CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NONAFACT
Denumire NONAFACT
Descriere Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţii cu hemofilia B (deficit congenital de factor IX).
Denumire comuna internationala FACTOR IX DE COAGULARE
Actiune terapeutica VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Liofilizat si solvent pentru solutie
Concentratia 100UI/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. cu pulb pt. sol. inj. + 1 flac x 5 ml solv. pt.sol. inj.
Valabilitate ambalaj 2 ani
Cod ATC B02BD04
Firma - Tara producatoare STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING - OLANDA
Autorizatie de punere pe piata SANQUIN - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre NONAFACT ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre NONAFACT, liofilizat si solvent pentru solutie       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nonafact 100 UI/ml liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Nonafact conţine factor de coagulare IX uman 100 UI/ml (500 UI/5ml sau 1000 UI/10ml) după reconstituire cu 5 ml sau respectiv 10 ml apă pentru preparate injectabile.

Fiecare flacon conţine factor de coagulare IX uman 500 UI / Fiecare flacon conţine factor de coagulare IX uman 1000 UI.

Potenţa (UI) este determinată utilizând o metodă echivalentă metodei de testare descrise în Farmacopeea Europeană. Acţiunea specifică a Nonafact este de cel puţin 200 UI/mg proteină.

Acest medicament conţine clorură de sodiu 75 mmol/l per doză. Acest aspect trebuie luat în considerare de pacienţii cu un regim controlat de sodiu.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere albă liofilizatăşi solvent pentru soluţie injectabilă.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul şi profilaxia hemoragiilor la pacienţii cu hemofilia B (deficit congenital de factor IX).

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie început sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratarea hemofiliei.

Doza şi durata tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor IX. Alţi factori determinanţi sunt locul şi amploarea hemoragiei şi starea clinică a pacientului.

Numărul de unităţi de factor IX administrate este exprimat în Unităţi Internaţionale (UI), conform Standardului Internaţional actual pentru concentratul de factor IX aprobat de către OMS. Activitatea factorului IX în plasmă este exprimată ca procent (raportat la activitatea din plasma normală) sau în Unităţi Internaţionale (conform unui standard internaţional privind concentraţia factorului IX în plasmă).

O Unitate Internaţională (UI) de activitate a factorului IX se referă la cantitatea de factor IX aşa cum este definită în Standardul Internaţional pentru factorii II, VII, IX şi X în plasma umană (aprobat de OMS) care aproximează cantitatea de factor IX într-un ml de plasmă umană normală. Calcularea dozelor necesare de factor IX se bazează pe constatarea empirică că 1 Unitate Internaţională (UI) de factor IX pe kg creşte activitatea factorului IX în plasma cu 1,1% din activitatea normală. Doza necesară este determinată pe baza următoarei formule:

Unităţi necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor IX (%) (UI/dl) x 0,9

Cantitatea care trebuie administratăşi frecvenţa tratamentului trebuie determinate întotdeauna pe baza eficacităţii clinice pentru fiecare pacient în parte. În cazul produselor pe bază de factor IX rareori trebuie administrată mai mult de o doză zilnic.

În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului IX nu trebuie să scadă sub nivelul precizat de activitate în plasmă (în % faţă de normal sau în UI/dl) în perioada corespunzătoare. Tabelul următor poate fi utilizat ca ghid pentru a determina dozele necesare în cazul episooadelor hemoragice şi a intervenţilor chirurgicale:

Gradul hemoragiei/ Tipul de Nivelul Frecvenţa dozelor (ore) / Durata procedură chirurgicală necesar de terapiei (zile) factor IX (%) (UI/dl)

Hemoragie
Hemartroză incipientă, hemoragie musculară sau bucală 20–40 Se repetă la fiecare 24 de ore. Cel puţin o zi, până la rezoluţia episodului hemoragic, indicată prin ameliorarea durerii, sau până la producerea vindecării.
Hemartroze, hemoragii musculare sau hematoame mai extinse 30–60 Se repetă perfuzia la fiecare 24 de ore timp de 3–4 zile sau mai mult până la rezoluţia durerii şi a episodului invalidant.
Hemoragii potenţial letale 60–100 Se repetă perfuzia la fiecare 8 până la 24 de ore până la îndepărtarea pericolului.
Intervenţie chirurgicală
Minoră: inclusiv extracţii dentare 30–60 La fiecare 24 de ore, cel puţin o zi, până la vindecare.
Majoră 80–100 (pre şi postoperator) Se repetă perfuzia la fiecare 8–24 de ore până la vindecarea satisfăcătoare a plăgii, apoi se continuă terapia cel puţin încă 7 zile pentru a menţine o activitate a factorului IX de 30%
până la 60% (UI/dl).

