CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ELAPRASE 2mg/ml
Denumire ELAPRASE 2mg/ml
Descriere Elaprase este indicat în tratamentul de lungă durată al pacienţilor cu sindrom Hunter
Denumire comuna internationala IDURSULFASUM
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 2mg/ml
Ambalaj Cutie x 4 flac. x 3 ml conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Volum ambalaj 3ml
Cod ATC A16AB09
Firma - Tara producatoare SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB - SUEDIA
Autorizatie de punere pe piata SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES AB - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ELAPRASE 2mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> ELAPRASE 2mg/ml Concentrat pentru solutie perfuzabila, 2mg/ml
Prospect si alte informatii despre ELAPRASE 2mg/ml, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Elaprase 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon de 3 ml conţine idursulfase 6 mg . Fiecare ml conţine idursulfase 2 mg .

Idursulfase se produce folosind o tehnologie de recombinare a ADN dintr-o linie continuă de celule umane. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Soluţie incoloră, limpede, până la uşor opalescentă.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Elaprase este indicat în tratamentul de lungă durată al pacienţilor cu sindrom Hunter (Mucopolizaharidoza tip 2, MPS II).

Nu s-au efectuat teste clinice la heterozigoţi de sex feminin.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Elaprase trebuie efectuat sub supravegherea unui medic sau personal medical cu experienţă în gestionarea pacienţilor cu maladia MPS II sau cu alte tulburări metabolice moştenite.

Elaprase se administrează în doze de 0,5 mg/kg la intervale de o săptămână, sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 3 ore, care poate fi redusă treptat la 1 oră în cazul în care nu s-au observat reacţii negative asociate perfuziei (vezi pct. 4.4).

Pentru instrucţiuni privind prepararea şi administrarea, vezi pct. 6.6.

Pacienţi cu afecţiuni renale sau hepatice

Nu există experienţă clinică la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică. Vezi pct. 5.2.

Vârstnici

Nu există experienţă clinică la pacienţii cu vârsta peste 65 ani.

Copii

Doza pentru copii şi adolescenţi este de 0,5 mg/kg săptămânal. Pentru instrucţiuni privind prepararea şi administrarea vezi pct. 6.6. Nu există experienţă clinică la copiii cu vârsta sub 5 ani.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La pacienţii trataţi cu idursulfase pot apărea reacţii asociate perfuziei (vezi pct. 4.8). În timpul studiilor clinice, cele mai frecvente reacţii asociate perfuziei au inclus reacţii cutanate (erupţii, prurit, urticarie), hipertermie, cefalee, hipertensiune arterialăşi congestia feţei. Reacţiile asociate perfuziei au fost tratate sau ameliorate prin încetinirea vitezei de perfuzare, întreruperea perfuziei sau prin administrarea de medicamente cum ar fi antihistaminice, antipiretice, doze mici de corticosteroizi (prednison şi metilprednisolon), sau nebulizări cu beta-blocante. În timpul studiilor clinice la nici un pacient nu s-a întrerupt tratamentul din cauza vreunei reacţii determinate de perfuzie.

La pacienţii cu afecţiuni severe ale căilor respiratorii inferioare administrarea perfuziei se face cu prudenţă. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi atent şi perfuzia trebuie să se facă într-o unitate spitalicească. Trebuie să se manifeste precauţie în coordonarea tratamentului şi în tratarea acestor pacienţi prin limitarea sau monitorizarea atentă a folosirii de antihistaminice sau a altor medicamente cu efect sedativ. În unele cazuri poate fi necesară instituirea unei presiuni respiratorii pozitive.

La pacienţii cu boali respiratorii acute, febrile, se recomandă amânarea administrării perfuziei. La pacienţii la care se administrează oxigenoterapie trebuie să fie disponibil acest tratament pe durata perfuziei pentru cazul apariţiei unei reacţii asociate perfuziei.

Pacienţii care dezvoltă anticorpi IgM sau IgG prezintă un risc mai mare de a avea reacţii asociate perfuziei şi alte reacţii adverse, cu toate acestea, nu s-au observat anticorpi IgE.

