CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NAGLAZYME
Denumire NAGLAZYME
Descriere Naglazyme este indicat pentru tratamentul de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză tip VI (MPZ VI; deficienţa de N-acetilgalactozamin 4-sulfatază; sindromul Maroteaux-Lamy). La fel ca în cazul tuturor tulburărilor genetice cu localizare lizozomală, este de importanţă primordială, în special în formele severe, ca tratamentul să fie iniţiat cât mai precoce cu putinţă, înainte de apariţia manifestărilor clinice ireversibile ale bolii. Un aspect-cheie este reprezentat de tratarea pacienţilor cu vârste <5 ani suferind de o formă severă a bolii, cu toate că pacienţii cu vârste <5 ani nu au fost incluşi în studiul pivot de fază 3.
Denumire comuna internationala GALSULFASUM
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Concentrat pentru solutie perfuzabila
Concentratia 1mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 5ml conc. pt. sol. perf.
Valabilitate ambalaj 24 luni
Volum ambalaj 5ml
Cod ATC A16AB08
Firma - Tara producatoare CARDINAL HEALTH - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata BIOMARIN EUROPE LIMITED - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre NAGLAZYME ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> NAGLAZYME Concentrat pentru solutie perfuzabila, 1mg/ml
Prospect si alte informatii despre NAGLAZYME, concentrat pentru solutie perfuzabila       

ANEXA IREZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Naglazyme 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluţie conţine galsulfază1 mg. Un flacon de 5 ml conţine galsulfază 5 mg.

Galsulfaza este o formă recombinantă de N-acetilgalactozamin 4-sulfatază umană, produsă prin tehnologie de recombinare ADN care utilizează culturi de celule mamifere provenite din ovar de hamster chinezesc (OHC).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă. O soluţie limpede până la uşor opalescentăşi incoloră până la palid-gălbuie.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Naglazyme este indicat pentru tratamentul de substituţie enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidoză tip VI (MPZ VI; deficienţa de N-acetilgalactozamin 4sulfatază; sindromul Maroteaux-Lamy) (vezi pct. 5.1).

La fel ca în cazul tuturor tulburărilor genetice cu localizare lizozomală, este de importanţă primordială, în special în formele severe, ca tratamentul să fie iniţiat cât mai precoce cu putinţă, înainte de apariţia manifestărilor clinice ireversibile ale bolii.

Un aspect-cheie este reprezentat de tratarea pacienţilor cu vârste <5 ani suferind de o formă severă a bolii, cu toate că pacienţii cu vârste <5 ani nu au fost incluşi în studiul pivot de fază 3.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Naglazyme trebuie să fie supervizat de un medic cu experienţă în îngrijirea pacienţilor cu MPZ VI sau alte boli metabolice ereditare. Administrarea Naglazyme trebuie să fie efectuată într-un mediu clinic corespunzător, în care echipamentele de resuscitare necesare pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă medicală săfie imediat disponibile.

Regimul de dozaj recomandat pentru galsulfazăeste de 1 mg/kg de greutate corporală, administrat o datăpe săptămână sub formă de perfuzie intravenoasă cu durata de 4 ore. Viteza de perfuzie iniţială va fi ajustată astfel încât aproximativ 2,5% din volumul total de soluţie săfie perfuzat în prima oră, iar volumul rămas (aproximativ 97,5%) să fie perfuzat în următoarele 3 ore. Pentru informaţii referitoare la tratamentul preliminar vezi pct. 4.4, iar pentru instrucţiuni suplimentare vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activăsau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

La îngrijirea şi tratarea pacienţilor cu căi aeriene compromise trebuie adoptată o atitudine terapeuticăprecaută, manifestatăprin limitarea sau monitorizarea atentă a utilizării de antihistaminice şi alte medicamente sedative. Trebuie luată în considerare instituirea unui regim de presiune respiratorie pozitivăîn timpul somnului, precum şi posibilitatea practicării traheostomiei în situaţiile clinice care indică aceastănecesitate.

Administrarea perfuziilor cu Naglazyme poate fi întârziată la pacienţii aflaţi în episod febril acut sau cu boală respiratorie.

Siguranţa şi eficacitatea utilizării Naglazyme la copii cu vârste mai mici de 5 ani şi la pacienţi cu vârste mai mari de 65 de ani nu a fost stabilită.

Siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Naglazyme la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică nu a fost evaluată (vezi pct. 5.2).

Pacienţii trataţi cu Naglazyme au dezvoltat reacţii legate de perfuzie (RLP), definite ca fiind orice reacţie adversă apărută în timpul perfuziei sau până la sfârşitul zilei de perfuzie (vezi pct. 4.8).

