CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ADVATE 1500UI
 
Denumire ADVATE 1500UI
Descriere Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).


ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.
Denumire comuna internationala OCTOCOG ALFA
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 1500UI
Ambalaj Cutie x 1 flac. cu pulb. + 1 flac. x 5 ml apa pt. sol. inj. + 1 dispozitiv Baxject II
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC B02BD02
Firma - Tara producatoare BAXTER SA - BELGIA
Autorizatie de punere pe piata BAXTER AG - AUSTRIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ADVATE 1500UI ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> ADVATE 1000UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 1000UI >> ADVATE 2000UI PULB+SOLV.PT.SOL.INJ., 2000 UI >> ADVATE 250UI PULB+SOLV.PT.SOL.INJ., 250 UI >> ADVATE 3000UI PULB+SOLV.PT.SOL.INJ., 3000 UI >> ADVATE 500UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 500 UI
Prospect si alte informatii despre ADVATE 1500UI, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADVATE 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 250 UI* factor VIII de coagulare uman (rADN), octocog alfa** . După reconstituire, fiecare mililitru de soluţie injectabilă conţine octocog alfa aproximativ 50 UI.

* Potenţa (Unităţi Internationale) este determinată utilizând analiza cromogenică, comparativ cu un standard propriu, definit ca standardul OMS. Activitatea specifică este de aproximativ 4000-10000 UI/mg proteină.

** Factor VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant, în celulele ovariene de hamster chinez (COH). Preparat fără adăugarea, în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală, a niciunei alte proteine derivată umană sau animală (exogenă).

Excipienţi: 0,45 mmol sodiu (10 mg) pe flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere friabilă, de culoare albă până la aproape albă. După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră, nu conţine particule străine şi are un pH cuprins între 6,7 şi 7,3.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ADVATE trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei.

Doze

Doza şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul şi gradul hemoragiei şi de starea clinică a pacientului.

Tratamentul la cerere

Cantitatea de factor VIII (FVIII) administrată este exprimată în unităţi internaţionale (UI), care sunt în concordanţă cu standardele actuale OMS pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea factorului VIII în plasmă este exprimată fie procentual (raportat la activitatea normală a plasmei), fie în unităţi internaţionale (în conformitate cu standardul internaţional pentru factorul VIII din plasmă).

O unitate internatională (UI) a activităţii factorului VIII este echivalentă cu cantitatea de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe următoarea observaţie empirică: 1 UI de factor VIII/kg creşte activitatea plasmatică a factorului VIII cu 2 UI/dl. Doza este determinată utilizând următoarea formulă:

Unităţi (UI) necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor VIII (%) x 0,5.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul recomandat de activitate plasmatică (exprimat în % faţă de normal sau în UI/dl) în perioada corespunzătoare. Tabelul 1 de mai jos poate fi folosit ca ghid de dozaj în cazul episoadele hemoragice sau intervenţiilor chirurgicale.

Tabel 1 Ghid de dozaj în cazul episoadelor hemoragice şi intervenţiilor chirurgicale

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

Cantitatea şi frecvenţa administrărilor trebuie adaptate în funcţie de răspunsul clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de anticorpi anti-factor VIII) pot fi necesare doze mai mari decât cele calculate cu ajutorul formulei.

Pe parcursul tratamentului se recomandă ajustarea dozelor şi a frecvenţei de administrare a injecţiilor repetate în funcţie de nivelul plasmatic al factorului VIII. În cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea precisă a terapiei de substituţie prin analiza activităţii plasmatice a factorului VIII. Răspunsul individual la administrarea de factor VIII poate varia, pacienţii putând atinge niveluri diferite de recuperare in vivo şi timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi.

Profilaxie

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A, forma severă, dozele uzuale sunt de 20-40 UI factor VIII/kg, la intervale de 2 - 3 zile. În cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani se recomandă adminsitrarea unor doze de 20-50 UI factor VIII/kg, administrate de 3 - 4 ori pe săptămână.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a decela dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII. Dacă nu se atinge nivelul dorit de activitate plasmatică a factorului VIII sau dacă hemoragia nu poate fi controlată după administrarea unei doze adecvate, se va efectua un test pentru a detecta prezenţa inhibitorilor de factor VIII. Este posibil ca la pacienţii cu niveluri crescute de inhibitori, terapia de substituţie a factorului VIII să nu fie eficace, în acest caz fiind necesară luarea în considerare a altor opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi trebuie efectuat de către medici cu experienţă în îngrijirea pacienţilor hemofilici (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

ADVATE trebuie administrat pe cale intravenoasă. În cazul în care administrarea se face de catre o altă persoană decât personal medical calificat este necesară instruirea acesteia.

Rata de administrare trebuie stabilită la o cantitate care asigură confortul pacientului, până la maxim 10 ml/min. În interesul pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ADVATE să se înregistreze numele şi seria de fabricaţie a produsului.

Pentru instrucţiuni referitoare la reconstituirea produsului pentru administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele de şoarece sau hamster.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul oricărei proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. Produsul conţine urme de proteine de şoarece şi hamster. Pacienţii trebuie informaţi despre semnele reacţiilor de hipersensibilitate imediată, aici fiind incluse erupţii cutanate, prurit, urticarie generalizată, angioedem, hipotensiune (de ex. ameţeală sau sincopă), şoc şi sindrom de detresă respiratorie acută (de ex. senzaţie de presiune în piept, wheezing). În cazul apariţiei simptomelor menţionate, aceştia trebuie sfătuiţi să întrerupă imediat utilizarea produsului şi să se adreseze medicului.

În caz de şoc anafilactic, trebuie respectate standardele medicale curente privind terapia şocului (vezi pct. 4.8).

Formarea anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) faţă de factorul VIII este o complicaţie cunoscută în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt, de obicei, imunoglobuline IgG direcţionate împotriva acţiunii procoagulante a factorului VIII, şi sunt măsuraţi în unităţi Bethesda (BU)/ml de plasmă, utilizând testul Bethesda modificat. Pacienţii care dezvoltă inhibitori de factor VIII , vor manifesta un răspuns clinic nesatisfăcător la tratament. În aceste cazuri, se recomandă pacienţilor să se adreseze unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Riscul dezvoltării inhibitorilor este corelat cu expunerea la factor VIII, riscul fiind maxim în primele 20 de zile de expunere, precum şi cu alţi factori genetici şi de mediu. Rar, inhibitorii se pot dezvolta după primele 100 de zile de expunere. Dupǎ trecerea de la un medicament care conţine factorul VIII recombinant la altul, la pacienţii care au urmat anterior un astfel de tratament timp de peste 100 de zile şi care au dezvoltat în antecedente inhibitori de factor VIII, au fost observate cazuri de reapariţie a inhibitorilor (titruri scǎzute). Pacienţii trataţi cu factor VIII de coagulare uman recombinant trebuie monitorizaţi cu atenţie, prin examinare clinică şi teste de laborator, pentru a decela dezvoltarea anticorpilor inhibitori (vezi pct. 4.8).

După reconstituire acest medicament conţine 0,45 mmoli sodiu (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii referitoare la interacţiunea ADVATE cu alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu factorul VIII referitoare la reproducerea la animale. Deoarece hemofilia A apare rareori la femei, nu există dovezi experimentale cu privire la utilizarea de ADVATE în timpul sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Ca şi în cazul altor proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic (vezi pct. 4.4).

Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE s-au raportat în total 56 de reacţii adverse la medicament (RAM) la 27 din 234 pacienţi trataţi. RAM apărute la cel mai mare număr de pacienţi au fost reprezentate de dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII (5 pacienţi), toate cazurile fiind înregistrate la pacienţi netrataţi anterior, care aveau un risc crescut de dezvoltare a anticorpilor; cefalee (5 pacienţi); febră şi ameţeală (fiecare apărând la 3 pacienţi). Din cele 56 de RAM, nu s-a raportat niciuna la nou-născuţi, 16 s-au raportat la 13/32 copii mici, 7 la 4/56 copii, 8 la 4/31 adolescenţi şi 25 s-au raportat la 14/94 adulţi. 1

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită pe baza următoarei convenţii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 până la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100), rare (≥1/10.000 şi<1/1.000), foarte rare (<1/10.000), necunoscute (nu se poate estima din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 2 următor prezintă frecvenţa reacţiilor adverse la medicament, înregistrate în studiile clinice:

Tabel 2

Standard MedDRA

Reac

Pacien

Rata

Frecven

Infecţii şi infestări

Gripă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Laringită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări limfatice şi hematologice

Limfangită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

5

2,14

Frecvente

Ameţeală

3

1,28

Frecvente

Tulburări de memorie

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tremor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Migrenă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Modificarea gustului

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Inflamaţia ochilor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

Hematom

1

0,43

Mai puţin frecvente

Bufeuri

1

0,43

Mai puţin frecvente

Paloare

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

Diaree

2

0,85

Mai puţin frecvente

Dureri în etajul abdominal superior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Greaţă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Vărsături

1

0,43

Mai puţin frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Prurit

2

0,85

Mai puţin frecvente

Erupţii cutanate

2

0,85

Mai puţin frecvente

Hiperhidroză

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dermatită inghinală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Febră

3

1,28

Frecvente

Edeme periferice

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dureri la nivelul toracelui anterior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Frisoane

1

0,43

Mai puţin frecvente

Stare generală proastă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Investigaţii diagnostice

Anticorpi anti-factor VIII prezenţi

5

2,14

Frecvente

Alanin-aminotransferaza crescută

1

0,43

Mai puţin frecvente

Factorul VIII al coagulării scăzutb

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hematocrit scăzut

1

0,43

Mai puţin frecvente

Teste de laborator anormale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

Complicaţii post-procedurale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hemoragie post-procedurală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Reacţii la locul procedurii

1

0,43

Mai puţin frecvente

1 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

2 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

3 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

4 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

5 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

6 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

7 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

8 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

9 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

10 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

11 Nou-născuţi (cu vârsta cuprinsă între momentul naşterii – 1 lună), copii mici (cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 2 ani), copii (cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 12 ani), adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 12 ani – 16 ani) şi adulţi (cu vârsta peste 16 ani).

