CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

ORFADIN 2mg
Denumire ORFADIN 2mg
Descriere Tratamentul pacienţilor cu diagnostic confirmat de tirozinemie ereditară de tip 1 (TE-1), în asociere cu reducerea aportului alimentar de tirozină şi fenilalanină.
Denumire comuna internationala NITISINONUM
Actiune terapeutica ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM DIFERITE PRODUSE PENTRU TRACT DIGESTIV SI METABOLISM
Prescriptie P-RF/R
Forma farmaceutica Capsule
Concentratia 2mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. din PEID x 60 caps.
Valabilitate ambalaj 18 luni
Cod ATC A16AX04
Firma - Tara producatoare APOTEKET AB PRODUKTION &LABORATORIER - SUEDIA
Autorizatie de punere pe piata SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB - SUEDIA

Ai un comentariu sau o intrebare despre ORFADIN 2mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:Prospect si alte informatii despre ORFADIN 2mg, capsule       

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂA MEDICAMENTULUI

Orfadin 2 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 2 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule. Capsule albe, opace, inscripţionate cu “NTBC 2mg” pe una din feţe.

4. DATE CLINICE
4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor cu diagnostic confirmat de tirozinemie ereditară de tip 1 (TE-1), în asociere cu reducerea aportului alimentar de tirozinăşi fenilalanină.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu nitizinonă trebuie iniţiat şi supravegheat de către un medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu TE-1. Tratamentul tuturor genotipurilor bolii trebuie iniţiat cât mai curând posibil, pentru creşterea ratei de supravieţuire şi evitarea complicaţiilor de tipul insuficienţei hepatice, cancerului hepatic şi bolilor renale. Tratamentul cu nitizinonă trebuie asociat cu un regim dietetic cu conţinut redus de fenilalaninăşi tirozină; acest regim trebuie controlat prin monitorizarea aminoacizilor plasmatici (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Doza de nitizinonă trebuie ajustată pentru fiecare pacient.

Doză iniţială recomandatăeste de 1 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize administrate pe cale orală. Capsula poate fi deschisăşi conţinutul suspendat într-o cantitate mică de apăsau aliment dietetic, imediat înainte de administrare.

Ajustarea dozei

În timpul monitorizării periodice se recomandă urmărirea valorilor urinare de succinilacetonă, valorile testelor funcţiei hepatice şi valorile de alfa-fetoproteină (vezi pct. 4.4). Dacă succinilacetona este încădetectabilă în urină după o lună de la începerea tratamentului cu nitizinonă, doza de nitizinonă trebuie crescută la 1,5 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize. O doză de 2 mg/kg şi zi poate fi necesară pe baza evaluării tuturor parametrilor biochimici. Această doză trebuie considerată drept doza maximă pentru toţi pacienţii. Dacă răspunsul biochimic este satisfăcător, doza trebuie ajustatănumai în conformitate cu creşterea greutăţii.

Cu toate acestea, în afara testelor menţionate, în timpul iniţierii terapiei sau dacăapare o deteriorare, este necesar să se monitorizeze mai atent toţi parametrii biochimici disponibili (de exemplu succinilacetona plasmatică, 5-aminolevulinatul urinar (ALA) şi activitatea porfobilinogen (PBG)-sintetazei eritrocitare).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Mamele care primesc nitizinonă nu trebuie să alăpteze (vezi pct 4.6 şi 5.3).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Restricţii alimentare legate de tulburări vizuale

Înaintea iniţierii tratamentului cu nitizonă, se recomandă efectuarea examenului oftalmologic cu lampăelectrică cu fantă. Un pacient care prezintă tulburări de vedere în cursul tratamentului cu nitizinonătrebuie examinat imediat de către un oftalmolog. Trebuie verificat dacă pacientul respectă regimul alimentar şi trebuie măsurată concentraţia plasmaticăa tirozinei. În cazul în care concentraţia plasmatică a tirozinei depăşeşte 500 micromol/l, trebuie stabilit un regim dietetic mai restrictiv, prin reducerea ulterioară a aportului de tirozinăşi fenilalanină. Nu se recomandă scăderea concentraţiei plasmatice a tirozinei prin reducerea sau întreruperea administrării nitizinonei, deoarece defectul metabolic poate duce la deteriorarea stării clinice a pacientului.

Monitorizarea hepatică

Funcţia ficatului trebuie monitorizată periodic prin explorări funcţionale hepatice şi prin controlul imagistic al ficatului. De asemenea, se recomandă monitorizarea concentraţiei serice de alfafetoproteină. Creşterea concentraţiei serice de alfa-fetoproteină poate avea seminificaţia unui tratament inadecvat. La pacienţii care prezintă o creştere a concentraţiei serice de alfa-fetoproteină sau semne de noduli hepatici sunt necesare investigaţii suplimentare privind prezenţa unor eventuale tumori maligne hepatice.

Monitorizarea numărului de trombocite şi leucocite

Se recomandă monitorizarea periodică a numărului de trombocite şi leucocite, deoarece în timpul evaluării clinice s-au observat unele cazuri reversibile de trombocitopenie şi leucopenie.

Examinările periodice trebuie efectuate la interval de 6 luni; în cazul apariţiei unor evenimente adverse, sunt recomandate intervale mai scurte între examinări.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alte medicamente.

Nitizinona este metabolizatăin vitro de către izoenzima CYP 3A4 şi în consecinţă poate fi necesarăajustarea dozei când nitizinona este administrată concomitent cu inhibitori sau inductori ai acestei enzime.