La unii pacienţi trataţi cu Elaprase, ca şi în cazul altor produse pe bază de proteine administrate intravenos, au fost observate reacţii anafilactice, care pot pune viaţa în pericol. Simptome cu apariţie întârziatăşi semne ale reacţiilor anafilactice au fost obervate şi până la 24 de ore după reacţia iniţială. În cazul apariţiei unei reacţii anafilactice, se recomandă întreruperea imediată a perfuziei şi iniţierea unui tratament adecvat. Trebuie respectate standardele în vigoare privind tratamentul de urgenţă. Pacienţii care prezintă reacţii severe sau refractare de tip anafilactic pot necesita monitorizare clinică prelungită. Trebuie manifestată precauţie la reluarea administrării de Elaprase pacienţilor care au prezentat reacţii anafilactice.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuate studii oficiale privind interacţiunea Elaprase cu alte medicamente.

Din cauza metabolizării sale în lizozomii celulari, nu se aşteaptă ca idursulfase să producă reacţii încrucişate cu citocromul P450

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu se recomandă utilizarea de lafemei aflate în perioada fertilă. Nu s-au efectuat studii privind funcţiei de reproducere la animale femele. Studiile privind funcţia de reproducere la şobolani masculi nu au evidenţiat efecte asupra fertilităţii masculine.

Nu s-a studiat eliminarea idursulfase în lapte.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse la medicament raportate în Faza II/III a studiului controlat cu placebo cu durata de 52 săptămâni la 32 pacienţi trataţi săptămânal cu 0,5 mg/kg Elaprase au fost aproape în totalitate de severitate redusă până la moderată. După administrarea în total a 1580 perfuzii, cele mai frecvente au fost reacţii asociate perfuziei, dintre care 202 s-au raportat la 22 dintre cei 32 pacienţi. În cazul grupului la care s-a administrat placebo, după administrarea în total a 1612 perfuzii s-au raportat 128 reacţii asociate perfuziei la 21 dintre cei 32 pacienţi,. Deoarece, la administrarea unei singure perfuzii este posibilă apariţia mai multor reacţii asociate aceasteia, este posibil ca cifrele de mai sus să reprezinte o supraestimare a adevăratei incidenţe a reacţiilor asociate perfuziei. Reacţiile asociate apărute la grupul placebo au fost similare ca naturăşi severitate cu cele apărute la grupul cu tratament. Cele mai frecvente reacţii asociate perfuziei au fost reacţiile cutanate (erupţii, prurit, urticarie), hipertermie, cefalee şi hipertensiune arterială. Frecvenţa reacţiilor asociate perfuziei a scăzut pe durata tratamentului.

Reacţiile adverse la medicament sunt enumerate în tabelul de mai jos, informaţiile fiind prezentate pe aparate şi sisteme şi în funcţie de frecvenţă. Incidenţa este indicată ca fiind foarte frecvente (>1/10) sau frecvente (>1/100, <1/10). Apariţia unui eveniment la un singur pacient este definită ca frecventă, dat fiind numărul de pacienţi trataţi. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Reacţiile adverse la medicament au fost definite ca evenimente apărute cu ocazia tratamentului, suspectate a fi fost determinate de acesta, fiind excluse evenimentele nongrave raportate o singură dată la un singur pacient; evenimentele apărute în urma tratamentului având o frecvenţă de apariţie de cel puţin 9% în comparaţie cu placebo au fost considerate reacţii adverse la medicament.