12 pacienţi pediatrici (cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani) şi pacienţi adulţi (cu vârsta peste 16 ani)

a) Procentul pacienţilor calculat pe baza numărului total de pacienţi unici (234).

b) La un pacient s-a observat scăderea neaşteptată a nivelului factorului VIII de coagulare în timpul perfuziei continue cu ADVATE, postoperator (zilele 10-14 postoperator). Hemostaza s-a menţinut în permanenţă în timpul acestei perioade, iar atât nivelul plasmatic de factor VIII cât şi rata de clearance au revenit la niveluri corespunzătoare până în ziua 15 postoperator. Testele pentru decelarea inhibitorului de factor VIII efectuate după terminarea perfuziei continue şi la sfârşitul studiului au fost negative.

Dezvoltarea de inhibitori

Capacitatea ADVATE de a genera un răspuns imun s-a evaluat la pacienţi trataţi în prealabil. Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE la 145 pacienţi copii şi adulţi, diagnosticaţi cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), trataţi anterior cu concentrate de factor VIII ≥ 150 de zile, la un pacient s-a decelat un titru scăzut de inhibitor (2,4 BU în testul Bethesda modificat), după 26 zile de tratament cu ADVATE. Testele de urmărire pentru detectarea inhibitorilor, efectuate la acest pacient după retragerea din studiu au fost negative. De asemenea, la cei 53 de copii cu vârste sub 6 ani, diagnosticaţi, de asemenea, cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), şi trataţi anterior cu concentrate de Factor VIII ≥ 50 de zile, nu au fost decelaţi inhibitori F VIII. 2

În cazul pacienţilor netrataţi anterior într-un studiu clinic în desfăşurare, 5 (20 %) din 25 de pacienţi cărora li s-a administrat ADVATE au dezvoltat inhibitori de factor VIII. Dintre aceştia, 4 au avut un titru crescut (≥ 5 unităţi Bethesda) şi 1 un titru scăzut (< 5 unităţi Bethesda). Frecvenţa inhibitorilor de F VIII detectaţi până în prezent se încadrează în limitele prevăzute şi în intervalul constatat anterior.

Răspunsul imun al pacienţilor la urmele de proteine contaminante a fost analizat prin examinarea titrurilor de anticorpi faţă de aceste proteine, a parametrilor de laborator şi a reacţiilor adverse raportate. Din cei 182 de pacienţi trataţi, testaţi pentru a detecta anticorpii faţă de proteina produsă în celulele ovariene de hamster chinez (CHO), în 3 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă a titrurilor, iar în 4 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale. La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de proteina CHO, dar nu au fost alte semne sau simptome care să indice un răspuns de hipersensibilitate sau de tip alergic. Dintre cei 182 de pacienţi trataţi şi testaţi pentru a detecta prezenţa anticorpilor faţă de IgG murină, în 10 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă şi în 2 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale.

La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de IgG murină. Patru dintre aceşti pacienţi au raportat efecte adverse izolate incluzând urticarie, prurit, erupţii cutanate şi o uşoară eozinofilie pe parcursul numeroaselor expuneri repetate la produsul în studiu

Ca şi în cazul altor produse administrate intravenos, la ADVATE s-au raportat reacţii de hipersensibilitate/alergice, inclusiv reacţii anafilactice/anafilactoide (cu o frecvenţă necunoscută).

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor VIII de coagulare uman recombinant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factorul VIII de coagulare. Codul ATC: B02BD02.

Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă din două molecule (factor VIII şi factor von Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite. ADVATE conţine factorul VIII recombinant al coagulării (octocog alfa), o glicoproteină care este echivalentă biologic cu glicoproteina factorului VIII derivată din plasma umană.

Octocog alfa este o glicoproteină alcătuită din 2332 aminoacizi, cu o masă moleculară de aproximativ 280 kD. Atunci când este perfuzat la un pacient cu hemofilie, octocog alfa se leagă de Factorul von Willebrand endogen din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat are rol de cofactor pentru Factorul IX activat, accelerând conversia Factorului X în Factor X activat. Factorul X activat transformă protrombina în trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se formează cheagul. Hemofilia A este o afecţiune ereditară, legată de sex, a coagulării sanguine, datorată nivelurilor scăzute ale activităţii factorului VIII ceea ce are drept consecinţă hemoragia masivă la nivelul articulaţilor, muşchilor sau organelor interne, fie spontană, fie în urma unui traumatism accidental sau chirurgical. Nivelurile plasmatice ale factorului VIII sunt crescute prin terapie de substituţie, permiţând, astfel, o corectare temporară a deficitului de factor şi oprirea tendinţei la sângerare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Toate studiile farmacocinetice cu ADVATE s-au realizat la pacienţi, cu hemofilie A severă spre moderat severă (valori de referinţă ale factorului VIII ≤ 2 %) trataţi anterior. Analiza eşantioanelor de plasmă a fost efectuată într-un laborator central, utilizând un test de coagulare cu o singură fază. În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii farmacocinetici obţinuţi în urma unui studiu încrucişat la 100 de pacienţi trataţi anterior cu ADVATE, cu vârste mai mari sau egale cu 10 ani.

Tabel 3

Parametrul farmacocinetic

Medie

DS

Median

Interval intercuartil

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1527*

528

1549

668

t1/2 (h)

11,8

3,1

11,1

2,8

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

2,38*

0,50

2,42

0,68

Cmax (UI/dl)

120*

26

119

38

Clearance (dl/kg·h)

0,037

0,030

0,033

0,0147

TRM (h)

15,2

4,8

14,1

4,2

VSS (dl/kg)

0,52

0,39

0,48

0,13

* Medie geometrică

Tabelul următor prezintă datele obţinute în urma administrării unei singure doze de ADVATE la 53 de pacienţi pediatrici cu vârsta mai mică de 6 ani.

Tabel 4

Parametru farmacocinetic

Medie

DS

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1195*

430

t1/2 (h)

9,7

1,9

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

1,84*

0,42

Cmax (UI/dl)

93*

22

Clearance (dl/kg·h)

0,044

0,014

TRM (h)

12,2

3,1

VSS (dl/kg)

0,51

0,12

* Medie geometrică

La pacienţii mai tineri (cu vârsta mai mică de 6 ani), recuperarea corectată şi timpul de înjumătăţire terminal a fost cu aproximativ 20% mai mică decât la adulţi, ceea ce poate parţial corespunde unui volum plasmatic mai mare pe kilogram.

Nu sunt disponibile alte date farmacocinetice pentru ADVATE la pacienţi care nu au beneficiat de tratament anterior.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice privind siguranţa, toxicologia acută, toxicitatea, după doze repetate, toxicitatea locală şi genotoxicitatea.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Manitol

Clorură de sodiu

Histidină

Trehaloză

Clorură de calciu

Trometamol

Polisorbat 80

Glutation (redus)

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest produs medicamentos nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon cu pulbere nedeschis

Doi ani.

După reconstituire

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării au demostrat că valabilitatea produsului după reconstituire este de 3 ore la temperaturi de 250C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se păstra flaconul în ambalajul secundar, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale produsului medicamentos reconstituit, vezi punctul 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare ambalaj conţine un flacon cu pulbere, un flacon ce conţine 5 ml cu solvent (ambele din sticlă clasa I, închise cu un dop de cauciuc clorobutil) şi un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

ADVATE se administrează intravenos după reconstituirea produsului liofilizat cu apa pentru preparate injectabile disponibilă în ambalaj. După reconstituire soluţia este limpede, incoloră şi nu conţine particule străine.

-
-
-
-
-

Reconstituire:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Administrare:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

Înainte de administrare, medicamentele care se administrează parenteral trebuie verificate, pentru a nu exista particule vizibile, ori de câte ori soluţia şi flaconul permit acest lucru. Se va utiliza numai soluţia limpede şi incoloră.

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă. Injectaţi intravenos. Soluţia trebuie dministrată încet cu o rată determinată de gradul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml pe minut. Frecvenţa pulsului trebuie determinată înainte şi în timpul administrării ADVATE. În cazul apariţiei unei creşteri semnificative, reducerea ratei de administrare sau întreruperea temporară a injectării permite, de obicei, dispariţia rapidă a simptomatologiei (vezi pct 4.4 şi 4.8).

