CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NEULASTA 6mg
Denumire NEULASTA 6mg
Descriere Reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţii trataţi cu chimioterapie citotoxică pentru boli maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice).
Denumire comuna internationala PEGFILGRASTIMUM
Actiune terapeutica IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT
Concentratia 6mg
Ambalaj Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 0,60 ml sol. inj.
Valabilitate ambalaj 30 luni
Cod ATC L03AA13
Firma - Tara producatoare AMGEN EUROPE BV - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre NEULASTA 6mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> VECERDEA LUCIAN (vizitator) : CARE ESTEV PRETUL
>> Adrian (vizitator) : Vreau sa stiu unde pot gasi acest medicament, am nevoie de el urgent si vreau sa-l stiu daca il pot obtine...
Prospect si alte informatii despre NEULASTA 6mg, sol. inj. in stilou injector preumplut       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută conţine 6 mg pegfilgrastim* în 0,6 ml soluţie injectabilă. Concentraţia este de 10 mg/ml, dacă se iau în calcul numai proteinele**.

* Produs pe celule de Escherichia coli prin tehnologie ADN recombinant urmată de conjugare cu polietilenglicol (PEG).

** Concentraţia este de 20 mg/ml dacă este inclusă gruparea PEG.

Potenţa acestui produs nu trebuie comparată cu cea a unei alte proteine pegilate sau non-pegilate din aceeaşi clasă terapeutică. Pentru mai multe informaţii, vezi pct. 5.1.

Excipienţi:

Excipienţi cunoscuţi ca având o acţiune recunoscută: sorbitol E420, acetat de sodiu (vezi pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie injectabilă limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţii trataţi cu chimioterapie citotoxică pentru boli maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice).

4.2 Doze şi mod de administrare

Terapia cu Neulasta trebuie iniţiată şi supravegheată de medici specializaţi în oncologie şi/sau hematologie.

O doză de 6 mg (o singură seringă preumplută) de Neulasta este recomandată pentru fiecare ciclu de chimioterapie, administrată ca injecţie subcutanată la aproximativ 24 de ore după chimioterapia citotoxică.

Pacienţi copii şi adolescenţi

Experienţa la copii şi adolescenţi este limitată (vezi pct. 4.8, 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă renală

Nu se recomandă modificarea dozei în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală, inclusiv în cazul celor cu boală renală în stadiu terminal.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Datele clinice limitate sugerează un efect comparabil asupra timpului de recuperare al neutropeniei severe pentru pegfilgrastim faţă de filgrastim, la pacienţii cu leucemie acută mieloidă de novo (vezi pct. 5.1). Totuşi, deoarece efectele pe termen lung ale Neulasta nu au fost stabilite în leucemia mieloidă acută, trebuie folosit cu atenţie la acest grup de pacienţi.

Factorul de stimulare a coloniilor granulocitare poate promova creşterea celulelor mieloide in vitro, efecte similare putând să apară in vitro şi la anumite celule non-mieloide.

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost studiate la pacienţii cu sindroame mielodisplazice, leucemie mieloidă cronică şi la cei cu leucemie mieloidă acută (LMA) secundară; astfel, nu trebuie utilizată la astfel de pacienţi. Trebuie acordată o atenţie specială diagnosticului diferenţial între transformarea blastică a leucemiei mieloide cronice şi leucemia acută mieloblastică.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării Neulasta la bolnavii cu LMA de novo cu vârsta sub 55 de ani cu citogeneză t(15;17).

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost studiate la pacienţii trataţi cu doze mari de chimioterapie.

Reacţii adverse pulmonare rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000), mai ales pneumonie interstiţială, au fost raportate după administrarea G-CSF. Pacienţii cu un istoric recent de infiltrate pulmonare sau pneumonie prezintă un risc crescut.

Apariţia unor semne respiratorii, cum sunt tusea, febra şi dispneea, în asociere cu imagini radiologice de infiltrate pulmonare şi deteriorarea funcţiei respiratorii împreună cu un număr de neutrofile crescut pot indica debutul sindromului de detresă respiratorie a adultului (SDRA). În această situaţie, Neulasta va fi întrerupt la cererea medicului şi se va administra tratamentul adecvat.

Au fost raportate cazuri frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), dar, în general, asimptomatice de splenomegalie şi foarte rare (< 1/10000) cazuri de ruptură splenică, incluzând cazuri fatale, după administrarea de pegfilgrastim. Astfel, mărimea splinei trebuie atent monitorizată (de exemplu: examen clinic, ecografie). Diagnosticul de ruptură splenică trebuie avut în vedere la pacienţii cu durere în abdomenul superior stâng sau durere în umăr.

Tratamentul numai cu Neulasta nu exclude trombocitopenia şi anemia, deoarece chimioterapia mielosupresivă în doze întregi este menţinută conform regimului prestabilit. Se recomandă monitorizarea regulată a numărului de trombocite şi a hematocritului.

Neulasta nu trebuie folosit pentru a creşte doza terapiei citotoxice peste dozele stabilite.

La pacienţii cu siclemie, au fost asociate crize de siclemie în legătură cu utilizarea pegfilgrastimului. Astfel, medicii trebuie să fie atenţi când administrează Neulasta la bolnavii cu siclemie, trebuie să monitorizeze parametrii clinici adecvaţi şi testele de laborator şi să fie atenţi la posibila asociere Neulasta cu splenomegalia şi crizele vaso-ocluzive.

Un număr de leucocite de 100 x 109/l sau mai mare a fost observat la mai puţin de 1% dintre pacienţii trataţi cu Neulasta. Nu s-au raportat reacţii adverse care să poată fi atribuite direct acestui grad de leucocitoză. O astfel de creştere a leucocitelor din sânge este tranzitorie, fiind de obicei observată la 24-48 de ore după administrare şi este concordantă cu efectele farmacodinamice ale Neulasta.

Nu s-au evaluat în mod adecvat siguranţa şi eficacitatea Neulasta în mobilizarea celulelor progenitoare din sânge la pacienţi sau donori sănătoşi.

Capacul acului de la seringa preumplută conţine cauciuc natural uscat (un derivat al latexului), care poate determina reacţii alergice.

Activitatea hematopoietică mărită a măduvei osoase, ca răspuns la terapia cu factor de creştere, a fost asociată cu imagini radiologice pozitive trecătoare. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se interpretează rezultatele imaginilor radiologice.

Neulasta conţine sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Neulasta conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doza de 6 mg, adică “nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datorită sensibilităţii puternice a celulelor mieloide cu diviziune rapidă la chimioterapia citotoxică, Neulasta trebuie administrat la aproximativ 24 de ore după administrarea chimioterapiei citotoxice. În studiile clinice, Neulasta a fost administrat în condiţii de siguranţă cu 14 zile înaintea chimioterapiei. Folosirea simultană de Neulasta cu orice medicament chimioterapic nu a fost evaluată la bolnavi. La modelele animale, administrarea concomitentă de Neulasta şi de 5-fluorouracil (5-FU) sau de alţi antimetaboliţi a potenţat mielosupresia.

În studiile clinice, nu au fost investigate specific posibilele interacţiuni cu alţi factori de creştere hematopoietici şi citokine.

Potenţialul interacţiunii cu litiu, care promovează, de asemenea, eliberarea neutrofilelor, nu a fost studiat specific. Nu există nici o dovadă că o asemenea interacţiune ar fi periculoasă.

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost evaluate la pacienţii cărora li se administrează chimioterapie asociată cu mielosupresie întârziată, de exemplu nitrozuree.

Nu au fost efectuate studii de interacţiune specifică sau privind metabolizarea, totuşi, studiile clinice nu au indicat nici o interacţiune a Neulasta cu orice alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea pegfilgrastimului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Neulasta nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Nu există experienţă clinică la femeile care alăptează, de aceea Neulasta nu trebuie administrat femeilor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice randomizate la pacienţi cu boli maligne cărora li s-a administrat Neulasta după chimioterapia citotoxică, cele mai frecvente evenimente adverse au fost determinate de boala malignă de bază sau de chimioterapia citotoxică.

Durerea osoasă a fost reacţia adversă cel mai frecvent raportată şi reacţia adversă foarte frecventă în studiile efectuate. Durerea osoasă a fost, în general, de gravitate uşoară până la moderată, tranzitorie şi, la majoritatea pacienţilor, a putut fi controlată cu analgezice standard.

Reacţiile de tip alergic, incluzând anafilaxie, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, edem angioneurotic, dispnee, hipotensiune arterială, reacţii la nivelul locului de injectare, eritem şi înroşirea feţei, care au apărut la tratamentul iniţial sau următor, au fost raportate la Neulasta. În anumite cazuri, simptomele au reapărut la reexpunere, sugerând o relaţie cauzală. Dacă apare o reacţie alergică gravă, trebuie administrată terapia adecvată, cu monitorizarea atentă a pacientului timp de câteva zile. Pegfilgrastimul trebuie întrerupt definitiv la pacienţii care au prezentat o reacţie alergică gravă.

Au fost frecvente creşteri reversibile (≥ 1/100 şi < 1/10), uşoare până la moderate ale valorilor acidului uric şi fosfatazei alcaline, fără efecte clinice asociate; creşteri reversibile, uşoare până la moderate ale lactat dehidrogenazei, fără efecte clinice asociate, au fost foarte frecvente (≥ 1/10) la pacienţii cărora li s-a administrat Neulasta după chimioterapie citotoxică. La voluntarii sănătoşi şi la pacienţii cărora li s - a administrat chimioterapie a fost observată greaţă.

Cazuri frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), dar, în general, asimptomatice de splenomegalie şi cazuri foarte rare de ruptură splenică au fost raportate inclusiv câteva cazuri fatale (vezi pct. 4.4). Alte reacţii adverse comune raportate includ durere, durere la locul injectării; durere în piept (nu de natură cardiacă); durere de cap; artralgie; mialgie; dureri de spate, ale membrelor, musculo-scheletice sau de coloană cervicală.

Au fost raportate reacţii adverse pulmonare rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) cum sunt pneumonie interstiţială, edem pulmonar, infiltrate pulmonare şi fibroză pulmonară. Anumite cazuri au avut drept rezultat insuficienţă respiratorie sau SDRA, care poate fi fatal (vezi pct. 4.4.).

Au fost raportate cazuri rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) de trombocitopenie şi leucocitoză.

Au fost raportate cazuri rare (> 1/10000 şi < 1/1000) de sindrom Sweet, cu toate că în anumite cazuri neoplaziile hematologice subiacente pot avea un rol.

Au fost raportate evenimente foarte rare (< 1/10000) de vasculită cutanată la pacienţii trataţi cu Neulasta. Mecanismul vasculitei la pacienţii cărora li se administrează Neulasta este necunoscut.

Au fost observate cazuri foarte rare (< 1/10000) de creşteri ale valorilor testelor funcţiilor hepatice pentru ALT (alanin aminotransferaza) sau AST (aspartat aminotransferaza), la pacienţi cărora li s-a administrat pegfilgrastim după chimioterapie citotoxică. Aceste creşteri sunt temporare şi revin la valorile iniţiale.

