi în cazul altor inhibitori de HMG-CoA reductază, atorvastatina poate afecta musculatura scheletică provocând mialgie, miozită şi miopatie care rar poate evolua către rabdomioliză, caracterizată prin creşterea semnificativă a valorilor concentraţiei plasmatice de CPK (> 10 ori LSN), mioglobinemie şi mioglobinurie. Acestea pot duce la insuficienţă renală, rareori cu evoluţie letală.

 

La pacienţii asimptomatici trataţi cu statine nu se recomandă controlul regulat al concentraţiei de CPK şi al altor enzime musculare. Totuşi, monitorizarea CPK este recomandată înaintea începerii tratamentului cu orice statină la pacienţii cu factori predispozanţi pentru rabdomioliză şi la cei cu simptome musculare pe durata tratamentului cu o statină (vezi mai jos).

 

Înainte de iniţierea tratamentului

 

CADUET trebuie recomandat cu prudenţă pacienţilor cu factori predispozanţi la rabdomioliză. Concentraţia de creatinfosfokinază (CPK) trebuie măsurată înainte de iniţierea tratamentului cu statine în următoarele situaţii:

 

·     La vârstnici (> 70 ani);

·     Insuficienţă renală;

·     Hipotiroidism;

·     Antecedente personale sau familiale de afecţiuni musculare ereditare;

·     Antecedente de toxicitate musculară la o statină sau un fibrat;

·     Abuz de alcool etilic.

 

În aceste situaţii, riscurile tratamentului faţă de posibilele beneficii trebuie evaluate periodic, fiind recomandată monitorizarea clinică regulată.

 

Dacă concentraţia bazală a CPK este semnificativ crescută (> 5 ori LSN), tratamentul nu trebuie iniţiat.

 

Determinarea valorilor creatinfosfokinazei

 

Valorile concentraţiei plasmatice de creatinfosfokinază (CPK) nu trebuie măsurate după un efort fizic intens sau în prezenţa oricărei alte cauze care poate determina creşterea acestora, deoarece interpretarea valorilor devine dificilă. Dacă valoarea bazală a concentraţiei de CPK este semnificativ crescută (> 5 ori LSN), aceasta trebuie sistematic reevaluată după 5-7 zile, pentru confirmarea rezultatelor. Dacă valoarea bazală a concentraţiei  CPK  > 5 ori LSN este confirmată, tratamentul nu trebuie iniţiat.

 

În timpul tratamentului

 

·     Pacienţilor trebuie să li se ceară să raporteze prompt orice durere musculară inexplicabilă, crampe musculare sau stare de slăbiciune musculară, mai ales dacă se acompaniază de stare generală de rău sau febră.

·     Dacă aceste simptome apar în cursul tratamentului, trebuie măsurată concentraţia de CPK. Dacă valoarea concentraţiei este semnificativ crescută (> 5 ori LSN), tratamentul trebuie întrerupt.

·     Dacă simptomele musculare sunt severe şi cauzează disconfort zilnic, chiar dacă valorile concentraţiei CPK sunt crescute dar sunt < 5 x LSN, trebuie avută în vedere posibila întrerupere a tratamentului.

·     Dacă simptomele se remit şi valorile CPK revin la normal, reintroducerea CADUET poate fi avută în vedere, cu monitorizare atentă.

 

Medicaţia concomitentă

Nu se recomandă asocierea CADUET cu dantrolen (perfuzie), gemfibrozil şi fibraţi (vezi pct. 4.5).

 

4.5    Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

 

Interacţiuni legate de asocierea medicamentoasă

 

Datele provenite dintr-un studiu de interacţiune medicamentoasă cu 10 mg amlodipină şi 80 mg atorvastatină la subiecţi sănătoşi, arată că farmacocinetica amlodipinei nu este afectată când cele două medicamente sunt administrate concomitent. Nu a fost înregistrat nici un efect asupra Cmax a atorvastatinei, dar ASC a atorvastatinei a crescut cu 18% (IÎ90%[109-127%]) în prezenţa amlodipinei.

 

Nu au fost realizate studii de interacţiune privind CADUET şi alte medicamente. Rezultatele din alte studii privind interacţiunile, realizate cu amlodipină şi atorvastatină ca atare sunt prezentate mai jos:

 

Interacţiuni legate de amlodipină

 

Asocieri  nerecomandate

 

Dantrolen (perfuzie):

La animale, au fost observate în mod constant cazuri de fibrilaţie ventriculară letală atunci când verapamil şi dantrolen au fost administrate i.v. Prin extrapolare, asocierea amlodipinei cu dantrolen trebuie evitată (vezi pct. 4.4).