Fig. d Fig. e

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Austria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/271/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 02 martie 2004

Reautorizare: 04 martie 2009

10.

Informaţii detaliate despre acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADVATE 500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 500 UI* factor VIII de coagulare uman (rADN), octocog alfa** . După reconstituire, fiecare mililitru de soluţie injectabilă conţine octocog alfa aproximativ 100 UI.

* Potenţa (Unităţi Internationale) este determinată utilizând analiza cromogenică, comparativ cu un standard propriu, definit ca standardul OMS. Activitatea specifică este de aproximativ 4000-10000 UI/mg proteină.

** Factor VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant, în celulele ovariene de hamster chinez (COH). Preparat fără adăugarea, în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală, a niciunei alte proteine derivată umană sau animală (exogenă).

Excipienţi: 0,45 mmol sodiu (10 mg) pe flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere friabilă, de culoare albă până la aproape albă. După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră, nu conţine particule străine şi are un pH cuprins între 6,7 şi 7,3.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ADVATE trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei.

Doze

Doza şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul şi gradul hemoragiei şi de starea clinică a pacientului.

Tratamentul la cerere

Cantitatea de factor VIII (FVIII) administrată este exprimată în unităţi internaţionale (UI), care sunt în concordanţă cu standardele actuale OMS pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea factorului VIII în plasmă este exprimată fie procentual (raportat la activitatea normală a plasmei), fie în unităţi internaţionale (în conformitate cu standardul internaţional pentru factorul VIII din plasmă).

O unitate internatională (UI) a activităţii factorului VIII este echivalentă cu cantitatea de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe următoarea observaţie empirică: 1 UI de factor VIII/kg creşte activitatea plasmatică a factorului VIII cu 2 UI/dl. Doza este determinată utilizând următoarea formulă:

Unităţi (UI) necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor VIII (%) x 0,5.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul recomandat de activitate plasmatică (exprimat în % faţă de normal sau în UI/dl) în perioada corespunzătoare. Tabelul 1 de mai jos poate fi folosit ca ghid de dozaj în cazul episoadele hemoragice sau intervenţiilor chirurgicale.

Tabel 1 Ghid de dozaj în cazul episoadelor hemoragice şi intervenţiilor chirurgicale

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

Cantitatea şi frecvenţa administrărilor trebuie adaptate în funcţie de răspunsul clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de anticorpi anti-factor VIII) pot fi necesare doze mai mari decât cele calculate cu ajutorul formulei.

Pe parcursul tratamentului se recomandă ajustarea dozelor şi a frecvenţei de administrare a injecţiilor repetate în funcţie de nivelul plasmatic al factorului VIII. În cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea precisă a terapiei de substituţie prin analiza activităţii plasmatice a factorului VIII. Răspunsul individual la administrarea de factor VIII poate varia, pacienţii putând atinge niveluri diferite de recuperare in vivo şi timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi.

Profilaxie

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A, forma severă, dozele uzuale sunt de 20-40 UI factor VIII/kg, la intervale de 2 - 3 zile. În cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani se recomandă adminsitrarea unor doze de 20-50 UI factor VIII/kg, administrate de 3 - 4 ori pe săptămână.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a decela dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII. Dacă nu se atinge nivelul dorit de activitate plasmatică a factorului VIII sau dacă hemoragia nu poate fi controlată după administrarea unei doze adecvate, se va efectua un test pentru a detecta prezenţa inhibitorilor de factor VIII. Este posibil ca la pacienţii cu niveluri crescute de inhibitori, terapia de substituţie a factorului VIII să nu fie eficace, în acest caz fiind necesară luarea în considerare a altor opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi trebuie efectuat de către medici cu experienţă în îngrijirea pacienţilor hemofilici (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

ADVATE trebuie administrat pe cale intravenoasă. În cazul în care administrarea se face de catre o altă persoană decât personal medical calificat este necesară instruirea acesteia.

Rata de administrare trebuie stabilită la o cantitate care asigură confortul pacientului, până la maxim 10 ml/min. În interesul pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ADVATE să se înregistreze numele şi seria de fabricaţie a produsului.

Pentru instrucţiuni referitoare la reconstituirea produsului pentru administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele de şoarece sau hamster.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul oricărei proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. Produsul conţine urme de proteine de şoarece şi hamster. Pacienţii trebuie informaţi despre semnele reacţiilor de hipersensibilitate imediată, aici fiind incluse erupţii cutanate, prurit, urticarie generalizată, angioedem, hipotensiune (de ex. ameţeală sau sincopă), şoc şi sindrom de detresă respiratorie acută (de ex. senzaţie de presiune în piept, wheezing). În cazul apariţiei simptomelor menţionate, aceştia trebuie sfătuiţi să întrerupă imediat utilizarea produsului şi să se adreseze medicului.

În caz de şoc anafilactic, trebuie respectate standardele medicale curente privind terapia şocului (vezi pct. 4.8).

Formarea anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) faţă de factorul VIII este o complicaţie cunoscută în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt, de obicei, imunoglobuline IgG direcţionate împotriva acţiunii procoagulante a factorului VIII, şi sunt măsuraţi în unităţi Bethesda (BU)/ml de plasmă, utilizând testul Bethesda modificat. Pacienţii care dezvoltă inhibitori de factor VIII , vor manifesta un răspuns clinic nesatisfăcător la tratament. În aceste cazuri, se recomandă pacienţilor să se adreseze unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Riscul dezvoltării inhibitorilor este corelat cu expunerea la factor VIII, riscul fiind maxim în primele 20 de zile de expunere, precum şi cu alţi factori genetici şi de mediu. Rar, inhibitorii se pot dezvolta după primele 100 de zile de expunere. Dupǎ trecerea de la un medicament care conţine factorul VIII recombinant la altul, la pacienţii care au urmat anterior un astfel de tratament timp de peste 100 de zile şi care au dezvoltat în antecedente inhibitori de factor VIII, au fost observate cazuri de reapariţie a inhibitorilor (titruri scǎzute). Pacienţii trataţi cu factor VIII de coagulare uman recombinant trebuie monitorizaţi cu atenţie, prin examinare clinică şi teste de laborator, pentru a decela dezvoltarea anticorpilor inhibitori (vezi pct. 4.8).

După reconstituire acest medicament conţine 0,45 mmoli sodiu (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii referitoare la interacţiunea ADVATE cu alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu factorul VIII referitoare la reproducerea la animale. Deoarece hemofilia A apare rareori la femei, nu există dovezi experimentale cu privire la utilizarea de ADVATE în timpul sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Ca şi în cazul altor proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic (vezi pct. 4.4).

Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE s-au raportat în total 56 de reacţii adverse la medicament (RAM) la 27 din 234 pacienţi trataţi. RAM apărute la cel mai mare număr de pacienţi au fost reprezentate de dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII (5 pacienţi), toate cazurile fiind înregistrate la pacienţi netrataţi anterior, care aveau un risc crescut de dezvoltare a anticorpilor; cefalee (5 pacienţi); febră şi ameţeală (fiecare apărând la 3 pacienţi). Din cele 56 de RAM, nu s-a raportat niciuna la nou-născuţi, 16 s-au raportat la 13/32 copii mici, 7 la 4/56 copii, 8 la 4/31 adolescenţi şi 25 s-au raportat la 14/94 adulţi. 3

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită pe baza următoarei convenţii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 până la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100), rare (≥1/10.000 şi<1/1.000), foarte rare (<1/10.000), necunoscute (nu se poate estima din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 2 următor prezintă frecvenţa reacţiilor adverse la medicament, înregistrate în studiile clinice:

Tabel 2

Standard MedDRA

Reac

Pacien

Rata

Frecven

Infecţii şi infestări

Gripă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Laringită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări limfatice şi hematologice

Limfangită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

5

2,14

Frecvente

Ameţeală

3

1,28

Frecvente

Tulburări de memorie

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tremor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Migrenă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Modificarea gustului

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Inflamaţia ochilor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

Hematom

1

0,43

Mai puţin frecvente

Bufeuri

1

0,43

Mai puţin frecvente

Paloare

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

Diaree

2

0,85

Mai puţin frecvente

Dureri în etajul abdominal superior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Greaţă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Vărsături

1

0,43

Mai puţin frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Prurit

2

0,85

Mai puţin frecvente

Erupţii cutanate

2

0,85

Mai puţin frecvente

Hiperhidroză

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dermatită inghinală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Febră

3

1,28

Frecvente

Edeme periferice

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dureri la nivelul toracelui anterior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Frisoane

1

0,43

Mai puţin frecvente

Stare generală proastă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Investigaţii diagnostice

Anticorpi anti-factor VIII prezenţi

5

2,14

Frecvente

Alanin-aminotransferaza crescută

1

0,43

Mai puţin frecvente

Factorul VIII al coagulării scăzutb

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hematocrit scăzut

1

0,43

Mai puţin frecvente

Teste de laborator anormale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

Complicaţii post-procedurale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hemoragie post-procedurală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Reacţii la locul procedurii

1

0,43

Mai puţin frecvente

a) Procentul pacienţilor calculat pe baza numărului total de pacienţi unici (234).

b) La un pacient s-a observat scăderea neaşteptată a nivelului factorului VIII de coagulare în timpul perfuziei continue cu ADVATE, postoperator (zilele 10-14 postoperator). Hemostaza s-a menţinut în permanenţă în timpul acestei perioade, iar atât nivelul plasmatic de factor VIII cât şi rata de clearance au revenit la niveluri corespunzătoare până în ziua 15 postoperator. Testele pentru decelarea inhibitorului de factor VIII efectuate după terminarea perfuziei continue şi la sfârşitul studiului au fost negative.

