CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

DYNEPO
Denumire DYNEPO
Descriere Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.
Denumire comuna internationala EPOETINUM DELTA
Actiune terapeutica ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Solutie injectabila
Concentratia 1000UI/0,5ml
Ambalaj Cutie x 6 seringi preumplute
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 0,5 ml
Cod ATC B03XA
Firma - Tara producatoare TKT EUROPE AB - SUEDIA
Autorizatie de punere pe piata SHIRE PHARMACEUTICALS CONTRACTS LTD - U.K.

Ai un comentariu sau o intrebare despre DYNEPO ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> DYNEPO Solutie injectabila, 10000UI/0,5ml >> DYNEPO Solutie injectabila, 2000UI/0,5ml >> DYNEPO Solutie injectabila, 3000UI/0,3ml >> DYNEPO Solutie injectabila, 4000UI/0,4ml
Prospect si alte informatii despre DYNEPO, solutie injectabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 1000 UI/0,5 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 1000 UI (2000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai mică de 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai mică de 25oC, seringa preumplută trebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 2000 UI/0,5 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 2000 UI (4000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai mică de 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai mică de 25oC, seringa preumplută trebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 3000 UI/0,3 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,3 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 3000 UI (10000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

- Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai mică de 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai mică de 25oC, seringa preumplută trebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 4000 UI/0,4 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,4 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 4000 UI (10000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai mică de 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai mică de 25oC, seringa preumplută trebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/004

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 5000 UI/0,5 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 5000 UI (10000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai micăde 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai micăde 25oC, seringa preumplutătrebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/010

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 6000 UI/0,3 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,3 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 6000 UI (20000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai micăde 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai micăde 25oC, seringa preumplutătrebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/011

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 8000 UI/0,4 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,4 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 8000 UI (20000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai micăde 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai micăde 25oC, seringa preumplutătrebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/012

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Dynepo 10000 UI/0,5 ml soluţie injectabilăîn seringă preumplută.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 10000 UI (20000 UI/ml). Epoetina delta este produsă în celulele umane (HT-1080) prin tehnologie de activare a genelor. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilăîn seringă preumplută

Soluţie limpede, incolorăşi de consistenţa apei.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dynepo este indicat pentru tratamentul anemiei simptomatice asociatăcu insuficienţă renalăcronică(IRC) la pacienţii adulţi. Poate fi utilizat la pacienţii supuşi dializei cât şi la pacienţii care nu sunt supuşi dializei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Dynepo trebuie iniţiat de către medici cu experienţă în tratamentul anemiei asociată cu IRC.

Doza de Dynepo trebuie ajustată individual, pentru a menţine valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă de 10 până la 12 g/dl.

Simptomele şi sechelele anemiei pot varia în funcţie de vârstă, sex şi starea generală a bolii; este necesară o evaluare medicală a stării clinice şi afecţiunii fiecărui pacient. Dynepo trebuie administrat fie subcutanat, fie intravenos, pentru a creşte hemoglobina nu mai mult de 12 g/dl (7,5 mmol/l). La pacienţii nedializaţi este preferabilă utilizarea subcutanată, pentru a se evita puncţia venelor periferice.

Datorită variabilităţii intraindividuale, se pot observa valori ocazionale individuale ale hemoglobinei pentru un pacient, peste sau sub concentraţia plasmaticăţintă a hemoglobinei. Variabilitatea hemoglobinei trebuie tratată prin ajustarea dozei, luând în considerare valoarea ţintă a hemoglobinei cuprinsă între 10 g/dl (6,2 mmol/l) şi 12g/dl (7,5 mmol/l). Menţinerea pentru o periodă lungă de timp a concentraţiei hemoglobinei peste 12 g/dl (7,5 mmol/l) trebuie evitată; ghidurile pentru ajustarea corespunzătoare a dozei când se observă valori ale hemoglobinei mai mari de 12 g/dl (7,5 mmol/l) sunt descrise mai jos (vezi mai jos pct. Ajustarea dozei).

O creştere a hemoglobinei mai mare de 2 g/dl (1,25 mmol/l) pentru o perioadă de patru săptămâni trebuie evitată. Dacă aceasta apare, trebuie făcută ajustarea corespunzătoare a dozei, conform ghidurilor furnizate. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi pentru a se asigura că se utilizează cea mai mică doză aprobată de Dynepo, pentru a se obţine controlul adecvat al simptomelor anemiei.

Ajustarea dozei Doza iniţială este de 50 UI/kg de trei ori pe săptămână dacă se administrează intravenos, şi de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Utilizarea eritropoetinei poate să nu fie necesară în timpul primelor trei luni de la iniţierea dializei peritoneale, deoarece în această perioadă apare adesea o creştere a valorii hemoglobinei.

Înainte de ajustarea dozei, trebuie lăsat suficient timp pentru a determina modalitatea de răspuns a pacientului la doza de Dynepo. Datorită timpului necesar pentru eritropoeză, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între data ajustării dozei (iniţiere, creştere, reducere sau întrerupere) şi o modificare semnificativă a valorii hemoglobinei. În consecinţă, ajustarea dozei nu trebuie efectuată mai des de o dată pe lună, cu excepţia cazului în care se impune din punct de vedere clinic.

