CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ZITROCIN 500 mg
 
Denumire ZITROCIN 500 mg
Descriere Zitrocin este indicat în tratamentul următoarelor infecţii, determinate de germeni sensibili:
- infecţii ale căilor respiratorii superioare, incluzând faringită/amigdalită bacteriană, sinuzită şi otită medie;
- infecţii ale căilor respiratorii inferioare, bronşită acută, bronşită cronică acutizată, pneumonie
interstiţială şi alveolară, bacteriene;
- infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi, incluzând eritem cronic migrator (primul stadiu al bolii Lyme),
erizipel, impetigo, piodermită secundară;
- boli cu transmitere sexuală: uretrită sau cervicită necomplicată;
- infecţii gastro - duodenale cauzate de Helicobacter pylori.
Denumire comuna internationala AZITHROMYCINUM
Actiune terapeutica MACROLIDE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 500 mg
Ambalaj Cutie x 1 blist. din Al/PVC x 3 compr. film
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC J01FA10
Firma - Tara producatoare PLIVA LJUBLIJANA D.O.O. - SLOVENIA
Autorizatie de punere pe piata PLIVA LJUBLIJANA D.O.O. - SLOVENIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ZITROCIN 500 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> pop maria (vizitator) : Am ASLO 500 AS PUTEA FOLOSI PENRTRU A MAI SCADE.
>> ancuta (vizitator) : eu am facut injectii cu moldamin si a scazut
Prospect si alte informatii despre ZITROCIN 500 mg, comprimate filmate       

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 8201/2006/01                                                             Anexa 2

Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZITROCIN 500 mg, comprimate filmate

2.       COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

Un comprimat filmat contine 500 mg azitromicină sub formă de azitromicină dihidrat.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

3.       FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate de culoare albastru-deschis, ovale, biconvexe, inscriptionate pe o fată cu “PLIVA” si pe cealaltă fată cu ”500“

4.       DATE CLINICE

4.1     Indicatii terapeutice

Zitrocin este indicat în tratamentul următoarelor infectii, determinate de germeni sensibili (vezi punctul 5.1 Proprietăti farmacodinamice):

-  infectii ale căilor respiratorii superioare, incluzând faringită/amigdalită bacteriană, sinuzită si otită medie;

-  infectii ale căilor respiratorii inferioare, bronsită acută, bronsită cronică acutizată, pneumonie interstitială si alveolară, bacteriene;

- infectii ale pielii si tesuturilor moi, incluzând eritem cronic migrator (primul stadiu al bolii Lyme), erizipel, impetigo, piodermită secundară;

- boli cu transmitere sexuală: uretrită sau cervicită necomplicată;

- infectii gastro - duodenale cauzate de Helicobacter pylori.

Trebuie avute în vedere ghidurile terapeutice în vigoare cu privire la utilizarea adecvată a antibioticelor.

4.2     Doze si mod de administrare

Zitrocin 500 mg, comprimate filmate se administrează cu cel putin o oră înainte sau două ore după masă.

În tratamentul infectiilor căilor respiratorii superioare si inferioare, infectiilor cutanate si ale tesuturilor moi (cu exceptia eritemului migrator): 500 mg, în priză unică, timp de 3 zile;

În tratamentul eritemului migrator: doza totală recomandată este de 3 g, distribuită după cum urmează: 1 g (două comprimate de 500 mg) în prima zi, urmat de 500 mg (un comprimat de 500 mg) din ziua a 2-a până în ziua a 5-a, ca doze zilnice, unice;

În tratamentul bolilor cu transmitere sexuală: doza recomandată este de 1 g (două comprimate de 500 mg) ca doză unică;

În tratamentul infectiilor gastro - duodenale provocate de Helicobacter pylori: doza recomandată este de 1 g (două comprimate de 500 mg) ca doză unică, în asociere cu inhibitori ai secretiei gastrice sau alte medicamente recomandate.

Nu este necesară modificarea dozelor la vârstnici.

4.3     Contraindicatii

Zitrocin este contraindicat la pacientii cu hipersensibilitate cunoscută la azitromicină, la antibiotice

macrolidice sau la oricare dintre excipientii medicamentului.