Pe baza studiilor in vitro, nu se aşteaptăca nitizinona să inhibe metabolizarea mediată de către CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4.

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alimente. Cu toate acestea, nitizinona a fost administrată împreună cu alimente în timpul studiilor privind eficacitatea şi siguranţa. În consecinţă, dacă nitizinona este administrată iniţial împreună cu alimente, se recomandă menţinerea aceluiaşi mod de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea nitizonei la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Nitizinona nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă nitizinona se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrat reacţii adverse postnatale prin expunerea la nitizinona din lapte. În consecinţă, mamele care utilizeazănitizinonă nu trebuie să alăpteze, deoarece riscul pentru sugar nu poate fi exclus (vezi pct 4.3 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse considerate cel puţin posibil legate de tratament sunt prezentate mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvent (≥1/100, <1/10) sau mai puţin frecvent (1/1000, <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice:

Frecvente: trombocitopenie, leucopenie, granulocitopenie Mai puţin frecvente: leucocitoză

Tulburări oculare

Frecvente: conjunctivită, opacitate corneană, cheratită, fotofobie, durere ocularăMai puţin frecvente: blefarită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: dermatită exfoliativă, erupţii eritematoase, prurit

Tratamentul cu nitizinonă este asociat cu creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu opacitate corneanăşi leziuni hipercheratozice. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie (vezi pct 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. Ingestia accidentală de nitizinonă de către persoanele cu regim alimentar normal, fără restricţie pentru tirozinăşi fenilalanină, duce la creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu toxicitate oculară, cutanatăşi la nivelul sistemului nervos. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie. Nu sunt disponibile informaţii cu privire la tratamentul specific al supradozajului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism. Codul ATC: A16A X04.

Defectul biochimic în tirozinemia ereditară de tip 1 (TE-1) constă în deficitul de fumarilacetoacetat hidrolază, care este enzima finală a căii catabolice a tirozinei. Nitizinona este un inhibitor competitiv al 4-hidroxifenilpiruvat dioxigenazei, o enzimă care precede fumarilacetoacetat hidrolaza pe calea catabolică a tirozinei. Prin inhibarea catabolismului normal al tirozinei la pacienţii cu TE-1, nitizinona previne acumularea intermediarilor toxici maleilacetoacetat şi fumarilacetoacetat. La pacienţii cu TE-1, aceşti intermediari sunt transformaţi în metaboliţii toxici succinilacetonăşi succinilacetoacetat. Succinilacetona inhibă calea de sinteză a porfirinei, ducând la acumularea de 5-aminolevulinat.

Tratamentul cu nitizinonă duce la normalizarea metabolismului porfirinei, cu activitate normală a PBG sintetazei eritrocitare şi 5-ALA urinare, scăderea excreţiei de succinilacetonă, creşterea concentraţiei plasmatice de tirozinăşi creşterea excreţiei urinare a acizilor fenolici. Datele disponibile dintr-un studiu clinic arată că la peste 90% dintre pacienţi, succinilacetona urinară s-a normalizat în timpul primei săptămâni de tratament. Succinilacetona nu trebuie să fie detectabilă în urină sau plasmă când doza de nitizinonă este ajustată în mod adecvat.

Efecte asupra supravieţuirii generale

Când se compară cu datele provenite din controale istorice, se poate observa că tratamentul cu nitizinonă, asociat cu un regim alimentar restrictiv, duce la o probabilitate mai mare de supravieţuire la toate fenotipurile TE-1. Aceste date sunt prezentate în tabelul următor:

Vârsta la începutul Probabilitatea de supravieţuire
tratamentului Tratament cu nitizinonă Regim alimentar*
sau diagnosticului
5 ani 10 ani 5 ani 10 ani
< 2 luni 82 28
> 2-6 luni 95 95 51 34
> 6 luni 92 86 93 59

* Din Figura 1, Van Spronsen et al., 1994.

De asemenea, s-a constatat că tratamentul cu nitizinonă determină reducerea riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 2,3 până la 3,7 ori) comparativ cu datele istorice privind tratamentul bazat numai pe regim alimentar restrictiv. S-a constatat că iniţierea precoce a tratamentului a dus la o scădere ulterioară a riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 13,5 ori când tratamentul s-a iniţiat înainte de vârsta de 12 luni).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu s-au efectuat studii specifice privind absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea nitizinonei. După administrarea unei doze unice de capsule de nitizinonă (1 mg/kg) la 10 voluntari sănătoşi de sex masculin, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al nitizinonei a fost de 54 de ore. Analiza farmacocinetică a populaţiei s-a efectuat pe un grup de 207 pacienţi cu TE-1. Clearance-ul şi timpul de înjumătăţire plasmatică au fost de 0,0956 l/kg şi respectiv de 52,1 ore.

Studii in vitro care au utilizat microzomi hepatici umani şi enzime P450 exprimate prin ADNc au demonstrat că metabolizarea mediată de către CYP 3A4 a fost limitată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nitizinona a manifestat embriotoxicitate şi fetotoxicitate la şoarece şi iepure, la doze semnificative clinic. La iepure, nitizinona a indus o creştere dependentă de doză a malformaţiilor (hernie ombilicalăşi gastroschizis) începând de la o doză de 2,5 ori mai mare decât doza maximă recomandată la om (2 mg/kg şi zi). Un studiu de dezvoltare pre- şi postnatală efectuat la şoareci a demonstrat o reducere semnificativăstatistic a supravieţuirii şi dezvoltării puilor în perioada de întrerupere a alăptării, la doze de 125 de ori şi respectiv de 25 ori mai mari decât doza maximă recomandată la om, cu o influenţare a tendinţei de supravieţuire a puilor începând de la doza de 5 mg/kg şi zi. La şobolani, expunerea prin intermediul laptelui a dus la scăderea greutăţii medii a puilor şi la leziuni ale corneei.