 

Asocieri care necesită prudenţă

Baclofen:

Creşterea efectului antihipertensiv. Dacă este necesar, se monitorizează tensiunea arterială şi se ajustează dozele.

 

Inductorii CYP3A4 (medicamente anticonvulsivante, cum sunt carbamazepina, fenobarbitalul, fenitoina, fosfenitoina, primidona, rifampicina):

Risc de scădere a concentraţiei plasmatice de amlodipină prin amplificarea metabolizării hepatice de către aceşti inductori. Trebuie efectuată monitorizare clinică şi eventual ajustarea dozei de amlodipină în timpul tratamentului cu aceşti inductori şi după oprirea acestuia.

 

Asocieri care trebuie avute în vedere

 

Alfa-1 blocante utilizate în urologie (prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulozin, terazosin):

Accentuarea efectului hipotensiv. Risc de hipotensiune arterială ortostatică severă.

 

Amifostin:

Accentuarea efectului hipotensiv prin sumarea reacţiilor adverse.

 

Antidepresive imipraminice, neuroleptice:

Efect antihipertensiv şi risc crescut de hipotensiune arterială ortostatică (efect aditiv).

 

Beta-blocante utilizate în insuficienţa cardiacă (bisoprolol, carvedilol, metoprolol):

Risc de hipotensiune arterială şi insuficienţă cardiacă la pacienţii cu insuficienţă cardiacă latentă sau necontrolată (efect inotrop negativ in vitro al dihidropiridinelor, variabil în funcţie de medicament  care se poate adăuga efectului inotrop negativ al beta-blocantelor). Prezenţa tratamentului cu beta-blocante poate de asemenea reduce reacţia simpatică compensatorie, în cazul unei deprimări hemodinamice excesive.

 

Corticosteroizi, tetracosactid:

Diminuarea efectului antihipertensiv (efectul de retenţie hidrosalină al corticosteroizilor).

 

Alte medicamente antihipertensive:

Administrarea amlodipinei concomitent cu alte medicamente antihipertensive (beta-blocante, blocant al angiotensinei II, diuretice, inhibitor al ECA) poate accentua efectul hipotensiv al amlodipinei. Tratamentul cu trinitraţi, nitraţi sau alte vasodilatatoare trebuie făcut cu prudenţă.

 

Sildenafil:

La subiecţii cu hipertensiune esenţială, o doză unică de 100 mg sildenafil nu a avut nici un efect asupra parametrilor farmacocinetici ai amlodipinei. Când amlodipina şi sildenafilul au fost administrate concomitent, fiecare component şi-a exercitat în mod independent acţiunea sa de reducere a tensiunii arteriale.

 

Interacţiuni legate de atorvastatină

 

Asocieri contraindicate

 

Itraconazol, ketoconazol:

Creşterea riscului reacţiilor adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a atorvastatinei) (vezi pct. 4.3).

 

Stiripentol:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a medicamentului hipocolesterolemiant) (vezi pct. 4.3).

 

Telitromicină:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a medicamentului hipocolesterolemiant) (vezi pct. 4.3).

 

Asocieri nerecomandate

 

Gemfibrozil, fibraţi:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (vezi pct.4.4).

 

Asocieri care necesită prudenţă

 

Eritromicină, claritromicină:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a medicamentului hipocolesterolemiant). Se monitorizează semnele clinice (de exemplu mialgia) şi, dacă este cazul, se măsoară concentraţia de CPK.

 

Inhibitori de protează:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a  atorvastatinei). Se monitorizează semnele clinice (de exemplu mialgia) şi, dacă este cazul, se măsoară concentraţia de CPK.

 

Ciclosporină:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a atorvastatinei). Se monitorizează semnele clinice (de exemplu mialgia) şi, dacă este cazul, se măsoară concentraţia de CPK.

 

Nefazodonă:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a atorvastatinei). Se monitorizează semnele clinice (de exemplu mialgia) şi, dacă este cazul, se măsoară concentraţia de CPK.

 

Verapamil, diltiazem:

Creşterea riscului de reacţii adverse (dependent de doză), cum este rabdomioliza (prin diminuarea metabolizării hepatice a medicamentului hipocolesterolemiant). Se monitorizează semnele clinice (de exemplu mialgia) şi, dacă este cazul, se măsoară concentraţia de CPK.

