CautareATENTIE

Aceste informatii au doar scop informativ si in niciun caz nu trebuie sa inlocuiasca recomandarea medicului sau a personalului medical autorizat. Nu trebuie sa folositi aceste informatii pentru auto-diagnostic sau auto-tratament. Medipedia nu isi asuma responsabilitatea asupra efectelor pe care le poate avea folosirea acestor informatii in alte scopuri decat au fost oferite.

PHOTOBARR 75mg
 
Denumire PHOTOBARR 75mg
Descriere Terapia fotodinamică (TFD) cu PhotoBarr este indicată pentru ablaţia displaziei grave (DG) la pacienţii cu Esofag Barrett (EB).
Denumire comuna internationala PORFIMERUM
Actiune terapeutica ALTE ANTINEOPLAZICE MEDICAMENTE UTILIZATE IN TERAPIA FOTODINAMICA/ RADIOTERAPIE
Prescriptie S - Medicamente si produse medicamentoase care se utilizeaza numai in spatii cu destinatie speciala (spitale, dispensare medicale etc.)
Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila
Concentratia 75mg
Ambalaj Cutie x 1 flac. x 75 mg pulb. pt. sol. inj.
Valabilitate ambalaj 3 ani
Cod ATC L01XD01
Firma - Tara producatoare SINCLAIR PHARMACEUTICALS LTD - MAREA BRITANIE
Autorizatie de punere pe piata AXCAN PHARMA INTERNATIONAL B.V. - OLANDA

Ai un comentariu sau o intrebare despre PHOTOBARR 75mg ? Intreaba pe forum:  
Nume afisat:
E-mail (optional):
Intrebare:

Introduceti codul de mai sus:>> PHOTOBARR 15mg Pulbere pentru solutie injectabila, 15mg
Prospect si alte informatii despre PHOTOBARR 75mg, pulbere pentru solutie injectabila       

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PhotoBarr 15 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conţine 15 mg de porfimer sodic.După reconstituire, fiecare ml de soluţie conţine 2,5 mg porfimer sodic.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

Pulbere liofilizată sau liofilizat de culoare roşu-închis până la roşu maroniu.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Terapia fotodinamică (TFD) cu PhotoBarr este indicată pentru ablaţia displaziei grave (DG) la pacienţii cu Esofag Barrett (EB).

4.2

Terapia fotodinamică cu PhotoBarr trebuie efectuată numai de către sau sub supravegherea unui medic cu experienţă în proceduri cu laser endoscopic.

Posologie

Doza recomandată de PhotoBarr este de 2 mg/kg.

Soluţia PhotoBarr reconstituită (ml) = greutatea pacientului (kg) x 2 mg/kg = 0,8 x greutatea pacientului

2,5 mg/ml

După reconstituire, PhotoBarr este o soluţie opacă, de culoare roşu-închis până la roşu-maroniu.

Trebuie utilizate numai soluţiile fără particule şi fără semne vizibile de deteriorare.

Terapia fotodinamică cu PhotoBarr este un proces în două etape care necesită administrarea atât a medicamentului cât şi a luminii. Un ciclu de TFD constă dintr-o injecţie şi una sau două aplicări de lumină.

În cazul în care DG persistă, pot fi efectuate alte cicluri de tratament (până la maxim trei cicluri) (separate de cel puţin 90 de zile) pentru a creşte rata de răspuns. Aceasta trebuie echilibrată cu creşterea ratei de formare a stricturii (vezi pct. 4.8 şi pct. 5.1).

Evoluţia spre cancer a fost asociată cu numărul de cicluri de TFD administrate. Pacienţii care au primit un ciclu de TFD au fost expuşi unui risc mai mare de evoluţie spre cancer decât pacienţii care au primit două sau trei cicluri de TFD (50% faţă de 39% şi respectiv 11% )

Modul de administrare

Pentru instrucţiuni de reconstituire înainte de administrare, vezi pct. 6 .6.

Medicii trebuie să fie instruiţi în utilizarea TFD. Prima fază constă în injectarea intravenoasă lentă de PhotoBarr. A doua etapă a terapiei constă în iluminarea cu laser la 40-50 ore de la injectarea PhotoBarr. Pacienţilor li se poate aplica o a doua iluminare cu laser la 96-120 ore după administrare.

PhotoBarr trebuie administrat sub forma unei singure injecţii intravenoase lente, cu durata de 3-5 minute. Dacă accidental injecţia este administrată paravenos, ţesutul paravenos poate fi lezat. De aceea, trebuie să se acţioneze cu prudenţă pentru a preveni extravazarea la locul injecţiei. Dacă are loc extravazarea, zona trebuie protejată de lumină cel puţin 90 de zile. Nu se cunoaşte niciun beneficiu al injectării locului extravazării cu altă substanţă.

La aproximativ 40-50 de ore de la administrarea de PhotoBarr, trebuie administrată lumină prin intermediul unui difuzor cu fibre optice care trece prin canalul central al unui balon de centrare. Alegerea asocierii difuzor cu fibre optice/balon va depinde de lungimea esofagului care trebuie tratat (Tabel 1).

Tabelul 1. Asocierea difuzor cu fibre optice/balona

Lungimea membranei mucoase Barrett tratate (cm)

Dimensiunea difuzorului cu fibre optice (cm)

Dimensiunea ferestrei balonului (cm)

6-7

9

7

4-5

7

5

1-3

5

3

a Acolo unde este posibil, segmentul EB selectat pentru tratament trebuie să includă margini de ţesut normale de câţiva milimetri la capătul proximal şi distal.

Doze de lumină

Fotoactivarea este controlată de doza totală de lumină furnizată. Obiectivul este acela de a expune şi de a trata toate zonele de DG şi lungimea totală a EB. Doza de lumină administrată va fi 130 Jouli/cm (J/cm) din lungimea difuzorului utilizând un balon de centrare. Pe baza studiilor preclinice, intensitatea acceptabilă a luminii pentru asocierea balon/difuzor se înscrie între 175-270 mW/cm din difuzor.

Pentru a calcula doza de lumină, se aplică următoarea ecuaţie de dozimetrie a luminii pentru toate difuzoarele cu fibre optice:

Doza de lumină (J/cm) = putere produsă de difuzor (W) x durata tratamentului (sec)

Lungimea difuzorului (cm)

Tabelul 2 descrie setările care pot fi utilizate pentru a furniza doza în cel mai scurt timp (intensitatea luminii de 270 mW/cm). A doua opţiune (intensitatea luminii 200 mW/cm) a fost deja inclusă, unde este cazul, pentru a accepta lasere cu o capacitate totală care nu depăşeşte 2,5 W.

Tabelul 2. Putere produsă cu fibre optice şi durata tratamentului care trebuie administrat

130 J/cm din lungimea difuzorului utilizând balonul de centrare

Lungimea ferestrei balonului (cm)

Lungimea difuzorului (cm)

Intensitatea luminii (mW/cm)

Puterea care trebuie emisă de difuzora (W)

Durata tratamentului (sec)

Durata tratamentului (min:sec)

3

5

270

1.35

480

8:00

5

7

270

200

1.90

1.40

480

650

8:00

10:50

7

9

270

200

2.44

1.80

480

650

8:00

10:50

a.Măsurată prin imersiunea difuzorului în cuva wattmetrului şi mărind treptat puterea laserului. Notă: Nu este necesară o putere de la laser mai mare de 1,5 ori puterea produsă de difuzor. Dacă este nevoie de mai mult, sistemul trebuie verificat.

Sunt utilizate difuzoare scurte cu fibre optice (< 2,5 cm) pentru a pretrata nodulii cu o lungime de difuzor de 50 J/cm înaintea unui tratament obişnuit cu balon în prima şedinţă cu lumină laser sau pentru tratamentul repetat al zonelor "scăpate din vedere" după prima şedinţă cu lumină. Pentru acest tratament, difuzorul cu fibre optice este utilizat fără balon, iar intensitatea luminii trebuie să fie 400 mW/cm. Tabelul 3 include puterea produsă de fibrele optice şi durata tratamentului utilizând o intensitate luminoasă de 400 mW/cm.

Tabelul 3. Difuzoarele cu fibre optice scurte utilizate fără balon de centrare furnizează o lungime a difuzorului de 50 J/cm la o intensitate a luminii de 400 mW/cm

Lungimea difuzorului (cm)

Puterea care trebuie emisă de difuzora(W)

Durata tratamentului (sec)

Durata tratamentului (min:sec)

1.0

0.4

125

2:05

1.5

0.6

125

2:05

2.0

0.8

125

2:05

2.5

1.0

125

2:05

a. Măsurată prin imersiunea difuzorului în cuva wattmetrului şi mărind treptat puterea laserului. Notă: Nu este necesară o putere de la laser mai mare de 1,5 ori puterea produsă de difuzor. Dacă este nevoie de mai mult, sistemul trebuie verificat.

Prima aplicare a luminii

Cel mult 7 cm din membrana mucoasă Barrett sunt trataţi la prima şedinţă de lumină utilizând un balon de centrare de mărime adecvată şi un difuzor cu fibre optice (Tabel 1). Acolo unde este posibil, segmentul selectat pentru prima aplicare a luminii trebuie să includă toate zonele de DG. De asemenea, unde este posibil, segmentul EB selectat pentru primele aplicări de lumină trebuie să includă o margine de ţesut normal de câţiva milimetri la capătul proximal şi distal. Nodulii vor fi pretrataţi cu doze de lumină de 50 J/cm din lungimea difuzorului, cu un difuzor scurt cu fibre optice (< 2,5 cm) plasat direct pe noduli, urmat de aplicarea unui balon standard aşa cum este descris mai sus.

Aplicare repetată de lumină

A doua aplicare de lumină laser poate fi administrată unui segment tratat anterior pe care se observă o zonă „scăpată din vedere", (adică o zonă care nu prezintă un răspuns suficient al mucoasei) cu ajutorul unui difuzor scurt cu fibre optice < 2,5 cm cu o doză a luminii de 50 J/cm din lungimea difuzorului (vezi Tabelul 3). Schema de tratament este rezumată în Tabelul 4. Pacienţii cu EB > 7 cm, trebuie să trateze lungimea rămasă netratată de epiteliu Barrett cu un al doilea ciclu de TFD , după cel puţin 90 de zile.

Tabelul 4. Displazie gravă în Esofagul Barrett < 7 cm

Procedură

Ziua de studiu

Dispozitive de administrare a luminii

Scopul tratamentului

Injecţie PhotoBarr

Ziua 1

Nu este cazul

Captarea

fotosensibilizatorului

Aplicarea luminii laser

Ziua 3a

balon de 3, 5 sau 7 cm (130 J/cm)

Fotoactivarea

Aplicarea luminii laser

Ziua 5

Difuzor scurt (< 2,5 cm) cu fibre optice (50 J/cm)

Tratamentul numai al zonelor „scăpate din vedere"

aNodulii mici vor fi supuşi unei aplicări iniţiale de lumină de 50 J/cm (utilizând difuzorul scurt) înainte de aplicarea luminii cu ajutorul balonului.

Pacienţii pot primi al doilea ciclu de TFD cel puţin după 90 de zile de la tratamentul iniţial; până la trei cicluri de TFD (fiecare injecţie separată de cel puţin 90 de zile) trebuie administrate unui segment tratat anterior care mai prezintă încă DG sau unui segment nou dacă segmentul iniţial Barrett a avut o lungime de >7 cm. Atât segmentele reziduale şi cât şi cele adiţionale pot fi tratate în aceeaşi(aceleaşi) şedinţă(e) de lumină dacă lungimea totală a segmentelor tratate cu asocierea balon/difuzor nu depăşeşte 7 cm. În cazul unui segment de esofag tratat anterior, dacă nu s-a vindecat suficient şi/sau evaluarea histologică a biopsiilor nu este clară, următorul ciclu de TFD poate fi întârziat pentru încă 1-2 luni.

Este esenţial să se asigure o dozare precisă a PhotoBarr şi/sau a luminii, deoarece calculul greşit al oricărei doze de medicament sau de lumină poate determina un tratament mai puţin eficace sau poate avea un efect nociv asupra pacientului. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr trebuie aplicată de medici instruiţi în utilizarea endoscopică a TFD şi numai în acele unităţi cu echipament corespunzător pentru această procedură.

Grupe speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

PhotoBarr nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Pacienţi vârstnici (≥ 65 ani)

Ajustarea dozei în funcţie de vârstă nu este necesară.

Insuficienţă renală

Influenţa insuficienţei renale asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată (vezi pct. 4.3).

Insuficienţă hepatică

Influenţa insuficienţei hepatice asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, alte porfirine sau la oricare din excipienţi.

Porfirie.

Insuficienţă renală şi/sau hepatică grave.

Varice esofagiene sau gastrice sau pacienţi cu ulcere esofagiene cu diametrul >1 cm.

Fistule traheo-esofagiene sau bronho-esofagiene.