Au fost raportate cazuri izolate de crize de siclemie la pacienţii cu siclemie (vezi pct. 4.4).

Pacienţi copii şi adolescenţi

A fost observată o frecvenţă mai mare a evenimentelor adverse grave (92%) la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani în comparaţie cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani respectiv între 12-21 ani (80% şi 67%) şi adulţi. Cea mai frecventă reacţie adversă la medicament, raportată în studiu a fost durerea osoasă (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

4.9 Supradozaj

La om, nu există experienţă privind supradozajul cu Neulasta.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: citokine, codul ATC: L03AA13.

Factorul de stimulare a creşterii granulocitare uman (G-CSF) este o glicoproteină care reglează producţia şi eliberarea de neutrofile din măduva osoasă. Pegfilgrastimul este un conjugat covalent al G-CSF uman recombinant (r-metHuG-CSF) cu o singură moleculă de 20 kd polietilenglicol (PEG). Pegfilgrastimul este o formă cu durată de acţiunea prelungită a filgrastimului, datorită clearance-ului renal redus. Pegfilgrastimul şi filgrastimul s-au dovedit a avea moduri de acţiune identice, determinând creşterea marcată a numărului de neutrofile în circulaţia periferică în decurs de 24 ore şi o creştere minoră a monocitelor şi/sau a limfocitelor. Similar filgrastimului, neutrofilele produse ca răspuns la pegfilgrastim au funcţie normală sau crescută, aşa cum s-a demonstrat în testele funcţiei chemotactice şi fagocitare. Ca şi orice alţi factori de creştere hematopoietici, G-CSF a demonstrat in vitro proprietăţi stimulative pe celulele endoteliale umane. In vitro, G-CSF poate promova creşterea celulelor mieloide, inclusiv a celor maligne, iar in vitro, pot apare efecte similare şi la anumite celule non-mieloide.

În două studii randomizate, dublu-orb la paciente cu cancer de sân stadiul II-IV cu risc crescut, aflate sub terapie mielosupresivă constând în doxorubicină şi docetaxel, folosirea pegfilgrastimului în doză unică per ciclu, a redus durata neutropeniei şi incidenţa neutropeniei febrile în mod similar cu ceea ce s-a observat la administrarea zilnică a filgrastimului (o mediană de 11 administrări zilnice). În absenţa factorului de susţinere a creşterii, s-a raportat că acest regim a determinat o durată medie a neutropeniei de grad 4 de 5-7 zile şi o incidenţă a neutropeniei febrile de 30-40%. Într-un studiu (n = 157) care a folosit o doză fixă de 6 mg pegfilgrastim, durata medie a neutropeniei de grad 4 în grupul tratat cu pegfilgrastim a fost de 1,8 zile faţă de 1,6 zile în grupul tratat cu filgrastim (diferenţă 0,23 zile, IÎ 95% -0,15, 0,63). În întreg studiul, incidenţa neutropeniei febrile a fost de 13% la pacientele tratate cu pegfilgrastim faţă de 20% la cele cu filgrastim (diferenţă 7%, IÎ 95 % –19%, 5%). În al doilea studiu (n = 310), care a folosit o doză ajustată după greutate (100 micrograme/kg), durata medie a neutropeniei de grad 4 în grupul tratat cu pegfilgrastim a fost de 1,7 zile faţă de 1,8 zile în grupul tratat cu filgrastim (diferenţă 0,03 zile, IÎ 95% -0,36, 0,30). În general, rata neutropeniei febrile a fost de 9% la pacientele tratate cu pegfilgrastim şi 18% la pacientele tratate cu filgrastim (diferenţă 9%, IÎ 95% -16,8%, -1,1%).

Într-un studiu placebo-controlat, dublu orb la paciente cu cancer de sân, efectul pegfilgrastimului asupra incidenţei neutropeniei febrile a fost evaluat folosindu-se administrarea unui regim chimioterapic asociat unei rate a neutropeniei febrile de 10-20% (docetaxel 100 mg/m2 la intervale de 3 săptămâni pentru 4 cicluri). Nouă sute douăzeci şi opt de paciente au fost randomizate pentru a primi fie doză unică de pegfilgrastim, fie placebo la aproximativ 24 de ore (ziua 2) după chimioterapie, în fiecare ciclu. Incidenţa neutropeniei febrile a fost mai mică la pacientele randomizate pentru a primi pegfilgrastim faţă de cele cărora li s-a administrat placebo (1% comparativ cu 17%, p < 0,001). Incidenţa spitalizărilor şi a terapiei antiinfecţioase iv asociată cu un diagnostic clinic de neutropenie febrilă a fost mai mică în grupul tratat cu pegfilgrastim faţă de placebo (1% comparativ cu 14%, p < 0,001 şi 2% comparativ cu 10%, p < 0,001).

Un studiu mic (n = 83), de fază II-a, randomizat, dublu-orb la pacienţi cărora li s-a administrat chimioterapie pentru leucemie acută mieloidă de novo, a comparat pegfilgrastimul (doză unică de 6 mg) cu filgrastimul, administrat în timpul chimioterapiei de inducţie. Timpul median de revenire din neutropenia severă a fost estimat la 22 de zile în ambele grupuri de tratament. Evoluţia pe termen lung nu a fost studiată (vezi pct. 4.4).

Într-un studiu (n = 37), de fază II, multicentric, randomizat, deschis, la pacienţii copii şi adolescenţi cu sarcom cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după ciclul 1 de chimioterapie cu vincristină, doxorubicină şi ciclofosfamidă (VAdriaC/IE), a fost observată o durată mai mare (8,9 zile) a neutropeniei severe (neutrofile < 0,5 x 109) la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani, comparativ cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani şi între 12-21 ani (6 zile, respectiv, 3,7 zile) şi adulţi. În plus, o incidenţă mai mare a neutropeniei febrile a fost observată la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani (75%), comparativ cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani şi între 12-21 ani (70%, respectiv 33%) şi adulţi (vezi pct 4.8 şi 5.2).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După o singură doză subcutană de pegfilgrastim, concentraţia serică maximă apare la 16-120 de ore după administrare, iar în timpul perioadei de neutropenie de după chimioterapia mielosupresivă, concentraţiile serice de pegfilgrastim sunt menţinute. Eliminarea pegfilgrastimului este neliniară faţă de doză; clearance-ul seric al pegfilgrastimului scade o dată cu creşterea dozei. Pegfilgrastimul pare a fi eliminat în mod principal prin clearance mediat de neutrofile, care se saturează la doze mari. Conform unui mecanism autoreglat de clearance, concentraţia serică de pegfilgrastim scade repede la apariţia revenirii neutrofilelor la valorile normale (vezi fig. 1).

Figura 1. Profilul valorii mediane a concentraţiei serice a pegfilgrastimului şi numărul absolut de neutrofile (ANC) la pacienţi trataţi prin chimioterapie, după o singură injectare de 6 mg

Datorită mecanismului de clearance mediat de neutrofile, nu se aşteaptă ca farmacocinetica pegfilgrastimului să fie afectată de insuficienţa renală sau hepatică. Într-un studiu deschis unidoză (n = 31) s-a constatat că diferite stadii ale insuficienţei renale, inclusiv boala renală în stadiu terminal, nu au avut impact asupra farmacocineticii pegfilgrastimului.

Date limitate arată că farmacocinetica pegfilgrastimului la subiecţii în vârstă (> 65 de ani) este similară cu cea de la adulţi.

Pacienţi copii şi adolescenţi

Farmacocinetica pegfilgrastimului a fost studiată la 37 de pacienţi copii şi adolescenţi cu sarcom, cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după încheierea chimioterapiei VAdriaC/IE. Cel mai tânăr grup de vârstă (0-5 ani) a avut o expunere medie mai mare la pegfilgrastim (ASC) (± Deviaţie Standard) (47,9 ± 22,5 μg·hr/ml) decât copiii mai mari cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani şi între 12-21 ani (22,0 ± 13,1 μg·hr/ml, respectiv, 29,3 ± 23,2 μg·hr/ml) (vezi pct. 5.1). Cu excepţia grupului mai tânăr (0-5 ani), media ASC la pacienţii copii şi adolescenţi părea similară cu cea a pacienţilor adulţi cu cancer de sân stadiul II-IV cu risc crescut, cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după încheierea tratamentului cu doxorubicină/docetaxel (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Numărul median absolut de neutrofile (celule x 109/l)

egfilgrastim ConcConc. Pegfilgrastim

NCANC

DayZile studiu

Median Serum Pegfilgrastim Conc. (ng/ml)Concentraţia mediană de pegfilgrastim seric (ng/ml)

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice din studii convenţionale privind toxicitatea după doze repetate au arătat efecte farmacologice aşteptate, care includ creşterea numărului de leucocite, hiperplazie mieloidă în măduva osoasă, hematopoieză extramedulară şi splenomegalie.

Nu au existat reacţii adverse la puii şobolanilor cărora li s-a administrat pegfilgrastim subcutanat, dar la iepuri, pegfilgrastimul a determinat toxicitate embrio-fetală (pierdere embrionară) la doze mici subcutanate. În studii la şobolani, pegfilgrastimul poate traversa bariera placentară. La om, relevanţa acestor date nu este cunoscută.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acetat de sodiu*

Sorbitol (E420)

Polisorbat 20

Apă pentru preparate injectabile

*Acetatul de sodiu este format prin titrarea acidului acetic glacial cu hidroxid de sodiu.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, în mod special cu soluţii de clorură de sodiu.

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

Neulasta poate fi păstrat la temperatura camerei (nu peste 30ºC) pentru o perioadă unică de până la 72 de ore. Neulasta lăsat la temperatura camerei peste 72 de ore trebuie aruncat.

A nu se congela. Expunerea accidentală la temperaturi de îngheţare pentru o perioadă unică de mai puţin 24 de ore nu afectează advers stabilitatea Neulasta.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

0,6 ml soluţie injectabilă în seringă preumplută (din sticlă de tip I) cu un piston din cauciuc şi cu un ac din oţel inoxidabil. Cutie cu o seringă preumplută fie ambalată într-un blister, cu sau fără o protecţie automată a acului, fie neambalată în blister. Medicamentul este destinat unei singure utilizări.

Capacul acului de la seringa preumplută conţine cauciuc natural uscat (un derivat al latexului) (vezi pct. 4.4).

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Înainte de administrare, soluţia de Neulasta trebuie inspectată vizual pentru evidenţierea de particule. Numai o soluţie care este limpede şi incoloră trebuie injectată.

Agitarea excesivă poate agrega pegfilgrastimul, făcându-l biologic inactiv.