Pe baza datelor obţinute în cursul studiilor clinice asupra Naglazyme, este de aşteptat ca majoritatea pacienţilor sădezvolte anticorpi IgG îndreptaţi împotriva galsulfazei, în decurs de 4-8 săptămâni de la iniţierea tratamentului. În cadrul studiilor clinice asupra Naglazyme, RLP au putut fi, de obicei, menţinute sub control prin întreruperea perfuziei sau micşorarea vitezei acesteia, precum şi prin tratarea anterioară a pacientului cu antihistaminice şi/sau antipiretice (paracetamol), permiţând acestuia să continue tratamentul.

Întrucât experienţa disponibilă cu privire la reluarea tratamentului după o perioadă lungă de întrerupere este mică, trebuie adoptată o atitudine precaută în asemenea situaţii datorită riscului teoretic crescut de apariţie a reacţiilor de hipersensibilizare.

În cazul administrării Naglazyme, se recomandă ca pacienţii să primească mai întâi o medicaţie preliminară (antihistaminice, cu sau fără antipiretice) cu aproximativ 30-60 de minute înainte de începerea perfuziei, pentru a minimiza posibilitatea apariţiei RLP.

În cazul unor RLP uşoare sau moderate, trebuie avută în vedere instituirea tratamentului cu paracetamol şi/sau reducerea vitezei de perfuzie la jumătate faţă de cea la care a intervenit reacţia.

În cazul unei RLP severe unice, perfuzia trebuie să fie oprită până la dispariţia simptomelor şi trebuie luat în considerare tratamentul cu antihistaminice şi paracetamol. Perfuzia poate fi reluată la o viteză redusă cu 50% – 25% faţă de viteza de perfuzie la care a apărut reacţia.

În cazul unor RLP recurente moderate sau a unei reveniri dupăo RLP severă unică, trebuie avută în vedere instituirea tratamentului preliminar (antihistaminice şi paracetamol şi/sau corticosteroizi) , precum şi o reducere a vitezei de perfuzie la jumătate faţă de cea la care a intervenit reacţia.

La fel ca în cazul oricărui produs cu conţinut de proteine administrat intravenos, este posibilă apariţia reacţiilor de hipersensibilizare severe de tip alergic. În cazul în care apar aceste reacţii, se recomandăoprirea imediată a tratamentului cu Naglazyme şi iniţierea unui tratament medical adecvat. Trebuie să fie respectate standardele medicale în vigoare privind tratamentul situaţiilor de urgenţă.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Pentru Naglazyme, nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea la femeile gravide. Studiile la animale nu au indicat prezenţa unor efecte dăunătoare, directe sau indirecte, asupra sarcinii sau dezvoltării embrio-fetale (vezi pct. 5.3). Naglazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Nu se cunoaşte dacă galsulfaza se excretă în laptele matern, de aceea este necesar ca alăptarea să fie întreruptă pe durata tratamentului cu Naglazyme.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Toţi pacienţii incluşi în studiul clinic de fază 3 au prezentat reacţii adverse la medicament (RAM), indiferent dacă au primit Naglazyme sau placebo.

RAM raportate în timpul studiului de fază 3, la un lot de 39 de pacienţi trataţi timp de 6 luni, sunt prezentate în tabelul de mai jos conform clasificării pe aparate, sisteme şi organe. Prezentarea RAM respectă convenţia recomandată privind frecvenţele de apariţie.

Reacţiile adverse foarte frecvente sunt cele cu o frecvenţămai mare de 1 la 10. Reacţiile adverse frecvente au o frecvenţă mai mare de 1 la 100. A fost semnalat un caz de apnee în somn pe durata studiului.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1: Numărul şi procentul de pacienţi cu evenimentele adverse respective, în cadrul studiului controlat faţă de placebo

Termenul
Clasificarea MedDRA preferat al % Naglazyme % placebo
pe aparate, sisteme şi organe MedDRA Frecvenţă (pacienţi) (pacienţi)
Infecţii şi infestări Faringită Frecvente 16 (3) 5 (1)
Gastroenterită Frecvente 11 (2) 0 (0)
Tulburări ale sistemului nervos Areflexie Frecvente 11 (2) 0 (0)
Tulburări oculare Conjunctivită Frecvente 21 (4) 0 (0)
Opacitate corneană Frecvente 11 (2) 0 (0)
Foarte
Tulburări acustice şi vestibulare Dureri ale urechii frecvente 42 (8) 20 (4)
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială Frecvente 11 (2) 0 (0)
Tulburări respiratorii, toracice şi Foarte
mediastinale Dispnee frecvente 21 (4) 10 (2)
Apnee Frecvente 5 (1) 0 (0)
Congestie nazală Frecvente 11 (2) 0 (0)
Durere Foarte
Tulburări gastro-intestinale abdominală frecvente 42 (8) 30 (6)
Hernie ombilicală Frecvente 11 (2) 0 (0)
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului
subcutanat Edem facial Frecvente 11 (2) 0 (0)
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Durere Foarte frecvente 26 (5) 5 (1)
Dureri în piept Frecvente 16 (3) 5 (1)
Frisoane Frecvente 21 (4) 0 (0)
Stare generală de
rău Frecvente 11 (2) 0 (0)