Aparate sisteme şi organe Reacţii adverse la medicament (Termen preferat)
Tulburări ale sistemului nervos Foarte frecvente: Frecvente: cefalee ameţeală, tremor
Tulburări oculare Frecvente: hiperlăcrimare
Tulburări cardiace Frecvente: aritmie*, cianoză
Tulburări vasculare Foarte frecvente: Frecvente: hipertensiune arterială hipotensiune arterială, congestia feţei
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Frecvente: bronhospasm, embolie pulmonară*, tuse, weezing, tahipnee, dispnee
Tulburări gastro-intestinale Foarte frecvente: Frecvente: dispepsie dureri abdominale, greaţă, diaree, tumefierea limbii
Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat Foarte frecvente: Frecvente: urticarie, erupţii cutanate, prurit edem facial, eritem, eczeme
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Foarte frecvente: Frecvente: dureri în piept artralgii
Tuburări generale şi la nivelul locului de administrare Foarte frecvente: Frecvente: hipertermie, inflamarea locului de administrare edeme periferice

* vezi reacţiile adverse grave de mai jos

În toate studiile efectuate, s-au raportat reacţii adverse grave la un număr total de 5 pacienţi la care s-a administrat 0,5 mg/kg săptămânal sau o dată la două săptămâni. Patru pacienţi au prezentat un episod hipoxic în timpul uneia sau mai multor perfuzii, care a necesitat oxigenoterapie, trei dintre ei prezentând boală obstructivă severă a căilor respiratorii subiacentă (2 cu traheostomie preexistentă). Incidentul cel mai sever, asociat cu o scurtă criză convulsivă, a apărut la un pacient căruia i s-a administrat perfuzia în timp ce manifesta o agravare a bolii respiratorii cu febră. La cel de-al patrulea pacient, care prezenta simptome mai putin severe ale bolii respiratorii subiacente, reacţiile adverse asociate perfuziei au dispărut spontan, la puţin timp după întreruperea acesteia. Aceste evenimente nu au mai apărut la perfuziile ulterioare, când viteza perfuziei a fost mai lentăşi când s-au administrat medicamente înainte de perfuzie, de obicei o doză mică de steroizi, antihistaminice şi nebulizări cu beta-blocante. Al cincilea pacient, cu cardiopatie preexistentă, a fost diagnosticat în timpul studiului cu complexe ventriculare premature şi embolie pulmonară.

S-au raportat reacţii anafilactice şi după punerea pe piaţă a medicamentului. Pentru informaţii suplimentare a se vedea pct. 4.4.

În toate studiile efectuate, 53/108 pacienţi (49%) au dezvoltat la un moment dat anticorpi IgG antiidursulfase. Şase dintre pacienţii IgG pozitivi au dezvoltat şi anticorpi IgM, iar 1 pacient a dezvoltat anticorpi IgA. Nici un pacient nu a dezvoltat anticorpi IgE în timpul nici unuia dintre studii. Rata totală a neutralizării anticorpilor a fost de 11/108 pacienţi (10%). În studiul cu durata de 52 săptămâni, ratele de seropozitivare au atins o valoare maximă în săptămânile 18 - 27 şi s-au redus ulterior treptat până la sfârşitul studiului.

În general, este mai probabil ca pacienţii identificaţi pozitivi la testul pentru anticorpi IgG să prezinte evenimente asociat perfuziei decât cei care nu au fost identificaţi pozitivi. Totuşi, rata totală de apariţie a evenimentelor adverse asociate perfuziei s-a redus în timp, indiferent de situaţia anticorpilor. Excreţia urinară de GAG a fost relativ mai mică la pacienţii la care s-au detectat anticorpi circulanţi anti-idursulfase.

4.9 Supradozaj

Nu există experienţă privind supradozajul cu Elaprase.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Produse pentru tractul digestiv şi metabolism - enzime, codul ATC: A16AB09.

Sindromul Hunter este o boală X-lincată determinată de deficitul enzimei lizozomale iduronat-2sulfatază. Iduronat-2-sulfataza are ca funcţie catabolizarea glicozaminoglicanilor (GAG) dermatan sulfat şi heparan sulfat prin scindarea secvenţelor sulfat legate de oligozaharide. Din cauza lipsei sau cantităţii insuficiente a enzimei iduronat-2-sulfatază la pacienţii cu sindrom Hunter, glicozaminoglicanii se acumulează progresiv în celule, ducând la creşterea în volum a celulelor, organomegalie, distrugerea ţesuturilor şi disfuncţii sistemice de organ.