Tratament asociat cu alcaloizi din secară cornută (dihidroergotamină, ergotamină).

4.4        Atentionări si precautii speciale pentru utilizare

Reactii alergice: În cazuri rare, s-au raportat reactii alergice grave (rareori fatale), cum ar fi edemul angioneurotic si anafilaxia. Câteva dintre acestea au determinat simptomatologie recurentă, cu necesitatea supravegherii medicale prelungite si tratament adecvat.

Prelungirea repolarizării cardiace si a intervalului QT. În tratamentul cu alte macrolide s-a observat riscul dezvoltării aritmiilor cardiace, cum ar fi torsada vârfurilor. Nu poate fi exclus un efect similar pentru azitromicină la pacientii cu risc crescut de prelungire a repolarizării cardiace (vezi punctul 4.8 Reactii adverse). Ca urmare, azitromicina trebuie utilizată cu precautie la pacientii cu risc de prelungire a intervalului QT, cum sunt cei cu hipopotasemie si hipomagnezemie si antecedente de aritmie ventriculară sau bradicardie (< 50 bpm).

Suprai nf ectii

Ca si în cazul utilizării altor antibiotice, se recomandă observarea semnelor de aparitie a

suprainfectiilor cu microorganisme rezistente, inclusiv fungi.

Insuficientă renală

La pacientii cu cleareance-ul creatininei < 40 ml/min se recomandă prudentă în utilizarea

azitromicinei

Diareea sau colita pseudomembranoasă determinată de Clostridium difficile a fost raportată la utilizarea antibioticelor macrolidice. De aceea, pacientii cu diaree trebuie atent monitorizati.

4.5        Interactiuni cu alte medicamente si alte forme de interactiune

Este necesară prudentă în cazul în care azitromicina este administrată în asociere cu alte medicamente care pot prelungi intervalul QT (vezi punctul 4.4 Atentionări si precautii speciale pentru utilizare).

Efectele altor medicamente asupra azitromicinei:

Antiacidele: Administrarea concomitentă de antacide si azitromicină scade concentratia plasmatică

maximă a azitromicinei, dar biodisponibilitatea totală nu este afectată. Pacientii tratati cu antiacide si

azitromicină oral, nu trebuie să utilizeze ambele medicamente deodată. Se recomandă un interval de

cel putin 2 ore între administrarea azitromicinei si a unui antiacid.

Administrarea antiacidelor orale nu afectează biodisponibilitatea azitromicinei administrată

intravenos.

Nelfinavir: Administrarea concomitentă a 1200 mg azitromicină si nelfinavir (750 mg de 3 ori pe zi), la starea de echilibru a dus la scăderea ariei de sub curba concentratiei plasmatice în functie de timp (ASC) a nelfinavirului cu 16% si la cresterea ariei de sub curba concentratiei plasmatice în functie de timp (ASC) a azitromicinei cu 113%, precum si la cresterea C max a azitromicinei cu 136%. Ajustarea dozelor nu este necesară, dar trebuie supravegheate cu atentie reactiile adverse cunoscute ale azitromicinei.

Rifabutină: Administrarea concomitentă a rifabutinei cu azitromicina nu afectează concentratia plasmatică a niciunuia dintre medicamente. S-a raportat la pacientii care au primit tratament asociat azitromicină si rifabutin aparitia neutropeniei. Cu toate că neutropenia a fost raportată în utilizarea rifabutinei, o relatie cauzală în tratamentul asociat cu azitromicina nu a fost stabilită.

Efectele azitromicinei asupra altor medicamente:

Ciclosporine: În cazul tratamentului concomitent cu ciclosporină se recomandă măsurarea concentratiilor plasmatice ale azitromicinei la începutul si la sfârsitul tratamentului.

CYP3A4: chiar dacă azitromicina nu pare să inhibe enzima CYP3A4, nu a putut fi exclusă această posibilitate. De aceea se recomandă precautie în cazul în care azitromicina este utilizată în asociere cu: ciclosporină, terfenadină, derivati de ergotamină, cisapridă, pimozidă, chinidină, astemizol si cu alte medicamente cu indice terapeutic îngust si metabolizate prin intermediul CYP3A4.

