CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

NOXAFIL SP 40mg/ml
Denumire NOXAFIL SP 40mg/ml
Descriere Noxafil este indicat pentru utilizarea în tratamentul următoarelor infecţii fungice la adulţi (vezi pct. 5.1):

- Aspergiloză invazivă la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B sau itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente;

- Fusarioză la pacienţii cu boală rezistentă la amfotericina B sau la pacienţi care nu tolerează amfotericina B;

- Cromoblastomicoză şi micetom la pacienţii cu boală rezistentă la itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează itraconazolul;

- Coccidioidomicoză la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B, itraconazol sau fluconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente.

- Candidoză oro-faringiană: ca terapie de primă intenţie la pacienţii cu forme severe sau la pacienţii cu imunitate scăzută, la care este de aşteptat ca răspunsul la tratamentul topic să fie scăzut.
Denumire comuna internationala POSACONAZOLUM
Actiune terapeutica ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC TRIAZOL - DERIVATI
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Suspensie orala
Concentratia 40mg/ml
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 105ml susp. orala
Valabilitate ambalaj 2 ani; dupa prima deschidere 4 saptamani
Volum ambalaj 105ml
Cod ATC J02AC04
Firma - Tara producatoare SCHERING PLOUGH SA - FRANTA
Autorizatie de punere pe piata SP EUROPE - BELGIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre NOXAFIL SP 40mg/ml ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> vasile (vizitator) : cit costa noxafil?
>> Dr. Petre : Nu stiu daca este un pret fix peste tot. Din cate vad costa 2750RON.
>> racoare g (vizitator) : cum poate fi administrat Noxafil pentru a fi mai usor de suportat?
>> eu : Lasati un email sa discutam.
Prospect si alte informatii despre NOXAFIL SP 40mg/ml, suspensie orala       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Noxafil 40 mg/ml suspensie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

Excipienţi:

Acest medicament conţine aproximativ 1,75 g glucoză în 5 ml suspensie.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie orală

Suspensie albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Noxafil este indicat pentru utilizarea în tratamentul următoarelor infecţii fungice la adulţi (vezi pct. 5.1):

- Aspergiloză invazivă la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B sau itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente;

- Fusarioză la pacienţii cu boală rezistentă la amfotericina B sau la pacienţi care nu tolerează amfotericina B;

- Cromoblastomicoză şi micetom la pacienţii cu boală rezistentă la itraconazol sau la pacienţi care nu tolerează itraconazolul;

- Coccidioidomicoză la pacienţi cu boală rezistentă la amfotericina B, itraconazol sau fluconazol sau la pacienţi care nu tolerează aceste medicamente.

- Candidoză oro-faringiană: ca terapie de primă intenţie la pacienţii cu forme severe sau la pacienţii cu imunitate scăzută, la care este de aşteptat ca răspunsul la tratamentul topic să fie scăzut.

Caracterul rezistent al bolii este definit ca progresie a infecţiei sau ca lipsă de ameliorare după minim 7 zile de tratament antifungic eficient la doze terapeutice.

De asemenea, Noxafil este indicat pentru profilaxia infecţiilor fungice sistemice la următorii pacienţi:

- Pacienţi care primesc chimioterapie pentru inducerea remisiunii în leucemia mielocitară acută (LMA) sau în sindroamele mielodisplazice (SMD), la care este de aşteptat apariţia neutropeniei prelungite şi care prezintă un risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice;

- Primitorii unui transplant de celule stem hematopoetice (TCSH), care sunt în tratament imunosupresor în doze mari pentru prevenirea respingerii grefei şi care prezintă un risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat de către un medic cu experienţă în tratamentul infecţiilor fungice sau în tratamentul de susţinere al pacienţilor cu risc crescut la care posaconazolul este indicat în scop profilactic.

Doze

Dozele recomandate sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabel 1. Doza recomandată în funcţie de indicaţie

 

Indicaţie

Doze şi durata tratamentului

(vezi pct. 5.2)

Infecţii fungice sistemice (IFS) refractare/Pacienţi cu IFS şi intoleranţă la medicamentele din prima linie de terapie

200 mg (5 ml) de patru ori pe zi. Alternativ, pacienţii care pot tolera alimente sau suplimente nutriţionale pot lua 400 mg (10 ml) de două ori pe zi în timpul mesei sau imediat după masă, sau după un supliment nutritiţional.

Durata tratamentului se stabileşte în funcţie de severitatea bolii de bază, de revenirea din starea de imunosupresie şi de răspunsul clinic.

Candidoză oro-faringiană

Doza de încărcare de 200 mg (5 ml) o dată pe zi în prima zi, apoi 100 mg (2,5 ml) o dată pe zi timp de 13 zile.

Fiecare doză de Noxafil trebuie administrată în timpul sau imediat după masă sau după un supliment nutriţional la pacienţii care nu tolerează alimentele pentru a ameliora absorbţia orală şi pentru a garanta obţinerea unei expuneri corespunzătoare la medicament.

Profilaxia infecţiilor fungice sistemice

200 mg (5 ml) de trei ori pe zi. Fiecare doză de Noxafil trebuie administrată în timpul sau imediat după masă sau după un supliment nutriţional la pacienţii care nu tolerează alimentele pentru a ameliora absorbţia orală şi pentru a garanta obţinerea unei expuneri corespunzătoare la medicament. Durata tratamentului este stabilită în funcţie de recuperarea din starea de neutropenie sau imunosupresie. La pacienţii cu leucemie mielocitară acută sau cu sindroame mielodisplazice, profilaxia cu Noxafil trebuie iniţiată cu câteva zile înainte de debutul anticipat al neutropeniei şi trebuie continuată timp de încă 7 zile după creşterea numărului de neutrofile peste 500 celule pe mm3.

 

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală

Nu este de aşteptat ca insuficienţa renală să modifice farmacocinetica posaconazolului şi nu este recomandată modificarea dozei (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică

Datele limitate privind efectul insuficienţei hepatice (inclusiv Clasa C în clasificarea Child-Pugh a bolii hepatice cronice) asupra farmacocineticii posaconazolului demonstrează o creştere a expunerii plasmatice comparativ cu subiecţii cu funcţie hepatică normală dar nu sugerează necesitatea ajustării dozei (vezi pct. 4.4 şi 5.2). Se recomandă precauţie datorită potenţialului pentru expunere plasmatică crescută.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Noxafil la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 5.1 şi 5.2, însă nu se pot face recomandări în privinţa dozajului.

Mod de administrare

Administrare orală

Suspensia orală trebuie bine agitată înainte de utilizare.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Administrarea în asociere cu alcaloizi din ergot (vezi pct. 4.5).

Administrarea în asociere cu substanţe substrat al CYP3A4 cum sunt terfenadina, astemizolul, cisaprida, pimozida, halofantrina sau chinidina, deoarece acest lucru poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente, cu alungirea consecutivă a intervalului QTc şi apariţia, în cazuri rare, a torsadei vârfurilor (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Administrarea în asociere cu inhibitori ai HMG-CoA reductazei, cum sunt simvastatina, lovastatina şi atorvastatina (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Hipersensibilitate

Nu există date disponibile privind sensibilitatea încrucişată între posaconazol şi alte antifungice de tip azol. Utilizarea Noxafil la pacienţii cu hipersensibilitate la alţi azoli trebuie să fie făcută cu precauţie.

Toxicitate hepatică

Reacţii hepatice (de exemplu creşteri uşoare până la moderate ale ALT, AST, fosfatazei alcaline, bilirubinei totale şi/sau hepatită manifestă clinic) au fost raportate în timpul tratamentului cu posaconazol. Valorile crescute ale testelor funcţionale hepatice au fost în general reversibile la oprirea tratamentului şi, în unele cazuri, acestea s-au normalizat fără ca tratamentul să fie întrerupt. Reacţii hepatice mai grave, unele cu evoluţie letală, au fost raportate rar.

Posaconazolul trebuie să fie utilizat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică din cauza experienţei clinice limitate şi posibilităţii ca nivelele plasmatice de posaconazol să fie mai mari la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Monitorizarea funcţiei hepatice

Pacienţii la care apar anomalii ale valorilor testelor funcţionale hepatice în timpul tratamentului cu Noxafil, trebuie să fie monitorizaţi repetat pentru a identifica apariţia de leziuni hepatice mai grave. Management-ul pacientului trebuie să includă evaluarea funcţiei hepatice prin analize de laborator (în special teste funcţionale hepatice şi bilirubină). În cazul apariţiei de semne şi simptome clinice care sugerează apariţia unei afecţiuni hepatice trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Noxafil.

Alungirea intervalului QTc

Administrarea unor azoli s-a asociat cu alungirea intervalului QTc. Noxafil nu trebuie să fie administrat cu medicamente care sunt substraturi ale CYP3A4 şi care sunt cunoscute a alungi intervalul QTc (vezi pct. 4.3 şi 4.5). Noxafil trebuie să fie administrat cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni proaritmogene, ca şi:

·Alungire congenitală sau dobândită a QTc

·Cardiomiopatie, mai ales în prezenţa insuficienţei cardiace

·Bradicardie sinusală

·Aritmii simptomatice prezente

·Administrarea concomitentă cu medicamente cunoscute a alungi intervalul QTc (altele decât cele menţionate la pct. 4.3).

Tulburările electrolitice, mai ales cele în care sunt implicate valorile sangvine ale potasiului, magneziului sau calciului, trebuie să fie monitorizate şi corectate, dacă este cazul, înainte şi în timpul tratamentului cu posaconazol.

Posaconazolul este un inhibitor al CYP3A4 şi trebuie utilizat doar în cazuri speciale în timpul tratamentului cu alte medicamente metabolizate de către CYP3A4 (vezi pct. 4.5).

