CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ONSENAL 200mg
Denumire ONSENAL 200mg
Descriere Onsenal este indicat pentru reducerea numărului de polipi adenomatoşi intestinali în polipoza adenomatoasă familială (PAF), ca adjuvant al tratamentului chirurgical şi apoi în timpul supravegherii endoscopice.Efectul reducerii polipilor exercitat de Onsenal asupra riscului apariţiei cancerului intestinal nu a fost demonstrat
Denumire comuna internationala CELECOXIBUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescriptie P-RF - Medicamente si produse medicamentoase care se elibereaza in farmacii pe baza de prescriptie medicala care se retine la farmacie
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 200mg
Ambalaj Cutie x 60 caps. (blist. PVC/Aclar/Al)
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC L01XX33
Firma - Tara producatoare PHARMACIA LTD. - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata PHARMACIA - PFIZER EEIG - MAREA BRITANIE

Ai un comentariu sau o intrebare despre ONSENAL 200mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ONSENAL 200mg, capsule       

ANEXA I
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 200 mg

2 COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine celecoxib 200 mg. Excipienţi: lactoză monohidrat 49,8 mg Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule.Capsule albe, opace, cu două dungi aurii, inscripţionate cu 7767 şi 200.

4 DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Onsenal este indicat pentru reducerea numărului de polipi adenomatoşi intestinali în polipoza adenomatoasă familială (PAF), ca adjuvant al tratamentului chirurgical şi apoi în timpul supravegherii endoscopice (vezi pct. 4.4).

Efectul reducerii polipilor exercitat de Onsenal asupra riscului apariţiei cancerului intestinal nu a fost demonstrat (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza orală recomandată este de 2 capsule de 200 mg de două ori pe zi, luate în timpul meselor (vezi pct. 5.2).

Tratamentul medical standard, aplicat pacienţilor cu PAF, trebuie continuat şi în timpul tratamentului cu celecoxib. Doza zilnică maximă recomandată este de 800 mg.

Insuficienţa hepatică: La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (albumina sericăîntre 25-35 g/l), doza zilnică recomandată de celecoxib trebuie redusăcu 50% (vezi pct. 4.3 şi 5.2). O atenţie deosebitătrebuie acordată acestor pacienţi, deoarece nu există experienţăprivind administrarea unor doze mai mari de 200 mg la această grupă de pacienţi.

Insuficienţa renală: Experienţa privind administrarea de celecoxib la pacienţii cu insuficienţă renalăuşoară sau moderată este limitată, de aceea aceşti pacienţi trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 4.3, 4.4 şi 5.2).

Copii şi adolescenţi: Experienţa cu celecoxib la pacienţii cu PAF cu vârsta sub 18 ani este limitată la un singur studiu pilot într-o populaţie foarte mică, în care pacienţii au fost trataţi cu celecoxib în doze de pânăla 16 mg/kg şi zi, ceea ce corespunde la doza recomandată pentru adulţii cu PAF de 800 mg pe zi (vezi pct. 5.1). Pacienţi metabolizatori lenţi ai CYP2C9: La pacienţii care sunt cunoscuţi sau suspectaţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9 pe baza genotipului sau antecedentelor/experienţei cu alte substraturi ale CYP2C9, celecoxib trebuie administrat cu prudenţă, întrucât riscul reacţiilor adverse în funcţie de doza este crescut. Trebuie luatăîn considerare iniţierea tratamentului cu o doză redusă (vezi pct. 5.2).

Vârstnici. Doza pentru pacienţii vârstnici cu PAF nu a fost stabilită. O atenţie specială trebuie acordată acestor pacienţi (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii
 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi (vezi pct. 6.1).
 • Hipersensibilitate cunoscută la sulfonamide.
 • Ulcer peptic activ sau hemoragie gastro-intestinală.
 • Pacienţii cu antecedente de astm bronşic, rinite acute, polipi nazali, edem angioneurotic, urticarie sau alte reacţii de tip alergic declanşate de administrarea de acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv inhibitori selectivi de COX-2 (ciclooxigenază-2).
 • Sarcina şi femeile cu potenţial fertil în absenţa utilizării unei metode contraceptive eficace (vezi pct. 4.5, 4.6 şi 5.3).
 • Alăptarea (vezi pct. 4.6 şi 5.3).
 • Insuficienţa hepatică severă (albumină serică< 25 g/l sau scor Child-Pugh ≥ 10) (Clasa C).
 • Pacienţi cu insuficienţă renală cu clearance al creatininei estimat a fi < 30 ml/min.
 • Boli inflamatorii intestinale.
 • Insuficienţa cardiacă congestivă (NYHA II-IV).
 • Cardiopatie ischemică, arteriopatii periferice şi/sau boli cerebrovasculare confirmate.
4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul PAF cu celecoxib a fost studiat pe o perioadă de până la 6 luni, nefiind demonstratăreducerea riscului cancerului gastro-intestinal sau al altor forme de cancer, şi nici diminuareanecesităţii tratamentului chirurgical. De aceea, tratamentul standard al pacienţilor cu PAF nu trebuie modificat în cazul administrării concomitente de celecoxib. În mod particular, nu trebuie redusăfrecvenţa examinărilor endoscopice de rutinăşi nici nu trebuie întârziată intervenţia chirurgicală a pacienţilor cu PAF.

Tulburări gastro-intestinale. La pacienţii trataţi cu celecoxib, au fost constatate complicaţii la nivelul tractului gastro-intestinal superior (perforaţii, ulcere sau hemoragii), uneori letale.

Se recomandă prudenţăîn cazul tratării pacienţilor cu risc de complicaţii gastro-intestinale latratamentul cu AINS: persoane vârstnice, pacienţi trataţi concomitent cu orice alt AINS sau acidacetilsalicilic sau pacienţi cu antecedente gastro-intestinale, cum sunt ulcerele şi hemoragiile gastrointestinale.

În cazul tratamentului cu celecoxib concomitent cu acidul acetilsalicilic (chiar şi la doze mici), există

o creştere suplimentară a riscului de apariţie a reacţiilor adverse gastro-intestinale (ulcere gastrointestinale sau alte complicaţii gastro-intestinale). În studiile clinice, nu a fost demonstrată pe termen lung o diferenţă semnificativăîn profilul de siguranţă gastro-intestinală între inhibitori selectivi ai COX-2 + acid acetilsalicilic comparativ cu AINS + acid acetilsalicilic (vezi pct. 5.1). Utilizarea concomitentă de celecoxib şi un AINS altul decât acidul acetilsalicilic trebuie evitată.

Pacienţii cu PAF având o anastomoză ileo-rectală sau o anastomoză ileo-analăpot dezvolta ulcere la nivelul anastomozei. Dacă apare ulcer anastomotic, pacienţii nu trebuie să primească concomitent tratament cu medicamente anticoagulante sau acid acetilsalicilic.

Tulburări hematologice şi limfatice/Tulburări cardiovasculare. În cadrul unui studiu clinic pe termen lung controlat cu placebo, la subiecţii cu polipi adenomatoşi sporadici trataţi cu celecoxib în doze de 200 mg de două ori pe zi şi 400 mg de douăori pe zi s-a raportat un număr crescut de evenimente cardiovasculare grave, mai ales infarct miocardic, comparativ cu grupul tratat cu placebo (vezi pct. 5.1).

Având în vedere căriscurile cardiovasculare ale celecoxib au crescut la doza de 400 mg de două ori pe zi în studiul APC (vezi pct. 5.1), răspunsul pacientilor cu PAF la celecoxib trebuie reevaluat periodic pentru a se evita expunerea inutilă a pacienţilor cu PAF la care celecoxib nu este eficace (vezi pct. 4.2, 4.3, 4.8 şi 5.1).

Pacienţii cu factori de risc semnificativi pentru evenimente cardiovasculare (de exemplu hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu celecoxib numai după o evaluare medicală atentă (vezi pct. 5.1).

Inhibitorii selectivi de COX-2 nu pot substitui acidul acetilsalicilic în profilaxia bolilor cardiovasculare tromboembolice, deoarece nu au proprietăţi antiplachetare. De aceea, tratamentul antiplachetar nu trebuie întrerupt (vezi pct. 5.1).

Asemenea altor medicamente care inhibă sinteza prostaglandinelor, şi în cazul pacienţilor trataţi cu celecoxib s-au observat retenţie lichidianăşi edeme. De aceea, celecoxibul trebuie utilizat cu prudenţăla pacienţii cu antecedente de insuficienţă cardiacă, disfuncţie ventriculară stângă sau hipertensiune arterială, precum şi la pacienţii cu edeme pre-existente determinate de orice cauză, deoarece inhibarea prostaglandinelor poate determina deteriorarea funcţiei renale şi retenţie de lichide. O atenţie deosebită trebuie acordată pacienţilor care urmează tratament cu diuretice sau pacienţilor care prezintă risc de hipovolemie.

Similar tuturor AINS, celecoxib poate duce la debutul unei noi hipertensiuni arteriale sau la agravarea hipertensiunii arteriale pre-existente, contribuind astfel la creşterea incidenţei evenimentelor cardiovasculare. De aceea, tensiunea arterială trebuie monitorizată îndeaproape pe durata iniţierii tratamentului cu celecoxib şi pe parcursul tratamentului.

În cazul pacienţilor vârstnici aflaţi în tratament pentru disfuncţie cardiacă uşoară sau moderată, este necesară supraveghere medicală specialăşi monitorizare. Existenţa unei alterări a funcţiei renale sau hepatice, şi în special a unei disfuncţii cardiace, este mai probabilă la pacienţii vârstnici şi astfel o supraveghere medicală corespunzătoare trebuie menţinută.

Tulburări renale şi hepatice

AINS, inclusiv celecoxib, pot produce toxicitate renală. Studiile clinice cu celecoxib au arătat efecte renale similare cu cele observate la comparatorul AINS. Pacienţii cu cel mai mare riscde toxicitate renală sunt cei cu insuficienţă renală, insuficienţă cardiacă, disfuncţie hepatică, precum şi persoanele vârstnice. Aceşti pacienţi trebuie atent monitorizaţi în timpul tratamentului cu celecoxib. Deoarece experienţa cu celecoxib la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică uşoară sau moderatăeste limitată, aceşti pacienţi trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Dacă la aceşti pacienţi apar semne de agravare a simptomelor clinice specifice, trebuie luate măsuri adecvate, inclusiv întreruperea tratamentului cu celecoxib, dacă este necesar.

Reacţii cutanate

Reacţii cutanate grave, unele dintre ele având evoluţie letală, inclusiv dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică, au fost raportate foarte rar în asociere cu tratamentul cu celecoxib (vezi pct. 4.8). Riscul acestor reacţii pare cel mai mare la începutul tratamentului, debutul reacţiei fiind, în majoritatea situaţiilor în prima lună de tratament. La pacienţii trataţi cu celecoxib au fost raportate reacţii de hipersensibilitate grave (anafilaxie şi angioedem) (vezi pct. 4.8). Pacienţii cu antecedente de alergie la sulfonamide sau orice alt medicament alergizant pot prezenta un risc mai mare de apariţie a reacţiilor cutanate grave sau a celor de hipersensibilitate (vezi pct. 4.3). La apariţia primelor semne de erupţie cutanată, leziune mucoasă sau orice alt semn de hipersensibilitate, tratamentul cu celecoxib trebuie întrerupt.

Altele.

Pacienţii cunoscuţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9 trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 5.2).

Celecoxibul poate masca febra şi alte semne de inflamaţie.

La pacienţii aflaţi sub tratament concomitent cu warfarină, au fost raportate evenimente hemoragice grave. Se recomandă prudenţăîn cazul tratamentului concomitent cu celecoxib şi warfarină sau alte anticoagulante orale (vezi pct. 4.5).

Onsenal capsule 200 mg conţine lactoză(49,8 mg). Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţăla galactoză, deficit de lactază(Lapp) sau malabsorbţie la glucoză-galactozănu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacodinamice

Majoritatea studiilor privind interacţiunile au fost efectuate cu celecoxib în doze de 200 mg, administrat de 2 ori pe zi (de exemplu dozele utilizate pentru osteoartită/poliartrită reumatoidă). Nu poate fi exclus un efect mai pronunţat în cazul utilizării de celecoxib în doze de 400 mg de două ori pe zi.

Activitatea anticoagulantă trebuie monitorizată la pacienţii care urmează tratament cu warfarină sau alte anticoagulante, în special în primele zile sau după ajustarea dozelor de celecoxib, deoarece aceşti pacienţi prezintăun risc crescut de complicaţii hemoragice. La pacienţii trataţi cu anticoagulante orale, timpul de protrombină (INR) trebuie monitorizat cu atenţie. În cazul pacienţilor cu artrită (în special vârstnici) care primesc celecoxib concomitent cu warfarină, au fost raportate hemoragii asociate cu creşteri ale timpului de protrombină, unele dintre ele cu evoluţie letală (vezi pct. 4.4).

AINS pot diminua efectul medicamentelor diuretice şi al antihipertensive. Asemenea AINS, în cazul administrării concomitente de medicamente inhibitoare ale enzimei de conversie (IEC) a angiotensinei sau de antagonişti ai receptorilor pentru enzima de conversie a angiotensinei II cu AINS, inclusiv celecoxib, poate creşte riscul de insuficienţă renală acută, de obicei reversibilă, la pacienţi cu funcţia renală compromisă (de exemplu pacienţi deshidrataţi sau vârstnici). De aceea, aceste asocieri medicamentoase trebuie administrate cu prudenţă, mai ales la vârstnici. Pacienţii trebuie hidrataţi în mod adecvat şi trebuie avutăîn vedere monitorizarea funcţiei renale la iniţierea terapiei concomitente, precum şi periodic, după iniţiere.

Într-un studiu clinic de 28 de zile la pacienţi cu hipertensiune arterială de gradul I şi II controlată cu lisinopril, administrarea de celecoxib 200 mg de douăori pe zi nu a determinat creşteri semnificative din punct de vedere clinic, comparativ cu placebo, ale tensiunii arteriale sistolice sau diastolice zilnice medii , determinate prin monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale pe 24 de ore. Printre pacienţii trataţi cu celecoxib 200 mg de două ori pe zi, 48% dintre aceştia au fost consideraţi ca non-responsivi la lisinopril la vizita medicală finală (definiţi fie prin tensiuniea arterială diastolică la manşetă > 90 mmHg, fie prin creşterea tensiunii arteriale diastolice la manşetă> 10%, comparativ cu valoarea iniţială), comparativ cu 27% din pacienţii trataţi cu placebo; această diferenţă a fost semnificativăstatistic.

S-a sugerat că administrarea concomitentă de AINS şi derivaţi de ciclosporină D sau tacrolimus creşte efectele nefrotoxice exercitate de ciclosporină sau tacrolimus. De aceea, în cazul administrării de celecoxib cu oricare dintre aceste medicamente, funcţia renală trebuie monitorizată.

Celecoxib poate fi utilizat concomitent cu doze mici de acid acetilsalicilic, însă nu poate fi considerat un substituent al acidului acetilsalicilic în cadrul profilaxiei cardiovasculare. Asemenea celorlalte AINS, există un risc crescut de apariţie a ulcerelor gastro-intestinale sau a altor complicaţii gastrointestinale în cazul tratamentului concomitent cu acid acetilsalicilic (chiar şi în doze mici), faţă de monoterapia cu celecoxib.