Suspiciune de eroziune a vaselor mari de sânge, datorată riscului de hemoragie abundentă, posibil letală.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Eficacitatea şi în special siguranţa TFD cu PhotoBarr nu au fost stabilite la pacienţii cu contraindicaţii la sau la cei care nu sunt eligibili pentru esofagectomie. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr a fost studiată exclusiv pentru pacienţii care nu suferă de boli grave, cum sunt stadiu avansat de insuficienţă cardiacă congestivă sau afecţiuni pulmonare grave care ar putea afecta eligibilitatea pacienţilor pentru proceduri chirurgicale.

În studiile clinice, TFD cu PhotoBarr a fost testată numai la pacienţii care nu au fost supuşi anterior tratamentului ablativ al membranei mucoase. Siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu eşec terapeutic al terapiei ablative a altor membrane mucoase locale nu au fost evaluate.

Pacienţii cu vârsta peste 75 de ani sunt expuşi unui risc mai mare la reacţii adverse respiratorii cum sunt pleurezie exsudativă şi dispnee.

Tulburări pulmonare sau cardiace

Pacienţii cu afecţiuni pulmonare sau cardiace sau cu antecedente ale unor astfel de afecţiuni trebuie trataţi cu prudenţă. Aceşti pacienţi pot fi expuşi unui risc mai mare de apariţie a unor reacţii adverse de natură cardiacă sau pulmonară, cum sunt tulburări ale ritmului cardiac, angină pectorală, dispnee, tuse, pleurezie exsudativă, faringită, atelectazie şi deshidratare (vezi şi pct. 4.8).

Fotosensibilitate

Toţi pacienţii cărora li se administrează PhotoBarr vor fi fotosensibili şi trebuie să respecte măsurile de precauţie cum sunt evitarea expunerii pielii şi ochilor la lumina directă a soarelui sau la lumină puternică (de la lămpi de examinare, inclusiv lămpi dentare, lămpi din sala de operaţii, becuri fără abajur foarte apropiate, neon etc.), cel puţin 90 de zile după tratament deoarece unii pacienţii rămân fotosensibili până la 90 de zile sau mai mult.

În această perioadă, pacienţii trebuie să poarte ochelari de soare de culoare închisă, care au o transmisie a luminii albe medii de <4% când sunt în aer liber. Fotosensibilitatea se datorează substanţelor fotoactive reziduale, care vor fi prezente în toate segmentele pielii. Cu toate acestea, expunerea pielii la lumina ambiantă din interior este benefică deoarece medicamentul rămas va fi dezactivat treptat prin reacţia de fotodecolorare. Ca urmare, pacienţii nu trebuie să stea într-o cameră întunecată în această perioadă şi trebuie să fie încurajaţi să-şi expună pielea la lumina ambiantă din interior. Gradul de fotosensibilitate variază în funcţie de diferitele părţi ale corpului, depinzând de expunerea anterioară la lumină. Înainte de a expune orice zonă a pielii la lumina directă a soarelui sau la lumina puternică din interior, pacientul trebuie să facă un test pentru fotosensibilitate reziduală. O porţiune mică de piele trebuie expusă la soare timp de 10 minute. Ţesutul din jurul ochilor poate fi mai sensibil, de aceea nu se recomandă expunerea feţei pentru testare. Dacă nicio reacţie de fotosensibilitate (eritem, edem, vezicule) nu are loc în decurs de 24 de ore, pacientul poate să-şi reia treptat activităţile obişnuite în aer liber, iniţial continuând să fie precaut şi treptat expunându-se mai mult. Dacă are loc o reacţie de fotosensibilitate la testul pe porţiunea de piele expusă, pacientul trebuie să continue să fie prudent timp de încă 2 săptămâni, până la retestare. Dacă pacienţii călătoresc într-o altă zonă geografică cu mai mult soare, trebuie să-şi retesteze gradul de fotosensibilitate. Produsele clasice de protecţie împotriva razelor UV (ultraviolete) nu sunt eficace în protecţia împotriva reacţiilor de fotosensibilitate, deoarece fotoactivarea este determinată de lumina vizibilă.

Insuficienţă hepatică

Nu sunt disponibile date farmacocinetice şi de siguranţă pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică. Pe baza evidenţei eliminării în principal pe cale hepatică/biliară a substanţelor fotoactive, severitatea reacţiilor fototoxice şi durata perioadei de fotosensibilitate a pacienţilor cu orice grad de insuficienţă hepatică pot creşte. PhotoBarr este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie să fie informaţi că perioada în care este necesar să ia măsurile de precauţie descrise mai jos poate fi mai mare de 90 de zile.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să efectueze un consult oftalmologic dacă observă o schimbare a vederii după tratamentul cu PhotoBarr prin TFD.

După tratamentul prin TFD, pacienţii pot prezenta dureri retrosternale datorită reacţiilor inflamatorii din zona de tratament. Astfel de dureri pot fi destul de intense pentru a necesita administrarea pe termen scurt a analgezicelor opioide.

Utilizarea profilatică a corticosteroizilor pentru a reduce formarea stricturii trebuie evitată pe durata TFD, deoarece aceştia nu reduc formarea stricturii ci o pot agrava.

În general, TFD cu PhotoBarr determină disfagie, odinofagie, greaţă şi vărsături. De aceea, pacienţii trebuie sfătuiţi să primească alimente lichide în primele zile (până la 4 săptămâni) după aplicarea luminii laser. Dacă este imposibil să se consume alimente şi/sau băuturi sau vărsăturile persistă, pacienţii trebuie sfătuiţi să revină la clinică pentru evaluare şi pentru a li se administra fluide intravenos, dacă este necesar.

Dacă TFD este utilizată înainte sau după radioterapie, trebuie păstrat timp suficient între tratamente, pentru a fi siguri că reacţia inflamatorie determinată de primul tratament a dispărut înainte de începerea celui de-al doilea tratament.

Nu sunt disponibile date privind efectul pe termen lung al PhotoBarr (peste doi ani) în acest moment. În plus, medicii curanţi trebuie să fie conştienţi de posibilitatea unei creşteri scuamoase excesive şi de riscul nedepistării cancerului.De aceea trebuie să se continue supravegherea adecvată şi strictă, în pofida eventualei reveniri la normal, parţiale sau complete, a membranei mucoase scuamoase examinată endoscopic. În studiile clinice cu PhotoBarr, supravegherea a fost făcută din trei în trei luni sau din şase în şase luni, după ce patru rezultate consecutive ale biopsiei au indicat că nu mai există displazie gravă (vezi pct. 5.1).

Trebuie luate în considerare tratamentul disponibil şi ghidurile de supraveghere.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii specifice de interacţiune cu PhotoBarr, care să investigheze interacţiunile farmacocinetice cu alte medicamente.

Un studiu care investighează interacţiunile farmacocinetice a demonstrat că corticosteroizii administraţi înainte sau concomitent cu TFD pentru reducerea formării stricturilor pot duce la diminuarea siguranţei tratamentului.

Este posibil ca utilizarea concomitentă a altor medicamente fotosensibilizante (de exemplu Tetraciclină, sulfonamide, fenotiazine, medicamente antidiabetice – derivaţi de sulfoniluree, diuretice tiazide, griseofulvină şi fluorochinolone) pot creşte reacţia de fotosensibilitate.

TFD cu PhotoBarr determină leziuni intracelulare directe iniţiind reacţii radicale în lanţ care lezează membranele intracelulare şi mitocondria. Lezarea ţesutului este determinată şi de ischemia asociată cu vasoconstricţie, activarea trombocitelor şi agregare şi coagulare. Studiile la animale şi pe culturi celulare au sugerat că multe substanţe active pot influenţa efectele TFD, eventualele exemple fiind descrise mai jos. La om, nu sunt disponibile date pentru a sprijini sau respinge aceste posibilităţi. Compuşii care distrug specii de oxigen activ sau radicali saprofiţi cum sunt dimetil sulfoxid, b-caroten, etanol, format şi manitol se presupune că reduc activitatea TFD. De asemenea, datele preclinice sugerează că ischemia ţesutului, alopurinolul, blocantele canalelor de calciu şi unii inhibitori de sinteză ai prostaglandinelor pot interfera cu PhotoBarr TFD. Medicamentele care reduc coagularea, vasoconstricţia sau agregarea trombocitelor, de exemplu inhibitori A2 de tromboxan, pot reduce eficacitatea TFD.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind sarcinile expuse la porfimer sodic. Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii, dezvoltării embrio/fetale, naşterii şi dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3) sunt insuficiente. Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Porfimerul sodic nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar. Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace înainte, în timpul şi cel puţin 90 de zile după tratament.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă porfimerul sodic este excretat în laptele matern. La femelele de şobolan, porfimerul sodic se excretă în laptele matern. Înainte de începerea tratamentului, alăptarea trebuie întreruptă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Pentru procedura TFD poate fi necesară sedarea, şi prin urmare trebuie luate măsuri de precauţie. Pacienţii nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje după tratamentul cu TFD dacă au fost sedaţi în timpul procedurii.

4.8 Reacţii adverse

Toţi pacienţii cărora li se administrează PhotoBarr vor fi fotosensibili şi trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita lumina soarelui şi lumina puternică din interior (vezi pct. 4.4). Într-un studiu de farmacocinetică deschis, toţi cei 24 de subiecţi sănătoşi au avut reacţii de fotosensibilitate, care au fost reprezentate în mod caracteristic prin erupţie cutanată eritematoasă şi edem, şi au fost uşoare până la moderate în intensitate. Reacţiile de fotosensibilitate au fost vizibile în special pe faţă, mâini şi gât, care sunt zonele pielii cele mai susceptibile la expunere întâmplătoare la soare. Alte manifestări cutanate mai puţin frecvente au fost raportate în zone în care au avut loc reacţiile de fotosensibilitate, cum sunt hirsutism, decolorarea pielii, noduli pe piele, încreţirea pielii şi fragilitatea pielii. Aceste manifestări pot fi atribuite unei stări de pseudoporfirie (porfirie cutanată indusă temporar de medicament). Frecvenţa şi natura reacţiilor de fotosensibilitate apărute în acest studiu este diferită de incidenţa înregistrată în alte studii clinice anterioare la pacienţi cu cancer (aproximativ 20%) sau incidenţa raportată spontan din utilizarea clinică a PhotoBarr (< 20%). Este posibil ca expunerea prelungită la lumină la unitatea clinică de cercetări sau expunerea întâmplătoare la lumina solară după ieşirea din spital să determine frecvenţa mare a reacţiilor de fotosensibilitate. Stilul de viaţă mai activ al pacienţilor sănătoşi şi relativ mai tineri comparativ cu cel al pacienţilor cu cancer ar fi putut contribui la aceste reacţii de fotosensibilitate.

Tratamentul cu TFD cu PhotoBarr plus omeprazol (TFD + OM) a fost comparat cu un grup tratat numai cu omeprazol (numai OM), în studiul clinic controlat EB cu DG. În grupul TFD + OM, au fost trataţi 133 pacienţi. Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost reacţiile de fotosensibilizare (69%), stenoza esofagului (40%), vărsăturile (32%), durerile toracice care nu sunt de origine cardiacă (20%), pirexie (20%) , disfagie (19%), constipaţie (13%), deshidratare (12%) şi greaţă (11%). Majoritatea acestor reacţii adverse au fost uşoare până la moderate în intensitate.

Reacţiile adverse raportate sunt indicate mai jos în Tabelul 5, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi frecvenţă. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (>1/10); frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100). În fiecare grup de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 5. Rezumatul reacţiilor adverse observate după administrarea de porfimer sodic la pacienţii cu DG şi EB

Infecţii şi infestări

Mai puţin frecvente: Bronşită, onicomicoză, sinuzită, infecţie cutanată

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

Mai puţin frecvente: Carcinom bazocelular, lentigo

Tulburări hematologice şi limfatice

Mai puţin frecvente: Leucocitoză

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente: Deshidratare

Frecvente: Scăderea apetitului alimentar, dezechilibru electrolitic

Mai puţin frecvente: Hipocalemie

Tulburări psihice

Frecvente: Anxietate, insomnie

Mai puţin frecvente: Agitaţie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: Cefalee, parestezii, disgeuzie

Mai puţin frecvente: Ameţeală, hipoestezie, tremurături

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente: Iritarea ochilor, edem ocular

Tulburări acustice şi vestibulare

Mai puţin frecvente: Surditate, tinitus, agravarea tinitusului

Tulburări cardiace

Frecvente: Tahicardie, dureri toracice

Mai puţin frecvente: Angină pectorală, fibrilaţie atrială, flutter atrial, senzaţie de discomfort toracic

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente: Hipertensiune arterială, hemoragie, bufeuri, hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: Pleurezie exsudativă, faringită, atelectazie, dispnee

Mai puţin frecvente: Asfixiere, dispnee de efort, hemoptizie, hipoxie, congestie nazală, pneumonie prin aspiraţie, tuse productivă, deprimare respiratorie, congestia căilor respiratorii, wheezing

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: Stenoză esofagiană dobândită, vărsături, disfagie, constipaţie, greaţă

Frecvente: Sughiţuri, odinofagie, diaree, dispepsie, ulcer esofagian, durere la nivelul abdomenului superior, durere abdominală, hematemeză, dureri esofagiene, eructaţie, melenă (hematochezie), tulburări esofagiene, regurgitare a alimentelor, rigiditate abdominală, spasm esofagian, esofagită.

