CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CRESTOR 5 mg
Denumire CRESTOR 5 mg
Descriere Hipercolesterolemie primară (tip IIa, inclusiv hipercolesterolemie familială heterozigotă), sau dislipidemie mixtă (tip IIb), în asociere cu dieta atunci când răspunsul la dietă şi la alte metode non-farmacologice (de exemplu exerciţii fizice, scădere ponderală) este inadecvat.
Denumire comuna internationala ROSUVASTATINUM
Actiune terapeutica HIPOCOLESTEROLEMIANTE SI HIPOTRIGLICERIDEMIANTE INHIBITORI AI HMG COA
Prescriptie P6L
Forma farmaceutica Comprimate filmate
Concentratia 5mg
Ambalaj Cutie cu 2 blist. Al/Al x 14 compr. film.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC C10AA07
Firma - Tara producatoare ASTRAZENECA UK LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata ASTRAZENECA UK LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CRESTOR 5 mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Dr. Vladoiu Mirela : da. toata viata.
>> dr. Oana Iordache : Pt Viorica. Da,puteti lua. Durata se stabileste in functie de modul in care tolerati acest medicament...
>> ELENA (vizitator) : CRESTORUL SE DA SI PENTRU TENSIUNE?
>> Dr. Vladoiu Mirela : DA , DACA AVETI SI COLESTEROLUL/TRIGLICERIDELE MARI sau daca a existat un eveniment vascular neplacut...
>> dr. Oana Iordache : Pt Elena. Nu.
>> lucia.felicia (vizitator) : cat costa CRESTOR 5mg?
>> lucia .felicia : pret necompensat
>> Dr. Vladoiu Mirela : 50 ron
>> Elena A. (vizitator) : Se poate lua in combinatie cu paracetamol?
>> Dr. Vladoiu Mirela : da, se pot asocia
Rezumatul caracteristicilor produsului   Prospect       

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7746/2006/01                                                         Anexa 2

                                                                                                                 Rezumatul caracteristicilor produsului

 

 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

 

1.       DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

CRESTOR, 5 mg, comprimate filmate

 

 

2.      COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

 

Crestor, 5 mg, comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conţine 5 mg rosuvastatină.

 

Conţine lactoză.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

 

3.      FORMA FARMACEUTICĂ

 

Crestor, 5 mg, comprimate filmate

Comprimate filmate, rotunde, biconvexe, de culoare galbenă, inscripţionate cu „ZD4522” pe o faţă şi „5” pe cealaltă faţă.

 

 

4.      DATE CLINICE

 

4.1    Indicaţii terapeutice

 

Hipercolesterolemie primară (tip IIa, inclusiv hipercolesterolemie familială heterozigotă), sau dislipidemie mixtă (tip IIb), în asociere cu dieta atunci când răspunsul la dietă şi la alte metode non-farmacologice (de exemplu exerciţii fizice, scădere ponderală) este inadecvat.

 

Hipercolesterolemie familială homozigotă, în asociere cu dieta şi alte tratamente hipolipemiante (de exemplu afereza LDL) sau dacă astfel de tratamente nu sunt adecvate.

 

4.2    Doze şi mod de administrare

 

Înainte de iniţierea tratamentului, pacientul trebuie să înceapă o dietă hipolipemiantă, care trebuie continuată în timpul tratamentului. Doza trebuie individualizată în funcţie de ţinta terapeutică şi de răspunsul pacientului, utilizând recomandările actuale de consens.

 

Doza de iniţiere recomandată este de 5 mg sau 10 mg oral, o dată pe zi, atât la pacienţii care nu au mai urmat un tratament cu statine, cât şi la cei care schimbă tratamentul cu un inhibitor de HMG-CoA reductază administrat anterior. Alegerea dozei de iniţiere trebuie să ia în considerare nivelul individual al colesterolului şi riscul cardiovascular, precum şi riscul de potenţiale efecte nedorite (vezi mai jos). Dacă este necesar, după 4 săptămâni se poate realiza ajustarea dozei la următorul nivel (vezi punctul 5.1 Proprietăţi farmacodinamice).

Datorită numărului crescut de raportări de efecte nedorite la doza de 40 mg, comparativ cu dozele mai mici (vezi punctul 4.8 Efecte nedorite), creşterea până la doza maximă de 40 mg trebuie avută în vedere numai la pacienţii cu hipercolesterolemie severă şi risc cardiovascular înalt (în special cei cu hipercolesterolemie familială), care nu ating ţinta terapeutică cu doza de 20 mg şi care vor fi supuşi unor controale regulate (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare).

