CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

CUBICIN 350mg
Denumire CUBICIN 350mg
Descriere Cubicin este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii la adulţi (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

- Infecţii complicate cutanate şi ale ţesuturilor moi (cSSTI).
- Endocardită infecţioasă dreaptă (RIE) datorată Staphylococcus aureus. Se recomandă ca decizia de a utiliza daptomicina să aibă în vedere sensibilitatea antibacteriană a organismului şi trebuie să aibă la bază sfatul unui expert. Vezi pct. 4.4 şi 5.1.
- Bacteriemie cauzată de Staphylococcus aureus (SAB) atunci când este asociată cu RIE sau cSSTI.
Denumire comuna internationala DAPTOMYCINUM
Actiune terapeutica ALTE ANTIBACTERIENE ALTE ANTIBIOTICE
Prescriptie PR
Forma farmaceutica Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 350mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol.perf. x 10 ml
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC J01XX09
Firma - Tara producatoare NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata NOVARTIS EUROPHARM LTD. - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre CUBICIN 350mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> Glavan Aliona (vizitator) : Unde putem găsi în R. Moldova acest preparat (Cubicin)?
>> CUBICIN 500mg Pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila, 500mg
Prospect si alte informatii despre CUBICIN 350mg, pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cubicin 350 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine daptomicină 350 mg.

Un ml conţine daptomicină 50 mg după reconstituire cu 7 ml clorură de sodiu soluţie 9 mg/ml (0,9%).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Pulbere liofilizată de culoare galben deschis până la maroniu deschis.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Cubicin este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii la adulţi (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

- Infecţii complicate cutanate şi ale ţesuturilor moi (cSSTI).

- Endocardită infecţioasă dreaptă (RIE) datorată Staphylococcus aureus. Se recomandă ca decizia de a utiliza daptomicina să aibă în vedere sensibilitatea antibacteriană a organismului şi trebuie să aibă la bază sfatul unui expert. Vezi pct. 4.4 şi 5.1.

- Bacteriemie cauzată de Staphylococcus aureus (SAB) atunci când este asociată cu RIE sau cSSTI.

Daptomicina este activă exclusiv împotriva bacteriilor Gram pozitive (vezi pct. 5.1). În cazul infecţiilor mixte, în care sunt suspectate bacterii Gram negative şi/sau anumite tipuri de bacterii anaerobe, Cubicin trebuie administrat concomitent cu un medicament(medicamente) antibacterian(antibacteriene) adecvat(adecvate).

Trebuie acordată atenţie deosebită recomandărilor oficiale privind utilizarea adecvată a medicamentelor antibacteriene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Studiile clinice la pacienţi au utilizat perfuzarea daptomicinei în decurs de 30 minute. Nu există experienţă clinică la pacienţi cu administrarea daptomicinei ca injecţie în decurs de 2 minute. Acest mod de administrare a fost studiat doar la subiecţi sănătoşi. Cu toate acestea, la compararea cu aceleaşi doze administrate sub formă de perfuzii intravenoase în decurs de 30 minute, nu au existat diferenţe clinic importante în farmacocinetica şi profilul de siguranţă al daptomicinei (vezi, de asemenea, pct. 4.8 şi 5.2).

Doze

- cSSTI fără bacteriemie concomitentă cauzată de Staphylococcus aureus: Cubicin 4 mg/kg este administrat la fiecare 24 ore timp de 7-14 zile sau până la vindecarea infecţiei (vezi pct. 5.1).

- cSSTI cu bacteriemie concomitentă cauzată de Staphylococcus aureus: Cubicin 6 mg/kg este administrat la fiecare 24 ore. Vezi mai jos pentru ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Poate fi nevoie ca durata tratamentului să fie mai mare de 14 zile, în conformitate cu riscul observat de apariţie a complicaţiilor la pacient.

- Endocardită infecţioasă dreaptă cunoscută sau suspectată datorată Staphylococcus aureus: Cubicin 6 mg/kg este administrat la fiecare 24 ore. Vezi mai jos pentru ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală. Durata tratamentului trebuie să corespundă cu recomandările oficiale disponibile.

Cubicin este administrat intravenos cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) (vezi pct. 6.6). Cubicin nu trebuie administrat mai des de o dată pe zi.

Insuficienţă renală

Daptomicina este eliminată în principal pe cale renală.

Datorită experienţei clinice limitate (vezi tabelul şi notele de subsol de mai jos), Cubicin trebuie utilizat la pacienţii cu un anumit grad de insuficienţă renală (ClCr < 80 ml/min) numai dacă se consideră că beneficiul clinic prevăzut depăşeşte riscul potenţial. La toţi pacienţii cu orice grad de insuficienţă renală trebuie monitorizate cu atenţie răspunsul la tratament, funcţia renală şi nivelurile creatinfosfokinazei (CPK) (vezi şi pct. 4.4 şi 5.2).

Ajustările dozei la pacienţii cu insuficienţă renală în funcţie de indicaţie şi clearance-ul creatininei

 

Indicaţia de utilizare

Clearance-ul creatininei

Doza recomandată

Comentarii

cSSTI fără bacteriemie cu S. aureus

³30 ml/min

4 mg/kg o dată pe zi

Vezi pct. 5.1

 

<30 ml/min

4 mg/kg la fiecare 48 ore

(1, 2)

RIE sau cSSTI asociată cu bacteriemie cu S. aureus

³30 ml/min

6 mg/kg o dată pe zi

Vezi pct. 5.1

 

<30 ml/min

6 mg/kg la fiecare 48 ore

(1, 2)

 

(1) Siguranţa şi eficacitatea intervalului de modificare a dozei nu au fost evaluate în studii clinice controlate şi recomandarea are la bază studii şi rezultatele modelelor farmacocinetice (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

(2) Aceleaşi modificări ale dozei, care sunt bazate pe date farmacocinetice la voluntari, inclusiv rezultatele modelelor FC sunt recomandate pentru pacienţii care efectuează hemodializă (HD) sau dializă peritoneală ambulatorie continuă (DPAC). De câte ori este posibil, Cubicin trebuie administrat, în zilele cu dializă, după efectuarea dializei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei în cazul administrării Cubicin pacienţilor cu insuficienţă hepatică uşoară spre moderată (Clasa Child-Pugh B) (vezi pct. 5.2). Nu sunt disponibile date pentru pacienţi cu insuficienţă hepatică severă (Clasa Child-Pugh C). Astfel, este necesară prudenţă dacă se administrează Cubicin la aceşti pacienţi.

Vârstnici

Doza recomandată trebuie utilizată la vârstnici, cu excepţia celor cu insuficienţă renală severă (vezi mai sus şi pct. 4.4). Cu toate acestea, există date limitate referitoare la siguranţa şi eficacitatea daptomicinei la pacienţi cu vârstă >65 ani şi trebuie exercitată prudenţă dacă se administrează Cubicin la aceşti pacienţi.

Copii şi adolescenţi

Cubicin nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi sub vârsta de 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea (vezi pct. 5.2).

Mod de administrare

Cubicin se utilizează sub formă de perfuzie intravenoasă (vezi pct. 6.6) şi se administrează pe o perioadă de 30 minute sau prin injecţie intravenoasă (vezi pct. 6.6) şi se administrează pe o perioadă de 2 minute.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Dacă după începerea tratamentului cu Cubicin este identificată o infecţie localizată, alta decât cSSTI sau RIE, trebuie avută în vedere instituirea unui tratament antibacterian alternativ, care s-a dovedit a fi eficient în tratamentul tipului(tipurilor) specific(e) de infecţie(infecţii) prezent(e).

Au fost raportate anafilaxie/reacţii de hipersensibilitate la administrarea de Cubicin. Dacă apare o reacţie alergică la administrarea de Cubicin, întrerupeţi administrarea şi instituiţi un tratament adecvat.

S-a demonstrat în cadrul studiilor clinice că medicamentul Cubicin nu este eficace în tratarea pneumoniei. Ca urmare, Cubicin nu este indicat pentru tratamentul pneumoniei.

Datele clinice privind utilizarea Cubicin pentru a trata RIE cauzată de Staphylococcus aureus sunt limitate la 19 pacienţi (vezi „Informaţii din studiile clinice” la pct. 5.1).

Nu a fost demonstrată eficacitatea Cubicin la pacienţii cu infecţii ale protezelor valvelor sau cu endocardită infecţioasă stângă datorată Staphylococcus aureus.

Pacienţii cu infecţii cu localizare profundă trebuie supuşi oricăror intervenţii chirurgicale necesare (de exemplu, debridări, îndepărtarea dispozitivelor proteză, intervenţie chirurgicală de înlocuire valvulară) fără întârziere.