Nu a fost observată activitate mutagenă, în schimb s-a observat o slabă activitate clastogenă în studiile in vitro. Nu s-au obţinut dovezi cu privire la genotoxicitatea in vivo (testul cu micronuclei la şoarece şi testul sintezei neprogramate de ADN pe ficat de şoarece). Nu s-au efectuat studii de carcinogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei amidon pregelatinizat (porumb)

Învelişul capsulei gelatinădioxid de titan (E 171) cerneală de inscripţionare: oxid negru de fier (E 172), shellac, propilenglicol

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra medicamentul pentru o singură perioadă de 3luni la o temperatură care să nu depăşească 25°C, dupăcare medicamentul trebuie eliminat.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de înaltă densitate, cu capac din polietilenă de joasă densitate, cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţine 60 de capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Suedia

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/04/303/001

21/02/2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Orfadin 5 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 5 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule. Capsule albe, opace, inscripţionate cu “NTBC 5mg” pe una din feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor cu diagnostic confirmat de tirozinemie ereditară de tip 1 (TE-1), în asociere cu reducerea aportului alimentar de tirozinăşi fenilalanină.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu nitizinonă trebuie iniţiat şi supravegheat de către un medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu TE-1. Tratamentul tuturor genotipurilor bolii trebuie iniţiat cât mai curând posibil, pentru creşterea ratei de supravieţuire şi evitarea complicaţiilor de tipul insuficienţei hepatice, cancerului hepatic şi bolilor renale. Tratamentul cu nitizinonă trebuie asociat cu un regim dietetic cu conţinut redus de fenilalaninăşi tirozină; acest regim trebuie controlat prin monitorizarea aminoacizilor plasmatici (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Doza de nitizinonă trebuie ajustată pentru fiecare pacient.

Doză iniţială recomandatăeste de 1 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize administrate pe cale orală. Capsula poate fi deschisăşi conţinutul suspendat într-o cantitate mică de apăsau aliment dietetic, imediat înainte de administrare.

Ajustarea dozei

În timpul monitorizării periodice se recomandă urmărirea valorilor urinare de succinilacetonă, valorile testelor funcţiei hepatice şi valorile de alfa-fetoproteină (vezi pct. 4.4). Dacă succinilacetona este încădetectabilă în urină după o lună de la începerea tratamentului cu nitizinonă, doza de nitizinonă trebuie crescută la 1,5 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize. O doză de 2 mg/kg şi zi poate fi necesară pe baza evaluării tuturor parametrilor biochimici. Această doză trebuie considerată drept doza maximă pentru toţi pacienţii. Dacă răspunsul biochimic este satisfăcător, doza trebuie ajustatănumai în conformitate cu creşterea greutăţii.

Cu toate acestea, în afara testelor menţionate, în timpul iniţierii terapiei sau dacăapare o deteriorare, este necesar să se monitorizeze mai atent toţi parametrii biochimici disponibili (de exemplu succinilacetona plasmatică, 5-aminolevulinatul urinar (ALA) şi activitatea porfobilinogen (PBG)-sintetazei eritrocitare).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Mamele care primesc nitizinonă nu trebuie să alăpteze (vezi pct 4.6 şi 5.3).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Restricţii alimentare legate de tulburări vizuale

Înaintea iniţierii tratamentului cu nitizonă, se recomandă efectuarea examenului oftalmologic cu lampăelectrică cu fantă. Un pacient care prezintă tulburări de vedere în cursul tratamentului cu nitizinonătrebuie examinat imediat de către un oftalmolog. Trebuie verificat dacă pacientul respectă regimul alimentar şi trebuie măsurată concentraţia plasmaticăa tirozinei. În cazul în care concentraţia plasmatică a tirozinei depăşeşte 500 micromol/l, trebuie stabilit un regim dietetic mai restrictiv, prin reducerea ulterioară a aportului de tirozinăşi fenilalanină. Nu se recomandă scăderea concentraţiei plasmatice a tirozinei prin reducerea sau întreruperea administrării nitizinonei, deoarece defectul metabolic poate duce la deteriorarea stării clinice a pacientului.

Monitorizarea hepatică

Funcţia ficatului trebuie monitorizată periodic prin explorări funcţionale hepatice şi prin controlul imagistic al ficatului. De asemenea, se recomandă monitorizarea concentraţiei serice de alfafetoproteină. Creşterea concentraţiei serice de alfa-fetoproteină poate avea seminificaţia unui tratament inadecvat. La pacienţii care prezintă o creştere a concentraţiei serice de alfa-fetoproteină sau semne de noduli hepatici sunt necesare investigaţii suplimentare privind prezenţa unor eventuale tumori maligne hepatice.

Monitorizarea numărului de trombocite şi leucocite

Se recomandă monitorizarea periodică a numărului de trombocite şi leucocite, deoarece în timpul evaluării clinice s-au observat unele cazuri reversibile de trombocitopenie şi leucopenie.

Examinările periodice trebuie efectuate la interval de 6 luni; în cazul apariţiei unor evenimente adverse, sunt recomandate intervale mai scurte între examinări.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alte medicamente.