Interacţiuni farmacocinetice

Efecte ale celecoxibului asupra altor medicamente

Celecoxibul este un inhibitor slab al citocromului CYP2D6. În timpul tratamentului cu celecoxib, concentraţiile plasmatice medii ale dextrometorfanului, substrat al CYP2D6, au crescut cu aproximativ 136%. Concentraţiile plasmatice ale medicamentelor care reprezintă un substrat pentru această enzimă, pot fi crescute atunci când celecoxibul este utilizat concomitent. Exemple de medicamente metabolizate de către CYP2D6 sunt antidepresivele (triciclice şi inhibitoare selective ale receptorilor serotoninergici), neurolepticele, antiaritmicele, etc. Dozajul ajustat individual al substraturilor CYP2D6 cu doze adaptate fiecărui pacient, poate fi redus la nevoie la începutul tratamentului cu celecoxib sau crescut la sfârşitul tratamentului cu celecoxib.

Studii in vitro au arătat că celecoxibul este susceptibil să inhibe metabolismul catalizat de CYP2C19. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestei observaţii in vitro. Exemple de medicamente metabolizate de CYP2C19 sunt diazepam, citalopram şi imipramină.

Într-un studiu de interacţiune, celecoxib nu a avut niciun efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii contraceptivelor orale (1 mg noretisteron/35 micrograme etinilestradiol).

Celecoxib nu afectează semnificativ clinic farmacocinetica tolbutamidei (substrat CYP2C9) sau glibenclamidei.

La pacienţii cu artrită reumatoidă, celecoxib nu a avut niciun efect semnificativ din punct de vedere statistic asupra farmacocineticii (clearance-ul plasmatic sau renal) metotrexatului (în doze reumatologice). Cu toate acestea, trebuie luată în considerare monitorizarea adecvată privind toxicitatea legatăde metotrexat atunci când se asociază aceste două medicamente.

La subiecţii sănătoşi, administrarea concomitentă de celecoxib 200 mg de 2 ori pe zi şi litiu 450 mg de 2 ori pe zi, a determinat o creştere medie de 16% a Cmax şi de 18% a ASC pentru litiu. De aceea, pacienţii trataţi cu litiu trebuie atent monitorizaţi atunci când se începe sau se întrerupe tratamentul cu celecoxib.

Efecte ale altor medicamente asupra celecoxibului

La subiecţii care sunt metabolizatori lenţi ai CYP2C9 şi care au demonstrat expunere sistemicăcrescută la celecoxib, tratamentul concomitent cu inhibitori de CYP2C9 poate determina creşteri suplimentare ale expunerii la celecoxib. Astfel de asocieri trebuie evitate la subiecţii cunoscuţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9(vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Deoarece este metabolizat predominant de CYP2C9, celecoxibul trebuie utilizat la jumătate din doza recomandatăîn cazul pacienţilor trataţi cu fluconazol. Utilizarea concomitentă a unei doze unice de celecoxib de 200 mg şi de fluconazol 200 mg o datăpe zi, un inhibitor puternic al CYP2C9, a determinat o creştere medie de 60% a Cmax şi de 130% a ASC a celecoxibului. Utilizarea concomitentăa inductorilor CYP2C9 cum sunt rifampicina, carbamazepina şi barbituricele, poate determina reducerea concentraţiilor plasmatice ale celecoxibului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu existădate clinice privind expunerea gravidelor la celecoxib. Studiile realizate la animale(şobolani şi iepuri) au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 4.3 şi 5.3). Risculpotenţial la om, nu este cunoscut. Asemenea altor medicamente care inhibă sinteza de prostaglandine,celecoxibul poate determina inerţie uterinăşi închiderea prematură a canalului arterial în cursulultimului trimestru de sarcină. Celecoxibul este contraindicat în timpul sarcinii şi la femeile cu potenţial fertil în absenţa utilizării unei contracepţii eficace (vezi pct. 4.3). Dacă o pacientă rămâne gravidă în timpul tratamentului cu celecoxib, acesta trebuie întrerupt.

Celecoxibul se excretăîn laptele femelelor de şobolan, atingând concentraţii similare celor din plasmă. Administrarea de celecoxib la un număr redus de femei care alăptează a demonstrat un foarte mic pasaj de celecoxib în laptele matern. Femeile care utilizează celecoxib nu trebuie să alăpteze la sân.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii pentru a determina efectele celecoxibului asupra capacităţii de a conduce maşini sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pacienţii care prezintă ameţeli, vertij sau somnolenţă în timpul tratamentului cu celecoxib nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt enumerate pe aparate, sisteme şi organe şi clasificate după frecvenţă în Tabelul 1, reflectând date din următoarele surse:

-
Reacţiile adverse raportate la pacienţii cu osteoartrităşi la pacienţii cu artrită reumatoidă, ratele de incidenţă mai mari de 0,01% şi mai mari decât cele raportate pentru placebo pe parcursul a 12 studii clinice placebo şi/sau activ controlate cu durata de pânăla 12 săptămâni, cu doze zilnice de celecoxib de 100 mg pânăla 800 mg. În studiile suplimentare, folosind AINS non-selective drept comparatori, aproximativ 7400 de pacienţi cu artrităau fost trataţi cu celecoxib în doze zilnice de până la 800 mg, incluzând aproximativ 2300 de pacienţi trataţi timp de 1 an sau mai mult. Reacţiile adverse observate la administrarea de celecoxib în aceste studii suplimentare au fost în concordanţă cu cele ale pacienţilor cu osteoartrităşi artrită reumatoidă enumerate în Tabelul 1.
-
Reacţiile adverse raportate spontan după punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate într-o perioadăde timp în care au fost trataţi cu celecoxib estimat > 70 de milioane de pacienţi (doze, duratăşi indicaţii diferite). Deoarece nu toate reacţiile adverse ale medicamentelor sunt raportate la DAPP şi incluse în baza de date de siguranţă, frecvenţele acestor reacţii nu pot fi corect determinate.
TABELUL 1 Frecvente (≥1/100 şi <1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) Rare (≥1/10000 şi <1/1000) Cu fercvenţănecunoscută(Experienţa dupăpunerea pe piaţă))1
Infecţii şi infestări Sinuzită, infecţii ale tractului respirator superior, infecţii ale tractului urinar
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Leucopenie, trombocitopenie Pancitopenie
Tulburări ale sistemului imunitar Agravarea alergiei Reacţii alergice grave, şoc anafilactic, anafilaxie
Tulburări psihice Insomnie Anxietate, depresie, oboseală Confuzie Halucinaţii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Hiperpotasemie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeli, hipertonie Parestezii, somnolenţă Ataxie, disgeuzie Cefalee, agravarea epilepsiei, meningită aseptică,
ageuzie, anosmie, hemoragie intracraniană letală
Tulburări oculare Vedere înceţoşată Conjunctivită, hemoragie oculară, ocluzia arterei sau venei retiniene
Tulburări acustice şi vestibulare Tinitus Diminuarea auzului
Tulburări cardiace Insuficienţăcardiacă, palpitaţii, tahicardie Infarct miocardic2 Aritmie
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială, agravarea hipertensiunii arteriale Bufeuri, vasculită
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Faringită, rinită, tuse Dispnee Bronhospasm
Tulburări gastrointestinale Durere abdominală, diaree, dispepsie, flatulenţă Constipaţie, eructaţii, gastrită, stomatită, vărsături, agravarea inflamaţiei gastro-intestinale Ulcere duodenale, gastrice, esofagiene, intestinale şi ale colonului; disfagie, perforaţii intestinale; esofagită, melenă; pancreatită Greaţă, pancreatităacută, hemoragie gastro-intestinală, colită/agravarea colitei
Tulburări hepatobiliare Disfuncţii hepatice, creşterea TGO şi TGP Creşterea enzimelor hepatice Hepatită, insuficienţăhepatică, icter
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţii cutanate, prurit Urticarie Alopecie, fotosensibilitate Echimoze, erupţie buloasă, dermatite exfoliative, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necrolizăepidermică toxică, angioedem
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Crampe la nivelul membrelor inferioare Artralgii, miozită
Tulburări renale şi ale căilor urinare Creşterea creatininemiei, creşterea concentraţiei plasmatice a ureei Insuficienţă renalăacută, nefrităinterstiţială, hiponatremie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Tulburări menstruale
Tulburări Simptome
generale şi la nivelul locului de administrare asemănătoare gripei, edeme periferice/retenţie hidro-salină
1 2 Reacţiile adverse spontane au fost raportate bazei de date pentru supravegherea siguranţei pe o perioadă de timp în care un număr estimat la > 70 de milioane de pacienţi au fost trataţi cu celecoxib (doze, duratăşi indicaţii diferite). Prin urmare, frecvenţa acestor reacţii adverse nu poate fi determinată cu acurateţe. Reacţiile adverse enumerate la pacienţi după punerea pe piaţăa medicamentului sunt doar cele care nu au fost deja enumerate în studiile clinice la pacienţii cu artrită(Tabelul 1) sau în studiile clinice pentru profilaxia polipilor colorectali (Tabelul 2). Într-o analiză combinată a 20 de studii clinice placebo-controlate cu duratămai mare de 2 săptămâni şi până la 1 an la pacienţi cu osteoartrităşi artrită reumatoidă, creşterea incidenţei infarctului miocardic la pacienţii trataţi cu celecoxib 200 sau 400 mg pe zi comparativ cu placebo a fost de 0,7 evenimente la 1000 de pacienţi (rare) şi nu au fost creşteri ale incidenţei accidentelor vasculare cerebrale.

Reacţiile adverse suplimentare clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi ierarhizate în funcţie de frecvenţă în Tabelul 2 au fost raportate la rate de incidenţă mai mari decât cu placebo pentru subiecţii trataţi cu celecoxib 400 mg pânăla 800 mg pe zi, în studii pe termen lung de prevenire a polipilor, cu durata de până la 3 ani (studiile APC şi PreSAP; vezi pct. 5.1, Siguranţa cardiovasculară: Studii pe termen lung implicând subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici).

TABELUL 2 Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi1/100)
Infecţii şi infestări Infecţii ale urechii, infecţii fungice (infecţiile fungice au fost în principal n-onsistemice) Infecţii cu helicobacter, herpes zoster, erizipel, plăgi infectate, infecţii gingivale, labirintită, infecţii bacteriene
Tumori Lipom
Tulburări psihice Tulburări de somn
Tulburări ale sistemului nervos Infarct cerebral
Tulburări oculare Corp flotant în vitros; hemoragii conjunctivale
Tulburări acustice şi vestibulare Hipoacuzie
Tulburări cardiace Angina pectorală; infarct miocardic Angină instabilă, incompetenţa valvei aortice, aterosclerozăcoronariană, bradicardie sinusală, hipertrofie ventriculară
Tulburări vasculare Hipertensiun e arterială* Tromboza venoasă profundă; hematoame
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Disfonie
Tulburări gastrointestinale Diaree * Greaţă, boală de reflux gastro-esofagian, diverticul, vărsături,* disfagie, sindromul colonului iritabil Hemoragie hemoroidală, peristaltism accelerat, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, stomatită
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Dermatită alergică
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Spasme musculare Chisturi
Tulburări renale şi ale căilor urinare Nefrolitiază, creşterea creatininemiei Nicturie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Hiperplazie benignă de prostată, prostatită, creşterea antigenului specific de prostată Hemoragie vaginală, mastodinie, dismenoree, chist ovarian, simptome de menopauză
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Edem
Investigaţii diagnostice Creşterea în greutate Creşterea concentraţiilor sangvine ale: potasiului, sodiului, hemoglobinei. Scăderea concentraţiilor sangvine ale: hematocritului, testosteronului
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Fractura piciorului, fracturămembrului inferior, epicondilită, rupturăde tendon, fractură
* Hipertensiunea arterială, vărsăturile şi diareea sunt incluse în Tabelul 2 deoarece acestea au fost raportate mai frecvent în aceste studii cu o duratăde 3 ani, spre deosebire de Tabelul 1 care include reacţiile adverse din studii clinice cu durată de 12 săptămâni.

În datele finale (determinate) ale studiului APC, la pacienţii trataţi cu celecoxib 800 mg pe zi, timp de până la 3 ani, rata în exces comparativ cu placebo a fost de 11 de evenimente la 1000 de pacienţi pentru infarctul miocardic (frecvente); şi de 5 evenimente la 1000 de pacienţi pentru accidentul vascular cerebral (mai puţin frecvente; tipuri de accident vascular cerebral nediferenţiate).

4.9 Supradozaj

Nu există experienţă clinicăcu privire la supradozaj în studiile clinice. Doze unice de până la 1200 mg şi doze multiple de până la 1200 mg de douăori pe zi au fost administrate la subiecţii sănătoşi timp de 9 zile fărăa se înregistra reacţii adverse semnificative clinic. În cazul unui eventual supradozaj, este necesar un tratament medical de susţinere adecvat, de exemplu evacuarea conţinutului gastric, supravegherea clinicăşi, dacă este necesar, instituirea tratamentului simptomatic. Este puţin probabil ca dializa să fie un mijloc eficient de eliminare a medicamentului, datorită legării sale de proteinele plasmatice într-un procent mare.

5 PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupă farmacoterapeutică: antineoplazice, cod ATC: L01XX33 Celecoxibul este un derivat pirazolic, substituent diaril, similar din punct de vedere chimic cu alte sulfonamide (de exemplu tiazidele, furosemidul), dar diferit de sulfonamidele arilaminice (de exemplu sulfametoxazolul şi alte antibiotice sulfonamidice).

Celecoxibul este un inhibitor selectiv al ciclooxigenazei 2 (COX-2) activ pe cale orală. La voluntarii sănătoşi, la dozele terapeutice de 400 mg de două ori pe zi utilizate pentru tratamentul PAF nu a fost observată o inhibare semnificativăstatistic a COX-1 (evaluatăprin inhibarea ex-vivo a formării tromboxanului B2[TxB2]).

Ciclooxigenaza este responsabilă de sinteza prostaglandinelor. Au fost identificate două forme izomere, COX-1 şi COX-2. S-a demonstrat că izoforma COX-2 a enzimei este indusă de stimulii proinflamatori şi este considerată ca fiind cu precădere responsabilă de sinteza mediatorilor prostaglandinici ai durerii, inflamaţiei şi reacţiei febrile. Valorile crescute ale COX-2 sunt întâlnite în numeroase leziuni pre-maligne (cum este polipoza adenomatoasă colorectală) şi în cancerele epiteliale. Polipoza adenomatoasă familială (PAF) este o boală genetică rezultată ca urmare a alterării genetice autozomal dominante a unei gene supresoare a tumorilor, gena APC (adenomatous polyposis coli). Polipii care au suferit mutaţii ale genei APC exprimăîn exces COX-2 şi netrataţi continuă să se formeze şi să se dezvolte în colon sau rect cu un risc de evoluţie spre cancer colorectal de 100%. COX-2 este probabil implicatăşi în ovulaţie, nidare şi închiderea canalului arterial, reglarea funcţiei renale şi a unor funcţii ale sistemului nervos central (inducerea febrei, percepţia durerii şi funcţii cognitive). Ea poate avea un rol în procesul de vindecare a ulcerului. COX-2 a fost identificată la om în ţesuturile din jurul ulcerelor gastrice, dar implicarea sa în vindecarea ulcerelor nu a fost stabilită.

Diferenţele, în ceea ce priveşte activitatea antiplachetară, dintre anumite AINS inhibitoare ale COX-1 şi inhibitori selectivi ai COX-2 pot avea implicaţii clinice la pacienţii cu risc de apariţie a reacţiilor tromboembolice. Inhibitorii selectivi ai COX-2 diminuăformarea prostaciclinelor sistemice (şi, posibil şi endoteliale), fără afectarea tromboxanului plachetar.