Doza trebuie redusă cu 25% - 50% sau tratamentul trebuie întrerupt temporar şi apoi reînceput cu o doză mai mică, dacă: -Valoarea hemoglobinei este ≥ 12 g/dl sau -Rata de creştere a valorii hemoglobinei este > 2 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Doza trebuie crescută cu 25 - 50% dacă: -Valoarea hemoglobinei scade sub 10 g/dl şi

-Rata creşterii valorii hemoglobinei este mai mică de 0,7 g/dl, în oricare perioadă de 4 săptămâni.

Administrare Dynepo poate fi administrat intravenos sau subcutanat. Autoadministrarea subcutanată se poate efectua după instruirea pacientului de către un profesionist din domeniul medical.

Doza săptămânală necesară de Dynepo este mai mică atunci când Dynepo se administrează subcutanat, comparativ cu administrarea intravenoasă.

Pentru injecţiile subcutanate, întreaga lungime a acului trebuie introdusă perpendicular într-un pliu al pielii făcut între degetul mare şi cel arătător, pliul pielii fiind ţinut pe tot parcursul injecţiei.

Seringa trebuie aruncată după prima utilizare.

Grupe speciale de pacienţi Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului (vezi pct. 4.4)

Nu sunt necesare ajustări speciale ale dozei la pacienţii vârstnici. La pacienţii cu siclemie homozigotăşi insuficienţă renală trebuie, dacă este posibil, să se menţină o valoare totală a hemoglobinei între 7 şi 9 g/dl. Experienţa privind utilizarea la copii este limitată. Datorită experienţei limitate, eficacitatea şi siguranţa medicamentului Dynepo nu au putut fi evaluate la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, concentraţia de menţinere a hemoglobinei nu trebuie să depăşească limita superioară a concentraţiei ţintă a hemoglobinei, recomandată la pct. 4.2.

În studiile clinice s-a observat un risc crescut de deces şi evenimente cardio-vasculare grave, atunci când s-au administrat factori de stimulare a eritropoezei pentru a atinge o concentraţie a hemoglobinei mai mare de 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Studiile clinice controlate nu au arătat beneficii semnificative datorate administrării de epotine, atunci când concentraţia hemoglobinei este crescută peste valoarea necesară, în controlul simptomelor anemiei şi a evitării transfuziei sanguine.

Hipertensiune arterialMajoritatea pacienţilor cu insuficienţă renală cronică au în antecedente hipertensiune arterială. Pacienţii trataţi cu Dynepo pot prezenta creşterea tensiunii arteriale sau agravarea hipertensiunii arteriale existente. De aceea, la pacienţii trataţi cu Dynepo, tensiunea arterială trebuie monitorizatăşi controlată îndeaproape. Tensiunea arterială trebuie controlată în mod adecvat înainte de începerea tratamentului şi pe parcursul tratamentului, pentru a preveni complicaţii acute cum sunt encefalopatia hipertensivăşi complicaţiile conexe (convulsii, accident vascular cerebral). Dacă apar astfel de reacţii, acestea necesită atenţia imediată a medicului şi terapie medicală intensivă. O atenţie deosebită trebuie acordată cefaleei de tip atac migrenos -ca posibil semnal de atenţionare. Creşterea tensiunii arteriale poate necesita tratament cu medicamente antihipertensive sau creşterea dozei medicamentelor antihipertensive utilizate. În plus, trebuie luatăîn considerare o reducere a dozei de Dynepo administrată. În cazul în care valorile tensiunii arteriale rămân crescute, poate fi necesarăo întrerupere temporară a tratamentului cu Dynepo. Imediat ce hipertensiunea arterialăeste controlată cu un tratament mai intens, tratamentul cu Dynepo trebuie reînceput cu o doză mică. ă

Evaluarea fierului În timpul tratamentului cu Dynepo, poate apărea un deficit de fier, absolut sau funcţional. Aceasta este cea mai frecventă cauză a unui răspuns incomplet la tratamentul cu eritropoetină. De aceea, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo, trebuie evaluate rezervele de fier ale pacienţilor, inclusiv saturaţia transferinei şi valoarea serică a feritinei. Saturaţia transferinei trebuie să fie de cel puţin 20%, iar feritina trebuie să fie de cel puţin 100 ng/ml. Dacă saturaţia transferinei este sub 20%, sau dacă feritina este sub 100 ng/ml, este necesară administrarea de fier. Teoretic, toţi pacienţii vor avea în cele din urmă nevoie de un supliment de fier pentru a creşte sau menţine saturaţia transferinei şi feritina la valori care vor ajuta în mod corespunzător eritropoeza stimulată de Dynepo. Anemia la pacienţii rezistenţi sau mai puţin responsivi la tratamentul cu epoetină în doză de 20000 UI/săptămână, trebuie investigată, inclusiv printr-un consult hematologic.

La pacienţii cu valori crescute ale fierului care nu răspund în mod corespunzător la tratamentul cu Dynepo, trebuie evaluate şi tratate următoarele afecţiuni, dacă este necesar:

 • Infecţie/inflamaţie
 • Pierdere ocultă de sânge
 • Hiperparatiroidism/Osteită fibrochistică
 • Intoxicaţie cu aluminiu
 • Hemoglobinopatii, cum sunt talasemie sau anemie falciformă
 • Deficite de vitamine, adică deficite de acid folic sau vitamina B12
 • Hemoliză
 • Afecţiuni maligne, inclusiv mielom multiplu şi sindrom mielodisplazic
 • Malnutriţie

Monitorizare de laboratoSe recomandă efectuarea periodică a hemoleucogramei complete, inclusiv numărătoarea trombocitelor. r

Valoarea hemoglobinei trebuie determinată o dată pe săptămână până când se stabilizează în intervalul ţintă sugerat şi doza de întreţinere a fost stabilită. De asemenea, după orice ajustare a dozei, valoarea hemoglobinei trebuie determinată săptămânal până la stabilizarea în intervalul ţintă. Apoi, valoarea hemoglobinei trebuie monitorizată la intervale regulate.

