CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ADVATE 250UI
Denumire ADVATE 250UI
Descriere Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).


ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.
Denumire comuna internationala OCTOCOG ALFA
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescriptie PR
Forma farmaceutica PULB+SOLV.PT.SOL.INJ.
Concentratia 250 UI
Ambalaj Cutie x 1 flac cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC B02BD02
Firma - Tara producatoare BAXTER SA - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata BAXTER AG - AUSTRIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ADVATE 250UI ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> ADVATE 1000UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 1000UI >> ADVATE 1500UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 1500UI >> ADVATE 2000UI PULB+SOLV.PT.SOL.INJ., 2000 UI >> ADVATE 3000UI PULB+SOLV.PT.SOL.INJ., 3000 UI >> ADVATE 500UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 500 UI
Prospect si alte informatii despre ADVATE 250UI, pulb+solv.pt.sol.inj.       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADVATE 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 250 UI* factor VIII de coagulare uman (rADN), octocog alfa+ACoAKg-. După reconstituire, fiecare mililitru de soluţie injectabilă conţine octocog alfa aproximativ 50 UI.

Potenţa (Unităţi Internationale) este determinată utilizând analiza cromogenică, comparativ cu un standard propriu, definit ca standardul OMS. Activitatea specifică este de aproximativ 4000-10000 UI/mg proteină.

Factor VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant, în celulele ovariene de hamster chinez (COH). Preparat fără adăugarea, în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală, a niciunei alte proteine derivată umană sau animală (exogenă).

Excipienţi: 0,45 mmol sodiu (10 mg) pe flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere friabilă, de culoare albă până la aproape albă. După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră, nu conţine particule străine şi are un pH cuprins între 6,7 şi 7,3.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ADVATE trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei şi având la dispoziţie echipament pentru resuscitare, disponibil imediat în cazul unei reacţii anafilactice.

Doze Doza şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul şi gradul hemoragiei şi de starea clinică a pacientului.

Tratamentul la cerere

Cantitatea de factor VIII (FVIII) administrată este exprimată în unităţi internaţionale (UI), care sunt în concordanţă cu standardele actuale OMS pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea factorului VIII în plasmă este exprimată fie procentual (raportat la activitatea normală a plasmei), fie în unităţi internaţionale (în conformitate cu standardul internaţional pentru factorul VIII din plasmă).

O unitate internatională (UI) a activităţii factorului VIII este echivalentă cu cantitatea de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe următoarea observaţie empirică: 1 UI de factor VIII/kg creşte activitatea plasmatică a factorului VIII cu 2 UI/dl. Doza este determinată utilizând următoarea formulă:

Unităţi (UI) necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor VIII (%) x 0,5.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul recomandat de activitate plasmatică (exprimat în % faţă de normal sau în UI/dl) în perioada corespunzătoare. Tabelul 1 de mai jos poate fi folosit ca ghid de dozaj în cazul episoadele hemoragice sau intervenţiilor chirurgicale.

 

Tabel 1 Ghid de dozaj în cazul episoadelor hemoragice şi intervenţiilor chirurgicale

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar (% din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 < 40 30 < 60 60 < 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii. Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3<4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit. Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale Minore Incluzând extracţiile dentare Majore

30 < 60 80 < 100 (pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea. Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

 

Cantitatea şi frecvenţa administrărilor trebuie adaptate în funcţie de răspunsul clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de anticorpi anti-factor VIII) pot fi necesare doze mai mari decât cele calculate cu ajutorul formulei.

Pe parcursul tratamentului se recomandă ajustarea dozelor şi a frecvenţei de administrare a injecţiilor repetate în funcţie de nivelul plasmatic al factorului VIII. În cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea precisă a terapiei de substituţie prin analiza activităţii plasmatice a factorului VIII. Răspunsul individual la administrarea de factor VIII poate varia, pacienţii putând atinge niveluri diferite de recuperare in vivo şi timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi.