Nu există dovezi suficiente pentru a putea trage concluzii cu privire la posibila eficacitate clinică a Cubicin împotriva infecţiilor datorate enterococilor, inclusiv Enterococcus faecalis şi Enterococcus faecium. În plus, nu au fost identificate dozele de daptomicină care ar putea fi adecvate pentru tratamentul infecţiilor enterococice, cu sau fără bacteriemie. Au fost raportate eşecuri ale tratamentului cu daptomicină în cazul infecţiilor enterococice care au fost, majoritatea, însoţite de bacteriemie. În unele cazuri, eşecul terapeutic a fost asociat cu selecţia unor organisme cu sensibilitate redusă sau cu rezistenţă francă la daptomicină (vezi pct. 5.1).

Utilizarea antibioticelor poate provoca dezvoltarea excesivă a microorganismelor nesusceptibile. Dacă apare o suprainfecţie în timpul tratamentului, trebuie luate măsurile adecvate.

Nu s-a raportat diaree asociată cu Clostridium difficile (DACD) la administrarea de Cubicin. Dacă se suspectează sau se confirmă DACD, poate fi necesară întreruperea administrării de Cubicin şi trebuie instituit un tratament adecvat aşa cum este clinic indicat.

Au fost observate prelungirea aparentă a timpului de protrombină (TP) şi creşterea raportului normalizat internaţional (INR) când sunt utilizaţi anumiţi reactivi recombinanţi de tromboplastină pentru studiu (vezi şi pct. 4.5).

Creatinfosfokinază şi miopatie

În timpul tratamentului cu Cubicin s-au semnalat creşteri ale valorilor creatinfosfokinazei plasmatice (CPK; izoenzima MM), asociate cu dureri şi/sau slăbiciune musculară şi cazuri de miozită, mioglobinemie şi rabdomioliză (vezi şi pct. 4.5, 4.8 şi 5.3). În cadrul studiilor clinice, au avut loc mai frecvent creşteri pronunţate ale CPK plasmatice la >5x decât Limita Superioară a Valorilor Normale (LSVN), fără simptome musculare, la pacienţii trataţi cu Cubicin (1,9%) decât la cei cărora li s-au administrat comparatori (0,5%). Astfel, se recomandă:

1.      Valorile CPK plasmatice trebuie determinate iniţial şi la intervale regulate (cel puţin o dată pe săptămână) în timpul tratamentului tuturor pacienţilor.

2.      Valorile CPK trebuie determinate mai des (de exemplu la fiecare 2-3 zile, cel puţin în primele două săptămâni de tratament) la pacienţii cu risc crescut de miopatie. De exemplu, pacienţii cu orice grad de insuficienţă renală (clearance-ul creatininei <80 ml/min; vezi şi pct. 4.2), inclusiv cei supuşi hemodializei sau DPAC şi pacienţii care utilizează alte medicamente cunoscute a fi asociate cu miopatia (de exemplu inhibitorii reductazei HMG-CoA, fibraţi şi ciclosporină).

3.      Nu se poate exclude faptul că pacienţii cu valori iniţiale ale CPK de peste 5 ori mai mari decât limita superioară a valorilor normale prezintă risc sporit de creşteri şi mai mari în timpul tratamentului cu daptomicină. Acest lucru trebuie avut în vedere la începerea tratamentului cu daptomicină şi, dacă se administrează daptomicină, aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi mai frecvent de o dată pe săptămână.

4.      Cubicin nu trebuie administrat pacienţilor care utilizează alte medicamente asociate cu miopatie, decât dacă se consideră că beneficiile pentru pacient sunt mai mari decât riscurile.

5.      Pacienţii trebuie examinaţi periodic în timpul tratamentului pentru a se detecta orice semne sau simptome care pot reprezenta miopatia.

6.      Oricărui pacient care dezvoltă dureri musculare, sensibilitate, slăbiciune sau crampe inexplicabile trebuie să i se monitorizeze valorile CPK la fiecare 2 zile. Administrarea de Cubicin trebuie întreruptă la apariţia unor simptome musculare inexplicabile în cazul în care valorile CPK devin mai mari de 5 ori decât limita superioară a valorilor normale.

Neuropatie periferică

Pacienţii care manifestă semne sau simptome care pot reprezenta o neuropatie periferică în timpul tratamentului cu Cubicin trebuie investigaţi şi trebuie avută în vedere întreruperea administrării daptomicinei (vezi pct. 4.8 şi 5.3).

Insuficienţă renală

S-au semnalat cazuri de insuficienţă renală în timpul tratamentului cu Cubicin. Insuficienţa renală severă poate să predispună ea însăşi, de asemenea, la creşteri ale concentraţiilor de daptomicină care pot mări riscul de dezvoltare a miopatiei (vezi mai sus).

Ajustarea dozei este necesară la pacienţii al căror clearance al creatininei este <30 ml/min. (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Siguranţa şi eficacitatea intervalului de modificare a dozei nu au fost evaluate în studii clinice controlate, iar recomandarea, în principal, se bazează pe datele modelelor farmacocinetice. Cubicin trebuie utilizat la aceşti pacienţi numai dacă se consideră că beneficiul clinic estimat este mai mare decât riscul potenţial.

Se recomandă prudenţă la administrarea Cubicin pacienţilor care au deja un anumit grad de insuficienţă renală (clearance-ul creatininei <80 ml/min.) înaintea începerii tratamentului cu Cubicin. Se recomandă monitorizarea periodică a funcţiei renale (vezi şi pct. 5.2).

De asemenea, se recomandă monitorizarea periodică a funcţiei renale în timpul administrării concomitente a unor medicamente cu potenţial nefrotoxic, indiferent de starea preexistentă a funcţiei renale a pacientului (vezi şi pct. 4.5).

Obezitate

La subiecţii obezi cu un indice al masei corporale (IMC) >40 kg/m2 dar cu clearance al creatininei >70 ml/min., ASC0-∞ a daptomicinei a crescut semnificativ (în medie cu 42% mai mare) în comparaţie cu determinările corespondente la pacienţii care nu sunt obezi. Există informaţii limitate privind siguranţa şi eficacitatea daptomicinei la pacienţii foarte obezi, prin urmare recomandându-se prudenţă. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi că ar fi necesară o reducere a dozei (vezi pct. 5.2).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Daptomicina este puţin sau chiar deloc metabolizată pe calea Citocromului P450 (CYP450). Este improbabil ca daptomicina să inhibe sau să inducă metabolismul medicamentelor metabolizate de sistemul P450..

Au fost efectuate studii privind interacţiunile Cubicin cu aztreonam, tobramicină, warfarină şi probenecid. Daptomicina nu a avut niciun efect asupra farmacocineticii warfarinei sau probenecidului, şi nici aceste medicamente nu au modificat farmacocinetica daptomicinei. Farmacocinetica daptomicinei nu a fost modificată semnificativ de aztreonam.

Deşi au fost observate mici modificări ale farmacocineticii daptomicinei şi tobramicinei în timpul administrării concomitente, utilizând o doză de Cubicin de 2 mg/kg, modificările nu au fost statistic semnificative. Nu se cunoaşte interacţiunea dintre daptomicină şi tobramicină administrate cu o doză aprobată de Cubicin. Administrarea concomitentă de Cubicin cu tobramicină necesită precauţie.

Experienţa privind administrarea concomitentă de Cubicin şi warfarină este limitată. Nu au fost efectuate studii privind administrarea Cubicin cu anticoagulante, altele decât warfarina. Activitatea anticoagulantelor la pacienţi cărora li se administrează Cubicin şi warfarină trebuie monitorizată în primele câteva zile după începerea tratamentului cu Cubicin.

Există experienţă limitată privind administrarea concomitentă a daptomicinei cu alte medicamente care pot declanşa miopatia (de exemplu inhibitori ai HMG-CoA reductazei). Cu toate acestea, s-au produs unele cazuri de creşteri pronunţate ale valorilor CPK şi cazuri de rabdomioliză la pacienţii care au utilizat una din aceste medicamente în acelaşi timp cu Cubicin. Se recomandă ca alte medicamente asociate cu miopatia să fie, dacă este posibil, întrerupte temporar în timpul tratamentului cu Cubicin, cu excepţia cazului în care beneficiile administrării concomitente sunt mai mari decât riscurile. Dacă nu se poate evita administrarea concomitentă, valorile CPK trebuie determinate mai des de o dată pe săptămână, iar pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru a se detecta orice semne sau simptome care pot reprezenta miopatia. Vezi pct. 4.4, 4.8 şi 5.3.

Daptomicina se elimină în principal prin filtrare renală şi astfel concentraţiile plasmatice pot fi crescute în timpul administrării concomitente a altor medicamente care scad filtrarea renală (de exemplu AINS şi inhibitorii de COX-2). De asemenea, există un potenţial de apariţie a unei interacţiuni farmacodinamice în timpul administrării concomitente datorită efectelor renale aditive. Astfel, se recomandă prudenţă atunci când daptomicina este administrată concomitent cu orice alt medicament despre care ştie că reduce filtrarea renală.