Un efect dependent de doză asupra formării de TxB2 a fost observat dupădoze mari de celecoxib. Cu toate acestea, la subiecţi sănătoşi, în studii mici cu doze multiple, administrarea a 600 mg de celecoxib de două ori pe zi nu a avut efect asupra agregării plachetare şi a timpului de sângerare, comparativ cu placebo.

S-a demonstrat experimental că mecanismul/mecanismele de acţiune prin care celecoxibul determinămoartea tumorii, poate avea legăturăcu inducerea apoptozei şi inhibarea angiogenezei. Inhibarea COX-2 poate avea consecinţe asupra viabilităţii tumorii fără nici o legătură cu inflamaţia.

Celecoxibul inhibăformarea tumorilor în modelele preclinice de cancer de colon care supraexprimăCOX-2, induse chimic (model şobolan AOM) sau prin mutaţie genetică (model şoarece MIN).

S-a arătat că celecoxibul reduce numărul şi dimensiunea polipilor adenomatoşi colorectali. Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, a fost efectuat la 83 de pacienţi cu PAF. Populaţia studiată a inclus 58 de pacienţi care au suferit anterior colectomie parţială sau totalăşi 25 de pacienţi cu colon intact. 13 pacienţi aveau un fenotip atenuat pentru PAF. Reducerea medie a numărului de polipi colorectali după6 luni de tratament a fost de 28% (DS ± 24%) pentru celecoxib administrat în doză de 400 mg de două ori pe zi, ceea ce a fost superior din punct de vedere statistic faţă de placebo (o medie de 5%, DS ± 16%). O reducere notabilăa ariei adenomatoase duodenale a fost observatăcomparativ cu placebo (14,5% celecoxib 400 mg de douăori pe zi versus 1,4% placebo), dar aceastăobservaţie nu a fost semnificativă statistic.

Studiu pilot la pacienţii cu PAF juvenilă: Un total de 18 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani, care au genotip sau fenotip pozitiv la PAF au fost trataţi cu celecoxib 4 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo), celecoxib 8 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo) sau cu celecoxib 16 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo). Rezultatele au demonstrat o scădere semnificativă statistic a numărului de polipi la toate grupurile de pacienţi trataţi cu celecoxib comparativ cu grupurile de pacienţi tratate cu placebo. Cea

mai mare scădere a fost observată la pacienţii trataţi cu celecoxib 16 mg/kg şi zi, ceea ce corespunde dozei de 800 mg pe zi recomandată adulţilor cu PAF. Datele de siguranţă au fost analizate în detaliu de către un Comitet de monitorizare a datelor de siguranţă, care a ajuns la concluzia că celecoxib 16mg/kg şi zi a fost o doză sigură pentru a recomanda alte studii la pacienţii cu PAF juvenilă.

Toxicitatea cardiovasculară pe termen lung, la copiii expuşi la celecoxib, nu a fost evaluatăşi nu secunoaşte dacăriscul pe termen lung poate fi similar cu cel observat la adulţii expuşi la celecoxib sau la alţi COX-2 selectivi şi AINS non-selective (vezi pct. 4.4; efecte cardiovasculare).

Siguranţa cardiovasculară - Studii pe termen lung implicând subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici: au fost efectuate două studii cu celecoxib care au inclus subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici, cum sunt studiul APC (Adenoma Prevention with Celecoxib), precum şi studiul PreSAP (Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). În studiul APC a existat o creştere legată de doză a criteriului final compus privind decesul cardiovascular, infarctul miocardic sau accidentul vascularcerebral (determinat) cu celecoxib comparativ cu placebo, administrate pe parcursul a 3 ani detratament. Studiul PreSAP nu a demonstrat o creştere semnificativă statistic a riscului pentru acelaşi criteriu final compus.

În cadrul studiului APC, riscurile relative comparativ cu placebo pentru un criteriu final compus(determinat) de deces cardiovascular, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, a fost de 3,4 (IÎ95% 1,4 - 8,5) pentru celecoxib 400 mg de două ori pe zi şi de 2,8 (IÎ95% 1,1 - 7,2 ) pentru celecoxib 200 mg de douăori pe zi. Ratele cumulative pentru acest criteriu final compus după 3 ani aufost de 3,0% (20/671 subiecţi) şi respectiv de 2,5% (17/685 subiecţi), comparativ cu 0,9% (6/679subiecţi) pentru placebo. Creşterile observate în ambele grupuri cu celecoxib, comparativ cu placebo, s-au datorat în principal unei creşteri a incidenţei infarctului miocardic.

În studiul PreSAP, riscul relativ comparativ cu placebo pentru acelaşi criteriu final compus (determinat) a fost de 1,2 (IÎ95% 0,6 -2,4) cu celecoxib 400 mg o dată pe zi, comparativ cu placebo. Ratele cumulative pentru acest criteriu final compus după3 ani au fost de 2,3% (21/933 subiecţi) şi,respectiv, de 1,9% (12/628 subiecţi). Incidenţa infarctului miocardic (determinat) a fost de 1,0%(9/933 subiecţi) cu celecoxib 400 mg o dată pe zi şi de 0,6% (4/628 subiecţi) cu placebo.

Datele de la un al treilea studiu de lungă durată, ADAPT (Alzheimer's Disease Anti-inflammatoryPrevention Trial), nu indică o creştere semnificativă a riscului cardiovascular cu celecoxib 200 mg dedouă ori pe zi comparativ cu placebo. Riscul relativ comparativ cu placebo pentru un criteriu finalcompus similar (deces CV, IM, accident vascular cerebral) a fost de 1,14 (IÎ95% 0,61 - 2,12) cucelecoxib 200 mg de două ori pe zi. Incidenţa infarctului de miocard a fost de 1,1% (8/717 pacienţi)cu celecoxib 200 mg de două ori pe zi şi de 1,2% (13/1070 pacienţi) cu placebo.

De asemenea, datele din analiza globală a studiilor clinice randomizate controlate sugerează că risculcardiovascular poate fi asociat cu utilizarea de celecoxib comparativ cu placebo, cu dovezi ale diferenţei de risc, în funcţie de doza de celecoxib.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Celecoxibul este bine absorbit, atingând concentraţiile plasmatice maxime după aproximativ 2-3 ore. Administrarea în timpul meselor (mese cu un conţinut bogat în grăsimi) întârzie absorbţia cu aproximativ 1 oră, dar creşte absorbţia totală(ASC) cu 10-20%.

Celecoxibul este în principal eliminat prin metabolizare. Mai puţin de 1% din doză este eliminat în urină sub formă neschimbată. Expunerea la celecoxib poate varia în jurul valorii de 10, în funcţie de individ. La doze terapeutice, celecoxibul are un profil farmacocinetic independent de timp şi de doză. Legarea de proteinele plasmatice este în jur de 97% la concentraţii plasmatice terapeutice; celecoxibul nu se leagă preferenţial de eritrocite. Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8-12 ore. Starea de echilibru a concentraţiilor plasmatice este atinsăîn 5 zile de tratament. Activitatea farmacologică este atribuită moleculei parentale. Principalii metaboliţi identificaţi în circulaţie nu au activitate COX-1 sau COX-2 detectabilă.

Metabolizarea celecoxibului este mediatăîn principal prin intermediul citocromului P450 CYP2C9. Trei metaboliţi, inactivi ca inhibitori de COX-1 sau COX-2, au fost identificaţi în plasmă, de exemplu un alcool primar, corespunzător acidului carboxilic şi glucuronidului său conjugat. Activitatea citocromului P450 CYP2C9 este redusă la subiecţii cu polimorfism genetic care duce la scăderea activităţii enzimatice, cum ar fi cele homozigote pentru polimorfismul CYP2C9*3.

Într-un studiu farmacocinetic cu celecoxib 200 mg administrat o dată pe zi la voluntari sănătoşi, cu genotip fie CYP2C9 *1/*1, CYP2C9 *1/*3 sau CYP2C9 *3/*3, medianele Cmax şi ASC 0-24 ale celecoxibului timp de 7 zile au fost de aproximativ 4 ori şi, respectiv, de 7 ori, la subiecţii cu genotip CYP2C9 *3/*3, comparativ cu alte genotipuri. În trei studii separate cu doză unică, care au inclus un număr total de 5 subiecţi cu genotip CYP2C9 *3/*3, ASC 0-24 pentru doza unică a crescut de aproximativ 3 ori faţă de ceea comparată a metabolizatorilor normali. Se estimează că frecvenţa de apariţie a genotipului homozigot *3/*3 este de 0,3-1,0% între diferite grupuri etnice. Celecoxib trebuie administrat cu precauţie pacienţilor care sunt cunoscuţi sau suspectaţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9, pe baza antecedentelor/experienţei cu alte substraturi ale CYP2C9 (vezi pct. 4.2).

Nu a fost găsită o diferenţă semnificativăstatistic a parametrilor farmacocinetici ai celecoxibului între populaţii afro-americane şi caucaziene. Concentraţia plasmatică de celecoxib este crescută cu aproximativ 100% la femeile vârstnice (> 65 ani).

Comparativ cu subiecţii cu funcţie hepatică normală, pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară prezintă

o creştere medie de 53% a Cmax şi de 26% a ASC pentru celecoxib. Când a fost administrată o doză de 200 mg pe zi, valorile corespunzătoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăau fost de 41% şi, respectiv, 146%. La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, capacitatea metabolicăa fost bine corelată cu valorile albuminei. La pacienţii cu PAF şi cu insuficienţă hepaticămoderată (albumina serică de 25-35 g/l), doza zilnică recomandată de celecoxib trebuie redusă cu 50%.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (albumina serică< 25 g/l) nu au fost studiaţi şi, de aceea, utilizarea celecoxibului la aceşti pacienţi este contraindicată.

Farmacocinetica celecoxibului la pacienţii cu insuficienţă renală nu a fost studiată, dar este puţin probabil să fie modificatădin moment ce medicamentul este eliminat în principal prin metabolizare hepatică. Deoarece există experienţă limitată cu privire la utilizarea celecoxibului la pacienţi cu insuficienţă renală, o atenţie deosebită trebuie acordată acestor pacienţi. Insuficienţa renală severăconstituie o contraindicaţie pentru utilizarea celecoxibului.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile convenţionale de toxicitate embrio-fetală au evidenţiat apariţia dependentă de doză a herniei diafragmatice la feţii de şobolan şi malformaţii cardiovasculare la feţii de iepure, în cazul expunerii sistemice la o concentraţie de 3 ori mai mare (la şobolan) şi de 2 ori mai mare (la iepure) decât valorile obţinute cu doza zilnică recomandată la om (800 mg). Hernia diafragmaticăa fost, de asemenea, constatatăîn timpul unui studiu de toxicitate peri-şi postnatală efectuat la şobolani care au fost expuşi la medicament în timpul perioadei de organogeneză. În acest ultim studiu, pentru cea mai mică concentraţie sistemică care a determinat apariţia anomaliei la un singur animal, intervalul relativ de siguranţă a fost estimat la de 2 ori doza zilnică recomandată la om (800 mg).

La animale, expunerea la celecoxib în timpul fazelor precoce ale embriogenezei a determinat pierderea sarcinii înainte şi după nidare. Aceste efecte sunt probabil consecinţe ale inhibării sintezei de prostaglandine.

La şobolani, celecoxib a fost excretat în lapte. În cadrul unui studiu peri-şi postnatal la şobolani, s-a observat apariţia efectelor toxice la nou-născuţi.

Într-un studiu de toxicitate cu durata de 2 ani efectuat cu şobolani de sex masculin trataţi cu doze mari a fost observată creşterea frecvenţei trombozei la nivelul glandei medulosuprarenale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulelor: lactoză monohidratlaurilsulfat de sodiu povidonă K30 croscarmeloză sodicăstearat de magneziu.

Învelişul capsulelor conţine:gelatinădioxid de titan (E171).

Cerneala de imprimare conţine:shellac propilenglicol oxid de fer (E172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30oC.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC clar sau opac/Aclar/folie de aluminiu.Cutii cu 10 sau 60 capsule.Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

 1. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 2. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/03/259/001-004

17 octombrie 2003/17 Octombrie 2008

10 DATA REVIZUIRII TEXTULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 400 mg

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine 400 mg celecoxib. Excipienţi: lactoză monohidrat 99,6 mg Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule.Capsule albe, opace, cu două dungi verzi, inscripţionate cu 7767 şi 400.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Onsenal este indicat pentru reducerea numărului de polipi adenomatoşi intestinali în polipoza adenomatoasă familială (PAF), ca adjuvant al tratamentului chirurgical şi apoi în timpul supravegherii endoscopice (vezi pct. 4.4).

Efectul reducerii polipilor exercitat de Onsenal asupra riscului apariţiei cancerului intestinal nu a fost demonstrat (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza orală recomandată este de o capsulă de 400 mg de două ori pe zi, luate în timpul meselor (vezi pct. 5.2). Tratamentul medical standard, aplicat pacienţilor cu PAF, trebuie continuat şi în timpul tratamentului cu celecoxib. Doza zilnică maximă recomandată este de 800 mg.

Insuficienţa hepatică: La pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată (albumina sericăîntre 25-35 g/l), doza zilnică recomandată de celecoxib trebuie redusăcu 50% (vezi pct. 4.3 şi 5.2). O atenţie deosebitătrebuie acordată acestor pacienţi, deoarece nu există experienţăprivind administrarea unor doze mai mari de 200 mg la această grupă de pacienţi.

Insuficienţa renală: Experienţa privind administrarea de celecoxib la pacienţii cu insuficienţă renalăuşoară sau moderată este limitată, de aceea aceşti pacienţi trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 4.3, 4.4 şi 5.2).

Copii şi adolescenţi: Experienţa cu celecoxib la pacienţii cu PAF cu vârsta sub 18 ani este limitată la un singur studiu pilot într-o populaţie foarte mică, în care pacienţii au fost trataţi cu celecoxib în doze de pânăla 16 mg/kg şi zi, ceea ce corespunde la doza recomandată pentru adulţii cu PAF de 800 mg pe zi (vezi pct. 5.1).

Pacienţi metabolizatori lenţi ai CYP2C9: La pacienţii care sunt cunoscuţi sau suspectaţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9 pe baza genotipului sau antecedentelor/experienţei cu alte substraturi ale CYP2C9, celecoxib trebuie administrat cu prudenţă, întrucât riscul reacţiilor adverse în funcţie de doza este crescut. Trebuie luatăîn considerare iniţierea tratamentului cu o doză redusă (vezi pct. 5.2).

Vârstnici. Doza pentru pacienţii vârstnici cu PAF nu a fost stabilită. O atenţie specială trebuie acordată acestor pacienţi (vezi pct. 5.2).

4.3 Contraindicaţii

 • Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi (vezi pct. 6.1).
 • Hipersensibilitate cunoscută la sulfonamide.
 • Ulcer peptic activ sau hemoragie gastro-intestinală.
 • Pacienţii cu antecedente de astm bronşic, rinite acute, polipi nazali, edem angioneurotic, urticarie sau alte reacţii de tip alergic declanşate de administrarea de acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv inhibitori selectivi de COX-2 (ciclooxigenază-2).
 • Sarcina şi femeile cu potenţial fertil în absenţa utilizării unei metode contraceptive eficace (vezi pct. 4.5, 4.6 şi 5.3).
 • Alăptarea (vezi pct. 4.6 şi 5.3).
 • Insuficienţa hepatică severă (albumină serică< 25 g/l sau scor Child-Pugh ≥ 10) (Clasă C).
 • Pacienţi cu insuficienţă renală cu clearance al creatininei estimat a fi < 30 ml/min.
 • Boli inflamatorii intestinale.
 • Insuficienţa cardiacă congestivă (NYHA II-IV).
 • Cardiopatie ischemică, arteriopatii periferice şi/sau boli cerebrovasculare confirmate.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul PAF cu celecoxib a fost studiat pe o perioadă de până la 6 luni, nefiind demonstratăreducerea riscului cancerului gastro-intestinal sau al altor forme de cancer, şi nici diminuareanecesităţii tratamentului chirurgical. De aceea, tratamentul standard al pacienţilor cu PAF nu trebuie modificat în cazul administrării concomitente de celecoxib. În mod particular, nu trebuie redusăfrecvenţa examinărilor endoscopice de rutinăşi nici nu trebuie întârziată intervenţia chirurgicală a pacienţilor cu PAF.