Valorile chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul, trebuie monitorizate periodic pe parcursul tratamentului cu Dynepo.

Altele Cu toate că nu s-a observat în cazul medicamentului Dynepo, întrucât pot apărea reacţii anafilactice cu eritropoetină, se recomandă ca administrarea primei doze să se facă sub supraveghere medicală.

Utilizarea medicamentului Dynepo la pacienţii cu nefrosclerozăcare nu sunt încăsupuşi dializei trebuie definităindividual, deoarece nu se poate exclude o posibilăaccelerare a progresiei insuficienţei renale.

În timpul hemodializei, este posibil ca pacienţii trataţi cu Dynepo să necesite un tratament anticoagulant intens, pentru a preveni coagularea în şuntul arterio-venos.

Utilizarea necorespunzătoare a epoetinei de către persoanele sănătoase poate duce la o creştere excesivăa hemoglobinei şi hematocritului. Acest lucru poate fi asociat complicaţiilor cardiovasculare letale

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile. Nu s-au raportat interacţiuni în timpul tratamentului cu Dynepo, în cadrul studiilor clinice.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina: Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii sunt insuficiente (vezi pct. 5.3). Nu se cunosc potenţialele riscuri pentru oameni. Prescrierea medicamentului la femeile gravide trebuie făcută cu prudenţă. În cazul utilizării în timpul sarcinii, trebuie luată în considerare substituirea concomitentă a fierului la mamă. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă Dynepo este excretat în laptele matern. Întrucât mulţi compuşi sunt excretaţi în laptele matern, se recomandă prudenţă la administrarea medicamentului Dynepo, mamelor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Dynepo nu are nici o influenţă sau are influenţă nesemnificativă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Se aşteaptă ca aproximativ 10% dintre pacienţi să prezinte o reacţie adversă la medicament. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială, crizele de trombozăşi cefaleea. Experienţa clinică cu epoetină sugerează că riscul de hipertensiune arterialăşi tromboză poate fi diminuat prin ajustarea treptată a dozei astfel încât valoarea hemoglobinei să se menţină între 10 şi 12 g/dl.

Frecvenţa reacţiilor adverse observate în timpul tratamentului cu Dynepo este prezentată în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe Frecvente ( >1/100, <1/10) Mai puţin frecvente ( >1/1000, <1/100) Rare ( >1/10000, <1/1000)
Tulburări hematologice şi limfatice Policitemie Trombocitoză
Tulburări ale sistemului nervos Cefalee Convulsii
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială
Tulburări gastro-intestinale Diaree Greaţă
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Prurit
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Tromboză legată de calea de administrare Durere Reacţii la nivelul locului de injectare (de exemplu dureri, hemoragie) Sindrom asemănător gripei

Se observăcreşteri ale valorilor chimiei serice, inclusiv creatinina şi potasiul (vezi pct. 4.4).

4.9 Supradozaj

Doza maximă de epoetină delta care poate fi administrată în siguranţă în doză unică sau multiplă, nu a fost încă stabilită.

Tratamentul poate duce la policitemie dacă hemoglobina/hematocritul nu sunt atent monitorizate şi dacă doza nu este ajustată în mod corespunzător. Dacă se depăşesc limitele sugerate, tratamentul cu epoetină delta trebuie întrerupt temporar până când hemoglobina/hematocritul revin la intervalele ţintă recomandate. Epoetina delta poate fi apoi reintrodusă, cu o doză mai mică (vezi pct. 4.2).

În cazul apariţiei policitemiei severe, pot fi recomandate metode tradiţionale (flebotomia) pentru reducerea valorii hemoglobinei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antianemic - ATC cod: B03XA.

Eritropoetina este o glicoproteină care stimulează formarea eritrocitelor din precursorii compartimentului celulelor stem. Acţionează ca un factor de stimulare a mitozei şi ca hormon de diferenţiere.

Eficacitatea biologică a eritropoetinei a fost demonstrată după administrarea intravenoasăşi subcutanată la diferite modele animale in vivo (şobolani şi câini). După administrarea epoetinei delta, numărul eritrocitelor, valorile Hb şi numărul reticulocitelor cresc, precum şi proporţia de încorporare a 59Fe.

La om, în timpul testelor clinice, nu s-a observat dezvoltarea anticorpilor de neutralizare pentru epoetina delta, pe baza reacţiei clinice.

Când administrarea este întreruptă, parametrii eritropoetinei revin către valorile iniţiale, pe durata perioadei de recuperare de 1-3 luni. Administrarea subcutanată duce la un model al stimulării eritropoetice similar celui din cazul administrării intravenoase.

Pacienţii cu cancer Dynepo nu este indicat pentru tratamentul anemiei asociate cancerului.

Eritropoetina este un factor de creştere care stimulează în primul rând producerea celulelor roşii. Receptorii de eritropoetină pot fi prezenţi pe suprafaţa diferitelor celule tumorale.