În timpul tratamentului, se recomandă ca doza administratăşi frecvenţa de repetare a injecţiilor să fie stabilite în funcţie de nivelurile de factor IX determinate corespunzător. Îndeosebi în cazul intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea atentă a terapiei de substituţie cu ajutorul testelor de coagulare (activitatea plasmatică a factorului IX ). Răspunsul la factorul IX poate varia de la pacient la pacient, atingând niveluri diferite ale recuperării in vivo dovedind timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi.

Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilia B severă, se pot administra doze de 20 la până la 40 UI de factor IX pe kilogram la intervale de 3–4 zile. În anumite cazuri, mai ales la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de administrare mai scurte sau doze mai mari. Nu sunt disponibile date suficiente pentru a recomanda utilizarea Nonafact la copiii mai mici de 6 ani.

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a se depista dezvoltarea de inhibitori de factor IX. Dacă nu au fost atinse nivelurile aşteptate de activitate a factorului IX în plasma, sau dacă hemoragia nu este controlată în ciuda administrării unei doze corespunzătoare, trebuie efectuat un test pentru a depista prezenţa eventuală a unui inhibitor de factor IX. La pacienţii cu niveluri ridicate de inhibitor, terapia cu factor IX s-ar putea dovedi ineficientăşi trebuie luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Conduita terapeutică în cazul unor astfel de pacienţi trebuie condusă de medici cu experienţă în tratarea pacienţilor cu hemofilie; vezi şi pct. 4.4.

Dizolvaţi produsul conform descrierii de la pct. 6.6. Medicamentul trebuie administrat pe cale intravenoasă. Se recomandă ca ritmul de administrare să nu depăşească 2 ml/min.

4.3 Contraindicaţii

-Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi; -Hipersensibilitate la proteinele de şoarece.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Ca şi în cazul altor medicamente pe bază de proteine administrate intravenos, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. Medicamentul conţine urme de proteine de şoarece. Pacienţii trebuie informaţi în legătură cu primele semne ale reacţiilor de hipersensibilitate, incluzând urticaria, senzaţie de presiune toracică, wheezing, hipotensiune arterialăşi şocul anafilactic. Dacă apar astfel de simptome, pacienţii trebuie sfătuiţi să întrerupă imediat utilizarea medicamentului şi să-şi contacteze medicul. În caz de şoc anafilactic, trebuie respectate standardele medicale actuale privind tratamentul şocului.

Întrucât utilizarea concentratelor complexe de factor IX a fost asociată în trecut cu dezvoltarea de complicaţii tromboembolice, riscul fiind mai mare în cazul preparatelor de puritate scăzută, utilizarea medicamentelor care conţin factor IX poate constitui un risc pentru pacienţii cu semne de fibrinolizăşi pentru cei cu coagulare intravasculară diseminată (CID). Din cauza riscului potenţial de complicaţii trombotice, supravegherea clinică pentru depistarea semnelor precoce de coagulopatie tromboticăşi consomptivă trebuie iniţiată împreună cu o testare biologică corespunzătoare atunci când se administrează acest medicament la pacienţi cu afecţiuni hepatice, postoperator, la nou-născuţi, sau la pacienţi cu risc de fenomene trombotice sau coagulare intravasculară diseminată. În fiecare din aceste situaţii, avantajul tratamentului cu Nonafact trebuie pus în balanţă cu riscul acestor complicaţii.

Printre măsurile standard de prevenire a infecţiilor rezultate din utilizarea medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană se numără selecţia donatorilor, analiza donaţiilor individuale şi astocurilor de plasmă pentru depistarea semnelor specifice de infecţie, precum şi includerea în procesul de producţie a unor etape destinate inactivării/îndepărtării virusului. În ciuda acestor măsuri, posibilitatea transmiterii agenţilor infecţioşi nu poate fi eliminată complet în cazul administrării unor medicamente obţinute din sânge uman sau plasmă umană. Acest lucru este valabil şi în cazul virusurilor sau altor agenţilor patogeni necunoscuţi sau apăruţi recent .

Măsurile adoptate sunt considerate eficace împotriva virusurilor cu anvelopă precum HIV, VHB şi VHC şi împotriva virusurilor fără anvelopă VHA şi parvovirusul B19.