 

Warfarină:

Creşterea efectului anticoagulant, ducând la risc hemoragic. Se monitorizează frecvent INR şi, dacă este necesar, se ajustează doza anticoagulantului oral.

 

Asocieri care trebuie avute în vedere

 

Antiacide:

Administrarea concomitentă de atorvastatină cu o suspensie orală de antiacide (hidroxizi de magneziu şi aluminiu) reduce concentraţiile plasmatice ale atorvastatinei şi metaboliţilor săi activi cu aproximativ 35%. Totuşi, reducerea LDL-colesterolului nu a fost afectată.

 

Suc de grapefruit:

Creşterea concentraţiilor plasmatice de medicamente hipolipemiante, cu riscul apariţiei reacţiilor adverse, cum ar fi cele musculare.

 

Fenazonă:

Administrarea concomitentă de doze multiple de atorvastatină şi fenazonă a determinat modificări mici sau nedecelabile ale clearence-ului fenazonei.

 

Nu a fost observată nici o interacţiune cu AINS, antibiotice, hipoglicemiante, cimetidină şi digoxină.

 

4.6    Sarcina şi alăptarea

 

CADUET este contraindicat în timpul sarcinii şi al alăptării.

Sarcină:

 

Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive adecvate.

 

Colesterolul şi derivaţii săi sunt esenţiali dezvoltării fetale, de aceea riscul inhibării HMG-CoA reductazei trebuie să prevaleze asupra beneficiilor unui tratament cu statine în timpul sarcinii.

 

Dacă în timpul tratamentului se descoperă prezenţa sarcinii, tratamentul cu CADUET trebuie întrerupt imediat.

 

Alăptare:

 

Deoarece atorvastatina din compoziţia CADUET se excretă în laptele matern, CADUET este contraindicat în timpul alăptării (vezi pct. 4.3).

 

4.7    Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

 

Nu s-au  întreprins studii privind efectul CADUET asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, pe baza proprietăţilor farmacodinamice ale amlodipinei din compoziţia CADUET, la conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor trebuie avută în vedere posibilitatea de apariţie a ameţelilor.

 

4.8    Reacţii adverse

 

CADUET a fost evaluat în privinţa siguranţei în cadrul unor studii de tip dublu-orb, controlate cu placebo, la 1092 pacienţi trataţi pentru hipertensiune arterială şi dislipidemie concomitente. În studiile clinice utilizând CADUET, nu a fost raportat nici un eveniment advers specific acestei asocieri. Evenimentele adverse au fost limitate la cele raportate anterior pentru amlodipină şi/sau atorvastatină (a se vedea tabelul de mai jos).

 

În studiile clinice controlate, întreruperea tratamentului ca urmare a evenimentelor adverse clinice sau a modificărilor datelor de laborator a fost necesară la doar 5,1% dintre pacienţii trataţi concomitent cu amlodipină şi atorvastatină, faţă de 4% în cazul pacienţilor cărora li s-a administrat placebo.

Următoarele evenimente adverse, prezentate conform clasificării MedRA pe aparate, sisteme şi organe şi în ordinea frecvenţei, corespund amlodipinei şi atorvastatinei ca atare.

 

Foarte frecvente: > 1/10; frecvente > 1/100 şi < 1/10; mai puţin frecvente > 1/1000 şi < 1/100; rare > 1/10.000 şi < 1000; foarte rare: < 1/10.000.

 

Clasificare MedRA pe aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse

Frecvenţă

Amlodipină

Atorvastatină

Tulburări hematologice şi limfatice

Leucopenie

Foarte rare

-

Trombocitopenie

Foarte rare

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice: edem Quincke, urticarie

Foarte rare

Rare

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hiperglicemie

Foarte rare

Mai puţin frecvente

Creşterea greutăţii

Foarte rare

Mai puţin frecvente

Scăderea greutăţii

Foarte rare

-

Hipoglicemie

-

Mai puţin frecvente

Anorexie

-

Mai puţin frecvente

Tulburări psihice

Insomnie

Mai puţin frecvente

Frecvente

Modificări ale dispoziţiei

Mai puţin frecvente

-

Tulburări ale  sistemului nervos

Somnolenţă

Frecvente

-

Ameţeli

Frecvente

Frecvente

Cefalee

Frecvente

Frecvente

Tremor

Mai puţin frecvente

-

Hipoestezie, parestezie

Mai puţin frecvente

Frecvente

Hipertonie

Foarte rare

-

Neuropatie periferică

Foarte rare

Mai puţin frecvente

Amnezie

-

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Tulburări de vedere

Mai puţin frecvente

-

Tulburări acustice şi vestibulare

Tinitus

Mai puţin frecvente

Mai puţin frecvente

Tulburări cardiace

Palpitaţii

Frecvente

-

Sincopă

Mai puţin frecvente

-

Dureri anginoase

Rare

-

Infarct miocardic

Foarte rare

-

Aritmie (incluzând bradicardie, tahicardie ventriculară şi fibrilaţie atrială)