Digoxină: La o serie de pacienti s-a raportat faptul că unele macrolide au afectat metabolizarea digoxinei la nivelul intestinului. La pacientii tratati concomitent cu digoxină si azitromicină există riscul cresterii concentratiilor plasmatice ale digoxinei.

Derivatii de ergot: La pacientii tratati cu derivati de ergot poate fi indus ergotismul la administrarea asociată cu antibiotice macrolidice. Nu sunt disponibile date privind posibilitatea interactiunii dintre derivatii de ergot si azitromicină. Datorită posibilitătii teoretice a ergotismului, azitromicina si derivatii de ergot nu trebuie administrati concomitent.

Terfenadină: În studiile efectuate nu s-au observat efecte semnificative ale azitromicinei asupra farmacocineticii terfenadinei si nici un efect asupra intervalului QT. S-a raportat un număr mic de cazuri unde există riscul pentru astfel de interactiuni, dar fără dovezi clare.

Warfarină: Într-un studiu de interactiune farmacocinetică, azitromicina nu a modificat efectul anticoagulant a unei singure doze de 15 mg warfarină, administrată la voluntari sănătosi. O crestere a efectului anticoagulant a fost observată în cazul administrării concomitente a azitromicinei si a anticoagulantelor orale de tip cumarinic. Desi nu s-a stabilit o relatie de cauzalitate, trebuie luată în considerare monitorizarea timpului de protombină în cazul tratamentului asociat.

Zidovudină: 1000 mg în doză unică sau 600 mg si 1200 mg în doze repetate de azitromicină au avut un efect minor asupra farmacocineticii plasmatice sau asupra excretiei urinare a zidovudinei sau a metabolitilor săi glucuronoconjugati. Cu toate acestea, administrarea azitromicinei a crescut concentratiile metabolitilor fosforilati ai zidovudinei (metaboliti activi clinic) în celulele mononucleare din sângele periferic. Semnificatia clinică a acestor date este încă incertă.

Interactiuni fără semnificatie clinică:

Utilizarea concomitentă a azitromicinei si a următoarelor medicamente nu a evidentiat interactiuni

farmacocinetice sau farmacodinamice cu relevantă clinică: carbamazepină, cimetidină, didanozină,

efavirenz, fluconazol, indinavir, metilprednisolon, midazolam, triazolam, teofilină si

trimetoprim/sulfametoxazol.

4.6 Sarcina si alăptarea

Sarcina

Studiile clinice la animale au demonstrat că azitromicina traversează bariera feto – placentară, dar nu s-au evidentiat efecte negative asupra fătului. Nu s-au efectuat studii controlate la gravide. Studiile la animale nu sunt întotdeauna predictive pentru răspunsul la om, astfel încât azitromicina trebuie utilizată în timpul sarcinii doar dacă nu sunt alte alternative terapeutice.

Alăptarea

Nu sunt cunoscute date privind excretia azitromicinei în laptele matern. Azitromicina trebuie utilizată

în timpul alăptării doar dacă nu sunt alte alternative terapeutice.

4.7     Efecte asupra capacitătii de a conduce vehicule si de a folosi utilaje

Azitromicina nu a dovedit efecte asupra capacitătii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8     Reactii adverse

Reactiile adverse prezentate sunt clasificate pe organe, aparate si sisteme si în functie de frecventa aparitiei si au fost raportate în timpul studiilor clinice si/sau după punerea pe piată a medicamentului:

Reactiile adverse sunt definite astfel:

Foarte frecvente (10%)

Frecvente (1%, <10%)

Mai putin frecvente (0,1%, <1%)

Rare (0,01%, 0,1%)

Foarte rare, inclusiv cazuri izolate (<0,01%)

Infectii si infestări:

mai putin frecvente:candidoză;

rare: infectii fungice la nivelul cavitătii orale sau la nivel genital;

Tulburări hematologice si limfatice:

Rare: trombocitopenia. Ocazional la câtiva pacienti a fost raportată neutropenia usoară si tranzitorie, dar nu s-a stabilit o relatie de cauzalitate legată de administrarea azitromicinei si această reactie adversă.

