CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

BENEFIX 250UI
Denumire BENEFIX 250UI
Descriere Tratamentul şi profilaxia hemoragiei la pacienţii cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX).
Denumire comuna internationala NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Pulbere si solvent pentru solutie injectabila
Concentratia 250UI
Ambalaj Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. x 5 ml sol. pt. sol. inj + 1 set steril de perf. + 2 tamp. alcool + 2 plasturi
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC B02BD04
Firma - Tara producatoare WYETH FARMA S.A - SPANIA
Autorizatie de punere pe piata WYETH EUROPA LTD - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre BENEFIX 250UI ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> BENEFIX 1000UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 1000UI >> BENEFIX 2000UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 2000UI >> BENEFIX 500UI Pulbere si solvent pentru solutie injectabila, 500UI
Prospect si alte informatii despre BENEFIX 250UI, pulbere si solvent pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

BeneFIX 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant) 250 UI. După reconstituire cu ajutorul a 5 ml (0,234%) soluţie injectabilă de clorură de sodiu, fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 50 UI nonacog alfa.

Potenţa (UI) este determinată cu ajutorul testului de coagulare într-un singur pas, agreat de farmacopeea europeană. Activitatea specifică a BeneFIX nu este mai mică de 200 UI/mg proteină.

BeneFIX conţine factor de coagulare IX recombinant (DCI = nonacog alfa). Nonacog alfa este o proteină purificată, cu 415 aminoacizi ordonaţi în structură monocatenară. Secvenţa primară aminoacidică este comparabilă cu forma alelică Ala148 a factorului IX derivat din plasmă şi unele modificări post-translaţionale ale moleculei recombinante sunt diferite de cele ale moleculei de origine plasmatică. Factorul de coagulare IX recombinant este o glicoproteină secretată de celule de origine mamiferă, modificate genetic, provenite dintr-o linie celulară obţinută din ovar de hamster chinezesc (OHC).

Excipienţi:

Fiecare flacon conţine 40 mg zahăr.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere de culoare albă sau aproape albă şi solvent limpede şi incolor, pentru soluţie injectabilă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiei la pacienţii cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX).

4.2 Doze şi mod de administrare

Iniţierea tratamentului trebuie să se facă sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei.

Doze

Doza şi durata tratamentului de substituţie depind de gradul de severitate al deficitului de factor IX, de localizarea şi gravitatea hemoragiei, precum şi de starea clinică a pacientului. Dozajul BeneFIX poate fi diferit de cel al medicamentelor care conţin factor IX derivat din plasmă.

Pentru a vă asigura de atingerea nivelului dorit de activitate a factorului IX, se recomandă o monitorizare de precizie utilizând testele de determinare a activităţii factorului IX, iar calcularea dozelor trebuie să se facă luând în considerare nivelul de activitate a factorului IX, parametrii farmacocinetici cum sunt timpul de înjumătăţire plasmatică şi indicele de recuperare, precum şi starea clinică a pacientului, în scopul unei ajustări corespunzătoare a dozei.

Cantitatea administrată şi frecvenţa de administrare trebuie întotdeauna orientate către eficacitatea clinică a fiecărui caz în parte. Medicamentele care conţin factor IX trebuie rareori administrate mai mult de o dată pe zi.

Numărul de unităţi de factor IX administrate este exprimat în unităţi internaţionale (UI), care sunt definite în conformitate cu standardul în vigoare al OMS privind medicamentele care conţin factor IX. Activitatea plasmatică a factorului IX este exprimată fie procentual (corespunzător plasmei umane normale), fie în unităţi internaţionale (corespunzător unui standard internaţional privind factorul IX plasmatic).

O unitate internaţională (UI) de activitate a factorului IX este echivalentă cu cantitatea de factor IX dintr-un ml de plasmă umană normală. Estimarea dozei necesare de BeneFIX poate fi făcută pe baza faptului că administrarea unei unităţi de activitate a factorului IX pe kg duce la creşterea nivelului de factor IX circulant, în medie cu 0,8 UI/dl (interval de la 0,4 la 1,4 UI/dl), la pacienţii adulţi (³ 15 ani). Parametrii farmacocinetici trebuie să fie evaluaţi în mod periodic la fiecare pacient şi dozele trebuie ajustate în mod corespunzător.

Dozele recomandate se determină cu ajutorul următoarei formule:

 

Numărul de UI de factor IX necesare

=

greutatea (în kg)

X

creşterea dorită a nivelului de factor IX, (%) sau (UI/dl)

X

inversul multiplicativ al indicelui de recuperare observat

 

Astfel, pentru un indice de recuperare de 0,8 UI/dl (media creşterii pentru factorul IX):

 

Numărul de UI de factor IX necesare

=

greutatea (în kg)

X

creşterea dorită a nivelului de factor IX, (%) sau (UI/dl)

X

1,3 UI/kg

 

În cazul evenimentelor de tip hemoragic enumerate mai jos, nivelul de activitate a factorului IX nu trebuie să scadă sub valorile date ale nivelului de activitate plasmatică (în % din valoarea normală sau în UI/dl), în intervalul de timp corespunzător. Datele din tabelul de mai jos pot fi utilizate ca referinţă pentru stabilirea dozelor în episoadele hemoragice şi în intervenţiile chirurgicale:

 

Gravitatea hemoragiei/Tipul de intervenţie chirurgicală

Nivelul de factor IX cerut, (%) sau (UI/dl)

Frecvenţa dozelor (ore)/Durata tratamentului (zile)

Hemoragii

Hemartroză precoce, hemoragie musculară sau a cavităţii bucale

20-40

Repetaţi la fiecare 24 ore. Cel puţin 1 zi, până la oprirea episodului hemoragic, după cum indică evoluţia durerii sau până la obţinerea vindecării.

Hemartroză mai extinsă, hemoragie musculară sau hematom

30-60

Repetaţi perfuzia la fiecare 24 ore, timp de 3-4 zile sau mai mult, până la dispariţia durerii şi a manifestărilor acute de incapacitare.

Hemoragii care pot pune viaţa în pericol

60-100

Repetaţi perfuzia la fiecare 8-24 ore, până la dispariţia pericolului

Intervenţii chirurgicale

Minore:

Inclusiv extracţii dentare

Majore

30-60

80-100

(pre- şi post-operator)

La fiecare 24 ore, cel puţin 1 zi, până la obţinerea vindecării.

Repetaţi perfuzia la fiecare 8-24 ore, până la vindecarea adecvată a plăgii, apoi continuaţi tratamentul încă cel puţin 7 zile, pentru a menţine un nivel de activitate al factorului IX cuprins între 30% şi 60% (UI/dl)

 

În timpul tratamentului, se recomandă determinarea corespunzătoare a nivelurilor de factor IX, cu rol orientativ în stabilirea dozei care trebuie administrate şi a frecvenţei de repetare a perfuziilor. Cu precădere în cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea cu precizie a tratamentului de substituţie prin intermediul testelor de coagulare (activitatea factorului IX plasmatic). Răspunsul la administrarea de factor IX, exprimat prin valoarea indicelui de recuperare in vivo şi prin valoarea timpului de înjumătăţire plasmatică, variază de la un pacient la altul.

BeneFIX poate fi utilizat în tratamentul profilactic de lungă durată împotriva hemoragiilor la pacienţii cu forme severe de hemofilie B. În cadrul unui studiu clinic privind profilaxia secundară de rutină, valoarea medie a dozei pentru pacienţii trataţi anterior (PTA) a fost de 40 UI/kg (interval de la 13 la 78 UI/kg), la intervale de 3 până la 4 zile. La pacienţii mai tineri, este posibil să fie necesare intervale mai scurte între administrări sau doze mai mari.