Idursulfaza este o formă purificată a enzimei lizozomale iduronat-2-sulfatază, obţinută dintr-o linie de celule umane, furnizând un profil de glicozilare de tip uman, care este analog enzimei produse pe cale naturală. Idursulfază este secretată ca o glicoproteină formată din 525 aminoacizi şi conţine 8 situsuri de glicozilare N-lincate, care sunt ocupate de lanţuri complexe, hibride, de oligozaharide cu conţinut mare de manoză. Idursulfaza are o greutate moleculară de aproximativ 76 kD.

Tratamentul pacienţilor cu sindromul Hunter cu Elaprase administrat intravenos asigură necesarul de enzimă exogenă pentru lizozomii celulari. Reziduurile de manoză-6-fosfat (M6F) de pe lanţurile de oligozaharide permit legarea specifică a enzimei de receptorii M6F de pe suprafaţa celulelor, ducând la internalizarea celulară a enzimei în lizozomii celulari, urmată de catabolizarea ulterioară a GAG acumulaţi.

În două studii clinice randomizate, controlate cu placebo au fost incluşi un total de 108 pacienţi de sex masculin cu sindrom Hunter prezentând un spectru larg de simptome, iar 106 dintre aceştia au continuat tratamentul în a două studii clinice suplimentare, deschise.

Într-un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, cu durata de 52 săptămâni, la 96 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 31 ani s-a administrat 0,5 mg/kg (n=32) Elaprase la intervale de o săptămână sau 0,5 mg/kg (n=32) la intervale de două săptămâni sau s-a administrat placebo (n=32). Studiul a inclus pacienţi la care s-au dovedit deficienţe în activitatea enzimei iduronat-2-sulfatază, cu un procent CVF <80% şi un spectru larg de severitate a bolii.

Obiectivul de eficaitate primară a fost un scor dublu compus, bazat pe suma modificării valorilor -începând de la iniţierea studiului şi până la sfârşitul acestuia - a distanţei parcurse pe jos în 6 minute (testul de mers pe jos 6 minute sau 6TMJ) ca unitate de măsură a rezistenţei şi % estimat al capacităţii vitale forţate (CVF) ca unitate de măsură a funcţiei pulmonare. Acest obiectiv a fost semnificativ diferit la placebo comparativ cu pacienţii trataţi săptămânal (p=0,0049).

S-au realizat analize suplimentare pentru a evidenţia avantajele clinice asupra componentelor individuale ale scorului compus obiectiv primar, schimbările absolute ale CVF, schimbările în valorile GAG din urină, ale volumului ficatului şi splinei, s-a măsurat volumul expirator forţat pe secundă (VEF1) şi modificările masei ventriculului stâng (MVS).

Obiectiv 52 săptămâni de tratament 0,5 mg/kg săptămânal
Valori limită (margine de observare) Medie (eroare standard) Diferenţa medie lot tratat – lot placebo (eroare standard) Valoarea P (comparată cu placebo)
Idursulfase Placebo
Compus (6TMJ şi %CVF) 74,5 (4,5) 55,5 (4,5) 19,0 (6,5) 0,0049
6TMJ (m) 43,3 (9,6) 8,2 (9,6) 35,1 (13,7) 0,0131
% estimat CVF 4,2 (1,6) -0,04 (1,6) 4,3 (2,3) 0,0650
Volum absolut FVC (cc) 230,0 (40,0) 50,0 (40,0) 190,0 (60,0) 0,0011
Valori GAG în urină (μg GAG/mg creatinină) -223,3 (20,7) 52,23 (20,7) -275,5 (30,1) <0,0001
% Modificarea volumului ficatului -25,7 (1,5) -0,5 (1,6) -25,2 (2,2) <0,0001
% Modificarea volumului splinei -25,5 (3,3) 7,7 (3,4) -33,2 (4,8) <0,0001

În total, 11 din 31 (36%) pacienţi din grupul la care s-a administrat tratament săptămânal, comparativ cu 5 din 31 (16%) pacienţi din grupul placebo au prezentat o creştere a VEFînregistrat o ameliorare medie semnificativă din punct de vedere clinic a VEF1 de cel puţin 200 cc la încheierea sau înainte de încheierea studiului, indicând o ameliorare a obstrucţiei căilor respiratorii asociată dozei administrate. La încheierea studiului, pacienţii din grupul cu tratament săptămânal au 1 de 15%.