În timpul supravegherii post-autorizare, s-au semnalat cazuri de interferenţă între daptomicină şi anumiţi reactivi utilizaţi în anumite teste ale timpului de protrombină/raportului normalizat internaţional (TP/INR). Această interferenţă a condus la o falsă prelungire a TP şi o aparentă creştere a INR. În cazul în care se observă anomalii inexplicabile ale TP/INR la pacienţii care utilizează daptomicină, trebuie avută în vedere o eventuală interacţiune in vitro cu analiza de laborator.

Posibilitatea unor rezultate greşite poate fi minimizată prin prelevarea de probe pentru analize pentru TP sau INR în apropierea momentului în care concentraţiile plasmatice ale daptomicinei sunt minime.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Pentru daptomicină nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea sa la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilităţii, sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

Cubicin nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar, adică doar dacă potenţialele beneficii sunt mai mari decât eventualele riscuri.

Într-un singur studiu de caz, Cubicin a fost administrat zilnic, timp de 28 de zile, unei mame care alăpta, la o doză de 500 mg/zi, fiind prelevate mostre din laptele pacientei într-un interval de timp de 24 de ore în ziua 27. Concentraţia cea mai mare măsurată de daptomicină din laptele matern a fost de 0,045 µg/ml, fiind un nivel scăzut al concentraţiei. Ca urmare, până la dobândirea unei experienţe mai vaste, alăptarea trebuie întreruptă când se administrează Cubicin femeilor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Pe baza reacţiilor adverse raportate, se presupune că este puţin probabil ca administrarea de Cubicin să producă efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice, 2011 subiecţi au primit Cubicin. În cadrul acestor studii 1221 subiecţi au primit o doză zilnică de 4 mg/kg, din care 1108 au fost pacienţi şi 113 voluntari sănătoşi; 460 subiecţi au primit o doză zilnică de 6 mg/kg, din care 304 au fost pacienţi şi 156 voluntari sănătoşi. Reacţiile adverse (respectiv, cele considerate de investigator a fi posibil, probabil sau în mod clar asociate medicamentului) au fost raportate la frecvenţe similare pentru Cubicin şi schemele de tratament comparatoare.

Următoarele reacţii adverse s-au raportat în timpul tratamentului şi în timpul urmăririi, cu frecvenţe care corespund la frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000):

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1 Reacţii adverse provenite din studii clinice şi raportări de după punerea pe piaţă

 

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţii adverse

Infecţii şi infestări

Frecvente:

Infecţii micotice, infecţia tractului urinar, infecţie cu candida

 

Mai puţin frecvente:

Fungemie

 

Cu frecvenţă necunoscută*:

Diaree asociată cu Clostridium difficile

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente:

Anemie

 

Mai puţin frecvente:

Trombocitemie, eozinofilie, raport normalizat internaţional (INR) crescut

 

Rare:

Timp de protrombină prelungit (TP)

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvenţă necunoscută*:

Hipersensibilitate, manifestată prin raportări spontane, inclusiv şi nu numai eozinofilie pulmonară, erupţie cutanată tranzitorie vezicobuloasă, cu implicarea membranei bucale şi senzaţie de umflare orofaringiană

 

Cu frecvenţă necunoscută*:

Anafilaxie

 

Cu frecvenţă necunoscută*:

Reacţii la perfuzare, inclusiv simptomele următoare: tahicardie, respiraţie şuierăoare, pirexie, rigiditate, eritem sistemic, vertij, sincopă şi gust metalic

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Mai puţin frecvente:

Apetit alimentar scăzut, hiperglicemie, dezechilibru electrolitic

Tulburări psihice

Frecvente:

Anxietate, insomnie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:

Ameţeală, cefalee

 

Mai puţin frecvente:

Parestezie, tulburări de gust, tremor

 

Cu frecvenţă necunoscută*:

Neuropatie periferică

Tulburări acustice şi vestibulare

Mai puţin frecvente:

Vertij

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente:

Tahicardie supraventriculară, extrasistole

Tulburări vasculare

Frecvente:

Hipertensiune, hipotensiune

 

Mai puţin frecvente:

Bufeuri

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente:

Durere gastro-intestinală şi abdominală, greaţă, vărsături, constipaţie, diaree, flatulenţă, umflare şi distensie

 

Mai puţin frecvente:

Dispepsie, glosită

Tulburări hepatobiliare

Frecvente:

Valori anormale ale testelor funcţiei hepatice1 (alanin aminotransferază (ALT), aspartat aminotransferază (AST) sau fosfatază alcalină (ALP) crescute)

 

Rare:

Icter

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente:

Erupţie trecătoare pe piele, prurit

 

Mai puţin frecvente:

Urticarie

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Frecvente:

Durere la nivelul membrelor, valoare crescută a creatin fosfokinazei serice (CPK)1

 

Mai puţin frecvente:

Miozită, nivel crescut de mioglobină, slăbiciune musculară, durere musculară, artralgie, valoare crescută a lactatdehidrogenazei serice (LDH)

 

Cu frecvenţă necunoscută*:

Rabdomioliză2

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente:

Insuficienţă renală, inclusiv afectare renală şi blocaj renal, valoare crescută a creatininei serice

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente:

Vaginită

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente:

Reacţii la locul de administrare a perfuziei, pirexie, astenie

 

Mai puţin frecvente:

Oboseală, durere

 

* Pe baza raportărilor de după punerea pe piaţă. Deoarece aceste raportări provin de la o populaţie de dimensiuni incerte şi sunt supuse unor factori ce pot induce în eroare, nu este posibilă estimarea certă a frecvenţei acestora sau stabilirea unei relaţii cauzale cu expunerea la medicament.

1 În unele cazuri de miopatie, care implică valori crescute ale CPK şi simptome musculare, pacienţii au prezentat şi valori crescute ale transaminazelor. Este posibil ca aceste valori crescute ale transaminazelor să fie legate de efectele musculo-scheletice. Majoritatea valorilor crescute ale transaminazelor au fost asociate cu toxicitate de grad 1-3 şi au dispărut la întreruperea tratamentului.

2 Când au fost disponibile informaţii clinice privind pacienţii pentru a se putea exprima o opinie, aproximativ 50% dintre cazuri au apărut la pacienţi cu insuficienţă renală existentă sau la pacienţi cărora li s-au administrat medicaţii concomitente despre care se cunoaşte că pot determina rabdomioliză.

Datele privind siguranţa de administrare a daptomicinei prin injecţie intravenoasă pe parcursul a 2 minute sunt derivate din două studii farmacocinetice la voluntari sănătoşi. Pe baza rezultatelor acestor studii, ambele metode de administrare a daptomicinei, injecţia intravenoasă de 2 minute şi perfuzia intravenoasă cu durata de 30 minute, au avut un profil de siguranţă şi tolerabilitate similar. Nu au existat diferenţe relevante de tolerabilitate locală sau cu privire la natura şi frecvenţa reacţiilor adverse.

4.9 Supradozaj

În eventualitatea unui supradozaj, se recomandă tratament de susţinere. Daptomicina se elimină lent din organism prin hemodializă (aproximativ 15% din doza administrată este eliminată în 4 ore) sau prin dializă peritoneală (aproximativ 11% din doza administrată este eliminată în 48 de ore).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antibacteriene pentru uz sistemic, Alte antibacteriene, codul ATC: J01XX09

Mod de acţiune

Daptomicina este un lipopeptid ciclic natural activ exclusiv pe bacteriile Gram pozitive.

Mecanismul de acţiune presupune legarea (în prezenţa ionilor de calciu) de membranele bacteriene ale celulelor atât în fază de creştere, cât şi staţionară, producând depolarizarea şi ducând la o inhibare rapidă a sintezei proteinelor, ADN-ului şi ARN-ului. Acest lucru duce la moartea celulelor bacteriene cu o liză neglijabilă a celulelor.

Relaţia FC/FD

Daptomicina prezintă in vitro şi la modele in vivo o activitate bactericidă rapidă, dependentă de concentraţie, împotriva organismelor Gram pozitive. La modelele animale, ASC/CIM şi Cmax/CIM se corelează cu eficacitatea şi distrugerea anticipată a bacteriilor in vivo la doze unice echivalente dozelor la om de 4 mg/kg şi 6 mg/kg o dată pe zi.

Mecanisme de rezistenţă

Tulpinile cu sensibilitate scăzută la daptomicină au fost raportate îndeosebi în timpul tratamentului pacienţilor cu infecţii greu tratabile şi/sau după administrarea pe perioade îndelungate de timp. În special la pacienţi infectaţi cu Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis sau Enterococcus faecium, inclusiv pacienţi cu bacteriemie, au fost raportate eşecuri terapeutice, care au fost asociate cu selecţia unor organisme cu sensibilitate redusă sau rezistenţă francă la daptomicină.

Mecanismul de rezistenţă la daptomicină nu a fost încă identificat.

Praguri de inhibare

Pragul de inhibare al concentraţiei inhibitoare minime (CIM) stabilit de Comisia Europeană privind Testarea Sensibilităţii Antimicrobiene (EUCAST) pentru stafilococi şi streptococi (cu excepţia S. pneumoniae) este: sensibilitate ≤1 mg/l şi rezistenţă >1 mg/l.