Copii şi adolescenţi

Datele existente sunt insuficiente pentru a recomanda utilizarea BeneFIX la copiii cu vârste mai mici de 6 ani. În cadrul studiilor clinice, 57% dintre copii şi adolescenţi au necesitat o creştere a dozelor până la o valoare medie de >50 UI/kg, fie datorită unui indice de recuperare mai mic decât era de aşteptat, fie pentru a obţine un răspuns terapeutic suficient, fie din ambele motive. De aceea, trebuie efectuată o monitorizare atentă a activităţii factorului IX plasmatic, precum şi o calculare a parametrilor farmacocinetici cum sunt indicele de recuperare şi timpul de înjumătăţire plasmatică, în funcţie de evoluţia clinică, pentru a putea face o ajustare corespunzătoare a dozelor. Dacă în timpul profilaxiei de rutină sau al tratamentului, a fost în mod repetat necesară administrarea unor doze >100 UI/kg, trebuie luată în considerare trecerea la un alt medicament care conţine factor IX.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru apariţia de inhibitori ai factorului IX. În cazul în care nu se reuşeşte atingerea nivelurilor plasmatice anticipate ale activităţii factorului IX sau în cazul în care hemoragia nu poate fi controlată cu doza corespunzătoare, trebuie efectuate teste biologice pentru a determina prezenţa unui inhibitor al factorului IX.

La pacienţii cu niveluri mari ale inhibitorului de factor IX, este posibil ca tratamentul cu factor IX să nu fie eficace, în acest caz trebuind luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Abordarea terapeutică a acestor pacienţi trebuie să fie coordonată de medici cu experienţă în tratarea pacienţilor cu hemofilie. Vezi şi pct. 4.4.

Mod de administrare

BeneFIX se administrează în perfuzie intravenoasă, după reconstituirea pulberii liofilizate pentru soluţie injectabilă cu soluţie sterilă de clorură de sodiu 0,234% (vezi pct. 6.6).

BeneFIX trebuie administrat cu o viteză mică de perfuzie. În cele mai multe cazuri s-a utilizat o viteză de perfuzie de până la 4 ml pe minut. Viteza de administrare trebuie determinată în funcţie de gradul de confort al pacientului.

Administrarea în perfuzie continuă nu a fost aprobată şi nu este recomandată (vezi şi pct. 4.4, 4.8 şi 6.6).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Antecedente cunoscute de reacţii alergice la proteine de hamster.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apariţia anticorpilor de neutralizare a activităţii (inhibitori) este un eveniment mai puţin frecvent la pacienţii trataţi anterior (PTA) cu medicamente care conţin factor IX. Întrucât în cadrul studiilor clinice, unul dintre PTA trataţi cu BeneFIX a dezvoltat un inhibitor cu grad mic de reactivitate însă relevant din punct de vedere clinic iar experienţa în ceea ce priveşte antigenicitatea factorului IX recombinant este încă limitată, pacienţii trataţi cu BeneFIX trebuie atent monitorizaţi pentru a depista apariţia inhibitorilor de factor IX. Inhibitorii de factor IX sunt măsuraţi în unităţi Bethesda, prin utilizarea testelor biologice corespunzătoare.

Studiile clinice cu BeneFIX aflate în desfăşurare nu au furnizat date suficiente în ceea ce priveşte tratamentul pacienţilor netrataţi anterior (PNA). În prezent, se află în desfăşurare noi studii de siguranţă şi eficacitate la copii trataţi anterior, care au primit un tratament minim şi la copii netrataţi anterior. Studiile clinice cu BeneFIX nu au inclus un număr suficient de pacienţi cu vârsta de 65 ani şi peste, pentru a putea determina dacă aceştia răspund la tratament în mod diferit faţă de pacienţii mai tineri. Ca în cazul oricărui pacient care urmează tratament cu BeneFIX, alegerea dozei la pacienţii vârstnici trebuie să se facă în mod individualizat.

Ca în cazul oricărui medicament administrat intravenos care conţine proteine, este posibilă apariţia reacţiilor de hipersensibilizare de tip alergic. Medicamentul conţine urme de proteine de hamster. La utilizarea medicamentelor care conţin factor IX, inclusiv BeneFIX, au apărut reacţii de tip anafilactic/anafilactoid care pot pune viaţa în pericol. Pacienţii trebuie informaţi asupra semnelor precoce ale reacţiilor de hipersensibilizare, incluzând respiraţia dificilă, dispneea, tumefierile, urticaria, pruritul, senzaţia de apăsare în piept, bronhospasm, laringospasm, wheezing, hipotensiunea arterială, vedere înceţoşată şi anafilaxia.

În cazul apariţiei reacţiilor de tip alergic sau anafilactic, administrarea BeneFIX trebuie întreruptă imediat şi trebuie instituit un tratament adecvat. În unele cazuri, aceste reacţii au evoluat către anafilaxie severă. În cazul apariţiei şocului, trebuie aplicate standardele medicale aflate în vigoare în ceea ce priveşte tratamentul şocului. În cazul reacţiilor alergice severe, trebuie luate în considerare opţiuni alternative de tratament hemostatic.

Literatura de specialitate a consemnat cazuri de corelare a apariţiei inhibitorului de factor IX cu apariţia de reacţii alergice. De aceea, pacienţii care prezintă reacţii alergice trebuie evaluaţi pentru a se depista apariţia unui inhibitor de factor IX. Trebuie avut în vedere faptul că pacienţii care prezintă inhibitori ai factorului IX pot prezenta un risc crescut de apariţie a reacţiilor anafilactice la administrările ulterioare de factor IX. Informaţiile preliminare sugerează existenţa unei posibile legături între prezenţa de mutaţii majore prin deleţie cromozomială a genei factorului IX şi riscul crescut de formare a inhibitorilor sau de apariţie a reacţiilor acute de hipersensibilizare. Pacienţii cunoscuţi ca având mutaţii majore prin deleţie cromozomială a genei factorului IX trebuie supravegheaţi atent pentru a se putea observa semnele şi simptomele reacţiilor acute de hipersensibilizare, în special pe durata fazelor iniţiale de expunere la medicament.

Datorită riscului de reacţii alergice la administrarea de concentrate de factor IX, primele administrări ale acestor medicamente trebuie efectuate în conformitate cu aprecierile clinice ale medicului curant şi în unităţi medicale care pot furniza îngrijirea medicală adecvată a reacţiilor alergice.

Ajustarea dozelor trebuie efectuată în conformitate cu parametrii farmacocinetici ai fiecărui pacient în parte.