Profilaxie

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A, forma severă, dozele uzuale sunt de 20-40 UI factor VIII/kg, la intervale de 2 - 3 zile. În cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani se recomandă adminsitrarea unor doze de 20-50 UI factor VIII/kg, administrate de 3 - 4 ori pe săptămână.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a decela dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII. Dacă nu se atinge nivelul dorit de activitate plasmatică a factorului VIII sau dacă hemoragia nu poate fi controlată după administrarea unei doze adecvate, se va efectua un test pentru a detecta prezenţa inhibitorilor de factor VIII. Este posibil ca la pacienţii cu niveluri crescute de inhibitori, terapia de substituţie a factorului VIII să nu fie eficace, în acest caz fiind necesară luarea în considerare a altor opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi trebuie efectuat de către medici cu experienţă în îngrijirea pacienţilor hemofilici (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare ADVATE trebuie administrat pe cale intravenoasă. În cazul în care administrarea se face de catre o altă persoană decât personal medical calificat este necesară instruirea acesteia.

Rata de administrare trebuie stabilită la o cantitate care asigură confortul pacientului, până la maxim 10 ml/min. În interesul pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ADVATE să se înregistreze numele şi seria de fabricaţie a produsului.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele de şoarece sau hamster.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii de hipersensibilitate

Ca şi în cazul oricărei proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. La pacienţii la care s-a administrat ADVATE au fost raportate reacţii de hipersensibilitate de tip alergic, inclusiv şoc anafilactic şi s-au manifestat ca ameţeală, parestezii, erupţii cutanate tranzitorii, bufeuri, tumefierea feţei, urticarie şi prurit. Produsul conţine urme de proteine de şoarece şi hamster. Pacienţii trebuie informaţi despre semnele reacţiilor de hipersensibilitate imediată, aici fiind incluse erupţii cutanate, prurit, urticarie generalizată, angioedem, hipotensiune (de ex. ameţeală sau sincopă), şoc şi sindrom de detresă respiratorie acută (de ex. senzaţie de presiune în piept, wheezing). În cazul apariţiei simptomelor menţionate, aceştia trebuie sfătuiţi să întrerupă imediat utilizarea produsului şi să se adreseze medicului.

În caz de şoc anafilactic, trebuie respectate standardele medicale curente privind terapia şocului.

Formarea inhibitorilor

Formarea anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) faţă de factorul VIII este o complicaţie cunoscută în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt, de obicei, imunoglobuline IgG direcţionate împotriva acţiunii procoagulante a factorului VIII, şi sunt măsuraţi în unităţi Bethesda (BU)/ml de plasmă, utilizând testul Bethesda modificat. Pacienţii care dezvoltă inhibitori de factor VIII, vor manifesta un răspuns clinic nesatisfăcător la tratament. În aceste cazuri, se recomandă pacienţilor să se adreseze unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Riscul dezvoltării inhibitorilor este corelat cu expunerea la factor VIII, riscul fiind maxim în primele 20 de zile de expunere, precum şi cu alţi factori genetici şi de mediu. Rar, inhibitorii se pot dezvolta după primele 100 de zile de expunere. După trecerea de la un medicament care conţine factorul VIII recombinant la altul, la pacienţii care au urmat anterior un astfel de tratament timp de peste 100 de zile şi care au dezvoltat în antecedente inhibitori de factor VIII, au fost observate cazuri de reapariţie a inhibitorilor (titruri scăzute). Pacienţii trataţi cu factor VIII de coagulare uman recombinant trebuie monitorizaţi cu atenţie, prin examinare clinică şi teste de laborator, pentru a decela dezvoltarea anticorpilor inhibitori.

Complicaţii asociate cateterului în timpul tratamentului

Dacă este necesar un dispozitiv pentru acces venos central (DAVC), trebuie ţinut cont de riscurile de apariţie a unor complicaţii asociate DAVC, care includ infecţii localizate, bacteriemie şi tromboză la nivelul locului cateterului.

Consideraţii privind excipienţii

După reconstituire acest medicament conţine 0,45 mmoli sodiu (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii referitoare la interacţiunea ADVATE cu alte medicamente.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu factorul VIII referitoare la reproducerea la animale. Deoarece hemofilia A apare rareori la femei, nu există dovezi experimentale cu privire la utilizarea de ADVATE în timpul sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE s-au raportat în total 56 de reacţii adverse la medicament (RAM) la 27 din 234 pacienţi trataţi. RAM apărute la cel mai mare număr de pacienţi au fost reprezentate de dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII (5 pacienţi), toate cazurile fiind înregistrate la pacienţi netrataţi anterior, care aveau un risc crescut de dezvoltare a anticorpilor; cefalee (5 pacienţi); febră şi ameţeală (fiecare apărând la 3 pacienţi). Din cele 56 de RAM, nu s-a raportat niciuna la nou-născuţi, 16 s-au raportat la 13/32 copii mici, 7 la 4/56 copii, 8 la 4/31 adolescenţi şi 25 s-au raportat la 14/94 adulţi. 1

b. Tabel cu descrierea succintă a reacţiilor adverse

Tabelul 2 următor prezintă frecvenţa reacţiilor adverse la medicament, înregistrate în studiile clinice şi din raportări spontane.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită pe baza următoarei convenţii: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