Mai puţin frecvente: Scaune moi, esofagită ulceroasă, discomfort abdominal, distensie abdominală, durere la nivelul abdomenului inferior, stenoză pilorică dobândită, buze crăpate, colită, flatulenţă, gastrită, hemoragie gastro-intestinală, halitoză, hemoragie esofagiană, perforarea esofagului.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente: Reacţii de fotosensibilitate

Frecvente: Prurit, erupţie cutanată, fragilitate cutanată, decolorare cutanată, ulcere cutanate, dermatită exfoliativă, xerodermie, miliaria, erupţie cutanată maculo-papulară, erupţie cutanată papulară, cicatrice, hiperpigmentare cutanată, leziuni cutanate, noduli cutanaţi, urticarie

Mai puţin frecvente: Transpiraţii reci, dermatită, hirsutism, tendinţă crescută la echimoze cutanate, cicatrice cheloidă, transpiraţii nocturne, erupţie cutanată fotosensibilă, erupţie cutanată maculară, erupţie cutanată scuamoasă, crustă, durere de cicatrice, vitiligo.

Tulburări musculo-scheletice şi ale tesutului conjunctiv

Frecvente: Dureri de spate, dureri ale membrelor

Mai puţin frecvente: Contractură articulară, limitarea mişcărilor articulare, durere toracică musculo-scheletică, fasceită plantară

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: Retenţie urinară

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente: Ginecomastie

Afecţiuni congenitale, familiale şi genetice

Mai puţin frecvente: Nevi pigmentari

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: Pirexie

Frecvente: Frisoane, oboseală

Mai puţin frecvente: Senzaţie de căldură, eritem la locul injecţiei, letargie, disconfort general, edem periferic, durere, edem local, intoleranţă la temperatură, hipotonie musculară

Investigaţii diagnostice

Frecvente: Pierdere în greutate, creşterea temperaturii

Mai puţin frecvente: Scăderea albuminemiei, creşterea cloremiei, creşterea uremiei, scăderea hematocritului, scăderea hemoglobinei, scăderea saturaţiei cu oxigen, scăderea proteinelor totale

Leziuni, intoxicatii si complicatii legate de procedurile utilizate

Frecvente: Durere postprocedurală, abraziune

Mai puţin frecvente: Vezicule, hemoragie postprocedurală

Dintre reacţiile adverse grave (RAG) raportate în grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM, 44 (23,1%) au fost considerate ca fiind asociate tratamentului. Cea mai frecvent raportată RAG -asociată tratamentului a fost deshidratarea (4%), care a fost observată la 5 pacienţi. Majoritatea RAG observate au fost tulburările gastro-intestinale (8 % – 11 pacienţi), în special greaţă (3% - 4 pacienţi), vărsături (3% - 4 pacienţi) şi dureri la nivelul abdomenului superior (2% - 2 pacienţi).

Majoritatea cazurilor de stenoză esofagiană asociată tratamentului (care include îngustarea esofagului şi stricturi ale esofagului) raportate în grupul tatat cu TFD cu PhotoBarr + OM au fost de intensitate mică sau moderată (92%). Toate incidenţele de stricturi au fost considerate asociate tratamentului, dintre care 1% au fost considerate grave.

Au fost înregistrate 12% cazuri de stricturi esofagiene în timpul primului ciclu de tratament. Rata apariţiei acestor cazuri a crescut la 32% când a fost administrat al doilea ciclu de tratament, în special în zonele în care al doilea ciclu de tratament se suprapune primului şi se ridică la 10% pentru cei care au primit al treilea ciclu de tratament. Majoritatea cazurilor au fost de intensitate mică sau moderată şi au putut fi controlate prin 1-2 dilatări. Opt la sută au fost grave, necesitând multiple (6 - >10) dilatări. Formarea stenozei esofagiene nu poate fi redusă sau eliminată prin utilizarea steroizilor.

A fost raportat un caz de posibilă precipitare a cataractelor. Un bărbat obez în vârstă de 51 de ani a fost tratat cu TFD cu PhotoBarr pentru DG în EB, în afara indicaţiei.

4.9 Supradozaj

PhotoBarr

Nu există informaţii despre cazuri de supradozaj cu PhotoBarr. În locul administrării unice recomandate, doza recomandată de 2 mg/kga fost administrată de două ori la interval de două zile (10 pacienţi) şi de trei ori în două săptămâni (1 pacient), fără să fie observate reacţii adverse notabile. Efectele supradozajului asupra duratei fotosensibilităţii nu sunt cunoscute. Tratamentul cu laser nu trebuie administrat dacă a fost administrată o supradoză de PhotoBarr. În caz de supradozaj, pacienţii trebuie să-şi protejeze ochii şi pielea de lumina directă a soarelui sau de lumina intensă din interior, timp de 90 de zile. În acest moment, pacienţii trebuie să fie testaţi pentru fotosensibilitate reziduală (vezi pct. 4.4).

Porfimerul de sodiu nu este dializabil.

Radiaţia laser

Dozele de lumină care sunt de două sau trei ori mai mari decât doza recomandată au fost administrate câtorva pacienţi cu tumori endobronhiale superficiale. Un pacient a prezentat dispnee care i-a pus viaţa în pericol, iar ceilalţi nu au avut complicaţii majore. Simptome accentuate şi leziunea ţesutului normal pot apărea ca urmare a unui supradozaj de lumină.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grup farmacoterapeutic: Sensibilizatoare utilizate în terapia fotodinamică/ în radioterapie, cod ATC: L01XD01

Mecanismul de acţiune

Porfimerul sodic este un amestec de unităţi de porfirină care sunt legate între ele în lanţuri de două până la opt unităţi. Efectele citotoxice ale porfimerului de sodiu sunt dependente de lumină şi oxigen. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr este un proces cu 2 faze. Prima fază constă din injectarea intravenoasă cu PhotoBarr. Eliminarea din diverse ţesuturi are loc în 40-72 ore, dar tumorile, pielea şi organele sistemului reticuloendotelial (inclusiv ficat şi splină) reţin porfimerul de sodiu un timp mai îndelungat. Iluminarea zonei ţintă cu lumina laser cu lungime de undă de 630 nm constituie a doua fază a terapiei. Selecţia tumorii şi a ţesutului displazic pentru tratament poate avea loc în parte prin reţinerea selectivă a porfimerului de sodiu, dar în principal prin distribuirea selectivă a luminii. Lezarea celulară determinată de TFD cu porfimerul de sodiu este o consecinţă a propagării reacţiilor radicalilor liberi. Iniţierea radicalilor poate avea loc după ce porfimerul sodic absoarbe lumina pentru a forma un stadiu de porfirină activă. Transferul spinului de la porfimerul de sodiu la oxigen molecular poate apoi genera oxigen singlet. Reacţiile ulterioare ale radicalilor liberi pot forma radicali de superoxid şi hidroxil. De asemenea, dispariţia celulelor tumorii se produce prin necroză ischemică generată de ocluzie vasculară care pare să fie mediată parţial de eliberarea de tromboxan A2. Tratamentul cu laser induce un efect fotochimic, nu unul termic. Reacţia necrotică şi reacţia inflamatorie asociată progresează în câteva zile.

Eficacitatea clinică

Într-un studiu clinic controlat, un grup de pacienţi (n=183) trataţi cu TFD cu PhotoBarr + OM (omeprazol) a fost comparat cu un grup de pacienţi care au primit numai OM (n=70). Pacienţii eligibili pentru acest studiu urmau să aibă DG în Esofagul Barrett (EB), dovedit prin biopsie. Pacienţii au fost excluşi din studiu dacă s-a detectat un cancer invaziv al esofagului, dacă aveau antecedente de cancer altele decât melanom sau dacă au primit TFD anterior pentru esofag. Alte criterii de excludere au fost pacienţii cu contraindicaţie pentru tratament cu omeprazol.

Pacienţii randomizaţi la tratamentul cu TFD au primit PhotoBarr în doza de 2 mg/kg prin injecţie intravenoasă lentă timp de 3 până la 5 minute. Unul sau 2 tratamente cu lumină laser au fost administrate după injecţia cu PhotoBarr. Prima şedinţă cu lumină laser s-a efectuat după 40-50 de ore de la injecţie şi a doua şedinţă, dacă este indicată, s-a efectuat după 96-120 ore de la injecţie. Administrarea concomitentă de omeprazol (20 mg de două ori pe zi) a început cu cel puţin 2 zile înainte de injecţia cu PhotoBarr. Pacienţii randomizaţi la grupul de OM au primit omeprazol 20 mg de două ori pe zi, pe cale orală, pe parcursul studiului.

Pacienţii au fost urmăriţi la interval de 3 luni până când 4 rezultate consecutive ale biopsiei edoscopice trimestriale de urmărire au fost negative la DG, apoi bianual până când ultimul pacient înrolat a încheiat cel puţin 4 de luni de evaluări de urmărire după randomizare.

TFD cu PhotoBarr + OM a fost eficace în eliminarea DG la pacienţi cu EB. La o analiză finală, realizată la cel puţin 24 de luni de urmărire, un procent de pacienţi semnificativ din punct de vedere statistic (77%) din grupul TFD cu PhotoBarr + OM au demonstrat ablaţia completă a DG comparativ cu 39% din pacienţii din grupul OM singur (p<0,0001). Cincizeci şi doi la sută dintre pacienţii din grupul TFD + OM au prezentat un epiteliu celular scuamos normal, în timp ce 59% nu au prezentat displazie, comparativ cu 7% şi 14% din grupul tratat numai cu OM, respectiv (p<0,0001). Aceste rezultate confirmă rezultatele observate după cel puţin 6 luni de urmărire, care au prezantat ablaţia DG la 72% pacienţi din grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM comparativ cu 31% din grupul tratat numai cu OM. Patruzeci şi unu la sută dintre pacienţi au prezentat epiteliu celular normal scuamos, iar 49% nu au avut displazie.

La sfârşitul perioadei minime de urmărire de doi ani, 13% din grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM au evoluat la cancer comparativ cu 28% din grupul tratat numai cu OM în populaţia de tratat. Proporţia de pacienţi care a evoluat la cancer în grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM a fost statistic mai mică în grupul tratat cu numai OM (p=0,0060). Curbele de supravieţuire arată că, la sfârşitul perioadei de urmărire, pacienţii din grupul PhotoBarr TFD + OM au avut 83% şansă de a scăpa de cancer comparativ cu 53% şansă pentru pacienţii din grupul tratat cu numai cu OM. Comparaţia dintre curbele de supravieţuire ale celor două grupe de tratament utilizând testul clasificării în registru a arătat statistic diferenţa majoră dintre curbele celor două grupuri în populaţia de tratat (p=0,0014), indicând o întârziere semnificativă în evoluţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica porfimerului de sodiu a fost studiată la 12 pacienţi cu cancer endobronhial şi 23 de subiecţi sănătoşi (11 bărbaţi şi 12 femei), cărora li s-a administrat porfimer sodic în doză de 2 mg/kg sub formă de injecţie intravenoasă lentă. Probele de plasmă au fost recoltate până la 56 de zile (la pacienţi) sau 36 zile (la voluntari) după administrarea -injecţiei.

La pacienţi, media concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) a fost de 79,6 μg/mL (C.V. 61%, interval 39-222), în timp ce la voluntari Cmax a fost de 40 μg/mL şi ASCinf a fost de 2400 μg/h şi mL.

Distribuţia

In vitro, legarea porfimerului de sodiu de proteina serică umană este de aproximativ 90% şi independentă de concentraţie între 20 şi 100 μg/ml.

Eliminare

Porfimerul de sodiu este eliminat treptat din organism, cu un clearance total (CLT) mediu de 0,859 ml/h şi kg (C.V. 53%) la pacienţi. Descompunerea serului a fost biexponenţială, cu o fază de distribuţie lentă şi o fază foarte lungă de eliminare, care a început aproximativ 24 de ore după injecţie. Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (t1/2) a fost de 21,5 zile (C.V. 26 %, interval 264-672) la pacienţi şi 17 zile la voluntari.

Grupe speciale de pacienţi

Influenţa insuficienţei renale şi hepatice asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 4.4).

Sexul nu a avut niciun efect asupra parametrilor farmacocinetici cu excepţia tmax, care a fost de aproximativ 1,5 ore la femei şi 0,17 ore la bărbaţi. La momentul fotoactivării dorite, la 40-50 de ore de la injecţie, profilele farmacocinetice ale porfimerului de sodiu la bărbaţi şi la femei au fost foarte similare.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În absenţa luminii, porfimerul de sodiu nu a fost mutagen în testele standard de genotoxicitate. Cu activarea luminii, porfimerul de sodiu a fost mutagen în câteva teste in-vitro.

Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere au fost insuficiente pentru a sprijini siguranţa administrării porfimerului sodic în timpul sarcinii, deoarece nu a fost utilizată activarea luminii. În aceste studii, fetotoxicitatea, dar nu teratogenicitatea, a fost observată la şobolani şi iepuri numai la doze intravenoase evaluate (mai mari decât sau egale cu 4 mg/kg) şi la o frecvenţă mai mare (zilnic) comparativ cu utilizarea în clinică.