Rata de supravieţuire şi progresia tumorii au fost analizate în cinci mari studii clinice controlate, efectuate cu epoetină alfa, beta şi darbepoetină alfa, care au inclus un total de 2833 pacienţi, din care patru au fost studii clinice dublu-orb, controlate placebo e, iar unul a fost studiu clinic deschis. Două dintre studii au înrolat pacienţi care erau trataţi cu chimioterapie. În două studii clinice ţinta a fost concentraţia hemoglobinei >13 g/dl, iar în celelalte trei studii clinice a fost de 12-14 g/dl. În studiul clinic deschis nu au existat diferenţe ale ratei de supravieţuire totală între pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinatăşi cei din grupul de control. În cele patru studii clinice controlate placebo, ratele riscului de supravieţuire totală au fost cuprinse între 1,25 şi 2,47, în favoarea grupelor de control. Aceste studii au arătat o creştere importantă, inexplicabilă, semnificativă statistic a mortalităţii la pacienţii care au anemie asociată cu diferite forme frecvente de cancer, care au primit eritropoetină umană recombinantă comparativ cu grupele de control. Criteriul supravieţuirea totală din studiile clinice nu poate fi satisfăcător explicat prin diferenţele în incidenţa trombozei şi complicaţiilor asociate, între cei care primesc eritropoetină umană recombinantăşi cei din grupul de control.

De asemenea, s-a efectuat o analiză sistematică care a inclus mai mult de 9000 pacienţi cu cancer care participă în 57 studii clinice. Meta-analiza datelor supravieţuirii totale a produs un punct al ratei derisc estimat la 1,08 în favoarea grupului de control (IÎ 95 %: 0,99 - 1,18; 42 studii clinice şi 8167 pacienţi). S-a observat un risc relativ crescut de evenimente tromboembolice (RR 1,67, IÎ 95%: 1,35 - 2,06, 35 studii clinice şi 6769 pacienţi) la pacienţii trataţi cu eritropoetină umană recombinantă. De aceea, există dovezi importante pentru a sugera că eritropoetina umană recombinantă poate fi semnificativ nocivă la pacienţii cu cancer. Gradul în care aceste criterii se pot aplica administrării de eritropoetină umană recombinantă pacienţilor cu cancer trataţi cu chimioterapie, pentru a atinge concentraţii ale hemoglobinei mai mici de 13 g/dl nu este clar, deoarece în analiza datelor au fost incluşi puţini pacienţi cu aceste caracteristici. Ratele de supravieţuire şi progresia tumorii la pacienţii cu cancer care au fost trataţi cu Dynepo pentru anemia asociată insuficienţei renale cronice nu au fost studiate. Gradul în care criteriile observate în studiile clinice discutate mai sus se pot aplica acestei grupe de pacienţi nu este clar, considerând în special că dozele administrate în indicaţia renală sunt mai mici decât cele în indicaţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica eritropoetinei ca rezultat al administrării de epoetină delta a fost examinată atât la voluntarii sănătoşi cât şi la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. După administrarea dozelor intravenoase, volumul de distribuţie este aproximativ egal cu volumul sanguin total şi este în intervalul de 0,063 şi 0,097 l/kg. La pacienţii cu insuficienţă renală cronică, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este în intervalul de 4,7 şi 13,2 ore. La voluntarii sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este mai mic cu aproximativ 50%. Concentraţiile serice de eritropoetină sunt detectabile timp de cel puţin 24 de ore după administrarea unor doze în intervalul de 50 UI/kg şi 300 UI/kg. Expunerea la eritropoetină după administrarea epoetinei delta creşte proporţional la pacienţii care primesc doze intravenoase de 50 UI/kg până la 300 UI/kg. Nu s-au observat acumulări de epoetină delta după administrarea intravenoasă repetată, de trei ori pe săptămână.

Concentraţiile serice maxime pentru epoetina delta administrată subcutanat, apar între 8 şi 36 de ore de la injectare. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al epoetinei delta administrată subcutanat este mai mare comparativ cu administrarea intravenoasăşi este în intervalul de 27 şi 33 ore, la pacienţii cu insuficienţă renală cronică. Biodisponibilitatea epoetinei delta după administrare subcutanată este între 26% şi 36%.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile la animale efectuate atât cu Dynepo cât şi cu epoetină alfa la femele gestante de şobolani şi iepuri nu au indicat efecte teratogene, dar au indicat efecte reversibile legate de clasă, la creşterea şi hematopoieza puiului. Efectele din studiile non-clinice au fost observate numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, având o mică relevanţă clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Dihidrogenofosfat de sodiu, monohidrat Fosfat disodic, heptahidrat Polisorbat 20 Clorură de sodiu Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie administrat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

Seringile preumplute nedeschise pot să nu fie păstrate la frigider, dar sub 25oC, timp de o perioadă unică, de maxim 5 zile. Data de expirare revizuită pentru păstrare la o temperatură mai micăde 25oC nu trebuie să depăşească data de expirare stabilită în conformitate cu perioada de valabilitate de 24 luni. După perioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai micăde 25oC, seringa preumplutătrebuie aruncată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringă preumplută, din sticlă tip I, cu dop din cauciuc bromobutilic, ac din oţel inoxidabil mărimea 27 cu capac de protecţie din cauciuc natural rigid şi polistiren, piston din polistiren şi capac de protecţie a acului. Sunt disponibile ambalaje cu 6 seringi preumplute.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor medicamentelor utilizate sau a deşeurilor rezultate din astfel de medicamente şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau materialul rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Când se administrează subcutanat, locul injectării trebuie alternat la fiecare administrare.

Seringa preumplută trebuie examinată înainte de utilizare. Aceasta trebuie utilizată numai dacă soluţia este limpede, incoloră, fără particule solide vizibile şi dacă are consistenţa apei. Seringa nu trebuie agitată. Agitarea energică prelungită poate denatura substanţa activă.