Se recomandă supravegherea de către un specialist la iniţierea dozei de 40 mg. 

 

Crestor poate fi administrat în orice moment al zilei, cu sau fără alimente.

 

Utilizarea la copii

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea administrării la copii. Experienţa pediatrică este limitată la un număr mic de copii (în vârstă de 8 ani sau mai mult) cu hipercolesterolemie familială homozigotă. Din acest motiv, în acest moment, Crestor nu este recomandat pentru utilizare la copii.

 

Utilizarea la pacienţii vârstnici

La pacienţii cu vârsta mai mare de 70 ani, se recomandă administrarea unei doze iniţiale de 5 mg (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare). Nu este necesară nici un alt fel de ajustare a dozei în funcţie de vârstă.

 

Dozarea la pacienţii cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată. La pacienţii cu insuficienţă renală moderată (clearance creatinină < 60 ml/min), doza iniţială recomandată este de 5 mg. Doza de 40 mg este contraindicată la aceşti pacienţi. La pacienţii cu insuficienţă renală severă, este contraindicată administrarea Crestor în orice doză. (vezi punctul 4.3 Contraindicaţii şi punctul 5.2 Proprietăţi farmacocinetice).

 

Dozarea la pacienţii cu insuficienţă hepatică

La pacienţii cu scoruri Child-Pugh ≤ 7 nu s-a înregistrat o creştere a expunerii sistemice la rosuvastatină. Totuşi, la pacienţii cu scoruri Child-Pugh de 8 şi 9 a fost observată creşterea expunerii sistemice la rosuvastatină (vezi secţiunea 5.2 Proprietăţi farmacocinetice). La aceşti pacienţi trebuie avută în vedere o evaluare a funcţiei renale (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare). Nu există experienţă cu administrarea Crestor la subiecţi cu scor Child-Pugh peste 9.

Crestor este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni hepatice active (vezi punctul 4.3 Contraindicaţii).

 

Rasa

La subiecţii asiatici au fost observate expuneri sistemice crescute (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare şi punctul 5.2 Proprietăţi farmacocinetice). La pacienţii de origine asiatică este recomandată administrarea unei doze de iniţiere de 5 mg. Doza de 40 mg este contraindicată la aceşti pacienţi.

 

Dozarea la pacienţii cu factori predispozanţi pentru miopatie

La pacienţii cu factori predispozanţi pentru miopatie, doza iniţială recomandată este de 5 mg (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare).

Doza de 40 mg este contraindicată la unii dintre aceşti pacienţi (vezi punctul 4.3 Contraindicaţii).

 

4.3    Contraindicaţii

 

Crestor este contraindicat:

-        la pacienţii cu hipersensibilitate la rosuvastatină sau la oricare dintre componentele produsului medicamentos;

-        la pacienţii cu afecţiuni hepatice active, inclusiv la cei cu creşteri inexplicabile, persistente ale transaminazelor serice şi în cazul oricărei creşteri a transaminazelor de peste 3 ori limita superioară a normalului (LSN);

-        la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance creatinină < 30 ml/min);

-        la pacienţii cu miopatie;

-        la pacienţii care primesc concomitent tratament cu ciclosporină;

-        în timpul sarcinii şi alăptării, precum şi la femei de vârstă reproductivă care nu utilizează măsuri adecvate de contracepţie.

 

Doza de 40 mg este contraindicată la pacienţii cu factori predispozanţi pentru miopatie/rabdomioliză. Aceşti factori includ:

-        insuficienţă renală moderată (clearance creatinină < 60 ml/min);

-        hipotiroidie;

-        antecedente personale sau familiale de afecţiuni musculare ereditare;

-        antecedente personale de toxicitate musculară la alt inhibitor de HMG-CoA reductază sau fibrat;

-        abuzul de alcool;

-        situaţii în care este posibilă creşterea nivelelor plasmatice;

-        pacienţi asiatici;

-        tratamentul concomitent cu fibraţi (vezi punctele 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare, 4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune şi 5.2 Proprietăţi farmacocinetice).