VAlorile GAG din urină s-au normalizat sub limita superioară a intervalului normal (definit ca 126,6 µg GAG/mg creatinină) la 50% dintre pacienţii la care s-a administrat tratament săptămânal.

Dintre cei 25 pacienţi cu ficatul anormal de mare la începutul studiului incluşi în grupul la care s-a administrat tratament săptămânal, 80% (20 pacienţi) au prezentat o reducere a volumului ficatului până la limite normale până la încheierea studiului.

Dintre cei 9 pacienţi incluşi în grupul la care s-a administrat tratament săptămânal care prezentau splina anormal de mare la începutul studiului, 3 au prezentat o normalizare a volumului splinei până la încheierea studiului.

Aproximativ jumătate dintre pacienţii din grupul care la care s-a administrat tratament săptămânal (15 din 32; 47%) prezentau hipertrofie ventriculară stângă la începerea studiului, definită ca indicele MVS >103 g/m2. La 6 dintre aceştia (40%), MVS s-a normalizat până la închierea studiului.

Nu sunt disponibile date clinice care să demonstreze îmbunătăţirea manifestărilor neurologice ale acestor afecţiuni.

Acest medicament a fost autorizat în “condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Idursulfase se absoarbe prin intermediul unor mecanisme mediate de receptori selectivi, implicând legarea de receptorii de manoză 6-fosfat. Atunci când este internalizat de celule, se localizează în lizozomii celulari, limitând astfel distribuţia proteinei. Descompunerea idursulfase se realizează prin mecanismele în general bine cunoscute ale hidrolizei proteinelor, producând mici peptide şi aminoacizi şi de aceea este puţin probabil ca afectarea funcţiilor renale şi hepatice să influenţeze farmacocinetica idursulfase.

Farmacocinetica a fost evaluată la 10 pacienţi în săptămâna 1 şi în săptămâna 27 după administrarea a 0,5 mg/kg săptămânal în perfuzie cu durata de 3 ore. Nu s-au constatat diferenţe ale parametrilor farmacocinetici după 27 săptămâni de tratament.

Parametru Săptămâna 1 (SD) Săptămâna 27 (SD)
Cmax (μg/ml) 1,5 (0,6) 1,1 (0,3)
ASC (min* μg/ml) 206 (87) 169 (55)
T1/2 (min) 44 (19) 48 (21)
Cl (ml/min/kg) 3,0 (1,2) 3,40 (1,0)
Vss (% BW) 21 (8) 25 (9)
5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitate a dozei unice, toxicitate după doze repetate şi fertilitate masculină. Nu au fost realizate studii pe animale de sex feminin privind toxicitatea asupra reproducerii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 20 Clorură de sodiu Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabiliate

2 ani Stabilitatea chimicăşi fizică în caz de utilizare a fost demonstrată pentru 8 ore la 25°C. Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, produsul diluat trebuie folosit imediat. Dacă nu este folosit imediat, perioada de păstrare şi condiţiile de păstrare dinaintea folosirii reprezintă responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească 24 ore la temperaturi între 2 şi 8°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C) A nu se congela Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

3 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă în flacon de 5 ml (sticlă de tip I) cu dop (din butil cauciuc învelit în fluoro-răşină), un sigiliu şi un capac albastru fără filet.

Ambalaj cu 1, 4 şi 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fiecare flacon de Elaprase este destinat exclusiv pentru unică folosinţă şi conţine 6 mg idursulfase în 3 ml soluţie. Elaprase este destinat pentru perfuzie intravenoasăşi înainte de utilizare trebuie diluat într

o soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%).