Foarte rare

-

Tulburări vasculare

Hiperemie facială

Frecvente

-

Hipotensiune arterială

Mai puţin frecvente

-

Vasculită

Foarte rare

-

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee

Mai puţin frecvente

-

Rinită

Mai puţin frecvente

-

Tuse

Foarte rare

-

Tulburări gastro-intestinale

Dureri abdominale, greaţă

Frecvente

Frecvente

Vărsături

Mai puţin frecvente

Mai puţin frecvente

Dispepsie

Mai puţin frecvente

Frecvente

Alterarea motilităţii intestinale

Mai puţin frecvente

-

Uscăciunea gurii

Mai puţin frecvente

-

Tulburări gustative

Mai puţin frecvente

-

Diaree, constipaţie, flatulenţă

-

Frecvente

Pancreatită

Foarte rare

Rare

Tulburări hepatobiliare

Hepatită, icter colestatic

Foarte rare

Rare

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Alopecie

Mai puţin frecvente

Mai puţin frecvente

Purpură

Mai puţin frecvente

-

Modificări de culoare a pielii

Mai puţin frecvente

-

Hipersudoarţie

Mai puţin frecvente

-

Prurit

Mai puţin frecvente

Frecvente

Erupţii cutanate

Mai puţin frecvente

Frecvente

Erupţii cutanate buloase

-

Rare

Sindrom Stevens-Johnson

Foarte rare

Foarte rare

Necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell)

-

Foarte rare

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Artralgie, mialgie (vezi pct. 4.4)

Mai puţin frecvente

Frecvente

Crampe musculare

Mai puţin frecvente

Rare

Dorsalgii

Mai puţin frecvente

Frecvente

Miozită (vezi pct. 4.4)

-

Rare

Rabdomioliză, miopatie (vezi pct. 4.4)

-

Foarte rare

Tendinopatie, complicată uneori cu rupturi (vezi pct. 4.4)

-

Foarte rare

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Tulburări de micţiune, nicturie, creşterea frecvenţei urinării

Mai puţin frecvente

-

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Impotenţă

Mai puţin frecvente

Mai puţin frecvente

Ginecomastie

Mai puţin frecvente

-

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Edem, edem periferic

Frecvente

Rare

Oboseală

Frecvente

-

Durere toracică

Mai puţin frecvente

Frecvente

Astenie

Mai puţin frecvente

Frecvente

Dureri

Mai puţin frecvente

-

Stare generală de rău

Mai puţin frecvente

Mai puţin frecvente

Investigaţii diagnostice

Creşterea concentraţiei enzimelor hepatice ALT, AST (majoritatea concordând cu colestaza)

Foarte rare

Frecvente

Creşterea concentraţiei CPK (vezi pct. 4.4)

-

Frecvente

 

4.9    Supradozaj

 

Nu există date privind supradozajul cu CADUET la om.

În cazul amlodipinei, experienţa privind supradozajul intenţionat este limitată. Supradozajul excesiv poate duce la vasodilataţie periferică accentuată, cu hipotensiune arterială sistemică consecutivă marcată şi probabil prelungită. Orice hipotensiune arterială datorată supradozajului cu amlodipină necesită monitorizare într-o unitate de terapie intensivă cu profil cardiologic. Un vasoconstrictor poate fi util în refacerea tonusului vascular şi a tensiunii arteriale.

Amlodipina nu este dializabilă.

 

În cazul supradozajului cu atorvastatină, nu există un tratament specific. În cazul supradozajului, tratamentul trebuie să fie simptomatic, cu instituirea măsurilor de susţinere, în funcţie de caz. Trebuie efectuate teste funcţionale hepatice, iar concentraţia serică de CPK trebuie monitorizată. Deoarece medicamentul se leagă în exces de proteinele plasmatice, este de aşteptat ca hemodializa să nu crească semnificativ clearance-ul atorvastatinei.