Tulburări gastro-intestinale

Datele de farmacocinetică la pacienţii cu tulburări gastro-intestinale severe (cum este diareea severă) sunt limitate. Pacienţii cu diaree sau vărsături severe trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea unei suprainfecţii fungice.

Antibioticele de tipul Rifamicină (rifampicină, rifabutină), anumite anticonvulsivante (fenitoină, carbamazepină, fenobarbital, primidonă), efavirenz şi cimetidină

Concentraţiile de posaconazol pot fi scăzute semnificativ în cazul utilizării în asociere; de aceea, administrarea în asociere cu posaconazol trebuie să fie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul (vezi pct. 4.5).

Excipienţi

Acest medicament conţine aproximativ 1,75 g glucoză în 5 ml suspensie. Pacienţii cu malabsorbţie a glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectele altor medicamente asupra posaconazolului

Posaconazol este metabolizat prin glucuronidare UDP (enzime de faza 2) şi in vitro este substrat pentru efluxul glicoproteinei p (gp-P). De aceea, inhibitorii (de exemplu verapamil, ciclosporină, chinidină, claritromicină, eritromicină, etc.) sau inductorii (de exemplu rifampicină, rifabutină, anumite anticonvulsivante, etc.) acestor căi de metabolizare pot să crească, respectiv să scadă concentraţiile plasmatice ale posaconazolului.

Rifabutina (300 mg o dată pe zi) a scăzut Cmax (concentraţia plasmatică maximă) şi ASC (aria de sub curba concentraţie plasmatică – timp) a posaconazolului cu 57% şi, respectiv 51%. Administrarea concomitentă de posaconazol şi rifabutină sau inductori similari (de exemplu rifampicina) trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul. Vezi mai jos şi informaţiile privind efectul posaconazolului asupra concentraţiilor plasmatice ale rifabutinei.

Efavirenz (400 mg o dată pe zi) a scăzut Cmax şi ASC ale posaconazolului cu 45% şi respectiv 50%. Administrarea concomitentă de posaconazol şi efavirenz trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiile pentru pacient depăşesc riscurile.

Fenitoina (200 mg o dată pe zi) scade Cmax şi ASC ale posaconazolului cu 41% şi respectiv 50%. Administrarea în asociere de posaconazol şi fenitoină sau inductori similari (de exemplu carbamazepină, fenobarbital, primidonă) trebuie evitată, cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul.

Antagonişti ai receptorilor H2 şi inhibitori ai pompei de protoni: Concentraţiile plasmatice ale posaconazolului (Cmax şi ASC) au scăzut cu 39% atunci când acesta a fost administrat în asociere cu cimetidină (400 mg de două ori pe zi) din cauza scăderii absorbţiei posibil secundar scăderii secreţiei de acid gastric. Administrarea în asociere de posaconazol cu antagonişti ai receptorilor H2 trebuie evitată, dacă este posibil. Similar, administrarea a 400 mg posaconazol cu esomeprazol (40 mg zilnic) a scăzut valoarea medie a Cmax şi ASC cu 46%, respectiv 32%, comparativ cu administrarea a 400 mg posaconazol în monoterapie. Administrarea în asociere a posaconazol cu inhibitori ai pompei de protoni trebuie evitată, dacă este posibil.

Alimente: Absorbţia posaconazolului este crescută semnificativ de administrarea concomitentă cu alimente (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Alcool etilic: Nu sunt disponibile date privind interacţiunea cu posaconazol.

Produse pe bază de plante medicinale: Nu sunt disponibile date privind interacţiunea cu posaconazol.

Fumat: Nu sunt disponibile date privind interacţiunea cu posaconazol.

Efectele posaconazolului asupra altor medicamente

Posaconazolul este un inhibitor puternic al CYP3A4. Administrarea concomitentă de posaconazol şi substanţe substrat ale CYP3A4 poate duce la creşteri foarte mari ale expunerii la substanţe substrat ale CYP3A4, cum este exemplificat mai jos pentru tacrolimus, sirolimus, atazanavir şi midazolam. Se recomandă precauţie în timpul utilizării concomitente a posaconazolului cu substanţe substrat ale CYP3A4, administrate intravenos, şi poate fi necesară reducerea dozei acestora. Dacă posaconazolul este utilizat concomitent cu substanţe substrat ale CYP3A4, administrate pe cale orală, şi pentru care creşterea concentraţiilor plasmatice poate fi asociată cu reacţii adverse inacceptabile, concentraţiile plasmatice ale substanţei substrat a CYP3A4 şi/sau reacţiile adverse trebuie monitorizate atent, iar doza ajustată în consecinţă. Câteva dintre studiile de interacţiune au fost efectuate la voluntari sănătoşi la care s-a obţinut o expunere mai mare la posaconazol comparativ cu pacienţii la care s-a administrat aceeaşi doză. Este posibil ca efectul posaconazolului asupra substanţelor substrat ale CYP3A4 la pacienţi să fie ceva mai mic decât cel observat la voluntarii sănătoşi şi este de aşteptat să difere între pacienţi datorită expunerii lor diferite la posaconazol. Efectul administrării concomitente de posaconazol asupra concentraţiilor plasmatice ale substanţelor substrat ale CYP3A4, poate de asemenea să fie diferit la acelaşi pacient, dacă posaconazolul nu este administrat într-un mod strict standardizat în timpul meselor, având în vedere efectul important al alimentelor asupra expunerii la posaconazol (vezi pct. 5.2).

Terfenadină, astemizol, cisapridă, pimozidă, halofantrină şi chinidină (substraturi ale CYP3A4):

Administrarea în asociere de posaconazol şi terfenadină, astemizol, cisapridă, pimozidă, halofantrină sau chinidină este contraindicată. Administrarea în asociere poate determina creşterea concentraţiilor plasmatice ale acestor medicamente, cu alungirea consecutivă a intervalului QTc şi, în cazuri rare, la apariţia torsadei vârfurilor (vezi pct. 4.3).

Alcaloizi din ergot: Posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a alcaloizilor din ergot (ergotamină şi dihidroergotamină), ceea ce poate conduce la ergotism. Administrarea în asociere de posaconazol şi alcaloizi din ergot este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Inhibitori ai HMG-CoA reductazei metabolizaţi de către CYP3A4 (de exemplu simvastatină, lovastatină, şi atorvastatină): Posaconazol poate creşte semnificativ concentraţiile plasmatice ale inhibitorilor HMG-CoA reductazei care sunt metabolizaţi de către CYP3A4. Tratamentul cu aceşti inhibitori ai HMG-CoA reductazei trebuie întrerupt în timpul tratamentului cu posaconazol, deoarece concentraţiile plasmatice crescute au fost asociate cu rabdomioliză (vezi pct. 4.3).

Alcaloizi din vinca: Posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a alcaloizilor din vinca (de exemplu vincristină şi vinblastină), ceea ce poate conduce la neurotoxicitate. De aceea, trebuie evitată administrarea în asociere de posaconazol şi alcaloizi din vinca cu excepţia cazului în care beneficiul pentru pacient depăşeşte riscul. Totuşi, dacă se administrează în asociere, se recomandă ajustarea dozei de alcaloizi din vinca.

Rifabutină: Posaconazol a crescut Cmax şi ASC ale rifabutinei cu 31% şi, respectiv 72%. Trebuie evitată administrarea în asociere de posaconazol şi rifabutină cu excepţia cazului în care beneficiile pentru pacient depăşesc riscurile (vezi de asemenea informaţiile de mai sus despre efectul rifabutinei asupra concentraţiilor plasmatice de posaconazol). În cazul administrării acestor medicamente în asociere, se recomandă monitorizarea atentă a hemoleucogramei complete şi a reacţiilor adverse care pot apare în cazul creşterii concentraţiei plasmatice de rifabutină (de exemplu uveită).

Sirolimus: Administrarea de doze repetate de posaconazol (400 mg de două ori pe zi, timp de 16 zile) a crescut Cmax şi ASC ale sirolimus (doză unică de 2 mg) în medie de 6,7 ori şi respectiv 8,9 ori (variind între 3,1 şi 17,5 ori) la subiecţii sănătoşi. Nu se cunoaşte efectul posaconazolului asupra sirolimus la pacienţi, dar se anticipează ca acesta să fie variabil ca urmare a expunerii diferite a pacienţilor la posaconazol. Administrarea concomitentă de posaconazol şi sirolimus nu este recomandată şi trebuie evitată ori de câte ori este posibil. În cazul în care se consideră că administrarea concomitentă nu poate fi evitată, se recomandă ca doza de sirolimus să fie mult redusă în momentul iniţierii tratamentului cu posaconazol şi să se monitorizeze foarte frecvent concentraţiile minime de sirolimus în sângele total. Concentraţiile plasmatice de sirolimus trebuie măsurate la iniţierea, în timpul administrării concomitente şi la întreruperea tratamentului cu posaconazol, iar dozele de sirolimus trebuie ajustate în consecinţă. Trebuie reţinut faptul că relaţia dintre concentraţia plasmatică minimă şi ASC ale sirolimus se modifică în timpul administrării concomitente cu posaconazol. Ca rezultat, concentraţiile plasmatice minime ale sirolimus, care în mod obişnuit sunt în limitele terapeutice uzuale, pot ajunge la valori subterapeutice. Ca urmare, concentraţiile plasmatice minime care se găsesc în partea superioară a limitelor terapeutice uzuale vor fi monitorizate şi întreaga atenţie trebuie îndreptată asupra semnelor clinice şi simptomelor, valorilor analizelor de laborator şi biopsiei tisulare.