Cu toate că BeneFIX conţine numai factor IX, este recunoscut faptul că există un risc de tromboză şi coagulare intravasculară diseminată (CID). Întrucât utilizarea concentratelor complexe de factor IX a fost asociată, în experienţa clinică, cu apariţia complicaţiilor de tip tromboembolic, utilizarea medicamentelor care conţin factor IX poate implica un pericol potenţial la pacienţii care prezintă semne de fibrinoliză şi la cei cu coagulare intravasculară diseminată (CID). Datorită riscului potenţial de complicaţii de tip tromboembolic, atunci când se administrează acest medicament la pacienţii cu boală hepatică, la cei aflaţi în perioada post-operatorie, la nou-născuţi sau la pacienţii care prezintă risc de fenomene trombotice sau de CID, trebuie iniţiată o supraveghere clinică a semnelor precoce de tromboză şi de coagulopatie consumptivă, cu ajutorul testelor biologice adecvate. În fiecare din aceste situaţii, beneficiul tratamentului cu BeneFIX trebuie evaluat comparativ cu riscul de apariţie a acestor complicaţii.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării BeneFIX în perfuzie continuă (vezi şi pct. 4.2 şi 4.8). După punerea pe piaţă a medicamentului s-au raportat evenimente trombotice, incluzând sindromul de venă cavă superioară (VCS) care poate pune viaţa în pericol la nou-născuţii în stare critică, cărora li s-a administrat perfuzie continuă cu BeneFIX printr-un cateter venos central (vezi şi pct. 4.8).

S-au raportat cazuri de aglutinare a eritrocitelor în tubul/seringa de administrare a BeneFIX. Până în prezent nu s-au raportat sechele clinice asociate acestui fenomen. Pentru a reduce la minim posibilitatea aglutinării, este important să se limiteze cantitatea de sânge care intră în tub. Sângele nu trebuie să pătrundă în seringă. Dacă se observă aglutinarea eritrocitară în tubulatură/seringă, trebuie eliminate toate materialele (tubulatură, seringă şi soluţie BeneFIX) iar administrarea trebuie reluată cu un nou set.

S-a raportat apariţia sindromului nefrotic ca urmare a încercării de inducere a toleranţei imune la pacienţii cu hemofilie B care prezentau inhibitori ai factorului IX şi antecedente de reacţii alergice. Siguranţa şi eficacitatea utilizării BeneFIX pentru inducerea toleranţei imune nu au fost stabilite.

În interesul pacienţilor, dacă este posibil, se recomandă înregistrarea numelui medicamentului şi a numărului de serie la fiecare administrare de BeneFIX.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii asupra funcţiei de reproducere la animale cu factorul IX. Dată fiind frecvenţa mică de apariţie a hemofiliei B la femei, nu există experienţă în ceea ce priveşte utilizarea factorului IX în timpul sarcinii şi a alăptării. De aceea, factorul IX nu trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării decât dacă acest lucru este indicat în mod precis.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Până în prezent, utilizarea BeneFIX nu a fost asociată cu raportarea unor reacţii adverse cu o frecvenţă ³1/100 şi <1/10 (frecvente). Frecvenţa reacţiilor adverse raportate în asociere cu BeneFIX poate fi clasificată astfel: mai puţin frecvente (³1/1000 şi £1/100) sau rare (³1/10000 şi £1/1000). Dintre acestea, cele mai importante reacţii adverse includ: anafilaxie, celulită, flebită şi dezvoltarea de anticorpi neutralizanţi.

Reacţiile adverse prezentate mai jos se bazează pe experienţa acumulată în cadrul studiilor clinice şi pe experienţa post-marketing; reacţiile adverse sunt prezentate în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa de apariţie. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii. Aceste frecvenţe au fost estimate pe baza unei perfuzii şi sunt descrise utilizând următoarele categorii: mai puţin frecvente (³1/1000 şi £1/100); rare (³1/10000 şi £1/1000).

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente: Ameţeli, cefalee, alterarea simţului gustativ, senzaţie de leşin

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: Greaţă

Rare: Vărsături

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente: Celulită, flebită, reacţie la nivelul locului de injectare (incluzând senzaţii de arsură la locul administrării perfuziei şi înţepături la nivelul locului de injectare), disconfort la nivelul locului de injectare.

Rare: Pirexie

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: Dezvoltarea de anticorpi neutralizanţi (inhibitori de factor IX)*

Rare: Reacţii alergice/de hipersensibilizare; asemenea reacţii pot include anafilaxie*, bronhospasm/detresă respiratorie (dispnee), hipotensiune arterială, edem angioneurotic, tahicardie, senzaţie de apăsare în piept, urticarie, erupţii cutanate, senzaţie de arsură la nivelul maxilarului şi cutiei craniene, frisoane (rigiditate), furnicături, înroşirea feţei, letargie, agitaţie, tuse uscată/strănut, vedere înceţoşată

* Vezi informaţiile suplimentare de mai jos.

Reacţii alergice/de hipersensibilizare

Reacţiile alergice sau de hipersensibilizare au fost observate rar la pacienţii trataţi cu medicamente care conţin factor IX, inclusiv BeneFIX. În unele cazuri, asemenea reacţii au evoluat către anafilaxie severă. Reacţiile alergice au apărut în strânsă relaţie temporală cu apariţia inhibitorului de factor IX (vezi şi pct. 4.4). Etiologia reacţiilor alergice la BeneFIX nu a fost încă elucidată. Aceste reacţii pot pune viaţa în pericol. În caz de apariţie a reacţiilor alergice/anafilactice, administrarea BeneFIX trebuie imediat întreruptă. În cazul reacţiilor alergice severe trebuie luate în considerare opţiuni alternative de tratament hemostatic. Stabilirea tratamentului necesar depinde de natura şi severitatea reacţiilor adverse (vezi şi pct. 4.4). Datorită procesului de producţie, BeneFIX conţine urme fine de proteine provenite din celule de hamster. Pot apărea reacţii de hipersensibilizare.

Apariţia inhibitorului

Pacienţii cu hemofilie B pot dezvolta anticorpi de neutralizare (inhibitori) ai factorului IX. Dacă apar asemenea inhibitori, aceasta se poate manifesta printr-un răspuns clinic insuficient. În asemenea cazuri, este recomandat să se apeleze la un centru specializat de tratare a cazurilor de hemofilie. Un inhibitor cu grad mic de reactivitate însă relevant din punct de vedere clinic a fost detectat la 1 din cei 65 pacienţi trataţi cu BeneFIX (incluzând un număr de 9 pacienţi care au participat numai la studiul privind intervenţiile chirurgicale) care au primit anterior medicamente derivate din plasmă. Acest pacient a putut continua tratamentul cu BeneFIX fără să înregistreze creşteri ale nivelului de inhibitor faţă de nivelurile anterioare sau episoade de anafilaxie.

Datele existente sunt insuficiente pentru a furniza informaţii cu privire la incidenţa apariţiei de inhibitor la PNA.

După administrarea de doze mari de factor IX derivat din plasmă, pentru a induce toleranţa răspunsului imun, la pacienţii cu hemofilie B cu inhibitori de factor IX şi antecedente de reacţii alergice, s-a raportat apariţia sindromului nefrotic.

Tulburări renale

În cadrul unui studiu clinic, la douăsprezece zile după administrarea unei doze de BeneFIX pentru tratarea unui episod hemoragic, un pacient care prezenta anticorpi anti-hepatită C a suferit un infarct renal. Relaţia dintre apariţia infarctului şi administrarea anterioară a BeneFIX este neclară. Pacientul a fost tratat în continuare cu BeneFIX.

Evenimente trombotice

După punerea pe piaţă a medicamentului s-au raportat evenimente trombotice, incluzând sindromul de venă cavă superioară (VCS) care poate pune viaţa în pericol la nou-născuţii în stare critică, cărora li s-a administrat perfuzie continuă cu BeneFIX printr-un cateter venos central. De asemenea s-au raportat cazuri de tromboflebită periferică şi tromboză venoasă profundă; în majoritatea acestor cazuri, BeneFIX a fost administrat în perfuzie continuă, care nu este un mod de administrare aprobat (vezi şi pct. 4.2. şi 4.4).