Tulburări psihice:

rare: agresivitate, neliniste, anxietate, nervozitate;

Tulburări ale sistemului nervos central:

mai putin frecvente: ameteală/vertij, somnolentă, cefalee, convulsii (care au fost cauzate si de alte macrolide); modificări ale gustului si mirosului;

rare: parestezie si astenie, insomnie, hiperactivitate, sincopă

Tulburări oculare

 rare: tulburări de vedere

Tulburări acustice si vestibulare:

rare: s-a raportat că antibioticele macrolidice produc afectarea auzului. La câtiva pacienti care au primit azitromicină, s-a raportat: afectarea auzului, surditate, tinitus si vertij. Multe dintre aceste cazuri sunt asociate cu studiile clinice în care s-au folosit doze mari de azitromicină, pentru o perioadă lungă de timp. În conformitate cu raportările ulterioare, majoritatea acestor cazuri au fost reversibile;

Tulburări cardiace:

rare: hipotensiune arterială, palpitatii, aritmii incluzând tahicardia ventriculară (care au fost cauzate si de alte macrolide). Au fost rareori raportate prelungirea intervalului QT si torsada vârfurilor (vezi punctul 4.4 Atentionări si precautii speciale pentru utilizare)

Tulburări gastro-intestinale:

frecvente: greată, vărsături, diaree, disconfort abdominal (crampe sau dureri);

mai putin frecvente: scaune diareice, flatulentă, tulburări digestive;

rare: constipatie, decolorarea limbii, pancreatită, colită pseudomembranoasă.

Tulburări hepatobiliare:

rare: hepatită si icter colestatic, incluzând cresteri ale transaminazelor, cazuri rare de necroză hepatică si insuficientă hepatică (rareori fatală).

Afectiuni cutanate si ale tesutului subcutanat:

mai putin frecvente: reactii alergice incluzând prurit si eritem cutanat;

rare: reactii alergice incluzând edem angioneurotic, urticarie si fotosensibilizare; reactii severe cutanate cum ar fi eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson si necroliză epidermică toxică.

Tulburări musculo-scheletice si ale tesutului conjunctiv:

mai putin frecvente: artralgia.

Tulburări renale si ale căilor urinare:

Rare: nefrită interstitială si insuficientă renală acută.

Tulburări ale aparatului genital si sânului:

mai putin frecvente: vaginita

Tulburări generale si la nivelul locului de administrare:

frecvente: durere locală si inflamatie la locul injectării;

rare: anafilaxie, incluzând edem (care a condus în cazuri rare la moarte), soc anafilactic, oboseală, indispozitie, anorexie

4.9 Supradozaj

Evenimentele adverse apărute la doze mai mari decât cele recomandate au fost similare celor observate la doze uzuale. Simptomele supradozajului cu macrolide sunt: pierderea reversibilă a auzului, simptome severe de greată, vărsături si diaree. În cazul supradozajului, se recomandă administrarea de cărbune activat si tratament simptomatic si de sustinere a functiilor vitale.

5. PROPRIETĂTI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăti farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: macrolide, lincosamide si streptogramine; macrolide Cod ATC: J01FA10

Azitromicina este un antibiotic macrolidic, din grupa azalidelor Molecula s-a constituit prin adăugarea unui atom de azot la lantul lactonic al eritromicinei A. Greutatea moleculară este de 749 D. Denumirea chimică a azitromicinei este 9-dezoxi-9a-aza-9a-metil-9a-homoeritromicina A.

Mecanismul de actiune:

Mecanismul actiunii azitromicinei se bazează pe supresia sintezei proteinelor bacteriene prin leagarea de subunitatea ribozomală 50S, împiedicând translocarea peptidelor.

Mecanismul rezistentei :

Rezistenta la azitromicină poate fi înnăscută sau dobândită. Există 3 mecanisme principale de rezistentă bacteriană: alterarea locului tintă, alterarea transportului antibioticului si modificări ale antibioticului.

Există rezistentă totală încrucisată în cazul:

Steptococcus pneumoniae, streptococul beta-hemolitic de grup A, Enterococcus faecalis si Staphylococcus aureus, incluzând pe cel meticilino-rezistent (SAMR) la eritromicină, azitromicină si alte macrolide si lincosamide.