Vaccinarea corespunzătoare (pentru hepatita A şi B) trebuie luată în considerare în cazul pacienţilor care primesc în mod regulat sau repetat concentrat de factor IX derivat din plasmă.

Se recomandă ca, la fiecare administrare a Nonafact la un pacient, numele acestuia şi numărul lotului medicamentului să fie înregistate în vederea menţinerii legăturii între pacient şi lotul medicamentului.

După tratamentul repetat cu Nonafact, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru a se urmări dezvoltarea anticorpilor de neutralizare (inhibitori) care trebuie cuantificaţi în Unităţi Bethesda (BU) cu ajutorul unei testări biologice adecvate.

Literatura de specialitate semnalează o corelaţie între apariţia unui inhibitor de factor IX şi reacţiile alergice. De aceea, pacienţii cu reacţii alergice trebuie examinaţi pentru detectarea prezenţei unui inhibitor. Este de notat că pacienţii cu inhibitori de factor IX prezintă un risc sporit de anafilaxie în cazul readministrării de factor IX. Ca urmare a riscului de apariţie a reacţiilor alergice la concentrate de factor IX, administrarea iniţială a factorului IX trebuie, ţinând cont de opinia medicului curant, să se efectueze sub observaţie medicală, pentru a se putea acorda ajutor de urgenţă în caz de reacţii alergice.

Acest medicament conţine clorură de sodiu 75 mmol/l per doză. Acest aspect trebuie luat în considerare de pacienţii cu un regim controlat de sodiu.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se cunosc interacţiuni ale Nonafact cu alte medicamente.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii privind funcţia de reproducere la animale tratate cu factorul IX. Întrucât hemofilia B este rar întâlnită la femei, nu există experienţă privind utilizarea factorului IX în perioadele de sarcinăşi de alăptare. De aceea, factorul IX nu se va utiliza în perioadele de sarcinăşi de alăptare decât dacă este absolut necesar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nonafact nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Hipersensibilitatea sau reacţiile alergice (care pot include edem angioneurotic, arsuri şi usturimi la nivelul locului de injectare, frisoane, hiperemie facială, urticarie generalizată, cefalee, urticarie, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, nelinişte, tahicardie, presiune toracică, furnicături, vărsături, wheezing) au fost observate rar la pacienţii trataţi cu medicamente care conţin factor IX. În anumite cazuri, aceste reacţii au condus la reacţii anafilactice severe , care au survenit în strânsă asociere temporală cu dezvoltarea inhibitorilor de factor IX (vezi şi pct. 4.4). S-a semnalat sindromul nefrotic în urma încercării de inducere a toleranţei imune la pacienţii cu hemofilia B şi inhibitori de factor IX prezenţi şi cu un istoric de reacţii alergice.

În rare ocazii, s-a observat apariţia febrei.

Pacienţii cu hemofilia B pot dezvolta anticorpi (inhibitori) de factor IX. Dacă apar astfel de inhibitori, modul de manifestare va fi un răspuns clinic insuficient. În astfel de cazuri, se recomandă contactarea unui centru specializat în tratarea hemofiliei. În timpul testelor clinice cu Nonafact efectuate la pacienţii trataţi anterior nu s-a constatat dezvoltarea de inhibitori.

Nu s-a studiat efectul tratamentului asupra pacienţilor care nu au fost trataţi anterior cu Nonafact.

Există un risc potenţial de episoade tromboembolice în urma administrării de medicamente pe bază de factor IX, cu un risc mai mare în cazul preparatelor cu puritate redusă. Utilizarea medicamentelor care conţin factor IX de puritate redusă a fost asociată cu cazuri de infarct miocardic, coagulare intravasculară diseminată, tromboză venoasăşi embolie pulmonară. Utilizarea medicamentelor care conţin factor IX de puritate înaltă a fost rar asociată cu astfel de reacţii adverse.

Nonafact conţine urme de anticorp monoclonal de şoarece (< 0,1 ng IgG de şoarece/UI de factor IX) utilizat pentru purificarea produsului. De aceea, teoretic, utilizarea Nonafact poate genera anticorpi la proteinele de şoarece. Relevanţa clinică a anticorpilor la proteinele de şoarece, dacă acestea într-adevăr apar, nu este cunoscută.

Pentru informaţii referitoare la protecţia împotriva agenţilor transmisibili, vezi pct. 4.4.

4.9 Supradozaj

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor de coagulare IX uman.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antihemoragice, factor de coagulare IX. Codul ATC: B02BD04.