Ciclosporina: La pacienţii cu transplant cardiac, trataţi cu doze fixe de ciclosporină, administrarea de 200 mg de posaconazol o dată pe zi a crescut concentraţiile plasmatice ale ciclosporinei, necesitând reduceri ale dozei. În studii de eficacitate clinică au fost raportate cazuri de reacţii adverse grave, inclusiv nefrotoxicitate şi un caz fatal de leucoencefalopatie, determinate de concentraţiile crescute de ciclosporină. În cazul iniţierii tratamentului cu posaconazol la pacienţii care primesc deja ciclosporină, doza de ciclosporină trebuie redusă (de exemplu la aproximativ trei sferturi din doza curentă). În continuare, pe parcursul administrării concomitente, trebuie monitorizate cu atenţie concentraţiile sanguine de ciclosporină, iar în momentul întreruperii tratamentului cu posaconazol doza de ciclosporină trebuie ajustată după cum este necesar.

Tacrolimus: Posaconazol a crescut Cmax şi ASC ale tacrolimus (0,05 mg/kg corp doză unică) cu 121% şi, respectiv 358%. În studiile de eficacitate clinică au fost raportate cazuri de interacţiuni clinic semnificative, care au dus la internare sau/şi întreruperea tratamentului cu posaconazol. La iniţierea tratamentului cu posaconazol la pacienţi care primesc deja tacrolimus, doza de tacrolimus trebuie scăzută (de exemplu la o treime din doza curentă). După aceea, concentraţiile plasmatice de tacrolimus trebuie să fie monitorizate cu atenţie în timpul administrării în asociere şi la întreruperea tratamentului cu posaconazol, iar doza de tacrolimus trebuie să fie ajustată, dacă este necesar.

Inhibitorii proteazei HIV: Deoarece inhibitorii proteazei HIV sunt substanţe substrat ale CYP3A4 este de aşteptat ca posaconazolul să crească concentraţiile plasmatice ale acestor medicamente antiretrovirale. După administrarea concomitentă pe cale orală de posaconazol (400 mg de două ori pe zi) şi atazanavir (300 mg o dată pe zi), timp de 7 zile la subiecţi sănătoşi, Cmax şi ASC ale atazanavirului au crescut în medie de 2,6 ori şi respectiv 3,7 ori (între 1,2 şi 26 ori). După administrarea concomitentă pe cale orală de posaconazol (400 mg de două ori pe zi) şi atazanavir şi ritonavir (300 mg/100 mg o dată pe zi), timp de 7 zile la subiecţii sănătoşi, Cmax şi ASC ale atazanavirului au crescut în medie de 1,5 ori şi respectiv 2,5 (între 0,9 şi 4,1 ori). Adăugarea de posaconazol la tratamentul cu atazanavir sau la tratamentul cu atazanavir plus ritonavir, a fost asociată cu creşterea concentraţiilor plasmatice de bilirubină. În timpul administării concomitente cu posaconazol, se recomandă monitorizarea frecventă pentru apariţia reacţiilor adverse şi a toxicităţii legate de medicamentele antiretrovirale care sunt substanţe substrat ale CYP3A4.

Midazolam şi alte benzodiazepine metabolizate de către CYP3A4: Într-un studiu efectuat la voluntari sănătoşi, posaconazolul (200 mg o dată pe zi, timp de 10 zile) a crescut expunerea (ASC) la midazolam i.v. (0,05 mg/kg) cu 83%. În alt studiu la voluntari sănătoşi, administrarea de doze repetate de posaconazol pe cale orală (200 mg de două ori pe zi, timp de 7 zile) a crescut Cmax şi ASC ale midazolam i.v. (0,4 mg doză unică) în medie de 1,3 ori şi respectiv de 4,6 ori (între 1,7 şi 6,4 ori); posaconazol 400 mg de două ori pe zi, timp de 7 zile a crescut Cmax şi ASC ale midazolam i.v. de 1,6 ori şi respectiv 6,2 ori (între 1,6 şi 7,6 ori). Ambele doze de posaconazol au crescut Cmax şi ASC ale midazolam oral (2 mg într-o singură doză orală) de 2,2 ori şi respectiv 4,5 ori. În plus, administrarea de posaconazol pe cale orală (200 mg sau 400 mg) a prelungit media timpului de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al midazolamului de la aproximativ 3 - 4 ore la 8 - 10 ore în timpul administrării concomitente.

Datorită riscului de sedare prelungită se recomandă luarea în considerare a ajustării dozei în timpul administrării de posaconazol concomitent cu orice benzodiazepină care este metabolizată de CYP3A4 (de exemplu midazolam, triazolam, alprazolam).

Blocante ale canalelor de calciu metabolizate de către CYP3A4 (de exemplu diltiazem, verapamil, nifedipină, nisoldipină): Se recomandă monitorizarea frecventă a reacţiilor adverse şi a fenomenelor de toxicitate legate de blocantele canalelor de calciu în timpul administrării în asociere cu posaconazol. Poate să fie necesară ajustarea dozei de blocante ale canalelor de calciu.

Digoxină: Administrarea altor azoli a fost asociată cu creşterea concentraţiilor plasmatice de digoxină. De aceea, posaconazol poate creşte concentraţia plasmatică a digoxinei şi, de aceea, digoxinemia trebuie să fie monitorizată la iniţierea sau după întreruperea tratamentului cu posaconazol.

Sulfonilureice: La unii voluntari sănătoşi, glicemia a scăzut atunci când glipizida a fost administrată în asociere cu posaconazol. Se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei la pacienţii diabetici.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea posaconazol la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut.

Femei aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentul. Posaconazol nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care beneficiul pentru mamă depăşeşte în mod clar riscul potenţial pentru făt.

Alăptarea

Posaconazolul se excretă în lapte la femelele de şobolan (vezi pct. 5.3). Nu a fost studiată excreţia posaconazolului în laptele uman. Alăptarea trebuie să fie întreruptă la iniţierea tratamentului cu posaconazol.

Fertilitatea

Posaconazol nu a avut efect asupra fertilităţii la şobolanii masculi la o doză până la 180 mg/kg (de 1,7 ori mai mare decât regimul de 400 mg de două ori pe zi, bazat pe concentraţiile plasmatice la starea de echilibru la voluntarii sănătoşi) sau la şobolanii femele la o doză până la 45 mg/kg (de 2,2 ori mai mare decât regimul de 400 mg de două ori pe zi). Nu sunt disponibile date clinice cu privire la evaluarea impactului posaconazol asupra fertilităţii la om.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele posaconazolului asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Deoarece la utilizarea posaconazol au fost raportate anumite reacţii adverse (de exemplu ameţeală, somnolenţă, etc.) care pot influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje, se impun măsuri de precauţie în timpul utilizării.

4.8 Reacţii adverse

Profilul de siguranţă al posaconazol a fost evaluat la > 2400 de pacienţi şi voluntari sănătoşi înrolaţi în studii clinice şi din experienţa după punerea pe piaţă. Cele mai frecvente reacţii adverse au inclus greaţă, vărsături, diaree, febră şi creşterea bilirubinei. În cadrul clasificării pe aparate, sisteme şi organe, reacţiile adverse sunt enumerate utilizând următoarele frecvenţe: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută.

 

Tabel 2. Reacţii adverse clasificate pe aparate, organe şi sisteme şi în funcţie de frecvenţă

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Frecvente:

neutropenie

Mai puţin frecvente:

trombocitopenie, leucopenie, anemie, eozinofilie, limfadenopatie

Rare:

sindrom hemolitic uremic, purpură trombocitopenică trombotică, pancitopenie, coagulopatie, hemoragie

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Mai puţin frecvente:

reacţii alergice

Rare:

reacţii de hipersensibilitate

Tulburări endocrine

 

Rare:

insuficienţă corticosuprarenaliană, scăderea gonadotropinelor sanguine

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Frecvente:

dezechilibre electrolitice, anorexie

Mai puţin frecvente:

hiperglicemie

Tulburări psihice

 

Rare:

tulburări psihice, depresie

Cu frecvenţă necunoscută:

stare confuzională

Tulburări ale sistemului nervos

 

Frecvente:

parestezii, ameţeală, somnolenţă, cefalee

Mai puţin frecvente:

convulsii, neuropatie, hipoestezia, tremor

Rare:

accident vascular cerebral, encefalopatie, neuropatie periferică, sincopă

Tulburări oculare

 

Mai puţin frecvente:

vedere înceţoşată

Rare:

diplopie, scotoame

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Rare:

afectarea auzului

Tulburări cardiace

 

Mai puţin frecvente:

sindrom QT prelungit§, electrocardiogramă anormală§, palpitaţii

Rare:

torsada vârfurilor, moarte subită, tahicardie ventriculară, stop cardio-respirator, insuficienţă cardiacă, infarct miocardic

Tulburări vasculare

 

Mai puţin frecvente:

hipertensiune arterială, hipotensiune arterială

Rare:

embolie pulmonară, tromboză venoasă profundă

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Rare:

hipertensiune pulmonară, pneumonie interstitială, pneumonită

Tulburări gastro-intestinale

 

Frecvente:

vărsături, greaţă, durere abdominală, diaree, dispepsie, uscăciunea gurii, flatulenţă

Mai puţin frecvente:

pancreatită

Rare:

hemoragii gastro-intestinale, ileus

Tulburări hepatobiliare

 

Frecvente:

creşterea valorilor testelor funcţionale hepatice (creşterea ALT, creşterea AST, creşterea bilirubinei, creşterea fosfatazei alcaline, creşterea GGT)

Mai puţin frecvente:

leziuni hepatocelulare, hepatită, icter, hepatomegalie

Rare:

insuficienţă hepatică, hepatită colestatică, colestază, hepatosplenomegalie, sensibilitate hepatică, asterixis

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Frecvente:

erupţie cutanată tranzitorie

Mai puţin frecvente:

ulceraţii bucale, alopecie

Rare:

sindrom Stevens Johnson, erupţie veziculară

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Mai puţin frecvente:

lombalgie

Tulburări renale şi ale căilor urinare

 

Mai puţin frecvente:

insuficienţă renală acută, insuficienţă renală, creşterea creatininei sanguine

Rare:

acidoză tubulară renală, nefrită interstiţială

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

Mai puţin frecvente:

tulburări menstruale

Rare:

sâni dureroşi

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Frecvente:

pirexie (febră), astenie, oboseală

Mai puţin frecvente:

edem, durere, frisoane, stare de rău

Rare:

edem lingual, edem facial

Investigaţii diagnostice

 

Mai puţin frecvente:

modificarea concentraţiilor medicamentului

 

 Vezi punctul 4.4

Tulburări hepatobiliare

În timpul supravegherii după punerea pe piaţă au fost raportate leziuni hepatice severe cu evoluţie letală (vezi pct.4.4).