 

4.4    Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

 

Efecte renale

La pacienţii trataţi cu doze mari de Crestor, în special cele de 40 mg, a fost observată apariţia proteinuriei, detectată prin testarea rapidă (dipstick), în principal de origine tubulară, cu caracter tranzitoriu sau intermitent în majoritatea cazurilor. Nu s-a demonstrat că proteinuria ar fi predictivă pentru afecţiuni renale acute sau progresive (vezi punctul 4.8 Efecte nedorite). În timpul urmăririi de rutină a pacienţilor trataţi cu doze de 40 mg trebuie avută în vedere evaluarea funcţiei renale.  

 

Efecte asupra muşchilor striaţi

La pacienţii trataţi cu Crestor în orice doză şi în special, cu doze > 20 mg, au fost raportate efecte asupra muşchilor striaţi, de exemplu mialgii, miopatie şi rar rabdomioliză.

 

Determinarea creatin-kinazei

Creatin-kinaza (CK) nu trebuie determinată după un efort fizic susţinut sau în prezenţa unei cauze alternative plauzibile de creştere a CK, care ar putea parazita interpretarea rezultatului. Dacă nivelul CK este semnificativ crescut (> 5 x LSN) trebuie efectuat un test de confirmare după 5-7 zile. Tratamentul nu trebuie început dacă testul repetat confirmă o valoare iniţială a CK > 5 x LSN.

Înainte de începerea tratamentului

Crestor, ca şi alţi inhibitori ai HMG-Co reductazei, trebuie recomandat cu precauţie la pacienţii cu factori predispozanţi pentru miopatie/rabdomioliză. Astfel de factori includ:

-        afecţiuni renale;

-        hipotiroidie;

-        antecedente personale sau familiale de afecţiuni musculare ereditare;

-        antecedente de toxicitate musculară după administrarea unui alt inhibitor de HMG-CoA reductază sau fibrat;

-        abuzul de alcool;

-        vârsta > 70 ani;

-        situaţii în care poate surveni creşterea nivelelor plasmatice (vezi punctul 5.2 Proprietăţi farmacocinetice);

-        tratamentul concomitent cu fibraţi.

La astfel de pacienţi, riscul tratamentului trebuie evaluat în contextul posibilului beneficiu clinic şi se recomandă monitorizare clinică.

Tratamentul nu trebuie iniţiat dacă nivelele CK sunt semnificativ crescute iniţial (> 5 x LSN).

În timpul tratamentului

Pacienţii trebuie sfătuiţi să raporteze imediat dureri inexplicabile, slăbiciune sau crampe musculare, în special dacă se asociază cu stare de rău sau febră. La aceşti pacienţi trebuie determinat nivelul CK. Dacă valorile CK sunt mult crescute (> 5 x LSN) sau dacă simptomele musculare sunt severe şi determină un disconfort zilnic (chiar dacă nivelele CK sunt ≤ 5 x LSN). Dacă simptomele se remit şi valorile CK revin la normal, poate fi avută în vedere reînceperea tratamentului cu Crestor sau cu un alt inhibitor al HMG-CoA reductazei în doză minimă şi cu o monitorizare strictă. Nu este necesară monitorizarea de rutină a valorilor CK la pacienţii asimptomatici.

În studiile clinice nu s-a înregistrat nici o dovadă a unor efecte crescute asupra muşchilor scheletici la numărul redus de pacienţi care au primit Crestor concomitent cu alte medicamente.

Totuşi, la pacienţii care au primit tratament cu alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei concomitent cu derivaţi de acid fibric, care au inclus gemfibrozil, ciclosporină, acid nicotinic, antifungice azolice, inhibitori proteazici şi antibiotice macrolide, a fost observată o creştere a incidenţei miozitei şi miopatiei.

Gemfibrozil creşte riscul de miopatie atunci când este administrat concomitent cu unii inhibitori ai HMG-CoA reductazei. Din acest motiv, nu se recomandă asocierea Crestor cu gemfibrozil.

Beneficiul obţinut prin modificările suplimentare ale nivelelor lipidelor prin asocierea Crestor cu fibraţii sau niacina trebuie evaluat cu atenţie, având în vedere potenţialele riscuri ale unor astfel de asocieri. La doza de 40 mg este contraindicată administrarea concomitentă a unui fibrat. 

(Vezi punctul 4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune şi punctul 4.8 Efecte nedorite).

Crestor nu trebuie administrat nici unui pacient cu o afecţiune acută, severă, sugestivă pentru miopatie sau care predispune la dezvoltarea insuficienţei renale secundare rabdomiolizei (de exemplu sepsis, hipotensiune arterială, intervenţii chirurgicale majore, traumatisme, tulburări metabolice, endocrine şi electrolitice severe; sau convulsii necontrolate).