Factorul IX este o glicoproteină monocatenară cu o masă moleculară de circa 68.000 Dalton. Este un factor de coagulare dependent de vitamina K şi se sintetizează la nivelul ficatului. Factorul IX este activat de factorul XIa pe calea de coagulare intrinsecăşi de factorul VII / complexul de factori tisulari pe calea extrinsecă. Factorul IX activat, în asociere cu factorul VIII activat, activează factorul X. Efectul final este transformarea protrombinei în trombină. Trombina transformă apoi fibrinogenul în fibrinăşi se formează un trombus. Hemofilia B este o afecţiune ereditară a coagulării sângelui, cu transmitere pe cromozomii sexuali, determinată de nivelul scăzut de factor IX, afecţiune care se manifestă prin hemoragii abundente la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau al organelor interne, fie spontan, fie în urma accidentelor sau intervenţiilor chirurgicale. Prin tratamentul de substituţie, valorile plasmatice de factor IX cresc, reuşindu-se o corectare temporară a deficitului de factor IX şi corectarea tendinţei de apariţie a episoadelor hemoragice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Creşterea in vivo a valorilor de factor IX obţinută cu Nonafact este de 1,1 UI/dl pentru 1 UI administrată per kg , ceea ce corespunde unei recuperări in vivo de 49%. Nonafact are un timp de înjumătăţire plasmatică de circa 19 (17–21) ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Factorul de coagulare IX plasmatic este un component normal al plasmei umane. De aceea factorul IX din acest medicament se comportă ca şi factorul IX endogen. Nu au fost realizate teste de toxicitate şi mutagenitate la animale cu factorul de coagulare IX plasmatic. În urma testelor farmacodinamice efectuate la iepuri şi cobai, trombogenitatea Nonafact s-a dovedit a fi minimă.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Liofilizat: Clorură de sodiu Zahăr Histidină.

Solvent: Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

După reconstituire: Din punct de vedere microbiologic, acest medicament trebuie utilizat imediat. Stabilitatea fizico-chimică a fost demonstrată pentru o perioadă de 3 ore la o temperatură de 21°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (la 2°C–8°C). A nu se congela. A se păstra flacoanele în ambalajul original, pentru a fi protejate de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

500 UI: un flacon (sticlă tip I) cu liofilizat + un flacon (sticlă tip I) cu 5 ml solvent cu dopuri (din cauciuc bromobutilic).

1000 UI: un flacon (sticlă tip I) cu liofilizat+ un flacon (sticlă tip I) cui 10 ml solvent cu dopuri (din cauciuc bromobutilic).

6.6 Instrucţiuni privind pregătirea medicamentului în vedrea administrării, manipularea sa şi eliminarea reziduurilor

Reconstituire

 1. Aduceţi cele două flacoane la o temperatură cuprinsă între 15°C şi 25°C.
 2. Îndepărtati capacele din plastic ale flacoanelor.
 3. Dezinfectaţi suprafaţa dopurilor ambelor flacoane cu un tampon îmbibat în alcool etilic cu concentraţia de 70%.
 4. Îndepărtaţi folia protectoare de la un capăt al acului de transfer şi străpungeţi dopul flaconului care conţine apă pentru preparate injectabile. Îndepărtaţi folia protectoare de la celălalt capăt al acului de transfer. Răsturnaţi flaconul cu solvent şi străpungeţi dopul flaconului care conţine liofilizatul.
 5. Ţineţi înclinat flaconul cu liofilizat atunci când transferaţi solventul pentru a permite acestuia să se prelingă pe peretele flaconului.
 6. Îndepărtaţi flaconul gol şi acul de transfer.
 7. Rotiţi uşor flaconul pentru a dizolva complet pulberea în circa 5 minute. Soluţia trebuie să fie limpede, incoloră până la galben pal şi are un pH neutru.

Imediat înainte de administrare, soluţia trebuie inspectată vizual pentru a detecta eventualele particule nedizolvate şi modificările de culoare. Soluţia trebuie să fie limpede şi incoloră până la galben pal. Nu utilizaţi soluţia dacă prezintă modificări de culoare sau depuneri.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sanquin Plesmanlaan 125 NL-1066 CX Amsterdam Olanda

8. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/186/001 (500 IU) EU/1/01/186/002 (1000 IU)

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 3 iulie 2001 Reînnoirea autorizaţiei: 3 iulie 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Olanda

Numele şi adresa producătorilor responsabili pentru eliberarea seriei

Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Olanda

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

• ALTE CONDIŢII

Eliberarea oficială a seriei: în concordanţă cu Articolul 114 din Directiva 2001/83/CE, eliberarea oficială a seriei va fi făcută de un laborator de stat sau de un laborator destinat acestui scop.