Răspunsul terapeutic inadecvat şi recuperarea inadecvată a factorului IX

După punerea pe piaţă a BeneFIX, s-au raportat răspuns terapeutic inadecvat şi recuperare inadecvată a factorului IX (vezi şi pct. 4.2).

Dacă apare orice reacţie adversă care se consideră că este legată de administrarea BeneFIX, rata perfuziei trebuie scăzută sau perfuzia trebuie întreruptă.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Factor IX de coagulare a sângelui, antihemoragice; codul ATC: B02BD09

BeneFIX conţine factor de coagulare IX recombinant (nonacog alfa). Factorul de coagulare IX recombinant este o glicoproteină monocatenară cu o masă moleculară aproximativă de 55000 Daltoni şi face parte din familia serin-proteazelor care acţionează ca factori de coagulare dependenţi de vitamina K. Factorul de coagulare IX recombinant este o proteină terapeutică obţinută prin tehnologia ADN-ului recombinant, cu caracteristici structurale şi funcţionale comparabile cu factorul IX endogen. Factorul IX este activat de către complexul factor VII de coagulare/factor tisular în cadrul căii extrinseci de activare a coagulării, precum şi de către factorul XIa în cadrul căii intrinseci de activare a coagulării. Factorul IX activat în asociere cu factorul VIII activat, activează factorul X. Aceasta duce în cele din urmă, la conversia protrombinei în trombină. Trombina determină apoi conversia fibrinogenului în fibrină, făcând posibilă formarea unui cheag de sânge. Activitatea factorului IX este absentă sau puternic redusă la pacienţii cu hemofilie B, putând fi necesar un tratament de substituţie.

Hemofilia B este o tulburare ereditară a coagulării sanguine, cu transmitere legată de cromozomii sexuali, caracterizată prin niveluri scăzute de factor IX şi hemoragii profuze la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne, care apar fie în mod spontan, fie ca urmare a unui traumatism accidental, fie prin intervenţie chirurgicală. În urma tratamentului de substituţie, nivelurile plasmatice ale factorului IX cresc, determinând o corectare temporară a deficitului de factor IX precum şi a tendinţei de sângerare.

Datele existente sunt insuficiente pentru a putea recomanda utilizarea BeneFIX la copiii cu vârste mai mici de 6 ani.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Administrarea de BeneFIX în perfuzie la 56 pacienţi trataţi anterior (lotul de start) cu hemofilie B a dus la obţinerea unui indice de recuperare in vivo situat între 15 şi 62% (valoarea medie: 33,7 ± 10,3%). Administrarea unei unităţi internaţionale de BeneFIX a dus la o creştere medie a nivelului circulant al factorului IX de 0,75 UI/dl (interval de la 0,3 la 1,4 UI/dl). Timpul de înjumătăţire biologic a fost situat între 11 şi 36 ore (valoarea medie: 19,3 ± 5,0 ore).

În cazul unui subgrup din cadrul celor 56 pacienţi, datele disponibile se referă la perioada primelor 24 luni ale studiului. Datele farmacocinetice pentru aceşti pacienţi, la diferite momente în timp, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Tabelul 1. Rezumatul parametrilor farmacocinetici privind datele de activitate a BeneFIX, la intervale lunare, la pacienţii trataţi anterior

Parametru

Lună

n

Valoare medie

Valoare mediană

DS

Interval

IÎ 95%

Recuperare (%)

0 6 12 18 24

56 53 50 47 47

33,7 31,8 31,3 30,7 31,0

31,5 31,0 30,5 28,9 30,6

10,31 9,04 8,75 9,24 8,80

15,3 – 62,2 15,3 – 56,7 16,2 – 53,1 12,6 – 62,1 16,2 – 59,4

30,9, 36,4 29,4, 34,3 28,8, 33,7 28,0, 33,5 28,4, 33,6

Creşterea factorului IX (UI/dl pe UI/kg)

0 6 12 18 24

56 53 50 47 47

0,75 0,71 0,70 0,68 0,69

0,70 0,69 0,68 0,64 0,68

0,23 0,20 0,19 0,21 0,20

0,34 – 1,38 0,34 – 1,26 0,36 – 1,18 0,28 – 1,38 0,36 – 1,32

0,69, 0,81 0,65, 0,76 0,64, 0,75 0,62, 0,74 0,63, 0,75

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (ore)

0 6 12 18 24

56 53 49 46 45

19,3 19,8 18,5 18,9 18,9

19,1 18,2 16,6 16,3 17,3

4,97 6,26 5,89 7,02 6,84

11,1 – 36,4 9,6 – 38,2 10,6 – 33,7 10,7 – 38,3 10,9 – 42,2

18,0, 20,7 18,1, 21,6 16,8, 20,2 16,8, 21,0 16,8, 20,9

ASC0-¥ (UI ´ h/dl)

0 6 12 18 24

56 53 49 46 45

619,8 579,8 575,7 561,8 577,6

605,2 562,2 566,0 560,9 551,7

155,7 146,1 151,0 155,6 154,7

366,5 – 1072,6 330,9 – 900,1 290,3 – 1080,8 254,5 – 940,8 284,1 – 1045,4

578,1, 661,5 539,5, 620,1 532,4, 619,1 515,7, 608,0 531,1, 624,1

Timpul de înjumătăţire plasmatică în faza iniţială (ore)

0 6 12 18 24

54 52 48 44 43

2,0 2,3 2,2 2,0 1,8

1,5 1,0 1,2 1,3 0,78

1,60 2,62 2,70 1,94 2,07

0,07 – 5,73 0,12 – 9,98 0,13 – 14,34 0,13 – 6,21 0,11 – 7,43

1,6, 2,5 1,5, 3,0 1,5, 3,0 1,4, 2,6 1,1, 2,4

Clearance (ml/h şi kg)

0 6 12 18 24

56 53 49 46 45

8,4 9,2 9,3 9,6 9,2

8,2 8,9 8,8 8,9 9,1

2,01 2,48 2,53 2,85 2,40

4,66 – 13,64 5,55 – 15,11 4,63 – 17,22 5,31 – 19,65 4,78 – 17,60

7,86, 8,94 8,53, 9,89 8,56, 10,01 8,78, 10,47 8,52, 9,96

TMR (ore)

0 6 12 18 24

56 53 49 46 45

26,0 25,6 24,6 24,7 25,1

25,8 25,3 22,2 22,7 23,9

6,07 5,68 6,47 7,40 6,94

15,81 – 46,09 13,44 – 42,26 14,83 – 38,75 15,30 – 50,75 15,65 – 47,52

24,35, 27,60 24,01, 27,15 22,75, 26,47 22,55, 26,94 23,00, 27,17

Datele de mai sus nu includ datele colectate de la un pacient după evidenţierea apariţiei inhibitorului, la 9 luni după începerea studiului.

 

ASC0 - ¥= Aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp

TMR = Timp mediu de remanenţă

DS = Deviaţia standard

IÎ = Interval de încredere

S-a observat o valoare a indicelui de recuperare cu 28% mai mică în cazul BeneFIX decât în cazul factorului IX derivat din plasmă. Parametrii farmacocinetici ai BeneFIX au fost, de asemenea, determinaţi în urma administrării de doze intravenoase unice şi multiple la diferite specii. Parametrii farmacocinetici obţinuţi în cadrul studiilor de comparare a BeneFIX cu factorul IX derivat din plasmă au fost similari cu cei obţinuţi în cadrul studiilor efectuate la om. Diferenţele de ordin structural dintre molecula BeneFIX şi cea a factorului IX derivat din plasmă par să contribuie la existenţa unor valori diferite ale indicelui de recuperare în comparaţie cu factorul IX derivat din plasmă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind genotoxicitatea.