Sensibilitate

Prevalenţă rezistenţei poate varia în spaţiu şi timp la speciile selectate şi sunt necesare informaţii locale referitoare la rezistenţă, în special când se tratează infecţii severe. În funcţie de caz, trebuie solicitată consultanţă de specialitate atunci când prevalenţa locală a rezistenţei are o valoare care face ca utilizarea medicamentului pentru cel puţin unele tipuri de infecţii să fie discutabilă.

 

Specii sensibile în mod frecvent

Staphylococcus aureus*

Staphylococcus haemolyticus

Stafilococi coagulazo-negativi

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus dysgalactiae subspecia equisimilis*

Streptococcus pyogenes*

Streptococi de grupa G

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp

Organisme inerent rezistente

Organisme Gram negative

 

* denotă specia împotriva căreia se consideră că activitatea a fost demonstrată în mod satisfăcător în cadrul studiilor clinice.

Informaţii din studiile clinice

În două studii clinice pentru infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi complicate, 36% din pacienţi trataţi cu Cubicin au îndeplinit criteriile privind sindromul de răspuns inflamator sistemic (SRIS). Cel mai frecvent tip de infecţie tratată a fost infecţia plăgilor (38% din pacienţi), în timp ce 21% au avut abcese majore. Aceste limitări ale populaţiei de pacienţi tratate trebuie avute în vedere atunci când se va decide utilizarea Cubicin.

Într-un studiu randomizat deschis care a inclus 235 pacienţi cu bacteriemie cauzată de Staphylococcus aureus (adică cel puţin o cultură pozitivă din sânge cu Staphylococcus aureus înainte de a primi prima doză), 19 din cei 120 pacienţi trataţi cu Cubicin au întrunit criteriile pentru RIE. Dintre aceşti 19 pacienţi, 11 au fost infectaţi cu Staphylococcus aureus meticilin-sensibil şi 8 cu Staphylococcus aureus meticilin-rezistent. Procentele de succes la pacienţii cu RIE sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Populaţie

Daptomicină

Comparator

Diferenţe ale succesului

 

n/N (%)

n/N (%)

Procente (IÎ 95%)

Populaţie ITT (intenţie de tratament)

 

 

 

RIE

8/19 (42,1%)

7/16 (43,8%)

-1,6% (-34,6, 31,3)

Populaţie PP (per protocol)

 

 

 

RIE

6/12 (50,0%)

4/8 (50,0%)

0,0% (-44,7, 44,7)

 

Eşecul tratamentului datorită infecţiilor persistente sau recurente cu Staphylococcus aureus a fost observat la 19/120 (15,8%) pacienţi trataţi cu Cubicin, 9/53 (16,7%) pacienţi trataţi cu vancomicină şi 2/62(3,2%) pacienţi trataţi cu penicilină de semi-sinteză anti-stafilococică. Dintre aceste eşecuri, şase pacienţi trataţi cu Cubicin şi un pacient tratat cu vancomicină au fost infectaţi cu Staphylococcus aureus care a determinat o creştere a CIM a daptomicinei în timpul sau după tratament (vezi mai sus „Mecanisme de rezistenţă”). Majoritatea pacienţilor la care tratamentul a eşuat datorită infecţiei persistente sau recurente cu Staphylococcus aureus au avut infecţii profunde şi nu li s-a efectuat intervenţia chirurgicală necesară.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica daptomicinei este în general liniară şi independentă de timp la doze de 4 până la 12 mg/kg administrate ca doză zilnică unică prin perfuzie intravenoasă pe parcursul a 30 minute timp de maxim 14 zile pe voluntari sănătoşi. Concentraţiile în starea de echilibru sunt obţinute la a treia doză zilnică.

Daptomicina administrată sub formă de injecţie intravenoasă timp de 2 minute a prezentat, de asemenea, o farmacocinetică proporţională cu doza în intervalul de doză terapeutic aprobat de 4 până la 6 mg/kg. O expunere comparabilă (ASC şi Cmax) a fost demonstrată la subiecţi sănătoşi în urma administrării de daptomicină sub formă de perfuzie intravenoasă timp de 30 minute sau sub formă de injecţie intravenoasă timp de 2 minute.

Studiile la animale au arătat că daptomicina nu este absorbită într-o măsură semnificativă în urma administrării orale.

Distribuţia

Volumul de distribuţie al daptomicinei în starea de echilibru la subiecţi adulţi sănătoşi a fost de aproximativ 0,1 l/kg şi dependent de doză. Studiile privind distribuţia în ţesuturi la şobolan au arătat că daptomicina pare să pătrundă la nivel minim bariera hemato-encefalică şi bariera placentară în urma unor doze unice şi multiple.

Daptomicina se leagă reversibil de proteinele plasmatice umane într-un mod independent de concentraţie. La voluntarii sănătoşi şi la pacienţii trataţi cu daptomicină, legarea proteică a fost în medie de aproximativ 90% incluzând subiecţii cu insuficienţă renală.

Metabolizarea

În studiile in vitro, daptomicina nu a fost metabolizată de microzomii hepatici umani. Studiile in vitro cu hepatocite umane indică faptul că daptomicina nu inhibă sau nu induce activitatea următoarelor izoforme ale citocromului uman P450: 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 şi 3A4. Este improbabil ca daptomicina va inhiba sau va induce metabolismul medicamentelor metabolizate de sistemul P450.

După perfuzarea 14C-daptomicinei, radioactivitatea plasmatică a fost similară concentraţiei determinate prin studiul microbiologic. Metaboliţi inactivi au fost detectaţi în urină, aşa cum s-a determinat prin diferenţa dintre concentraţiile radioactive totale şi concentraţiile microbiologic active. Într-un studiu separat, nu au fost observaţi metaboliţi în plasmă şi au fost detectate în urină cantităţi minore din trei metaboliţi obţinuţi prin oxidare şi un compus neidentificat. Nu a fost identificat locul metabolizării.

Eliminarea

Daptomicina este excretată în principal pe cale renală. Administrarea concomitentă de probenecid şi daptomicină nu are nici un efect asupra farmacocineticii daptomicinei la om, sugerând o secreţie tubulară a daptomicinei minimă spre inactivă.

În urma administrării intravenoase, clearance-ul plasmatic al daptomicinei este de aproximativ 7 până la 9 ml/h/kg, iar clearance-ul renal este de 4 până la 7 ml/h/kg.

Într-un studiu de echilibru al maselor utilizând substanţe marcate radioactiv, 78% din doza administrată a fost regăsită în urină pe baza radioactivităţii totale, în timp ce recuperarea urinară a daptomicinei nemodificate a fost de aproximativ 50% din doză. Aproximativ 5% din substanţele marcate radioactiv administrate s-au excretat în fecale.

Populaţii speciale

Vârstnici

În urma administrării intravenoase a unei doze unice de 4 mg/kg de Cubicin, clearance-ul mediu total al daptomicinei a scăzut cu aproximativ 35%, iar media ASC0-∞ a crescut cu aproximativ 58% la pacienţi vârstnici (≥75 de ani) în comparaţie cu pacienţii tineri, sănătoşi (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani). Nu există diferenţe privind Cmax. Diferenţele observate sunt, cel mai probabil, determinate de scăderea normală a funcţiei renale observate la populaţia geriatrică.

Nu este necesară ajustarea dozei doar pe baza vârstei. Cu toate acestea, funcţia renală trebuie evaluată, iar doza trebuie redusă dacă există semne de insuficienţă renală severă.

Copii şi adolescenţi (vârstă <18 ani)

Farmacocinetica daptomicinei după administrarea unei doze unice de 4 mg/kg de Cubicin a fost evaluată în cadrul a trei grupe de pacienţi pediatrici, cu infecţie dovedită sau suspectată cu microorganisme Gram-pozitive (2-6 ani, 7-11 ani şi 12-17 ani). Farmacocinetica daptomicinei după o singură administrare de 4 mg/kg la adolescenţii cu vârsta de 12-17 ani a fost în general similară cu aceea a subiecţilor adulţi sănătoşi cu funcţie renală normală cu tendinţă spre scădere a ASC şi Cmax la adolescenţi. În grupele cu vârste mai mici (2-6 ani şi 7-11 ani) expunerea (Cmax şi ASC) şi timpul de înjumătăţire prin eliminare pentru aceeaşi doză exprimată în mg/kg au fost mai scăzute în comparaţie cu adolescenţii. Eficacitatea nu a fost evaluată în acest studiu.

A fost efectuat un studiu diferit pentru evaluarea farmacocineticii daptomicinei după o doză unică de 8 mg/kg sau 10 mg/kg de Cubicin, sub forma unei perfuzii cu durata de 1 sau 2 ore la pacienţi copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani inclusiv, cu infecţie dovedită sau suspectată Gram-pozitivă cărora li s-a administrat tratament antibiotic standard.