Seringa este preasamblată cu un ac prevăzut cu capac de protecţie pentru a preveni rănirea. Acest lucru nu afectează funcţionarea normală a seringii şi seringa poate fi rotită în dispozitiv. Se administrează cantitatea necesară. După administrarea injecţiei, acul va fi acoperit de capacul său de protecţie. Se permite seringii să se mişte în sus, până când întregul ac este acoperit.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/005

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 18 Martie 2002 Data ultimei reînnoiri: 18 Martie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

ANEXA II

A PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Lonza Biologics, plc 228 Bath Road Slough Berkshire SL1 4DX Marea Britanie

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Shire Human Genetic Therapies AB Åldermansgatan 2

P.O.
Box 1117 SE-221 04 Lund Suedia
B.
CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se obligă să desfăşoare studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă, detaliate în Planul de farmacovigilenţă.

Un Plan actualizat de gestionare a riscului trebuie furnizat conform instrucţiunilor CHMP cu privire la Sistemele de gestionare a riscului pentru medicamentele de uz uman, cu excepţia actualizărilor de rutină ale Planului de gestionare a riscului, care trebuie furnizat anual până la începutul ciclului RPAS de trei ani.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 1000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 1000 UI (2000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,5 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC) A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 1000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 1000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 1000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml (2000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 2000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 2000 UI (4000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,5 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC) A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 2000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 2000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 2000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml (4000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 3000 UI/0,3 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,3 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 3000 UI (10000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,3 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC) A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

78

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 3000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 3000 UI/0,3 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 3000 UI/0,3 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,3 ml (10000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 4000 UI/0,4 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,4 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 4000 UI (10000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,4 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC) A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 4000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 4000 UI/0,4 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 4000 UI/0,4 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,4 ml (10000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 5000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 5000 UI (10000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,5 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/010

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 5000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 5000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 5000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml (10000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 6000 UI/0,3 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,3 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 6000 UI (20000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,3 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină.

90

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/011

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 6000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 6000 UI/0,3 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 6000 UI/0,3 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,3 ml (20000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 8000 UI/0,4 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,4 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 8000 UI (20000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,4 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC). A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/012

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 8000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 8000 UI/0,4 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 8000 UI/0,4 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,4 ml (20000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 10000 UI/0,5 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Seringă preumplută a 0,5 ml conţinând substanţa activăepoetină delta 10000 UI (20000 UI/ml)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută, 0,5 ml de epoetină delta: cutie cu 6 seringi preumplute

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai soluţii limpezi şi incolore. A se citi prospectul înainte de utilizare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2oC – 8oC) A nu se congela. A se păstra seringile în cutia de carton pentru a fi protejate de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare. A nu se utiliza soluţia rămasă.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd Hampshire International Business Park Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/211/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Dynepo 10000

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Dynepo 10000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA SERINGII

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Dynepo 10000 UI/0,5 ml Injecţie Epoetină delta I.V./S.C.

 1. MODUL DE ADMINISTRARE
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

LOT

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml (20000 UI/ml)

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Dynepo 1000 UI/0,5 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 2000 UI/0,5 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 3000 UI/0,3 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 4000 UI/0,4 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 5000 UI/0,5 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 6000 UI/0,3 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 8000 UI/0,4 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Dynepo 10000 UI/0,5 ml, soluţie injectabilă în seringă preumplută Epoetină delta

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Dynepo şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Dynepo
 3. Cumsă utilizaţi Dynepo
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Dynepo
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE DYNEPO ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Epoetina delta este o eritropoetină umană obţinută printr-un proces tehnologic numit activare a genelor, care utilizează o linie de celule umane. Epoetina delta este un hormon care stimulează producerea celulelor roşii în măduva oaselor. Celulele roşii sunt foarte importante deoarece conţin hemoglobină, o proteină care distribuie oxigen în organism.

Dynepo este utilizat pentru tratarea simptomelor anemiei (care include oboseală, senzaţie de slăbiciune şi lipsăde aer) asociatăinsuficienţei renale cronice, la pacienţii adulti. Anemia este o boalăa sângelui caracterizatăprin scăderea numărului de celule roşii. Dynepo poate fi utilizat la pacienţii care fac dializă(o tehnicăde curăţare a sângelui) sau la pacienţii care nu fac dializă.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI DYNEPO

Nu utilizaţi Dynepo:

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la epoetină delta sau la oricare dintre celelalte componente

ale Dynepo. -dacă aveţi probleme în controlarea tensiunii arteriale.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Dynepo:

Medicul dumneavoastrăvă va monitoriza frecvent valoarea concentraţiei de hemoglobinăpentru a o menţine în limitele intervalului ţintăde 10 -12 g/dl şi de aceea, este posibil să schimbe doza de Dynepo în funcţie de aceasta. Ocazional, valorile individuale de hemoglobină pot fi mai mari sau mai mici decât limitele intervalului ţintă recomandat. Medicul dumneavoastră va ajusta doza astfel încât concentraţia hemoglobinei să nu depăşească în mod constant 12g/dl, valoare ce poate fi asociată cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare (de ex. atacuri de cord).