-Stabiliţi numărul de flacoane care trebuie diluate în funcţie de greutatea fiecărui pacient, doza

recomandată fiind de 0,5 mg/kg. -Nu utilizaţi dacă soluţia din flacoane este decolorată sau dacă prezintă particule. Nu agitaţi. -Extrageţi cantitatea de Elaprase calculată din numărul adecvat de flacoane. -Diluaţi volumul total necesar de Elaprase în 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de

9 mg/ml (0,9%). Trebuie precauţie specială pentru a asigura sterilitatea soluţiilor preparate, deoarece Elaprase nu conţine nici un conservant sau agent bacteriostatic; a se respecta tehnicile aseptice. Odată diluată, soluţia trebuie amestecată uşor, însă nu agitată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Suedia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/365/001-003

 1. DATA PRIMEI AUTORIZAŢII SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI
 2. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

08.01.2007

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL(II) SUBSTANŢEI(LOR) BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului(ilor) substanţei(lor) biologic active

Shire (TK3) 205 Alewife Brook Parkway Cambridge, MA 02138 SUA

Numele şi adresa producătorului(ilor) responsabil(i) pentru eliberarea seriei

Shire Human Genetic Therapies AB

Åldermansgatan 2, Box 1117, 221 04 Lund Suedia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să se asigure că sistemul de farmacovigilenţă, aşa cum este el descris în versiunea 03 prezentată în Modulul 1.8.1. al Cererii pentru autorizaţia de punere pe piaţă, existăşi este funcţional înainte de şi pe perioada punerii pe piaţă a medicamentului.

Planul de management al riscului Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să efectueze studiile şi activităţile adiţionale de farmacovigilenţă detaliate în Planul de Farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 02 a Planului de Management al Riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2. al Cererii pentru autorizaţia de punere pe piaţă, precum şi orice alte actualizări ulterioare ale PMR stabilite de către CHMP.

Potrivit instrucţiunilor CHMP privind Sistemele de Management al Riscului în cazul medicamentelor pentru uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport Periodic Actualizat privind Siguranţa (RPAS).

În plus, trebuie depus un PMR actualizat

*
Atunci când se primesc noi informaţii ce pot avea un impact asupra actualelor Specificaţii privind Siguranţa, Planului de Farmacovigilenţă sau asupra activităţilor de minimalizare a riscului.
*
În decurs de 60 de zile după o descoperire importantă (în domeniul farmacovigilenţei sau al minimalizării riscului).

* La solicitatea EMEA.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice

1. Realizarea studiilor planificate privind Imunogenicitatea şi o Subpopulaţie specifică (cu vârsta sub 5 ani) în următorul grafic propus.

Studiul Hunter privind Rezultatele (HOS) Protocolul final disponibil Finalizat Înscrierea pacienţilor În curs Analiza datelor Cu ocazia reevaluării anuale

Substudiu de imunogenicitate

Protocolul final disponibil Finalizat Înscrierea pacienţilor 31.10.2008 Analiza finală a datelor 30.09.2012

Substudiu pacienţi cu vârsta sub 5 ani

Protocolul final disponibil Finalizat Înscrierea pacienţilor În curs Analiza finală a datelor 30.11.2010

 1. Prezentarea datelor privind imunogenicitatea după reexpunerea la idursulfase în cadrul PSUR anual.
 2. Evaluarea următoarelor date pe termen lung referitoare la obiective în principal prin Studiul Hunter privind Rezulatele (HOS). Aceste date vor fi reevaluate anual, iar rezultatele raportate şi discutate în cadrul Reevaluărilor anuale.