Expunerea medie (ASC0-∞) a fost de aproximativ 429 şi 550 μg*hr/ml după administrarea de doze unice de 8, respectiv 10 mg/kg, similar expunerii observate la adulţi la o doză de 4 mg/kg în starea de echilibru (495 μg*hr/ml). Farmacocinetica daptomicinei pare să fie liniară în intervalul studiat de dozare. Timpul de înjumătăţire, clearance-ul şi volumul de distribuţie au fost similare la ambele niveluri de dozare.

Obezitate

Comparativ cu subiecţii ne-obezi, expunerea sistemică la daptomicină măsurată prin determinarea ASC este mai mare cu aproximativ 28% la subiecţii moderat obezi (Indice al masei corporale de 25-40 kg/m2) şi cu 42% la subiecţii extrem de obezi (Indice al masei corporale de >40 kg/m2). Cu toate acestea, nu se consideră necesară o ajustare a dozei doar pe baza obezităţii.

Sex

Nu s-au observat diferenţe semnificative legate de sex în farmacocinetica daptomicinei.

Insuficienţă renală

După administrarea unei doze unice de 4 mg/kg sau de 6 mg/kg daptomicină subiecţilor cu diverse grade de insuficienţă renală, clearance-ul (CL) daptomicinei a scăzut şi expunerea sistemică (ASC) a crescut pe măsură ce funcţia renală (clearance-ul creatinienei) a scăzut.

Pe baza datelor şi modelului farmacocinetice, ASC a daptomicinei, pe durata primei zile de administrare a unei doze de 6 mg/kg la pacienţi cu HD sau DPAC, a fost de 2 ori mai mare decât cea observată la pacienţi cu funcţie renală normală cărora li s-a administrat aceeaşi doză. În a doua zi de la administrarea unei doze de 6 mg/kg pacienţilor cu HD şi DPAC, ASC a daptomcinei a fost de aproximativ 1,3 ori mai mare decât cea observată după a doua doză de 6 mg/kg la pacienţi cu funcţie renală normală. În acest context, se recomandă ca pacienţilor cu HD sau DPAC să li se administreze daptomicină o dată la 48 ore, la doza recomandată pentru tipul de infecţie tratat (vezi pct. 4.2).

Insuficienţă hepatică

Farmacocinetica daptomicinei nu se modifică la subiecţii cu insuficienţă hepatică moderată (clasificarea insuficienţei hepatice Child-Pugh B) în comparaţie cu voluntarii sănătoşi de sex, vârstă şi greutate corespunzătoare în urma administrării unei doze unice de 4 mg/kg. Nu este necesară ajustarea dozei la administrarea daptomicinei pacienţilor cu insuficienţă hepatică moderată. Farmacocinetica daptomicinei la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (clasificarea Child-Pugh C) nu a fost evaluată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În cadrul unor studii cu durată relevantă din punct de vedere clinic (14-28 zile), administrarea daptomicinei a fost asociată cu modificări degenerative/regenerative minime până la uşoare ale musculaturii scheletice la şobolan şi câine. Modificările microscopice la nivelul muşchiului scheletic au fost minime (aproximativ 0,05% miofibre afectate) şi dozele mari au fost însoţite de creşteri ale CPK. Nu s-a observat fibroză sau rabdomioliză. În funcţie de durata studiului, toate efectele musculare, incluzând modificările microscopice, au fost complet reversibile în 1-3 luni după întreruperea administrării. Nu s-au observat modificări funcţionale sau patologice ale musculaturii netede sau cardiace.

Concentraţia cea mai mică cu efecte observabile (LOEL) de miopatie la şobolan şi câine a apărut la nivele de expunere de 0,8 până la 2,3 ori concentraţiile terapeutice la om, la pacienţii cu funcţie renală normală trataţi cu 6 mg/kg (perfuzie intravenoasă cu durata de 30 minute). Deoarece farmacocinetica (vezi pct. 5.2) este comparabilă, marjele de siguranţă pentru ambele moduri de administrare sunt foarte asemănătoare.

Un studiu la câine a demonstrat că miopatia scheletică a fost redusă prin administrarea o dată pe zi comparativ cu administrarea fracţionată a aceleiaşi doze totale zilnice, sugerând că efectele miopatice la animale au fost în primul rând asociate cu timpul dintre administrări.

S-au observat efecte asupra nervilor periferici la doze mai mari decât cele asociate cu efectele asupra musculaturii scheletice la şobolani şi câini adulţi şi acestea au fost dependente, în primul rând, de Cmax plasmatică. Modificările nervilor periferici s-au caracterizat printr-o degenerare axonală minimă până la uşoară şi au fost însoţite frecvent de modificări funcţionale. Reversibilitatea efectelor microscopice şi a celor funcţionale a fost completă în 6 luni de la ultima doză. Marjele de siguranţă pentru reacţiile asupra nervilor periferici la şobolan şi câine sunt de 8 ori şi, respectiv, 6 ori mai mari pe baza comparaţiei valorilor Cmax la concentraţia fără reacţii observate (NOEL) cu Cmax obţinută prin administrarea a 6 mg/kg prin perfuzie intravenoasă de 30 minute o dată pe zi la pacienţii cu funcţie renală normală.

Datele obţinute din studiile in vitro şi din unele studii in vivo destinate investigării mecanismului miotoxicităţii daptomicinei indică faptul că ţinta toxicităţii daptomicinei este membrana plasmatică a celulelor musculare scheletice diferenţiate, cu contracţie spontană. Componenta celulară specifică de suprafaţă direct afectată nu a fost identificată. S-a observat, de asemenea, pierderea/deteriorarea mitocondrială; totuşi, sunt necunoscute rolul şi însemnătatea acestei concluzii în patologia generală. Aceasta concluzie nu a fost asociată cu niciun efect asupra contracţiei musculare.

Spre deosebire de câinii adulţi, câinii tineri au părut să fie mai sensibili la leziunile nervilor periferici comparativ cu miopatia scheletică. Câinii tineri au dezvoltat leziuni ale nervilor periferici şi ale nervilor spinali la doze mai mici decât cele asociate cu toxicitatea musculară scheletică.

Analize ale toxicităţii asupra funcţiei de reproducere nu au evidenţiat efecte asupra fertilităţii, dezvoltării embriofetale sau postnatale. Cu toate acestea, daptomicina poate traversa placenta la femelele de şobolan gestante (vezi pct. 5.2). Nu a fost studiată excreţia daptomicinei în laptele animalelor care alăptează.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate pe termen lung la rozătoare. Daptomicina nu a avut efecte mutagene sau clastogene într-o serie de teste de genotoxicitate in vivo şi in vitro.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hidroxid de sodiu

6.2 Incompatibilităţi

Cubicin nu este compatibil din punct de vedere fizic sau chimic cu soluţiile care conţin glucoză. Acest medicament nu trebuie amestecat cu un alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

După reconstituire: Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei reconstituite din flacon a fost demonstrată până la 12 ore la 25°C şi până la 48 de ore la 2°C – 8°C. Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei diluate în pungile de perfuzie este stabilită la 12 ore la 25°C sau 24 de ore la 2°C – 8°C.

Pentru perfuzia intravenoasă cu durata de 30 minute, timpul de păstrare combinat (soluţia reconstituită din flacon şi soluţia diluată din punga de perfuzie; vezi pct. 6.6) la 25°C nu trebuie să depăşească 12 ore (sau 24 ore la 2°C – 8°C).

Pentru injecţia intravenoasă cu durata de 2 minute, timpul de păstrare al soluţiei reconstituite din flacon (vezi pct. 6.6) la 25°C nu trebuie să depăşească 12 ore (sau 48 la 2°C – 8°C).

Totuşi, din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Acest medicament nu conţine agenţi conservanţi sau bacteriostatici. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare înainte de utilizare constituie responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2°C – 8°C, decât dacă reconstituirea/diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit sau reconstituit şi diluat, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane de unică folosinţă din sticlă transparentă de tip I, de 10 ml, cu dopuri din cauciuc de tip I şi sisteme de închidere din aluminiu cu capace fără filet „flip-off” din plastic de culoare galbenă.

Disponibil în ambalaje cu câte 1 flacon sau 5 flacoane.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Daptomicina poate fi administrată intravenos sub formă de perfuzie în decurs de 30 minute sau sub formă de injecţie în decurs de 2 minute (vezi pct. 4.2 şi 5.2). Pentru prepararea soluţiei perfuzabile este necesar un pas de diluare suplimentar detaliat mai jos.

Cubicin administrat sub formă de perfuzie intravenoasă pe parcursul a 30 minute

O concentraţie de 50 mg/ml de Cubicin pentru perfuzie se obţine prin reconstituirea produsului leofilizat cu 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Dizolvarea produsului liofilizat durează aproximativ 15 minute. Produsul complet reconstituit va avea un aspect limpede şi poate avea unele mici bule sau spumă în jurul marginii flaconului.

Pentru a prepara Cubicin pentru perfuzie intravenoasă, rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:

Pe tot parcursul procesului, trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea liofilizatului Cubicin.