Tensiunea arterialătrebuie verificatăîndeaproape, înainte şi în timpul tratamentului cu Dynepo. Dacăvă creşte tensiunea arterială, medicul dumneavoastrăvă poate prescrie medicamente care săscadătensiunea arterialăsau poate creşte doza medicamentelor pe care le luaţi deja pentru scăderea tensiunii arteriale. Poate fi necesară o reducere a dozei de Dynepo sau întreruperea tratamentului pentru o perioadăscurtăde timp.

Dacăaveţi dureri severe de cap, dureri de cap de tip atac migrenos, trebuie săvăadresaţi imediat medicului dumneavoastră. Poate fi o consecinţă a creşterii semnificative a tensiunii arteriale.

Medicul dumneavoastrăvăva măsura valoarea fierului din sânge pe parcursul tratamentului cu Dynepo şi este posibil săvă prescrie suplimente cu fier.

Medicul dumneavoastră va monitoriza diferitele valori chimice din sânge, inclusiv: creatinina, potasiul.

Adesea, în timpul dializei este necesarăo creştere a dozei tratamentului anticoagulant, întrucât numărul mare al celulelor roşii poate determina blocarea tuburilor de dializă.

Este posibil ca Dynepo să nu fie adecvat pacienţilor cu vârsta sub 18 ani sau pacienţilor cu tulburări renale sau hepatice.

Dynepo nu trebuie utilizat la persoanele sănătoase. Pot apărea reacţii adverse grave, posibil letale, care implică inima şi vasele de sânge.

Dynepo nu este aprobat pentru utilizarea la pacienţii cu cancer.

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost raportate interacţiuni cu alte medicamente în timpul tratamentului cu Dynepo.

Utilizarea Dynepo cu alimente şi băuturi

Mâncarea şi băutura nu influenţează medicamentul Dynepo.

Sarcina şi alăptarea

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau dacă alăptaţi sau dacă credeţi că sunteţi gravidă. Medicul dumneavoastră va decide care este cel mai bun tratament pentru dumneavoastră în timpul sarcinii.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au observat efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI DYNEPO

Medicul dumneavoastră are experienţă în tratamentul insuficienţei renale şi în utilizarea eritropoetinei. Prima doză vă va fi administrată sub supraveghere medicală, întrucât rar, poate apărea o reacţie alergică.

Dynepo poate fi administrat intravenos (în venă) sau subcutanat (sub piele). De obicei, la pacienţii care nu efectuează hemodializă, când accesul intravenos nu este imediat disponibil, Dynepo este administrat subcutanat. Când este administrat subcutanat, locul de injectare trebuie schimbat la fiecare injecţie.

Doza dumneavoastră de Dynepo va fi stabilită de către medic şi va fi ajustată individual, în conformitate cu nevoile dumneavoastră personale.

Medicul dumneavoastră trebuie să menţină valoarea hemoglobinei în intervalul ţintăde 10 - 12 g/dl. Ocazional, valorile individuale de hemoglobină pot fi mai mari sau mai mici decât limitele intervalului ţintă recomandat. Totuşi, valoarea hemoglobinei nu trebuie să depăşească constant 12 g/dl. Dumneavoastră veţi fi monitorizat frecvent pentru ca medicul să se asigure că este utilizată cea mai mică doză de Dynepo pentru controlul adecvat ale simptomelorde anemie.

Întotdeauna utilizaţi Dynepo exact cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să întrebaţi medicul dumneavoastrăsau farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Doza iniţială obişnuită este 50 UI/kg de trei ori pe săptămână, dacă se administrează intravenos sau de 50 UI/kg de două ori pe săptămână dacă se administrează subcutanat.

Apoi, doza de menţinere va fi stabilită de către medic, pentru a păstra valoarea hemoglobinei în intervalul ţintă.

În principal, datorită timpului necesar pentru producerea de noi celule roşii, poate apărea un interval de aproximativ 4 săptămâni între dozăşi un semn de atenuare a anemiei. Probabil că medicul dvs. nu va întreprinde schimbări ale dozei mai des de o dată pe lună. După fiecare modificare a dozei, veţi face analize de sânge frecvente (săptămânal) până când nivelul hemoglobinei atinge limitele ţintă. Nivelul hemoglobinei dvs. trebuie controlat la intervale regulate.

De obicei, tratamentul cu Dynepo este un tratament pe termen lung.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Dynepo

Dynepo poate fi prescris într-un număr foarte mare de doze. În cazul în care, accidental, v-aţi administrat o doză prea mare, spuneţi medicului dumneavoastră. Este posibil să fie necesară monitorizarea sângelui dumneavoastră.

Dacă uitaţi să utilizaţi Dynepo

Nu vă administraţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Administraţi-vă următoarea doză la ora obişnuită.

Dacă încetaţi să utilizaţi Dynepo

Nu întrerupeţi tratamentul cu Dynepo înainte de a discuta implicaţiile acestei acţiuni cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul.

Administrarea injecţiei cu Dynepo chiar de dumneavoastră personal

Medicul dumneavoastră poate decide că ar fi cel mai bine ca dumneavoastră personal să vă administraţi injecţia cu Dynepo. Medicul dumneavoastrăsau asistenta vă vor arăta cum să vă faceţi injecţia. Nu încercaţi să vă faceţi injecţia dacă nu aţi fost instruit corespunzător.

Pentru informaţii privind modul în care să vă administraţi singur injecţia cu Dynepo, citiţi instrucţiunile de la sfârşitul acestui prospect.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Dynepo poate avea reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cele mai frecvente reacţii adverse observate cu Dynepo (la 1% pânăla 10% dintre pacienţi) sunt: -creşterea tensiunii arteriale. Chiar şi pacienţii cu tensiune arterială normală pot prezenta o creştere semnificativă a tensiunii lor arteriale, iar hipertensiunea arterială existentă se poate agrava (Vezi

2. Înainte de a utiliza Dynepo).