Studiile preclinice arată că excreţia componentelor de porfimer de sodiu are loc în principal prin materiile fecale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Pulbere: 3 ani.

După reconstituire: trebuie utilizat imediat (în maxim 3 ore).

După ce a fost reconstituit, PhotoBarr trebuie utilizat imediat (în maxim 3 ore) şi trebuie protejat de lumină. Stabilitatea chimică şi fizică a fost demonstrată pentru 3 ore la 23°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe cutie şi fiolă după EXP.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă tip I, capacitate 7 ml) cu un capac butilic gri a 15 mg pulbere.

Mărimea ambalajului: 1 flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiuni pentru reconstituire

Flaconul de PhotoBarr 15 mg trebuie reconstituit cu 6,6 ml de soluţie perfuzabilă de glucoză 5%, rezultând o concentraţie finală de 2,5 mg/ml de porfimer de sodiu în soluţia injectabilă.

Nu utilizaţi alţi solvenţi. Nu amestecaţi PhotoBarr cu alte medicamente în aceeaşi soluţie.

Trebuie reconstituite suficiente flacoane de PhotoBarr pentru a asigura pacientului o doză de 2 mg/kg. Pentru majoritatea pacienţilor (până la 75 kg) două flacoane de PhotoBarr 75 mg sunt suficiente. Un flacon de PhotoBarr 15 mg va trata încă 7,5 kg de greutate corporală.

Expunerea la medicament şi eliminarea acestuia

Suprafaţa pe care a fost vărsat PhotoBarr trebuie ştearsă cu o umedă cârpă. Orice contact cu pielea şi ochii trebuie evitat datorită reacţiilor potenţiale de fotosensibilitate după expunerea la lumină; se recomandă folosirea mănuşilor din cauciuc şi protejarea ochilor.

PhotoBarr este destinat unei singure utilizări şi orice soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Expunerea accidentală

PhotoBarr nu este nici un iritiant ocular principal, nici un iritant dermic principal. Cu toate acestea, datorată potenţialului de a induce fotosensibilitate, PhotoBarr poate fi iritant pentru ochi şi/sau piele în prezenţa luminii intense. Este important să se evite contactul cu ochii şi pielea în timpul preparării şi/sau administrarării. Similar cazului de supradozaj terapeutic, orice persoană expusă accidental trebuie protejată de toate sursele de lumină intensă.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

NL-6131JJ Sittard

Olanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/272/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 25 martie 2004

Data ultimei reînnoiri:

10.

1.

PhotoBarr 75 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

2.

Fiecare flacon conţine 75 mg de porfimer sodic

După reconstituire, fiecare flacon conţine 2,5 mg porfimer sodic.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

3.

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

Pulbere liofilizată sau liofilizat de culoare roşu-închis până la roşu maroniu.

4.

4.1

Terapia fotodinamică (TFD) cu PhotoBarr este indicată pentru:

-

4.2

Terapia fotodinamică cu PhotoBarr trebuie efectuată numai de către sau sub supravegherea unui medic cu experienţă în proceduri cu laser endoscopic.

Posologie

Doza recomandată de PhotoBarr este de 2 mg/kg

Soluţia PhotoBarr reconstituită (ml) = greutatea pacientului (kg) x 2 mg/kg = 0,8 x greutatea pacientului

2,5 mg/ml

După reconstituire, PhotoBarr este o soluţie opacă, de culoare roşu-închis până la roşu-maroniu.

Trebuie utilizate numai soluţiile fără particule şi fără semne vizibile de deteriorare.

Terapia fotodinamică cu PhotoBarr este un proces în două etape care necesită administrarea atât a medicamentului cât şi a luminii. Un ciclu de TFD constă dintr-o injecţie şi una sau două aplicări de lumină.

În cazul în care DG persistă, pot fi efectuate alte cicluri de tratament (până la maxim trei cicluri) (separate de cel puţin 90 de zile) pentru a creşte rata de răspuns. Aceasta trebuie echilibrată cu creşterea ratei de formare a stricturii (vezi pct. 4.8 şi pct. 5.1).

Evoluţia spre cancer a fost asociată cu numărul de cicluri de TFD administrate. Pacienţii care au primit un ciclu de TFD au fost expuşi unui risc mai mare de evoluţie spre cancer decât pacienţii care au primit două sau trei cicluri de TFD (50% faţă de 39% şi respectiv 11% )

Modul de administrare

Pentru instrucţiuni de reconstituire înainte de administrare, vezi pct. 6.6

Medicii trebuie să fie instruiţi în utilizarea TFD. Prima fază constă în injectarea intravenoasă lentă de PhotoBarr. A doua etapă a terapiei constă în iluminarea cu laser la 40-50 ore de la injectarea PhotoBarr. Pacienţilor li se poate aplica o a doua iluminare cu laser la 96-120 ore după administrare.

PhotoBarr trebuie administrat sub formă unei singure injecţie intravenoase lente, cu durata de 3-5 minute. Dacă accidental injecţia este administrată paravenos , ţesutul paravenos poate fi lezat. De aceea, trebuie să se acţioneze cu prudenţă pentru a preveni extravazarea la locul injecţiei. Dacă are loc extravazarea, zona trebuie protejată de lumină cel puţin 90 de zile. Nu se cunoaşte niciun beneficiu al injectării locului extravazării cu altă substanţă.

La aproximativ 40-50 de ore de la administrarea de PhotoBarr, trebuie administrată lumină prin intermediul unui difuzor cu fibre optice care trece prin canalul central al unui balon de centrare. Alegerea ascocierii difuzor cu fibre optice/balon va depinde de lungimea esofagului care trebuie tratat (Tabel 1).

Tabelul 1. Asocierea difuzor cu fibre optice/balona

Lungimea membranei mucoase Barrett tratate (cm)

Mărimea difuzorului cu fibre optice (cm)

Mărimea ferestrei balonului (cm)

6-7

9

7

4-5

7

5

1-3

5

3

a Acolo unde este posibil, segmentul EB selectat pentru tratament trebuie să includă margini de ţesut normale de câţiva milimetri la capătul proximal şi distal.

Doze de lumină

Fotoactivarea este controlată de doza totală de lumină furnizată. Obiectivul este acela de a expune şi de a trata toate zonele de DG şi lungimea totală a EB. Doza de lumină administrată va fi 130 Jouli/cm (J/cm) din lungimea difuzorului utilizând un balon de centrare. Pe baza studiilor preclinice, intensitatea acceptabilă a luminii pentru asocierea balon/difuzor se înscrie între 175-270 mW/cm din difuzor.

Pentru a calcula doza de lumină, se aplică următoarea ecuaţie de dozimetrie a luminii pentru toate difuzoarele cu fibre optice:

Doza de lumină (J/cm)= putere produsă de difuzor (W) x durata tratamentului (sec)

Lungimea difuzorului (cm)

Tabelul 2 descrie setările care pot fi utilizate pentru a furniza doza în cel mai scurt timp (intensitatea luminii de 270 mW/cm). A doua opţiune (intensitatea luminii 200 mW/cm) a fost deja inclusă, unde este cazul, pentru a accepta lasere cu o capacitate totală care nu depăşeşte 2,5 W.

Tabelul 2. Putere produsă cu fibre optice şi durata tratamentului care trebuie administrat

130 J/cm din lungimea difuzorului utilizând balonul de centrare

Lungimea ferestrei balonului (cm)

Lungimea difuzorului (cm)

Intensitatea luminii (mW/cm)

Puterea care trebuie emisă de difuzora (W)

Durata tratamentului (sec)

Durata tratamentului (min:sec)

3

5

270

1.35

480

8:00

5

7

270

200

1.90

1.40

480

650

8:00

10:50

7

9

270

200

2.44

1.80

480

650

8:00

10:50

a.Măsurată prin imersiunea difuzorului în cuva wattmetrului şi mărind treptat puterea laserului. Notă: Nu este necesară o putere de la laser mai mare de 1,5 ori puterea produsă de difuzor. Dacă este nevoie de mai mult, sistemul trebuie verificat.

Sunt utilizate difuzoare scurte cu fibre optice (< 2,5 cm) pentru a pretrata nodulii cu o lungime de difuzor de 50 J/cm înaintea unui tratament obişnuit cu balon în prima şedinţă cu lumină laser sau pentru tratamentul repetat al zonelor „scăpate din vedere" după prima şedinţă cu lumină. Pentru acest tratament, difuzorul cu fibre optice este utilizat fără balon, iar intensitatea luminii trebuie să fie 400 mW/cm. Tabelul 3 include puterea produsă de fibrele optice şi durata tratamentului utilizând o intensitate luminoasă de 400 mW/cm.

Tabelul 3. Difuzoarele cu fibre optice scurte utilizate fără balon de centrare furnizează o lungime a difuzorului de 50 J/cm la o intensitate a luminii de 400 mW/cm

Lungimea difuzorului (cm)

Puterea care trebuie emisă de difuzora(W)

Durata tratamentului (sec)

Durata tratamentului (min:sec)

1.0

0.4

125

2:05

1.5

0.6

125

2:05

2.0

0.8

125

2:05

2.5

1.0

125

2:05

a. Măsurată prin imersiunea difuzorului în cuva wattmetrului şi mărind treptat puterea laserului. Notă: Nu este necesară o putere de la laser mai mare de 1,5 ori puterea produsă de difuzor. Dacă este nevoie de mai mult, sistemul trebuie verificat.

Prima aplicare a luminii

Cel mult 7 cm din membrana mucoasă Barrett sunt trataţi la prima şedinţă de lumină utilizând un balon de centrare de mărime adecvată şi un difuzor cu fibre optice (Tabel 1). Acolo unde este posibil, segmentul selectat pentru prima aplicare a luminii trebuie să includă toate zonele de DG. De asemenea, unde este posibil, segmentul EB selectat pentru primele aplicări de lumină trebuie să includă o margine de ţesut normal de câţiva milimetri la capătul proximal şi distal. Nodulii vor fi pretrataţi cu doze de lumină de 50 J/cm din lungimea difuzorului, cu un difuzor scurt cu fibre optice (< 2,5 cm) plasat direct pe noduli, urmat de aplicarea unui balon standard aşa cum este descris mai sus.

Aplicare repetată de lumină

A doua aplicare de lumină laser poate fi administrată unui segment tratat anterior pe care se observă o zonă "scăpată din vedere", (adică o zonă care nu prezintă un răspuns suficient al mucoasei) cu ajutorul unui difuzor scurt cu fibre optice < 2,5 cm cu o doză a luminii de 50 J/cm din lungimea difuzorului (vezi Tabelul 3). Schema de tratament este rezumată în Tabelul 4. Pacienţii cu EB > 7 cm trebuie să trateze lungimea rămasă netratată de epiteliu Barrett cu un al doilea ciclu de TFD , după cel puţin 90 de zile.

Tabelul 4. Displazie gravă în Esofagul Barrett < 7 cm

Procedură

Ziua de studiu

Dispozitive de administrare a luminii

Scopul tratamentului

Injecţie PhotoBarr

Ziua 1

Nu este cazul

Captarea

fotosensibilizatorului

Aplicarea luminii laser

Ziua 3a

balon de 3, 5 sau 7 cm (130 J/cm)

Fotoactivarea

Aplicarea luminii laser

Ziua 5

Difuzor scurt (< 2,5 cm) cu fibre optice (50 J/cm)

Tratamentul numai al zonelor "scăpate din vedere"

aNodulii mici vor fi supuşi unei aplicări iniţiale de lumină de 50 J/cm (utilizând difuzorul scurt) înainte de aplicarea luminii cu ajutorul balonului.

Pacienţii pot primi al doilea ciclu de TFD cel puţin după 90 de zile de la tratamentul iniţial; până la trei cicluri de TFD (fiecare injecţie separată de cel puţin 90 de zile) trebuie administrate unui segment tratat anterior care mai prezintă încă DG sau unui segment nou dacă segmentul iniţial Barrett a avut o lungime de >7 cm. Atât segmentele reziduale şi cât şi cele adiţionale pot fi tratate în aceeaşi(aceleaşi) şedinţă(e) de lumină dacă lungimea totală a segmentelor tratate cu asocierea balon/difuzor nu depăşeşte 7 cm. În cazul unui segment de esofag tratat anterior, dacă nu s-a vindecat suficient şi/sau evaluarea histologică a biopsiilor nu este clară, următorul ciclu de TFD poate fi întârziat pentru încă 1-2 luni.

Este esenţial să se asigure o dozare precisă a PhotoBarr şi/sau a luminii, deoarece calculul greşit al oricărei doze de medicament sau de lumină poate determina un tratament mai puţin eficace sau poate avea un efect nociv asupra pacientului. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr trebuie aplicată de medici instruiţi în utilizarea endoscopică a TFD şi numai în acele unităţi cu echipament corespunzător pentru această procedură.

Grupe speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

PhotoBarr nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

Pacienţi vârstnici (≥ 65 ani)

Ajustarea dozei în funcţie de vârstă nu este necesară.