 

 

5.      PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

 

5.1    Proprietăţi farmacodinamice

 

Grupa farmacoterapeutică: Inhibitori ai HMG CoA reductazei.Alte combinaţii (atorvastatină şi amlodipină), codul ATC: C10BX03

 

CADUET are un mecanism de acţiune dual: antagonist de calciu de tip dihidropiridinic (antagonist al ionilor de calciu sau blocant lent al canalelor ionilor de calciu) prin amlodipină şi inhibitor al reductazei HMG-CoA prin atorvastatină. Amlodipina din compoziţia CADUET inhibă influxul transmembranar al ionilor de calciu în musculatura netedă vasculară şi miocard. Atorvastatina din compoziţia CADUET este un inhibitor selectiv şi competitiv al HMG-CoA-reductazei, enzimă responsabilă de transformarea 3-hidroxi-3-metilglutaril-conezima A la mevalonat, un precursor al sterolilor, inclusiv al colesterolului.

 

Nu a fost observată nici o diferenţă a efectului amlodipinei din compoziţia CADUET asupra tensiunii arteriale sistolice faţă de amlodipina ca atare.

 

În acelaşi mod, nu a fost observată nici o diferenţă a efectului atorvastatinei din compoziţia CADUET asupra LDL-colesterolului, faţă de atorvastatina ca atare.

 

Braţul care a primit tratament hipolipemiant din cadrul studiului clinic anglo-scandinav privitor la rezultatele asupra evenimentelor cardiace (The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid: ASCOT-LLA):

Efectul atorvastatinei asupra evenimentelor coronariene letale şi non-letale a fost evaluat la 10305 pacienţi hipertensivi cu vârsta cuprinsă între 40 şi 79 ani (5168 pacienţi în grupul tratat cu atorvastatină şi 5137 pacienţi cărora li s-a administrat placebo), fără antecedente de infarct miocardic sau de tratament pentru angină pectorală, cu valori ale concentraţiei colesterolului total < 6,5 mmol/l (251 mg/dl). În plus, toţi pacienţii au avut cel puţin 3 dintre următorii factori de risc cardiovascular predefiniţi: sex masculin, vârstă (> 55 şi 65 de ani, la femei), fumat, diabet zaharat, antecedente de boală coronariană prematură la rudele de gradul I, colesterol total/HDL > 6, boală vasculară periferică, hipertrofie ventriculară stângă, eveniment vascular cerebral anterior, modificări specifice ECG, proteinurie/albuminurie.

 

În cadrul acestui studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, pacienţilor li s-a administrat un tratament antihipertensiv (tensiunea arterială ţintă < 140/90 mmHg pentru pacienţii non-diabetici, < 130/80 mmHg pentru pacienţii diabetici) şi fie atorvastatină 10 mg/zi (n=5168), fie placebo (n=5137). Deoarece efectul tratamentului cu atorvastatină comparativ cu placebo a depăşit ca rezultate momentul definit pentru terminarea studiului atunci când s-a efectuat o analiză interimară, ASCOT-LLA a fost întrerupt precoce, la o medie de 3,3 ani în loc de 5 ani. În plus, tensiunea arterială a fost bine controlată, fiind similară la pacienţii cărora li s-a administrat atorvastatină şi placebo. Aceste modificări au persistat pe toată durata tratamentului.

 

Atorvastatina a redus semnificativ:

·     Frecvenţa evenimentelor coronariene (obiectivul compus asociind boala coronariană şi infarctul miocardic non-letal) cu 36% (p=0,005), (placebo 3%, atorvastatină 1,9%);

·     Criteriul care a asociat accidentul vascular cerebral letal şi non-letal cu 26% (p=0,033), (placebo 2,3%, atorvastatină 1,7%);

·     Frecvenţa evenimentelor cardiovasculare şi a intervenţiilor de revascularizare cu 20% (p=0,0008), (placebo 9,5%, atorvastatină 7,6%);

·     Frecvenţa evenimentelor coronariene totale cu 29% (p=0,0006), (placebo 4,8%, atorvastatină 3,5%).

 

Mortalitatea totală şi mortalitatea prin evenimente cardiovasculare nu s-au redus semnificativ, deşi a fost observată o tendinţă favorabilă.

 

Studiul privitor la  prevenirea infarctului miocardic prin tratament antihipertensiv şi hipolipemiant (The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial: ALLHAT):

 

A fost întreprins un studiu randomizat, dublu-orb, numit the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) pentru compararea efectului amlodipinei sau lisinoprilului cu cel al clortalidonei, ca tratament de primă intenţie la pacienţii cu hipertensiune arterială uşoară până la moderată.