ANEXA III ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIAFLACONULUI CU LIOFILIZAT 500 UI CUTIA FLACONULUI CU LIOFILIZAT 1000 UI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nonafact 100 UI/ml liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă Factor de coagulare IX uman

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 flacon: factor de coagulare IX uman 500 UI (100 UI/ml după reconstituire). 1 flacon: factor de coagulare IX uman 1000 UI (100 UI/ml după reconstituire).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

conţine: clorură de sodiu, histidinăşi zahăr solvent: apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

liofilzat şi solvent pentru soluţie injectabilă.

conţine: 1 flacon cu liofilizat pentru soluţie injectabilă 1 flacon cu apă pentru preparate injectabile a 5 ml 1 flacon cu apă pentru preparate injectabile a 10 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se reconstitui cu 5 ml apă pentru preparate injectabile; A se reconstitui cu 10 ml apă pentru preparate injectabile; Medicamentul trebuie utilizat imediat; A se administra exclusiv în doză unică

Intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

 1. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR
 2. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

A nu se utiliza soluţia dacă nu este complet limpede sau dacă liofilizatul nu este total reconstituit

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (la 2°C–8°C), a nu se congela Ase ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

 1. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 2. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sanquin, Plesmanlaan 125, NL-1066 CX Amsterdam, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/186/001 EU/1/01/186/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

serie: {număr}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU LIOFILIZAT 500 UI FLACON CU LIOFILIZAT 1000 UI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Nonafact 100 UI/ml liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă Factor de coagulare IX uman Intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se reconstitui cu 5 ml apă pentru preparate injectabile; A se reconstitui cu 10 ml apă pentru preparate injectabile; A se administra imediat; A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

serie: {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 flacon: 500 UI (100 UI/ml după reconstituire) 1 flacon: 1000 UI (100 UI/ml după reconstituire)

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU SOLVENT 5 ml FLACON CU SOLVENT 10 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Apă pentru preparate injectabile

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Pentru reconstituirea Nonafact A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

serie: {număr}

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml 10 ml

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Nonafact 100 UI/ml Liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă Factor de coagulare IX uman

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră.
 • Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Liofilizat Substanţa activă este factorul de coagulare IX uman. Medicamentul conţine factor de coagulare IX uman 100 Unităţi Internaţionale (UI) pe ml (500 UI/5 ml sau 1000 UI/10 ml)dacă se reconstituie cu 5 ml sau respectiv 10 ml de apă pentru preparate injectabile. Celelalte componente sunt clorură de sodiu, zahăr şi histidină.

Solvent Apă pentru preparate injectabile.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Nonafact şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să utilizaţi Nonafact
 3. Cumsă utilizaţi Nonafact
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cumse păstrează Nonafact
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NONAFACT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Nonafact poate fi administrat pentru prevenirea şi tratarea hemoragiilor la pacienţii care suferă de hemofilia B (un deficit congenital de factor IX activ). Factorul IX este o componentă normală a sângelui uman. O lipsă a factorului IX provoacă probleme de coagulare a sângelui, ceea ce poate conduce la sângerări la nivelul articulaţiilor, muşchilor şi organelor interne. Administrarea de Nonafact poate compensa acest deficit.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NONAFACT

Nu utilizaţi Nonafact:

-dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la substanţa activă, factorul de coagulare IX uman. -dacă sunteţi hipersensibil (alergic) la oricare din celelalte componente sau la proteinele de şoarece.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Nonafact:

Mergeţi imediat la medicul dumneavoastră, dacă sângerarea nu se opreşte conform aşteptărilor.

După dizolvarea în apa pentru preparate injectabile furnizată împreună cu medicamentul, solutia obţinută trebuie să fie limpede. Verificaţi acest lucru imediat înainte de adminstrare. Medicamentul nu trebuie administrat dacă soluţia este tulbure, observaţi, depuneri sau particule.