1 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii < 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună < 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani < 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani < 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

 

Tabel 2 Frecvenţa reacţiilor adverse la medicament (RAM) înregistrate în studiile clinice şi ca urmare a raportărilor spontane

Standard MedDRA Aparate, organe şi sisteme

Reacţia adversă

Frecvenţaa

Infecţii şi infestări

Gripă

Mai puţin frecvente

Laringită

Mai puţin frecvente

Limfangită

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii anafilactice

Cu frecvenţă necunoscută

Hipersensibilitatec

Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Frecvente

Ameţeală

Frecvente

Tulburări de memorie

Mai puţin frecvente

Tremor

Mai puţin frecvente

Migrenă

Mai puţin frecvente

Modificarea gustului

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Inflamaţia ochilor

Mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

Hematom

Mai puţin frecvente

Bufeuri

Mai puţin frecvente

Paloare

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

Diaree

Mai puţin frecvente

Dureri în etajul abdominal superior

Mai puţin frecvente

Greaţă

Mai puţin frecvente

Vărsături

Mai puţin frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Prurit

Mai puţin frecvente

Erupţii cutanate

Mai puţin frecvente

Hiperhidroză

Mai puţin frecvente

Dermatită inghinală

Mai puţin frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Febră

Frecvente

Edeme periferice

Mai puţin frecvente

Dureri la nivelul toracelui anterior

Mai puţin frecvente

Frisoane

Mai puţin frecvente

Stare generală proastă

Mai puţin frecvente

Fatigabilitate

Cu frecvenţă necunoscută

Stare generală de rău

Cu frecvenţă necunoscută

Investigaţii diagnostice

Anticorpi anti-factor VIII prezenţic

Frecvente

Alanin-aminotransferaza crescută

Mai puţin frecvente

Factorul VIII al coagulării scăzutb

Mai puţin frecvente

Hematocrit scăzut

Mai puţin frecvente

Teste de laborator anormale

Mai puţin frecvente

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

Complicaţii post-procedurale

Mai puţin frecvente

Hemoragie post-procedurală

Mai puţin frecvente

Reacţii la locul procedurii

Mai puţin frecvente

 

a) Calculat pe baza numărului total de pacienţi unici (234).

b) La un pacient s-a observat scăderea neaşteptată a nivelului factorului VIII de coagulare în timpul perfuziei continue cu ADVATE, postoperator (zilele 10-14 postoperator). Hemostaza s-a menţinut în permanenţă în timpul acestei perioade, iar atât nivelul plasmatic de factor VIII cât şi rata de clearance au revenit la niveluri corespunzătoare până în ziua 15 postoperator. Testele pentru decelarea inhibitorului de factor VIII efectuate după terminarea perfuziei continue şi la sfârşitul studiului au fost negative.

c) RAM explicate la pct. c.

c. Descrierea reacţiilor adverse selectate Dezvoltarea de inhibitori

Capacitatea ADVATE de a genera un răspuns imun s-a evaluat la pacienţi trataţi în prealabil. Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE la 145 pacienţi copii şi adulţi 2 , diagnosticaţi cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), trataţi anterior cu concentrate de factor VIII ≥ 150 de zile, la un pacient s-a decelat un titru scăzut de inhibitor (2,4 BU în testul Bethesda modificat), după 26 zile de tratament cu ADVATE. Testele de urmărire pentru detectarea inhibitorilor, efectuate la acest pacient după retragerea din studiu au fost negative. De asemenea, la cei 53 de copii cu vârste sub 6 ani, diagnosticaţi, de asemenea, cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), şi trataţi anterior cu concentrate de Factor VIII ≥ 50 de zile, nu au fost decelaţi inhibitori F VIII.