1. Capacul fără filet „flip-off” din polipropilenă trebuie scos pentru a expune suprafaţa centrală a dopului de cauciuc. Extrageţi 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) într-o seringă, apoi injectaţi încet în flacon, prin centrul dopului de cauciuc, îndreptând acul spre peretele flaconului.

2. Flaconul trebuie rotit uşor pentru a asigura o umectare completă a produsului şi apoi trebuie lăsat timp de 10 minute.

3. În final, flaconul trebuie rotit/învârtit uşor timp de câteva minute atât cât este necesar pentru a obţine o soluţie reconstituită limpede. Trebuie să se evite scuturarea/agitarea cu putere a produsului pentru a evita spumarea.

4. Soluţia reconstituită trebuie verificată cu atenţie pentru a se asigura că produsul concentrat a fost reconstituit în soluţie şi trebuie inspectată vizual pentru a asigura absenţa particulelor înaintea utilizării. Soluţiile reconstituite de Cubicin variază în colorit de la galben deschis la maron deschis.

5. Soluţia reconstituită trebuie apoi diluată cu clorură de sodiu sau 9 mg/ml (0,9%) (volum obişnuit 50 ml).

6. Răsturnaţi flaconul pentru a permite soluţiei să se scurgă spre dop. Folosind o seringă nouă, introduceţi acul în flaconul răsturnat. Ţinând flaconul răsturnat, poziţionaţi vârful acului chiar la baza soluţiei din flacon la extragerea soluţiei în seringă. Înainte de a scoate acul din flacon, retrageţi pistonul la maxim până la capătul cilindrului seringii pentru a extrage în totalitate soluţia din flaconul răsturnat.

7. Înlocuiţi acul cu unul nou pentru administrarea perfuziei intravenoase.

8. Eliminaţi aerul, bulele mari şi orice soluţie în exces pentru a obţine doza dorită.

9. Soluţia reconstituită şi diluată trebuie apoi perfuzată intravenos timp de 30 minute conform indicaţiilor de la pct. 4.2.

Următoarele produse au fost demonstrate ca fiind compatibile atunci când sunt adăugate la soluţiile perfuzabile care conţin Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicină, fluconazol, levofloxacin, dopamină, heparină şi lidocaină.

Cubicin administrat sub formă de injecţie intravenoasă pe parcursul a 2 minute

Nu trebuie să se utilizeze apă pentru reconstituirea Cubicin pentru injecţie intravenoasă. Cubicin trebuie reconstituit doar cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

O concentraţie de 50 mg/ml de Cubicin pentru injecţie se obţine prin reconstituirea produsului liofilizat cu 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Dizolvarea produsului liofilizat durează aproximativ 15 minute. Produsul complet reconstituit va avea un aspect limpede şi poate avea unele mici bule sau spumă în jurul marginii flaconului.

Pentru a prepara Cubicin pentru injecţie intravenoasă, rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:

Pe tot parcursul procesului, trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea liofilizatului Cubicin.

1. Capacul fără filet „flip-off” din polipropilenă trebuie scos pentru a expune suprafaţa centrală a dopului de cauciuc. Extrageţi 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) într-o seringă, apoi injectaţi încet în flacon, prin centrul dopului de cauciuc, îndreptând acul spre peretele flaconului.

2. Flaconul trebuie rotit uşor pentru a asigura o umectare completă a produsului şi apoi trebuie lăsat timp de 10 minute.

3. În final, flaconul trebuie rotit/învârtit uşor timp de câteva minute atât cât este necesar pentru a obţine o soluţie reconstituită limpede. Trebuie să se evite scuturarea/agitarea cu putere a produsului pentru a evita spumarea.

4. Soluţia reconstituită trebuie verificată cu atenţie pentru a se asigura că produsul concentrat a fost reconstituit în soluţie şi trebuie inspectată vizual pentru a asigura absenţa particulelor înaintea utilizării. Soluţiile reconstituite de Cubicin variază în colorit de la galben deschis la maron deschis.

5. Răsturnaţi flaconul pentru a permite soluţiei să se scurgă spre dop. Folosind o seringă nouă, introduceţi acul în flaconul răsturnat. Ţinând flaconul răsturnat, poziţionaţi vârful acului chiar la baza soluţiei din flacon la extragerea soluţiei în seringă. Înainte de a scoate acul din flacon, retrageţi pistonul la maxim până la capătul cilindrului seringii pentru a extrage în totalitate soluţia din flaconul răsturnat.

6. Înlocuiţi acul cu unul nou pentru administrarea injecţiei intravenoase.

7. Eliminaţi aerul, bulele mari şi orice soluţie în exces pentru a obţine doza dorită.

8. Soluţia reconstituită trebuie apoi injectată intravenos lent timp de 2 minute conform indicaţiilor de la pct. 4.2.

Flacoanele de Cubicin sunt exclusiv de unică folosinţă.

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat după reconstituire (vezi pct. 6.3).

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/328/001

EU/1/05/328/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

19 Ianuarie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

 

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Novartis Pharmaceuticals UK Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă se va asigura că tuturor medicilor care vor prescrie/utiliza Cubicin li se vor furniza:

- Rezumatul Caracteristicilor Produsului

- Cardul de dozaj

Cardul de dozaj trebuie să conţină următoarele mesaje esenţiale:

- Că există riscul apariţiei toxicităţii musculo-scheletale severe, ca urmare, este importantă măsurarea CPK la începutul tratamentului şi la intervale regulate. Pacienţilor care prezintă un risc mai ridicat de apariţie a miopatiei trebuie să li se efectueze măsurători CPK mai frecvente.

- Cubicin poate interfera cu testele de coagulare (TP/INR) şi că acest lucru poate conduce la rezultate false. Pentru a reduce acest risc la minimum, medicii trebuie informaţi că, pentru testarea nivelurilor de coagulare, se recomandă prelevarea de sânge în preajma momentului concentraţiei iniţiale de Cubicin.

- Cardul de dozaj trebuie să conţină algoritmii adecvaţi pentru calculul dozei de Cubicin pentru reconstituire pentru a contribui la reducerea la minimum a riscului de eroare de medicaţie (osmolaritate ridicată, supradozaj).

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă se va asigura că tuturor laboratoarelor care vor efectua teste privind susceptibilitatea la Cubicin li se vor furniza:

- Rezumatul Caracteristicilor Produsului

- Prospectul testării în laborator privind susceptibilitatea

Prospectul testării în laborator privind susceptibilitatea trebuie conţină următoarele mesaje esenţiale:

- Că testul privind susceptibilitatea reduce la minimum riscul eşuării tratamentului, identificând tulpinile cu posibilă rezistenţă la daptomicină.

- Că testul privind susceptibilitatea la daptomicină necesită Ca în mediul de testare, fiind recomandate metodele de testare care conţin concentraţii constante de Ca.

 ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă, în forma prezentată în versiunea 8.0 inclusă în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înaintea şi în timpul existenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se obligă să desfăşoare studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă prezentate detaliat în Planul de farmacovigilenţă, stabilit în versiunea 5 din 27 octombrie 2009 a Planului de gestionare a riscurilor (PGR) prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PGR convenite de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de gestionare a riscului pentru medicamentele de uz uman, trebuie depus un Plan actualizat de gestionare a riscului în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat privind siguranţa (RPAS).

Suplimentar, un PGR actualizat trebuie depus

 Când sunt obţinute noi informaţii care pot afecta Specificaţia actuală privind siguranţa, Planul de farmacovigilenţă sau activităţile de reducere la minimum a riscurilor.

În interval de 60 zile de la atingerea unui obiectiv important (farmacovigilenţă sau reducerea la minimum a riscurilor).

La cererea EMEA.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU 1 FLACON

CUTIE PENTRU 5 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Cubicin 350 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

daptomicină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine daptomicină 350 mg.

Un ml asigură 50 mg daptomicină după reconstituire cu 7 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Hidroxid de sodiu

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon

5 flacoane

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă.

A se citi prospectul înainte de utilizare pentru indicaţii privind reconstituirea.

Când administrarea se face prin injecţie, reconstituiţi doar cu clorură de sodiu 0,9%.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Citiţi pe prospect perioada de valabilitate a produsului reconstituit.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/328/001 1 flacon

EU/1/05/328/003 5 flacoane

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Cubicin 350 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

daptomicină

Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Când administrarea se face prin injecţie, reconstituiţi doar cu clorură de sodiu 0,9%.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

350 mg

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU 1 FLACON

CUTIE PENTRU 5 FLACOANE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Cubicin 350 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

daptomicină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Cubicin şi pentru ce se utilizează

2. Înainte de a vi se administra Cubicin

3. Cum se administrează Cubicin

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Cubicin

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE CUBICIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Substanţa activă din Cubicin pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă este daptomicina. Daptomicina este un antibiotic care poate opri dezvoltarea anumitor bacterii. Cubicin este utilizat la adulţi pentru tratamentul infecţiilor cutanate şi ale ţesuturilor de sub piele. De asemenea, este utilizat la adulţi pentru tratamentul infecţiilor din ţesuturile care căptuşesc interiorul inimii (inclusiv valvulele cardiace) cauzate de o bacterie numită Staphylococcus aureus şi pentru a trata infecţii ale sângelui, cauzate de aceeaşi bacterie, atunci când sunt asociate cu infecţii la nivelul pielii sau inimii.