Insuficienţă renală

Influenţa insuficienţei renale asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată. (vezi pct. 4.3)

Insuficienţă hepatică

Influenţa insuficienţei hepatice asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

4.3

-

-

-

-

-

-

4.4

Eficacitatea şi în special siguranţa TFD cu PhotoBarr nu au fost stabilite la pacienţii cu contraindicaţii la sau la cei care nu sunt eligibili pentru esofagectomie. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr a fost studiată exclusiv pentru pacienţii care nu suferă de boli grave, cum sunt stadiu avansat de insuficienţă cardiacă congestivă sau afecţiuni pulmonare grave care ar putea afecta eligibilitatea pacienţilor pentru proceduri chirurgicale.

În studiile clinice, TFD cu PhotoBarr a fost testată numai la pacienţii care nu au fost supuşi anterior tratamentului ablativ al membranei mucoase. Siguranţa şi eficacitatea la pacienţii cu eşec terapeutic al terapiei ablative a altor membrane mucoase locale nu au fost evaluate.

Pacienţii cu vârsta peste 75 de ani sunt expuşi unui risc mai mare la reacţii adverse respiratorii cum sunt pleurezie exsudativă şi dispnee

Tulburări pulmonare sau cardiace

Pacienţii cu afecţiuni pulmonare sau cardiace sau cu antecedente ale unor astfel de afecţiuni trebuie trataţi cu prudenţă. Aceşti pacienţi pot fi expuşi unui risc mai mare de apariţie a unor reacţii adverse de natură cardiacă sau pulmonară, cum sunt tulburări ale ritmului cardiac, angină pectorală, dispnee, tuse, pleurezie exsudativă, faringită, atelectazie şi deshidratare (vezi şi pct. 4.8).

Fotosensibilitate

Toţi pacienţii cărora li se administrează PhotoBarr vor fi fotosensibili şi trebuie să respecte măsurile de precauţie cum sunt evitarea expunerii pielii şi ochilor la lumina directă a soarelui sau la lumină puternică (de la lămpi de examinare, inclusiv lămpi dentare, lămpi din sala de operaţii, becuri fără abajur foarte apropiate, neon etc.), cel puţin 90 de zile după tratament deoarece unii pacienţii rămân fotosensibili cel puţin 90 de zile.

În această perioadă, pacienţii trebuie să poarte ochelari de soare de culoare închisă, care au o transmisie a luminii albe medii de <4% când sunt în aer liber. Fotosensibilitatea se datorează substanţelor fotoactive reziduale, care vor fi prezente în toate segmentele pielii. Cu toate acestea, expunerea pielii la lumina ambiantă din interior este benefică deoarece medicamentul rămas va fi dezactivat treptat prin reacţia de fotodecolorare. Ca urmare, pacienţii nu trebuie să stea într-o cameră întunecată în această perioadă şi trebuie să fie încurajaţi să-şi expună pielea la lumina ambiantă din interior. Gradul de fotosensibilitate variază în funcţie de diferitele părţi ale corpului, depinzând de expunerea anterioară la lumină. Înainte de a expune orice zonă a pielii la lumina directă a soarelui sau la lumina puternică din interior, pacientul trebuie să facă un test pentru fotosensibilitate reziduală. O porţiune mică de piele trebuie expusă la soare timp de 10 minute. Ţesutul din jurul ochilor poate fi mai sensibil, de aceea nu se recomandă expunerea feţei pentru testare. Dacă nicio reacţie de fotosensibilitate (eritem, edem, vezicule) nu are loc în decurs de 24 de ore, pacientul poate să-şi reia treptat activităţile obişnuite în aer liber, iniţial continuând să fie precaut şi treptat expunându-se mai mult. Dacă are loc o reacţie de fotosensibilitate la testul pe porţiunea de piele expusă, pacientul trebuie să continue să fie prudent timp de încă 2 săptămâni, până la retestare. Dacă pacienţii călătoresc într-o altă zonă geografică cu mai mult soare, trebuie să-şi retesteze gradul de fotosensibilitate. Produsele clasice de protecţie împotriva razelor UV (ultraviolete) nu sunt eficace în protecţia împotriva reacţiilor de fotosensibilitate, deoarece fotoactivarea este determinată de lumina vizibilă.

Insuficienţă hepatică

Nu sunt disponibile date farmacocinetice şi de siguranţă pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică. Pe baza evidenţei eliminării în principal pe cale hepatică/biliară a substanţelor fotoactive, severitatea reacţiilor fototoxice şi durata perioadei de fotosensibilitate a pacienţilor cu orice grad de insuficienţă hepatică pot creşte. PhotoBarr este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă. Pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată trebuie să fie informaţi că perioada în care este necesar să ia măsurile de precauţie descrise mai jos poate fi mai mare de 90 de zile.

Pacienţii trebuie sfătuiţi să efectueze un consult oftalmologic dacă observă o schimbare a vederii după tratamentul cu PhotoBarr prin TFD.

După tratamentul prin TFD, pacienţii pot prezenta dureri retrosternale datorită reacţiilor inflamatorii din zona de tratament. Astfel de dureri pot fi destul de intense pentru a necesita administrarea pe termen scurt a analgezicelor opioide.

Utilizarea profilatică a corticosteroizilor pentru a reduce formarea stricturii trebuie evitată pe durata TFD, deoarece aceştia nu reduc formarea stricturii ci o pot agrava.

În general, TFD cu PhotoBarr determină disfagie, odinofagie, greaţă şi vărsături. De aceea, pacienţii trebuie sfătuiţi să primească alimente lichide în primele zile (până la 4 săptămâni) după aplicarea luminii laser. Dacă este imposibil să se consume alimente şi/sau băuturi sau vărsăturile persistă, pacienţii trebuie sfătuiţi să revină la clinică pentru evaluare şi pentru a li se administra fluide intravenos, dacă este necesar.

Dacă TFD este utilizată înainte sau după radioterapie, trebuie păstrat timp suficient între tratamente, pentru a fi siguri că reacţia inflamatorie determinată de primul tratament a dispărut înainte de începerea celui de-al doilea tratament.

Nu sunt disponibile date privind efectul pe termen lung al PhotoBarr (peste doi ani) în acest moment. În plus, medicii curanţi trebuie să fie conştienţi de posibilitatea unei creşteri scuamoase excesive şi de riscul nedepistării cancerului.

De aceea trebuie să se continue supravegherea adecvată şi strictă, în pofida eventualei reveniri la normal, parţiale sau complete, a membranei mucoase scuamoase examinată endoscopic.

În studiile clinice cu PhotoBarr, supravegherea a fost făcută din trei în trei luni sau din şase în şase luni, după ce patru rezultate consecutive ale biopsiei au indicat că nu mai există displazie gravă (vezi pct. 5.1).

Trebuie luate în considerare tratamentul disponibil şi ghidurile de supraveghere.

4.5

Nu au fost efectuate studii specifice de interacţiune cu PhotoBarr, care să investigheze interacţiunile farmacocinetice medicamente.

Un studiu care investighează interacţiunile farmacocinetice a demonstrat că corticosteroizii administraţi înainte sau concomitent cu TFD pentru reducerea formării stricturilor pot duce la diminuarea siguranţei tratamentului.

Este posibil ca utilizarea concomitentă a altor medicamente fotosensibilizante (de exemplu Tetraciclină, sulfonamide, fenotiazine, medicamente antidiabetice – derivaţi de sulfoniluree, diuretice tiazide, griseofulvină şi fluorochinolone) pot creşte reacţia de fotosensibilitate.

TFD cu PhotoBarr determină leziuni intracelulare directe iniţiind reacţii radicale în lanţ care lezează membranele intracelulare şi mitocondria. Lezarea ţesutului este determinată şi de ischemia asociată cu vasoconstricţie, activarea trombocitelor şi agregare şi coagulare. Studiile la animale şi pe culturi celulare au sugerat că multe substanţe active pot influenţa efectele TFD, eventualele exemple fiind descrise mai jos. La om, nu sunt disponibile date pentru a sprijini sau respinge aceste posibilităţi.

Compuşii care distrug specii de oxigen activ sau radicali saprofiţi cum sunt dimetil sulfoxid, b-caroten, etanol, format şi manitol se presupune că reduc activitatea TFD. De asemenea, datele preclinice sugerează că ischemia ţesutului, alopurinolul, blocantele canalelor de calciu şi unii inhibitori de sinteză ai prostaglandinelor pot interfera cu PhotoBarr TFD. Medicamentele care reduc coagularea, vasoconstricţia sau agregarea trombocitelor, de exemplu inhibitori A2 de tromboxan, pot reduce eficacitatea TFD.

4.6

Sarcina

Nu există date clinice disponibile privind sarcinile expuse la porfimer sodic. Studiile la animale cu privire la efectele asupra sarcinii, dezvoltării embrio/fetale, naşterii şi dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3) sunt insuficiente. Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Porfimerul sodic nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace înainte, în timpul şi cel puţin 90 de zile după tratament.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă porfimerul sodic este excretat în laptele matern. La femelele de şobolan, porfimerul sodic se excretă în laptele matern. Înainte de începerea tratamentului, alăptarea trebuie întreruptă.

4.7

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Pentru procedura TFD, poate fi necesară sedarea, şi prin urmare trebuie luate măsuri de precauţie. Pacienţii nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje după tratamentul cu TFD dacă au fost sedaţi în timpul procedurii.

4.8

Toţi pacienţii cărora li se administrează PhotoBarr vor fi fotosensibili şi trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita lumina soarelui şi lumina puternică din interior (vezi pct. 4.4). Într-un studiu de farmacocinetică deschis, toţi cei 24 de subiecţi sănătoşi au avut reacţii de fotosensibilitate, care au fost reprezentate în mod caracteristic prin erupţie cutanată eritematoasă şi edem, şi au fost uşoare până la moderate în intensitate. Reacţiile de fotosensibilitate au fost vizibile în special pe faţă, mâini şi gât, care sunt zonele pielii cele mai susceptibile la expunere întâmplătoare la soare. Alte manifestări cutanate mai puţin frecvente au fost raportate în zone în care au avut loc reacţiile de fotosensibilitate, cum sunt hirsutism, decolorarea pielii, noduli pe piele, încreţirea pielii şi fragilitatea pielii. Aceste manifestări pot fi atribuite unei stări de pseudoporfirie (porfirie cutanată indusă temporar de medicament). Frecvenţa şi natura reacţiilor de fotosensibilitate apărute în acest studiu este diferită de incidenţa înregistrată în alte studii clinice anterioare la pacienţi cu cancer (aproximativ 20%) sau incidenţa raportată spontan din utilizarea clinică a PhotoBarr (< 20%). Este posibil ca expunerea prelungită la lumină la unitatea clinică de cercetări sau expunerea întâmplătoare la lumina solară după ieşirea din spital să determine frecvenţa mare a reacţiilor de fotosensibilitate. Stilul de viaţă mai activ al pacienţilor sănătoşi şi relativ mai tineri comparativ cu cel al pacienţilor cu cancer ar fi putut contribui la aceste reacţii de fotosensibilitate.

Tratamentul cu TFD cu PhotoBarr plus omeprazol (TFD + OM) a fost comparat cu un grup tratat numai cu omeprazol (numai OM), în studiul clinic controlat EB cu DG. În grupul TFD + OM, au fost trataţi 133 pacienţi. Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost reacţiile de fotosensibilizare (69%), stenoza esofagului (40%), vărsăturile (32%), dureri le toracice care nu sunt de origine cardiacă (20%), pirexie (20%) , disfagie (19%), constipaţie (13%), deshidratare (12%) şi greaţă (11%). Majoritatea acestor reacţii adverse au fost uşoare până la moderate în intensitate.

Reacţiile adverse raportate sunt indicate mai jos în Tabelul 5, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi frecvenţă. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (>1/10); frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100).

În fiecare grup de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 5. Rezumatul reacţiilor adverse observate după administrarea de porfimer sodic la pacienţii cu DG şi EB

Infecţii şi infestări

Mai puţin frecvente : Bronşită, onicomicoză, sinuzită, infecţie cutanată

Tumori benigne, maligne şi nespecificate (incluzând chisturi şi polipi)

Mai puţin frecvente : C arcinom bazocelular, lentigo

Tulburări hematologice şi limfatice

Mai puţin frecvente : Leucocitoză

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente: Deshidratare

Frecvente: Scăderea apetitului alimentar, dezechilibru electrolitic

Mai puţin frecvente : Hipocalemie

Tulburări psihice

Frecvente: Anxietate, insomnie

Mai puţin frecvente : Agitaţie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: Cefalee, parestezii, disgeuzie

Mai puţin frecvente : Ameţeală, hipoestezie, tremurături

Tulburări oculare

Mai puţin frecvente : Iritarea ochilor, edem ocular

Tulburări acustice şi vestibulare

Mai puţin frecvente : Surditate, tinitus, agravarea tinitusului

Tulburări cardiace

Frecvente: Tahicardie, dureri toracice

Mai puţin frecvente : Angină pectorală, fibrilaţie atrială, flutter atrial, senzaţie de discomfort toracic

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente : Hipertensiune arterială, hemoragie, bufeuri, hipotensiune arterială, hipotensiune arterială ortostatică

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: Pleurezie exsudativă, faringită, atelectazie, dispnee

Mai puţin frecvente : sufocare, dispnee de efort, hemotipzie, hypoxie, congestie nazală, pneumonia prin aspiraţie, tuse productivă, depresie respiratorie, congestia tractului respirator, wheezing

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: Stenoză esofagiană dobândită, vărsături, disfagie, constipaţie, greaţă

Frecvente: Sughiţuri, odinofagie, diaree, dispepsie, ulcer esofagian, durere la nivelul abdomenului superior, durere abdominală, hematemeză, dureri esofagiene, eructaţie, melenă (hematochezie), tulburări esofagiene, regurgitare a alimentelor, rigiditate abdominală, spasm esofagian, esofagită.