-Evaluarea pe termen lung a morbidităţii pulmonare (de exemplu incidenţa infecţiilor, funcţie pulmonară) şi mortalitatea -Evaluarea pe termen lung a morbidităţii cardiovasculare (de exemplu, incidenţa evenimentelor şi

datele ecocardiografice, atunci când acestea sunt disponibile) şi mortalitatea -Evaluarea pe termen lung a modelelor urinare de excreţie a GAG -Evaluarea pe termen lung a nivelurilor de anticorpi, izotipul şi corelaţia cu alţi parametri

terapeutici

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1 FLACON/ CUTIE CU 4 , 10 FLACOANE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Elaprase 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Idursulfase

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conţine idursulfase 6 mg . Fiecare ml conţine idursulfase 2 mg .

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Polisorbat 20 Clorură de sodiu Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon [4, 10 flacoane] 3 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă De unică folosinţă A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE
 3. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

EXP: {LL/AAAA}

A se păstra la frigider A nu se congela

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Suedia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/365/001-003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Nu este cazul. În conformitate cu Îndrumările privind cerinţa de a folosi Braille pe etichetăşi în prospectul din ambalaj, nu este necesar să se scrie în Braille pe ambalajul produselor care sunt destinate exclusiv administrării de către personal medical, cum este cazul cu Elaprase.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Elaprase 2 mg/ml concentrat steril Idursulfază Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP: {LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot (număr)

5. CONŢINUTUL DUPĂ PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider A nu se congela

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Elaprase 2 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă Idursulfase

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Elaprase şi pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie săştiţi înainte să utilizaţi Elaprase
 3. Cum vi se administrează Elaprase
 4. Reacţii adverse posibile 5 Cum se păstrează Elaprase

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ELAPRASE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Elaprase se foloseşte ca terapie de înlocuire enzimatică în tratarea sindromului Hunter (Mucopolizaharidoză tip 2) atunci când valoarea iduronat-2-sulfatazei din corp este mai mică decât normal.

2. CE TREBUIE SĂŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ELAPRASE

Există vreun motiv să nu utilizaţi Elaprase?

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la idursulfase sau la oricare dintre celelalte componente ale Elaprase.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Elaprase

Dacă sunteţi tratat cu Elaprase, în timpul sau după perfuzie puteţi prezenta anumite reacţii (vezi pct. 4 Reacţii aderse posibile). Cele mai frecvente simptome sunt mâncărimi, erupţii cutanate, urticarie, febră, dureri de cap, creşterea tensiunii arteriale şi înroşirea feţei. În cele mai multe cazuri vi se poate administra în continuare Elaprase chiar dacă apar aceste simptome. Dacă aveţi prezentaţi o reacţie adversă de tip alergic ca urmare a administrării de Elaprase trebuie să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră. Este posibil să vi se prescrie medicamente suplimentare, cum ar fi antihistaminice sau corticosteroizi, pentru a trata sau preveni reacţiile de tip alergic.

Dacă apar reacţii alergice severe (de tip anafilactic), medicul dumneavoastră va întrerupe imediat perfuzia şi va începe un tratament adecvat. Este posibil să aveţi nevoie de spitalizare.

Utilizarea altor medicamente

Nu se cunoaşte nici o interacţiune a Elaprase cu alte medicamente.

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Elaprase împreună cu alimente şi băuturi

Din cauza modului în care produsul este descompus în organism, interacţiunea cu alimentele şi băuturile este puţin probabilă.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu se cunoaşte dacă Elaprase afectează capacitatea de a conduce sau de a folosi utilaje.

3. CUM VI SE ADMINISTREAZĂ ELAPRASE

Înainte de folosire, Elaprase trebuie diluat într-o soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%). Doza obişnuită pentru o perfuzie este de 0,5 mg (o jumătate de miligram) pentru fiecare kg (greutate corporală). După diluare, Elaprase se administrează intravenos (cu picătura). Perfuzia durează în mod normal între 1 şi 3 ore şi se administrează săptămânal.

Ce se întâmplă dacă iau prea mult Elaprase?

Nu există experienţă privind supradozajul cu Elaprase.