În cazuri rare, Nonafact poate provoca o reacţie alergică gravă (şoc anafilactic). Dacă, în urma administrării, prezentaţi reacţii de hipersensibilitate cum ar fi urticarie, mâncărimi şi erupţii pe piele, apăsare în piept, respiraţie şuierătoare şi senzaţie deleşin, contactaţi-l imediat pe medicul dumneavoastră. Dacă aţi manifestat anterior hipersensibilitate ca răspuns la administrarea de sânge sau de produse pe bază de sânge, Nonafact nu trebuie administrat decât dacă este absolut necesar (în situaţii care pun viaţa în pericol). Tratamentul trebuie efectuat în spital sau sub atenta supraveghere a unui medic.

Pacienţii cu hemofilia B cărora li se administrează preparate pe bază de factor IX trebuie monitorizaţi pentru a urmări dezvoltarea anticorpilor de neutralizare a factorului IX (inhibitori) ( vezi pct. Reacţii adverse posibile). Medicul dumneavoastră vă va urmări cu regularitate analizele de sânge pentru a detecta prezenţa acestor anticorpi, mai ales dacă aţi manifestat în trecut o reacţie alergică gravă la utilizarea unui medicament pe bază de factor IX. Anticorpii care neutralizează activatea (inhibitori) apar în cazuri foarte rare la pacienţii trataţi anterior cu medicamente care conţin factor IX.

Există un risc mic ca dozele mari de Nonafact să conducă la formarea de cheaguri de sânge în vasele de sânge, cheaguri care conduc la tromboză. Dacă suferiţi de o afecţiune hepatică sau cardiacă sau aţi suferit de curând o operaţie chirurgicală, există un risc mai mare de complicaţii generate de formarea de cheaguri. Acest lucru este valabil şi pentru nou născuţi şi pentru pacienţii cu un risc crescut de tromboză sau „DIC”, coagulare intravasculară diseminată, o boală care perturbă sistemul de coagulare a sângelui. Medicul dumneavostră va aprecia dacă administrarea de Nonafact atrage riscuri de complicaţii asociate coagulării.

În cazul medicamentelor obţinute din sânge uman sau plasmă umană, sunt adoptate anumite măsuri pentru a preveni transmiterea infecţiilor la pacienţi. Printre aceste măsuri se numără selectarea atentă a donatorilor de sânge şi plasmă pentru a exclude toate persoanele ce ar putea fi purtătoare de infecţii, precum şi testarea fiecărei donaţii şi fiecărui stoc de plasmă în vederea depistării semnelor de infecţie sau de prezenţă a virusurilor. Producătorii acestor produse includ, de asemenea, în ciclul de prelucrare a sângelui şi plasmei, etape destinate inactivării sau îndepărtării virusurilor. În ciuda acestor măsuri, posibilitatea transmiterii agenţilor infecţioşi nu poate fi eliminată complet în cazul administrării unor medicamente obţinute din sânge uman sau plasmă umană. Acest lucru este valabil şi în cazul virusurilor necunoscute sau apărute recent sau altor tipuri de infecţii.

Măsurile adoptate sunt considerate eficace împotrivavirusurilor cu anvelopă precum virusul imunodeficienţei umane (HIV), virusurile hepatitei B şi hepatitei C, şi împotriva virusurilor fără anvelopă al hepatitei A şi parvovirusul B19.

Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să luaţi în considerare vaccinarea împotriva hepatitei A şi B în cazul în care primiţi în mod regulat/repetat factor IX de coagulare derivat din plasmă umană.

Se recomandă ca de fiecare dată când vi se administrează Nonafact, să fie înregistate numele şi numărul lotului medicamentului în vederea menţinerii legăturii culotul medicamentului utilizat.

Nu s-a studiat efectul tratamentului asupra pacienţilor care nu au fost trataţi anterior cu Nonafact.

Nu sunt disponibile date suficiente pentru a recomanda utilizarea Nonafact la copiii mai mici de 6 ani.

Utilizarea altor medicamente:

Nu se cunosc cazuri de interacţiune între Nonafact şi alte medicamente. Vă rugăm să spuneţi medicului sau farmacistului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina şi alăptarea:

Întrucât hemofilia B este rar întâlnită la femei, nu există date referitoare la utilizarea factorului IX în perioadele de sarcinăşi de alăptare. De aceea, factorul IX nu se va administra la femei gravide sau care alăptează decât dacă este absolut necesar. Adresaţi-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Nonafact nu are efecte cunoscute asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informaţii privind unele componente ale Nonafact:

Acest medicament conţine clorură de sodiu 75 mmol/l per doză. Acest aspect trebuie luat în considerare de pacienţii cu un regim controlat de sodiu.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NONAFACT Dozaj:

Doza necesară de Nonafact rămâne la aprecierea medicului dumnevoastră. Doza exactă va depinde de gravitatea situaţiei clinice, de greutatea dumneavoastrăşi de cantitatea de factor IX din sângele dumneavoastră. Dacă urmează să suferiţi o intervenţie chirurgicală sau o extracţie dentară, informaţi medicul sau dentistul că aveţi deficit de factor IX. Ei vor avea grijă să vi se administreze factor IX dacă se dovedeşte necesar.