Dezvoltarea de inhibitori

Capacitatea ADVATE de a genera un răspuns imun s-a evaluat la pacienţi trataţi în prealabil. Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE la 145 pacienţi copii şi adulţi, diagnosticaţi cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), trataţi anterior cu concentrate de factor VIII ≥ 150 de zile, la un pacient s-a decelat un titru scăzut de inhibitor (2,4 BU în testul Bethesda modificat), după 26 zile de tratament cu ADVATE. Testele de urmărire pentru detectarea inhibitorilor, efectuate la acest pacient după retragerea din studiu au fost negative. De asemenea, la cei 53 de copii cu vârste sub 6 ani, diagnosticaţi, de asemenea, cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), şi trataţi anterior cu concentrate de Factor VIII ≥ 50 de zile, nu au fost decelaţi inhibitori F VIII. 4

În cazul pacienţilor netrataţi anterior într-un studiu clinic în desfăşurare, 5 (20 %) din 25 de pacienţi cărora li s-a administrat ADVATE au dezvoltat inhibitori de factor VIII. Dintre aceştia, 4 au avut un titru crescut (≥ 5 unităţi Bethesda) şi 1 un titru scăzut (< 5 unităţi Bethesda). Frecvenţa inhibitorilor de F VIII detectaţi până în prezent se încadrează în limitele prevăzute şi în intervalul constatat anterior.

Răspunsul imun al pacienţilor la urmele de proteine contaminante a fost analizat prin examinarea titrurilor de anticorpi faţă de aceste proteine, a parametrilor de laborator şi a reacţiilor adverse raportate. Din cei 182 de pacienţi trataţi, testaţi pentru a detecta anticorpii faţă de proteina produsă în celulele ovariene de hamster chinez (CHO), în 3 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă a titrurilor, iar în 4 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale. La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de proteina CHO, dar nu au fost alte semne sau simptome care să indice un răspuns de hipersensibilitate sau de tip alergic. Dintre cei 182 de pacienţi trataţi şi testaţi pentru a detecta prezenţa anticorpilor faţă de IgG murină, în 10 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă şi în 2 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale.

La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de IgG murină. Patru dintre aceşti pacienţi au raportat efecte adverse izolate incluzând urticarie, prurit, erupţii cutanate şi o uşoară eozinofilie pe parcursul numeroaselor expuneri repetate la produsul în studiu

Ca şi în cazul altor produse administrate intravenos, la ADVATE s-au raportat reacţii de hipersensibilitate/alergice, inclusiv reacţii anafilactice/anafilactoide (cu o frecvenţă necunoscută).

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor VIII de coagulare uman recombinant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factorul VIII de coagulare. Codul ATC: B02BD02.

Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă din două molecule (factor VIII şi factor von Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite. ADVATE conţine factorul VIII recombinant al coagulării (octocog alfa), o glicoproteină care este echivalentă biologic cu glicoproteina factorului VIII derivată din plasma umană.

Octocog alfa este o glicoproteină alcătuită din 2332 aminoacizi, cu o masă moleculară de aproximativ 280 kD. Atunci când este perfuzat la un pacient cu hemofilie, octocog alfa se leagă de Factorul von Willebrand endogen din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat are rol de cofactor pentru Factorul IX activat, accelerând conversia Factorului X în Factor X activat. Factorul X activat transformă protrombina în trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se formează cheagul. Hemofilia A este o afecţiune ereditară, legată de sex, a coagulării sanguine, datorată nivelurilor scăzute ale activităţii factorului VIII ceea ce are drept consecinţă hemoragia masivă la nivelul articulaţilor, muşchilor sau organelor interne, fie spontană, fie în urma unui traumatism accidental sau chirurgical. Nivelurile plasmatice ale factorului VIII sunt crescute prin terapie de substituţie, permiţând, astfel, o corectare temporară a deficitului de factor şi oprirea tendinţei la sângerare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Toate studiile farmacocinetice cu ADVATE s-au realizat la pacienţi, cu hemofilie A severă spre moderat severă (valori de referinţă ale factorului VIII ≤ 2 %) trataţi anterior. Analiza eşantioanelor de plasmă a fost efectuată într-un laborator central, utilizând un test de coagulare cu o singură fază. În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii farmacocinetici obţinuţi în urma unui studiu încrucişat la 100 de pacienţi trataţi anterior cu ADVATE, cu vârste mai mari sau egale cu 10 ani.

Tabel 3

Parametrul farmacocinetic

Medie

DS

Median

Interval intercuartil

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1527*

528

1549

668

t1/2 (h)

11,8

3,1

11,1

2,8

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

2,38*

0,50

2,42

0,68

Cmax (UI/dl)

120*

26

119

38

Clearance (dl/kg·h)

0,037

0,030

0,033

0,0147

TRM (h)

15,2

4,8

14,1

4,2

VSS (dl/kg)

0,52

0,39

0,48

0,13

* Medie geometrică

Tabelul următor prezintă datele obţinute în urma administrării unei singure doze de ADVATE la 53 de pacienţi pediatrici cu vârsta mai mică de 6 ani.

Tabel 4

Parametru farmacocinetic

Medie

DS

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1195*

430

t1/2 (h)

9,7

1,9

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

1,84*

0,42

Cmax (UI/dl)

93*

22

Clearance (dl/kg·h)

0,044

0,014

TRM (h)

12,2

3,1

VSS (dl/kg)

0,51

0,12

* Medie geometrică

La pacienţii mai tineri (cu vârsta mai mică de 6 ani), recuperarea corectată şi timpul de înjumătăţire terminal a fost cu aproximativ 20% mai mică decât la adulţi, ceea ce poate parţial corespunde unui volum plasmatic mai mare pe kilogram.

Nu sunt disponibile alte date farmacocinetice pentru ADVATE la pacienţi care nu au beneficiat de tratament anterior.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice privind siguranţa, toxicologia acută, toxicitatea, după doze repetate, toxicitatea locală şi genotoxicitatea.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Manitol

Clorură de sodiu

Histidină

Trehaloză

Clorură de calciu

Trometamol

Polisorbat 80

Glutation (redus)

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest produs medicamentos nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon cu pulbere nedeschis

Doi ani.

După reconstituire

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării au demostrat că valabilitatea produsului după reconstituire este de 3 ore la temperaturi de 250C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se păstra flaconul în ambalajul secundar, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale produsului medicamentos reconstituit, vezi punctul 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare ambalaj conţine un flacon cu pulbere, un flacon ce conţine 5 ml cu solvent (ambele din sticlă clasa I, închise cu un dop de cauciuc clorobutil) şi un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

ADVATE se administrează intravenos după reconstituirea produsului liofilizat cu apa pentru preparate injectabile disponibilă în ambalaj. După reconstituire soluţia este limpede, incoloră şi nu conţine particule străine.

-
-
-
-
-

Reconstituire:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Administrare:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

Înainte de administrare, medicamentele care se administrează parenteral trebuie verificate, pentru a nu exista particule vizibile, ori de câte ori soluţia şi flaconul permit acest lucru. Se va utiliza numai soluţia limpede şi incoloră.

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă. Injectaţi intravenos. Soluţia trebuie dministrată încet cu o rată determinată de gradul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml pe minut. Frecvenţa pulsului trebuie determinată înainte şi în timpul administrării ADVATE. În cazul apariţiei unei creşteri semnificative, reducerea ratei de administrare sau întreruperea temporară a injectării permite, de obicei, dispariţia rapidă a simptomatologiei (vezi pct 4.4 şi 4.8).

Fig. d Fig. e

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Austria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/271/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 02 martie 2004

Reautorizare: 04 martie 2009

11.

Informaţii detaliate despre acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADVATE 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 1500 UI* factor VIII de coagulare uman (rADN), octocog alfa** . După reconstituire, fiecare mililitru de soluţie injectabilă conţine octocog alfa aproximativ 300 UI.

* Potenţa (Unităţi Internationale) este determinată utilizând analiza cromogenică, comparativ cu un standard propriu, definit ca standardul OMS. Activitatea specifică este de aproximativ 4000-10000 UI/mg proteină.

** Factor VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant, în celulele ovariene de hamster chinez (COH). Preparat fără adăugarea, în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală, a niciunei alte proteine derivată umană sau animală (exogenă).

Excipienţi: 0,45 mmol sodiu (10 mg) pe flacon.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulbere friabilă, de culoare albă până la aproape albă. După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră, nu conţine particule străine şi are un pH cuprins între 6,7 şi 7,3.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţi cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).