În conformitate cu CNSCL (Comitetul National al Standardelor Clinice de Laborator - USA), în anul 2001 au fost definite următoarele concentratii ale azitromicinei la care germenii sunt sensibili, respectiv rezistenti: <2 ug/ml pentru speciile sensibile; 4 ug/ml pentru speciile moderat rezistente; > 8 (J,g/ml pentru speciile rezistente;

Haemophilus spp : Sensibil < 4mg/l

Streptococcus pneumoniae si Streptococcus pyogenes : Sensibil < 0.5 mg/l; rezistent > 2 mg/l

Sensibilitatea:

Prevalenta rezistentei dobândite poate varia geografic si în timp pentru speciile selectionate; sunt necesare informatii locale despre rezistentă, în special pentru tratarea infectiilor severe. Este necesar să se ceară sfatul expertilor când prevalenta rezistentei locale pune la îndoială folosirea azitromicinei. Spectrul antibacterian al azitromicinei:

Specii obisnuit sensibile

Microorganisme aerobe Gram-pozitive

Staphylococcus aureus meticilino- sensibil

Streptococcus pneumoniae penicilino-sensibil

Streptococcus p yogenes

Micro-organisme aerobe Gram-negative

Haemophilus influenzae

Haemophilus parai nfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella cat arrhalis

Pasteurella multocida

Microorganisme anaerobe

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyriomonas spp.

Alte microorganisme

Chlamydia trachomatis

Specii la care ar putea apărea rezistentă

Microorganisme aerobe Gram-pozitive

Streptococus pneumoniae

penicilino-intermediar sensibil penicilino-rezistent

Microorganisme cu rezistentă înnăscută

Microorganisme aerobe Gram-pozitive

Enterococcus f aecalis

Stafilococi meticilino—rezistenti (SAMR, SEMR*)

Micro-organisme anaerobe

Bact eroi des fragilis

Stafilococii meticilino-rezistenti au o prevalentă mare rezistentei dobândite la macrolide si sunt rar sensibili la azitromicină.

5.2 Proprietăti farmacocinetice

Absorbtia

După administrare orală azitromicina este bine absorbită si se distribuie rapid din ser în tesuturi si diferite organe. După administrarea unei singure doze orale de 500 mg, biodisponibilitatea este de 37 %, iar concentratia plasmatică maximă (0,41mg/ml) se atinge în 2-3 ore.

Distribut ia

Azitromicina administrată oral are o largă distributie în organism. Studiile farmacocinetice au

demonstrat o concentrare a azitromicinei semnificativ mai mare (de 50 de ori mai mare) în tesuturi

decât cea plasmatică, ceea ce indică o legare puternică la nivelul tesuturilor.

Legarea de proteinele plasmatice variază de la 12% la o concentratie plasmatică de 0,5 micrograme/ml

până la 52% la o concentratie plasmatică de 0,05 micrograme/ml. La starea de echilibru, volumul

aparent de distributie a fost 31,1 l/kg.

Eliminarea

Timpul de înjumătătire plasmatică prin eliminare reflectă timpului de înjumătătire tisular prin

eliminare de 2-4 zile.

Aproximativ 12 % din doza de azitromicină administrată intravenos este excretată nemodificată prin urină timp de 3 zile. În special au fost găsite cantităti mari de azitromicină nemetabolizată în bilă. De asemenea, au fost detectati, tot în bilă, 10 metaboliti formati prin N- si O-demetilare, hidroxilarea dezoxaminei si agliconarea lanturilor si clivarea cladinozei conjugate. Compararea rezultatelor cromatografiei lichide si analizelor microbiologice au arătat că metabolitii azitromicinei nu au activitate antimicrobiană.

În studiile la animale, doze mari de azitromicină au fost găsite în fagocite. A fost de asemenea stabilit că în timpul activării fagocitozei, doze mari de azitromicină sunt eliberate din fagocitele inactive. În concluzie, în testele la animale concentratia azitromicinei măsurată la locul infectiei a fost foarte mare.