-Dacăfaceţi hemodializă, este posibil săprezentaţi blocaje ale tuburilor de dializă, pe măsurăce anemia se atenuează(creşterea numărului de celule roşii). Adesea, este necesarăo creştere a dozei tratamentului cu anticoagulant pentru a preveni apariţia blocajelor.

-dureri de cap

Alte reacţii adverse care apar mai puţin frecvent (la 0,1% pânăla 1% dintre pacienţi) includ mâncărimi, durere, reacţii la nivelul locului de injectare (cum sunt durere şi sângerare), sindrom asemănător gripei, diaree, greaţă. Rar (mai puţin de un pacient la fiecare 1000 de pacienţi), au fost raportate convulsii.

Dynepo mai poate determina modificări ale compoziţiei sângelui. Acest lucru include creşterea numărului de celule roşii şi trombocite. De asemenea, pot apărea modificări în chimia sângelui, inclusiv creşterea valorilor creatininei şi potasiului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ DYNEPO

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data expirării înscrisă pe cutie şi pe eticheta seringii după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2oC şi 8oC). Păstraţi seringa în cutia de carton pentru a fi protejată de lumină. A nu se congela.

Seringile preumplute nedeschise pot sănu fie păstrate la frigider, dar la o temperaturăsub 25oC, timp de o perioadăunică, de maxim 5 zile. Perioada de 5 zile trebuie să se termine înainte de data expirării înscrise pe cutie şi eticheta seringii după „EXP”. Dupăperioada de 5 zile de păstrare la o temperatură mai micăde 25oC, seringa preumplutătrebuie aruncată.

Soluţia este limpede, incoloră, fără particule vizibile şi are consistenţa apei. Nu utilizaţi soluţia dacă aceasta nu este limpede sau conţine particule vizibile. Nu agitaţi seringa înainte de utilizare.

După injectarea cantităţii necesare de soluţie din seringa preumplută, nu reutilizaţi conţinutul seringii. Aruncaţi seringa după prima şi unica utilizare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare . Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Ce conţine Dynepo INFORMAŢII SUPLIMENTARE

-Substanţa activă este epoetina delta; 0,5 ml de soluţie conţin epoetină delta 1000 UI (Unităţi

Internaţionale) (2000 UI/ml), 0,5 ml de soluţie conţin epoetină delta 2000 UI (4000 UI/ml),

0,3 ml de soluţie conţin epoetină delta 3000 UI (10000 UI/ml), 0,4 ml de soluţie conţin epoetină

delta 4000 UI (10000 UI/ml), 0,5 ml de soluţie conţin epoetină delta 5000 UI (10000 UI/ml),

0,3 ml de soluţie conţin epoetină delta 6000 UI (20000 UI/ml), 0,4 ml de soluţie conţin epoetină

delta 8000 UI (20000 UI/ml), sau 0,5 ml de soluţie conţin epoetină delta 10000 UI

(20000 UI/ml). -Celelalte componente ale Dynepo sunt dihidrogenofosfat de sodiu (monohidrat), fosfat disodic

(heptahidrat), polisorbat 20, clorură de sodiu şi apă pentru preparate injectabile.

Dynepo conţine mai puţin de 1 mmol de sodiu (23 mg) pe doză, adică este practic „fără sodiu”.

Cum arată Dynepo şi conţinutul ambalajului

Soluţie injectabilă în seringă preumplută.

Doza soluţiei este: -1000 UI în 0,5 ml -2000 UI în 0,5 ml -3000 UI în 0,3 ml -4000 UI în 0,4 ml -5000 UI în 0,5 ml -6000 UI în 0,3 ml -8000 UI în 0,4 ml -10000 UI în 0,5 ml

Disponibil în cutie cu 6 seringi preumplute.

Dynepo este o soluţie injectabilă limpede, incoloră, de consistenţa apei şi conţine epoetină delta.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă pentru Dynepo este Shire Pharmaceutical Contracts Ltd, Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Marea Britanie

Producătorul este Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.O. Box 1117, SE-221 04 Lund, Suedia.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Belgique/België/Belgien,

Shire Pharmaceuticals Ltd Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni, Verenigd Kononkrijk Tel.: +44 1256 894 894

България /Česká Republika/ Danmark/ Eesti/ Ελλάδα/Ireland/ Ísland/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/ Magyarország/ Malta/ Nederland/ Norge/ Österreich/ Polska/ România/ Slovenija/ Slovenská Republika/ Suomi/ Sverige/United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP, Великобритания/Velká Británie/ Storbritannien/ Ühendkuningriik/Hνωµέυο Βασίλειο/ United Kingdom/Bretland/ Lielbritānija/Jungtinė Karalystė/Nagy-Britannia/Verenigd Koninkrijk/ Storbritannia/Wielka Brytania/ Marea Britanie/ Velika Britanija/Vel’ká Británia/ Iso-Britannia/Storbritannien Teл/Tel/Tlf/Tηλ/Sími /Puh: +44 1256 894 894

Deutschland

Shire Deutschland GmbH Siegburger Str. 229b 50679 Köln Tel.: + 49 221 802 500

España

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L. Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda. 28008 Madrid Tel.: +34 91 550 06 91

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în.