Reacţiile legate de perfuzie care apar în timpul administrării Naglazyme, caracterizate printr-un comportament de tip recurent al simptomelor, au fost observate la 30 (56%) din cei 54 de pacienţi trataţi cu Naglazyme în cadrul tuturor studiilor clinice. Reacţiile au debutat în perioada cuprinsă între săptămâna a 6-a şi săptămâna a 55-a de administrare a medicaţiei din studiu, şi au intervenit în timpul mai multor şedinţe de perfuzie, deşi nu în săptămâni consecutive. Cele mai frecvente simptome ale acestor reacţii de perfuzie au inclus febră, frisoane/tremurături, erupţii cutanate tranzitorii şi urticarie, deşi au fost, de asemenea, raportate şi cazuri de hipotensiune arterială, greaţă, vărsături, dispnee, bronhospasm, durere retrosternală, durere abdominală, cefalee, stare generală de rău, detresărespiratorie, edem angioneurotic şi dureri articulare.

52 din 54 de pacienţii (96%) trataţi cu Naglazyme în toate studiile au fost găsiţi pozitivi la anticorpii antigalsulfază. Semnificaţia clinică a anticorpilor anti-galsulfază nu este cunoscută.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj cu Naglazyme. Câţiva pacienţi au primit doza totală de Naglazyme la o viteză de perfuzie de aproximativ douăori mai mare decât cea recomandată, fărăevenimente adverse evidente.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru tractul alimentar şi metabolism – enzime, cod ATC: A16AB

Acest medicament a fost autorizat în „Condiţii excepţionale”. Aceasta înseamnă că, datorită rarităţii bolii, nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeanăa Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, dupăcum va fi necesar.

Tulburările de depozitare a mucopolizaharidelor sunt determinate de deficienţa enzimelor lizozomale specifice care sunt necesare pentru catabolizarea glicozaminoglicanilor (GAG). MPZ VI reprezintă o tulburare heterogenăşi multisistemică, caracterizată prin deficitul de N-acetilgalactozamin 4-sulfatază, ohidrolază lizozomală care catalizează hidroliza jumătăţii sulfatate a glicozaminoglicanului, dermatan sulfatul. O activitate redusă sau absentăa N-acetilgalactozamin 4-sulfatazei conduce la acumularea de dermatan sulfat în multe tipuri de celule şi ţesuturi.

Raţiunea tratamentului de substituţie enzimatică este aceea de a restaura activitatea enzimatică la un nivel suficient pentru a realiza hidroliza substratului acumulat şi a preveni acumulările ulterioare.

Galsulfaza purificată, o formă recombinantăa N-acetilgalactozamin 4-sulfatazei umane, este o glicoproteină cu greutate moleculară de aproximativ 56 kD. Galsulfaza este formată din 495 deaminoacizi, după clivajul terminaţiei azotate. Molecula conţine 6 situsuri de modificare a oligozaharidelorlegate pe azot. După perfuzia intravenoasă, galsulfaza este extrasă rapid din curentul circulator şi preluatăde celule la nivelul lizozomilor, cel mai adesea prin intermediul receptorilor de manoză-6 fosfat.

Cele trei studii clinice efectuate cu Naglazyme s-au concentrat asupra evaluării manifestărilor sistemice ale MPZ VI, cum ar fi rezistenţa, mobilitatea articulară, durerea şi rigiditatea articulară, obstrucţia căilor aeriene superioare, dexteritatea manualăşi acuitatea vizuală.

Siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Naglazyme au fost evaluate în cadrul unui studiu randomizat, dublu-orb, controlat faţă de placebo, de fază 3, pe 39 de pacienţi cu MPZ VI, cu vârste cuprinse între 5 şi 29 de ani. Majoritatea pacienţilor au prezentat o talie mică, un nivel deteriorat al rezistenţei şi simptomemusculoscheletice. Pacienţii care, la momentul începerii studiului, au putut parcurge în 6 minute o distanţămai mare de 5 metri (m) dar mai mică de 250 m în cadrul testului de mers de 12 minute, sau mai mică de400 m până la reperul de timp de 12 minute, au fost înrolaţi în studiu.