 

Un total de 33.357 pacienţi hipertensivi cu vârsta de 55 de ani şi peste, a fost randomizat şi a urmat un tratament cu o durată medie de 4,9 ani. Pacienţii au avut cel puţin unul din factorii adiţionali de risc coronarian, şi anume: infarct miocardic sau accident vascular cerebral în antecedente (> 6 luni înaintea înrolării) sau o altă boală cardiovasculară provocată de ateroscleroză (în total, 51,5%), diabet zaharat tip 2 (36,1%), HDL-colesterol < 35 mg/dl (11,6%), hipertrofie ventriculară stângă diagnosticată prin electrocardiografie sau ecocardiografie (20,9%), statutul de fumător în momentul înrolării (21,9%).

 

Obiectivul primar a fost compus, incluzând boala coronariană sau infarctul miocardic non-letal. 11,3% din pacienţii trataţi cu amlodipină au atins obiectivul primar, faţă de 11,5% din cei trataţi cu clortalidonă (RR 0,98 IÎ 95% [0,90-1,07] p=0,65).

 

Dintre obiectivele secundare:

·     Rata mortalităţii globale a fost de 17,3% în grupul cu clortalidonă şi de 16,8% în grupul cu amlodipină (RR al amlodipinei faţă de clortalidonă 0,96, IÎ 95% [0,89-1,02] p=0,20)

·     Incidenţa insuficienţei cardiace (component al unui obiectiv cardiovascular compus) a fost semnificativ mai mare în grupul cu amlodipină faţă de grupul cu clortalidonă (10,2% faţă de 7,7%), RR 1,38, IÎ 95% [1,25-1,52] p<0,001)

Studiul nu a demonstrat superioritatea nici unuia dintre medicamente în raport cu obiectivul primar, o analiză a rezultatelor a posteriori sugerând că amlodipina reduce incidenţa bolii coronariene letale şi a infarctului miocardic non-letal, precum şi a mortalităţii globale, într-o măsură similară cu a clortalidonei

 

5.2    Proprietăţi farmacocinetice

 

Datele privind CADUET

 

După administrarea orală, au fost observate două Cmax distincte. Prima, în intervalul de 1-2 ore de la administrare, este atribuită atorvastatinei, cea de-a doua în intervalul 6-12 ore de la administrare, datorată amlodipinei. Viteza şi proporţia absorbţiei (biodisponibilitatea) amlodipinei şi atorvastatinei din compoziţia CADUET nu diferă semnificativ de biodisponibilitatea amlodipinei şi atorvastatinei administrate concomitent sub formă de comprimate cu amlodipină şi comprimate cu atorvastatină.

 

Biodisponibilitatea amlodipinei din CADUET nu a fost afectată de momentul administrării faţă de mese. Deşi alimentele scad viteza şi proporţia absorbţiei atorvastatinei din CADUET cu aproximativ 32% şi, respectiv, 11%, atestate prin Cmax şi ASC, scăderi similare ale concentraţiei plasmatice în funcţie de mese au fost observate şi în cazul atorvastatinei, fără reducerea efectului asupra LDL-colesterolului (a se vedea mai jos).

 

Date privind amlodipina

 

Absorbţie: După administrarea orală de doze terapeutice de amlodipină ca atare, absorbţia produce concentraţii plasmatice maxime la 6-12 ore de la administrare. Biodisponibilitatea absolută a fost estimată a fi de 64-80%. Volumul de distribuţie este de aproximativ 21 l/kg. Biodisponibilitatea amlodipinei nu este influenţată de prezenţa alimentelor.

 

Distribuţie: Studiile in vitro cu amlodipină au arătat că la pacienţii hipertensivi aproximativ 97,5% din medicamentul aflat în circulaţie se leagă de proteinele plasmatice.

 

Biotransformare: Amlodipina este transformată în proporţie mare (aproximativ 90%) în metaboliţi inactivi, prin metabolizare hepatică.

 

Excreţie: Eliminarea amlodipinei din plasmă este bifazică, cu un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 30-50 ore. Concentraţia plasmatică la starea de echilibru este atinsă după 7-8 zile de administrare consecutivă. 10% din amlodipina parentală şi 60% din metaboliţii amlodipinei sunt excretaţi prin urină.