Tulburări gastro-intestinale. La pacienţii trataţi cu celecoxib, au fost constatate complicaţii la nivelul tractului gastro-intestinal superior (perforaţii, ulcere sau hemoragii), uneori letale.

Se recomandă prudenţăîn cazul tratării pacienţilor cu risc de complicaţii gastro-intestinale latratamentul cu AINS: persoane vârstnice, pacienţi trataţi concomitent cu orice alt AINS sau acidacetilsalicilic sau pacienţi cu antecedente gastro-intestinale, cum sunt ulcerele şi hemoragiile gastrointestinale.

În cazul tratamentului cu celecoxib concomitent cu acidul acetilsalicilic (chiar şi la doze mici), există

o creştere suplimentară a riscului de apariţie a reacţiilor adverse gastro-intestinale (ulcere gastrointestinale sau alte complicaţii gastro-intestinale). În studiile clinice, nu a fost demonstrată pe termen lung o diferenţă semnificativăîn profilul de siguranţă gastro-intestinală între inhibitori selectivi ai COX-2 + acid acetilsalicilic comparativ cu AINS + acid acetilsalicilic (vezi pct. 5.1). Utilizarea concomitentă de celecoxib şi un AINS altul decât acidul acetilsalicilic trebuie evitată.

Pacienţii cu PAF având o anastomoză ileo-rectală sau o anastomoză ileo-anală pot dezvolta ulcere lanivelul anastomozei. Dacă apare ulcer anastomotic, pacienţii nu trebuie să primească concomitent tratament cu medicamente anticoagulante sau acid acetilsalicilic.

Tulburări hematologice şi limfatice/Tulburări cardiovasculare. În cadrul unui studiu clinic pe termen lung controlat cu placebo, la subiecţii cu polipi adenomatoşi sporadici trataţi cu celecoxib în doze de 200 mg de două ori pe zi şi 400 mg de douăori pe zi s-a raportat un număr crescut de evenimente cardiovasculare grave, mai ales infarct miocardic,comparativ cu grupul tratat cu placebo (vezi pct. 5.1).

Având în vedere căriscurile cardiovasculare ale celecoxib au crescut la doza de 400 mg de două ori pe zi în studiul APC (vezi pct. 5.1), răspunsul pacientilor cu PAF la celecoxib trebuie reevaluat periodic pentru a se evita expunerea inutilă a pacienţilor cu PAF la care celecoxib nu este eficace (vezi pct. 4.2, 4.3, 4.8 şi 5.1).

Pacienţii cu factori de risc semnificativi pentru evenimente cardiovasculare (de exemplu hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu celecoxib numai după o evaluare medicală atentă (vezi pct. 5.1).

Inhibitorii selectivi de COX-2 nu pot substitui acidul acetilsalicilic în profilaxia bolilor cardiovasculare tromboembolice, deoarece nu au proprietăţi antiplachetare. De aceea, tratamentul antiplachetar nu trebuie întrerupt (vezi pct. 5.1).

Asemenea altor medicamente care inhibă sinteza prostaglandinelor, şi în cazul pacienţilor trataţi cu celecoxib s-au observat retenţie lichidianăşi edeme. De aceea, celecoxibul trebuie utilizat cu prudenţăla pacienţii cu antecedente de insuficienţă cardiacă, disfuncţie ventriculară stângă sau hipertensiune arterială, precum şi la pacienţii cu edeme pre-existente determinate de orice cauză, deoarece inhibarea prostaglandinelor poate determina deteriorarea funcţiei renale şi retenţie de lichide. O atenţie deosebită trebuie acordată pacienţilor care urmează tratament cu diuretice sau pacienţilor care prezintă risc de hipovolemie.

Similar tuturor AINS, celecoxib poate duce la debutul unei noi hipertensiuni arteriale sau la agravarea hipertensiunii arteriale pre-existente, contribuind astfel la creşterea incidenţei evenimentelor cardiovasculare. De aceea, tensiunea arterială trebuie monitorizată îndeaproape pe durata iniţierii tratamentului cu celecoxib şi pe parcursul tratamentului.

În cazul pacienţilor vârsnici aflaţi în tratament pentru disfuncţie cardiacă uşoară sau moderată, este necesară supraveghere medicală specialăşi monitorizare. Existenţa unei alterări a funcţiei renale sau hepatice, şi în special a unei disfuncţii cardiace, este mai probabilă la pacienţii vârstnici şi astfel o supraveghere medicală corespunzătoare trebuie menţinută.

Tulburări renale şi hepatice.

AINS, inclusiv celecoxib, pot produce toxicitate renală. Studiile clinice cu celecoxib au arătat efecte renale similare cu cele observate la comparatorul AINS. Pacienţii cu cel mai mare riscde toxicitate renală sunt cei cu insuficienţă renală, insuficienţă cardiacă, disfuncţie hepatică, precum şi persoanele vârstnice. Aceşti pacienţi trebuie atent monitorizaţi în timpul tratamentului cu celecoxib.

Deoarece experienţa cu celecoxib la pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică uşoară sau moderatăeste limitată, aceşti pacienţi trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 4.2. şi 5.2.).

Dacă la aceşti pacienţi apar semne de agravare a simptomelor clinice specifice, trebuie luate măsuri adecvate, inclusiv întreruperea tratamentului cu celecoxib, dacă este necesar.

Reacţii cutanate

Reacţii cutanate grave, unele dintre ele având evoluţie letală, inclusiv dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică, au fost raportate foarte rar în asociere cu tratamentul cu celecoxib (vezi pct. 4.8). Riscul acestor reacţii pare cel mai mare la începutul tratamentului, debutul reacţiei fiind, în majoritatea situaţiilor în prima lună de tratament. La pacienţii trataţi cu celecoxib au fost raportate reacţii de hipersensibilitate grave (anafilaxie şi angioedem) (vezi pct. 4.8). Pacienţii cu antecedente de alergie la sulfonamide sau orice alt medicament alergizant pot prezenta un risc mai mare de apariţie a reacţiilor cutanate grave sau a celor de hipersensibilitate (vezi pct. 4.3). La apariţia primelor semne de erupţie cutanată, leziune mucoasă sau orice alt semn de hipersensibilitate, tratamentul cu celecoxib trebuie întrerupt.

Altele.

Pacienţii cunoscuţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9 trebuie trataţi cu prudenţă (vezi pct. 5.2).

Celecoxibul poate masca febra şi alte semne de inflamaţie.

La pacienţii aflaţi sub tratament concomitent cu warfarină, au fost raportate evenimente hemoragice grave. Se recomandă prudenţăîn cazul tratamentului concomitent cu celecoxib şi warfarină sau alte anticoagulante orale (vezi pct. 4.5).

Onsenal capsule 400 mg conţine lactoză (99,6 mg). Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţăla galactoză, deficit de lactază(Lapp) sau malabsorbţie la glucoză-galactozănu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacodinamice

Majoritatea studiilor privind interacţiunile au fost efectuate cu celecoxib în doze de 200 mg, administrat de 2 ori pe zi (de exemplu dozele utilizate pentru osteoartită/poliartrită reumatoidă). Nu poate fi exclus un efect mai pronunţat în cazul utilizării de celecoxib în doze de 400 mg de două ori pe zi. Activitatea anticoagulantă trebuie monitorizată la pacienţii care urmează tratament cu warfarină sau alte anticoagulante, în special în primele zile sau după ajustarea dozelor de celecoxib, deoarece aceşti pacienţi prezintăun risc crescut de complicaţii hemoragice. La pacienţii trataţi cu anticoagulante orale, timpul de protrombină (INR) trebuie monitorizat cu atenţie. În cazul pacienţilor cu artrită (în special vârstnici) care primesc celecoxib concomitent cu warfarină, au fost raportate hemoragii asociate cu creşteri ale timpului de protrombină, unele dintre ele cu evoluţie letală (vezi pct. 4.4).

AINS pot diminua efectul medicamentelor diuretice şi al antihipertensive. Asemenea AINS, în cazul administrării concomitente de medicamente inhibitoare ale enzimei de conversie (IEC) a angiotensinei sau de antagonişti ai receptorilor pentru enzima de conversie a angiotensinei II cu AINS, inclusiv celecoxib, poate creşte riscul de insuficienţă renală acută, de obicei reversibilă, la pacienţi cu funcţia renală compromisă (de exemplu pacienţi deshidrataţi sau vârstnici). De aceea, aceste asocieri medicamentoase trebuie administrate cu prudenţă, mai ales la vârstnici. Pacienţii trebuie hidrataţi în mod adecvat şi trebuie avutăîn vedere monitorizarea funcţiei renale la iniţierea terapiei concomitente, precum şi periodic, după iniţiere.

Într-un studiu clinic de 28 de zile la pacienţi cu hipertensiune arterială de gradul I şi II controlată cu lisinopril, administrarea de celecoxib 200 mg de douăori pe zi nu a determinat creşteri semnificative din punct de vedere clinic, comparativ cu placebo, ale tensiunii arteriale sistolice sau diastolice zilnice medii , determinate prin monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale pe 24 de ore. Printre pacienţii trataţi cu celecoxib 200 mg de două ori pe zi, 48% dintre aceştia au fost consideraţi ca non-responsivi la lisinopril la vizita medicală finală (definiţi fie prin tensiuniea arterială diastolică la manşetă > 90 mmHg, fie prin creşterea tensiunii arteriale diastolice la manşetă> 10%, comparativ cu valoarea iniţială), comparativ cu 27% din pacienţii trataţi cu placebo; această diferenţă a fost semnificativăstatistic.

S-a sugerat că administrarea concomitentă de AINS şi derivaţi de ciclosporină D sau tacrolimus creşte efectele nefrotoxice exercitate de ciclosporină sau tacrolimus. De aceea, în cazul administrării de celecoxib cu oricare dintre aceste medicamente, funcţia renală trebuie monitorizată.

Celecoxib poate fi utilizat concomitent cu doze mici de acid acetilsalicilic, însă nu poate fi considerat un substituent al acidului acetilsalicilic în cadrul profilaxiei cardiovasculare. Asemenea celorlalte AINS, există un risc crescut de apariţie a ulcerelor gastro-intestinale sau a altor complicaţii gastrointestinale în cazul tratamentului concomitent cu acid acetilsalicilic (chiar şi în doze mici), faţă de monoterapia cu celecoxib.

Interacţiuni farmacocinetice Efecte ale celecoxibului asupra altor medicamente

Celecoxibul este un inhibitor slab al citocromului CYP2D6. În timpul tratamentului cu celecoxib, concentraţiile plasmatice medii ale dextrometorfanului, substrat al CYP2D6, au crescut cu aproximativ 136%. Concentraţiile plasmatice ale medicamentelor care reprezintă un substrat pentru această enzimă, pot fi crescute atunci când celecoxibul este utilizat concomitent. Exemple de medicamente metabolizate de către CYP2D6 sunt antidepresivele (triciclice şi inhibitoare selective ale receptorilor serotoninergici), neurolepticele, antiaritmicele, etc. Dozajul ajustat individual al substraturilor CYP2D6 cu doze adaptate fiecărui pacient, poate fi redus la nevoie la începutul tratamentului cu celecoxib sau crescut la sfârşitul tratamentului cu celecoxib.

Studii in vitro au arătat că celecoxibul este susceptibil să inhibe metabolismul catalizat de CYP2C19. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestei observaţii in vitro. Exemple de medicamente metabolizate de CYP2C19 sunt diazepam, citalopram şi imipramină.

Într-un studiu de interacţiune, celecoxib nu a avut niciun efect semnificativ clinic asupra farmacocineticii contraceptivelor orale (1 mg noretisteron/35 micrograme etinilestradiol).

Celecoxib nu afectează semnificativ clinic farmacocinetica tolbutamidei (substrat CYP2C9) sau glibenclamidei.

La pacienţii cu artrită reumatoidă, celecoxib nu a avut niciun efect semnificativ din punct de vedere statistic asupra farmacocineticii (clearance-ul plasmatic sau renal) metotrexatului (în doze reumatologice). Cu toate acestea, trebuie luată în considerare monitorizarea adecvată privind toxicitatea legatăde metotrexat atunci când se asociază aceste două medicamente.

La subiecţii sănătoşi, administrarea concomitentă de celecoxib 200 mg de 2 ori pe zi şi litiu 450 mg de 2 ori pe zi, a determinat o creştere medie de 16% a Cmax şi de 18% a ASC pentru litiu. De aceea, pacienţii trataţi cu litiu trebuie atent monitorizaţi atunci când se începe sau se întrerupe tratamentul cu celecoxib.

Efecte ale altor medicamente asupra celecoxibului

La subiecţii care sunt metabolizatori lenţi ai CYP2C9 şi care au demonstrat expunere sistemicăcrescută la celecoxib, tratamentul concomitent cu inhibitori de CYP2C9 poate determina creşteri suplimentare ale expunerii la celecoxib. Astfel de asocieri trebuie evitate la subiecţii cunoscuţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9(vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Deoarece este metabolizat predominant de CYP2C9, celecoxibul trebuie utilizat la jumătate din doza recomandatăîn cazul pacienţilor trataţi cu fluconazol. Utilizarea concomitentă a unei doze unice de celecoxib de 200 mg şi de fluconazol 200 mg o datăpe zi, un inhibitor puternic al CYP2C9, a determinat o creştere medie de 60% a Cmax şi de 130% a ASC a celecoxibului. Utilizarea concomitentăa inductorilor CYP2C9 cum sunt rifampicina, carbamazepina şi barbituricele, poate determina reducerea concentraţiilor plasmatice ale celecoxibului.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu existădate clinice privind expunerea gravidelor la celecoxib. Studiile realizate la animale(şobolani şi iepuri) au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 4.3 şi 5.3). Risculpotenţial la om, nu este cunoscut. Asemenea altor medicamente care inhibă sinteza de prostaglandine,celecoxibul poate determina inerţie uterinăşi închiderea prematură a canalului arterial în cursulultimului trimestru de sarcină. Celecoxibul este contraindicat în timpul sarcinii şi la femeile cu potenţial fertil în absenţa utilizării unei contracepţii eficace (vezi pct. 4.3). Dacă o pacientă rămâne gravidă în timpul tratamentului cu celecoxib, acesta trebuie întrerupt.