Mai puţin frecvente : Scaune moi, esofagită ulceroasă, discomfort abdominal, distensie abdominală, durere la nivelul abdomenului inferior, stenoză pilorică dobândită, buze crăpate, colită, flatulenţă, gastrită, hemoragie gastro - intestinală, halitoză, hemoragie esofagiană, perforarea esofagului.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente: Reacţii de fotosensibilitate

Frecvente: Prurit, erupţie cutanată, fragilitate cutanată, decolorare cutanată,, ulcere cutanate, dermatită exfoliativă, xerodermie, miliaria, erupţie cutanată maculo-papulară, erupţie cutanată papulară, cicatrice, hiperpigmentare cutanată, leziuni cutanate, noduli cutanaţi, urticarie

Mai puţin frecvente: Transpiraţii reci, dermatită, hirsutism, tendinţă crescută la echimoze cutanate, cicatrice cheloidă, transpiraţii nocturne, erupţie cutanată fotosensibilă, erupţie cutanată maculară, erupţie cutanată scuamoasă, crustă, durere de cicatrice, vitiligo.

Tulburări musculo-scheletice şi ale tesutului conjunctiv

Frecvente: Dureri de spate, dureri ale membrelor

Mai puţin frecvente: Contractură articulară, limitarea mişcărilor articulare, durere toracică musculo-scheletică, fasceită plantară

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: Retenţie urinară

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente: Ginecomastie

Afecţiuni congenitale, familiale şi genetice

Mai puţin frecvente: Nevi pigmentari

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente Pirexie

Frecvente: Frisoane, oboseală

Mai puţin frecvente: Senzaţie de căldură, eritem la locul injecţiei, letargie, disconfort general, edem periferic, durere, edem local, intoleranţă la temperatură, hipotonie musculară

Investigaţii diagnostice

Frecvente: Pierdere în greutate, creşterea temperaturii

Mai puţin frecvente : Scăderea albuminemiei, creşterea cloremiei, creşterea uremiei, scăderea hematocritului, scăderea hemoglobinei, scăderea saturaţiei cu oxigen, scăderea proteinelor totale

Leziuni, intoxicatii si complicatii legate de procedurile utilizate

Frecvente: Durere postprocedurală, abraziune

Mai puţin frecvente: Vezicule, hemoragie postprocedurală

Dintre reacţiile adverse grave (RAG) raportate în grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM, 44 (23,1%) au fost considerate ca fiind asociate tratamentului. Cea mai frecvent raportată RAG asociată tratamentului a fost deshidratarea (4%), care a fost observată la 5 pacienţi. Majoritatea RAG observate au fost tulburările gastro-intestinale (8 % – 11 pacienţi), în special greaţă (3% - 4 pacienţi), vărsături (3% - 4 pacienţi) şi dureri la nivelul abdomenului superior (2% - 2 pacienţi).

Majoritatea cazurilor de stenoză esofagiană asociată tratamentului (care include îngustarea esofagului şi stricturi ale esofagului) raportate în grupul tatat cu TFD cu PhotoBarr + OM au fost de intensitate mică sau moderată (92%). Toate incidenţele de stricturi au fost considerate asociate tratamentului, dintre care 1% au fost considerate grave.

Au fost înregistrate 12% cazuri de stricturi esofagiene în timpul primului ciclu de tratament. Rata apariţiei acestor cazuri a crescut la 32% când a fost administrat al doilea ciclu de tratament, în special în zonele în care al doilea ciclu de tratament se suprapune primului şi se ridică la 10% pentru cei care au primit al treilea ciclu de tratament. Majoritatea cazurilor au fost de intensitate mică sau moderată şi au putut fi controlate prin 1-2 dilatări. Opt la sută au fost grave, necesitând multiple (6 - >10) dilatări. Formarea stenozei esofagiene nu poate fi redusă sau eliminată prin utilizarea steroizilor.

A fost raportat un caz de posibilă precipitare a cataractelor. Un bărbat obez în vârstă de 51 de ani a fost tratat cu TFD cu PhotoBarr pentru DG în EB, în afara indicaţiei.

4.9

PhotoBarr

Nu există informaţii despre cazuri de supradozaj cu PhotoBarr. În locul administrării unice recomandate, doza recomandată de 2 mg/kga fost administrată de două ori la interval de două zile (10 pacienţi) şi de trei ori în două săptămâni (1 pacient), fără să fie observate reacţii adverse notabile. Efectele supradozajului asupra duratei fotosensibilităţii nu sunt cunoscute. Tratamentul cu laser nu trebuie administrat dacă a fost administrată o supradoză de PhotoBarr. În caz de supradozaj, pacienţii trebuie să-şi protejeze ochii şi pielea de lumina directă a soarelui sau de lumina intensă din interior, timp de 90 de zile. În acest moment, pacienţii trebuie să fie testaţi pentru fotosensibilitate reziduală (vezi pct. 4.4). Porfimerul de sodiu nu este dializabil.

Radiaţia laser

Dozele de lumină care sunt de două sau trei ori mai mari decât doza recomandată au fost administrate câtorva pacienţi cu tumori endobronhiale superficiale. Un pacient a prezentat dispnee care i-a pus viaţa în pericol, iar ceilalţi nu au avut complicaţii majore. Simptome accentuate şi leziunea ţesutului normal pot apărea ca urmare a unui supradozaj de lumină.

5.

5.1

Grup farmacoterapeutic: Sensibilizatoare utilizate în terapia fotodinamică/ în radioterapie, cod ATC: L01XD01

Mecanismul de acţiune

Porfimerul sodic este un amestec de unităţi de porfirină care sunt legate între ele în lanţuri de două până la opt unităţi. Efectele citotoxice ale porfimerului de sodiu sunt dependente de lumină şi oxigen. Terapia fotodinamică cu PhotoBarr este un proces cu 2 faze. Prima fază constă din injectarea intravenoasă cu PhotoBarr. Eliminarea din diverse ţesuturi are loc în 40-72 ore, dar tumorile, pielea şi organele sistemului reticuloendotelial (inclusiv ficat şi splină) reţin porfimerul de sodiu un timp mai îndelungat. Iluminarea zonei ţintă cu lumina laser cu lungime de undă de 630 nm constituie a doua fază a terapiei. Selecţia tumorii şi a ţesutului displazic pentru tratament poate avea loc în parte prin reţinerea selectivă a porfimerului de sodiu, dar în principal prin distribuirea selectivă a luminii. Lezarea celulară determinată de TFD cu porfimerul de sodiu este o consecinţă a propagării reacţiilor radicalilor liberi. Iniţierea radicalilor poate avea loc după ce porfimerul sodic absoarbe lumina pentru a forma un stadiu de porfirină activă. Transferul spinului de la porfimerul de sodiu la oxigen molecular poate apoi genera oxigen singlet. Reacţiile ulterioare ale radicalilor liberi pot forma radicali de superoxid şi hidroxil. De asemenea, dispariţia celulelor tumorii se produce prin necroză ischemică generată de ocluzie vasculară care pare să fie mediată parţial de eliberarea de tromboxan A2. Tratamentul cu laser induce un efect fotochimic, nu unul termic. Reacţia necrotică şi reacţia inflamatorie asociată progresează în câteva zile.

Eficacitatea clinică

Într-un studiu clinic controlat, un grup de pacienţi (n=183) trataţi cu TFD cu PhotoBarr + OM (omeprazol) a fost comparat cu un grup de pacienţi care au primit numai OM (n=70). Pacienţii eligibili pentru acest studiu urmau să aibă DG în Esofagul Barrett (EB), dovedit prin biopsie. Pacienţii au fost excluşi din studiu dacă s-a detectat un cancer invaziv al esofagului, dacă aveau antecedente de cancer altele decât melanom sau dacă au primit TFD anterior pentru esofag. Alte criterii de excludere au fost pacienţii cu contraindicaţie pentru tratament cu omeprazol.

Pacienţii randomizaţi la tratamentul cu TFD au primit PhotoBarr în doza de 2 mg/kg prin injecţie intravenoasă lentă timp de 3 până la 5 minute. Unul sau 2 tratamente cu lumină laser au fost administrate după injecţia cu PhotoBarr. Prima şedinţă cu lumină laser s-a efectuat după 40-50 de ore de la injecţie şi a doua şedinţă, dacă este indicată, s-a efectuat după 96-120 ore de la injecţie. Administrarea concomitentă de omeprazol (20 mg de două ori pe zi) a început cu cel puţin 2 zile înainte de injecţia cu PhotoBarr. Pacienţii randomizaţi la grupul de OM au primit omeprazol 20 mg de două ori pe zi, pe cale orală, pe parcursul studiului.

Pacienţii au fost urmăriţi la interval de 3 luni până când 4 rezultate consecutive ale biopsiei edoscopice trimestriale de urmărire au fost negative la DG, apoi bianual până când ultimul pacient înrolat a încheiat cel puţin 4 de luni de evaluări de urmărire după randomizare.

TFD cu PhotoBarr + OM a fost eficace în eliminarea DG la pacienţi cu EB. La o analiză finală, realizată la cel puţin 24 de luni de urmărire, un procent de pacienţi semnificativ din punct de vedere statistic (77%) din grupul TFD cu PhotoBarr + OM au demonstrat ablaţia completă a DG comparativ cu 39% din pacienţii din grupul tratat numai cu OM (p<0,0001). Cincizeci şi doi la sută dintre pacienţii din grupul TFD + OM au prezentat un epiteliu celular scuamos normal, în timp ce 59% nu au prezentat displazie, comparativ cu 7% şi 14% din grupul tratat numai cu OM, respectiv (p<0,0001). Aceste rezultate confirmă rezultatele observate după cel puţin 6 luni de urmărire, care au prezantat ablaţia DG la 72% pacienţi din grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM comparativ cu 31% din grupul tratat numai cu OM. Patruzeci şi unu la sută dintre pacienţi au prezentat epiteliu celular normal scuamos, iar 49% nu au avut displazie.

La sfârşitul perioadei minime de urmărire de doi ani, 13% din grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM au evoluat la cancer comparativ cu 28% din grupul tratat numai cu OM în populaţia de tratat. Proporţia de pacienţi care a evoluat la cancer în grupul tratat cu TFD cu PhotoBarr + OM a fost statistic mai mică în grupul tratat cu numai OM (p=0,0060). Curbele de supravieţuire arată că, la sfârşitul perioadei de urmărire, pacienţii din grupul PhotoBarr TFD + OM au avut 83% şansă de a scăpa de cancer comparativ cu 53% şansă pentru pacienţii din grupul tratat cu numai cu OM. Comparaţia dintre curbele de supravieţuire ale celor două grupe de tratament utilizând testul clasificării în registru a arătat statistic diferenţa majoră dintre curbele celor două grupuri în populaţia de tratat (p=0,0014), indicând o întârziere semnificativă în evoluţia cancerului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica porfimerului de sodiu a fost studiată la 12 pacienţi cu cancer endobronhial şi 23 de subiecţi sănătoşi (11 bărbaţi şi 12 femei), cărora li s-a administrat porfimer sodic în doză de 2 mg/kg sub formă de injecţie intravenoasă lentă. Probele de plasmă au fost recoltate până la 56 de zile (la pacienţi) sau 36 zile (la voluntari) după administrarea -injecţiei.

La pacienţi, media concentraţiei plasmatice maxime (Cmax) a fost de 79,6 μg/mL (CV 61%, domeniu 39-222), în timp ce la voluntari Cmax a fost de 40 μg/mL şi ASCinf a fost de 2400 μg/h şi mL.

Distribuţia

In vitro, legarea porfimerului de sodiu de proteina serică umană este de aproximativ 90% şi independentă de concentraţie între 20 şi 100 μg/ml.

Eliminare

Porfimerul de sodiu este eliminat treptat din organism, cu un clearance total (CLT) mediu de 0,859 ml/h şi kg (C.V. 53%) la pacienţi.Descompunerea serului a fost biexponenţială, cu o fază de distribuţie lentă şi o fază foarte lungă de eliminare, care a început aproximativ 24 de ore după injecţie. Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (t1/2) a fost de 21,5 zile (C.V. 26 %, interval 264-672) la pacienţi şi 17 zile la voluntari.