Nitizinona este metabolizatăin vitro de către izoenzima CYP 3A4 şi în consecinţă poate fi necesarăajustarea dozei când nitizinona este administrată concomitent cu inhibitori sau inductori ai acestei enzime.

Pe baza studiilor in vitro, nu se aşteaptăca nitizinona să inhibe metabolizarea mediată de către CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4.

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alimente. Cu toate acestea, nitizinona a fost administrată împreună cu alimente în timpul studiilor privind eficacitatea şi siguranţa. În consecinţă, dacă nitizinona este administrată iniţial împreună cu alimente, se recomandă menţinerea aceluiaşi mod de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea nitizonei la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Nitizinona nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă nitizinona se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrat reacţii adverse postnatale prin expunerea la nitizinona din lapte. În consecinţă, mamele care utilizeazănitizinonă nu trebuie să alăpteze, deoarece riscul pentru sugar nu poate fi exclus (vezi pct 4.3 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse considerate cel puţin posibil legate de tratament sunt prezentate mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvent (≥1/100, <1/10) sau mai puţin frecvent (1/1000, <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice:

Frecvente: trombocitopenie, leucopenie, granulocitopenie Mai puţin frecvente: leucocitoză

Tulburări oculare

Frecvente: conjunctivită, opacitate corneană, cheratită, fotofobie, durere ocularăMai puţin frecvente: blefarită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: dermatită exfoliativă, erupţii eritematoase, prurit

Tratamentul cu nitizinonă este asociat cu creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu opacitate corneanăşi leziuni hipercheratozice. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie (vezi pct 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. Ingestia accidentală de nitizinonă de către persoanele cu regim alimentar normal, fără restricţie pentru tirozinăşi fenilalanină, duce la creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu toxicitate oculară, cutanatăşi la nivelul sistemului nervos. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie. Nu sunt disponibile informaţii cu privire la tratamentul specific al supradozajului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism. Codul ATC: A16A X04.

Defectul biochimic în tirozinemia ereditară de tip 1 (TE-1) constă în deficitul de fumarilacetoacetat hidrolază, care este enzima finală a căii catabolice a tirozinei. Nitizinona este un inhibitor competitiv al 4-hidroxifenilpiruvat dioxigenazei, o enzimă care precede fumarilacetoacetat hidrolaza pe calea catabolică a tirozinei. Prin inhibarea catabolismului normal al tirozinei la pacienţii cu TE-1, nitizinona previne acumularea intermediarilor toxici maleilacetoacetat şi fumarilacetoacetat. La pacienţii cu TE-1, aceşti intermediari sunt transformaţi în metaboliţii toxici succinilacetonăşi succinilacetoacetat. Succinilacetona inhibă calea de sinteză a porfirinei, ducând la acumularea de 5-aminolevulinat.

Tratamentul cu nitizinonă duce la normalizarea metabolismului porfirinei, cu activitate normală a PBG sintetazei eritrocitare şi 5-ALA urinare, scăderea excreţiei de succinilacetonă, creşterea concentraţiei plasmatice de tirozinăşi creşterea excreţiei urinare a acizilor fenolici. Datele disponibile dintr-un studiu clinic arată că la peste 90% dintre pacienţi, succinilacetona urinară s-a normalizat în timpul primei săptămâni de tratament. Succinilacetona nu trebuie să fie detectabilă în urină sau plasmă când doza de nitizinonă este ajustată în mod adecvat.

Efecte asupra supravieţuirii generale

Când se compară cu datele provenite din controale istorice, se poate observa că tratamentul cu nitizinonă, asociat cu un regim alimentar restrictiv, duce la o probabilitate mai mare de supravieţuire la toate fenotipurile TE-1. Aceste date sunt prezentate în tabelul următor:

Vârsta la începutul Probabilitatea de supravieţuire
tratamentului Tratament cu nitizinonă Regim alimentar*
sau diagnosticului
5 ani 10 ani 5 ani 10 ani
< 2 luni 82 28
> 2-6 luni 95 95 51 34
> 6 luni 92 86 93 59

* Din Figura 1, Van Spronsen et al., 1994.

De asemenea, s-a constatat că tratamentul cu nitizinonă determină reducerea riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 2,3 până la 3,7 ori) comparativ cu datele istorice privind tratamentul bazat numai pe regim alimentar restrictiv. S-a constatat că iniţierea precoce a tratamentului a dus la o scădere ulterioară a riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 13,5 ori când tratamentul s-a iniţiat înainte de vârsta de 12 luni).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu s-au efectuat studii specifice privind absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea nitizinonei. După administrarea unei doze unice de capsule de nitizinonă (1 mg/kg) la 10 voluntari sănătoşi de sex masculin, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al nitizinonei a fost de 54 de ore. Analiza farmacocinetică a populaţiei s-a efectuat pe un grup de 207 pacienţi cu TE-1. Clearance-ul şi timpul de înjumătăţire plasmatică au fost de 0,0956 l/kg şi respectiv de 52,1 ore.

Studii in vitro care au utilizat microzomi hepatici umani şi enzime P450 exprimate prin ADNc au demonstrat că metabolizarea mediată de către CYP 3A4 a fost limitată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nitizinona a manifestat embriotoxicitate şi fetotoxicitate la şoarece şi iepure, la doze semnificative clinic. La iepure, nitizinona a indus o creştere dependentă de doză a malformaţiilor (hernie ombilicalăşi gastroschizis) începând de la o doză de 2,5 ori mai mare decât doza maximă recomandată la om (2 mg/kg şi zi). Un studiu de dezvoltare pre- şi postnatală efectuat la şoareci a demonstrat o reducere semnificativăstatistic a supravieţuirii şi dezvoltării puilor în perioada de întrerupere a alăptării, la doze de 125 de ori şi respectiv de 25 ori mai mari decât doza maximă recomandată la om, cu o influenţare a tendinţei de supravieţuire a puilor începând de la doza de 5 mg/kg şi zi. La şobolani, expunerea prin intermediul laptelui a dus la scăderea greutăţii medii a puilor şi la leziuni ale corneei.