Permiteţi ca seringa preumplută să ajungă la temperatura camerei înainte de injectare.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/227/001 cutie cu 1 seringă preumplută în blister

EU/1/02/227/002 cutie cu 1 seringă preumplută fără blister

EU/1/02/227/004 cutie cu 1 seringă preumplută în blister, cu protecţie a acului

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 august 2002

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 16 iulie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA) . http://www.emea.europa.eu/

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare stilou injector (pen) preumplut conţine 6 mg pegfilgrastim* în 0,6 ml soluţie injectabilă. Concentraţia este de 10 mg/ml, dacă se iau în calcul numai proteinele**.

* Produs pe celule de Escherichia coli prin tehnologie ADN recombinant urmată de conjugare cu polietilenglicol (PEG).

** Concentraţia este de 20 mg/ml dacă este inclusă gruparea PEG.

Potenţa acestui produs nu trebuie comparată cu cea a unei alte proteine pegilate sau non-pegilate din aceeaşi clasă terapeutică. Pentru mai multe informaţii, vezi pct. 5.1.

Excipienţi:

Excipienţi cunoscuţi ca având o acţiune recunoscută: sorbitol E420, acetat de sodiu (vezi pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut (SureClick).

Soluţie injectabilă limpede, incoloră.

4. INDICAŢII CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Reducerea duratei neutropeniei şi a incidenţei neutropeniei febrile la pacienţii cu terapie citotoxică pentru boli maligne (cu excepţia leucemiei mieloide cronice şi a sindroamelor mielodisplazice).

4.2 Doze şi mod de administrare

Terapia cu Neulasta trebuie iniţiată şi supravegheată de medici cu experienţă în oncologie şi/sau hematologie.

O doză de 6 mg (un singur stilou injector (pen) preumplut) de Neulasta este recomandată pentru fiecare ciclu de chimioterapie, administrată ca injecţie subcutanat la aproximativ 24 de ore după chimioterapia citotoxică.

Pacienţii copii şi adolescenţi

Experienţa la copii şi adolescenţi este limitată (vezi pct. 4.8, 5.1 şi 5.2).

Insuficienţă renală

Nu se recomandă modificarea dozei în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală, inclusiv în cazul celor cu boală renală în stadiu terminal.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Datele clinice limitate sugerează un efect comparabil asupra timpului de recuperare al neutropeniei severe pentru pegfilgrastim faţă de filgrastim, la pacienţii cu leucemie acută mieloidă de novo (vezi pct. 5.1.). Totuşi, deoarece efectele pe termen lung ale Neulasta nu au fost stabilite în leucemia mieloidă acută, trebuie folosit cu atenţie la acest grup de pacienţi.

Factorul de stimulare a coloniilor granulocitare poate promova creşterea celulelor mieloide in vitro, efecte similare putând să apară in vitro şi la anumite celule non-mieloide.

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost studiate la pacienţii cu sindroame mielodisplazice, leucemie mieloidă cronică şi la cei cu leucemie mieloidă acută (LMA) secundară; astfel, nu trebuie utilizată la astfel de pacienţi. Trebuie acordată o atenţie specială diagnosticului diferenţial între transformarea blastică a leucemiei mieloide cronice şi leucemia acută mieloblastică.

Nu s-au stabilit siguranţa şi eficacitatea administrării Neulasta la bolnavii cu LMA de novo cu vârsta sub 55 de ani cu citogeneză t(15;17).

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost studiate la pacienţii trataţi cu doze mari de chimioterapie.

Reacţii adverse pulmonare rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000), mai ales pneumonie interstiţială, au fost raportate după administrarea G-CSF. Pacienţii cu un istoric recent de infiltrate pulmonare sau pneumonie prezintă un risc crescut.

Apariţia unor semne respiratorii, cum sunt tusea, febra şi dispneea, în asociere cu imagini radiologice de infiltrate pulmonare şi deteriorarea funcţiei respiratorii împreună cu un număr de neutrofile crescut pot indica debutul sindromului de detresă respiratorie a adultului (SDRA). În această situaţie, Neulasta va fi întrerupt la cererea medicului şi se va administra tratamentul adecvat.

Au fost raportate cazuri frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), dar, în general, asimptomatice de splenomegalie şi foarte rare (< 1/10000) cazuri de ruptură splenică, incluzând cazuri fatale, după administrarea de pegfilgrastim. Astfel, mărimea splinei trebuie atent monitorizată (de exemplu: examen clinic, ecografie). Diagnosticul de ruptură splenică trebuie avut în vedere la pacienţii cu durere în abdomenul superior stâng sau durere în umăr.

Tratamentul numai cu Neulasta nu exclude trombocitopenia şi anemia, deoarece chimioterapia mielosupresivă în doze întregi este menţinută conform regimului prestabilit. Se recomandă monitorizarea regulată a numărului de trombocite şi a hematocritului.

Neulasta nu trebuie folosit pentru a creşte doza terapiei citotoxice peste dozele stabilite.

La pacienţii cu siclemie, au fost asociate crize de siclemie în legătură cu utilizarea pegfilgrastimului. Astfel, medicii trebuie să fie atenţi când administrează Neulasta la bolnavii cu siclemie, trebuind să monitorizeze parametrii clinici adecvaţi şi testele de laborator şi să fie atenţi la posibila asociere Neulasta cu splenomegalia şi crizele vaso-ocluzive.

Un număr de leucocite de 100 x 109/l sau mai mare a fost observat la mai puţin de 1% dintre pacienţii trataţi cu Neulasta. Nu s-au raportat reacţii adverse care să poată fi atribuite direct acestui grad de leucocitoză. O astfel de creştere a leucocitelor din sânge este tranzitorie, fiind de obicei observată la 24-48 de ore după administrare şi este concordantă cu efectele farmacodinamice ale Neulasta.

Nu s-au evaluat în mod adecvat siguranţa şi eficacitatea Neulasta în mobilizarea celulelor progenitoare din sânge la pacienţi sau donori sănătoşi.

Capacul acului de la stiloul injector (pen-ul) preumplut conţine cauciuc natural uscat (un derivat al latexului), care poate determina reacţii alergice.

Activitatea hematopoietică marită a măduvei osoase, ca răspuns la terapia cu factor de creştere, a fost asociată cu imagini radiologice pozitive trecătoare. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se interpretează rezultatele imaginilor radiologice.

Neulasta conţine sorbitol. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Neulasta conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doza de 6 mg, adică “nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datorită sensibilităţii puternice a celulelor mieloide cu diviziune rapidă la chimioterapia citotoxică, Neulasta trebuie administrat la aproximativ 24 de ore după administrarea chimioterapiei citotoxice. În studiile clinice, Neulasta a fost administrat în condiţii de siguranţă cu 14 zile înaintea chimioterapiei. Folosirea simultană de Neulasta cu orice medicament chimioterapic nu a fost evaluată la bolnavi. La modelele animale, administrarea concomitentă de Neulasta şi de 5-fluorouracil (5-FU) sau de alţi antimetaboliţi a potenţat mielosupresia.

În studiile clinice nu au fost investigate specific posibilele interacţiuni cu alţi factori de creştere hematopoietici şi citokine.

Potenţialul interacţiunii cu litiu, care promovează, de asemenea, eliberarea neutrofilelor, nu a fost studiat specific. Nu există nici o dovadă că o asemenea interacţiune ar fi periculoasă.

Siguranţa şi eficacitatea Neulasta nu au fost evaluate la pacienţii cărora li se administrează chimioterapie asociată cu mielosupresie întârziată, de exemplu, nitrozuree.

Nu au fost efectuate studii de interacţiune specifică sau privind metabolizarea, totuşi, studiile clinice nu au indicat nici o interacţiune a Neulasta cu orice alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu există date adecvate privind utilizarea pegfilgrastimului la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Neulasta nu trebuie folosit în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Nu există experienţă clinică la femeile care alăptează, de aceea Neulasta nu trebuie administrat femeilor care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În studiile clinice randomizate la pacienţi cu boli maligne cărora li s-a administrat Neulasta după chimioterapia citotoxică, cele mai frecvente evenimente adverse au fost determinate de boala malignă de bază sau de chimioterapia citotoxică.

Durerea osoasă a fost reacţia adversă cel mai frecvent raportată şi reacţia adversă foarte frecventă în studiile efectuate. Durerea osoasă a fost, în general, de gravitate uşoară până la moderată, tranzitorie şi la majoritatea pacienţilor, a putut fi controlată cu analgezice standard.

Reacţiile de tip alergic, incluzând anafilaxie, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, edem angioneurotic, dispnee, hipotensiune arterială, reacţii la nivelul locului de injectare, eritem şi înroşirea feţei, care au apărut la tratamentul iniţial sau la cele următoare au fost raportate la Neulasta. În anumite cazuri, simptomele au reapărut la reexpunere, sugerând o relaţie cauzală. Dacă apare o reacţie alergică gravă, trebuie administrată terapia adecvată, cu monitorizarea atentă a pacientului timp de câteva zile. Pegfilgrastimul trebuie întrerupt definitiv la pacienţii care au prezentat o reacţie alergică gravă.

Au fost frecvente creşteri reversibile (≥ 1/100 şi < 1/10), uşoare până la moderate ale valorilor acidului uric şi fosfatazei alcaline, fără efecte clinice asociate; creşteri reversibile, uşoare până la moderate ale lactat dehidrogenazei, fără efecte clinice asociate, au fost foarte frecvente (≥ 1/10) la pacienţii cărora li s-a administrat Neulasta după chimioterapie citotoxică. La voluntarii sănătoşi şi la pacienţii cărora li s -a administrat chimioterapie a fost observată greaţă.

Cazuri frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), dar, în general, asimptomatice de splenomegalie şi cazuri foarte rare de ruptură splenică au fost raportate inclusiv câteva cazuri fatale (vezi pct. 4.4). Alte reacţii adverse comune raportate includ durere, durere la locul injectării; durere în piept (nu de natură cardiacă); durere de cap; artralgie; mialgie; dureri de spate, ale membrelor, musculo-scheletice sau de coloană cervicală.

Au fost raportate reacţii adverse pulmonare rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) cum sunt pneumonie interstiţială, edem pulmonar, infiltrate pulmonare şi fibroză pulmonară. Anumite cazuri au avut drept rezultat insuficienţă respiratorie sau SDRA, care poate fi fatal (vezi pct. 4.4.).

Au fost raportate cazuri rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) de trombocitopenie şi leucocitoză.

Au fost raportate cazuri rare (> 1/10000 şi < 1/1000) de sindrom Sweet, cu toate că în anumite cazuri neoplaziile hematologice subiacente pot avea un rol.

Au fost raportate evenimente foarte rare (< 1/10000) de vasculită cutanată la pacienţii trataţi cu Neulasta. Mecanismul vasculitei la pacienţii cărora li se administrează Neulasta este necunoscut.

Au fost observate cazuri foarte rare (< 1/10000) de creşteri ale valorilor testelor funcţiilor hepatice pentru ALT (alanin aminotransferaza) sau AST (aspartat aminotransferaza), la pacienţi cărora li s-a administrat pegfilgrastim după chimioterapie citotoxică. Aceste creşteri sunt temporare şi revin la valorile iniţiale.