În funcţie de tipul infecţiei (infecţiilor) pe are o (le) aveţi, medicul dumneavoastră poate prescrie şi alte antibiotice în timp ce vi se administrează tratamentul cu Cubicin.

2. ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA CUBICIN

Nu trebuie să vi se administreze Cubicin

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la daptomicină sau hidroxid de sodiu.

Dacă acest lucru este valabil pentru dumneavoastră, spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei medicale. Dacă dumneavoastră credeţi că este posibil să fiţi alergic, cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Cubicin

- Dacă aveţi, sau aţi avut anterior, probleme renale. Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiască să modifice doza de Cubicin (vezi pct. 3 din acest prospect).

- Ocazional, pacienţii cărora li se administrează Cubicin pot dezvolta o sensibilitate sau dureri musculare sau slăbiciune musculară (pentru informaţii suplimentare vezi pct. 4 din acest prospect). În cazul în care vi se întâmplă acest lucru informaţi medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va efectua o analiză a sângelui şi vă va recomanda dacă să continuaţi sau nu tratamentul cu Cubicin. Simptomele dispar, în genera, în câteva zile de la încetarea tratamentului cu Cubicin.

- Dacă sunteţi supraponderal(ă). Există posibilitatea ca valorile dumneavoastră sanguine de Cubicin să fie mai ridicate decât cele întâlnite la persoanele cu greutate medie şi puteţi avea nevoie de o monitorizare atentă în cazul reacţiilor adverse.

Dacă oricare din aceste cazuri este valabil pentru dumneavoastră, spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei medicale înainte de a vi se administra Cubicin.

Spuneţi medicului dumneavoastră imediat dacă apar oricare din următoarele simptome:

- Au fost observate reacţii alergice grave, acute, la pacienţii trataţi cu aproape toţi agenţii antibacterieni, inclusiv Cubicin. Spuneţi imediat unui medic sau unei asistente dacă prezentaţi simptome care să indice o reacţie alergică, cum sunt respiraţie şuierătoare, dificultate în respiraţie, erupţie trecătoare pe piele şi urticarie, febră (vezi pct. 4 din acest prospect pentru mai multe informaţii).

- Orice furnicături sau amorţeli neobişnuite ale mâinilor sau picioarelor, pierderea simţului tactil sau dificultăţi în mişcări. Dacă se întâmplă acest lucru, spuneţi medicului dumneavoastră care va decide dacă trebuie să continuaţi tratamentul.

- Diaree, în special dacă observaţi sânge sau mucus sau dacă diarea devine severă sau persistentă.

Cubicin poate afecta analizele de laborator care măsoară gradul de coagulare al sângelui dumneavoastră. Rezultatele pot sugera o coagulare nesatisfăcătoare a sângelui când, de fapt, nu este nicio problemă de acest gen. Prin urmare, este important ca medicul dumneavoastră să ţină cont de faptul că vi se administrează Cubicin. Vă rugăm să vă informaţi medicul că sunteţi tratat cu Cubicin.

Medicul dumneavoastră va efectua analize ale sângelui pentru a monitoriza sănătatea muşchilor dumneavoastră atât înainte de începerea tratamentului, cât şi în mod frecvent în timpul tratamentului cu Cubicin.

Utilizarea la copii

Nu a fost studiată şi prin urmare nu se recomandă utilizarea Cubicin la copii.

Utilizarea la vârstnici

Persoanelor cu vârste de peste 65 ani li se poate administra aceeaşi doză ca şi altor adulţi, cu condiţia ca rinichii acestora să funcţioneze normal.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Este deosebit de important să menţionaţi următoarele:

- Medicamente numite statine sau fibraţi (pentru scăderea colesterolului) sau ciclosporină (un medicament utilizat în transplanturi pentru a preveni respingerea organului sau pentru alte afecţiuni, de exemplu, artrită reumatoidă sau dermatită atopică). Este posibil ca riscul reacţiilor adverse care afectează musculatura să fi mai mare atunci când oricare dintre aceste medicamente (şi altele care pot afecta musculatura) în timpul tratamentului cu Cubicin. Medicul dumneavoastră poate decide să nu vă administreze Cubicin sau să oprească administrarea celuilalt medicament pentru un timp.

- Analgezicele numite medicamente antiinflamatorii nesteroide (AINS) sau inhibitori COX-2 (de exemplu celecoxib). Acestea ar putea interacţiona cu reacţiile Cubicin la nivelul rinichilor.

- Anticoagulante orale (de exemplu warfarină), medicamente care împiedică coagularea sângelui. Poate fi necesar ca doctorul dumneavoastră să vă monitorizeze timpii de coagulare a sângelui.

Sarcina şi alăptarea

Cubicin nu se administrează de obicei femeilor gravide. Informaţi-vă medicul dumneavoastră dacă sunteţi gravidă, credeţi că sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Nu alăptaţi dacă vi se administrează Cubicin deoarece poate trece în laptele matern al dumneavoastră şi poate afecta copilul.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Cubicin nu prezintă efecte cunoscute asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SE ADMINISTREAZĂ CUBICIN

De obicei, Cubicin va fi administrat de către un medic sau o asistentă.

Doza depinde de greutatea dumneavoastră şi de tipul infecţiei tratate. Doza obişnuită pentru adulţi este de 4 mg pentru fiecare kilogram (kg) corp o dată pe zi pentru infecţiile cutanate sau de 6 mg pentru fiecare kg corp o dată pe zi pentru o infecţie a inimii sau o infecţie a sângelui asociată unei infecţii a pielii sau a inimii. Această doză este administrată direct în fluxul sanguin (într-o venă), fie sub formă de perfuzie cu durata de aproximativ 30 minute, fie sub formă de injecţie cu durata de aproximativ 2 minute. Aceeaşi doză este recomandată pentru persoanele cu vârste de peste 65 ani cu condiţia ca rinichii acestora să funcţioneze normal.

Dacă rinichii nu funcţionează bine, este posibil să vi se administreze Cubicin mai rar, de exemplu, o dată la două zile. Dacă vi se face dializă şi următoarea doză de Cubicin trebuie administrată într-o zi cu dializă, vi se va administra de obicei Cubicin după sesiunea de dializă.

Un ciclu de tratament durează de obicei 1 până la 2 săptămâni pentru infecţiile cutanate. Pentru infecţiile sanguine sau cardiace şi infecţiile cutanate medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să fiţi tratat.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Cubicin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvenţa posibilelor reacţii adverse enumerate mai jos este definită utilizându-se următoarea convenţie:

1.      foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

2.      frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

3.      mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

4.      rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

5.      foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

6.      cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile).

Unele reacţii adverse sunt foarte rare

O reacţie de hipersensibilitate (reacţie alergică gravă incluzând anafilaxie) a fost raportată în unele cazuri în timpul administrării Cubicin. Această reacţie alergică gravă necesită atenţie medicală imediată. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă resimţiţi oricare din următoarele simptome:

- Durere sau constricţie toracică

- Erupţii cutanate cu formare de pustule, care afectează uneori cavitatea bucală şi organele genitale

- Umflături în jurul gâtului

- Puls rapid sau slab

- Respiraţie şuierătoare

- Febră

- Tremor sau frisoane

- Bufeuri de căldură

- Ameţeală

- Leşin

- Gust metalic

Spuneţi medicului dumneavoastră imediat dacă resimţiţi dureri, sensibilitate sau slăbiciune musculară inexplicabilă. În cazuri foarte rare (raportate la mai puţin de 1 din fiecare 10000 pacienţi), problemele musculare pot fi grave, incluzând distrugere musculară (rabdomioliză), care poate conduce la leziuni renale.

Cubicin poate provoca şi alte reacţii adverse:

Unele reacţii adverse sunt frecvente

- Infecţii micotice cum sunt afte,

- Infecţii ale căilor urinare,

- Număr mic de globule roşii (anemie),

- Ameţeli, anxietate, dificultate de somn,

- Durere de cap,

- Febră, slăbiciune (astenie),

- Hipertensiune sau hipotensiune tensiune arterială,

- Constipaţie, durere abdominală,

- Diaree, senzaţie de rău (greaţă) sau stare de rău (vărsături),

- Flatulenţă,

- Umflare sau balonare abdominală,

- Erupţii cutanate sau mâncărime

- Durere, mâncărimi sau roşeaţă la locul de perfuzare,

- Durere la nivelul braţelor sau picioarelor,

- Analize ale sângelui care indică niveluri ridicate ale enzimelor hepatice sau creatinfosfokinazei (CPK).