Este important să vă verificaţi regulat concentraţia de factor IX din sânge. Dacă vi se administrează 1 UI pe kilogram, concentraţia de factor IX din sângele dumnevoastră va creşte cu 1,1% din activitatea normală.

Doza necesară este determinată pe baza următoarei formule:

Unităţi necesare = greutate (kg) x creşterea dorită de factor IX (%) (UI/dl) x 0,9

Medicul dumnevoastră va determina doza de Nonafact necesarăşi frecvenţa administrării acesteia în funcţie de situaţie. Tabelul următor poate fi utilizat ca ghid pentru a determina dozele neecsare în cazul episoadelor hemoragice şi al intervenţilor chirurgicale:

Gradul hemoragiei / Tipul de Nivelul Frecvenţa dozelor (ore) / Durata procedură chirurgicală necesar de terapiei (zile) factor IX (%) (UI/dl)

Hemoragie
Semne incipiente de sângerare la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau gurii. 20–40 Se repetă la fiecare 24 de ore. Cel puţin o zi, până la rezolvarea episodului hemoragic, indicat de ameliorarea durerii, sau până la vindecare.
Sângerare mai accentuată la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau hematoame 30–60 Se repetă perfuzia la fiecare 24 de ore timp de 3–4 zile până la dispariţia durerii şi a episodului invalidant
Hemoragie potenţial letală 60–100 Se repetă perfuzia la fiecare 8 până la 24 de ore până la îndepărtarea

pericolului.

Intervenţie chirurgicală
Minoră 30–60 La fiecare 24 de ore, cel puţin o zi,
inclusiv extracţii dentare până la vindecare.
Majoră 80–100 (pre şi postoperator) Se repetă perfuzia la fiecare 8–24 de ore până la vindecarea plăgii, apoi se continuă i terapia cel puţin încă 7 zile

În timpul tratamentului se recomandă să vă verificaţi regulat concentraţia de factor IX din sânge. În mod deosebit în cazul operaţiilor chirurgicale majore este important să se verifice cu atenţie concentraţia de factor IX din sânge înainte şi după operaţie.

Pentru prevenirea pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilia B severă, trebuie administrate doze de 20 până la 40 UI de factor IX pe kilogram la intervale de 3–4 zile. În anumite cazuri, mai ales la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de administrare mai scurte sau doze mai mari.

Dacă aveţi impresia că efectul Nonafact este prea puternic sau prea slab, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Persoanele cu hemofilia B pot dezvolta anticorpi (inhibitori) împotriva factorului IX. Ca urmare, medicamentul utilizat conţinând factor IX, poate fi inactivat (vezi pct. Reacţii adverse posibile). Se recomandă ca tratamentul acestei situaţii grave să se efectueze într-un centru de tratament pentru hemofilici unde se va determina doza optimă. Administrarea de factor IX poate anula acţiunea acestor inhibitori.

Instrucţiuni de utilizare:

Dizolvarea pulberii

Pulberea trebuie dizolvată în apă pentru preparate injectabile furnizată împreună cu medicamentul. Soluţia nu trebuie să fie foarte rece atunci când se administrează. În plus, pulberea se va dizolva mai rapid dacă ambele flacoane sunt mai întâi lăsate să ajungă la temperatura camerei (15°C–25°C).

 1. Scoateţi cele două flacoane din frigider şi lăsaţi-le să ajungă la temperatura camerei (15°C– 25°C).
 2. Îndepărtaţi capacele din plastic ale flacoanelor.
 3. Dezinfectaţi suprafaţa dopurilor ambelor flacoane cu un tampon îmbibat în alcool etilic cu concentraţia de 70%.
 4. Îndepărtaţi folia protectoare de la un capăt al acului de transfer şi străpungeţi dopul flaconului care conţine apă pentru preparate injectabile. Îndepărtaţi folia protectoare de la celălalt capăt al acului de transfer. Răsturnaţi flaconul cu solvent şi străpungeţi dopul flaconuluicare conţine pulberea.
 5. Ţineţi înclinat flaconul cu pulbere atunci când transferaţi solventul pentru a permite solventului să se prelingă pe peretele flaconului.
 6. Îndepărtaţi flaconul gol şi acul de transfer.
 7. Rotiţi uşor flaconul pentru a dizolva complet pulberea. Nu agitaţi! Pulberea se dizolvă în cel mult 5 minute producând o soluţie limpede, incoloră pană la galben pal.