ADVATE nu conţine Factorul von Willebrand în cantităţi eficace farmacologic, deci nu este indicat în boala von Willebrand.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu ADVATE trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei.

Doze

Doza şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul şi gradul hemoragiei şi de starea clinică a pacientului.

Tratamentul la cerere

Cantitatea de factor VIII (FVIII) administrată este exprimată în unităţi internaţionale (UI), care sunt în concordanţă cu standardele actuale OMS pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea factorului VIII în plasmă este exprimată fie procentual (raportat la activitatea normală a plasmei), fie în unităţi internaţionale (în conformitate cu standardul internaţional pentru factorul VIII din plasmă).

O unitate internatională (UI) a activităţii factorului VIII este echivalentă cu cantitatea de factor VIII dintr-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe următoarea observaţie empirică: 1 UI de factor VIII/kg creşte activitatea plasmatică a factorului VIII cu 2 UI/dl. Doza este determinată utilizând următoarea formulă:

Unităţi (UI) necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor VIII (%) x 0,5.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul recomandat de activitate plasmatică (exprimat în % faţă de normal sau în UI/dl) în perioada corespunzătoare. Tabelul 1 de mai jos poate fi folosit ca ghid de dozaj în cazul episoadele hemoragice sau intervenţiilor chirurgicale.

Tabel 1 Ghid de dozaj în cazul episoadelor hemoragice şi intervenţiilor chirurgicale

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

Cantitatea şi frecvenţa administrărilor trebuie adaptate în funcţie de răspunsul clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de anticorpi anti-factor VIII) pot fi necesare doze mai mari decât cele calculate cu ajutorul formulei.

Pe parcursul tratamentului se recomandă ajustarea dozelor şi a frecvenţei de administrare a injecţiilor repetate în funcţie de nivelul plasmatic al factorului VIII. În cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea precisă a terapiei de substituţie prin analiza activităţii plasmatice a factorului VIII. Răspunsul individual la administrarea de factor VIII poate varia, pacienţii putând atinge niveluri diferite de recuperare in vivo şi timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi.

Profilaxie

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A, forma severă, dozele uzuale sunt de 20-40 UI factor VIII/kg, la intervale de 2 - 3 zile. În cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani se recomandă adminsitrarea unor doze de 20-50 UI factor VIII/kg, administrate de 3 - 4 ori pe săptămână.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a decela dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII. Dacă nu se atinge nivelul dorit de activitate plasmatică a factorului VIII sau dacă hemoragia nu poate fi controlată după administrarea unei doze adecvate, se va efectua un test pentru a detecta prezenţa inhibitorilor de factor VIII. Este posibil ca la pacienţii cu niveluri crescute de inhibitori, terapia de substituţie a factorului VIII să nu fie eficace, în acest caz fiind necesară luarea în considerare a altor opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi trebuie efectuat de către medici cu experienţă în îngrijirea pacienţilor hemofilici (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

ADVATE trebuie administrat pe cale intravenoasă. În cazul în care administrarea se face de catre o altă persoană decât personal medical calificat este necesară instruirea acesteia.

Rata de administrare trebuie stabilită la o cantitate care asigură confortul pacientului, până la maxim 10 ml/min. În interesul pacienţilor, se recomandă ca de fiecare dată când se administrează ADVATE să se înregistreze numele şi seria de fabricaţie a produsului.

Pentru instrucţiuni referitoare la reconstituirea produsului pentru administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau la proteinele de şoarece sau hamster.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul oricărei proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. Produsul conţine urme de proteine de şoarece şi hamster. Pacienţii trebuie informaţi despre semnele reacţiilor de hipersensibilitate imediată, aici fiind incluse erupţii cutanate, prurit, urticarie generalizată, angioedem, hipotensiune (de ex. ameţeală sau sincopă), şoc şi sindrom de detresă respiratorie acută (de ex. senzaţie de presiune în piept, wheezing). În cazul apariţiei simptomelor menţionate, aceştia trebuie sfătuiţi să întrerupă imediat utilizarea produsului şi să se adreseze medicului.

În caz de şoc anafilactic, trebuie respectate standardele medicale curente privind terapia şocului (vezi pct. 4.8).

Formarea anticorpilor neutralizanţi (inhibitori) faţă de factorul VIII este o complicaţie cunoscută în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A. Aceşti inhibitori sunt, de obicei, imunoglobuline IgG direcţionate împotriva acţiunii procoagulante a factorului VIII, şi sunt măsuraţi în unităţi Bethesda (BU)/ml de plasmă, utilizând testul Bethesda modificat. Pacienţii care dezvoltă inhibitori de factor VIII , vor manifesta un răspuns clinic nesatisfăcător la tratament. În aceste cazuri, se recomandă pacienţilor să se adreseze unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. Riscul dezvoltării inhibitorilor este corelat cu expunerea la factor VIII, riscul fiind maxim în primele 20 de zile de expunere, precum şi cu alţi factori genetici şi de mediu. Rar, inhibitorii se pot dezvolta după primele 100 de zile de expunere. Dupǎ trecerea de la un medicament care conţine factorul VIII recombinant la altul, la pacienţii care au urmat anterior un astfel de tratament timp de peste 100 de zile şi care au dezvoltat în antecedente inhibitori de factor VIII, au fost observate cazuri de reapariţie a inhibitorilor (titruri scǎzute). Pacienţii trataţi cu factor VIII de coagulare uman recombinant trebuie monitorizaţi cu atenţie, prin examinare clinică şi teste de laborator, pentru a decela dezvoltarea anticorpilor inhibitori (vezi pct. 4.8).

După reconstituire acest medicament conţine 0,45 mmoli sodiu (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii referitoare la interacţiunea ADVATE cu alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii cu factorul VIII referitoare la reproducerea la animale. Deoarece hemofilia A apare rareori la femei, nu există dovezi experimentale cu privire la utilizarea de ADVATE în timpul sarcinii şi alăptării. De aceea, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării numai dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Ca şi în cazul altor proteine administrate intravenos, există posibilitatea dezvoltării unor reacţii de hipersensibilitate de tip alergic (vezi pct. 4.4).

Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE s-au raportat în total 56 de reacţii adverse la medicament (RAM) la 27 din 234 pacienţi trataţi. RAM apărute la cel mai mare număr de pacienţi au fost reprezentate de dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII (5 pacienţi), toate cazurile fiind înregistrate la pacienţi netrataţi anterior, care aveau un risc crescut de dezvoltare a anticorpilor; cefalee (5 pacienţi); febră şi ameţeală (fiecare apărând la 3 pacienţi). Din cele 56 de RAM, nu s-a raportat niciuna la nou-născuţi, 16 s-au raportat la 13/32 copii mici, 7 la 4/56 copii, 8 la 4/31 adolescenţi şi 25 s-au raportat la 14/94 adulţi. 7

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită pe baza următoarei convenţii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 până la <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100), rare (≥1/10.000 şi<1/1.000), foarte rare (<1/10.000), necunoscute (nu se poate estima din datele disponibile). În cadrul fiecărei categorii de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 2 următor prezintă frecvenţa reacţiilor adverse la medicament, înregistrate în studiile clinice:

Tabel 2

Standard MedDRA

Reac

Pacien

Rata

Frecven

Infecţii şi infestări

Gripă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Laringită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări limfatice şi hematologice

Limfangită

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

5

2,14

Frecvente

Ameţeală

3

1,28

Frecvente

Tulburări de memorie

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tremor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Migrenă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Modificarea gustului

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Inflamaţia ochilor

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări vasculare

Hematom

1

0,43

Mai puţin frecvente

Bufeuri

1

0,43

Mai puţin frecvente

Paloare

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Dispnee

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări gastro-intestinale

Diaree

2

0,85

Mai puţin frecvente

Dureri în etajul abdominal superior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Greaţă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Vărsături

1

0,43

Mai puţin frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Prurit

2

0,85

Mai puţin frecvente

Erupţii cutanate

2

0,85

Mai puţin frecvente

Hiperhidroză

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dermatită inghinală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Febră

3

1,28

Frecvente

Edeme periferice

1

0,43

Mai puţin frecvente

Dureri la nivelul toracelui anterior

1

0,43

Mai puţin frecvente

Frisoane

1

0,43

Mai puţin frecvente

Stare generală proastă

1

0,43

Mai puţin frecvente

Investigaţii diagnostice

Anticorpi anti-factor VIII prezenţi

5

2,14

Frecvente

Alanin-aminotransferaza crescută

1

0,43

Mai puţin frecvente

Factorul VIII al coagulării scăzutb

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hematocrit scăzut

1

0,43

Mai puţin frecvente

Teste de laborator anormale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

Complicaţii post-procedurale

1

0,43

Mai puţin frecvente

Hemoragie post-procedurală

1

0,43

Mai puţin frecvente

Reacţii la locul procedurii

1

0,43

Mai puţin frecvente

a) Procentul pacienţilor calculat pe baza numărului total de pacienţi unici (234).

b) La un pacient s-a observat scăderea neaşteptată a nivelului factorului VIII de coagulare în timpul perfuziei continue cu ADVATE, postoperator (zilele 10-14 postoperator). Hemostaza s-a menţinut în permanenţă în timpul acestei perioade, iar atât nivelul plasmatic de factor VIII cât şi rata de clearance au revenit la niveluri corespunzătoare până în ziua 15 postoperator. Testele pentru decelarea inhibitorului de factor VIII efectuate după terminarea perfuziei continue şi la sfârşitul studiului au fost negative.