Unele reacţii adverse sunt mai puţin frecvente

- Tulburări hematologice (de exemplu, un număr crescut de mici particule sanguine numite trombocite, care poate intensifica tendinţa de coagulare a sângelui, sau niveluri crescute ale anumitor tipuri de celule albe sanguine),

- Apetit alimentar scăzut,

- Furnicături sau amorţeală la nivelul mâinilor sau picioarelor, tulburări ale gustului,

- Tremor,

- Modificări ale ritmului cardiac, eritem facial,

- Indigestie (dispepsie), inflamarea limbii,

- Erupţie cutanată pruriginoasă,

- Durere sau slăbiciune musculară, inflamarea muşchilor (miozită), dureri articulare,

- Probleme renale,

- Inflamarea şi iritarea vaginului,

- Durere sau slăbiciune generală, oboseală (oboseală),

- Analize ale sângelui care indică niveluri crescute ale glicemiei, creatininei serice, mioglobinei sau lactatdehidrogenazei (LDH), timp prelugit de coagulare a sângelui sau un dezechilibru al sărurilor.

Unele reacţii adverse sunt rare

- Îngălbenirea pielii şi ochilor,

- Timp prelungit de protrombină.

Frecvenţă necunoscută

Colită asociată antibioticelor, inclusiv colită pseudomembranoasă (diaree severă sau persistentă, conţinând sânge şi/sau mucus, asociată cu durere abdominală sau febră).

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CUBICIN

- A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

- Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe cutie şi etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

- A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

- A se elimina în conformitate cu cerinţele locale.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Cubicin

- Substanţa activă este daptomicină.

- Celălalt component este hidroxidul de sodiu.

Cum arată Cubicin şi conţinutul ambalajului

Cubicin pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă este o pulbere de culoare galben deschis până la maro deschis, disponibil într-un flacon de sticlă. Acesta este amestecat cu un solvent pentru a forma un lichid înainte de a fi administrat.

Cubicin este disponibil în ambalaje cu câte 1 flacon sau 5 flacoane.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Producătorul

Novartis Pharmaceuticals UK Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

 

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical

Important: rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului înaintea prescrierii medicamentului.

Instrucţiuni privind pregătirea medicamentului în vederea administrării şi manipularea

Prezentare 350 mg:

Daptomicina poate fi administrată intravenos sub formă de perfuzie în decurs de 30 minute sau sub formă de injecţie în decurs de 2 minute. Pentru prepararea soluţiei perfuzabile este necesar un pas de diluare suplimentar detaliat mai jos.

Cubicin administrat sub formă de perfuzie intravenoasă pe parcursul a 30 minute

O concentraţie de 50 mg/ml de Cubicin pentru perfuzie se obţine prin reconstituirea produsului liofilizat cu 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%).

Dizolvarea produsului liofilizat durează aproximativ 15 minute. Produsul complet reconstituit va avea un aspect limpede şi poate avea unele mici bule sau spumă în jurul marginii flaconului.

Pentru a prepara Cubicin pentru perfuzie intravenoasă, rugăm să repsectaţi următoarele instrucţiuni:

Pe tot parcursul procesului, trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea liofilizatului Cubicin.

1. Capacul fără filet „flip-off” din polipropilenă trebuie scos pentru a expune suprafaţa centrală a dopului de cauciuc. Extrageţi 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) într-o seringă, apoi injectaţi încet în flacon, prin centrul dopului de cauciuc, îndreptând acul spre peretele flaconului.

2. Flaconul trebuie rotit uşor pentru a asigura o umectare completă a produsului şi apoi trebuie lăsat timp de 10 minute.

3. În final, flaconul trebuie rotit/învârtit uşor timp de câteva minute atât cât este necesar pentru a obţine o soluţie reconstituită limpede. Trebuie să se evite scuturarea/agitarea cu putere a produsului pentru a evita spumarea.

4. Soluţia reconstituită trebuie verificată cu atenţie pentru a se asigura că produsul concentrat a fost reconstituit în soluţie şi trebuie inspectată vizual pentru a asigura absenţa particulelor înaintea utilizării. Soluţiile reconstituite de Cubicin variază în colorit de la galben deschis la maron deschis.

5. Soluţia reconstituită trebuie apoi diluată cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) (volum obişnuit 50 ml).

6. Răsturnaţi flaconul pentru a permite soluţiei să se scurgă spre dop. Folosind o seringă nouă, introduceţi acul în flaconul răsturnat. Ţinând flaconul răsturnat, poziţionaţi vârful acului chiar la baza soluţiei din flacon la extragerea soluţiei în seringă. Înainte de a scoate acul din flacon, retrageţi pistonul la maxim până la capătul cilindrului seringii pentru a extrage în totalitate soluţia din flaconul răsturnat.

7. Înlocuiţi acul cu unul nou pentru administrarea perfuziei intravenoase.

8. Eliminaţi aerul, bulele mari şi orice soluţie în exces pentru a obţine doza dorită.

9. Soluţia reconstituită şi diluată trebuie apoi perfuzată intravenos timp de 30 minute.

Cubicin nu este compatibil din punct de vedere fizic sau chimic cu soluţiile care conţin glucoză. Următoarele produse au fost demonstrate ca fiind compatibile atunci când sunt adăugate la soluţiile perfuzabile care conţin Cubicin: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxonă, gentamicină, fluconazol, levofloxacină, dopamină, heparină şi lidocaină.

Timpul de păstrare combinat (soluţia reconstituită din flacon şi soluţia diluată din punga de perfuzie) la 25°C nu trebuie să depăşească 12 ore (24 ore dacă se păstrează la frigider).

Stabilitatea soluţiei diluate în pungile de perfuzie este stabilită la 12 ore la 25°C sau la 24 ore dacă se păstrează la frigider la 2°C – 8°C.

Cubicin administrat sub formă de injecţie intravenoasă pe parcursul a 2 minute

Nu trebuie să se utilizeze apă pentru reconstituirea Cubicin pentru injecţie intravenoasă. Cubicin trebuie reconstituit doar cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

O concentraţie de 50 mg/ml de Cubicin pentru injecţie se obţine prin reconstituirea produsului liofilizat cu 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Dizolvarea produsului liofilizat durează aproximativ 15 minute. Produsul complet reconstituit va avea un aspect limpede şi poate avea unele mici bule sau spumă în jurul marginii flaconului.

Pentru a prepara Cubicin pentru injecţie intravenoasă, rugăm să repsectaţi următoarele instrucţiuni:

Pe tot parcursul procesului, trebuie utilizată o tehnică aseptică pentru reconstituirea liofilizatului Cubicin.

1. Capacul fără filet „flip-off” din polipropilenă trebuie scos pentru a expune suprafaţa centrală a dopului de cauciuc. Extrageţi 7 ml soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) într-o seringă, apoi injectaţi încet în flacon, prin centrul dopului de cauciuc, îndreptând acul spre peretele flaconului.

2. Flaconul trebuie rotit uşor pentru a asigura o umectare completă a produsului şi apoi trebuie lăsat timp de 10 minute.

3. În final, flaconul trebuie rotit/învârtit uşor timp de câteva minute atât cât este necesar pentru a obţine o soluţie reconstituită limpede. Trebuie să se evite scuturarea/agitarea cu putere a produsului pentru a evita spumarea.

4. Soluţia reconstituită trebuie verificată cu atenţie pentru a se asigura că produsul concentrat a fost reconstituit în soluţie şi trebuie inspectată vizual pentru a asigura absenţa particulelor înaintea utilizării. Soluţiile reconstituite de Cubicin variază în colorit de la galben deschis la maron deschis.

5. Răsturnaţi flaconul pentru a permite soluţiei să se scurgă spre dop. Folosind o seringă nouă, introduceţi acul în flaconul răsturnat. Ţinând flaconul răsturnat, poziţionaţi vârful acului chiar la baza soluţiei din flacon la extragerea soluţiei în seringă. Înainte de a scoate acul din flacon, retrageţi pistonul la maxim până la capătul cilindrului seringii pentru a extrage în totalitate soluţia din flaconul răsturnat.

6. Înlocuiţi acul cu unul nou pentru administrarea injecţiei intravenoase.

7. Eliminaţi aerul, bulele mari şi orice soluţie în exces pentru a obţine doza dorită.

8. Soluţia reconstituită trebuie apoi injectată intravenos lent timp de 2 minute.

Stabilitatea chimică şi fizică înainte de utilizare a soluţiei reconstituite din flacon a fost demonstrată până la 12 ore la 25°C şi până la 48 de ore dacă se păstrează la frigider (2°C – 8°C).

Totuşi, din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul de păstrare înainte de utilizare constituie responsabilitatea utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 ore la 2°C – 8°C, decât dacă reconstituirea/diluarea a avut loc în condiţii aseptice controlate şi validate.

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate mai sus.

Flacoanele de Cubicin sunt exclusiv de unică folosinţă. Orice cantitate neutilizată rămasă în flacon trebuie aruncată.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.