 

Efecte hepatice

Ca şi alţi inhibitori ai HMG-CoA reductazei, Crestor trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii care consumă cantităţi excesive de alcool şi/sau care au antecedente de afecţiuni hepatice.

Se recomandă efectuarea testelor de funcţie hepatică înainte şi la 3 luni după iniţierea tratamentului. În cazul în care valoarea transaminazelor serice este de 3 ori mai mare decât limita superioară a normalului, se recomandă întreruperea tratamentului cu Crestor sau reducerea dozei.

 

La pacienţii cu hipercolesterolemie secundară hipotiroidiei sau sindromului nefrotic, afecţiunea de bază trebuie tratată înainte de începerea tratamentului cu Crestor.

 

Rasa

Studiile farmacocinetice indică o expunere crescută la pacienţii asiatici, comparativ cu cei caucazieni (vezi punctele 4.2 Doze şi mod de administrare şi 5.2 Proprietăţi farmacocinetice).

 

Deoarece conţine lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizeze acest medicament.

 

4.5    Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

 

Ciclosporina: în timpul tratamentului concomitent cu Crestor şi ciclosporină, valorile AUC pentru rosuvastatină au fost, în medie, de 7 ori mai mari decât cele observate la voluntari sănătoşi (vezi punctul 4.3 Contraindicaţii).

Administrarea concomitentă nu a influenţat concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei.

 

Antagoniştii de vitamină K: ca şi în cazul altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, iniţierea tratamentului sau creşterea dozei de Crestor la pacienţi trataţi concomitent cu antagonişti de vitamina K (de exemplu warfarina) poate determina creşterea Raportului Internaţional Normalizat (International Normalised Ratio - INR). Întreruperea sau reducerea dozei de Crestor poate duce la scăderea INR. În aceste situaţii se recomandă monitorizarea corespunzătoare a INR.

 

Gemfibrozil şi alte medicamente hipolipemiante: administrarea concomitentă de Crestor şi gemfibrozil a determinat o dublare a Cmax şi AUC pentru rosuvastatină (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare). 

Pe baza datelor obţinute din studii de interacţiune specifice, nu sunt de aşteptat interacţiuni farmacocinetice relevante cu fenofibratul, totuşi este posibilă o interacţiune farmacodinamică.

Gemfibrozil, fenofibrat, alţi fibraţi şi doze hipolipemiante (≥ 1 g/zi) de niacină (acid nicotinic) cresc riscul de miopatie în cazul administrării concomitente cu inhibitorii de HMG-CoA reductază, probabil deoarece aceştia pot produce miopatie şi în administrarea în monoterapie. Este contraindicată administrarea dozei de 40 mg concomitent cu un fibrat (vezi punctele 4.3 Contraindicaţii şi 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare). Aceşti pacienţi trebuie, de asemenea, să înceapă tratamentul cu doza de 5 mg.

 

Antiacide: administrarea Crestor concomitent cu o suspensie antiacidă conţinând hidroxid de aluminiu şi magneziu a determinat o reducere de aproximativ 50% a concentraţiei plasmatice de rosuvastatină. Acest efect a fost ameliorat atunci când antiacidul a fost administrat la 2 ore după Crestor. Nu a fost studiată relevanţa clinică a acestei interacţiuni.

 

Eritromicina: Administrarea concomitentă de Crestor şi eritromicină a determinat o reducere cu 20% a AUC (0-t) şi cu 30% a Cmax de rosuvastatină. Această interacţiune poate fi determinată de creşterea mobilităţii intestinale produse de eritromicină.

 

Contraceptivele orale/tratamentul de substituţie hormonală (TSH): administrarea concomitentă a Crestor cu un contraceptiv oral a determinat o creştere a AUC pentru etinil-estradiol şi norgestrel cu 26% şi, respectiv, 34%. Această creştere a nivelelor plasmatice trebuie avută în vedere atunci când se aleg dozele de contraceptive orale. Nu sunt disponibile date farmacocinetice pentru pacienţii trataţi cu Crestor concomitent cu TSH şi, din acest motiv, nu poate fi exclus un efect similar. Totuşi, asocierea a fost evaluată extensiv în studii clinice şi a fost bine tolerată.