Dezvoltarea de inhibitori

Capacitatea ADVATE de a genera un răspuns imun s-a evaluat la pacienţi trataţi în prealabil. Pe parcursul studiilor clinice cu ADVATE la 145 pacienţi copii şi adulţi, diagnosticaţi cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), trataţi anterior cu concentrate de factor VIII ≥ 150 de zile, la un pacient s-a decelat un titru scăzut de inhibitor (2,4 BU în testul Bethesda modificat), după 26 zile de tratament cu ADVATE. Testele de urmărire pentru detectarea inhibitorilor, efectuate la acest pacient după retragerea din studiu au fost negative. De asemenea, la cei 53 de copii cu vârste sub 6 ani, diagnosticaţi, de asemenea, cu hemofilie A severă spre moderat severă (FVIII ≤ 2%), şi trataţi anterior cu concentrate de Factor VIII ≥ 50 de zile, nu au fost decelaţi inhibitori F VIII. 8

În cazul pacienţilor netrataţi anterior într-un studiu clinic în desfăşurare, 5 (20 %) din 25 de pacienţi cărora li s-a administrat ADVATE au dezvoltat inhibitori de factor VIII. Dintre aceştia, 4 au avut un titru crescut (≥ 5 unităţi Bethesda) şi 1 un titru scăzut (< 5 unităţi Bethesda). Frecvenţa inhibitorilor de F VIII detectaţi până în prezent se încadrează în limitele prevăzute şi în intervalul constatat anterior.

Răspunsul imun al pacienţilor la urmele de proteine contaminante a fost analizat prin examinarea titrurilor de anticorpi faţă de aceste proteine, a parametrilor de laborator şi a reacţiilor adverse raportate. Din cei 182 de pacienţi trataţi, testaţi pentru a detecta anticorpii faţă de proteina produsă în celulele ovariene de hamster chinez (CHO), în 3 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă a titrurilor, iar în 4 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale. La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de proteina CHO, dar nu au fost alte semne sau simptome care să indice un răspuns de hipersensibilitate sau de tip alergic. Dintre cei 182 de pacienţi trataţi şi testaţi pentru a detecta prezenţa anticorpilor faţă de IgG murină, în 10 cazuri s-a observat prin analiza regresiei liniare o tendinţă semnificativ ascendentă şi în 2 cazuri s-au detectat valori maxime susţinute sau valori de vârf ocazionale.

La un pacient s-a înregistrat o tendinţă semnificativ ascendentă şi, de asemenea, s-au detectat valori maxime susţinute ale nivelului anticorpilor faţă de IgG murină. Patru dintre aceşti pacienţi au raportat efecte adverse izolate incluzând urticarie, prurit, erupţii cutanate şi o uşoară eozinofilie pe parcursul numeroaselor expuneri repetate la produsul în studiu

Ca şi în cazul altor produse administrate intravenos, la ADVATE s-au raportat reacţii de hipersensibilitate/alergice, inclusiv reacţii anafilactice/anafilactoide (cu o frecvenţă necunoscută).

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor VIII de coagulare uman recombinant.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihemoragice: factorul VIII de coagulare. Codul ATC: B02BD02.

Complexul factor VIII/factor von Willebrand constă din două molecule (factor VIII şi factor von Willebrand) cu funcţii fiziologice diferite. ADVATE conţine factorul VIII recombinant al coagulării (octocog alfa), o glicoproteină care este echivalentă biologic cu glicoproteina factorului VIII derivată din plasma umană.

Octocog alfa este o glicoproteină alcătuită din 2332 aminoacizi, cu o masă moleculară de aproximativ 280 kD. Atunci când este perfuzat la un pacient cu hemofilie, octocog alfa se leagă de Factorul von Willebrand endogen din circulaţia sanguină a pacientului. Factorul VIII activat are rol de cofactor pentru Factorul IX activat, accelerând conversia Factorului X în Factor X activat. Factorul X activat transformă protrombina în trombină. Apoi, trombina transformă fibrinogenul în fibrină şi se formează cheagul. Hemofilia A este o afecţiune ereditară, legată de sex, a coagulării sanguine, datorată nivelurilor scăzute ale activităţii factorului VIII ceea ce are drept consecinţă hemoragia masivă la nivelul articulaţilor, muşchilor sau organelor interne, fie spontană, fie în urma unui traumatism accidental sau chirurgical. Nivelurile plasmatice ale factorului VIII sunt crescute prin terapie de substituţie, permiţând, astfel, o corectare temporară a deficitului de factor şi oprirea tendinţei la sângerare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Toate studiile farmacocinetice cu ADVATE s-au realizat la pacienţi, cu hemofilie A severă spre moderat severă (valori de referinţă ale factorului VIII ≤ 2 %) trataţi anterior. Analiza eşantioanelor de plasmă a fost efectuată într-un laborator central, utilizând un test de coagulare cu o singură fază. În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii farmacocinetici obţinuţi în urma unui studiu încrucişat la 100 de pacienţi trataţi anterior cu ADVATE, cu vârste mai mari sau egale cu 10 ani.

Tabel 3

Parametrul farmacocinetic

Medie

DS

Median

Interval intercuartil

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1527*

528

1549

668

t1/2 (h)

11,8

3,1

11,1

2,8

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

2,38*

0,50

2,42

0,68

Cmax (UI/dl)

120*

26

119

38

Clearance (dl/kg·h)

0,037

0,030

0,033

0,0147

TRM (h)

15,2

4,8

14,1

4,2

VSS (dl/kg)

0,52

0,39

0,48

0,13

* Medie geometrică

Tabelul următor prezintă datele obţinute în urma administrării unei singure doze de ADVATE la 53 de pacienţi pediatrici cu vârsta mai mică de 6 ani.

Tabel 4

Parametru farmacocinetic

Medie

DS

ASC0-∞ (UI·h/dl)

1195*

430

t1/2 (h)

9,7

1,9

Recuperare corectată (UI/dl/UI/kg)

1,84*

0,42

Cmax (UI/dl)

93*

22

Clearance (dl/kg·h)

0,044

0,014

TRM (h)

12,2

3,1

VSS (dl/kg)

0,51

0,12

* Medie geometrică

La pacienţii mai tineri (cu vârsta mai mică de 6 ani), recuperarea corectată şi timpul de înjumătăţire terminal a fost cu aproximativ 20% mai mică decât la adulţi, ceea ce poate parţial corespunde unui volum plasmatic mai mare pe kilogram.

Nu sunt disponibile alte date farmacocinetice pentru ADVATE la pacienţi care nu au beneficiat de tratament anterior.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor farmacologice privind siguranţa, toxicologia acută, toxicitatea, după doze repetate, toxicitatea locală şi genotoxicitatea.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Manitol

Clorură de sodiu

Histidină

Trehaloză

Clorură de calciu

Trometamol

Polisorbat 80

Glutation (redus)

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest produs medicamentos nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon cu pulbere nedeschis

Doi ani.

După reconstituire

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării au demostrat că valabilitatea produsului după reconstituire este de 3 ore la temperaturi de 250C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se păstra flaconul în ambalajul secundar, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale produsului medicamentos reconstituit, vezi punctul 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare ambalaj conţine un flacon cu pulbere, un flacon ce conţine 5 ml cu solvent (ambele din sticlă clasa I, închise cu un dop de cauciuc clorobutil) şi un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

ADVATE se administrează intravenos după reconstituirea produsului liofilizat cu apa pentru preparate injectabile disponibilă în ambalaj. După reconstituire soluţia este limpede, incoloră şi nu conţine particule străine.

-
-
-
-
-

Reconstituire:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Administrare:

Utilizaţi o tehnică aseptică:

Înainte de administrare, medicamentele care se administrează parenteral trebuie verificate, pentru a nu exista particule vizibile, ori de câte ori soluţia şi flaconul permit acest lucru. Se va utiliza numai soluţia limpede şi incoloră.

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă. Injectaţi intravenos. Soluţia trebuie dministrată încet cu o rată determinată de gradul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml pe minut. Frecvenţa pulsului trebuie determinată înainte şi în timpul administrării ADVATE. În cazul apariţiei unei creşteri semnificative, reducerea ratei de administrare sau întreruperea temporară a injectării permite, de obicei, dispariţia rapidă a simptomatologiei (vezi pct 4.4 şi 4.8).

Fig. d Fig. e

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Austria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/271/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 02 martie 2004

Reautorizare: 04 martie 2009

13.

Informaţii detaliate despre acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ANEXA II

A.

B.

A PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) substanţei(lor) biologic active

Baxter BioScience Manufacturing Sàrl

Route de Pierre-à-Bot 111

CH-2000 Neuchâtel

Elveţia

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

Nu este cazul.