Grupe speciale de pacienţi

Influenţa insuficienţei renale şi hepatice asupra expunerii la porfimer de sodiu nu a fost evaluată (vezi pct. 4.2, 4.3 şi 4.4).

Sexul nu a avut niciun efect asupra parametrilor farmacocinetici cu excepţia tmax, care a fost de aproximativ 1,5 ore la femei şi 0,17 ore la bărbaţi. Această diferenţă se poate datora sensibilităţii metodei de testare utilizate. La momentul fotoactivării dorite, la 40-50 de ore de la injecţie, profilele farmacocinetice ale porfimerului de sodiu la bărbaţi şi la femei au fost foarte similare.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În absenţa luminii, porfimerul de sodiu nu a fost mutagen în testele standard de genotoxicitate. Cu activarea luminii, porfimerul de sodiu a fost mutagen în câteva teste in-vitro .

Studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere au fost insuficiente pentru a sprijini siguranţa administrării porfimerului sodic în timpul sarcinii, deoarece nu a fost utilizată activarea luminii. În aceste studii, fetotoxicitatea, dar nu teratogenicitatea, a fost observată la şobolani şi iepuri numai la doze intravenoase evaluate (mai mari decât sau egale cu 4 mg/kg) şi la o frecvenţă mai mare (zilnic) comparativ cu utilizarea în clinică.

Studiile preclinice arată că excreţia componentelor de PhotoBarr are loc în principal prin materiile fecale

6.

6.1 Lista excipienţilor

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

6.2 Incompatibilităţi

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu excepţia celor menţionate la punctul 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Pulbere: 3 ani.

După reconstituire: trebuie utilizat imediat (în maxim 3 ore).

După ce a fost reconstituit, PhotoBarr trebuie utilizat imediat (în maxim 3 ore) şi trebuie protejat de lumină. Stabilitatea chimică şi fizică a fost demonstrată pentru 3 ore la 23°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat,

durata şi condiţiile de păstrare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe fiolă după EXP.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon (sticlă tip I, capacitate 40 ml) cu un capac butilic gri a 75 mg pulbere.

Mărimea ambalajului: 1 flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiuni pentru reconstituire

Flaconul de PhotoBarr 75 mg trebuie reconstituită cu 31,8 ml de soluţie perfuzabilă de glucoză 5%, rezultând o concentraţie finală de 2,5 mg/ml de porfimer de sodiu în soluţia injectabilă.

Nu utilizaţi alţi solvenţi. Nu amestecaţi PhotoBarr cu alte medicamente în aceeaşi soluţie.

Trebuie reconstituite suficiente flacoane de PhotoBarr pentru a asigura pacientului o doză de 2 mg/kg. Pentru majoritatea pacienţilor (până la 75 kg) două flacoane de PhotoBarr 75 mg sunt suficiente. Un flacon de PhotoBarr 15 mg va trata încă 7,5 kg de greutate corporală.

Expunerea la medicament şi eliminarea acestuia

Suprafaţa pe care a fost vărsat PhotoBarr trebuie ştearsă cu o umedă cârpă. Orice contact cu pielea şi ochii trebuie evitat datorită reacţiilor potenţiale de fotosensibilitate după expunerea la lumină; se recomandă folosirea mănuşilor din cauciuc şi protejarea ochilor.

PhotoBarr este destinat unei singure utilizări şi orice soluţie neutilizată trebuie eliminată.

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Expunerea accidentală

PhotoBarr nu este nici un iritant ocular principal, nici un iritant dermic principal. Cu toate acestea, datorită potenţialului de a induce fotosensibilitate, PhotoBarr poate fi iritant pentru ochi şi/sau piele în prezenţa luminii intense. Este important să se evite contactul cu ochii şi pielea în timpul preparăriişi/sau administrării. Similar cazului de supradozaj terapeutic, orice persoană expusă accidental trebuie protejată de toate sursele de lumină intensă.

7.

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

NL-6131JJ Sittard

Olanda

8.

EU/1/04/272/002

9.

Data primei autorizări: 25 martie 2004

Data ultimei reînnoiri:

10.

ANEXA II

A.

B.

A DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

Axcan Pharma S.A.

Route de Bû

78550 Houdan

Franţa

B CONDIŢIILE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct 4,2).

MAH va agreea detaliile materialelor educaţionale împreună cu Autorităţile Naţionale Competente, pentru a se asigura că toţi profesioniştii din domeniul sanitar care intenţionează să prescrie şi/sau să distribuie PhotoBarr au primit următoarele:

Următoarele elemente cheie trebuie incluse în materialele educaţionale:

Ghidul şi kit-ul cu diapozitive pentru prescriptor

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Ghidul pentru administrare şi monitorizare destinat profesioniştilor din domeniul sanitar

Cardul de alertă destinat pacientului

o
o
o
o
o
o

Ghidul pacientului

o
o
o
o
o

Planul de management al riscului

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să realizeze studiile şi activităţile de farmacovigilenţă suplimentare descrise în Planul de farmacovigilenţă, aşa cum a fost stabilit în versiunea 2 a Planului de management al riscului (PMR) prezentat în Modulul 1.8.2 al Cererii de autorizare de punere pe piaţă, precum şi orice actualizări ulterioare ale PMR, agreate de CHMP.

Conform recomandărilor CHMP privind sistemele de management al riscului pentru medicamentele de uz uman, un PMR actualizat trebuie depus în acelaşi timp cu următorul Raport periodic actualizat referitor la siguranţă (RPAS).

În plus, trebuie furnizat un PMR actualizat:

ANEXA III

ETICHETAREA ŞI PROSPECTUL

A. ETICHETAREA

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton - 15 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PhotoBarr 15 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

Porfimer sodic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Un flacon conţine 15 mg porfimer sodic.După reconstituire, fiecare ml de soluţie conţine 2,5 mg porfimer sodic.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid clorhidric, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, protejaţi medicamentul de lumină şi utilizaţi-l în maxim 3 ore.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

6131JJ Sittard

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/272/001

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon de 15 mg - 7 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

PhotoBarr 15 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Porfimer sodic

Administrare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

15 mg

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton- 75 mg

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PhotoBarr 75 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

Porfimer sodic

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE)

Un flacon conţine 75 mg porfimer sodic.

După reconstituire, fiecare ml de solutie conţine 2,5 mg porfimer sodic.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid clorhidric, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere pentru soluţie injectabilă.

1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, protejaţi medicamentul de lumină şi utilizaţi-l în maxim 3 ore.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Axcan Pharma International B.V.

Engelenkampstraat 72

6131JJ Sittard

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/272/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Flacon de 75 ml - 40 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

PhotoBarr 75 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

Porfimer sodic

Administrare intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

75 mg

6. ALTE INFORMAŢII

B. PROSPECTUL

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PhotoBarr 15 mg pulbere pentru soluţie injectabilă

Porfimer sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Dacă aveţi întrebări suplimentare , vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului .

- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect:

1. Ce este PhotoBarr şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi PhotoBarr

3. Cum să utilizaţi PhotoBarr

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează PhotoBarr

6. Informatii suplimentare

1. CE ESTE PHOTOBARR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

PhotoBarr este un medicament activat de lumină, utilizat în terapia fotodinamică (TFD) în asociere cu radiaţie roşie de laser care nu provoară arsuri. TFD ţinteşte şi distruge specific celulele anormale.

PhotoBarr este utilizat pentru îndepărtarea displaziei grave (celule cu modificări atipice care cresc riscul dezvoltării cancerului) la pacienţi cu esofag Barrett (îngustarea esofagului)

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI PHOTOBARR

Nu utilizaţi PhotoBarr

- dacă ştiţi că sunteţi alergic (hipersensitiv) la porfimerul de sodiu, alte porfirine sau la oricare dintre componentele medicamentului PhotoBarr (enumerate la pct. 6, ‘Ce conţine PhotoBarr’)

- dacă aveţi porfirie.

- dacă aveţi o comunicare (fistulă) între esofag şi căile respiratorii

- dacă suferiţi de varice ale venelor esofagului sau eroziune a altor vase mari de sânge

- dacă aveţi ulceraţii pe esofag

- aveţi probleme grave cu ficatul sau rinichii

Aveţi grijă deosebită cu PhotoBarr

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă vreuna din cele de mai jos se aplică în cazul dumneavoastră:

- luaţi alte medicamente (vezi mai jos),

-

- aveţi antecedente de cataractă în familie

- aveţi cel puţin 75 de ani,

-

Datorită lipsei de experienţă, PhotoBarr nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Unele medicamente, cum ar fi antibioticele şi/sau antidiabeticele pot creşte riscul reacţiilor de fotosensibilitate.

Administrarea medicamentului PhotoBarr cu alimente şi lichide

Aplicarea luminii laser va induce dificultăţi la înghiţire (durere, greaţă şi vărsături). De aceea, trebuie să consumaţi doar alimente lichide timp de câteva zile (în unele cazuri până la 4 săptămâni).

Dacă nu puteţi mânca sau bea, sau dacă continuaţi să vomitaţi, trebuie să reveniţi la clinică pentru îngrijire medicală.

Sarcina şi alăptarea

PhotoBarr nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în perioada când li se administrează PhotoBarr şi 90 de zile după aceea.

Trebuie să întrerupeţi alăptarea înainte de începerea tratamentului cu PhotoBarr.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii cu privire la capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

În timpul tratamentului cu lumină, puteţi primi sedative. În acest caz, trebuie să evitaţi orice activităţi care necesită atenţie sau concentrare, cum ar fi conducerea unui autovehicul sau manipularea utilajelor.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI PHOTOBARR

Cum funcţionează terapia fotodinamică (TFD)?

O sedinţă de TFD constă dintr-o injecţie cu PhotoBarr şi una sau două aplicări de lumină laser.

Pentru a creşte rata dumneavoastră de răspuns, pot fi necesare până la trei şedinţe de TFD, eşalonate la cel puţin 90 de zile.

Injecţia de PhotoBarr: Vi se va administra o injecţie de PhotoBarr (2 mg/kg) cu 40-50 de ore înainte de tratamentul cu lumină laser. Soluţia de culoare roşu-maroniu va fi injectată lent, timp de 3-5 minute, într-o venă.

Tratamentul cu radiaţia laser: Medicul dumneavoastră va aplica radiaţia/lumina roşie de laser (nu este un laser care să provoace arsuri) pe zona necesară cu ajutorul unui endoscop (un dispozitiv utilizat pentru a vedea în interiorul anumitor părţi ale corpului). Vi se poate administra un al doilea tratament cu lumină laser după 96-120 de ore de la injecţia iniţială de PhotoBarr.

Pentru a minimaliza disconfortul, vi se va administra un sedativ şi vi se va face anestezie locală.

Ce trebuie să fac dacă nu pot efectua tratamentul cu lumină laser?

Atât medicamentul cât şi lumina laser sunt necesare pentru ca terapia să fie eficace. Dacă vă daţi seama că nu v-aţi prezentat la vizita pentru tratamentul cu laser, contactaţi imediat medicul dumneavoastră . Medicul dumneavoastră va decide cum să continuaţi tratamentul.

Cum să preveniţi o reacţie de fotosensibilitate

Reacţiile de fotosensibilitate sunt reacţii adverse foarte frecvente ale medicamentului PhotoBarr (afectând mai mult decât 2 pacienţi din 3). Acestea constau în principal în reacţii similare arsurilor solare, o uşoară roşeaţă a pielii expuse, de obicei la nivelul faţei şi mâinilor. Timp de 90 de zile după injecţia cu PhotoBarr, trebuie să luaţi măsuri de precauţie pentru a evita expunerea pielii şi ochilor la lumină. Dacă aveţi probleme cu ficatul, această perioadă poate fi mai mare.

Deoarece PhotoBarr este activat de componenta roşie a luminii, cremele/loţiunile cu ecran împotriva razelor UV (ultraviolete) nu vă protejează împotriva reacţiilor de fotosensibilitate.

Lumina solară directă:

Înainte de a merge pentru a vi se administra injecţia de PhotoBarr , verificaţi dacă aveţi acasă storuri şi perdele adecvate pentru a bloca lumina puternică a soarelui. Dacă mergeţi afară în timpul zilei (chiar în zile noroase şi când călătoriţi într-un autovehicul, trebuie să luaţi următoarele măsuri de precauţie:

- acoperiţi cât de multă piele puteţi purtând cămăşi cu mânecă lungă, pantaloni, şosete, pantofi, mănuşi şi o pălărie cu boruri mari

- protejaţi-vă ochii cu ochelari de soare de culoare închisă.

- nu uitaţi să vă luaţi îmbrăcăminte de protecţie şi ochelari de soare când vă duceţi la consultaţie, deoarece veţi deveni fotosensibili odată ce vă este administrată injecţia.

Lumina din interior:

Evitaţi expunerea la lumina puternică din interior (inclusiv lămpi dentare, lămpi din sala de operaţie, becuri fără abajur foarte apropiate sau neon).

Cu toate acestea, pentru a grăbi procesul natural de inactivare a medicamentului în organismul dumneavoastră, este recomandat să expuneţi pielea la valori normale de lumină interioară. Nu trebuie să staţi într-o cameră întunecată.