4.9 Supradozaj

În timpul studiilor clinice, pacienţii care au primit doze de posaconazol de până la 1600 mg/zi au prezentat aceleaşi reacţii adverse ca cele raportate la pacienţii care au primit doze mai mici. S-a raportat supradozajul accidental la un pacient care a luat 1200 mg de două ori pe zi timp de 3 zile. Investigatorul nu a înregistrat nicio reacţie adversă.

Posaconazolul nu este eliminat prin hemodializă. Nu există disponibil niciun tratament special în caz de supradozj cu posaconazol. Se poate lua în considerare tratamentul de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antimicotice de uz sistemic, derivaţi de triazol, codul ATC: J02A C04.

Mecanism de acţiune

Posaconazol inhibă enzima lanosterol 14α-demetilază (CYP51), care catalizează o etapă esenţială în biosinteza ergosterolului.

Microbiologie

S-a demonstrat in vitro faptul că posaconazol este activ împotriva următoarelor microorganisme: Aspergillus species (Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus), Candida species (Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C. inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, şi specii de Fusarium, Rhizomucor, Mucor şi Rhizopus. Datele de microbiologie sugerează că posaconazolul este activ împotriva Rhizomucor, Mucor, şi Rhizopus, însă în prezent sunt prea puţine date clinice pentru evaluarea eficacităţii posaconazolului împotriva acestor agenţi cauzali.

Rezistenţă

În clinică s-au identificat suşe cu susceptibilitate scăzută la posaconazol. Mecanismul principal de rezistenţă este acela de achiziţie a unei substituţii la nivelul proteinei ţintă, CYP51.

Asocierea cu alte antifungice

Utilizarea de asocieri de medicamente antifungice nu trebuie să scadă nici eficacitatea posaconazol nici pe cea a celorlalte antifungice; totuşi, nu există dovezi clinice care să ateste că tratamentul asociat furnizează un beneficiu suplimentar.

Relaţia farmacocinetică/farmacodinamică

S-a observat o corelaţie între expunerea totală la medicament raportată la CMI (ASC/CMI) şi rezultatul clinic. Raportul critic la subiecţii cu infecţie cu Aspergillus a fost ~200. La pacienţii infectaţi cu Aspergillus este deosebit de important să se asigure realizarea concentraţiilor plasmatice maxime (vezi pct. 4.2 şi 5.2 despre dozajul recomandat şi efectul alimentelor asupra absorbţiei).

Experienţa clinică

Aspergiloza invazivă

Într-un studiu non-comparativ al terapiei de salvare a fost evaluată administrarea pe cale orală a unei doze de posaconazol de 800 mg/zi divizată în mai multe prize pentru tratamentul aspergilozei invazive la pacienţi cu boală refractară la amfotericina B (incluzând formele farmaceutice liposomale) sau la itraconazol sau la pacienţi care nu au tolerat aceste medicamente. Rezultatele clinice au fost comparate cu cele de la un grup de control extern constituit în urma analizei retrospective a fişelor medicale. Grupul de control extern a inclus 86 de pacienţi trataţi cu medicamente disponibile (cele menţionate mai sus) în majoritatea cazurilor în acelaşi timp şi în aceleaşi centre ca pacienţii trataţi cu posaconazol. Majoritatea cazurilor de aspergiloză au fost considerate refractare la tratamentul anterior în ambele grupuri, atât în cel cu posaconazol (88%) cât şi în grupul de control extern (79%).

După cum se prezintă în Tabelul 3, s-a observat un răspuns pozitiv (rezoluţie completă sau parţială) la sfârşitul tratamentului la 42% dintre pacienţii trataţi cu posaconazol comparativ cu 26% dintre pacienţii din lotul de control extern. Totuşi, acesta nu a fost un studiu randomizat, controlat, prospectiv şi, de aceea, toate comparaţiile cu grupul de control extern trebuie evaluate cu precauţie.

Tabel 3. Eficacitatea generală a posaconazol la sfârşitul tratamentului pentru aspergiloză invazivă în comparaţie cu grupul de control extern

 

 

Posaconazol

Grup de control extern

Răspuns global

45/107 (42%)

22/86 (26%)

Rata de succes pe specii

 

 

Toate speciile de Aspergillus confirmate micologic. 1

34/76

(45%)

19/74

(26%)

A. fumigatus

12/29

(41%)

12/34

(35%)

A. flavus

10/19

(53%)

3/16

(19%)

A. terreus

4/14

(29%)

2/13

(15%)

A. niger

3/5

(60%)

2/7

(29%)

 

Specii de Fusarium

11 din 24 de pacienţi cu fusarioză diagnosticată sau probabilă au fost trataţi cu succes cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pe o perioadă medie de 124 de zile până la 212 de zile. Din optsprezece pacienţi care nu au tolerat sau au avut infecţii refractare la amfotericina B sau itraconazol, şapte pacienţi au fost clasificaţi ca responsivi.

Cromoblastomicoză/Micetom

9 din 11 pacienţi au fost trataţi cu succes cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pentru o perioadă medie de 268 de zile până la 377 de zile. Cinci dintre aceştia au avut cromoblastomicoză determinată de Fonsecaea pedrosoi, iar 4 au fost diagnosticaţi cu micetom, în majoritate determinat de specii de Madurella.

Coccidioidomicoză

11 din 16 pacienţi au fost trataţi cu succes (la sfârşitul tratamentului rezoluţie completă sau parţială a semnelor şi simptomelor prezentate la momenul iniţial) cu posaconazol 800 mg/zi divizat în mai multe prize, pentru o perioadă medie de 296 de zile până la 460 de zile.

Tratamentul candidozelor oro-faringiene (COF) sensibile la azoli

A fost efectuat un studiu controlat, randomizat, cu evaluator orb la pacienţii cu infecţie HIV cu candidoză oro-faringiană sensibilă la azoli (de la majoritatea pacienţilor din studiu se izolase C. albicans la momentul iniţial). Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost reprezentat de rata de succes clinic (definit ca vindecare sau ameliorare) după 14 zile de tratament. Pacienţii au fost trataţi cu suspensie orală de posaconazol sau de fluconazol (atât posaconazolul cât şi fluconazolul au fost administrate după cum urmează: 100 mg de două ori pe zi timp de 1 zi, urmat de 100 mg o dată pe zi timp de 13 zile).

Ratele de răspuns clinic din acest studiu sunt prezentate mai jos, în Tabelul 4.

S-a demonstrat că posaconazolul este non-inferior fluconazolului în ceea ce priveşte rata de succes clinic în Ziua 14, precum şi la 4 săptămâni de la finalul tratamentului.

Tabel 4. Ratele de succes clinic în candidoza oro-faringiană

 

Criteriul de evaluare

Posaconazol

Fluconazol

Rata de succes clinic în Ziua 14

91,7% (155/169)

92,5% (148/160)

Rata de succes clinic la 4 săptămâni după terminarea tratamentului

68,5% (98/143)

61,8% (84/136)

 

1 Inclusiv alte specii mai puţin frecvente sau specii necunoscute

Rata de succes clinic a fost definită ca numărul de cazuri evaluate ca având un răspuns clinic (vindecare sau ameliorare) împărţit la numărul total de cazuri eligibile pentru analiză.

Profilaxia infecţiilor fungice sistemice (IFS) (Studiile 316 şi 1899)

Au fost efectuate două studii de profilaxie controlate, randomizate la pacienţi cu risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice.

Studiul 316 este un studiu randomizat, dublu orb cu suspensie orală de posaconazol (200 mg de trei ori pe zi) comparativ cu capsule de fluconazol (400 mg o dată pe zi) la primitorii unui transplant alogenic de celule stem hematopoietice cu boală grefă contra gazdă (BGCG). Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile la 16 săptămâni după randomizare, stabilită de un grup orb independent de experţi externi. Un criteriu secundar cheie de evaluare a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile din timpul perioadei de tratament (de la prima la ultima doză de medicament + 7 zile). Majoritatea (377/600, [63%]) pacienţilor incluşi aveau BGCG acută de grad 2 sau 3, ori cronică extinsă (195/600, [32,5%]) la debutul studiului. Durata medie de tratament a fost de 80 de zile în cazul posaconazolului şi de 77 de zile în cazul fluconazolului.

Studiul 1899 este un studiu randomizat, cu evaluator orb, cu posaconazol suspensie orală (200 mg de trei ori pe zi) comparativ cu fluconazol suspensie (400 mg o dată pe zi) sau cu itraconazol soluţie orală (200 mg de două ori pe zi) la pacienţi cu neutropenie, care au primit chimioterapie citotoxică pentru leucemie mielocitară acută sau pentru sindroame mielodisplazice. Criteriul principal de evaluare a eficienţei a fost reprezentat de incidenţa IFS dovedite/probabile, determinată de un grup orb independent de experţi externi, în timpul perioadei de tratament. Un criteriu secundar cheie de evaluare a fost incidenţa IFS dovedite/probabile la 100 zile după randomizare. Un diagnostic recent de leucemie mielocitară acută a fost cea mai frecventă afecţiune subiacentă (435/602, [72%]). Durata medie de tratament a fost de 29 de zile în cazul posaconazolului şi de 25 de zile în cazul fluconazolului/itraconazolului.