Au fost raportate cazuri izolate de crize de siclemie la pacienţii cu siclemie (vezi pct. 4.4).

Pacienţii copii şi adolescenţi

A fost observată o frecvenţă mai mare a evenimentelor adverse grave (92%) la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani în comparaţie cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani, respectiv între 12-21 ani (80% şi 67%) şi adulţi. Cea mai frecventă reacţie adversă la medicament, raportată în studiu a fost durerea osoasă (vezi pct. 5.1 şi 5.2).

4.9 Supradozaj

La om, nu există experienţă privind supradozajul cu Neulasta.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: citokine, codul ATC: L03AA13.

Factorul de stimulare a creşterii granulocitare uman (G-CSF) este o glicoproteină care reglează producţia şi eliberarea de neutrofile din măduva osoasă. Pegfilgrastimul este un conjugat covalent al G-CSF uman recombinant (r-metHuG-CSF) cu o singură moleculă de 20 kd polietilenglicol (PEG). Pegfilgrastimul este o formă cu durată de acţiune prelungită a filgrastimului, datorită clearance-ului renal redus. Pegfilgrastimul şi filgrastimul s-au dovedit a avea moduri de acţiune identice, determinând creşterea marcată a numărului de neutrofile în circulaţia periferică în decurs de 24 ore şi o creştere minoră a monocitelor şi/sau a limfocitelor. Similar filgrastimului, neutrofilele produse ca răspuns la pegfilgrastim au funcţie normală sau crescută, aşa cum s-a demonstrat în testele funcţiei chemotactice şi fagocitare. Ca şi orice alţi factori de creştere hematopoietici, G-CSF a demonstrat in vitro proprietăţi stimulative pe celulele endoteliale umane. In vitro, G-CSF poate promova creşterea celulelor mieloide, inclusiv a celor maligne, iar in vitro, pot apare efecte similare şi la anumite celule non-mieloide.

În două studii randomizate, dublu-orb la paciente cu cancer de sân stadiul II-IV cu risc crescut, aflate sub terapie mielosupresivă constând în doxorubicin şi docetaxel, folosirea pegfilgrastimului în doză unică per ciclu, a redus durata neutropeniei şi incidenţa neutropeniei febrile în mod similar cu ceea ce s-a observat la administrarea zilnică a filgrastimului (o mediană de 11 administrări zilnice). În absenţa factorului de susţinere a creşterii, s-a raportat că acest regim a determinat o durată medie a neutropeniei de grad 4 de 5-7 zile şi o incidenţă a neutropeniei febrile de 30-40%. Într-un studiu (n = 157) care a folosit o doză fixă de 6 mg pegfilgrastim, durata medie a neutropeniei de grad 4 în grupul tratat cu pegfilgrastim a fost de 1,8 zile faţă de 1,6 zile în grupul tratat cu filgrastim (diferenţă 0,23 zile, IÎ 95% -0,15, 0,63). În întreg studiul, incidenţa neutropeniei febrile a fost de 13% la pacientele tratate cu pegfilgrastim faţă de 20% la cele cu filgrastim (diferenţă 7%, IÎ 95 % –19%, 5%). În al doilea studiu (n = 310), care a folosit o doză ajustată după greutate (100 micrograme/kg), durata medie a neutropeniei de grad 4 în grupul tratat cu pegfilgrastim a fost de 1,7 zile faţă de 1,8 zile în grupul tratat cu filgrastim (diferenţă 0,03 zile, IÎ 95% -0,36, 0,30). În general, rata neutropeniei febrile a fost de 9% la pacientele tratate cu pegfilgrastim şi 18% la pacientele tratate cu filgrastim (diferenţă 9%, IÎ 95% -16,8%, -1,1%).

Într-un studiu placebo-controlat, dublu orb la paciente cu cancer de sân, efectul pegfilgrastimului asupra incidenţei neutropeniei febrile a fost evaluat folosindu-se administrarea unui regim chimioterapic asociat unei rate a neutropeniei febrile de 10-20% (docetaxel 100 mg/ m2 la intervale de 3 săptămâni pentru 4 cicluri). Nouă sute douăzeci şi opt de paciente au fost randomizate pentru a primi fie doză unică de pegfilgrastim, fie placebo la aproximativ 24 de ore (ziua 2) după chimioterapie, în fiecare ciclu. Incidenţa neutropeniei febrile a fost mai mică la pacientele randomizate pentru a primi pegfilgrastim faţă de cele cărora li s-a administra placebo (1% comparativ cu 17%, p < 0,001). Incidenţa spitalizărilor şi a terapiei antiinfecţioase iv asociată cu un diagnostic clinic de neutropenie febrilă a fost mai mică în grupul tratat cu pegfilgrastim faţă de placebo (1% comparativ cu 14%, p < 0,001 şi 2% comparativ cu 10%, p < 0,001).

Un studiu mic (n = 83), de fază II, randomizat, dublu-orb la pacienţi cărora li s-a administrat chimioterapie pentru leucemie acută mieloidă de novo a comparat pegfilgrastimul (doză unică de 6 mg) cu filgrastimul, administrat în timpul chimioterapiei de inducţie. Timpul median de revenire din neutropenia severă a fost estimat la 22 de zile în ambele grupuri de tratament. Evoluţia pe termen lung nu a fost studiată (vezi pct. 4.4).

Într-un studiu (n = 37), de fază II, multicentric, randomizat, deschis, la pacienţii copii şi adolescenţi cu sarcom cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după ciclul 1 de chimioterapie cu vincristină, doxorubicină şi ciclofosfamidă (VAdriaC/IE), a fost observată o durată mai mare (8,9 zile) a neutropeniei severe (neutrofile< 0.5 x 109) la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani, comparativ cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani şi între 12-21 ani (6 zile, respectiv, 3,7 zile) şi adulţi. În plus, o incidenţă mai mare a neutropeniei febrile a fost observată la copiii mai mici cu vârste cuprinse între 0-5 ani (75%), comparativ cu copiii mai mari cu vârste cuprinse între 6-11 ani şi între 12-21 ani (70%, respectiv 33%) şi adulţi (vezi pct 4.8 şi 5.2).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După o singură doză subcutanată de pegfilgrastim, concentraţia serică maximă apare la 16-120 de ore după administrare, iar, în timpul perioadei de neutropenie de după chimioterapia mielosupresivă, concentraţiile serice de pegfilgrastim sunt menţinute. Eliminarea pegfilgrastimului este neliniară faţă de doză; clearance-ul seric al pegfilgrastimului scade o dată cu creşterea dozei. Pegfilgrastimul pare a fi eliminat în mod principal prin clearance mediat de neutrofile, care se saturează la doze mari. Conform unui mecanism autoreglat de clearance, concentraţia serică de pegfilgrastim scade repede la apariţia revenirii neutrofilelor la valori normale (vezi fig. 1).

Figura 1. Profilul valorii mediane a concentraţiei serice a pegfilgrastimului şi numărul absolut de neutrofile (ANC) la pacienţi trataţi prin chimioterapie, după o singură injectare de 6 mg

Datorită mecanismului de clearance mediat de neutrofile, nu se aşteaptă ca farmacocinetica pegfilgrastimului să fie afectată de insuficienţa renală sau hepatică. Într-un studiu deschis unidoză (n = 31) s-a constatat că diferite stadii ale insuficienţei renale, inclusiv boala renală în stadiu terminal nu au avut impact asupra farmacocineticii pegfilgrastimului.

Date limitate arată că farmacocinetica pegfilgrastimului la subiecţii în vârstă (> 65 de ani) este similară cu cea de la adulţi.

Pacienţii copii şi adolescenţi

Farmacocinetica pegfilgrastimului a fost studiată la 37 de pacienţi copii şi adolescenţi cu sarcom, cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după încheierea chimioterapiei VAdriaC/IE. Cel mai tânăr grup de vârstă (0-5 ani) a avut o expunere medie mai mare la pegfilgrastim (ASC) (± Deviaţie Standard) (47,9 ± 22,5 μg hr/ml) decât copiii mai mari cu vârsta cuprinsă între 6-11 ani şi între 12-21 ani (22,0 ± 13,1 μg·hr/ml şi respectiv, 29,3 ± 23,2 μg·hr/ml) (vezi pct. 5.1). Cu excepţia grupului mai tânăr (0-5 ani), media ASC la pacienţii copii şi adolescenţi părea similară cu cea a pacienţilor adulţi cu cancer de sân stadiul II-IV cu risc crescut, cărora li s-au administrat 100 μg/kg pegfilgrastim după încheierea tratamentului cu doxorubicină/docetaxel (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Numărul median absolut de neutrofile (celule x 109/l)

Median Serum Pegfilgrastim Conc. (ng/ml)Concentraţia mediană de pegfilgrastim seric (ng/ml)

DayZile studiu

egfilgrastim ConcConc. Pegfilgrastim

ANC

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice din studii convenţionale privind toxicitatea după doze repetate au arătat efecte farmacologice aşteptate, care includ creşterea numărului de leucocite, hiperplazie mieloidă în măduva osoasă, hematopoieză extramedulară şi splenomegalie.

Nu au existat reacţii adverse la puii şobolanilor cărora li s-a administrat pegfilgrastim subcutanat, dar la iepuri, pegfilgrastimul a determinat toxicitate embrio-fetală (pierdere embrionară) la doze mici subcutanate. În studii la şobolani, pegfilgrastimul poate traversa bariera placentară. La om, relevanţa acestor date nu este cunoscută.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Acetat de sodiu*

Sorbitol (E420)

Polisorbat 20

Apă pentru preparate injectabile

*Acetatul de sodiu este format prin titrarea acidului acetic glacial cu hidroxid de sodiu.

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, în mod special cu soluţii de clorură de sodiu.

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

Neulasta poate fi păstrat la temperatura camerei (nu peste 30ºC) pentru o perioadă unică de până la 72 de ore. Neulasta lăsat la temperatura camerei peste 72 de ore trebuie aruncat.

A nu se congela. Expunerea accidentală la temperaturi de îngheţare pentru o periodă unică de mai puţin de 24 de ore nu afectează advers stabilitatea Neulasta.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Seringa din interiorul stiloului injector (pen) este confecţionată din sticlă de tip I, fiind prevăzută cu un piston din cauciuc şi cu un ac din oţel inoxidabil; conţine 0,6 ml soluţie injectabilă. Cutie cu un stilou injector (pen) preumplut, destinat unei singure utilizări.

Capacul acului de la stiloul injector (pen-ul) preumplut conţine cauciuc natural uscat (un derivat al latexului). Vezi pct. 4.4.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Cutia conţine un prospect cu instrucţiuni complete pentru folosire şi manevrare.

Înainte de administrare, soluţia Neulasta trebuie inspectată vizual pentru evidenţierea de particule. Numai o soluţie care este limpede şi incoloră trebuie injectată. Fiecare pen poate fi folosit numai o singură dată.