Nu a fost observată activitate mutagenă, în schimb s-a observat o slabă activitate clastogenă în studiile in vitro. Nu s-au obţinut dovezi cu privire la genotoxicitatea in vivo (testul cu micronuclei la şoarece şi testul sintezei neprogramate de ADN pe ficat de şoarece). Nu s-au efectuat studii de carcinogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei amidon pregelatinizat (porumb)

Învelişul capsulei gelatinădioxid de titan (E 171) cerneală de inscripţionare: oxid negru de fier (E 172), shellac, propilenglicol

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra medicamentul pentru o singură perioadă de 3luni la o temperatură care să nu depăşească 25°C, dupăcare medicamentul trebuie eliminat.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de înaltă densitate, cu capac din polietilenă de joasă densitate, cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţine 60 de capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Suedia

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/04/303/002

21/02/2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Orfadin 10 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂŞI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 10 mg. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule. Capsule albe, opace, inscripţionate cu “NTBC 2mg” pe una din feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul pacienţilor cu diagnostic confirmat de tirozinemie ereditară de tip 1 (TE-1), în asociere cu reducerea aportului alimentar de tirozinăşi fenilalanină.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu nitizinonă trebuie iniţiat şi supravegheat de către un medic cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu TE-1. Tratamentul tuturor genotipurilor bolii trebuie iniţiat cât mai curând posibil, pentru creşterea ratei de supravieţuire şi evitarea complicaţiilor de tipul insuficienţei hepatice, cancerului hepatic şi bolilor renale. Tratamentul cu nitizinonă trebuie asociat cu un regim dietetic cu conţinut redus de fenilalaninăşi tirozină; acest regim trebuie controlat prin monitorizarea aminoacizilor plasmatici (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Doza de nitizinonă trebuie ajustată pentru fiecare pacient.

Doză iniţială recomandatăeste de 1 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize administrate pe cale orală. Capsula poate fi deschisăşi conţinutul suspendat într-o cantitate mică de apăsau aliment dietetic, imediat înainte de administrare.

Ajustarea dozei

În timpul monitorizării periodice se recomandă urmărirea valorilor urinare de succinilacetonă, valorile testelor funcţiei hepatice şi valorile de alfa-fetoproteină (vezi pct. 4.4). Dacă succinilacetona este încădetectabilă în urină după o lună de la începerea tratamentului cu nitizinonă, doza de nitizinonă trebuie crescută la 1,5 mg/kg şi zi, divizată în 2 prize. O doză de 2 mg/kg şi zi poate fi necesară pe baza evaluării tuturor parametrilor biochimici. Această doză trebuie considerată drept doza maximă pentru toţi pacienţii. Dacă răspunsul biochimic este satisfăcător, doza trebuie ajustatănumai în conformitate cu creşterea greutăţii.

Cu toate acestea, în afara testelor menţionate, în timpul iniţierii terapiei sau dacăapare o deteriorare, este necesar să se monitorizeze mai atent toţi parametrii biochimici disponibili (de exemplu succinilacetona plasmatică, 5-aminolevulinatul urinar (ALA) şi activitatea porfobilinogen (PBG)-sintetazei eritrocitare).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Mamele care primesc nitizinonă nu trebuie să alăpteze (vezi pct 4.6 şi 5.3).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Restricţii alimentare legate de tulburări vizuale

Înaintea iniţierii tratamentului cu nitizonă, se recomandă efectuarea examenului oftalmologic cu lampăelectrică cu fantă. Un pacient care prezintă tulburări de vedere în cursul tratamentului cu nitizinonătrebuie examinat imediat de către un oftalmolog. Trebuie verificat dacă pacientul respectă regimul alimentar şi trebuie măsurată concentraţia plasmaticăa tirozinei. În cazul în care concentraţia plasmatică a tirozinei depăşeşte 500 micromol/l, trebuie stabilit un regim dietetic mai restrictiv, prin reducerea ulterioară a aportului de tirozinăşi fenilalanină. Nu se recomandă scăderea concentraţiei plasmatice a tirozinei prin reducerea sau întreruperea administrării nitizinonei, deoarece defectul metabolic poate duce la deteriorarea stării clinice a pacientului.

Monitorizarea hepatică

Funcţia ficatului trebuie monitorizată periodic prin explorări funcţionale hepatice şi prin controlul imagistic al ficatului. De asemenea, se recomandă monitorizarea concentraţiei serice de alfafetoproteină. Creşterea concentraţiei serice de alfa-fetoproteină poate avea seminificaţia unui tratament inadecvat. La pacienţii care prezintă o creştere a concentraţiei serice de alfa-fetoproteină sau semne de noduli hepatici sunt necesare investigaţii suplimentare privind prezenţa unor eventuale tumori maligne hepatice.

Monitorizarea numărului de trombocite şi leucocite

Se recomandă monitorizarea periodică a numărului de trombocite şi leucocite, deoarece în timpul evaluării clinice s-au observat unele cazuri reversibile de trombocitopenie şi leucopenie.