 

Alte medicamente: pe baza datelor din studii de interacţiune specifice, nu este de aşteptat o interacţiune semnificativă clinic cu digoxinul.

 

Enzimele citocromului P450: rezultatele studiilor in vitro şi in vivo indică faptul că rosuvastatina nu este nici inhibitor, nici inductor al izoenzimelor citocromului P450. În plus, rosuvastatina este un substrat slab pentru aceste izoenzime. Nu au fost observate interacţiuni relevante clinic între rosuvastatină şi fluconazol (inhibitor al CYP2C9 şi CYP3A4) sau ketoconazol (inhibitor al CYP2A6 şi CYP3A4). Administrarea concomitentă de itraconazol (inhibitor al CYP3A4) şi rosuvastatină a determinat o creştere cu 28% a AUC pentru rosuvastatină. Această mică creştere nu este considerată clinic semnificativă. Aşadar, nu sunt de aşteptat interacţiuni rezultate din metabolizarea mediată de citocromul P450.

 

4.6    Sarcina şi alăptarea

 

Crestor este contraindicat în timpul sarcinii şi al alăptării.

Femeile aflate în perioada fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace.

Deoarece colesterolul şi alţi produşi ai biosintezei colesterolului sunt esenţiali pentru dezvoltarea fătului, riscul potenţial al inhibării HMG-CoA reductazei depăşeşte avantajul tratamentului în timpul sarcinii.

Studiile la animale au furnizat dovezi limitate de toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi punctul 5.3 Date preclinice de siguranţă). În cazul în care o pacientă rămâne însărcinată în timpul utilizării acestui medicament, tratamentul trebuie întrerupt imediat.

Rosuvastatina se excretă în laptele femelelor de şobolan. Nu există date referitoare la excreţia în laptele uman (vezi punctul 4.3 Contraindicaţii).

 

4.7    Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, pe baza proprietăţilor farmacodinamice, este improbabil ca acest medicament să influenţeze această capacitate. În vederea conducerii vehiculelor şi folosirii utilajelor trebuie luată în considerare posibilitatea apariţiei ameţelilor în timpul tratamentului.

 

4.8    Reacţii adverse

 

Reacţiile adverse observate în cursul tratamentului cu Crestor sunt, în general, uşoare şi tranzitorii. În studii clinice controlate, mai puţin de 4% dintre pacienţii trataţi cu Crestor au fost retraşi datorită reacţiilor adverse.

 

Frecvenţele reacţiilor adverse sunt clasificate astfel:

Frecvente (> 1/100, < 1/10)

Mai puţin frecvente (> 1/1000, < 1/100)

Rare (> 1/10000, < 1/1000)

Foarte rare (< 1/10000)

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacţii de hipersensibilitate, inclusiv angioedem

 

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: cefalee, ameţeli

 

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: constipaţie, greţuri, dureri abdominale

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: prurit, erupţii cutanaze tranzitorii şi urticarie

 

Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi osos

Frecvente: mialgii

Rare: miopatie şi rabdomioliză

 

Tulburări generale

Frecvente: astenie

 

Ca şi în cazul altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, incidenţa efectelor nedorite tinde să fie dependentă de doză. Acest tip de reacţii adverse sunt redate mai jos:

 

Efecte renale

Proteinuria, detectată prin testarea cu stick-uri şi în special de origine tubulară, a fost observată la pacienţii trataţi cu Crestor. La < 1% dintre pacienţii trataţi cu doze de 10 mg şi 20 mg şi la aproximativ 3% dintre cei trataţi cu 40 mg au survenit, într-un anumit moment pe parcursul tratamentului, modificări ale proteinelor urinare, de la absenţa acestora sau urme la ++ sau mai mult. O creştere minoră de la absenţa acestora sau urme până la + a fost observată la administrarea dozelor de 20 mg. În majoritatea cazurilor, proteinuria scade sau dispare spontan la continuarea tratamentului şi nu s-a demonstrat a fi predictivă pentru afectarea renală acută sau progresivă.

 

Efecte musculare striate

La pacienţii trataţi cu Crestor în orice doză şi, în special, cu doze mi mari de 20 mg s-au înregistrat efecte asupra muşchilor striaţi, de exemplu mialgii, miopatie şi rar rabdomioliză. 