Agitarea excesivă poate agrega pegfilgrastimul, făcându-l biologic inactiv.

Permiteţi ca pen-ul preumplut să atingă temperatura camerei înainte de injectare.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/227/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 august 2002

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 16 iulie 2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Amgen Inc.

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks

CA 91320

USA

Amgen Manufacturing Limited

P.O Box 4060 Road 31 km. 24.6

Juncos

Puerto Rico 00777-4060

USA

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061 4817 ZK Breda Olanda

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă. (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU SERINGĂ PREUMPLUTĂ ÎN BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă

Pegfilgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine pegfilgrastim 6 mg în 0,6 ml (10 mg/ml) soluţie injectabilă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20, apă pentru preparate injectabile.

Excipienţi cunoscuţi ca având o acţiune recunoscută: sorbitol (E420), acetat de sodiu.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută (0,6 ml) de unică folosinţă.

Soluţie injectabilă în seringă preumplută (0,6 ml) de unică folosinţă cu protecţie automată a acului.

Cutie cu o seringă preumplută.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Evitaţi agitarea puternică.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/227/001 cutie cu 1 seringă preumplută

EU/1/02/227/004 cutie cu 1 seringă preumplută cu protecţie a acului

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neulasta

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

ETICHETĂ DE BLISTER CARE CONŢINE SERINGĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg injecţie

Pegfilgrastim

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B. V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE SERINGĂ CONŢINUTĂ ÎN BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Neulasta 6 mg

Pegfilgrastim

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUT PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,6 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Amgen Europe B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU SERINGI NECONŢINUTE ÎN BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă

Pegfilgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută conţine pegfilgrastim 6 mg în 0,6 ml (10 mg/ml) soluţie injectabilă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20, apă pentru preparate injectabile.

Excipienţi cunoscuţi ca având o acţiune recunoscută: sorbitol (E420), acetat de sodiu.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în seringă preumplută de unică folosinţă.

Cutie cu o seringă preumplută.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Evitaţi agitarea puternică.

8. DATĂ DE EXPIRARE

EXP.:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/227/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neulasta

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ DE SERINGĂ NECONŢINUTĂ ÎN BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Neulasta 6 mg injecţie

Pegfilgrastim

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,6 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Amgen Europe B. V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

Pegfilgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare stilou injector (pen) preumplut conţine pegfilgrastim 6 mg în 0,6 ml (10 mg/ml) soluţie injectabilă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20, apă pentru preparate injectabile.

Excipienţi cunoscuţi ca având o acţiune recunoscută: sorbitol (E420), acetat de sodiu.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMĂ FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut de unică folosinţă.

Cutie cu un stilou injector (pen) preumplut.

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare subcutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se păstra la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONĂRE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Evitaţi agitarea puternică.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/227/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neulasta

MINUMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETĂ DE STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Neulasta 6 mg injecţie

Pegfilgrastim

s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,6 ml

6. ALTELE INFORMAŢII

Amgen Europe B. V.

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

pegfilgrastim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi

1. Ce este Neulasta şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Neulasta

3. Cum să utilizaţi Neulasta

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează Neulasta

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NEULASTA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Neulasta se foloseşte pentru reducerea duratei neutropeniei (număr mic de celule albe din sânge) şi pentru reducerea neutropeniei febrile (număr mic de celule albe şi febră) care poate fi determinată de folosirea chimioterapiei citotoxice (medicamente care distrug celulele cu creştere rapidă). Celulele albe sunt importante pentru că vă ajută corpul în lupta împotriva infecţiilor. Aceste celule sunt foarte sensibile la efectele chimioterapiei, care le poate reduce semnificativ numărul. Dacă numărul lor scade sub un nivel-limită, acestea s-ar putea să nu mai fie suficiente pentru a lupta împotriva bacteriilor şi poate apărea un risc crescut de infecţie.

Medicul v-a recomandat Neulasta pentru a încuraja producerea de celule albe de către măduva dumneavoatră osoasă (acea parte din os care produce celule albe), pentru a ajuta corpul să lupte împotriva infecţiilor.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NEULASTA

Nu utilizaţi Neulasta

• dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la pegfilgrastim, filgrastim, proteine derivate din E. coli sau la oricare dintre celelalte componente ale Neulasta.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Neulasta

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră

• dacă tuşiţi, aveţi febră sau aveţi dificultăţi în respiraţie;

• dacă aveţi anemie falciformă;

• dacă aveţi dureri la nivelul etajului abdominal superior stâng sau durere de umăr;

• dacă aveţi alergie la latex. Capacul acului de la seringa preumplută conţine un derivat de latex şi poate determina reacţii alergice grave.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Neulasta nu a fost testat la femei gravide. Este important să spuneţi mediculului dacă:

• sunteţi gravidă;

• credeţi că puteţi fi gravidă; sau

• intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Trebuie să opriţi alăptarea dacă folosiţi Neulasta.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Efectul Neulasta asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje nu este cunoscut.

Informaţii importante privind unele componente ale Neulasta

Neulasta conţine sorbitol (un tip de glucid). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua Neulasta. Neulasta nu conţine sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NEULASTA

Neulasta se foloseşte la adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste.

Utilizaţi întotdeauna Neulasta exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este o injecţie subcutană (injectare sub piele) de 6 mg folosind o seringă preumplută şi trebuie administrată la aproximativ 24 de ore după ultima doză de chimioterapie de la sfârşitul fiecărui ciclu de chimioterapie.

Nu agitaţi puternic Neulasta deoarece aceasta îi poate afecta activitatea.

Auto-injectarea Neulasta

Medicul va decide dacă este mai bine pentru dumneavoastră să vă injectaţi Neulasta singur. Medicul sau asistenta medicală vă vor arăta cum se efectuează injecţia. Nu încercaţi să vă injectaţi singur dacă nu aţi fost în prealabil instruit pentru aceasta.

Pentru alte instrucţiuni despre modul de auto-injectare al Neulasta, vă rugăm să citiţi secţiunea de la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Neulasta

Dacă aţi utilizat mai mult Neulasta decât era necesar, trebuie să contactaţi medicul, asistenta medicală sau farmacistul.

Dacă uitaţi să utilizaţi Neulasta

Dacă aţi uitat să vă administraţi o doză de Neulasta, trebuie să contactaţi medicul pentru a discuta când va trebui să vă injectaţi următoarea doză.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Neulasta poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

O reacţie adversă foarte frecventă (posibil să se întâmple la mai mult de 1 din 10 pacienţi) este durerea osoasă. Medicul vă va spune ce să luaţi pentru a uşura această durere.

Reacţii adverse frecvente (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10 pacienţi) sunt: durere şi roşeaţă la locul injectării, dureri de cap, dureri articulare, musculare, de piept, membre, gât sau spate. O reacţie adversă mai puţin frecventă (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 100 pacienţi) este greaţa.

Rareori (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) au fost raportate reacţii de tip alergic la Neulasta, cum sunt roşeaţă şi înroşirea feţei, erupţii trecătoare pe piele, urticarie şi anafilaxie (slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale, greutate în respiraţie, umflarea feţei).

Au fost raportate foarte rare cazuri de creştere a mărimii splinei şi de ruptură splenică (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) după utilizarea Neulasta. Anumite cazuri de ruptură splenică au fost fatale.

Este important să vă contactaţi medicul imediat dacă apare durere în partea superioară stângă a abdomenului sau în umărul stâng, deoarece aceasta poate indica apariţia unei probleme legate de splină.

Cazuri rare (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) de probleme respiratorii au fost raportate după administrarea de G-CSF. Dacă tuşiţi, aveţi febră sau dificultăţi respiratorii, spuneţi medicului.

Pot apărea anumite modificări ale sângelui, dar ele vor fi detectate de testele de rutină. Numărul de trombocite poate scădea, ceea ce poate duce la apariţia de sângerări. Numărul de celule albe poate creşte pentru o scurtă perioadă de timp.

Rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) a apărut sindromul Sweet (leziuni colorate, reliefate, dureroase la nivelul membrelor şi câteodată la nivelul feţei şi gâtului, cu febră), dar şi alţi factori pot juca un anumit rol.

Foarte rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) a apărut vasculită cutanată (inflamarea vaselor de sânge din piele) la pacienţii cărora li s-a administrat Neulasta.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NEULASTA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Neulasta după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta de seringă (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2ºC – 8ºC).

Puteţi scoate Neulasta din frigider şi să îl ţineţi la temperatura camerei (nu peste 30ºC) pentru cel mult 3 zile. Odată scoasă din frigider şi ţinută la temperatura camerei (nu peste 30ºC), o seringă trebuie fie folosită în interval de 3 zile, fie aruncată.

A nu se congela. Neulasta poate fi folosit dacă a fost congelat întâmplător pentru o singură perioadă de mai puţin 24 de ore.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu folosiţi Neulasta dacă observaţi că soluţia este tulbure sau dacă există particule în ea.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Neulasta

Neulasta conţine substanţa activă pegfilgrastim. Pegfilgrastimul este o proteină produsă prin biotehnologie într-o bacterie numită E. coli. Ea aparţine unui grup de proteine numite citokine şi este similară unei proteine naturale (factorul de stimulare al coloniilor granulocitare), produsă de propriul dumneavoastră corp.

Substanţa activă este pegfilgrastimul. Fiecare seringă preumplută conţine 6 mg pegfilgrastim în 0,6 ml soluţie.

Celelalte componente sunt acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Neulasta şi conţinutul ambalajului

Neulasta este o soluţie injectabilă în seringă preumplută (6 mg/0,6 ml).

Fiecare cutie conţine o seringă preumplută. Seringile sunt disponibile fie ambalate în blister, fie fără blister. Este un lichid limpede, incolor.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Olanda

Informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Б.Браун Медикал ООД

Тел: +359(2) 8080711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel. : +36 1 35 44 700

Česká republika

Amgen s.r.o

Tel : +420 2 21 773 500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel : +31 (0) 76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0) 76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel: +49 (0)89 1490960

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Eesti filiaal

Tel: +372 5125 501

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0) 1 50 217

Ελλάδα

Genesis Pharma S.A.

Τηλ.: +30 210 8771500

Polska

Amgen Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00

Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)1 40 88 27 00

România

Mediplus Exim SRL

Tel.: +4021 301 74 74

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Switzerland AG, Slovakia

Tel : +42 1 25939 6456

Italia

Amgen Dompé S.p.A.

Tel: +39 02 6241121

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel : +386 1 585 1767

Kύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Τηλ.: +357 22 76 99 46

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel : +371 29284 807

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel. +370 6983 6600

Acest prospect a fost aprobat în.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţii privind injectarea cu seringile preumplute de Neulasta

Această secţiune conţine informaţii legate de modul în care vă puteţi administra o injecţie de Neulasta. Este important să nu încercaţi să vă administraţi singur injecţia dacă nu aţi fost instruit special de medic, asistenta medicală sau farmacist. Dacă aveţi întrebări despre modul cum trebuie să administraţi injecţia, vă rugăm să cereţi ajutorul medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

Cum folosiţi dumneavoastră sau persoana care vă administrează injecţia, seringa preumplută de Neulasta?