Pacienţilor li s-a administrat fie 1 mg/kg galsulfază, fie placebo, în fiecare săptămână timp de 24 desăptămâni. Obiectivul principal de eficacitate a fost reprezentat de numărul de metri parcurşi în 12 minute în săptămâna 24, prin comparaţie cu numărul de metri parcurşi la începutul studiului. Obiectivele secundare de eficacitate au fost reprezentate de evoluţia numărului de trepte urcate pe minut în intervalul de trei minute şi de cantitatea de glicozaminoglican excretată pe ale urinară, la pacienţii trataţi prin comparaţie cu placebo, în săptămâna 24. Treizeci şi opt de pacienţi au fost înrolaţi ulterior în extensia de studiu efectuatăîn regim deschis, în care li s-a administrat 1 mg/kg galsulfază pe săptămână.

În urma tratamentului de 24 de săptămâni, pacienţii trataţi cu Naglazyme au prezentat o îmbunătăţire de 92 ± 40 ma distanţei parcurse în 12 minute, faţă de cei trataţi cu placebo (p = 0,025). Pacienţii cărora li sa administrat tratament activ au prezentat o îmbunătăţire de 5,7 trepte pe minut în cadrul testului de 3 minute de urcare a treptelor, comparativ cu cei cărora li s-a administrat placebo. De asemenea, pacienţii cărora li s-a administrat tratament activ au prezentat, după 24 de săptămâni de tratament, o scădere medie a excreţiei urinare de glicozaminoglicani de 238 ± 17,8 μg/mg ± eroarea standard, după 24 de săptămânide tratament, comparativ cu cei cărora li s-a administrat placebo. În grupul de pacienţi trataţi cu Naglazyme, rezultatele referitoare la GAG s-au apropiat de valorile normale pentru intervalul respectiv devârstă.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăţile farmacocinetice ale galsulfazei au fost evaluate la 13 pacienţi cu MPZ VI cărora li s-a administrat o doză de 1 mg/kg galsulfază sub forma unei perfuzii cu durata de 4 ore. După 24 de săptămâni, valoarea medie (± deviaţia standard [DS]) a concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) a fost de 2357 (± 1560) ng/ml, iar valoarea medie (± DS) a ariei de sub curba concentraţie plasmatică-timp (ASC0-t) a fost de 5860 (± 4184) h × ng/ml. Valoarea medie (± DS) a volumului de distribuţie (Vz) a fost de 316 (± 752) ml/kg, iar valoarea medie (± DS) a clearance-ului plasmatic a fost de 7,9 (± 14,7) ml/min/kg. Valoarea medie (± DS) a timpului de înjumătăţire prin eliminare (t1/2) a fost de 22,8 (± 10,7) minute în săptămâna 24. Parametrii farmacocinetici la pacienţii în faza 1 au rămas stabili pe termen lung (cel puţin 194 de săptămâni).

Galsulfaza este o proteină, prin urmare este de aşteptat ca ea să fie degradată metabolic prin procesul de hidroliză a peptidelor. În consecinţă, nu se aşteaptă ca afectarea funcţiei hepatice să afecteze parametrii farmacocinetici ai galsulfazei într-un mod semnificativ din punct de vedere clinic. Eliminarea renală a galsulfazei este considerată o cale minorăa clearance-ului (vezi pct. 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze unice, toxicitatea după doze repetate, sau privind performanţa reproductivă generală sau dezvoltarea embrio-fetală la şobolani sau şoareci. Toxicitatea peri-şi post-natală nu a fost investigată. Nu este anticipat un potenţial genotoxic şi carcinogen. Nu este cunoscută cauza relevanţei clinice a toxicităţii hepatice (hiperplazie de canal biliar / inflamaţie periportală) constatatăla doze clinic relevante în cazul administrării de doze repetate în studiile de toxicitate pe maimuţe.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu Fosfat de sodiu monobazic, monohidrat Fosfat de sodiu dibazic, heptahidrat Polisorbat 80 Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacoane sigilate: 36 luni.

Soluţii diluate:

Stabilitatea chimicăşi fizică în timpul perioadei de utilizare a fost demonstrată pentru un interval de cel mult 4 de zile, la temperatura camerei (23°C - 27°C).

Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, Naglazyme trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, intervalele şi condiţiile de păstrare în perioada de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească, în mod normal, 24 ore la 2°C - 8°C, urmate de o perioadăde cel mult 24 de ore la temperatura camerei (23°C - 27°C), în perioada de administrare.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor diluate, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă de tip I) cu dop (cauciuc clorobutil siliconat) şi capsă (aluminiu) cu capac detaşabil (polipropilenă).

Dimensiunile pachetelor: 1 şi 6 de flacoane. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fiecare flacon de Naglazyme este destinat unei singure utilizări. Concentratul pentru soluţie perfuzabilătrebuie diluat cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), printr-o tehnică aseptică. Se recomandă ca administrarea soluţiei diluate de Naglazyme la pacienţi să se facă cu utilizarea unui set de perfuzie echipat cu un filtru încorporat de 0,2 µm.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

6.7 Pregătirea perfuziei cu Naglazyme (prin utilizarea tehnicii aseptice)

Numărul de flacoane care urmează să fie diluate trebuie stabilit în funcţie de greutatea corporală a pacientului, iar flacoanele trebuie scoase din frigider cu aproximativ 20 de minute înainte, pentru a le permite să ajungă la temperatura camerei.

Înainte de diluare, fiecare flacon trebuie inspectat pentru a detecta eventualele particule şi modificări de culoare. Soluţia limpede până la uşor opalescentăşi incoloră până la palid-gălbuie trebuie să nu conţinăparticule vizibile.

Dintr-o pungă de perfuzie de 250 ml se va extrage un volum de soluţie pentru perfuzie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) egal cu volumul total de Naglazyme care urmează să fie adăugat. Pentru pacienţii care prezintă susceptibilitate de supraîncărcare lichidianăşi cu greutate corporală mai mică de 20 kg, trebuie luată în considerare utilizarea pungilor de perfuzie de 100 ml; în asemenea cazuri, viteza de perfuzie (ml/min) trebuie scăzută astfel încât durata totală a perfuziei să nu scadă sub 4 ore. În cazul utilizării pungilor de 100 ml, volumul de Naglazyme poate fi adăugat direct în punga de perfuzie.

Volumul de Naglazyme trebuie să fie adăugat încet la soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Soluţia trebuie să fie amestecată încet înainte de perfuzie.

Înainte de utilizare, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a detecta eventuala prezenţăa unui conţinut de particule. Trebuie utilizate numai acele soluţii limpezi şi incolore care nu prezintă particule vizibile.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/324/001 EU/1/05/324/002

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

24 ianuarie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

BioMarin Pharmaceutical Inc., 46 Galli Drive, Novato, CA 94949 Statele Unite ale Americii

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Catalent UK Packaging Ltd Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX Marea Britanie

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă(Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

DAPP se obligă să efectueze studiile şi activităţile suplimentare de farmacovigilenţă specificate în Planulde farmacovigilenţă. Trebuie prezentat un Plan de gestionare a riscurilor actualizat, conform Ghidului CHMP privind Sistemulde gestionare a riscului pentru medicamentele de uz uman.

C. OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a profilului beneficiu/risc.

Obligaţiile specifice:

Descriere: Data limită
Modulul 5 - Clinic
SO 001.3 Este efectuat un program de monitorizare clinică (PMC) în scopul evaluării datelor referitoare la siguranţa şi eficacitatea pe termen lung a tratamentului cu Naglazyme. În cadrul PMC sunt efectuate sub-studii pentru a: 1. Evalua efectul utilizării Naglazyme în perioadele de sarcinăşi alăptare 2. Evalua siguranţa şi eficacitatea utilizării Naglazyme la 10 copii cu vârste mai mici de 5 ani trataţi cu o doză de 1 mg/kg timp de cel puţin un an. De asemenea, vor fi colectate informaţii privind starea clinică, evenimentele adverse, evaluarea imunogenităţii şi a posibilelor efecte asupra formării de anticorpi. Datele provenite din PMC vor fi analizate la intervale anuale, iar rezultatele vor fi depuse sub forma unor rapoarte anuale. Vor fi colectate informaţii detaliate privind starea clinică la intrarea în studiu şi anual, timp de cel puţin 15 ani. Alte măsuri (valori GAG urinare, anticorpi) sunt evaluate mai frecvent. Cazurile de toxicitate hepatică severăşi gravă vor fi evaluate prin RPAS, dar şi prin analiza acestor evenimente în baza de date a PMC. Subiecţilor înrolaţi în program li se vor recolta probe de rutină pentru glicozaminoglican urinar şi pentru anticorpi IgG, conform specificaţiilor din Programul de activităţi. Valorile mai mari de anticorpi (>10OD/ul) vor fi comparate cu valorile GAG urinare ale subiecţilor, cu scopul de a evalua potenţialele impacte asupra eficacităţii. În cazul acelor subiecţi la care se constată o creştere persistentă a valorilor GAG urinari împreună cu titruri înalte ale anticorpilor, va fi efectuată o evaluare a mostrelor de anticorpi pentru a depista activităţile de neutralizare. Mostrele pentru anticorpii IgG vor fi recoltate la intervale specifice. În cazul în care un medic suspectează prezenţa unei reacţii IgE-mediate, prevederile protocolului îi recomandă să solicite o investigaţie privind prezenţa anticorpilor IgE, efectuată de către DAPP. Rezultatele provizorii vor fi prezentate în Rapoartele anuale PMC. Va fi depusă o actualizare în rezumat, ca parte a Reevaluărilor anuale.
SO 002 Raportul final al studiului din cadrul acestui PMC va fi depus pânăla data de 31 iulie 2020. Raportul final PMC al studiului: 31 iulie 2020
SO 003.2 Vor fi implementate o serie de măsuri pentru evaluarea dozei de Naglazyme. Datele obţinute în perioada ulterioară punerii pe piaţăvor fi, de asemenea, examinate pentru a se determina dacă poate fi recomandată o doză de întreţinere de Naglazyme, relativ la obiectivele de eficacitate utilizate în studiile clinice. Rezultatele provizorii vor fi prezentate în rapoartele anuale de re-evaluare. Raportul privind studiul la sugari (ASB-008) va fi depus nu mai târziu de raportul anual de reevaluare din 2010.
31 mai 2008