Test de fotosensibilitate a pielii

Aproximativ la 90 de zile după injecţia cu PhotoBarr, trebuie să testaţi fotosensibilitatea pielii dumneavoastră după cum urmează:

Tăiaţi o gaură de aproximativ 5 cm într-o pungă de hârtie pe care o puteţi pune pe mână sau pe cot (dar nu pe faţă).

Expuneţi o porţiune mică de piele la soare timp de 10 minute.

După o zi, controlaţi zona expusă pentru a observa dacă apar roşeaţă, umflătură sau băşici.

- dacă nu apare niciuna dintre acestea pe zona expusă, puteţi reveni treptat la activităţile normale efectuate în aer liber, limitând expunerea la soare în timpul orelor de la amiază.

- dacă observaţi unul dintre aceste semne, continuaţi să vă protejaţi de lumină puternică încă 2 săptămâni, apoi repetaţi testul pe piele.

Dacă mergeţi în concediu într-o zonă cu mai mult soare, nu uitaţi să repetaţi testul pe piele, în special dacă unele zone ale pielii nu au fost expuse la soare de când vi s-a administrat tratamentul cu PhotoBarr.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, PhotoBarr poate provoca reacţii adverse , cu toate că nu apar la toate persoanele .

Toţi pacienţii care primesc PhotoBarr vor fi fotosensibili (sensibili la lumină) şi trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita lumina solară directă şi lumina puternică din interior (vezi mai sus ‘Cum se previne o reacţie de fotosensibilitate’).

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră:

- dacă observaţi o schimbare a vederii. Trebuie să efectuaţi un consult oftalmologic.

- dacă nu puteţi înghiţi deloc sau vomitaţi în mod repetat

Reacţiile adverse pot să apară cu anumite frecvenţe, definite după cum urmează:

Foarte frecvente:

afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 100

Mai puţin frecvente:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 1000

Rare:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000

Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 pacient din 10000

Necunoscute:

frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacţii adverse foarte frecvente

-
-
-
-
-

Reacţii adverse frecvente

-
-
-
-
-
-
-
-

Reacţii adverse mai puţin frecvente

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi PhotoBarr după data de expirare înscrisă pe flacon şi cutie după EXP.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, PhotoBarr trebuie protejat de lumină şi folosit imediat (în decurs de 3 ore). Stabilitatea fizică şi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 3 ore la 23°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.

Ce conţine PhotoBarr

- Substanţa activă este porfimer sodic. Fiecare flacon conţine 15 mg de porfimer sodic. După reconstituire, fiecare ml de soluţie conţine 2,5 mg porfimer sodic.

- Celelalte componente sunt acidul clorhidric şi hidroxidul de sodiu (pentru ajustarea pH-ului).

Cum arată PhotoBarr şi conţinutul cutiei

PhotoBarr este o pulbere de culoare roşu-maroniu, pentru soluţie injectabilă.

Un flacon de unică utilizare per cutie.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Axcan Pharma International B.V., Engelenkampstraat 72, NL-6131JJ Sittard, Olanda

Producătorul

Axcan Pharma S.A., Route de Bû, 78550 Houdan, Franţa

Acest prospect a fost aprobat în

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) /. http://www.emea.europa.eu

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

PhotoBarr 75 mg pulbere pentru soluţie injectabilă.

Porfimer sodic

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-
-
-

În acest prospect:

1. Ce este PhotoBarr şi pentru ce se utilizează

2. Înainte să utilizaţi PhotoBarr

3. Cum să utilizaţi PhotoBarr

4. Reacţii adverse posibile

5 Cum se păstrează PhotoBarr

6. Informatii suplimentare

1. CE ESTE PHOTOBARR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

PhotoBarr este un medicament activat de lumină, utilizat în terapia fotodinamică (TFD), în asociere cu radiaţie roşie de laser care nu provoacă arsuri. TFD ţinteşte şi distruge specific celulele anormale.

PhotoBarr este utilizat pentru îndepărtarea displaziei grave (celule cu modificări atipice care cresc riscul dezvoltării cancerului) la pacienţi cu esofag Barrett (îngustarea esofagului).

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI PHOTOBARR

Nu utilizaţi PhotoBarr

-
-
-
-
-
-

Aveţi grijă deosebită cu PhotoBarr

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă vreuna din cele de mai jos se aplică în cazul dumneavoastră:

-
-
-
-
-

Datorită lipsei de experienţă, PhotoBarr nu trebuie utilizat la copii şi adolescenţi cu vârsta de 18 ani.

Utilizarea altor medicamente

Spuneţi-i medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Unele medicamente, cum ar fi antibioticele şi/sau antidiabeticele pot creşte riscul reacţiilor de fotosensibilitate.

Administrarea medicamentului PhotoBarr cu alimente şi lichide

Aplicarea luminii laser va induce dificultăţi la înghiţire (durere, greaţă şi vărsături). De aceea, trebuie să consumaţi doar alimente lichide timp de câteva zile (în unele cazuri până la 4 săptămâni).

Dacă nu puteţi mânca sau bea, sau dacă continuaţi să vomitaţi, trebuie să reveniţi la clinică pentru îngrijire medicală.

Sarcina şi alăptarea

PhotoBarr nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Femeile cu potenţial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive adecvate în perioada când li se administrează PhotoBarr şi 90 de zile după aceea.

Trebuie să întrerupeţi alăptarea înainte de începerea tratamentului cu PhotoBarr.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii cu privire la capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

În timpul tratamentului cu lumină, puteţi primi sedative. În acest caz, trebuie să evitaţi orice activitate care necesită atenţie sau concentrare, cum ar fi conducerea unui autovehicul sau manipularea de utilajelor.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI PHOTOBARR

Cum funcţionează terapia fotodinamică (TFD)?

O sedinţă de TFD constă dintr-o injecţie cu PhotoBarr şi una sau două aplicări de lumină laser.

Pentru a creşte rata dumneavoastră. de răspuns, pot fi necesare până la trei şedinţe de TFD, eşalonate la cel puţin 90 de zile.

Injecţia de PhotoBarr: Vi se va administra o injecţie intravenoasă de PhotoBarr (2 mg/kg) cu 40-50 de ore înainte de tratamentul cu lumină laser. Soluţia de culoare roşu--maroniu va fi injectată lent, timp de 3-5 minute, într-o venă.

Tratamentul cu radiaţia laser: Medicul dumneavoastră va administra radiaţie roşie laser (care nu provoacă arsuri) pe zona tratată, cu ajutorul unui endoscop (un dispozitiv utilizat pentru a vedea în interiorul anumitor părţi ale corpului). Vi se poate administra un al doilea tratament cu lumină laser după 96-120 de ore de la injecţia iniţială de PhotoBarr. Pentru a minimaliza disconfortul, vi se va administra un sedativ şi vi se va face anestezie locală

Ce trebuie să fac dacă nu pot efectua tratamentul cu lumină laser?

Atât medicamentul cât şi lumina laser sunt necesare pentru ca terapia să fie eficace. Dacă vă daţi seama că nu v-aţi prezentat la vizita pentru tratamentul cu laser, contactaţi imediat medicul dumneavoastră . M edicul dumneavoastră va decide cum să continuaţi tratamentul.

Cum să preveniţi o reacţie de fotosensibilitate

Reacţiile de fotosensibilitate sunt reacţii adverse foarte frecvente ale medicamentului PhotoBarr (afectând mai mult decât 2 pacienţi din 3). Acestea constau în principal în reacţii similare arsurilor solare, o uşoară roşeaţă a pielii expuse, de obicei la nivelul faţei şi mâinilor. Timp de 90 de zile după injecţia cu PhotoBarr, trebuie să luaţi măsuri de precauţie pentru a evita expunerea pielii şi ochilor la lumină. Dacă aveţi probleme cu ficatul, această perioadă poate fi mai mare.

Deoarece PhotoBarr este activat de componenta roşie a luminii, cremele/loţiunile cu ecran împotriva razelor UV (ultraviolete) nu vă protejează împotriva reacţiilor de fotosensibilitate.

Lumina solară directă:

Înainte de a merge pentru a vi se administra injecţia de PhotoBarr , verificaţi dacă aveţi acasă storuri şi perdele adecvate pentru a bloca lumina puternică a soarelui. Dacă mergeţi afară în timpul zilei (chiar în zile noroase şi când călătoriţi într-un autovehicul, trebuie să luaţi următoarele măsuri de precauţie:

- acoperiţi cât de multă piele puteţi purtând cămăşi cu mânecă lungă, pantaloni, şosete, pantofi, mănuşi şi o pălărie cu boruri mari

- protejaţi-vă ochii cu ochelari de soare de culoare închisă.

- nu uitaţi să vă luaţi îmbrăcăminte de protecţie şi ochelari de soare când vă duceţi la consultaţie, deoarece veţi deveni fotosensibili odată ce vă este administrată injecţia.

Lumina din interior:

Evitaţi expunerea la lumina puternică din interior (inclusiv lămpi dentare, lămpi din sala de operaţie, becuri fără abajur foarte apropiate sau neon).

Cu toate acestea, pentru a grăbi procesul natural de inactivare a medicamentului în organismul dumneavoastră, este recomandat să expuneţi pielea la valori normale de lumină interioară. Nu trebuie să staţi într-o cameră întunecată.

Test de fotosensibilitate a pielii

Cam la 90 de zile după injecţia cu PhotoBarr, trebuie să testaţi fotosensibilitatea pielii dumneavoastră după cum urmează:

Tăiaţi o gaură de aproximativ 5 cm într-o pungă de hârtie pe care o puteţi pune pe mână sau pe cot (dar nu pe faţă).

Expuneţi o porţiune mică de piele la soare timp de 10 minute.

După o zi, controlaţi zona expusă pentru a observa dacă apar roşeaţă, umflătură sau băşici.

- dacă nu apare nici una dintre acestea pe zona expusă, puteţi reveni treptat la activităţile normale efectuate în aer liber, limitând expunerea la soare în timpul orelor de la amiază.

- dacă observaţi unul dintre aceste semne, continuaţi să vă protejaţi de lumină puternică încă 2 săptămâni, apoi repetaţi testul pe piele.

Dacă mergeţi în concediu într-o zonă cu mai mult soare, nu uitaţi să repetaţi testul pe piele, în special dacă unele zone ale pielii nu au fost expuse la soare de când vi s-a administrat tratamentul cu PhotoBarr.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, PhotoBarr poate provoca reacţii adverse , cu toate că nu apar la toate persoanele .

Toţi pacienţii care primesc PhotoBarr vor fi fotosensibili (sensibili la lumină) şi trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita lumina solară directă şi lumina puternică din interior (vezi mai sus ‘Cum se previne o reacţie de fotosensibilitate’).

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră:

- dacă observaţi o schimbare a vederii. Trebuie să efectuaţi un consult oftalmologic.

- dacă nu puteţi înghiţi deloc sau vomitaţi în mod repetat

Reacţiile adverse pot să apară cu anumite frecvenţe, definite după cum urmează:

Foarte frecvente:

afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 100

Mai puţin frecvente:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 1.000

Rare:

afectează 1 până la 10 pacienţi din 10.000

Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 pacient din 10.000

Necunoscute:

frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile

Reacţii adverse foarte frecvente

-
-
-
-
-

Reacţii adverse frecvente

-
-
-
-
-
-
-
-

Reacţii adverse mai puţin frecvente

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi PhotoBarr după data de expirare înscrisă pe flacon şi cutie după EXP.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, soluţia de PhotoBarr trebuie protejată de lumină şi folosită imediat (în decurs de 3 ore). Stabilitatea fizică şi chimică în timpul utilizării a fost demonstrată timp de 3 ore la 23°C. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, durata şi condiţiile de păstrare dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului.

6.

Ce conţine PhotoBarr

-
-

Cum arată PhotoBarr şi conţinutul cutiei

PhotoBarr este o pulbere de culoare roşu-maroniu, pentru soluţie injectabilă.

Un flacon de unică utilizare per cutie.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Axcan Pharma International B.V., Engelenkampstraat 72, NL-6131JJ Sittard, Olanda

Producătorul:

Axcan Pharma S.A., Route de Bû, 78550 Houdan, Franţa

Acest prospect a fost aprobat în

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) /. http://www.emea.europa.eu

ANEXA IV

MOTIVE PENTRU O REÎNNOIRE SUPLIMENTARĂ

MOTIVE PENTRU O REÎNNOIRE SUPLIMENTARĂ

Pe baza datelor care ne-au parvenit după acordarea autorizaţiei iniţiale de punere pe piață, CHMP consideră că balanţa beneficiu/risc a produsului PhotoBarr rămâne pozitivă, dar este de părere că profilul ei de siguranţă necesită monitorizare atentă din următoarele motive:

De aceea, pe baza profilului de siguranţă al produsului PhotoBarr, CHMP a stabilit ca MAH să înainteze o cerere suplimentară de reînnoire în decurs de 5 ani.

Ai o intrebare despre acest medicament? Poti intreba aici.