Nu au fost efectuate investigaţii privind carcinogenitatea, afectarea fertilităţii şi dezvoltarea fetală.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Zahăr

Glicină

L-Histidină

Polisorbat 80

Solvent

Soluţie de clorură de sodiu

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente. Trebuie utilizat numai setul de perfuzie furnizat. Este posibil un eşec al tratamentului ca o consecinţă a adsorbţiei factorului IX de coagulare uman pe suprafeţele interne ale unor părţi din echipamentul de perfuzie.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

Soluţia reconstituită trebuie utilizată imediat sau în decurs de cel mult 3 ore de la reconstituire.

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 3 ore la temperaturi de până la 25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C – 8°C). A nu se congela, pentru a preveni deteriorarea seringii preumplute.

În scopul utilizării în ambulator, medicamentul poate fi scos din frigider pentru o perioadă unică de cel mult 6 luni, la temperatura camerei (până la 30ºC). La finalul acestei perioade, medicamentul nu trebuie reintrodus în frigider, ci fie utilizat, fie eliminat.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

250 UI pulbere în flacon de 10 ml (sticlă tip I) prevăzut cu dop (clorobutilic) şi capsă detaşabilă (aluminiu) şi 5 ml solvent în seringă preumplută (sticlă tip I), prevăzută cu piston (bromobutilic), cu capac de siguranţă (bromobutilic) şi un adaptator steril de flacon pentru reconstituire, un set steril de perfuzie, două tampoane cu alcool, un plasture şi un tampon din tifon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

BeneFIX se administrează prin perfuzie intravenoasă (i.v.) după reconstituirea pulberii liofilizate cu ajutorul solventului furnizat (soluţie de clorură de sodiu 0,234% g/v) în seringa preumplută.

După reconstituire, BeneFIX conţine polisorbat-80, care este cunoscut prin capacitatea sa de a creşte rata de extragere a di-(2-etilhexil)ftalat (DEHP) din clorura de polivinil (PVC). Acest lucru trebuie avut în vedere în cursul preparării şi administrării BeneFIX. Este important ca recomandările date la punctul 4.2 să fie urmate cu stricteţe.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Medicamentul nu conţine conservant şi soluţia reconstituită trebuie utilizată imediat sau în decurs de 3 ore după reconstituire.

Deoarece utilizarea BeneFIX prin administrarea în perfuzie continuă nu a fost evaluată, BeneFIX nu trebuie amestecat cu soluţii perfuzabile sau administrat prin picurare.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Wyeth Europa Ltd.

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/047/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 27 august 1997

Data ultimei reînnoiri: 27 august 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

{LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Wyeth BioPharma

One Burtt Road

Andover MA 01810

SUA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Wyeth Farma S.A

Autovia del Norte. A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 S. Sebastian de los Reyes, Madrid

Spania

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

· CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) trebuie să se asigure că în momentul lansării, toţi medicii despre care se presupune că vor prescrie/vor utiliza BeneFIX au la dispoziţie un pachet educaţional care conţine următoarele:

·Pachet cu informaţii pentru medic

·Pachet cu informaţii pentru pacient

Ambele pachete informative trebuie utilizate ca şi componente ale unui plan educaţional având ca scop reducerea riscului privind erorile tratamentului care ar putea fi asociate cu tranziţia la BeneFIX reformulat şi la o nouă concentraţie de BeneFIX.

Pachetul cu informaţii pentru medic trebuie să conţină următoarele elemente cheie:

·Rezumatul caracteristicilor produsului, incluzând evidenţierea modificărilor care au fost efectuate pentru BeneFIX reformulat

·Delimitarea clară între BeneFIX reformulat şi BeneFIX original, cu descrierea completă a noilor ambalaje specifice UE pentru BeneFIX reformulat

·Set de pregătire şi instrucţiuni privind utilizarea pas-cu-pas a setului de reconstituire R2.

·Informaţii cu privire la gestionarea tranziţiei în cazul administrării noului medicament BeneFIX reformulat, interzicerea amestecării acestuia cu BeneFIX utilizat în mod curent şi informaţii privind utilizarea noului flacon cu doza de 2000 UI.

·informaţii cu privire la modificarea tipului de solvent de la apă sterilă la soluţie salină normală 0,234% şi cu privire la volumul redus de solvent pentru unele flacoane. Asociate cu evidenţierea tehnicii corecte de aplicare, aceste informaţii trebuie să aibă ca scop reducerea riscului aglutinării eritrocitelor.

Pachetul cu informaţii pentru pacient trebuie utilizat de către personalul medical, în scopul educării pacienţilor:

·Prospect cu informaţii pentru pacient

·Set de pregătire R2

·Materiale vizuale pentru reconstituirea şi administrarea corectă a medicamentului

·Instrucţiuni pentru pacienţi privind faptul că trebuie să epuizeze stocul de BeneFIX utilizat în mod curent, conform schemei obişnuite de utilizare, înainte de a începe tratamentul cu BeneFIX reformulat. Aceasta presupune atât utilizarea medicamentului BeneFIX original, cât şi utilizarea adecvată a solventului - apă sterilă- care însoţeşte medicamentul BeneFIX original.

·Instrucţiuni pentru pacienţi cu privire la faptul că nu trebuie să amestece flacoanele cu medicamentul utilizat în mod curent şi cu medicamentul reformulat, pentru o anumită doză, înainte de tranziţia la noul medicament BeneFIX reformulat şi necesitatea de a nu amesteca aceste două medicamente între ele.

ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul 1.8.1 al Autorizaţiei de Punere pe Piaţă este stabilit şi în funcţiune, înainte de punerea pe piaţă a produsului precum şi pe perioada în care acesta se află pe piaţă.

Planul de management a riscului

DAPP se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 3 a Planului de management al riscului (PMR), prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, stabilite de către CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, PMR actualizat trebuie depuse în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat :

·Când sunt primite noi informaţii care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţii de reducere la minimum a riscului.

·În decurs de 60 zile de la atingerea unui reper important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

·La cererea EMEA

Ciclul RPAS

DAPP va depune RPAS anual, cu excepţia situaţiei în care există alte dispoziţii ale CHMP.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

 

BeneFIX 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant).

Fiecare flacon conţine nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant) 250 UI. După reconstituire cu ajutorul a 5 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu (0,234%), fiecare ml de soluţie conţine aproximativ 50 UI nonacog alfa.

Zahăr, Glicină, L-histidină, clorură de sodiu şi Polisorbat 80.

Un flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă conţine nonacog alfa 250 UI şi excipienţi.

O seringă preumplută prevăzută cu piston, conţinând solventul, 5 ml soluţie sterilă injectabilă de clorură de sodiu 0,234%, pentru reconstituire

Un adaptator steril de flacon pentru reconstituire

Un set steril de perfuzie

Două tampoane cu alcool

Un plasture

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

BeneFIX 250 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant)

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este BeneFIX şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi BeneFIX

3. Cum să utilizaţi BeneFIX

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează BeneFIX

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE BENEFIX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

BeneFIX este un medicament care conţine factor IX de coagulare, produs prin tehnologie de recombinare. Pacienţii cu hemofilie B (boala Christmas) au un deficit de factor IX de coagulare. BeneFIX acţionează prin substituţie de factor IX la pacienţii cu hemofilie B, pentru ca sângele acestora să se poată coagula.