Va trebui să vă administraţi injecţia în ţesutul situat imediat sub piele. Aceasta este cunoscută sub numele de injectare subcutanată.

Echipamentul de care aveţi nevoie

Pentru a vă administra singuri o injecţie subcutană, veţi avea nevoie de:

• o seringă preumplută de Neulasta; şi

• tampoane de alcool medicinal sau ceva asemănător.

Ce trebuie să fac înainte de auto-injectarea subcutanată cu Neulasta?

1. Scoateţi seringa preumplută de Neulasta din frigider.

2. Nu agitaţi seringa preumplută.

3. Nu scoateţi capacul de pe seringă până când nu sunteţi gata de injectare.

4. Verificaţi data de expirare de pe eticheta seringii (EXP). Nu folosiţi seringa dacă data a depăşit ultima zi a lunii menţionate.

5. Verificaţi aspectul Neulasta. Trebuie să fie un lichid clar şi incolor. Dacă există particule în el, nu trebuie să-l folosiţi.

6. Pentru o injectare cât mai confortabilă, lăsaţi seringa preumplută circa 30 minute la temperatura camerei sau ţineţi uşor seringa în mână câteva minute. Neulasta nu trebuie încălzit în nici un alt mod (de exemplu, nu se încălzeşte la microunde sau în apă clocotită).

7. Spălaţi-vă bine pe mâini.

8. Găsiţi un loc comfortabil, bine luminat, curăţaţi suprafaţa şi aşezaţi la îndemână toate cele necesare.

Cum trebuie să pregătesc injecţia de Neulasta?

Înainte să vă injectaţi Neulasta, trebuie să faceţi următoarele:

1. Apucaţi corpul seringii şi scoateţi încet capacul acului fără a răsuci. Trageţi drept conform figurilor 1 şi 2. Nu atingeţi acul şi nu împingeţi pistonul.

2. S-ar putea să observaţi o mică bulă de aer în seringa preumplută. Nu trebuie să îndepărtaţi bula de aer înainte de injectare. Injectarea soluţiei cu bula de aer nu este dăunătoare.

3. Acum puteţi utiliza seringa preumplută.

Unde trebuie să îmi administrez injecţia?

Cele mai potrivite locuri pentru auto-injectare sunt:

• partea superioară a coapselor
• abdomenul, cu excepţia suprafeţei din jurul ombilicului.

Dacă vă face injecţia altcineva, poate folosi şi partea din spate a braţelor.

Cum îmi administrez injecţia?

1. Dezinfectaţi pielea folosind un tampon cu alcool medicinal, apoi prindeţi uşor pielea între degetul mare şi arătător fără a strânge.

2. Introduceţi acul complet în piele, aşa cum v-a arătat medicul sau asistenta medicală.

3. Trageţi uşor pistonul ca să verificaţi că nu aţi introdus acul într-un vas de sânge. Dacă va apare sânge în seringă, scoateţi acul şi introduceţi-l într-o altă zonă.

4. Injectaţi lichidul lent şi uniform, ţinând mereu pielea între degete.

5. După injectarea lichidului, scoateţi acul şi eliberaţi pielea.

6. Dacă observaţi o pată de sânge la locul injectării, ştergeţi cu un tampon sau un şerveţel. Nu frecaţi locul injecţiei. Dacă este nevoie acoperiţi locul injecţiei cu un bandaj.

7. Folosiţi fiecare seringă pentru o singură administrare. Nu trebuie să folosiţi soluţia de Neulasta rămasă în seringă.

Nu uitaţi

Dacă aveţi orice problemă, vă rugăm să nu ezitaţi să întrebaţi medicul dumneavoastră sau asistenta medicală pentru a primi ajutor sau sfaturi.

Aruncarea seringilor folosite

• Nu puneţi capacul la loc pe acele folosite.

• Nu lăsaţi seringile folosite la îndemâna şi vederea copiilor.

• Seringile preumplute folosite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

pegfilgrastim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavostră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi

1. Ce este Neulasta şi pentru ce se utilizează

2. Înante să utilizaţi Neulasta

3. Cum să utilizaţi Neulasta

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează Neulasta

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NEULASTA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Neulasta se foloseşte pentru reducerea duratei neutropeniei (număr mic de celule albe din sânge) şi pentru reducerea neutropeniei febrile (număr mic de celule albe şi febră) care poate fi determinată de folosirea chimioterapiei citotoxice (medicamente care distrug celulele cu creştere rapidă). Celulele albe sunt importante pentru că vă ajută corpul în lupta împotriva infecţiilor. Aceste celule sunt foarte sensibile la efectele chimioterapiei, care le poate reduce semnificativ numărul. Dacă numărul lor scade sub un nivel-limită, acestea s-ar putea să nu mai fie suficiente pentru a lupta împotriva bacteriilor şi poate apărea un risc crescut de infecţie.

Medicul v-a recomandat Neulasta pentru a încuraja producerea de celule albe de către măduva dumneavoastră osoasă (acea parte din os care produce celule albe), pentru a ajuta corpul să lupte împotriva infecţiilor.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NEULASTA

Nu utilizaţi Neulasta:

• dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la pegfilgrastim, filgrastim, proteine derivate din E. coli sau la oricare dintre celelalte componente ale Neulasta.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Neulasta

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră:

• dacă tuşiţi, aveţi febră sau aveţi dificultăţi în respiraţie;

• dacă aveţi anemie falciformă;

• dacă aveţi dureri la nivelul etajului abdominal superior stâng sau durere de umăr;

• dacă aveţi alergie la latex. Capacul acului de la stiloul injector (pen) preumplut conţine un derivat de latex şi poate determina reacţii alergice grave.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Neulasta nu a fost testat la femei gravide. Este important să spuneţi medicului dacă:

• sunteţi gravidă;

• credeţi că puteţi fi gravidă; sau

• intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Trebuie să opriţi alăptarea dacă folosiţi Neulasta.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Efectul Neulasta asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje nu este cunoscut.

Informaţii importante privind unele componente ale Neulasta

Neulasta conţine sorbitol (un tip de glucid). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua Neulasta. Neulasta nu conţine sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NEULASTA (SURECLICK)

Neulasta se foloseşte la adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste.

Utilizaţi întotdeauna Neulasta exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este o injecţie subcutanată (injectare sub piele) de 6 mg folosind un stilou injector (pen) preumplut şi trebuie administrată la aproximativ 24 de ore după ultima doză de chimioterapie de la sfârşitul fiecărui ciclu de chimioterapie.

Nu agitaţi puternic Neulasta deoarece aceasta îi poate afecta activitatea.

Auto-injectarea cu Neulasta

Medicul va decide dacă este mai bine pentru dumneavoastră să vă injectaţi Neulasta singur. Medicul sau asistenta medicală vă vor arăta cum se efectuează injecţia. Nu încercaţi să vă injectaţi singur dacă nu aţi fost în prealabil instruit pentru aceasta.

Pentru alte instrucţiuni despre modul de auto-injectare al Neulasta, vă rugăm să citiţi secţiunea de la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Neulasta

Dacă aţi utilizat mai mult Neulasta decât era necesar, trebuie să contactaţi medicul, asistenta medicală sau farmacistul.

Dacă uitaţi să utilizaţi Neulasta

Dacă aţi uitat să vă administraţi o doză de Neulasta, trebuie să vă contactaţi medicul pentru a discuta când va trebui să vă injectaţi următoarea doză.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Neulasta poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

O reacţie adversă foarte frecventă (posibil să se întâmple la mai mult de 1 din 10 pacienţi) este durerea osoasă. Medicul vă va spune ce să luaţi pentru a uşura această durere.

Reacţii adverse frecvente (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10 pacienţi) sunt: durere şi roşeaţă la locul injectării, dureri de cap, dureri articulare, musculare, de piept, membre, gât sau spate. O reacţie adversă mai puţin frecventă (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 100 pacienţi) este greaţa.

Rareori (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) au fost raportate reacţii de tip alergic la Neulasta, cum sunt roşeaţă si înroşirea feţei, erupţii trecătoare pe piele, urticarie şi anafilaxie (slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale, greutate în respiraţie, umflarea feţei).

Au fost raportate foarte rare cazuri de creştere a mărimii splinei şi de ruptură splenică (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) după utilizarea Neulasta. Anumite cazuri de ruptură splenică au fost fatale.

Este important să vă contactaţi medicul imediat dacă apare durere în partea superioară stângă a abdomenului sau în umărul stâng, deoarece aceasta poate indica apariţia unei probleme legate de splină.

Cazuri rare (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) de probleme respiratorii au fost raportate după administrarea de G-CSF. Dacă tuşiţi, aveţi febră sau dificultăţi respiratorii, spuneţi medicului.

Pot apărea anumite modificări ale sângelui, dar ele vor fi detectate de testele de rutină. Numărul de trombocite poate scădea, ceea ce poate duce la apariţia de sângerări.

Rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) a apărut sindromul Sweet (leziuni colorate, reliefate, dureroase la nivelul membrelor şi câteodată la nivelul feţei şi gâtului, cu febră), dar şi alţi factori pot juca un anumit rol.

Foarte rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) a apărut vasculită cutanată (inflamarea vaselor de sânge din piele) la pacienţii cărora li s-a administrat Neulasta.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devină gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NEULASTA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Neulasta după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta stiloului injector (pen-ului) preumplut (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2ºC - 8ºC).

Puteţi scoate Neulasta din frigider şi să îl ţineţi la temperatura camerei (nu peste 30ºC) pentru cel mult 3 zile. Odată scos din frigider şi ţinut la temperatura camerei (nu peste 30ºC), un stilou injector (pen) preumplut trebuie fie folosit în interval de 3 zile, fie aruncat.

A nu se congela. Neulasta poate fi folosit dacă a fost congelat întâmplător pentru o singură perioadă de mai puţin de 24 de ore.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Nu folosiţi Neulasta dacă observaţi că soluţia este tulbure sau dacă există particule în ea.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Neulasta conţine substanţa activă pegfilgrastim. Pegfilgrastimul este o proteină produsă prin biotehnologie pe o bacterie numită E. coli. Ea aparţine unui grup de proteine numite citokine şi este similară unei proteine naturale (factorul de stimulare al coloniilor granulocitare), produsă de propriul dumneavoastră corp.

Ce conţine Neulasta

Substanţa activă este pegfilgrastimul. Fiecare stilou injector (pen) preumplut conţine 6 mg pegfilgrastim în 0,6 ml soluţie.

Celelalte componente sunt acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Neulasta şi conţinutul ambalajului

Neulasta este o soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut (6 mg/0,6 ml).