În cazul pacienţilor netrataţi anterior într-un studiu clinic în desfă şurare, 5 (20 %) din 25 de pacienţi cărora li s-a administrat ADVATE au dezvoltat inhibitori de factor VIII. Dintre aceştia, 4 au avut un titru crescut (> 5 unităţi Bethesda) şi 1 un titru scăzut (≤ 5 unităţi Bethesda). Frecvenţa inhibitorilor de F VIII detectaţi până în prezent se încadrează în limitele prevăzute şi în intervalul constatat anterior.

RAM specifice reziduurilor provenite din procesul de fabricaţie

Răspunsul imun al pacienţilor la urmele de proteine contaminante a fost analizat prin examinarea titrurilor de anticorpi faţă de aceste proteine, a parametrilor de laborator şi a reacţiilor adverse raportate. Din cei 182 de pacienţi trataţi, testaţi pentru a detecta anticorpii faţă de proteina produsă în celulele ovariene de hamster chinez (CHO), în 3 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă a titrurilor, iar în 4 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale. La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de proteina CHO, dar nu au fost alte semne sau simptome care să indice un răspuns de hipersensibilitate sau de tip alergic. Dintre cei 182 de pacienţi trataţi şi testaţi pentru a detecta prezenţa anticorpilor faţă de IgG murină, în 10 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă şi în 2 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale.

La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de IgG murină. Patru dintre aceşti pacienţi au raportat efecte adverse izolate incluzând urticarie, prurit, erupţii cutanate şi o uşoară eozinofilie pe parcursul numeroaselor expuneri repetate la produsul în studiu

Hipersensibilitate

Reacţiile de tip alergic includ şocul anafilactic şi s-au manifestat ca ameţeală, parestezii, erupţii cutanate tranzitorii, bufeuri, tumefierea feţei, urticarie şi prurit.

d. Copii şi adolescenţi

Cu excepţia dezvoltării anticorpilor inhibitori la copii şi adolescenţii netrataţi anterior şi a complicaţiilor legate de cateter, în cadrul studiilor clinice nu s-au înregistrat RAM specifice vârstei.

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor VIII de coagulare uman recombinant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factorul VIII de coagulare. Codul ATC: B02BD02.

Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă din două molecule (factor VIII şi factor von Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite. ADVATE conţine factorul VIII recombinant al coagulării 2 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 < 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani) (octocog alfa), o glicoproteină care este echivalentă biologic cu glicoproteina factorului VIII derivată din plasma umană.

Octocog alfa este o glicoproteină alcătuită din 2332 aminoacizi, cu o masă moleculară de aproximativ 280 kD. Atunci când este perfuzat la un pacient cu hemofilie, octocog alfa se leagă de Factorul von Willebrand endogen din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat are rol de cofactor pentru Factorul IX activat, accelerând conversia Factorului X în Factor X activat. Factorul X activat transformă protrombina în trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se formează cheagul. Hemofilia A este o afecţiune ereditară, legată de sex, a coagulării sanguine, datorată nivelurilor scăzute ale activităţii factorului VIII ceea ce are drept consecinţă hemoragia masivă la nivelul articulaţilor, muşchilor sau organelor interne, fie spontană, fie în urma unui traumatism accidental sau chirurgical. Nivelurile plasmatice ale factorului VIII sunt crescute prin terapie de substituţie, permiţând, astfel, o corectare temporară a deficitului de factor şi oprirea tendinţei la sângerare.

Au fost adunate date privind Inducerea toleranţei imune (ITI) la pacienţii cu anticorpi inhibitori. În cadrul unui sub-studiu la pacienţi netrataţi anterior < studiul 060103, a fost documentat tratamentul ITI la 11 asemenea cazuri. S-a efectuat o revizuire retrospectivă a diagramelor pentru 30 de pacienţi privind ITI (studiul 060703), iar colectarea şi înregistrarea datelor este în desfă şurare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Toate studiile farmacocinetice cu ADVATE s-au realizat la pacienţi, cu hemofilie A severă spre moderat severă (valori de referinţă ale factorului VIII 2 %) trataţi anterior. Analiza eşantioanelor de plasmă a fost efectuată într-un laborator central, utilizând un test de coagulare cu o singură fază. În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii farmacocinetici obţinuţi în urma unui studiu încrucişat la 100 de pacienţi trataţi anterior cu ADVATE, cu vârste mai mari sau egale cu 10 ani.