Celecoxibul se excretăîn laptele femelelor de şobolan, atingând concentraţii similare celor din plasmă. Administrarea de celecoxib la un număr redus de femei care alăptează a demonstrat un foarte mic pasaj de celecoxib în laptele matern. Femeile care utilizează celecoxib nu trebuie să alăpteze la sân.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost efectuate studii pentru a determina efectele celecoxibului asupra capacităţii de a conduce maşini sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, pacienţii care prezintă ameţeli, vertij sau somnolenţă în timpul tratamentului cu celecoxib nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt enumerate pe aparate, sisteme şi organe şi clasificate după frecvenţă în Tabelul 1, reflectând date din următoarele surse:

-
Reacţiile adverse raportate la pacienţii cu osteoartrităşi la pacienţii cu artrită reumatoidă, ratele de incidenţă mai mari de 0,01% şi mai mari decât cele raportate pentru placebo pe parcursul a 12 studii clinice placebo şi/sau activ controlate cu durata de pânăla 12 săptămâni, cu doze zilnice de celecoxib de 100 mg pânăla 800 mg. În studiile suplimentare, folosind AINS non-selective drept comparatori, aproximativ 7400 de pacienţi cu artrităau fost trataţi cu celecoxib în doze zilnice de până la 800 mg, incluzând aproximativ 2300 de pacienţi trataţi timp de 1 an sau mai mult. Reacţiile adverse observate la administrarea de celecoxib în aceste studii suplimentare au fost în concordanţă cu cele ale pacienţilor cu osteoartrităşi artrită reumatoidă enumerate în Tabelul 1.
-
Reacţiile adverse raportate spontan după punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate într-o perioadăde timp în care au fost trataţi cu celecoxib estimat > 70 de milioane de pacienţi (doze, duratăşi indicaţii diferite). Deoarece nu toate reacţiile adverse ale medicamentelor sunt raportate la DAPP şi incluse în baza de date de siguranţă, frecvenţele acestor reacţii nu pot fi corect determinate.
TABELUL 1 Frecvente (≥1/100 şi <1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) Rare (≥1/10000 şi <1/1000) Cu frecvenţănecunoscută(Experienţa dupăpunerea pe piaţă))1
Infecţii şi infestări Sinuzită, infecţii ale tractului respirator superior, infecţii ale tractului urinar
Tulburări hematologice şi limfatice Anemie Leucopenie, trombocitopenie Pancitopenie
Tulburări ale sistemului imunitar Agravarea alergiei Reacţii alergice grave, şoc anafilactic, anafilaxie
Tulburări psihice Insomnie Anxietate, depresie, oboseală Confuzie Halucinaţii
Tulburări metabolice şi de nutriţie Hiperpotasemie
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeli, hipertonie Parestezii, somnolenţă Ataxie, disgeuzie Cefalee, agravarea epilepsiei, meningită aseptică, ageuzie, anosmie,
hemoragie intracraniană letală
Tulburări oculare Vedere înceţoşată Conjunctivită, hemoragie oculară, ocluzia arterei sau venei retiniene
Tulburări acustice şi vestibulare Tinitus Diminuarea auzului
Tulburări cardiace Insuficienţăcardiacă, palpitaţii, tahicardie Infarct miocardic2 Aritmie
Tulburări vasculare Hipertensiune arterială, agravarea hipertensiunii arteriale Bufeuri, vasculită
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Faringită, rinită, tuse Dispnee Bronhospasm
Tulburări gastrointestinale Durere abdominală, diaree, dispepsie, flatulenţă Constipaţie, eructaţii, gastrită, stomatită, vărsături, agravarea inflamaţiei gastro-intestinale Ulcere duodenale, gastrice, esofagiene, intestinale şi ale colonului; disfagie, perforaţii intestinale; esofagită, melenă; pancreatită Greaţă, pancreatităacută, hemoragie gastro-intestinală, colită/agravarea colitei
Tulburări hepatobiliare Disfuncţii hepatice, creşterea TGO şi TGP Creşterea enzimelor hepatice Hepatită, insuficienţăhepatică, icter
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţii cutanate, prurit Urticarie Alopecie, fotosensibilitate Echimoze, erupţie buloasă, dermatite exfoliative, eritem multiform, sindrom Stevens-Johnson, necrolizăepidermică toxică, angioedem
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Crampe la nivelul membrelor inferioare Artralgii, miozită
Tulburări renale şi ale căilor urinare Creşterea creatininemiei, creşterea concentraţiei plasmatice a ureei Insuficienţă renalăacută, nefrităinterstiţială, hiponatremie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Tulburări menstruale
Tulburări generale şi la Simptome asemănătoare gripei,
nivelul locului de administrare edeme periferice/retenţie hidro-salină
1. Reacţiile adverse spontane au fost raportate bazei de date pentru supravegherea siguranţei pe o perioadă de timp în care un număr estimat la > 70 de milioane de pacienţi au fost trataţi cu celecoxib (doze, duratăşi indicaţii diferite). Prin urmare, frecvenţa acestor reacţii adverse nu poate fi determinată cu acurateţe. Reacţiile adverse enumerate la pacienţi după punerea pe piaţă a medicamentului sunt doar cele care nu au fost deja enumerate în studiile clinice la pacienţii cu artrită (Tabelul 1) sau în studiile clinice pentru profilaxia polipilor colorectali (Tabelul 2). 2. Într-o analiză combinată a 20 de studii clinice placebo-controlate cu duratămai mare de 2 săptămâni şi pânăla 1 an la pacienţi cu osteoartrităşi artrită reumatoidă, creşterea incidenţei infarctului miocardic la pacienţii trataţi cu celecoxib 200 sau 400 mg pe zi comparativ cu placebo a fost de 0,7 evenimente la 1000 de pacienţi (rare) şi nu au fost creşteri ale incidenţei accidentelor vasculare cerebrale.

Reacţiile adverse suplimentare clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi ierarhizate în funcţie de frecvenţă în Tabelul 2 au fost raportate la rate de incidenţă mai mari decât cu placebo pentru subiecţii trataţi cu celecoxib 400 mg pânăla 800 mg pe zi, în studii pe termen lung de prevenire a polipilor, cu durata de până la 3 ani (studiile APC şi PreSAP; vezi pct. 5.1, Siguranţa cardiovasculară: Studii pe termen lung implicând subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici).

TABELUL 2 Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi1/10) Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi1/100)
Infecţii şi infestări Infecţii ale urechii, infecţii fungice (infecţiile fungice au fost în principal n-onsistemice) Infecţii cu helicobacter, herpes zoster, erizipel, plăgi infectate, infecţii gingivale, labirintită, infecţii bacteriene
Tumori Lipom
Tulburări psihice Tulburări de somn
Tulburări ale sistemului nervos Infarct cerebral
Tulburări oculare Corp flotant în vitros; hemoragii conjunctivale
Tulburări acustice şi vestibulare Hipoacuzie
Tulburări cardiace Angina pectorală; infarct miocardic Angină instabilă, incompetenţa valvei aortice, aterosclerozăcoronariană, bradicardie sinusală, hipertrofie ventriculară
Tulburări vasculare Hipertensiun e arterială* Tromboza venoasă profundă; hematoame
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Dispnee Disfonie
Tulburări gastrointestinale Diaree * Greaţă, boală de reflux gastro-esofagian, diverticul, vărsături,* disfagie, sindromul colonului iritabil Hemoragie hemoroidală, peristaltism accelerat, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, stomatită
Afecţiuni cutanate Dermatită alergică
şi ale ţesutului subcutanat
Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv Spasme musculare Chisturi
Tulburări renale şi ale căilor urinare Nefrolitiază, creşterea creatininemiei Nicturie
Tulburări ale aparatului genital şi sânului Hiperplazie benignă de prostată, prostatită, creşterea antigenului specific de prostată Hemoragie vaginală, mastodinie, dismenoree, chist ovarian, simptome de menopauză
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare Edem
Investigaţii diagnostice Creşterea în greutate Creşterea concentraţiilor sangvine ale: potasiului, sodiului, hemoglobinei. Scăderea concentraţiilor sangvine ale: hematocritului, testosteronului
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate Fractura piciorului, fracturămembrului inferior, epicondilită, ruptură de tendon, fractură
* Hipertensiunea arterială, vărsăturile şi diareea sunt incluse în Tabelul 2 deoarece acestea au fost raportate mai frecvent în aceste studii cu o durată de 3 ani, spre deosebire de Tabelul 1 care include reacţiile adverse din studii clinice cu durată de 12 săptămâni.

În datele finale (determinate) ale studiului APC, la pacienţii trataţi cu celecoxib 800 mg pe zi, timp de până la 3 ani, rata în exces comparativ cu placebo au fost de 11 de evenimente la 1000 de pacienţi pentru infarctul miocardic (frecvente); şi de 5 evenimente la 1000 de pacienţi pentru accidentul vascular cerebral (mai puţin frecvente; tipuri de accident vascular cerebral nediferenţiate)

4.9 Supradozaj

Nu există experienţă clinicăcu privire la supradozaj în studiile clinice. Doze unice de până la 1200 mg şi doze multiple de până la 1200 mg de două ori pe zi au fost administrate la subiecţii sănătoşi timp de 9 zile fărăa se înregistra reacţii adverse semnificative clinic. În cazul unui eventual supradozaj, este necesar un tratament medical de susţinere adecvat, de exemplu evacuarea conţinutului gastric, supravegherea clinicăşi, dacă este necesar, instituirea tratamentului simptomatic. Este puţin probabil ca dializa săfie un mijloc eficient de eliminare a medicamentului, datorită legării sale de proteinele plasmatice într-un procent mare.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupă farmacoterapeutică: antineoplazice, cod ATC: L01XX33

Celecoxibul este un derivat pirazolic, substituent diaril, similar din punct de vedere chimic cu alte sulfonamide (de exemplu tiazidele, furosemidul), dar diferit de sulfonamidele arilaminice (de exemplu sulfametoxazolul şi alte antibiotice sulfonamidice).

Celecoxibul este un inhibitor selectiv al ciclooxigenazei 2 (COX-2) activ pe cale orală. La voluntarii sănătoşi, la dozele terapeutice de 400 mg de două ori pe zi utilizate pentru tratamentul PAF nu a fost observată o inhibare semnificativăstatistic a COX-1 (evaluatăprin inhibarea ex-vivo a formării tromboxanului B2[TxB2]).

Ciclooxigenaza este responsabilă de sinteza prostaglandinelor. Au fost identificate două forme izomere, COX-1 şi COX-2. S-a demonstrat că izoforma COX-2 a enzimei este indusă de stimulii proinflamatori şi este considerată ca fiind cu precădere responsabilă de sinteza mediatorilor prostaglandinici ai durerii, inflamaţiei şi reacţiei febrile. Valorile crescute ale COX-2 sunt întâlnite în numeroase leziuni pre-maligne (cum este polipoza adenomatoasă colorectală) şi în cancerele epiteliale. Polipoza adenomatoasă familială (PAF) este o boală genetică rezultată ca urmare a alterării genetice autozomal dominante a unei gene supresoare a tumorilor, gena APC (adenomatous polyposis coli). Polipii care au suferit mutaţii ale genei APC exprimă în exces COX-2 şi netrataţi continuă să se formeze şi să se dezvolte în colon sau rect cu un risc de evoluţie spre cancer colorectal de 100%. COX-2 este probabil implicatăşi în ovulaţie, nidare şi închiderea canalului arterial, reglarea funcţiei renale şi a unor funcţii ale sistemului nervos central (inducerea febrei, percepţia durerii şi funcţii cognitive). Ea poate avea un rol în procesul de vindecare a ulcerului. COX-2 a fost identificată la om în ţesuturile din jurul ulcerelor gastrice, dar implicarea sa în vindecarea ulcerelor nu a fost stabilită.

Diferenţele, în ceea ce priveşte activitatea antiplachetară, dintre anumite AINS inhibitoare ale COX-1 şi inhibitori selectivi ai COX-2 pot avea implicaţii clinice la pacienţii cu risc de apariţie a reacţiilor tromboembolice. Inhibitorii selectivi ai COX-2 diminuăformarea prostaciclinelor sistemice (şi, posibil şi endoteliale), fără afectarea tromboxanului plachetar.

Un efect dependent de doză asupra formării de TxB2 a fost observat după doze mari de celecoxib. Cu toate acestea, la subiecţi sănătoşi, în studii mici cu doze multiple, administrarea a 600 mg de celecoxib de două ori pe zi nu a avut efect asupra agregării plachetare şi a timpului de sângerare, comparativ cu placebo.

S-a demonstrat experimental că mecanismul/mecanismele de acţiune prin care celecoxibul determinămoartea tumorii, poate avea legăturăcu inducerea apoptozei şi inhibarea angiogenezei. Inhibarea COX-2 poate avea consecinţe asupra viabilităţii tumorii fără nici o legătură cu inflamaţia.

Celecoxibul inhibăformarea tumorilor în modelele preclinice de cancer de colon care supraexprimăCOX-2, induse chimic (model şobolan AOM) sau prin mutaţie genetică (model şoarece MIN).

S-a arătat că celecoxibul reduce numărul şi dimensiunea polipilor adenomatoşi colorectali. Un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, a fost efectuat la 83 de pacienţi cu PAF. Populaţia studiată a inclus 58 de pacienţi care au suferit anterior colectomie parţială sau totalăşi 25 de pacienţi cu colon intact. 13 pacienţi aveau un fenotip atenuat pentru PAF. Reducerea medie a numărului de polipi colorectali după6 luni de tratament a fost de 28% (DS ± 24%) pentru celecoxib administrat în doză de 400 mg de două ori pe zi, ceea ce a fost superior din punct de vedere statistic faţă de placebo (o medie de 5%, DS ± 16%). O reducere notabilăa ariei adenomatoase duodenale a fost observatăcomparativ cu placebo (14,5% celecoxib 400 mg de douăori pe zi versus 1,4% placebo), dar aceastăobservaţie nu a fost semnificativă statistic.

Studiu pilot la pacienţii cu PAF juvenilă: Un total de 18 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani, care au genotip sau fenotip pozitiv la PAF au fost trataţi cu celecoxib 4 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo), celecoxib 8 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo) sau cu celecoxib 16 mg/kg şi zi (4 pacienţi, comparativ cu 2 pacienţi trataţi cu placebo). Rezultatele au demonstrat o scădere semnificativă statistic a numărului de polipi la toate grupurile de pacienţi trataţi cu celecoxib comparativ cu grupurile de pacienţi tratate cu placebo. Cea mai mare scădere a fost observată la pacienţii trataţi cu celecoxib 16 mg/kg şi zi, ceea ce corespunde dozei de 800 mg pe zi recomandată adulţilor cu PAF. Datele de siguranţăau fost analizate în detaliu

de către un Comitet de monitorizare a datelor de siguranţă, care a ajuns la concluzia că celecoxib 16 mg/kg şi zi a fost o doză sigură pentru a recomanda alte studii la pacienţii cu PAF juvenilă.

Toxicitatea cardiovasculară pe termen lung, la copiii expuşi la celecoxib, nu a fost evaluatăşi nu secunoaşte dacăriscul pe termen lung poate fi similar cu cel observat la adulţii expuşi la celecoxib sau la alţi COX-2 selectivi şi AINS non-selective (vezi pct. 4.4; efecte cardiovasculare).

Siguranţa cardiovasculară - Studii pe termen lung implicând subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici: au fost efectuate două studii cu celecoxib care au inclus subiecţi cu polipi adenomatoşi sporadici, cum sunt studiul APC (Adenoma Prevention with Celecoxib), precum şi studiul PreSAP (Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). În studiul APC a existat o creştere legată de doză a criteriului final compus privind decesul cardiovascular, infarctul miocardic sau accidentul vascularcerebral (determinat) cu celecoxib comparativ cu placebo, administrate pe parcursul a 3 ani detratament. Studiul PreSAP nu a demonstrat o creştere semnificativă statistic a riscului pentru acelaşi criteriu final compus.