Fiecare cutie conţine un stilou injector (pen) preumplut. Este un lichid limpede, incolor.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Olanda

Informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii privind acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Б.Браун Медикал ООД

Тел: +359(2) 8080711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel. : +36 1 35 44 700

Česká republika

Amgen s.r.o

Tel :+420 2 21 773 500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel :+31 (0) 76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0) 76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel: +49 (0)89 1490960

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Eesti filiaal

Tel: +372 5125 501

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0) 1 50 217

Ελλάδα

Genesis Pharma S.A.

Τηλ.: +30 210 8771500

Polska

Amgen Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00

Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)1 40 88 27 00

România

Mediplus Exim SRL

Tel.: +4021 301 74 74

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Switzerland AG, Slovakia

Tel : +42 1 25939 6456

Italia

Amgen Dompé S.p.A.

Tel: +39 02 6241121

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel : +386 1 585 1767

Kύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Τηλ.: +357 22 76 99 46

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel : +371 29284 807

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel. +370 6983 6600

Acest prospect a fost aprobat în.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţii privind injectarea cu stiloul injector (pen) preumplut (SureClick) de Neulasta

Această secţiune conţine informaţii legate de modul în care vă puteţi administra o injecţie de Neulasta. Este important să nu încercaţi să vă administraţi singur injecţia dacă nu aţi fost instruit special de medic, asistenta medicală sau farmacist. Dacă aveţi întrebări despre modul cum trebuie să administraţi injecţia, vă rugăm să cereţi ajutorul medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

Cum folosiţi dumneavoastră sau persoana care vă administrează injecţia, stiloul injector (pen) preumplut (SureClick) de Neulasta?

Va trebui să vă administraţi injecţia în ţesutul situat imediat sub piele. Aceasta este cunoscută sub numele de injectare subcutanată.

Echipament:

Pentru a vă administra singuri o injecţie subcutană, veţi avea nevoie de:

• un stilou injector (pen) preumplut nou şi

• tampoane de alcool medicinal sau ceva asemănător.

Ce trebuie să fac înainte de auto-injectarea subcutanată cu Neulasta?

1. Scoateţi stiloul injector preumplut de Neulasta din frigider.

2. Nu agitaţi stiloul injector (pen-ul) preumplut.

3. Nu îndepărtaţi capacul de culoare gri al acului de la pen-ul preumplut până nu sunteţi gata de injectare.

4. Verificaţi data de expirare de pe eticheta stiloului injector (EXP:). Nu folosiţi pen-ul dacă data a depăşit ultima zi a lunii menţionate.

5. Verificaţi aspectul Neulasta. Trebuie să fie un lichid limpede şi incolor. Dacă există particule în el, nu trebuie să-l folosiţi.

6. Pentru o injectare cât mai confortabilă, lăsaţi stiloul injector (pen-ul) preumplut circa 30 minute la temperatura camerei. Neulasta nu trebuie încălzit în nici un alt mod (de exemplu, nu se încălzeşte la microunde sau în apă clocotită).

7. Spălaţi-vă bine pe mâini.

8. Găsiţi un loc comfortabil, bine luminat, curăţaţi suprafaţa şi aşezaţi la îndemână toate cele necesare.

Înainte de folosire

(cu capacul gri al acului)

Înainte de folosire

(fără capacul gri al acului)

După folosire (capacul de siguranţă al acului în jos)

Unde trebuie să îmi administrez injecţia?

Pentru a efectua injecţia este necesară o arie de injectare fermă.

Locurile recomandate pentru injectare, folosind pen-ul preumplut, sunt partea superioară a coapsei şi partea din spate a braţului, dacă injectarea se face de o asistentă medicală sau un îngrijitor (vezi fig. 1).

Abdomenul poate fi luat în considerare când coapsa şi partea din spatele braţului sunt considerate ca inadecvate de către un cadru medical.

Cum se administrează injecţia în coapsă sau în spatele braţului?

• Dezinfectaţi pielea folosind un tampon cu alcool medicinal.

• Îndepărtaţi capul gri al acului (vezi fig. 2).

• Stiloul injector (pen-ul) preumplut are un capac de siguranţă care vă protejează de înţepături sau de pierderea accidentală a medicamentului prin atingere sau lovire accidentală

Informaţie importantă pentru pasul A al procesului de injectare.

Apăsaţi pe piele cu pen-ul preumplut astfel încât capacul de siguranţă al acului să fie complet retras (vezi fig. 3).

A. Plasaţi pen-ul preumplut la locul de injectare în unghi drept (90°) şi apăsaţi ferm pe piele. Opriţi-vă (vezi figura).

B. În timp ce ţineţi pen-ul preumplut pe loc, (1) apăsaţi şi (2) eliberaţi butonul verde de la partea superioară. Veţi auzi un “clic”. Nu ridicaţi pen-ul preumplut.

C. După al doilea “clic “ (sau număraţi până la 15) ridicaţi pen-ul preumplut de la locul de injectare.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi, alegeţi un loc de injectare mai ferm.

Capacul de siguranţă al acului se va mişca în jos şi va încercui locul. Fereastra de inspectare va fi verde, semn că injectarea este completă.

Dacă observaţi o pată de sânge la locul injectării, ştergeţi cu un tampon sau un şerveţel. Nu frecaţi locul injectării. Dacă este nevoie, acoperiţi locul injectării cu un bandaj.

Folosiţi fiecare stilou injector (pen) preumplut de Neulasta doar pentru o singură administrare.

Cum să injectaţi în abdomen

Important pentru tehnica strângerii pielii

Obiectivul tehnicii de strângere a pielii este de a crea un loc ferm de injectare.

Alegeţi un loc la o distanţă de cel puţin 5 cm de buric (vezi fig. 4).

Strângeţi ferm pielea abdomenului între degetul mare şi restul degetelor creând un spaţiu de cel puţin 3 cm lăţime (de două ori grosimea vârfului pen-ului preumplut). Menţineţi ferm pielea strânsă pe toata durata procedurii (vezi fig. 5).

Informaţii importante pentru pasul A al procesului de injectare.

Apăsaţi destul de ferm pen-ul preumplut pe piele astfel încât capacul de siguranţă să fie retras complet (vezi fig. 6).

Pen-ul preumplut are un capac de siguranţă care vă protejează de înţepături sau de pierderea accidentală a medicamentului prin atingere sau lovire accidentală.

A. Centraţi pen-ul preumplut în unghi drept (900) pe suprafaţa de piele strânsă şi apăsaţi ferm pe piele. Opriţi-vă.

B. Menţineţi ferm pielea strânsă, (1) apăsaţi şi (2) eliberaţi butonul verde de la partea superioară. Veţi auzi un “clic”. Nu ridicaţi pen-ul preumplut.

C. După al doilea “clic“ (sau număraţi până la 15) ridicaţi pen-ul preumplut de la locul de injectare.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi, alegeţi un loc de injectare mai ferm.

Capacul de siguranţă al acului se va mişca în jos şi va încercui locul. Fereastra de inspectare va fi verde, semn că injectarea este completă.

Dacă observaţi o pată de sânge la locul injectării, ştergeţi cu un tampon sau un şerveţel. Nu frecaţi locul injectării. Dacă este nevoie, acoperiţi locul injectării cu un bandaj.

Folosiţi fiecare stilou injector (pen) preumplut de Neulasta doar pentru o singură administrare.

Buton verde

Ferastră de inspecţie

Capac gri de protecţie

3.

B.

C.

4.

Nu uitaţi

Dacă aveţi orice problemă, vă rugăm să nu ezitaţi să întrebaţi medicul dumneavoastră sau asistenta medicală pentru a primi ajutor sau sfaturi.

Eliminarea pen-urilor preumplute folosite

• Datorită capacului de siguranţă al acului, nu este recomandat să puneţi capacul gri la loc pe pen-urile preumplute folosite.

5.

6.

A.

B.

C.

• Nu lăsaţi stilourile injectoare (pen-urile) preumplute folosite la îndemâna şi vederea copiilor.

• Pen-urile preumplute folosite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Neulasta 6 mg soluţie injectabilă în seringă preumplută

pegfilgrastim

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

- Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi

1. Ce este Neulasta şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Neulasta

3. Cum să utilizaţi Neulasta

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează Neulasta

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NEULASTA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Neulasta se foloseşte pentru reducerea duratei neutropeniei (număr mic de celule albe din sânge) şi pentru reducerea neutropeniei febrile (număr mic de celule albe şi febră) care poate fi determinată de folosirea chimioterapiei citotoxice (medicamente care distrug celulele cu creştere rapidă). Celulele albe sunt importante pentru că vă ajută corpul în lupta împotriva infecţiilor. Aceste celule sunt foarte sensibile la efectele chimioterapiei, care le poate reduce semnificativ numărul. Dacă numărul lor scade sub un nivel-limită, acestea s-ar putea să nu mai fie suficiente pentru a lupta împotriva bacteriilor şi poate apărea un risc crescut de infecţie.

Medicul v-a recomandat Neulasta pentru a încuraja producerea de celule albe de către măduva dumneavoatră osoasă (acea parte din os care produce celule albe), pentru a ajuta corpul să lupte împotriva infecţiilor.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NEULASTA

Nu utilizaţi Neulasta

• dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la pegfilgrastim, filgrastim, proteine derivate din E. coli sau la oricare dintre celelalte componente ale Neulasta.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Neulasta

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră

• dacă tuşiţi, aveţi febră sau aveţi dificultăţi în respiraţie;

• dacă aveţi anemie falciformă;

• dacă aveţi dureri la nivelul etajului abdominal superior stâng sau durere de umăr;

• dacă aveţi alergie la latex. Capacul acului de la seringa preumplută conţine un derivat de latex şi poate determina reacţii alergice grave.

Folosirea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Neulasta nu a fost testat la femei gravide. Este important să spuneţi mediculului dacă:

• sunteţi gravidă;

• credeţi că puteţi fi gravidă; sau

• intenţionaţi să rămâneţi gravidă.

Trebuie să opriţi alăptarea dacă folosiţi Neulasta.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Efectul Neulasta asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje nu este cunoscut.

Informaţii importante privind unele componente ale Neulasta

Neulasta conţine sorbitol (un tip de glucid). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua Neulasta. Neulasta nu conţine sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NEULASTA

Neulasta se foloseşte la adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste.

Utilizaţi întotdeauna Neulasta exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este o injecţie subcutană (injectare sub piele) de 6 mg folosind o seringă preumplută şi trebuie administrată la aproximativ 24 de ore după ultima doză de chimioterapie de la sfârşitul fiecărui ciclu de chimioterapie.

Nu agitaţi puternic Neulasta deoarece aceasta îi poate afecta activitatea.

Auto-injectarea Neulasta

Medicul va decide dacă este mai bine pentru dumneavoastră să vă injectaţi Neulasta singur. Medicul sau asistenta medicală vă vor arăta cum se efectuează injecţia. Nu încercaţi să vă injectaţi singur dacă nu aţi fost în prealabil instruit pentru aceasta.