La pacienţii trataţi cu rosuvastatină a fost observată o creştere legată de doză a nivelelor de CK; majoritatea mazurilor au fost uşoare, asimptomatice şi tranzitorii. Tratamentul trebuie întrerupt dacă nivelele CK sunt crescute (> 5 x LSN) (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare).

 

Efecte hepatice

Ca şi în cazul altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, la un număr mic de pacienţi trataţi cu rosuvastatină a fost observată o creştere legată de doză a transaminazelor; majoritatea cazurilor au fost uşoare, asimptomatice şi tranzitorii.

 

Experienţa post-comercializare

În plus faţă de cele menţionate mai sus, în cursul experienţei post-comercializare au fost raportate următoarele efecte nedorite pentru Crestor:

 

Tulburări hepatobiliare:

Foarte rare: icter, hepatită;

Rare: creşterea transaminazelor.

 

Tulburări musculo-scheletice:

Rare: artralgii

Tulburări ale sistemului nervos:

Foarte rare: polineuropatie

 

4.9    Supradozaj

 

Nu există un tratament specific în cazul unei supradoze. Pacientul trebuie să primească tratament simptomatic şi, în funcţie de necesităţi, trebuie iniţiate măsurile de susţinere. Trebuie monitorizate funcţia hepatică şi valorile CK. Este improbabil ca hemodializa să fie benefică.

 

 

5.      PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

 

5.1    Proprietăţi farmacodinamice

 

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori ai HMG-CoA reductazei, codul ATC: C10A A07

 

Mecanism de acţiune

Rosuvastatina este un inhibitor selectiv şi competitiv al HMG-CoA reductazei, enzima limitantă de viteză care converteşte 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A la mevalonat, un precursor al colesterolului. Principalul loc de acţiune al rosuvastatinei este ficatul, organul ţintă pentru scăderea colesterolului.

Rosuvastatina creşte numărul de receptori hepatici pentru LDL la suprafaţa celulară, crescând preluarea şi catabolismul LDL şi inhibă sinteza hepatică de VLDL, reducând astfel numărul total al particulelor de VLDL şi LDL.

 

Efecte farmacodinamice

Crestor reduce nivelul crescut al LDL-colesterolului, colesterolul total şi trigliceridelor şi creşte HDL-colesterolul. De asemenea, reduce ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG şi creşte ApoA-I (vezi Tabelul 1). Crestor reduce, de asemenea, raporturile LDL-C/HDL-C, C total /HDL-C, nonHDL-C/HDL-C şi ApoB/ApoA-I.

 

Tabelul 1           Răspunsul în funcţie de doză la pacienţii cu hipercolesterolemie primară (tip IIA şi IIB) (variaţia medie procentuală ajustată faţă de valoarea iniţială)

Doza

N

LDL-C

Total-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

 

În decurs de 1 săptămână de la iniţierea tratamentului se obţine un efect terapeutic, iar în 2 săptămâni se obţine 90% din răspunsul maxim. Răspunsul maxim este, de obicei, atins după 4 săptămâni şi se menţine ulterior.

 

Eficacitatea clinică

Crestor este eficient la adulţii cu hipercolesterolemie, cu sau fără hipertrigliceridemie, indiferent de rasă, sex sau vârstă, precum şi în populaţii speciale cum sunt diabeticii sau pacienţii cu hipercolesterolemie familială.

Datele cumulate obţinute din trialuri de fază III au indicat eficacitatea Crestor în tratamentul majorităţii pacienţilor cu hipercolesterolemie tip IIA şi IIB (LDL-C mediu iniţial de aproximativ 4,8 mmol/l) în scăderea valorilor până la cele ţintă recunoscute de Societatea Europeană de Ateroscleroză (EAS; 1998); aproximativ 80% dintre pacienţii trataţi cu 10 mg au atins valoarea ţintă pentru LDL-C, recunoscută de EAS (<3 mmol/l).

Într-un studiu mare, 435 de pacienţi cu hipercolesterolemie familială heterozigotă au fost trataţi cu Crestor în doze care au variat de la 20 mg la 80 mg, într-un design de titrare a dozei. Toate dozele au demonstrat un beneficiu clinic asupra parametrilor lipidici şi a atingerii valorilor ţintă. După titrarea la o doză zilnică de 40 mg (12 săptămâni de tratament), LDL-C a fost redus cu 53%. 33% dintre pacienţi au atins valorile ţintă pentru LDL-C recomandate de EAS (<3 mmol/l).