În cadrul studiului APC, riscurile relative comparativ cu placebo pentru un criteriu final compus(determinat) de deces cardiovascular, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, a fost de 3,4 (IÎ95% 1,4 - 8,5) pentru celecoxib 400 mg de două ori pe zi şi de 2,8 (IÎ95% 1,1 - 7,2 ) pentru celecoxib 200 mg de douăori pe zi. Ratele cumulative pentru acest criteriu final compus după 3 ani aufost de 3,0% (20/671 subiecţi) şi respectiv de 2,5% (17/685 subiecţi), comparativ cu 0,9% (6/679subiecţi) pentru placebo. Creşterile observate în ambele grupuri cu celecoxib, comparativ cu placebo, s-au datorat în principal unei creşteri a incidenţei infarctului miocardic.

În studiul PreSAP, riscul relativ comparativ cu placebo pentru acelaşi criteriu final compus (determinat) a fost de 1,2 (IÎ95% 0,6 -2,4) cu celecoxib 400 mg o dată pe zi, comparativ cu placebo. Ratele cumulative pentru acest criteriu final compus după3 ani au fost de 2,3% (21/933 subiecţi) şi,respectiv, de 1,9% (12/628 subiecţi). Incidenţa infarctului miocardic (determinat) a fost de 1,0% (9/933 subiecţi) cu celecoxib 400 mg o dată pe zi şi de 0,6% (4/628 subiecţi) cu placebo.

Datele de la un al treilea studiu de lungă durată, ADAPT (Alzheimer's Disease Anti-inflammatoryPrevention Trial), nu indică o creştere semnificativă a riscului cardiovascular cu celecoxib 200 mg dedouă ori pe zi comparativ cu placebo. Riscul relativ comparativ cu placebo pentru un criteriu finalcompus similar (deces CV, IM, accident vascular cerebral) a fost de 1,14 (IÎ95% 0,61 - 2,12) cucelecoxib 200 mg de două ori pe zi. Incidenţa infarctului de miocard a fost de 1,1% (8/717 pacienţi)cu celecoxib 200 mg de două ori pe zi şi de 1,2% (13/1070 pacienţi) cu placebo.

De asemenea, datele din analiza globală a studiilor clinice randomizate controlate sugerează că risculcardiovascular poate fi asociat cu utilizarea de celecoxib comparativ cu placebo, cu dovezi ale diferenţei de risc, în funcţie de doza de celecoxib.

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Celecoxibul este bine absorbit, atingând concentraţiile plasmatice maxime după aproximativ 2-3 ore. Administrarea în timpul meselor (mese cu un conţinut bogat în grăsimi) întârzie absorbţia cu aproximativ 1 oră, dar creşte absorbţia totală(ASC) cu 10-20%.

Celecoxibul este în principal eliminat prin metabolizare. Mai puţin de 1% din doză este eliminat în urină sub formă neschimbată. Expunerea la celecoxib poate varia în jurul valorii de 10, în funcţie de individ. La doze terapeutice, celecoxibul are un profil farmacocinetic independent de timp şi de doză.

Legarea de proteinele plasmatice este în jur de 97% la concentraţii plasmatice terapeutice; celecoxibul nu se leagă preferenţial de eritrocite. Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8-12 ore. Starea de echilibru a concentraţiilor plasmatice este atinsăîn 5 zile de tratament. Activitatea farmacologică este atribuită moleculei parentale. Principalii metaboliţi identificaţi în circulaţie nu au activitate COX-1 sau COX-2 detectabilă.

Metabolizarea celecoxibului este mediatăîn principal prin intermediul citocromului P450 CYP2C9. Trei metaboliţi, inactivi ca inhibitori de COX-1 sau COX-2, au fost identificaţi în plasmă, de exemplu un alcool primar, corespunzător acidului carboxilic şi glucuronidului său conjugat. Activitatea citocromului P450 CYP2C9 este redusă la subiecţii cu polimorfism genetic care duce la scăderea activităţii enzimatice, cum ar fi cele homozigote pentru polimorfismul CYP2C9*3.

Într-un studiu farmacocinetic cu celecoxib 200 mg administrat o dată pe zi la voluntari sănătoşi, cu genotip fie CYP2C9 *1/*1, CYP2C9 *1/*3 sau CYP2C9 *3/*3, medianele Cmax şi ASC 0-24 ale celecoxibului timp de 7 zile au fost de aproximativ 4 ori şi, respectiv, de 7 ori, la subiecţii cu genotip CYP2C9 *3/*3, comparativ cu alte genotipuri. În trei studii separate cu doză unică, care au inclus un număr total de 5 subiecţi cu genotip CYP2C9 *3/*3, ASC 0-24 pentru doza unică a crescut de aproximativ 3 ori faţă de ceea comparată a metabolizatorilor normali. Se estimează că frecvenţa de apariţie a genotipului homozigot *3/*3 este de 0,3-1,0% între diferite grupuri etnice. Celecoxib trebuie administrat cu precauţie pacienţilor care sunt cunoscuţi sau suspectaţi a fi metabolizatori lenţi ai CYP2C9, pe baza antecedentelor/experienţei cu alte substraturi ale CYP2C9 (vezi pct. 4.2).

Nu a fost găsită o diferenţă semnificativăstatistic a parametrilor farmacocinetici ai celecoxibului între populaţii afro-americane şi caucaziene. Concentraţia plasmatică de celecoxib este crescută cu aproximativ 100% la femeile vârstnice (> 65 ani).

Comparativ cu subiecţii cu funcţie hepatică normală, pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară prezintă

o creştere medie de 53% a Cmax şi de 26% a ASC pentru celecoxib. Când a fost administrată o doză de 200 mg pe zi, valorile corespunzătoare la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderatăau fost de 41% şi, respectiv, 146%. La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, capacitatea metabolicăa fost bine corelată cu valorile albuminei. La pacienţii cu PAF şi cu insuficienţă hepaticămoderată (albumina serică de 25-35 g/l), doza zilnică recomandată de celecoxib trebuie redusă cu 50%.

Pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (albumina serică< 25 g/l) nu au fost studiaţi şi, de aceea, utilizarea celecoxibului la aceşti pacienţi este contraindicată.

Farmacocinetica celecoxibului la pacienţii cu insuficienţă renală nu a fost studiată, dar este puţin probabil să fie modificatădin moment ce medicamentul este eliminat în principal prin metabolizare hepatică. Deoarece există experienţă limitată cu privire la utilizarea celecoxibului la pacienţi cu insuficienţă renală, o atenţie deosebită trebuie acordată acestor pacienţi. Insuficienţa renală severăconstituie o contraindicaţie pentru utilizarea celecoxibului.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile convenţionale de toxicitate embrio-fetală au evidenţiat apariţia dependentă de doză a herniei diafragmatice la feţii de şobolan şi malformaţii cardiovasculare la feţii de iepure, în cazul expunerii sistemice la o concentraţie de 3 ori mai mare (la şobolan) şi de 2 ori mai mare (la iepure) decât valorile obţinute cu doza zilnică recomandată la om (800 mg). Hernia diafragmaticăa fost, de asemenea, constatatăîn timpul unui studiu de toxicitate peri-şi postnatală efectuat la şobolani care au fost expuşi la medicament în timpul perioadei de organogeneză. În acest ultim studiu, pentru cea mai mică concentraţie sistemică care a determinat apariţia anomaliei la un singur animal, intervalul relativ de siguranţă a fost estimat la de 2 ori doza zilnică recomandată la om (800 mg).

La animale, expunerea la celecoxib în timpul fazelor precoce ale embriogenezei a determinat pierderea sarcinii înainte şi după nidare. Aceste efecte sunt probabil consecinţe ale inhibării sintezei de prostaglandine.

La şobolani, celecoxib a fost excretat în lapte. În cadrul unui studiu peri-şi postnatal la şobolani, s-a observat apariţia efectelor toxice la nou-născuţi.

Într-un studiu de toxicitate cu durata de 2 ani efectuat cu şobolani de sex masculin trataţi cu doze mari a fost observată creşterea frecvenţei trombozei la nivelul glandei medulosuprarenale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulelor: lactoză monohidratlaurilsulfat de sodiu povidonă K30 croscarmeloză sodicăstearat de magneziu.

Învelişul capsulelor conţine:gelatinădioxid de titan (E171).

Cerneala de imprimare conţine:shellac propilenglicol oxid de fer (E172) Brilliant Blue FCF E133.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30oC.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC opac/Aclar/folie de aluminiu. Cutii cu 10 sau 60 capsule Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

 1. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare
 2. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Fără cerinţe speciale.

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/03/259/005-006

17 octombrie 2003/17 Octombrie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II
A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI
B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
C OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

 • Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, Germania
 • CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
 • CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

• CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

 • ALTE CONDIŢIIDAPP va continua să depună anual Rapoarte Periodice Actualizate privind Siguranţa (RPAS-uri).
 • OBLIGAŢIILE SPECIFICE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să finalizeze următorul program de studii în intervalul de timp specificat; rezultatele acestuia vor reprezenta baza reevaluării anuale a raportului beneficiu/risc.

Aspecte clinice

Deţinătorul Autorizaţiei de Punere pe Piaţă s-a angajat anterior să efectueze un “Studiu clinic de fazăIII controlat placebo, cu celecoxib, la pacienţi cu polipoză adenomatoasă familialăşi genotip pozitiv” (studiul CHIP – A3191193) pentru a genera date suplimentare de eficacitate şi siguranţă.

O propunere de amendament la protocol va fi depusă la CHMP pentru comentarii la începutul lui Septembrie 2009.

Documentul protocolului final amendat va fi depus la CHMP în Decembrie 2009.

DAPP va depune un raport intermediar al studiului CHIP, incluzând o actualizare a datelor de siguranţă, şi va depune un raport complet al studiului încheiat, atunci când acesta va fi disponibil.

ANEXA IIIETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂAMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie - 200 mg capsule (blister clar, opac)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 200 mg Celecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine celecoxib 200 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză. Pentru informaţii suplimentare, citiţi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

10 capsule

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

OralăA se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/259/001, 002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Onsenal 200 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂAMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie – 200 mg capsule (blister clar, opac)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 200 mg Celecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine celecoxib 200 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză. Pentru informaţii suplimentare, citiţi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

OralăA se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/259/003, 004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria {numărul}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Onsenal 200 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 200 mg Celecoxib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂAMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie - 400 mg capsule

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 400 mg Celecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine celecoxib 400 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză. Pentru informaţii suplimentare, citiţi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

10 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

OralăA se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC.

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/259/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Onsenal 400 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE NU EXISTĂAMBALAJ SECUNDAR, PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie - 400 mg capsule

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 400 mg Celecoxib

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine celecoxib 400 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Lactoză. Pentru informaţii suplimentare, citiţi prospectul.

4. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

OralăA se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)
 2. DATA DE EXPIRARE

EXP

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL
 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A nu se păstra la temperaturi peste 30ºC Pfizer LimitedRamsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/03/259/006

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
 2. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Onsenal 400 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATǍ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Onsenal capsule 400 mg Celecoxib

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT : INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Onsenal 200 mg capsule celecoxib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea săfie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Onsenal şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Onsenal
 3. Cumsă luaţi Onsenal
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Onsenal
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ONSENAL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Onsenal aparţine grupului de medicamente numite inhibitori de ciclooxigenază-2 (COX-2). Ciclooxigenaza-2 este o enzimă care creşte la locul inflamaţiei şi în celulele cu creştere anormală. Onsenal acţioneazăprin inhibarea COX-2, la care aceste celulele aflate în faza de diviziune suntsensibile. În consecinţă, celulele mor.

Onsenal este utilizat pentru a reduce numărul polipilor gastro-intestinali din polipoza adenomatoasăfamilială (PAF). PAF este o afecţiune ereditară în cadrul căreia rectul şi colonul sunt acoperite de numeroşi polipi care pot dezvolta cancer colorectal. Onsenal trebuie utilizat în acelaşi timp cu tratamentul standard pentru PAF, adică cu tratamentul chirurgical şi cu supravegherea endoscopică.

2. ÎNAINTE SĂ LUAŢI ONSENAL

Nu luaţi Onsenal

-dacă aţi avut o reacţie alergică la oricare dintre componentele din Onsenal

-dacă aţi avut vreodată o reacţie alergicăla o clasăde medicamente denumite „sulfonamide”. Acestea includ anumite antibiotice (Bactrim şi Septra care sunt combinaţii de sulfametoxazol şi trimetoprim) utilizate în tratamentul infecţiilor.

-dacă aveţi ulcer gastric sau duodenal sau aveţi sângerări la nivelul stomacului sau intestinelor

-dacă după ce aţi luat acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare aţi avut vreodatăpolipi nazali sau congestie nazală severă, sau orice reacţie alergică constând în erupţii cutanate, tumefieri, dificultăţi de respiraţie sau respiraţie şuierătoare

-dacă sunteţi femeie cu potenţial fertil, cu excepţia cazului în care folosiţi o metodă

contraceptivă eficace -dacă alăptaţi -dacă aveţi o boală inflamatorie a intestinului gros (rectocolită ulcero-hemoragică) sau a

tractului intestinal (boală Crohn) -dacă aveţi boli hepatice severe -dacă aveţi boli renale severe -dacă aveţi insuficienţă cardiacă, o boală cardiacă sau/şi o boală cerebrovasculară confirmată, de

exemplu dacă aţi avut un atac de cord, un accident vascular cerebral, un accident ischemic cerebral tranzitor sau blocaj al vaselor de sânge de la nivelul inimii sau creierului sau o operaţie de bypass pentru rezolvarea acestor blocaje; sau dacă aveţi sau aţi avut probleme cu circulaţia sanguină (arteriopatie periferică), sau dacă aţi suferit o operaţie pe arterele membrelor inferioare

Aveţi grijă deosebită când luaţi Onsenal.

În cazul anumitor persoane este nevoie ca medicul să ia măsuri speciale la administrarea Onsenal.Înainte de a lua Onsenal, asiguraţi-vă că medicul dumneavoastrăştie:-dacă aveţi boli care pot creşte riscurile bolii de inimă, cum sunt hipertensiunea arterială,

diabetul zaharat, colesterolul mărit sau fumatul, discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă puteţi lua Onsenal -dacă aţi avut vreodată ulcer gastric sau duodenal (intestinal) sau sângerări la nivelul stomacului sau intestinelor -dacă inima, ficatul sau rinichii dumneavoastră nu funcţioneazăbine, medicul dumneavoastră

poate dori să vă consulte periodic -dacă aveţi acumulare de lichide în corp (cum ar fi glezne sau picioare umflate) -dacă sunteţi deshidratat, de exemplu datorită vărsăturilor sau diareei, sau dacă luaţi

medicamente diuretice (pentru a favoriza eliminarea apei prin urină) -dacă aţi avut o reacţie alergică gravă sau o reacţie adversă gravă la nivelul pielii la orice

medicament -dacă luaţi acid acetilsalicilic -dacă luaţi medicamente anticoagulante -dacă aveţi intoleranţă la anumite zaharuri -dacă sunteţi tratat pentru o infecţie, deoarece Onsenal poate masca febra, care este semn de

infecţie -dacă aveţi vârsta peste 65 de ani, medicul dumneavostrăpoate dori să vă consulte periodic

Similar altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS; de exemplu ibuprofen sau diclofenac), acest medicament poate duce la creşterea presiunii sanguine şi de aceea, medicul dumneavoastră vă poate solicita monitorizarea regulată a presiunii dumneavoastră sanguine.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală .

Înainte de a lua Onsenal, asiguraţi-vă că medicul dumneavoastrăştie că luaţi:

-Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sau antagonişti ai receptorilor pentru angiotensina II (medicamente utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale şi al insuficienţei cardiace)

-Acid acetilsalicilic sau alte antiinflamatoare -Ciclosporină sau tacrolimus (utilizate pentru supresia sistemului imunitar, de exemplu după

transplant) -Dextrometorfan (utilizat ca antitusiv) -Diuretice (utilizate pentru eliminarea apei din organism) -Fluconazol (utilizat pentru tratarea infecţiilor cu fungi) -Litiu (utilizat pentru tratarea depresiei) -Rifampicină (utilizată pentru tratarea infecţiilor bacteriene) -Warfarină (utilizatăpentru a preveni formarea cheagurilor de sânge) sau alte anticoagulante -Alte medicamente pentru tratarea depresiei, tulburărilor de somn, hipertensiunii arteriale sau a

bătăilor neregulate ale inimii -Neuroleptice (utilizate pentru tratarea unor boli mentale) -Metotrexat (utilizat pentru tratarea artritei reumatoide, psoriazisului şi leucemiei) -Carbamazepină (utilizată pentru tratarea epilepsiei/crizelor convulsive şi a unor tulburări de

somn) -Barbiturice (utilizate pentru tratarea epilepsiei/crizelor convulsive şi a unor forme de durere sau tulburări de somn)

Onsenal poate fi luat cu doze mici de acid acetilsalicilic (aspirină). Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua aceste două medicamente împreună.

Folosirea Onsenal cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Onsenal cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Nu luaţi Onsenal dacă sunteţi gravidăsau este posibil să deveniţi gravidă. Nu luaţi Onsenal dacă alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Dacă aveţi o stare de ameţeală sau de oboseală după ce aţi luat Onsenal, nu conduceţi vehicule sau nu folosiţi utilaje până când nu vă simţiţi din nou bine.

Informaţii importante privind unele componente ale Onsenal:

Onsenal conţine lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţăla anumite zaharuri, contactaţi medicul dumneavoastră înainte să luaţi acest medicament.

3. CUMSĂ LUAŢI ONSENAL

Luaţi întotdeauna Onsenal exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este de 400 mg de douăori pe zi. Veţi lua în mod uzual 2 capsule a 200 mg, de două ori pe zi.

Doza zilnică maximă recomandată este de 800 mg.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Onsenal:

Dacă aţi luat accidental prea multe capsule, informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să luaţi Onsenal:

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Onsenal poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţiile adverse enumarate mai jos au fost observate la pacienţii cu artrităcare au luat medicamente conţinând aceeaşi substanţă activăcu cea din Onsenal:

Nu mai luaţi capsulele şi spuneţi imediat medicului dumneavoastră

-Dacă aveţi o reacţie alergică manifestată prin erupţii la nivelul pielii, umflături ale feţei,

respiraţie şuierătoare sau dificilă-Dacă aveţi probleme cardiace cum ar fi durere în piept -Dacă aveţi insuficienţă hepatică(simptomele pot include greaţă (senzaţie de rău), diaree, icter

(manifestat prin colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor)) -Dacă aveţi vezicule la nivelul pielii sau pielea începe să se descuameze

-Dacă aveţi durere severăla nivelul stomacului sau oricare semn de sângerare la nivelul stomacului sau intestinului, manifestate prin scaune de culoare neagră sau cu pete de sânge sau prin vărsături care conţin sânge

Reacţiile adverse frecvente care pot apărea la mai mult de 1 persoanădin 100, sunt enumerate mai jos:

-Acumulare de lichide în organism cu umflarea gleznelor, picioarelor şi/sau mâinilor -Infecţii urinare -Sinuzite (inflamarea sinusurilor, infecţia sinusurilor, sinusuri blocate sau dureroase), nas

înfundat sau secreţie nazală abundentă, dureri în gât, tuse, răceli, simptome asemănătoare gripei -Ameţeli, tulburări de somn -Dureri de stomac, diaree, indigestie, balonare -Erupţii cutanate, senzaţie de mâncărime -Rigiditate musculară-Agravarea unor alergii existente

Reacţiile adverse mai puţin frecvente, care pot apărea la mai mult de 1 persoană din 1000 sunt enumerate mai jos:

-Insuficienţă cardiacă, palpitaţii (perceperea bătăilor inimii), accelerarea bătăilor inimii -Agravarea hipertensiunii arteriale deja existentă-Anormalităţi ale valorilor testelor hepatice sanguine -Anormalităţi ale valorilor testelor renale sanguine -Anemie (modificări ale globulelor roşii din sânge care poate determina oboseală sau dificultăţi

în respiraţie) -Anxietate, depresie, oboseală, somnolenţă, senzaţia de furnicături (pişcături şi înţepături) -Valori crescute ale potasiului în testele sanguine (poate determina greaţă (senzaţie de rău),

oboseală, slăbiciune musculară sau palpitaţii) -Afectarea vederii sau vedere înceţoşată, ţiuit în urechi, ulceraţii şi dureri la nivelul gurii -Constipaţie, eructaţie, inflamarea stomacului (indigestie, dureri ale stomacului sau vărsături),

agravarea unei inflamaţii a stomacului sau intestinului) -Crampe la nivelul picioarelor -Erupţii cutanate pruriginoase (urticarie)

Reacţiile adverse rare care pot apărea la mai mult de 1 persoană din 10000, sunt enumerate mai jos:

- Ulcere (sângerări) ale stomacului, esofagului sau intestinelor; sau ruptura intestinului (poate determina dureri ale stomacului, febră, greaţă, vărsături, blocaj intestinal), scaune negre sau închise la culoare, inflamarea esofagului (poate determina dificultăţi la înghiţire), inflamarea pancreasului (poate determina dureri ale stomacului)

- Reducerea numărului celulelor albe din sânge (care ajută la protecţia organismului faţă de infecţii) şi plachetelor sanguine (risc crescut de sângerare sau învineţire)

- Coordonare dificilă a mişcărilor musculare

- Stare de confuzie, modificări ale gustului

- Sensibilitate crescută la lumina soarelui

- Căderea părului

Reacţii suplimentare au fost raportate din utilizarea actuală a substanţei active din Onsenal (în experienţa dupăpunerea pe piaţă). Frecvenţa acestor reacţii este dificil de determinat dar în general sunt considerate a fi foarte rare (pot apărea la mai puţin de 1 persoană din 10000)

-Sângerări la nivelul creierului, producând moartea

• Reacţii alergice grave (incluzând şocul anafilactic, potenţial letal) care poate determina erupţii la nivelul pielii, umflarea feţei, buzelor, gurii, limbii şi gâtului, respiraţie şuierătoare sau dificilă; dificultăţi de înghiţire

-Sângerări ale stomacului sau intestinului (pot determina scaune sau vărsături cu sânge), inflamarea intestinului sau colonului, inflamarea pancreasului, greaţă (stare de rău)

-Afecţiuni grave la nivelul pielii cum ar fi sindrom Stevens-Johnson, dermatită exfoliativăşi necroliză epidermică toxică (poate determina erupţie la nivelul pielii, apariţia de vezicule sau descuamarea pielii)

-Insuficienţă hepatică, afectare hepaticăşi inflamarea hepatică severă (uneori letală sau necesitând transplant hepatic). Simptomele pot include greaţa (senzaţie de rău), diaree, icter, colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor, urină închisăla culoare, scaun decolorat, sângerare uşoară, senzaţia de mîncărime sau frisoane

  • Probleme renale (posibilă insuficienţă renală, inflamarea rinichilor) -Bătăi neregulate ale inimii-Meningită (inflamarea membranei care înveleşte creierul şi măduva spinării)-Halucinaţii-Agravarea epilepsiei (posibil crize mai frecvente şi/sau severe) -Vase sanguine inflamate (pot determina febră, dureri, pete vineţii pe piele) -Blocarea unei artere sau vene de la nivelul ochiului ducând la pierderea parţială sau totală a
  • vederii, conjunctivite, infecţia ochiului (ochi roz), sângerări la nivelul ochiului
  • O reducere a numărului globulelor roşii şi albe şi a plachetelor sanguine (poate determina
  • oboseală, învineţire uşoară, sângerări nazale frecvente şi risc crescut de infecţii) -Modificări ale mirosului -Pete pe piele (învineţire), dureri şi slăbiciuni musculare, dureri la nivelul încheieturilor -Tulburări ale ciclului menstrual -Dureri de cap, bufeuri
 • Valori scăzute ale sodiului în testele sanguine (pot determina pierderea apetitului, dureri de cap, greaţă (stare de rău), crampe musculare şi slăbiciune)

În studiile clinice în care Onsenal a fost luat timp de până la 3 ani pentru a preveni apariţia spontană de polipi la nivelul colonului, următoarele reacţii adverse suplimentare au fost observate (reacţiile adverse marcate cu un asterisc au fost mai frecvente în aceste studii decât în studiile pentru artrită):

Reacţii adverse foarte frecvente (pot apărea la mai mult de 1 persoană din 10):

-Hipertensiune arterială , diaree

Frecvente

-Probleme cardiace: atac de cord, angină (durere în piept)

-Probleme ale stomacului: greaţă, senzaţie de arsură în capul pieptului, diverticul (o problemă a stomacului sau intestinului care poate deveni dureroasă sau se poate infecta), vărsături, sindromul colonului iritabil (poate include dureri ale stomacului, diaree, indigestie, balonare)

-Pietre la rinichi (care pot determina dureri de stomac sau de spate, sânge în urină), creşterea

valorilor creatininei din sânge (test sanguin legat de funcţionarea rinichilor) -Respiraţie dificilă-Spasme musculare -Edem (acumurea apei în organism care poate determina umflarea) -Prostată mărită sau inflamată, creşterea valorilor antigenului specific prostatei (test de laborator) -Infecţii de variate tipuri -Creşterea în greutate

Mai puţin frecvente

-Accident vascular cerebral -Angină instabilă (dureri în piept), probleme cu valvele, ritmul inimii sau cu arterele coronare, sau inimă mărită

-Tromboză venoasă profundă (cheag de sânge de obicei la nivelul piciorului, care poate produce durere, umflarea sau înroşirea gambei sau probleme de respiraţie), învineţire -Infecţia stomacului (care poate cauza iritaţie şi ulcere ale stomacului şi intestinului), sângerări ale

hemoroizilor, scaune frecvente, inflamarea sau sângerarea gingiilor/ulceraţii bucale -Fracturi ale membrelor inferioare, ruptura sau inflamaţia tendonului -Zona Zoster, infecţii ale pielii, dermatite alergice (erupţii cutanate uscate, cu senzaţie de

mâncărime) -Flocoane sau sângerări oculare cauzând vedere înceţoşată sau tulburări de vedere, vertij cauzat de

probleme la nivelul urechii interne, dificultăţi de vorbire -Tulburări de somn, urinare excesivăpe timpul nopţii -Lipoame în piele sau în alte locuri, chisturi ganglionare (umflarea nepericuloasă a articulaţiilor şi

tendoanelor sau a zonei din jurul acestora, de la mână sau picior) -Sângerări vaginale anormale sau intense, ciclu menstrual dureros, dureri la nivelul sânilor, chisturi ovariene, simptome de menopauză-Varori crescute ale sodiului sau hemoglobinei şi valori scăzute ale hematocritului sau

testosteronului la rezultatele testelor sanguine -Scăderea auzului -Modificări ale numărului celulelor sângelui

Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ONSENAL

A nu se lăsa la îndemâna sau la vederea copiilor.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A nu se utiliza după data de expirare inscripţionată pe ambalajul de carton şi pe blister. Dacămedicamentul dumneavoastră a depăşit perioada de valabilitate, daţi-l farmacistului dumneavoastrăpentru a-l distruge în deplină siguranţă.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Onsenal:

-Substanta activă este celecoxib -Celelalte componente sunt: gelatină, lactoză monohidrat, laurilsulfat de sodiu, povidonăK30, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu şi agentul de colorare dioxid de titan E171. -Cerneala de imprimare conţine, de asemenea, shellac, propilenglicol şi oxid de fer E172.

Cum arată Onsenal şi conţinutul ambalajului

Capsulele de culoare albă sunt inscripţionate cu cerneală aurie «7767» şi «200». Onsenal este ambalat în blistere şi este disponibil în cutii cu 10 sau 60 de capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Pfizer LimitedRamsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

Producător

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mach-Strasse 35 89257 Illertissen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer s.r.o.Tel.: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer GmbH Tel: +49 30 550055-51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 6 405 328

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: + 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Vistor hf.Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft. Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel. +356 212201 74

Nederland

Pfizer BV Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska

Pfizer Polska Sp.zo.o Tel.:+ 48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia Suomi/Finland
Pfizer Italia S.r.l. Pfizer Oy
Tel: +39 06 33 18 21 Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40
Kύπρος Sverige
Geo. Pavlides & Araouzos Ltd. Pfizer AB
Tηλ.:+ 357 22 818087 Tel: +46 (0)8 550-52000
Latvija United Kingdom
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Pfizer Limited,
Tel.: + 371 670 35 775 Tel: +44 (0)1304 616161
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. + 370 52 51 4000

Acest prospect a fost aprobat în

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest Prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene aMedicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.Există, de asemenea, link-uri cu alte websiteuri despre boli rare şi tratamente.

PROSPECT; INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Onsenal 400 mg capsule celecoxib

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea săfie necesar să-l recitiţi.
 • Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţivă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 • Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 • Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi:

 1. Ce este Onsenal şi pentru ce se utilizează
 2. Înainte să luaţi Onsenal
 3. Cumsă luaţi Onsenal
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Onsenal
 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ONSENAL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Onsenal aparţine grupului de medicamente numite inhibitori de ciclooxigenază-2 (COX-2). Ciclooxigenaza-2 este o enzimă care creşte la locul inflamaţiei şi în celulele cu creştere anormală. Onsenal acţioneazăprin inhibarea COX-2, la care aceste celulele aflate în faza de diviziune suntsensibile. În consecinţă celulele mor.

Onsenal este utilizat pentru a reduce numărul polipilor gastrointestinali din polipoza adenomatoasăfamilială (PAF). PAF este o afecţiune ereditară în cadrul căreia rectul şi colonul sunt acoperite de numeroşi polipi care pot dezvolta cancer colorectal. Onsenal trebuie utilizat în acelaşi timp cu tratamentul standard pentru PAF, adică cu tratamentul chirurgical şi cu supravegherea endoscopică.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ONSENAL

Nu luaţi Onsenal

-dacă aţi avut o reacţie alergică la oricare dintre componentele din Onsenal

-dacă aţi avut vreodată o reacţie alergicăla o clasăde medicamente denumite „sulfonamide”. Acestea includ anumite antibiotice (Bactrim şi Septra care sunt combinaţii de sulfametoxazol şi trimetoprim) utilizate în tratamentul infecţiilor.

-dacă aveţi ulcer gastric sau duodenal sau aveţi sângerări la nivelul stomacului sau intestinelor

-dacă după ce aţi luat acid acetilsalicilic sau alte medicamente antiinflamatoare aţi avut vreodatăpolipi nazali sau congestie nazală severă, sau orice reacţie alergică constând în erupţii cutanate, tumefieri, dificultăţi de respiraţie sau respiraţie şuierătoare

- dacă sunteţi femeie cu potenţial fertil, cu excepţia cazului în care folosiţi o metodă

contraceptivă eficace --dacă alăptaţi -dacă aveţi o boală inflamatorie a intestinului gros (rectocolită ulcero-hemoragică) sau a

tractului intestinal (boală Crohn) -dacă aveţi boli hepatice severe

-dacă aveţi boli renale severe

- dacă aveţi insuficienţă cardiacă, o boală cardiacă sau/şi o boală cerebrovasculară confirmată, de exemplu dacă aţi avut un atac de cord, un accident vascular cerebral, un accident ischemic cerebral tranzitor sau blocaj al vaselor de sânge de la nivelul inimii sau creierului sau o operaţie de bypass pentru rezolvarea acestor blocaje; sau dacă aveţi sau aţi avut probleme cu circulaţia sanguină (arteriopatie periferică), sau dacă aţi suferit o operaţie pe arterele membrelor inferioare

Aveţi grijă deosebită când luaţi Onsenal.