Pentru alte instrucţiuni despre modul de auto-injectare al Neulasta, vă rugăm să citiţi secţiunea de la sfârşitul acestui prospect.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Neulasta

Dacă aţi utilizat mai mult Neulasta decât era necesar, trebuie să contactaţi medicul, asistenta medicală sau farmacistul.

Dacă uitaţi să utilizaţi Neulasta

Dacă aţi uitat să vă administraţi o doză de Neulasta, trebuie să contactaţi medicul pentru a discuta când va trebui să vă injectaţi următoarea doză.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Neulasta poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

O reacţie adversă foarte frecventă (posibil să se întâmple la mai mult de 1 din 10 pacienţi) este durerea osoasă. Medicul vă va spune ce să luaţi pentru a uşura această durere.

Reacţii adverse frecvente (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10 pacienţi) sunt: durere şi roşeaţă la locul injectării, dureri de cap, dureri articulare, musculare, de piept, membre, gât sau spate. O reacţie adversă mai puţin frecventă (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 100 pacienţi) este greaţa.

Rareori (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) au fost raportate reacţii de tip alergic la Neulasta, cum sunt roşeaţă şi înroşirea feţei, erupţii trecătoare pe piele, urticarie şi anafilaxie (slăbiciune, scăderea tensiunii arteriale, greutate în respiraţie, umflarea feţei).

Au fost raportate foarte rare cazuri de creştere a mărimii splinei şi de ruptură splenică (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) după utilizarea Neulasta. Anumite cazuri de ruptură splenică au fost fatale.

Este important să vă contactaţi medicul imediat dacă apare durere în partea superioară stângă a abdomenului sau în umărul stâng, deoarece aceasta poate indica apariţia unei probleme legate de splină.

Cazuri rare (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) de probleme respiratorii au fost raportate după administrarea de G-CSF. Dacă tuşiţi, aveţi febră sau dificultăţi respiratorii, spuneţi medicului.

Pot apărea anumite modificări ale sângelui, dar ele vor fi detectate de testele de rutină. Numărul de trombocite poate scădea, ceea ce poate duce la apariţia de sângerări. Numărul de celule albe poate creşte pentru o scurtă perioadă de timp.

Rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 1000 pacienţi) a apărut sindromul Sweet (leziuni colorate, reliefate, dureroase la nivelul membrelor şi câteodată la nivelul feţei şi gâtului, cu febră), dar şi alţi factori pot juca un anumit rol.

Foarte rar (posibil să se întâmple la mai puţin de 1 din 10000 pacienţi) a apărut vasculită cutanată (inflamarea vaselor de sânge din piele) la pacienţii cărora li s-a administrat Neulasta.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NEULASTA

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Neulasta după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe eticheta de seringă (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2ºC – 8ºC).

Puteţi scoate Neulasta din frigider şi să îl ţineţi la temperatura camerei (nu peste 30ºC) pentru cel mult 3 zile. O dată scoasă din frigider şi ţinută la temperatura camerei (nu peste 30ºC), o seringă trebuie fie folosită în interval de 3 zile, fie aruncată.

A nu se congela. Neulasta poate fi folosit dacă a fost congelat întâmplător pentru o singură perioadă de mai puţin 24 de ore.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Nu folosiţi Neulasta dacă observaţi că soluţia este tulbure sau dacă există particule în ea.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Neulasta

Neulasta conţine substanţa activă pegfilgrastim. Pegfilgrastimul este o proteină produsă prin biotehnologie într-o bacterie numită E. coli. Ea aparţine unui grup de proteine numite citokine şi este similară unei proteine naturale (factorul de stimulare al coloniilor granulocitare), produsă de propriul dumneavoastră corp.

Substanţa activă este pegfilgrastimul. Fiecare seringă preumplută conţine 6 mg pegfilgrastim în 0,6 ml soluţie.

Celelalte componente sunt acetat de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 20 şi apă pentru preparate injectabile.

Cum arată Neulasta şi conţinutul ambalajului

Neulasta este o soluţie injectabilă în seringă preumplută (6 mg/0,6 ml).

Fiecare cutie conţine o seringă preumplută. Seringile sunt disponibile fie ambalate în blister, cu sau fără o protecţie automată a acului, fie fără blister. Este un lichid limpede, incolor.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Olanda

Informaţii suplimentare

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

България

Б.Браун Медикал ООД

Тел: +359(2) 8080711

Magyarország

Amgen Kft.

Tel. : +36 1 35 44 700

Česká republika

Amgen s.r.o

Tel : +420 2 21 773 500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel : +31 (0) 76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0) 76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel: +49 (0)89 1490960

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Eesti filiaal

Tel: +372 5125 501

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0) 1 50 217

Ελλάδα

Genesis Pharma S.A.

Τηλ.: +30 210 8771500

Polska

Amgen Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00

Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)1 40 88 27 00

România

Mediplus Exim SRL

Tel.: +4021 301 74 74

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Switzerland AG, Slovakia

Tel : +42 1 25939 6456

Italia

Amgen Dompé S.p.A.

Tel: +39 02 6241121

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel : +386 1 585 1767

Kύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd Τηλ.: +357 22 76 99 46

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel : +371 29284 807

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel. +370 6983 6600

Acest prospect a fost aprobat în.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web site-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. INSTRUCŢIUNI PENTRU INJECTAREA CU NEULASTA SERINGĂ PREUMPLUTĂ

Această secţiune conţine informaţii despre modul în care puteţi să vă administraţi singuri seringa preumplută de Neulasta. Este important să nu încercaţi singuri să vă administraţi injecţia decât dacă aţi fost special instruit de către medic, asistenta medicală sau farmacist. Dacă aveţi întrebări despre modul cum trebuie să administraţi injecţia, vă rugăm să cereţi ajutorul medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului.

Înainte de a începe să utilizaţi

Citiţi în întregime toate instrucţiunile înainte să utilizaţi seringa preumplută.

Pentru a reduce riscul înţepării accidentale cu acul al utilizatorilor, fiecare seringă preumplută este prevăzută cu o protecţie a acului care este activată automat să acopere acul după ce conţinutul seringii preumplute a fost complet eliberat.

NU încercaţi să deblocaţi seringa preumplută înainte de injectare.

NU utilizaţi seringa preumplută dacă capacul acului a fost îndepărtat, sau dacă protecţia acului a fost activată (acoperind acul).

Cum să folosesc seringa preumplută de Neulasta?

Medicul dvs. v-a recomandat o seringă preumplută cu Neulasta pentru injectare, în ţesutul imediat de sub piele. Medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul vă vor spune care este doza de care aveţi nevoie şi cât de frecvent ar trebui administrată.

Echipament:

Pentru a vă face singur o injecţie aveţi nevoie de următoarele:

• seringă preumplută nouă de Neulasta; şi

• tampoane cu alcool medicinal sau ceva asemănător.

Ce trebuie să fac înainte de a-mi auto-injecta subcutanat Neulasta?

1. Scoateţi din frigider seringa preumplută. Nu apucaţi seringa preumplută de piston sau de capacul acului, deoarece aceasta ar putea deteriora dispozitivul.

2. Lăsaţi seringa preumplută la temperatura camerei pentru aproximativ 30 de minute. Aceasta va face injectarea mai uşoară. Nu încălziţi Neulasta în alt fel (de exemplu, nu îl încălziţi într-un cuptor cu microunde sau în apă fierbinte). Nu lăsaţi seringa expusă direct în lumină solară.

3. Nu agitaţi seringa preumplută.

4. Nu îndepărtaţi ambalajul de pe seringă până în momentul în care sunteţi pregătit(ă) să o administraţi.

5. Verificaţi data expirării de pe eticheta seringii preumplute (EXP:). Nu o utilizaţi dacă data a depăşit ultima zi a lunii menţionate pe etichetă.

6. Verificaţi aspectul soluţiei injectabile Neulasta. Trebuie să fie un lichid limpede, incolor sau uşor sidefiu. Dacă nu este limpede sau există mici particule în soluţie, nu trebuie folosit.

7. Spălaţi-vă bine pe mâini.

8. Găsiţi un loc confortabil, bine luminat, curăţaţi suprafaţa şi aşezaţi la îndemână toate cele necesare pentru administrare.

Unde trebuie să îmi administrez injecţia?

Locurile cele mai bune pentru a vă administra singur injecţia sunt partea superioară a coapsei şi abdomenul. Dacă vă face altcineva injecţia, atunci poate folosi şi partea din spate a braţelor.

Puteţi schimba locul de administrare a injecţiei dacă observaţi că zona este roşie sau dureroasă.

Cum să îmi fac injecţia?

1. Dezinfectaţi pielea folosind un tampon cu alcool medicinal.

2. Pentru a evita îndoirea acului, trageţi uşor şi drept capacul de la ac fără a-l răsuci, după cum este arătat în figură. Nu atingeţi acul sau nu apăsaţi pistonul seringii.

3. S-ar putea să constataţi apariţia unor mici bule de aer în seringa preumplută. Nu trebuie să scoateţi bula de aer înainte de injectare. Injectarea soluţiei cu bule de aer nu este dăunătoare.

4. Prindeţi uşor (fără să strângeţi) pielea între degetul mare şi arătător. Introduceţi în întregime acul în piele asa cum v-a arătat medicul dumneavoastră sau asistenta.

5. Trageţi uşor pistonul ca să verificaţi că nu aţi introdus acul într-un vas de sânge. Dacă vă apare sânge în seringă, scoateţi acul şi introduceţi-l într-o altă zonă după ce aţi dezinfectat pielea.

6. Împingeţi pistonul sub presiune lentă şi uniformă, ţinând mereu pielea între degete. Împingeţi pistonul ţinându-l apăsat până ce va fi injectată întreagă cantitate de soluţie.

Protecţia acului nu va fi activată decât dacă goliţi seringa preumplută.

7. În timp ce pistonul este încă apăsat în jos, scoateţi acul din piele, apoi eliberaţi pistonul şi lăsaţi seringa să se mişte până ce întreg acul este acoperit de protecţia acului. Dacă protecţia acului nu este activată, poate să apară o injectare incompletă. Anunţaţi personalul medical care vă îngrijeşte dacă credeţi că nu aţi administrat întreaga doză.

NU puneţi capacul la loc pe acele folosite.

8. Dacă observaţi o picătură de sânge, o puteţi îndepărta uşor cu o bucată de vată sau pansament. Nu frecaţi locul de injectare. Dacă este nevoie, puteţi acoperi locul de injectare cu un plasture.

9. Folosiţi fiecare seringă pentru o singură administrare. Nu folosiţi soluţia de Neulasta rămasă în seringă.

Nu uitaţi: Dacă aveţi orice problemă, vă rugăm să nu ezitaţi să întrebaţi medicul dumneavoastră sau asistenta medicală pentru a primi ajutor sau sfaturi.

Aruncarea seringilor folosite

• Nu puneţi capacul la loc pe acul seringilor folosite.
• Ţineţi seringile folosite departe de accesul sau vederea copiilor.
• Seringile preumplute folosite trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Intrebaţi farmacistul cum să eliminaţi dispozitivele medicale care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.