În ambele studii de profilaxie, aspergiloza a fost cea mai frecventă suprainfecţie. Vezi Tabelele 5 şi 6 pentru rezultate din ambele studii. Au existat mai puţine suprainfecţii cu Aspergillus la pacienţii care au primit profilaxie cu posaconazol comparativ cu pacienţii din lotul de control.

Tabel 5. Rezultate din studiile clinice de profilaxie a Infecţiilor fungice sistemice.

 

Studiu

Posaconazol

Controla

Valoarea-P

Procentul (%) de pacienţi cu IFS dovedite/probabile

Perioada de tratamentb

1899d

7/304 (2)

25/298 (8)

0,0009

316e

7/291 (2)

22/288 (8)

0,0038

Perioada de timp stabilităc

1899d

14/304 (5)

33/298 (11)

0,0031

316 d

16/301 (5)

27/299 (9)

0,0740

 

FLU = fluconazol; ITZ = itraconazol; POS = posaconazol.

a: FLU/ITZ (1899); FLU (316).

b: În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la ultima doză de medicament al studiului plus încă 7 zile; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la prima doză până la ultima doză de medicament al studiului plus 7 zile.

c: În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la 100 zile după randomizare; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la momentul iniţial până la 111 zile de la momentul iniţial.

d: Toţi randomizaţi

e: Toţi trataţi

Tabel 6. Rezultate din studiile clinice de profilaxie a Infecţiilor fungice sistemice.

 

Studiu

Posaconazol

Controla

 

Procentul (%) de pacienţi cu aspergiloză dovedită/probabilă

Perioada de tratamentb

1899d

2/304 (1)

20/298 (7)

 

316e

3/291 (1)

17/288 (6)

 

Perioada de timp stabilităc

1899d

4/304 (1)

26/298 (9)

 

316 d

7/301 (2)

21/299 (7)

 

 

FLU = fluconazol; ITZ = itraconazol; POS = posaconazol.

a. FLU/ITZ (1899); FLU (316).

b. În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la ultima doză de medicament al studiului plus încă 7 zile; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la prima doză până la ultima doză de medicament al studiului plus 7 zile

c. În studiul 1899 aceasta a fost perioada de la randomizare până la 100 zile după randomizare; în studiul 316 aceasta a fost perioada de la momentul iniţial până la 111 zile de la momentul iniţial.

d. Toţi randomizaţi

e. Toţi trataţi

În Studiul 1899, s-a înregistrat o scădere semnificativă a mortalităţii de toate cauzele în favoarea posaconazolului [POS 49/304 (16%) faţă de FLU/ITZ 67/298 (22%) p= 0,048]. Pe baza estimărilor Kaplan-Meier, probabilitatea de supravieţuire până la 100 zile după randomizare a fost semnificativ mai mare în cazul celor care au primit posaconazol; acest beneficiu în ceea ce priveşte supravieţuirea a fost demonstrat şi când analiza a luat în considerare toate cauzele de deces (P=0,0354), precum şi decesele legate de IFS (P=0,0209).

În Studiul 316, mortalitatea globală a fost similară (POS, 25%; FLU, 28%); cu toate acestea, procentul de decese legate de IFS a fost semnificativ mai scăzut în lotul cu POS (4/301) comparativ cu lotul cu FLU (12/299; P= 0,0413).

Utilizarea la copii şi adolescenţi

Şaisprezece pacienţi cu vârste cuprinse între 8 şi 17 ani au fost trataţi cu 800 mg/zi în cadrul unui studiu pentru infecţii fungice sistemice. Pe baza datelor disponibile de la aceşti 16 copii şi adolescenţi, profilul de siguranţă pare să fie similar cu cel de la pacienţii cu vârsta ≥ 18 ani.

În plus, la doisprezece pacienţi cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani s-au administrat 600 mg/zi pentru profilaxia infecţiilor fungice sistemice (Studiile 316 şi 1899). Profilul de siguranţă la aceşti pacienţi cu vârsta < 18 ani pare să fie similar cu profilul de siguranţă de la adulţi. Pe baza datelor de farmacocinetică de la aceşti 10 copii, profilul farmacocinetic pare să fie similar cu cel al pacienţilor cu vârsta ≥ 18 ani.

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea la copiii cu vârsta sub 18 ani.

Evaluarea electrocardiografică

Numeroase ECG-uri s-au efectuat la momente de timp stabilite, timp de 12 ore înainte şi în timpul administrării de posaconazol (400 mg de două ori pe zi, cu mese bogate în lipide) la 173 de voluntari sănătoşi, bărbaţi şi femei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 85 de ani. Nu au fost înregistrate modificări semnificative clinic ale intervalului QTc (Fridericia) faţă de momentul iniţial.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Posaconazol se absoarbe într-un tmax mediu de 3 ore (la pacienţii care se alimentează). Farmacocinetica posaconazol este liniară după administrarea unei doze unice sau a unor doze multiple de până la 800 mg, în timpul unei mese bogate în lipide. Nu s-a observat creşterea suplimentară a expunerii în cazul administrării de doze zilnice mai mari de 800 mg la pacienţi sau voluntari sănătoşi. În repaus alimentar, ASC creşte mai puţin în raport cu dozele peste 200 mg. La voluntari sănătoşi, aflaţi în repaus alimentar, divizarea dozei zilnice totale (800 mg) în patru prize zilnice a 200 mg comparativ cu două prize zilnice a 400 mg, s-a dovedit a creşte expunerea posaconazolului de 2,6 ori.

Efectul alimentelor asupra absorbţiei orale la voluntarii sănătoşi

Absorbţia posaconazol a fost semnificativ crescută în cazul administrării posaconazolului în doză unuică zilnică de 400 mg în timpul şi imediat după un prânz bogat în grăsimi (~ 50 grame grăsimi), comparativ cu administrarea înainte de masă, Cmax şi ASC având o creştere de aproximativ 330%, respectiv 360%. ASC pentru posaconazol este: de 4 ori mai mare în cazul administrării cu o masă bogată în grăsimi (~ 50 grame grăsimi) şi de aproximativ 2,6 ori mai mare în cazul administrării cu o masă fără grăsimi sau cu un supliment nutriţional (14 grame grăsimi) comparativ cu starea de repaus alimentar (vezi pct. 4.2 şi 4.5).

Distribuţia

Posaconazol este absorbit lent şi eliminat lent, are un volum aparent de distribuţie mare (1774 litri) şi se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice (> 98%), predominant de albumina serică.

Metabolizare

Posaconazol nu are metaboliţi circulanţi importanţi şi este puţin probabil ca inhibitori ai enzimelor CYP450 să modifice concentraţiile acestuia. Dintre metaboliţii circulanţi ai posaconazolului, majoritatea sunt glucuronid conjugaţi şi doar o mică parte metaboliţi oxidaţi (prin intermediul CYP450). Metaboliţii eliminaţi în urină şi scaun reprezintă aproximativ 17% din doza radiomarcată administrată.

Eliminare

Posaconazol se elimină lent, având o valoare medie a timpului de înjumătăţire plasmatică mediu (t½) de 35 de ore (între 20 şi 66 de ore). După administrarea de posaconazol marcat cu 14C, radioactivitatea s-a regăsit preponderent în scaun (77% din doza radiomarcată), iar componenta majoritară a fost compusul de bază (66% din doza radiomarcată). Clearance-ul renal reprezintă o cale minoră de eliminare, 14% din doza radiomarcată fiind excretată în urină (< 0,2% din doza radiomarcată este compusul de bază). Starea la echilibru este atinsă după administrarea timp de 7-10 zile de doze multiple.

Farmacocinetica la grupe speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi (< 18 ani)

După administrarea a 800 mg posaconazol pe zi divizat în mai multe prize pentru tratamentul infecţiilor fungice sistemice, concentraţiile plasmatice medii minime la 12 pacienţi cu vârste între 8 şi 17 ani (776 ng/ml) au fost similare concentraţiilor de la 194 de pacienţi cu vârste între 18 şi 64 de ani (817 ng/ml). Nu sunt disponibile date de farmacocinetică pentru copii cu vârsta sub 8 ani. În mod similar, în studiile privind profilaxia, concentraţia medie de posaconazol (Cmed) la echilibru de la zece adolescenţi (cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani) a fost în medie comparabilă cu Cmed de la pacienţii adulţi (cu vârsta ≥ 18 ani).

Sex

Farmacocinetica posaconazolului este comparabilă la bărbaţi şi femei.

Vârstnici (≥ 65 ani)

La subiecţii vârstnici (24 subiecţi cu vârsta ³ 65 de ani) a fost observată o creştere a Cmax (26%) şi a ASC (29%) faţă de subiecţii mai tineri (24 subiecţi cu vârste între 18 şi 45 de ani). Cu toate acestea, în studiile de eficacitate clinică, profilul de siguranţă al posaconazolului a fost similar în cazul pacienţilor tineri şi al celor vârstnici.

Rasă

La subiecţii de rasă neagră s-a înregistrat o uşoară scădere (16%) a ASC şi Cmax a posaconazolului faţă de subiecţii de rasă caucaziană. Totuşi, profilul de siguranţă a posaconazol a fost similar la subiecţii de rasă neagră şi caucaziană.

Insuficienţă renală

După administrarea unei doze unice, nu s-a înregistrat nicio modificare a farmacocineticii posaconazolului la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară şi moderată (n=18, Cl cr ≥ 20 ml/min/1,73 m2); de aceea, nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă renală severă (n=6, Cl cr < 20 ml/min/1,73 m2), ASC a posaconazol a fost înalt variabilă [> 96% CV (coeficient de variabilitate)] comparativ cu alte grupuri de pacienţi cu insuficienţă renală [< 40% CV]. Cu toate acestea, deoarece posaconazol nu se elimină în mod semnificativ pe cale renală, nu este de aşteptat o modificare a farmacocineticii posaconazolului în caz de insuficienţă renală severă şi nu se recomandă ajustarea dozei. Posaconazol nu este eliminat prin hemodializă.