 

Tabel 3 Rezumatul parametrilor farmacocinetici pentru ADVATE, la 100 de pacienţi cu hemofilie A severă spre moderat severă (factor VIII ≤ 2%)

Parametrul farmacocinetic

Medie

DS

Mediană

Interval intercuartilă

ASC0- (UI*h/dl)

1527*

528

1549

668

t+AL0- (h)

11,8

3,1

11,1

2,8

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

2,38*

0,50

2,42

0,68

Cmax (UI/dl)

120*

26

119

38

Clearance (dl/kg*h)

0,037

0,030

0,033

0,0147

TRM (h)

15,2

4,8

14,1

4,2

VSS (dl/kg)

0,52

0,39

0,48

0,13

 

Medie geometrică

Tabelul următor prezintă datele obţinute în urma administrării unei singure doze de ADVATE la 53 de pacienţi pediatrici cu vârsta mai mică de 6 ani.

Medie geometrică

 

Tabel 4 Rezumatul parametrilor farmacocinetici pentru ADVATE, la 53 de copii cu hemofilie A severă spre moderat severă

Parametru farmacocinetic

Medie

DS

ASC0- (UI*h/dl)

1195±

430

t+AL0- (h)

9,7

1,9

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

1,84±

0,42

Cmax (UI/dl)

93±

22

Clearance (dl/kg*h)

0,044

0,014

TRM (h)

12,2

3,1

VSS (dl/kg)

0,51

0,12

 

La pacienţii mai tineri (cu vârsta mai mică de 6 ani), recuperarea corectată şi timpul de înjumătăţire terminal a fost cu aproximativ 20% mai mică decât la adulţi, ceea ce poate parţial corespunde unui volum plasmatic mai mare pe kilogram.

Nu sunt disponibile alte date farmacocinetice pentru ADVATE la pacienţi care nu au beneficiat de tratament anterior.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice privind siguranţa, toxicologia acută, toxicitatea, după doze repetate, toxicitatea locală şi genotoxicitatea.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere Manitol Clorură de sodiu Histidină Trehaloză Clorură de calciu Trometamol Polisorbat 80 Glutation (redus)

Solvent Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest produs medicamentos nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon cu pulbere nedeschis Doi ani.

După reconstituire Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării au demostrat că valabilitatea produsului după reconstituire este de 3 ore la temperaturi de 250C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C < 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei (până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depă şi 6 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se păstra flaconul în ambalajul secundar, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale produsului medicamentos reconstituit, vezi punctul 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare ambalaj conţine un flacon cu pulbere, un flacon ce conţine 5 ml cu solvent (ambele din sticlă clasa I, închise cu un dop de cauciuc clorobutil) şi un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

ADVATE se administrează intravenos după reconstituirea produsului liofilizat cu apa pentru preparate injectabile disponibilă în ambalaj. După reconstituire soluţia este limpede, incoloră şi nu conţine particule străine.

-Pentru reconstituire utilizaţi numai apa pentru preparate injectabile şi dispozitivul de reconstituire disponibile în ambalaj. Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock. A se utiliza în primele trei ore după reconstituire.
Nu pastraţi la frigider preparatul după reconstituire. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. A nu se utiliza în cazul în care dispozitivul BAXJECT II, sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

Reconstituire:
Utilizaţi o tehnică aseptică:

Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Administrare:
Utilizaţi o tehnică aseptică:

Înainte de administrare, medicamentele care se administrează parenteral trebuie verificate, pentru a nu exista particule vizibile, ori de câte ori soluţia şi flaconul permit acest lucru. Se va utiliza numai soluţia limpede şi incoloră.

Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

Deconectaţi seringa.

Ataşaţi un ac fluture la seringă. Injectaţi intravenos. Soluţia trebuie dministrată încet cu o rată determinată de gradul de comfort al pacientului, care să nu depă şească 10 ml pe minut. Frecvenţa pulsului trebuie determinată înainte şi în timpul administrării ADVATE. În cazul apariţiei unei creşteri semnificative, reducerea ratei de administrare sau întreruperea temporară a injectării permite, de obicei, dispariţia rapidă a simptomatologiei (vezi pct 4.4 şi 4.8).

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Viena Austria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/271/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 02 martie 2004 Reautorizare: 02 martie 2009

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.