Examinările periodice trebuie efectuate la interval de 6 luni; în cazul apariţiei unor evenimente adverse, sunt recomandate intervale mai scurte între examinări.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alte medicamente.

Nitizinona este metabolizatăin vitro de către izoenzima CYP 3A4 şi în consecinţă poate fi necesarăajustarea dozei când nitizinona este administrată concomitent cu inhibitori sau inductori ai acestei enzime.

Pe baza studiilor in vitro, nu se aşteaptăca nitizinona să inhibe metabolizarea mediată de către CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 sau 3A4.

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu alimente. Cu toate acestea, nitizinona a fost administrată împreună cu alimente în timpul studiilor privind eficacitatea şi siguranţa. În consecinţă, dacă nitizinona este administrată iniţial împreună cu alimente, se recomandă menţinerea aceluiaşi mod de administrare.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea nitizonei la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. Nitizinona nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă nitizinona se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrat reacţii adverse postnatale prin expunerea la nitizinona din lapte. În consecinţă, mamele care utilizeazănitizinonă nu trebuie să alăpteze, deoarece riscul pentru sugar nu poate fi exclus (vezi pct 4.3 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse considerate cel puţin posibil legate de tratament sunt prezentate mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa absolută. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvent (≥1/100, <1/10) sau mai puţin frecvent (1/1000, <1/100). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice:

Frecvente: trombocitopenie, leucopenie, granulocitopenie Mai puţin frecvente: leucocitoză

Tulburări oculare

Frecvente: conjunctivită, opacitate corneană, cheratită, fotofobie, durere ocularăMai puţin frecvente: blefarită

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: dermatită exfoliativă, erupţii eritematoase, prurit

Tratamentul cu nitizinonă este asociat cu creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu opacitate corneanăşi leziuni hipercheratozice. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie (vezi pct 4.4).

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj. Ingestia accidentală de nitizinonă de către persoanele cu regim alimentar normal, fără restricţie pentru tirozinăşi fenilalanină, duce la creşterea valorilor de tirozină. Valorile crescute de tirozină au fost asociate cu toxicitate oculară, cutanatăşi la nivelul sistemului nervos. Restricţiile alimentare de tirozinăşi fenilalanină ar trebui să limiteze toxicitatea asociată acestui tip de tirozinemie. Nu sunt disponibile informaţii cu privire la tratamentul specific al supradozajului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte produse pentru tractul digestiv şi metabolism. Codul ATC: A16A X04.

Defectul biochimic în tirozinemia ereditară de tip 1 (TE-1) constă în deficitul de fumarilacetoacetat hidrolază, care este enzima finală a căii catabolice a tirozinei. Nitizinona este un inhibitor competitiv al 4-hidroxifenilpiruvat dioxigenazei, o enzimă care precede fumarilacetoacetat hidrolaza pe calea catabolică a tirozinei. Prin inhibarea catabolismului normal al tirozinei la pacienţii cu TE-1, nitizinona previne acumularea intermediarilor toxici maleilacetoacetat şi fumarilacetoacetat. La pacienţii cu TE-1, aceşti intermediari sunt transformaţi în metaboliţii toxici succinilacetonăşi succinilacetoacetat. Succinilacetona inhibă calea de sinteză a porfirinei, ducând la acumularea de 5-aminolevulinat.

Tratamentul cu nitizinonă duce la normalizarea metabolismului porfirinei, cu activitate normală a PBG sintetazei eritrocitare şi 5-ALA urinare, scăderea excreţiei de succinilacetonă, creşterea concentraţiei plasmatice de tirozinăşi creşterea excreţiei urinare a acizilor fenolici. Datele disponibile dintr-un studiu clinic arată că la peste 90% dintre pacienţi, succinilacetona urinară s-a normalizat în timpul primei săptămâni de tratament. Succinilacetona nu trebuie să fie detectabilă în urină sau plasmă când doza de nitizinonă este ajustată în mod adecvat.

Efecte asupra supravieţuirii generale

Când se compară cu datele provenite din controale istorice, se poate observa că tratamentul cu nitizinonă, asociat cu un regim alimentar restrictiv, duce la o probabilitate mai mare de supravieţuire la toate fenotipurile TE-1. Aceste date sunt prezentate în tabelul următor:

Vârsta la începutul Probabilitatea de supravieţuire
tratamentului Tratament cu nitizinonă Regim alimentar*
sau diagnosticului
5 ani 10 ani 5 ani 10 ani
< 2 luni 82 28
> 2-6 luni 95 95 51 34
> 6 luni 92 86 93 59

* Din Figura 1, Van Spronsen et al., 1994.

De asemenea, s-a constatat că tratamentul cu nitizinonă determină reducerea riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 2,3 până la 3,7 ori) comparativ cu datele istorice privind tratamentul bazat numai pe regim alimentar restrictiv. S-a constatat că iniţierea precoce a tratamentului a dus la o scădere ulterioară a riscului dezvoltării unui carcinom hepatocelular (de 13,5 ori când tratamentul s-a iniţiat înainte de vârsta de 12 luni).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu s-au efectuat studii specifice privind absorbţia, distribuţia, metabolizarea şi eliminarea nitizinonei. După administrarea unei doze unice de capsule de nitizinonă (1 mg/kg) la 10 voluntari sănătoşi de sex masculin, timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al nitizinonei a fost de 54 de ore. Analiza farmacocinetică a populaţiei s-a efectuat pe un grup de 207 pacienţi cu TE-1. Clearance-ul şi timpul de înjumătăţire plasmatică au fost de 0,0956 l/kg şi respectiv de 52,1 ore.