Dacă uitaţi să luaţi Elaprase

Dacă aţi omis o perfuzie cu Elaprase, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Elaprase poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toată persoanele. Cele mai multe dintre reacţiile adverse sunt uşoare până la moderate şi sunt asociate cu perfuzia, deşi unele reacţii adverse pot fi grave. Cu timpul, numărul acestor reacţii asociate cu perfuzia se reduce.

Reacţii adverse foarte frecvente (mai mult de 1 la 10):

 • Dureri de cap
 • Creşterea tensiunii arteriale
 • Dureri în piept
 • Urticarie, erupţii cutanate, mâncărimi
  • Febrăşi umflarea locului de administrare a perfuziei
  • Reacţii adverse frecvente (mai mult de 1 la 100):
 • Ameţeală, tremor
 • Lăcrimarea ochilor
 • Modificarea bătăilor inimii, albăstrirea pielii
 • Scăderea tensiunii arteriale, înroşirea feţei
 • Dificultăţi în respiraţie, respiraţie şuierătoare, cheaguri de sânge în artera pulmonară, tuse, respiraţie accelerată
 • Dureri abdominale, ameţeală, diaree, umflarea limbii
 • Umflarea feţei, leziuni la nivelul pielii (roşeaţă, eczeme)
 • Dureri articulare
 • Umflarea extremităţilor

Dacă aveţi probleme cu respiraţia, cu sau fără albăstrirea pielii, informaţi imediat medicul dumneavoastră.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ELAPRASE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. Nu utilizaţi Elaprase după data de expirare înscrisă pe etichetă după literele EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. A se păstra la frigider (2°C – 8°C) A nu se congela

Nu utilizaţi Elaprase dacă observaţi o decolorare sau prezenţa de particulele străine. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajută la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Elaprase

Substanţa activă este idursulfază, care este o formă a enzimei umane iduronat-2-sulfatază. Idursulfaza este produsă într-o linie de celule umane prin tehnică de inginerie genetică. Fiecare flacon de Elaprase conţine idursulfase 6 mg . Fiecare ml conţine idursulfase 2 mg .

Celelalte componente sunt Polisorbat 20 Clorură de sodiu Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Apă pentru preparate injectabile

Cum arată Elaprase şi conţinutul ambalajului

Elaprase este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Este ambalat într-un flacon de sticlă, sub forma unei soluţii incolore, uşor opalescente. Fiecare flacon conţine 3 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Elaprase este comercializat în ambalaje cu câte 1, 4 sau 10 flacoane Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Shire Human Genetic Therapies AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Suedia

Producătorul

Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, PO Box 1117, SE 221 04 Lund, Suedia

Acest prospect a fost aprobat în

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament. Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii nou disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/ Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri referitoare la despre boli rare şi tratamente. <-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Instrucţiuni de folosire, manipulare şi eliminare

 1. Calculaţi doza totală care urmează a fi administratăşi numărul de flacoane de Elaprase necesare.
 2. Diluaţi întreaga cantitate necesară de concentrat Elaprase pentru soluţie perfuzabilă în 100 ml soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu de 9 mg/ml (0,9%). Trebuie precauţie specială pentru a asigura sterilitatea soluţiilor preparate, deoarece Elaprase nu conţine nici un conservant sau agent bacteriostatic; a se respecta tehnicile aseptice. Odată diluată, soluţia trebuie amestecată uşor, însă nu agitată.
 3. Înainte de administrare, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a observa existenţa particulelor sau a decolorării. A nu se agita.
 4. Se recomandă ca administrarea să înceapă cât mai curând posibil. Stabilitatea chimicăşi fizică a soluţiei diluate a fost demonstrată pentru o durată de 8 ore la 25°C.
 5. A nu se administra Elaprase concomitent cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie.
 6. Exclusiv pentru unică folosinţă. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Care sunt cele mai scumpe medicamente din lume? Tratamentul cu anumite produse farmaceutice fabricate pentru diverse afecţiuni rare costă pacienţii sute de mii de dolari pe an, notează revista Forbes, care a elaborat un clasament al respectivelor medicamente. Cel mai scump medicament din lume este declarat a fi preparatul Soliris, produs de compania...