 

Date privind atorvastatina

 

Absorbţie: Atorvastatina este absorbită rapid, concentraţia plasmatică maximă fiind atinsă la 1-2 ore. Procentul absorbit creşte proporţional cu doza de atorvastatină. Biodisponibilitatea absolută a atorvastatinei (ca medicament parental) este de aproximativ 14%, iar disponibilitatea sistemică a activităţii de inhibiţie a  HMG-CoA reductazei este de aproximativ 30%. Disponibilitatea sistemică redusă este atribuită clearance-ului presistemic la nivelul mucoasei gastrointestinale şi/sau a primului pasaj hepatic. Deşi alimentele scad viteza şi proporţia absorbţiei medicamentului cu aproximativ 25% şi, respectiv, 9%, aşa cum este atestat de Cmax şi ASC, reducerea LDL-colesterolului este similară în cazul administrării atorvastinei odată cu alimentele cu administrarea în afara meselor. Concentraţiile plasmatice ale atorvastatinei sunt mai mici (cu aproximativ 30% pentru Cmax şi ASC) după administrarea seara, faţă de administrarea dimineaţa. Totuşi, reducerea LDL-colesterolului este aceeaşi, indiferent de momentul zilei la care se face administrarea.

 

Distribuţie: Volumul mediu de distribuţie al atorvastatinei este de aproximativ 381 litri. Atorvastatina se leagă în proporţie de > 95% de proteinele plasmatice.

 

Metabolism: Atorvastatina este metabolizată în proporţie mare în derivaţi orto- şi parahidroxilaţi şi diferiţi produşi de beta-oxidare. Inhibiţia in vitro a  HMG-CoA reductazei de către metaboliţii orto- şi parahidroxilaţi este echivalentă cu cea a atorvastatinei. Aproximativ 70% din activitatea inhibitorie circulantă a HMG-CoA reductazei este atribuită metaboliţilor activi.

 

Excreţie: Atorvastatina şi metaboliţii săi sunt eliminaţi în principal prin bilă în urma metabolismului hepatic şi/sau extrahepatic. Totuşi, medicamentul nu pare a prezenta un circuit enterohepatic semnificativ. Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a atorvastatinei la om este de aproximativ 14 ore, dar timpul de înjumătăţire al activităţii inhibitorii pentru HMG-CoA reductaza este de 20-30 de ore, datorită contribuţiei metaboliţilor activi. După administrarea orală, mai puţin de 2% din doza de atorvastatină se regăseşte în urină.

 

Date privind amlodipina şi atorvastatina la grupuri speciale de pacienţi

 

Vârstnici: Timpul până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime a amlodipinei este similar la vârstnici şi tineri. La vârstnici, clearence-ul amlodipinei tinde să scadă rezultând creşterea ASC şi a timpul de înjumătăţire plasamtică. La pacienţii cu insuficienţă cardiacă, creşterea ASC şi a timpul de înjumătăţire plasmatică corespund cu cele estimate pentru acest grup de vârstă.

 

Concentraţiile plasmatice de atorvastatină sunt mai mari (aproximativ cu 40% pentru Cmax şi 30% pentru ASC) la subiecţii vârstnici sănătoşi (> 65 de ani), decât la adulţii tineri. Datele clinice sugerează un grad mai mare de scădere a LDL pentru orice doză de atorvastatină la pacienţii vârstnici faţă de adulţii tineri (vezi pct. 4.2).

 

Copii: Nu sunt disponibile date de farmacocinetică la copii.

 

Sex: Concentraţiile de atorvastatină la femei diferă (cu aproximativ 20% mai mari pentru Cmax şi 10% pentru ASC) faţă de cele obţinute la bărbaţi. Aceste diferenţe nu au avut semnificaţie clinică în legătură cu efectul de scădere a concentraţiei lipidelor la cele două sexe.

 

Insuficienţă renală: Farmacocinetica amlodipinei nu este influenţată semnificativ de insuficienţa renală. De aceea, pacienţii cu insuficienţă renală pot primi doza iniţială uzuală de amlodipină.

 

În studiile cu atorvastatină, boala renală nu influenţează concentraţiile plasmatice sau scăderea LDL-colesterolului de către atorvastatină şi, de aceea, nu este necesară ajustarea dozei de atorvastatină la pacienţii cu disfuncţie renală.

 

Insuficienţă hepatică: Pacienţii cu insuficienţă hepatică au un clearance scăzut al amlodipinei, cu creşterea consecutivă a ASC cu aproximativ 40-60%. La pacienţii cu disfuncţie hepatică moderată sau severă, răspunsul terapeutic la atorvastatină nu este afectat, dar expunerea la medicament este mult crescută. Concentraţiile plasmatice de atorvastatină sunt mult crescute (de aproximativ 16 ori pentru Cmax şi 11 ori pentru ASC) la pacienţii cu boli hepatice induse de alcoolismul cronic (Childs-Pugh B).