BeneFIX este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea (profilaxia) sângerărilor la pacienţii cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BENEFIX

Nu utilizaţi BeneFIX

-Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la nonacog alfa sau la oricare dintre celelalte componente ale BeneFIX.

-Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la proteine de hamster.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BeneFIX

-Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă hemoragia nu se opreşte conform aşteptărilor.

-Apariţia anticorpilor de neutralizare a activităţii (inhibitori) este un eveniment mai puţin frecvent întâlnit la pacienţii trataţi anterior (PTA) care primesc medicamente ce conţin factor IX. Deoarece în cadrul studiilor clinice, unul dintre PTA trataţi cu BeneFIX a dezvoltat un inhibitor cu grad mic de reactivitate însă relevant din punct de vedere clinic şi experienţa cu privire la antigenicitatea factorului IX recombinant este încă limitată, trebuie să fiţi atent monitorizat pe durata tratamentului cu BeneFIX pentru a depista eventuala apariţie a inhibitorilor de factor IX. Studiile clinice cu BeneFIX aflate în desfăşurare nu au furnizat date suficiente în ceea ce priveşte tratamentul pacienţilor netrataţi anterior (PNA).

-Studiile clinice cu BeneFIX nu au determinat dacă pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste răspund la tratament în mod diferit faţă de pacienţii mai tineri. Dacă sunteţi vârstnic, la fel ca în cazul fiecărui pacient tratat cu BeneFIX, medicul dumneavoastră va alege doza potrivită pentru dumneavoastră.

-Ca în cazul oricărui medicament care conţine proteine, administrat intravenos, este posibilă apariţia reacţiilor de hipersensibilizare de tip alergic. Medicamentul poate conţine urme de proteine de hamster. La utilizarea medicamentelor care conţin factor IX, inclusiv BeneFIX, au apărut reacţii de tip anafilactic care pot pune viaţa în pericol. Veţi fi informat asupra semnelor precoce ale reacţiilor de hipersensibilizare, incluzând respiraţie dificilă, scurtarea respiraţiei, umflături, urticarie, mâncărimi, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare, scăderea tensiunii arteriale, vedere înceţoşată şi anafilaxie (reacţie alergică severă care poate determina dificultăţi de înghiţire şi/sau respiraţie, înroşirea sau umflarea feţei şi/sau mâinilor).

-Dacă apare o reacţie de tip alergic sau anafilactic, întrerupeţi imediat perfuzia şi contactaţi un medic sau solicitaţi imediat asistenţă medicală de urgenţă. În cazul reacţiilor alergice severe trebuie avute în vedere opţiuni alternative de tratament.

-Literatura de specialitate a consemnat cazuri de corelare a apariţiei inhibitorului de factor IX cu apariţia de reacţii alergice. De aceea, dacă suferiţi reacţii de tip alergic cum sunt respiraţie dificilă, scurtarea respiraţiei, tumefieri, urticarie, prurit, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare, scăderea tensiunii arteriale sau vedere înceţoşată, trebuie să fiţi evaluat pentru a se detecta posibila prezenţă a unui inhibitor. Trebuie avut în vedere faptul că pacienţii care prezintă un inhibitor al factorului IX pot prezenta un risc crescut de reacţie anafilactică la administrările ulterioare de factor IX.

-Producerea de factor IX în organism este controlată de gena factorului IX. Pacienţii care prezintă mutaţii majore prin deleţie cromozomială a genei factorului IX pot fi mai susceptibili de a produce un inhibitor al factorului IX sau o reacţie alergică. De aceea, în cazul în care se cunoaşte că aveţi o mutaţie majoră prin deleţie cromozomială a genei factorului IX, medicul dumneavoastră va monitoriza mai atent pentru a observa semnele de reacţie alergică, în special atunci când utilizaţi BeneFIX pentru prima dată.

-Datorită riscului de reacţii alergice pe care îl implică administrarea de concentrate de factor IX, primele dumneavoastră administrări de factor IX trebuie să se facă, în conformitate cu aprecierile clinice ale medicului curant, în unităţi medicale care pot furniza îngrijirea medicală adecvată a reacţiilor alergice.

-Chiar şi în absenţa unui inhibitor al factorului IX, pot fi necesare doze de BeneFIX mai mari decât cele necesare în cazul factorului IX derivat din plasmă. De aceea, este necesară o monitorizare atentă a activităţii plasmatice a factorului IX, precum şi de o evaluare a parametrilor farmacocinetici, pentru a putea ajusta dozele în mod adecvat. În cazul în care sângerarea nu este controlată cu doza recomandată, contactaţi-vă medicul dumneavoastră.

-Dacă suferiţi de o boală de ficat sau de inimă sau dacă aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală, prezentaţi un risc crescut de apariţie a complicaţiilor coagulării.

-S-au raportat cazuri de aglutinare a celulelor roşii de sânge în tubul/seringa de administrare a BeneFIX. Până în prezent nu s-au raportat sechele clinice asociate acestui fenomen. Pentru a reduce la minim posibilitatea aglutinării, este important să se limiteze cantitatea de sânge care intră în tub. Sângele nu trebuie să pătrundă în seringă. Dacă observaţi o aglutinare a celulelor roşii de sânge în tubulatură/seringă, înlăturaţi toate materialele (tubulatură, seringă şi soluţie BeneFIX) şi reluaţi administrarea utilizând un nou set.

-S-a raportat apariţia unei tulburări a rinichiului (sindrom nefrotic) ca urmare a inducerii, cu ajutorul unor doze mari de factor IX derivat din plasmă, a toleranţei răspunsului imun la pacienţii cu hemofilie B care prezentau inhibitori ai factorului IX şi antecedente de reacţii alergice.

-Dacă este posibil, se recomandă ca, de fiecare dată când utilizaţi BeneFIX să notaţi numele medicamentului şi numărul de lot.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi trebuie să utilizaţi BeneFIX numai la recomandarea medicului dumneavoastră. Nu se cunoaşte dacă BeneFIX poate afecta capacitatea de reproducere sau poate dăuna fătului, în cazul în care este administrat la femei gravide. Este posibil ca medicul dumneavoastră. să vă recomande să întrerupeţi tratamentul cu BeneFIX în cazul în care alăptaţi sau rămâneţi gravidă.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI BENEFIX

Utilizaţi întotdeauna BeneFIX exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Medicul dumneavoastră stabileşte doza de BeneFIX pe care o veţi utiliza. Această doză, precum şi durata tratamentului, depind de necesităţile dumneavoastră privind tratamentul de substituţie cu factor IX, precum şi de parametrii farmacocinetici (indice de recuperare şi timp de înjumătăţire plasmatică), care trebuie verificate periodic. Este posibil să observaţi o modificare a dozei pe care o primiţi, la trecerea de la un medicament care conţine factor IX derivat din plasmă la BeneFIX.

Este posibil ca pe parcursul tratamentului medicul dumneavoastră să decidă modificarea dozei de BeneFIX pe care o utilizaţi.

Reconstituire şi mod de administrare

Procedurile de mai jos sunt prezentate ca referinţe pentru reconstituirea şi administrarea BeneFIX. Pacienţii trebuie să urmeze procedurile specifice de puncţie venoasă indicate de medic.

BeneFIX este administrat prin injecţie intravenoasă (i.v.), după reconstituirea pulberii cu solventul furnizat (soluţie de clorură de sodiu 0,234% g/v) în seringa preumplută.

Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini înainte de a efectua procedurile de mai jos: Pe durata procedurii de reconstituire trebuie folosită o tehnică aseptică (aceasta însemnând asigurarea curăţeniei şi lipsa microorganismelor contaminante).

Reconstituire:

BeneFIX se administrează în perfuzie intravenoasă (i.v.), după reconstituire cu solvent steril pentru preparate injectabile.

1.Lăsaţi flaconul cu BeneFIX liofilizat şi seringa preumplută să atingă temperatura camerei.

2.Înlăturaţi capsa din plastic a flaconului cu BeneFIX, pentru a expune porţiunea centrală a dopului de cauciuc.

3.Ştergeţi partea superioară a flaconului cu unul dintre tampoanele cu alcool furnizate sau utilizaţi o altă soluţie antiseptică şi aşteptaţi să se usuce. După ştergere, nu atingeţi dopul de cauciuc cu mâna şi evitaţi ca acesta să vină în contact cu orice suprafaţă.

4.Îndepărtaţi capacul din ambalajul transparent de plastic al adaptatorului pentru flacon. Nu scoateţi adaptatorul din ambalaj.

5.Aşezaţi flaconul pe o suprafaţă plană. Menţinând adaptatorul în ambalaj, poziţionaţi adaptatorul deasupra flaconului. Apăsaţi cu putere asupra ambalajului până când adaptatorul se fixează la partea superioară a flaconului, vârful adaptatorului penetrând dopul flaconului.

6.Scoateţi ambalajul adaptatorului şi aruncaţi-l.

7.Conectaţi pistonul la seringa cu solvent, apăsând şi rotind cu putere

8.Îndepărtaţi capacul de siguranţă din plastic al seringii cu solvent, prin ruperea perforatorului capacului. Aceasta se obţine înclinând capacul în sus şi în jos până când perforatorul se rupe. Nu atingeţi partea internă a capacului sau vârful seringii. Poate fi necesar să repuneţi capacul la

9.Aşezaţi flaconul pe o suprafaţă plană. Conectaţi seringa cu solvent la adaptatorul flaconului, introducând vârful seringii în deschiderea adaptatorului în timp ce apăsaţi cu putere şi rotiţi seringa în sensul acelor de ceasornic, până când se blochează.

10.Apăsaţi încet pistonul seringii pentru a injecta întreaga cantitate de solvent în flaconul de BeneFIX

11.Fără să îndepărtaţi seringa din adaptator, rotiţi uşor flaconul până când pulberea este dizolvată.

12.Soluţia finală trebuie inspectată vizual înaintea administrării, în vederea depistării eventualelor particule. Soluţia trebuie să fie limpede şi incoloră.

Notă: Dacă utilizaţi mai mult de 1 flacon de BeneFIX pentru perfuzie, fiecare flacon trebuie reconstituit conform instrucţiunilor anterioare. Seringa cu solvent trebuie aruncată, lăsând adaptatorul de flacon pe loc şi se poate utiliza o altă seringă mare Luer lock pentru a extrage conţinutul reconstituit al fiecărui flacon în parte.

13.Asigurându-vă că pistonul seringii este împins până la capăt, rotiţi flaconul. Extrageţi în seringă, încet, întregul conţinut.

14.Detaşaţi seringa din adaptatorul pentru flacon, trăgând şi rotind uşor seringa în sens invers acelor de ceasornic. Aruncaţi flaconul cu adaptatorul ataşat.

Notă: Dacă soluţia nu este utilizată imediat, capacul seringii trebuie repus la loc, cu atenţie. Nu atingeţi vârful seringii sau interiorul capacului.

BeneFIX trebuie administrat imediat sau în decurs de 3 ore după reconstituire. Soluţia reconstituită poate fi păstrată la temperatura camerei înainte de administrare.

Administrare (Injecţie intravenoasă):

Administrarea BeneFIX trebuie să se facă utilizând seringa preumplută cu solvent, furnizată, sau o seringă Luer lock sterilă, din plastic, de unică folosinţă. În plus, extragerea soluţiei din flacon se face cu ajutorul unui adaptator de flacon.

BeneFIX trebuie administrat intravenos timp de câteva minute. Este posibil ca medicul dumneavoastră să modifice viteza de perfuzie recomandată, pentru confortul dumneavoastră.

Deoarece utilizarea BeneFIX prin administrarea în perfuzie continuă (prin picurare) nu a fost evaluată, BeneFIX nu trebuie amestecat cu soluţii perfuzabile sau administrat prin picurare.

Vă rugăm să înlăturaţi orice cantitate de soluţie neutilizată, flacoanele goale, precum şi acele şi seringile folosite, într-un vas special pentru obiecte ascuţite, întrucât ele pot duce la rănirea altor persoane în caz de manipulare necorespunzătoare.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din BeneFIX

Vă rugăm să contactaţi imediat medicul dumneavoastră în cazul în care vi s-a injectat o cantitate de BeneFIX mai mare decât cea recomandată de medic.

Dacă încetaţi să luaţi BeneFIX

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, BeneFIX poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazul în care observaţi că aveţi nevoie de o cantitate semnificativ mai mare de BeneFIX pentru a controla hemoragia, vă rugăm să contactaţi imediat medicul dumneavoastră; trebuie făcută o testare a sângelui pentru a depista eventuala activitate a inhibitorilor de factor IX.

Posibilele reacţii adverse sunt prezentate mai jos în conformitate cu următoarele categorii:

Mai puţin frecvente: între 1 din 100 şi 1 din 1000 pacienţi

Rare: între 1 din 1000 şi 1 din 10000 pacienţi

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: Dezvoltarea de anticorpi de neutralizare (inhibitori)*

Rare: Reacţii alergice/de hipersensibilizare; asemenea reacţii pot include apariţia unei senzaţie de arsură la nivelul maxilarului şi cutiei craniene, frisoane (rigiditate), tuse uscată/strănut, înroşirea feţei, letargie, agitaţie, senzaţie de furnicături, urticarie, mâncărimi şi erupţii pe piele, scăderea tensiunii arteriale, creşterea frecvenţei bătăilor inimii, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare, umflarea gâtului, şoc alergic (anafilaxie)*, erupţii cutanate, vedere înceţoşată

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente: Ameţeli, dureri de cap, alterarea simţului gustativ, senzaţie de leşin

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: Greaţă

Rare: Vărsături

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente: Reacţii la nivelul locului de injectare (incluzând senzaţii de arsură şi înţepături la locul administrării perfuziei), disconfort la nivelul locului de abord venos, celulită, flebită.

Rare: Febră

* Vezi informaţiile suplimentare de mai jos.

Reacţii alergice/de hipersensibilizare

Reacţiile alergice sau de hipersensibilizare au fost observate mai puţin frecvent la pacienţii trataţi cu medicamente care conţin factor IX, inclusiv BeneFIX. În unele cazuri, asemenea reacţii au evoluat către anafilaxie severă. Reacţiile alergice au apărut în strânsă relaţie temporală cu apariţia inhibitorului de factor IX (vezi şi punctul „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BeneFIX”).

Cauzele apariţiei reacţiilor alergice la BeneFIX nu au fost încă elucidate. Aceste reacţii pot pune viaţa în pericol. Dacă apare o reacţie de tip alergic/anafilactic, întrerupeţi imediat perfuzia şi contactaţi medicul dumneavoastră sau solicitaţi imediat asistenţă medicală de urgenţă. În cazul reacţiilor alergice severe trebuie avute în vedere opţiuni alternative de tratament. Stabilirea tratamentului necesar depinde de natura şi severitatea reacţiilor adverse (vezi şi punctul „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BeneFIX”).