Insuficienţă hepatică

ASC medie a fost de 1,3 până la 1,6 ori mai mare comparativ cu valoarea obţinută la pacienţi martor potriviţi, cu funcţie hepatică normală, după administrarea pe cale orală a unei doze unice de 400 mg posaconazol la pacienţi cu insuficienţă hepatică (şase în fiecare grup) uşoară (Clasa A Child Pugh), moderată (Clasa B Child-Pugh) sau severă (Clasa C Child Pugh). Nu au fost măsurate concentraţiile libere şi nu poate fi exclusă existenţa unei creşteri mai mari a expunerii la posaconazolul liber decât creşterea observată de 60% a ASC total. Timpul de înjumătăţire prin eliminare (t½) a fost prelungit de la aproximativ 27 de ore la aproximativ 43 de ore în grupurile respective. Nu este recomandată ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la severă, dar se recomandă precauţie din cauza posibilităţii unei expuneri plasmatice mai mari.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Similar altor medicamente antifungice din clasa azoli, în studii de toxicitate cu doze repetate de posaconazol s-au observat efecte legate de inhibarea sintezei de hormoni steroizi. În studii de toxicitate la şobolani şi câini s-au observat efecte de supresie a corticosuprarenalei la expuneri egale sau mai mari decât cele atinse la doze terapeutice la om.

Fosfolipidoza neuronală a apărut la câinii la care s-a administrat medicamentul timp de ≥ 3 luni, la expuneri sistemice mai mici decât cele obţinute la doze terapeutice la om. Aceste date nu au fost confirmate la maimuţele la care s-a administrat tratament timp de un an. În studii de neurotoxicitate de 12 luni la câini şi maimuţe, nu s-au fost observat efecte funcţionale asupra sistemului nervos central sau periferic la expuneri sistemice mai mari decât cele atinse la doze terapeutice.

În cadrul unui studiu cu durata de 2 ani la şobolani s-au observat dilatarea şi obstrucţia alveolelor ca urmare a fosfolipidozei pulmonare. Aceste date nu indică neapărat un potenţial de modificări funcţionale la om.

Într-un studiu farmacologic de siguranţă cu doze repetate, la maimuţe la expuneri sistemice de 4,6 ori mai mari decât cele obţinute la doze terapeutice la om nu s-au evidenţiat modificări electrocardiografice, inclusiv ale intervalelor QT şi QTc. Ecocardiografia nu a evidenţiat semne de decompensare cardiacă într-un studiu farmacologic de siguranţă cu doze repetate, la şobolani, la expuneri sistemice de 1,4 ori mai mari decât cele atinse la doze terapeutice. S-au observat valori crescute ale tensiunii arteriale sistolice (de până la 29 mmHg) la şobolani şi maimuţe la expuneri sistemice de 1,4 şi respectiv 4,6 ori mai mari decât cele atinse la doze terapeutice.

S-au efectuat studii de toxicitate reproductivă şi de dezvoltare peri- şi postnatală la şobolani. Pentru expuneri mai mici decât cele obţinute la om la doze terapeutice, posaconazol a produs modificări şi malformaţii scheletale, distocie, creşterea duratei de gestaţie, reducerea mărimii medii a puilor şi a viabilităţii postnatale. La iepuri, posaconazol a fost embriotoxic la expuneri mai mari decât cele atinse la doze terapeutice. Similar altor antifungice din clasa azoli, aceste efecte asupra funcţiei reproductive au fost considerate a fi în relaţie cu influenţa tratamentului asupra steroidogenezei.

Posaconazol nu a prezentat genotoxicitate în studiile in vitro şi in vivo. Studiile de carcinogenicitate nu au evidenţiat riscuri speciale pentru om.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 80

Simeticonă

Benzoat de sodiu (E211)

Citrat de sodiu dihidrat

Acid citric monohidrat

Glicerol

Gumă xantan

Glucoză lichidă

Dioxid de titan (E171)

Aromă artificială de cireşe conţinând alcool benzilic şi propilenglicol

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Flaconul sigilat: 3 ani

După prima deschidere a flaconului: 4 săptămâni

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă brună tip IV) care conţine 105 ml suspensie orală, închis cu capac din plastic prevăzut cu sistem de siguraţă pentru copii (polipropilen) şi o linguriţă dozatoare (polistiren) cu 2 gradaţii: 2,5 ml şi 5 ml.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SP Europe

Rue de Stalle, 73

B-1180 Bruxelles

Belgia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 octombrie 2005

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Schering-Plough S.A., 2, rue Louis Pasteur; 14200 Hérouville St Clair, Franţa

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2)

·CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

·ALTE CONDIŢII

Sistemul de farmacovigilenţă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenţă prezentat în modulul 1.8.1 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, este implementat şi funcţional înainte de şi în timpul prezenţei medicamentului pe piaţă.

Planul de management al riscului

DAPP se angajază să efectueze studiile şi activităţile de farmacovigilentă suplimentare detaliate în Planul de farmacovigilenţă, conform celor stabilite în versiunea Aprilie 2008 a Planului de management al riscului (PMR) prezentată în modulul 1.8.2 al Autorizaţiei de punere pe piaţă şi orice actualizări ulterioare ale PMR aprobate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind Sistemele de management ale riscului pentru medicamentele de uz uman, orice versiune actualizată a PMR trebuie depusă în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la sigurantă (RPAS).

În plus, versiunea actualizată a PMR trebuie depusă

- Când se primesc informaţii noi care pot avea impact asupra Specificaţiei de siguranţă actuale, Planului de farmacovigilenţă sau activităţilor de reducere la minimum a riscului.

- În decurs de 60 de zile de la atingerea unui obiectiv important (de farmacovigilenţă sau de reducere la minimum a riscului)

- La cererea Agenţiei Europene a Medicamentului

RPAS-uri

DAPP va continua să depună RPAS-uri anual, dacă nu este o altă periodicitate solicitată de către CHMP.

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂ AMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIA DE CARTON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Noxafil 40 mg/ml suspensie orală

posaconazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi glucoză lichidă.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Un flacon a 105 ml suspensie orală.

Linguriţă dozatoare

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

A se agita bine înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP Orice medicament rămas neutilizat după patru săptămâni de la deschiderea flaconului trebuie aruncat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SP Europe

Rue de Stalle, 73

B-1180 Bruxelles, Belgia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Noxafil

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Noxafil 40 mg/ml suspensie orală

posaconazol

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare ml de suspensie orală conţine posaconazol 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi glucoză lichidă.

Pentru informaţii suplimentare, vezi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

105 ml

Suspensie orală

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

A se agita bine înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Orice medicament rămas neutilizat după patru săptămâni de la deschiderea flaconului trebuie aruncat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SP Europe

Rue de Stalle, 73

B-1180 Bruxelles, Belgia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/321/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Noxafil 40 mg/ml suspensie orală

posaconazol

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe utilizaţi acest medicament.

-Păstraţi acest prospect. S-ar putea fie necesar să-l recitiţi.

-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

-Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

1. Ce este Noxafil şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi Noxafil

3. Cum să utilizaţi Noxafil

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Noxafil

6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE NOXAFIL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Noxafil acţionează prin omorârea sau oprirea dezvoltării unor tipuri de ciuperci (fungi) care pot determina infecţii la om. Noxafil aparţine unui grup de medicamente denumite antifungice (antimicotice) de tip triazol. Aceste medicamente sunt utilizate pentru prevenirea şi tratamentul multor tipuri diferite de infecţii cauzate de fungi.

Noxafil poate fi utilizat pentru tratarea următoarelor tipuri de infecţii fungice grave la adulţi:

- Infecţii determinate de fungi din familia Aspergillus care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu medicamente antifungice ca amfotericină B sau itraconazol sau când administrarea acestor medicamente a trebuit să fie oprită;

- Infecţii determinate de fungi din familia Fusarium care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu amfotericină B sau când tratamentul cu amfotericină B a trebuit să fie oprit;

- Infecţii determinate de fungi care produc boli cum ar fi cromoblastomicoza şi micetomul care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu itraconazol sau când tratamentul cu itraconazol a trebuit să fie oprit;

- Infecţii determinate de fungi numite Coccidioides care nu s-au ameliorat în timpul tratamentului cu unul sau mai multe dintre următoarele medicamente: amfotericină B, itraconazol sau fluconazol sau când administrarea acestor medicamente a trebuit să fie oprită;

- Infecţiile din regiunea cavităţii bucale şi gâtului (cunoscute sub denumirea de „candidoze”) provocate de ciuperci numite Candida, care nu au fost tratate anterior.

Noxafil poate fi utilizat pentru prevenirea infecţiilor fungice la pacienţii cu sistem imunitar slăbit din cauza chimioterapiei pentru leucemia mielocitară acută (LMA) sau sindromului mielodisplazic (SMD), sau la pacienţii ce urmează tratamente imunosupresoare cu doze mari în urma transplantului de celule stem hematopoietice (TCSH).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI NOXAFIL

Nu utilizaţi Noxafil:

-Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la posaconazol sau la oricare dintre celelalte componente ale Noxafil (vezi punctul 6 „Informaţii suplimentare” al acestui prospect pentru lista excipienţilor).

-Dacă luaţi medicamente care conţin alcaloizi din ergot (utilizaţi pentru tratarea migrenelor). Posaconazol poate creşte cantitatea din sânge a acestor medicamente; aceasta poate determina reducerea severă a fluxului de sânge în anumite părţi ale corpului şi la lezarea ţesuturilor.

-Dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente. Posaconazol poate creşte cantitatea din sânge a acestor medicamente; aceasta poate determina tulburări grave ale ritmului inimii (cardiac):

·terfenadină (utilizată pentru tratarea alergiilor)

·astemizol (utilizat pentru tratarea alergiilor)

·cisapridă (utilizată pentru tratarea problemelor la stomac)

·pimozidă (utilizată pentru tratarea simptomelor bolii Tourette)

·halofantrină (utilizată pentru tratarea malariei)

·chinidină (utilizată pentru tratarea anomaliilor de ritm cardiac).