5.3 Date preclinice de sigurantă

În studiile efectuate la animale cu doze de 40 ori mai mari decât dozele terapeutice, azitromicina a provocat fosfolipidoză reversibilă, în general, fără consecinte toxicologice clare. Nu s-a demonstrat că azitromicina ar provoca reactii toxice la pacienti în tratament cu dozele recomandate.

Potentialul carcinogen

Nu s-au efectuat studii de lungă durată la animale pentru evaluarea potentialului carcinogen, deoarece medicamentul este indicat numai în tratamentul de scurtă durată si nu există dovezi de actiune carcinogenă.

Potentialul mutagen

Nu s-au evidentiat dovezi privind potentialul pentru mutatii genetice sau cromozomiale în modelele

testelor in vivo si in vitro.

Toxicitatea asupra functiei de reproducere

În studiile de embriotoxicitate efectuate la animale nu s-a observat nici un efect teratogen la soareci si sobolani. La sobolani, doze de azitromicină de 100 mg si 200 mg/kg si zi au dus la o usoară întârziere a osificării fetale si a cresterii materne în greutate. În studiile efectuate pe sobolani în perioada peri- si post-natală au fost observate usoare întârzieri ale dezvoltării, ca urmare a tratamentului cu azitromicină în doze de 50 mg/kg si zi si mai mari.

6. PROPRIETĂTI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Nucleu: hidrogen fosfat de calciu anhidru, hipromeloză, amidon de porumb, amidon pregelatinizat,

celuloză microcristalină, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu;

Film: hipromeloză, indigotin lac (E 132), dioxid de titan (E 171), polisorbat 80, talc.

6.2     Incompatibilităti

Nu este cazul

6.3     Perioada de valabilitate

3 ani

6.4     Precautii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

6.5     Natura si continutul ambalajului

Cutie cu un blister din PVC/Al a câte 3 comprimate filmate.

6.6     Precautii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Nu sunt cerinte speciale.

7.    DETINĂTORUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIA

Labormed Pharma SA

Bd. Theodor Pallady nr. 44B,

Sector 3, Bucuresti, Romania

8.       NUMĂRUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATĂ

8201/2006/01

9.       DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZATIEI

Decembrie-2006

10.     DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Februarie 2011

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Infecţia cu bacteria Helicobacter Pylori Helicobacter Pylori este o bacterie spiralată şi ciliată care trăieşte la nivelul stomacului la persoanele infectate, într-un mediu acid ostil, la care este adaptată perfect. Aproape 50% din populaţia globului şi peste 60% din populaţia României este infectată cu H.P. Totuşi, numai 10% din cei infectaţi...
Infecția cu Helicobacter Pylori în afecțiunile gastrointestinale Știați că infecția cu Helicobacter Pylori reprezintă una dintre cele mai frecvente infecții întâlnite la om și că peste 70% din pacienții infectați cu această bacterie sunt asimptomatici?
INFECTIA CU HELICOBACTER PYLORI Una dintre problemele frecvente de sanatate este reprezentata de balonarea epigastrica (in capul pieptului) asociata uneori cu jena sau durere cu aceeasi localizare, simptome puse de obicei fie pe seama stressului, fie pe seama alimentatiei haotice, concluzia generala fiind: probabil ai...
Berea, un posibil scut împotriva infecţiei cu Helicobacter Pylori Consumul moderat de bere poate preveni cu până la 17% riscul infecţiei cu Helicobacter Pylori şi poate facilita eradicarea bacteriei datorită efectului său antibacterian arată un studiu realizat de cercetătorii din Marea Britanie.
Românii se pot testa singuri cu ajutorul unor kituri medicale Românii se pot testa de acum singuri pentru a afla dacă au colesterolul crescut, dacă sunt alergici, anemici sau intoleranţi la gluten sau dacă au Helicobacter pylori, cu ajutorul unor kituri medicale pentru autotestare.
Consumul exagerat de sare sporeşte riscul de cancer la stomac (studiu) O alimentaţie prea bogată în sare creşte riscul apariţiei cancerului gastric, prin favorizarea activităţii bacteriene, relatează passionsante.be.