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR (CUTIE)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Naglazyme 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilăGalsulfază

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de soluţie conţine galsulfază1 mg. Un flacon de 5 ml conţine galsulfază 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu Fosfat de sodiu monobazic monohidrat Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat Polisorbat 80 Apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

1 flacon de concentrat pentru soluţie perfuzabilă6 flacoane de concentrat pentru soluţie perfuzabilă5 mg/5 ml

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

IntravenoasăA se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider A nu se congela

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

De unică folosinţăOrice cantitate neutilizată de soluţie trebuie îndepărtată

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/324/001 1 flacon EU/1/05/324/002 6 flacoane

 1. SERIA DE FABRICAŢIE
 2. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂPE AMBALAJELE PRIMARE MICI { FLACON de tip clar de 1, 5 ml }

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Naglazyme 1 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP LL/AAAA

 1. SERIA DE FABRICAŢIE
 2. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6. ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Naglazyme 1 mg/ml, concentrat pentru soluţie perfuzabilăGalsulfază

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. -Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. -Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionatăîn acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Naglazyme şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Naglazyme
 3. Cum să utilizaţi Naglazyme
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Naglazyme
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NAGLAZYME ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Galsulfaza este o formă a enzimei umane N-acetilgalactozamin 4-sulfatazăşi este produsă prin tehnologie de recombinare ADN. Ea este utilizată pentru tratamentul de înlocuire enzimatică în mucopolizaharidoza VI (MPZ VI; sindromul Maroteaux-Lamy), o tulburare de depozitare în care activitatea enzimatică a Nacetilgalactozamin 4-sulfatazei este absentă sau se află la un nivel mai scăzut decât normal. Dacă suferiţi de tulburarea de depozitare denumită MPZ VI, activitatea redusă sau absentă a N-acetilgalactozamin 4sulfatazei conduce la acumularea de substrat în majoritatea tipurilor de celule şi ţesuturi.

Naglazyme este indicat pentru tratamentul de înlocuire enzimatică pe termen lung la pacienţii cu diagnostic confirmat de mucopolizaharidozătip VI (MPZ VI; deficienţa de N-acetilgalactozamin 4sulfatază).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NAGLAZYME

Nu utilizaţi Naglazyme

-Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la galsulfază sau la oricare dintre celelalte componente ale Naglazyme.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Naglazyme

-
Dacă aveţi o reacţie legată de perfuzie în timpul tratamentului cu Naglazyme, trebuie să îl informaţi imediat pe medicul dumneavoastră (vezi pct. 4)
-
Dacă aveţi febră sau dificultăţi de respiraţi, discutaţi cu medicul dumneavoastră despre posibilitatea de a amâna perfuzia cu Naglazyme.

-La fel ca în cazul oricărui medicament cu conţinut de proteine administrat intravenos, este posibilăapariţia reacţiilor alergice. În cazul apariţiei unei reacţii alergice sau anafilactice severe, trebuie luată în considerare întreruperea imediată a administrării Naglazyme, iar medicul dumneavoastră va trebui săiniţieze un tratament adecvat.