Luxembourg/Luxemburg

Shire Pharmaceuticals Ltd Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke Hampshire, RG24 8EP, Vereinigtes Königreich/Royaume-Uni Tel.: +44 1256 894 894

France

Shire France S.A. 88, rue du Dome 92514 Boulogne-Billancourt Cedex Tel.: +33 (1) 46 10 90 00

Portugal

Shire Pharmaceuticals Iberica, S.L. Paseo Pintor Rosales, 40 Bajo Izda. 28008 Madrid, Espanha Tel.: +34 91 550 06 91

Italia

Shire Italia S.p.A Corso Italia, 29 50123 Firenze Tel.: + 39 055 288860

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Administrarea injecţiei cu Dynepo chiar de dumneavoastră personal

Această secţiune conţine informaţii despre modul în care vă puteţi faceţi injecţia cu Dynepo. Este important să nu încercaţi să vă faceţi injecţia dacă nu aţi fost instruit de medicul dumneavoastră sau asistentă. Dynepo este furnizat cu o protecţie a acului pentru a nu vă răni şi medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor arăta cum să îl utilizaţi. Dacă nu sunteţi sigur în ceea ce priveşte administrarea injecţiei sau dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau asistentei.

Cum îmi fac, chiar eu, injecţia cu Dynepo? Va trebui să vă faceţi injecţia în ţesutul de sub piele, o astfel de injecţie fiind cunoscută sub numele de injecţie subcutanată. Doza dumneavoastră de Dynepo poate varia în funcţie de greutatea dumneavoastră şi răspunsul la tratament. Medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor spune de ce cantitate de Dynepo aveţi nevoie şi cât de des trebuie injectată.

Echipamentele de care aveţi nevoie Pentru a vă face o injecţie subcutanată, veţi avea nevoie de o nouă seringă preumplută de Dynepo, cu ac protejat.

Ce trebuie să fac înainte de a-mi face injecţia subcutanată cu Dynepo?

 1. Scoateţi seringa preumplută de Dynepo din frigider.
 2. Nu agitaţi seringa preumplută.
 3. Verificaţi dacă conţine doza corectă, pe care v-a prescris-o medicul dumneavoastră.
 4. Verificaţi data expirării de pe eticheta seringii preumplute (EXP:). Nu o utilizaţi dacă data a trecut de ultima zi a lunii indicate.
 5. Verificaţi aspectul soluţiei Dynepo. Aceasta trebuie să fie limpede. Dacă este tulbure sau conţine particule, nu trebuie să o utilizaţi.
 6. Pentru o injectare comfortabilă, lăsaţi seringa preumplută timp de 30 de minute pentru a ajunge la temperatura camerei sau ţineţi cu grijă, în mână, seringa preumplută timp de câteva minute. Nu încălziţi Dynepo în alt mod (de exemplu nu încălziţi seringa la cuptorul cu microunde sau în apă fierbinte).
 7. Nu scoateţi capacul seringii până când nu sunteţi pregătiţi de injectare.
 8. Spălaţi-vă bine mâinile.

Găsiţi un loc liniştit şi bine luminat şi aşezaţi seringa preumplută cu Dynepo la îndemână.

Cum îmi pregătesc injecţia cu Dynepo? Înainte de injectarea soluţiei Dynepo, trebuie să efectuaţi următoarele:

 1. Ţineţi ansamblul seringii de părţile laterale şi scoateţi cu grijă învelitoarea de plastic şi protecţia de cauciuc a acului, fără a răsuci. Trageţi drept. Nu atingeţi acul sau nu împingeţi pistonul.
 2. Este posibil să observaţi o mică bulă de aer în seringa preumplută. Nu trebuie să scoateţi bula de aer înainte de injectare. Injectarea soluţiei cu bula de aer nu este dăunătoare.
 3. Acum puteţi folosi seringa preumplută.

Unde trebuie să-mi fac injecţia? Cele mai potrivite locuri pentru a vă face injecţia sunt:

 • Partea superioară a coapselor; şi
 • Abdomenul, cu excepţia zonei ombilicale.

Schimbaţi locul de injectare de fiecare dată, astfel încât zona să nu devină dureroasă. Dacă vă face altcineva injecţia, atunci persoana respectivă poate folosi şi partea din spate a braţelor.

Cum îmi fac injecţia?

 1. Dezinfectaţi pielea şi apoi prindeţi pielea între degetul mare şi cel arătător, fără a strânge.
 2. Introduceţi acul complet în piele, după cum v-a arătat medicul dumneavoastră sau asistenta.
 3. Trageţi uşor de piston pentru a verifica dacă aţi atins un vas de sânge. Dacă vedeţi sânge în seringă, scoateţi acul şi introduceţi-l în alt loc.
 4. Împingeţi uşor şi constant pistonul în timp ce ţineţi seringa, ţinând în continuare pielea.
 5. Asiguraţi-vă că injectaţi doar cantitatea indicată de către medicul dumneavoastră sau asistentă.
 6. După injectarea soluţiei, scoateţi acul şi daţi drumul pielii.
  1. Daţi drumul pistonului, permiţând seringii să se mişte în interiorul dispozitivului până la
  2. protejarea întregului ac.
 7. Utilizaţi o seringă numai pentru o injecţie.

Reţineţi Dacă aveţi probleme, nu ezitaţi să solicitaţi ajutorul sau sfatul medicului dumneavoastră sau asistentei.

Eliminarea seringilor utilizate Seringa Dynepo este furnizată cu o protecţie a acului pentru a preveni rănirea prin înţepare după utilizare, astfel că nu sunt necesare precauţii speciale

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.