Într-un studiu deschis de titrare a dozei, a fost evaluat răspunsul la Crestor în doze de 20-40 mg, la 42 de pacienţi cu hipercolesterolemie familială homozigotă. În populaţia globală, reducerea medie a LDL-C a fost de 22%. 

În studii clinice care au inclus un număr limitat de pacienţi, Crestor a demonstrat o eficacitate suplimentară în scăderea trigliceridelor atunci când a fost utilizat în asociere cu fenofibrat şi în creşterea HDL-C atunci când a fost utilizat în asociere cu niacina (vezi punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare).

Nu s-a demonstrat că rosuvastatina previne complicaţiile asociate anomaliilor lipidice, cum sunt boala coronariană, deoarece studiile de mortalitate şi morbiditate cu Crestor nu s-au încheiat încă. 

 

5.2.    Proprietăţi farmacocinetice

 

Absorbţie

Concentraţiile plasmatice maxime de rosuvastatină sunt atinse după aproximativ 5 ore de la administrarea orală. Biodisponibilitatea absolută este de aproximativ 20%.

 

Distribuţie

Rosuvastatina este preluată exclusiv de către ficat, care este principalul sediu al sintezei colesterolului şi al clearance-ului LDL-C. Volumul de distribuţie al rosuvastatinei este de aproximativ 134 l. Aproximativ 90% din rosuvastatină este legată de proteinele plasmatice, în principal de albumină.

 

Metabolizare

Rosuvastatina suferă o metabolizare limitată (aproximativ 10%). Studiile de metabolizare in vitro utilizând hepatocite umane indică faptul că rosuvastatina este un substrat slab pentru metabolizarea bazată pe citocromul P450. CYP2C9 este principala izoenzimă implicată, 2C19, 3A4 şi 2D6 fiind implicate într-o proporţie mai redusă. Principalii metaboliţi identificaţi sunt metaboliţii N-desmetil şi lactonă. Metabolitul N-desmetil este cu aproximativ 50% mai puţin activ decât rosuvastatina, în timp ce forma lactonă este considerată inactivă clinic. Rosuvastatina este responsabilă de peste 90% din activitatea de inhibiţie a  HMG-CoA reductazei circulante.

 

Excreţie

Aproximativ 90% din doza de rosuvastatină este excretată nemodificată prin materiile fecale (incluzând substanţa activă absorbită şi neabsorbită), restul fiind excretat prin urină. Aproximativ 5% este excretată urinar, sub formă nemodificată. Timpul de înjumătăţire plasmatic prin eliminare este de aproximativ 19 ore. Timpul de înjumătăţire plasmatic prin eliminare nu creşte la doze mai mari. Clearance-ul mediu plasmatic geometric este de aproximativ 50 litri/oră (coeficient de variaţie 21,7%). Ca şi în cazul altor inhibitori ai HMG-CoA reductazei, preluarea hepatică a rosuvastatinei implică transportorul membranar OATP-C. Acest transportor este important pentru eliminarea hepatică a rosuvastatinei.

 

Linearitate

Expunerea sistemică la rosuvastatină creşte proporţional cu doza. Nu există modificări ale parametrilor farmacocinetici după administrarea unor doze zilnice multiple.

 

Populaţii speciale

 

Vârsta şi sexul

Nu s-a înregistrat un efect clinic semnificativ al vârstei sau sexului asupra farmacocineticii rosuvastatinei.

 

Rasa

Studiile de farmacocinetică au indicat o creştere de aproximativ 2 ori a AUC şi Cmax medii la subiecţii asiatici, comparativ cu cei de rasă caucaziană din Asia şi Europa. Nu a fost stabilită contribuţia factorilor de mediu şi genetici la aceste diferenţe observate. O analiză populaţională de farmacocinetică nu a relevat diferenţe de farmacocinetică clinic semnificative între grupurile de rasă caucaziană şi neagră.  

 

Insuficienţa renală

Într-un studiu care a inclus subiecţi cu diverse grade de afectare renală, insuficienţa renală uşoară şi moderată nu a avut nici o influenţă asupra concentraţiilor palsmatice ale rosuvastatinei sau metabolitului N-desmetil. Subiecţii cu insuficienţă renală severă (clearance creatinină < 30 ml/min) au prezentat o creştere de 3 ori a concentraţiei plasmatice şi o creştere de 9 ori a concentraţiei metabolitului N-desmetil comparativ cu subiecţii sănătoşi. Concentraţiile plasmatice de echilibru la subiecţi care efectuau hemodializă au fost cu aproximativ 50% mai mari comparativ cu cele înregistrate la voluntari sănătoşi. 