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea utilizării Naglazyme la copii cu vârste mai mici de 5 ani şi la pacienţi cu vârste mai mari de 65 de ani.

Insuficienţă renalăşi hepatică:

Nu au fost evaluate siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Naglazyme la pacienţii cu insuficienţă renalăsau hepatică.

Utilizarea altor medicamente

Nu există interacţiuni cunoscute cu alte medicamente. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacăluaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Utilizarea Naglazyme cu alimente şi băuturi

Naglazyme este administrat prin perfuzie intravenoasă, prin urmare nu este aşteptată nici o interacţiune cu alimentele şi băuturile

Sarcina

Naglazyme nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă galsulfaza se excretă în laptele matern, de aceea este necesar ca alăptarea să fie întreruptă pe durata tratamentului cu Naglazyme. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NAGLAZYME

Concentratul pentru soluţia perfuzabilă trebuie săfie diluat înainte de administrarea prin perfuzie intravenoasă.

Doze

Regimul de dozaj recomandat pentru galsulfază este de 1 mg/kg de greutate corporală, administrat o datăpe săptămână sub formă de perfuzie intravenoasă. Viteza de perfuzie iniţială va fi ajustată astfel încât aproximativ 2,5% din volumul total de soluţie să fie perfuzat în prima oră, iar volumul rămas (aproximativ 97,5%) săfie perfuzat în următoarele 3 ore.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Naglazyme

Nu a fost raportat nici un caz de supradozaj cu Naglazyme.

Dacă uitaţi să luaţi Naglazyme

Dacă aţi uitat să luaţi Naglazyme, vă rugăm să vă contactaţi medicul. În cazul în care o doză a fost uitatăsau administrată parţial, nu trebuie crescută următoarea doză pentru a compensa acest lucru.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Naglazyme poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacţii adverse ca fiind legate de utilizarea Naglazyme: Foarte frecvente (mai mult de 1 pacient din 10): Durere abdominală, dureri ale urechii, dureri generale, ochi înroşiţi, respiraţie dificilă, frisoane, dureri în piept, dureri în gât, dureri de stomac, reflexe slabe, vedere înceţoşată, umflarea feţei, gastroenterită, creşterea tensiunii arteriale, stare generală de rău, congestie nazală, bombarea ombilicului, febră, dureri de cap, erupţii trecătoare pe piele, greaţă, vărsături şi dureri ale încheieturilor.

Frecvente (mai mult de 1 pacient din 100): Urticarie, umflarea limbii şi a gâtului, scăderea tensiunii arteriale, respiraţie dificilăşi apnee.

Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NAGLAZYME

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Naglazyme după data de expirare înscrisă pe flacon, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Flacoane sigilate: A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă, dupăliterele EXP.

Soluţii diluate:

Stabilitatea chimicăşi fizicăîn timpul perioadei de utilizare a fost demonstrată pentru un interval de celmult 4 de zile, la temperatura camerei (23°C - 7°C).

Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, intervalele şi condiţiile de păstrare în perioada de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească, în mod normal, 24 ore la 2°C - 8°C, urmate de o perioadăde cel mult 24 de ore la temperatura camerei (23°C - 27°C), în perioada de administrare.

Nu utilizaţi Naglazyme în cazul în care conţine particule vizibile.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vămai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta laprotejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Naglazyme

-Substanţa activăeste galsulfaza. Fiecare ml de Naglazyme conţine 1 mg galsulfază. Un flacon de 5

ml conţine 5 mg galsulfază. Galsulfaza este N-acetilgalactozamin 4-sulfatază umană recombinantă,

produsă prin inginerie geneticăpe celule de ovar de hamster chinezesc (OHC).

-Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, fosfat de sodiu dibazic heptahidrat, polisorbat 80, apăpentru preparate injectabile.

Cum arată Naglazyme şi conţinutul ambalajului

Naglazyme este furnizat sub formă de concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Soluţia concentrată, limpede până la uşor opalescentăşi incoloră până la palid-gălbuie trebuie să nu conţinăparticule vizibile. Înainte de perfuzie, soluţia trebuie diluată în mod suplimentar.