- Dacă luaţi simvastatină, lovastatină, atorvastatină sau medicamente similare (numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei sau statine) care sunt utilizate pentru tratamentul concentraţiilor mari de colesterol din sânge.

Vă rugăm consultaţi secţiunea „Utilizarea altor medicamente” pentru informaţii despre alte medicamente care pot interacţiona cu Noxafil.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Noxafil

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza orice medicament.

Spuneţi mediculului dumneavoastră:

- Dacă aţi avut vreodată o reacţie alergică la alte medicamente din familia azoli sau triazoli, care includ ketoconazol, fluconazol, itraconazol şi voriconazol. Deşi nu sunt disponibile informaţii despre cum poate influenţa prezenţa unei alergii la aceste medicamnete antifungice de tip azol sensibilitatea specifică la posaconazol, este necesară precauţie.

-Dacă aveţi sau aţi avut afecţiuni hepatice. Este posibil să fie nevoie să efectuaţi analize speciale de sânge în timp ce utilizaţi Noxafil.

-Dacă prezentaţi diaree sau vărsături severe, deoarece aceste afecţiuni pot limita eficacitatea Noxafil.

-Dacă vi s-a spus vreodată că suferiţi de oricare dintre următoarele afecţiuni:

·O anomalie a electrocardiogramei (ECG) care constă în alungirea intervalului QTc

·Slăbiciune a muşchiului inimii (cardiac) sau insuficienţă cardiacă

·Bătăi cardiace (ale inimii) cu frecvenţă foarte mică

·Orice tulburare de ritm cardiac

·Orice tulburare a concentraţiilor de potasiu, magneziu sau calciu din sânge.

Utilizare la copii şi adolescenţi

Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că Noxafil se administrează doar la adulţi (cu vârstă peste 18 ani).

Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Vă rugăm să consultaţi lista de mai sus cu medicamente care nu trebuie utilizate în timpul tratamentului cu Noxafil. În plus faţă de medicamentele enumerate mai sus, care nu trebuie administrate împreună cu posaconazol din cauza riscului de apariţie a tulburărilor de ritm cardiac, există şi alte medicamente care prezintă risc de tulburări de ritm, care se pot accentua când sunt administrate în asociere cu posaconazol. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le utilizaţi (eliberate cu sau fără reţetă).

Există medicamente care uneori pot fi administrate în timp ce utilizaţi Noxafil dar poate fi necesară precauţie specială.

Anumite medicamente pot creşte riscul de reacţii adverse la Noxafil prin creşterea cantităţii de posaconazol din sânge. În mod similar, anumite medicamente pot diminua eficacitatea Noxafil prin scăderea cantităţii de posaconazol din sânge.

Medicamentele care pot scade eficacitatea Noxafil sunt:

·Rifabutină şi rifampicină (utilizate în tratamentul anumitor infecţii). Dacă sunteţi deja tratat cu rifabutină, trebuie vi se monitorizeze hemoleucograma şi să se urmărească apariţia unor posibile reacţii adverse ale rifabutinei.

·Unele medicamente utilizate pentru tratarea sau prevenirea convulsiilor, cum ar fi fenitoina, carbamazepina, fenobarbitalul, primidona.

·Efavirenz, care este utilizat pentru tratarea infecţiei HIV.

·Medicamentele utilizate pentru scăderea acidităţii gastrice cum ar fi cimetidina şi ranitidina sau omeprazolul şi medicamente similare denumite inhibitori ai pompei de protoni.

Este posibil ca Noxafil crească riscul de reacţii adverse ale altor medicamente prin creşterea cantităţii acestora din sânge. Acestea sunt:

·Vincristină, vinblastină şi alţi alcaloizi din vinca (utilizaţi în tratamentul cancerului)

·Ciclosporină (utilizată în chirurgia de transplant)

·Tacrolimus şi sirolimus (utilizaţi în chirurgia de transplant)

·Rifabutină (utilizată în tratamentul anumitor infecţii)

·Medicamente utilizate în tratamentul infecţiei cu HIV numite inhibitori de proteaze (incluzând lopinavir şi atazanavir, care sunt administraţi cu ritonavir) şi inhibitori nonnucleozidici ai revers transcriptazei (INNRT)

·Midazolam, triazolam, alprazolam şi medicamente similare numite benzodiazepine (utilizate ca sedative sau relaxante musculare)

·Diltiazem, verapamil, nifedipină, nisoldipină şi unele medicamente asemănătoare numite blocante ale canalelor de calciu (utilizate în tratamentul tensiunii arteriale crescute)

·Digoxină (utilizată în tratamentul insuficienţei cardiace)

·Sulfonilureice ca de exemplu glipizidă (utilizată în tratamentul concentraţiilor mari ale zahărului din sânge).

Utilizarea Noxafil împreună cu alimente şi băuturi

Pentru a îmbunătăţi absorbţia posaconazolului, oricând este posibil, acesta trebuie luat în timpul mesei sau imediat după alimente sau o băutură nutriţională (vezi pct. 3 „Cum să utilizaţi Noxafil”). Nu există informaţii privind influenţa alcoolului etilic asupra posaconazolului.

Sarcina şi alăptarea

Înainte de a începe utilizaţi Noxafil spuneţi mediculului dumneavoastră dacă sunteţi sau credeţi că sunteţi însărcinată. Nu utilizaţi Noxafil în timpul sarcinii decât dacă acest lucru v-a fost recomandat de către medicul dumneavoastră. Dacă sunteţi o femeie la vârsta fertilă, în timpul tratamentului cu Noxafil trebuie utilizaţi o metodă de contracepţie eficace. Dacă rămâneţi însărcinată în timp ce vi se administrează Noxafil, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Nu alăptaţi în timp ce vi se administrează Noxafil, deoarece nu poate fi exclusă posibilitatea ca posaconazol să treacă în laptele matern.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Deoarece administrarea de posaconazol a fost asociată cu câteva reacţii adverse (ameţeală, somnolenţă, vedere înceţoşată) care pot influenţeze astfel de activităţi, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare dintre efectele care vă pot produce probleme la conducerea vehiculelor şi folosirea de utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Noxafil

Noxafil conţine aproximativ 1,75 g glucoză în 5 ml suspensie. Acest medicament nu trebuie utilizat dacă aveţi o boală numită malabsorbţie de glucoză-galactoză şi dacă, din orice motiv, această cantitate de glucoză trebuie luată în calcul, dacă trebuie să vă supravegheaţi aportul de zahăr.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI NOXAFIL

Luaţi întotdeauna Noxafil exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza răspunsul la tratament şi starea dumneavoastră pentru a stabili cât timp este necesară administrarea Noxafil şi dacă este necesară ajustarea dozei dumneavoastră zilnice.

Tabelul de mai jos vă arată doza uzuală şi perioada de tratament care depind de tipul de infecţie pe care o aveţi şi care pot fi adaptate individual de către medicul dumneavoastră. Nu vă modificaţi singur dozele şi nu vă schimbaţi regimul de tratament înainte să vă consultaţi cu medicul dumneavoastră.

Oricând este posibil trebuie să luaţi posaconazol în timpul mesei sau imediat după alimente sau o băutură nutriţională.

 

Indicaţie

Doză uzuală şi perioada de tratament

Tratamentul infecţiilor fungice refractare (Aspergiloză invazivă, Fusarioză, Cromoblastomomicoză/ Micetom, Coccidioidomicoză)

Doza uzuală este de 200 mg (o linguriţă de 5 ml) luată de patru ori pe zi.

Alternativ, în cazul în care medicul vă recomandă aceasta, puteţi lua 400 mg (două linguriţe de 5 ml) de două ori pe zi cu condiţia să puteţi lua ambele doze în timpul mesei sau imediat după alimente sau o băutură nutriţională.

Primul tratament al candidozelor

În prima zi de tratament luaţi 200 mg (o linguriţă de 5 ml) o dată. După prima zi, luaţi 100 mg (2,5 ml) o dată pe zi.

Prevenirea infecţiilor fungice grave

Luaţi 200 mg (o linguriţă de 5 ml) de trei ori pe zi.

 

Dacă utilizaţi mai mult Noxafil decât trebuie

Dacă vă temeţi că aţi utilizat o doză prea mare, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau unui profesionist din domeniul sanitar.

Dacă uitaţi să utilizaţi Noxafil

Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi-o imediat ce v-aţi amintit şi apoi continuaţi tratamentul în mod obişnuit. Totuşi, dacă v-ati amintit aproape de momentul administrării dozei următoare, luaţi doza la momentul obişnuit. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Noxafil poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele reacţii adverse pot fi grave şi pot necesita îngrijire medicală urgentă. Vă rugăm contactaţi imediat medicul dacă observaţi oricare dintre următoarele:

Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt grupate conform frecvenţei de apariţie:

Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

Mai puţin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

Rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

Foarte rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000)

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)

Reacţiile adverse frecvente:

Valori anormale ale sărurilor din sânge (de exemplu aţi putea avea stare de confuzie şi slăbiciune).

Reacţiile adverse mai puţin frecvente:

Anemie, trombocitopenie (o boală a sângelui ce se caracterizează printr-un număr anormal de mic de trombocite în sânge, care poate determina sângerare), leucopenie (o tulburare a sângelui care se caracterizează printr-un număr mai mic decât normal al globulelor albe din sânge), eozinofilie (o creştere anormală a numărului unui anumit tip de globule albe din sânge numite eozinofile, care însoţeşte frecvent afecţiuni inflamatorii),

Reacţii alergice,

Convulsii, o problemă a modului în care funcţionează toţi nervii din corp,

Bătăi neregulate ale inimii, electrocardiogramă anormală, hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială,

Inflamaţie a pancreasului (de exemplu dureri puternice la nivelul stomacului),

Insuficienţă a ficatului (de exemplu comă), leziuni hepatice, colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor, inflamaţie a ficatului cu sau fără obstrucţie de bilă,

Creşterea volumului atât a ficatului cât şi a splinei (de exemplu senzaţie de masă sub coaste), sensibilitate la nivelul ficatului,

Insuficienţă renală (de exemplu creşterea sau scăderea eliminării de urină, decolorarea urinii, dureri la urinare).