Studii in vitro care au utilizat microzomi hepatici umani şi enzime P450 exprimate prin ADNc au demonstrat că metabolizarea mediată de către CYP 3A4 a fost limitată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nitizinona a manifestat embriotoxicitate şi fetotoxicitate la şoarece şi iepure, la doze semnificative clinic. La iepure, nitizinona a indus o creştere dependentă de doză a malformaţiilor (hernie ombilicalăşi gastroschizis) începând de la o doză de 2,5 ori mai mare decât doza maximă recomandată la om (2 mg/kg şi zi). Un studiu de dezvoltare pre- şi postnatală efectuat la şoareci a demonstrat o reducere semnificativăstatistic a supravieţuirii şi dezvoltării puilor în perioada de întrerupere a alăptării, la doze de 125 de ori şi respectiv de 25 ori mai mari decât doza maximă recomandată la om, cu o influenţare a tendinţei de supravieţuire a puilor începând de la doza de 5 mg/kg şi zi. La şobolani, expunerea prin intermediul laptelui a dus la scăderea greutăţii medii a puilor şi la leziuni ale corneei.

Nu a fost observată activitate mutagenă, în schimb s-a observat o slabă activitate clastogenă în studiile in vitro. Nu s-au obţinut dovezi cu privire la genotoxicitatea in vivo (testul cu micronuclei la şoarece şi testul sintezei neprogramate de ADN pe ficat de şoarece). Nu s-au efectuat studii de carcinogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei amidon pregelatinizat (porumb)

Învelişul capsulei gelatinădioxid de titan (E 171) cerneală de inscripţionare: oxid negru de fier (E 172), shellac, propilenglicol

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

18 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C). În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra medicamentul pentru o singură perioadă de 3luni la o temperatură care să nu depăşească 25°C, dupăcare medicamentul trebuie eliminat.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de înaltă densitate, cu capac din polietilenă de joasă densitate, cu sistem de închidere securizat pentru copii, care conţine 60 de capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Suedia

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 2. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

EU/1/04/303/003

21/02/2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ANEXA II

A. DEŢINĂTORUL(II) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Apoteket AB Produktion & Laboratorier Prismavägen 2 SE-141 75 Kungens Kurva Suedia

B. CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

yCONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA IMPUSE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct 4.2)

yCONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA ŞI EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul.

ALTE CONDIŢII

RPAS va fi depus anual până când va fi specificat altfel de către CHMP.

ANEXA IIIETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A.
ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJUL SECUNDAR/CUTIA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Orfadin 2 mg capsule Nitizinonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 2 mg

 1. LISTA EXCIPIENŢILOR

 2. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP{LL/AAAA}

 1. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

 2. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 3. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

A se păstra la frigider.

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98, SE-111 60 Stockholm, Sweden

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/303/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INSTRUCŢIUNI ÎN BRAILLE

Orfadin 2 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI AMBALAJUL PRIMAR/ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Orfadin 2 mg capsule Nitizinonă Orală

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB

4. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA)

5. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra capsulele de Orfadin osingură perioadă de 3 luni, la o temperatură care să nu depăşească 25°C, după care medicamentul trebuie eliminat. Data scoaterii din frigider: ________________________

6. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

7. CONŢINUTUL PE UNITATEA DE DOZĂ

60 de capsule

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJUL SECUNDAR/CUTIA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Orfadin 5 mg, capsule Nitizinonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 5 mg

 1. LISTA EXCIPIENŢILOR

 2. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 capsule

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP{LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se va păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98, SE-111 60 Stockholm, Sweden

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/303/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INSTRUCŢIUNI ÎN BRAILLE

Orfadin 5 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI AMBALAJUL PRIMAR/ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orfadin 5 mg, capsule Nitizinonă Orală

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB

4. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA)

5. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se va păstra la frigider. În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra capsulele de Orfadin o singură perioadă de 3 luni, la o temperatură care să nu depăşească 25°C, după care medicamentul trebuie eliminat. Data scoaterii din frigider: ________________________

6. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

7. CONŢINUTUL PE UNITATEA DE DOZĂ

60 de capsule

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR AMBALAJUL SECUNDAR/CUTIA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Orfadin 10 mg, capsule Nitizinonă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine nitizinonă 10 mg

 1. LISTA EXCIPIENŢILOR

 2. FORMA FARMACEUTICĂŞI CONŢINUTUL

60 capsule tari

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Orală. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 1. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

 2. DATA DE EXPIRARE

EXP{LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB Drottninggatan 98, SE-111 60 Stockholm, Sweden

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/303/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 2. INSTRUCŢIUNI ÎN BRAILLE

Orfadin 10 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI AMBALAJUL PRIMAR/ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Orfadin 10 mg, capsule Nitizinonă Orală

 1. MODUL DE ADMINISTRARE

 2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Swedish Orphan International AB

4. DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA)

5. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se va păstra la frigider. În timpul perioadei de valabilitate, pacientul poate păstra capsulele de Orfadin o singură perioadă de 3 luni, la o temperatură care să nu depăşească 25°C, după care medicamentul trebuie eliminat. Data scoaterii din frigider: ________________________

6. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {0000000}

7. CONŢINUTUL PE UNITATEA DE DOZĂ

60 de capsule

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Orfadin 2 mg capsule Orfadin 5 mg capsule Orfadin 10 mg capsule nitizinonă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament.

− Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. − Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului −Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. −Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă, sau dacă observaţi orice reacţie adversă

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

farmacistului.