Imediat înainte de administrare, trebuie să inspectaţi vizual soluţia: soluţia trebuie să fie limpede şi fără depuneri. După dizolvare medicamentul trebuie utilizat imediat (în cel mult 3 ore).

Nonafact nu trebuie amestecat niciodată cu alte medicamente.

Administrare

 1. Cu ajutorul unui ac hipodermic şi al unei seringi, extrageţi produsul dizolvat din flacon.
 2. Nonafact trebuie injectat într-o venă (administrare intravenoasă).
 3. Injectaţi treptat produsul dizolvat (aprox. 2 ml pe minut).

Eliminare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat conform instrucţiunilor medicului sau farmacistului dumneavoastră.

Durata tratamentului:

Hemofilia B este o boală cronică, de aceea tratamentul cu factor IX se poate întinde pe toată durata vieţii.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Nonafact:

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factor de coagulare IX uman.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele derivate din sânge uman, utilizarea Nonafact poate provoca reacţii alergice care pot include umflarea laringelui, arsuri şi înţepături la nivelul locului de injectare, frisoane, înroşirea feţei, urticarie, mâncărimi şi erupţii pe piele, dureri de cap, oboseală, greaţă, nelinişte, bătăi rapide ale inimii, apăsare în piept, furnicături, vărsături, respiraţie şuierătoare. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră. despre posibilele reacţii adverse pentru a le identifica şi pentru a şti cumsă reacţionaţi atunci când apar. Dacă este cazul, reacţiile alergice uşoare, precumurticaria, pot fi tratate cu antihistaminice (medicamente care combat alergiile). În caz unei reacţii alergice grave (şoc anafilactic), opriţi imediat administrarea medicamentului şi contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Există un risc foarte mic ca dozele mari de Nonafact să provoace formarea de cheaguri de sânge în vasele de sânge, cheaguri care conduc la tromboză. Utilizarea Nonafact poate conduce de asemenea, în cazuri rare, la creşterea temperaturii corpului.

Organismul dumnevoastră poate dezvolta anticorpi (inhibitori) contra factorului IX, care vor inactiva Nonafact. Medicul dumneavoastră vă va urmări cu regularitate analizele de sânge pentru a pentru a detecta prezenţa acestor anticorpi. Contactaţi de urgenţă medicul dumnevoastră dacă constataţi că medicamentul îşi pierde treptat eficaciatea. Vă veţi da seama de acest lucru în urma sângerărilor mai frecvente.

Dacă aveţi nevoie de tratament pentru combaterea anticorpilor (inhibitori), acesta trebuie să se efectueze într-un centru de tratament pentru hemofilici. Veţi fi monitorizat cu atenţie pentru detectarea oricăror reacţii adverse posibile în timpul acestui tratament.

Dacă apar astfel de reacţii adverse, vă sfătuim să vă adresaţi medicului dumnevoastră. Dacă observaţi

o reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NONAFACT

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe etichetăşi pe cutie.

A se păstra la frigider (la 2°C–8°C).

A se ţine flacoanele în cutie, pentru a fi protejate de lumină. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat după ce se dizolvă.

Imediat înainte de administrare, verificaţi dacă soluţia este limpede. Nu utilizaţi acest medicament dacă soluţia este tulbure, sau observaţi depuneri sau particule..

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Nonafact 100 UI/ml factor de coagulare IX uman Ce conţine Nonafact

-Substanţa activă este factorul de coagulare IX uman.

-Celelalte componente sunt clorură de sodiu, zahăr, histidinăşi apa pentru preparate injectabile.

Cum arată Nonafact şi conţinutul ambalajului

Nonafact se prezintă sub formă de liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă (fiolă da 5 ml sau 10 ml)

Nonafact constă dintr-un ambalaj de carton care conţine:

 • Un flacon Nonafact care conţine factor IX 500 UI sau 1000 UI
 • Un flacon cuapă pentru preparate injectabile a 5 ml sau 10 ml

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul

Sanquin, Plesmanlaan 125 NL-1066 CX Amsterdam

Acest prospect a fost aprobat

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.