Reacţiile adverse rare:

Pneumonie (de exemplu scurtarea respiraţiei şi secreţii decolorate), hipertensiune arterială la nivelul arterei pulmonare care poate determina leziuni ireparabile la nivelul plămânilor şi inimii,

Coagulare neobişnuită a sângelui, hemoragii prelungite,

Reacţii alergice severe, inclusiv erupţie veziculară răspândită pe tot corpul şi descuamarea pielii,

Alterarea funcţiei cerebrale (cum ar fi percepţia vocilor sau vederea lucrurilor care nu sunt acolo), leşin,

Dificultăţi de gândire sau de vorbire, un tremor anormal ce constă în mişcări involuntare convulsive, în special la nivelul mâinilor, care se însoţeşte frecvent de comă hepatică iminentă şi afectarea funcţiei creierului,

Accident vascular cerebral (de exemplu durere, slăbiciune, amorţeli sau furnicături la nivelul mâinilor sau picioarelor),

Pete sau puncte negre în câmpul vizual,

Insuficienţă cardiacă sau infarct miocardic, tulburări ale ritmului cardiac, cu moarte subită, absenţa bătăilor inimii care determină lipsă de oxigen şi eventual deces,

Cheaguri de sânge în membre (de exemplu dureri intense sau umflături), sau cheaguri sanguine în plămâni (de exemplu scurtarea respiraţiei, dureri în timpul respiraţiei),

Hemoragii intestinale (de exemplu vărsături cu sânge, sânge în scaun), obstrucţie intestinală: blocaj al intestinului (în special al ileonului) care împiedică trecerea conţinutului intestinal la nivelul intestinului gros, care determină frecvent balonare, vărsături, constipaţie severă, pierderea poftei de mâncare şi crampe,

Sindrom hemolitic uremic (o afecţiune caracterizată prin distrugerea globulelor roşii din sânge (hemoliză) însoţită sau nu de insuficienţă renală), pancitopenie (o modificare a tuturor celulelor din sânge (globule roşii, globule albe şi trombocite)),

Pete violete mari la nivelul pielii,

Umflarea feţei sau limbii.

Reacţiile adverse de mai jos sunt prezentate cu estimarea frecvenţei cu care pot să apară în cazul utilizării Noxafil.

Reacţii adverse frecvente:

O senzaţie anormală la nivelul pielii ca de exemplu amorţeală, furnicături, înţepături, arsuri, senzaţie de corp străin pe piele,

Dureri de cap, ameţeli,

Somnolenţă,

Greaţă (senzaţie sau stare de rău), scăderea poftei de mâncare, dureri la nivelul stomacului, diaree, senzaţie de disconfort la nivelul stomacului, vărsături, gaze, uscăciune a gurii,

Funcţie hepatică anormală evidenţiată prin analize de sânge,

Scăderea numărului de celule sanguine albe din sânge la testele de sânge (care poate creşte riscul de infecţii),

Stare de slăbiciune, oboseală,

Erupţie trecătoare pe piele,

Febră.

Reacţii adverse mai puţin frecvente:

Creşterea ganglionilor limfatici,

Simţ tactil sau senzaţie redusă, sau pierdere parţială a sensibilităţii la stimuli senzoriali, tremurături,

Creşterea glicemiei,

Vedere înceţoşată,

Pierderea temporară a părului,

Ulcere la nivelul cavităţii bucale,

Frisoane, senzaţie generală de rău,

Dureri difuze la nivelul corpului, inclusiv la nivelul muşchilor şi articulaţiilor, dureri lombare,

Retenţie de apă (de exemplu umflarea corpului),

Tulburări menstruale (de exemplu sângerări anormale din vagin),

Modificarea eficacităţii unor medicamente.

Reacţiile adverse rare:

Depresie,

Vedere dublă,

Sâni dureroşi,

Funcţionare deficitară a glandei corticosuprarenale (de exemplu slăbiciune, oboseală, pierderea poftei de mâncare, decolorarea pielii), niveluri scăzute în sânge a hormonilor secretaţi de glanda pituitară, şi care influenţează funcţionarea glandelor sexuale la femeie şi bărbat,

Probleme de auz.

De asemenea, anumiţi pacienţi au raportat senzaţie de confuzie după ce au luat Noxafil.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ NOXAFIL

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Noxafil după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se congela.

După patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului nu trebuie să utilizaţi niciun rest de suspensie rămasă în flacon. Vă rugăm să înapoiaţi farmacistului dumneavoastră orice flacon care mai conţine un rest de suspensie.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Noxafil

- Substanţa activă din Noxafil este posaconazol. Fiecare mililitru de suspensie orală conţine 40 miligrame de posaconazol.

- Celelalte componente ale suspensiei orale sunt polisorbat 80, simeticonă, benzoat de sodiu (E211), citrat de sodiu dihidrat, acid citric monohidrat, glicerol, gumă xantan, glucoză lichidă, dioxid de titan (E171), aromă artificială de cireşe conţinând alcool benzilic şi propilenglicol, şi apă purificată.

Cum arată Noxafil şi conţinutul ambalajului

Noxafil este o suspensie orală, de culoare albă, cu aromă de cireşe, ambalată în flacoane din sticlă de culoare brună a 105 ml suspensie orală. Fiecare flacon este furnizat împreună cu o linguriţă dozatoare pentru măsurarea dozelor de 2,5 şi 5 ml de suspensie orală.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

SP Europe

Rue de Stalle, 73

B-1180 Bruxelles

Belgia

Fabricantul:

SP S.A.

2, rue Louis Pasteur

F-14200 Hérouville St Clair

Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

België/Belgique/Belgien

Schering-Plough NV/SA

Rue de Stalle/Stallestraat 73

B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

Luxembourg/Luxemburg

Schering-Plough NV/SA

Rue de Stalle 73

B-1180 Bruxelles/Brüssel

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Magyarország

Schering-Plough Hungary Kft

Alkotás u. 53.

H-1123 Budapest

Tel.: +36 1 457-8500

Česká republika

Schering-Plough s.r.o.

Ke Štvanici 3

CZ-186 00 Praha 8

Tel: +420 221771250

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Triq l-Esportaturi Mriehel

Birkirkara BKR 3000

Tel.: +35622778000

info@associateddrug.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Lautrupbjerg 4

DK-2750 Ballerup

Tlf: + 45-44 82 4000

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: +31 (0) 800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

MERCK SHARP & DOHME GMBH

Tel: + 49-(0)89 4561 2612

Infocenter@msd.de

Norge

Schering-Plough A/S

Pb. 398

N-1326 Lysaker

Tlf: + 47 67 16 64 50

Eesti

Schering-Plough Central East AG

A. H. Tammsaare tee 47

EE-11316 Tallinn

Tel: + 372 6139 750

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

cora.greece.gragcm@merck.com

Polska

Schering-Plough Polska Sp. z o.o.

Ul. Taśmowa 7

PL-02-677 Warszawa

Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Portugal

Schering-Plough Farma, Lda.

Rua Agualva dos Açores 16

P-2735-557 Agualva-Cacém

Tel: +351-21 433 93 00

France

Schering-Plough

34 avenue Léonard de Vinci

F-92400 Courbevoie

Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40

România

Schering-Plough Central East AG

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 19-21,

Băneasa Center, et. 8, sector 1

RO-013682 Bucureşti

Tel. + 40 21 233 35 30

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Schering-Plough CE AG

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 01 3001070

Ísland

Vistor hf

Hörgatúni 2

210 Garðabær

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Schering-Plough, s.r.o.

Strakova 5

SK-811 01 Bratislava

Tel: + 421 (2) 5920 2712

Italia

Schering-Plough S.p.A.

Via fratelli Cervi snc,

Centro Direzionale Milano Due

Palazzo Borromini

I-20090 Segrate (Milano)

Tel: + 39-02 21018.1

Suomi/Finland

Schering-Plough Oy

PL 46/PB 46

FIN-02151 Espoo/Esbo

Puh/Tel: + 358-(0)9 804650

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

Schering-Plough Central East AG

Skanstes iela 13

Rīga, LV-1013

Tel: + 371-67364224

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

UAB Schering-Plough

Kęstučio g. 59/27

LT-08124 Vilnius

Tel. + 370 52 101868

 

 

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.
Citeste si...
Infectiile fungice la nivelul piciorului Dr. Carmen Chirteş - medic specialist dermatolog - Centrul Medical MEDAS vorbeşte despre infecţiile fungice ce pot avea loc, la nivelul piciorului. Infectiile fungice se produc în locurile umede ale pielii, cum ar fi zonele axilare, în zona inghinală şi între degetele de la mâini sau de la picioare...
Picioarele pot prezenta simptomele unor boli grave Picioarele, parte a corpului căreia nu-i acordăm o atenţie deosebită cât timp totul pare să funcţioneze normal, pot da indicii importante despre starea generală de sănătate. Ascunse de cele mai multe ori în ciorapi şi pantofi, membrele inferioare prezintă uneori simptomele unor boli grave care se pot...
Candida auris, o ciupercă rară, letală şi rezistentă la medicamente, se răspândeşte în Statele Unite O ciupercă rară, cu potenţial letal şi rezistentă la antibiotice ar putea deveni cel mai nou tip de infecţie intraspitalicească ce ar trebui să stârnească îngrijorare, informează New Scientist citând un raport recent al Centrului american pentru controlul bolilor (CDC).