În cazul anumitor persoane este nevoie ca medicul să ia măsuri speciale la administrarea Onsenal.Înainte de a lua Onsenal, asiguraţi-vă că medicul dumneavoastrăştie:-dacă aveţi boli care pot creşte riscurile bolii de inimă, cum sunt hipertensiunea arterială,

diabetul zaharat, colesterolul mărit sau fumatul, discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă puteţi lua Onsenal -dacă aţi avut vreodată ulcer gastric sau duodenal (intestinal) sau sângerări la nivelul stomacului sau intestinelor -dacă inima, ficatul sau rinichii dumneavoastră nu funcţioneazăbine, medicul dumneavoastră

poate dori să vă consulte periodic -dacă aveţi acumulare de lichide în corp (cum ar fi glezne sau picioare umflate) -dacă sunteţi deshidratat, de exemplu datorită vărsăturilor sau diareei, sau dacă luaţi

medicamente diuretice (pentru a favoriza eliminarea apei prin urină) -dacă aţi avut o reacţie alergică gravă sau o reacţie adversă gravăla nivelul pielii la orice

medicament -dacă luaţi acid acetilsalicilic -dacă luaţi medicamente anticoagulante -dacă aveţi intoleranţă la anumite zaharuri -dacă sunteţi tratat pentru o infecţie, deoarece Onsenal poate masca febra, care este semn de

infecţie -dacă aveţi vârsta peste 65 de ani, medicul dumneavostrăpoate dori să vă consulte periodic

Similar altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS; de exemplu ibuprofen sau diclofenac), acest medicament poate duce la creşterea presiunii sanguine şi de aceea, medicul dumneavoastră vă poate solicita monitorizarea regulată a presiunii dumneavoastră sanguine.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală .

Înainte de a lua Onsenal, asiguraţi-vă că medicul dumneavoastrăştie că luaţi:

-Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei sau antagonişti ai receptorilor pentru angiotensina II (medicamente utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale şi al insuficienţei cardiace)

-Acid acetilsalicilic sau alte antiinflamatoare -Ciclosporină sau tacrolimus (utilizate pentru supresia sistemului imunitar, de exemplu după

transplant) -Dextrometorfan (utilizat ca antitusiv) -Diuretice (utilizate pentru eliminarea apei din organism) -Fluconazol (utilizat pentru tratarea infecţiilor cu fungi) -Litiu (utilizat pentru tratarea depresiei) -Rifampicină (utilizată pentru tratarea infecţiilor bacteriene) -Warfarină (utilizatăpentru a preveni formarea cheagurilor de sânge) sau alte anticoagulante -Alte medicamente pentru tratarea depresiei, tulburărilor de somn, hipertensiunii arteriale sau a

bătăilor neregulate ale inimii -Neuroleptice (utilizate pentru tratarea unor boli mentale) -Metotrexat (utilizat pentru tratarea artritei reumatoide, psoriazisului şi leucemiei)

-Carbamazepină (utilizată pentru tratarea epilepsiei/crizelor convulsive şi a unor tulburări de somn) -Barbiturice (utilizate pentru tratarea epilepsiei/crizelor convulsive şi a unor tulburări de somn)

Onsenal poate fi luat cu doze mici de acid acetilsalicilic (aspirină). Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua aceste două medicamente împreună.

Folosirea Onsenal cu alimente şi băuturi

Puteţi lua Onsenal cu sau fără alimente.

Sarcina şi alăptarea

Nu luaţi Onsenal dacă sunteţi gravidăsau este posibil să deveniţi gravidă. Nu luaţi Onsenal dacă alăptaţi.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor:

Dacă aveţi o stare de ameţeală sau de oboseală după ce aţi luat Onsenal, nu conduceţi vehicule sau nu folosiţi utilaje până când nu vă simţiţi din nou bine.

Informaţii importante privind unele componente ale Onsenal:

Onsenal conţine lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţăla anumite zaharuri, contactaţi medicul dumneavoastră înainte să luaţi acest medicament.

3. CUMSĂ LUAŢI ONSENAL

Luaţi întotdeauna Onsenal exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza uzuală este de 400 mg de douăori pe zi. Veţi lua în mod uzual 1 capsulă a 400 mg, de două ori pe zi.

Doza zilnică maximă recomandată este de 800 mg.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Onsenal:

Dacă aţi luat accidental prea multe capsule, informaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul cât mai curând posibil.

Dacă uitaţi să luaţi Onsenal:

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa dozele uitate.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Onsenal poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversănemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Reacţiile adverse enumerate mai jos au fost observate la pacienţii cu artrită care au luat medicamente conţinând aceeaşi substanţă activăcu cea din Onsenal:

Nu mai luaţi capsulele şi spuneţi imediat medicului dumneavoastră

−Dacă aveţi o reacţie alergică manifestată prin erupţii la nivelul pielii, umflături ale feţei,

respiraţie şuierătoare sau dificilă−Dacă aveţi probleme cardiace cum ar fi durere în piept −Dacă aveţi insuficienţă hepatică(simptomele pot include greaţă (senzaţie de rău), diaree, icter

(manifestat prin colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor)

−Dacă aveţi vezicule la nivelul pielii sau pielea începe să se descuameze

−Dacă aveţi durere severăla nivelul stomacului sau oricare semn de sângerare la nivelul stomacului sau intestinului, manifestate prin scaune de culoare neagră sau cu pete de sânge sau prin vărsături care conţin sânge

Reacţiile adverse frecvente care pot apărea la mai mult de 1 persoanădin 100, sunt enumerate mai jos:

-Acumulare de lichide în organism cu umflarea gleznelor, picioarelor şi/sau mâinilor -Infecţii urinare -Sinuzite (inflamarea sinusurilor, infecţia sinusurilor, sinusuri blocate sau dureroase), nas

înfundat sau secreţie nazală abundentă, dureri în gât, tuse, răceli, simptome asemănătoare gripei -Ameţeli, tulburări de somn -Dureri de stomac, diaree, indigestie, balonare -Erupţii cutanate, senzaţie de mâncărime -Rigiditate musculară-Agravarea unor alergii existente

Reacţiile adverse mai puţin frecvente, care pot apărea la mai mult de 1 persoană din 1000 sunt enumerate mai jos:

-Insuficienţă cardiacă, palpitaţii (perceperea bătăilor inimii), accelerarea bătăilor inimii -Agravarea hipertensiunii arteriale deja existentă-Anormalităţi ale valorilor testelor hepatice sanguine -Anormalităţi ale valorilor testelor renale sanguine -Anemie (modificări ale globulelor roşii din sânge care poate determina oboseală sau dificultăţi

în respiraţie) -Anxietate, depresie, oboseală, somnolenţă, senzaţia de furnicături (pişcături şi înţepături) -Valori crescute ale potasiului în testele sanguine (poate determina greaţă (senzaţie de rău),

oboseală, slăbiciune musculară sau palpitaţii) -Afectarea vederii sau vedere înceţoşată, ţiuit în urechi, ulceraţii şi dureri la nivelul gurii -Constipaţie, eructaţie, inflamarea stomacului (indigestie, dureri ale stomacului sau vărsături),

agravarea unei inflamaţii a stomacului sau intestinului) -Crampe la nivelul picioarelor -Erupţii cutanate pruriginoase (urticarie)

Reacţiile adverse rare care pot apărea la mai mult de 1 persoană din 10000, sunt enumerate mai jos:

- Ulcere (sângerări) ale stomacului, esofagului sau intestinelor; sau ruptura intestinului (poate determina dureri ale stomacului, febră, greaţă, vărsături, blocaj intestinal), scaune negre sau închise la culoare, inflamarea esofagului (poate determina dificultăţi la înghiţire), inflamarea pancreasului (poate determina dureri ale stomacului)

- Reducerea numărului celulelor albe din sânge (care ajută la protecţia organismului faţă de infecţii) şi plachetelor sanguine (risc crescut de sângerare sau învineţire)

- Coordonare dificilă a mişcărilor musculare

- Stare de confuzie, modificări ale gustului

-Sensibilitate crescută la lumina soarelui Căderea părului

Reacţii suplimentare au fost raportate din utilizarea actuală a substanţei active din Onsenal (în experienţa dupăpunerea pe piaţă). Frecvenţa acestor reacţii este dificil de determinat dar în general sunt considerate a fi foarte rare (pot apărea la mai puţin de 1 persoană din 10000)

-Sângerări la nivelul creierului, producând moartea

• Reacţii alergice grave (incluzând şocul anafilactic, potenţial letal) care poate determina erupţii la nivelul pielii, umflarea feţei, buzelor, gurii, limbii şi gâtului, respiraţie şuierătoare sau dificilă; dificultăţi de înghiţire

-Sângerări ale stomacului sau intestinului (pot determina scaune sau vărsături cu sânge), inflamarea intestinului sau colonului, inflamarea pancreasului, greaţă (stare de rău)

-Afecţiuni grave la nivelul pielii cum ar fi sindrom Stevens-Johnson, dermatită exfoliativăşi necroliză epidermică toxică (poate determina erupţie la nivelul pielii, apariţia de vezicule sau descuamarea pielii)

-Insuficienţă hepatică, afectare hepaticăşi inflamarea hepatică severă (uneori letală sau necesitând transplant hepatic). Simptomele pot include greaţa (senzaţie de rău), diaree, icter, colorarea în galben a pielii sau a albului ochilor, urină închisăla culoare, scaun decolorat, sângerare uşoară, senzaţia de mîncărime sau frisoane

  • Probleme renale (posibilă insuficienţă renală, inflamarea rinichilor) -Bătăi neregulate ale inimii-Meningită (inflamarea membranei care înveleşte creierul şi măduva spinării)-Halucinaţii-Agravarea epilepsiei (posibil crize mai frecvente şi/sau severe) -Vase sanguine inflamate (pot determina febră, dureri, pete vineţii pe piele) -Blocarea unei artere sau vene de la nivelul ochiului ducând la pierderea parţială sau totală a
  • vederii, conjunctivite, infecţia ochiului (ochi roz), sângerări la nivelul ochiului
  • O reducere a numărului globulelor roşii şi albe şi a plachetelor sanguine (poate determina
  • oboseală, învineţire uşoară, sângerări nazale frecvente şi risc crescut de infecţii) -Modificări ale mirosului -Pete pe piele (învineţire), dureri şi slăbiciuni musculare, dureri la nivelul încheieturilor -Tulburări ale ciclului menstrual -Dureri de cap, bufeuri
 • Valori scăzute ale sodiului în testele sanguine (pot determina pierderea apetitului, dureri de cap, greaţă (stare de rău), crampe musculare şi slăbiciune)

În studiile clinice în care Onsenal a fost luat timp de până la 3 ani pentru a preveni apariţia spontană de polipi la nivelul colonului, următoarele reacţii adverse suplimentare au fost observate (reacţiile adverse marcate cu un asterisc au fost mai frecvente în aceste studii decât în studiile pentru artrită):

Reacţii adverse foarte frecvente (pot apărea la mai mult de 1 persoană din 10):

-Hipertensiune arterială , diaree

Frecvente

-Probleme cardiace: atac de cord, angină (durere în piept)

-Probleme ale stomacului: greaţă, senzaţie de arsură în capul pieptului, diverticul (o problemă a stomacului sau intestinului care poate deveni dureroasă sau se poate infecta), vărsături, sindromul colonului iritabil (poate include dureri ale stomacului, diaree, indigestie, balonare)

-Pietre la rinichi (care pot determina dureri de stomac sau de spate, sânge în urină), creşterea

valorilor creatininei din sânge (test sanguin legat de funcţionarea rinichilor) -Respiraţie dificilă-Spasme musculare -Edem (acumurea apei în organism care poate determina umflarea) -Prostată mărită sau inflamată, creşterea valorilor antigenului specific prostatei (test de laborator) -Infecţii de variate tipuri -Creşterea în greutate

Mai puţin frecvente

-Accident vascular cerebral -Angină instabilă (dureri în piept), probleme cu valvele, ritmul inimii sau cu arterele coronare, sau inimă mărită-Tromboză venoasă profundă (cheag de sânge de obicei la nivelul piciorului, care poate produce durere, umflarea sau înroşirea gambei sau probleme de respiraţie), învineţire

-Infecţia stomacului (care poate cauza iritaţie şi ulcere ale stomacului şi intestinului), sângerări ale

hemoroizilor, scaune frecvente, inflamarea sau sângerarea gingiilor/ulceraţii bucale -Fracturi ale membrelor inferioare, ruptura sau inflamaţia tendonului -Zona Zoster, infecţii ale pielii, dermatite alergice (erupţii cutanate uscate, cu senzaţie de

mâncărime) -Flocoane sau sângerări oculare cauzând vedere înceţoşată sau tulburări de vedere, vertij cauzat de

probleme la nivelul urechii interne, dificultăţi de vorbire -Tulburări de somn, urinare excesivăpe timpul nopţii -Lipoame în piele sau în alte locuri, chisturi ganglionare (umflarea nepericuloasă a articulaţiilor şi

tendoanelor sau a zonei din jurul acestora, de la mână sau picior) -Sângerări vaginale anormale sau intense, ciclu menstrual dureros, dureri la nivelul sânilor, chisturi ovariene, simptome de menopauză-Varori crescute ale sodiului sau hemoglobinei şi valori scăzute ale hematocritului sau

testosteronului la rezultatele testelor sanguine -Scăderea auzului -Modificări ale numărului celulelor sângelui

Dacăvreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎnemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ONSENAL

A nu se lăsa la îndemâna sau la vederea copiilor.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A nu se utiliza după data de expirare inscripţionată pe ambalajul de carton şi pe blister. Dacămedicamentul dumneavoastră a depăşit perioada de valabilitate, daţi-l farmacistului dumneavoastrăpentru a-l distruge în deplină siguranţă.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Onsenal:

-Substanta activă este celecoxib -Celelalte componente sunt: gelatină, lactoză monohidrat, laurilsulfat de sodiu, povidonăK30, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu şi agentul de colorare dioxid de titan E171. -Cerneala de imprimare conţine de asemenea shellac, propilenglicol şi oxid de fer E172, Brilliant Blue FCF E133

Cum arată Onsenal şi conţinutul ambalajului

Capsulele de culoare albă sunt inscripţionate cu cerneală verde «7767» şi «400». Onsenal este ambalat în blistere şi este disponibil în cutii cu 10 sau 60 de capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Pfizer LimitedRamsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Marea Britanie

Producător

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mach-Strasse 35 89257 Illertissen Germania

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer s.r.o.Tel.: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer GmbH Tel: +49 30 550055-51000.

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 6 405 328

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ: +30 210 67 85 800

España

Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: + 1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Vistor hf.Sími: +354 535 7000

Italia

Pfizer Italia S.r.l. Tel: +39 06 33 18 21

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft. Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel. +356 212201 74

Nederland

Pfizer BV Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska

Pfizer Polska Sp.zo.o Tel.:+ 48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: + 386 1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.:+ 421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

KύπροςSverige

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd. Pfizer AB Tηλ.:+ 357 22 818087 Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle LatvijāPfizer Limited, Tel.: + 371 670 35 775 Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Acest prospect a fost aprobat în

Acest medicament a fost autorizat în “Condiţii excepţionale”.Aceasta înseamnă că datorită rarităţii bolii nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMEA) va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest Prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene aMedicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.Există, de asemenea, link-uri cu alte website-uridespre boli rare şi tratamente.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.