Dimensiunile pachetelor: 1 şi 6 de flacoane. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

BioMarin Europe Limited, 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Marea Britanie

Producătorul

Catalent UK Packaging Ltd., Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton,Lancs, BL5 3XXMarea Britanie

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

BioMarin Europe Limited Tél/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfr@bmrn.com

България

BioMarin Europe Limited Teл.: 00 359 2 827 23 87 biomarinbg@bmrn.com

Česká republika

BioMarin Europe Limited biomarincs@bmrn.com

Danmark

BioMarin Europe Limited Tlf: 00 800 2466 2746 biomarinda@bmrn.com

Deutschland

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinde@bmrn.com

Eesti

BioMarin Europe Limited biomarinet@bmrn.com

Luxembourg/Luxemburg

BioMarin Europe Limited Tél/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfr@bmrn.com

Magyarország

BioMarin Europe Limited biomarinhu@bmrn.com

Malta

BioMarin Europe Limited biomarinen@bmrn.com

Nederland

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinnl@bmrn.com

Norge

BioMarin Europe Limited biomarinno@bmrn.com

Österreich

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinde@bmrn.com

Ελλάδα

BioMarin Europe Limited biomarinel@bmrn.com

España

BioMarin Europe Limited Tel: 00 34 800808508 biomarines@bmrn.com

France

BioMarin Europe Limited Tél: 00 800 2466 2746 biomarinfr@bmrn.com

Ireland

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinen@bmrn.com

Ísland

BioMarin Europe Limited biomarinis@bmrn.com

Italia

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinit@bmrn.com

Κύπρος

BioMarin Europe Limited biomarinel@bmrn.com

Latvija

BioMarin Europe Limited biomarinlv@bmrn.com

Lietuva

BioMarin Europe Limited biomarinlt@bmrn.com

Acest prospect a fost aprobat în Polska

BioMarin Europe Limited biomarinpl@bmrn.com

Portugal

BioMarin Europe Limited Tel: 00 351 21 726 60 53 biomarinpt@bmrn.com

România

BioMarin Europe Limited biomarinro@bmrn.com

Slovenija

BioMarin Europe Limited biomarinsl@bmrn.com

Slovenská republika

BioMarin Europe Limited biomarinsk@bmrn.com

Suomi/Finland

BioMarin Europe Limited Puh/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfi@bmrn.com

Sverige

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinsv@bmrn.com

United Kingdom

BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinen@bmrn.com

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale” Aceasta înseamnă că, datorită rarităţii bolii, nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeanăa Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest prospect va fi actualizat, dupăcum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/. Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uri despre boli rare şi tratamente.

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

Naglazyme nu trebuie amestecat în aceeaşi perfuzie cu nici un alt medicament, cu excepţia celor menţionate mai jos.

Fiecare flacon de Naglazyme este destinat unei singure utilizări. Concentratul pentru soluţie perfuzabilătrebuie diluat cu soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), printr-o tehnică aseptică. Se recomandă ca administrarea soluţiei diluate de Naglazyme la pacienţi să se facă cu utilizarea unui set de perfuzie echipat cu un filtru încorporat de 0,2 µm.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Pregătirea perfuziei cu Naglazyme (prin utilizarea tehnicii aseptice)

Numărul de flacoane care urmează să fie diluate trebuie stabilit în funcţie de greutatea corporală a pacientului, iar flacoanele trebuie scoase din frigider cu aproximativ 20 de minute înainte, pentru a le permite să ajungă la temperatura camerei.

Înainte de diluare, fiecare flacon trebuie inspectat pentru a detecta eventualele particule şi modificări de culoare. Soluţia limpede până la uşor opalescentăşi incoloră până la palid-gălbuie trebuie să nu conţinăparticule vizibile.

Dintr-o pungă de perfuzie de 250 ml se va extrage un volum de soluţie pentru perfuzie de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) egal cu volumul total de Naglazyme care urmează să fie adăugat. Pentru pacienţii care prezintă susceptibilitate de supraîncărcare lichidianăşi cu greutate corporală mai mică de 20 kg, trebuie luată în considerare utilizarea pungilor de perfuzie de 100 ml; în asemenea cazuri, viteza de perfuzie (ml/min) trebuie scăzută astfel încât durata totală a perfuziei să nu scadă sub 4 ore. În cazul utilizării pungilor de 100 ml, volumul de Naglazyme poate fi adăugat direct în punga de perfuzie.

Volumul de Naglazyme trebuie să fie adăugat încet la soluţia perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%).

Soluţia trebuie să fie amestecată încet înainte de perfuzie.

Înainte de utilizare, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a detecta eventuala prezenţăa unui conţinut de particule. Trebuie utilizate numai acele soluţii limpezi şi incolore care nu prezintă particule vizibile.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Care sunt cele mai scumpe medicamente din lume? Tratamentul cu anumite produse farmaceutice fabricate pentru diverse afecţiuni rare costă pacienţii sute de mii de dolari pe an, notează revista Forbes, care a elaborat un clasament al respectivelor medicamente. Cel mai scump medicament din lume este declarat a fi preparatul Soliris, produs de compania...