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, descris în versiunea 1.1 prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii de Autorizare de Punere pe Piaţă, există şi funcţionează înaintea şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajează se efectueze studiile şi activitatile suplimentare de farmacovigilenţă, detaliate în Planul de Farmacovigilenţă, aprobate în versiunea 3.0 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de Autorizare de Punere pe Piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de gestionare a riscului pentru medicamente de uz uman, PMR actualizate trebuie depuse în acelaşi timp cu Raportul periodic actualizat privind siguranta (RPAS).

În plus, un PMR actualizat trebuie depus:

RPAS: DAPP va depune RPAS la fiecare şase luni, cu excepţia situaţiei în care există alte dispoziţii ale CHMP.

ANEXA III

PROSPECTUL

B. PROSPECT

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

1.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

2.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 1000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

3.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

4.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 2000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

5.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

ADVATE 3000 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Octocog alfa (factor uman VIII de coagulare recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-
-

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este ADVATE şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi ADVATE

3. Cum să utilizaţi ADVATE

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează ADVATE

6. Informaţii suplimentare

6.

ADVATE conţine substanţa activă octocog alfa, factorul VIII de coagulare uman produs prin tehnica ADN-ului recombinant. Factorul VIII este necesar pentru formarea cheagurilor de sânge în vederea opririi hemoragiei. În cazul pacienţilor cu hemofilie A (cu deficit congenital de factor VIII), acesta lipseşte sau nu funcţionează corect.

ADVATE este utilizat în cazul pacienţilor cu hemofilie A pentru profilaxia sau tratamentul hemoragiilor spontane sau operatorii

ADVATE este preparat fără adaugarea în timpul etapelor de cultură celulară, de purificare sau de formulare finală a niciunei alte proteine derivată umană sau animală.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Nu utilizaţi ADVATE

-
-

Dacă nu sunteţi sigur de aceasta, întrebaţi-vă medicul.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi ADVATE

Trebuie să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă aţi fost tratat anterior cu produse care conţin factor VIII, în special dacă aţi dezvoltat inhibitori, deoarece poate exista un risc crescut ca acest lucru să se repete. Inhibitorii sunt anticorpi neutralizanţi faţă de factorul VIII, care reduc eficacitatea ADVATE pentru prevenirea şi controlul hemoragiei. Dezvoltarea de inhibitori este o complicaţie cunoscută în tratamentul hemofiliei A. Dacă hemoragia dumeavoastră nu este ţinută sub control cu ADVATE, informaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră.

Există o şansă minoră de a dezvolta o reacţie anafilactică (adică o reacţie alergică severă, brusc instalată) la ADVATE. Prin urmare, trebuie să cunoaşteţi semnele de debut ale reacţiilor alergice. Acestea sunt: pruritul, erupţiile cutanate, apariţia de pustule, mâncărimea generalizată, umflarea buzelor şi a limbii, dificultăţile de respiraţie, respiraţie şuierătoare, o senzaţie de presiune în piept, o stare generală de rău şi ameţeală. Aceste simptome pot constitui debutul unui şoc anafilactic, în care apare o ameţeală extremă însoţită de pierderea conştienţei şi dificultăţi extreme la respiraţie.

Dacă apare oricare dintre simptome, opriţi imediat injectarea şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Simptomele severe, incluzând dificultăţile de respiraţie şi leşinul necesită instituirea promptă a tratamentului de urgenţă.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Informaţi medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi.

Medicul va decide dacă ADVATE poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

ADVATE nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale ADVATE

Acest produs medicamentos conţine sodiu 0,45 mmol (10 mg) pe flacon. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul pacienţilor cu dietă hiposodată.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ADVATE

Tratamentul cu ADVATE va fi iniţiat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu hemofilie A.

Medicul dumneavoastră va calcula doza de ADVATE destinată administrării (în unităţi internaţionale sau UI) în funcţie de starea dumneavoastră şi de greutatea corporală şi în funcţie de tipul tratamentului: profilactic sau tratamentul hemoragiei. Frecvenţa administrării depinde de efectul ADVATE asupra dumneavoastră. De obicei, terapia de substituţie cu ADVATE este un tratament care durează toată viaţa.

Profilaxia hemoragiei

Doza obişnuită este de 20-40 UI octocog alfa/kg, administrată la intervale de 2 - 3 zile. Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale mai mici de administrare sau doze mai ridicate.

Tratamentul hemoragiei

Doza de octocog alfa este calculată funcţie de greutatea dumneavoastră şi de nivelul de factor VIII care trebuie atins. Nivelul de factor VIII necesar depinde de severitatea şi locul producerii hemoragiei.

Doza (UI) = greutate (kg) x creşterea dorită de Factor VIII (% din normal) x 0,5.

Dacă sunteţi de părere că efectul ADVATE nu este suficient, consultaţi medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va efectua teste de laborator adecvate pentru a se asigura că aveţi un nivel corespunzător de Factor VIII. Acest lucru este important mai ales dacă veţi suferi o intervenţie chirurgicală majoră.

Pacienţii care dezvoltă inhibitori de Factor VIII

Dacă nu se atinge cu ADVATE nivelul dorit de activitate plasmatică a Factorului VIII, sau dacă hemoragia nu poate fi controlată, acest lucru se poate datora prezenţei inhibitorilor de Factor VIII. Acest lucru va fi verificat de medicul dumneavoastră. Este posibil să aveţi nevoie de o cantitate mai mare de ADVATE sau chiar un alt produs pentru a controla hemoragia. Nu măriţi doza totală de ADVATE pentru a controla hemoragia fără să vă adresaţi medicului dumneavoastră.

Cum se administrează ADVATE

ADVATE se injectează de obicei într-o venă (intravenos) de către medicul sau asistenta dumneavoastră. Administrarea ADVATE sub formă de injecţie se poate face şi de dumneavoastră sau de altă persoană, însă numai după ce sunteţi instruiţi adecvat. Instrucţiuni detaliate pentru auto-administrare sunt prezentate la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din ADVATE

Utilizaţi întotdeauna ADVATE exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. În cazul în care aţi injectat mai mult ADVATE decât este recomandat, vă rugăm să informaţi medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să utilizaţi ADVATE

Nu injectaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate. Continuaţi imediat cu următoarea injecţie la intervale regulate, aşa cum v-a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi ADVATE

Nu încetaţi să utilizaţi ADVATE fără a consulta medicul dumneavoastră.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, ADVATE poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar reacţii alergice severe, neaşteptate (anafilactice), opriţi imediat injectarea. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră imediat dacă aveţi una din următoarele simptome de reacţii alergice (hipersensibilitate):

-
-
-
-
-

Simptomele severe, inclusiv dificultăţi în respiraţie şi senzaţie de leşin, necesită tratament de urgenţă.

Reacţiile adverse pot apare cu o anumită frecvenţa, definită astfel:

Reacţii adverse frecvente

Ameţeală, cefalee şi febră

Reacţii adverse mai puţin frecvente

Urticarie, transpiraţii abundente, modificarea gustului, bufeuri, migrene, tulburări de memorie, frisoane, diaree, greaţă, vărsături, respiraţie întreruptă, inflamarea gâtului, infectarea vaselor limfatice, decolorarea pielii, inflamarea ochilor, erupţii cutanate, transpiraţii excesive, tumefierea labei piciorului si a piciorului, creşterea enzimelor hepatice, reducerea procentului de hematii şi dureri în abdomenul superior sau partea inferioară a pieptului.

Reacţii adverse asociate chirurgiei

Infecţii asociate cateterului, numărarea hematiilor scăzută, tumefierea membrelor şi a articulaţiilor, hemoragie prelungită după îndepărtarea drenei, scăderea nivelului de Factor VIII şi contuzii post-operatorii.

Reacţii adverse rare

De la lansarea produsului pe piaţă au fost raportări rare de reacţii severe şi care pun viaţa în pericol (anafilactice) sau alte reacţii alergice (a se vedea mai sus).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ADVATE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi ADVATE după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela.

Pe parcursul perioadei de valabilitate, produsul poate fi păstrat la temperatura camerei ( până la 25°C) pentru o singură perioadă care nu va depăşi 2 luni. Notaţi data de început a perioadei de păstrare la temperatura camerei pe ambalajul exterior. A nu se reintroduce în frigider după păstrare la temperatura camerei.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Acest produs este numai pentru o singură utilizare. Eliminaţi în mod corespunzător soluţia neutilizată.

Utilizaţi acest produs de îndată ce pulberea s-a dizolvat complet.

Nu păstraţi la frigider soluţia după preparare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine ADVATE

-
-

Flaconul cu solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată ADVATE şi conţinutul ambalajului

ADVATE este o pulbere friabilă de culoare albă până la aproape albă.

După reconstituire, soluţia este limpede, incoloră şi fără particule străine.

De asemenea, fiecare ambalaj conţine un dispozitiv pentru reconstituire (BAXJECT II).

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viena

Producător:

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgia

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai Deţinătorului Autorizaţiei de Punere pe Piaţă,, enumeraţi mai jos:

België/Belgique/Belgien

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

Luxembourg/Luxemburg

Baxter Belgium SPRL

Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

B-1050 Bruxelles/Brüssel

Tél/Tel: +32 2 650 1711

България

ТП Бакстер АД

ул. Рачо Димчев 4

София 1000

тел.: +359 2 9808482

Magyarország Baxter Hungary Kft Alkotás u. 53. D torony V. em. H-1123 Budapest Tel.: +361 202 19 80

Česká republika

Baxter Czech spol.s.r.o.