În aceast prospect găsiţi:

 1. Ce este Orfadin şi pentru ce se utilizează

 2. Înainte să luaţi Orfadin

 3. Cumsă luaţi Orfadin

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează Orfadin

 6. Informaţii suplimentare

1. CE ESTE ORFADIN ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Orfadin este utilizat pentru tratamentul unei boli numită tirozinemie ereditară de tip I. În această boală, organismul nu este capabil să descompună complet aminoacidul tirozină. Ca rezultat, se formeazăsubstanţe dăunătoare care se acumulează în organism. Orfadin blochează descompunerea tirozinei, asfel încât substanţele dăunătoare nu se mai formează. Cu toate acestea, tirozina rămâne în organism şi în consecinţă trebuie urmat un regim alimentar special (cu conţinut redus de tirozinăşi fenilalanină) în timpul tratamentului cu Orfadin.

2. ÎNAINTE DE A LUA ORFADIN

Nu luaţi Orfadin:

- dacăştiţi că sunteţi alergic (hipersensibil) la nitizinonă sau la oricare dintre celelalte componente ale Orfadin.

Aveţi grijă deosebită cu Orfadin:

-dacă aveţi ochii înroşiţi sau orice alte semne de efecte asupra ochilor. Contactaţi imediat medicul în vederea unui examen oftalmologic. Tulburările oculare pot fi un semn că regimul alimentar este controlat inadecvat.

În timpul tratamentului, vă vor fi recoltate probe de sânge pentru ca medicul să poată controla dacătratamentul este adecvat şi să se asigure că nu apar eventuale reacţii adverse care să determine tulburări ale sângelui.

Ficatul dumneavoastră va fi controlat la intervale regulate deoarece boala afectează ficatul.

Folosirea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Sarcina

Siguranţa administrării Orfadin-ului nu a fost studiată la femei gravide. Dacă planificaţi să deveniţi gravidă, vă rugăm să contactaţi medicul dumneavoastră. Dacă deveniţi gravidă, trebuie să contactaţi imediat medicul dumneavoastră.

Alăptarea

Siguranţa administrării Orfadin-ului nu a fost studiatăla femeile care alăpteazăşi în consecinţă nu trebuie să alăptaţi în timp ce luaţi Orfadin.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor: Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ LUAŢI ORFADIN

Luaţi întotdeauna Orfadin exact cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. Doza zilnică uzualăeste de 1 mg/kg, împărţită în două prize, dimineaţa şi seara. Capsulele trebuie înghiţite întregi, cu apă. Dacă aveţi probleme cu înghiţirea capsulelor, acestea pot fi deschise şi pulberea poate fi suspendată într-o cantitate mică de apăsau aliment dietetic, imediat înainte de administrare.

Dacă aveţi impresia căOrfadin nu acţionează adecvat, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Nu schimbaţi doza sau nu întrerupeţi tratamentul fără să discutaţi cu medicul dumneavoastră.

Dacă luaţi mai mult decât trebuie din Orfadin:

Dacă aţi luat mai mult Orfadin decât ar fi trebuit, contactaţi-vămedicul sau farmacistul.

Dacă uitaţi să luaţi Orfadin:

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Orfadin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse cele mai frecvente (mai mult de 1 din 100 de pacienţi şi mai puţin de 1 din 10 pacienţi) sunt: diverse simptome oculare (inflamaţia conjunctivei, opacifierea corneei, inflamaţia corneei, sensibilitate la lumină, durere oculară), reducerea numărului de trombocite şi leucocite, diminuarea numărului unor tipuri de leucocite (granulocitopenie).

Reacţiile adverse mai puţin frecvente (mai mult de 1 din 1000 de pacienţi şi mai puţin de 1 din 100 de pacienţi) sunt: inflamaţia pleoapelor, număr crescut de leucocite, prurit, inflamaţia pielii (dermatităexfoliativă), erupţii pe piele.

Dacă observaţi orice reacţii adverse la nivelul ochilor, trebuie să contactaţi imediat medicul în vederea unui examen oftalmologic. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionatăîn acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ORFADIN

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Orfadin dupădata de expirare înscrisă pe flacon şi pe cutie după “EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Capsulele de Orfadin pot fi scoase o singură dată din frigider pentru o perioadă de maxim 3 luni, la o temperatură care să nu depăşească 25°C, după care medicamentul trebuie eliminat. Nu uitaţi să notaţi pe flacon, data când aţi scos medicamentul din frigider.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Orfadin

Substanţa activă este nitizinonă. Fiecare capsulă conţine nitizinonă 2 mg, 5 mg sau 10 mg.

Celelalte componente sunt:Conţinutul capsulei: amidon pregelatinizat (de porumb) Învelişul capsulei: gelatinăşi dioxid de titan (E 171) Cerneală de inscripţionare: oxid negru de fier (E 172), şelac şi propilen glicol

Cum arată Orfadin şi conţinutul ambalajului

Capsulele Orfadin sunt capsule albe, opace, inscripţionate cu cerneală neagră cu “NTBC” şi “2 mg”, “5 mg” sau “10 mg”. Capsula conţine o pulbere albă sau aproape albă.

Capsulele sunt ambalate în flacoane din plastic, cu sistem de închidere securizat pentru copii. Fiecare flacon conţine 60 de capsule.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB Drottninggatan 98 SE-111 60 Stockholm Suedia

Producător

Apoteket AB Produktion & Laboratorier Prismävagen 2 SE-141 75 Kungens Kurva Suedia

Acest prospect a fost aprobat în

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA): http://www.emea.europa.eu/

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.