 

5.3    Date preclinice de siguranţă

 

Nu a fost realizat nici un studiu privind combinaţia fixă de amlodipină cu atorvastatină.

 

Amlodipina nu a prezentat potenţial mutagen, clastogen şi nu a afectat fertilitatea. La şobolani a fost observată creşterea duratei parturiţiei şi o rată mai mare a mortalităţii perinatale.

 

La şobolani atorvastatina nu a manifestat efecte carcinogene. Într-un studiu cu durata de 2 ani la şoareci, incidenţa adenomului hepatocelular la masculi şi a carcinomului hepatocelular la femele a crescut la doza maximă administrată, pentru care expunerea sistemică a fost de 6 până la de 11 ori mai mare decât cea mai mare doză la om, pe baza ASC (0-24).

 

În cadrul a 4 teste in vitro cu sau fără activare metabolică şi într-un test in vivo, atorvastatina nu a prezentat potenţial mutagen sau clastogen.

 

 

6.      PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

6.1    Lista excipienţilor

 

Nucleu: carbonat de calciu, croscarmeloză sodică, celuloză microcristalină, amidon pregelatinizat,

polisorbat 80,hidroxipropilceluloză,dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.

 

Film: Opadry II White 85F28751 (alcool polivinilic parţial hidrolizat, dioxid de titan (E 171), macrogol 3000, talc)

 

6.2    Incompatibilităţi

 

Nu este cazul.

 

6.3    Perioada de valabilitate

 

2 ani

 

6.4    Precauţii speciale pentru păstrare

 

A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul orignal.

 

6.5    Natura şi conţinutul ambalajului

 

Cutie cu 3 blistere din PA-Al-PVC/PVC-Al a câte 10 comprimate filmate

 

6.6    Instrucţiuni privind pregătirea medicamentului în vederea administrării şi manipularea sa

 

Fără cerinţe speciale.

 

 

7.      DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

Pfizer Europe MA EEIG,

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Marea Britanie

 

 

8.      NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

6944/2006/01

 

9.      DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

Noiembrie 2006

 

 

10.    DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

Octombrie 2006

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Nivelul de colesterol trebuie urmărit din jurul vârstei de 35 de ani (studiu) Bolile cardiovasculare sunt provocate în principal de depozitele de colesterol de pe pereţii arterelor, iar un studiu realizat recent de cercetători americani şi publicat în revista Circulation arată că un nivel uşor ridicat al colesterolului între 35 şi 55 de ani creşte semnificativ riscul de infarct...
Risc crescut de colesterol mărit, diabet şi hipertensiune la femeile care consumă tăiţei instant (studiu) Femeile care consumă tăiţei instant ('noodles'), de cel puţin două ori pe săptămână, prezintă un risc cu 68% mai mare de colesterol mărit, diabet şi hipertensiune, se arată într-un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Harvard şi publicat în Journal of Nutrition, în ediţia din august.
Colesterolul marit Inima efectueaza in medie 100 000 de batai pe zi. La fiecare bataie ea pompeaza intre 60 si 90 ml de sange, care trece ca o sageata prin sistemul vascular ce masoara aproximativ 100 000 km daca am pune cap la cap arterele, venele si capilarele.
Predispoziţiile genetice la colesterol foarte ridicat sunt rare (studiu) Numai o mică parte din populaţia SUA, aproximativ 2 la sută, are o mutaţie genetică ce predispune la un colesterol foarte mare, conform celui mai extins studiu de secvenţiere genetică realizat vreodată, ale cărui rezultate au fost prezentate la conferinţa anuală a American College of Cardiology (ACC)...
Mulţi americani sunt predispuşi genetic la un nivel ridicat de colesterol rău (studiu) Proporţia de americani predispuşi genetic la un nivel ridicat de colesterol rău ar putea fi de două ori mai mare decât cea estimată, fiind afectat un adult din 250, potrivit unui studiu realizat de 'American Heart Association', publicat luni în revista 'Circulation', informează agenţia France Presse...
Esti ingrijorat de nivelul colesterolului? Te-a anuntat doctorul ca ai nivelul colesterolului ridicat (hipercolesterolemie)? Atunci stii ca este necesar sa iti modifici regimul de masa si stilul de viata, pentru a reduce nivelul colesterolului si al riscului aparitiei bolilor de inima. Chiar daca medicul ti-a prescris medicamente pentru scaderea...