Opletalova 55

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: +420 225774111

Malta

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel.: +44 1635 206345

Danmark

Baxter A/S

Gydevang 43

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 48 16 64 00

Nederland

Baxter B.V.

Kobaltweg 49

NL-3542 CE Utrecht

Tel: +31 30 2488911

Deutschland

Baxter Deutschland GmbH

Edisonstr. 4

D-85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 31 701

Norge

Baxter AS

Gjerdrumsvei 11

N-0486 Oslo

Tlf: +47 22 58 4800

Eesti

AS Oriola

Kungla 2

EE-76505 Saue

Tel.: +372 6 515 100

Österreich

Baxter Vertriebs GmbH

Landstraβer Hauptstraβe 99 /Top 2A

A-1031 Wien

Tel.: +43 1 71120 0

Ελλάδα

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Polska

Baxter Poland Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

PL-00-380 Warszawa

Tel.: +48 22 4883 777

España

Baxter S.L.

Pouet de Camilo, 2

E- 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

Tel: +34 96 2722800

Portugal

Baxter Médico Farmacêutica Lda

Sintra Business Park

Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10

P-2710-089 Sintra

Tel: +351 21 925 25 00

France

Baxter SAS

6 Avenue Louis PasteurF-78310 Maurepas

Tél: +33 1 3461 5050

România

FARMACEUTICA REMEDIA SA

B-dul Metalurgiei nr. 78

sector 4

Bucureşti 041836-RO

Tel.: +40-21-321 16 40

Ireland

Baxter Healthcare Ltd

Unit 7 Deansgrange Industrial Estate

IRL-Blackrock, Dublin

Tel: +353 1 2065500

Slovenija

Baxter d.o.o.

Železna cesta 14

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 420 16 80

Ísland

Lyfjaver ehf.

Suðurlandsbraut 22

IS-108 Reykjavík

Sími: +354 533 6100

Slovenská republika

Baxter AG, o. z.

Dúbravská cesta 2

SK-841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59418455

Italia

Baxter S.p.A.

Viale Tiziano, 25

I-00196 Roma

Tel: +39 06 324911

Suomi/Finland

Baxter Oy

Valimotie 15 A

FIN-00380 Helsinki

Puh/Tel: +358 9 8621111

Κύπρος

Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.

Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

Ηλιούπολη

GR-163 41 Αθήνα

Τηλ.: +30-210-99 87 000

Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

Torshamnsgatan 35

S-164 94 Kista

Tel: +46 8 6326400

Latvija

BAXTER AG Latvijas filiāle

Dzelzavas iela 117

Rīga, LV 1021

Tel.: +371 67 784 784

United Kingdom

Baxter Healthcare Ltd

Wallingford Road, Compton Newbury

Berkshire RG20 7QW - UK

Tel: +44 1635 206345

Lietuva

UAB TAMRO atstovybė

S. Žukausko g. 29-1

LT-09129 Vilnius

Tel: +370 5 269 16 91

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCŢIUNI PENTRU PREPARARE ŞI ADMINISTRARE

În timpul preparării soluţiei şi administrării acesteia este necesară utilizarea tehnicii aseptice.

Utilizaţi numai apă pentru preparate injectabile şi dispozitiul de reconstituire pentru prepararea soluţiei furnizate în fiecare ambalaj de ADVATE. ADVATE nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau cu alţi solvenţi.

Instrucţiuni pentru reconstituirea soluţiei

1. Dacă produsul este încă păstrat în frigider, scoateţi ambele flacoane de ADVATE pulbere şi de solvent din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (între 150C şi 250C).

2. Spălaţi-vă bine pe mâini utilizând săpun şi apă caldă.

3. Scoateţi capacele flacoanelor cu pulbere şi solvent.

4. Curăţaţi dopurile cu tampoane cu alcool. Aşezaţi flacoanele pe o suprafaţă plată.

5. Deschideţi ambalajul dispozitivului BaxJect II desfăcând capacul de hârtie, fără să atingeţi interiorul (Fig. A). Nu scoateţi dispozitivul din ambalaj. Nu utilizaţi dispozitivul BAXJECT II în cazul în care sistemul său de filtrare steril sau ambalajul acestuia sunt deteriorate sau prezintă semne de deteriorare.

6. Întoarceţi ambalajul şi introduceţi acul transparent din plastic prin dopul flaconului cu solvent. Prindeţi ambalajul de marginile sale şi scoateţi ambalajul dispozitivului BaxJect II (Fig. B). Nu scoateţi capacul albastru al dispozitivului BAXJECT II.

7. Pentru reconstituire trebuie utilizate numai apa pentru preparate injectabile şi dispozituvul de reconstituire furnizate în ambalaj.Cu Baxject II ataşat la flaconul cu solvent, răsuciţi sistemul astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului. Introduceţi acul alb din plastic prin dopul flaconului cu ADVATE. Vacuumul va aspira solventul în flaconul cu ADVATE (Fig. C).

8. Rotiţi usor, până la dizolvarea completă a materialului. Asiguraţi-vă că ADVATE s-a dizolvat complet; în caz contrar, soluţia reconstituită nu va trece toată prin filtrul dispozitivului. Produsul se dizolvă rapid (de obicei, în mai puţin de 1 minut). După reconstituire soluţia trebuie să fie limpede, incoloră şi să nu prezinte particule străine.

Fig. a Fig. b Fig. c

Instrucţiuni pentru administrarea injecţiei

Pentru administrare este necesară utilizarea unei seringi luer-lock.

Notă importantă:

1. Scoateţi capacul albastru de la BAXJECT II. NU TRAGEŢI AER ÎN SERINGĂ. Conectaţi seringa la BAXJECT II (Fig. d).

2. Răsuciţi sistemul (cu flaconul de soluţie reconstituită deasupra). Trageţi soluţia reconstituită în seringă trăgând încet de piston (Fig. E).

3. Deconectaţi seringa.

4. Ataşaţi un ac fluture la seringă şi injectaţi soluţia reconstituită într-o venă. Soluţia trebuie administrată încet, cu o rată de administrare determinată de nivelul de comfort al pacientului, care să nu depăşească 10 ml/minut (vezi pct. 4 “Reacţii adverse posibile”).

5. Soluţia neutilizată se elimină conform reglementărilor locale.

Fig. d Fig. e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical specializat:

În eventualitatea apariţiei următoarelor accidentelor hemoragice prezentate, activitatea factorului VIII nu trebuie să scadă sub nivelul precizat (exprimat în % din normal sau UI/dl), în perioada corespunzătoare.

Următorul tabel poate fi folosit ca ghid de dozaj în episoadele de hemoragie şi intervenţii chirurgicale.

Doza şi frecvenţa administrării trebuie adaptată răspunsulu clinic individual. În anumite circumstanţe (de exemplu prezenţa unui titru scăzut de inhibitori), poate fi necesară administrarea de doze mai mari decât doza calculată folosind formula.

Gravitatea hemoragiei / tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul plasmatic de factor VIII necesar ( % din normal sau UI/dl)

Frecvenţa de administrare (ore) / durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroze precoce, hemoragii musculare sau orale

Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame extinse

Hemoragii care pun viaţa în pericol

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de cel puţin o zi, până când episodul hemoragic se remite sau se obţine vindecarea, indicată prin lipsa durerii.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 12-24 ore (de la 8 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), timp de 3–4 zile sau mai mult până când durerea şi impotenţa funcţională acută se remit.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8 - 24 de ore (de la 6 la 12 ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până la eliminarea pericolului.

Intervenţii chirurgicale

Minore

Incluzând extracţiile dentare

Majore

30 – 60

80 – 100

(pre şi post operator)

La fiecare 24 de ore (de la 12 la 24 de ore în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), cel puţin o zi, până când se obţine cicatrizarea.

Se administrează injecţii repetate la fiecare 8-24 ore (de la 6 până la 24 de ore, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 6 ani), până când se obţine cicatrizarea, apoi se continuă tratamentul timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel al activităţii Factorului VIII de 30-60% (UI/dl).

ANEXA IV

FUNDAMENTAREA UNEI NOI REAUTORIZĂRI

FUNDAMENTAREA UNEI NOI REAUTORIZĂRI

În baza datelor care au devenit disponibile de la data primei Autorizări de Punere pe Piaţă, CHMP consideră că raportul beneficiu/risc pentru produsul Advate rămâne pozitiv, însă consideră că profilul său de siguranţă trebuie monitorizat atent datorită următoarelor aspecte:

- urmărirea implementării sistemului de înregistrare/supraveghere ca urmare a constatărilor emise în urma Inspectiei privind farmacovigilenţa

- asigurarea implementării corespunzătoare a sistemului de farmacovigilenţă / a planului de management al riscului

Prin urmare, în baza profilului de siguranţă al Advate, care necesită depunerea RPAS la interval de 6 luni, CHMP a decis ca DAPP ar trebui să depună încă o aplicaţie pentru reautorizare peste 5 ani.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.