Apariţia inhibitorului

Pacienţii cu hemofilie B pot dezvolta anticorpi de neutralizare (inhibitori) ai factorului IX. Dacă apar asemenea inhibitori, boala se poate manifesta sub forma unui răspuns clinic insuficient. În asemenea cazuri, este recomandat să se apeleze la un centru specializat de tratare a cazurilor de hemofilie.

Un inhibitor cu grad mic de reactivitate însă relevant din punct de vedere clinic a fost detectat la 1 din cei 65 pacienţi trataţi cu BeneFIX care au primit anterior medicamente derivate din plasmă. Acest pacient a putut continua tratamentul cu BeneFIX fără să înregistreze creşteri ale nivelului de inhibitor sau episoade de anafilaxie. Pacienţii trataţi cu BeneFIX trebuie să fie monitorizaţi pentru a se putea observa producerea de inhibitor.

Datele existente sunt insuficiente pentru a furniza informaţii cu privire la incidenţa apariţiei de inhibitor la pacienţii netrataţi anterior (PNA).

Datorită procesului de producţie, BeneFIX poate conţine urme fine de proteine provenite din celule de hamster. Pot apărea reacţii de hipersensibilizare.

S-a raportat apariţia unei tulburări a rinichiului ca urmare a inducerii, cu ajutorul unor doze mari de factor IX derivat din plasmă, a toleranţei imune la pacienţii cu hemofilie B care prezentau inhibitori ai factorului IX şi antecedente de reacţii alergice (vezi şi punctul „Aveţi grijă deosebită când utilizaţi BeneFIX”).

Tulburări renale

Un pacient a suferit o durere abdominală severă, determinată de faptul că aprovizionarea cu sânge a unei zone din rinichi a fost întreruptă (fenomen cunoscut sub denumirea de infarct renal). Relaţia dintre apariţia infarctului şi administrarea anterioară de BeneFIX este neclară.

Evenimente trombotice

BeneFIX poate creşte riscul apariţiei trombozei (cheaguri de sânge anormale) în corp, dacă aveţi factori de risc pentru apariţia cheagurilor de sânge, incluzând un cateter venos cu poziţionare îndelungată, prin care BeneFIX este administrat în perfuzie continuă. S-au raportat evenimente de coagulare severă a sângelui, incluzând cheaguri de sânge care pot pune viaţa în pericol la nou-născuţii în stare critică, cărora li s-a administrat perfuzie continuă cu BeneFIX printr-un cateter venos central. De asemenea, s-au raportat cazuri de tromboflebită periferică şi tromboză venoasă profundă; în majoritatea acestor cazuri, BeneFIX a fost administrat în perfuzie continuă, care nu este un mod de administrare aprobat.

Răspuns inadecvat la tratament şi recuperare inadecvată a factorului IX

După punerea pe piaţă a BeneFIX, s-au raportat răspuns inadecvat la tratament şi recuperare inadecvată a factorului IX.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ BENEFIX

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi BeneFIX după data de expirare înscrisă pe cutie şi eticheta flaconului. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizaţi BeneFIX dacă soluţia nu este limpede sau incoloră.

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

BeneFIX trebuie păstrat în permanenţă la frigider, la o temperatură cuprinsă între 2°C şi 8°C şi trebuie utilizat înainte de data de expirare înscrisă pe etichetă. În scopul utilizării în ambulator, medicamentul poate fi scos din acest mediu de păstrare pentru o singură perioadă de cel mult 6 luni, la temperatura camerei (până la 30ºC). La finalul acestei perioade, medicamentul nu trebuie reintrodus în frigider, ci trebuie fie utilizat, fie eliminat. Data la care medicamentul este scos din frigider şi lăsat la temperatura camerei (care nu trebuie să depăşească 30°C) şi data la care flaconul trebuie aruncat, trebuie notate pe cutia de carton.

A nu se congela, pentru a preveni deteriorarea seringii preumplute.

Utilizaţi soluţia reconstituită imediat sau în decurs de cel mult 3 ore de la reconstituire.

Utilizaţi numai seringa preumplută furnizată în cutia pentru reconstituire. Pentru administrare pot fi utilizate alte seringi sterile de unică folosinţă.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Ce conţine BeneFIX

-Substanţa activă este nonacog alfa (factor de coagulare IX recombinant). Fiecare flacon de BeneFIX conţine 250, 500, 1000 sau 2000 UI nonacog alfa.

-Celelalte componente sunt zahăr, glicină, L-histidină, polisorbat 80. De asemenea, este furnizat un solvent (soluţie de clorură de sodiu 0,234%) pentru reconstituire.

-După reconstituire cu solventul furnizat (soluţie de clorură de sodiu 0,234%), fiecare flacon conţine 50, 100, 200 sau 400 UI/ml (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1: Concentraţiile de BeneFIX pe ml de soluţie preparată

 

Cantitatea de BeneFIX pe flacon

Cantitatea de BeneFIX pe 1 ml de soluţie injectabilă preparată

250 UI

50 UI

500 UI

100 UI

1000 UI

200 UI

2000 UI

400 UI

Cum arată BeneFIX şi conţinutul ambalajului

BeneFIX este furnizat sub formă de pulbere pentru soluţie injectabilă într-un flacon de sticlă şi un solvent furnizat în seringă preumplută.

Conţinutul ambalajului:

·un flacon de BeneFIX 250, 500, 1000 sau 2000 UI pulbere

·seringă preumplută prevăzută cu piston, conţinând solvent pentru reconstituire, 5 ml soluţie injectabilă sterilă de clorură de sodiu 0,234%

·un adaptator steril de flacon, pentru reconstituire

·un set steril de perfuzie

·două tampoane cu alcool

·un plasture

·un tampon din tifon

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Wyeth Europa Ltd.

Huntercombe Lane South

Taplow, Maidenhead

Berkshire, SL6 0PH

Marea Britanie

Producător

Wyeth Farma S.A

Autovia del Norte. A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 S. Sebastian de los Reyes, Madrid

Spania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft. Tel:+36 1 488 3700

България/Eesti/Latvija/Lietuva/

Slovenija

Wyeth Whitehall Export GmbH

Teл./Tel/Tãlr: +43 1 89 1140

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel:+356 21 344616

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Nederland

Wyeth Pharmaceuticals B.V.

Tel:+31 23 567 2567

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.A.

Télf: +34914909900

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: (+351) 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél: +33 1 58 07 30 00

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Wyeth Pharmaceuticals

Tel: +353 1 449 3500

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel:+354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Wyeth Lederle S.p.A.

Tel:+39 06 927151

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Kύπρος

Wyeth Hellas (Cyprus Branch) AEBE

Thl:+357 22 817690

United Kingdom

Wyeth Pharmaceuticals

Tel:+44 845 367 0098

 

Acest prospect a fost aprobat în {LL/AAAA}

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu. Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri despre boli rare şi tratamente.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Bugetul pentru tratamentul hemofiliei, redus dramatic în ultimii ani Bucureşti, 21 aprilie /Agerpres/ - Ziua Internaţională a Hemofiliei constituie un prilej de a atrage atenţia asupra necesităţilor pacienţilor cu această afecţiune în condiţiile în care bugetul s-a redus în ultimii doi ani iar aceştia nu mai au tratament cu factor 8 sau 9, a declarat marţi Nicolae Oniga...