 

Insuficienţa hepatică

Într-un studiu care a inclus subiecţi cu diverse grade de afectare hepatică nu s-au înregistrat dovezi ale unei expuneri crescute la rosuvastatină la subiecţii cu scor Child-Pugh ≤ 7. Totuşi, doi subiecţi cu scoruri Child-Pugh de 8 şi 9 au prezentat o creştere a expunerii sistemice de cel puţin 2 ori, comparativ cu subiecţii cu scoruri Child-Pugh mai mici.

Nu există experienţă cu subiecţi cu scoruri Child-Pugh peste 9.

 

5.3.    Date preclinice de siguranţă

 

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi potenţialul carcinogen. Într-un studiu pre- şi postnatal la şobolani, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere a fost evidentă prin reducerea taliei, greutăţii şi supravieţuirii progeniturilor. Aceste efecte au fost observate la doze materne toxice, cu expuneri sistemice de câteva ori mai mari decât nivelul terapeutic de expunere.

 

 

6.      PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

6.1    Lista excipienţilor

 

Nucleu: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, fosfat de calciu, crospovidonă, stearat de magneziu.

Film: lactoză monohidrat, hipromeloză, triacetat de glicerol, dioxid de titan (E 171), oxid galben de fer (E 172)

 

6.2    Incompatibilităţi

 

Nu este cazul.

 

6.3    Perioada de valabilitate

 

3 ani

 

6.4    Precauţii speciale pentru păstrare

 

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original

 

6.5    Natura şi conţinutul ambalajului

 

Crestor, 5 mg, comprimate filmate

Cutie cu 2 blistere Al/Al, a câte 14 comprimate.

 

 

 

6.6    Instrucţiuni privind pregătirea medicamentului în vederea administrării şi eliminării reziduurilor

 

Nu există cerinţe speciale.

 

 

7.      DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

ASTRAZENECA UK Ltd.,

600 Capability Green, Luton LU 1 1 LU, Marea Britanie

 

 

8.      NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

Crestor, 5 mg, comprimate filmate

7746/2006/01

 

 

9.      DATA AUTORIZĂRII

 

Autorizare: Decembrie 2006

 

 

10.    DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

Decembrie 2006

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Primul generic de rosuvastatină pe piaţa românească Primul generic de rosuvastatină de pe piaţa românească a fost lansat miercuri de Zentiva, parte a Grupului Sanofi Aventis.
Prima statină cu indicaţii pentru copii Indicaţiile pentru medicamentul Crestor au fost extinse pentru prevenirea bolilor cardiovasculare la adulţii cu risc crescut şi, în premieră, în tratamentul copiilor cu vârsta peste 10 ani cu dislipidemie mixtă şi hipercolesterolemie familială, ceea ce face ca acest medicament să fie prima statină cu...
Trebuie să luăm toţi medicamente anti-colesterol? În Statele Unite, medicamentele anticolesterol sunt autorizate acum şi pentru un număr ridicat de persoane care nu au hipercolesterolemie, pentru un cost deloc neglijabil. De exemplu, statinele nu mai sunt folosită doar pentru tratamente anti-colesterol, ci şi pentru prevenirea accidentelor cardiovasculare...
Fabrica maladiilor: businessul falselor boli Pe vremuri, osteoporoza, menopauza şi timiditatea nu erau considerate disfuncţii, dar acum sunt iar costul pentru sănătatea publică şi familii a crescut. Marile companii medicale reuşesc să vândă medicamente inutile, scrie ziarul italian La Repubblica, într-o amplă anchetă din ediţia de vineri.
Un nou medicament anti-colesterol aprobat de FED într-o singură săptămână Experţii agenţiei americane a medicamentelor (FDA) au recomandat miercuri comercializarea unui puternic medicament anti-colesterol bazat pe un mecanism diferit de cel al tratamentelor disponibile în prezent pe piaţă, informează AFP.
SINDROMUL METABOLIC Sindromul metabolic constă într-o alterare metabolică profundă care creează premizele apariţiei bolii cardiovasculare şi a diabetului zaharat. Acest sindrom poate fi diagnosticat la 1 din 4 adulţi, interesând în mod egal atât sexul masculin cât şi sexul feminin. Prevalenţa sindromului metabolic...